Somogy Megyei Levéltár VELIKEI ÉS BESENYŐI SKUBLICS CSALÁD IRATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Somogy Megyei Levéltár VELIKEI ÉS BESENYŐI SKUBLICS CSALÁD IRATAI"

Átírás

1 Somogy Megyei Levéltár VELIKEI ÉS BESENYŐI SKUBLICS CSALÁD IRATAI XIII. 52. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, - nagy doboz, 6 - csomó, Iratok: 0.74 ifm. kötet, Kötetek: - ifm. Összesen: 0.74 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér emelet, L-M terem, VI. állvány, 5. polc. 1

2 A fond tárgya: A velikei és besenyői Skublics család iratai A fond története: Az anyagot Skublics Tamás budapesti mérnök augusztus 31-én (11/1983, 12/1983) adományozta a Somogy Megyei Levéltárnak az alsószilvágyi Gaál család levéltárának iratanyagával (10/1983) együtt Az iratanyagról jegyzéket május 11-én fondrevízió során készített Domokosné Szalai Zsuzsanna. Felállítási rend: Az iratok csomóban, zsineggel átkötve, palliumban és borítékban, címezve, dobozban vannak. Irattári rend: Az iratok nem rendelkeznek iktatószámmal. Tematika (családtagok pl.), illetve évszám szerint lettek rendezve. Az 1-3. dobozban található iratanyag dossziékban, összefűzve, a 4-6. dobozban található iratanyag pedig palliumokban és borítékokban lett elhelyezve. Kutatás módja: Átforgatással. Megjegyzés: Az anyag fényképekben is bővelkedik. Az anyag a család által rendszerezve került a levéltárba. Az iratanyag nagyobb része latin, német és lengyel nyelven íródott. Található elvétve orosz és olasz nyelvű iratanyag is. További teendők: Paginálás. 2

3 Az anyag leírása: Az anyaghoz tartozik a Skublics családnak (Skublics Sándornak) III-VI. Károly által adományozott nemesi oklevele 1738-ból. A függőpecsét a benne található írás szerint elolvadt a zalaszentmihályi tűzvész során. A diploma át lett helyezve az A terem páncélszekrényébe. Rakszám Tárgy Év 1. doboz A velikei és besenyői Skublics család családtörténeti iratai I A velikei és besenyői Skublics család levéltári anyagának regisztere füzet 2. A besenyői és velikei Skublics-család története - leszármazási táblázatok, családi vonatkozású okmányok és iratok másolatai könyvecske 3. Velikei és besenyői Skublics családnak a története I. kötet 3.1. Velikei és besenyői Skublics János ( ) iratai Skublics János keresztlevele Zala vármegye alispánjának bizonyítványa, hogy Skublics János jogosult a Velikei és besenyői előnév használatához A morvafehértemplomi K.u.K. Cavallerie-Cadettenschule bizonyítványa, a gróf Radetzky csapattesthez való beosztásról A K.u.K. Reichs-Kriegs-Ministerium kinevezi Skublics Jánost Cadet-Officiers-Stellvertreter -ré I. Ferenc József kinevezi Skublics Jánost hadnaggyá A K.u.K. Reichs-Kriegs-Ministerium bizonyítványa Skublics Jánosról szóló (valószínűleg családtag által írt) irat Fényképek Skublics Jánosról: kadett korától haláláig (1918) Fényképek a kadét iskoláról, a társakról, Schavgocs parancsnokról, a bécsi Billrothstrasse-ról, a szanatóriumról 3

4 3.2. velikei és besenyői Skublics István ( ) iratai Skublics István keresztlevele A keszthelyi M. Kir. Gazdasági Tanintézet bizonyítványa Skublics Istvánnak (3 év egyben) A keszthelyi M. Kir. Gazdasági Tanintézet értesítője Skublics István tartalékos hadapródnak, tiszthelyettessé kinevezése Skublics István hadnagyi kinevezésének okmánya Skublics István a honvédségből kilépésének bizonyítványa Skublics Istvánnak az I. világháborús fogságában a fogolytáborban (Olaszország) készített csillagok Skublics István hadifogsága alatt küldött képei, képeslapjai Szerb hadifogság Szöllősy Aladár naplója könyv, beleragasztva képeslapokkal Skublics István rendszeres testsúlymérésének irata Skublics István keresztlevelének sérült másolata Skublics István adásvételi szerződése Adásvételi szerződés Skublics János és a nagykanizsai református egyházközösség között Nyugta 1000 pengőről a nagykanizsai református egyházközösségnek A nagykanizsai Batthyány utca 16. sz. ház vételára és tatarozási költségeinek kimutatása Skublics János levele apjához, Istvánhoz Skublics István adásvételi szerződése Dr. Révffy Zoltán levelei Skublics Istvánról Skublics Istvánnak fiához, Jánoshoz írt levelei

5 Távirat Skublics István haláláról, csatolva hozzá a halottszállítási és temetési költségek számlái valamint sírbolt felnyitási engedély Hagyatéki eljárási jegyzőkönyv Skublics István hagyatékáról Skublics Istvánné, sz. Schmidt Mária levele az örökséggel kapcsolatban Skublics János illeték fizetési kérelmének halasztását jóváhagyó okirat Dr. Révffy Z. Andor levele Skublics Jánoshoz apja, István neki való tartozásairól Illetékfizetési meghagyás Skublics István halála után Skublics István visszaemlékezése hadifogságáról Fényképek Skublics Istvánról: gyerekkorától haláláig (1947) Dr. Lovassy Sándor volt keszthelyi Gazdasági Akadémiai tanár fényképe 3.3. jákóhalmi Révffy Zoltánné, sz. velikei és besenyői Skublics Irén ( ) iratai én. Skublics Irén halálának értesítője és ravatalának fényképe Révffy Irén haláláról távirat Skublics Gizella és Skublics Irén fényképe Skublics Irén fiának, Révffy Andornak gyermekkori fényképe 3.4. nagylengyeli Fitos Mártonné, sz. velikei és besenyői Skublics Eugénia ( ) iratai Skublics Eugénia zalabesenyői síremlékének fényképe 3.5. velikei és besenyői Skublics Sándor (1773-?) Skublics Sándor jelentése fiának, Istvánnak születéséről és megkereszteléséről Skublics Gábor levele fiához, Sándorhoz Skublics Sándor és János gyermekkori fényképe velikei és besenyői Skublics Zoltán ( ) gépelt lap 5

6 3.7. velikei és besenyői Skublics Géza ( ) gépelt lap 3.8. velikei és besenyői Skublics Károly ( ) iratai , Zalabesenyőiek levele Skublics Károlyhoz templomuk ügyében Zalabesenyői Körjegyzőség levele, hozzácsatolva Skublics Károly postai feladóvevénye Zalabesenyőiek levele Skublics Károlyhoz templomuk ügyében Nyugta a zalabesenyői templom rendbehozatalához adott 200 koronáról Skublics Károly fényképei Skublics Károly halálának értesítője Fényképek a zalaszentmihályi Sublics kúriáról 3.9. velikei és besenyői Skublics Gábor iratai Skublics Gábor eredeti szerződése báró Gerliczy Mihállyal Skublics Gábor fényképe velikei és besenyői Skublics Istvánné, sz. dunaszentgyörgyi Tolnay Irén ( ) iratai özv. Skublics Istvánné halálának értesítője Másolat a zalabesenyői állami halotti anyakönyv bejegyzéséről Özv. Skublics Istvánné koporsójának kulcsa Skublics Istvánné fényképei dunaszentgyörgyi Tolnay Károlyné, sz. szentgyörgyi Horváth Mária ( ) iratai Tolnay Károlyné fényképe 6

7 benne: dunaszentgyörgyi Tolnahy család leszármazása A Tolnahy család leszármazási táblázatai kézzel és géppel írva Tolnay Tivadar fényképe Tolnay Tivadarné fényképei dunaszentgyörgyi Tolnay Károly ( ) iratai Örökszerződés Tolnay Károly és neje között Tolnay Károly és neje nyilatkozata gyermekeikhez Tolnay Károly halálának értesítője Tolnay Károly fényképe velikei és besenyői Skublics Gáborné, sz. Kohanovszky Antónia iratai Skublics Gáborné fényképe velikei és besenyői Skublics József ( ) iratai Skublics József ifjúkori fényképe Skublics József síremlékének fényképe velikei és besenyői Skublics János ( ) iratai Skublics János halálának értesítő levele Festetich György részvétlevele Skublics János fiához, Imréhez1808. Althán Ferenc részvétlevele Skublics Imréhez Rosty Antal részvétlevele Skublics Imréhez Dessewffy József részvétlevele Skublics Imréhez velikei és besenyői Skublics Sándorné, sz. Schuster Anna ( ) iratai Skublics János gépelt levele a zalaegerszegi plébánosnak, hozzácsatolva az ajánlott küldemény feladóvevénye Skublics Sándorné fényképe Skublics Sándornéval kapcsolatos irattöredékek 7

8 3.17. velikei és besenyői Skublics István ( ) iratai , , ,1972. Deák Ferenc Skublics Istvánhoz írt levelének másolata Abschied, elbocsájtó okirat a temesvári szolgálatból Skublics István hadnagyi kinevezése az ötödik zászlóaljhoz István nádor által - Batthyány Lajos aláírásával Skublics István főhadnagyi kinevezése Mészáros Lázár aláírásával Skublics István bizonyítványai honvédkapitány korából (6 db német nyelven, 1 db magyar nyelven írt) Skublics István német nyelven írt levelei Skublics Annához és Skublics Máriához a komáromi fogságából Skublics István házassági szerződése Tolnay Irénnel Skublics István és testvéreinek osztálylevele Deák Ferenc távirata Skublics Istvánhoz Királyi Pál távirata Skublics Istvánhoz Skublics István halálának értesítője Skublics István házassági anyakönyvi kivonatának másolata Zalaegerszegi Városi Tanács levele Skublics Jánoshoz Skubics István és felesége sírjáról Skublics István halotti anyakönyvi kivonatának másolata Skublics István fényképei Skublics Istvánnak adományozott Kossuth-féle III. osztályú érdemjel 8

9 2. doboz A velikei és besenyői Skublics család családtörténeti iratai II Skublics család története II. kötet 4.1. velikei és besenyői Skublics István ( ) 1910, , ,1968. Skublics István édesanyja által születésekor levágott hajtincse és édesanyja kézírása születésének időpontjáról Skublics István érettségi tabló képe Skublics István fényképei (3 db) Skublics István első levele a II. világháború után Skublics István, a Pamuk község határában az földreform alkalmával történt birtokának igénybevételének jegyzőkönyve Skublics István kaposmérői ingatlanának adatai Skublics István somogyvári csereterületének kataszteri adatai Skublics István halálának értesítője Skublics István halálának távirati értesítője Skublics István síremlékének fényképei A szodorai Szodoray család története (összeáll. técsői Móricz Béla) Skublics István gyermekkori fényképe Skublics István gyermekkori fényképei bátyjával, Jánossal Skublics István ilyefalvi Lőte Pállal készült fényképen 4.2.Velikei és besenyői Skublics János (1908-) 1 I. 1908, Néhány dolgot nem tüntettek fel a mappában lévő tartalomjegyzékben, ezeket külön palliumban helyeztem el a mappán belül (pl. néhány levél, kitűző, baleseti zárójelentés). 9

10 Skublics János születéséről értesítő levél Skublics János fényképe Az 1944-es szovjet megszállás alkalmával eltűnt ingóságoknak Rendőrséggel közölt kéziratai egy borítékban (3 db, több lapból álló irat) Skublics család nemességének igazoló okirata Skublics János érettségi találkozón készült fényképei, tablókép (29 db) és a találkozóra meghívói egy borítékban elhelyezve Skublics János személyi igazolólapja Skublics János kaposvári kórházi igazolása Skublics János katonai besorolásának lapja Skublics János házassági anyakönyvi kivonata Csorba Endre dr. ügyvéd levele Skublics János atyjának, fia házasságának költségeivel kapcsolatban Bünetetőparancs Skublics János ellen, mert jogosítvány nélkül vezetett Igazolás Skublics János részére az általa vásárolt motorról, az irathoz csatolva egy textilvásárlási igazolvány és Skublics János közmunka igazolványa Az Elhagyott Javak Kormánybiztossága Somogymegyei megbízottja tájékoztatja Skublics Jánost, hogy motorjához elküldte a tulajdonjogi igazoló lapot Újságcikk a jogosítványok felülvizsgálatáról Hatósági erkölcsi bizonyítvány Skublics János részére Skublics János birtokállási lapjai az évi földreformot megelőző állapotban Ft befizetéséről váltó Kocsi István levele Skubics Jánoshoz Skublics János kaposmérői kataszteri birtokíve

11 A Pécsi Postaigazgatóság elutasítása a kaposmérői távbeszélő újbóli beszerelésére nézve, ami a II. világháborúban tönkrement Skublics János 1945 után egyes tervezői irodákhoz beadott önéletrajzai (8 db irat, illetve több lapos iratcsomó, csatolva Skublics János Műszaki rajzolói bizonyítványa (1963.) egy borítékban elhelyezve) Skublics János elleni büntetőparancs járdájának le nem takarítása miatt, valamint az ítélet fellebbezésének irata és 2 db feladóvevény Édesanyja levele Skublics Jánoshoz Skublics Jánosról készült környezettanulmány Skublics István levele fiához, Jánoshoz Skublics János összefűzött szabadkézi rajzai Czerneczky levele Skublics Jánoshoz Czerneczky levelezőlapja Skublics Jánoshoz Levél Skublics Jánoshoz Levél Skublics Jánoshoz Wladislaw Czerniczky levele Skublics Jánoshoz özv. Skublics Istvánné részvétnyilvánító levele fiához, menyének halála miatt Skublics Jánoshoz írt karácsonyi képeslap Skublics János baleseti zárójelentése Szív alakú kitűző nő fényképével (1 db) Skublics János ifjúkori fényképe amerikai ügető lovakkal Skublics János fényképe és rajza nagyapjához A II. világháború után (a kirablás után) megmaradt ékszerek Jegyzéke Skublics Jánosnak magyar és német nyelven írt levelek 4.3.Velikei és besenyői Skublics János (1908-) II. 1906, ,

12 Skublics István címeres gyűrű rendelésének számlája Skublics János gimnáziumi érettségi bizonyítványának másolata (Kaposvári Állami Táncsics Mihály Gimnázium) Pécsi Postaigazgatóság levele Kovács István temető gondnoknak Ifj. Skubics István és János fényképe Alsószilvágyi Gaál János örökbe fogadja Skublics Jánost (örökbefogadási szerződés) és végzés Fényképek (14 db) és negatívok (3 db) a zuglói kárfelvételekről az 1956-os események után, valamint családi felvételek egy borítékban elhelyezve Skublics János búcsúlevele Wlassics I. Miklósnéhoz, egykori szerelméhez A II. világháború utáni hadigondozottak tüzifával való ellátása és névsoruk Skublics János szovjet katonák által kiállított igazolványai (5 db) Skublics János a szovjetek és Somogy Vármegye alispánjától Kapott igazolványai és megbízólevele (6 db) Méri János levele Skublics Jánoshoz Aranyossy Mátyás volt huszártisztről, hadifogságáról Skublics János a II. világháborúban a megszálló csapatok által tönkretett javainak képei (32 db) borítékban elhelyezve Skublics János tagsági igazolásai a Batsányi János Irodalmi Társaságtól (3 db) Skublics János gépkocsijának adatai és visszaadásának okiratai, amit 1944-ben vittek el a nyilasok (12 db), egy borítékban elhelyezve

13 Soltra János református tanító levele Skublics Jánoshoz az istállóhoz tartozó trágyadomb áthelyezése ügyében Révffy Zoltán távirata Skublics Jánoshoz, édesapja betegségéről Skublics János perének iratai Vass László és társa ellen (idéző végzés, Dr. Csorba Ede ügyvéd levele, nyugta és feljegyzés) Skublics János kórházi kezeléseiről nyugták (3 db) Skublics János fényképei a tervezőirodában megünnepelt ajándékozásról (3 db) 1950-es évek Skublics János levelei feleségéhez (3 db) Skublics János röntgenfelvétele a bal térdén porcleválásáról Skublics János tagsági könyve a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetségében Véghatározat Skublics János motorkerékpárjának eladási ügyében Bizonyítvány Skublics János gépészeti műszaki rajztanfolyamáról Skublics János katonai igazolványa Skublics János anyósának magyarországi tartózkodási engedélyei (2 db) Skublics János a Dunakanyarral kapcsolatosan nyert plakett vázlata Skublics János sógornőjének levele férje állapotának romlásáról Skublics János kisujjának töréséről röntgenképek (2 db) és egyéb orvosi leletei, beutalója (3 db) Skublics János külföldi utazásainak hotelszámlája és banki pénzváltásai (6 db) Skublics Jánosnak küldött részvétlevelek felesége halálával kapcsolatban (3 db) Skublics János belépőjegye a Müncheni Olimpiai Játékok díjugratási napjáról

14 Lovasképek (9 db) egy borítékban elhelyezve Skublics János fényképe unokáival a müncheni parkban Esküvői, lakodalmas képek Skublics Jánossal (4 db) Mucsi Pál főmérnök levele a Pest Megyei Tanács Tervező Vállalatához A II. világháborút megelőző időkben a gazdasági cselédek fogadásának szerződése (2 pld. 193?) Skublics Sándor gépészmérnök által feltalált Dsinn kályhához használati utasítás Kaposmérőben készült képek (2 db) Skublics János nagybátyjának farkaskutyájáról és annak kölykeiről készült képei (2 db) Skubics János névjegye és fiatalkori fényképe Skublics János II. világháborúban eltűnt fényképezőgépének cédulája Gönnerhofi (Ausztria) képeslap 4.4. Velikei és besenyői Skublics János családfája Skublics János családfája 4.5.Velikei és besenyői Skublics Jánosnak édesanyjától és örökbefogadó édesapjától örökölt birtoktörténeti iratai ,1961. Csereüzletekről szóló iratok (45 db) Hoffher-Schrantz-Clayton-Shuttleworth művek levele Skublics Jánoshoz az általa vásárolt motor kapcsán Határidőnaplóból kitépett oldal feljegyzésekkel Vajgel volt tókajpusztai kovácsmestertől megvásárolt kovácsműhelyi szerszámokról adásvételi szerződés Sipos Andrással kötött adásvételi szerződés Skublics Jánoshoz írt feljegyzés

15 Kramer Imre volt uradalmi gazda levele cséplőgépszíjaknak Kaposvárra való beszállítása tárgyában Flumbort mgazda pénzjárandóságának elismervénye Krámer Imre levelei Skublics Jánoshoz Krámer Imre elismervénye a cselédségnek átvett pengőről Skublics János levele a Nemzeti Bizottsághoz kerti vetemény termelés előmozdítása ügyében Illés Gyula vincellérnek tejpénz kifizetéséről nyugta Skublics Jánoshoz Eper József gazdasági ügyben írt levele Menyhárt Ervin levele Skublics Jánoshoz igazolás ügyében Skublics János feljelentése a munkásai részére kiutalt ruhaszövet ismeretlen tettesek általi eltulajdonítása miatt Beszolgáltatási jegyek (11 db) és önellátói igazolvány Skublics János közmunka igazolványa Skublics Jánoshoz írt felszólító levél, az orosz hősi halottak exhumálására tengeri előleget, ill. tűzifát biztosítson Skublics János kertész számára fizetési meghagyás, csatolva hozzá felhívás, az Adófelszólamlási Bizottsághoz írt levele, és válasz rá (kereseti és jövedelemadó ügye) Skublics Jánoshoz írt levelek (2 db), melyben megtiltják, hogy gőzkazánját üzemeltesse Skublics János önellátó gabona vásárlási engedélye Skublics János Mezőgazdasági üzemanyagkönyve motorok részére; benne: Adózott mezőgazdasági üzemanyagkönyve, valamint 6 db számla Csörsz Aladár által írt levelek Skublics Jánoshoz, miután törzstyúkállományát tenyésztésre átadta (2 db) Skublics János közmunka igazolványa Skublics János és Tauber István közötti bérleti szerződés a kaposmérői szőlőre vonatkozólag Dr. Csörsz Aladár felhívása a mesterséges kancatermékenyítő eljárás bemutatására

16 Skublics János és Fehér József közötti munkaszerződés aratási munkára Skublics János és Tauber István közötti munkaszerződés aratási munkára Skublics József részére kényszervágási engedély Skublics János pénzbüntetése bor forgalmi adó ügyében Skublics János étkezéshez vásárolt hús vételi könyve Skublics János őstermelési községi bizonyítványa Sertésvágási engedélyek (4 db) Skublics János szerződést köt Skublics Márk somogynagybajomi lakossal, hogy halőrként alkalmazza (3 pld.) HSCS-től vásárolt STV. jelű silótöltő szecskavágóhoz alkatrész szállításának számlája Eladási megbízás Gerő Jenő Mihály úrnak a kaposmérőhöz tartozó Nagyszőlő eladása tárgyában (2 db) A Kaposvári Járás Főjegyzőjének levele Skublics Jánoshoz a tulajdonában lévő Történelmi értékű iratok, könyvek, festmények bejelentéséről Skublics János feljelentése ügyében idézés Segesdi József ellen indított bűnügyben (volt birka akol tetejéről cserepeket tulajdonított el) Kaposvári Járásbíróság végzése Skublics Jánoshoz (2 pld.) Skublics János Menyhárt Pál kertésszel történt elszámolásának kézirata Skublics János kérelme a kaposmérői főjegyzőhöz, a volt földbirtokának kataszteri adatainak tárgyában Kaposvölgyi Téglagyár keresete Skublics János ellen tartozás ügyében Skublics János adóíve Páyer József levele Skublics Jánoshoz Skublics Jánosnak Réger Józsefhez írt levele a halastavak ügyében Ifj. Karancz János V.B. elnök levele Skublics Jánoshoz a Tókajpusztán lévő épületének lebontásáról

17 Skublics János Kaposszerdahelyi Tanácshoz írt kézirata e fenti ügyben A Kaposszerdahelyi Tanács levele Skublics Jánoshoz a halastavak kérdésében Skublics János válaszlevele a Kaposszerdahelyi Tanácshoz a fenti ügyben A földreform (600/1945) előtti időkben történt sertés hizlalásoknak jelentési irata Vizkiviteli láncos kút rajza, ami a Kaposmérői Téglagyárban működött A Kaposmérőhöz tartozó ún. Nagyhegy térképe a II. világháború után 4.6.Velikei és besenyői Skublics János fényképei Skublics János hajfürtje és édesanyjának kézírása születésekor Skublics János gyermekkori fényképe Skublics János 5 éves korában Skublics János és István gyermekkori fényképe Skublics Istvánné gyermekei körében Skublics János és István gyermekkori fényképe Skublics János érettségi fényképe Skublics János fényképe a budapesti Széchenyi-kilátónál Skublics János Pitypalaty nevű angol telivér lován Skublics János a Pestmegyei Tervező Irodában Skublics János a Pestmegyei Tervező Irodában Skublics János gyermekkori fényképe Skublics János Móric nevű majommal Skublics János és István Móric nevű majommal Skublics János, István és a német kisasszony Móric nevű majommal Dr. Wladyslaw Terenkóczy fényképei (2 db) egy mappában 17

18 4.7.Velikei és besenyői Skublics Istvánné ( ), született alsószilvágyi Gaál Emilia , ,1945. Alsószilvágyi Gaál Emilia felsőbb-leányiskolai bizonyítványai (3 db) Gaál Emilia leánykori fényképei (5 db) Skublics István és Gaál Emilia házasságát tudató irat, csatolva hozzá Skublics Istvánné, Gaál Emilia halálának értesítője Skublics István és felesége, Gaál Emilia fényképe Gaál Sarolta és Skublics Istvánné, Skublics János és István fényképe Járásbírósági végzés Gaál János és felesége haszonélvezeti jogáról, Gaál Emiia és Sarolta tulajdonjogáról a kaposvári házat illetően Skublics Istvánné temetésének költségeit igazoló számlák Gaál Emilia keresztelési anyakönyvének másolata Gaál Emilia és Skublics István házassági anyakönyvi kivonatának másolata Gaál Emilia születési anyakönyvi kivonat másolatának hitelesség igazolása Skublics Istvánné fényképe Skublics Istvánné síremlékének fényképe 18

19 4.8.Bocsári Svastits Pálné ( ), született Skublics Gizella Svastits Pálné halálának értesítője Skublics Gizella és Irén leánykori fényképe 3. doboz A velikei és besenyői Skublics család családtörténeti iratai III. 1920, Skublics család története III. kötet 5.1.Velikei és besenyői Skublics Christian (1976-) Christian Skublics származási okiratának (születési anyakönyvi kivonat) fénymásolata Christian Skublics fényképei (15 db) Christian Skublics úszó bizonyítánya (Csikóhalak) Christian Skublics gyermekkori rajza 5.2.Velikei és besenyői Skublics Mihály (1978-) Michael Skublics származási okiratának fénymásolata Michael Skublics keresztelőlevelének fénymásolata Skublics Tamás levele apjához Michael születéséről Michael Skublics fényképei (5 db) Michael Skublics kórházi zárójelentése gümőkóros nyirokcsomó gyulladási műtétjéről Michael Skublics gyermekkori rajza Michael Skublics gyermekkori fényképe 5.3.Velikei és besenyői Skublics Tamás (1948-) ,1980. Távirat Skublics Tamás születéséről Skublics Jánoshoz Dr. Lajos Lászó levele Skublics Jánoshoz

20 Skublics Tamás gyermekkori fényképei (2 db) Skublics Tamás gyermekkori fényképei (6 db) Skublics Tamás balesetbiztosítási igazolványa Skublics Tamás ajándéklapja a török követ fiától Skublics Tamás gimnáziumi bizonyítványainak kivonatai Skublics Tamás fényképe Skublics Tamás középiskolás korában írt versei (5 db) Skublics Tamás utolsó magyarországi képei (2 db) Skublics Tamás útlevelének értesítője Skublics Tamás ballagási képe Skublics Tamás fényképe Skublics Tamás kollégiumi szobájának fényképe Skublics Tamás müncheni kollégiumban készült képei, benne egy gyermekkori fénykép 1948-ból és egy negatív (19 db) Skublics Tamás egyetemi hallgató fényképe Skublics Tamás levele apjához anyja halála után Skublics Tamás esküvői értesítője és fotói (4 db) Skubics Tamás diplomájának fénymásolata Skublics Tamás apósa, Paul Bredenhöller gyászjelentése Skublics Tamás apósának megemlékezése Skublics Tamás fényképe németországi gimnazista korából Skublics Tamás VASAS sportjelvénye Skublics Tamás olasz levelezőtársának fényképe Kivonat Skublics Tamásnak nyugat-németországi Asylenrecht -ből, tartózkodási engedélyéhez az NSZK-ban Matyi bácsi levele Skublics Tamáshoz Skublics Tamásnak atyai és apai ágon lévő leszármazásának leírása Sorkikisfaludi Gusich Julia (1789-?) mappában Skublics Tamás a Bajor Építészeti Kamara tagsági igazolványának fénymásolata (2 pld) Nemesi címergyűjtemény (kis füzetecske) 20

21 5.4.Velikei és besenyői Skublics Jánosné, született Czernecky Mária ( ) Palóczi Edgár: Lengyel királyok Magyarországon című kiadványa, benne kísérőlevél Czernecky Mária gyermekkori lengyel igazolványa Czernecky Mária lengyelországi igazolványa Czernecky Mária Meldekarte -ja (bejelentő lapja) a német megszállás idején Czernecky Mária igazolványa a Varsói Munkaügyi Hivataltól Czernecky Mária igazolványa a német megszállás alatt Czernecky Mária igazolványa Magyarországra történő menekülésekor Skublics János levele Czernecky Máriához Levelek Skublics Jánosnéhoz (17 db) A Czernecky család igazolása lengyel menekült státuszukról Respubica Polonia okirat hiteles másolata Skublics Jánosné fényképei (12 db) Szilágyi Istvánné névjegye borítékban

22 Skublics Jánosné Fővárosi Idegenforgalmi Igazgatóságánál betöltött állásával kapcsolatos iratok (munkaszerződések, lengyel felsőfokú nyelvvizsgát igazoló okirat, nyelvpótlék megadása, fordítói megbízás, francia nyelvű igazolvány) Skublics Jánosné önéletrajzai (2 db) Chernel Viktor levele Skublics Jánosnéhoz Skublics Jánosné utazási és szabadság kérelme Skublics Jánosné ötödik békekölcsönéről okirat Skublics Jánosnénak írt táviratok (2 db) Skublics Jánosné fizetésének jóváhagyásai a KSH-tól (3 db) Skublics Jánosné házassági anyakönyvi kivonatának Másolata Skublics Jánosné kórlapjai betegség, baleset eseteiben (10 db) Skublics Jánosné himlő elleni oltásáról nemzetközi bizonyítvány A Magyar Vöröskereszt levele Skublics Jánosnéhoz A ZYCIE WARSZAWY újság egy lapja Skublics Jánosné Munkakönyve A POLITYKA újság egy száma Skublics Jánosné halotti anyakönyvi kivonata Skublics János feleségének temetéséről szóló megrendelő lapja Skublics Jánosné halottlevele Skublics Jánosné temetésének számlái (4 db) Táviratok Skublics Jánosné temetésével kapcsolatban (3 db) Skublics Jánosné sírja márványlapjának fényképe Ladyslaus Therenkoczy levele Skublics Jánosné származásával kapcsolatban Skublics Jánosné emlékére eltett préselt fűszál Újságcikk Lengyelország határairól 22

23 A gondnok elvtársnőnek (val. Skublics Jánosné) írt felszólító levél munkakörével kapcsolatban 5.5.Velikei és besenyői Skublics Jánosné, született Czernecky Mária ( ) fényképei , ,1971. Czernecky Mária gyermekkori képe Czernecky Mária férjhez menetele előtti képei (2 db) Czernecky Mária édesanyjával Czernecky Mária és Skublics János esküvői képei (2 db) Czernecky Mária és Skublics János polgári esküvőjének képe a családdal Skublics János és Skublics Jánosné képei (2 db) Skublics Jánosné képei (3 db) Skublics Jánosné Coffie nevű tacskójával Skublics Jánosné képe (2 db) Skublics Jánosné kisfia, Tamás keresztelőjén Skublics Tamás keresztelője a családdal Skublics Tamás keresztelőjén Skublics Jánosné kisfiával (2 db) Skublics Jánosné Tamás fiával (3 db) Skublics Jánosné fiával, Tamással (2 db) Skublics Jánosné családjával (édesapja, édesanyja, nagyanyja, Tamás fia) Skublics Jánosné képe Skublics Jánosné utolsó képe Skublics Jánosné síremlékének képe Czernecky Mária elsőáldozási képe Czernecky Mária leánykori képei (11 db) Czernecky Mária édesanyjával és nagyanyjával Skublics Jánosné, mint idegenvezető képei (5 db) Byalystok filc anyagból készült címere 23

24 5.6.Emilia Czernecka, született Therenkoczy Emilia ( ) , Emilia Czernecka fényképe Emilia Czerneckának írt levél a Varsói Orvosi Egyetemtől kérelmének tárgyában Skublics Jánosné távirata édesanyja haláláról Emilia Stefanowa Czernecka gyászjelentése A lengyel ZYCIE WARSAWY c. újság halálozási rovatában értesítés Czernecky Istvánné haláláról Helena Terenkoczy (Skublics Jánosné nagymamája) gyászjelentése A Varsói Orvosi Egyetemtől érkezett levél fordítása A halálozási rovat fordítása A gyászjelentés fordítása Emilia Czernecka saját kezű aláírása születési adatairól Therenkoczy Emilia fényképe Czernecky Istvánné Wojtek fiával Czernecky Istvánné fényképei Lengyelországban (7 db) Czernecky Istvánné fényképei Magyarországon Skublics Daniel Alexander (1982-) Daniel Alexander Skublics származási okiratának fénymásolata1982. Daniel Alexander Skublics keresztelőlevelének fénymásolata Daniel Alexander Skublics 1 hónapos fényképe Daniel Alexander Skublics 4 hónapos fényképe

25 4. doboz A velikei és besenyői Skublics család levelezése és testamentumai I Skublics Sándor iratai Admonitiones Skublics Sándor és Orczy István ügyében admonitio Skublics Sándor és Sós Kata ügyében admonitio Fassiones, fassionales 1725, , Fassio Domini Alexandri Skublics Fassio Fassio Fassio Fassio Missiles 1728, , Krainay Ferenc levele Bödey Zsigmond levele Skublics Sándorhoz írt levél Gaiger Antal levele Orczy Ignácz levele Lippics Pál levele Boronkay Ferenc levele Gyulay Gaál Gábor levele (2 db) Skublics Sándorhoz írt levél Peterman Ádám levele

26 Obligationes 1729, , ,1757. Zálogos levél Zálogos levél Verebéli Jánosné zálogos levele Madarász Sándor zálogos levele Zálogos levél Kardos István zálogos levele Kardos István zálogos levele Nagy István zálogos levele Obligatio Obligatio Obligatio Bedekovics Menyhárt zálogos levele Testimoniales 1725, Bizonyságlevél Mihell János bizonyságlevele Testimoniales Egyéb 1724, Söptei határban lévő földekről kimutatás Egyházzal kapcsolatos hivatalos okirat Skublics Sándor és Szita László közötti megegyezés (2 pld.) Quietantia Örökös jobbágyságról nyilatkozat Fercsak János munkába állása Skublics Sándornál Quietantia

27 Skublics Sándor és Gyulay Pál Gábor közötti contractus Gróf Szécsény Zsigmond nyilatkozata Skublics Sándor jobbágyának beismerő vallomása lopás ügyében Hanzjelek Kamhpelperger és Skublics Sándor közti contractus Skublics Sándorné szül. Zarka Anna Mária iratai 1719, , , ,1789. Admonitiones 1755, ,1783. Skublics Sándorné admonitioja (figyelmeztetés, megintés) Admonitio Admonitio Admonitio Skublics Sándorné és Kazi Julianna ügyében admonitio Fassiones, fassionales 1744, Fassio Fassio Könczöl Ádám házhelyéről szóló cserefassio Missiles ,1773. Páll István levele Skublics Sándornéhoz Szabó Márton levele Skublics Sándornéhoz (2 db) Bonyhádi József levele Skublics Sándornénak írt levél

28 Deseő Pál levele Inkey Boldizsár levele Skublics Sándornéhoz írt levél Nagy János levele (2 db) Soós József levele Györffy György levele Inkey Boldizsár levele Obligationes , Kardos István zálogos levele (2 db) Obligatio Kardos István zálogos levele Kardos István zálogos levele Címke adósság megfizetéséről Varga Miklós és Mód Judit zálogos levele Skublics Sándorné tartozásának kiegyenlítése Kardos Pál zálogait kiegyenlítette özv. Skublics Sándorné Kardos Pál földtulajdonának egy részét adja Skublics Sándor özvegyének (zálogkiváltás) Zili Julianna zálogos levele Móricz Judit záloglevele Tanúvallatási jegyzőkönyvek 1734, Lakatos Katalin ügyének tanúvallatási jegyzőkönyve Skublics Sándor részére kiállított Özv. Skublics Sándorné részére kiállított (2 db) Skublics Sándor és Gyulai Gál Gábor ügyének tanúvallatási jegyzőkönyve Özv. Skublics Sándorné és Csákányi Julianna ügyének admonitioja és tanúvallatási jegyzőkönyve 28

29 Testimoniales , Skublics Sándorné és Zinzendorff Rozália között létrejött bizonyságlevél Testimoniales Testimoniales Testimoniales Egyéb 1758, Quittung özv. Skublics Sándorné és Káldi Káldi Zsuzsanna között létrejött contractus Sublics Sándorné kifizetései Özv. Skublics Sándorné, született Zarka Anna Maria javainak összeírása Zarka Anna Mária engedélylevele Csiszár Mihály jobbágy számára Özv. Skublics Sándorné testamentuma (2 pld.) Velikei és besenyői Skublics Imréhez írt levelek 1745, Althan Mihály János Amade Antal Batthyány Ferenc Batthyány József Emanuel Batthyány Vince

30 Babos József Bogdán György Bogyay Boronkay Ferenc Csapody Gábor Detrány Miklós Fülöp István Gerliczy Mihály Hertelendy György Hertelendy Károly Horváth Ferenc Kardos István Kovács Gábor Márkus Ignác Muchay András Nagy Antal Nádasdy Mihály Oszterhueber Ferenc Oszterhueber József Polákovics Ferenc Phisterer András Pottyondy Ferenc Skublics Antal Skublics Jánosné Csapody Erzsébet Skublics Károly Skublics Sándor

31 1826. Skublics Terézia Szládovics Gergely Tuboly Mihály Ugranovics Ferenc é.n Beazonosítatlan levélírók Boríték Skublics család tagjainak iratai Skublics Ferenc 1637, , ,1697. Testimoniales Fassio Zálogos levél Skublics István Admonitio Skublics János Csapody Gábor levele Skublics Julianna Obligatio Skublics Sándor és Skublics Julianna között (2 pld) Skublics Krisztina 1727, ,1753. Záloglevél Bizonyítólevél Skublics Krisztina leányának, Vizy Mariankának levele

32 Vizy Marianna fassioja Jelentés a söptei és köveskúti határban fekvő földekről Skublics László Bizonyságlevél Skublics Mihály 1651, ,1674. Admonitio Testimonialis Fassio Testamentum Velikei és besenyői Skublics Judit iratai , ,1751. Testamentum Testamentum Adósságlevél Adósságlevél Quietantia Adósságlevél Bizonyságlevél Testamentum Admonitio Zálogos levél Skublics Judit adósságainak összeírása halála után 11. Győrffy István , Zálogos levél Zálogos levél Zálogos levél

33 Zálogos levél Zálogos levél Zálogos levél Zálogos levél Zálogos levél Zálogos levél Admonitio Velikei és besenyői Skublics Zsigmond levelei 1775, Skublics Zsigmond levele a fiscalishoz az őt ért kárral kapcsolatban Quietantia Inkey Boldizsár levele Skublics Zsigmondhoz Inkey Boldizsár levele Skublics Zsigmondhoz Radoczi Boda János , ,1746. Zálogos levél Zálogos levél Zálogos levél (5 db) Zálogos levél (4 db) Zálogos levél Zálogos levél Zálogos levél (2 db) Zálogos levél Zálogos levél (2 db) Boda János zálogainak összeírása Zálogos levél Inkey János consiliariusanak zálogos levele Írás arról, hogy Skublics Julianna adósságát kifizette Skublics Sándor

34 Boda János zálogos házához tartozó szántóföldek specificatioja Bizonyságlevél Császár István elleni peres eljárás okirata Skublics Sándor örökségét illetően Skublics Sándortól felvett kölcsönök összesítése 5. doboz Velikei és besenyői Skublics család levelezése 2 II Skublics János levelezése , ,1966. Levelek Skublics Jánoshoz írt levelek Felesége, Skublics Jánosné Egyéb levélírók Emilia Czernecka Stefan Czernecki István bácsi Skublics János által írt levelek Skublics Jánosnéhoz (7 db) Boríték képeslapok, levelezőlapok 1950, ,1966. Képeslapok Pali bácsi Ilonka Beazonosítatlan levélíró 2 Főleg lengyel nyelvű levelezésről van szó. 34

35 Levelezőlapok Skublics Jánosné Prof. Czerneczki Skublics Jánosné levelezése Skublics Jánosné levelei Bunia Édesanyja, Emilia Czernecka Édesapja, Stefan Czernecki Marietta Nina Wojtek

36 Egyéb, hozzá címzett levelek Renata Lamicka Marie Laslo Helena Maria Piltzowa Dnewicka (4 db) Hanka Drabowka (2 db) Teri Gabriela Lena Reén Valér Janka Lucja és Tadeusz Kasprolewicz (2 db) Czernecky Krystyne Mazyoneryk Gerka (2 db) Ludmita Trybata ( 2db ) Stysiak Jozef Myna Gertruda Maria Kozialewska Aláírás nélkül Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró

37 Beazonosítatlan levélíró (2 db) Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró (7 db) Skublics Jánosné által írt levelek 1946, , , Mariettának Miklósnak Egyéb, másnak címzett levelek Stefan Czernicki Margit Ludmila és Tomas Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Beazonosítatlan levélíró Levéltöredékek (4 db) 37

38 Vegyes Kutyaverseny dokumentumai Eltávozási engedély Köszöntő Jegyzetek (5 db) Vonatjegy külföldre Lengyelországi vonatjegy Beszállókártya repülőre Repülőtéri használati díj igazolása Boríték 2. Boríték képeslapok, levelezőlapok, távirat , Képeslapok Bunia Wojtek (csatolva egy mén fényképe képeslapon) Teresie Jóska Terenkoczy Beazonosítatlan levélíró

39 Üres képeslap Levelezőlapok Prof. Dr. Stefan Czerneczki H. Terenkoczy János Wojtek Emilia Czerneczka Beazonosítatlan levélíró Távirat Gerka Határidőnaplók Határidőnapló Boríték - Skublics Jánosné fényképei Fényképek (8 db) Fényképek (4 db) Fényképek (8 db) Fényképek (7 db) Fénykép (1 db) Fényképek (7 db) 16. Skublics Tamás levelezése Levelek

40 Skublics Tamás által írt levelek Szüleihez Sandrához (piszkozatok- 3 db) Skublics Tamáshoz írt levelek 3 Sandra Jenari Manrica Chiarini Skublics Jánosné Beazonosítatlan levélíró Vegyes Olasz levél Vajda Ágnesnek Skublics Tamás által írt levéltöredék 4. Boríték Skublics Tamáshoz írt képeslapok, karácsonyi üdvözlőkártyák Képeslapok Gábor Emilia Panicz (3 db) Dziadunio Feri Ilonka néni és Pista bácsi Keresztapa Margit néni (2 db) Maki néni Karácsonyi üdvözlőlapok Karácsonyi üdvözlőlapok (2 db) 3 Olasz és lengyel nyelvű levelek. 40

41 Képeslapok Repülős képeslapok (2 db) 5. Boríték Skublics Tamás által írt képeslapok, levelezőlap, üdvözlőlapok 1960, Szüleihez írt képeslapok Skublics Jánosnak címezve Skublics Jánosnénak címezve Levelezőlap Skublics Jánosnak címezve Karácsonyi és újévi üdvözlőlapok Üdvözlőlapok (6 db) Boríték - Rajzok Skublics Tamás rajzai (5 db) 7. Boríték -Skublics Tamás fiatalkori fényképei Fényképek ( 32 db) 41

42 6. doboz Vegyes iratok 17. Egyéb birtokigazgatási iratok (Vas és Zala vármegye) Fassiones, fassionales 1654, , , ,1794. Fassiones Fassio Fassio Fassio Fassiones Fassiones Fassio Fassiones Fassio Fassiones Fassiones Fassio Fassiones Fassiones Fassiones Missiles 1754, Móricz Máriához írt levél Beazonosítatlan levél Beazonosítatlan levél Obligationes , ,

43 Zálogos levél Zálogos levél Obligatio Obligatio Zálogos levél Zálogos levél Zálogos levél Obligatio Testamenta 1720, Koloech András Büki Judit Horváth Katalin Testimoniales , ,1787. Testimoniales Testimoniales Testimoniales Testimoniales Testimoniales Testimoniales Bizonyságlevél Tanúvallatási jegyzőkönyvek , ,1753. Tanúvallatási jegyzőkönyv Tanúvallatási jegyzőkönyv Tanúvallatási jegyzőkönyv Tanúvallatási jegyzőkönyv Tanúvallatási jegyzőkönyv

44 Vegyes 1560, , , ,1793. Extractus (kivonat) Ectractus Szalonvári Tóth István és Hegedűs Katalin közti per Originalia Néhai Horváth Zsigmond elleni eljárás bor ügyében Némethy János postamester kimutatása Statutio Cessionalis (lemondás) Litterae Quittung Donatio Alsó-bagodi jobbágyok panaszára felelet Conscriptio Föld tulajdonjog átadása A velikei és besenyői Skublics család története vegyes iratok Skublics és Csapody család könyvtárainak katalógusai Catalogus Librorum Alexander Csapody kis füzet Skublics család könyvtárának jegyzéke, rendezve:1852. évben Skublics család iratai 1859, ,1950. Simaházi Tóth Istvánné, született Sey Leopoldina halálának értesítője borítékkal Hirdetvény a telekjegyzőkönyvek közzétételéről 44

45 Magyarországon, Somogy megyére nézve 3 nyelven Gaál Józsefhez írt levelezőlap a családfakutatáshoz A Kaposvári Járásbíróság iratának töredéke Gaál Józsefhez írt levél Pepi aláírással Murányi Ignácz alispán által 1848.aug. 24-én, Temesváron, a Belügyminiszterhez írt levelének átirata Bárónő-féle értéktárgyak jegyzéke ékszerleltár Jákóhalmi ifj. Révffy Zoltán ( ) iratai Révffy Zoltán gyermekkori fényképe Dr. Révffy Zoltán halálának értesítője A szentgyörgyi Horváth családnak leszármazása A szentgyörgyi Horváth család leszármazásának leírása Családfák Családfa a Perneszy, Bánffy, Tallián és Csapody családokról Bánffy és Homonnay család leszármazási táblái Zalalövői Csapody I. Pálról feljegyzés Levél családfával a Csapody, Skublics, Perneszy családokkal Csapody és Perneszy család leszármazása Csapody és Perneszy család leszármazása Perneszy családfa Perneszy családfa Perneszy család leszármazása (2 lap) Csapody család leszármazási irata Series Genealogia (Skublics) Skublics család leszármazása Skublics Sándorné levele családfával Skublics család apai ágának vázolata Skublics István szüleinek keresztlevél és házassági levelük másolata Skublics családfa Tabella Genealogia Familiae Skublics Genealogia Familiae Skublics Skublics István és Tolnay Irén leszármazottai 45

46 Skublics István és Tolnay Irén leszármazottai Szentgyörgyi Tolnay család leszármazási táblája (2 lap) Tolnay család leszármazási ága (2 lap) Szentgyörgyi Horváth család leszármazása Papírlap Skublics István sírfeliratával Zarka család leszármazási táblája Családtörténethez tartozó iratok töredékek (7 db) borítékban Tabella Genealogia Familiae de Háságy Nagy család családfája Istvánffy család családfája Sárkány család leszármazása Sárkány család családfája Rosty, Tallián és Nagy család leszármazási táblái Sümeghy család családfája Genealogia Familiae Gyely Zobor és Raska család leszármazási táblája Zobor és Raska család leszármazási táblája Orakoczi család családfája Vegyes iratok I , Batthyány Lajos adományozó oklevele Skublics Imréhez címzett boríték, benne gróf Tolnai Festetics György halálának értesítője Skublics család tagjai közti szerződés (Barátságos Egyezség) Skublics Anna levele Őfelségéhez Skublics István fényképe Velikei és besenyői Skublics Károly fényképe

47 Fára József: Kisfaludy Sándor ifjúkori költeményei - különnyomat, benne: 14 db bélyeg Velikei és besenyői Skublics János fényképe Skublics János gépjárművezetői igazolványa Skublics János levele a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, Taxner Ernőnek A Barátságos Egyezség 9. pontjának fordítása Velikei és besenyői Skublics Jenőné ( Celin ) fényképe Velikei és besenyői Skublics Emilia fényképe, Skublics Sándor leánya Velikei és besenyői Skublics Emilia fényképe, Skublics János leánya Velikei és besenyői Skublics János fiatalkori fényképe Czerneczky Mária fiatalkori fényképének negatívja Prof. Dr. Stefan Czerneczky fényképe Grulik Ödön gyermekeinek fényképe Skublics János bajtársának fényképe Nunkovics Paula fényképe Gróf Batthyány József és feleségének fényképe I. Ferenc József és felesége, Erzsébet fényképe Rudolf trónörökös és felesége, Stefánia fényképe Egy ló fényképe Vegyes iratok II Skublics Sándor és Angyal György között létrejött zálogügylet irata Gróf Festetits György Skublics Imréhez írt levele Skublits Imrének küldött kivonat A ditső Magyar Nemzethez címmel Idéző végzés özv. Tallián Pálné Horváth Magdolna póthagyatéki ügyében Ismételt idézés a fent említett ügyben Végzés özv. Tallián Pálné hagyatéki ügyében (2 db)

48 A Nyitra vármegyében élő Skublicsok nemességét igazoló irat másolata A Zala vármegyei Skublicsok Velikei és Besenyői előnevek használatára jogosultságának bizonyítványa Skublics Jánoshoz írt levél Skublics Jánoshoz írt levél Skublics Istvánnak írt levél Skublics Istvánnak írt levelezőlap Kivonat a Magyar Királyi Országos Levéltárban őrzött Liber Regius-ból, a Skublics család leszármazását, nemességét tekintve Skublics Istvánnak írt levél Simkó László levele, levelezőlapja és postai feladóvevényei Gaál Andorhoz Skublics Istvánnak írt levelezőlap Jogi vélemény Skublics Imre könyvtáráról Meghívó a Magyar Vöröskereszt II. kongresszusára A Magyar Vöröskereszt II. kongresszusának programja Meghívó a Magyar Vöröskereszt II. kongresszusa utáni fogadásra Gépkocsi beosztás Skublics Jánoshoz írt levél Skublics Jánoshoz írt levél Komjáthy Miklós levele Skublics Jánoshoz Skublics János Hanák Péterhez írt levele Skubics János a Gondolat Könyvkiadóhoz írt levele Komjáthy Miklós levele Skublics Jánoshoz Gépelt szöveg a Skublicsok címeréről Gépelt szövegek (4 db lap) a Skublicsok származásáról Gépelt levél töredéke Kézzel rajzolt térkép Kézzel írt kivonat Császár Elemér: Kisfaludy Sándor című munkájából 48

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép)

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) 1650-1941 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 csomó = 0,04 ifm 1 csomó

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 34. Skublics család iratai 1335-1890 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 40 doboz = 4,44 ifm 40 raktári = 4,44

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Leltári szám: 2012.1.1. Tárgy megnevezése: Részvény Leírás: SKB Rt. részvénye 30 pengőről Kor: 1935. Méret, terjedelem: 2 lap Leltári szám: 2012.1.2. Tárgy

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér LAJSTROM IX/3 Takács Zsigmond sümegi ügyvéd iratai 883-944 Terjedelme: 4 doboz Helyrajzi jelzete: doboz Levelezőlap Sümeg, pallium. 883.május 5. 2. Levél

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 12 doboz 1,44 fm 1 fémdoboz 0,12 fm 1 kötet 0,01 fm össz.: 1,57 fm Raktári hely:

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

IV. 31. ROSTY VINCE ÜGYVÉD IRATAI 1565-1865

IV. 31. ROSTY VINCE ÜGYVÉD IRATAI 1565-1865 IV. 31. ROSTY VINCE ÜGYVÉD IRATAI 1565-1865 7 doboz 1.25 Ifm. Összesen: 1.25 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, A. raktárterem, 19. b. szekrény, 2-4

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIV. 15. Pálfy László főszolgabíró családi iratai Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1565-1854 (1944) 5 doboz =

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 3. Bogyai család iratai 1761-1880 (1915) Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm 1 raktári =

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

XIII.72. GYARMATI ÉS BOTTLIK CSALÁD IRATAI

XIII.72. GYARMATI ÉS BOTTLIK CSALÁD IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.72. GYARMATI ÉS BOTTLIK CSALÁD IRATAI 1883-1976 1 db (0,13) doboz = 0,13 ifm Raktári hely: 22/403/25 1 db (0,12) doboz = 0,12 ifm

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár HERTELENDY CSALÁD IRATAI

Somogy Megyei Levéltár HERTELENDY CSALÁD IRATAI Somogy Megyei Levéltár HERTELENDY CSALÁD IRATAI 1765-1950. XIII. 56. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, 3 0.50 nagy doboz, - csomó, Iratok: - ifm. kötet, Kötetek: - ifm. Összesen:

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 25. Séllyei család iratai 1597-1931 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 14 doboz = 1,54 ifm 1 csomó = 0,08

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Soós gyökerek kutatása

Soós gyökerek kutatása Soós gyökerek kutatása Lezárva: 2008. szeptember 8. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Bakonyszentlászlói temet0 SOÓS PÁLNÉ szül: KOVÁCS MÁRIA született: 1862. dec.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM. Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. IV. 14r. Zala Vármegye Törvényszékének iratai. Kőszegi Tábla előtti perek 1819-1849

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM. Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. IV. 14r. Zala Vármegye Törvényszékének iratai. Kőszegi Tábla előtti perek 1819-1849 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM IV. 14r. Zala Vármegye Törvényszékének iratai Kőszegi Tábla előtti perek 1819-1849 Raktári száma, neve, terjedelme: 5 doboz = 0,55 ifm Összes

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 27. Sümeghy család iratai 1534-1849 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 2 doboz = 0,22 ifm 2 doboz = 0,22 ifm

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott SABAU PETRU és házastársam,

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám Milyen jellegű halálesetre jelent be igényt? betegségből

Részletesebben

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór)

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) 1856 1930 Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) 1857 1918 Reichard Salamon 1857 1939 Reichard Salamonné

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 Terjedelme: 31 doboz = 3,41 ifm Helyrajzi

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 10. Farkas (Boldogfa) 1328-1869 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 7 doboz = 0,77 ifm 7 doboz = 0,77 ifm Helyrajzi

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai (1776) 1806-1949 VIII. 52. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm 35 kisdoboz, 4,37 ifm 40

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

IV. 2/d. Vegyes árvaügyi iratok 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790.

IV. 2/d. Vegyes árvaügyi iratok 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM Terjedelme: 11 doboz = 1,21 ifm IV. 2/d. Vegyes árvaügyi 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790. Helyrajzi jelzete: 3. raktár 18. állvány C

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306.

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Somogy Megyei Levéltár Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 106 nagy doboz, csomó, Iratok: 13,25 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 Terjedelme: 107 doboz = 12,84 ifm Helyrajzi jelzete: 60. raktár

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952)

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952) 3. sz. összesítő raktári jegyzék (1804-) 1850 1950 (-1952) Terjedelem: 8,74 fm, 67 doboz (7,72 fm), 26 kötet (0,82 fm), 5 köteg (0,60 fm), 98 rakt. e. Raktári helye: Nagykőrös, 33. raktár 1-7. polc, 334-338.

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben