MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet 33/2011. (XI. 24.) KIM rendelet 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet 100/2011. (XI. 24.) AB határozat 101/2011. (XI. 24.) AB határozat 102/2011. (XI. 24.) AB határozat 103/2011. (XI. 24.) AB végzés 104/2011. (XI. 24.) AB határozat Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetérõl A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségrõl A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeirõl szóló 33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeirõl Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezõgazdasági utak fejlesztéséhez a évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról Az Alkotmánybíróság határozata Az Alkotmánybíróság határozata Az Alkotmánybíróság határozata Az Alkotmánybíróság végzése Az Alkotmánybíróság határozata 33300

2 33132 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám Tartalomjegyzék 89/2011. (XI. 24.) OGY határozat 90/2011. (XI. 24.) OGY határozat 302/2011. (XI. 24.) KE határozat 303/2011. (XI. 24.) KE határozat 304/2011. (XI. 24.) KE határozat 305/2011. (XI. 24.) KE határozat 306/2011. (XI. 24.) KE határozat 307/2011. (XI. 24.) KE határozat 308/2011. (XI. 24.) KE határozat 1401/2011. (XI. 24.) Korm. határozat 1402/2011. (XI. 24.) Korm. határozat 99/2011. (XI. 24.) ME határozat 33/2011. (XI. 24.) KüM határozat Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról Az egyenruhás bûnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bûnözés felszámolását elõsegítõ eseti bizottság felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról Egyetemi tanári kinevezésrõl Egyetemi tanári kinevezésrõl Kitüntetések adományozásáról Kitüntetés adományozásáról Kitüntetés adományozásáról Kitüntetés viselésének engedélyezésérõl Szolgálati nyugállományba helyezésrõl A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról A KEOP keretében megvalósuló Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése címû nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról A közlekedési jogsértések esetén kiszabott bírságok határon átnyúló végrehajtásának elõsegítésérõl szóló többoldalú nemzetközi szerzõdés létrehozására adott felhatalmazásról A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. -ainak hatálybalépésérõl 33311

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelete az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 124. (2) bekezdés m) és zsa) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (1) bekezdése a következõ g) és h) ponttal egészül ki. [Alapítvány, közalapítvány és társadalmi szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) részére az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/J. (3) bekezdésében foglalt feltételek hiányában is egyedi támogatás nyújtható a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet] g) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnek a 7. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzata terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben, h) XIV. Belügyminisztérium fejezetének a 8. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzata terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben. 2. (1) Az R. 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. 2. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az R. 5. mellékletének helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az R. a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. (5) Az R. az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki. 3. Az R. 1. (4) bekezdésében az a) f) pontja szövegrész helyébe az a) h) pontja szöveg lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

4 33134 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám 1. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése 1. CivilKomP Társadalmi Célú Kommunikációs Oktató és Információs Alapítvány 2. Múzeumok és Látogatók Alapítvány 3. Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 4. Önkéntes Központ Alapítvány 5. Európai Szegénység ellenes Hálózat (European Anti-Poverty Network) 6. Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 7. A HON Kulturális és Mûvészeti Alapítvány Önkéntes Roadshow-hoz kapcsolódó rendezvény Kiadvány megjelentetésének Rendezvény (72 óra kompromisszum nélkül október ) TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért és az Önkéntes Roadshow rendezvények Szegénységben érintettek 10. Európai Találkozójának megszervezése (Brüsszel, május ) mûködési költségek évi programok és a szervezet mûködésének 8. Batthyány Lajos Alapítvány A szervezet mûködésének és programjainak 9. Bolyai Mûhely Alapítvány évi tevékenységek (tehetséggondozás, tudományos és kulturális tevékenység) 10. CivilKomP Társadalmi Célú Kommunikációs Oktató és Információs Alapítvány évi programok és a szervezet mûködésének 11. Communio Alapítvány évi programok és a szervezet mûködésének 12. Csurgói Nagyváthy János Középiskolai Sportegyesület 13. Együtt a Holnapért Közalapítvány A szervezet mûködésének, létesítmény fenntartásának és programjainak évi programok és a szervezet mûködésének X. fejezet Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok X. fejezet Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok X. fejezet Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok X. fejezet Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok ( euró) X. fejezet es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása X. fejezet es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 14. Értékmegõrzõk Szentimrevárosi Egyesülete 15. Evangéliumi ICHTHYS-Cserkész Alapítvány Támogatott feladat évi mûködés és kiadványok megjelentetése A szervezet mûködésének és programjainak 16. Göllei Polgárõr Egyesület évi programok és a szervezet mûködésének 17. HÁLÓ Közösségfejlesztõ Katolikus Egyesület 18. Harmónia Énekegyüttes Kórusegyesület 19. Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány 20. Honismereti és Természetvédõ Közhasznú Egyesület 21. Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete 22. Iharosberényi Tûzoltó Egyesület 23. Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány 24. Káva Kulturális Mûhely Egyesület 25. Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány 26. Keresztény Demokrata Fórum 27. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 28. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. Klebelsberg Kuno Oktatást Segítõ Alapítvány A szervezet mûködéséhez (közüzemi díjak és munkabérek) való hozzájárulás, programok lebonyolításának évi programok és a szervezet mûködésének kutatási tevékenység A szervezet mûködésének és programjainak évi programok és regionális találkozók, megemlékezések szervezése évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének A szervezet mûködésének és programjainak A szervezet mûködésének és programjainak A szervezet mûködésének és programjainak évi programok (Magyar Lengyel barátság expressz) A szervezet mûködésének és programjainak A szervezet mûködésének, programjainak és számítástechnikai fejlesztésének. 30. Kópházi Horvát Egyesület évi programok és a szervezet mûködésének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek

6 33136 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 31. Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum) 32. Kõszegi Ostromnapok Egyesület Támogatott feladat Emlékkiállítás megrendezése és kutatói ösztöndíj finanszírozása évi programok és a szervezet mûködésének 33. Kõszikla Alapítvány Tehetséggondozás és ösztöndíjprogram megvalósításának 34. Kráter Mûhely Egyesület évi programok, mûködés. X. Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konferencia megszervezése ( ) 35. Lovassy és Volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 36. Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 37. Magyar Horvát Kulturális Egyesület Kiadvány megjelentetésének A szervezet mûködésének és programjainak Könyv elkészítése és kiadása, kapcsolódó költségek finanszírozása 38. Magyar Kolping Szövetség A szervezet mûködésének és programjainak. (EMESE Park program) 39. MNC Magyar Népfõiskolai Collegium 40. Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány 41. Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata 42. Magyar Református Lelkészegyesület A szervezet mûködésének és programjainak évi tevékenység, informatikai fejlesztés évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének 43. Magyar Szemle Alapítvány A szervezet mûködésének és kiadvány megjelentetésének 44. Magyar Természettudományi Társulat 45. Magyar Vallástudományi Társaság (MVT) 46. Makkai Sándor Protestáns Népfõiskolai Egyesület 47. Marcali Mentõk Közalapítvány évi programok és a szervezet mûködésének A szervezet mûködésének és programjainak A szervezet mûködésének és programjainak (Makkai Sándor kiállítás és honlap ) A szervezet mûködésének és programjainak Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 48. Nagyító Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány 49. Nemesvidi Általános Iskola Alapítványa 50. Összefogás az Állagmegóvásért Alapítvány 51. Polgárõr és Tûzoltó Egyesület Somogyvár 52. Pusztakovácsi Kürtõspusztáért Közalapítvány 53. Rózsás Gyermekkor Közhasznú Alapítvány Támogatott feladat A szervezet mûködésének és programjainak évi programok és a szervezet mûködésének A szervezet mûködésének és kiadvány megjelentetésének évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének Eszközbeszerzés és rendezvények 54. Soproni Erdélyi Kör évi programok és a szervezet mûködésének 55. Soproni Kálvin Kör évi programok és a szervezet mûködésének 56. Súlyosan Mozgássérültek Bethesda Segélyezõ Alapítványa 57. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat A szervezet mûködésének és programjainak évi programok és a szervezet mûködésének 58. Tisza István Baráti Társaság Konferencia szervezése és emlékmû elkészíttetése, kivitelezése 59. Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány 60. Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány 61. Zis-tóért Szabadidõs Egyesület 62. Zviranjak Hagyományõrzõ és Faluszépítõ Egyesület 63. Bolyai tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 64. Genius Jótékonysági Alapítvány 65. Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség 66. Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítvány A szervezet mûködésének és kiadvány megjelentetésének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek Óvodai felszerelések vásárlása X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek évi programok és a szervezet mûködésének évi programok és a szervezet mûködésének X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek X. fejezet Civil és nonprofit szervezetek Bolyai Iskolák X. találkozója X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak részben mûködésre, részben programokra mûködési költség, programok, lapkiadás X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak Líceumok mûködési költsége X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak

8 33138 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 67. Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanõvérek rendje 68. Munkácsi Szent István Líceum Támogatott feladat munkabérek és fenntartási költségek Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak mûködési költség, bérek X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 69. II. Rákóczi Ferenc Fõiskola havi fenntartási költség X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 70. Selye János Egyetem mûködési költségek, programok X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 71. Szekeres László Alapítvány felsõoktatási ösztöndíjprogram X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 72. Szent József Római Katolikus Plébániahivatal, Tóthfalu a diákotthon mûködési költségeihez (közüzemi díjak és munkabérek) való hozzájárulás 73. Szórvány Közalapítvány Emmausz Kollégium mûködési költség, tárgyi eszközök beszerzéseinek X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 74. Sztojka Sándor Alapítvány mûködési költség X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak 75. Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 76. Felõri Református Egyházközség anyanyelvápolás, pedagógus továbbképzés, gyermek táborok és tanulmányi vetélkedõk Felõri Szórványkollégium: az építkezés befejezéséhez 77. Kallós Zoltán Alapítvány A Válaszúti-Mezõségi Szórványkollégiumban 93 óvodás és elemi iskolás gyermek magyar nyelvû oktatása és szociális X. fejezet Határon túli magyarok oktatási programjainak X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 78. Kallós Zoltán Alapítvány mûködés április május június X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 79. Kõhalmi Református Egyházközség Szórvány Diákotthon rezsijére (fûtésszámlák) X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 80. Magyarvistai Református egyházközség 81. Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Támogatott feladat Magyarvistai felekezeti iskola felújítása mûködési költségek Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 82. Szekeres László Alapítvány szórvány iskolabusz program X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 83. Szent Ferenc Alapítvány szórványkollégium mûködése X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 84. Téka Alapítvány Mezõségi szórványoktatási program X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 85. Téka Alapítvány mûködés április május június X. fejezet Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 86. Ady Endre Kulturális Egyesület 87. Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység gépkocsi vásárlás kiegészítõ támogatás X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 88. Alma Mater Alapítvány szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 89. Aracs Társadalmi Szervezet Mûködési költség és az Aracs címû folyóirat 1. számának megjelentetése 90. Árvácska Gyermekotthon Vízakna 91. Bartók Béla Alapítvány Temesvár 92. Bácskossuthfalvi Református Egyházközség X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység A Napsugár Református Óvoda mûködési költségeinek, bérek és járulékok X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

10 33140 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése 93. Bethlen Gábor Alapítvány szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 94. Boldogasszony Iskolanõvérek Az erdélyi misszió fenntartási költségeinek és programjainak X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 95. Bonaventúra Társulás szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 96. Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári Egyesület 97. Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége mûködési költségek 98. CSEMADOK Mûködési költségek, a 2011 elsõ negyedévi bérjellegû kiadások és 2011 elsõ félévi mûködési kiadások 99. Délvidéki Mártírium Alapítvány X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység mûködési költségek, lapkiadás X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Kutatói ösztöndíjak, kutatási anyag rendezése, könyvkiadás, eszközbeszerzés, útiköltség térítés 100. Emmausz Kollégium Kollégium fenntartási költségeinek 101. Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület 102. Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület Kulturális és irodalmi szervezetek 103. Erdélyi Múzeum Egyesület Az egyesület tudományos tevékenységének X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Magyar Házak X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 104. Erdélyi Múzeum Egyesület mûködés április május június X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 105. Fórum Kisebbségkutató Intézet 106. Fórum Kisebbségkutató Intézet 107. Genius Jótékonysági Alapítvány 108. Gróf Majláth Gusztáv Károly Alapítvány 109. Hernád Magyar Lap- és Könyvkiadó 110. Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Kampány a májusi népszámlálásra mûködés és programok részben mûködésre, részben programokra X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Kassai Figyelõ regionális havilap mûködési költségeihez való hozzájárulás Eszéki Információs iroda mûködésének X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

11 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 111. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 112. Kárpátaljai Református Egyház 113. Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítvány 114. Kincses Kolozsvár Egyesület 115. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 116. Kõhalmi Református Egyházközség 117. Körösi Csoma Sándor Mûvelõdési Kör Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése Lapkiadás X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Diakónia Koordinációs Központ mûködési költségeinek Líceumok mûködésének II. Kolozsvári Magyar Napok kiegészítõ támogatás Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet mûködésének X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Göteborgi Magyar Napok programsorozat 118. Kõszikla Alapítvány mûködési költségek és gyógykezelés fedezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 119. Leõvey Klára Alapítvány szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 120. Liget Mûhely Alapítvány Szitakötõ Irodalmi és Ökológiai gyereklap nyomdaköltségei 121. Macedóniai Magyar Teleház Szervezet 122. Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége mûködési költségekhez való hozzájárulás Az Együtt címû folyóirat 1. szám megjelenésének X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 123. Magyar Ház Alapítvány Mûködési költség X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység 124. Magyar Nemzeti Tanács Az ös délvidéki magyarellenes atrocitások feltárásának (kutatói ösztöndíjak, útiköltség-térítés, mûszaki felszerelés beszerzés) 125. Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet 126. Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanõvérek rendje 127. Munkácsi Szent István Líceum programfinanszírozás, mûködési költség Tatarozási költségek, munkabérek és fenntartási költségek X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Mûködési költség X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

12 33142 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 128. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 129. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 130. Szamosardói Kós Károly I VIII. Osztályos Iskola Támogatott feladat programfinanszírozás (nyári ifjúsági Tábor és ifjúsági Szabadegyetem), mûködési költségek, tudományos kutatás Lendvai Információs iroda mûködési költségének 131. Pannónia Alapítvány A Pannon RTV technikai felszerelése és mûködési költségei 132. Petõfi Sándor Magyar Mûvelõdési Központ 133. Possibilitas Alapítvány (Vice) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység felújítás,eszközbeszerzés X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése (Szent Anna Gyermekotthon, Csicsókeresztúr) (Szent István Ház, Vice) 134. Pro Civis Polgári Társulás A magyarlakta települések önkormányzatai munkáját összehangoló, együttmûködésüknek szervezeti keretet adó intézet felállítására, valamint a hazai és uniós jogszabályi és pályázati lehetõségekrõl rendszeresen informáló, magyar nyelvû Önkormányzati Fórum c. lap elindítása, a szükséges mûködési költségek 135. Pro Civis Polgári Társulás mûködési költségek, szaklapkiadás és programfinanszírozás, felhalmozási célú kiadások 136. Providencia Alapítvány Szent Gellért Pasztorációs Központ mûködése 137. Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége 138. Segesvári Gaudeamus Alapítvány 139. Szebeni Református Kollégium Nagyszeben XII. Konferenciakötet megjelentetési költségei 140. Szekeres László Alapítvány Folyóirat- és lapkiadás 141. Szent István Magyar Tannyelvû Egyházi Alapiskola X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység mûködési költségek X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

13 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 142. Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány 143. Szivárvány Alapítvány Magyarfülpös 144. Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség 145. Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége 146. Szövetség a Közös Célokért Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése szociális tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység mûködési költségek, programok A májusi népszámlálás ügyére kiemelt figyelmet fordító, február végén induló Hírek.sk magyar nyelvû televíziós hírportál indítási és mûködtetési költségeihez nyújtott támogatás felvidék.ma mûködési költségek 147. Sztojka Sándor Alapítvány Sztojka Sándor görög katolikus líceum mûködése 148. Teleki László Alapítvány The Dynamics of Cultural Diversity c. konferencia megrendezése 149. Terra Dei Jótékonysági Alapítvány 150. Téglás Gábor Szórványkollégium Déva 151. Transylvania Rescue Team- Erdély Mentõcsoport Sokgyermekes családokat megsegítését célzó szociális program folytatása 152. Vajdasági Fejlesztési Háló Mûködési költség, személyi bérek, program 153. Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet 154. Vajdasági Magyar Mûvelõdési Szövetség 155. Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 156. Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló és Kutató Alapítvány 157. Zágon Község Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa 158. Zilahi Református Wesselényi Kollégium X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység mûködés és felszerelés X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység programfinanszírozás, mûködési költségekhez való hozzájárulás programfinanszírozás, mûködési költségek, eszközbeszerzés Az újvidéki Apáczai Diákotthon mûködési költsége Nemzetközi Fizikaverseny X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység Mikes ház fejlesztése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység szórványkollégium mûködése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység

14 33144 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 159. Zsoboki Református Egyházközség Támogatott feladat A Bethesda Gyermekotthon és Szórványkollégium eszközbeszerzése 160. Pro-Cserehát Egyesület Komplex foglalkoztatási, képzési és felzárkóztatási program megvalósítása 161. Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány Gyermekszegénység felszámolása és esélyegyenlõség elõsegítésére irányuló komplex program 162. Az Élet Menete Alapítvány évi programok (ENSZ nap, emléktábla állítás) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Nemzetpolitikai tevékenység X. fejezet A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei X. fejezet Társadalmi felzárkózást elõsegítõ stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok X. fejezet Fejezeti általános tartalék 163. Börzsöny Kulturális és Szabadidõ Egyesület egészséges életmódra nevelés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 164. Cholnoky Nyugdíjas Klub karácsonyi rendezvény X. fejezet Fejezeti általános tartalék 165. Cholnoky Polgárõrség láthatósági mellények és eszköz beszerzés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 166. CRACOVIA EXPRESSZ Magyar Lengyel Kulturális dokumentumfilm a magyar lengyel kapcsolatokról X. fejezet Fejezeti általános tartalék Alapítvány 167. D Arts Alapítvány Verancsics Faustus Akadémia X. fejezet Fejezeti általános tartalék 168. Familiare Társadalomszervezõ Központ személyi és dologi mûködési költségek X. fejezet Fejezeti általános tartalék 169. Fráter György Gimnáziumért Alapítvány híradástechnikai eszközök beszerzése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 170. Gyulaffy L. Általános Iskola eszközbeszerzés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 171. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Lengyel Magyar Ifjúsági Tanács Találkozó X. fejezet Fejezeti általános tartalék 172. Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület évi programok és a szervezet mûködésének X. fejezet Fejezeti általános tartalék 173. Káli Társaság buszváró X. fejezet Fejezeti általános tartalék 174. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark mûködési költségek X. fejezet Fejezeti általános tartalék Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Kolping Család felújítás, fejlesztés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 176. Közösség Kádártáért Egyesület Kádártai református templom felújítása X. fejezet Fejezeti általános tartalék 177. Mátrai Sándor Kulturális Polgári Kör rendezvényszervezés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 178. Média a Családért Alapítvány évi rendezvények szervezése és kiadvány megjelentetése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 179. Molnár János Egyesület fûtéskorszerûsítés, épületfelújítás X. fejezet Fejezeti általános tartalék 180. Mozdulj Csurgó Úszó Sportegyesület Útiköltség, uszodabérlet X.fejezet Fejezeti általános tartalék

15 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet 181. NIKÉ Sportegyesület Magyar Sportakadémia Támogatott feladat Sport programok határon túli magyar fiatalok számára Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 182. Örömhír Óvoda, Veszprém eszközök beszerzése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 183. Országzászló Alapítvány köztéri szobrok, keresztek felújítása, rendezvények, kiállítások szervezése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 184. Petõfi Színház 50 éves jubileum, október 23-i színházi est, varasdi vendégjáték X. fejezet Fejezeti általános tartalék 185. Pillér Egyesület rendezvényszervezés X. fejezet Fejezeti általános tartalék 186. Pinokkió Kulturális Egyesület Nyíradonyi Képeskönyv összeállítása X. fejezet Fejezeti általános tartalék 187. Sólyi Templomért Alapítvány tájház felújítás X. fejezet Fejezeti általános tartalék 188. Szabadság Lakótelepi Baráti Kör Szabadságpusztai rendezvények megszervezése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 189. Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület regionális civil szervezetek közötti kommunikáció erõsítése X. fejezet Fejezeti általános tartalék 190. Városi Nyilvánosságért Alapítvány 191. Védegylet Veszprémért Egyesület 192. Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány 193. Zenei Közízlés Formálásáért Alapítvány I. Lengyel Magyar Barátságos Labdarúgó Kupa, rendezvényszervezés, eszközbeszerzés Rendezvényszervezés, utazási költség Velencei-tó környéki fotódokumentáció összeállítására X. fejezet Fejezeti általános tartalék X. fejezet Fejezeti általános tartalék X. fejezet Fejezeti általános tartalék utcazene fesztivál X. fejezet Fejezeti általános tartalék 2. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Nemzetgazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése 1. Klauzál Gábor Társaság Klauzál Gábor szobor felállítása XV. fejezet, Közigazgatási fejlesztési feladatok 2. Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Nagydíj szervezésének a XV. fejezet, Közigazgatási fejlesztési feladatok

16 33146 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám 3. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez 5. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez A Nemzeti Erõforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások A B C D Támogatandó szervezet I. Oktatás 1. Lakiteleki Népfõiskolai Közalapítvány 2. Magyar Innovációs Szövetség 3. Bolyai János Matematikai Társulat 4. Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére 5. Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete 6. Magyar Kémikusok Egyesülete 7. Doktoranduszok Országos Szövetsége 8. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 9. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Támogatott feladat A Lakitelek Népfõiskola mûködésének (infrastruktúra dologi kiadásai, személyi jellegû kiadások, népfõiskolai projektek) Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny költségeihez történõ hozzájárulás Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára készülõ csapat költségeihez történõ hozzájárulás Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére elnevezésû alapítvány által szervezett anyanyelvi versenysorozat költségeihez történõ hozzájárulás Nemzetközi Biológiai Diákolimpiára készülõ csapat költségeihez történõ hozzájárulás A 8. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián induló magyar csapat részvételének évi mûködés és tevékenység a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján évi mûködés és tevékenység a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségei által szerkesztett Õrszavak Magyarságismereti Tanítás módszertani folyóirat költségeihez, valamint tankönyvkiadáshoz hozzájárulás. Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Lakitelek Népfõiskola XX. fejezet 20/4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Közoktatás speciális feladatainak XX. fejezet Oktatási társadalmi, civil és nonprofit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Oktatási társadalmi, civil és nonprofit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok

17 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat 10. Bolyai Társaság A Bolyai Társaság Vendégtanár programjának a segítségével a Babes-Bolyai Tudományegyetem egyik legfontosabb szakmai igényéhez történik hozzájárulás, mely által lehetõvé válik, hogy az egyetemen magyarországi oktatók is elõadásokat tarthassanak. 11. Horvátországi Magyar Oktatási és Mûvelõdési Központ A Magyar Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésének ajánlásairól szóló 2179/2001. (VII. 13.) Korm. határozat, továbbá a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma, valamint a Horvát Köztársaság Tudományos, Oktatási és Sportminisztériuma között évekre megkötött oktatási együttmûködési megállapodás 17. cikke alapján a NEFMI támogatást nyújt a Horvátországi Magyar Oktatási és Mûvelõdési Központ részére az oktatási tevékenység fejlesztéséhez. 12. Register, n.o. A Register n.o. által fejlesztett fizikaoktatásban forradalmi újdonságnak számító A Fizikaoktatás módszertanát segítõ oktatási segédeszközök és kísérletsorozat program költségeihez hozzájárulás. 13. PRGAMA Horvátországi Magyar Tudományos és Mûvészeti Kör A támogatás célja az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék mûködési költségeihez történõ hozzájárulás, az oktatók bérének finanszírozása. 14. Rákóczi Szövetség A támogatás célja a Glória Victis Kárpát-medencei magyar Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedõ rendezvénysorozat költségeihez történõ hozzájárulás. 15. Szent Ferenc Alapítvány A támogatás célja a Szent Ferenc Alapítvány által mûködtetett kollégiumok költségeihez történõ hozzájárulás. 16. Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium 17. Kárpátaljai Magyar Fõiskoláért Alapítvány A támogatás célja a VMFK diákjainak és tutorainak havi ösztöndíj formájában. A támogatás célja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola bérjellegû kiadásaihoz történõ hozzájárulás. Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli oktatási feladatok XX. fejezet Határon túli magyar felsõoktatási intézmények

18 33148 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat II. Szociális, család- és ifjúságügy 1. Baptista Szeretetszolgálat A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márka mentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márka mentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márka mentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához 4. Magyar Vöröskereszt A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott ruhanemûk rászorulók közötti szétosztásának, márka mentesítésének, megsemmisítésének, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív Tanács tagszervezete általi évi megvalósításához Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok XX. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok

19 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat 5. Jól-Lét Alapítvány Családbarát Munkahely Díjjal kapcsolatos ügyintézés, szervezési feladatok 6. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 7. Összefogás a Magyar Családokért Országos Kiemelten Közhasznú Egyesület 8. Magyar ENSZ Modell Diákegyesület 9. HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) Családot népszerûsítõ rendezvénysorozat megrendezése Kárpát-medencei családszervezetek konferenciája és koordináció ENSZ Gyermek és Ifjúsági Delegált Program EFOTT Fesztivál 10. Borostyán virág Alapítvány Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének 11. Lehetõség Családoknak 2005 Alapítvány 12. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete 13. Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 14. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Miskolc 15. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szolnok 16. Sorsunk és Jövõnk Alapítvány Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Shelter (emberkereskedelem áldozatainak befogadására szolgáló titkos menedékház) által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének. Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Félutas kiléptetõ ház által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Gyermekes ifjúsági szakmafejlesztési célok XX. fejezet Gyermekes ifjúsági szakmafejlesztési célok XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek

20 33150 MAGYAR KÖZLÖNY évi 138. szám A B C D Támogatandó szervezet Támogatott feladat 17. S. O. S. Krízis Alapítvány Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének 18. Szt. Cirill és Method Alapítvány 19. Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért 20. Kézenfogva, Összefogás a Fogyatékos Emberekért Alapítvány 21. Magyar Mentálhigiénés Szövetség 22. Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége Krízisellátó rendszer által biztosított szolgáltatások fenntartható mûködésének SORS-Háló projekt FECSKE modellprogram, azaz a fogyatékos személyeket nevelõ családtagok idõszakos tehermentesítése céljából a fogyatékos személy otthonában nyújtott szakszerû felügyelet biztosítása. Családok mentális megerõsítését szolgáló programok Összmagyar Családtanács találkozójának elõkészítése, szervezése és koordinációja 23. Otthon Segítünk Alapítvány Fiatal gyermekes családok megerõsítését szolgáló tevékenység 24. Végeken Alapítvány Családbarát felsõoktatással kapcsolatos hatástanulmány, jó gyakorlatok összegyûjtése, javaslatok kidolgozása, családbarát közbeszéd elterjedése érdekében szervezett programok 25. Magyar Katolikus Családegyesület 26. Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 27. Magyar Református Egyház Családsegítõ Szolgálata 28. Evangélikus Belmisszió Baráti Egyesület 29. Háló a családi napközikért Közhasznú Egyesület 30. Média a Családért Alapítvány A házasságok és a családok megerõsítését szolgáló tevékenység a Családok Éve alkalmából A házasságok és a családok megerõsítését szolgáló tevékenység a Családok Éve alkalmából A generációk közötti együttmûködést szolgáló tevékenység A házasságok és a családok megerõsítését szolgáló tevékenység Családi Napközik elterjesztését szolgáló programok Családbarát közbeszéd megerõsödés érdekében folytatott tevékenység Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek XX. fejezet Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok XX. fejezet Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok XX. fejezet Családpolitikai Programok 31. Jól-Lét Alapítvány Apák Napi rendezvény XX. fejezet Családpolitikai Programok

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 30., szerda 34. szám Tartalomjegyzék 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. szám 2011. április 29. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 30., szerda 34. szám Tartalomjegyzék 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005. A költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2005. év 1. Kedvezményezett neve: Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület A támogatás célja: Arany Páva díjasok Népzenei

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 94. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 10., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 94. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 10., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 94. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 10., szerda Tartalomjegyzék 149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 150/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 151/2011. (VIII. 10.) Korm.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2006. év 1. Kedvezményezett neve: Fegyvernek Önkormányzata belvíz- és csapadékvíz

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2008. év 1. Kedvezményezett neve: Szolnok TV Zrt. A támogatás célja: Összefoglaló

Részletesebben

Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány - ügyfélhívó rendszer kiépítésének támogatása 0 100

Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány - ügyfélhívó rendszer kiépítésének támogatása 0 100 3/2015. Ök. rendelet 8/a. melléklete Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások ai 1101-41 GESZ 10400 11020 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 4.2 1247/2008 Csapi 2. Sz. Középiskola Csap Művészeti programok lebonyolításához szükséges technikai eszközök 409 990 Érvénytelenség

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 15., péntek. Tartalomjegyzék. 120/2011. (VII. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 15., péntek. Tartalomjegyzék. 120/2011. (VII. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 15., péntek Tartalomjegyzék 120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 122/2011. (VII. 15.) Korm.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

LXV. Bethlen Gábor Alap

LXV. Bethlen Gábor Alap LXV. Bethlen Gábor Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXV. Bethlen Gábor Alap 1.számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Bethlen Gábor Alap Bizottsága Alapkezelő megnevezése: Bethlen Gábor

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 15., péntek. Tartalomjegyzék. 120/2011. (VII. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 15., péntek. Tartalomjegyzék. 120/2011. (VII. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 15., péntek Tartalomjegyzék 120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 122/2011. (VII. 15.) Korm.

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.3. 5620/2007 Helemba Község

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.-

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.- Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évre az önszerveződő közösségeknek nyújtott a Szociális és Népjóléti Bizottság Eszközbeszerzésre Medicopter Alapítvány 20 000 Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4.3 2550/2009 Csillagocska Óvoda Kisbégány A Kisbégányi "Csillagocska

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás Pályázati 3.4. 1640/2007 3.4. 1641/2007 Ada Község Helyi Önkörmányzata EU-Vajdasági Felnőttképzési Központ, Zenta Ada Zenta 3.4. 1847/2007 Helyi közösség Torda Torontáltorda 3.4. 1732/2007 3.4. 1737/2007

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Támogatások közzététele (2010.)

Támogatások közzététele (2010.) Támogatások közzététele () Sorszám Döntéshozó testület Döntés ideje Döntés száma A kedvezményezettje A célja A összege A i program megvalósításának helye 1. 16/ (IV. ) határozat FC a 2.835.000 2. 5/ (II.)

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzata 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása

Részletesebben

Támogatások közzététele (2009.)

Támogatások közzététele (2009.) Támogatások közzététele () Sorszám Döntéshozó testület Döntés ideje Döntés száma A kedvezményezettje A célja A összege A i program megvalósításának helye 1. január 6. 160-1/ számú megállapodás Őszülő Fények

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat Kivonat a i Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 23-i ülésének 1/2009. (I.23.) sz. határozat A i Német Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ Tar ta lom jegy zék 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1009/2012. (I. 23.) Korm.

Részletesebben

BM-16-MA/MI pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK

BM-16-MA/MI pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK BM-16-MA/MI pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK Választott komponensek Bíráló Bizottság által BM-16-MA-0003 Baranya Megyei Önkorm. Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Pályázatok évben Röszke Községben

Pályázatok évben Röszke Községben RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pályázat célja Röszke-Domaszék szennyvíztisztító telep korszerűsítése A Röszkei Általános Iskola felújítása, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése Kulturális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z

2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z 2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z Szeged város foglalkoztatási helyzete, valamint a közfoglalkoztatásról szóló együttműködési megállapodások és egyes ellátási szerződések módosítása

Részletesebben

Budapesti és Pest Megyei Anyukák és Kismamák közhasznú Szövetsége

Budapesti és Pest Megyei Anyukák és Kismamák közhasznú Szövetsége Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium Autisták Országos Szövetsége Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia közösségei Bajzások jövője Alapítvány Bethesda Gyermekkórház Budapest Főváros Erzsébet-

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Egységes szerkezetbe foglalva:2015. július 15. Hatályos: 2015. július 16. Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Csurgó Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

Az Önkormányzat 2014. évi egyéb működési kiadásai

Az Önkormányzat 2014. évi egyéb működési kiadásai 3/b/2. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez. Az Önkormányzat 2014. évi egyéb működési kiadásai 2 Városüzemeltetés Városüzemeltetési feladatok

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen 2015 06 01-ig szerződött partnereink AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány Alapítvány a Gyermeksportért Szeged Állatbarát Alapítvány Anóka Eszter Városi Könyvtár Nagyhalász Apagy község önkormányzata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben