ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. HORVÁTH TIBOR, DR. ERDÉLYI BÉLA, DR. ÁDÁM ATTILA, DR. SEMLYÉN JUDIT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. HORVÁTH TIBOR, DR. ERDÉLYI BÉLA, DR. ÁDÁM ATTILA, DR. SEMLYÉN JUDIT"

Átírás

1 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A betegek követésének jelentısége carotis rekonstrukció után Írta: DR. HORVÁTH TIBOR, DR. ERDÉLYI BÉLA, DR. ÁDÁM ATTILA, DR. SEMLYÉN JUDIT Napjainkban a carotis villa kóros elváltozásaira visszavezethetı cerebrovasculáris történések megelızésére széles körben elterjedt a carotis endarteriectomia. Amerikában ma ez a leggyakoribb érsebészeti beavatkozás (1), Magyarországon évente több mint ezer mőtét történik (2). Számtalan vizsgálat bizonyította, hogy a carotis interna stenosisban szenvedı betegekben az endarteriectomia csökkenti a stroke elıfordulását és a következményes halálozás gyakoriságát (3, 4). A mőtét késıi eredményeit azonban jelentısen ronthatja az operált érterületen kialakuló restenosis, ami agyi keringészavarhoz, stroke fellépéséhez, esetleg halálhoz vezethet. Ez felveti a betegek rendszeres kontroll vizsgálatának szükségességét. Tanulmányunkban az art. carotis interna szőkülete miatt operált betegeink követésével, a kiszőrt restenosisok kezelésével szerzett tapasztalatainkról számolunk be. Betegek, módszer Osztályunkon 1986 óta a sikeres carotis rekonstrukción átesett betegeket rendszeresen kontrolláljuk a mőtétet követı 3., 6., 12. hónapban, majd évenként. A felülvizsgálat során az anamnesztikus adatok rögzítése, fizikális vizsgálat és a carotis villák duplex-scannel való ellenırzése történik. A duplex-scant színkódolt Dopplerrel is rendelkezı Hitachi EUB 515 készülékkel, 7,5 MHz-es duplex transducerrel, standard metodikával végeztük (5, 6). A haránt és a hosszanti B kép elemzését a Doppler görbe analízisével, a systolés csúcssebesség és a diastolés végsebesség mérésével egészítettük ki. A stenosis fokát Gosink (7) által ajánlott sebesség paraméterek alapján becsültük. Szignifikáns stenosisnak az 50%-ot meghaladó diameter csökkenést tekintettük. A tanulmányban 105 beteg (79 férfi, 26 nı, átlagéletkor 61 év) vett részt, közülük 14- ben kétoldali carotis endarteriectomia történt. A rekonstruktív mőtét indikációja 63%- ban TIA, 2,5%-ban RIND, 17,6%-ban minor stroke, 26,9%-ban tünetmentes szignifikáns stenosis volt. A mőtétek többségét (75%) intraluminális shunt védelemben végeztük. Endarteriectomia után az arteriotomiát 84 esetben direkt varrattal, 31 esetben dacron folttal, 4 esetben véna folttal zártuk. A betegek utókezelésként Trentált, Cavintont és thrombocyta aggregatio gátlót kaptak. Betegeink 33,6%-ának coronaria sclerosisa, 16,8%-ának cukorbetegsége, 59,4%- ának magas vérnyomása és 33,6%-ának alsóvégtagi obliteratív érbetegsége is volt. A dohányzók aránya 68%.

2 2 1. táblázat. A betegkövetés eredménye (N = 105). Eredmények A hónapig tartó (átlag 48,2 hó) követés eredményeit az 1. táblázat mutatja. A 15 restenosisos betegbıl a primer mőtétnél 13-ban direct sutura, 2-ben foltplasztika történt. A restenosis a carotis rekonstrukció után átlagosan 15 hónap (7-60 hó) elteltével jelentkezett. 7 betegben a carotis villa ismételt beszőkülése tüneteket (TIA) okozott, ezért redo beavatkozást végezünk (2. táblázat). Valamennyi beteg szövıdménymentesen gyógyult. A rizikófaktorokat vizsgálva (3. táblázat) a restenosis gyakoriságát dohányzó, illetve hypertoniás betegekben nagyobbnak találtuk. A követés során 3 betegben a primer beavatkozás után 24, 34, 24 hó múlva tünetmentes carotis interna occlusio lépett fel, ezekben a megelızı kontroll vizsgálat restenosist nem talált. A követés alatt további 3 TIA-t és egy stroke-t észleltünk. Ezek hátterében intracerebrális vasculáris laesio igazolódott. Az ellenoldali carotis villában 11 esetben detec- táltunk duplex scan-nel 50%-ot meghaladó stenosist vagy exulcerált plakkot, közülük kettıben TIA lépett fel, ezeknél sikeres rekonstruktív mőtétet végeztünk. 2. táblázat. A restenosis oka, sebészeti kezelése (n = 7). Megbeszélés 3. táblázat. Rizikófaktorok. Carotis endarteriectomia után a restenosis gyakorisága duplex-scan vizsgálattal a követési idıtıl függıen 6-31% (8, 9, 10, 11). Az operált carotis villa beszőkülésének oka az arteriosclerosis progressziója, a myointimális hyperplasia és a primer mőtétnél vétett technikai hiba lehet. Az alapbetegség progressziója miatt kialakult restenosis több mint két évvel a primer mőtét után jelentkezik. Az ér-fal merev, atheromásan átalakult, megvastagodott,

3 3 belfelszíne gyakran exulcerált, thrombussal fedett. A myointimális hyperplasia okozta restenosis fiatalabb betegeken az elsı mőtéttıl számított két éven belül észlelhetı. Kialakulásában az endarteriectomia okozta érfal traumának, a thrombocytákból felszabaduló faktoroknak és haemodynamikai tényezıknek tulajdonítanak szerepet (12, 13, 14). Az ér rugalmas, belfelszíne sima, fénylı, falában fibrocyta és mucopolysaccharida felszaporodás van (15). A technikai eredető szőkületek residuális stenosisnak, illetve mőtéti szövıdménynek tekinthetık, hiszen az inkomplett plakk eltávolításra, az érkirekesztı vagy az intraluminális shunt okozta sérülésre és a szőkítı érvarratra vezethetık vissza (14, 16). Ezek predilectiós helye a mőtéti érleszorítások és a varratvonalak végpontjai. Intraoperatív angiográfiával, illetve duplex-scannel 20-26%-ban mutathatók ki stenosist okozó residuális elváltozások (17, 18), melyek 25%-a azonnali korrekciót igényel (19). Reilly és mtsai. (20) szignifikáns összefüggést találtak a residuális elváltozások nagysága és a késıbb kialakuló restenosis között. A fentiekbıl következik, hogy a restenosis megelızésében különös jelentısége van a megfelelı mőtéti technika megválasztásának a primer beavatkozásnál. Az arteriotomia folttal történı zárása szők artéria carotis internánál, dohányzó betegekben elınyösebb, de rutinszerő alkalmazása Rosenthal és mtsai. (21) szerint szükségtelen, mivel szignifikánsan nem csökkenti a korai és késıi stroke rátát és a restenosis gyakoriságát. Az újabban elterjedıben lévı eversiós endarteriectomia a technikai hibák egy részének kiküszöbölésével a restenosis elıfordulását kedvezıen befolyásolhatja (22), de az operált árterület myointimális hyperplasiára és az arteriosclerosis progressziójára visszavezethetı beszőkülését nem elızi meg. Randomizált vizsgálatok (20, 23, 24) bizonyították, hogy a dohányzás, a hypercholesterinaemia és a hypertonia a restenosis rizikófaktorának tekinthetı. Egyesek szerint a cukorbetegség is hajlamosító tényezı (25). A restenosis a betegek többségében panaszokat nem okoz. Ekkor a konzervatív terápia a választandó, ami a hajlamosító kísérı betegségek kezelését, a rizikófaktorok eliminálását, Pentoxifyllin és trombocyta aggregatio gátló adását jelenti rendszeres duplex-scan követés mellett (26). Tünetmentes esetben sebészi beavatkozás csak fenyegetı elzáródásnál, exulcerált plakknál vagy más nagy mőtét elıtt javasolt. A betegek 0,5-5%-ában a restenosis transitoricus ischemiás attack, illetve stroke kialakulásához vezet (11, 14, 15, 28). Ilyenkor a redo mőtét indikációja megegyezik a primer rekonstrukcióéval. A mőtéti megoldás az intraoperatív lelettıl függıen foltplasztika, Gore interpositum behelyezése, esetleg ismételt endarteriectomia lehet (27). A redo beavatkozások morbiditása, mortalitása meghaladja a primer mőtétét (27, 28, 29). Különösen gyakori a perifériás idegek sérülése (27). A restenosis korai felismerésére és progressziójának megítélésére legalkalmasabb módszernek a betegek rendszeres duplex-scan vizsgálata látszik. Ezt a carotis rekonstrukciót követı 2., 6., 12. hónapban, a késıbbiekben évenként célszerő elvégezni, de restenosis fennállásakor a progresszió megítélése sőrőbb, akár havonkénti kontrollt igényel. A rendszeres duplex-scan vizsgálat további elınye, hogy lehetıséget ad az ellenoldali carotis villa állapotának megítélésére is. Ackroyd és mtsai. (14) 5 éves követés során 20%-ban észleltek olyan progressziót a contralaterális carotis internán, amely 50%-ot meghaladó stenosist okozott. Betegeik felénél tünetek jelentkezése vagy fenyegetı occlusio miatt mőtétet is végeztek.

4 4 Irodalom 1. Ernst, C. B., Rutkow, I. M., Cleveland, R. J. et al.: Vascular surgery in United States. J. Vasc. Surg. 6: (1987). 2. Nemes, A., Mogán, I., Nagy, Z: Preventív érsebészet a stroke-betegek kezelésében. Orvosképzés 69: (1994). 3. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators: Beneficial effects of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade stenosis. N. Engl. J. Med. 325: (1991). 4. European Carotid Surgery Trialists. Collaborative: Group MRC European Carotid Surgery Trial: interim results for symptomatic patients with severe (70-99%) or mild (0-29%) carotid stenosis. Lancet 337: (1991). 5. Caroll, B. A.: Carotid sonography. Radiology 178: (1991). 6. Zwibel, W. J., Knighton, R.: Duplex examination of the carotid arteries. Seminars in Ultrasound, CT and MR 11: (1990). 7. Gosink, B. A., Withers, C. E. et al: Duplex carotid sonography. J. Ultrarasound Med. 9: (1990) 8. Cook, J. M., Thompson, B. W., Barnes, R. W.: Is routine duplex examination after carotid endarterectomy justified? J. Vasc. Surg. 12: (1990). 9. Barnes, R. W., Nix, M. L., Nichols, B. T. et al: Recurrent versus residual carotid stenosis. Incidence detected by Doppler ultrasound. Ann. Surg. 203: (1986) 10. Thomas, M., Otis, S. M., Rush, M. et al.: Recurrent carotid artery stenosis following endarterectomy. Ann. Surg. 200: (1984). 11. Healy, D. A., Zierler, R. E., Nicholls, B. T. et al.: Longterm follow up and clinical outcome of carotid restenosis. J. Vasc. Surg. 10: (1989). 12. Clagett, G. P., Robinowitz, M., Youkey, J. R. et al.: Morphogenesis and clinicopathologic characteristics of recurrent carotid disease. J. Vasc. Surg. 3: (1986). 13. Harker, L. A., Schwartz, S. M., Ross, R.: Endothelium and arteriosclerosis. Clin. Haematol. 10: (1981). 14. Ackroyd, N., Lane, R., Appleberg, M.: Carotid endarterectomy: long-term follow-up with specific reference to recurrent stenosis, contralateral progression, mortality and recurrent neurologic episodes. J. Cardiovasc. Surg. 27: (1986). 15. Stoney, R. J., String, S. T.: Recurrent carotid stenosis. Sur- gery 80: (1976). 16. Ouríel, K., Green, R. M.: Clinical andtechnical factors influencing recurrent carotid stenosis and occlusion after en- darterectomy J. Vasc. Surg. 5: (1987). 17. Sigel, B., Coelho, J. C. H., Machi, J. et al.: The application of realtime ultrasound imaging during surgical procedures. Surg. Gynecol. Obstet. 157: (1983).

5 5 18. Courbier, R., Jansseran, J. M., Reggi, M. et al.: Routine intraoperative carotid angiography: its impact on operatíve morbidity and carotid restenosis. J. Vasc. Surg. 3: (1986). 19. Flanigan, D. P., Douglas, D..J., Machi, J. et al: Intraoperative ultrasonic imaging of the carotid artery during carotid endarterectomy. Surgery 100: (1986). 20. Reilly, L. M., Okuhn, S. P., Rapp, J. H. et al: Recurrent carotid stenosis: A consequence of local or systemic factors? The influence of unrepaired technical defects. J. Vasc. Surg. 11: (1990). 21. Rosenthal, D., Archie,./. P., Garcia-Rindaldin, R. et al: Carotid patch angioplasty: Immediate and long-term re- sults. J. Vasc. Surg. 12: (1990). 22. Entz, L., Hiittl, K., Simonffy, A. et al: Kétéves utánvizsgálati eredmények az art. carotis interna eversiós endarteriec- tomiáját követıen. Magy. Seb. 48: (1995). 23. Rapp, J. H., Ovarfordt, P., Krupski, W. C. et al: Hypercholesterinaemia and early restenosis after carotid endarterectomy. Surgery 101: (1987). 24. Clagett, G. P., Rich, N. M., McDonald, P. T. et al: Etiologic factors for recurrent carotid artery stenosis. Surgery 93: (1983). 25. Bernstein, E. F., Torem, S., Dilley, R. B.: Does carotid restenosis predict an increased risk of late symptoms, stroke or death? Ann. Surg. 212: (1990). 26. Járányi, Zs., Entz, L., Papp, S., Nemes, A.: A carotis interna restenosisa miatt végzett mőtétek az Ér- és Szívsebészeti Klinika anyagában Magy. Seb. 48: (1995). 27. Bartlett, F. F., Rapp, J. H., Goldstone, J. et al: Recurrent carotid stenosis: Operative strategy and late results. J. Vasc. Surg. 5: (1987). 28. Piepgras, D. G" Sundt, T. M., Marsch, W. R. et al: Recurrent carotid stenosis: results and complications in 57 ope- rations. Ann. Surg. 203: (1986). 29. Nitzberg, R. S., Mackey, W. C., Prendiville, E. et al: Longterm follow-up of patients operated on for recurrent carotid stenosis. J. Vasc. Surg. 13: (1991). Dr. Horváth Tibor Sebészeti és Érsebészeti Osztály 3301 Eger, Pf. 15. Érbetegségek: 1996/ oldal

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása Írta: DR. ENTZ LÁSZLÓ, DR. JÁRÁNYI ZSUZSANNA, DR. NEMES ATTILA A carotis eversiós

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél Írta: DR. SIMONFALVI IMRE, DR. TOMCSÁNYI ISTVÁN, DR. NAGY ESZTER, DR. SOMOGYI ANDRÁS

Részletesebben

A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben

A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben TERHESSÉG Magyar Nôorvosok Lapja 69, 517 528 (2006) A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben DR.

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Varicectomia mélyvénás keringés hiányában Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A visszérsebészet egyik alaptétele, hogy mélyvénás elzáródásban nem szabad a felületes vénás rendszeren mőtétet

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szív, mint embóliaforrás. Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szív, mint embóliaforrás. Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szív, mint embóliaforrás Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium 1. Alapvető megfontolások Az utóbbi években egyre inkább megnőtt az ischaemiás

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (3):113 162. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pulmonalis embolia. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pulmonalis embolia. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pulmonalis embolia Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Definíció A pulmonalis embolia (PE) a vénás thromboemboliás betegség

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Aortadissectio. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Aortadissectio. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Aortadissectio Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az akut aortadissectio (AD) olyan rossz prognózisú kardiológiai sürgősségi

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Benignus prostata hyperplasiáról (BPH) (1. módosított válktozat) Készült az EAU Guideline 2009 alapján Készítette: az Urológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető

Részletesebben

Pulmonalis embolia AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI PROTOKOLLJA

Pulmonalis embolia AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI PROTOKOLLJA Pulmonalis embolia AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI PROTOKOLLJA KÉSZÍTETTE: A KARDIOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM I. ALAPVETÕ MEGFONTOLÁSOK DEFINÍCIÓ A pulmonalis embolia (PE) a vénás tromboembóliás betegség

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pitvarfibrilláció, pitvari flattern kezelése. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pitvarfibrilláció, pitvari flattern kezelése. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pitvarfibrilláció, pitvari flattern kezelése Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Ajánlási fokozatok I.: Javasolt a kezelés

Részletesebben

A felületes phlebitis kezelési lehetısségei

A felületes phlebitis kezelési lehetısségei 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A felületes phlebitis kezelési lehetısségei Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A felületes phlebitises beteg kezelése attól függ, hogy melyik rendelıbe kopogtat be: ha belgyógyászhoz fordul,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1249 TARTALOMJEGYZÉK Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovascularis betegségekről Készítette: a Magyar Stroke Társaság Vezetősége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Fiatalkori érelmeszesedés a koszorúerekben és az aortában

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Fiatalkori érelmeszesedés a koszorúerekben és az aortában 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Fiatalkori érelmeszesedés a koszorúerekben és az aortában Írta: DR. MÓZES GÉZA, DR. KÁDÁR ANNA, DR. ILLYÉS GYÖRGY, DR. KULKA JANINA, DR. SCHÖNFELD TIBOR, SZIK LÁSZLÓNÉ, TİKÉS ANNAMÁRIA

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Alsó végtagi varicositas spontán vérzése. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Alsó végtagi varicositas spontán vérzése. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Alsó végtagi varicositas spontán vérzése Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A nem traumás eredető, tehát spontán varix ruptura és az ebbıl adódó profúz vérzés, az alsó végtagi varicositas

Részletesebben

Az antraciklinek kardiotoxikus hatásának kivédése gyermekekben

Az antraciklinek kardiotoxikus hatásának kivédése gyermekekben Az antraciklinek kardiotoxikus hatásának kivédése gyermekekben Eredeti közlemény Erlaky Hajna, Tóth Kornélia, Szabolcs Judit, Horváth Erzsébet, 1 Kemény Viktória, Müller Judit, Csóka Mónika, Jókúti László,

Részletesebben

A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése

A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése Engloner László Non-surgical treatment for primary and secondary liver tumours A máj primer és szekunder

Részletesebben

Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés

Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés Indokolt-e a jóindulatú májdaganatok sebészi kezelése? Saját tapasztalatok és irodalmi áttekintés Eredeti közlemény Petri András, 1 Höhn József, 1 Wolfárd Antal, 1 László Kókai Erzsébet, 2 Kocsis Savanya

Részletesebben

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, 2007. február Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció J. Nürnberger T. Philipp Kommentár: Dr. Temesvári András Esseni Egyetemi Klinika, Nefrológia

Részletesebben

módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness

módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness BELGYÓGYÁSZAT módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness DR. ILLYÉS MIKLÓS, DR. BÖCSKEI RENÁTA ÖSSZEFOGLALÁS Napjaink igénye, hogy az artériák állapotát egyszerû, nem-invazív vizsgáló módszerekkel mérjük

Részletesebben

A sclerosis multiplex diagnosztikája és kezelése

A sclerosis multiplex diagnosztikája és kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet alapján a 23/2010 finanszírozási eljárásrend-tervezetet

Részletesebben

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve Érvényességi ideje: a vonatkozó jogszabálynak megfelelıen 3 év Bizonyítékok értékelése és meghatározása: Az alább következı megállapítások és ajánlások

Részletesebben

A hyperbarikus Oxigén kezelés. jelentõsége a neurológiában

A hyperbarikus Oxigén kezelés. jelentõsége a neurológiában A hyperbarikus Oxigén kezelés jelentõsége a neurológiában Az Egészségügyi és Szociális Minisztérium III. Gyógyító és Ápolási Fõosztálya 17355-3/2003-0003 számú a Neurológiai Szakmai Kollégiumhoz intézett

Részletesebben

A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése

A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése Hazai tapasztalatok az elsô 60 beteg adatainak tükrében Mikala Gábor, Bátai Árpád, Ceglédi Andrea, Csukly Zoltán, Dolgos János, Halm Gabriella, Jánosi Judit,

Részletesebben

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata 116 Eredeti közlemény Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata Mátrai Zoltán 1, Gulyás Gusztáv 1, Kovács

Részletesebben

A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában

A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása 2005. Készítette: dr. Battyány István PhD, tanszékvezető

Részletesebben

EL KELL-E ÉRNÜNK AZ IDEALIS LDL-SZINTET? AZ IDEAL- VIZSGÁLATRÓL KICSIT MÁSKÉPPEN

EL KELL-E ÉRNÜNK AZ IDEALIS LDL-SZINTET? AZ IDEAL- VIZSGÁLATRÓL KICSIT MÁSKÉPPEN 26. JÚNIUS IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 9 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok EL KELL-E ÉRNÜNK AZ IDEALIS

Részletesebben

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken Bizonyítékokon alapuló orvoslás Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 376 383 2008 Locksley Hall Media A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós,

Részletesebben

szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán

szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán Telkes Gábor 1. oldal 2008.02.02. A GastroIntestinalis Stroma Tumorok sebészi kezelésében szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán Our experiences with surgical treatment of gastrointestinal stromal

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Sebészeti, Radiológia és

Részletesebben