Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1"

Átírás

1 4147 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák. ÓVÓDAVEZETŐ Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű, a megbízástól számított legfeljebb 5 év időtartamra szóló magasabb vezetői megbízás. A munkavégzés helye: 3571 Alsózsolca, Fekete István út 7. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való észszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség, pedagógus-munkakörben szerzett-legalább 5 éves szakmai tapasztalat vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás-vezetői szakvizsga), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás. 1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.

2 4148 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy a pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt, szakmai gyakorlat hiteles igazolása, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról, nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, a Kjt. 41. (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat. A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: a internetes portálon történő közzététel napjától számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi László polgármester nyújt a 06 (46) telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Alsózsolca Város Önkormányzat 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. szám alatti címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Fekete István Óvoda és Bölcsőde, magasabb vezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. -ában meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezéseket követően Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestülete dönt a benyújtott pályázatokról. A pályázat elbírálásának várható határideje: júliusi képviselő-testületi ülés A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KIH közigazgatási állásportál május Alsózsolca Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája május Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű, a megbízástól számított legfeljebb 5 év időtartamra szóló magasabb vezetői megbízás.

3 4149 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám A munkavégzés helye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 168. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való észszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség, pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás-vezetői szakvizsga), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás. fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy a pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt, szakmai gyakorlat hiteles igazolása, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról, nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, a Kjt. 41. (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat. A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: a internetes portálon történő közzététel napjától számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi László polgármester nyújt a 06 (46) telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Alsózsolca Város Önkormányzat, 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. szám alatti címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Alsózsolcai 2. sz. Óvoda, magasabb vezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti

4 4150 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. -ában meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezéseket követően Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestülete dönt a benyújtott pályázatokról. A pályázat elbírálásának várható határideje: júliusi képviselő-testületi ülés. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KIH közigazgatási állásportál május Alsózsolca Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája május 8. Felsővadász Községi Önkormányzata a Felsővadász Községi Önkormányzata óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, éig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3814 Felsővadász, Ady Endre utca 6/A. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. főiskola, intézményvezetői szakképesítés vagy pedagógus-szakvizsga, óvodapedagógus, legalább 1 3 évi szakmai tapasztalat, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat, B kategóriás jogosítvány. pályázó szakmai önéletrajza, képesítést igazoló oklevelek másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

5 4151 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, nyilatkozat, hogy nem áll fenn a Kjt a szerinti összeférhetetlenség. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Krisztián nyújt, a 06 (46) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Felsővadász Községi Önkormányzata címére történő megküldésével (3814 Felsővadász, Ady Endre utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető). A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról Felsővadász községi Önkormányzat képviselőtestületi ülésen dönt. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 10. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Felsővadász községi Önkormányzat hirdetőtáblája KIH közigazgatási állásportál Göd Város Önkormányzat a Gödi Kincsem Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2132 Göd, Lenkey utca A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az intézmény folyamatos szakmai fejlesztése, SNI gyermekek ellátásának megszervezése, bevezetése évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. főiskola, felsőfokú képesítés, szakirányú főiskolai végzettség [a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 67. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség],

6 4152 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, pedagógusi munkakörben szerzett gyakorlat, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közoktatási vezetői gyakorlat, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. szakmai önéletrajz, a vezetési program, az intézmény fejlesztésére vonatkozó program, a képesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (V. pont, B, D. alpont), a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 3. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Atilla nyújt, a 06 (27) ös telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Göd Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2017., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság soron következő ülésén írásban véleményezi. A pályázat elbírálásának határideje: július 29. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KIH közigazgatási állásportál április 25. Gödi Körkép következő száma A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására A vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt évre, december 21. napjától augusztus 15. napjáig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty u. 96.

7 4153 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása; a pénzeszközökkel való észszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, intézményi költségvetés betartása; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval. Illetmények és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak. a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 67. (1) a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, b) pontjában meghatározott pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, c) pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 66. (1) b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség. részletes, fényképes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a képviselő-testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról. A pályázat benyújtásának határideje: a internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap. A pályázat benyújtásának formája: írásban, zárt borítékban, 1 eredeti példányban. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, 1 eredeti példányban a pályázatnak Hévízgyörk Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u. 124.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint Pályázat a Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda magasabb vezetői álláshelyére, személyesen: Bazan Tibor polgármesternek címezve (2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u. 124.). A pályázat elbírálásának rendje, módja: a pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

8 4154 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a képviselő-testület (várhatóan: szeptember). A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban december 21. napjától tölthető be. A pályázat kiírás közzétételének helye: KIH közigazgatási állásportál honlapon A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, augusztus 1-jétől július 31-ig szól. A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa György u. 5. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körében tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való észszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8. sz. mellékletében meghatározott pótlék mértéke az irányadó. főiskolai szintű óvodapedagógus-végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt, a nevelési-oktatási intézményen pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörbe szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

9 4155 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 1 3 év vezetői tapasztalat. szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását, nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról. A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 6. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/118/2017., valamint a beosztás megnevezését: Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda intézményvezető (magasabb vezető), személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Titkárság, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. I. emelet 30. szoba, a pályázatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban, papíralapon, továbbá 1 példányban, az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen, szkennelt formában kell benyújtani. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakértő bizottság hallgatja meg. Az intézményvezetői megbízásról a véleményezésre felkért szakértő bizottság véleményét mérlegelve, valamint a Művelődési és Szociális Bizottság javaslata alapján Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: június 30. A pályázati felhívás további közzétételének helye: KIH közigazgatási állásportál május 4. Félegyházi Közlöny Kiskunfélegyháza hivatalos honlapja:

10 4156 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám Nagydobos Község Önkormányzata a Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető munkakör betöltésére A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, augusztus 15-étől augusztus 15-éig, 5 évre szól. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4823 Nagydobos, Fő út 131. Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók. az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú végzettség vagy közoktatás-vezető szakképzettség. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, az intézet vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, adatvédelmi nyilatkozat, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban augusztus 15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor polgármester nyújt, a 06 (44) es és a 06 (70) es telefonszámon, valamint az címen. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nagydobos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4823 Nagydobos, Fő út 129.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Nagydobosi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat. A pályázat elbírálásának módja: a képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

11 4157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám Napkor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Napkori Napsugár Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre, augusztus 1. napjától július 31-éig szól. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4552 Napkor, Kossuth utca 22. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való észszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. főiskola, óvodapedagógus, óvodapedagógusi, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, pedagógus-szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen előélet. részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, hozzájáruló nyilatkozata, a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 5. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Napkor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4552 Napkor, Kossuth utca 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1835/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

12 4158 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Napkor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázat nem érkezik. A pályázat elbírálásának határideje: július 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KIH közigazgatási állásportál Napkor Nagyközség Önkormányzat honlapja Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásának Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján pályázatot hirdet az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető, óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, napjától napjáig szól. A munkavégzés helye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. (Napsugár Óvoda), 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87. (Kismókus Óvoda), 2162 Őrbottyán, Óvoda utca 1. (Margaréta Óvoda), 2165 Kisnémedi, Fő út 3. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, cselekvőképesség, valamint annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt.

13 4159 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám Elvárt kompetenciák: vezetői képesség, a szakma iránti elkötelezettség, kiváló kommunikációs képesség, együttműködési készség, csapatban való gondolkodás. részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza pályázó felett korábban, illetve jelenleg munkáltatói jogkört gyakorló személy nevét, tisztségét és elérhetőségét (telefonszám, cím), végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. és 43/A. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kéri-e zárt ülés tartását, a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, egy példányban, a pályázatnak az Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásának Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Óvodavezetői pályázat, személyesen: Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásának Társulási Tanácsa, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. A pályázat benyújtásának határideje: május 30. A pályázat elbírálásának határideje: június 30. A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban július 1. napjától tölthető be. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázattal kapcsolatosan információt Szlucska Edit humánpolitikai ügyintéző nyújt a 06 (28) telefonszámon. A kiíró a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a és honlapon szerezhet.

14 4160 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám Szeghalom Város Önkormányzat a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, tól éig-ig szól. A munkavégzés helye: Békés megye, 5520 Szeghalom, Petőfi Sándor utca 1. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény munkájának koordinálása, a szakmai tevékenység tervezése, szervezése. Felel az intézmény szakszerű és jogszerű működésért, gazdálkodásért. Pályázati lehetőségek figyelése. Személyügyi és gazdasági feladatok ellátása évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. óvodapedagógus főiskolai végzettség és szakképzettség, legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, magyar állampolgárság, a munkakör ellátásához szükséges magyarnyelv-tudás, büntetlen előélet. részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap, végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések, nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni, összeférhetetlenségi nyilatkozat. A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban július 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: a KIH közigazgatási állásportálon történő megjelenéstől számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Macsári József polgármester nyújt, a 06 (66) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szeghalom Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Intézményvezető, személyesen: Macsári József, Békés megye, Szeghalom, Szabadság tér 4 8. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a szakalkalmazotti értekezlet, a Nemzeti Pedagógus Kar Békés megyei szerve és az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottság vélemény nyilvánítását követően Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

15 4161 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 11. szám A pályázat elbírálásának határideje: július 14. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szeghalom város honlapja: Sárrét Televízió, Szeghalom április 14. KIH közigazgatási állásportál április 14. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógusmunkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg a óvodapedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre szóló kinevezés. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 5864 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 22. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK április 27-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK április 27-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. május 8.-ai nyilvános ülésére Előterjesztő : Takács Péter társulási tanács elnöke Előkészítette

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 3700 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságot. k.m.f.

2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságot. k.m.f. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 189/2018. (Xl.29.) számú határozata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 12-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 12-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. szeptember 12-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 3615 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 5. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 4/2017.(I.26.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2017. január 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti: Dr. Varga Tibor

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 99/2015.(V.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Hajdúhadház Város Integrált

Részletesebben

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Testületi napirend sorsz.: Bizottsági napirend sorsz.: Szám: 1-184/2018. Megtárgyalás

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Üsz: 22-39/2018. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete KISZOMBOR

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 9-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat 10/2016.(II.4.) határozat Tárgy: Egészségügy 2015. évi pénzügyi elszámolása Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás által működtetett védőnői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 13-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 33/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Csicsergő Óvoda,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

igazgató (magasabb vezető)

igazgató (magasabb vezető) 1 / 5 2017. 08. 14. 8:23 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Gyakorló Óvoda

Részletesebben

igazgató (magasabb vezető)

igazgató (magasabb vezető) Földművelésügyi Miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumnál

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/8/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 129/2018. (Vl.21.} számú. határozata

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 129/2018. (Vl.21.} számú. határozata NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 129/2018. (Vl.21.} számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről

ELŐTERJESZTÉS. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről ELŐTERJESZTÉS Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 1. előterjesztés száma: 348/2017 2. előterjesztést készítő

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-ai ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-ai ülésére Iktató szám: 157/2018. Tárgy: A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 58 /2018. (VI.13. ) Ök. sz. határozata: Nádudvar

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz: 22-166/2018. Tárgy: Pályázat kiírása művelődésszervező álláshely betöltésére.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 621 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások Álláspályázatok Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetői álláshelyének

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

2347 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 9. szám

2347 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 9. szám 2347 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2018. évi 9. szám Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel,

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 3749 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 6 9. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 07-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 152/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. június 07-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Kosztolányi Dezső Általános

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

r-;(f-. számú előterjesztés

r-;(f-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere r-;(f-. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017. október 26. Ózd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 23-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. március 23-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017.március 30-án tartandó ülésére Döntés a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói beosztására pályázat kiírásáról

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÓJEGYZÓJE Ügyiratszám: 74973/2011.XIII. Ügyintéző: Farag6né/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

A pályázatot a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki, annak törvényességéért a jegyző felel.

A pályázatot a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki, annak törvényességéért a jegyző felel. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~ (_J ~. l számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 3940 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 6 9. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület április 11-én megtartott ülésének

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület április 11-én megtartott ülésének Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2017. április 11-én megtartott ülésének a. ) jegyzőkönyve: 1 b. ) tárgysorozata: 1. c. ) határozatai: 47-48. d. ) rendelete: 5 ö ö '^ /2 0 1 7. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester

...~:.&... Dr. Ulrich Attila alpolgármester TELEFON: +36 42524-5 0 Ügyiratszám: KULT- 76-1/2015. Ügyintéző: Doka Diána, dr. Augusztinyi Krisztina Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

Földművelésügyi Miniszter. a Növényi Diverzitás Központban. gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági igazgató-helyettes (magasabb vezető)

Földművelésügyi Miniszter. a Növényi Diverzitás Központban. gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági igazgató-helyettes (magasabb vezető) Földművelésügyi Miniszter a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Növényi Diverzitás Központban gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági igazgató-helyettes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Ellátandó feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátandó feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. Ellátandó

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Érdi Tankerületi Központ. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Érdi Tankerületi Központ. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Érdi Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Zimándy Ignác Általános Iskola Fejlesztőpedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

polgármester X egyszerű nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Biz. jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő

polgármester X egyszerű nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Biz. jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő 201/2016. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAP Pilisi Játékország Óvoda intézményvezetőjének nyugdíjazási kérelme 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben