Kitöltési útmutató a számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről és adatszolgáltatásról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációs járulék előlegről és járulékról az egyszerűsített vállalkozói adó alanya részére Jogszabályi háttér - az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló többször módosított évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) - a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) - a Bizottság december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló - a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet - a Bizottság január 12-i 70/2001/EK rendelete az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról - a Bizottság 2006.december 15-i 1857/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról - az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény - a kisadózó vállalkozás tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) - a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.). - a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) - a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kk. tv.) Általános tudnivalók Az Eva tv. alapján az e törvény hatálya alá tartozó adóalany az adóévi egyszerűsített vállalkozói adóról, az általános forgalmi adóról és a szakképzési hozzájárulásról, illetve a 1

2 kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási-, és nyugdíjjárulékáról adóévenként bevallást tesz. Az adóév a naptári év. A bevallást a székhely, telephely szerint illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz, vagyis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) az adózó székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóságához kell benyújtani. (Kivéve a NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatóságának különös hatáskörébe tartozó adózókat.) Nem adhatja be ezt a bevallást az adózó, ha az Eva tv. hatálya alá a bejelentkezését jogszerűen nem tehette volna meg, vagy kijelentkezését december 20-ig jogszerűtlenül nem tette meg és az állami adóhatóság a adóévet követően a adóévre is adóalanyként tartja nyilván. A bevallás állami adóhatósági javítása, adózói javítása (helyesbítése), önellenőrzése Állami adóhatósági javítás: Az állami adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, a számítási hibát és más hasonló elírást kijavítja, és ha a kijavítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót a kijavítástól számított 30 napon belül értesíti. 1 Ha az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, vagy az adózó a fennálló adótartozásáról, köztartozásáról a nyilatkozattételt, vagy jogszabályban előírt igazolások benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amelyek az állami adóhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek, az adóhatóság 15 napon belül, megfelelő határidő kitűzésével az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. 2 A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak azon túlmenően, hogy a bevallás javítását az állami adóhatóság illetékes adóigazgatóságánál személyesen, vagy írásban kezdeményezheti lehetősége van arra, hogy a hibák kijavítását követően a bevallást újból benyújtsa. Ebben az esetben a főlap (B) blokkjában a vonatkozó kódkockába be kell írnia az eredeti (állami adóhatóság által hibásnak minősített) bevallás 10 jegyű vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg. Figyelem! A bevallást nem elektronikus úton benyújtó adózók a főlap (B) blokkjában az Állami adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja rovatban nem szerepeltethetnek adatot. Adózói javítás (helyesbítés) 3 : Amennyiben a NAV által elfogadott, feldolgozott bevallás után, az adatok tekintetében ugyanarra az időszakra adózói javításként (helyesbítésként) nyújtja be ismételten a bevallást, akkor az adózói javításkor (helyesbítéskor) az adóalap, illetőleg adó, (költségvetési támogatás összeg) változást nem eredményez. Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallás tájékoztató adata téves, vagy valamely tájékoztató adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű. Adózói javítás (helyesbítés) esetén az új adatokkal valamennyi az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson szerepeltetett adatot ki kell tölteni. Amennyiben az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet az adózói javítás (helyesbítés) nem érint, úgy az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni! 1 Art. 34. (1) 2 Art. 34. (6) 3 Art. 34. (7) 2

3 Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása helyesbítés miatt történik, akkor a főlap (C) blokkjában a bevallás jellege kódkockába H betűt kell bejegyezni. Fontos! Amennyiben az értékadatok helyesbítése az adózó kötelezettségének adóalap, adó változását eredményezi, úgy a bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni. Önellenőrzés: A NAV által elfogadott, feldolgozott bevallás után, ugyanarra az időszakra, adóalap, illetőleg adó módosítására kizárólag csak önellenőrzés keretében van lehetőség elévülési időn belül. 4 Az adózó bevallását önellenőrzéssel csak az adóbevallás benyújtására előírt határidőt követően módosíthatja. 5 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot), lehet módosítani, amely módosításnak az együttes összege az forintot meghaladja. 6 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok módosíthatók. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem módosítható. A főlap (C) blokkjában a Bevallás jellege kódkockába O -val kell jelölni, ha a bevallás önellenőrzésnek minősül. Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzést az önellenőrzési lapokon kell jelölni. Önellenőrzéskor a módosított, új adatokkal valamennyi az önellenőrzéssel érintett bevalláson szerepeltetett adatot ki kell tölteni! Amennyiben az önellenőrzéssel érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet az önellenőrzés nem érint, úgy az önellenőrzéssel érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni! Amennyiben az ismételt önellenőrzés kizárólag az önellenőrzési pótlék módosítása miatt kerül benyújtásra, ez esetben a bevallásban változatlan adattartalommal meg kell ismételni az önellenőrzésként benyújtott bevallás adattartalmát kivéve az önellenőrzési mellékletben ( /A, /B lapon) korábban szerepeltetett adatokat. E lapokon kizárólag az önellenőrzési pótlék összesen mezőben (12/13. sorban) szerepelhet az újabb önellenőrzéssel feltárt, módosított önellenőrzési pótlék előjelhelyes különbözetének adata. Amennyiben az önellenőrzéssel történő módosítással az adózónak pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és a felszámított önellenőrzési pótlékot az önellenőrzési bevallás esedékességi időpontjáig lehet késedelmi pótlék felszámítása nélkül megfizetni. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. Az Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez - továbbiakban 17. számú nyomtatvány 01. lapján kezdeményezheti a folyószámláján mutatkozó, valós túlfizetésének átvezetését és/vagy kiutalását. Az önellenőrzés bevallása ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik az adó megállapításához való jog elévülését megszakítja és az önellenőrző bevallás benyújtásától további 5 évig élhet önellenőrzéssel az adózó. 4 Art. 49. (1) 5 Art. 51. (3) 6 Art. 50. (3) 3

4 Ha az adózó a korábbi önellenőrzése során hibásan számította ki és vallotta be az önellenőrzési pótlék összegét, akkor annak módosítását is ezen a bevalláson teheti meg. Az önellenőrzési pótlék helyesbítésekor az összeget egyéni vállalkozó esetén a /A lapon, jogi személy és jogi személyiség nélküli társaság esetén a /B lapon kizárólag az önellenőrzési pótlék összesen mezőben a 12. sorban - kell előjel helyesen szerepeltetni. Abban az esetben, ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak módosítása miatt csökken, akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sorban. A adóévre vonatkozóan benyújtott eva bevallás önellenőrzésére a számú nyomtatvány szolgál. Eva-s egyéni vállalkozónak a korábban benyújtott és feldolgozott számú bevallásában bevallott egyszerűsített vállalkozói adójának, valamint egészségügyi szolgáltatási járulékának és nyugdíjjárulékának, illetve általános forgalmi adójának és szakképzési hozzájárulásának önellenőrzéséhez a számú, illetve számú lappal együtt a /A. önellenőrzési mellékletet kell benyújtania. Eva-s jogi személynek és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a korábban benyújtott számú bevallásában bevallott egyszerűsített vállalkozói adó, társasági adó, késedelmi pótlék, illetve az általános forgalmi adó és a szakképzési hozzájárulás önellenőrzéséhez a számú, illetve a számú lappal együtt a /B. önellenőrzési mellékletet kell benyújtania. Önellenőrzés esetén a , , illetve a számú lapokon a tájékoztató adatok kivételével valamennyi sort ki kell tölteni a javított összegekkel. A korábban benyújtott 1343-as bevallás adatok, valamint az önellenőrzésként benyújtott as bevallás(ok) adatait figyelembe véve kell egyéni vállalkozó adózó esetén a /A önellenőrzési melléklet, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság esetén a /B önellenőrzési melléklet Adókötelezettség változása megnevezésű oszlopában a megfelelő adónemhez tartozó mezőben a az adókülönbözet adatokat feltüntetni. Negatív adókötelezettség változás esetén az önellenőrzési pótlék alap és önellenőrzési pótlék összege oszlopok adatmezőit üresen kell hagyni. A évben megszűnő eva alany egyéni vállalkozó, valamint a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a záró bevallását 7 is e szerint önellenőrizheti. A főlap (C) blokkjában jelölni kell, hogy önellenőrzés esetén melyik önellenőrzési mellékletet küldi be. Az önellenőrzési pótlék számítása 8 Az adózó javára mutatkozó módosítás esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell 9. Az adózó terhére mutatkozó módosítás esetén az önellenőrzési pótlék alapja a /A, illetve /B számú önellenőrzési melléklet c) oszlop Az önellenőrzési pótlék alapja megnevezésű adatmezőjében feltüntetett összeg. Az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallásnak ismételt önellenőrzése esetén 75%-ának megfelelő mértékben kell felszámítani a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól az önellenőrzés benyújtásának 7 Eva tv. 11. (3) a), b) 8 Art Art. 51. (2) 4

5 napjáig. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendő pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot, magánszemély esetében az 1000 forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni. 10 Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert az adózó a bevallani és megfizetni elmulasztott adót a későbbi bevallásában hiánytalanul bevallotta és megfizette, akkor az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét. Az önellenőrzési pótlékot a jegybanki alapkamat változásaihoz igazodva kell kiszámítani, azaz az önellenőrzéssel érintett időszakot ennek alapján idő intervallumokra kell bontani. A százalékos mértéket 3 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni és a harmadik tizedes jegy után következő számokat el kell hagyni. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtásának napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani. Az önellenőrzési pótlék összegének kiszámítását segíti a Internetes oldalon található kalkulátor, amely a Pótlékszámítás ikonra kattintva érhető el. A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes. Az adónként, járulékonként külön-külön kiszámított önellenőrzési pótlék összevont összegét kell a /A vagy a /B lap 12. sorában feltüntetni. 11 A /A önellenőrzési mellékleten forintra kerekítve, a /B önellenőrzési mellékleten ezer forintra kerekítve (az adónem szerinti blokknak megfelelően) kell Az önellenőrzési pótlék összesen megnevezésű 12. sorba beírni. Önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén az önellenőrzési mellékleteken az önellenőrzés eredményeként kimutatott adókötelezettség változása sorokba nem kerül adat. Az önellenőrzési pótlék helyesbítésekor az összeget egyéni vállalkozó esetén, a /A lapon, jogi személy és jogi személy nélküli társaság esetén, a /B lapon kizárólag az önellenőrzési pótlék összesen mezőben a 12. sorban - kell előjel helyesen szerepeltetni. Az egyszerűsített vállalkozói adó, illetve az egészségügyi szolgáltatási járulék és a nyugdíjjárulék önellenőrzése esetén egyéni vállalkozónak a es számú lap A), B) és C) blokkját kell kitöltenie, és a es számú lapon szereplő adónemek tekintetében az adókötelezettség változásának, valamint az önellenőrzési pótlék megállapításához szükséges /A önellenőrzési melléklettel együtt benyújtania. Az egyszerűsített vállalkozói adó, a társasági adó és a késedelmi pótlék önellenőrzése esetén jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a számú lap A), B) és D) blokkjait kell kitöltenie, és a es számú lapon szereplő adónemek tekintetében az adókötelezettség változásának, valamint az önellenőrzési pótlék megállapításához szükséges /B önellenőrzési melléklettel együtt benyújtania. 10 Art (3) 11 Art (2) 5

6 Eva-s egyéni vállalkozó eva bevallásában vallott általános forgalmi adó és szakképzési hozzájárulás kötelezettségének önellenőrzésére a számú lappal együtt a /A önellenőrzési melléklet szolgál. A jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság esetén az eva bevallásban bevallandó áfa és szakképzési hozzájárulási kötelezettség önellenőrzését a számú lappal együtt a /B önellenőrzési mellékleten kell benyújtani. Az önellenőrzési lapo(ka)t a megfelelően kitöltött főlappal együtt kell benyújtani, illetve elektronikus úton továbbítani. Egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szüneteltetést a főlap C blokkjában, a Bevallás típusánál jelölheti. Ezt a bevallást kell benyújtania az egyéni vállalkozónak a tevékenysége évközi szüneteltetése esetén is a tárgyévet követő évben. A szüneteltetés alatt az egyéni vállalkozó adószáma megmarad, eva adóalanyi minősége nem szűnik meg. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni. Az eva-törvény hatálya alá tartozó, de a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozóra is vonatkozik az eva-törvény azon rendelkezése 12, mely szerint a bevétel megszerzésének időpontja a bizonylat kibocsátását követő 30. nap, ha a bevételt az adóalany eddig az időpontig még nem szerezte meg. Ennek értelmében a szüneteltetés napját megelőzően kiszámlázott, de a számla kibocsátásának napját követő 30. napon megszerzett (vagy addig befolyt) bevétel még az eva szabályai szerint adózik. Év végi számla esetén előfordulhat az is, hogy az ún. 30 napos szabályból kifolyólag a bevétel már a következő adóévet érinti. Ebben az esetben az így megszerzett bevétel evás bevétel lesz, ami azt jelenti, hogy a megszerzés adóévére ezen bevételt illetően eva bevallást kell benyújtani (jóllehet a szüneteltetés akár az egész adóévre is vonatkozhat). Például, ha a követelés kiszámlázásának időpontja december 10-e, és az egyéni vállalkozó december 28-ától szünetelteti tevékenységét folyamatosan évben is, a évben befolyt, illetőleg bevételként számításba veendő összeg évi bevételt képez és a 1343-as bevallást adózónak, be kell nyújtania. Az előbbitől eltérően a tevékenység szüneteltetésének megkezdését követően nem közvetlen tevékenységéből befolyt bevételeket (különösen jóváírt bankkamat, kártérítés, adóvisszatérítés) az Szja tv. rendelkezései szerint önálló tevékenységből származó bevételnek kell tekinteni. Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak a tevékenység szüneteltetése idején az Eva tv. 2. (8) bekezdése szerint nem kell pénzforgalmi bankszámlával rendelkeznie. Az adózó a szünetelést a jogállását szabályozó külön törvény szerint történő bejelentéssel egyidejűleg az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézet(ek)nek is be kell jelentenie, mert a bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli Megszűnés 12 Eva. tv. 7. (7) 6

7 Ezt a bevallást kell benyújtani az adóalanyiság évközi megszűnése esetén is. Bevallás benyújtásának határideje Az éves bevallás esetén: - Az Sztv. hatálya alá nem tartozó adóalany (egyéni vállalkozó, bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság, közkereseti társaság) esetében február az Sztv. hatálya alá tartozó adóalany esetében június 2. Az adóalanyiság évközi megszűnése esetén: - az eva bevételi nyilvántartást vezetőknél a megszűnést követő 30. nap - az Sztv. hatálya alá tartozóknál a megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napja. Figyelem! Azon jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni cég adózók, amelyeknek megszűnik az eva-alanyisága, az ezen időponttól számított 60 napon belül kötelesek az eva-alanyiság megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hó utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóelőleget bevallani (1343TAO) és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapja 10. napjáig megfizetni, amennyiben társasági adó alanyává válnak 13. A bevallás benyújtásának módja A számú bevallást az Art. 31. (2) bekezdés hatálya alá tartozóknak, azaz a havi adó és járulékbevallás benyújtására kötelezett adózóknak elektronikus úton kell benyújtaniuk, egyéb esetben a bevallás az adó- és vámhivatal honlapján (http://nav.gov.hu/) megjelentetett verziót kinyomtatva papíralapon is benyújtható. (Az elektronikus adóbevallással kapcsolatos tájékoztató a NAV honlapján olvasható.) Tájékoztatjuk, hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet 17/A (2) bekezdés c ) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer útján történő javítására telefonon is, amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. A NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer a 06-40/ es telefonszámon munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal, úgy azt a TEL jelzésű nyomtatvány benyújtásával igényelheti meg. Pótlás, visszaigénylés, kerekítés Ezt a nyomtatványt kell használni a késedelmesen, vagyis a bevallás benyújtásának esedékességét követően, az elévülési időn belül benyújtott bevallások esetében is. 13 Tao tv 26. (12) 7

8 Amennyiben az adóévre már megállapított adóelőlegek és a december 20-áig esedékes feltöltési kötelezettség összege meghaladja az adóévre megállapított eva kötelezettséget, vagy a megállapított adóelőlegek összege meghaladja az adóévre megállapított szakképzési hozzájárulás kötelezettséget, vagy az adókötelezettség önellenőrzése, illetve ismételt önellenőrzés esetén a korábbi tévesen megállapított önellenőrzési pótlék módosítása folytán kötelezettség-csökkenés keletkezik, akkor az adózó a túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülési idején belül rendelkezhet a visszaigényelhető összeg sorsáról. Ilyen esetben a túlfizetés összegét az adózó a bevallás benyújtására előírt határidőtől jogosult visszaigényelni vagy más adónemre átvezettetni a 17-es számú Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez nyomtatvány benyújtásával. Az állami adóhatóság a túlfizetés összegét csak akkor térítheti vissza, ha az adózónak nincs az adóhatóság által nyilvántartott adótartozása, (ideértve az önkormányzati adóhatóságnál fennálló tartozást, az adók módjára behajtandó köztartozást is). Egyes kiegészítő bevallási kötelezettségek - Az adózónak a kifizetői és munkáltatói minőségben keletkezett adó- és járulékfizetéssel összefüggő kötelezettségét a 1308-as számú bevallásban kell szerepeltetnie. - A nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a saját személyére vonatkozó és a tevékenységéhez kötődő egyéb járulékfizetési kötelezettségeit a NAV által rendszeresített külön adóbevalláson (1358) elektronikus úton kell teljesítenie. - Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyainak az államháztartással szemben a évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó egyéb kötelezettségeikről a 1301-es nyomtatványon kell bevallást teljesíteniük. - Az adózónak a eurót meghaladó Közösségen belüli termékbeszerzés, Közösségen belüli új közlekedési eszköz beszerzés, Közösségen belüli jövedéki termékbeszerzés esetén, vagy ha Közösségen belüli termék beszerzései nem haladják meg ugyan a eurós értékhatárt, de adófizetési kötelezettséget választott a számú bevallást és a 13A60. számú összesítő nyilatkozatot kell benyújtania. - Az adózónak a Közösségen belüli termékértékesítéseiről a 13A60. számú összesítő nyilatkozatot kell beadnia. - Ha az eva alany új közlekedési eszközt értékesített olyan más közösségi tagállamban illetőséggel bíró vevő részére, aki nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor a 13A60 nyilatkozat vagy 1365 számú bevallás benyújtására is köteles. Az adó megállapítása és megfizetése Az eva bevételi nyilvántartást vezető adózónak a évi eva-kötelezettséget a december 31-i fordulónappal, illetve az adóalanyiság évközi megszűnését, a tevékenység szüneteltetését eredményező változás bekövetkezésének napját megelőző nappal kell megállapítani. 8

9 Amennyiben az adózó az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt meghaladja, akkor az általános szabálytól eltérően - az ezt követő nappal kell az eva-kötelezettséget megállapítani. 14 Az adóévre megállapított eva összegét az adóévben már befizetett adóelőlegek és a december 20-i feltöltési kötelezettség beszámításával az éves bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni. Az adóelőleget az adóév első három negyedévére kellett megfizetni, a negyedévet követő hó 12-éig. Az adóelőleg, a december 20-áig esedékes feltöltési kötelezettség fizetés és az adófizetés csak belföldi pénzforgalmi bankszámláról teljesíthető. Számlaszám: NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla Adónem kód: 115. A számú bevallás főlapjának kitöltési útmutatója Azonosítás (B) blokk A (B) blokkban kérjük, az azonosító adatok feltüntetését. Belföldi székhely, telephely, ill. levelezési cím esetén az ország mezőt, és a külföldi cím kódkockát üresen kell hagyni. Külföldi cím esetén az "ország" mezőt is ki kell tölteni, a legördülő listából választva, és X-szel kell jelölni a külföldi cím kódkockát. Ha a címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez a PF -et kell írni, a postafiók számát a házszám rovatban kell feltüntetni. A főlapon ügyintézőként annak a személynek a telefonszámát és a nevét kérjük feltüntetni, aki a bevallást összeállította, és aki annak esetleges javításába bevonható. Amennyiben a bevallást külső cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette és a bevallás javításába bevonható, akkor az ő adatait is kérjük szerepeltetni. Nem szűnik meg az egyéni vállalkozó adóalanyisága, ha tevékenységét - cselekvőképessége korlátozását vagy elvesztését követően - nevében és javára törvényes képviselője folytatja. Az egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély adóalany tevékenységét halála után özvegye vagy örököse abban az esetben folytathatja, ha e szándékát az egyéni vállalkozó halála napját követő 90 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak. Az özvegy vagy az örökös e bejelentéssel egyidejűleg választhatja az Eva tv. szerinti adóalanyiságot vagy az Szja tv-ben az egyéni vállalkozóra előírt adózási módot. Ha az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös nem az Eva tv. szerinti adóalanyiságot választja, akkor értelemszerűen alkalmazza az elhunyt egyéni vállalkozó adóalanyiságának (tevékenység megszüntetése nélküli) megszűnésére az Eva tv.- ben előírt rendelkezéseket, és az elhunyt adóalany adókötelezettségét az állami adóhatóság a tevékenység megszüntetésére irányadó rendelkezések figyelmen kívül hagyásával állapítja meg. 15 A jogelőd adószáma rovatba az elhunyt egyéni vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 14 Eva tv. 3. (1) c) 15 Eva tv. 3. (2) 9

10 Itt kell szerepeltetni továbbá a jogelőd adószámát, ha a szervezeti változással érintett adóalany a szervezeti változást megelőző időszakra, azaz a jogelőd gazdasági tevékenységének időszakára vonatkozóan nyújt be bevallást, önellenőrzést. (C) blokk A főlap (C) blokkjában többek között - a bevallási időszakot kell feltüntetni. Bevallási időszak éves bevallás, tevékenység megszüntetése, szüneteltetése és eva alanyiság évközi megszűnése esetén A bevallási időszak napjától kezdődik (az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi vagy örökösi jogon történő folytatása esetén adóévnek a tevékenység folytatásának napjától az adóév utolsó napjáig eltelt időszakot kell tekinteni) és: - éves bevallás esetén napig tart, - a tevékenység megszüntetése esetén a megszűnés napjáig tart, - egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén a szüneteltetés kezdő időpontját megelőző napig tart, - az eva alanyiság évközi megszűnése esetén, ha a változás révén már nem felel meg az adóalanyiságra előírt bármely feltételnek, akkor az adóalanyiságot kizáró feltétel bekövetkezése napját megelőző napig tart, illetőleg amennyiben az adózó az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt meghaladja akkor az általános szabálytól eltérően - az ezt követő napig - végelszámolás, felszámolás esetén a végelszámolás, felszámolás kezdő időpontját megelőző napig tart, egyébként a megszűnés időpontját kell a bevallási időszak utolsó napjának tekinteni, A (C) blokkban kérjük, jelölje meg a bevallás jellegét az alábbiak szerint: - H helyesbítés - O önellenőrzés Alapbevallás benyújtása esetén a kódkocka üresen marad. A (C) blokkban kérjük, jelölje meg a bevallás típusát az adóalanyiság évközi megszűnése esetén az alábbi kódok szerint: - S Eva tevékenység szüneteltetése,(egyéni vállalkozó) - H feltételek hiánya az adóalanyiság alatt, valamint KATA, (KIVA) hatálya alá történő bejelentkezés - E egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, - F felszámolás, - V végelszámolás, - M egyéb jogutód nélküli megszűnés - B EU más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társaságba történő beolvadás - D kényszertörlési eljárás Éves bevallás esetén a kódkockát kérjük üresen hagyni! A (C) blokkban a megfelelő kódkockában kérjük 1 -gyel jelölni, hogy a bevallás melyik részletező lapján szerepeltetett adatot, amelye(ke)t be is kell adni. A bevallási garnitúra részei Főlap 10

11 - 1343/A Nyilatkozat A Nyilatkozatot akkor kell kitölteni az adózónak, ha annak valamelyik sorában nyilatkozattételi jogával élni kíván. A 1343/A Nyilatkozat (A) blokkját csak az egyéni vállalkozó töltheti ki Az egyéni vállalkozó egyszerűsített vállalkozói adója, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó járulékai Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról az egyéni vállalkozók részére Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó járulék bevallásához egyéb adatok közlése A jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egyszerűsített vállalkozói adója és társasági adó kötelezettsége Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról, a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok részére Az általános forgalmi adó, és a szakképzési hozzájárulás bevallása /A Önellenőrzési melléklet I. az egyéni vállalkozó egyszerűsített vállalkozói adójának, járulékainak, valamint az általános forgalmi adójának és szakképzési hozzájárulásának önellenőrzéssel történő helyesbítéséhez /B Önellenőrzési melléklet II. a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egyszerűsített vállalkozói adójának, társasági adójának, késedelmi pótlékának, valamint az általános forgalmi adójának, szakképzési hozzájárulásának és az osztalék utáni adót kiváltó adó összegének önellenőrzéssel történő helyesbítéséhez Az önellenőrzéshez a megfelelő lap(ok) és önellenőrzési melléklet(ek) mellett be kell nyújtani a számú bevallási főlapot is! Nyilatkozat arról, hogy az önellenőrzés indoka alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Adatszolgáltatás számú lap: Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítés/szolgáltatás nyújtás tételes részletezése; /K számú lap: Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítés/szolgáltatás nyújtás korrekcióinak tételes részletezése; számú lap: Az osztalék utáni adót kiváltó adó összegének megállapítása számú lap: Az innovációs járulék, valamint járulékelőleg-kötelezettség bevallása 11

12 Aláírás, ellenjegyzés A papíralapon benyújtott adóbevallást főszabály szerint az adózónak kell aláírnia. Lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá 16. Amennyiben a magánszemély adózó az állami adóhatóság előtt nem tud vagy nem kíván személyesen eljárni, úgy a képviseletében eljárhat és a bevallást helyette aláírhatja a törvényes képviselője, valamint meghatalmazottként: képviseleti jogát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. Amennyiben a meghatalmazó egyéni vállalkozó, akkor meghatalmazás alapján a nagykorú alkalmazottja is aláírhatja a bevallást. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adózó képviseletét munkaviszonyban álló és megbízás alapján eljáró jogtanácsos is elláthatja, valamint meghatalmazottként: a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja. Amennyiben a bevallást az állami adóhatósághoz bejelentett 17 és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a bevallás főlap (D) blokkjában a megfelelő kódkockában X -szel kell jelölni. Amennyiben a bevallást meghatalmazott írja alá az állami adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével 18 a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a főlap (D) blokkjában a megfelelő kódkockában X -szel kell jelölni. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül az adóbevallás érvénytelen! Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az állami adóhatósághoz bejelentett, de a jelen bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentett, a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni! A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazott és a meghatalmazó mindazon adatait, amelyekből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatvány az állami adóhatóság internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu Letöltések Meghatalmazás minták ) letölthető. 16 Art. 7. (2) 17 Art. 7. (5) 18 Art

13 Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg 19. Pénzügyi képviselő megbízása esetén az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi képviselő jogosult. Amennyiben a bevallást az állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő írja alá, úgy ezt a tényt a főlap (D) blokkjában a megfelelő kódkockában X -szel kérjük jelölni. Az adóbevallást, illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti 20. Amennyiben a papíralapon benyújtott bevallás ellenjegyzésére sor kerül, úgy azt a bevallás főlapján kell megtenni. Szerepeltetni kell továbbá az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő nevét, adóazonosító számát, a bizonyítvány/igazolvány számát. NYILATKOZAT (1343/A lap kitöltése) A) Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a es laphoz 01. sor: Az egyéni vállalkozó az adóévet követő évre akkor maradhat az eva hatálya alatt, ha tevékenységét az adóévben folyamatosan végezte, illetve az adóévben vállalkozói bevételt szerzett. E feltételek alól akkor mentesülhet, ha az adóévben tevékenységét vagy szolgálatát szüneteltette (szüneteltetést a főlap C blokkjában, a Bevallás típusánál jelölheti), továbbá ha a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segélyben vagy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási díjban részesült. Ebben az esetben a 01. sorban lévő négyzetbe írjon X-et. B) Az adózó nyilatkozata a as laphoz 02. sor: Amennyiben általános forgalmi adó megállapítási és fizetési kötelezettsége nem keletkezett, akkor ebben a sorban lévő négyzetbe írjon X-et. Ebben az esetben a as lap A) táblájába adatot nem írhat. Abban az esetben is X-elnie kell, ha adófizetési- és megállapítási kötelezettsége keletkezett ugyan az adott adómegállapítási időszakban, de azt nem itt, hanem külön nyomtatványon (a számún) kell(ett) bevallania. (Kérjük, olvassa el a sz. lap A) táblájához fűzött magyarázatot.) 03. sor: Ha a munkaviszonyban foglalkoztatottak után szakképzési hozzájárulás megállapítási kötelezettsége nincs, akkor ebben a sorban lévő négyzetbe írjon X-et. Ebben az esetben a as lap B) táblájába adatot nem írhat. (Kérjük, olvassa el a sz. lap B) táblájához fűzött magyarázatot.) Az egyéni vállalkozó egyszerűsített vállalkozói adója, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó járulékai ( es lap kitöltése) 19 Art. 9. (1) 20 Art. 31. (14) 13

14 Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a évben adókötelezettségét az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint teljesíti. E bevallást kell benyújtania, ha - az éves adófizetési kötelezettségét állapítja meg, - az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette 2013-ban, - a feltételek hiánya miatt évközben kikerült az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól. A számú bevallási lapon az adatokat az egyéni vállalkozóknak forintra kerekítve kell feltüntetniük. Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót az eva-s időszakban nem terheli vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó fizetési kötelezettség, valamint nem köteles az adóévre a személyi jövedelemadóról bevallást benyújtani, ha arra kizárólag az egyéni vállalkozói jogállása miatt lenne kötelezett. Vannak azonban olyan esetek, amikor az eva hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben mégis kell személyi jövedelemadót megállapítania és fizetnie. Amennyiben az egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatt kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített, vagy fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény címén csökkentette a bevételét, akkor a felsorolt kedvezmények végleges érvényesítésére vonatkozó szabályok az eva-s időszak alatt is vonatkoznak rá. Abban az esetben, ha például január 1-je előtt a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatt kisvállalkozói kedvezményt érvényesített és a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóév utolsó napjáig bekövetkeznek az Szja. törvény 49/B. (14) bekezdésében felsorolt esetek (pl. a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközt értékesíti, átsorolja, stb.), akkor a tárgyi eszközre tekintettel a nyilvántartott kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének adóját a kedvezmény figyelembevételének évében érvényesített adókulcsok (16/10 százalék) alkalmazásával kell a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét megállapítania, melyet a 1353-as személyi jövedelemadó bevallásban kell szerepeltetnie. A es lap egyes sorainak kitöltése A) Az egyszerűsített vállalkozói adó összegének megállapítása 01. sor: Az adóévben megszerzett összes bevétel Ebbe a sorba az adóévben megszerzett összes bevételét írja be a 04. és a 08. sor adatainak figyelmen kívül hagyásával. Bevételnek az adóalany által vállalkozási (gazdasági) tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni értéket kell tekinteni, beleértve az áthárított általános forgalmi adót is. Vagyoni érték különösen a pénz, az utalvány, a dolog, az értékpapír, az igénybe vett szolgáltatás és a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog, valamint az adóalany javára elengedett kötelezettség vagy átvállalt tartozás. Utalvány esetében bevétel, az az összeg, amely értékben az utalvány termékre, szolgáltatásra cserélhető, illetőleg kötelezettség csökkentésére felhasználható. Nem pénzben megszerzett vagyoni érték esetében a bevétel a vagyoni értéknek a megszerzése időpontjára megállapított szokásos piaci ára. Szokásos piaci ár, az az 14

15 ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható körülmények között egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének. Elengedett, elévült kötelezettség és más által átvállalt tartozás esetében a bevétel az adóalany megszűnt kötelezettségének, illetve megszűnt tartozásának összege. Ha a bevételt külföldi fizetőeszközben fejezték ki, akkor az átszámításhoz azt az utolsó, a bizonylat kibocsátásának napján - más esetben a bevétel megszerzésének a napján - érvényes, az adott külföldi pénznem valamely egységének forintban kifejezett eladási árát kell alkalmazni, amelyet belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában jegyez. Abban az esetben, ha az adott külföldi pénznemnek ilyen jegyzése nincs, a forintra történő átszámításhoz azt az adott külföldi pénznem valamely egységének euróban kifejezett értékét kell alapul venni, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a bizonylat kibocsátásának napját - más esetben a bevétel megszerzésének a napját - megelőző naptári negyedévre vonatkozóan tesz közzé. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához használt tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel beleszámít az eva alapjába, még akkor is, ha azok használatára részben magáncélból került sor. Bevételnek minősül az adóalany által vállalkozási (gazdasági) tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték 21. Tekintettel arra, hogy e törvény a kizárólag üzleti célból és a nem kizárólag üzleti célból használt tárgyi eszköz fogalmát nem ismeri, így csak egységesen lehet kezelni az egyéni vállalkozói tevékenységhez használt tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételt. Az előzőekből következik, hogy bevételnek minősül a vállalkozási tevékenységhez használt és az eva-s időszakban értékesített az egyéni vállalkozó saját tulajdonában lévő személygépkocsi eladási ára is. Amennyiben a vállalkozáshoz is használt személygépkocsi az egyéni vállalkozó házastársának, bejegyzett élettársának tulajdonában van, akkor az eladási ár nem lesz eva-s bevétel, hanem az a házastárs, bejegyzett élettárs ingó értékesítésből származó bevételének minősül. Ha az egyéni vállalkozói tevékenysége(i) mellett olyan egyéb tevékenysége(ke)t végez, amely(ek) folytatásához egyébként adószámra lenne szükség (pl. szakértői, lektori tevékenység) és e tevékenysége(i)ből bevétele is származott, akkor ez a bevétele is eva-s bevétellé válik. E tevékenységek után is az áfa szabályai szerinti besorolásnak megfelelő számlát kell kibocsátania és az áfá-val növelt bevétele is az adóalap részét képezi. A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély sem alkalmazhatja a tételes átalányadót, amennyiben egyéni vállalkozóként az eva hatálya alá bejelentkezett. Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozónak az eva-s időszak alatt mezőgazdasági őstermelésből származó bevétele is lesz (például 2013-ban őstermelői igazolványt vált ki vagy családi gazdaság tagja), akkor e tevékenysége tekintetében a kompenzációs felárra nem jogosult (mivel nem alanya az általános forgalmi adónak), ugyanakkor áfát sem fizet. Az eva nem terjed ki az egyéni vállalkozói tevékenységen kívül végzett mezőgazdasági őstermelői tevékenységre, az ebből származó bevétel nem minősül az Eva törvény szerinti bevételnek, az az Szja tv. rendelkezései szerint a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó szabályok szerint adózik. Abban az esetben, ha az eva hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozó egyben őstermelő is, akkor a kétféle tevékenységgel összefüggő, de fel nem osztható költségeket a bevételek arányában meg kell osztani. A bevételek arányában történő költség megosztásnak abban az esetben van jelentősége, ha az őstermelői tevékenységére nem választotta az átalányadózást. Bevételnek minősül a káreseményekkel összefüggésben kapott összeg. 21 Eva tv. 6. (2) 15

16 A támogatások összege is bevételnek minősül azzal, hogy a folyósítás időpontjában része a bevételnek a támogatás összege, és nem akkor, amikor azt cél szerint felhasználja az egyéni vállalkozó. Fontos! Ennek a sornak a kitöltése előtt olvassa el a szüneteltetéssel kapcsolatos tájékoztatót! A jogszabályi kötelezettség alapján visszafizetett támogatás összegével évtől a bevételét csökkentheti, tehát ennek a sornak a kitöltésénél ezt vegye figyelembe. A bevételből levont és visszafizetett támogatás összegét írja be a 22. sorba is tájékoztató adatként. Az Eva tv. 3. (1) bekezdésének f) pontja alapján a magánszemély eva alanyisága megszűnik az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének napjával. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését követően befolyt bevételt az összes bevétel számítása során figyelembe kell venni. 22 Az adózó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését követően, mint magánszemély kerül vissza a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá, és nem, mint egyéni vállalkozó. Ebben az esetben a bevallásában már magánszemélyként (az önálló tevékenységével összefüggésben) tudja figyelembe venni a tevékenység megszüntetését követően kapott összegeket. Nem minősül bevételnek: - az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel), - az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany (ideértve a tevékenységét folytató özvegyet, örököst is) részére nem ellenértékként (ellenszolgáltatásként) történő visszaszolgáltatása (például a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összege és a visszatérített adó), de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot, - az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni; ha azonban az adóalany csak a szokásos piaci ár egy részének megfizetésére köteles, akkor a szokásos piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész bevételnek minősül, - az egyéni vállalkozó által magánszemélyként, nem a vállalkozási tevékenységével összefüggésben kapott vagyoni érték (így különösen az ápolási díj, a biztosító szolgáltatása). Az adó alapjának meghatározásakor jelentőséggel bír a bevétel megszerzésének időpontja. - Pénz esetében a bevétel megszerzésének időpontja az átvétel, a jóváírás napja. - Dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében a bevétel megszerzésének időpontja az átvétel, dematerializált értékpapír esetében az értékpapírszámlán való jóváírás napja. - Igénybe vett szolgáltatás esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának az Áfa tv. rendelkezései szerinti teljesítési időponttal adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy keletkezne (függetlenül attól, hogy a szolgáltatás nyújtója az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett vagy sem). 22 Eva. tv. 8. (7) bekezdés 16

17 - Forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a jog gyakorlására, átengedésére vagy megszüntetésére jogosult. - Elengedett, elévült kötelezettség és átvállalt tartozás esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelyen az egyéni vállalkozó kötelezettsége, illetve tartozása megszűnik. - Az előzőekben nem említett esetben a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a bevétel tárgyát képező vagyoni értékkel rendelkezni jogosult. A bevétel megszerzésének időpontja az előzőekben foglaltaktól eltérően a bizonylat kibocsátásának napját követő 30. nap, ha az egyéni vállalkozó a bevételt az előzőekben említettek szerint eddig az időpontig még nem szerezte meg. Módosító bizonylat kibocsátása esetén a kibocsátás napján kell a bevételi nyilvántartást a módosítás összegével értelemszerűen korrigálni. Amennyiben az adóévben táppénzben részesült, akkor a táppénz összege nem lesz eva-s bevétel, hanem az Szja tv. szerinti bérjövedelem, melynek összegét a 1353-as évi személyi jövedelemadó bevallásban kell szerepeltetni. Összes bevételt (eva alapját) növelő tételek 02. sor: Kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel. Ebbe a sorba a kapcsolt vállalkozástól kapott bevételét írja be. Növeli az adóévben megszerzett összes bevételt az olyan bevétel összege, amelynek fizetésére (teljesítésére) olyan személy köteles, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Az egyéni vállalkozó kapcsolt vállalkozási viszonyban van azzal a gazdasági társasággal, amelyben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. Többségi befolyásnak minősül (és ennek következtében kapcsolt vállalkozási viszonyt eredményez) az is, ha az egyéni vállalkozó jogosult az érintett személy vezető tisztségviselői (például ügyvezetők, igazgatósági tagok), vagy felügyelő bizottsági tagjai többségének a kinevezésére vagy leváltására. A kapcsolt vállalkozási viszony akkor is fennáll, ha a társas vállalkozás legfőbb szervében az egyéni vállalkozó nem egyedül, hanem közeli hozzátartozóival közösen rendelkezik a szavazatok több mint felével, illetve akkor is fennáll, ha a közeli hozzátartozójával együtt jogosult a társas vállalkozás vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai többségének kinevezésére vagy leváltására. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. Ezt az összeget az első sor adata is tartalmazza! 03. sor: Megszűnés szabályai szerint megállapított készlet értéke az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, vagy a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra való áttérés esetén. Ebbe a sorba akkor írjon adatot, ha az Eva törvény hatálya alá történő bejelentkezés miatt, vagy az Szja tv. átalányadózásra vonatkozó rendelkezései szerint adóalapot nem érintő bevételként tart nyilván (a tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint megállapított) készletértéket és - az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette, - a következő naptári évre bejelentette, hogy adókötelezettségét nem az eva adóalanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni és az Szja tv. hatálya alatt a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választja, 17

18 - adóalanyisága évközben a feltételek hiánya miatt megszűnt. Amennyiben 2014-ben is az egyszerűsített vállalkozói adó szerint számol el, akkor ezt a szabályt nem kell alkalmaznia. 04. sor: Összes bevételt (eva alapját) növelő tételek összesen. Ebben a sorban a sorokba írt adatokat összesítse. Összes bevételt (eva alapját) csökkentő tételek 05. sor: A bejelentkezés adóévében már leadózott összeg. Az adó alapjának megállapításakor csökkenti az összes bevételt (01. sor adatát) az adóévben megszerzett olyan bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezés évében személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó megállapítására (volt) kötelezett. 06. sor: Egyéb, az összes bevételt csökkentő összeg. Ebbe a sorba akkor írjon adatot, ha a bevételét (a 01. sor összegét) a 05. sorban megjelölt okon kívüli eset miatt kell csökkentenie. Ide írja a jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott kártérítés, kártalanítás, továbbá a vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgyak károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel károkozótól vagy annak felelősségbiztosítójától, vagy harmadik személytől vagy annak felelősségbiztosítójától a káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevétel összegét is. Ebben a sorban kell szerepeltetni a vállalkozói tevékenységével összefüggő elemi kárra tekintettel kapott, bevételként elszámolt kártérítés összegét. 07. sor: Összefogás az Államadósság Ellen Alap részére adott támogatás, juttatás összege Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó esetében az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának megállapításakor az összes bevételt csökkentheti az adóévben az Alap részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegével. 08. sor: Összes bevételt csökkentő tételek összesen. Ebben a sorban az összes bevételt csökkentő tételeket ( sor) összesítse. Az adó alapja és az adó mértéke 09. sor: Az eva alapja Ebbe a sorba a 01. és a 04. sorok együttes összegének a 08. sor összegét meghaladó részét írja be. A számítás eredményeképpen kapott összeg lesz az adó alapja. Amennyiben a számítás eredményeképpen kapott összeg kisebb, mint nulla (negatív szám), akkor ebbe a sorba nullát írjon. 10. sor: Egyszerűsített vállalkozói adó Ebben a sorban a 09. sor összegének 37 százalékát kell szerepeltetnie a 30 millió forintot meg nem haladó adóalap tekintetében. Abban az esetben, ha törvényi értékhatárt meghaladó bevételt szerez, úgy az értékhatárt meghaladó rész 50%-át is vegye figyelembe az adó összegének megállapításakor Eva. tv. 9. (2) 18

19 B) Az egyszerűsített vállalkozói megállapított adóelőleg és a feltöltési kötelezettség bevallása sorok: E sorokba kell beírni az egyes negyedévekben megállapított eva alap utáni adóelőlegek összegét. 14. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetnie a december 20-ig esedékes megállapított feltöltési kötelezettség összegét. A feltöltési kötelezettség teljesítéséhez az adóelőlegek összegét kell a várható éves adó összegére kiegészítenie. 15. sor: Az I-III. negyedévre megállapított adóelőleg és feltöltési kötelezettség együttes összege E sorba az I III. negyedévekre megállapított adóelőlegek, valamint a feltöltési kötelezettség együttes összegét kell beírnia. Ebben a sorban a sorokba írt adatokat összesítse. 16. sor: A megállapított adó összegének a megállapított adóelőleg, valamint a feltöltési kötelezettség levonása utáni része Ebbe a sorba a 10. és a 15. sor különbözetét írja be. Amennyiben a számított különbözet (10. sor-15. sor) negatív, vagyis az egyes negyedévekre megállapított adóelőlegek és a feltöltési kötelezettség együttes összege meghaladja az adóévre megállapított adót, az összeget (-) előjel feltüntetésével kérjük beírni. C) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó járulékai Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vállalkozó, aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, vagy a vállalkozói tevékenysége mellett özvegyi nyugdíjban részesül és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte 24. Saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki 25 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a Tbj. 14. (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül. Egyéni vállalkozóként járulékfizetési kötelezettségét nem érinti, ha az 1-2. pontokban említett nyugdíj folyósítása szünetel. 17. sor: Egészségügyi szolgáltatási járulék összege Ebben a sorban a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét (havi forint, napi összege 222 forint) kell beírnia 26. Nem kell fizetnie egészségügyi szolgáltatási járulékot a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak arra az időtartamra, amely alatt a vállalkozó keresőképtelen, 24 Tbj. 4. e) 25 Tbj. 4. f) 26 Tbj. 37. (1) 19

20 gyermekgondozási segélyben részesült, fogvatartott vagy ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát szünetelteti, továbbá ha az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. 18. sor Nyugdíjjárulék alapja Ebben a sorban a nyugdíjjárulék alapjaként az egyszerűsített vállalkozói adóalap (09. sor) 10 százalékát kell feltüntetni 27 abban az esetben, ha az eva alany egyéni vállalkozó az adóév egészében kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak minősült. 19. sor: Nyugdíjjárulék összege (10%) Ebben a sorban kell feltüntetni a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékát 28. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatási és nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségének a tárgyévet követő hónap 12. napjáig kellett eleget tennie. D) Tájékoztató adatok 20. sor: Megszűnés szabályai szerint nyilvántartott készlet értéke Ebben a sorban a megszűnés szabályai szerint nyilvántartott készlet értékét kell szerepeltetnie. Ezt a sort csak akkor kell kitöltenie, amennyiben a évben is az Eva törvény szerint kíván adózni vagy a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá történő visszalépés esetén az átalányadót választja. 21. sor: Átlagos statisztikai állományi létszám Ebben a sorban kell feltüntetni a vállalkozás átlagos statisztikai állományi létszámát, amelyet a KSH Útmutató a munkaügyi adatszolgáltatáshoz című kiadványban foglaltak szerint kell megállapítania! Az átlagos állományi létszám a munkavállalók (ez esetben az adózóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. 22. sor: Jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévben visszafizetett támogatás összege Abban az esetben, ha a jogszabályi kötelezettség alapján a korábban felvett támogatás összegét vissza kell fizetnie, akkor a visszafizetés évében a tárgyévi bevételét csökkentheti a visszafizetett összeggel. Ezt az összeget a 01. sorba írt összeg megállapításánál veheti figyelembe. Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról az egyéni vállalkozók részére ( es lap kitöltése) (A de minimis támogatásokról bővebben tájékozódhat a 1353 számú bevallás kitöltési útmutatója alapján.) Ezen a lapon kell feltüntetni az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a csekély összegű (de minimis) támogatásnak (a továbbiakban: de minimis) minősülő kedvezményeket. Ilyen támogatásnak minősülnek az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szerinti 27 Tbj. 37. (2) 28 Tbj. 19. (2) 20

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben