Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE"

Átírás

1 FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai Zoltán Dr. Nemes László Dr. Paál Mária Dr. Pál Katalin Prof. Zeher Margit Szerkesztõbizottság tanácsadó testülete: Prof. Fekete György Prof. Kiss Attila Prof. Kiss István Prof. Komoly Sámuel Prof. Lipták József Prof. Mándi Yvette Prof. Maródi László Prof. Medgyesi György Dr. Mészner Zsófia Dr. M. Tóth Antal Dr. Nagy Kálmán Prof. Pálóczi Katalin Prof. Perner Ferenc Prof. Pénzes István Prof. Péter Ferenc Prof. Romics Imre Prof. Rozgonyi Ferenc Prof. Sas Géza Prof. Schuler Dezsõ Dr. Siklós Pál Prof. Szegedi Gyula Dr. Szita János Prof. Tekeres Miklós Prof. Tímár László Dr. Trestyánszky Zoltán Prof. Tulassay Tivadar Alapító: Biotest Hungaria Kft. Kiadja és a nyomdai munkáért felelõs: Dursusz Bt. Szerkesztõség és levelezési cím: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A ISSN: Megjelenik: évente négyszer Elõfizetési díj: évre 2012,- Ft + 5% áfa Tartalomjegyzék Focus Medicinae Bevezetés 2 /Introduction/ Prof. Túri Sándor Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje 3 /The past, present and possible future in Hungary/ Prof. Em. Jákó János A plazmaferezis felnõttkori indikációi 18 /Adulthood indications of plasmapheresis/ Prof. Domján Gyula, Prof. Gadó Klára Terápiás aferezis gyermekkorban 25 /Therapeutical apheresis in childhood/ Prof. Túri Sándor, Dr. Bereczki Csaba, Dr. Haszon Ibolya, Dr. Papp Ferenc Plazmaferezis terápia a Debreceni Egyetem III. számú Belklinikáján az elmúlt 30 évben 32 /Plasmapheresis therapy on the 3 rd clinic for internal medicine of DEOEC in the last 30 years/ Dr. Soltész Pál, Dr. Bedõ Zoltán, Dr. Veres Katalin, Dr. Kerekes György, Dr. Szomják Edit, Dr. Trungel Enikõ, Diószegi Ágnes oh., Kocsis Zsoltné, Fábiánné Gelsi Eleonóra, Prof. Zeher Margit, Prof. Szegedi Gyula A thromboticus thrombocytopeniás purpura és haemolyticus uraemiás szindróma 38 /TTP and HUS/ Dr. Réti Marienn Plazmaferezis immunmoduláns hatása szisztémás lupus erythematosusban és szekunder antifoszfolipid szindrómában 47 /Immunmodulatory effect of plasmapheresis in systemic lupus erythematodes and in secondary antiphospholipid syndrome/ Dr. Baráth Sándor, Dr. Soltész Pál, Dr. Kiss Emese, Dr. Lakos Gabriella, Dr. Aleksza Magdolna, Dr. Csípõ István, Prof. Sipka Sándor, Prof. Zeher Margit, Prof. Szegedi Gyula Donorferezisek az Országos Vérellátó Szolgálat intézeteiben 51 /Donorphereses in the institutes of HNBTS/ Dr. Lantai Szilvia 1

2 FOCUS MEDICINAE Interdiszciplináris tudományos folyóirat Focus Medicinae Tisztelt Olvasók! A terápiás aferezis egy multidisciplináris terápiás módszer-csoport, amely jelentõs fejlõdésen ment keresztül az elmúlt 30 évben. Ez a terápiás lehetõség a klinikai orvostudomány számára országosan elérhetõ. Speciális központokban végzik speciális mûszerekkel erre kiképzett személyzet segítségével. Az indikációs listát a több klinikus által létrehozott Terápiás Aferezis Bizottság állította fel az evidence based orvoslás elvei alapján. A Terápiás aferezis bizottság az Országos Egészségbiztosítási pénztárral együttmûködve osztja fel az aferezisre fordítható pénzkeretet az aferezis központok között. Idõközben a csontvelõtranszplantáció bevezetésével együtt elterjedtek az ezt segítõ aferezis módszerek (fotoferezis). A differenciált hemoterápia nagy elõnyt jelent a recipiensek részére, hiszen a kezelõorvosnak lehetõsége van csak a hiányzó véralkotóelemet pótolni egy-egy betegben, amely nagy könnyebbséget jelent a beteg keringésére vérnyomására vesemûkõdésére nézve. A Focus Medicinae ebben a számában bemutatja az aferezisek különbözõ módszereit. Az elsõ közleményben megismerhetjük az aferezis múltját, jelenét és jövõjét, a kezelések országos megoszlását. A második és harmadik közleményben bemutatásra kerülnek az aferezis felnõtt- és gyermekkori indikációi. A negyedik és hatodik publikáció a terápiás plazmaferezis egy adott intézményen belüli gyakorlatát, illetve egy konkrét esetet mutat be. Az ötödik publikációban a haemolyticus uraemiás szindróma és a thromboticus thrombocytopeniás purpura plazmaferezis terápiájáról olvashatunk. Végül a kötetzáró közleményben nagyszerû összefoglalót találunk az Országos Vérellátó Szolgálat Intézeteiben végzett donorferezisekrõl. A szerzõk remélik, hogy munkáikkal jobban megismertetik az aferezis módszereit és eredményeit a magyar klinikusokkal, egyúttal újabb módszerek kidolgozását s bevezetését inspirálhatják, amellyel hozzájárulhatnak ezen súlyos betegségek sikeres kezeléséhez. Prof. Túri Sándor ÚTMUTATÓ SZERZÕINKNEK: A folyóiratban eredeti és áttekintõ jellegû közleményeket, valamint folyóiratreferátumokat jelentetünk meg. A kézirattal kapcsolatos formai követelmények (eredeti és áttekintõ /review/ jellegû közlemények) a következõk: A kézirat sorrendje: magyar nyelvû cím, szerzõvel, intézettel együtt magyar nyelvû absztrakt magyar kulcsszavak angol nyelvû absztrakt angol kulcsszavak szöveg (csak magyarul) irodalomjegyzék (max. 30) táblázat(ok) ábrá(k), ábrajegyzék Cím: a szerzõk a munkahelyük megjelölésével szerepeljenek a közlemény címét követõen. Absztrakt: maximálisan 1 oldal terjedelmû legyen, az absztraktok esetén bekezdéseket ne használjunk, folyamatosan történjen a gépelés. Kulcsszavak: 5-10 jellemzõ kulcsszót emeljünk ki a szöveg elé, mindkét nyelven. Szöveg: (az itt felsorolt követelmények természetesen az absztraktra is vonatkoznak) 1 oldal: sor 1 sor: 70 leütés Betûtípus: Arial, normál 12-es méretû, (a szöveg, amennyiben lehetséges Windows XP vagy újabb változatban készüljön). Maximális oldalszám: 10 (esetenként ettõl eltérés lehet a szerkesztõbizottság döntése alapján), kívánt oldalszám: 6-8 oldal (A/4). Helyesírás: ahol lehet, magyar kifejezéseket és magyaros írásmódot használjunk. Irodalomjegyzék: a hivatkozások száma ne haladja meg a 30-at, a szövegben az adott bekezdés végén levõ, dõlt, zárójelbe tett szám jelezze a citált publikációt, az irodalomjegyzék elsõ szerzõ szerinti ABC-rendben készüljön. Formai kérések: 1. Szerzõk megjelölése dõlt betûvel (elõl családnév, utána keresztnév elsõ betûje ponttal zárva). 3-nál több szerzõ esetén az elsõ három szerzõ után et al.: álljon. 2. A cikk teljes címe 3. A folyóirat hivatalos rövidítése (pl. N. Engl.J.Med.), kötetszáma és oldalszáma, majd legvégül az évszám (pl. 73(1), , 1986) Táblázat(ok): a táblázatok Windows XP vagy újabb verzióval készüljenek, és legyenek címmel ellátva. Ábrá(k): színes ábrákat és fotókat nem áll módunkban leközölni, az esetleges színes ábrák fekete-fehér kópiában jelennek meg. Folyóiratreferátumok: Ezek esetében csak a referáló nevét és a forrást kell feltüntetni, (felül magyarra fordított cím, alatta a forrás pontos adatai, alul a referáló neve). A folyóirat-referátum a két gépelt oldal terjedelmet ne haladja meg, az elõbbiekben valamint az eredeti közleményeknél említett követelmények megtartása mellett. Kérjük a szerzõket, hogy a cikkeket -en adják le szerkesztõségünknek, és amennyiben mód van rá, kinyomtatott formában is juttassák el azt a Biotest Hungaria Kft. irodájába. Cím: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A vagy 2

3 Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje Prof. Em. Jákó János Összefoglalás: Az aferezis, a ma gyakorló klinikusa számára országosan elérhetõ terápiás módszer, az orvosi közgondolkodás része. Gyakorlati megvalósítására csak kevesek számára van lehetõség, hiszen felszereltséget és felkészültséget kíván. A beavatkozás OEP-pel kötött szerzõdéses jogviszonyon alapszik. Költségessége miatt ma és még hosszú évekig engedély igényes. Az elmúlt évek ( ) adatai szerint, a következetes szakmai elõírások betartása nem mindig valósult meg. A klinikai elvárások módosulása és szigorodása alapja lehet a rendelkezésre bocsátott pénzkeret kedvezõbb kihasználása mellett a javallatok körének tágítására. Kulcsszavak: aferezis, a beavatkozások javallati köre, közötti idõszak statisztikája Summary: Apheresis for today s practising clinician is a therapeutical method accessible nationwide, a part of conventional medical wisdom. Practical application is available to few, as it requires equipment and expertise. Treatment is provided under a contractual relationship with OEP (National Health Insurance Fund). Due to high costs, it is subject to permission and will remain so for many years. According to data collected over the past years ( ) professional directives have not always been consistently observed. Improved and more stringent clinical regulations may allow the expansion of therapeutical indications while making more advantageous use of available funds. Key words: apheresis, therapeutical indications, statistics Rövidítések: ABO = vércsoport, ACA, ACB, ACD = véralvadást gátló oldatok, ADEM = acut demyelinisatio, AIHA = autoimmune haemoliticus anaemia, AII = angiotensin II, ALL = acut lymphoid leukemia, AML = acut myeloid leukemia, AMR = acut antibody mediated rejection, AT III. = antithrombin III, bfgf = basic fibroblast growth factor, CIDP = chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, CLL = chronicus lymphoid leukemia, CML = chronicus myeloid leukemia, CMPD = chronicus myeloproliferatic disease, DAH = diffuse alveolar hemorrhage, DIC = disseminated intravascular coagulation, ELAM = endothelial leukocyte adhesion molecule, EPT = extracorporal photochemotherapy treatment, ET-1 = endothelin-1, FFP = fresh frozen plasma, FSGR = focal segmental glomerolosclerosis recurrent, GBS = Guillan-Barre syndrome, GVHD = graft versus host disease, HELLP = haemolysis, elevated liver enzymes, low platelets, HELP = heparin induced extracorporeal LDL precipitation, HES = hydroxiethylstärke, HLL = heveny lymphoblastos leukemia, HPS = heparin-szulfát, HUS = haemolytic uremic syndrome, ICAM = intracellular cell adhesion molecule, IBD = inflammatory bowel syndrome, IGF-1 = insulin-like growth factor-1, INR = international normalized ratio, ITP = immun thrombocytopenic purpura, LDL = low-density lipoprotein, MARS = molecular adsorbent recycling system, MDS = myelodysplastic syndrome, MG = monoclonal gammopathy, MM = myeloma multiplex, NHL = non-hodgkin lymphoma, NO = nitrogen monoxid, PAI-1 = plasminogen activator inhibitor-1, PAN = panarteritis nodosa, PBSC = periferial blood separation collection, PDGF = platelet-derived growth factor, PGI2 = prostacyclin I2, PGH2 = prostaglandin H2, PNET = paraneoplastic treatment, POEMS = polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy, skin changes, PS = plasma separation, PSS = progressive systemic sclerosis, PT = prothrombin, PTT = partial thromboplastin time, RES = reticuloendothelial system, RPGN = rapidly progressive glomerulonephritis, SLE = systemic lupus erythematosus, SM = sclerosis multiplex, SZTTE = szív-tüdõ transzplantátum elégtelenség, TGF = transforming growth factor, TT = thrombin time, TTP = thrombotic thrombocytopenic purpura, TXA2 = thromboxan A2, t-pa = tissue plasminogen activator, VCAM = vascular cell adhesion molecule 3

4 2012. XIV. évfolyam 2-3. szám Az aferezis, a ma gyakorló klinikusa számára országosan elérhetõ terápiás módszer, az orvosi közgondolkodás része. Gyakorlati megvalósítására csak kevesek számára van lehetõség, hiszen felszereltséget és felkészültséget kíván. A beavatkozás OEP-pel kötött szerzõdéses jogviszonyon alapszik. Költségessége miatt, ma és még hosszú évekig engedély igényes. Az Orvostovábbképzõ Intézetben történt az elsõ honi, gépi plazmacsere. Azóta ez a technika országosan elterjedt. Az OEP szerzõdéses alapon, évente mintegy 1 milliárd forintot fizet a beavatkozások ellenértékeként. A készülékek beszerzése az Intézményekre hárult, úgyszintén a mûködtetés feltételeinek biztosítása. A beavatkozásért kapott összeg nem fedezte, fedezi az amortizációt, így hozzájárul a más területeken is tapasztalható anomáliák kialakulásához (34). Az elsõ készüléket az Intézet, a MEDICOR fejlesztési fõmérnöke, Lipscher Ervin közbejárásának köszönhette, majd nem sokkal késõbb az Egészségügyi Minisztériumtól pályázat útján kapott második készülék tette az akkori idõben teljessé az aferezis laboratóriumot, amely a szupportív terápiás egységhez tartozott. Dr. Domján Gyula, Dr. Schopper János, Dr. Belák Mihály, Dr. Petõ Mónika Kölnben prof. Dr. H. Borberg Intézetében sajátították el a mûvelet részleteit és szereztek gyakorlatot (1.,2. ábra). Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje 3.a ábra 1. ábra 3.b ábra 2. ábra A betegek kezelésekor szigorúan ragaszkodtunk az autoimmun megbetegedések, illetve a plazmasejt dyscrasiák területére. Ennek okát elsõsorban a szûkös anyagi háttér jelentette, hiszen akkor még az OEP nem térítette meg a költségeket. Így, között mintegy 600 kezelést végeztünk, amely a mai viszonyokhoz hasonlítva, elenyészõ mennyiség. Dicséretünkre legyen mondva, hogy a szigorúan vett említett diagnózisok mellett kielégítettük az Orvostovábbképzõ Egyetem betegellátásában felmerült szükségletet. A napi munka mellett, kutyákon és nyulakon is végeztünk plazmaszeparációt, és vizsgáltuk a plazmavesztés hatását a máj fehérje anabolizmusára (20). (3.a, 3.b ábra). Mellettünk párhuzamosan több központ létesült. Legnagyobb számban az egyetemek hematológiai (35) 4

5 és immunológiai (7,36) osztályaihoz csatlakozva. Nemcsak kizárólagosan, hiszen a nefrológia - és ezen belül a gyermekgyógyászat (45), illetve a gastroenterológia is igényt tartott e technikára (1. táblázat). 1. táblázat közötti, számunkra elérhetõ szakirodalomban, ugyanakkor rendkívül szerteágazó diagnózisok esetében 115 diagnózis mellett aferezis történt. Tehát, egy diagnózisra átlag 29 beavatkozás jutott (37). Az esetek számszerû elemzése meglepõ eredményre vezetett (2. táblázat). Tehát, a ferezisek több mint fele, a felsorolt nyolc diagnózishoz tartozott, bizonyítván a gyakorlat által fontosnak és kevésbé fontosnak ítélhetõ javallatokat. Myasthenia gravis 403 Urológiai infekciók 238 Gombamérgezés 227 HELLP szindróma 165 Limfoid tumorok 161 Peritonitis 128 Behçet-kór 123 SLE 100 Összesen: táblázat Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje 3. táblázat 5

6 A tapasztalatok szaporodásával világviszonylatban kialakult egy dogmává nem merevedett tehát változó, fejlõdõképes konszenzus az aferezis indikációja tekintetében. Négy kategóriában: 1.) elfogadott, 2.) klinikai kutatások alátámasztására, 3.) klinikai kutatásként 4.) nem támogatott kategória (5,41) (3. táblázat). Az OEP-el kötött szerzõdésekbõl adódó bizonylati fegyelem, 2001-tõl kezdve lehetõvé tette a statisztikai kimutatások csaknem a valót megközelítõ minõségének elérését év Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 1. G7000 Myasthenia gravis G6100 GBS D4720 Gammopathiák Z5230 Autológ PBSC M3110 TTP D5930 HUS M3100 Goodpasture szindróma M3210 SLE C9210 Hyperleukocytosis 74 C K7200 Akut májelégtelenség D8910 Cryroglobulinaemia G6180 CIDP N01xx RPGN M3000 PAN D4730, Thrombocytosis 36 D M3130 Wegener granulomatosis O1410 HELLP szindróma E7850 Hypertrigliceridaemia Z5230 Allogén PBSC N0010 FSGR T8610 Veseátültetés utáni rejekció R8230 Masszív intravasalis haemolysis T4610 Gyógyszer-mérgezések D5910 AIHA-hideg típusú T6200 Gyilkos galócamérgezés M0530 Rheumatoid arthritis K85H0 Akut pancreatitis E0550 Thyreotoxikus krízis 1 ÖSSZESEN: Megjegyzések: 1. Hyperleukocytosis aferezis javallata esetében, az alábbi kódszámok bármelyike lehetséges: C9200 Akut myeloid leukemia C9201 Akut myeloid leukemia, alacsony-közepes malignitás C9202 Akut myeloid leukemia, magas malignitás C9210 Krónikus myeloid leukemia C9102 Heveny lymphoblastos leukemia, magas malignitás C9100 Heveny lymphoblastos leukemia C9110 Krónikus lymphas leukemia C9101 Heveny lymphoblastos leukemia, alacsony-közepes malignitás C9500 Meghatározatlan sejttípusú akut leukemia C9501 Meghatározatlan sejttípusú akut leukemia, alacsony-közepes malignitás Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje C9502 Meghatározatlan sejttípusú akut leukemia, magas malignitás Albumint, illetve subsztitúciót nem igényel a beavatkozás, tehát kevésbé költséges. 2. Az autológ és/vagy allogén csontvelõ-transzplantációk eseteiben a gyógyítandó, illetve a beavatkozás javallatát jelentõ alapbetegségek: ALL Hodgkin kór Rheumatoid Rhabdomyosarcoma arthritis AML NHL SLE-lupus Ewing-sarcoma nephritis CLL T-sejtes PSS Retroperitonealis lymphoma rosszindulatú daganat CML MDS MM Polymyositis HLL Amyloidosis Medullo- Thalassaemia blastoma Neuroblastoma 3. Az autológ, illetve allogén õssejt-gyûjtés esetén (Z5230) nem derül ki, a ténylegesen felhasznált, illetve felhasználatlan preparátumok aránya. Tudott, hogy az aferezis itt sem igényel sem albumin-, sem plazma bevitelt, tehát viszonylag olcsóbb beavatkozás, csak szereléket igényel! év Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 1. G7000 Myasthenia gravis G6100 GBS Z5230 Autológ PBSC D4720 Gammopathiák M3110 TTP D5930 HUS D8910 Cryroglobulinaemia G6180 CIDP M3210 SLE C9210 Hyperleukocytosis 58 C D4730 Thrombocytosis 56 D M3130 Wegener granulomatosis M3100 Goodpasture szindróma N01xx RPGN M0530 Rheumatoid arthritis E7850 Hypertrigliceridaemia D1410 HELLP szindróma N0010 FSGR K85H0 Akut pancreatitis M3000 PAN Z5230 Allogén PBSC K7200 Akut májelégtelenség T8610 Veseátültetés utáni rejekció T4610 Gyógyszermérgezés T6200 Gyilkos galócamérgezés D5910 AIHA-hideg típusú L1050 Pemphigus csoport E0550 Thyreotoxikus krízis 1 ÖSSZESEN:

7 2003. év Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 1. G6100 GBS G7000 Myasthenia gravis D4720 Gammopathiák M3110 TTP Z5230 Autológ PBSC D5930 HUS G6180 CIDP M3210 SLE C9210 Hyperleukocytosis 85 C N01xx RPGN D8910 Cryroglobulinaemia D1410 HELLP szindróma D4730 Thrombocytosis 58 D E7850 Hypertrigliceridaemia K7200 Akut májelégtelenség Z5230 Allogén PBCS M3100 Goodpasture szindróma M0530 Rheumatoid arthritis M3000 PAN M3130 Wegener granulomatosis T8610 Veseátültetés utáni rejekció N0010 FSGR L1050 Pemphigus csoport E0550 Thyreotoxikus krízis R8230 Masszív intravasalis haemolysis T4610 Gyógyszermérgezés D5910 AIHA- hideg típusú K85H0 Akut pancreatitis 3 ÖSSZESEN: év Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 1. G6100 GBS G7000 Myasthenia gravis D4720 Gammopathiák M3110 TTP Z5230 Autológ PBSC C9210 Hyperleukocytosis 125 C G6180 CIDP K7200 Akut májelégtelenség D8910 Cryroglobulinaemia D5930 HUS M3210 SLE M3130 Wegener granulomatosis M3100 Goodpasture szindróma T8650 GVHD-fotoferezis 59 T R01xx RPGN D4730 Thrombocytosis 57 D N0010 FSGR D1410 HELLP szindróma E7850 Hypertrigliceridaemia Z5230 Allogén PBSC M0530 Rheumatoid arthritis T4610 Gyógyszermérgezés 23 Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 23. M3000 PAN T6200 Gyilkos galócamérgezés D5910 AIHA- hideg típusú K85H0 Akut pancreatitis E0550 Thyreotoxikus krízis D6960 Thrombocytopenia G35H0 Sclerosis multiplex C81xx Hodgkin kór C9000 Myeloma multplex C82xx Non-Hodgkin lymphoma 2 C83xx 33. T8610 Veseátültetés utáni rejekció R8230 Masszív intravasalis haemolysis T4610 Paraquat mérgezés ÖSSZESEN: év Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 1. G6100 GBS G7000 Myasthenia gravis D4720 Gammopathiák Z5230 Allogén PBSC M3110 TTP T8650 GVHD-fotoferezis 162 T C9210 Hyperleukocytosis 119 C M3210 SLE D8910 Cryroglobulinaemia K7200 Akut májelégtelenség G6180 CIDP M3100 Goodpasture szindróma N0010 Nephritis szindróma Z5230 Autológ PBSC G3680 ADEM M3130 Wegener granulomatosis T6200 Gyilkos galócamérgezés C3600 DEVIC szindróma D5930 HUS E7850 Hyperlipidaemia N01xx RPGN D4730 Thrombocytosis 22 D K85H0 Akut pancreatitis E7850 Hypertrigliceridaemia A4190 Szepszis M3513 Antiphospholipid szindróma primer M0530 Rheumatoid arthritis O1410 Súlyos praeeclampsia E0550 Thyreotoxikus krízis L1050 Pemphigus csoport D5910 AIHA C8210 A nyirok és vérképzõ szövetek bizonytalan természetû megbetegedése D4710 CMPD T4610 Gyógyszermérgezés D1410 HELLP szindróma G6290 Gyulladásos polyneuropathia M0690 Szisztémás kezd. juvenilis arthritis R8230 Masszív intravasalis haemolysis R7010 Hyperviscositas 1 ÖSSZESEN:

8 2006. év Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 1. G7000 Myasthenia gravis G6100 GBS G35H0 Sclerosis multiplex M3110 TTP T8650 GVHD és/vagy fotoferezis 290 T D4720 Gammopathiák G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiak D5930 HUS D8910 Cryoglobulinaemia N10H0 Akut tubulointerstitialis nephritis M3130 Wegener granulomatosis M3210 SLE C9000 Myeloma multiplex Z5230 Autológ PBSC G3600 DEVIC N01xx RPGN N0010 Nephritis szindróma C6180 CIDP K7200 Májelégtelenség G3680 ADEM D4730 Thrombocytaemia 59 D M3100 Goodpasture szindróma K85H0 Akut pancreatitis E7820 Hyperlipidaemia 51 E C9200 Hyperleukocytosis 46 C E7810 Hypertrigliceridaemia E0550 Thyreotoxikus krízis Z5230 Allogén PBSC C82xx. NHL 29 C83xx 30. A4190 Szepszis M0530 Rheumatoid arthritis 24 M HELLP szimndróma R8230 Masszív intravasalis haemolysis D5910 AIHA T4610 Gyógyszermérgezések N0010 FSGR T8610 Veseátültetés utáni rejekció C81xx M. Hodgkin T42xx Nyugtató és altató által okozott mérgezés C8800 Waldenström macroglobulinaemia M3000 PAN 9 42 T6200 Gombamérgezés D4710 CMPD M3513 Antifoszfolipid szindróma R7010 Hyperviscositas 3 46 K7670 Hepatorenalis szindróma 47. I7300 Raynaud sy. 1 ÖSSZESEN: Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje év Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 1. G6100 GBS G7000 Myasthenia gravis C9000 Myeloma multiplex T8650 GVHD 301 T M3110 TTP G6180 CIDP Z5230 Autolog PBSC C8410 Sezary szindróma D8910 Cryoglobulinaemia M3100 Goodpasture szindróma G3600 DEVIC szindróma M3130 Wegener granulomatosis N01xx RPGN C9210 Hyperleukocytosis 82 C Z5230 Allogén PBSC M3210 SLE C82xx NHL 62 C83xx 18. O1410 HELLP szindróma E7810 Hypertrigliceridaemia 20. G3680 ADEM D5930 HUS C81xx Hodgkin kór C8800 Waldenström macroglobulinaemia G35H0 Sclerosis multiplex E7820 Hyperlipidaemia 26 E K7200 Akut fulminans májelégtelenség M3110 Thromboticus microangiopathia D4730 Thrombocytaemia 22 D M3400 PSS K85H0 Akut pancreatitis M3513 Antifoszfolipid szindróma A4190 Szepszis D4710 CMPD O1410 Súlyos praeeclampsia M0530 Rheumatoid arthritis M3000 PAN M0610 Still kór 6 38 E0550 Thyreotoxikus crisis N0010 Nephritis acuta N0010 FSGR R7010 Hyperviscositas C9020 Soliter myeloma 43. C8230 Akut masszív intravasalis haemolysis 4 44 T6200 Gyilkos galócamérgezés M6010 Interstitialis myositis T43xx Psychotrop gysz. által okozott mérgezés T46xx Szívmûködést befolyásoló gysz. intoxikáció G0480 Egyéb encephalitis és myelitis enc G3680 Rassmussen encephalitis N1800 Végstádiumú veseelégtelenség C8440 Diffúz nagy B-sejtes lymphoma L5120 Lyell szindróma D5910 AIHA Z5230 Diamond-Blackfan anaemia 1 ÖSSZESEN:

9 2008. év Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 1. G6100 GBS G7000 Myasthenia gravis T8650 GVHD 441 T M3110 TTP C9000 Myeloma multiplex Z5230 Autológ PBSC G3600 DEVIC szindróma C8410 Sezary szindróma G6180 CIDP D5930 HUS G3680 ADEM C9210 Hyperleukocytosis 102 C M3130 Wegener granulomatosis D8910 Cryoglobulinaemia C82xx NHL 88 C83xx 16. M3210 SLE Z5230 Allogén-PBSC E7820 Hyperlipidaemia 56 E M3513 Antifoszfolipid szindróma N01xx RPGN M3100 Goodpasture szindróma C8800 Waldenström macroglobulinaemia K85H0 Akut pancreatitis E7810 Hypertrigliceridaemia E0550 Thyerotoxikus krízis T8610 Veseátültetés utáni rejekció C81xx Hodgkin kór M3400 PSS O1410 HELLP szindróma D4730 Thrombocytaemia 21 D K7200 Májelégtelenség M0530 Rheumatoid arthritis M3000 PAN T4610 Kalcium-csat. blokkolók ált. okoz. mérgezés D4710 CMPD T6200 Gombák által okozott súlyos mérgezés R8230 Masszív intravasalis haemolysis G5870 Mononeuritis multiplex A4190 Szepszis G35H0 Sclerosis multiplex C8210 Spasticus paraplegia L1050 Pemphigus család M3130 Necrotisalo respiratorikus granulomatosis 5 44 M3010 Churg-Strauss szindróma L5120 Lyell szindróma Z5230 PNET M3320 Polymyositis D6800 Szerzett von Willebrand betegség R7010 Hyperviscositas D5910 AIHA D4710 Idült proliferatív betegség M0530 PCP Z5230 Phaeochromocytoma C8440 Nyirok és vérképzõ szövetek daganata N1800 Krónikus veseelégtelenség G6290 Polyneuropathia 1 ÖSSZESEN: Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje év (08., 09. és 10. hónap adatai nélkül) Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 1. C7000 Myasthenia gravis G6100 GBS M3110 TTP T8650 GVHD 232 T Z5230 Autológ PBSC C9000 Myeloma multiplex M3400 PSS C8410 Sezary szindróma G6180 CIDP C3600 DEVIC szindróma Z5230 Allogén PBSC C9210 Hyperleukocytosis 89 C D8910 Cryoglobulinaemia M3130 Wegener granulomatosis C82xx NHL 69 C83xx 16. M3210 SLE D5930 HUS G3680 ADEM T8610 Veseátültetés utáni rejekció M3100 Goodpasture szindróma E7820 Hyperlipidaemia 36 E O1410 HELLP szindróma K85H0 Akut pancreatitis K7200 Akut fulminans májelégtelenség N01xx RPGN C8800 Waldenström macroglobulinaemia N0010 FSGR A4190 Szepszis E7810 Hypertrigliceridaemia M3000 PAN E0550 Thyreotoxikus krízis D4730 Thrombocytaemia 12 D C81xx Hodgkin kór R8230 Masszív intravasalis haemolysis M95003 Neuroblastoma T6200 Gomba okozta mérgezés L1000 Pemphigus csoport 7 L D4710 CMPD M3513 Necrotisalo vasculitis T4610 Gyógyszerintoxikáció D5910 AIHA 6 42 N04xx Nephrosis szindróma M3513 Antiphospholipid szindróma C8400 Mycosis fungoides M0530 Rheumatoid arthritis C8440 Köpenysejtes lymphoma C8370 Burkit-lymphoma T46xx Szívmûködést befolyásoló gysz. intoxikáció Z5230 PNET D4710 Idült myeloproliferatív szindróma T8610 Akut humoralis szív allograft rejekció M3210 Szerzett von Willebrand betegség 1 ÖSSZESEN:

10 2010. év Sor- BNO Diagnózis Kezelések szám kód száma 1. G6100 GBS G7000 Myasthenia gravis T8650 GVHD 502 T M3110 TTP Z5230 Allogén PBSC 342 M C9000 Myeloma multiplex Z5230 Autológ PBSC M3400 PSS D8910 Cryoglobulinaemia G6180 CIDP G3600 DEVIC szindróma M3210 SLE C9210 Hyperleukocytosis 115 C C8410 Sezary szindróma G3680 ADEM D5930 HUS E7800 Familiaris homozig. hypercholesterinaemia N0010 FSGR N3130 Wegener granulomatosis M3100 Goodpasture szindróma K7200 Akut és szubakut májelégtelenség E7820 Hyperlipidaemia 42 E C82xx NHL 37 C83xx 24. N01xx RPGN D4730 Thrombocytaemia 30 D A4190 Szepszis T8610 Veseátültetés utáni rejekció C81xx Hodgkin kór O1410 HELLP szindróma C8400 Mycosis fungoides D5910 AIHA M3000 PAN D4710 CMPD R8230 Haemoglobinuria E7810 Hypertrigliceridaemia T6200 Gombamérgezés T4610 Kalciumcsat. blokkolók ált. okoz. mérgezés G35H0 Sclerosis multiplex C8800 Waldenström macroglobulinaemia L1000 Pemphigus csoport 10 L K85H0 Akut pancreatitis M3320 Polymyositis M0530 Rheumatoid arthritis G0480 Akut myelitis T8630 SZTTE M3512 Nem definiált autoimmun betegség N04xx Nephrosis szindróma G6290 Polyneuropathia M3513 Antifoszfolipid szindróma M3300 Dermatomyositis E0550 Thyreotoxikus krízis D5910 Haemolyticus krízis R7010 Hyperviscositas 2 54 E85xx Amyloidozis 2 ÖSSZESEN: Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje A statisztikai adatokból számos következtetés levonható lenne, azonban a terjedelmi korlátok miatt csak egy-két, jövõt illetõen fontosnak vélt összefüggés kiemelésére van lehetõség (4.,5.,6. táblázat). 1.) A szinte mindig jelenlévõ aferezis javallatok mellett, 10 év alatt a duplájára emelkedett az e kezelésben részesített betegek diagnózisainak száma. 2.) Az autológ és allogén õssejt-gyûjtés mint beavatkozás nagymértékû ingadozása igazolódott úgy, hogy jól érzékelhetõen kontrollálható határokon belül maradt. 3.) Nem tudható, hogy némely esetben 1, illetve más esetben 9 õssejt-gyûjtés eredményessége mitõl függött? Minden gyûjtés beadásra került-e? Milyen volt a beadás eredményessége? Milyen alapdiagnózisok voltak, és ezek hematológiai, nem hematológiai eloszlása hogyan értékelhetõ? 4.) A GVHD kezelésére alkalmazott aferezisek, illetve EPT kezelés száma tízszeresére nõtt! Eredményessége kimutatható-e? A jövõt illetõen az itt érintett kérdések megfelelõ, további vizsgálatokat igényelnek, hiszen nemcsak szakmai, hanem pénzügyi következményei is erre ösztönöznek. Ma az aferezis, mint technika nélkülözhetetlen eszköz, amely sem mûszeres fejlettségét, sem fiziológiai, illetve patofiziológiai ismereteinket figyelembe véve, nem tekinthetõ befejezettnek (véglegesnek). Az esetek zömében az aferezis javallata a kórlényegen alapszik, de vannak olyan helyzetek, amikor magának az alapbetegségnek a patofiziológiája sem teljesen tisztázott és ennek ésszerû következményeként, ezen intenzív beavatkozásnak a létjogosultsága is megkérdõjelezhetõ. Különösen fontos feladattá válik ilyenkor mindazon változásoknak az észlelése, amelyek a beteg homeostasisában perdöntõek (26,42). A plazmaszeparáció (PS) alkalmazásakor 1-1,5- szeres plazma volumen kerül kicserélésre, a plazmát részben 0,9%-os sóoldattal pótolják (pl.: hyperviscositas esetén), illetve 5%-os albuminnal vagy FFP-vel, számításba jöhet még keményítõ oldat is (HES) (4). Az antikoaguláció ACD-A, vagy B, vagy HEScitrát, illetve Heparin használatával kellõ mértékben biztosítható (8). A plazmaszeparáció, mint alapmûvelet kiegészülhet az eltávolítandó plazma komponenst figyelembe véve, egyszerû, vagy összetettebb eljárással, így a plazma nemcsak eltávolítható, kicserélhetõ, hanem különbözõ kezeléseknek vethetõ alá (22): egyszerû csere cryofiltráció (25) PS plazma thermofiltráció (30) kaszkádfiltráció (18) adszorpció: biológiai nem-biológiai (47) 10

11 Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje MG MG GBS GBS GBS GBS GBS MG MG MG Gammopathiák Autológ PBSC Gammopathiák Gammopathiák Gammopathiák Autológ PBSC Gammopathiák TTP TTP Allogén PBSC TTP TTP Autológ PBSC Autológ PBSC TTP HUS HUS HUS Hyperleukocytosis GVHD Goodpasture sz. Cryoglobulinaemia CIDP CIDP Hyperleukocytosis SLE CIDP SLE Akut májelégtelens SLE Hyperleukocytosis SLE Hyperleukocytosis Cryoglobulinaemia Cyroglobulinaemia Akut májelégtelens Hyperleukocytosis RPGN HUS Akut májelégtelens MG GBS GBS MG GBS GBS MG MG GBS MG SM MM GVHD TTP GVHD TTP GVHD TTP GVHD TTP GVHD TTP MM Autológ PBSC Allogén PBSC Gammopathiák Autológ PBSC Autológ PBSC MM MM Polyneuropathiák CIDP DEVIC szindróma PSS Autológ PBSC HUS Sezary szindróma Sezary szindróma Sezary szindróma PSS Cyroglobulinaemia Cyroglobulinaemia HUS DEVIC szindróma Cyroglobulinaemia Akut tubulointerst. nephritis Goodpasture sz. CIDP Allogén PBSC CIDP 4. táblázat Év Aferezisek száma Javallatok száma * * hónap kivételével 5. táblázat Az immunglobulinok eltávolításának következményei elsõsorban azok típusától függenek. Az IgG csak 50%-ban tartózkodik intravasalisan, a másik fele az intercellularis és intracellularis térben található. Az eltávolítás hatásfoka tehát legfeljebb fele lehet a számított értéknek. Klinikai mérések azonban ezt a hatásfokot sem igazolják. A jelenség magyarázata nem ismert, de biztosan nem lehet a két víztér közötti kiegyenlítõdés az egyetlen ok (21). Ez a gyakorlat és elmélet közötti ellentmondás a következõképpen magyarázható; a plazmacsere kivitelezésének idõtartama alatt az intravasatum csökkenõ fehérjemennyisége (A) szívó hatással van az intercellularis és intracellularis térre (F,D), ezért a fehérjék a nyirokutakon keresztül beáramlanak a keringésbe. Így az eltávolított, illetve a keringésben maradt fehérje is több az elméleti számításoknál, tehát nagyobb a szeparációs effektus. Más szavakkal az intravasatum - a vérpálya a plazmacsere közben nem viselkedik passzív edényként (4. ábra). Összefoglalva, van egy intracellularis és extracellularis tér, amely együtt az extravasalis teret alkotja. Az extravasalis térre és az intravasalis térre a PS alatt külön-külön érvényes áramlási törvényszerûségek érvényesek. Az extravasalis térre kismértékben, (pl.: növekvõ szintézis, vagy csökkenõ katabolizmus) (11) az intravasalis térre nagymértékben hatnak molekuláris Autológ PBSC Allogén PBSC GVHD Veseátültetés utáni rejekció táblázat 11

12 4. ábra biológiai történések okozta változások és anyagok. Vasoactiv anyagok, vasodilatatorok (NO, PGI2), vasoconstrictorok (ET-1, AII, TXA2, PGH2), növekedést befolyásolók, serkentõk (PDGF, bfgf, IGF-1), gátlók (HPS, TGF), gyulladás aktivátorok (ELAM, ICAM, VCAM), haemostaticumok (t-pa, PAI-1, thrombomodulin) (23). Katabolizmusuk alapján az IgG3, az IgM, az IgA lebomlása független a koncentrációjuktól, míg a többi IgG frakció lebomlása koncentráció-függõ. (39.) Az IgD és az IgE lebomlása viszont fordítva arányos plazmaszintjükkel. IgM esetében nem tapasztalható az eltávolítást követõ szintemelkedés. A kezelések ismétlõdése során úgy tapasztalható, hogy az immunglobulinok szintjének helyreállása a kezelések számának növekedésével csökken. Míg azonos mértékû egyszeri mennyiség eltávolítása esetén ha kezdetben pl. 45%-os elvétel történt, az immunglobulin szint is ennek megfelelõen változik. De ha hetenként kétszer ugyanilyen mennyiségû plazmát távolítunk el, a 3-4. héten az eltávolított immunglobulin szintje kb. 10%-ra csökken az eredeti mennyiséghez viszonyítva (noha számítással az érték 20 és 30% között kellene, hogy legyen) a fokozódó termelés és a csökkenõ lebomlás ellenére. Megismételve, az elsõ beavatkozáskor az immunglobulinok óra alatt utántermelõdnek, de a kezelések számának növelésével az utántermelõdés csökken és fokozatosan alacsonyabb lesz a keringõ immunglobulin szint (4). Ez a kérdés különösen fontossá válik immunszupprimált beteg kezelésekor, mert itt a nagy mennyiség kivétele, szepszis kialakulásához is vezethet. A nem kívánt következmény immunglobulin intravénás adásával védhetõ ki (38). A komplement-komponensek eltávolítását már 48 órával késõbb teljes restitúció követi, és sorozatos levétel esetén ez az idõ rövidülhet is a termelés fokozódása következtében (32). A különbözõ enzimek értékének arányos csökkenése érdemi problémát csak a kolinészteráz esetében Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje okozhat. Óvatosságból a szint csökkenése miatt csak 72 órával a kezelés után javasolt mûtéti beavatkozás, az altatást követõ esetleges apnoét kivédendõ (5). Az alvadási faktorok csökkenése óra múlva már nem jelent gondot, a mérhetõ paraméterek közül a TT és a PTT értéke gyorsabban, míg a PT, illetve az AT III valamivel lassabban normalizálódik. Eszerint a beavatkozás gyakorisága az aktuális prothrombin értékkel meghatározható, az AT III szükség esetén pótolható (8,17). A szelektív egy komponensre fokuszált elimináció adszorpciós oszlopokkal történik, (16) amelyek vagy egyszer-használatosak, vagy regenerálhatóak. Az egyszer-használatos típusok fajlagosan többe kerülnek. Bár mindkét típus alkalmazásánál, a plazma volumen mintegy háromszorosa keringethetõ át, következésképpen, jó az effektivitás (3,19). Megkülönböztetünk; biológiai immunabszorpciót (poliklonális apoprotein B-Ab, poliklonális Ab Lp (a)- val kötõdõ, Ab β 1 adrenerg receptorral komplexet képezõ szelektív oszlopok), nem biológiai abszorpciót (styroldivinil-benzol kopolimer resin, dextrán-szulfát cellulóz oszlop), precipitációval mûködõ készüléket (heparin indukált LDL precipitáció) és végül az ún. kaszkád membránokat (cellulóz-diacetát, cellulóz acetát, ethylvinylalcohol, polymethylmethacrylate) (33,44). Klinikai felhasználásuk indoka számos lehet, de szerv-transzplantáció esetében hasznosságukat a gyakorlat bizonyította. Az antitest mediált rejekció (AMR) igazolásakor, vagy az ABO inkompatibilitás meglétekor a deszenzibilizáció elérésben nélkülözhetetlen segítség (9,46). Hátrány, hogy az extracorporalis tér nagy, és ezzel megnõ a komplement aktiváció lehetõsége, illetve nagymértékû bradykinin termelõdés indulhat be, ezért célszerû az ACE-gátlók szedését a beavatkozás elõtt három-négy nappal felfüggeszteni, annak érdekében, hogy a bradykinin korlátozott lebomlása miatt kialakuló potenciális veszélyt jelentõ sokk bradykinin szindróma elkerülhetõ legyen (10,12,27). A kezelésekre eleinte általában naponta kerül sor, hogy az ellenanyagok nagy részét gyorsan eltávolítsuk, ezután kétnaponkénti kezelés kompenzálja az újraelosztást, de a klinikai igény más megközelítést is diktálhat. A koagulációs paraméterek (INR, PTT, fibrinogén) és az immunglobulinok figyelemmel kísérése felfedi ezen komponensek jelentõs csökkenését, és lehetõvé teszi azok idõbeni profilaktikus pótlását. Mindezek mellett és függetlenül magától a diagnózistól a kockázat/elõny hányados figyelembevétele nélkül nem szabad e módszereket alkalmazni. Nem hanyagolható el ugyanis, hogy a hyperviscositasos szindrómában, a thromboticus thrombocytopeniás purpurában, vagy a Guillain-Barré szindrómában szenvedõ betegeknek kevés közös tünete van. Továbbá az aferezis mint eljárás, a súlyos betegek esetében specifikus mellékhatásai miatt, a kockázat/elõny dilemmáját tekintve különösen nyugtalanító, függetlenül az alapdiagnózistól, amely magát az indikációt jelentette, vagy az esetle- 12

13 ges szövõdményektõl, amelyeknek elkerülése mindenképpen szükséges. Azt a gyakorlati felfogást tehát el kell vetnünk, hogy ultimum refugiumként a plazmacseréhez folyamodjunk akkor, amikor a beteg fokozatosan kritikus állapotba kerül, miután többféle eredménytelen noninvazív, illetve invazív kezelésben részesült. Hangsúlyozni kell azonban, hogy fontos eljárás, mivel képes segíteni a beteget a szervezet homeosztázisában, a bekövetkezõ mûködési rendellenesség miatt kialakuló heveny és idült anyagcsere-zavarok enyhítésében, vagy átmeneti felfüggesztésében. Általában a PS, mint terápia esetében bizonyos nem kívánatos anyagok (káros anyagok, autoantitestek, monoklonális immunglobulinok, keringõ immunkomplexek, fehérjéhez kötött toxinok, sejtekben, vagy sejtközötti térben lerakodó anyagok) eltávolítása (20), illetve a cellularis immunválasz befolyásolása mellett (a RES, illetve B- és T-lymphocyták modulációja) (14, 24), értékes biológiailag aktív anyagok kinyerése (alvadási faktorok, immunglobulinok, vagy hormon carrier fehérjék elõállításához szükséges alapanyag) is lehet a cél. A mûködésében zavart szenvedõ szerv feladatának átvállalási szükségességét mutatja a következõ ábra. Tehát szervre vonatkozóan megfogalmazva a mondottakat, a máj és bizonyos értelemben a vese mûködésének befolyásolásáról van szó, és ebbõl következõen nem Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje mindegy, hogy mikor végezzük el a beavatkozást. Az eredménytelenség oka éppúgy lehet a sajnos gyakran tapasztalható elkésett segítségnyújtás, mint a túl korai; ez utóbbi a ritkább ok (6). Az idõpont kérdésében például autoimmun megbetegedések esetében, a döntéseket csak a kölcsönhatások gondos figyelembevételével hozhatjuk meg, ugyanis a teljes organizmus sokkal több, bonyolultabb, mint a szervek összessége. Kiemelendõ a hematológia (csontvelõ), az immunapparátus és az idegrendszer mûködése egyensúlyának visszaállítására irányuló igyekezet. A módszert alkalmazó klinikusnak tehát nemcsak a technika alapos elsajátítására van szüksége, hanem a kezelésre kerülõ beteg ismerete mellett, magának a bajnak naprakész tudására is. Nincs ugyanis a beteg számára nagyobb kár, mintha az alkalmazott terápia, vagy eljárás szövõdményeit kell elszenvednie, különösen akkor, ha még az elõnyeit sem kapja meg (5. ábra). A kockázat/elõny analízisének hangsúlyozása az aferezis terápiás alkalmazásánál a szakemberek elsõrendû feladata, mivel a medicina hatványozott mértékben specializálódik és így egy orvos számára egyre nehezebb a számba veendõ tényezõk áttekintése és mérlegelése. Az aferezis ma már kisebb területre szorult vissza, mint amilyen széles körben, kezdetben alkalmazták. A jelenlegi gyakorlat mégis terebélyesedést mutat annak ellenére, hogy például az Apheresis Study Group sok 5. ábra 13

14 száz betege közül 55% Guillain-Barré szindrómás volt (43). A tendencia oka bizonyos specifikus terápiás hatások érvényesítése. A jövõt illetõen, visszatérve a kockázat/elõny kérdéséhez, változtassuk ezt át a mibe kerül/mit nyerhetünk képletre. Bambauer megállapítása szerint, elsõrendû feladat az eljárás költségének csökkentése. Véleménye szerint, az elsõ lépésnek egyazon, egyfajta készülék kifejlesztése és alkalmazása lenne, amelyhez változatos szoftverek illeszthetõek, figyelembe véve a különbözõ membránok, illetve adszorpciós szettek, valamint a EPT alkalmazási kényszerûségét is. Az így csökkenthetõ eljárási költség lehetõvé tenné egyben, a szélesebb körû, nagyobb beteganyag kezelését is. A beteg ember ellátásnak kötelezettsége és a gazdasági helyzet szorítása, mint a filozófiai sein és soll kényszeríti az orvoslást a racionalitás keskeny ösvényén való haladásra. Kivétel pedig, nincs. Következésképpen, sokszor ütközik a szakmai alapelv és a szakmapolitika által engedélyezett gyakorlat, amely coronariáinkra is hat. Irodalomjegyzék 1. Akdogan M., Camci C., Gurakar A. et al.: The effect of total plasma exchange on fulminant hepatic failure. J. Clin. Apher., 21, 96-99, Bakos Á., Rikker Cs., Tóvárosi Sz., et al.: A legújabb extracorporális eliminációs eljárás (Prometheus - kezelés) terápiás hatékonysága mérgezés okozta akut májelégtelenségben. Orv. Hetil., 148, , Bambauer R.: Low-density lipoprotein apheresis: clinical results with different methods. Artif. Organs, 26, , Bambauer R.: Therapeutischer Plasmaaustausch und verwandte Plasmaseparations-verfahren. Technische Grundlagen, Pathophysiologie und klinische Erbnisse. 2. Auflage. Papst-Publischer, Langerich, Berlin, Düsseldorf, Riga, Wien, Zagreb, Bambauer R., Latea R., Letz M.R.: Therapeutic plasma exchange and selective plasma separation methods. Fundamental technologies, pathology and clinical results. Pabs Science Publishers Langerich, Belák M., Jákó J.: A sürgõsségi plasmacsere és cytapheresis terápia javallata. Orv. Hetil., 147, , Belák M., Jákó J.: National survey of hemapheresis practice in Hungary Ther. Apher. Dial., 11, 22-29, Beyer J.H., Klee M., Köstering H. et.al.: Coagulation studies before, during and after repeated plasma exchanges. In: Sieberth HG (ed): Plasma exchange: Plasmapheresis plasmaseparation Schattauer Stuttgart, New York, Bolan C.D., Childs R.W., Procter J.L. et al.: Massive immune haemolysis after allogenic peripheral blood stem cell transplantation with minor ABO incompatibility. Br. J. Haematol., 112, , 2001 Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje 10. Cambelli G., Lucci L., Bonucchi D., et al.: Polymorphonuclear oxygen free radical production and complement activation induced by dialysis membranes as assayed in an experimental model. Blood Purif., 7, , Cotran R., Poher J.S., Gimbrone M.A. Jr.: Endothelial activation during interleukin-2 immunotherapy: a possible mechanism for the vascular leak syndrome. J. Immunol., 139, , Daugirdas J.T., Potempa L.D., Dinh N. et al.: Plate, coil and hollow-fiber cuprommonium cellulose dialyzers: Discrepancy between incidence of anaphylactic reactions and degree of complement activation. Artif. Org., 11, , Deppner T. Beck G. Daugisdar J. et al.: Study: An improved measure of the actual hemodialysis dose. Am. J. Kidney Dis., 33, , Euler H.H., Schröder J.O., Zeuner R.A. et al.: A randomised trial of plasmapheresis and subsequent pulse cyclophosphamide in severe lupus: design of the LPSG-trial. Int. J. Artif. Org., 14, , Ferenczi P., Kleinberg G., Schäfer D.F. et al.: Serum levels of gamma-aminobutyric-acid-like activity in acute and chronic hepatocellular disease. Lancet, II, , Freedman J., Garvey M.B.: Immunoadsorption of factor VIII inhibitors. Curr. Opin. Hematol., 11, , Gelebert A., Puig L., Masagall S. et al.: Coagulative alterations during massive plasmapheresis. In: Sieberth HG (ed): Plasma exchange: Plasmapheresis- Plasmaseparation Schattauer, Stuttgart, New York, Gregory C., Shetigar U.R., Kolff W.J.: Theoretical value of cascade plasmapheresis. Plasma Ther. Transfus. Technol,, 5, , Jansen M., Schmaldienst S., Banyai S.: Treatment of coagulation with extracorporeal immunoadsorption (Ig-Therasorb). Br. J. Haematol., 112, 91-97, Jákó J., Komoly S., Soltész P.: Plazmaferezis kezelés szisztémás autoimmun betegségben. Orv. Hetil., 148, Supp1 1, 72-76, Jákó J., Schopper J.: Plazmacsere, mint eljárás tapasztalati és kísérleti elemzés. Lege Artis Medicinae, 11, , Kambic H.E., Nosé Y.: Plasmapheresis, historical perspective, therapeutic applications, and new frontiers. Artif. Org., 17, , Lahera V., Navaaro-Cid J., Ruilope L.M. et al.: Endothelial dysfunction, dyslipidemia and atherosclerosis: Pathophysiology and therapeutic implications. Cardiovasc. Risc Fact., 7, 59-67, Le Francois N., Deteix P., Laville M. et al.: Treatment of systemic lupus erythematosus with cyclosporin A. A patient with a 1-year follow up. Kid. Int., 26, , Malchesky P.S., Asanuma Y., Zawacki I. et al.: On line separation of macromolecules by membrane filtration with cryogelation. In: Sieberth HG (ed): 14

15 Plasma exchange: Plasmapheresis- Plasmaseparation Schattauer, Stuttgart, New York, McLeod B.C.: An approach to evidence-based therapeutic apheresis. J. Clin. Apher., 17, , McLeod B.C., Viernes A., Sanetti R.J.: Complement metabolism during membrane plasma separation. Artif. Org., 7, , Mitzner S.R., Stange J. Klammt S. et al.: Improvement of hepatorenal syndrome with extracorporeal albumin dialysis MARS: Results of a prospective, randomized clinical trial. Liv. Transplant., 6, , Mori T. Eguchi Y. Shimizu T. et al.: A case of acute hepatic insufficiency treated with novel plasmapheresis plasma diafiltration for bridge use until liver transplantation. Ther. Apher., 6, , Nosç Y., Usami J., Malchesky P.S. et al.: Clinical thermofiltration: initial application. Artif. Org., 9, , Okamoto N., Chiara R., Shimizu Ch. et al.: Artificial lymph nodes induce potent secondery immune responses in naive and immundeficient mice. J. Clin. Invest., 117, , Peter H.H. (ed): Klinische Immunologie Urban & Schwarzenberg München, Wien, Maltimore, Poullin P., Announ N., Mugnier B. et al.: Protein A- immunoadsorption (Prosorba column) in the treatment of rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine, 72, , Réti M.: A therapiás apheresis finanszírozása. Kórház, 21-26, Réti M.: Therapeutical haemapheresis in Hungary ( ). La Transfusione del Sangve Suppl 3 Maggio/Giogno, 224, Soltész P., Aleksza M., Antal Szalmás P. et al.: Plasmapheresis modulates Th1/Th2 imbalance in patients with systemic lupus erythematosus according to measurement of intracytoplasmatic cytokines. Autoimmunity, 35, 51-56, 2002 Az aferezis hazai múltja, jelene és lehetséges jövõje 37. Schopper J., Jákó J.: A haemapheresis felhasználási területei, indikációja. Orvosképzés, 69, , Schwartz S.A.: Intravenous immunoglobulin for autoimmune disorders. J. Clin. Immunol., 10, 81-89, Staudt A., Dorr M., Staudt Y. et al.: Role of immunoglobulin G3 subclass in dilated cardiomyopathy: results from protein A immunoadsorption. Am. Heart J., 150, , Suematsu S., Walanabe T.: Degeneration of a synthetic lymphoid tissue-like organoid in mice. Nat. Biotechnol., 22, , Szczepiorkowski Z.M., Bandarenko N., Kim Hc., et al.: Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice-evidence-based approach from the Apheresis Applications Commitee of the American Society of Apheresis. J. Clin. Apher., 22, , Szczepiorkowski Z.M., Shaz B.H., Bandarenko N. et al.: The new approach to assignment of ASFA categories introduction to the fourth special issue: clinical applications of therapeutic apheresis. J. Clin. Apher., 22, , The Guillain-Barré syndrome Study Group.: Plasmapheresis and acute Guillain-Barré syndrome. Neurology, 35, , Thompson G.R.: Recommendations for the use of LDL apheresis. Atherosclerosis, 198, , Túri S., Tekulics P., Bodrogi T.: Plazmaferezis a haemolitikus uremiás szindróma kezelésében. Orv. Hetil., 124, , Tyden G., Kumlien G., Genberg H. et al.: ABO incompatible kidney transplantations without splenectomy, using antigen-specific immunoadsorption and rituximab. Am. J. Transplant., 5, , Yatzidis H.: A convenient haemoperfusion microapparatus over charcoal for the treatment of endogenous and exogenous intoxications. Its use as an effective arteficial kidney. Proc. Eur. Dial. Transpl. Aw., 1, 83-87,

16 Hirdetés: PRISMAFLEX 16

17 Hirdetés: MARS 17

18 A plazmaferezis felnõttkori indikációi Prof. Domján Gyula, Prof. Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest A plazmaferezis felnõttkori indikációi Összefoglalás: A plazmaferezis felnõttkori indikációinak magyar ajánlása törekszik arra, hogy a legkorszerûbb, nemzetközileg is elfogadott ajánlásokat kövesse. Az Amerikai Aferezis Társaság (American Society for Apheresis (ASFA) Aferezis Alkalmazás Bizottságának (Apheresis Applications Committee) 2010-ben megfogalmazott ajánlása az indikációs kör csoportosítását az evidenciákon alapuló orvoslás szempontjainak megfelelõen alakította ki. Áttekintve az utóbbi évtized plazmaferezissel kapcsolatos szakirodalmát, megfigyelhetõ, hogy elõtérbe került az evidenciák erõsségének figyelembe vétele (grading) is. Emellett, a hazai gyakorlatban mindvégig lehetõség volt és van kivételes esetben olyan kezelések elvégzésére is, mely során, bár nincs erõs evidencia a hatékonyságra, de a kezeléstõl pozitív eredmény várható. Ez természetesen erõs szakmai kontrollt igényel. Kulcsszavak: plazmaferezis, terápiás aferezis, plazmacsere, indikáció Summary: The Hungarian guideline of the indication of plasmapheresis for adult patients aims to follow the most up-todate and accepted international guidelines. According to the 2010 guideline of the Apheresis Applications Committee of the American Society for Apheresis (ASFA) sorting of the indications is made by the point of view of evidence-based medicine. Resuming the literature of the last decades on plasmapheresis, it is prominent that the strongness of evidence (grading) became increasingly important. Besides, the Hungarian practice all through gave the opportunity for performing plasmapheresis even in those special cases, when there were no evidence for the efficacy, but improvment could be expected. A strong professional control needs to that. Keywords: plasmapheresis, therapeutic apheresis, plasma exchange, indication Bevezetés A plazmaferezis (PEX) hatásmódjának alapja a káros anyagok vérbõl történõ eltávolítása. Ezek lehetnek az autoimmun betegségekben patogenetikai szerepet játszó autoantitestek, keringõ antigén-antitest komplexek pl. vasculitisek, hepatitis C infekció esetében, vagy alloantitestek graft rejectio megelõzése, transzfúziós rekaciók esetében. Ide tartoznak a hyperviszkozitást, vese, vagy neurológiai károsodát okozó paraproteinek, korai atherosclerosist okozó kis molekulatömegû lipoproteinek, valamint endogén és exogén toxinok is. Ezeken túlmenõen, a különbözõ gyulladásos folyamatok során keletkezõ mediátorok eltávolítása is fontos összetevõje a PEX hatékonyságának, csakúgy, mint a betegségek során lejátszódó folyamatok kapcsán keletkezõ kóros termékek eliminációja. A PEX komplex módon befolyásolja a cellularis és humoralis immunválaszt. Több, mint száz betegség esetében alkalmazható a PEX, azonban a kezelés hatékonyságának bizonyíthatósága az egyes betegségek esetében nagyon eltérõ. Az 1. táblázat a PEX legfontosabb indikációs körét és az eltávolítandó plazmakomponenseket sorolja fel, a 2. táblázat pedig a PEX indikációs kategóriáit tartalmazza (43). PEX alkalmazása vesebetegségek esetében Többféle primer vesebetegség és rendszerbetegségek renalis manifesztációja esetében alkalmazható eredményesen PEX. Cél: a kóros plazmaalkotó eltávolítása. Minél kisebb az eltávolítandó vérkomponens felezési Eltávolítandó plazmakomponens Autoantitest Valószínûleg autoantitest Antigén-antitest komplex Alloantitest Paraprotein Nem Ig típusú fehérje Endogén toxin Exogén toxin Kórkép Thromboticus thrombocytopeniás purpura (TTP), Immunthrombocytopeniás purpura (ITP), Myasthenia gravis (MG), Guillain-Barré szindróma (GBS), Neuromyelitis optica (NMO), Anti-GBM glomerulonephritis, ANCA-asszociált glomerulonephritis, Antifoszfolipid szindróma Krónikus gyulladásos demyelinizációs polyradiculoneuropathia (CIDP), Sclerosis multiplex (SM) stb. Hepatitis C vasculitis, Szisztémás lupus erythematosus, etc. Transzplantáció elõtti antitest eltávolítás Transzplantátum kilökõdés, Transzfúziós reakció stb. Waldenström makroglobulinaemia, Könnyûlánc neuropathia, Myeloma cast nephropathia stb. Focalis szegmentális glomerulosclerosis (FSGS). Hypercholesterolaemia, Májelégtelenség, Nem-infekciós eredetû szisztémás szervezeti válaszreakció (SIRS) stb. Amanita (gomba), Gyógyszerek stb. 1. táblázat: A plazmaferezis legfontosabb indikációi 18

19 I. Kórképek melyek kezelésére az elsõ vonalbeli terápia a PEX, egyedül vagy mással kombinálva (Pl.: PEX mint elsõ vonalbeli terápia Guillan-Barré szindromában, PEX myasthenia gravis esetén elsõ vonalban immunszuppresszióval és kolineszteráz gátlásssal együtt). II. III. IV. Kórképek melyek kezelésében a PEX másodvonalban alkalmazható önmagában, vagy mással kombinálva (Pl.: plazma csere másodvonali terápiaként alkalmazva akut disszeminált encephalomyelitisben, nagy dózisú iv. szteroid terápia eredménytelensége esetén, másodvonalban alkalmazott plazmacsere szteroidra nem reagáló krónikus graft-versus-host esetében). A PEX optimális szerepe tisztázatlan. Indikáció individuális. (Pl.: plazmacsere szepszis és sokszervi elégtelenség esetén) Kórállapotok melyek esetében a PEX eredménytelenségére, káros hatására vonatkozóan közöltek már adatot. 2. táblázat: PEX indikációi (ASFA 2010 kategóriák) ideje, annál nagyobb gyakorisággal szükséges a kezeléseket végezni. Így például az IgG molekula életideje viszonylag hosszú, míg a legtöbb komplement komponens életideje csak néhány nap, ilyenkor agresszívebb kezelési mód indokolt. Anti-glomerularis bazálmembrán (anti-gbm) antitest betegség (Goodpasture szindróma) Az anti-gbm antitetestek alveoláris vérzést és rapidan progrediáló glomerulonephritist (RPGN) okozhatnak. A PEX randomizált kontrollált vizsgálat alapján gyorsan csökkenti az anti-gbm szintet, a kezelést követõen javul a vesefunkció, és csökken a végállapotú vesebetegség (ESDR) kialakulásának gyakorisága (18). A standard kezelés 1-1,5-szeres plazmatérfogat csere, 5%-os albuminpótlással. Tüdõvérzés esetén 1-2 l FFP adása javasolt. Súlyos esetben kezdetben naponta történõ kezelés szükséges, majd 2-3 naponta, összesen 6-9 alkalommal (40). IgA nephropathia Bár általában jóindulatú lefolyást mutat, néha RPGN kialakulásához vezet. Az IgA-t tartalmazó immunkomplexek keringésbõl történõ eliminációja megakadályozhatja a vesekárosodás fokozódását, kiválthatja immunszupresszív gyógyszerek alkalmazását (8). Henoch-Schönlein Purpura (HSP) HSP esetében monoterápiaként alkalmazható a PEX. Azokban az esetekben indokolt, amikor RPGN alakul ki a betegség lefolyása során (17). Idiopathiás rapidan progrediáló glomerulonephritis (RPGN) Bár van olyan randomizált, kontrollált vizsgálat, mely nem igazolta a PEX hatékonyságát ebben a betegségben, a korábban idiopathiásnak tartott kórképpel kapcsolatosan az antineutrofil citoplazmatikus antitest (ANCA) patogenetikai szerepének feltételezése alapján RPGN esetében is javasolt PEX végzése (20). Focalis Segmentalis Glomerulosclerosis (FSGN) A FSGN következtében kialakuló végsádiumú vesebetegek 15-55%-a esetében a vesetranszplantációt követõen ismét kiújul a proteinuria. Ennek hátterében egy ismeretlen eredetû, kda fehérje áll, mely fokozza a glomeruláris permeabilitást. PEX-szel csökkenthetõ a proteinuria, és segít a vese normális szerkezetének fenntartásában, ezért ma a PEX a FSGN post-transzplantációs kiújulásának standard kezeléséhez tartozik (4). Másodlagos vesebetegségek A plazmaferezis felnõttkori indikációi Szisztémás lupus erythematodes (SLE), lupus nephritis A legtöbb randomizált kontrollált vizsgálatnak nem sikerült kimutatni, hogy PEX alkalmazása az immunszuppresszív kezelés mellett további elõnyt jelent a beteg számára lupus nephritis esetében (6,26). Ugyanakkor, Loo és mtsai súlyos lupus nephritis esetén kiegészítõ kezelésként az immunadszorpcióval egyforma hatékonyságúnak és alkalmazandónak találták (27). Noha a vesebetegségek között tárgyaljuk, az SLEhez társuló központi idegrendszeri, vasculitises manifesztáció esetén is indokolt PEX alkalmazása (38). Antifoszfolipid szindróma (APS) Az APS artériás és vénás thrombosis kialakulásával, ismétlõdõ vetéléssel és más negatív kimenetelû terhességi problémával, valamint antifoszfolipid antitestek jelenlétével jellemezhetõ. PEX alkalmazása segíthet a terhesség sikeres kimenetelében és a vese betegségének megszûntetésében. A katasztrofális APS (nagy mortalitással járó súlyos APS forma) kezelésének integráns részét képezi a PEX (14). Cryoglobulinemia A korábbi terminológiával esszenciális kevert cryoglobulinaemia hátterében leggyakrabban hepatitis C infekció áll. Akár életet fenyegetõ súlyosságú vasculitis is kialakulhat, mely során progrediáló necrosis, gyakran a végtag elvesztése következhet be. Annak ellenére, hogy randomizált, kontrollált vizsgálattal nem támasztható alá, konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a PEX a cryoglobulin eltávolítása révén hatékony kezelési mód. Az újabb irodalmi adatok szerint a HCV infekcióhoz társuló vasculitis esetében autoimmun folyamatok is generálódnak (19). Sokszor a vírusellenes terápia elégtelen volta, valamint az immunszuppresszív terápia alkalmazásával kapcsolatos nehézségek miatt a PEX egyedüli terápiás lehetõséggé válik, ez tovább növeli jelentõségét. A kezelési protokoll 1-3 naponta a plazmatérfogat 1-1,5-szeresének kicserélése, 5%-os albumin, vagy plazmapótlással. A kezelést megefelelõ hõmérsékletû körülmények között kell végezni (13,40). Myeloma multiplex és a cast nephropathia A paraproteinek a vesetubulusokban kicsapódva, a nefron lumenét elzárva veseelégtelenséget okozhat- 19

20 nak. A PEX gyors és hatékony módja a paraproteinek eltávolításának. A myeloma nem ritkán veseelégtelenség hátterében álló okként kerül diagnózisra. Ilyenkor a megkezdett komplex kezelés fontos, sokszor elsõ lépése a PEX alkalmazása és a paraprotein koncentráció ilyen módon történõ gyors csökkentése. A kemoterápia ezzel szinkronizáltan kell, hogy történjen (48). ANCA-asszociált vasculitis Bár kontrollált, randomizált vizsgálatok elõnyösebbnek találták a PEX-sel kiegészített immunszuppresszív kezelést a standard terápiához képest, egy késõbbi alcsoport analízis szerint az emelkedett szérum kreatinin értékkel rendelkezõ, és a dialízis-függõ betegek számára hasznos a PEX. A késõbbiekben ezt számos kontrollált vizsgálat alátámasztotta (10,46). Thromboticus thrombocytopeniás purpura / Haemolyticus uraemias szindróma (TTP/HUS) Thromboticus microangiopathiának (TMA) nevezzük e betegségeket, melyek sok hasonló vonással rendelkeznek. Thrombosis kialakulása, a thrombosis helyének, és az általa okozott vérellátási zavarnak megfelelõ szervkárosodás, felhasználódásos thrombocytopenia, hemolítikus anemia jellemzi mindkettõt. A klinikai kép alapján sokszor nehéz az elkülönítés. A TTP esetében jellegzetesnek tartott neurológiai tünetek HUS-ban is gyakran kialakulnak. A diarrhoea inkább HUS-ra jellemzõ (D HUS). A TTP esetében a von Willebrand faktor nagy multimerjei alakulnak ki annak következtében, hogy nem megfelelõ a fehérje hasítását végzõ proteáz (ADAMTS13) mûködése enzimhiány, vagy inhibitor jelenléte miatt. A TTP és a HUS elkülönítésében az ADAMTS13 aktivitás mérése, illetve ADAMTS13 inhibitor kimutatása segíthet. Felnõtteken a TTP gyakoribb, a HUS ritkábban fordul elõ. A TTP esetében a PEX egyértelmûen hasznos, még azokban az esetekben is, ahol nem mutatható ki inhibitor (35). HUS esetében a PEX hatékonyságát csak bizonyos formákban sikerült bizonyítani. A TTP/HUS terminológia létjogosultságát az is alátámasztja, hogy a TTP a PEX gyors megkezdése és alkalmazása nélkül szinte 100%-os mortalitással jár, a PEX viszont minimálisra csökkenti a halálozást. Mivel a differenciál-diagnosztika nem könnyû, TTP gyanúja esetén a kezelést haladéktalanul meg kell kezdeni (29). A TTP primer (szerzett és örökletes) és szekunder formái ismertek. A primer kórformák esetében 80-90%- os terápiás válasz érhetõ el. A másodlagos formáknál 50-70%-os terápiás válasz várható, kivétel az õssejt-átültetéshez, disszeminált malignus tumorhoz, malignus hypertoniához társuló TTP, melyek nem reagálnak a PEX kezelésre (7). A HUS esetében az atípusos, komplement regulációs zavaron alapuló esetek egy részében (H faktor, I faktor, B faktor defektus) 50-70%-os terápiás válasz figyelhetõ meg, míg a többi primer kórforma, valamint a szekunder formák nem reagálnak a PEX kezelésre (34). A plazmaferezis felnõttkori indikációi HELLP szindróma A microangiopathiás haemolysis speciális formája a terhességhez kapcsolódóan kialakuló HELLP szindróma, mely haemolysis, emelkedett májenzim értékek, thrombocytopenia együttes jelenlétével jellemezhetõ. Az anyai és magzati halálozás egyik vezetõ tényezõje, a diagnózis gyors felállítása alapvetõ fontosságú. A folyamat súlyosságától, a magzat érettségétõl, a terhességi idõtõl függõen azonnali szülés, (elsõsorban császármetszés) vagy konzervatív kezelés a választandó. Szteroid adása, vérnyomás kontroll, roham megelõzés mind a konzervatív kezelés összetevõi. A laboratóriumi paraméterek a szülést követõen tovább rosszabbodhatnak, javulás a harmadik-negyedik nap táján várható. PEX alkalmazása jótékony hatású azoknál a betegeknél, akiknél súlyos thrombocytopenia alakul ki, és a májfunkciós paraméterek javulása sem következik be a szülést követõen (21). Mivel sokszor a terhesség során kialakuló TTP és a HELLP nehezen különíthetõ el, a plazmaferezis azonnali megkezdése, különösen éretlen magzat esetén támogatandó terápiás döntés (31). Szervátültetés várományosai, akik citotoxikus antitestekkel, vagy ABO vércsoport-elleni antitestekkel rendelkeznek A hyperakut kilökõdés veszélye miatt a veseátültetés ellenjavallt azoknál, akik preformált citotoxikus antitestekkkel rendelkeznek. Az immunadszorpció lehetõvé teszi a sikeres átültetést a szenzitizált betegek esetében is. A PEX elõkezelés ugyanakkor az anti-a, vagy anti-b antitestek eltávolítása révén segít az ABO vércsoport antigének által közvetített vascularis rejectio kivédésében (36). Ez a mechanizmus többféle szerv transzplantációja során is jelentõséggel bír, a megnövekedett transzplantációs aktivitás következtében, a felmerülõ igények támogatása a plazmaferezisek alkalmazásának gyakoriságát eddig is emelték, és várhatóan további növekedést igényelnek. A plazmaferezis neurológiai indikációi A PEX két leggyakoribb neurológiai indikációja a heveny gyulladásos demyelinizáló polyneuropathia: a Guillain-Barré szindróma és a myasthenia gravis (22). Guillain-Barré szindróma (GBS) A GBS autoimmun betegség: a perifériás ideg myelinje ellen termelõdõ komplement kötõ IgM autoantitesteknek tulajdonítanak oki szerepet a betegség kialakulásában (2,24). A PEX hatékonyságát számos nagy betegszámú kontrollált vizsgálat bizonyította (1, 2). A neurológiai deficit csökkenése lényegesen gyorsabban és nagyobb mértékben következik be PEX kezelés kapcsán, mint alkalmazása nélkül. Elsõ vonalbeli kezelésként javasolt, csakúgy, mint az intravénás immunglobulin (IVIG). A betegség minél koraibb szaká- 20

Plazmaferezis kezelések diagnózis szerinti megoszlása az elmúlt 30 évben (1983-2012) Myastenia Gravis 1353 Guillain-Barre 891 CIDP, SM, DEVIC 595

Plazmaferezis kezelések diagnózis szerinti megoszlása az elmúlt 30 évben (1983-2012) Myastenia Gravis 1353 Guillain-Barre 891 CIDP, SM, DEVIC 595 Szemelvények a Debreceni Egyetem III. számú Belklinikáján az elmúlt 30 évben végzett plazmaferezis kezelésekből Dr. Soltész Pál Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum III. Belklinika Aferezis

Részletesebben

Aferezis készítmények a klinikai gyakorlatban Dr Geréb Anna. Definíciók Felosztás felhasználás előállítás módja Feltalálók Gyakorlati vonatkozások

Aferezis készítmények a klinikai gyakorlatban Dr Geréb Anna. Definíciók Felosztás felhasználás előállítás módja Feltalálók Gyakorlati vonatkozások Aferezis készítmények a klinikai gyakorlatban Dr Geréb Anna Definíciók Felosztás felhasználás előállítás módja Feltalálók Gyakorlati vonatkozások Aferezis készülékek konstruktőrei Centrifugális elven

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában

Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában Dr. Bazsó Anna ORFI Klinikai Immunológiai, Felnőtt-és Gyermekreumatológiai Osztály Haladás a reumatológia, immunológia

Részletesebben

Új lehetőségek az immunadszorpciós kezelésben. III. Terápiás Aferezis Konferencia, Debrecen Bielik Norbert

Új lehetőségek az immunadszorpciós kezelésben. III. Terápiás Aferezis Konferencia, Debrecen Bielik Norbert Új lehetőségek az immunadszorpciós kezelésben III. Terápiás Aferezis Konferencia, Debrecen Bielik Norbert TheraSorb aferézis rendszer teljes megoldást kínál a következő applikációkra: Immunadszorpció (totál

Részletesebben

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen Kryoglobulinaemia kezelése Domján Gyula Semmelweis Egyetem I. Belklinika Mi a kryoglobulin? Hidegben kicsapódó immunglobulin Melegben visszaoldódik (37 C-on) Klasszifikáció 3 csoport az Ig komponens

Részletesebben

A plazmaferezis szerepe immunológiai. Dr. Haris Ágnes, Dr. Polner Kálmán Szent Margit Kórház, Budapest, Nephrológia Osztály Plazmaferezis Részlege

A plazmaferezis szerepe immunológiai. Dr. Haris Ágnes, Dr. Polner Kálmán Szent Margit Kórház, Budapest, Nephrológia Osztály Plazmaferezis Részlege A plazmaferezis szerepe immunológiai etiológiájú vesebetegségekben Dr. Haris Ágnes, Dr. Polner Kálmán Szent Margit Kórház, Budapest, Nephrológia Osztály Plazmaferezis Részlege 1189 PEX kezelés indikációja

Részletesebben

TERÁPIÁS AFEREZIS KONFERENCIA 2013.

TERÁPIÁS AFEREZIS KONFERENCIA 2013. II. TERÁPIÁS AFEREZIS KONFERENCIA II. TERÁPIÁS AFEREZIS KONFERENCIA 2013. Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Simonyi Tanterem 2013. szeptember 27. Elnöki köszöntő Nagy tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

Plazmaferezis a SE I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján. Dr. Kelen Kata

Plazmaferezis a SE I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján. Dr. Kelen Kata Plazmaferezis a SE I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján Dr. Kelen Kata 2008-2012 22 beteg 180 PF 8 féle indikáció Egy betegnél legkevesebb: 2 PF Egy betegnél legtöbb: 40 PF PF kezelésben részesülő betegek/kezelések

Részletesebben

Tantermi előadás. Nagy Viktor Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika

Tantermi előadás. Nagy Viktor Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Tantermi előadás Nagy Viktor Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Glomerulonephritis acuta, nephrosis syndroma, glomerulonephritis chronica. Budapest, 2015. II. 10. Normális glomerulus

Részletesebben

A szakaszos üzemű aferezis kezelésektől az immunadszorpcióig- Szegedi Professzor Úr emlékére

A szakaszos üzemű aferezis kezelésektől az immunadszorpcióig- Szegedi Professzor Úr emlékére A szakaszos üzemű aferezis kezelésektől az immunadszorpcióig- Szegedi Professzor Úr emlékére Prof. Dr. Soltész Pál DE KK Angiológia Tanszék, Terápiás Aferezis Részleg III. Terápiás Aferezis Kongresszus,

Részletesebben

TERÁPIÁS APHERESIS GYERMEKKORBAN. Dr. Túri Sándor, Berecki Csaba, Haszon Ibolya, Papp Ferenc,

TERÁPIÁS APHERESIS GYERMEKKORBAN. Dr. Túri Sándor, Berecki Csaba, Haszon Ibolya, Papp Ferenc, TERÁPIÁS APHERESIS GYERMEKKORBAN Dr. Túri Sándor, Berecki Csaba, Haszon Ibolya, Papp Ferenc, Ábrahám László SZTE Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Központ Szeged Plasma exchange Double filtration

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Forró pontok a belgyógyászati és határterületi klinikai immunológiában 2009.09.17 2009.09.19. Kölcsey Ferenc Kongresszusi Központ, Debrecen Főszervező:

Részletesebben

30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében

30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében 30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében Dr.Réti Marienn Egyesített Szent István és Szent László Kórház Hematológia és Őssejt-transzplantációs Osztály Thrombotikus mikroangiopathiák ENDOTHEL INFEKCIÓK:

Részletesebben

dr. Tremmel Anna, SE I.sz. Bel. Klinika, Aferezis Az egészségügyi ellátás minőségét komplex tényezők határozzák meg, ezért ennek definiálása a mai napig nem egységes. A minőség alapvetően a paciensekről

Részletesebben

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek

K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek BI544 / 20141201 K 1313 Védőháló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A Vienna

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek

Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek Ügyfél-tájékoztató és különös feltételek VédőHáló csoportos, kritikus betegségekre szóló, szolgáltatást finanszírozó biztosítás (termékkód: 15041) Nyomtatványszám: F 150410 01 1411 Jelen feltételek hatályba

Részletesebben

Terápiás aferezis: javallatok, kezelési eredmények

Terápiás aferezis: javallatok, kezelési eredmények Terápiás aferezis: javallatok, kezelési eredmények dr. Tremmel Anna, Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika, Aferezis Az aferezis = apheresis: a görög eredetű aphareisis szóból származik és kivonást

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

Az immunadszorpciós kezelés kivitelezése dilatatív cardiomyopathiában

Az immunadszorpciós kezelés kivitelezése dilatatív cardiomyopathiában Az immunadszorpciós kezelés kivitelezése dilatatív cardiomyopathiában Bozóki-Beke Krisztina Témavezetők: Prof. Dr. Soltész Pál, Szabóné Törő Anna Társszerzők: Dr. Vass Melinda, Rácz István, Fábiánné Gelsi

Részletesebben

Apheresis hematológiai indikációi

Apheresis hematológiai indikációi Leukémiák és ferezis Demeter Judit demjud @bel1.sote.hu Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Hematológia Apheresis hematológiai indikációi Csontvelőátültetés és transzfúzió: ABO inkompatibilis

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Veserészvétel rendszerbetegségekben. dr Jánoskuti Lívia III.Belklinika

Veserészvétel rendszerbetegségekben. dr Jánoskuti Lívia III.Belklinika Veserészvétel rendszerbetegségekben dr Jánoskuti Lívia III.Belklinika Rendszerbetegségek veserészvétellel 1. Hypertenziv nephropathia/nephrosclerosis 2. Metabolikus betegségek( Diabetes mell., Köszvény)

Részletesebben

Thrombotikus mikroangiopátiák

Thrombotikus mikroangiopátiák Thrombotikus mikroangiopátiák Prohászka Zoltán Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Kutatólaboratórium, Budapest prohoz@kut.sote.hu Klinikai Immunológia és Allergológia Szakorvos tanfolyam,

Részletesebben

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Antigén Antitest Alapok Antigén: vvt,, baktérium, latex gyöngy felszínén (µm( m nagyságú partikulum) Antitest:

Részletesebben

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen (Debrecen, Nagyerdei krt. 1.) Főszervező: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

Részletesebben

Trombotikus mikroangiopátiák diagnosztikus megfontolása

Trombotikus mikroangiopátiák diagnosztikus megfontolása Trombotikus mikroangiopátiák diagnosztikus megfontolása Prohászka Zoltán III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest prohoz@kut.sote.hu I. Terápiás Aferezis Konferencia, 2012. nov. 10.

Részletesebben

Fotoferezis másként. Dr. Tremmel Anna Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Aferezis

Fotoferezis másként. Dr. Tremmel Anna Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Aferezis Fotoferezis másként Dr. Tremmel Anna Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Aferezis Extracorporális fotoferezis (ECP) Fotoaferezis ( PAP) Egy leukaferezis alapú immunmodulációs terápia: ahol

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000093T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 749886 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék

IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék A reumatológiai/gyulladásos betegségek felismerése és szövődményei IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék Gyulladásos betegségek

Részletesebben

Plazmaferezis neurológiai kórképekben. Devic betegség. Dr.Simó Magdolna SE Neurológiai Klinika

Plazmaferezis neurológiai kórképekben. Devic betegség. Dr.Simó Magdolna SE Neurológiai Klinika Plazmaferezis neurológiai kórképekben Devic betegség Dr.Simó Magdolna SE Neurológiai Klinika TPE neurológiai indikációi Myasthenia gravis Guillain Barre syndroma / AIDP CIDP ADEM Sclerosis multiplex PPN

Részletesebben

TERÁPIÁS APHERESIS GYERMEKKORBAN. Dr. Túri Sándor. SZTE Gyermekklinika, Szeged

TERÁPIÁS APHERESIS GYERMEKKORBAN. Dr. Túri Sándor. SZTE Gyermekklinika, Szeged TERÁPIÁS APHERESIS GYERMEKKORBAN Dr. Túri Sándor SZTE Gyermekklinika, Szeged AZ APHERESIS INDIKÁCIÓJA (1) Haemolycitus uraemiás szindróma gyermekkori atípusos HUS gyermekkori terápia rezisztens típusos

Részletesebben

HAEMOTERÁPIA. Általános szempontok

HAEMOTERÁPIA. Általános szempontok Általános szempontok HAEMOTERÁPIA Komponens (zélzott) terápia Csoportazonos vér adható Négy órán belül beadandó (lejárati idő 35 nap) Egyéb gyógyszerrel nem adható (fiz. só, 5%-os albumin) 1 E vér 10g/L-el

Részletesebben

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól A születéskor gyűjthető őssejtekről, felhasználási lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet szolgáltatásairól krio Családi Őssejtbank A KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. 2004 óta végzi köldökzsinórvér

Részletesebben

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Dr Petrovicz Edina 2012.11.10. ESZISZL Kh. és Rendelőintézet Hepatitis C vírus (HCV) Flaviviridae család Hepacivirus nemzetség egyszálú RNS vírus Choo és Kuo 1989.

Részletesebben

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Prof. Sármay Gabriella, Dr. Bajtay Zsuzsa, Dr. Józsi Mihály, Prof. Kacskovics Imre Prof. Erdei Anna Szerdánként, 10.00-12.00-ig, 5-202-es terem 1 2016. 02. 17.

Részletesebben

Demyelinisatios betegségek felosztása

Demyelinisatios betegségek felosztása Demyelinisatios betegségek felosztása Centralis Sclerosis multiplex Neuromyelitis optica Devic Balo féle concentricus sclerosis Perifériás Guillain-Barré szindróma Chronicus inflammatios demyelinisation

Részletesebben

Szisztémás autoimmun betegségek: a kezelés és gondozás elvei Dr Szűcs Gabriella

Szisztémás autoimmun betegségek: a kezelés és gondozás elvei Dr Szűcs Gabriella Szisztémás autoimmun betegségek: a kezelés és gondozás elvei Dr Szűcs Gabriella DEOEC Reumatológiai Tanszék Szisztémás autoimmun betegségek Tünetek diagnózis Szervi manifesztációk, stádium felmérése Prognosztikai

Részletesebben

- MARSMájelégtelenség kezelésére szolgáló eljárás. Általános leírás, és alkalmazás. A MARS monitor az egyszerhasználatos szerelékkel

- MARSMájelégtelenség kezelésére szolgáló eljárás. Általános leírás, és alkalmazás. A MARS monitor az egyszerhasználatos szerelékkel Haemobil Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1025. Budapest Vend u. 20 1255. PF: 45. Tel: 224-00-44 Fax: 213-77-48 Akut dialízis és plazmaferezis: 30/ 400 92 00

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Fábiánné Gelsi Eleonóra

Fábiánné Gelsi Eleonóra Az intenzív osztályos ellátás szempontjai plazmaferezissel kezelt betegeink kapcsán Fábiánné Gelsi Eleonóra Témavezető: Prof. Dr. Soltész Pál, Szabóné Törő Anna Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi

Részletesebben

Autoimmun hemolitikus anaemiák, jellemzőik, transzfúziós konzekvenciák. Dr. Molnár Attila OVSZ MTV

Autoimmun hemolitikus anaemiák, jellemzőik, transzfúziós konzekvenciák. Dr. Molnár Attila OVSZ MTV Autoimmun hemolitikus anaemiák, jellemzőik, transzfúziós konzekvenciák Dr. Molnár Attila OVSZ MTV Definíció, felosztás A szervezetben a saját vvt-k ellen termelt ellenanyagok okozzák a hemolízist. Anaemia

Részletesebben

PDF Compressor Pro. Dr Petrovicz Edina.április.

PDF Compressor Pro. Dr Petrovicz Edina.április. Dr Petrovicz Edina.április. Az immunrendszer feladata Saját és idegen felismerése Kórokozó mikroorganizmusok elleni védekezés A szervezet saját, megváltozott sejtjeinek a felismerése, eliminálása Az immunrendszer

Részletesebben

III. TERÁPIÁS AFEREZIS KONFERENCIA

III. TERÁPIÁS AFEREZIS KONFERENCIA PROGRAMFÜZET III. TERÁPIÁS AFEREZIS KONFERENCIA Debrecen 2014. október 3. péntek Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann u. 49. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák! Nagy szeretettel köszöntjük

Részletesebben

HEVENY ÉS IDÜLT GLOMERULONEPHRITISEK

HEVENY ÉS IDÜLT GLOMERULONEPHRITISEK HEVENY ÉS IDÜLT GLOMERULONEPHRITISEK Prof. Dr. Kiss István Geriátriai Tanszéki Csoport Semmelweis Egyetem, ÁOK, II.sz. Belgyógyászati Klinika Dél-budai Nephrologiai Központ Szent Imre Egyetemi Oktatókórház,

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

Neuropathiák, dysimmun neuropathiák. Komoly Sámuel PTE Neurológiai Klinika

Neuropathiák, dysimmun neuropathiák. Komoly Sámuel PTE Neurológiai Klinika Neuropathiák, dysimmun neuropathiák Komoly Sámuel PTE Neurológiai Klinika A központi és környéki idegrendszer határa Központi idegrendszer: oligodendrogliák Környéki idegrendszer: Schwann-sejtek A környéki

Részletesebben

Anaemia súlyossága. Súlyosság. Fokozat

Anaemia súlyossága. Súlyosság. Fokozat Anaemia súlyossága Fokozat Súlyosság WHO érték (g/l) 0 norm. tartomány >/=110 1 enyhe 95-109 2 mérs. súlyos 80-94 3 súlyos 65-79 4 életveszélyes < 65 Anaemia (+ egyéb hematológiai eltérés) igen nem csv.

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Forró pontok a belgyógyászati és határterületi klinikai immunológiában 2009.09.17 2009.09.19. Kongresszusi Központ, Debrecen Főszervező: Prof. Dr.

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

VASCULITISEK, TÜDŐ-VESE SZINDRÓMÁK GYERMEK ÉS FELNŐTT KORBAN. Dr. Túri Sándor SZTE Gyermekklinika, Szeged

VASCULITISEK, TÜDŐ-VESE SZINDRÓMÁK GYERMEK ÉS FELNŐTT KORBAN. Dr. Túri Sándor SZTE Gyermekklinika, Szeged VASCULITISEK, TÜDŐ-VESE SZINDRÓMÁK GYERMEK ÉS FELNŐTT KORBAN Dr. Túri Sándor SZTE Gyermekklinika, Szeged Renal vascular involvement in vasculitides ANCA-induced vasculitis: a possible pathogenetic path

Részletesebben

Vörösvérsejt ellenes autoantitestek. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Vörösvérsejt ellenes autoantitestek. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Vörösvérsejt ellenes autoantitestek Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Vörösvérsejt ellenes autoantitestek Fogalom meghatározás - Vörösvérsejt ellenes antitest (autoantitest) az,

Részletesebben

Klinikai immunológia, reumatológia Auguszta tanterem Tematika:

Klinikai immunológia, reumatológia Auguszta tanterem Tematika: Az intézet neve: Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika és Reumatológiai Tanszék A tárgy neve: Klinikai immunológia, reumatológia Oktatási év, félév: 2013. III. évfolyam, 2. félév Óraszám/félév:

Részletesebben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Dr. Mikala Gábor Főv. Önk. Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Mit kell tudni a myelomáról? Csontvelőből

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT

TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT Felelős kiadó: dr. Jákó Kinga, az OVSZ főigazgatója Technikai szerkesztő: dr. Jenei Béla ISBN 978-963-88164-2-9 ISSN 1789-7491 OVSZ, Budapest, 2014 TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT Az OVSZ

Részletesebben

FOSZFOLIPID ELLENES ANTITESTEK AZ ATHEROTHROMBOSIS EGYES KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁSAIBAN

FOSZFOLIPID ELLENES ANTITESTEK AZ ATHEROTHROMBOSIS EGYES KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁSAIBAN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FOSZFOLIPID ELLENES ANTITESTEK AZ ATHEROTHROMBOSIS EGYES KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁSAIBAN Dr. Veres Katalin Debreceni Egyetem, Orvos-és Egészségtudományi Centrum III.

Részletesebben

Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása

Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása Dr. Faggyas Attila Szent László Kórház, GYITO Őssejttranszplantáció (SCT) Az őssejttranszplantáció egy rohamosan fejlődő terápiás lehetőség különböző malignus

Részletesebben

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Citopeniák Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Anémia okai Fokozott pusztulás-vvt élettartam csökkenés (

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM PROGRAM 2015. NOVEMBER 12 14. DEBRECENI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG SZÉKHÁZA 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN U. 49. Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem ÁOK Klinikai

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

A thrombotikus micorangiopathiák diagnosztikájának és kezelésének aktuális kérdései

A thrombotikus micorangiopathiák diagnosztikájának és kezelésének aktuális kérdései A thrombotikus micorangiopathiák diagnosztikájának és kezelésének aktuális kérdései Prohászka Zoltán, Szilágyi Ágnes, Réti Marienn, Reusz György Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyászati Klinika Kutatólaboratórium

Részletesebben

AZ IMMUNOLÓGIAI LABORATÓRIUM DIAGNOSZTIKAI LEHETİSÉGEI. http://rimm.dote.hu

AZ IMMUNOLÓGIAI LABORATÓRIUM DIAGNOSZTIKAI LEHETİSÉGEI. http://rimm.dote.hu AZ IMMUNOLÓGIAI LABORATÓRIUM DIAGNOSZTIKAI LEHETİSÉGEI http://rimm.dote.hu Az Immunológiai Laboratórium feladata: A, Egy beteg immunrendszerének komplex vizsgálatával adatokat szolgáltatni egy immunológiai

Részletesebben

AZ AUTOIMMUNITÁS VIZSGÁLATA. dr Gergely Péter egyetemi tanár

AZ AUTOIMMUNITÁS VIZSGÁLATA. dr Gergely Péter egyetemi tanár AZ AUTOIMMUNITÁS VIZSGÁLATA dr Gergely Péter egyetemi tanár Nincs autoimmunitást eldöntő általános vizsgálat Csak egyes konkrét autoimmun betegségekre jellemző laboratóriumi vizsgálatok vannak Autoimmun

Részletesebben

A köpenysejtes limfómákról

A köpenysejtes limfómákról A köpenysejtes limfómákról Dr. Schneider Tamás Országos Onkológiai Intézet Lymphoma Centrum Limfóma Világnap 2014. szeptember 15. Limfómám van! Limfómám van! Igen? De milyen típusú? Gyógyítható? Nem gyógyítható?

Részletesebben

Az OTKA által támogatott pályázat címe: Az immuntolerancia vizsgálata autoimmun kórképekben

Az OTKA által támogatott pályázat címe: Az immuntolerancia vizsgálata autoimmun kórképekben Az OTKA által támogatott pályázat címe: Az immuntolerancia vizsgálata autoimmun kórképekben Témavezető: Dr. Szegedi Gyula Résztvevők: Dr. Sipka Sándor Dr. Bodolay Edit Dr. Zeher Margit Dr. Dankó Katalin

Részletesebben

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek gasztrointesztinális vonatkozásai OTKA nyilvántartási szám: T046437 Dr. Sütő Gábor Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Immunológiai

Részletesebben

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Végső Gy, Piros L, Toronyi É, Chmel R, Török Sz, Földes K, Molnár M, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A daganatok

Részletesebben

A véralvadás zavarai I

A véralvadás zavarai I A véralvadás zavarai I Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi kar 27.9.2009 koagmisks1.ppt Oliver Rácz 1 A haemostasis (véralvadás) rendszere Biztosítja a vérrög (véralvadék, trombus) helyi keletkezését

Részletesebben

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ Streptase 1 500 000 NE liofilizátum oldatos injekcióhoz/infúzióhoz streptokinase HATÓANYAG: Stabilizált tiszta sztreptokináz. A Streptase

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

Vesebetegségek tünettana, klinikai szindrómák. A veseműködés vizsgálómódszerei

Vesebetegségek tünettana, klinikai szindrómák. A veseműködés vizsgálómódszerei Vesebetegségek tünettana, klinikai szindrómák. A veseműködés vizsgálómódszerei 1 Kórelőzmény Család: vesebetegség vesekövesség hypertonia cukorbetegség fejlődési rendellenesség Beteg: fentieken kívül:

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Egy titokzatos betegség és rehabilitációs lehetőségei

Egy titokzatos betegség és rehabilitációs lehetőségei Egy titokzatos betegség és rehabilitációs lehetőségei Guillain-Barré szindróma Dr.Weinhoffer Judit Állami Egészségügyi Központ, HÉMORI Guillain-Barre szindróma: gyulladásos polyganglio-radiculo-neuritis,

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

Bevezetı, a tanfolyam rendjének ismertetése A hazai hematológia története Az ıssejtek eredete, fejlıdése és öregedése

Bevezetı, a tanfolyam rendjének ismertetése A hazai hematológia története Az ıssejtek eredete, fejlıdése és öregedése Hematológiai Szakvizsga Elıkészítı tanfolyam 2011. 01. 31-02. 17. Helyszín: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, Könyvtár 1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a Elıadás napja Idıpont Hossz Elıadás

Részletesebben

Terhesség immunológiai vonatkozásai. Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, október 2-3.

Terhesség immunológiai vonatkozásai. Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, október 2-3. Terhesség immunológiai vonatkozásai Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, 2014. október 2-3. Az immunrendszer terhességben Magzat: szemiallograft Th1/Th2/Th17

Részletesebben

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mikor kezdődött? 2000-ig az Egyesült Államokban>40.000 OPT kezelt beteg Maurice E. Shils,

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma (CAPS) diagnosztikája és sikeres immunmoduláns kezelése - esetbemutatás

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma (CAPS) diagnosztikája és sikeres immunmoduláns kezelése - esetbemutatás Katasztrófális antifoszfolipid szindróma (CAPS) diagnosztikája és sikeres immunmoduláns kezelése - esetbemutatás II. Terápiás Aferezis Konferencia Soltész Pál, Nagy-Vincze Melinda, Tarr Tünde, Győri Nikolett,

Részletesebben

Hemolitikus urémiás szindróma, a komplementrendszer vizsgálata

Hemolitikus urémiás szindróma, a komplementrendszer vizsgálata Hemolitikus urémiás szindróma, a komplementrendszer vizsgálata Prohászka Zoltán Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Füst György Komplement Diagnosztikai Laboratórium Budapest prohoz@kut.sote.hu

Részletesebben

Katasztrófálisantifoszfolipidantifoszfolipid

Katasztrófálisantifoszfolipidantifoszfolipid Katasztrófálisantifoszfolipidantifoszfolipid szindróma (CAPS) diagnosztikája és sikeres immunmodulánskezelése - esetbemutatás II. Terápiás Aferezis Konferencia Soltész Pál,Nagy-Vincze Melinda, Tarr Tünde,

Részletesebben

RAPIDAN PROGREDIÁLÓ GLOMERULONEPHRITIS ÉS LUPUS CEREBRITIS BETEGEINK KIMENETELE AFEREZISSEL KOMBINÁLT IMMUNSZUPPRESSZÍV TERÁPIA ALKALMAZÁSÁT KÖVETŐEN

RAPIDAN PROGREDIÁLÓ GLOMERULONEPHRITIS ÉS LUPUS CEREBRITIS BETEGEINK KIMENETELE AFEREZISSEL KOMBINÁLT IMMUNSZUPPRESSZÍV TERÁPIA ALKALMAZÁSÁT KÖVETŐEN RAPIDAN PROGREDIÁLÓ GLOMERULONEPHRITIS ÉS LUPUS CEREBRITIS BETEGEINK KIMENETELE AFEREZISSEL KOMBINÁLT IMMUNSZUPPRESSZÍV TERÁPIA ALKALMAZÁSÁT KÖVETŐEN Dr. Haris Ágnes, Dr. Arányi József, Bakonyvári Mariann,

Részletesebben

A transzplantáció immunológiai vonatkozásai. Transzplantáció alapfogalmak. A transzplantáció sikere. Dr. Nemes Nagy Zsuzsa OVSZ Szakképzés 2012.

A transzplantáció immunológiai vonatkozásai. Transzplantáció alapfogalmak. A transzplantáció sikere. Dr. Nemes Nagy Zsuzsa OVSZ Szakképzés 2012. 1 A transzplantáció immunológiai vonatkozásai Dr. Nemes Nagy Zsuzsa OVSZ Szakképzés 2012. Transzplantáció alapfogalmak Transzplantáció:szövet/szervátültetés Graft: transzplantátum Allotranszplantáció:

Részletesebben

Plazmaferezis és transzplantáció

Plazmaferezis és transzplantáció Plazmaferezis és transzplantáció Langer Róbert Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika Problémafelvetés HLA ellenes antitestek jelenléte / magas szintje panel reactive antibodies (PRA)

Részletesebben

Bírálat Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről

Bírálat Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről 1 Bírálat Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről Az értekezés kb. 120 oldalon tárgyalja a témakörben végzett klinikai kísérletes

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. Tudományos program 2011. április 29., péntek Referátumok Prof. Dr. Túri Sándor,

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Te mit gondolsz.a magyar MARS-ról? Fazakas János Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Te mit gondolsz.a magyar MARS-ról? Fazakas János Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Te mit gondolsz.a magyar MARS-ról? Fazakas János Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Te mit gondolsz.a magyar MARS-ról? 1. Mielőtt használod ismerd meg az akut májelégtelenséget Te

Részletesebben

Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt?

Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt? Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt? Iványi Zsolt, Valkó Luca Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Semmelweis Egyetem SZINT 2013. november 15. Mikor? Ideálisan Akut vesesérülés

Részletesebben

betegségek Neurológiai Klinika

betegségek Neurológiai Klinika Neuromyelitis optica (NMO) spektrum betegségek g Illés Zsolt Neurológiai Klinika Pécs 2003. kémiai Nobel-díj for discoveries concerning channels in cell membranes Roderick MacKinnon (1956) for structural

Részletesebben

Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM

Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM Kötelező szinten tartó tanfolyam transzfuziológusoknak 2013. Dr. Borka Péter Áldás vagy átok?! Káros immunmoduláció 1. Tumor immunológia 2. Bakteriális/vírus

Részletesebben

A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben