Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jogszabályváltozások előkészítése a szervezeti reformok tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jogszabályváltozások előkészítése a szervezeti reformok tükrében"

Átírás

1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jogszabályváltozások előkészítése a szervezeti reformok tükrében Kovácsics Iván elnökhelyettes

2 Az integráció céljai I. egyszerűbb adórendszer, az adóterhek csökkentése: adónemek számának csökkentése, Az integráció kifejezés általános értelemben egységesülést, beilleszkedést jelent. Általánosságban egy szervezet egységeit akkor nevezzük integráltnak, ha azok működésükkel elsősorban az összszervezeti célok teljesülését szolgálják. adóbevallások egyszerűsítése, egyszerűsített adózási módozatok körének szélesítése, az adó- és statisztikai adminisztráció csökkentése, állami adóhatósági és vámhatósági feladatoknak minőségileg új, hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátása, információáramlás korszerűsítése,

3 Az integráció céljai II. a szolgáltató tevékenység erősítése, egységes elvek alapján felépülő és egységes irányítású szervezet kialakítása, a költségvetési bevételek hatékonyabb és eredményesebb biztosítása, a pénzügyi és egyes más bűncselekményeket még hatékonyabban és eredményesebben felderítő szervezetrendszer kialakítása, a bevételek biztosítása során a szorosabb szakterületi együttműködés megvalósítása, a tudatos jogsértőkkel szembeni hatékonyabb fellépés és a közös szakterületi ellenőrzések alkalmazása, működőképesebb kommunikáció, integrált e-ügyintézés megvalósítása.

4 Az integráció lépései

5 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adóés Vámhivatalról Az adó- és a vámigazgatás szervezeti integrációjának alapjai; A központi költségvetés bevételi előirányzatainak hatékonyabb és gazdaságosabb teljesítése, az államháztartási érdekek hatékonyabb érvényesítése. Az új szervezet a hatékony, költségtakarékos közigazgatás elveire építve biztosítja az állam adó- és adójellegű bevételeinek teljes körű kontrollját és védelmét. Az összevonást követő években, az integrációs folyamatok következetes továbbvitele, az egységes és egyszerűbb eljárási formák bevezetése, az egy helyen való érdemi ügyintézés lehetőségének megteremtése csökkenteni fogja a vállalkozások és a háztartások adminisztratív terheit. A NAV, mint állami adó- és vámhatóság a Kormány irányítása és az adópolitikáért felelős miniszter felügyelete alatt álló kormányhivatal, államigazgatási, de fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó országos hatáskörű szerv, amely a központi költségvetésben önálló fejezetet képez. A NAV struktúrája négy fő tevékenységi kör köré szerveződik, úgymint az adóigazgatás, a vámigazgatás, a bűnügyi tevékenység, valamint a szakmai tevékenységet támogató informatika. Tartalmazza a Kormányhivatal jogállására és szervezeti kereteire, a személyi állományra vonatkozó szabályokat.

6

7 Az integráció folyamata INTEGRÁCIÓ APEH VP APEH VP NAV NAV Egységesített NAV ?? 1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz Első szakasz: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létrehozása jogi alapjainak megteremtése, a szervezeti-, valamint létszámkeretek kialakítása. Az APEH három szintű (Központi Hivatal, főigazgatóságok, igazgatóságok) kialakítása Második szakasz: a folyamatos működés fenntartása, az integráció teljessé tételének előkészítése, az integráció elmélyítése érdekében szükséges intézkedések meghatározása, a belső szabályozási környezet kialakítása, a menet közben szükséges működést érintő korrekciók foganatosítása. Harmadik szakasz: a második szakaszban meghatározott, az integráció teljessé tételét szolgáló intézkedések végrehajtásának biztosítása.

8 Az államháztartás adó- és adójellegű bevételeinek megoszlása év A NAV által beszedett bevétel az államháztartás adójellegű bevételeinek 92 %-át adták az elmúlt évben.

9 2012. évi bevételi elvárások Adatok: Mrd Ft és % Az idei évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak ,0 milliárd forint bevételt kell biztosítania az államháztartás számára. Ez az összeg (a július 23-án kihirdetett további közel 95,2 Mrd Ft ÁFA előirányzat növelést figyelembe véve) 1 243,8 milliárd forinttal, 13,3 százalékkal haladja meg a évi előirányzathoz kötött bevételeket.

10 NAV által kezelt bevételek első három negyedévében évi előirányzat (milliárd Ft) Pénzforgalmi egyenleg (milliárd Ft) I.- III.n.év I.-III. n.év Index (%) Eltérés (milliárd Ft) =3./2. 5.=3-2. NAV által kezelt bevételek öszesen , , ,4 108,5 585,5 A NAV a kedvezőtlen külső gazdasági körülmények és a bevételek mérséklődése irányába ható jogszabályi változások (pl. pénzügyi szervezetek különadóját érintő korrekciós lehetőség) ellenére 585,5 milliárd forinttal több bevételt realizált I-III. negyedévben, mint az előző év azonos időszakában.

11 Vártnál kedvezőtlenebbül alakuló külső gazdasági feltételek % eredeti makropálya (Költségvetési tv.) áprilisi makropálya (SZKT 2.0.) októberi makropálya (EDP végrehajtási jelentés)* KSH tény (2012. I-VIII/IX. hó) Eltérés (KSH által publikált tény eredeti makropálya) GDP (volumen) 1,5 0,1-1,2-1,3-2,8 Háztartások fogyasztási kiadása 0,0-1,4-0,8-0,3-0,3 Bruttó állóeszköz felhalmozás 3,2-2,3-5,8-7,1-10,3 Export 8,4 4,7 2,6 2,9-5,5 Import 8,1 2,8 1,4 1,4-6,7 Fogyasztói árszínvonal változása 4,2 5,2 5,2 5,8 1,6 Az adóbevételek szempontjából meghatározó évi makrogazdasági mutatók előrejelzése a bevételi elvárások meghatározásakor lényegesen kedvezőbb képet mutatott.

12 Vártnál kedvezőtlenebbül alakuló külső gazdasági feltételek Az uniós előrejelzés szerint idén 1,2 százalékkal esik vissza a magyar gazdaság, amit ban 0,3 százalékos, majd 2014-ben 1,3 százalékos növekedés követ (a táblázatban es adatok). GDP-bővülés 1,6-1,2 0,3 1,3 Infláció 3,9 5,6 5,3 3,9 Munkanélküliségi ráta 10,9 10,8 10,8 10,6 GDP-arányos költségvetési hiány 4,3-2,5-2,9-3,5 Folyó fizetési egyenleg (GDP %-ában) 1,0 1,6 2,6 2,6

13 Az integráció elmélyítése belső szabályozási környezet kialakítása (SZMSZ, Ügyrendek, belső szabályzatok, eljárási rendek kidolgozása), az együttműködési megállapodások felülvizsgálata, a vám- és pénzügyőri szakmai feladatok széttagolódtak, egyes szervek, szervezeti egységek megszűnésével a hatáskörök és a felügyeleti viszonyok megváltoztak, így hat hónapos átmeneti időszakra referensi rendszert kellett kialakítani a vám- és pénzügyőri szakágon, kialakításra került a NAV új szervezeti teljesítményértékelési (SZTÉR), illetve ösztönzési rendszere (SZÖR), az adószakmai és vámszakmai humánpolitikai rendszerek integrációja, személyügyi nyilvántartások, adatszolgáltatások egységesítése folyamatban, munkaköralapú személyzeti rendszer bevezetésének kialakítása, egységes képzési és továbbképzési rendszer, szakmai igényeknek megfelelő speciális képzési rendszer kialakítása, vezetőfejlesztés, vezető-utánpótlás kereteinek meghatározása egységes iratkezelési szoftver, humánpolitikai feladatokat támogató rendszer, adattárház kialakításának megkezdése, kapcsolódó közbeszerzési eljárások és megvalósítási projektek előkészítése, egységesített Informatikai Intézet az elődszervezetekből, a két elődszervezet által használt levelező rendszerek közti kapcsolat kialakítása, azok használatának szabályozása ( címek névkonvenciójának egységesítése) teljes körű belső telefonkönyv és -es címlista kialakítása,

14 Az integráció elmélyítése az adóalany-nyilvántartás (törzsintegráció) és a folyószámla rendszer egységesítése folyamatban, átvezetési és kiutalási kérelmek rendezése (adóztatási szervnél fennálló túlfizetést át lehet utaltatni vámszervnél meglevő tartozásra), bevallások egyszerűsítése, számának csökkentése, párhuzamosságok kiküszöbölése, egységes bevallási kép kialakítása, az ellenőrzések összehangolása által javult a vizsgálatok eredményessége, a vagyonkimentés esélye jelentősen csökkent a vagyonelemek azonnali zár alá vétele révén, valamint a bizonyítékok azonnali lefoglalása azok eltűntetését megakadályozta, továbbá a pénzügyőr kollégák jelenléte biztosította az adóellenőrök helyszíni biztonságát és a NAV tekintélyét, fizetési kedvezményi rendszer kapcsán egységes eljárás kialakítása, hátralékbehajtás integrációja, a jogelőd szervezetek stratégiai célkitűzéseinek, illetve azok eredményeinek összehasonlítása, értékelése, NAV évre vonatkozó stratégiai irányainak meghatározása.

15 2011. júliusj liusában került elfogadásra NAV évre szóló stratégia A NAV Magyarország és az Európai Unió gazdasági rendjét védő államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat teljesítő olyan kormányhivatal, amely racionális (egyszerű, átlátható) szervezeti felépítésű, feladatait szolgáltató jelleggel, a költségvetési érdekek érvényesítésével, magas szakmai színvonalon, átláthatóan,hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan látja el. Küldetésünk: Stratégia Küldetés, Jövőkép, Fő pillérek a magyar gazdaság, a társadalmi stabilitás és jogbiztonság megerősítését, a gazdasági bűnözés visszaszorítását, ezáltal a gazdasági biztonság erősítését, a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodást a vele szemben támasztott elvárások teljesítésén keresztül szolgálja, és hozzájáruljon az adórendszer egyszerűsítését és az adóterhek mérséklését célzó kormányzati célkitűzések megvalósításához, illetve Magyarország versenyhelyzetének javításához.

16 Jövőkép: Küldetésünk teljesítése érdekében hiteles, a társadalom bizalmát és megbecsülését élvező, szervezeti kultúrájának értékeit megőrző kormányhivatalt alakítunk ki. Jogkövet vetési stratégia giai célrendszer Részterületek: Stratégia Jövőkép, Fő pillérek

17 Beszedési hatékonyság javítása a bevételi célok teljesítése érdekében

18 Javaslatcsomag (Akcióterv) a évi bevételek növelése érdekében A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységének hatékonyabbá tétele: Integrációból fakadó előnyök kihasználásával több szakterület együttműködésével országos akciók szervezése, cél: a feketegazdaság visszaszorítása Luxusszolgáltatások kiemelt ellenőrzése Ellenőrzésre történő kiválasztási rendszer fejlesztése (adózói hálózatok vizuális megjelenítését támogató szoftver) Kétlépcsős adóregisztrációs eljárás bevezetése, cél: a fiktív társaságok kiszűrése E-kereskedelem fokozottabb ellenőrzése Általános forgalmi adó bevételt növelő javaslatok: Negatív ÁFA egyszeri görgetésének előírása 75 nap Kiutalási határidő 90 napra történő emelése 75 nap Éves bevallások megszüntetése, mely folyamatosabb bevételt biztosítana A közösségből behozott gépjárművek forgalomba helyezésének feltétele az általános forgalmi adó megfizetése lenne

19 Szja, járulékok, EVA: Javaslatcsomag (Akcióterv) a évi bevételek növelése érdekében Ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknél adókiegyenlítés eltörlése Egyéni vállalkozók körében az átalányadózás általánosítása Adóköteles lenne a termőföld bérbeadás jövedelme, valamint a lakás önkormányzatnak történő bérbeadása EKHO eltörlése Tb. járulékplafon eltörlése Társasági adó: Veszteségelhatárolás megszüntetése Kedvezmények szigorítása (kapott jogdíj, osztalék, K+F költségek) Egyéb adók: Illeték, mint luxusadó alkalmazása, kedvezmények szűkítése Regisztrációs adó kiterjesztése a segédmotoros kerékpárokra Szőlőbor jövedéki adójának minimális szintre emelése

20 Új jogszabályi eszközök a beszedési hatékonyság javításáért A NAV aktívan részt vesz az adóbeszedés hatékonyságának javítását szolgáló jogszabályi keretek kialakításában, javaslatait a napi munkavégzés során megszerzett tapasztalatokra alapozva teszi meg. A jogalkotó az alábbi fontosabb új eszközöket biztosította az adóhatóság részére: hatékonyság javítása az egyes gazdasági események vizsgálatát lehetővé tevő új ellenőrzési forma megteremtésével; jogosulatlan ÁFA visszaigénylések visszaszorítása a kiutalás előtti ellenőrzésre rendelkezésre álló idő 75 napra emelésével adóregisztrációs eljárás bevezetése; fokozott adóhatósági felügyelet jogintézményének megteremtése;

21 Új jogszabályi eszközök a beszedési hatékonyság javításáért A jogalkotó az alábbi fontosabb új eszközöket biztosította az adóhatóság részére: Megszűnt a 3000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózóra vonatkozó, 3 évente kötelező ellenőrzés lefolytatása, mely ellenőrzések megszűntetése tükröződik az ellenőrzések hatékonyság növekedésében. A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb az elhatárolt veszteség felhasználása nélkül számított adóalap 50 százalékáig érvényesíthető. Az elhatárolt veszteség felhasználásával kapcsolatos változások évtől befolyásolták a társasági adó kötelezettséget, mely korlát bevezetése az adókötelezettség növelése irányába hat.

22 Új jogszabályi eszközök a beszedési hatékonyság javításáért további különös elem a vámhatósági ellenőrzések kapcsán, hogy hatósági ellenőrzés keretében végezhető az ügyfeleknél hatósági felügyelet (állandó, folyamatos jelenlét), mintavétel, illetve a vámhatóság intézkedésként lefoglalást is foganatosíthat (pl. fizetésképtelenség veszélyének fennállása esetén). Art. módosítás

23 Főbb évi adóbevételeket érintő évközi intézkedések Évközben elfogadott bevételi hatású jogszabályok: Fordított ÁFA bevezetése a gabonakereskedelemben Távközlési adó bevezetése Illeték felosztás megszűnése és illeték számlák átminősítése Pénznyerő automaták szigorú azonnali korlátozása Kormány október 4-i ülésén elfogadott intézkedések: Tervezett jövedéki adó emelés előrehozatala december 1-re Innovációs járulék feltöltési kötelezettség

24 Az adózók önkéntes jogkövetését és adózási hajlandóságát, valamint a kötelezettségek teljesítését elősegítő szolgáltatások Átlagosan 2,5 millió ügyfél az ügyfélszolgálatokon latokon Évente 1,5 millió telefonhívás millió bevallás, adatszolgáltatás ltatás 5,5 millió adóalany alany 9,2 millió db vezetett folyószámla 2,5 millió I. fokú eljárási határozat/végzés 1 millió vámeljárás indítványozás nyozás

25 Szolgáltató tevékenység Közös ügyfélszolgálatok; latok; Együttes adóigazol igazolás kiadása; Időpontfoglal pontfoglalás lehetősége az interneten; Contact Centerek átjárhatósága biztosított; Egységes ügyfélnyilvántartás (AÜT); VPID szám képzése adóhatóság által is; Integrált bevallás feldolgozás egységes nyomtatvány kitöltő (ANYK); Egységes ges folyósz számla rendszer.

26 Adószakmai hatósági tevékenység Fokozott ellenőrzési jelenlét, hatósági eszközök Struktúrav raváltás; Célzott adatgyűjt jtés, hatékony kockázatelemz zatelemzés; Székhely áthelyezők ellenőrzése; Egyes gazdasági események vizsgálata Gabonakereskedelem, Multinacionális áruházláncok, TávolT vol-keleti kereskedők; Jogosulatlan ÁFA visszaigényl nylések visszaszorítása sa a kiutalás előtti ellenőrzésre rendelkezésre álló idő 75 napra emelésével Adóregisztr regisztráció eljárás, Fokozott Adóhatósági Felügyelet; évtől további eszközök.

27 Adószakmai hatósági tevékenység Közös ellenőrzések és együttműködés Gazdálkodók közös s kockázatelemz zatelemzése; Egyidejű ellenőrz rzések lefolytatása; Több szakág együttműködése; Operatív v ellenőrz rzések legeredményesebb terület; Vegyes párosp ellenőrök; Közös közúti ellenőrz rzések; Nyomozati irányokkal összehangolt ellenőrzés; Bűnügyi javaslatok kockázatelemzésbe építése.

28 Jövedéki- és vámtartozások gyors, hatékony, eredményes beszedése; Adóigazgatóságok látják el a hitelezői i feladatokat; Bővülő foganatosítható VH cselekményi kör; k Fokozódó VH cselekmények; Csökken kkenő NAV hátralék. Hatósági tevékenység Végrehajtás eredményessége

29 2013. év kiemelt feladatai szabályozás tükrében Munkahelyvédelmi Akcióterv; Százezer forintos bruttó bérig célzott járulékkedvezmények (25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók, 25 és 54 éves életkor közötti FEOR 9-es csoportba tartozó szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalók, tartósan munkanélküliek, gyesről és a gyedről visszatérők után); Kisadózók választható tételes adózásának (KATA) bevezetése a 6 millió forint árbevételnél kisebb mikro vállalkozások (egyéni vállalkozók, bt-k, kkt-k) esetében. Ezzel párhuzamosan az ÁFA mentességi határ is 6 millió Ft-ra változik.; Cash-flow jellegű kisvállalati választható adózási forma (KIVA) bevezetése a legfeljebb 25 főt foglalkoztató, 500 millió Ft nettó árbevétel és 500 millió Ft mérlegfőösszeg alatti cégek számára; teljes pénzforgalmi szemléletű általános forgalmi adózás a 125 millió Ft alatti árbevétellel rendelkező vállalatok számára. Az Akcióterv NGM által becsült bevételcsökkentő hatása 249,3 milliárd Ft (T/7655/346. számú indítvány), ezt az EU/IMF megállapodás miatt csökkenő kamatkiadások és a NAV beszedési hatékonyság javulásából származó többletbevételek ellentételezik.

30 EDP végrehajtási jelentésben bejelentett további adó intézkedések A évi hiánycél tartása érdekében október 5-én bejelentett intézkedések (alternatív tárgyalási javaslatcsomag) adóbevételeket érintő elemei: Nyugdíjjárulék-fizetési határ eltörlése Jövedéki adó módosított emelése Pénzügyi tranzakciós illeték mértékének 0,3%-ra növelése, MNB adókötelezettség alóli mentesítése Pénztárgépek online adatszolgáltatása Fordított ÁFA bevezetése a sertéstenyésztési ágazatban Fenti intézkedésektől várt bevételi hatás: 216 Mrd forint többletbevétel, csomag teljes egyenlegjavító hatása 397 Mrd Ft.

31 EDP végrehajtási jelentésben bejelentett pótlólagos adó intézkedések A évi hiánycél tartása érdekében október 17-én bejelentett pótlólagos intézkedések adóbevételeket érintő elemei: 2013-ban tervezett pénzügyi szervezetek különadó megfelezésének elhalasztása Pénzügyi tranzakciós illeték kulcs emelése 1 helyett 2 ezrelékre, készpénzfelvételre 3 ezrelékre Helyi iparűzési adóban korlátozás lép életbe az adóalap csökkentő tételek levonhatóságára Építményadó kiterjesztése a villany-, gáz-, víz-, csatorna-, távközlési (telefon, kábeltévé, internet) vezetékekre Béren kívüli juttatásokra 27%-os EHO kerül bevezetésre A számla szintű ÁFA bevallás 2 millió forintos értékhatár feletti számlák esetében Fenti intézkedésektől várt bevételi hatás: 367 Mrd Ft.

32 És megint az integráció 1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 4. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A NAV állami adóhatósági és vámhatósági feladatokat is ellátó szerve a NAV középfokú adó- és vámszerve. Ahol e törvény középfokú adóztatási szervet, illetve középfokú vámszervet említ, azon eltérő rendelkezés hiányában a NAV középfokú adó- és vámszervét is érteni kell. A rendelkezés célja, hogy biztosítsa az integrációs folyamat következő lépésének alapjait azzal, hogy megteremti annak a lehetőségét, hogy olyan középfokú szervet hozzon létre a Kormány, amely egyaránt ellát állami adóhatósági és vámhatósági feladatokat, tehát amely egyben adóztatási szerv és vámszerv is. Az adó- és vámszerv felügyelete alatt elkülönült alsó fokú adóztatási szerv(ek) és vámszerv(ek) állnak majd, ugyanakkor egységes főigazgatósági felügyelet alatt.

33 Köszönöm a a figyelmet!

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról. Elemzés az államháztartásról 2014. november

Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról. Elemzés az államháztartásról 2014. november Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról Elemzés az államháztartásról 2014. november Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról Elemzés az államháztartásról

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

VÉLEMÉNY. a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNY a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról 14221 T /1794/11 2014. november Állami Számvevőszél< Iktatószám:

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL

A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL (a tanulmány szerzője Oszkó Péter, készült eredetileg a Reformszövetség részére 2009 elején) Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára

Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen A Bizottság hozzájárulása az Európai Tanács

Részletesebben