MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet 33/2011. (XI. 24.) KIM rendelet 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet 100/2011. (XI. 24.) AB határozat 101/2011. (XI. 24.) AB határozat 102/2011. (XI. 24.) AB határozat 103/2011. (XI. 24.) AB végzés 104/2011. (XI. 24.) AB határozat Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetérõl A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségrõl A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeirõl szóló 33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeirõl Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezõgazdasági utak fejlesztéséhez a évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról Az Alkotmánybíróság határozata Az Alkotmánybíróság határozata Az Alkotmánybíróság határozata Az Alkotmánybíróság végzése Az Alkotmánybíróság határozata 33300

2 33132 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám Tartalomjegyzék 89/2011. (XI. 24.) OGY határozat 90/2011. (XI. 24.) OGY határozat 302/2011. (XI. 24.) KE határozat 303/2011. (XI. 24.) KE határozat 304/2011. (XI. 24.) KE határozat 305/2011. (XI. 24.) KE határozat 306/2011. (XI. 24.) KE határozat 307/2011. (XI. 24.) KE határozat 308/2011. (XI. 24.) KE határozat 1401/2011. (XI. 24.) Korm. határozat 1402/2011. (XI. 24.) Korm. határozat 99/2011. (XI. 24.) ME határozat 33/2011. (XI. 24.) KüM határozat Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról Az egyenruhás bûnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bûnözés felszámolását elõsegítõ eseti bizottság felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról Egyetemi tanári kinevezésrõl Egyetemi tanári kinevezésrõl Kitüntetések adományozásáról Kitüntetés adományozásáról Kitüntetés adományozásáról Kitüntetés viselésének engedélyezésérõl Szolgálati nyugállományba helyezésrõl A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról A KEOP keretében megvalósuló Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése címû nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról A közlekedési jogsértések esetén kiszabott bírságok határon átnyúló végrehajtásának elõsegítésérõl szóló többoldalú nemzetközi szerzõdés létrehozására adott felhatalmazásról A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. -ainak hatálybalépésérõl 33311

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelete az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 124. (2) bekezdés m) és zsa) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (1) bekezdése a következõ g) és h) ponttal egészül ki. [Alapítvány, közalapítvány és társadalmi szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) részére az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/J. (3) bekezdésében foglalt feltételek hiányában is egyedi támogatás nyújtható a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet] g) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnek a 7. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzata terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben, h) XIV. Belügyminisztérium fejezetének a 8. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzata terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben. 2. (1) Az R. 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. 2. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az R. 5. mellékletének helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az R. a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. (5) Az R. az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki. 3. Az R. 1. (4) bekezdésében az a) f) pontja szövegrész helyébe az a) h) pontja szöveg lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

4 33134 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám 1. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése 1. CivilKomP Társadalmi Célú Kommunikációs Oktató és Információs Alapítvány 2. Múzeumok és Látogatók Alapítvány 3. Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 4. Önkéntes Központ Alapítvány 5. Európai Szegénység ellenes Hálózat (European Anti-Poverty Network) 6. Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 7. A HON Kulturális és Mûvészeti Alapítvány Önkéntes Roadshow-hoz kapcsolódó rendezvény Kiadvány megjelentetésének Rendezvény (72 óra kompromisszum nélkül október ) TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért és az Önkéntes Roadshow rendezvények Szegénységben érintettek 10. Európai Találkozójának megszervezése (Brüsszel, május ) mûködési költségek évi programok és a szervezet mûködésének 8. Batthyány Lajos Alapítvány A szervezet mûködésének és programjainak 9. Bolyai Mûhely Alapítvány évi tevékenységek (tehetséggondozás, tudományos és kulturális tevékenység) 10. CivilKomP Társadalmi Célú Kommunikációs Oktató és Információs Alapítvány évi programok és a szervezet mûködésének 11. Communio Alapítvány évi programok és a szervezet mûködésének 12. Csurgói Nagyváthy János Középiskolai Sportegyesület 13. Együtt a Holnapért Közalapítvány A szervezet mûködésének, létesítmény fenntartásának és programjainak évi programok és a szervezet mûködésének X. fejezet Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok X. fejezet Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok X. fejezet Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok X. fejezet Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok ( euró) X. fejezet es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása X. fejezet es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 14. Értékmegõrzõk Szentimrevárosi Egyesülete 15. Evangéliumi ICHTHYS-Cserkész Alapítvány Támogatott feladat évi mûködés és kiadványok megjelentetése A szervezet mûködésének és programjainak 16. Göllei Polgárõr Egyesület évi programok és a szervezet mûködésének 17. HÁLÓ Közösségfejlesztõ Katolikus Egyesület 18. Harmónia Énekegyüttes Kórusegyesület 19. Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány 20. Honismereti és Természetvédõ Közhasznú Egyesület 21. Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete 22. Iharosberényi Tûzoltó Egyesület 23. Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány 24. Káva Kulturális Mûhely Egyesület 25. Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány 26. Keresztény Demokrata Fórum 27. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 28. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. Klebelsberg Kuno Oktatást Segítõ Alapítvány A szervezet mûködéséhez (közüzemi díjak és munkabérek) való hozzájárulás, programok lebonyolításának évi programok és a szervezet mûködésének kutatási tevékenység A szervezet mûködésének és programjainak évi programok és regionális találkozók, megemlékezések szervezése évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének A szervezet mûködésének és programjainak A szervezet mûködésének és programjainak A szervezet mûködésének és programjainak évi programok (Magyar Lengyel barátság expressz) A szervezet mûködésének és programjainak A szervezet mûködésének, programjainak és számítástechnikai fejlesztésének. 30. Kópházi Horvát Egyesület évi programok és a szervezet mûködésének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek

6 33136 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 31. Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum) 32. Kõszegi Ostromnapok Egyesület Támogatott feladat Emlékkiállítás megrendezése és kutatói ösztöndíj finanszírozása évi programok és a szervezet mûködésének 33. Kõszikla Alapítvány Tehetséggondozás és ösztöndíjprogram megvalósításának 34. Kráter Mûhely Egyesület évi programok, mûködés. X. Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konferencia megszervezése ( ) 35. Lovassy és Volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 36. Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 37. Magyar Horvát Kulturális Egyesület Kiadvány megjelentetésének A szervezet mûködésének és programjainak Könyv elkészítése és kiadása, kapcsolódó költségek finanszírozása 38. Magyar Kolping Szövetség A szervezet mûködésének és programjainak. (EMESE Park program) 39. MNC Magyar Népfõiskolai Collegium 40. Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány 41. Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata 42. Magyar Református Lelkészegyesület A szervezet mûködésének és programjainak évi tevékenység, informatikai fejlesztés évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének 43. Magyar Szemle Alapítvány A szervezet mûködésének és kiadvány megjelentetésének 44. Magyar Természettudományi Társulat 45. Magyar Vallástudományi Társaság (MVT) 46. Makkai Sándor Protestáns Népfõiskolai Egyesület 47. Marcali Mentõk Közalapítvány évi programok és a szervezet mûködésének A szervezet mûködésének és programjainak A szervezet mûködésének és programjainak (Makkai Sándor kiállítás és honlap ) A szervezet mûködésének és programjainak Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 48. Nagyító Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány 49. Nemesvidi Általános Iskola Alapítványa 50. Összefogás az Állagmegóvásért Alapítvány 51. Polgárõr és Tûzoltó Egyesület Somogyvár 52. Pusztakovácsi Kürtõspusztáért Közalapítvány 53. Rózsás Gyermekkor Közhasznú Alapítvány Támogatott feladat A szervezet mûködésének és programjainak évi programok és a szervezet mûködésének A szervezet mûködésének és kiadvány megjelentetésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének Eszközbeszerzés és rendezvények 54. Soproni Erdélyi Kör évi programok és a szervezet mûködésének 55. Soproni Kálvin Kör évi programok és a szervezet mûködésének 56. Súlyosan Mozgássérültek Bethesda Segélyezõ Alapítványa 57. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat A szervezet mûködésének és programjainak évi programok és a szervezet mûködésének 58. Tisza István Baráti Társaság Konferencia szervezése és emlékmû elkészíttetése, kivitelezése 59. Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány 60. Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány 61. Zis-tóért Szabadidõs Egyesület 62. Zviranjak Hagyományõrzõ és Faluszépítõ Egyesület 63. Bolyai tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 64. Genius Jótékonysági Alapítvány 65. Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség 66. Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítvány A szervezet mûködésének és kiadvány megjelentetésének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek Óvodai felszerelések vásárlása X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek Bolyai Iskolák X. találkozója X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak részben mûködésre, részben programokra mûködési költség, programok, lapkiadás X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak Líceumok mûködési költsége X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak

8 33138 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 67. Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanõvérek rendje 68. Munkácsi Szent István Líceum Támogatott feladat munkabérek és fenntartási költségek Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak mûködési költség, bérek X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 69. II. Rákóczi Ferenc Fõiskola havi fenntartási költség X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 70. Selye János Egyetem mûködési költségek, programok X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 71. Szekeres László Alapítvány felsõoktatási ösztöndíjprogram X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 72. Szent József Római Katolikus Plébániahivatal, Tóthfalu a diákotthon mûködési költségeihez (közüzemi díjak és munkabérek) való hozzájárulás 73. Szórvány Közalapítvány Emmausz Kollégium mûködési költség, tárgyi eszközök beszerzéseinek X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 74. Sztojka Sándor Alapítvány mûködési költség X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 75. Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 76. Felõri Református Egyházközség anyanyelvápolás, pedagógus továbbképzés, gyermek táborok és tanulmányi vetélkedõk Felõri Szórványkollégium: az építkezés befejezéséhez 77. Kallós Zoltán Alapítvány A Válaszúti-Mezõségi Szórványkollégiumban 93 óvodás és elemi iskolás gyermek magyar nyelvû oktatása és szociális X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 78. Kallós Zoltán Alapítvány mûködés április május június X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 79. Kõhalmi Református Egyházközség Szórvány Diákotthon rezsijére (fûtésszámlák) X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 80. Magyarvistai Református egyházközség 81. Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Támogatott feladat Magyarvistai felekezeti iskola felújítása mûködési költségek Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 82. Szekeres László Alapítvány szórvány iskolabusz program X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 83. Szent Ferenc Alapítvány szórványkollégium mûködése X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 84. Téka Alapítvány Mezõségi szórványoktatási program X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 85. Téka Alapítvány mûködés április május június X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 86. Ady Endre Kulturális Egyesület 87. Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység gépkocsi vásárlás kiegészítõ támogatás X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 88. Alma Mater Alapítvány szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 89. Aracs Társadalmi Szervezet Mûködési költség és az Aracs címû folyóirat 1. számának megjelentetése 90. Árvácska Gyermekotthon Vízakna 91. Bartók Béla Alapítvány Temesvár 92. Bácskossuthfalvi Református Egyházközség X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység A Napsugár Református Óvoda mûködési költségeinek, bérek és járulékok X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

10 33140 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése 93. Bethlen Gábor Alapítvány szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 94. Boldogasszony Iskolanõvérek Az erdélyi misszió fenntartási költségeinek és programjainak X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 95. Bonaventúra Társulás szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 96. Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári Egyesület 97. Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége mûködési költségek 98. CSEMADOK Mûködési költségek, a 2011 elsõ negyedévi bérjellegû kiadások és 2011 elsõ félévi mûködési kiadások 99. Délvidéki Mártírium Alapítvány X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység mûködési költségek, lapkiadás X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Kutatói ösztöndíjak, kutatási anyag rendezése, könyvkiadás, eszközbeszerzés, útiköltség térítés 100. Emmausz Kollégium Kollégium fenntartási költségeinek 101. Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület 102. Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület Kulturális és irodalmi szervezetek 103. Erdélyi Múzeum Egyesület Az egyesület tudományos tevékenységének X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Magyar Házak X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 104. Erdélyi Múzeum Egyesület mûködés április május június X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 105. Fórum Kisebbségkutató Intézet 106. Fórum Kisebbségkutató Intézet 107. Genius Jótékonysági Alapítvány 108. Gróf Majláth Gusztáv Károly Alapítvány 109. Hernád Magyar Lap- és Könyvkiadó 110. Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Kampány a májusi népszámlálásra mûködés és programok részben mûködésre, részben programokra X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Kassai Figyelõ regionális havilap mûködési költségeihez való hozzájárulás Eszéki Információs iroda mûködésének X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

11 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 111. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 112. Kárpátaljai Református Egyház 113. Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítvány 114. Kincses Kolozsvár Egyesület 115. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 116. Kõhalmi Református Egyházközség 117. Körösi Csoma Sándor Mûvelõdési Kör Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése Lapkiadás X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Diakónia Koordinációs Központ mûködési költségeinek Líceumok mûködésének II. Kolozsvári Magyar Napok kiegészítõ támogatás Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet mûködésének X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Göteborgi Magyar Napok programsorozat 118. Kõszikla Alapítvány mûködési költségek és gyógykezelés fedezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 119. Leõvey Klára Alapítvány szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 120. Liget Mûhely Alapítvány Szitakötõ Irodalmi és Ökológiai gyereklap nyomdaköltségei 121. Macedóniai Magyar Teleház Szervezet 122. Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége mûködési költségekhez való hozzájárulás Az Együtt címû folyóirat 1. szám megjelenésének X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 123. Magyar Ház Alapítvány Mûködési költség X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 124. Magyar Nemzeti Tanács Az ös délvidéki magyarellenes atrocitások feltárásának (kutatói ösztöndíjak, útiköltség-térítés, mûszaki felszerelés beszerzés) 125. Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet 126. Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanõvérek rendje 127. Munkácsi Szent István Líceum programfinanszírozás, mûködési költség Tatarozási költségek, munkabérek és fenntartási költségek X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Mûködési költség X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

12 33142 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 128. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 129. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 130. Szamosardói Kós Károly I VIII. Osztályos Iskola Támogatott feladat programfinanszírozás (nyári ifjúsági Tábor és ifjúsági Szabadegyetem), mûködési költségek, tudományos kutatás Lendvai Információs iroda mûködési költségének 131. Pannónia Alapítvány A Pannon RTV technikai felszerelése és mûködési költségei 132. Petõfi Sándor Magyar Mûvelõdési Központ 133. Possibilitas Alapítvány (Vice) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység felújítás,eszközbeszerzés X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése (Szent Anna Gyermekotthon, Csicsókeresztúr) (Szent István Ház, Vice) 134. Pro Civis Polgári Társulás A magyarlakta települések önkormányzatai munkáját összehangoló, együttmûködésüknek szervezeti keretet adó intézet felállítására, valamint a hazai és uniós jogszabályi és pályázati lehetõségekrõl rendszeresen informáló, magyar nyelvû Önkormányzati Fórum c. lap elindítása, a szükséges mûködési költségek 135. Pro Civis Polgári Társulás mûködési költségek, szaklapkiadás és programfinanszírozás, felhalmozási célú kiadások 136. Providencia Alapítvány Szent Gellért Pasztorációs Központ mûködése 137. Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége 138. Segesvári Gaudeamus Alapítvány 139. Szebeni Református Kollégium Nagyszeben XII. Konferenciakötet megjelentetési költségei 140. Szekeres László Alapítvány Folyóirat- és lapkiadás 141. Szent István Magyar Tannyelvû Egyházi Alapiskola X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység mûködési költségek X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

13 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 142. Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány 143. Szivárvány Alapítvány Magyarfülpös 144. Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség 145. Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége 146. Szövetség a Közös Célokért Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése szociális tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység mûködési költségek, programok A májusi népszámlálás ügyére kiemelt figyelmet fordító, február végén induló Hírek.sk magyar nyelvû televíziós hírportál indítási és mûködtetési költségeihez nyújtott támogatás felvidék.ma mûködési költségek 147. Sztojka Sándor Alapítvány Sztojka Sándor görög katolikus líceum mûködése 148. Teleki László Alapítvány The Dynamics of Cultural Diversity c. konferencia megrendezése 149. Terra Dei Jótékonysági Alapítvány 150. Téglás Gábor Szórványkollégium Déva 151. Transylvania Rescue Team- Erdély Mentõcsoport Sokgyermekes családokat megsegítését célzó szociális program folytatása 152. Vajdasági Fejlesztési Háló Mûködési költség, személyi bérek, program 153. Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet 154. Vajdasági Magyar Mûvelõdési Szövetség 155. Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 156. Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló és Kutató Alapítvány 157. Zágon Község Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa 158. Zilahi Református Wesselényi Kollégium X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység mûködés és felszerelés X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység programfinanszírozás, mûködési költségekhez való hozzájárulás programfinanszírozás, mûködési költségek, eszközbeszerzés Az újvidéki Apáczai Diákotthon mûködési költsége Nemzetközi Fizikaverseny X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Mikes ház fejlesztése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

14 33144 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 159. Zsoboki Református Egyházközség Támogatott feladat A Bethesda Gyermekotthon és Szórványkollégium eszközbeszerzése 160. Pro-Cserehát Egyesület Komplex foglalkoztatási, képzési és felzárkóztatási program megvalósítása 161. Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány Gyermekszegénység felszámolása és esélyegyenlõség elõsegítésére irányuló komplex program 162. Az Élet Menete Alapítvány évi programok (ENSZ nap, emléktábla állítás) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei X. fejezet Társadalmi felzárkózást elõsegítõ stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok X. fejezet Fejezeti általános tartalék 163. Börzsöny Kulturális és Szabadidõ Egyesület egészséges életmódra nevelés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 164. Cholnoky Nyugdíjas Klub karácsonyi rendezvény X. fejezet Fejezeti általános tartalék 165. Cholnoky Polgárõrség láthatósági mellények és eszköz beszerzés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 166. CRACOVIA EXPRESSZ Magyar Lengyel Kulturális dokumentumfilm a magyar lengyel kapcsolatokról X. fejezet Fejezeti általános tartalék Alapítvány 167. D Arts Alapítvány Verancsics Faustus Akadémia X. fejezet Fejezeti általános tartalék 168. Familiare Társadalomszervezõ Központ személyi és dologi mûködési költségek X. fejezet Fejezeti általános tartalék 169. Fráter György Gimnáziumért Alapítvány híradástechnikai eszközök beszerzése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 170. Gyulaffy L. Általános Iskola eszközbeszerzés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 171. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Lengyel Magyar Ifjúsági Tanács Találkozó X. fejezet Fejezeti általános tartalék 172. Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület évi programok és a szervezet mûködésének X. fejezet Fejezeti általános tartalék 173. Káli Társaság buszváró X. fejezet Fejezeti általános tartalék 174. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark mûködési költségek X. fejezet Fejezeti általános tartalék Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Kolping Család felújítás, fejlesztés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 176. Közösség Kádártáért Egyesület Kádártai református templom felújítása X. fejezet Fejezeti általános tartalék 177. Mátrai Sándor Kulturális Polgári Kör rendezvényszervezés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 178. Média a Családért Alapítvány évi rendezvények szervezése és kiadvány megjelentetése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 179. Molnár János Egyesület fûtéskorszerûsítés, épületfelújítás X. fejezet Fejezeti általános tartalék 180. Mozdulj Csurgó Úszó Sportegyesület Útiköltség, uszodabérlet X.fejezet Fejezeti általános tartalék

15 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 181. NIKÉ Sportegyesület Magyar Sportakadémia Támogatott feladat Sport programok határon túli magyar fiatalok számára Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 182. Örömhír Óvoda, Veszprém eszközök beszerzése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 183. Országzászló Alapítvány köztéri szobrok, keresztek felújítása, rendezvények, kiállítások szervezése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 184. Petõfi Színház 50 éves jubileum, október 23-i színházi est, varasdi vendégjáték X. fejezet Fejezeti általános tartalék 185. Pillér Egyesület rendezvényszervezés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 186. Pinokkió Kulturális Egyesület Nyíradonyi Képeskönyv összeállítása X. fejezet Fejezeti általános tartalék 187. Sólyi Templomért Alapítvány tájház felújítás X. fejezet Fejezeti általános tartalék 188. Szabadság Lakótelepi Baráti Kör Szabadságpusztai rendezvények megszervezése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 189. Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület regionális civil szervezetek közötti kommunikáció erõsítése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 190. Városi Nyilvánosságért Alapítvány 191. Védegylet Veszprémért Egyesület 192. Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány 193. Zenei Közízlés Formálásáért Alapítvány I. Lengyel Magyar Barátságos Labdarúgó Kupa, rendezvényszervezés, eszközbeszerzés Rendezvényszervezés, utazási költség Velencei-tó környéki fotódokumentáció összeállítására X. fejezet Fejezeti általános tartalék X. fejezet Fejezeti általános tartalék X. fejezet Fejezeti általános tartalék utcazene fesztivál X. fejezet Fejezeti általános tartalék 2. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Nemzetgazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése 1. Klauzál Gábor Társaság Klauzál Gábor szobor felállítása XV. fejezet, Közigazgatási fejlesztési feladatok 2. Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Nagydíj szervezésének a XV. fejezet, Közigazgatási fejlesztési feladatok

16 33146 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám 3. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez 5. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Nemzeti Erõforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások A B C D Támogatandó szervezet I. Oktatás 1. Lakiteleki Népfõiskolai Közalapítvány 2. Magyar Innovációs Szövetség 3. Bolyai János Matematikai Társulat 4. Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére 5. Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete 6. Magyar Kémikusok Egyesülete 7. Doktoranduszok Országos Szövetsége 8. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 9. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Támogatott feladat A Lakitelek Népfõiskola mûködésének (infrastruktúra dologi kiadásai, személyi jellegû kiadások, népfõiskolai projektek) Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny költségeihez történõ hozzájárulás Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára készülõ csapat költségeihez történõ hozzájárulás Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére elnevezésû alapítvány által szervezett anyanyelvi versenysorozat költségeihez történõ hozzájárulás Nemzetközi Biológiai Diákolimpiára készülõ csapat költségeihez történõ hozzájárulás A 8. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián induló magyar csapat részvételének évi mûködés és tevékenység a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján évi mûködés és tevékenység a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségei által szerkesztett Õrszavak Magyarságismereti Tanítás módszertani folyóirat költségeihez, valamint tankönyvkiadáshoz hozzájárulás. Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Lakitelek Népfõiskola XX. fejezet 20/4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Oktatási társadalmi, civil és nonprofit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Oktatási társadalmi, civil és nonprofit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok

17 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat 10. Bolyai Társaság A Bolyai Társaság Vendégtanár programjának a segítségével a Babes-Bolyai Tudományegyetem egyik legfontosabb szakmai igényéhez történik hozzájárulás, mely által lehetõvé válik, hogy az egyetemen magyarországi oktatók is elõadásokat tarthassanak. 11. Horvátországi Magyar Oktatási és Mûvelõdési Központ A Magyar Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésének ajánlásairól szóló 2179/2001. (VII. 13.) Korm. határozat, továbbá a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma, valamint a Horvát Köztársaság Tudományos, Oktatási és Sportminisztériuma között évekre megkötött oktatási együttmûködési megállapodás 17. cikke alapján a NEFMI támogatást nyújt a Horvátországi Magyar Oktatási és Mûvelõdési Központ részére az oktatási tevékenység fejlesztéséhez. 12. Register, n.o. A Register n.o. által fejlesztett fizikaoktatásban forradalmi újdonságnak számító A Fizikaoktatás módszertanát segítõ oktatási segédeszközök és kísérletsorozat program költségeihez hozzájárulás. 13. PRGAMA Horvátországi Magyar Tudományos és Mûvészeti Kör A támogatás célja az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék mûködési költségeihez történõ hozzájárulás, az oktatók bérének finanszírozása. 14. Rákóczi Szövetség A támogatás célja a Glória Victis Kárpát-medencei magyar Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedõ rendezvénysorozat költségeihez történõ hozzájárulás. 15. Szent Ferenc Alapítvány A támogatás célja a Szent Ferenc Alapítvány által mûködtetett kollégiumok költségeihez történõ hozzájárulás. 16. Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium 17. Kárpátaljai Magyar Fõiskoláért Alapítvány A támogatás célja a VMFK diákjainak és tutorainak havi ösztöndíj formájában. A támogatás célja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola bérjellegû kiadásaihoz történõ hozzájárulás. Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli magyar felsõoktatási intézmények

18 33148 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat II. Szociális, család- és ifjúságügy 1. Baptista Szeretetszolgálat A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márka mentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márka mentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márka mentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához 4. Magyar Vöröskereszt A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márka mentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok

19 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat 5. Jól-Lét Alapítvány Családbarát Munkahely Díjjal kapcsolatos ügyintézés, szervezési feladatok 6. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 7. Összefogás a Magyar Családokért Országos Kiemelten Közhasznú Egyesület 8. Magyar ENSZ Modell Diákegyesület 9. HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) Családot népszerûsítõ rendezvénysorozat megrendezése Kárpát-medencei családszervezetek konferenciája és koordináció ENSZ Gyermek és Ifjúsági Delegált Program EFOTT Fesztivál 10. Borostyán virág Alapítvány Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének 11. Lehetõség Családoknak 2005 Alapítvány 12. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete 13. Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 14. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Miskolc 15. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szolnok 16. Sorsunk és Jövõnk Alapítvány Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Shelter (emberkereskedelem áldozatainak befogadására szolgáló titkos menedékház) által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Gyermekes ifjúsági szakmafejlesztési célok XX. fejezet Gyermekes ifjúsági szakmafejlesztési célok XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek

20 33150 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat 17. S. O. S. Krízis Alapítvány Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének 18. Szt. Cirill és Method Alapítvány 19. Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért 20. Kézenfogva, Összefogás a Fogyatékos Emberekért Alapítvány 21. Magyar Mentálhigiénés Szövetség 22. Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének SORS-Háló projekt FECSKE modellprogram, azaz a fogyatékos személyeket nevelõ családtagok idõszakos tehermentesítése céljából a fogyatékos személy otthonában nyújtott szakszerû felügyelet biztosítása. Családok mentális megerõsítését szolgáló programok Összmagyar Családtanács találkozójának elõkészítése, szervezése és koordinációja 23. Otthon Segítünk Alapítvány Fiatal gyermekes családok megerõsítését szolgáló tevékenység 24. Végeken Alapítvány Családbarát felsõoktatással kapcsolatos hatástanulmány, jó gyakorlatok összegyûjtése, javaslatok kidolgozása, családbarát közbeszéd elterjedése érdekében szervezett programok 25. Magyar Katolikus Családegyesület 26. Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 27. Magyar Református Egyház Családsegítõ Szolgálata 28. Evangélikus Belmisszió Baráti Egyesület 29. Háló a családi napközikért Közhasznú Egyesület 30. Média a Családért Alapítvány A házasságok és a családok megerõsítését szolgáló tevékenység a Családok Éve alkalmából A házasságok és a családok megerõsítését szolgáló tevékenység a Családok Éve alkalmából A generációk közötti együttmûködést szolgáló tevékenység A házasságok és a családok megerõsítését szolgáló tevékenység Családi Napközik elterjesztését szolgáló programok Családbarát közbeszéd megerõsödés érdekében folytatott tevékenység Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok XX. fejezet Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok 31. Jól-Lét Alapítvány Apák Napi rendezvény XX. fejezet Családpolitikai Programok

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista kollégiumi (a 1 NCA-NK-09-C-0001 ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Komárom- Esztergom Komárom Jókai Unokái gyermekújság szerkesztése és kiadása a határ mentén 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft A támogatási

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 30., péntek Tartalomjegyzék 10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet Köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon Magyarország területén az 1000. év államalapítás óta több nemzeti közösség élt és él együtt. Az ország újkori etnikai-nyelvi összetétele

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása 5/b sz. mellékelt A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása Sorszám I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben