A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről"

Átírás

1 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs, 2015 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről K. Zoffmann Zsuzsanna H-1042 Budapest, Rózsa utca Anyag és módszerek Az utóbbi évek leletmentései során Baranya megye két lelőhelyén kerültek elő a bronzkori Mészbetétes kerámia népességének temetkezései. Versend-Rasztina dűlő lelőhelyen két hamvasztásos rítusú sírt tártak fel, míg a Szederkény-Kukorica dűlő lelőhelyen végzett leletmentésen egy nagyobb temetőrészlet vált ismertté, 9-re növelve ezzel e dunántúli kultúra népességének megkutatott temetkezési helyeit (1. táblázat). A két új leletegyüttes embertani feldolgozása során Éry et al. 1963, Johnston 1961, Martin Saller 1957, Nemeskéri et al és Schour Massler 1941 módszerei kerültek alkalmazásra. Az embertani leleteket a pécsi Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályának gyűjteménye őrzi. Az embertani vizsgálatok lehetővé tételéért Gábor Olivér régésznek, valamint a pécsi múzeum Régészeti Osztályán dolgozó kollegáknak tartozom köszönettel. Az embertani leletek ismertetése 1. Szederkény-Kukorica dűlő [M60/B095.lh.] A lelőhelyen a bronzkor akkori periódusában általánosan elterjedt halotthamvasztásos rítus szerint temetkeztek. A temetőrészlet 31 sírja összesen 47 egyén embertani maradványait tartalmazta. A temetkezésre vonatkozó vizsgálati eredmények Az égetettségre vonatkozó adatok: A sírokban barnásszürkés, helyenként krétafehér vagy kékes színű, közepesen deformált, mikro-meso-makrofragmentált csonttöredékek őrződtek meg. A színárnyalatok közti különbségek és a csonttöredékek fragmentáltsága egyaránt egyenetlen, mérsékelt intenzitású égetésre utal (2. táblázat). Ugyanerről tanúskodik a beazonosítható csontrészletek nagy száma is (3. táblázat). A koponya- és vázcsonttöredékek síron, illetve urnákon belüli elkülönítésére irányuló megfigyelés a feltárás során nem történt.

2 40 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Többes temetkezések a Mészbetétes kerámia népének minden temetőjében előfordulnak, egy-egy sír sok esetben több egyén csontmaradványait is tartalmazhatja. A szederkényi temetőben kettes, hármas, de négyes temetkezés is megfigyelhető volt. Az ilyen szempontból vizsgálható öt temetőben (4. táblázat) leggyakrabban gyermek és felnőtt került közösen eltemetésre, úgy, hogy az utóbbiak között nemcsak nők, hanem férfiak is előfordultak. Nem ritka azonban az sem, hogy a sír két vagy több felnőtt csontmaradványait tartalmazza. Az adatok alapján egyelőre semmilyen rendszer nem figyelhető meg az így eltemetettek nemére és halálozási életkorára vonatkozóan. S az továbbra is megválaszolandó kérdés marad, hogy a közös sírba temetettek azonos család tagjai voltak-e, vagy csak az azonos időpontban elhúnytak kerültek egyszerre a máglyára, s utána a közös sírba. Csontvázas temetkezés a szederkényi temetőben 4 esetben (1 gyermek, 2 férfi és 1 nő) fordult elő (5. táblázat). Birituális temetkezések a Mészbetétes kerámia népének bonyhádi temetőjében is megfigyelhetőek voltak, Vizić-Golokut lelőhelyen pedig mindkét feltárt sírban e rítus szerint temették el a halottat (6. táblázat). A jelenség okára egyelőre sem régészeti, sem embertani magyarázat nincs. Demográfiai elemzés A demográfiai az egyetlen olyan elemzés, amely a kivitelezhetetlen morfológiai, metrikus, illetve taxonómiai vizsgálatokkal szemben egy hamvasztásos rítusú temetőből származó embertani sorozat esetében is elvégezhető, elvben azonban csak akkor, ha az analízis teljesen feltárt temetők embertani sorozatán alapul. Ilyen temetők azonban az őskorban nincsenek. Kivételt képez ez alól a Mészbetétes kerámia Környe-Fácánkert lelőhelyén a régészetileg teljesen feltártnak tekintett két kisebb sírcsoport (Bándi Nemeskéri 1971). Demográfiai elemzésük szerint az itt eltemetettek két család tagjait képviselték. A dunántúli Mészbetétes kerámia eddig megkutatott öt nagyobb sírszámú Szederkény-Kukorica dűlő, Bonyhád-Biogáz üzem (Hajdu 2010), Mosonszentmiklós- Jánosházapuszta (K. Zoffmann 1971), Siófok-Széplak-Vadkacsás (K. Zoffmann 1971) és Tatabánya-Bánhida-Dinnyeföldek (K. Zoffmann Zs. közöletlen) lelőhelyekről származó temetőrészletének demográfiai analízise csak abban az esetben végezhető el, ha feltételezzük, hogy az embertani sorozatok olyan mintákat képeznek, amelyek a feltehetően eredetileg többszáz síros temetőket megfelelően reprezentálják. Párhuzamos analízisük az így kapott eredmények kontrollját képezhetik. A demográfiai elemzés alapjául szolgáló halandósági táblák és görbe elkészítése (7. táblázat, 1 ábra, K. Zoffmann 2011 nyomán) Bernert (2005) programjának segítségével történt. A lényegesebb demográfiai jellemzőket a 8. táblázat összegzi 1. Újszülött/csecsemő sír más őskori kultúrák népességeinek temetőivel megegyezően a Mészbetétes temetőkből is csak néhány került elő, habár ez az a korosztály, amely a meghaltak legnagyobb százalékát képezhette. Százalékos előfordulási arányuk az öt vizsgált temetőben 0 és 3 százalék között mozog, ami csak azt bizonyítja, hogy e perinatális korban meghaltakat is (legalábbis néhányukat) a közösség temetőjébe temették el. Igen alacsony előfordulási arányuk folytán e korcsoport várható élettartama 25 és 38 év között variál. Coale - Demény (1966) korrekcióját alkalmazva a ± 0,00 évesek előfordulási aránya %-ra emelkedik, s ennek megfelelően változik korosztályuk várható élettartama is, amely a korrekciós számítás alapján 17 és 26 év közé esik. 1 A jelen kéziratnak a JPMÉ-be történő évi leadása után jelent meg Kiss Viktória monográfiája, amely a Mészbetétes edények népének kultúráját ismertetve, részletesen foglalkozik e populáció demográfiai jellemzőivel is: Kiss 2012.

3 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei ábra: Az eltemetettek korcsoportonkénti százalékos eloszlása a Mészbetétes kerámia népének temetőiben 2. ábra: A felnőttek nemek szerinti százalékos megoszlása a Mészbetétes kerámia népének temetőiben A halálozási valószínűség viszont a halandósági táblák és görbék adatai szerint (8. tábla, 1. ábra) igen magas az 1-9 év közötti gyermekek körében, ez az érték csak Bonyhád és főleg Siófok esetében alacsonyabb a felnőttkori halálozási valószínűségnél. A magas gyermekkori halandóság alultápláltságra, nem megfelelő higiéniai körülményekre, s az ilyen környezetben végzetes kimenetelű járványokra utalhat.

4 42 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) A 20 év feletti felnőttek sorozatokon belüli százalékos előfordulási aránya durván 43 és 66 % között mozog, Bonyhádon és Szederkényen a felnőttek az eltemetetteknek több mint a felét teszik ki. Várható élettartamuk éves korban Bonyhádon a legalacsonyabb (17 év), Szederkényen és Mosonszentmiklóson év, Tatabányán már 28, Siófokon pedig 38 év. A felnőtt férfiak és nők aránya (2. ábra) az öt vizsgált temető esetében abban megegyezik, hogy valamennyi sorozatban nőtöbblet mutatkozik, a két nembeliek egymáshoz viszonyított aránya azonban eltérő. A mosonszentmiklósi és a tatabányai temetőbe temetkező közösség körében a nőtöbblet minimálisnak mondható, a férfiak-nők aránya tulajdonképpen kiegyenlített. A szederkényi közösségen belül a férfiak-nők aránya csaknem eléri az 1:2-es arányt, míg a siófoki populációban a jelen analízis szerint egy férfire 3,5 nő juthatott, ami párhuzamba állítva a többi néggyel mindenképpen ferde mintavételt jelez. A 20 és 24 év közötti férfiak és nők várható élettartama mindkét nem esetében Bonyhádon a legalacsonyabb (15, ill. 16 év); Szederkényen 21, ill. 20; Mosonszentmiklóson 22, ill. 21; Tatabányán és Siófokon viszont 24, ill. 21 évet tesz ki a férfiak, illetve a nők vonatkozásában. A legnagyobb halálozási valószínűség a felnőttek körében, valamennyi sorozat esetében az adultus korcsoportúaknál, 20 és 39 év között mutatkozik. Összességében megállapítható, hogy az öt vizsgálati mintaként kezelt sorozat közt nem mutatkoztak lényeges eltérések, csupán a Siófok-Széplak-Vadkacsás sorozat tér el helyenként irreális értékeivel, megkérdőjelezve így demográfiai analízisének létjogosultságát. 2. Versend-Rasztina dűlő [M60/B094.lh.] A lelőhelyen két hamvasztásos temetkezés került elő, az egyikben egy infans I. korcsoportban meghalt gyermek, a másikban pedig egy felnőtt korú nő calcinált csontmaradványaival. A töredékek között mindkét esetben a koponya és a vázcsontok részletei is megőrződtek. Mivel a két lelet egyéb információt nem tudott nyújtani, előkerülésük csupán jelzésértékű bizonyítéka annak, hogy a bronzkor e periódusában, a Mészbetétes kerámia népe a Dunántúl e pontján is megtelepedett. 1. táblázat: A Mészbetétes kerámia népének feldolgozott embertani leletekkel rendelkező dunántúli lelőhelyei

5 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei táblázat: A hamvasztásos rítus szerint eltemetettek nemére, halálozási életkorára, és a csontok égetettségére vonatkozó adatok

6 44 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 3. táblázat: A hamvasztott leletek esetében beazonosítható csontrészletek

7 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei táblázat: folytatás

8 46 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 3. táblázat: folytatás

9 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei táblázat: folytatás

10 48 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 3. táblázat: folytatás

11 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei táblázat: folytatás

12 50 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 4. táblázat: A Mészbetétes kerámia néhány temetőjének többes temetkezéseibe együtt eltemetettek neme és halálozási életkora

13 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei táblázat: A csontvázas rítus szerint eltemetett egyének neme és halálozási életkora

14 52 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 6. táblázat: A hamvasztásos és csontvázas rítusú temetkezések előfordulási aránya a kultúra különböző temetőiben

15 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei táblázat: A Mészbetétes kerámia néhány közösségének halandósági táblázata

16 54 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 8. táblázat: Fontosabb demográfiai jellemzők a Mészbetétes kerámia népének néhány temetőjén belül Irodalom Bándi, G. Nemeskéri, J. 1971: Das bronzezeitliche Brandgräberfeld von Környe-Fácánkert. - Alba Regia (Székesfehérvár) 11: Bernert Zs. 2005: Paleoantropológiai programcsomag. - Folia Anthropologica (Budapest) 3: Coale, J. A. Demény, P. 1966: Regional modell life tables and stable populations. - Princeton University Press. Princeton. Éry K. K. Kralovánszky A. Nemeskéri J. 1963: Történeti népességek rekonstrukciójának reprezentációja. - A representative reconstruction of historic populations. - Anthropológiai Közlemények (Budapest) 7: Hajdu T. 2010: A Bonyhád-Biogáz üzem lelőhelyen feltárt embertani leletek vizsgálatának előzetes eredményei. - In: Szabó G. (szerk.): Pannónia kincse. A mészbetétes edények népének bonyhádi temetője. DVD. (Jazyg Kiadó), Szekszárd. Johnston, E. F. 1961: Sequence of epiphyseal union in a Prehistoric Kentucky population from Indian Knoll. - Human Biology 33: Kiss, V. 2012: Middle Bronze Age Encrusted Pottery in Western Hungary. - Varia Archeologica Hungarica (Budapest) 27: K. Zoffmann, Zs. 1971: Anthropologische Untersuchungen der mittelbronzezeitlichen Bevölkerung der Gräberfelder von Mosonszentmiklós-Jánosházapuszta und Siófok-Széplak (Ungarn). - A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 16: K. Zoffmann, Zs. 1980: Das anthropologische Material des bronzezeitlichen Bestattung von Vizić-Golokut (Syrmien). - Rad Vojvodjanskih Muzeja 26: K. Zoffmann Zs. 2011: Kárpát-medence területéről származó neolitikus, réz-, bronz- és vaskori antropológiai sorozatok halandósági táblái. (Adatközlés). - Folia Anthropologia (Szombathely) 10: Martin, R. Saller, K. 1957: Lehrbuch der Antropologie I-II. Stuttgart. Nemeskéri, J. Harsányi, L. Acsádi,Gy. 1960: Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden. - Anthropologischer Anzeiger 24: Schour, I. Massler, M. J. 1941: The development of the human dentition. - Journal of American Dental Association 28:

17 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei 55 Anthropological remains of the Culture of Incrusted Pottery from the sites Szederkény and Versend Zsuzsanna K. Zoffmann The article deals with results of the anthropological analysis of the cremated osteological material dated to the culture of the Incrusted pottery unearthed at the sites Szederkény Kukorica dűlő and Versend Rasztina dűlő (county Baranya, Hungary). Because of the low number of graves, the results of a demographic investigation of the series from Szederkény could be accepted only as hypothetical.

18 56 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015)

Baranya megye őskori embertani leleteinek áttekintése

Baranya megye őskori embertani leleteinek áttekintése A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 57-62 Pécs, 2015 Baranya megye őskori embertani leleteinek áttekintése K. Zoffmann Zsuzsanna H-1042 Budapest, Rózsa utca 36. e-mail: zoffmann@freemail.hu A régészeti

Részletesebben

A BRONZKORI FÜZESABONY- ÉS HALOMSÍROS KULTÚRA NÉPESSÉGÉNEK BIOLÓGIAI REKONSTRUKCIÓJA

A BRONZKORI FÜZESABONY- ÉS HALOMSÍROS KULTÚRA NÉPESSÉGÉNEK BIOLÓGIAI REKONSTRUKCIÓJA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Erdei Anna DSc, egyetemi tanár IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM Programvezető: Détári László DSc,

Részletesebben

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü-

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü- K K A mb y u b M M y v bb u m - y b Nyu ( u F b ) y m y b m v j yü, m j v um u m y - bó u m y, m u m y x- u b ü. S v m y, m v ó yv y u m y ü, v m y, v m m ü -. A u m y u j m 19. b m, m mó m v y ó. E v

Részletesebben

PALEODEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK A TISZÁNTÚLON A 10 13. SZÁZADBAN JÁNOS István 1, SZATHMÁRY László 2

PALEODEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK A TISZÁNTÚLON A 10 13. SZÁZADBAN JÁNOS István 1, SZATHMÁRY László 2 Tájökológiai Lapok 11 (2): 215-222. (2013) 215 PALEODEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK A TISZÁNTÚLON A 10 13. SZÁZADBAN JÁNOS István 1, SZATHMÁRY László 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Környezettudományi Intézet, 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

Embertani leletek a rézkori Balaton-Lasinja kultúra Keszthely-Fenékpuszta lelőhelyen feltárt gödreiből

Embertani leletek a rézkori Balaton-Lasinja kultúra Keszthely-Fenékpuszta lelőhelyen feltárt gödreiből ZALAI MÚZEUM 14 2005 К. Zoffmann Zsuzsanna Embertani leletek a rézkori Balaton-Lasinja kultúra Keszthely-Fenékpuszta lelőhelyen feltárt gödreiből Bevezetés A Keszthely-Fenékpuszta Pusztaszentegyházi dűlő

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A BRONZKORI FÜZESABONY- ÉS HALOMSÍROS KULTÚRA NÉPESSÉGÉNEK BIOLÓGIAI REKONSTRUKCIÓJA

A BRONZKORI FÜZESABONY- ÉS HALOMSÍROS KULTÚRA NÉPESSÉGÉNEK BIOLÓGIAI REKONSTRUKCIÓJA PHD TÉZISEK PHD THESES Anthrop. Közl. 53; 137 146. (2012) A BRONZKORI FÜZESABONY- ÉS HALOMSÍROS KULTÚRA NÉPESSÉGÉNEK BIOLÓGIAI REKONSTRUKCIÓJA Hajdu Tamás Eötvös Loránd Tudományegyetem, Embertani Tanszék,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Korok és emberek című kiállításról

Szakmai beszámoló a Korok és emberek című kiállításról Szakmai beszámoló a Korok és emberek című kiállításról Pályázati azonosító: 204106/02077 (3506/02083) Pályázó: Szabadkai Városi Múzeum A megvalósult kiállítás címe: Korok és emberek a Szabadka környéki

Részletesebben

A MÉSZBETÉTES EDÉNYEK DÍSZÍTÉSÉNEK SZIMBOLIKÁJA A BONYHÁDI VEGYES RÍTUSÚ BRONZKORI TEMETŐ EMBERTANI LELETEINEK FELDOLGOZÁSA TÜKRÉBEN

A MÉSZBETÉTES EDÉNYEK DÍSZÍTÉSÉNEK SZIMBOLIKÁJA A BONYHÁDI VEGYES RÍTUSÚ BRONZKORI TEMETŐ EMBERTANI LELETEINEK FELDOLGOZÁSA TÜKRÉBEN Anthrop. Közl. 52; 85 108 (2011) A MÉSZBETÉTES EDÉNYEK DÍSZÍTÉSÉNEK SZIMBOLIKÁJA A BONYHÁDI VEGYES RÍTUSÚ BRONZKORI TEMETŐ EMBERTANI LELETEINEK FELDOLGOZÁSA TÜKRÉBEN Szabó Géza 1 és Hajdu Tamás 2 1 Wosinsky

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Bevezetés NEOGRAD 2008 A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XXXII. RÉGÉSZET

Bevezetés NEOGRAD 2008 A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XXXII. RÉGÉSZET NEOGRAD 2008 A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XXXII. RÉGÉSZET A Bercel-Sáfrányhegy II. lelőhelyen feltárt késő bronzkori hamvasztott temetkezések antropológiai vizsgálata köhler kitti Bevezetés Alábbiakban

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Kiss Viktória MTA BTK Régészeti Intézet Lendület projekt-indító konferencia november 17.

Kiss Viktória MTA BTK Régészeti Intézet Lendület projekt-indító konferencia november 17. A Csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig. Vándorlások és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500 1500) c. Lendület program céljai, kutatási

Részletesebben

Õskori tömegsír embertani leletei Balatonkeresztúrról

Õskori tömegsír embertani leletei Balatonkeresztúrról Somogyi Múzeumok Közleményei A Régészet 17: 89 96 (2006) Kaposvár, 2007 Õskori tömegsír embertani leletei Balatonkeresztúrról KÖHLER KITTI MTA Régészeti intézet, Budapest 1014, Úri u. 49. E-mail: kohler@archeo.mta.hu

Részletesebben

A Zseliz kultúra embertani leletei Budapest, XI. kerület, Skála áruház lelőhelyről

A Zseliz kultúra embertani leletei Budapest, XI. kerület, Skála áruház lelőhelyről Budapest Régiségei XLVI. 2013. K. Zoffmann Zsuzsanna A Zseliz kultúra embertani leletei Budapest, XI. kerület, Skála áruház lelőhelyről Bevezetés A lelőhelyen (melynek eredeti elnevezése: Budapest, XI.

Részletesebben

BIOLOGICAL RECONSTRUCTION OF THE BRONZE AGE FÜZESABONY- AND TUMULUS GRAVE CULTURE POPULATIONS

BIOLOGICAL RECONSTRUCTION OF THE BRONZE AGE FÜZESABONY- AND TUMULUS GRAVE CULTURE POPULATIONS EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE DOCTORAL SCHOOL OF BIOLOGY Head of PhD School: Anna Erdei, DSc, professor NEUROSCIENCE AND HUMAN BIOLOGY PH.D. PROGRAM Head of Ph.D. Program: László Détári,

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

A Badeni népesség Balatonõszöd lelõhelyrõl való embertani leleteinek ismertetése

A Badeni népesség Balatonõszöd lelõhelyrõl való embertani leleteinek ismertetése Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 111 126 Kaposvár, 2004 A Badeni népesség Balatonõszöd lelõhelyrõl való embertani leleteinek ismertetése I. Bevezetés Az M7-es autópálya S-10 jelzésû Balatonõszöd- Temetõ

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

A Lee-Carter módszer magyarországi

A Lee-Carter módszer magyarországi A Lee-Carter módszer magyarországi alkalmazása Baran Sándor, Gáll József, Ispány Márton, Pap Gyula Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék, Debreceni Egyetem, Informatikai Kar 1 Feladatok:

Részletesebben

Természetes népmozgalom

Természetes népmozgalom Természetes népmozgalom Termékenység és halandóság Termékenység fertilitás Nem minden nő ad gyermeknek életet De egy nő élete során több gyermeknek is adhat életet Halandóság mortalitás Mindenki meghal

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 ŐSZ

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 ŐSZ MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 ŐSZ www.magyarregeszet.hu Adalékok a kora bronzkori viselethez egy Ménfőcsanak-Széles-földeken feltárt hamvasztásos sír alapján Melis Eszter 1 Az 1 északnyugat-dunántúli

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 179 184 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról A 36. számú lelõhely Kaposvár és Taszár

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05 A kutatás dokumentációja 2004 Omnibusz 2004/05 Mellékletek Tartalom BEVEZETÉS... 3 A MINTA... 5 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 7 Bevezetés A kutatást

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) - Régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS 2. fejezet VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS Földházi Erzsébet Főbb megállapítások» A párkapcsolatok két alapvető típusa a házasság és egyre növekvő arányban az élettársi kapcsolat. A házasságok válással, az élettársi

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Birituális La-Téne kori temető Hegyfalu határában (Vas megye) Embertani eredmények

Birituális La-Téne kori temető Hegyfalu határában (Vas megye) Embertani eredmények SPECIMINA ELECTRONICA ANTIQUITATIS 21. 2015: 1-12 Birituális La-Téne kori temető Hegyfalu határában (Vas megye) Embertani eredmények BALÁZS ANNAMÁRIA 1, HORNOK PÉTER 2, TÓTH GÁBOR 1 1 Nyugat-magyarországi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

TÖRTÉNETI EMBERTANI PROTOKOLL 1

TÖRTÉNETI EMBERTANI PROTOKOLL 1 Anthrop. Közl. 50; 105 123. (2009) TÖRTÉNETI EMBERTANI PROTOKOLL 1 A RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK EMBERTANI ANYAGAINAK KEZELÉSÉRE, ALAPSZINTŰ FELDOLGOZÁSÁRA ÉS ELSŐDLEGES TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATÁRA A Protokollt összeállította:

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A MÉSZBETÉTES EDÉNYEK DÍSZÍTÉSÉNEK SZIMBOLIKÁJA A BONYHÁDI VEGYES RÍTUSÚ BRONZKORI TEMETŐ EMBERTANI LELETEINEK FELDOLGOZÁSA TÜKRÉBEN

A MÉSZBETÉTES EDÉNYEK DÍSZÍTÉSÉNEK SZIMBOLIKÁJA A BONYHÁDI VEGYES RÍTUSÚ BRONZKORI TEMETŐ EMBERTANI LELETEINEK FELDOLGOZÁSA TÜKRÉBEN A MÉSZBETÉTES EDÉNYEK DÍSZÍTÉSÉNEK SZIMBOLIKÁJA A BONYHÁDI VEGYES RÍTUSÚ BRONZKORI TEMETŐ EMBERTANI LELETEINEK FELDOLGOZÁSA TÜKRÉBEN Szabó Géza 1, Hajdu Tamás 2 1 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd

Részletesebben

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Bevezető A nyolcvanas évek elején egyik megjelent tanulmányában J. Pahl az angol családok pénzkezelési szokásairól írt. A szerző hipotézise

Részletesebben

A DUNA TISZA KÖZE AVAR KORI BETELEPÜLÉSÉNEK PROBLÉMÁI. Témavezető: Dr. Madaras László Nyílvántartási szám: T 043469

A DUNA TISZA KÖZE AVAR KORI BETELEPÜLÉSÉNEK PROBLÉMÁI. Témavezető: Dr. Madaras László Nyílvántartási szám: T 043469 A DUNA TISZA KÖZE AVAR KORI BETELEPÜLÉSÉNEK PROBLÉMÁI Témavezető: Dr. Madaras László Nyílvántartási szám: T 043469 A pályázatban a Duna Tisza köze avar kori sírleleteinek szisztematikusan felgyűjtését,

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET Az egészségmegőrzés és az egészségvédelem korunk legfontosabb feladatai közé tartozik. Az egészség a társadalom számára a legfontosabb

Részletesebben

Bronzkori emberi maradványok bioarcheológiai kutatásainak új irányai

Bronzkori emberi maradványok bioarcheológiai kutatásainak új irányai Bronzkori emberi maradványok bioarcheológiai kutatásainak új irányai Köhler Kitti1 - Hajdu Tamás2 - Szécsényi-Nagy Anna1 1MTA BTK 2ELTE Régészeti Intézet TTK Embertani Tanszék és MTM Embertani Tár 2015.

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A biztonsági öv használatával és mellőzésével kapcsolatos indokok és tévhitek felmérésére végrehajtott kérdőíves adatgyűjtés tapasztalatai

A biztonsági öv használatával és mellőzésével kapcsolatos indokok és tévhitek felmérésére végrehajtott kérdőíves adatgyűjtés tapasztalatai A biztonsági öv használatával és mellőzésével kapcsolatos indokok és tévhitek felmérésére végrehajtott kérdőíves adatgyűjtés tapasztalatai Dr. Juhász János (juhasz.janos@kti.hu) 1. Bevezetés A személygépkocsik

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

AZ ABONY-TURJÁNYOS-DŰLŐ LELŐHELYEN FELTÁRT KÉSŐ RÉZKORI TÖBBES TEMETKEZÉSEK EMBERTANI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

AZ ABONY-TURJÁNYOS-DŰLŐ LELŐHELYEN FELTÁRT KÉSŐ RÉZKORI TÖBBES TEMETKEZÉSEK EMBERTANI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI Anthrop. Közl. 50; 5 22. (2009) AZ ABONY-TURJÁNYOS-DŰLŐ LELŐHELYEN FELTÁRT KÉSŐ RÉZKORI TÖBBES TEMETKEZÉSEK EMBERTANI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI Köhler Kitti 1, Hajdu Tamás 2,3 és Marcsik Antónia 4 1 MTA

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Záróbeszámoló. Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámia vizsgálaton keresztül NK 68255 Kreiter Attila

Záróbeszámoló. Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámia vizsgálaton keresztül NK 68255 Kreiter Attila Záróbeszámoló Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámia vizsgálaton keresztül NK 68255 Kreiter Attila A kutatás előrehaladása A pályázatban eredetileg tervezett összes műszert beszerzésre került,

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

To 029 Szekszárd, Tószegi-dűlő (142+800-143+060 km)

To 029 Szekszárd, Tószegi-dűlő (142+800-143+060 km) Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról A szondázó ásatások

Részletesebben

Dr. Olga Bottyán (1919 2008): biographical sketch and bibliography

Dr. Olga Bottyán (1919 2008): biographical sketch and bibliography ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI Volume 101 Budapest, 2009 pp. 181 186 Dr. Olga Bottyán (1919 2008): biographical sketch and bibliography SZ. MAKRA & ZS.BERNERT Department of Anthropology,

Részletesebben

A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában.

A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában. A magyarok genetikai gyökerei a szlovák genetikusok előadásában. A The Genographic Project 2005-2012 próbálja összehangolni a genetikusok munkáját. A közölt eredmények sok helyen meglepték a tudósokat,

Részletesebben

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes A minta...3 1. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek megoszlása kor és nem szerint...3 2. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek eloszlása lakhely (körzet) szerint...3 A kutatás folyamán

Részletesebben

Az embertani szakanyag és az elektronikus nyilvántartás a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában

Az embertani szakanyag és az elektronikus nyilvántartás a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában Hadak útján Népességek és iparok a népvándorlás korában Az embertani szakanyag és az elektronikus nyilvántartás a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában Makra Szabolcs Pap Ildikó Magyar Természettudományi

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 165 178 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról SOMOGYI KRISZTINA

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

A Kostolac-kultúra újabb temetkezései Balatonbogláron

A Kostolac-kultúra újabb temetkezései Balatonbogláron Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 139 160 Kaposvár, 2004 A Kostolac-kultúra újabb temetkezései Balatonbogláron A tervezett M7 autópálya Somogy megyei szakaszán az utóbbi években folytatott régészeti megelõzõ

Részletesebben

Az Alföld őskori népességeinek megítélése kraniometriai elemzésük révén

Az Alföld őskori népességeinek megítélése kraniometriai elemzésük révén Az Alföld őskori népességeinek megítélése kraniometriai elemzésük révén doktori (PhD) értekezés Kővári Ivett Debreceni Egyetem Debrecen, 2008. 1 2 Ezen értekezést a Debreceni Egyetem TTK Juhász-Nagy Pál

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján

Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján Tisztelt Ügyfelünk! A 2007. december 1-én hatályba lépett 2007. évi CXXXVII. Törvény (a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmonizációs

Részletesebben

Publikációs lista TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Publikációs lista TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK BERNERT ZS., ÉVINGER S., HAJDU T., PAP I., VARGA P. ZS. & FÓTHI E. 2003: Two cases of arthritic disease from the medieval age, Hungary. Anthropologie XLI/1-2: 71 78. ÉVINGER S. 2003:

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Önnek hány gyermeke van? Bevallott és elfelejtett gyermekek egyazon adatfelvételen belül 3-12 év távlatában

Önnek hány gyermeke van? Bevallott és elfelejtett gyermekek egyazon adatfelvételen belül 3-12 év távlatában Önnek hány gyermeke van? Bevallott és elfelejtett gyermekek egyazon adatfelvételen belül 3-12 év távlatában Makay Zsuzsanna Fókuszban a család konferencia, Pécs, 2015. május 14-15. Bevezetés Statisztikai

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010)

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010) Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági és Költségvetési Főosztály A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010) Budapest 2014. Készítette: Hablicsekné Richter Mária

Részletesebben

Gyulafehérvár 9-11. századi temetői

Gyulafehérvár 9-11. századi temetői Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola Régészet Doktori Program Gál Szilárd Sándor Gyulafehérvár 9-11. századi temetői Doktori disszertáció tézisei Budapest

Részletesebben

A NAPTÁRI (KRONOLÓGIAI) ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSÁNAK, A BIOLÓGIAI ÉLETKOR (MORFOLÓGIAI KOR) ÉS A VÁRHATÓ TESTMAGASSÁG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE

A NAPTÁRI (KRONOLÓGIAI) ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSÁNAK, A BIOLÓGIAI ÉLETKOR (MORFOLÓGIAI KOR) ÉS A VÁRHATÓ TESTMAGASSÁG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE A NAPTÁRI (KRONOLÓGIAI) ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSÁNAK, A BIOLÓGIAI ÉLETKOR (MORFOLÓGIAI KOR) ÉS A VÁRHATÓ TESTMAGASSÁG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE A NAPTÁRI ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSA A hétköznapi értelemben is használt,

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EMBERTANI PROTOKOLL. Bevezető

EMBERTANI PROTOKOLL. Bevezető EMBERTANI PROTOKOLL Bevezető A történeti embertan célja a régen élt népességek embertani arculatának megvilágítása, a térben és időben lezajlott életjelenségek vizsgálata egy olyan sajátos élőlénynél,

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák

Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Varga Júlia (2006) Humántőke-fejlesztés,

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

Pap Ildikó 1 és Pálfi György 2

Pap Ildikó 1 és Pálfi György 2 Anthrop. Közl. 50; 101 104. (2009) A TÖRTÉNETI EMBERTANI ANYAGOK KEZELÉSÉT ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSÁT SZABÁLYOZÓ EGYSÉGES PROTOKOLL MEGTEREMTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE, ALKALMAZÁSI VISZONYAI ÉS AZ AZOKKAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben