Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése ra vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan"

Átírás

1 Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése ra vonatkozóan Fehér Zsóka 1

2 1. Személyi jövedelemadó évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról ADÓVÁLTOZÁSOK december 12. Megszűnik az adóalap kiegészítés, ezzel az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre egységesen egykulcsos személyi jövedelemadót kell alkalmazni. Az adó mértéke az adóalapot képező jövedelem után marad 16%. A béren kívüli juttatások után 2013-tól a kifizetőt a juttatások értékének 1,19-szorosan után 14% egészségügyi hozzájárulás terheli a korábbi 10% helyett. A közteher így a 30,9% ról 35,7 %-ra nő. A juttatások összértéke éves szinten továbbra is Ft maradt személyenként. A keretösszeget meghaladó részt a személyi jövedelemadón kívül továbbra is 27% egészségügyi hozzájárulás terheli. A béren felüli juttatások köre: a) a munkahelyi étkeztetés: Ft/hó b) az Erzsébet utalvány: a havi összeg Ft-ról ft-ra nő c) az iskolakezdési támogatás címén adott támogatás: változás, hogy 2013-tól csak papíralapú vagy elektronikus utalvány formájában nyújtható. ( Megszűnik a számlával való elszámolás lehetősége). A minimálbér 30%-áig adható. d) Széchenyi-pihenőkártyán adott támogatás: Összesen éves szinten Ft/fő Szálláshely alszámlára utalt legfeljebb Ft Vendéglátás alszámlára utalt legfeljebb Ft szabadidő alszámlára utalt legfeljebb Ft A 55/2011 kormányrendeletben foglaltak alapján bővül a SZÉP kártya zsebek felhasználhatóságának köre. e) a helyi utazási bérlet juttatása f) önkéntes nyugdíj-, egészség-, illetve önsegélyező pénztárba, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett munkáltatói hozzájárulás Egyes meghatározott juttatások esetében sem történt nagy változás: 1,19-szeres szorzóval növelt értéke után a vállalkozások 16%-os személyi jövedelemadót és 27% egészségügyi hozzájárulást fizetnek. (az összes közteher 51,17%). Ide tartozik: Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem A reprezentáció és az üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem a legfeljebb évi három alkalommal csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem (csekély értékű ajándék: a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás) 2

3 Tartós Befektetési Számla (TBSZ) ADÓVÁLTOZÁSOK december 12. A befektetési alapkezelő is befektetési szolgáltatásnak minősül, az általa kötött ügylet ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül és az alapkezelő köthet TBSZt. TBSZre az első befizetés is történhet külföldi fizetőeszközben ( Ft-nak megfelelő összeg) Nyugdíjszolgáltatások adómentessége: A nyugdíjszolgáltatás 10 év tagsági viszony után adómentes (az eddigi 3 helyett) Bővült az adómentes juttatások köre: a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb évi Ft értékben juttatott kulturális eseményre vagy sporteseményre szóló bérlet, jegy ( pl színház, hangverseny) pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított jelzálog fedezetével kötött, devizaalapú kölcsöntörlesztésből származó követelés összege a törvényben meghatározott feltételekkel ( SZJA tv 1.sz.melléklet. 7.21) lakhatási támogatás, amelyet legalább 3 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy igényelhet a nemzeti Foglalkoztatási Szolgáltatótól ( 1.sz. melléklet 7.24) kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás, azaz a teljes életre szóló biztosítások szerződőkánt vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként fizetett rendszeres díja ( rendszeres díjat legalább évente egyszer kell fizetni) 2. Járulékok 2013 től megszűnik a járulékfizetési felső határ! A járulék mértékek: Nyugdíj járulék: 10% Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék: 8,5 % (természetbeni egbizt. jár: 4%, pénzbeli egbizt. jár: 3%, munkaerő piaci jár: 1,5%) Egészségügyi szolgáltatási járulék: Ft (napi 222 Ft) Egészségügyi Hozzájárulás (EHO): a béren kívüli juttatások után 14 % EHO fizetési kötelezettség. 3

4 3. Általános Forgalmi Adó évi CXXVII törvény az általános forgalmi adóról ADÓVÁLTOZÁSOK december 12. Belföldi áfa összesítőt kell benyújtani minden olyan belföldi ügyletről, ahol az áfa összege eléri a Ft-ot. Külön-külön szabályozásra került az eladó és a vevő által készítendő adatszolgáltatás. Az egy bevallási időszakon belül kiállított ugyanazon partner esetében az áfa tartalom összeadódik, vagyis számlánként is figyelni kell az áfa értékét. Tovább bonyolítja a bevallási kötelezettséget, hogy minden helyesbítésről is bevallást kell tenni, az eredeti bizonylat felsorolásával január 1-től választható a pénzforgalmi áfa bevallás, amely azt jelenti, hogy nem a teljesítés időpontjához kötődik az áfa befizetése és levonhatósága, hanem ahhoz az időponthoz, amikor a számla kiegyenlítésre kerül. Ebben az esetben a számla kibocsátója a számlára feltüntetni, hogy pénzforgalmi adózás,és csak akkor vallja be az áfát és fizeti meg, amikor a partnere kiegyenlíti. Azonban, az ezzel a felirattal ellátott számlának az áfa tartalmát a vevő sem vonhatja le addig, amíg a számlát ki nem egyenlíti a számla kibocsátója részére! Változtak az elektronikus számla kibocsátásának feltételei: Az elektronikus számla eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelése úgy is biztosítható, ha az elektronikus számlát az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti minősített elektronikus aláírással látják el; vagy az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként hozzák létre és továbbítják. Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele számlakibocsátásra kötelezett és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban megállapodjon az EDI alkalmazásáról és használatáról; egyéb esetben a számlabefogadó beleegyezése, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Bevezetik a fordított adózást a gabona, a sertés és a takarmány tekintetében. Az MNB árfolyamon kívül bejelenthető az EKB árfolyam is. Változott a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges áfa levonási szabálya. Az alanyi mentesség határa 6 Millió Ft-ra emelkedik. 4

5 A számla kötelező adattartalmára vonatkozóan is változott a szabályozás: A vevő adószáma minden esetben fel kell hogy tüntetésre kerüljön a számlára, ha összesítő jelentést kell készíteni róla Továbbá az alábbi szöveget kell a megfelelő számlára feltüntetni: pénzforgalmi adózás fordított adózás különbözet szerinti adózás önszámlázás áfa területi hatályán kívüli 4. Társasági adó A jövedelem-nyereség minimum számításánál új növelő tétellel kell számolni, melyet a taggal szemben fennálló követelésekből kell kiszámolni. KIVA: 5. Kisvállalati adó (KIVA) és a Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) évi CXLVII törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozói adóról Választhatja: egyéni cég betéti társaság, közkereseti társaság korlátolt felelősségű társaság részvénytársaság Választhatóság feltételei: létszámkorlát: 25 fő bevételi korlát 500 Millió Ft Megelőző 2 naptári évben az adózó adószámát az adóhatóság jogerősen nem törölte, vagy függesztette fel, mérlegfőösszeg 500 Millió Ft üzleti év naptári év kritérium Adóalanyiság keletkezése bejelentés december 1. december 20. között 12T203KV nyomtatványon kizárólag elektronikus úton határidő késedelme jogvesztő visszavonható a bejelentkezés január 15-éig adóalanyiság létrejötte: bejelentést követő naptári év első napjával új adózó adóalany lehet azon a napon, amelyen az irányadó jogszabály szerint létrejön, ha e szándékát 30 napon belül bejelenti a NAV-hoz Fizetendő adó: 16 % 5

6 Adóalap: pénzforgalmi szemléletű eredmény + személyi jellegű kifizetések (minimum a második elem) Adóalap módosító tételek lehetnek csökkentő és növelő tételek a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. Az alábbi adónemeket váltja ki: társasági adó szociális hozzájárulási adó szakképzési hozzájárulás KATA: Alanya: az egyéni vállalkozó az egyéni cég a kizárólag magánszemély taggal rendelkező BT a kizárólag magánszemély taggal rendelkező KKT Feltételei: bejelentkezés a NAVhoz, a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre az adóalanyiság december 1 után be lehet jelentkezni 2013-ra. Nem választhatja az adóalanyiságot a TEÁOR 2008 szerint: Nem választhatják azok: Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység, Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetés, besorolású tevékenységet végzők, ha e tevékenységből árbevételük származik. Akiknek az adószámát a NAV két éven belül törölte, vagy felfüggesztette. Az adó mértéke (törthónapra is): havi 50 ezer Ft/fő főállású kisadózó esetében, havi 25 ezer Ft/fő nem főállású kisadózó esetében. Nem kell megfizetni a tételes adót, azokra a hónapokra, amelyek egészében a kisadózó például táppénzen volt, egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette. Ha nem kell tételes adót fizetni, azt külön be kell jelenteni. Évi 6 millió forint (áfa nélkül) fölötti bevétel után 40 százalék különadó, évközi belépés esetén arányosítás. Az adót a kisadózónak vagy a kisadózó vállalkozásnak a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie 6

7 6. Adózás rendje évi XCII. törvény az adózás rendjéről Készpénzforgalom korlátozása: a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó szerződésenként egy naptári hónapban egy jogügyletből legfeljebb 1,5 M Ft értékben teljesíthet készpénzszolgáltatást. Elmulasztása 20% mulasztási bírsággal sújtható (mindkét fél fizet, aki kifizeti és aki megkapja ezt az összeget). Jövedelemigazolás tartalma: Adóévenként tartalmazza az adózó által bevallott, a munkáltató által bevallott, az adóhatóság által megállapított ( soron kívüli) összevontan és elkülönülten adózó jövedelmét és az SZJA, különadó és EKHO összegét Kézbesítési vélelem : Az irat postai úton kézbesített, ha a kézbesítés eredménytelensége miatt jön vissza a kézbesítés megkísérlésének napján nem kereste jelzéssel a 2. postai kézbesítést követő 5. munkanapon személyes átvétel megtagadása kísérlet napján 1. és 2. esetben a NAV 15 napra közzéteszi azon adózók adatait (adóazonosító jelét, adószámát, az irat ügyiratszámát, a közzététel időpontját és azt a telefonszámot ahol az adózó tájékozódhat) akik nem vették át a NAV-tól érkező iratokat. Elektronikus úton történő kézbesítés: kézbesítési vélelem áll fent a kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezéstől számított 5. napon. A legnagyobb változás a tételes áfa nyilatkozat tárgykörben történt: Az általános forgalmi adó alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele és termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege a Ft-ot eléri vagy meghaladja az adott adómegállapítási időszakban tételesen nyilatkozni kell. A szabályt akkor is alkalmazni kell, ha az áfa alanya ugyanabban az adómegállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatás nyújtó által kibocsájtott több számlában áthárított adó tekintetében gyakorol összesen Ftot elérő vagy ezt meghaladó összegben adólevonási jogot. A nyilatkozatban a vevőnek fel kell tüntetnie: az eladó adószámát az áfa alapját, az áfa összegét számla sorszámát, 7

8 számla teljesítési időpontját és keltét az eladónak fel kell tüntetnie: a vevő adószámát áfa alapját, az áfa összeget számla sorszámát a számla teljesítés időpontját és keltét ADÓVÁLTOZÁSOK december 12. Szintén az áfához kapcsolódó változás az art-ban a pénzforgalmi elszámolás választásának lehetősége, melyet január 1-től be kell jelentenie az adózónak. A NAV a bejelentések alapján ezen elszámolási formát választó adózókat a honlapján közzéteszi. Magánszemély személyi jövedelemadóra vonatkozó fizetési könnyítése az eddigi Ft/ 4 hónap Ft / 6 hónapra változott. A pénztárgépek on-line felügyelete bevezetése azt jelenti, hogy a pénztárgépeket egy informatikai rendszer segítségével összekötik a NAV-val. Ennek pontos feltételeit kormányrendelet fogja szabályozni, és határideje jelenleg Ezt az időpontot várhatóan meg fogják hosszabbítani 7. Banki különadó A pénzügyi szervezetek és hitelintézetek 2013-ben is kötelesek különadót fizetni. A különadó mértéke hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre 0,53 százalék. 8. Pénzügyi tranzakciós illeték: A törvény hatálya kiterjed a Magyaroszágon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézetre, valamit pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítőre. Az illetékköteles tranzakciók: átutalás beszedés készpénzkifizetés kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés ( kártyás készpénzfelvétel, illetve fizetés) készpénz átutalás készpénz felvétel ( hitelkártyával is) kölcsöntörlesztés pénzváltási tevékenység jutalék és díjbevétel 8

9 Az illeték mértéke: az illeték alapjának 0,2 %- a de legfeljebb Ft az illeték alapjának 0,3 % -a, de legfeljebb Ft fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén 9. Innovációs járulék december 1-től az innovációs járulék fizetésre kötelezetteknek a járulékelőleget az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (dec. 20) ki kell egészíteniük az adóévi várható járulék összegére. (feltöltési kötelezettség) Ezzel egyidejűleg az utolsó negyedévi előleget is meg kell fizetni. A járulék éves összege a vetítési alap 0,3 %-a. 10. Helyi iparűzési adó Legfontosabb változás, hogy szigorodik az elábé és a közvetített szolgáltatás levonhatósága. Az alábbiak szerint alakul: az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. A nettó árbevétel csökkentő összeggel (eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke) a vállalkozó - nettó árbevétele összegétől függően, sávosan - az alábbiak szerint csökkentheti nettó árbevételét. A nettó árbevétel 500 millió forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg egésze, 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85%-a, 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 75%-a, 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 70%-a vonható le. 9

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 6. füzet Adózás A kisvállalkozás adózása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben