Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette: Balogh Tamás Budapest,

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A határidős piac alapjai A határidős piac kialakulása A határidős iparág kialakulásának közvetlen előzménye A határidős piac, a határidős kontraktus A határidős árfolyam meghatározása A határidős árfolyam meghatározása a devizapiacon Fedezés határidős ügyletek segítségével Báziskockázat Határidős ügyletek kötését lehetővé tevő piactípusok A bankközi piac A tőzsdei határidős piac A leggyakrabban előforduló üzlettípusok és az általuk lefedezett kockázatok Import Export Swap Arbitrázs Határidős piacok szereplői Kereskedelmi bankok Központi bank Nem banki pénzügyi intézmények Spekulánsok A határidős termékek- és a tőkeáttétel kockázatai A hazai devizapiac kialakulása és fejlődése Az egyszeri leértékelések korszaka (1995 előtt) A csúszó leértékelések korszaka ( ) A sávszélesítés és a devizalibearalizáció hatásai (2001 után) Spot piac Forward piac Swap piac

3 8. A forint elleni spekulációs támadás és annak kezelése A spekuláció közvetett és közvetlen előzményei A felértékelődési spekuláció okai A spekulációs támadás két napja (2003. január ) A spekulánsok által alkalmazott eszközök A konszolidáció Sávon belüli intervenció A spekulatív tőke kiáramlása Külföldi és belföldi szereplők devizapiaci kereskedési stratégiái A Külföldi szereplők spot devizapiaci viselkedése A belföldi vállalati szereplők határidős devizapiaci szerepe A hazai tőzsdei határidős piac A magyar határidős tőzsde kialakulása Kockázatkezelési lehetőségek a BÉT-en A devizahitelek kockázatának csökkentése tőzsdei határidős termékekkel A BÁT-BÉT integrációtól napjainkig Befejezés Felhasznált irodalom

4 1. Bevezetés Egy vállalat, egy mezőgazdasági termelő, vagy egy kereskedő, ha el akarja kerülni a veszteségeket, és versenyképes akar maradni a piacon, kiemelt figyelmet kell fordítania a kockázatkezelésre. A mai gazdaságban az országhatárokon átnyúló gazdasági tevékenység teljesen általánossá vált, ennek következtében a vállalatok eredménye nagyban függ az éppen aktuális árfolyamoktól. A rájuk veszélyt jelentő árfolyamváltozásokból eredő kockázatok kezelésének leghatékonyabb módja a modern pénzügyi származtatott termékek, ezen belül is a határidős ügyletek használata. Habár eredete az ókorba vezethető vissza, mégis napjainkban bír egyre nagyobb jelentőséggel. Alkalmazása gyors fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és egyre gyorsabb növekedésre számíthatunk a következő években. Egyre több piaci szereplő gondolhatja úgy, hogy a határidős piacok segítségével próbál érvényesülni. Ehhez azonban tisztában kell lenniük az egyes ügyletek nyújtotta lehetőségekkel és azok kockázataival. Szakdolgozatomban a kockázatkezelés eme rendkívül hatékony módját szeretném bemutatni. Származtatott termékek alatt egy viszonylag nagy csoportot érthetünk. Ide tartoznak például a különböző indexkövető alapok, határidős kamatláb megállapodások, opciók, csereügyletek, árura-, devizára, részvényre, kötvényre szóló határidős ügyletek. A határidős üzletágon belül főként a devizapiacra koncentrálok, mert ez az a piac, ahol a legtöbben kereskednek, amelyik a legnagyobb likviditással rendelkezik. A tőkeáttételes pozíciók kiépítésének lehetősége miatt pedig sokan nem csak kockázatkezelésre, hanem spekulációra is használják. Dolgozatomban bemutatom, hogy melyek azok a jellemzők, amelyek ilyen vonzóvá teszik a devizapiacot a spekulánsok és más piaci szereplők számára. A dolgozat első felében a határidős piac alapjairól lesz szó. Milyen előzmények hívták életre a piacot? Mi vagy ki határozza meg az árakat? Milyen piaci szereplők vannak jelen? Melyek azok az ügyletek, amelyekkel a leghatékonyabban lehet az árfolyam kockázatokat lefedezni, vagy extra haszonra szert tenni? Összehasonlítjuk a két piactípust (bankközi- és tőzsdei határidős devizapiac), kinek, melyik piacon érdemes kereskednie? 4

5 Érdekes kérdés, hogy a fedezeti ügyletkötés, azaz a kockázatkezelés és a spekuláció mennyire van jelen egyszerre a piacon. Elvileg egyik résztvevő sem tudna a másik nélkül megélni, mindig kell valaki, aki a másik oldalon áll, ez biztosítja a piacok likviditását és normális működését. A dolgozatban bemutatjuk, hogy milyen szituációkban jelentkezik a legszembetűnőbben, ha úgy tetszik kimutathatóan a jelenség. Szakdolgozatom második felében a hazai határidős devizapiac kialakulását, fejlődését mutatom be. Megnézzük, hogy az egyes árfolyampolitikát, illetve árfolyamrendszert érintő döntések milyen hatással voltak a határidős devizapiac különböző szegmenseire. Kitérek az egyszeri leértékelések időszakának problémáira, majd a gördülő leértékelések által elindított változásokra. A devizaliberalizáció és a sávszélesítés hatásait is bemutatom az egyes piaci szegmensekre lebontva. Megnézzük, hogy melyek voltak az elmúlt évtizedben azok a pénzpiaci turbulenciák, ahol felértékelődött a bemutatásra kerülő instrumentumok szerepe, illetve rávilágítunk, hogy a külföldi és belföldi szereplők milyen kereskedési stratégiát folytattak ezen piacokon a vizsgált időszakokban. Végül a hazai tőzsdei származékos piacra térünk ki, ahol a közhiedelemmel ellentétben nem csak spekulációra, hanem kockázatkezelésre is nyílik lehetősége a piaci szereplőknek. 5

6 2. A határidős piac alapjai 2.1 A határidős piac kialakulása Amióta az ember gazdasági tevékenységeket folytat a kockázat végigkíséri az életét, és befolyásolja a tevékenységek eredményét, ezért az igény mindig is fent állt a kockázatok lehető legalacsonyabb szintre való csökkentésére. A korabeli gazdasági tevékenységek közül kiemelendő a mezőgazdaság, állattenyésztés, ill. kereskedelem, melyeknél az időjárás és szállítás nehézségei jelentettek gondot. Ma már ezek a kockázatok a szállítási lehetőségek bővülésével és a biztosítók megjelenésével, jóval kisebb jelentőséggel bírnak. Egy kérdésnek azonban a mai napig nagy jelentősége van, hogy vajon az áruk milyen áron találnak gazdára, ill. hogyan alakul az egyes valuták közötti átváltási arány A határidős iparág kialakulásának közvetlen előzménye 1 A modern határidős iparág kialakulása XIX. századi amerikai gabonakereskedelemre vezethető vissza. Ekkor vált ugyanis a stratégiai fekvésű Chicago a gabonakereskedelem központjává. A beáramló nagymennyiségű gabona azonban a fellendüléssel egy időben gazdasági gondokat is előidézett. Az árak nagy kilengéseket, ingadozásokat mutattak, a keresletben és kínálatban is gyakran nagyobb különbségek voltak. Mindemellett a magas szállítási költségek és a nem kielégítő raktározási lehetőségek arra késztették a chicagói üzletembereket, hogy létrehozzák a Chicago Board of Trade-et (CBOT), az USA első határidős tőzsdéjét. A CBOT elsődleges célja a kereslet és kínálat összehangolása volt, amit a piaci szereplők egy helyre való koncentrálásával kívánt segíteni. Kezdetben az üzletkötések forward jellegűek voltak (az eladó és a vevő megegyezett a jövőbeni szállításban és az árban), melyek nagy hátránya a minőség és a teljesítés 1 lakul,

7 standardizáltságának a hiánya volt. Ezt a hiányosságot orvosolva a CBOT 1865-ben szabályzatát úgy módosította, hogy azok a tőzsdei gabonakereskedést már bizonyos szabványoknak való megfelelés felé tereljék. A határidős iparág feladatát pedig a következőképp határozták meg: az üzleti életet olyan fórummal és eszközökkel látja el, amelyek révén a készpénzes ügyletekben rejlő árkockázatok kivédhetővé, kezelhetővé válnak. 2 Ebben az évben hozták létre a letéti rendszert is, amely a tőzsdei kereskedelem résztvevőinek szerződésszerű teljesítését biztosította. Később a XIX. század végén, XX. század elején új tőzsdék is alakultak, a határidős kereskedelem pedig rendkívüli mértékben fejlődött, a gabonán kívül már számos más termékekkel is kereskedtek, mint például kávé, kakaó, pamut. Ahogy az ipar egyre nagyobb teret nyert az Egyesült Államok gazdaságában, úgy a határidős kontraktusok skálája is egyre szélesedett. Ezzel egyidejűleg az 1897-ben bevezetett új áruüzleti szokásjogok -kal párhuzamosan - a budapesti börzén is elindultak az ún. határidőüzletek. A hagyományos mezőgazdasági határidős ügyletek mellet megjelentek a nemesfém és félkész- valamint késztermék kontraktusok is A határidős piac, a határidős kontraktus A kereskedelem volumenének és az árkockázat mértékének növekedésével a határidős szerződések egyre nagyobb teret nyertek, amelyeket a kockázatkezelés igénye hívott életre. Ezek olyan kötelező érvényű adásvételi szerződések, amelyekben az ügylet szereplői kötelezettséget vállalnak egy bizonyos termék jövőbeni adás-vételének lebonyolítására a jelenben rögzített feltételek mellett (vagyis a jelenben rögzítik az adás-vételben szereplő mennyiséget, az árat és az adás-vétel pontos időpontját), ezáltal a jövőbeli bevétel tervezhetővé válik, a termelőnek, kereskedőnek nem lesznek álmatlan éjszakái. A tőzsdei határidős termékek kereskedelme során kontraktusok képezik a kereskedelmi egységeket, ezek standardizáltak, és csak az egész számú többszöröseire lehet üzletet kötni. Az elszámolást tekintve az ügylet lehet leszállításos, azaz tényleges áru-, vagy pénzmozgással 2 lakul, lakul,

8 jár; vagy lehet pénzügyi elszámolásos, ahol csak a vételi és lejáratkori érték közötti különbözetet kell megfizetni. A befektetők számára a határidős piacot az alacsony tőkeigénye tette népszerűvé. Ez jelenti a határidős ügyletek előnyét és egyben kockázatát is. Egy határidős pozíciót ugyanis nem kell feltétlenül megtartani lejáratig, lehetőség van a pozíció lejárat előtti zárására. Ehhez egy ellenirányú ügyletet kell végrehajtani, amely ugyanazon termékre és lejáratra, valamint ugyanakkora mennyiségre szól. Ebben az esetben a pozíción elért eredményt a pozíció nyitásának és zárásának ára közötti különbség határozza meg. A másik lehetőség, hogy a nyitott pozíciókat a lejáratig megtartjuk, és az adásvétel ténylegesen megtörténik. Ezt nevezik a határidős pozíció fizikai szállítással történő teljesítésének A határidős árfolyam meghatározása 4 A határidős piac létrejöttéhez szükség volt a két azonnali piac, a spot piac és a betét/hitel piac megfelelő működéséhez, mert az azoktól kapott információk (azonnali árfolyam és a kamatgörbe) nélkül a határidős piac nem működhetne. Az elméleti ár az alaptermék árából határozható meg egy képlet segítségével: F = S + S * r T F = S * (1+ r) T F határidős elméleti ár S Azonnali (spot) ár Korrekció szükséges, ha a mostani és lejáratkori termék nem azonos (pl., osztalékot fizet lejárat előtt: S* = S PV (DIV) r kockázatmentes kamatláb T lejáratig hátralévő idő A mai árat alapul véve vásároljuk meg az alapterméket a határidős áron, függetlenül az alaptermék jövőbeli árától, ezáltal hozzájutunk az alaptermékhez a határidős áron a meghatározott időpontban. A határidős áron való vásárlás alternatívája lehetne, ha hitelt 4 John C. Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek (Panem, 1999.) 8

9 veszünk fel, megvásároljuk a részvényt a mai áron, majd fizetjük a hitel kamatait. A határidős árnak tehát meg kell egyeznie az időszakra felvehető kockázatmentes hitel kamatának és az alaptermék mai árának összegével, ellenkező esetben arbitrázsra (kockázatmentes jövedelem elérésére) van lehetőségünk. Az alaptermék jövőbeli ára mindkét esetben irreleváns tényező a határidős ár független az alaptermék árával kapcsolatos várakozásoktól. 2.5 A határidős árfolyam meghatározása a devizapiacon A deviza azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy tulajdonosa megkaphatja a deviza országában érvényes kockázatmentes kamatlábat (Például a tulajdonos befektethet egy devizában denominált körvénybe). A jövőbeni árfolyam meghatározásához itt sem kell megvárni a lejáratot, hiszen minden szükséges adat már a jelenben rendelkezésünkre áll. Ismerjük az azonnali piaci árfolyamot, a megvett deviza összeget, annak hazai valutában kifejezett értékét, a betét/hitel piaci kamatokat, így a jövőbeni árfolyamot már ma meg tudjuk határozni. A számítás elvégzéséhez a következő képletet használhatjuk: SPOT ÁRF * (KAMAT 2 -KAMAT 1 ) * NAPOK HATÁRIDŐS ÁRF = SPOT ÁRF + 100*360 A képlet második tagja a pozíció tartásának 5 finanszírozási költségét jelenti (cost of carry), ez az ún. swap differencia. Ez teremti meg a kapcsolatot határidős és az azonnali árfolyam között. Ez a tag akár negatív is lehet, ha a két deviza kamatának különbözete negatív, ilyen esetben a határidős árfolyam is alacsonyabb lesz, sőt a lejárat távolodásával még jobban csökken. Ilyenkor pozíciónk tartása nem költséget, hanem profitot termel, melyet a határidőre jegyzett árból levonunk. Természetesen, ha a hazai kamatláb magasabb a külföldinél, akkor a határidő távolodásával az árfolyam növekedni fog. 5 A tartási költség az alaptermék raktározási és finanszírozási költségének a termék által biztosított jövedelemmel csökkentett összege. 9

10 2.6 Fedezés határidős ügyletek segítségével 6 A bevezetésben már említettük azokat a tényezőket, amelyek következtében a mezőgazdasági, illetve külföldi kitettséggel rendelkező piaci szereplők állandó árkockázatnak vannak kitéve. Az a piaci szereplő, amely tudja, hogy egy bizonyos jövőbeli időpontban el kell adnia egy terméket, fedezheti magát azáltal, ha rövid határidős pozíciót vállal. Ezt nevezik eladási (rövid) fedezetnek (short hedge). Ha a termék árfolyama esik, a vállalat nem jár jól a termék eladásával, de nyereséghez jut a rövid határidős pozícióból. Ha a termék árfolyama emelkedik, a piaci szereplő nyer a termék eladásán, viszont veszít a határidős pozíción. Hasonlóképpen, ha egy vállalat tudja, hogy a jövőben meg kell vennie egy terméket, akkor egy hosszú határidős pozíció vállalásával fedezheti magát. Ezt vételi (hosszú) fedezetnek (long hedge) nevezik. Fontos felismerni, hogy a határidős ügyletekkel való fedezés nem mindig növeli a végső pénzügyi eredményt. Valójában az esetek 50%- ában a határidős fedezet ront az eredményen. Amiért a határidős fedezet mégis hasznos, az az, hogy csökkenti a kockázatot azáltal, hogy biztosabbá teszi az eredményt. Számos oka van annak, hogy a határidős fedezet miért nem működik tökéletesen a valóságban: 1. A fedezett termék nem feltétlenül azonos a határidős ügylet alaptermékével. 2. A fedezeti ügyletkötő nem feltétlenül biztos a termék jövőbeli eladásának vagy megvételének időpontjában. 3. A fedezeti ügylet miatt előfordulhat, hogy a határidős ügyletet jóval a lejárat előtt le kell zárni. Ezen problémák az okai az úgynevezett báziskockázatnak (basis risk). 2.7 Báziskockázat 7 6 John C. Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek (Panem, 1999.) A határidős kereskedés kézikönyve / szerzők: Dunavölgyi Mária et. al.; szerk. May Réka, Szeles Nóra, 2. jav., bőv. kiad., (Bp.: Budapesti Értéktőzsde, 1998.) 7 BAMOSZ Nemzetközi Bankárképző Központ: Vagyon-, alap- és portfóliókezelés (Aula, Bp ) John C. Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek (Panem, 1999.) 10

11 A báziskockázat akkor keletkezik, ha az adott termék határidős és lejáratkori ára nem egyezik meg. Ennek lehetséges okai a következőkben bemutatásra kerülnek. Egy fedezeti szituációban a bázis definíciója a következő: Bázis = A fedezendő termék _ A fedezésre használt termék azonnali árfolyama határidős árfolyama Ha a fedezendő termék és a határidős ügylet alapterméke azonos, akkor a bázis 0 a határidős ügylet lejáratának időpontjában. A lejárat előtt a bázis lehet pozitív vagy negatív. Ha az azonnali árfolyam jobban emelkedik a határidős árfolyamnál, akkor a bázis nő. Ezt nevezik a bázis erősödésének. Ha a határidős árfolyam jobban emelkedik, mint az azonnali ár, akkor a bázis csökken. Ez a bázis gyengülése. Feltételezzük, hogy a fedezeti ügyletet t 1 időpontban nyitjuk, lezárása pedig t 2 időpontban történik. A báziskockázat természetének megvizsgálásához az alábbi jelöléseket alkalmazzuk: S 1: azonnali árfolyam t 1 időpontban, S 2: azonnali árfolyam t 2 időpontban, F 1: határidős árfolyam t 1 időpontban, F 2: határidős árfolyam t 2 időpontban, b 1: bázis t 1 időpontban, b 2: bázis t 2 időpontban. A bázis definíciója alapján: b 1 = S 1 - F 1 b 2 = S 2 - F 2 A báziskockázatot meghatározó kulcsfontosságú tényező a fedezetre használt határidős ügylet kiválasztása. Ha a fedezett és a fedezetre használt termék nem azonos, mivel piacon nem kereskednek a fedezni kívánt termékre vonatkozó határidős ügylettel, akkor az elérhető határidős ügyletek közül azt kell választani, amelyiknek a határidős árfolyama a legjobban korrelál a fedezendő termék árfolyamával. 11

12 Ha nincs a piacon olyan határidős ügylet, melynek lejárata megegyezne a fedezni kívánt időszak hosszával, akkor hozzá legközelebb eső, egy későbbi leszállítási hónaphoz tartozó határidős ügyletet szoktak választani. Az olyan befektetési eszközökre, mint például a deviza, a részvényindex, az arany és az ezüst, a báziskockázat általában elég alacsony. Ez azért van, mert egy befektetési eszköz azonnali árfolyama és határidős árfolyama között egy jól definiálható kapcsolat határozható meg. 3. Határidős ügyletek kötését lehetővé tevő piactípusok Amikor a hétköznapi életben devizapiacról beszélünk, két piacot is érthetünk alatta: a bankközi devizapiacot, valamint a tőzsdei határidős devizapiacot. A részpiacok alapelve ugyanaz, különbségük a piac színteréből, illetve működésének sajátságaiból ered. Az alábbiakban bemutatjuk ezen piacokat és jellemzőiket. 3.1 A bankközi piac A bankközi határidős piac nemzetközi neve a forward piac. A bankközi piacon kereskedhetők az ún. forward alapú derivatívák. A forward szerződés egy bizonyos meghatározott mennyiségű áruféleség előre meghatározott jövőbeli időpontban, előre meghatározott áron történő eladásának, ill. megvételének kötelezettségét rögzíti. Forward piacok egy sor áruféleségre léteznek, mezőgazdasági cikkekre, különböző ásványkincsekre éppúgy, mint devizára (FX forwards) és kamatlábakra (FRAs). Ezek közül mi csak a devizára szóló ügyletekkel foglalkozunk. A forward üzletek fő paraméterei az ügyfelek speciális igényeihez igazíthatók. Kétoldalú megállapodás függvénye a szerződés névértéknek nagysága, fizikai árucikkeknél a termék minőségi besorolása, a szállítás időpontja stb. Más szóval a forward üzletek nem standardizált szerződések. 12

13 A forward üzletek hitelkockázatot hordoznak. Mivel a teljesítés csak a lejárat napján esedékes, fennáll a rizikó, hogy a partner teljesítésképtelenné válik a szerződés futamideje alatt. Ha lejáratkor a pillanatnyi ár magasabb, mint a forward szerződésben rögzített, akkor a vevő profitot ér el. Ha alacsonyabb veszteséget kell elszenvednie. A vevő nyeresége az eladó vesztesége és fordítva. Mivel ezen üzletek volumene nagy (befektetési szolgáltatótól függően a kötések minimum összeg dollár körül van), és ezzel a potenciális hitelrizikó is nagy, a forward üzletek általában vállalatok, pénzintézetek és intézményi befektetők kötik. Lejáratkor lehetőségünk van továbbgörgetni a pozíciót, és egy későbbi időpontra átkötni a devizaügyletet. Lejárat előtt is zárhatjuk pozíciónkat egy ellentétes irányú azonnali ügylet megkötésével. A továbbiakban a bankközi devizapiacot és a devizára szóló forward ügyleteket vizsgáljuk meg részletesebben, mert ezt az ügylettípust tudjuk összehasonlítani a devizák tőzsdei határidős ügyleteivel. 1. táblázat: A futures és forward üzletek összehasonlítása Futures standardizált Forward egyéni megállapodás alapja Feltételek (lejárat, kontraktus, termékek fajtái) A másik fél elszámolóház ismert bank vagy más kereskedő Partnerkockázat nincs van Árfolyamkockázat korlátozott (napi limit nincs napi limit mértékéig) Likviditás a letétfizetés által biztosított a hitellimitek miatt biztosított Lezárás 90%-át ellentétes pozíció felvételével a lejárat előtt zárják általában kifuttatják Elszámolás pénzbeli vagy az alaptermék leszállítása az elszámolóházon keresztül pénzbeli vagy az alaptermék leszállítása a bankkal való megállapodás alapján Adózás magas, 36% mérsékelt, 20% Forrás: saját szerk. - Adrian Buckley: Bevezetés nemzetközi pénzügyekbe (Panem, 1998.) és BAMOSZ Nemzetközi Bankárképző Központ: Vagyon-, alap- és portfóliókezelés (Aula, Bp ) alapján A bankközi devizapiac A bankközi devizapiac (forex, FX) nem egy szabványosított piac, mint a tőzsde, hanem egy úgy nevezett tőzsdén kívüli (OTC), ezáltal nem szabályozott piac. A bankközi 13

14 devizapiacon a kereskedelmi bankok kockázatkezeléssel és pénzügyi műveleteivel foglalkozó részlegeinek (treasury) munkatársai üzletelnek egymással. Mindegyik kereskedelmi bank összeköttetésben áll akár számítógépen, akár telefonon és mindegyik bank, aki részt vesz a piacon köteles folyamatosan vételi és eladási árat jegyezni különböző devizákban. Így amennyiben az egyik bank venni szeretne például euróért dollárt, akkor felhív több bankot, megtudja, hogy mely bank mennyiért adja a dollárt az euróval szemben, és ha számára megfelelő az ár, akkor megkötik az ügyletet. Természetesen a modern világban az ügyletek többsége már nem telefonon, hanem elektronikus úton zajlik, azaz nem kell az adott banknak több bankot végigtelefonálnia, hanem egy monitoron látja a többi bank ajánlatait. A nem banki szereplők kizárólag a kereskedelmi bankokon keresztül tudnak a bankközi devizapiacon kereskedni. A bankközi devizapiacon három ügylet jellemző: spot ügyletek, forward ügyletek és opciós ügyletek. A bankközi devizapiac és a tőzsdei határidős piac összehasonlítása során kizárólag a két piac hasonló ügyleteit tudjuk összehasonlítani: a bankközi devizapiac forward ügyleteit a tőzsdei határidős devizapiac ügyleteivel, így a továbbiakban a bankközi piac csak ezen szegmensével foglalkozunk. Az árképzésnél az összeg, lejárat tekintetében nagy flexibilitás tapasztalható, hiszen itt érvényesül leginkább az ügyfél igénye, aki természetesen a pontos kockázatát szeretné fedezni. Kerek összegekre és lejáratokra (1, 3, 6, 9, 12 hó) azonban jobb árakat, vagyis olcsóbb fedezést lehet szerezni, hiszen az árat adó banknak így könnyebb saját kockázatát kezelnie, esetleges partnereket találni az ellenüzletre. A bankközi határidős piac nemzetközi neve a forward piac, ezen belül megkülönböztetünk: outright piacot, ami egyoldalú határidős adás/vétel, és lejáratkor a partnerek a teljes tőkeösszegeket kifizetik swap piacot, amit többen önálló piacként is kezelnek, mert itt egy ügyletben két üzletkötés történik, a határidős adás/vételhez kapcsolódik egy azonnali ellenirányú adás/vétel is A deviza forward outright ügylet egy szállításos forward ügylet. A megállapodás tárgyát képező eszköznek nem csak az értéknövekedését/csökkenését fizetik meg a felek (termin ügylet) hanem azokat gyakorlatban le is szállítják egymásnak (pl. devizát utalnak, hitelt 14

15 felvesznek). 8 A váltási árfolyam a megállapodáskor kerül meghatározásra, de a fizetés és teljesítés csak a lejárat napján esedékes. Nézzünk egy példát az EURHUF devizapárra: Tegyük fel, hogy egy vállalatnak 90 nap múlva EUR devizabevétele lesz, melyből forintban kell majd a szállítóit kifizetni, azaz a devizát át kell majd váltania forintra. Ha szeretné előre pontosan látni, hogy forintban mekkora bevétele keletkezik 90 nap múlva, EURHUF forward outrights eladási (bid) ügyletet köt. Tegyük fel, hogy ma az EURHUF spot árfolyama 273,55, 90 nap múlva az EURHUF forward eladási (bid) ár pedig 275,00. Amennyiben ilyen feltételekkel megköti a forward ügyletet, a vállalat biztos lehet abban, hogy a EUR devizabevétele forintot fog jelenteni a vállalatnak. Elképzelhető, hogy 90 nap múlva az EURHUF spot árfolyama ennél kedvezőtlenebb (pl. 272,00) lenne, de az is, hogy ennél magasabb (pl. 279,00) árfolyamon tudná 90 nap múlva az euróját forintra váltani amennyiben nem kötne forward ügyletet. Igen ám, de ebben az esetben nem tudná előre, hogy mekkora bevétele fog forintban keletkezni, így gazdálkodása kiszámíthatatlanabb lenne. A csereügyletek (swap) olyan bankközi tranzakciók, amelynek során egy adott összegű devizának szimultán vásárlása és eladása történik meg két különböző értéknapra. A legépszerűbb swap ügyletek a spot against forward ügyletek, amelyek esetében az ügyletet végrehajtó spot árfolyamon vesz, majd azt eladja a határidős piacon egy adott árfolyamon ugyanannak, akitől spot-on vásárolt. A másik népszerű ügylet a forward-forward, melynek során az ügyletet végrehajtó személy mindkét ügyletet a határidős piacon hajtja végre akár vesz, akár elad; a vétel és eladás közötti különbség adja a két deviza közötti kamat differenciált. 9 Az alapul szolgáló termék szerint a swap üzletek túlnyomó többsége kamatláb-, deviza-, áru- és részvény swap. 10 A továbbiakban csak a deviza swapokkal foglalkozunk Dr. Bencsik Mária: Derivatívák, származékos ügyletek a pénzügyi piacokon

16 3.2 A tőzsdei határidős piac A futures ügyletek lényege azonos a forward üzletével: a futures kontraktus tulajdonosa, egy meghatározott mennyiségű és minőségű áruféleség, meghatározott áron, meghatározott napon (a kontraktus lejáratakor) történő megvételére (vagy az árkülönbözet készpénzzel történő kiegyenlítésére) vállal kötelezettséget. Az eredmény/veszteség görbe is hasonló a forward üzletéhez. A pénzügyi futures kontraktusok mellett mára eltörpül a hagyományos mezőgazdasági futures forgalma. A hasonlóságok mellett fontos különbségeket is találunk. Először, a kontraktus fő paraméterei, úgymint a kontraktus nagysága, a teljesítés helye és ideje, a fizetési mód teljes mértékben szabványosítottak. Az ár az egyetlen szabadon változó paraméter. A futures piacon a vevő és az eladó a tőzsde klíringházával áll szerződéses kapcsolatban, ami nagyobb biztonságot nyújt, mert az elszámolóház átvállalja a partner nemteljesítési kockázatát. Vagyis tőzsdei kötés esetén az elszámolóház kockázati céltartaléka terhére azonnal fizet, míg bankközi szerződés esetén, ha partnerünk csődbe megy, senki sem fizeti ki a nyereségünket. A pozíció megszüntetése is jóval egyszerűbb a teljes standardizáltság miatt. A vevők és az eladók helyettesíthetőek, anonim kereskedés zajlik. Banki partnert sem kell árjegyzésért hívni, a tőzsde szabad kereskedésében kialakult árat vehetik figyelembe. Az anonim jelleg, a letéti mechanizmus és a kisebb ügyletméret olyan szereplőknek is hozzáférést enged, akik számára a bankközi forward és swap piac nem elérhető (pl. gyengébb hitelképességű vállalatok, kisbefektetők). A vállalatok tőzsdei forgalma azonban igencsak elmarad az OTC piac forgalmától (1. ábra), ez nagyrészt az előzőekben leírt jellemzőkre vezethető vissza. 16

17 1. ábra: A hazai nem banki szereplők tőzsdei és OTC-határidős devizapiaci forgalma (havi adatokból számolt napi átlag) Forrás: MNB-tanulmányok 54.: Csávás Csaba - Kóczán Gergely - Varga Lóránt: A főbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplői és jellemző kereskedési stratégiái (2006. május), 9. o. 4. A leggyakrabban előforduló üzlettípusok és az általuk lefedezett kockázatok A határidős piac létrejöttével a piaci résztvevők a felmerülő kockázataik fedezésére egy sor üzlettípus közül választhatnak. Ezek lehetnek akár alapüzletek, akár azok kombinációi. Mivel az összes üzlettípus bemutatása nem lehetséges, ezért csak a leggyakrabban előforduló ügyleteket és az általuk lefedezett kockázatokat mutatjuk be. 4.1 Import Egy magyar vállalat amerikai partnerétől importál alapanyagot a gyártandó termékéhez. A fizetési esedékességet 3 hónapban határozzák meg, a szerződés devizaneme pedig a dollár. A magyar cég attól tart, hogy a 3 hónap alatt a dollár erősödhet a forinttal szemben, ezáltal neki vesztesége keletkezik, ezért elmegy a bankjához, és 3 hónapos határidős árat kér tőle. A határidős ár meghatározásához minden szükséges adat rendelkezésre áll. Ezek pedig a következők: spot árfolyam 3 hónapos kamatlábak % 17

18 USD/HUF 201,91 HUF3M 5,37 USD3M 0, ,91 * (5,37-0,28438) * 90 Határidős árfolyam = 201,91 + = 204,48 100*360 A bank a már bemutatott képlet segítségével a kamatokat és az azonnali árfolyamot felhasználva meghatározza a 3 hónapos USD/HUF árfolyamot, ami 204,48 lesz. A cég megköti az üzletet, ma megveszi a határidős árfolyamon a szükséges dollár mennyiséget, ezáltal a fizetendő forint mennyiség is rögzítve van. A szállítás három hónap múlva esedékes. Ezzel a termelő árfolyamkockázata megszűnik, abban a tudatban termelhet tovább, hogy vesztesége egészen biztosan nem fog keletkezni az üzleten. Ha megnézzük a lejárat napján érvényes azonnali piaci árfolyamot, ami 206,59, akkor láthatjuk, hogy a fedezeti ügylet megalapozott volt, mert így az importőr 2,11 forint megtakarítást ért el minden egyes kifizetett dolláron. Ez egy kellően nagy volumenű üzletnél nem elhanyagolható mennyiség. Természetesen a forint piaci árfolyama erősödhetett is volna a dollárral szemben, és az importőrnek lehetősége lehetett volna az azonnali piacon olcsóbb dollár vásárlására. Fontos azonban látnunk, hogy a lényeg a biztonságon van. A vállalat hajlandó lemondani az extra nyereségről a veszteség elkerülése érdekében, mivel egy kedvezőtlen piaci árfolyam mozgás akár a vállalkozás teljes profitját is felemésztheti. Ezt a kockázatot lehet a fedezeti ügylet segítségével kizárni, ezáltal a termelés folyamatosan tervezhetővé válik, a cégnek pedig csak a termeléssel kell foglalkoznia. 4.2 Export Az előbbi magyar vállalatnál maradva, ha Németországba exportál, és az áru ellenértéke euróban érkezik 1 hónapos fizetési határidővel, akkor a kockázat hasonló az előző példában szereplővel. A vállalatot kedvezőtlenül érintené az euro gyengülése a forint ellenében, mert ekkor kevesebb forintot kapna a befolyó eurókért. 18

19 A vállalat tehát ismét a fedezeti ügylethez folyamodik. A határidős árfolyam meghatározásához szükséges adatok a táblázatban találhatók: spot 1 hónapos % árfolyam kamatlábak EUR/HUF 274,42 EUR1M 0,816 HUF1M 5,28 274,42 * (0,816-5,28) * 90 Határidős árfolyam = 274,42 + = 271,36 100*360 A bank a rendelkezésére álló adatokból kiszámolja az egy hónapos EUR/HUF árfolyamot, ahol a vállalat határidőre el tudja adni euró bevételét. Az árfolyam ebben az esetben 271,36 lesz. Ha például egy hónap elteltével az azonnali piaci árfolyam 269,85 lesz, úgy 1,51 forint megtakarítást ér el a vállalat minden egyes befolyó euró után. Természetesen lehetséges, hogy a vállalat jobban járt volna, ha nem fedezi kockázatát, és az azonnali piacon váltja be forint bevételét. De amekkora profitot elérhetett volna, ugyanakkora veszteséget is elszenvedhetett volna az árfolyam ellenkező irányú elmozdulásával. Ez pedig súlyos következményekkel is járhat a vállalkozás számára. Itt meg kell említenünk, hogy sok cég az exportjához import alapanyagokat is felhasznál, ezáltal csak a nettó pozíciót szükséges fedeznie. 4.3 Swap Ez az ügylet struktúrájában eltér az előzőkben vizsgáltaktól. A végrehajtás célja sem elsősorban árfolyam-kockázati fedezés, hanem sokkal inkább ideiglenes forrásbevonás. A vállalatok és a bankok is alkalmazzák, a bankok főleg a forintforrásból finanszírozott devizahitelezésből adódó nyitott devizapozíciók fedezésére. A következő egyszerűbb példán keresztül láthatjuk az üzletág jelentőségét: 19

20 Egy hazai vállalat svájci frank hitelt vett fel, de a beruházáshoz, amit végrehajt, német import gépeket használ, amit euróban kell kifizetnie. Az import kiegyenlítése azonnal esedékes, viszont a szükséges euró mennyiség csak egy hónap múlva fog a vállalat rendelkezésére állni. Ezért a cég úgy dönt, hogy swap ügylet keretében először az azonnali piacon elad svájci frankot és vesz eurót, amiből az importot ki tudja fizetni, majd rögtön leszerződik határidős CHF vételre, amire az egy hónap múlva befolyó euró jelenti a fedezetet. Így a vállalat azonnali euró forráshoz jutott a CHF felhasználásával, a lejáratkor pedig visszakapja a CHF-t, amit aztán más célokra felhasználhat. A CHF határidős árfolyamának kiszámítása az előző ügyleteknél leírtak szerint történik. A másik lehetőség az lehetett volna, hogy a vállalat egyszerűen eladja a CHF-t EUR ellen és kifizeti belőle importján, az egy hónap múlva befolyó eurót pedig az azonnali piacon visszaváltja CHF-re. Ebben az esetben azonban vállalnia kell a EUR/CHF piaci árfolyamváltozásából eredő kockázatot. Swap üzlet kötésével ez a kockázat kiküszöbölhető, az egyetlen felmerülő költség a két deviza kamatkülönbözete. Az elmúlt években rendkívül népszerűvé vált a devizák közötti kamatkülönbözeteket kihasználó spekuláció, az ún. carry-trade. Ebben az esetben a spekuláns a magasabb kamatozású devizában hitelt nyújt (long pozíciót vesz fel), a devizapár alacsonyabb kamatozású tagja esetében pedig eladósodik. Így a hozamkülönbözet miatt a spekulánsnak akkor is nyeresége keletkezik, ha az árfolyam nem változik. A swap piaccal a későbbiekben részletesebben foglalkozunk. 4.3 Arbitrázs Az arbitrázs a kockázatmentes profit lehetőségét rejti magában. A tökéletesen működő piacokon nem lehetne arbitrázs lehetőséget találni, és ez gyakran így is van, mivel a kereskedés költségei felemésztik azt a minimális profitot, amit ez a lehetőség nyújthat. Mégis, vannak időpillanatok, amikor lehetőség nyílik arbitrázs-kereskedésre. 20

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT MNB-tanulmányok 54. 26 CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái Csávás Csaba Kóczán Gergely Varga Lóránt A fõbb hazai

Részletesebben

Az előadás felépítése

Az előadás felépítése A bankok piaci kockázatkezelése Az élet a kockázatok kezeléséről, nem kiküszöböléséről szól. W. Wriston, egykori Citicorp elnök Holmár Krisztina Ph.D. II. évfolyam 2008. november 24. Az előadás felépítése

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI KBC EQUITAS A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI Tőzsdei oktatóanyag a KBC Equitas ügyfelei részére A kézirat zárása: 2014.07.03. Tartalom Bevezető... 1 1. Ismerkedés a tőzsdével... 3 1.1. A tőzsde... 4 1.2. A

Részletesebben

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus 1 A nemzetközi valutáris rendszer A nemzetgazdaságokat összefogó pénzügyi kapcsolatok írott és íratlan szabályaiként definiálható a nemzetközi

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007

SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007 SZAKDOLGOZAT Fekete Tünde 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány EXCHANGE TRADED FUNDS: TŐZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK

Részletesebben

Devizás tételek értékelése

Devizás tételek értékelése 50 HITELINTÉZETI SZEMLE GULYÁS ÉVA 1 Devizás tételek értékelése A számviteli szabályozás és a gazdálkodók döntéseinek összefüggései Az elmúlt években hazánkban a svájcifrank- és a japánjen-alapú hitelezés

Részletesebben

SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG, AVAGY A HEDGE FUNDOK EDDIGI TÖRTÉNETE

SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG, AVAGY A HEDGE FUNDOK EDDIGI TÖRTÉNETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE ÉS PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY SIC ITUR AD ASTRA 1, MAJD A HATÁRTALAN MÉLYSÉG,

Részletesebben

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Készítette: Mészáros

Részletesebben

Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól 1

Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól 1 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 67 SCHEPP ZOLTÁN Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól 1 A cikk a devizaalapú, változó kamatozású finanszírozástól remélt alacsonyabb költségek

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július Készítette: dr. Varga Andrea jogtanácsos okleveles adótanácsadó abszolvált bankszakjogász (Az elkészített

Részletesebben

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági francia SZAK Nappali tagozat Tőzsde- Pénzintézetek szakirány PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Késztette: Kőrös Gábor László Budapest,

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

Tőkepiac Értéktőzsde

Tőkepiac Értéktőzsde Tőkepiac Értéktőzsde III. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM Összeállította: Králik Lóránd - Értékpapír-piaci Felügyelet (CNVM), tanácsos Felelős kiadó: Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) Asociaţia Pentru Promovarea

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A HITELEZÉS PROBLEMATIKÁJA NAPJAINKBAN A DEVIZAHITELEK TÜKRÉBEN KÉSZÍTETTE: BARANYI

Részletesebben

Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban 1

Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban 1 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 173 KÁLLAI ZOLTÁN KŐSZEGHY TAMÁS Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban 1 A 90-es évek közepétől a piaci kockázatkezelés

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben