Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette: Balogh Tamás Budapest,

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A határidős piac alapjai A határidős piac kialakulása A határidős iparág kialakulásának közvetlen előzménye A határidős piac, a határidős kontraktus A határidős árfolyam meghatározása A határidős árfolyam meghatározása a devizapiacon Fedezés határidős ügyletek segítségével Báziskockázat Határidős ügyletek kötését lehetővé tevő piactípusok A bankközi piac A tőzsdei határidős piac A leggyakrabban előforduló üzlettípusok és az általuk lefedezett kockázatok Import Export Swap Arbitrázs Határidős piacok szereplői Kereskedelmi bankok Központi bank Nem banki pénzügyi intézmények Spekulánsok A határidős termékek- és a tőkeáttétel kockázatai A hazai devizapiac kialakulása és fejlődése Az egyszeri leértékelések korszaka (1995 előtt) A csúszó leértékelések korszaka ( ) A sávszélesítés és a devizalibearalizáció hatásai (2001 után) Spot piac Forward piac Swap piac

3 8. A forint elleni spekulációs támadás és annak kezelése A spekuláció közvetett és közvetlen előzményei A felértékelődési spekuláció okai A spekulációs támadás két napja (2003. január ) A spekulánsok által alkalmazott eszközök A konszolidáció Sávon belüli intervenció A spekulatív tőke kiáramlása Külföldi és belföldi szereplők devizapiaci kereskedési stratégiái A Külföldi szereplők spot devizapiaci viselkedése A belföldi vállalati szereplők határidős devizapiaci szerepe A hazai tőzsdei határidős piac A magyar határidős tőzsde kialakulása Kockázatkezelési lehetőségek a BÉT-en A devizahitelek kockázatának csökkentése tőzsdei határidős termékekkel A BÁT-BÉT integrációtól napjainkig Befejezés Felhasznált irodalom

4 1. Bevezetés Egy vállalat, egy mezőgazdasági termelő, vagy egy kereskedő, ha el akarja kerülni a veszteségeket, és versenyképes akar maradni a piacon, kiemelt figyelmet kell fordítania a kockázatkezelésre. A mai gazdaságban az országhatárokon átnyúló gazdasági tevékenység teljesen általánossá vált, ennek következtében a vállalatok eredménye nagyban függ az éppen aktuális árfolyamoktól. A rájuk veszélyt jelentő árfolyamváltozásokból eredő kockázatok kezelésének leghatékonyabb módja a modern pénzügyi származtatott termékek, ezen belül is a határidős ügyletek használata. Habár eredete az ókorba vezethető vissza, mégis napjainkban bír egyre nagyobb jelentőséggel. Alkalmazása gyors fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és egyre gyorsabb növekedésre számíthatunk a következő években. Egyre több piaci szereplő gondolhatja úgy, hogy a határidős piacok segítségével próbál érvényesülni. Ehhez azonban tisztában kell lenniük az egyes ügyletek nyújtotta lehetőségekkel és azok kockázataival. Szakdolgozatomban a kockázatkezelés eme rendkívül hatékony módját szeretném bemutatni. Származtatott termékek alatt egy viszonylag nagy csoportot érthetünk. Ide tartoznak például a különböző indexkövető alapok, határidős kamatláb megállapodások, opciók, csereügyletek, árura-, devizára, részvényre, kötvényre szóló határidős ügyletek. A határidős üzletágon belül főként a devizapiacra koncentrálok, mert ez az a piac, ahol a legtöbben kereskednek, amelyik a legnagyobb likviditással rendelkezik. A tőkeáttételes pozíciók kiépítésének lehetősége miatt pedig sokan nem csak kockázatkezelésre, hanem spekulációra is használják. Dolgozatomban bemutatom, hogy melyek azok a jellemzők, amelyek ilyen vonzóvá teszik a devizapiacot a spekulánsok és más piaci szereplők számára. A dolgozat első felében a határidős piac alapjairól lesz szó. Milyen előzmények hívták életre a piacot? Mi vagy ki határozza meg az árakat? Milyen piaci szereplők vannak jelen? Melyek azok az ügyletek, amelyekkel a leghatékonyabban lehet az árfolyam kockázatokat lefedezni, vagy extra haszonra szert tenni? Összehasonlítjuk a két piactípust (bankközi- és tőzsdei határidős devizapiac), kinek, melyik piacon érdemes kereskednie? 4

5 Érdekes kérdés, hogy a fedezeti ügyletkötés, azaz a kockázatkezelés és a spekuláció mennyire van jelen egyszerre a piacon. Elvileg egyik résztvevő sem tudna a másik nélkül megélni, mindig kell valaki, aki a másik oldalon áll, ez biztosítja a piacok likviditását és normális működését. A dolgozatban bemutatjuk, hogy milyen szituációkban jelentkezik a legszembetűnőbben, ha úgy tetszik kimutathatóan a jelenség. Szakdolgozatom második felében a hazai határidős devizapiac kialakulását, fejlődését mutatom be. Megnézzük, hogy az egyes árfolyampolitikát, illetve árfolyamrendszert érintő döntések milyen hatással voltak a határidős devizapiac különböző szegmenseire. Kitérek az egyszeri leértékelések időszakának problémáira, majd a gördülő leértékelések által elindított változásokra. A devizaliberalizáció és a sávszélesítés hatásait is bemutatom az egyes piaci szegmensekre lebontva. Megnézzük, hogy melyek voltak az elmúlt évtizedben azok a pénzpiaci turbulenciák, ahol felértékelődött a bemutatásra kerülő instrumentumok szerepe, illetve rávilágítunk, hogy a külföldi és belföldi szereplők milyen kereskedési stratégiát folytattak ezen piacokon a vizsgált időszakokban. Végül a hazai tőzsdei származékos piacra térünk ki, ahol a közhiedelemmel ellentétben nem csak spekulációra, hanem kockázatkezelésre is nyílik lehetősége a piaci szereplőknek. 5

6 2. A határidős piac alapjai 2.1 A határidős piac kialakulása Amióta az ember gazdasági tevékenységeket folytat a kockázat végigkíséri az életét, és befolyásolja a tevékenységek eredményét, ezért az igény mindig is fent állt a kockázatok lehető legalacsonyabb szintre való csökkentésére. A korabeli gazdasági tevékenységek közül kiemelendő a mezőgazdaság, állattenyésztés, ill. kereskedelem, melyeknél az időjárás és szállítás nehézségei jelentettek gondot. Ma már ezek a kockázatok a szállítási lehetőségek bővülésével és a biztosítók megjelenésével, jóval kisebb jelentőséggel bírnak. Egy kérdésnek azonban a mai napig nagy jelentősége van, hogy vajon az áruk milyen áron találnak gazdára, ill. hogyan alakul az egyes valuták közötti átváltási arány A határidős iparág kialakulásának közvetlen előzménye 1 A modern határidős iparág kialakulása XIX. századi amerikai gabonakereskedelemre vezethető vissza. Ekkor vált ugyanis a stratégiai fekvésű Chicago a gabonakereskedelem központjává. A beáramló nagymennyiségű gabona azonban a fellendüléssel egy időben gazdasági gondokat is előidézett. Az árak nagy kilengéseket, ingadozásokat mutattak, a keresletben és kínálatban is gyakran nagyobb különbségek voltak. Mindemellett a magas szállítási költségek és a nem kielégítő raktározási lehetőségek arra késztették a chicagói üzletembereket, hogy létrehozzák a Chicago Board of Trade-et (CBOT), az USA első határidős tőzsdéjét. A CBOT elsődleges célja a kereslet és kínálat összehangolása volt, amit a piaci szereplők egy helyre való koncentrálásával kívánt segíteni. Kezdetben az üzletkötések forward jellegűek voltak (az eladó és a vevő megegyezett a jövőbeni szállításban és az árban), melyek nagy hátránya a minőség és a teljesítés 1 lakul,

7 standardizáltságának a hiánya volt. Ezt a hiányosságot orvosolva a CBOT 1865-ben szabályzatát úgy módosította, hogy azok a tőzsdei gabonakereskedést már bizonyos szabványoknak való megfelelés felé tereljék. A határidős iparág feladatát pedig a következőképp határozták meg: az üzleti életet olyan fórummal és eszközökkel látja el, amelyek révén a készpénzes ügyletekben rejlő árkockázatok kivédhetővé, kezelhetővé válnak. 2 Ebben az évben hozták létre a letéti rendszert is, amely a tőzsdei kereskedelem résztvevőinek szerződésszerű teljesítését biztosította. Később a XIX. század végén, XX. század elején új tőzsdék is alakultak, a határidős kereskedelem pedig rendkívüli mértékben fejlődött, a gabonán kívül már számos más termékekkel is kereskedtek, mint például kávé, kakaó, pamut. Ahogy az ipar egyre nagyobb teret nyert az Egyesült Államok gazdaságában, úgy a határidős kontraktusok skálája is egyre szélesedett. Ezzel egyidejűleg az 1897-ben bevezetett új áruüzleti szokásjogok -kal párhuzamosan - a budapesti börzén is elindultak az ún. határidőüzletek. A hagyományos mezőgazdasági határidős ügyletek mellet megjelentek a nemesfém és félkész- valamint késztermék kontraktusok is A határidős piac, a határidős kontraktus A kereskedelem volumenének és az árkockázat mértékének növekedésével a határidős szerződések egyre nagyobb teret nyertek, amelyeket a kockázatkezelés igénye hívott életre. Ezek olyan kötelező érvényű adásvételi szerződések, amelyekben az ügylet szereplői kötelezettséget vállalnak egy bizonyos termék jövőbeni adás-vételének lebonyolítására a jelenben rögzített feltételek mellett (vagyis a jelenben rögzítik az adás-vételben szereplő mennyiséget, az árat és az adás-vétel pontos időpontját), ezáltal a jövőbeli bevétel tervezhetővé válik, a termelőnek, kereskedőnek nem lesznek álmatlan éjszakái. A tőzsdei határidős termékek kereskedelme során kontraktusok képezik a kereskedelmi egységeket, ezek standardizáltak, és csak az egész számú többszöröseire lehet üzletet kötni. Az elszámolást tekintve az ügylet lehet leszállításos, azaz tényleges áru-, vagy pénzmozgással 2 lakul, lakul,

8 jár; vagy lehet pénzügyi elszámolásos, ahol csak a vételi és lejáratkori érték közötti különbözetet kell megfizetni. A befektetők számára a határidős piacot az alacsony tőkeigénye tette népszerűvé. Ez jelenti a határidős ügyletek előnyét és egyben kockázatát is. Egy határidős pozíciót ugyanis nem kell feltétlenül megtartani lejáratig, lehetőség van a pozíció lejárat előtti zárására. Ehhez egy ellenirányú ügyletet kell végrehajtani, amely ugyanazon termékre és lejáratra, valamint ugyanakkora mennyiségre szól. Ebben az esetben a pozíción elért eredményt a pozíció nyitásának és zárásának ára közötti különbség határozza meg. A másik lehetőség, hogy a nyitott pozíciókat a lejáratig megtartjuk, és az adásvétel ténylegesen megtörténik. Ezt nevezik a határidős pozíció fizikai szállítással történő teljesítésének A határidős árfolyam meghatározása 4 A határidős piac létrejöttéhez szükség volt a két azonnali piac, a spot piac és a betét/hitel piac megfelelő működéséhez, mert az azoktól kapott információk (azonnali árfolyam és a kamatgörbe) nélkül a határidős piac nem működhetne. Az elméleti ár az alaptermék árából határozható meg egy képlet segítségével: F = S + S * r T F = S * (1+ r) T F határidős elméleti ár S Azonnali (spot) ár Korrekció szükséges, ha a mostani és lejáratkori termék nem azonos (pl., osztalékot fizet lejárat előtt: S* = S PV (DIV) r kockázatmentes kamatláb T lejáratig hátralévő idő A mai árat alapul véve vásároljuk meg az alapterméket a határidős áron, függetlenül az alaptermék jövőbeli árától, ezáltal hozzájutunk az alaptermékhez a határidős áron a meghatározott időpontban. A határidős áron való vásárlás alternatívája lehetne, ha hitelt 4 John C. Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek (Panem, 1999.) 8

9 veszünk fel, megvásároljuk a részvényt a mai áron, majd fizetjük a hitel kamatait. A határidős árnak tehát meg kell egyeznie az időszakra felvehető kockázatmentes hitel kamatának és az alaptermék mai árának összegével, ellenkező esetben arbitrázsra (kockázatmentes jövedelem elérésére) van lehetőségünk. Az alaptermék jövőbeli ára mindkét esetben irreleváns tényező a határidős ár független az alaptermék árával kapcsolatos várakozásoktól. 2.5 A határidős árfolyam meghatározása a devizapiacon A deviza azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy tulajdonosa megkaphatja a deviza országában érvényes kockázatmentes kamatlábat (Például a tulajdonos befektethet egy devizában denominált körvénybe). A jövőbeni árfolyam meghatározásához itt sem kell megvárni a lejáratot, hiszen minden szükséges adat már a jelenben rendelkezésünkre áll. Ismerjük az azonnali piaci árfolyamot, a megvett deviza összeget, annak hazai valutában kifejezett értékét, a betét/hitel piaci kamatokat, így a jövőbeni árfolyamot már ma meg tudjuk határozni. A számítás elvégzéséhez a következő képletet használhatjuk: SPOT ÁRF * (KAMAT 2 -KAMAT 1 ) * NAPOK HATÁRIDŐS ÁRF = SPOT ÁRF + 100*360 A képlet második tagja a pozíció tartásának 5 finanszírozási költségét jelenti (cost of carry), ez az ún. swap differencia. Ez teremti meg a kapcsolatot határidős és az azonnali árfolyam között. Ez a tag akár negatív is lehet, ha a két deviza kamatának különbözete negatív, ilyen esetben a határidős árfolyam is alacsonyabb lesz, sőt a lejárat távolodásával még jobban csökken. Ilyenkor pozíciónk tartása nem költséget, hanem profitot termel, melyet a határidőre jegyzett árból levonunk. Természetesen, ha a hazai kamatláb magasabb a külföldinél, akkor a határidő távolodásával az árfolyam növekedni fog. 5 A tartási költség az alaptermék raktározási és finanszírozási költségének a termék által biztosított jövedelemmel csökkentett összege. 9

10 2.6 Fedezés határidős ügyletek segítségével 6 A bevezetésben már említettük azokat a tényezőket, amelyek következtében a mezőgazdasági, illetve külföldi kitettséggel rendelkező piaci szereplők állandó árkockázatnak vannak kitéve. Az a piaci szereplő, amely tudja, hogy egy bizonyos jövőbeli időpontban el kell adnia egy terméket, fedezheti magát azáltal, ha rövid határidős pozíciót vállal. Ezt nevezik eladási (rövid) fedezetnek (short hedge). Ha a termék árfolyama esik, a vállalat nem jár jól a termék eladásával, de nyereséghez jut a rövid határidős pozícióból. Ha a termék árfolyama emelkedik, a piaci szereplő nyer a termék eladásán, viszont veszít a határidős pozíción. Hasonlóképpen, ha egy vállalat tudja, hogy a jövőben meg kell vennie egy terméket, akkor egy hosszú határidős pozíció vállalásával fedezheti magát. Ezt vételi (hosszú) fedezetnek (long hedge) nevezik. Fontos felismerni, hogy a határidős ügyletekkel való fedezés nem mindig növeli a végső pénzügyi eredményt. Valójában az esetek 50%- ában a határidős fedezet ront az eredményen. Amiért a határidős fedezet mégis hasznos, az az, hogy csökkenti a kockázatot azáltal, hogy biztosabbá teszi az eredményt. Számos oka van annak, hogy a határidős fedezet miért nem működik tökéletesen a valóságban: 1. A fedezett termék nem feltétlenül azonos a határidős ügylet alaptermékével. 2. A fedezeti ügyletkötő nem feltétlenül biztos a termék jövőbeli eladásának vagy megvételének időpontjában. 3. A fedezeti ügylet miatt előfordulhat, hogy a határidős ügyletet jóval a lejárat előtt le kell zárni. Ezen problémák az okai az úgynevezett báziskockázatnak (basis risk). 2.7 Báziskockázat 7 6 John C. Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek (Panem, 1999.) A határidős kereskedés kézikönyve / szerzők: Dunavölgyi Mária et. al.; szerk. May Réka, Szeles Nóra, 2. jav., bőv. kiad., (Bp.: Budapesti Értéktőzsde, 1998.) 7 BAMOSZ Nemzetközi Bankárképző Központ: Vagyon-, alap- és portfóliókezelés (Aula, Bp ) John C. Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek (Panem, 1999.) 10

11 A báziskockázat akkor keletkezik, ha az adott termék határidős és lejáratkori ára nem egyezik meg. Ennek lehetséges okai a következőkben bemutatásra kerülnek. Egy fedezeti szituációban a bázis definíciója a következő: Bázis = A fedezendő termék _ A fedezésre használt termék azonnali árfolyama határidős árfolyama Ha a fedezendő termék és a határidős ügylet alapterméke azonos, akkor a bázis 0 a határidős ügylet lejáratának időpontjában. A lejárat előtt a bázis lehet pozitív vagy negatív. Ha az azonnali árfolyam jobban emelkedik a határidős árfolyamnál, akkor a bázis nő. Ezt nevezik a bázis erősödésének. Ha a határidős árfolyam jobban emelkedik, mint az azonnali ár, akkor a bázis csökken. Ez a bázis gyengülése. Feltételezzük, hogy a fedezeti ügyletet t 1 időpontban nyitjuk, lezárása pedig t 2 időpontban történik. A báziskockázat természetének megvizsgálásához az alábbi jelöléseket alkalmazzuk: S 1: azonnali árfolyam t 1 időpontban, S 2: azonnali árfolyam t 2 időpontban, F 1: határidős árfolyam t 1 időpontban, F 2: határidős árfolyam t 2 időpontban, b 1: bázis t 1 időpontban, b 2: bázis t 2 időpontban. A bázis definíciója alapján: b 1 = S 1 - F 1 b 2 = S 2 - F 2 A báziskockázatot meghatározó kulcsfontosságú tényező a fedezetre használt határidős ügylet kiválasztása. Ha a fedezett és a fedezetre használt termék nem azonos, mivel piacon nem kereskednek a fedezni kívánt termékre vonatkozó határidős ügylettel, akkor az elérhető határidős ügyletek közül azt kell választani, amelyiknek a határidős árfolyama a legjobban korrelál a fedezendő termék árfolyamával. 11

12 Ha nincs a piacon olyan határidős ügylet, melynek lejárata megegyezne a fedezni kívánt időszak hosszával, akkor hozzá legközelebb eső, egy későbbi leszállítási hónaphoz tartozó határidős ügyletet szoktak választani. Az olyan befektetési eszközökre, mint például a deviza, a részvényindex, az arany és az ezüst, a báziskockázat általában elég alacsony. Ez azért van, mert egy befektetési eszköz azonnali árfolyama és határidős árfolyama között egy jól definiálható kapcsolat határozható meg. 3. Határidős ügyletek kötését lehetővé tevő piactípusok Amikor a hétköznapi életben devizapiacról beszélünk, két piacot is érthetünk alatta: a bankközi devizapiacot, valamint a tőzsdei határidős devizapiacot. A részpiacok alapelve ugyanaz, különbségük a piac színteréből, illetve működésének sajátságaiból ered. Az alábbiakban bemutatjuk ezen piacokat és jellemzőiket. 3.1 A bankközi piac A bankközi határidős piac nemzetközi neve a forward piac. A bankközi piacon kereskedhetők az ún. forward alapú derivatívák. A forward szerződés egy bizonyos meghatározott mennyiségű áruféleség előre meghatározott jövőbeli időpontban, előre meghatározott áron történő eladásának, ill. megvételének kötelezettségét rögzíti. Forward piacok egy sor áruféleségre léteznek, mezőgazdasági cikkekre, különböző ásványkincsekre éppúgy, mint devizára (FX forwards) és kamatlábakra (FRAs). Ezek közül mi csak a devizára szóló ügyletekkel foglalkozunk. A forward üzletek fő paraméterei az ügyfelek speciális igényeihez igazíthatók. Kétoldalú megállapodás függvénye a szerződés névértéknek nagysága, fizikai árucikkeknél a termék minőségi besorolása, a szállítás időpontja stb. Más szóval a forward üzletek nem standardizált szerződések. 12

13 A forward üzletek hitelkockázatot hordoznak. Mivel a teljesítés csak a lejárat napján esedékes, fennáll a rizikó, hogy a partner teljesítésképtelenné válik a szerződés futamideje alatt. Ha lejáratkor a pillanatnyi ár magasabb, mint a forward szerződésben rögzített, akkor a vevő profitot ér el. Ha alacsonyabb veszteséget kell elszenvednie. A vevő nyeresége az eladó vesztesége és fordítva. Mivel ezen üzletek volumene nagy (befektetési szolgáltatótól függően a kötések minimum összeg dollár körül van), és ezzel a potenciális hitelrizikó is nagy, a forward üzletek általában vállalatok, pénzintézetek és intézményi befektetők kötik. Lejáratkor lehetőségünk van továbbgörgetni a pozíciót, és egy későbbi időpontra átkötni a devizaügyletet. Lejárat előtt is zárhatjuk pozíciónkat egy ellentétes irányú azonnali ügylet megkötésével. A továbbiakban a bankközi devizapiacot és a devizára szóló forward ügyleteket vizsgáljuk meg részletesebben, mert ezt az ügylettípust tudjuk összehasonlítani a devizák tőzsdei határidős ügyleteivel. 1. táblázat: A futures és forward üzletek összehasonlítása Futures standardizált Forward egyéni megállapodás alapja Feltételek (lejárat, kontraktus, termékek fajtái) A másik fél elszámolóház ismert bank vagy más kereskedő Partnerkockázat nincs van Árfolyamkockázat korlátozott (napi limit nincs napi limit mértékéig) Likviditás a letétfizetés által biztosított a hitellimitek miatt biztosított Lezárás 90%-át ellentétes pozíció felvételével a lejárat előtt zárják általában kifuttatják Elszámolás pénzbeli vagy az alaptermék leszállítása az elszámolóházon keresztül pénzbeli vagy az alaptermék leszállítása a bankkal való megállapodás alapján Adózás magas, 36% mérsékelt, 20% Forrás: saját szerk. - Adrian Buckley: Bevezetés nemzetközi pénzügyekbe (Panem, 1998.) és BAMOSZ Nemzetközi Bankárképző Központ: Vagyon-, alap- és portfóliókezelés (Aula, Bp ) alapján A bankközi devizapiac A bankközi devizapiac (forex, FX) nem egy szabványosított piac, mint a tőzsde, hanem egy úgy nevezett tőzsdén kívüli (OTC), ezáltal nem szabályozott piac. A bankközi 13

14 devizapiacon a kereskedelmi bankok kockázatkezeléssel és pénzügyi műveleteivel foglalkozó részlegeinek (treasury) munkatársai üzletelnek egymással. Mindegyik kereskedelmi bank összeköttetésben áll akár számítógépen, akár telefonon és mindegyik bank, aki részt vesz a piacon köteles folyamatosan vételi és eladási árat jegyezni különböző devizákban. Így amennyiben az egyik bank venni szeretne például euróért dollárt, akkor felhív több bankot, megtudja, hogy mely bank mennyiért adja a dollárt az euróval szemben, és ha számára megfelelő az ár, akkor megkötik az ügyletet. Természetesen a modern világban az ügyletek többsége már nem telefonon, hanem elektronikus úton zajlik, azaz nem kell az adott banknak több bankot végigtelefonálnia, hanem egy monitoron látja a többi bank ajánlatait. A nem banki szereplők kizárólag a kereskedelmi bankokon keresztül tudnak a bankközi devizapiacon kereskedni. A bankközi devizapiacon három ügylet jellemző: spot ügyletek, forward ügyletek és opciós ügyletek. A bankközi devizapiac és a tőzsdei határidős piac összehasonlítása során kizárólag a két piac hasonló ügyleteit tudjuk összehasonlítani: a bankközi devizapiac forward ügyleteit a tőzsdei határidős devizapiac ügyleteivel, így a továbbiakban a bankközi piac csak ezen szegmensével foglalkozunk. Az árképzésnél az összeg, lejárat tekintetében nagy flexibilitás tapasztalható, hiszen itt érvényesül leginkább az ügyfél igénye, aki természetesen a pontos kockázatát szeretné fedezni. Kerek összegekre és lejáratokra (1, 3, 6, 9, 12 hó) azonban jobb árakat, vagyis olcsóbb fedezést lehet szerezni, hiszen az árat adó banknak így könnyebb saját kockázatát kezelnie, esetleges partnereket találni az ellenüzletre. A bankközi határidős piac nemzetközi neve a forward piac, ezen belül megkülönböztetünk: outright piacot, ami egyoldalú határidős adás/vétel, és lejáratkor a partnerek a teljes tőkeösszegeket kifizetik swap piacot, amit többen önálló piacként is kezelnek, mert itt egy ügyletben két üzletkötés történik, a határidős adás/vételhez kapcsolódik egy azonnali ellenirányú adás/vétel is A deviza forward outright ügylet egy szállításos forward ügylet. A megállapodás tárgyát képező eszköznek nem csak az értéknövekedését/csökkenését fizetik meg a felek (termin ügylet) hanem azokat gyakorlatban le is szállítják egymásnak (pl. devizát utalnak, hitelt 14

15 felvesznek). 8 A váltási árfolyam a megállapodáskor kerül meghatározásra, de a fizetés és teljesítés csak a lejárat napján esedékes. Nézzünk egy példát az EURHUF devizapárra: Tegyük fel, hogy egy vállalatnak 90 nap múlva EUR devizabevétele lesz, melyből forintban kell majd a szállítóit kifizetni, azaz a devizát át kell majd váltania forintra. Ha szeretné előre pontosan látni, hogy forintban mekkora bevétele keletkezik 90 nap múlva, EURHUF forward outrights eladási (bid) ügyletet köt. Tegyük fel, hogy ma az EURHUF spot árfolyama 273,55, 90 nap múlva az EURHUF forward eladási (bid) ár pedig 275,00. Amennyiben ilyen feltételekkel megköti a forward ügyletet, a vállalat biztos lehet abban, hogy a EUR devizabevétele forintot fog jelenteni a vállalatnak. Elképzelhető, hogy 90 nap múlva az EURHUF spot árfolyama ennél kedvezőtlenebb (pl. 272,00) lenne, de az is, hogy ennél magasabb (pl. 279,00) árfolyamon tudná 90 nap múlva az euróját forintra váltani amennyiben nem kötne forward ügyletet. Igen ám, de ebben az esetben nem tudná előre, hogy mekkora bevétele fog forintban keletkezni, így gazdálkodása kiszámíthatatlanabb lenne. A csereügyletek (swap) olyan bankközi tranzakciók, amelynek során egy adott összegű devizának szimultán vásárlása és eladása történik meg két különböző értéknapra. A legépszerűbb swap ügyletek a spot against forward ügyletek, amelyek esetében az ügyletet végrehajtó spot árfolyamon vesz, majd azt eladja a határidős piacon egy adott árfolyamon ugyanannak, akitől spot-on vásárolt. A másik népszerű ügylet a forward-forward, melynek során az ügyletet végrehajtó személy mindkét ügyletet a határidős piacon hajtja végre akár vesz, akár elad; a vétel és eladás közötti különbség adja a két deviza közötti kamat differenciált. 9 Az alapul szolgáló termék szerint a swap üzletek túlnyomó többsége kamatláb-, deviza-, áru- és részvény swap. 10 A továbbiakban csak a deviza swapokkal foglalkozunk Dr. Bencsik Mária: Derivatívák, származékos ügyletek a pénzügyi piacokon

16 3.2 A tőzsdei határidős piac A futures ügyletek lényege azonos a forward üzletével: a futures kontraktus tulajdonosa, egy meghatározott mennyiségű és minőségű áruféleség, meghatározott áron, meghatározott napon (a kontraktus lejáratakor) történő megvételére (vagy az árkülönbözet készpénzzel történő kiegyenlítésére) vállal kötelezettséget. Az eredmény/veszteség görbe is hasonló a forward üzletéhez. A pénzügyi futures kontraktusok mellett mára eltörpül a hagyományos mezőgazdasági futures forgalma. A hasonlóságok mellett fontos különbségeket is találunk. Először, a kontraktus fő paraméterei, úgymint a kontraktus nagysága, a teljesítés helye és ideje, a fizetési mód teljes mértékben szabványosítottak. Az ár az egyetlen szabadon változó paraméter. A futures piacon a vevő és az eladó a tőzsde klíringházával áll szerződéses kapcsolatban, ami nagyobb biztonságot nyújt, mert az elszámolóház átvállalja a partner nemteljesítési kockázatát. Vagyis tőzsdei kötés esetén az elszámolóház kockázati céltartaléka terhére azonnal fizet, míg bankközi szerződés esetén, ha partnerünk csődbe megy, senki sem fizeti ki a nyereségünket. A pozíció megszüntetése is jóval egyszerűbb a teljes standardizáltság miatt. A vevők és az eladók helyettesíthetőek, anonim kereskedés zajlik. Banki partnert sem kell árjegyzésért hívni, a tőzsde szabad kereskedésében kialakult árat vehetik figyelembe. Az anonim jelleg, a letéti mechanizmus és a kisebb ügyletméret olyan szereplőknek is hozzáférést enged, akik számára a bankközi forward és swap piac nem elérhető (pl. gyengébb hitelképességű vállalatok, kisbefektetők). A vállalatok tőzsdei forgalma azonban igencsak elmarad az OTC piac forgalmától (1. ábra), ez nagyrészt az előzőekben leírt jellemzőkre vezethető vissza. 16

17 1. ábra: A hazai nem banki szereplők tőzsdei és OTC-határidős devizapiaci forgalma (havi adatokból számolt napi átlag) Forrás: MNB-tanulmányok 54.: Csávás Csaba - Kóczán Gergely - Varga Lóránt: A főbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplői és jellemző kereskedési stratégiái (2006. május), 9. o. 4. A leggyakrabban előforduló üzlettípusok és az általuk lefedezett kockázatok A határidős piac létrejöttével a piaci résztvevők a felmerülő kockázataik fedezésére egy sor üzlettípus közül választhatnak. Ezek lehetnek akár alapüzletek, akár azok kombinációi. Mivel az összes üzlettípus bemutatása nem lehetséges, ezért csak a leggyakrabban előforduló ügyleteket és az általuk lefedezett kockázatokat mutatjuk be. 4.1 Import Egy magyar vállalat amerikai partnerétől importál alapanyagot a gyártandó termékéhez. A fizetési esedékességet 3 hónapban határozzák meg, a szerződés devizaneme pedig a dollár. A magyar cég attól tart, hogy a 3 hónap alatt a dollár erősödhet a forinttal szemben, ezáltal neki vesztesége keletkezik, ezért elmegy a bankjához, és 3 hónapos határidős árat kér tőle. A határidős ár meghatározásához minden szükséges adat rendelkezésre áll. Ezek pedig a következők: spot árfolyam 3 hónapos kamatlábak % 17

18 USD/HUF 201,91 HUF3M 5,37 USD3M 0, ,91 * (5,37-0,28438) * 90 Határidős árfolyam = 201,91 + = 204,48 100*360 A bank a már bemutatott képlet segítségével a kamatokat és az azonnali árfolyamot felhasználva meghatározza a 3 hónapos USD/HUF árfolyamot, ami 204,48 lesz. A cég megköti az üzletet, ma megveszi a határidős árfolyamon a szükséges dollár mennyiséget, ezáltal a fizetendő forint mennyiség is rögzítve van. A szállítás három hónap múlva esedékes. Ezzel a termelő árfolyamkockázata megszűnik, abban a tudatban termelhet tovább, hogy vesztesége egészen biztosan nem fog keletkezni az üzleten. Ha megnézzük a lejárat napján érvényes azonnali piaci árfolyamot, ami 206,59, akkor láthatjuk, hogy a fedezeti ügylet megalapozott volt, mert így az importőr 2,11 forint megtakarítást ért el minden egyes kifizetett dolláron. Ez egy kellően nagy volumenű üzletnél nem elhanyagolható mennyiség. Természetesen a forint piaci árfolyama erősödhetett is volna a dollárral szemben, és az importőrnek lehetősége lehetett volna az azonnali piacon olcsóbb dollár vásárlására. Fontos azonban látnunk, hogy a lényeg a biztonságon van. A vállalat hajlandó lemondani az extra nyereségről a veszteség elkerülése érdekében, mivel egy kedvezőtlen piaci árfolyam mozgás akár a vállalkozás teljes profitját is felemésztheti. Ezt a kockázatot lehet a fedezeti ügylet segítségével kizárni, ezáltal a termelés folyamatosan tervezhetővé válik, a cégnek pedig csak a termeléssel kell foglalkoznia. 4.2 Export Az előbbi magyar vállalatnál maradva, ha Németországba exportál, és az áru ellenértéke euróban érkezik 1 hónapos fizetési határidővel, akkor a kockázat hasonló az előző példában szereplővel. A vállalatot kedvezőtlenül érintené az euro gyengülése a forint ellenében, mert ekkor kevesebb forintot kapna a befolyó eurókért. 18

19 A vállalat tehát ismét a fedezeti ügylethez folyamodik. A határidős árfolyam meghatározásához szükséges adatok a táblázatban találhatók: spot 1 hónapos % árfolyam kamatlábak EUR/HUF 274,42 EUR1M 0,816 HUF1M 5,28 274,42 * (0,816-5,28) * 90 Határidős árfolyam = 274,42 + = 271,36 100*360 A bank a rendelkezésére álló adatokból kiszámolja az egy hónapos EUR/HUF árfolyamot, ahol a vállalat határidőre el tudja adni euró bevételét. Az árfolyam ebben az esetben 271,36 lesz. Ha például egy hónap elteltével az azonnali piaci árfolyam 269,85 lesz, úgy 1,51 forint megtakarítást ér el a vállalat minden egyes befolyó euró után. Természetesen lehetséges, hogy a vállalat jobban járt volna, ha nem fedezi kockázatát, és az azonnali piacon váltja be forint bevételét. De amekkora profitot elérhetett volna, ugyanakkora veszteséget is elszenvedhetett volna az árfolyam ellenkező irányú elmozdulásával. Ez pedig súlyos következményekkel is járhat a vállalkozás számára. Itt meg kell említenünk, hogy sok cég az exportjához import alapanyagokat is felhasznál, ezáltal csak a nettó pozíciót szükséges fedeznie. 4.3 Swap Ez az ügylet struktúrájában eltér az előzőkben vizsgáltaktól. A végrehajtás célja sem elsősorban árfolyam-kockázati fedezés, hanem sokkal inkább ideiglenes forrásbevonás. A vállalatok és a bankok is alkalmazzák, a bankok főleg a forintforrásból finanszírozott devizahitelezésből adódó nyitott devizapozíciók fedezésére. A következő egyszerűbb példán keresztül láthatjuk az üzletág jelentőségét: 19

20 Egy hazai vállalat svájci frank hitelt vett fel, de a beruházáshoz, amit végrehajt, német import gépeket használ, amit euróban kell kifizetnie. Az import kiegyenlítése azonnal esedékes, viszont a szükséges euró mennyiség csak egy hónap múlva fog a vállalat rendelkezésére állni. Ezért a cég úgy dönt, hogy swap ügylet keretében először az azonnali piacon elad svájci frankot és vesz eurót, amiből az importot ki tudja fizetni, majd rögtön leszerződik határidős CHF vételre, amire az egy hónap múlva befolyó euró jelenti a fedezetet. Így a vállalat azonnali euró forráshoz jutott a CHF felhasználásával, a lejáratkor pedig visszakapja a CHF-t, amit aztán más célokra felhasználhat. A CHF határidős árfolyamának kiszámítása az előző ügyleteknél leírtak szerint történik. A másik lehetőség az lehetett volna, hogy a vállalat egyszerűen eladja a CHF-t EUR ellen és kifizeti belőle importján, az egy hónap múlva befolyó eurót pedig az azonnali piacon visszaváltja CHF-re. Ebben az esetben azonban vállalnia kell a EUR/CHF piaci árfolyamváltozásából eredő kockázatot. Swap üzlet kötésével ez a kockázat kiküszöbölhető, az egyetlen felmerülő költség a két deviza kamatkülönbözete. Az elmúlt években rendkívül népszerűvé vált a devizák közötti kamatkülönbözeteket kihasználó spekuláció, az ún. carry-trade. Ebben az esetben a spekuláns a magasabb kamatozású devizában hitelt nyújt (long pozíciót vesz fel), a devizapár alacsonyabb kamatozású tagja esetében pedig eladósodik. Így a hozamkülönbözet miatt a spekulánsnak akkor is nyeresége keletkezik, ha az árfolyam nem változik. A swap piaccal a későbbiekben részletesebben foglalkozunk. 4.3 Arbitrázs Az arbitrázs a kockázatmentes profit lehetőségét rejti magában. A tökéletesen működő piacokon nem lehetne arbitrázs lehetőséget találni, és ez gyakran így is van, mivel a kereskedés költségei felemésztik azt a minimális profitot, amit ez a lehetőség nyújthat. Mégis, vannak időpillanatok, amikor lehetőség nyílik arbitrázs-kereskedésre. 20

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Molnár Melina Budapest, 2014.11.25. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Szép Olivér Budapest, 2014.05.29. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai Réz Éva

A határidős kereskedés alapjai Réz Éva A határidős kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2012.04.26. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 3 A határidős

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

8. javított határidôs ügylet (boosted forward)

8. javított határidôs ügylet (boosted forward) 8. javított határidôs ügylet (boosted forward) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A javított határidôs ügylet megkötésével a határidôs devizaeladáshoz hasonlóan cége egyidejûleg szerez devizaeladási

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Vállalati Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Vállalati Treasury üzemeltetése:... 3 1.2. Befektetési termékek

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

(CIB Prémium befektetés)

(CIB Prémium befektetés) CIB Bank Zrt. Részletes terméktájékoztatója a Keretszerződés Opcióhoz kötött Betét elhelyezésére és a kapcsolódó Opciós Devizaügylet megkötésére vonatkozó keretszerződés hatálya alá tartozó ügyletekre

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

A CFD kereskedés alapjai

A CFD kereskedés alapjai A CFD kereskedés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza Sütő Zsanett A renminbi mint világdeviza 2016. október elsejétől a világ vezetői devizáit tömörítő SDR-kosár részévé válik a kínai renminbi (jüan, CNY), ami egyben elismerése Kína növekvő világgazdasági

Részletesebben

7. forward extra ügylet (forward extra)

7. forward extra ügylet (forward extra) 7. forward extra ügylet (forward extra) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A forward extra ügylet ötvözi a határidôs ügylet biztonságát az opciós ügyletek rugalmasságával. Amennyiben konkrét elképzelése

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2011.03.08. A határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása 2 3 A határidıs

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

A határidős kereskedés

A határidős kereskedés A határidős kereskedés 2015. október 20. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk: https://www.kbcequitas.hu/menu/tamogatas/tudastar/oktatas

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetés egy olyan összetett befektetési termék, amely

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 2010.03.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Határidős ügyletek Egy határidős ügylet mindig egy jövőbeli időpontra szól, egyszerűen egy termék jövőbeni árfolyamára vonatkozó spekuláció, ahol minden teljesítés is a jövőbeni időpontban esedékes az

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.04.01 2010.06.30 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

Devizapiac a gyakorlatban. Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25.

Devizapiac a gyakorlatban. Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25. Devizapiac a gyakorlatban Budapesti Értéktőzsde 2014. November 25. Equilor Az Equilor Befektetési Zrt. A Budapesti Értéktőzsde alapító tagja A befektetővédelmi Alap és a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL A Kétdevizás Kamatlábcsere-megállapodás (CIRS vagy Kétdevizás Kamatswap ügylet) olyan származtatott

Részletesebben

A forint-deviza FX-swap piac helyzete Készítette: Elemzési osztály 2005. október

A forint-deviza FX-swap piac helyzete Készítette: Elemzési osztály 2005. október A forint-deviza FX-swap piac helyzete Készítette: Elemzési osztály 2. október ÁKK Monetáris elemzések Az FX swap ügylet egy olyan származtatott termék, amely során az egyik fél azonnali devizaeladással

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetésekről elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Hozamfelhalmozó (Range Accrual - RAC) strukturált befektetések esetében a hozam

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Tőzsdeismeretek A Név: Csoport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Európa legnépszerűbb kereskedési termékei a BÉT-en

Európa legnépszerűbb kereskedési termékei a BÉT-en Európa legnépszerűbb kereskedési termékei a BÉT-en Certifikátok, Warrantok világa Varjú Péter Igazgató Befektetési Szolgáltatások 2016.09.29. 1 Jogi nyilatkozat A kiadványban foglalt információk az Erste

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

A deviza bináris opció bemutatása

A deviza bináris opció bemutatása A deviza bináris opció bemutatása Fx bináris opció: az fx bináris opció a legújabb termékcsoport, amit a Buda-cash Trader rendszerben ajánlunk ügyfeleink számára. Folyamatosan frissülő árakon a hat legtöbbet

Részletesebben

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.10.01 2009.12.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. Idıpontváltozás Technikai elemzés: 2009.10.15 Fundamentális elemzés: 2009.10.22 2 A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek

Részletesebben

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Deviza ügyletek A devizapiac az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő piacok egyike. Közgazdasági értelemben a devizapiac hatékony piacnak tekinthető, hiszen a szervezett, transzparens, likvid

Részletesebben

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 5 Forward és Futures Árazás 1 Fogyasztási vs beruházási javak Beruházási célú javak (pl. arany, ezüst, ingatlan, műkincsek, stb.) Fogyasztási javak (pl. ércek, nyersfémek, olaj, kőszén, fél sertés, stb.)

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (3. hét)

BC Tipp heti statisztika (3. hét) BC Tipp heti statisztika (3. hét) EURGBP vétel 0,8275 áttörésekor Profitcél: 0,8480 Javasolt stop loss: 0,8191 2013.01.11. 15:15 50 000 129 pont 224 745 Ft 439 500 Ft 2 500 000 Ft 1 / 8 EURUSD vétel 1,3358

Részletesebben

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA)

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) 4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) MIFID besorolás IR 2 a termék leírása betétes pozíció esetén A határidôs kamatláb megállapodás segítségével cége elôre rögzítheti egy késôbbi

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (42. hét)

BC Tipp heti statisztika (42. hét) BC Tipp heti statisztika (42. hét) USDHUF eladás 216,65 áttörésekor Profitcél: 210,15 Javasolt stop loss: 218,25 2013.10.11. 11:56 100 000 263,7 pont 263 700 Ft 649 950 Ft 2 500 000 Ft 1 / 10 DAX index

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (8. hét)

BC Tipp heti statisztika (8. hét) BC Tipp heti statisztika (8. hét) S&P 500 index vétel 1526,60 áttörésekor Profitcél: 1559,60 Javasolt stop loss: 1515,70 2013.02.15. 15:34 60 db Index CFD 4,99 dollár 66 465 Ft 1 220 060 Ft 2 500 000 Ft

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 7. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Opció fogalma Az opció jövőbeni döntési lehetőséget jelent valami megtételére,

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (9. hét)

BC Tipp heti statisztika (9. hét) BC Tipp heti statisztika (9. hét) DAX index vétel 7697,95 áttörésekor Profitcél: 7997,95 Javasolt stop loss: 7603,90 2013.02.22. 12:52 5 db CFD Index 158,94 pont 235 650 Ft 684 730 Ft 2 500 000 Ft 1 /

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) Jelen terméktájékoztatóban ismertetett ügylet az egyszerű (Plain vanilla) és Barrier típusú devizaárfolyam

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2010.10.12. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel 2

Részletesebben

Slides prepared by Thomas Bishop. Árfolyam és devizapiac

Slides prepared by Thomas Bishop. Árfolyam és devizapiac Slides prepared by Thomas Bishop Árfolyam és devizapiac Tartalom Az árfolyam és a nemzetközi műveletek A devizapiac A devizaeszközök kereslete A devizapiaci egyensúly Kamatlábak, várakozások és az egyensúly

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Sávos és Érintéses strukturált befektetések olyan indexált befektetés típusok, amelyek hozamának

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE Termék definíció Az Eseti Treasury betéti megállapodás keretében a Bank Treasury üzletága az Ügyfél által elhelyezni kívánt bankbetét kamatát az ügyletkötés

Részletesebben

OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR

OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR OPCIÓS PIACOK VIZSGA MINTASOR ELMÉLET ÉS SZÁMOLÁS ELMÉLETI ÉS SZÁMOLÁSI KÉRDÉSEK 1. A devizára szóló európai call opciók a) belsőértéke mindig negatív. b) időértéke pozitív és negatív is lehet. c) időértéke

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2.

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2. Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez 2011. augusztus 2. Opciók: tegyük helyre a dolgokat! Bevezető A mindennapi kereskedésben mindeddig méltánytalanul mellőzöttnek bizonyultak az opciók,

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Erste Termin - Határidős finanszírozás

Erste Termin - Határidős finanszírozás Erste Termin - Határidős finanszírozás A Határidős finanszírozás tőkeáttételt biztosító speciális ügylet, amely azzal az előnnyel rendelkezik, hogy a befektetési hitellel ellentétben nem csupán vételi,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Indexált betét az FHB Bankban

Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét bemutatása Olyan strukturált befektetési lehetőség, amely keretében az Ügyfélnek lehetősége van a normál betéti kamatoknál magasabb kamatot elérni. A prémium

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL A kamatlábcsere-megállapodás (IRS vagy Kamatswap ügylet) olyan származtatott kamatlábügylet, amelynek keretében a Bank és az Ügyfél között

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.10.01 2010.12.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére családi és utónév: születési név: születési hely / idő: anyja születési neve: adóazonosító jele: Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió bemutatása Egyedi árfolyamos devizaügylet esetén az Ügyfél konverziója az aktuális piaci árakhoz igazodik, így a bankok

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben