Az Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete adminisztrációcsökkentési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete adminisztrációcsökkentési"

Átírás

1 Az Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete adminisztrációcsökkentési javaslatai Hatósági eljárásokra, továbbá adóhatóságok által rendszeresített bevallási, adatszolgáltatási nyomtatványokra javasolt adminisztráció-csökkentési javaslatok (általános kérdéskör): Adóelőleg feltöltési kötelezettség eltörlése. A december 20. napjára időzített adóelőleg feltöltési kötelezettség (társasági adó, helyi adók, EVA, stb.) teljesen indokolatlan előírás, amely az év végi hajrában hasraütésszerű becslésekre kötelezi a vállalkozókat. Ne kelljen olyan adatot az adóhatóság/hatóság rendelkezésére bocsátani, melyek nyilvánosak és elérhető részükre (pl.): közzétett éves/egyszerűsített beszámoló adatainak megismétlése a társasági adóban aláírási címpéldány cégkivonat benyújtott bevallások; Többletterhet jelent a gazdálkodóknak az önellenőrzések nyilvántartása, ugyanis az adózás rendjéről szóló törvény alapján önellenőrzési jegyzőkönyv készül, melyben a nyilvántartásban szerepelendő tételek is feltüntetésre kerülnek, sokkal részletesebben. Továbbá a jogszabályi változások értelmében jelenleg az önellenőrzés esedékessége a benyújtás időpontja, ellentétben a korábbi szabályozással, miszerint a helyesbítéstől számított 15 napon belül kellett bevallani a helyesbítést: ezzel a módosítással okafogyottá vált a nyilvántartás vezetése. Az adóellenőrzések során az elektronikus kommunikálás lehetőségének bővítése, illetve a papíralapon benyújtandó iratok mennyiségének csökkentése. Az adóhatóság ne kérjen be olyan nyilatkozatokat, melyek csak azt támasztják alá, hogy valamilyen törvényben előírt mentesülésnek miért felel meg a nyilatkozó. Táppénz és egyéb pénzbeli ellátás igénylése során a többszörös adatbekésések megszüntetése (Jelenleg ugyanazokat a nyomtatványokat, megegyező adatokkal és alátámasztó dokumentumokkal kell elkészíteni (pl. a gyermek anyakönyvi kivonatának legalább két alkalommal történő becsatolása vagy az irányadó időszak bérének újbóli közlése).) A benyújtandó havi bevallások mennyiségének csökkentése az ún. előlegek befizetésének megtartásával (pl. szakképzési hozzájárulásra vonatkozó rendszeres bevallások cseréje 1 db éves bevallásra); 1

2 Az egyéni vállalkozás indítása/ megszüntetése az elektronikus bejelentkezéssel, a költségmentességgel valóban könnyebbé vált, de több pl. az önkormányzathoz bejelentő nyomtatványt, az ún. 101E, 1041, bejelentkezés az iparűzési adó hatálya alá történő bejelentőt kell egyszerre, párhuzamosan kitölteni, amellett a kereskedelmi kamarához is kell még regisztrálni. Javasoljuk a valódi egyablakos rendszer megvalósítását az egyéni vállalkozás indításakor, amikor erről minden hatóságot értesítenek egyszeri adatmegadással. A társas vállalkozók az alakulás napjától biztosítottak, tehát azonnal be kell a jogviszonyt jelenteni. Azonban az adott időpillanatban nincs még regisztrációjuk az ügyfélkapuhoz. Az általános eljárási szabályok értelmében a későn benyújtott 1041 bevallás jogkövetkezményekkel jár. Javasoljuk, hogy a bejegyzést végző ügyvédnek legyen lehetősége ezt is bejelenteni. Amennyiben ez nem megoldható, javasoljuk egy reális határidő meghatározását a bejelentés elvégzéséhez (pl. a bejegyzéstől számított 30 nap). KATÁ-s tevékenységét szüneteltető vagy pl. szülési szabadság, táppénz miatt keresőképtelen egyéni vállalkozónak minden hónapban be kell adnia a '101E nyomtatványt. A javasoljuk, hogy szüneteltetés vagy a keresőképtelenség esetén annak csak a kezdetét és végét kelljen bejelenteni. Adóigazolások tekintetében csak egy nyomtatvány legyen erre a célra, amelyen be lehet jelölni az adóigazolás célját. Az átláthatóság érdekében javasoljuk egységesíteni a bevallások fejléceit pl. az adózó és a képviselő adatai ugyanolyan elrendezésben legyenek minden bevalláson. Nagy segítség lenne, ha a NAV nyomtatványkereső menüjében a bevallások száma mellett a dokumentum neve is látszana, hiszen a gazdálkodó nem tudja megjegyezni az összes nyomtatványt a száma szerint. Az önellenőrzésekhez javasoljuk egységesíteni a bevallások javítási módját minden bevallás esetében. Jelenleg pl. az ÁFA bevalláson minden adatot szerepeltetni kell, a havi Szja és járulék ( 08A-n) bevalláson csak a javítást. A gazdálkodóknak nehézséget okoz, (a kitöltési útmutató és a NAV felhívását követően is), hogy bizonyos nyomtatványokat helyesen töltsön ki. Többek között ezek közé tartozik az ún. Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához tartozó nyomtatvány, melynek szövegezése túlságosan bonyolult, több helyen körülményes és nem egyértelmű. A kérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebbi főkönyvi kivonat csatolása mellett a sok esetben gazdálkodóknak fel kell tölteniük az eredmény-kimutatásukat és mérlegüket is a nyomtatvány mellékleteként. Ha ezt nem teszik, az Adóhatóság hiánypótlásra szólítja fel az adózót, különösen, ha a kérelem elbírálásának időpontjában nem igaz az a kitétel, hogy 3 hónapnál nem régebbi adatokkal 2

3 van kitöltve. Javasoljuk, hogy vizsgálják felül e nyomtatvány szerkezetét, illetve hogy egységesen kezeljék az elbírálásnál a kitételeket. Bővítsék ki az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működését, és ösztönözzék a bankokat és hitelintézeteket, hogy csatlakozzanak a rendszerhez. Ezzel a vállalkozások jelentősen csökkenthetnék az adminisztrációra fordított időt. Javasoljuk megszüntetni a havi Szja és járulék bevallásban ( 08-as bevallás) az azonos (Szja és a járulékok) indokolatlan szétbontását, és két számlaszámra történő befizetését (adókódokra fizetését) Például össze lehetne vonni a két személyi jövedelemadóra vonatkozó adókódot; ugyanígy meg lehetne szüntetni az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék jelenlegi 3 részre bontását is a bevallásban és fizetésben, amit már csak egy számlán könyvelnek.) Egyéni vállalkozás átalakulásának egyszerűsítése Az egyéni vállalkozás átalakulása több lépésben történik. Első lépésben egyéni céget kell alapítani, majd ezt követi a gazdasági társasággá történő átalakulás. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvényt oly módon kell egyszerűsíteni, hogy az egyéni vállalkozás közvetlenül egyszemélyes kft-vé alakulhat át. Célszerű ezzel egyidejűleg megszüntetni az átalakulással együtt járó szja és illeték kötelezettséget, hiszen a vállalkozási vagyon ténylegesen nem kerül kivonásra. Egyszerűsített cégforma formaváltás lehetővé tétele. Célszerű bevezeti a gazdasági társaságok egyszerűsített átalakulása elnevezésű eljárást, amelyet akkor kellene alkalmazni, ha a társaságnál csak formaváltás történik, de a tagok összetételében nem következik be változás. Például: a betéti társaság változatlan tagokkal átalakul kft.-vé, vagy a kft. átalakul rt.-vé. A jelenleg hatályos eljárási rend bonyolult, többszöri cégközlönyi közzététel, vagyonmérleg tervezet, végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt kell készíteni stb. Az egyszerűsítés lényege abban állna, hogy csak egy hirdetményt kell közzétenni és az egyéb számviteli kötelezettségek szükségtelenek. Iratmásolati illetékbélyegben történő lerovásának megszűntetése Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény alapján az iratmásolati illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. Erre az előírásra hivatkozva a közigazgatási ügyintézők megtagadják az iratmásolatok postán való megküldését, mondván, hogy a törvény előírásai szerint bélyegben kell az illetéket leróni. Tehát jelenjen meg személyes az ügyfél a hivatalban, ha iratmásolatot kér. A hatékony ügyintézés érdekében az Itv. Melléklet IV. 3. pontját törölni szükséges. A külön munkaügyi statisztika eltörlése Minden kifizető, munkáltató és foglalkoztató köteles havi rendszerességgel, elektronikus formában benyújtani a 08-as bevallást a NAV-hoz, amelyben összesítve és magánszemélyekre lebontva köteles közölni az általa valamilyen 3

4 formában foglalkoztatott magánszemélyekre vonatkozó összes adatot. Ebből következően a KSH által igényelt munkaügyi adatszolgáltatás teljes mértékben szükségtelen, ezt át lehet venni a NAV-tól. Általános forgalmi adóra vonatkozó adminisztráció-csökkentési javaslatok: Amennyiben az általános forgalmi adó bevallási határideje meghosszabbodna 1 hónappal, rengeteg felesleges önellenőrzéstől mentesítene minden résztvevőt (adóhivatalt és gazdálkodót is). Sok esetben a közösségi ügyletekhez kapcsolódó bizonylatok nem érkeznek meg a jelenleg érvényben levő határidőig, így a hatályos jogszabályok miatt önellenőrzéssel kell korrigálni a benyújtott bevallást. Véleményünk szerint a költségvetést nem érintené hátrányosan, mivel az első meghosszabbított határidőt követően, helyreállna a folyamatos befizetés. Javaslatunk, hogy ne tárgyhót követő 20-ig kelljen az ÁFA bevallásokat benyújtani, hanem tárgyhót követő hónap végétől számított 20. napra. A belföldi összesítő jelentés eltörlése abban az esetben, amennyiben az erre vonatkozó elkészítendő hatástanulmányok alapján ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az összesítő nyilatkozatot javasoljuk a havi ÁFA bevallásba integrálni. Ez a bevallások számát is csökkenthetné, és a kerekítések miatti hibákra ellenőrzési funkciót is tartalmazhatna. az Áfa tv. 153/C. miatt a levonható adót utólag módosító számla adótartalmát külön sorban, fizetendő adóként kell feltüntetni, ahelyett, hogy egyszerűen a levonható adót csökkentő tételként szerepeltethetné az adózó. Termékimport utáni önadózás bevezetését javasoljuk. A termékimport után a vámhatóság által kivetett áfa csak a megfizetése után vonható le. Ez a megoldás ellentétes a közösségi joggal, amit az Európai Unió Bíróságának C-414/10. számú ítélete is tartalmaz. Társasági adóra vonatkozó adminisztráció-csökkentési javaslatok: Az adóalap növelő és az adóalap csökkentő tételek számának drasztikus csökkentését javasoljuk, mivel azok összességében érdemben nem változtatják a költségvetés bevételét. Transzferár-nyilvántartásnál a belföldi ügyletek esetén javasoljuk, hogy szűnjön meg a dokumentáció elkészítési kötelezettség, mert ennek hiányában sem sérül makrogazdasági szinten a költségvetés bevétele (mivel ami az egyik helyen adóalap növelő, az a másiknál csökkentő, így az adó összege nem változik. 4

5 Járulékkal kapcsolatos adminisztráció-csökkentési javaslatok: A kifizetőt terhelő adók megállapítása a 08-as bevalláson történik, a tárgyhavi bérszámfejtéssel együtt. Azonban a kifizetőt számos olyan juttatás után is adó terhel, ami nem a bérszámfejtés eredménye. Ilyen például a reprezentáció vagy a telefon. A könyvelés általában nem történik meg a hónap első harmadában, így a könyvelőknek nincs elegendő információjuk ennek a bevallásához. Javaslat az lenne, hogy a kifizetőt terhelő adók bevallása a tárgyhónapot követő második hónap 12. napja; A 08-as bevalláson a szakképzési hozzájárulás egyes cégeknél negatív összeget tartalmaz. Számukra jelentene egyszerűsítést, ha a nyomtatványon belül lenne egy 17-es (vagy 170-es) lap az átvezetéshez. Ekkor nem kellene külön nyomtatványon kérni az átvezetést. A Nyugdíjjárulék Egyéni Nyilvántartó Lap ( NYENYI ) ugyan évekkel ezelőtt megszűnt, de azóta is kéri a nyugdíjigazgatóság minden nyugdíjba vonuláskor, vagy nyugdíjemelési kérelem esetén azokat az adatokat, melyeket régen ilyen formában szolgáltatott a gazdálkodó. Ezt a gyakorlatot szükséges megszűntetni, mivel ezek az adatok havonta rendelkezésre bocsátásra kerül a NAV felé ( 08-as bevalláson) Az adóbevallásokon javasoljuk törölni a minden esetben bekért személyes adatokból az indokolatlanul kérteket (születési adatok, anyja neve stb.), mert a magánszemélyt a neve és az adóazonosító és/vagy a TAJ egyértelműen azonosítja. Nem csak az adminisztráció egyszerűsítése miatt, hanem a vállalkozók terheinek csökkentése érdekében is felül kellene vizsgálni, hogy indokolt-e az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapjának 150%-os, a szociális hozzájárulási adó alapjának 112,5%-os megemelése ez utóbbi a szakképzési hozzájárulás növekedését is maga után vonja. Személyi jövedelemadóra vonatkozó adminisztráció-csökkentési javaslatok: Legyen lehetőség arra, hogy ingatlan bérbe adása esetén a magánszemély vagy társasház bérbeadó is bevallhassa, és fizethesse az szja-t és az esetleges egészségügyi hozzájárulást, ne csak a kifizetőnek minősülő bérlő. Ez különösen KATÁ-s bérlő esetén jelentene egyszerűsítést, mert neki emiatt jelenleg be kell adnia a 08-as bevallást. A céges telefon magáncélú használatának lehetővé tétele átalányban is, az előző évi használat alapján, a havi tételes számítás helyett. 5

6 Helyi adókra vonatkozó adminisztráció-csökkentési javaslatok: Helyi iparűzési adó bevallásánál javasoljuk, hogy csak egy adóbevallást kellene kitölteni azoknak a gazdálkodóknak is, akik valamilyen módszer alapján osztják meg a kötelezettségüket. Javasoljuk, hagy a bevalláson a teljes kötelezettség feltüntetése mellett a jogosult települések is kerüljenek feltüntetésre a HIPA törvény szerint elvárt százalékos megosztás feltüntetésével. Az ügyfélkapun benyújtott bevallást pedig a NAV rendszere továbbítaná a jogosult önkormányzatok felé. Az idegenforgalmi adót a beszedést követő hónap 15. napjáig kell megfizetni. Az egyszerűsítés érdekében célszerű a befizetések gyakoriságát negyedéves, féléves vagy éves időtartamra változtatni. Számviteli törvényre vonatkozó adminisztráció-csökkentési javaslatok: A Ptk. szerinti behajtási költség általány kötelező elszámolásának megszűntetése, hogy azt csak a jogosult külön igénye alapján kelljen elszámolni ráfordításként Az éves beszámolót készítő vállalkozásoknál: cash flow kimutatás opcionálissá tétele a környezetvédelemmel kapcsolatosan információkat ne kelljen két helyen, a kiegészítő mellékletben és az üzleti jelentésben is bemutatni Az egyszerűsített éves beszámolót készítőknél a kiegészítő melléklet készítés megszüntetése. A kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások kb. 98%-a egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek keretében a kiegészítő mellékletet vagy csak nagyon formálisan, vagy egyáltalán nem készítik el, Mivel többnyire csak mechanikusan megismétlik a beszámolóban szereplő adatokat, ezért a kiegészítő melléklet a gyakorlatban semmilyen további információt nem tartalmaz. Budapest, október 13. 6

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 6. füzet Adózás A kisvállalkozás adózása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az adózás rendje. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az adózás rendje. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az adózás rendje A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-017-50 AZ ADÓZÁS RENDJE ESETFELVETÉS

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Önellenőrzés. Az önellenőrzés

Önellenőrzés. Az önellenőrzés Önellenőrzés Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok!

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Előszó Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy milyet? És hogyan? Bonyolultnak tűnik Annyiféle lehetőség van,

Részletesebben