A Raiffeisen Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Raiffeisen Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA"

Átírás

1 A Raiffeisen Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1

2 Tartalomjegyzék A RAIFFEISEN BANK ZRT... 1 A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 AZ VÉGREHAJTÁSI POLITIKA SZERVEZETI HATÁLYA, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 A LEGKEDVEZŐBB TELJESÍTÉS MEGHATÁROZÁSA... 3 A LEGKEDVEZŐBB TELJESÍTÉS TÉNYEZŐI... 3 VÉGREHAJTÁSI HELYSZÍNEK... 4 ÜGYFÉLUTASÍTÁSOK... 6 FELÜLVIZSGÁLAT... 7 KIVÉTELEK

3 A végrehajtási politika célja A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt.) 62. 1) bekezdése értelmében a Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kötelezettsége, hogy az ügyfél megbízását az ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtsa végre. A Bszt nak 1) bekezdésének megfelelően Bank az Ügyfél megbízásának legkedvezőbb végrehajtása érdekében követendő szabályokat jelen Végrehajtási Politikában határozza meg. Bank az ügyfelet tájékoztatja a Végrehajtási Politika tartalmáról. A végrehajtási politika szervezeti hatálya, alkalmazási köre A végrehajtási politika a Bszt. szerinti lakossági és szakmai ügyfelek megbízásaira vonatkozik. Az elfogadható partnerek megbízásaira a Végrehajtási Politika nem alkalmazható. A legkedvezőbb teljesítés meghatározása Az ügyfelek védelmének egyik legfontosabb területe az ügyfelek számára legkedvezőbb eredménnyel járó teljesítés. A legkedvezőbb teljesítés elve (best execution), a szolgáltatás nyújtásakor biztosított általános kötelezettségeken felül (becsületes, tisztességes, szakszerű hozzáállás), részletesebb kritériumokat állít fel az ügyfelektől származó megbízások teljesítésére vonatkozóan. A Bank a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások végrehajtása során arra törekszik, hogy az ésszerűség határain belül az ügyfél számára legoptimálisabb végrehajtást kiválassza, annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érje el, figyelemmel a lent felsorolt tényezőkre. A legkedvezőbb teljesítés tényezői A Bank a legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez az alább felsorolt fő és egyéb szempontokat vizsgálja: 3

4 Fő szempontok: a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára (nettó ár), a megbízás költsége, a megbízás végrehajtásának időigénye, a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége, a megbízás nagyságrendje, a végrehajtás szempontjából releváns egyéb tényezők. A fenti tényezők fontosságának meghatározásánál a Bank a következő szempontokat vizsgálja: a megbízás természete, a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságai, az ügyfél Bszt. szerinti minősítése ( lakossági ügyfél, szakmai ügyfél )azon végrehajtási helyszín tulajdonságai, amelyekhez a megbízás továbbítható. Végrehajtási helyszínek A Bank az előző pontban meghatározott tényezők súlyozása alapján állapítja meg az ügyfelek számára a mindenkori legkedvezőbb végrehajtási helyszíneket. Az egyes végrehajtási tényezőket azok egymáshoz viszonyított fontosságuk alapján kell súlyozni. Ez a súlyozás a Bank részéről annak felmérését igényli, hogy szerinte az érintett ügyfélnek melyik tényező mennyire fontos. A súlyozás még további befolyásoló tényezők függvénye lehet. A fenti tényezők közül az ár az elsődleges befolyásoló tényező. A megbízások nagyságrendje jelentős mértékben befolyásolhatja az elérhető legjobb árakat és ezáltal meghatározó tényezővé válik a teljesítési helyszínek kiválasztásában. Lényeges szerepe van a megbízások típusának is (vétel, eladás, limitáras, stb.), mert ez befolyásolja a megbízások teljesítésének valószínűségét és ezáltal a teljesítési helyszínek alkalmazhatóságát. A mindenkori hatályos végrehajtási helyszínek jegyzékét a Végrehajtási Politika 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a Bank egy adott pénzügyi eszköz vonatkozásában kizárólag egy lehetséges végrehajtási helyszínt jelöl meg, a végrehajtási helyszín ebben az esetben alapértelmezett. Amennyiben egy adott pénzügyi eszköz tekintetében több végrehajtási helyszín van meghatározva, abban az esetben a Bank az Ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási 4

5 lehetőség megállapítására vonatkozó vizsgálata során figyelembe veszi az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit. Ha egy pénzügyi eszköz több végrehajtási helyszínen is kereskedhető, de a Banknak ezek közül nincs mindegyikhez elérhetősége, akkor a legkedvezőbb végrehajtás elve kizárólag a Bank által elért helyszínekre vonatkozik. Olyan pénzügyi eszköz esetében, amellyel csak egyetlen végrehajtási helyszínen lehet kereskedni, a Bank a megbízásokat az egyetlen adott végrehajtási helyszínre továbbítja, és ezt kell a legkedvezőbb végrehajtásnak tekinteni. Ha a megbízást olyan piacon teljesíti a Bank, ahol nem rendelkezik tagsággal, akkor a megbízás végrehajtására közvetítő partnert vesz igénybe. A közvetítők kiválasztásánál figyelembe veendő szempontok között szerepel a közvetítő által felszámított díj, költség, az elszámolás biztonsága és a partner piacismerete. A Bank, ha az ügyféllel nem bizományosként állapodik meg, akkor az Ügyféllel partnerként, saját számlával szemben köt szerződést. Ez kétféleképpen történhet meg. A Bank a piacon egyidejűleg, az ügyfél tranzakciójával megegyező, de ellentétes irányú ügyletet köt, vagy kifejezetten vállalja a legkedvezőbb végrehajtást, de az ügyfélmegbízást saját számlára teljesíti. A Bank tagja a részvény, hitelpapír és származékos szekcióinak. Ezen szabályozott piaci megbízások esetén a Bank nem vesz közvetítő partnert igénybe. A Bank magyar államkötvények elsődleges forgalmazója, ezért aukciós megbízások esetén nem vesz igénybe közvetítő partnert. A Bank jogosult az olyan megbízások visszautasítására, melyek olyan termékre vonatkoznak, melyek piacához, végrehajtási helyéhez a Banknak nincs hozzáférése. A Bank a megegyező tartalmú ügyfél megbízásokat a beérkezés időrendjének sorrendjében teljesíti. A saját számlás ügyletekkel szemben az Ügyfelektől származó megbízásokat teljesítéskor előnyben részesíti. A Bank megbízásokat nem von össze és nem internalizál, vagyis nem csak saját számláról hajt végre megbízásokat. A legkedvezőbb végrehajtás elve lényegében nem alkalmazandó a többszörösen strukturált tőzsdén kívüli ( OTC ) ügyletekre, ahol az ügyfél és a Bank között létrejött sajátos szerződési struktúra miatt nincs lehetőség semmilyen más tranzakcióval vagy termékkel való összehasonlításra. A MiFID elismeri, hogy más szempontok szerint értékelendő, amikor az ügylet az ügyfél körülményeihez igazított, személyre szabott tőzsdén kívüli ( OTC ) pénzügyi eszközöket ölel fel, és nincs olyan másik ügylet, amelyhez az ilyen ügyletet hasonlítani lehetne. 5

6 Ez abban az esetben alkalmazandó, ha az ügylet (1) egy tőzsdén kívüli ( OTC ) ügylet, amely (2) többszörösen strukturált/az ügyfél személyére szabott, ezért (3) az ilyen ügylet nem tartozik az olyan hasonló ügyletek sorozatába, amelyekben a Bank és az ügyfél szerződő partner, és (4) a piacon nincs olyan ügylet, amelyet az ilyen ügylettel össze lehetne hasonlítani. Ha a Bank olyan pénzügyi eszközt ad el az ügyfél részére, amelyet a Bank hoz létre, vagy amelynek a Bank az egyedüli teljesítési helyszíne, az ügyfél kérésére részletesen elmagyarázza, hogy a pénzügyi eszköz árát a Bank hogyan képezte, beleértve bármely lényeges külső tényezőt is. A Végrehajtási Politika lehetővé teszi az ügyfél által adott megbízás szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren kívül történő (OTC) végrehajtását, ha az ügyfél egy szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi eszközre vonatkozó megbízása esetén a Bank úgy ítéli meg, hogy az OTC piacon történő teljesítés összességében kedvezőbb az ügyfél számára, mint az adott pénzügyi eszköz vonatkozásában megjelölt elsődleges végrehajtási helyszínen történő végrehajtás. A szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren kívüli végrehajtásához a Bank köteles az ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerezni, kivéve, ha a Végrehajtási Politika 1. sz. melléklete (Végrehajtási helyszínek jegyzéke) alapján az elsődleges kereskedési helyszín OTC (a ). Ügyfélutasítások A Bank az ügyféllel kötött szerződésnek megfelelően teljesíti a megbízásokat. Az ügyfél kifejezett utasítása esetén a Bank az utasítás szerint hajtja végre a megbízást. Ennek során azonban előfordulhat, hogy kénytelen eltérni a Végrehajtási Politikától. Ilyen esetben a Bank felmentésre kerül a Végrehajtási Politikának való megfelelés alól. A Bank értékesítő munkatársa figyelmezteti ügyfelét, hogy a megbízás teljesítésére vagy továbbítására vonatkozó konkrét utasítás adásával esetleg megakadályozza, hogy a Bank megtegye a Végrehajtási Politikában foglalt, a legjobb eredmény elérése érdekében a Bank által szükségesnek ítélt bizonyos lépéseket. Az ügyfél rendelkezését követően a megbízásokat haladéktalanul, illetve a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani. Annak az árnak, amelyet a befektetési vállalkozás el tud érni ügyfele számára, egyik jelentős meghatározó tényezője a teljesítések gyorsasága, mely különösen volatilis piacon kiemelt jelentőséggel bír. 6

7 Annak érdekében, hogy a tranzakciót ugyanazon az értéknapon hajtsák végre, a megbízásnak olyan időben kell beérkeznie, hogy a Banknak lehetősége legyen továbbítani a megbízást még azon időponton belül, ami az illetékes tőzsdén meg van határozva. Felülvizsgálat A Bank a jelen Végrehajtási Politikának történő megfelelést legalább évente egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén intézkedik a feltárt hiányosságok, esetleges eltérések megoldásáról. A felülvizsgálat évente egyszer, dokumentált módon történik. A felülvizsgálat eredményéről jelentés készül. A Bank folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli, hogy a Végrehajtási Politikában szereplő teljesítési helyszínek a legjobb eredményt biztosítják-e az Ügyfelek számára, illetve szükségese változtatni a megbízások végrehajtására vonatkozó szabályokon, valamint haladéktalanul kezdeményezi az esetleg tapasztalt hibák javítását. Ezen felül a Bank minden olyan tényszerű változás bekövetkezésekor felülvizsgálja a jelen Végrehajtási Politikát, valamint a végrehajtási helyszínek jegyzékét, amely befolyásolja a Végrehajtási Politika szerinti eljárás feltételeit, körülményeit, illetve a Bank számára elérhető végrehajtási helyszíneket. A Bank a végrehajtási helyszínek változása esetén értesíti ügyfeleit, a mindenkor hatályos Végrehajtási Politikát elhelyezi a weboldalon. Kivételek Az alábbi esetekre nem vonatkozik a Raiffeisen Bank Zrt. Végrehajtási Politikája. Bármely alábbi esetben előfordulhat, hogy a végrehajtás nem biztosítja az ügyfél számára legkedvezőbb eredményt. 1. Árjegyzésen alapuló kereskedés: ügyfél kérésére, a bank számlájáról történő eladási vagy vételi ár jegyzése. 2. Egyedi igényekhez igazított, az ügyfél által adott speciális instrukciók alapján teljesített ügyletek: az ügyfél egyedi igényeinek megfelelően kialakított, speciális instrukciók alapján teljesített tranzakciók, melyek által a legkedvezőbb teljesítésre irányuló követelmény automatikusan megvalósul. 3. Egy bizonyos teljesítési helyre vonatkozó tranzakciók: amennyiben az ügyfél által adott megbízás definíciója szerint a tranzakció csak egy bizonyos teljesítési helyen hajtható 7

8 végre, mely teljesítési hely ügyfél által a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kapcsolatban álló platformok közül került kiválasztásra. 4. Súlyos piaci zavar és/vagy belső illetve külső rendszerhiba esetén előfordulhat, hogy a legkedvezőbb végrehajtás kötelezettségét a Bank nem tudja alkalmazni. Ilyenkor a megbízások tényleges végrehajtása válik elsődleges szemponttá. A Bank ilyen esetekben is törekszik arra, hogy a megbízásokat a körülmények által lehetővé tett legkedvezőbb feltételek szerint hajtsa végre. 5. Ha az Ügyfél közvetlen, elektronikus csatornán keresztül fér hozzá a piachoz, akkor az Ügyfél felelős a legkedvezőbb végrehajtásáért. 6. Ha az Ügyfél pozícióját a Banknak egyoldalúan kell zárnia (például az Ügyfél által elkövetett, felmondási oknak minősülő magatartás miatt), akkor nem szükséges a legkedvezőbb végrehajtás szabályait alkalmazni. A Bank azonban ebben az esetben is törekszik az elérhető legkedvezőbb végrehajtás elvének figyelembe vételére. 8

9 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Végrehajtási helyszínek jegyzéke PÉNZÜGYI ESZKÖZ Deviza és devizához kapcsolódó derivatív eszközök Azonnali deviza konverziós ügylet* Tőzsdén kívüli (OTC) határidős deviza ügylet Tőzsdén kívüli (OTC) deviza opciós ügylet Tőzsdei határidős deviza ügylet Tőzsdei deviza opciós ügylet ELSŐDLEGES VÉGREHAJTÁSI HELYSZÍN Kamatláb derivatívák Határidős kamatláb megállapodás (FRA) Kamatláb-, deviza-, bázis swap (IRS, CIRS) ügylet Kamatláb opciós ügylet Tőzsdei határidős kamatláb megállapodás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és derivatív eszközök Magyar Államkötvények, diszkont kincstárjegyek - aukció Magyar Államkötvények, diszkont kincstárjegyek, MNB kötvény Raiffeisen Bank saját kibocsátású kötvényei BÉT-re nem bevezetett hitelviszonyt megtestesítő magyarországi kibocsátású értékpapírok BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő magyarországi kibocsátású értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő nem magyarországi kibocsátású értékpapírok Repo - visszavásárlási megállapodás Államadósság Kezelő Központ Árupiaci derivatívák Árupiaci OTC derivatívák (commodity) - swap/opció Árupiaci tőzsdei határidős ügylet Raiffeisen Bank International saját számlája 2. számú mellékletben szereplő tőzsdék, ahova az adott kontraktus be van vezetve Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és derivatív eszközök BÉT-re bevezetett azonnali részvény ügylet 9

10 BÉT-re nem bevezetett (OTC) azonnali részvény ügylet BÉT-re bevezetett Certifikát ügylet Nem magyarországi kibocsátású azonnali részvény ügylet BÉT-re nem bevezetett tőzsdei certifikát, etf, warrant ügylet BÉT-re nem bevezetett nem tőzsdei certifikát, etf, warrant ügylet BÉT-re bevezetett határidős részvény ügylet BÉT-re bevezetett határidős részvényindex ügylet BÉT-re bevezetett részvény opciós ügylet Külföldi tőzsdére bevezetett határidős részvényindex ügylet 2. számú mellékletben szereplő teljesítési helyszínek, elsősorban az adott értékpapír elsődleges piaca** Tőzsde ahol az értékpapírral elsődlegesen kereskednek, illetve egyéb tőzsdék* Intézményi kibocsátók*** 2. számú mellékletben szereplő tőzsdék, ahova az adott kontraktus be van vezetve Összetett pénzügyi eszközök Többszörösen struktúrált ügylet/strukturált swap ügylet Befektetési Alapok BÉT-re bevezetett zártvégű befektetési alap befektetési jegye BÉT-re nem bevezetett, magyarországi kibocsátású (Raiffeisen Bank által nem forgalmazott) befektetési jegy Magyarországi kibocsátású, a Raiffeisen Bank által forgalmazott befektetési jegy Nem magyarországi kibocsátású, a Raiffeisen Bank által forgalmazott befektetési jegy Nem magyarországi kibocsátású (Raiffeisen Bank által nem forgalmazott) tőzsdére bevezetett befektetési jegy Nem magyarországi kibocsátású (Raiffeisen Bank által nem forgalmazott) tőzsdére be nem bevezetett befektetési jegy Értékpapír forgalmazási technikai számla (keletkeztetés) Értékpapír forgalmazási technikai számla (keletkeztetés) Értékpapír forgalmazási technikai számla (keletkeztetés) Tőzsde ahol az értékpapírral elsődlegesen kereskednek, illetve egyéb tőzsdék** *Nem pénzügyi eszköz **Elsődleges piacnak minősül az adott tőzsdére bevezetett befektetési jegy, részvény tekintetében az értékpapír ISIN kódjában szereplő kibocsátó ország elsődleges piaca, vagy a kibocsátó által meghatározott piac (Bloomberg informatikai rendszer-ben Primary Exchange leírásban szereplő piac) *** A végrehajtási helyszín az intézményi kibocsátó végrehajtási politikája szerint. 10

11 2. számú melléklet Nem magyarországi kibocsátású azonnali részvény ügylet végrehajtási helyszíneinek jegyzéke MIC 1 Ország Elnevezés XASX AUSTRALIA WBAH AUSTRIA XWBO AUSTRIA AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE LIMITED WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) WIENER BOERSE AG ALXB BELGIUM NYSE EURONEXT - ALTERNEXT BRUSSELS XBSP BRAZIL BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO XTNX CANADA TSX VENTURE EXCHANGE - NEX XTSE CANADA TORONTO STOCK EXCHANGE XTSX CANADA TSX VENTURE EXCHANGE XZAG CROATIA XZAM CROATIA XPRA CZECH REPUBLIC XCSE DENMARK ZAGREB STOCK EXCHANGE THE ZAGREB STOCK EXCHANGE MTF THE PRAGUE STOCK EXCHANGE COPENHAGEN XHEL FINLAND OMX NORDIC EXCHANGE HELSINKI OY XPAR FRANCE EUWX GERMANY FRAA GERMANY HAMA GERMANY HANA GERMANY NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS EUWAX XBER GERMANY BOERSE BERLIN XDUS GERMANY XETR GERMANY XETRA BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT BOERSE DUESSELDORF XFRA GERMANY DEUTSCHE BOERSE AG XMUN GERMANY BOERSE MUENCHEN XSTU GERMANY BOERSE STUTTGART XATH GREECE XHKG HONG KONG XDUB IRELAND ATHENS EXCHANGE S.A. CASH MARKET STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD IRISH STOCK EXCHANGE - MAIN MARKET XTAE ISRAEL TEL AVIV STOCK EXCHANGE ETFP ITALY ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET ETLX ITALY EUROTLX XDMI ITALY ITALIAN DERIVATIVES MARKET XJAS JAPAN JASDAQ SECURITIES EXCHANGE 1 Market Identifier Code Piac Azonosító Kód 11

12 XOSE JAPAN OSAKA SECURITIES EXCHANGE XTKS JAPAN TOKYO STOCK EXCHANGE XLIT LITHUANIA NASDAQ OMX VILNIUS XLUX LUXEMBOURG LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE XCAS MOROCCO CASABLANCA STOCK EXCHANGE XOAM NORWAY OSLO BORS ALTERNATIVE BOND MARKET XOSL NORWAY OSLO BORS ASA XWAR POLAND WARSAW STOCK EXCHANGE XLIS PORTUGAL NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON XBRM ROMANIA ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE XBSE ROMANIA SPOT REGULATED MARKET - BVB XSES SINGAPORE SINGAPORE EXCHANGE XLJU SLOVENIA LJUBLJANA STOCK EXCHANGE (OFFICIAL MARKET) XMAD SPAIN BOLSA DE MADRID XMCE SPAIN MERCADO CONTINUO ESPANOL XSTO SWEDEN OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB XSWX SWITZERLAND SWISS EXCHANGE XVTX SWITZERLAND SWX EUROPE XAMS THE NETHERLANDS NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM XIST TURKEY ISTANBUL STOCK EXCHANGE XALT UNITED KINGDOM ALTEX-ATS XLON UNITED KINGDOM LONDON STOCK EXCHANGE AIMX UNITED KINGDOM LONDON STOCK EXCHANGE XLIF UNITED KINGDOM NYSE EURONEXT LIFFE ARCX UNITED STATES OF AMERICA NYSE ARCA ITGI UNITED STATES OF AMERICA ITG - POSIT EXCHANGE XISX UNITED STATES OF AMERICA INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC XNAS UNITED STATES OF AMERICA NASDAQ XNCM UNITED STATES OF AMERICA NASDAQ CAPITAL MARKET XNGS UNITED STATES OF AMERICA NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) XNYS UNITED STATES OF AMERICA NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. XOTC UNITED STATES OF AMERICA OTC BULLETIN BOARD 12

13 Árupiaci tőzsdei határidős ügylet végrehajtási helyszíneinek jegyzéke MIC Ország Elnevezés XMAT FRANCE NYSE LIFFE - PARIS XLME BRITAIN LONDON METAL EXCHANGE XCBT UNITED STATES CHICAGO BOARD OF TRADE XNYM UNITED STATES NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE XCEC UNITED STATES COMMODITY EXCHANGE, INC. IFUS UNITED STATES ICE FUTURES US SOFTS Külföldi tőzsdére bevezetett határidős részvényindex ügylet végrehajtási helyszíneinek jegyzéke MIC Ország Elnevezés XEUR GERMANY EUREX XEUR SWITZERLAND EUREX XMON FRANCE NYSE LIFFE - PARIS XLIF BRITAIN NYSE LIFFE - LONDON XCBT UNITED STATES CHICAGO BOARD OF TRADE XCME UNITED STATES CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE XSIM SINGAPORE SINGAPORE EXCHANGE XMOD CANADA MONTREAL EXCHANGE XCBO UNITED STATES CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE 13

A Raiffeisen Bank Zrt VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A Raiffeisen Bank Zrt VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A Raiffeisen Bank Zrt VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1 Tartalomjegyzék A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA SZERVEZETI HATÁLYA, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 A LEGKEDVEZİBB TELJESÍTÉS MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Treasury Kondíciós lista

Treasury Kondíciós lista Treasury Kondíciós lista Treasury Ügyfelek számára Érvényes 2014. november 21-től visszavonásig. A Bank a Treasury Ügyfeleinek az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja, az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 4. sz. melléklete 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2012. szeptember 1. A 2004/39/EK Irányelv

Részletesebben

Végrehajtási Politika

Végrehajtási Politika 4. sz. melléklet Bevezetés A 2004/39/EK Irányelv és a kapcsolódó 2006/73/EK Irányelv előírásainak felelően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kötelessége, hogy minden ésszerű lépést tegyen annak érdekében,

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

Treasury ügyfelek számára

Treasury ügyfelek számára Treasury ügyfelek számára Érvényes 2017. szeptember 21-től visszavonásig. A Raiffeisen Bank a Treasury Ügyfeleinek az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja, az alábbiakban meghatározott feltételek

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 4. sz. melléklete 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2013.06.17. A 2004/39/EK Irányelv és

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2013.12.06. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2015. március 16. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2015. június 1. 2015. június 1. Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde) a 2007. évi CXXXVIII.

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy)

A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) A Végrehajtási politikája (MiFID - Best Excecution Policy) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A POLITIKA CÉLJA... 3 2. FOLYAMATLEÍRÁS... 3 2.1. A mindenkori legkedvezıbb végrehajtás meghatározása érdekében figyelembe

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2014. december

Részletesebben

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre:

Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre: BSZ-15/32 melléklet VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Bevezetés A 2007/138 számú A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól törvény előírásainak

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-235 M01. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-235 M01. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től

Végrehajtási politika. Hatályos 2014. február 14-től Végrehajtási politika Hatályos 2014. február 14-től Tartalomjegyzék 3 1 Bevezetés 6 2 Megbízások végrehajtásához kapcsolódó alapelvek 8 3 Záró rendelkezések 9 4 Hatálybalépés 10 1 Melléklet Végrehajtási

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika 1) Bevezetés Végrehajtási politika Hatályos: 2017. január 1. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CVIII.

Részletesebben

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy)

U-232 M32. sz. melléklet. A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) U-232 M32. sz. melléklet A CIB Bank Zrt. Végrehajtási politikája (MiFID Best Excecution policy) TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A LEGKEDVEZİBB VÉGREHAJTÁS MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1

Részletesebben

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2016. 06. 02-től

Kondíciós Lista Érvényes: 2016. 06. 02-től Kondíciós Lista Érvényes: 2016. 06. 02-től KBC Securities Magyarországi Fióktelepe A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a Kondíciós Lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan -

Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan - Legjobb Végrehajtási Politika kiegészítés - az Internet Trader Szabályozásra vonatkozóan - A jelen kiegészítés az Internet Trader Szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások tekintetében irányadó. Amennyiben

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra A Üzletszabályzatának 1.sz. melléklete Felelős Felelős terület Készítette

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA 1/1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak...3 2. Az eljárásrend célja...4 3. A legkedvezőbb végrehajtás alanyai...4 4. A legkedvezőbb végrehajtás elve...4 4.1

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos [1] : 2018. január 02. napjától Közzétéve: 2017. november 15. napján Székhelye: 1051

Részletesebben

eqtrader A nemzetközi tőzsdei kereskedés proffesszionális eszköze

eqtrader A nemzetközi tőzsdei kereskedés proffesszionális eszköze eqtrader A nemzetközi tőzsdei kereskedés proffesszionális eszköze Előadó: Závodni Zsolt PTP alkalmazásgazda zsolt.zavodni@quaestor.hu eqtrader Az eqtrader segítségével a világ minden fontos piacához és

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Ikt. sz.: 1/2012/0844. 34/2012. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI HATÁROZAT A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA (BEST EXECUTION POLICY) A jelen Politikában nem szabályozott kérdésekben az Alapkezelő mindenkori,

Részletesebben

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása

Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása A Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Részletesebben

Enterprise Vision Day

Enterprise Vision Day Dr. Strublik Sándor Kereskedelmi igazgató sandor.strublik@arrowecs.hu 2014.06.18. Fontos információ Parkolás A várba történő behajtáskor kapott parkoló kártyát tartsa magánál! A rendezvény után ezt a parkoló

Részletesebben

SAXO BANK A/S - ACTIVE PRICING

SAXO BANK A/S - ACTIVE PRICING RÉSZVÉNYEK ÉS ETF-EK USA TERMÉKTÍPUS ÁTALÁNYDÍJ NEMZETKÖZI ÁRAK KÜSZÖBÉRTÉK (KÖTÉSI MÉRET) JUTALÉK A KÜSZÖBÉRTÉK FELETT NASDAQ, NYSE & NYSE ARCA 3) STOCKS 6 USD 1,000 shares 0.7 cents/share US OTC Exchanges

Részletesebben

Helyzetkép. múlt jelen jövő. A képességmérés dilemmái. A magyar tanulók tudásának alakulása történeti és nemzetközi kontextusban

Helyzetkép. múlt jelen jövő. A képességmérés dilemmái. A magyar tanulók tudásának alakulása történeti és nemzetközi kontextusban Molnár Gyöngyvér SZTE Neveléstudományi Intézet http://www.staff.u-szeged.hu/~gymolnar A képességmérés dilemmái Amit nem tudunk megmérni, azon nem tudunk javítani. Kelvin Szeged, 2014. november 29. Helyzetkép

Részletesebben

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság

A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság Végr ehaj tási politika (BEST EXECUTION POL ICY) A H ungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2014. év január

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

Végrehajtási Politika Tájékoztató. Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12

Végrehajtási Politika Tájékoztató. Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12 Végrehajtási Politika Tájékoztató Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe 1 / 12 Tartalomjegyzék 1. A politika hatálya 3 2. A politika alkalmazása 5 3. Legkedvez bb eredmény 5 4. Megbízások kezelése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Svájci adószeminárium

Svájci adószeminárium Zürich Zug www.taxexpert.ch Svájci adószeminárium Sebestyén Péter,, Zürich Budapest, 2015. június 24. 2015. All rights reserved. Tartalom 2 I. Fontos tudnivalók a svájci adórendszerröl II. III. IV. Az

Részletesebben

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey elnevezésű nagyszabású nemzetközi project előkészítő munkálatait.

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a MIFID tranzakciós jelentés adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a MIFID tranzakciós jelentés adatszolgáltatáshoz KTÖLTÉS ÚTMUTATÓ a MFD tranzakciós jelentés adatszolgáltatáshoz A tábla célja A MiFD 25. cikkének rendelkezései szerint a befektetési vállalkozásoknak (ideértve a befektetési szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Adatok és tények a magyar felsőoktatásról II. Forrás: Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról, GVI

Adatok és tények a magyar felsőoktatásról II. Forrás: Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról, GVI Adatok és tények a magyar felsőoktatásról II. Forrás: Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról, GVI- 2013. 04. 17. 1: A GDP és a felsőfokú végzettségűek arányának összefüggése Forrásév

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika

01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika 01/2009/08. számú VU Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási 01/2009/08. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika Sorszám Időpont Módosított rendelkezések A

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy)

A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) A VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt. végrehajtási politikája (best execution policy) Hatályos: a Társaság befektetési alapkezelésre vonatkozó felügyeleti engedélyének jogerőre emelkedése napjától 1 1.

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: JANUÁR 5-TŐL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: JANUÁR 5-TŐL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2017. JANUÁR 5-TŐL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF A KELER csoport bemutatása Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF Tartalomjegyzék KELER Csoport bemutatása Hogy történik az értékpapírok és a pénz nyilvántartása külföldi vs. hazai papírok Hogyan

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2014. 06. 23-tól

Kondíciós Lista Érvényes: 2014. 06. 23-tól Kondíciós Lista Érvényes: 2014. 06. 23-tól KBC Securities Magyarországi Fióktelepe A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények

Részletesebben

Határidős index CFD kereskedési információk

Határidős index CFD kereskedési információk Határs CFD információk Australia 00 Austria 0 Szimbólum AUS00XX AUT0xx Árrés Kereskedési ben (kívül) Nappal, éjszaka + mögöttes piac, n kívül 6 3 + mögöttes piac Letéti követelmény 0.005 0.0 Kereskedési

Részletesebben

Határidős index CFD kereskedési információk

Határidős index CFD kereskedési információk Határs CFD információk Australia 200 Austria 20 Szimbólum AUS200XX AUT20xx Árrés Kereskedési ben (kívül) Nappal 4, éjszaka 4 + mögöttes piac, n kívül 6 3 + mögöttes piac Letéti követelmény 0.03 Kereskedési

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2012. 08. 08-tól

Kondíciós Lista Érvényes: 2012. 08. 08-tól I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei Kondíciós Lista Érvényes: 2012. 08. 08-tól 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, értéktári szolgáltatások 1.1. Számlanyitási díj ingyenes 1.2.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász Rólunk Piacvezetők Romániában Kórházfinanszírozás Kórházkontrolling, gazdálkodásjavítás Egészséggazdaságtani felmérések 2 Az egészségügyről

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 3.4 melléklete Cégnév: Székhely: Képviseletre jogosult: Adószám: Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: MEGFELELÉSI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

Egyszerűsített statisztika

Egyszerűsített statisztika http://www.pvmh.hu http://www.pv www.pvmh.hu [ALAPBEÁLLÍT Egyszerűsített statisztika 2011.04.14. 2012.09.03. % a teljesből: egyedi látogatók: 100,00% Jelentés lap Mutatócsoport Egyedi látogatók 1 200 600

Részletesebben

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA. 2015. május 5. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 2015. május 5. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Jelen végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) azokat az általános szabályokat

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: DECEMBER 11-TŐL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: DECEMBER 11-TŐL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 207. DECEMBER -TŐL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Végrehajtási politikája és Allokációs szabályzata Hatályos: 2015. december 21. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Alapforgalmazó Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest,

Részletesebben

Felülvizsgálat napja : - Verzió : 01. BEKEZDÉS 1: Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása

Felülvizsgálat napja : - Verzió : 01. BEKEZDÉS 1: Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása Biztonsági adatlap A kiállítás kelte : 31-Aug-2015 SDS # : IRW 0002 N - 01 EU EN Verzió : 01 BEKEZDÉS 1: Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév A termék kódja(i)

Részletesebben

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK Ügyfél neve:.... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):....... Adószáma /Adóazonosító jele:......... Székhelye:.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Természetes személy ügyfelek részére

Természetes személy ügyfelek részére A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 3.3 melléklete családi és utónév: születési név: MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére születési hely / idő: év hó nap anyja születési neve:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt.

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt. Hirdetmény a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti okhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti ok tartalmi elemeiről Az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatának 3.8., ill.

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: től

Kondíciós Lista Érvényes: től Kondíciós Lista Érvényes: 2013. 07. 31-től A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. I. Számlanyitás, számlavezetés

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2014. 10.20-tól

Kondíciós Lista Érvényes: 2014. 10.20-tól Kondíciós Lista Érvényes: 2014. 10.20-tól KBC Securities Magyarországi Fióktelepe A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére családi és utónév: születési név: születési hely / idő: anyja születési neve: adóazonosító jele: Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a

Részletesebben

A nő mint főbevásárló

A nő mint főbevásárló A nő mint főbevásárló Csillag-Vella Rita, GfK Médiapiac 2016 1 Glamour napok a budapesti Aréna plázában akkora a tömeg, hogy ma (szombat) délután a 2800 férőhelyes parkolóban elfogytak a helyek. (Pénzcentrum.hu)

Részletesebben

Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15.

Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15. Egyenlı bérek és a recesszió hatása a nıi dolgozókra Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15. Miért állnak fenn a nemek

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2015. 03.01-től

Kondíciós Lista Érvényes: 2015. 03.01-től Kondíciós Lista Érvényes: 2015. 03.01-től KBC Securities Magyarországi Fióktelepe A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: tól

Kondíciós Lista Érvényes: tól Kondíciós Lista Érvényes: 2014. 02. 13-tól KBC Securities Magyarországi Fióktelepe A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények

Részletesebben