Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása"

Átírás

1 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: Pénzforgalmi számlaszám: Cégjegyzékszám: Hiteliktatószám: Iktatás ideje:.. Ügyintéző:. Hitelkérelem Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz I. A hiteligénylő bemutatkozása 1.a) Gazdasági társaság adatai: név:. székhely:. telephely(ek):. cégjegyzékszám (vagy egyéb nyilvántartásba vételről szóló határozat szám):. képviseletre jogosultak:.. kapcsolattartó cím, tel. szám:. adószám:. KSH szám:. főtevékenység:. telefonszám:. cím:. 1.b) Egyéni vállalkozó/családi gazdálkodó adatai: a vállalkozó/őstermelő/családi gazdálkodó neve:. anyja neve: születési ideje: születési helye: lakcíme:... vállalkozói/őstermelői igazolvány/családi gazdálkodói nyilvántartási száma: adóazonosító jele:.. adószám:. KSH szám:. MVH-s regisztrációs száma:.. telefonszám: cím:

2 2.) A hiteligénylő gazdasági társaság tulajdonosi összetétele: A hiteligénylő gazdasági társaság tulajdonosai (név, születési idő) A tulajdonosok tulajdoni hányada ezer Ft-ban %-ban 3.) A hiteligénylőnek és a társaság tulajdonosainak milyen más társaságokban van vagyoni részesedése: Név Társaság neve Részesedés eft-ban Részesedés %-ban 4.) A hiteligénylő írásos bemutatása (mióta végzi a tevékenységét, múlt, telephely, stb.):... 5.) Egyéb adatok: KSH szerinti átlagos statisztikai állományi létszám: Nettó árbevétel Mérlegfőösszeg

3 II. A hiteligénylő pénzintézeti/egyéb kapcsolatai 1.) A hiteligénylő fizetési/pénzforgalmi számláit vezető hitelintézetek: Pénzintézet megnevezése Számlaszám 2.) A hiteligénylőnek a hitelkérelem benyújtása időpontjában hitelintézetek felé fennálló fizetési kötelezettségei (beleértve a lejárt állományt is) eft-ban: Hitelintézet Összeg (eft) Lejárt összeg (eft) Hiteltípus Véglejárat időpontja Fedezet 3.) A hiteligénylőnek a hitelkérelem benyújtása időpontjában fennálló egyéb fizetési kötelezettségei (beleértve a lejárt állományt is) eft-ban: Jogosult fennálló fizetési kötelezettségek ebből lejárt 4.) A hiteligénylő (éves árbevétel 10 %-át meghaladó) vevői: Név % A hiteligénylő vevőkkel szembeni követelései (Ft) a hitelkérelem beadása idején: Összesen: Az összes követelésből a lejárt követelések összege: Ebből: nap között lejárt: 61 napon túl lejárt:

4 5.) A hiteligénylő (szállítóállomány 10 %-át meghaladó) szállítói: Név % A hiteligénylő szállítókkal szemben fennálló tartozásai (Ft) a hitelkérelem beadása idején: Összesen: Az összes követelésből a lejárt követelések összege: Ebből: nap között lejárt: 61 napon túl lejárt: 6.) Támogatási célprogram Célprogram megnevezése Célprogramon belüli tevékenység Terület (ha) Hrsz 7.) A hiteligénylő által, vagy ellene indított peres eljárások (a per tárgyát képező követelés, vagy kötelezettség összegének feltüntetésével): III. Az igényelt hitelről 1.) Az igényelt hitel összege:. (deviza hitel kiváltás esetében devizában kell feltüntetni a devizanem megjelölésével) 2.) Hitelezési időtartam, az igényelt hitel tervezett futamideje: (legfeljebb ) 3.) Az igényelt hitel típusa (a megfelelőt aláhúzni) Területalapú támogatás AKG támogatás

5 4.) A felajánlott fedezetek adatai NYILATKOZAT Anyagi és büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy: - a hitelkérelemben és azzal együtt benyújtott dokumentumokban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulunk a hitelnyújtó által történő kezeléséhez; - lejárt köztartozásunk összege a II/3. pontban foglaltaknak megfelelően Ft; - társaságunk ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban, és ellenünk csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást a mai napig tudtunkkal senki nem kezdeményezett, illetve ilyen irányú eljárás kezdeményezése nem áll szándékunkban; - társaságunk ellen végrehajtási eljárás nincs folyamatban, és ellenünk végrehajtási eljárást a mai napig tudtunkkal senki nem kezdeményezett, illetve ilyen irányú eljárás kezdeményezése nem áll szándékunkban; - vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint KKV-nak minősül (amennyiben releváns) - a vállalkozásunk és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozásai és kapcsolódó vállalkozásai által együttesen, valamennyi magyarországi székhelyű hitelintézettől összesen igénybe vett KKV kölcsönök összege a Program I. Pillérében /II. Pillérében nem haladja meg a Ft összeget; (amennyiben releváns) - a vállalkozásunk és a vállalkozásunk érdekkörébe tartozó biztosítéki kötelezett nem minősül bármely hitelintézet - a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti - Kapcsolt Vállalkozásának; (amennyiben releváns) Tudomásul vesszük, hogy: - az igénylés átvétele nem jelent ígéretet a kölcsön engedélyezésére, a Takarékszövetkezet jogosult a hitelkérelmet - indoklási kötelezettség nélkül - elutasítani, vagy az igényeltnél alacsonyabb hitelösszeget megállapítani; - ha a fedezetként felajánlott ingatlan értékbecslésre kerül, kötelesek vagyunk az értékbecslés díját az értékbecslőnek kifizetni;

6 - ha a kölcsön engedélyezésre kerül, akkor a kölcsönszerződés és a jelzálogszerződés közokiratba foglalásának díját kötelesek vagyunk a közjegyzőnek kifizetni; - legkésőbb az igényelt ügylet szerződéseinek aláírásáig 30 napnál nem régebbi NAV igazolást nyújtunk be arról, hogy társaságunk adótartozással nem rendelkezik. Kijelentjük, hogy a Növekedési Hitelprogram (NHP) tájékoztató tartalmát megismertük, jelen hiteligénylést az abban foglalt információk tudatában, a kikötött feltételeknek megfelelően nyújtjuk be. Kelt: Hiteligénylő aláírása (cégszerű)

7 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: Pénzforgalmi számlaszám: Cégjegyzékszám: A Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási/Kedvezőtlen Adottságú területekre járó támogatási hitelprogram keretében igényelt hitelhez benyújtandó dokumentumok listája 1. Hitelkérelem 2. Egyéni vállalkozó / Őstermelő / Családi gazdálkodó esetén: érvényes Egyéni vállalkozói igazolvány / Őstermelői igazolvány / Családi vállalkozói határozat (amennyiben rendelkezésre áll) 3. Gazdasági társaság esetén Cégkivonat, Aláírási címpéldány, Alapító okirat vagy Társasági szerződés 4. Egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó: évi Személyi jövedelemadó bevallás (a benyújtás igazolásával) 5. Gazdasági társaság esetén: évi Beszámoló (Mérleg, Eredmény-kimutatás, Kiegészítő melléklet), folyó gazdasági év utolsó lezárt hónapjára vonatkozó főkönyvi kivonat napnál nem régebbi együttes, nemleges NAV igazolás (vagy lekérdezés a Köztartozásmentes adózói adatbázisból, NAV honlapjáról) 7. Hitelkérelem benyújtását megelőző 6 havi számlaforgalom igazolása, amennyiben nem a Takarékszövetkezetnél vezet számlát 8. Nyilatkozat Agrártámogatások megelőlegezéséhez (8. sz. melléklet) 9. Nyilatkozat lejárt tartozásokról (1. sz. melléklet) évi területalapú/agrár-környezetgazdálkodási támogatás igénylésének főlapja és betétlapjai; a támogatásigénylésről szóló befogadói nyilatkozat (amennyiben még nem áll rendelkezésre, az utólagos benyújtását kérjük!) és évi területalapú (SAPS)/agrár-környezetgazdálkodási támogatás kifizetett összegéről szóló határozat (amennyiben még nem áll rendelkezésre, az utólagos benyújtását kérjük!); agrár-környezetgazdálkodási támogatás esetén szükséges az 5 éves támogatási időszakra vonatkozó jogosultság igazolása 12. Igazolást arról, hogy jogszerű földhasználó : a.) A feltüntetett területek tulajdonosaként szerepel az ingatlan nyilvántartásban, b.) Amennyiben birtok-összevonási vagy egyéb céllal más tulajdonossal földcsere szerződést kötött az ügyfél, abban az esetben e földcsere szerződés másolatának csatolása c.) Amennyiben osztatlan közös tulajdonban áll az érintett terület, az alábbi okiratokkal igazolható, hogy mint tulajdonos, jogszerű földhasználónak minősül: - a többi tulajdonossal kötött használati megosztásról szóló megállapodással

8 - ennek hiányában, illetve közös tulajdonban álló zártkert esetén a földhasználati jogosultságot igazoló, a földhasználat időtartamát, a használt terület azonosító adatait és nagyságát tartalmazó egyéb okirattal - amennyiben a kérelmező társtulajdonos és ténylegesen az egész ingatlant használja, és arra más kérelmező nem nyújtott be támogatási igényt, úgy tulajdonjogának tényét kell jeleznie, és az MVH ellenőrzi, hogy az osztatlan közös területek kapcsán szerepel-e az ingatlan-nyilvántartásban. d.) Amennyiben a területek nem az ügyfél tulajdonában állnak, és földhasználóként nem szerepel a földhasználati nyilvántartásban, az MVH az alábbi okiratokat fogadhatja el a földhasználat igazolására: - közeli hozzátartozó javára haszonélvezeti jogot alapító szerződés, kizárólag akkor, ha a haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték - (özvegyi) haszonélvezeti jogot megállapító jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés - vagyonkezelői szerződés, vagyonkezelő által kiállított nyilatkozat, egyéb jogügylet típusok (pl. ideiglenes természetvédelmi fenntartási megállapodás) - haszonbérleti szerződés - alhaszonbérleti szerződés - feles bérleti szerződés - részesművelési szerződés - szívességi földhasználati szerződés - haszonkölcsön, alhaszonkölcsön szerződés - a használat jogának átengedéséről szóló szerződés e.) Ha a hasznosított földterület közös tulajdonban áll, és az ügyfél nem tulajdonos, abban az esetben a tulajdonosokkal megkötött földhasználati szerződést be kell küldenie. f.) Amennyiben földhasználati jogát özvegyi haszonélvezeti jogot megállapító hagyatékátadó végzéssel, vagy a használat jogát megállapító bírósági határozattal tudja az ügyfél igazolni, ugyancsak elfogadható ezeknek a másolata. g.) A fent felsoroltak hiányában jogszerű földhasználónak minősül a támogatási kérelmet benyújtó, jóhiszemű, jogcím nélküli földhasználó ügyfél, akinek a tényleges földhasználatának fennállásáról a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának erre a feladatra a Kamara által felhatalmazott falugazdász munkatársa teljes bizonyító erejű magánokiratot állít ki, amely tartalmazza a földhasználó azonosító adatait, az általa használt terület azonosító adatait és nagyságát. Tehát a falugazdász által kiállított okirattal is bizonyítható egyes esetekben a jogszerű földhasználat. Ez esetben a jogszerű földhasználat igazolására felhívó végzésben meghatározott határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a falugazdász által kiállított teljes bizonyítóerejű magánokirat március 5-ig benyújtásra kerül.

9 13. MVH-s regisztrációs adatok visszaigazolása, vagy Hatósági Bizonyítvány (melyen szerepel a regisztrációs szám, a bejelentett számlaszám, érvényessége, ügyfél neve stb.) 14. Ingatlanfedezet esetén ingatlan adatfelmérő lap az értékbecsléshez tulajdoni lap, térképmásolat (a Takarékszövetkezetnél is beszerezhető: e-hiteles tulajdoni lap ára helyrajzi számonként 3.600Ft, e-hiteles térképmásolat ára helyrajzi számonként 2.400Ft) Segédlet a hitelösszeg kiszámításához: SAPS támogatás esetén 2014 évi várható támogatással (227,65 EUR/ha) és 310 Ft/EUR várható árfolyammal, 2 %-os visszaosztással számítva a) kiegészítő biztosíték nélkül a támogatási igénybejelentés alapján legfeljebb Ft/ha. b) kiegészítő biztosíték bevonása esetén legfeljebb a támogatási igénybejelentés alapján várható támogatási összeg: 100 % azaz maximum Ft/ha. AKG támogatás esetén az előző évben hasonló jogcímen kapott (számlára beérkezett) támogatás legfeljebb 80%-a

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki)

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) 1 HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Postai iktató szám: Cenzúra szám: Kirendeltség: A TÁRSASÁG ALAPADATAI Társaság neve Társaság jogi formája Társaság székhelye

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Ügyféltájékoztató az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy eligazítást nyújtson a kisvállalati termékcsalád egyes termékei között. Kérjük, figyelmesen olvassa végig

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben