Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: július 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30."

Átírás

1 (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: július 30. napjától 1

2 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2. HIVATKOZÁSOK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 3. A SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSÉVEL HATÁLYON KÍVÜL KERÜLŐ SZABÁLYZAT(OK)... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 4. VERZIÓKÖVETÉS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 5. MEGHATÁROZÁSOK... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG AZ ÜZLETSZABÁLYZAT II. A SZERZŐDÉSEK, AJÁNLATOK, AJÁNLATKÉRÉSEK ÉS MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI AZ ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSA, ALKALMASSÁGI, MEGFELELŐSÉGI TESZT A SZERZŐDÉSEKRE ÉS MEGBÍZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A szerződés létrejötte A szerződéskötés megtagadása A szerződés nyilvántartása A Megbízás teljesítése A szerződések felmondása, a felmondás kizárása, illetve a szerződés megszüntetése A befektetési szolgáltatási tevékenység díjazása, elszámolásának, módja, határideje EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÜGYFÉL ÉS A BANK KÖZÖTT FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK KÖZREMŰKÖDŐK III. EGYES BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVÉVE SZÁRMAZTATOTT PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK - VONATKOZÓ EGYEDI FELTÉTELEK SZÁMLAVEZETÉS A számla feletti rendelkezés Az Értékpapírszámlára vonatkozó rendelkezések Az Ügyfélszámlára vonatkozó rendelkezések Zárolt értékpapír-alszámlára vonatkozó szabályok A számlavezetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések A számlaszerződés felmondása, számlavezetés felfüggesztése BIZOMÁNYOSI TEVÉKENYSÉG KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS ÉRTÉKPAPÍR LETÉTKEZELÉS, LETÉTI ŐRZÉS AZ ÉRTÉKPAPÍR FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSE ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS Általános szabályok A felek jogai, kötelezettségei Felelősségi szabályok Forgalomba hozatali megbízás megszűnése JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁS IV. SZÁRMAZTATOTT PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALAPFELTÉTELEI EGYEDI KÖTÉSEK AZ EGYEDI KÖTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE HIVATKOZÁSI ÉRTÉK, REFERENCIA KAMATLÁB BIZTOSÍTÉKOK A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE KÁRTALANÍTÁS ÁTRUHÁZÁS EGYÉB RENDELKEZÉSEK V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK ÜZLETI TITOK

3 2. ÉRTÉKPAPÍR-TITOK BEFEKTETŐ VÉDELMI SZABÁLYOK Az Alap feladata Az Alapból történő kifizetés A Bank kötelezettsége A BANK ENGEDÉLYÉNEK VISSZAVONÁSA, FELFÜGGESZTÉSE VAGY KORLÁTOZÁSA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS Az engedély visszavonása, a tevékenység felfüggesztése, korlátozása Állomány-átruházás az Ügyfél hozzájárulása nélkül ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VI. MELLÉKLETEK SZ. MELLÉKLET KÖZREMŰKÖDŐK, KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK SZ. MELLÉKLET ÜZLETI ÓRÁK SZ. MELLÉKLET ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI ŐRZÉSI SZERZŐDÉS SZ. MELLÉKLET - BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK ELADÁSÁRA SZ. MELLÉKLET BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK VÉTELÉRE SZ. MELLÉKLET KELER OTC ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS SZ. MELLÉKLET ÉRTÉKPAPÍR ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS SZ. MELLÉKLET ELADÁSI MEGBÍZÁS-ELSZÁMOLÁS SZ. MELLÉKLET - VÉTELI MEGBÍZÁS ELSZÁMOLÁS SZ. MELLÉKLET BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS SZ. MELLÉKLET KERET-MEGÁLLAPODÁS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE, VALAMINT ÉRTÉKPAPÍR ADÁSVÉTELI ÜGYLETEKRE /1. SZ. MELLÉKLET ÜGYFÉL NYILATKOZATA (ÉRTÉKPAPÍR) /2. SZ. MELLÉKLET AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRŐL ÉRTÉKPAPÍR ÜZLETKÖTÉSRE ÉS VISSZAIGAZOLÁSRA JOGOSULTAK ADATAI SZ. MELLÉKLET KERETMEGÁLLAPODÁS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK LÉTREHOZÁSÁRA /1.SZ. MELLÉKLET - AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRŐL ÜZLETKÖTÉSRE ÉS VISSZAIGAZOLÁSRA JOGOSULTAK ADATAI /2. SZ. MELLÉKLET ÜGYFÉL NYILATKOZAT (SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK) /3. SZ. MELLÉKLET - BIZTOSÍTÉKI KÖVETELMÉNYEK /3/1 SZ. MELLÉKLET NYILATKOZAT SZÁMLÁKRÓL TÖRTÉNŐ KIELÉGÍTÉSHEZ /4. SZ. MELLÉKLET BIZTOSÍTÉKI KERETÖSSZEG SZ. MELLÉKLET SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÓVADÉKI KÖVETELMÉNYEI SZ. MELLÉKLET - JEGYZÉSI ÍV SZ. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÁS ÖSZTÖNZÉSEKRŐL SZ. MELLÉKLET BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (KIVONAT) SZ. MELLÉKLET AZ ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS SZABÁLYAI (KIVONAT) SZ. MELLÉKLET PANASZ- ÉS REKLAMÁCIÓKEZELÉS SZ. MELLÉKLET - ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA SZ. MELLÉKLET - ÜZLETKÖTÉST MEGELŐZŐ NYILATKOZAT (MAGÁNSZEMÉLY) SZ. MELLÉKLET - ÜZLETKÖTÉST MEGELŐZŐ NYILATKOZAT (CÉGES) SZ. MELLÉKLET AJÁNLATKÉRÉS SZ. MELLÉKLET VISSZAIGAZOLÓ MINTÁK SZ. MELLÉKLET - KERET-MEGÁLLAPODÁS EGYEDI ÁRFOLYAMOS SPOT ÜGYLETEK LÉTREHOZÁSÁRA /1. SZ. MELLÉKLET - AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRŐL ÜZLETKÖTÉSRE ÉS VISSZAIGAZOLÁSRA JOGOSULTAK ADATAI /2. SZ. MELLÉKLET - ÜGYFÉL NYILATKOZAT (SPOT ÜGYLETEK) /3. SZ. MELLÉKLET - NYILATKOZAT SZÁMLÁKRÓL TÖRTÉNŐ KIELÉGÍTÉSHEZ /4. SZ. MELLÉKLET PÉNZ UTALÁSÁRA, ILLETVE ÁTVEZETÉSÉRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSOK HATÁRIDEJE SZ. MELLÉKLET - PRÉMIUM KONVERZIÓS HITEL VISSZAIGAZOLÓ SZERZŐDÉS SZ. MELLÉKLET - TBSZ ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ÉS TBSZ PÉNZSZÁMLA MEGSZÜNTETÉSI KÉRELEM SZ. MELLÉKLET ÉRTÉKPAPÍR ÓVADÉKI REPO SZERZŐDÉS (ELADÁS) SZ. MELLÉKLET ÉRTÉKPAPÍR ÓVADÉKI REPO SZERZŐDÉS (VÉTEL) SZ. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT ÜGYFÉL ÁLTAL ADOTT MEGBÍZÁSHOZ

4 MeghatározásokAz alábbiakban nem meghatározott fogalmak értelmezésénél a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.), továbbá a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (továbbiakban: KELER) Értéktári szabályzatának meghatározásai az irányadóak. Ajánlat Ajánlatkérés ÁKK Alap Bank Befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások Befektetési tanácsadás Bennfentes személy BÉT Bizományosi tevékenység Biztosíték: A Bank vagy az Ügyfél által a másik fél részére ismertetett azon feltételek összessége, amelyek teljesülése esetén a felek egymással üzletet, ügyletet vagy Egyedi kötést kötnek, és amelyhez a felek eltérő rendelkezés hiányában - a jelen Üzletszabályzatban meghatározott időig (ennek hiányában a jogszabályban meghatározott időig) kötve vannak. Amennyiben a Bank az Ügyfél ajánlatát elfogadja, akkor erről utólag értesíti amely egyébként az ügyletkötésnek nem érvényességi feltétele. A feleket ajánlattételi kötelezettség nem terheli. Az Ügyfél azon tevékenysége, amely alapján a Bank részére külön erre irányuló kérelemmel közli azon feltételeket, amelyek fennállta esetén ajánlatot kér a Banktól és amely körülmények teljesülése esetén a Bank tájékoztatja az Ügyfelet azon feltételekről, amelyek szerint a Bank ügyletet, üzletet, Egyedi kötést tud kötni, ahol a Bank árfolyamot jegyez (SPOT ügyletek). Amennyiben a felek ezt külön nem kötik ki a Bank nem köteles valamennyi ajánlatáról az Ügyfelet értesíteni erre irányuló Ajánlatkérés esetén sem. A Pénzügyminisztérium Államadósság-kezelő Központja. A Tpt. XXIV. fejezete által meghatározott Befektető-védelmi Alap. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.; központi telefonszám: ; központi fax szám: ) A Bszt. 5. (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek illetve szolgáltatások. Pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a befektetési vállalkozás Ügyfél részére adott, Bszt. szerinti előzetes és utólagos tájékoztatást. Bennfentes személy a Tpt (2) bekezdésében foglaltakon kívül az a személy, aki számára bennfentes információt átadtak vagy ahhoz bármi módon hozzájutott, és tudatában van a megszerzett információ bennfentes voltának. Budapesti Értéktőzsde Zrt. vagy annak jogutódja. Megbízás alapján, a Bank saját nevében az Ügyfél javára (terhére) folytatott tevékenysége. A Bank által óvadékként elfogadott készpénz; standard, illetve strukturált betét; nyilvános forgalomban levő diszkont kincstárjegyek; nyilvános kibocsátású BÉT-re bevezetett magyar államkötvények; MNB kötvények; olyan külföldi vállalati- és államkötvényeket, melyek hitelminősítése eléri a Magyar Állam hitelminősítését és a Bank egyedi elbírálása alapján befogadhatóak; valamint a Bank által forgalmazott Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegyek, illetve részvény. 4

5 Bszt. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény. Egyedi árfolyamos Spot ügylet: olyan konverziós ügylet, amikor a Bank az Ügyfél kérésére a piaci helyzet függvényében a publikált, adott napi devizaárfolyam helyett a meghirdetettől eltérő árfolyamot alkalmaz akként, hogy az Ügyfél megbízásából, annak bizományosaként azonnali árfolyamon deviza adásvételi ügyletet bonyolít majd az Ügyfél által elhelyezett, más devizanemben fennálló fedezettel szemben elszámol. Egyedi kötés A jelen Üzletszabályzat IV.2 pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően valamely származtatott ügylet kötésére adott eseti megbízás. Elszámolási számla: Az Ügyfél Egyedi kötéseiből keletkező követelések és kötelezettségek (beleértve az egyes ügyletekből eredő díjakat is) elszámolására szolgáló forint pénzszámla. Értékpapír és Ügyfélszámla Szolgáltatás: A Tpt. XIII. és XIV. fejezetében meghatározott szolgáltatás. Értékpapír jelszó: Szabad karakterekből álló titkos kód, melyet csak az Ügyfél ismer, és telefonon a Treasury Területén adott Ajánlat, Ajánlatkérés és Megbízás illetve a Volksbank-Line operátori rendszeren keresztül adott Ajánlatkérések esetén az Ügyfél azonosítását szolgálja. Az Ügyfél csak az Értékpapír jelszó megadásával jogosult arra, hogy telefonon az Értékpapírszámláján, illetve Ügyfélszámláján a Treasury Területén illetve a Volksbank-Line rendszeren keresztül adásvételi tranzakciókat bonyolítson. Értékpapír Keretmegállapodás Az a Bank és Ügyfél között létrejött a jelen szabályzat 12. számú mellékletében mintaként feltüntetett megállapodás, amely alapján a Bank az Ügyfél részére Értékpapír-, Ügyfélszámlát nyit, értékpapír-. és hozzá kapcsolódó pénz műveleteket végez. Értékpapír Kondíciós Lista A Bank által a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások kapcsán közzétett lista. Esedékesség, T nap Az értékpapírból származó, kibocsátó által teljesítendő kifizetés Értékpapírszámla időpontja. A dematerializált, illetve nyomtatott értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Az Értékpapírszámla alatt a letétkezelési tevékenység vonatkozásában az értékpapír letéti számlát is érteni kell. Határidős ügylet: valamely pénzügyi instrumentum szerződésben előre meghatározott áron (kötési ár) és mennyiségben egy a szerződésben rögzített későbbi időpontban (lejáratkor) történő adásvétele az ellenérték tényleges kifizetésével vagy elszámolásával. Hirdetmény A Hpt. rendelkezéseinek megfelelő hirdetmény. Hpt. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény. Kereskedelmi tevékenység Pénzügyi eszköz illetve áru saját számlára történő adásvétele, Kiszervezés cseréje. A Bank a befektetési, illetőleg a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetőleg jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenység, amelyet a Bank maga 5

6 Letéti szolgáltatások Megbízás MNB Opciós szerződés Pénzügyi instrumentum végezne és amely vonatkozásában harmadik személlyel szerződést köt. Értékpapír letéti őrzése esetén az értékpapír Bank által megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása; értékpapír-letétkezelés esetén az értékpapír letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása. A felek között az egymásnak szóló Ajánlatok kölcsönös elfogadása alapján létrejövő olyan kétoldalú jogviszony, amely kizárólag a kölcsönös és egybehangzó szándéknyilatkozatok alapján (a másik ajánlatának elfogadásával) jön létre akár a felek előzetes nyilatkozatai alapján külön nyilatkozat nélkül is, utólagos tájékoztatás mellett. Magyar Nemzeti Bank. Olyan speciális határidős ügyletre vonatkozó szerződés, amelyben az opció vevője arra való jogosultságot szerez, hogy a szerződésben rögzített pénzügyi instrumentumot előre meghatározott áron, árfolyamon (kötési ár) és mennyiségben, meghatározott későbbi időpontban, illetve időpontig megvásárolja, illetve eladja az opció kiírójától (eladójától), illetve kiírójának. Az opció kiírója pedig arra vállal kötelezettséget, hogy teljesíti az adásvételt, amennyiben az opció vevője opciós jogát érvényesíteni kívánja. Digitális (bináris) opciók esetében az opció vevője arra való jogosultságot szerez, hogy a szerződésben rögzített pénzösszeget az opció eladója számára lejáratkor kifizeti, amennyiben a szerződésben rögzített devizapár árfolyama a szerződésben előre rögzített árfolyamszinteket az opció típusától függően érint, vagy nem érint. olyan szerződéses megállapodás, amelynek eredményeként az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másik félnél pénzügyi kötelezettség vagy saját tőke (tőkeinstrumentum) keletkezik. Így különösen pénzügyi instrumentum a szerződéses megállapodáson alapuló követelés és kötelezettség, a pénzeszköz, az értékpapír (hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és tulajdoni részesedést jelentő befektetés), a származtatott ügylet. Pmt. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, valamint az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló évi CLXXX. törvény, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződés 60. cikke alapján hozott közösségi jogi aktusok és az ezen közösségi jogi aktusok végrehajtása kapcsán szültetett magyar normaanyag. Prémium Konverziós Hitel Olyan származtatott pénzügyi instrumentum, melynek sajátossága, hogy az Ügyfél garantált egyszeri kamatvisszatérítést kap a Bankkal fennálló multi-currency hiteléhez kapcsolódóan. Az Ügyfél cserében kötelezettséget vállal arra, hogy az adott devizában fennálló hitelét a termék lejáratakor átváltja az ügyletben szereplő másik devizában fennálló hitelre, egy előre rögzített árfolyamon átkonvertálva, ha a Bank lejáratig így dönt. A feltételes átváltási árfolyam általában 6

7 kedvezőbb, mint az üzletkötés pillanatában fennálló piaci árfolyam. PSZÁF / Felügyelet Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, vagy annak jogutódja (Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet jogutódja). (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; honlapcím: Óvadéki Érték Az Ügyfél által a jelen szabályzat hatálya alá tartozó ügyletek kapcsán a Bank rendelkezésére bocsátott Biztosíték Bank belső szabályzatainak megfelelően csökkentett értéke. SPOT ügylet adott devizanemű számlapénz más devizanemű számlapénzre történő átváltása (konverziója) olyan módon, hogy a Bank az Ügyfél bizományosaként eljárva annak javára pénzeszközt szerez be és annak ellenértékét előre meghatározott árfolyamon az ügyfél eltérő devizanemű pénzeszköze terhére elszámolja. A terhelés, illetve jóváírás (elszámolás) értéknapja, akár egymástól eltérően is T, T+1 vagy T+2 értéknapra esik, azaz a konverzióból eredő terhelés és jóváírás értéknapja az üzletkötés értéknapját legfeljebb 2 banki munkanappal haladhatja meg, kivéve, ha a fenti napok valamelyike az adott devizapárra bankszünnap Swap (csere) ügylet valamely pénzügyi eszköz cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze és általában jövőbeli pénzáramlások cseréjét vonja maga után (Árfolyamswap) vagy valamely tőkeösszegre rögzített kamatláb alapján számított fix kamat és - bizonyos piaci kamatlábhoz, feltételhez igazított - változó kamatláb alapján számított változó kamatösszeg meghatározott időközönkénti cseréje (Kamatswap), illetve különböző devizanemek esetén lejáratkor tőkecserére is sor kerül (Cross currency swap); Szabad Treasury Hitelkeret: a Treasury Hitelkeretből az Ügyfél szabad rendelkezése alatt álló hitelkeret. Származtatott pénzügyi instrumentum az olyan tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős szerződések, amelyek meghatározott pénzügyi instrumentum szerződésben előre meghatározott áron (kötelesi ár) és mennyiségben egy, az üzletkötéskor megállapodott későbbi időpontban (lejáratkor, vagy egy megadott dátumig) történő adásvételére szóló jogokat vagy kötelezettségeket testesítenek meg (melyek egyoldalúak is lehetnek), futamidő alatti változások elszámolásával, vagy anélkül, induláskori tőkemozgással, vagy anélkül. A származtatott instrumentumok közé tartoznak az értékpapírra, devizára, indexre illetve ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős árfolyam- és kamatlábügyletek; Származtatott ügylet Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, mint alaptermék értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi. Tpt. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény. TPIN kód: A Volksbank-Line Üzletszabályzatban meghatározott 4 számjegyből álló titkos kód. Tranzakciós PIN kód: A Volksbank-Line Üzletszabályzatban meghatározott 8 számjegyből álló titkos kód (TPIN2). Treasury Biztosítéki Keret: Az a keretösszeg, ameddig a Bank vállalja, hogy az ügyfél, illetve harmadik fél által biztosított Biztosítékot az Ügyfél által 7

8 megkötött, illetve megkötésre kerülő, az Üzletszabályzat hatálya alá eső ügyletek fedezetként figyelembe veszi. Treasury Hitelkeret: Az Ügyféllel kötött MPCL (többcélú hitelkeret) szerződésben meghatározott, az Ügyfél részére biztosított és az Ügyfél által az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügyleteknél fedezetként használható hitelkeret. Treasury Limit: Az a limitösszeg, amelyet Bank az Ügyfél Üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügyleteihez kapcsolódó nyitott pozíciói fedezettségének meghatározásakor ténylegesen figyelembe vesz. Teljes Treasury Keret: Az a maximális keretösszeg, amelyet -- a megfelelő óvadéki értékű Biztosíték, illetve Treasury Hitelkeret megléte esetén -- a Bank az Ügyfél részéről az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügyletek kockázati fedezeteként elfogad. Volksbank-Line szerződés: A Bank Volksbank-Line Üzletszabályzatában meghatározott szerződést jelenti. Volksbank-Line Üzletszabályzat Az Ügyfelek és a Bank között létrejövő operátori rendszeren keresztül, telefonos megbízások megadására és igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat. Ügyfél Az a belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb vállalkozás vagy szervezet, személy, aki a Banktól befektetési szolgáltatást és kiegészítő befektetési szolgáltatást vesz igénybe. Ügyfélszámla Az Ügyfélnek vezetett olyan pénzszámla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének a terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál. Üzletszabályzat A jelen okiratba foglalt üzletszabályzat. Zárolt értékpapír-alszámla A Bank zárolt értékpapír-alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy a szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a számlatulajdonos így rendelkezik. I. Általános rendelkezések 1. A befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogosultság A Bank a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény alapján befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások, továbbá a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzésére jogosult, univerzális tevékenységi körrel rendelkező bank A Bank részére az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet a befektetési szolgáltatási tevékenységek végzését az december 8-án kelt /1998 számú, valamint az december 27-én kelt /1999, valamint a december 20. napján kelt III/ /2002 számú határozataival engedélyezte A Bank az alábbi, Bszt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet végzi: megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 8

9 sajátszámlás kereskedés, pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül A Bank az alábbi, Bszt. szerinti kiegészítő szolgáltatásokat végzi: pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése, befektetési tanácsadás tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, valutával és devizával történő saját számlás kereskedés abban az esetben, ha ez befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódik A Bank által a Bszt. szerint nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás tárgyai az alábbi pénzügyi eszközök: átruházható értékpapír. pénzpiaci eszköz, kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott megállapodás, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatlábmegállapodás, valamint bármely más származtatott megállapodás, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott megállapodás, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, az előző pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott megállapodás, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, a hitelkockázat átruházását célzó származtatott eszköz, a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatlábmegállapodás vagy bármely más származtatott megállapodás, eszköz, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés, egyéb, az előző pontokban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert 9

10 elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik, vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. Az Ügyfél által megszerezni kívánt, az őt megillető, illetve a tulajdonában lévő pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének az Ügyfél felé releváns szabályait a jelen Üzletszabályzat tartalmazza. A Bank a lakossági ügyfelek részére nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenységről illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységről szóló jelentést számlakivonat formájában havonta egyszer (illetve az Ügyfél kérése, vagy Értékpapír Kondíciós Lista eltérő rendelkezése esetén ettől gyakrabban bizonyos feltételek esetén külön díjazás ellenében) küldi meg az Ügyfél részére. A Bank a Megbízások végrehajtása során az összeférhetetlenségi politikájának megfelelően jár el az érdek-összeütközések, érdekellentétek elkerülése, feltárása és kezelése céljából. Az érdekellentétek kezelésében kiemelkedő fontosságú szempontok: függetlenséget biztosít a Bank eltérő üzleti tevékenységeiben részt vevő személyek számára, hogy egymástól megfelelő mértékben függetlenül folytathassák tevékenységüket, az érdekellentét lehetőségét magában hordozó tevékenységekben részt vevő személyek közötti információcserét megfelelő eljárások alkalmazásával megelőzi a Bank vagy ellenőrzi, ha az információcsere kárt okozhat az Ügyfél érdekeiben, különálló ellenőrzést biztosít a Bank azon alkalmazottaink felett, akik érdekei között ellentét alakulhat ki, vagy akik más módon érdekellentétet jelenítenek meg, javadalmazási rendszerét a Bank úgy alakította ki, hogy a potenciálisan érdekellentétet hordozó kapcsolatokban tevékenykedő alkalmazottak javadalmazása közötti összefüggést vagy közvetlen kapcsolatot kizárta. Az érdekellentétek kezeléséről szóló irányelvet a Bank rendszeresen felülvizsgálja, a lényeges változásokról ügyfeleit a Bank értesíti. A Bank végrehajtási politikájának kivonata a jelen Üzletszabályzat 17. számú mellékletét képezi. 2. Az Üzletszabályzat 2.1. Jelen Üzletszabályzat az Ügyfelek illetve a Bank között megtett Ajánlatokra, Ajánlatkérésekre és létrejövő szerződésekre vonatkozik, azzal, hogy az egyedi szerződésekben az Üzletszabályzat mellékletében szereplő típusszerződésektől a jogszabályi előírásokat betartva el lehet térni. A Bank és az Ügyfél jogügyletének tartalmát az ügylet típusának megfelelő szerződés, valamint az Üzletszabályzatban foglalt szabályok és a díjtételeket tartalmazó mindenkori Értékpapír Kondíciós Lista határozzák meg. A fent megnevezett dokumentumokban nem szabályozott valamennyi kérdés tekintetében a vonatkozó magyar jogszabályok, az MNB, a KELER vagy a BÉT által kiadott szabályok érvényesülnek Az Üzletszabályzat nyilvános, bárki által megtekinthető. A Bank az ügyfélforgalom céljára rendelkezésre álló helyiségekben az Üzletszabályzatot kifüggeszti. 10

11 2.3. Ezen Üzletszabályzat a kifüggesztés napjával lép életbe, és határozatlan időre szól Az Üzletszabályzat módosításainak, illetve az Értékpapír Kondíciós Lista változásainak nincs visszamenőleges hatályuk. Azon Ügyfelek, akik az Üzletszabályzat, illetve az Értékpapír Kondíciós Lista módosításával nem értenek egyet, jogosultak a Bankkal fennálló, hatályos szerződésük 15 (tizenöt) napos felmondására amennyiben nyitott pozícióval nem rendelkeznek. Amennyiben az Ügyfél e jogával az Üzletszabályzat, illetve az Értékpapír Kondíciós Lista hatálybalépését követő 15 (tizenöt) napon belül nem él, az Üzletszabályzat illetve az Értékpapír Kondíciós Lista módosítása a vele kötött szerződésre is kihat Az Üzletszabályzat megváltoztatásáról, illetve az Értékpapír Kondíciós Lista változásáról a Bank Ügyfeleit a módosított Üzletszabályzat, illetve az Értékpapír Kondíciós Lista üzlethelyiségeiben való kifüggesztésével értesíti A Banknak mindenkor jogában áll a magyar nyelven kívül bármely más nyelven is közzétenni a jelen Üzletszabályzatot, illetve bármilyen más, a jelen Üzletszabályzattal kapcsolatos dokumentumot azonban a szöveg értelmezésével kapcsolatban felmerülő minden vitás esetben a magyar nyelvű változat az irányadó. Az Ügyféllel történő kapcsolattartás nyelve alapvetően a magyar. Ezen túlmenően az Ügyfél a Bankkal elsősorban angol nyelven tarthatja a kapcsolatot illetve a Bank ügyintézőjétől függően németül vagy oroszul. Különböző nyelveken adott Ajánlat, Ajánlatkérés vagy Megbízás illetve szerződés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó, illetve ennek hiányában az a változat, amelyik valamennyi körülményt a nyilatkozatok általános értelmezésének szabályaira figyelemmel, a szóbeli kommunikáció természetét is figyelembe véve könnyen felismerhetően és egyértelműen tartalmazza Jelen Üzletszabályzatot a Bank kérésre az üzleti időben, díjmentesen az Ügyfelek rendelkezésére bocsátja és internetes honlapján (www.volksbank.hu) is hozzáférhetővé teszi. 2.8 A Bank mint befektetési szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI törvény hatálya alá tartozik, így ezen jogszabály rendelkezésit a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügyletek esetén alkalmazni köteles. A Bank továbbá az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló évi CLXXX. törvény, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződés 60. cikke alapján hozott közösségi jogi aktusok hatálya alá tartozik, amelyek rendelkezéseit a Bank köteles betartani. A Bank ennek megfelelő eljárása nem jelenti a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügyletekre vonatkozóan megkötött szerződések megszegését. II. A szerződések, Ajánlatok, Ajánlatkérések és Megbízások általános szabályai 1. Az Ügyfél azonosítása, alkalmassági, megfelelőségi teszt 1.1. Az Ajánlat vagy az Ajánlatkérés Bank részéről történő nyilvántartásának előfeltétele hogy az Ügyfél és a Bank között szerződéses kapcsolat jöjjön létre. A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele, hogy az Ügyfél a jelen Üzletszabályzatot elfogadta, az Ügyfél személyazonosságát a Bank megállapította és az Ügyfelet a pénzmosási szabályoknak megfelelően is azonosította, a Bank az Ügyfelet a Bszt. rendelkezéseink megfelelően minősítette, a minősítést megfelelőnek találta és a szerződéskötés megtagadásának esetei nem állnak fenn. Az Üzletszabályzat megismerését és elfogadását 11

12 az Ügyfél által aláírt szerződés tanúsítja, amelyben az Ügyfél kijelenti, hogy az Üzletszabályzatot ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el A Bank a szerződéskötés előtt meggyőződik az Ügyfél személyazonosságáról, illetőleg képviselője személyazonosságáról és az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. Ennek érdekében az üzleti tárgyalások folytatása vagy az Ajánlatok, Ajánlatkérés nyilvántartásba vétele, illetve a Megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog és a személyazonosság megfelelő igazolását. Az Ügyfél a Bank felé irányuló kérelem, vagy a Bankkal kötött szerződés illetve a Megbízás (Ajánlat vagy Ajánlatkérés) aláírásával minden egyes esetben hozzájárul a Pmt-ben meghatározott személyes adatai felvételéhez, tárolásához illetve kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az adatait a Bank pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény illetve körülmény esetén a Pmt. rendelkezései szerint továbbítsa. Ha az Ügyfél a személyazonosságát, illetve a képviseletében eljáró személy a képviseleti jogosultságát vagy a személyazonosságát nem, vagy nem hitelt érdemlően igazolja, a Bank a szerződés megkötését megtagadja. A képviselő lehet törvényen, hatósági rendelkezésen és alapszabályon alapuló képviseleten felül az Ügyfél meghatalmazottja. A képviseleti jog nem korlátozható bizonyos összegre vagy időtartamra, továbbá mindaddig érvényben marad, amíg a számlatulajdonos Ügyfél a képviseleti jog visszavonását a Bank felé írásban nem közli. A külföldön kiállított meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal hitelesíttetni (felülhitelesíttetni) kell. Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött, vagy amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellőzéséről szóló Hágai Egyezménynek (1973. évi 11. törvényerejű rendelet). Ebben az esetben azt kell vizsgálni, hogy - amennyiben nemzetközi egyezmény másként nem rendelkezik - az okirat szabályszerűen el van-e látva az egyezményben előírt hitelesítési záradékkal ("Tanúsítvány" "Apostille"). Idegen nyelven kiállított meghatalmazáshoz annak hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell amennyiben az nem angol vagy német nyelvű. A Bank az Ügyfél által meghatalmazott személyt, vagy az Ügyfél bejelentett képviselőjét csak a meghatalmazás visszavonásáig, illetve a képviseleti jog megszűnéséről való írásbeli értesítésig (cégek esetében cégbírósági bejegyzéssel, érkeztetés igazolásával) ismeri el meghatalmazottként, képviselőként. A képviseleti jogosultsággal kapcsolatosan bejelentett módosítást a Bank az erre vonatkozó írásos bejelentés kézhezvételét követő munkanaptól vesz figyelembe A Bank jogosult a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálni Az Ügyfél halála esetén a Bank jogosult az örökösök rendelkezésére álló jogerős öröklési bizonyítvány, vagy hagyatékátadó végzés, külföldiek esetén ezzel egyenrangú okirat hiteles kiadmányát kérni Az Ügyfél-azonosítás módja az Ügyféllel való szerződéses kapcsolat felvétele előtt: természetes személyek esetén: személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély vagy a személyi azonosság megállapítására alkalmas egyéb okirat (így különösen a kártya formátumú vezetői engedély); valamint adószám; (a Bank az Ügyfél azonosítására ideiglenes személyi igazolványt nem fogad el), és minden esetben a lakcímet igazoló hatósági kártya, 12

13 gazdasági társaságok esetén: cégkivonat, cégbírósági érkeztetéssel ellátott társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, illetve a cég létrejöttének igazolására alkalmas egyéb okirat, valamint adószám, egyéb jogi személyiségű vállalkozás (ügyvédi kamara, oktatói munkaközösség) esetén: kamarai bejegyzés, cégbírósági bejegyzés, illetve cégbírósági érkeztetéssel ellátott alapszabály, valamint adószám, vízgazdálkodási társulat esetén: cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott alapszabály, valamint adószám, vízközmű társulat esetén: cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott alapszabály, valamint adószám, erdőbirtokossági társulat esetén (10 fő felett): cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott társulati szerződés, valamint adószám, társasház esetén: ingatlan-nyilvántartási bejegyzés igazolása, valamint adószám, egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány (ha kérte, cégbírósági bejegyzés), személyi igazolvány, valamint adószám, egyéb, adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás esetén: személyi igazolvány, valamint adószám, tevékenységről tett nyilatkozat bemutatása, önkormányzati intézmények esetén: PM bejegyzés, valamint adószám, egyesületek esetén: bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám, érdekképviseletek esetén: bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám; egyház, egyházi intézmények esetén: bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám, alapítványok esetén: bírósági bejegyzés igazolása, valamint adószám, közhasznú társaságok esetén: cégbírósági bejegyzés, cégbírósági érkeztetéssel ellátott Társasági szerződés, valamint adószám, MRP esetén: bírósági nyilvántartásba vétel igazolása, valamint adószám A szerződéses kapcsolat fennállása alatt, amennyiben a Bank és az Ügyfél között erről külön megállapodás jött létre, az Ügyfél azonosítása a telefonon felvett Ajánlatok, Ajánlatkérések illetve Megbízások esetén Ügyfél-azonosító jelszó megadásával történik. A Volksbank-Line szerződéssel rendelkező Ügyfelek részére a Bank az információs szolgáltatás igénybevételére négyjegyű TPIN kódot, az Ajánlatkérések megadásához pedig egyedi, úgynevezett Tranzakciós PIN kódot (TPIN2) bocsát az Ügyfelek rendelkezésére. A Volksbank-Line Üzletszabályzatban meghatározott Értékpapír- és Ügyfélszámla szolgáltatás Volksbank-Line-on keresztüli igénybevételéhez a TPIN vagy TPIN2 kód használatán kívül az Értékpapír Keret-megállapodásban megadott Értékpapír jelszó használata is szükséges. A felek megállapodnak, hogy Volksbank Line rendszeren keresztül az Ügyfél Ajánlatkérést jogosult kérni. A Volksbank-Line-on keresztül tett Ajánlatkérésekkel kapcsolatos további kérdésekben a Volksbank-Line Üzletszabályzata illetve a Volksbank-Line szerződés az irányadó. A Bank az Ügyfél azonosítása során a jelszó megadásán felül további, az Ügyfél adataira vonatkozó kérdéseket tehet fel. Ha az Ügyfél helytelen azonosító jelszót ad meg és/vagy a feltett kérdésekre adott válaszok esetén visszaélés gyanúja merül fel, a Bank jogosult a szerződéskötést, illetve megbízás teljesítését megtagadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy helyesen megadott azonosító kódok (illetve jelszó) esetén a Bank a bejelentkező személyi azonosságának további vizsgálatára nem köteles, az Ügyfél azonosító kódjának megadásával adott szerződési Ajánlatokat, Ajánlatkéréseket, Megbízásokat, rendelkezéseket az Ügyféltől származónak tekintheti, és akként teljesítheti. A Bank nem felel az Ügyfelét, más személyt vagy ezek érdekkörét ért azon kárért, amelyet az Ügyfél azonosító adatainak felhasználásával, vagy az azonosítást követően az adatforgalomba való behatolással illetéktelen harmadik személy(ek) okoz(nak). 13

14 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az Ügyfél és a Bank közötti jogviszony fennállása alatt is bármikor jogosult illetve köteles az ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tenni így különösen akkor, ha az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti Megbízás (Ajánlat) értéke eléri a jogszabályban meghatározott mértéket (amely tájékoztatásképpen jelenleg ,- Ft) Számla feletti rendelkezésre az Ügyfél, az Ügyfél képviselője, illetve az a személy jogosult, akit erre az Ügyfél a Bank által előírt, és az Ügyfél által kezdeményezett tranzakcióhoz kapcsolódó formanyomtatványon szabályszerűen meghatalmazott. A tulajdonos Ügyfél elhalálozása (jogutód nélküli megszűnése) esetén a meghatalmazott rendelkezési joga automatikusan megszűnik. Ennek érdekében a Bank nem teljesíti a meghatalmazott rendelkezéseit attól az időponttól fogva, hogy az elhalálozás (jogutód nélküli megszűnés) tényéről hitelt érdemlően tudomást szerzett. A meghatalmazott köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha az Ügyfél haláláról (jogutód nélküli megszűnéséről) tudomást szerzett ennek elmulasztása esetén a Bank a felelősségét kizárja. Ha az Ügyfél csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, szerződéses nyilatkozatot tenni, illetve számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzétételét, illetve a Bank bíróság általi értesítését követően a Bank csak ezen személyektől fogad el rendelkezést. A vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét, kirendelését, kijelölését az Ügyfél köteles a Banknak a kijelölést, kirendelést követő három naptári napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő károkért az Ügyfél felel. Az Ügyfél saját és a rendelkezésre jogosultak aláírás mintáját a Bank által rendszeresített aláírási karton formájában (az Értékpapír Keretmegállapodás, illetve a Keretmegállapodás származtatott ügyletek létrehozására szerződés mellékletein 12/2. számú és 13/1. számú melléklet) közli a Bankkal A Bank Ajánlatot, Ajánlatkérést illetve Megbízást az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben személyesen, vagy telefonon vesz fel, az üzleti órák alatt. Telefon útján felvett szóbeli Ajánlatok, Ajánlatkérések illetve Megbízások adására a Bank Treasury Területén vagy kizárólag értékpapír adásvételre irányuló Ajánlatkérés esetén a Volksbank-Line operátori rendszerén keresztül van lehetőség, ahol a telefonos megbízás elektronikus hangrögzítése biztosított. Ebben a vonatkozásban a Treasury Terület és a Volksbank-Line ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségnek minősül. A Bank fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül a telefonon történő Ajánlat, vagy Megbízás adását, az Ajánlatkérést illetve ügyletkötést felfüggessze azzal, hogy a még nem teljesített megbízások esetén erről a megbízót értesíti. A jelen pontban meghatározott eljárásrendet az Ügyfél köteles betartani, azonban a Felek megállapodnak, hogy azon Ajánlatokat, Megbízásokat is jogosult teljesíteni a Bank (saját döntésének függvényében), amelyet az Ügyfél nem a Treasury Területén kezdeményezett, azonban a jelen pontban foglaltak kapcsán a teljes felelősség az Ügyfelet terheli. 14

15 Az Ügyfél szóban kizárólag az alábbi műveletekre adhat Ajánlatot, kérhet Ajánlattételt illetve kizárólag az alábbi műveletek kapcsán jöhet létre a felek között szóban Megbízás: Értékpapírral kapcsolatban: - Értékpapír adásvétele Származtatott ügyletekkel kapcsolatban: - pozíció nyitására és zárására - - Prémium Konverziós Hitel ügylet megkötésére (ügyfélreferensen keresztül) Egyedi árfolyamú devizakonverzióval kapcsolatban: - devizapár adásvételére Az előzőekben fel nem sorolt esetekben az Ügyfél kizárólag papír alapú Ajánlatot jogosult adni, kizárólag papír alapon jogosult Ajánlatot kérni, illetve a Megbízás a felek között kizárólag papír alapon jöhet létre a Bank arra kijelölt fiókjaiban személyesen (illetve a Bankkal történt külön megállapodás alapján faxon). Nem adható szóban Ajánlat, Ajánlatkérés illetve Megbízás értékpapír-transzferre, pénz átutalására-, illetve pénz bankon belüli átvezetésére. A felek megállapodnak, hogy az értékpapír ügyletek kapcsán a szerződés létrejön a keretszerződés aláírásával, az egyedi ügylet az adásvételi szerződés aláírásával, illetve az egyedi megbízás pedig akkor is, ha az Ügyfél részére a Bank részéről az ügyletkötést követő 24 órán belül postai úton megküldött visszaigazolást a megküldés időpontjától számított 10 napon belül az Ügyfél visszaküldi aláírva vagy nem küldi vissza aláírva, de azzal szemben 10 napon belül nem emel kifogást A vonatkozó keretszerződés(ek) megkötése után létrejött egyes adásvételi szerződésben egy Ügyfél csak egyfajta befektetési eszközre adhat Megbízást illetve csak egyfajta befektetési eszköz vonatkozásában élhet Ajánlatkéréssel vagy adhat Ajánlatot. Különböző fajtájú befektetési eszközre vonatkozó Ajánlatot, Ajánlatkérést vagy Megbízást illetve megállapodást külön szerződésbe kell foglalni Az Ajánlatokat, az Ajánlatkérést illetve Megbízásokat a Bank a mindenkori ügyfélfogadási (üzleti) órák alatt fogadja el. Az üzleti órák után érkezett Ajánlatokat, Ajánlatkérést illetve Megbízásokat a következő banki munkanapon érkezettnek kell tekinteni. Az üzleti órákat különös tekintettel a különböző ügyfélkapcsolati és megbízásadási formákra a jelen Üzletszabályhoz csatolt jegyzék (2. sz. melléklet) tartalmazza. Ezen melléklettől eltérő üzleti órákat a Bank külön Hirdetményben jogosult közzétenni Az üzleti órák alatt megadott Ajánlatokat, Ajánlatkérést illetve Megbízásokat a Bank (ellenkező megállapodás hiányában) az Ajánlat vagy Ajánlatkérést megadásának napján vagy a Megbízás létrejöttének napján - illetve amennyiben a Megbízás egy későbbi időpontra vonatkozik, akkor a Megbízásban megjelölt munkanapon teljesíti A Bank az Ügyféllel kötött szerződést az Üzletszabályzatban írt módon írásba foglalja Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bszt. szerinti ügyfélminősítéséhez (alkalmassági és megfelelési teszthez) szükséges adatokat a Bank rendelkezésére bocsátja, és szavatol azért, hogy az így megadott illetve a Bank tudomására jutott információk a 15

16 valóságnak mindenben megfelelnek. Az Ügyfél köteles az így megadott adatok változását a Bank részére haladéktalanul jelezni ezen kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítéséből bekövetkező károkért az Ügyfél felel. A Bank az Ügyfél által a Bszt. általi alkalmassági és megfelelési teszt során adott hiányos, valótlan, félrevezető vagy nem egyértelmű nyilatkozataiból (például eltérő termékkategória ismeret), bemutatott okiratokból, dokumentumokból eredő következményekért a felelősségét kizárja és ezeket a válaszokat nemleges válaszként veszi figyelembe. A Bank az Ügyfél megfelelőségi illetve alkalmassági tesztjét az alábbi okiratok és nyilatkozatok alapján végzi el: - alkalmassági és megfelelési kérdőív. Az előzőeken túlmenően a Bank megkívánhat bármilyen - nyilatkozatot az Ügyféltől, amely a szakértelemével, a befektetési eszköz kockázatának, jellemzőinek megítéléséhez szükséges tapasztalataival, ismereteivel kapcsolatos, - nyilatkozatot az Ügyfél vagyoni helyzetéről (ennek keretén belül különösen: ingatlan tulajdoni lap, NAV igazolás, mérleg, adóbevallások stb.) - nyilatkozatot a befektetési céljairól, kockázatvállalási preferenciáról Az ügyfélminősítés szabályai Az ügyfélminősítés szabályait a jelen Üzletszabályzat 18. számú melléklete tartalmazza. 16

17 2. A szerződésekre és megbízásokra vonatkozó általános feltételek A felek megállapítják, hogy a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően a Bank a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet. A szerződés aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy a Bank a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást nyújtott a részére és őt a Bank nem tévesztette meg, valamint hogy a Bank Befektetéshez kapcsolódó információk általános kockázati tájékoztató elnevezésű dokumentumban és a Befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos végrehajtási politikában foglalt szabályait megismerte, megértette. Az Ügyfél az egyes ügyletekhez tartozó dokumentumok aláírásával elismeri, hogy a felek közötti kommunikációban használt kifejezések, nyelvtani szerkezetek a számára érthetőek, értelmezhetőek. Jelen bekezdés csak akkor minősíthető nem vagy nem megfelelően teljesítettnek, ha a nyelvtani szerkezet vagy kifejezés értelmére az Ügyfél az ügylet teljesítéséig (illetve ha az korábbi akkor a Banknak az Ügyfél által kezdeményezett ügylet teljesítése kapcsán harmadik személy vonatkozásában tett lépéséig) ezt egyértelműen jelzi a Banknak. Az Ügyfél köteles a Bank által közzétett tájékoztatókat az ügyletkötést megelőzően figyelmesen elolvasni. Az egyes ügyletek megkötésével az Ügyfél elismeri, hogy az egyes tájékoztatásokat kellő időben megismerte és megértette, azok nem voltak a számára homályosak, érthetetlenek vagy félreérthetőek az egyes ügyletek megkötésekor a jelen bekezdésbe foglalt nyilatkozatot az Ügyfél részére minden esetben megismételtnek kell tekinteni. Az Ügyfél a szerződés aláírásával elismeri, hogy a Bank részére valós, pontos és megfelelő nyilatkozatott adott a szerződésben foglalt ügylet lényegével, az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel (különösen ezek veszélyességével, kockázatával) kapcsolatos ismereteivel és tapasztalataival kapcsolatban. Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen pontba foglalt nyilatkozatát minden egyes, a jelen szabályzat hatálya alá tartozó ügylet esetén megismételtnek kell tekinteni, amennyiben kifejezetten máshogy nem nyilatkozatott írásban az adott ügylet megkötését megelőzően. Az egyes ügyletek megkötésekor a jelen bekezdésbe foglalt nyilatkozatot az Ügyfél részére minden esetben megismételtnek kell tekinteni. Az Ügyfél részvény kivételével bármilyen értékpapírra vonatkozó Ajánlatot, Ajánlatkérést illetve Megbízást kizárólag abban az esetben adhat, ha az Ügyfél nyilatkozatban hozzájárult a tőzsdén kívüli teljesítéshez. A felek megállapítják, hogy kizárólag a jelen szabályzatban illetve az egyes szerződésekben meghatározott esetekben jogosultak az elállási jogaikat gyakorolni. A felek megállapítják, hogy a Bankot a jelen Üzletszabályzat hatálya alá eső egyik ügyletnél sem terheli szerződéskötési (ajánlattételi, vagy elfogadási) kötelezettség A szerződés létrejötte A felek között a jelen Üzletszabályzat kapcsán keretszerződés(ek) és az egyes ügyletekhez tartozó egyedi szerződések (Egyedi kötések) is létrejöhetnek. Amennyiben nem történik ezen szerződések között különbségtétel, úgy a szerződés alatt mindkettő szerződést érteni kell. 17

18 Az egyedi szerződések megkötése előtt a felek egymásnak ajánlatokat adnak. Az Ügyfél az általa adott Ajánlathoz kötve van, de a Bank (szóbeli vagy írásbeli) hozzájárulásával jogosult azt az egyedi szerződés létrejöttéig megváltoztatni. Az Ügyfél jogosult a Banktól ajánlatokat kérni (Ajánlatkérés). Ezt az Ügyfél telefonon a Treasury Területén vagy kizárólag értékpapír adásvételre irányuló Ajánlatkérés esetén a Volksbank-Line operátori rendszeren keresztül szóban vagy a Bank által használt nyomtatványon jogosult megtenni (23. számú melléklet). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az Ajánlatát kizárólag erre vonatkozó külön megállapodás esetén köteles az Ügyfélnek közvetlenül megküldeni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérésben meghatározottaknak megfelelő Banki Ajánlat esetén a felek között a szerződés automatikusan létrejön Az Ügyfél a jelen okirat aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügyletek esetében a felek közötti jogviszony a jelen Üzletszabályzat alapján jön létre. Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy az Üzletszabályzatban foglaltakat megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta A Bank a szerződés megkötése előtt ide nem értve a keretszerződés alapján létrejött szerződéseket - vizsgálja, hogy az ajánlott befektetési eszköz, ügylettípus, befektetési konstrukció megfelelő-e az Ügyfél piaci ismeretei és kockázatviselő képessége szempontjából, tájékoztatja az Ügyfelet a Bszt ában foglaltakról illetve a Bszt ában meghatározottakat (így többek között az Ügyfél ismeretiről, a pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlatáról, kockázatviselő képességéről) valamint a Bank elvégzi az Ügyfél vonatkozásában az alkalmassági és megfelelési tesztet. A Bank a kereskedelmi és bizományosi tevékenységhez kapcsolódó szerződések megkötése előtt köteles tájékoztatni az Ügyfelet a pénzügyi eszköz, a befektetési eszköz, illetve tőzsdei termék árfolyamáról, az ügyletkötést megelőző időszak árfolyam-alakulásáról, piaci helyzetéről, az ügyletet érintő lényeges nyilvános információkról, az ügylet kockázatáról, az Ügyfél rendelkezésére álló esetleges befektető-védelmi rendszerről és minden olyan egyéb információról, amely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet. E bekezdésben említett kötelezettségek nem terhelik a Bankot abban az esetben, ha az Ügyfél intézményi befektető, vagy az Ajánlat, az Ajánlatkérés illetve a szerződés korábban megkötött szerződés alapján létrejött eseti Megbízásra irányul, olyan befektetési eszköz tekintetében, amelyre vonatkozóan az Ügyfél a tájékoztatást már megkapta, vagy a tájékoztatásról az Ügyfél írásban, vagy más hitelt érdemlő módon lemond feltéve, hogy a tárgyévet megelőző évben az Ügyfél minimum 5 (öt) ügyletet lebonyolított és ezen ügyletek összértéke meghaladja a 200 (kettőszáz) millió forintot. Jelen kötelezettségek Bank általi teljesítését, valamint a Bank által adott illetve az adott ügylet kapcsán elérhetővé tett tájékoztatók tartalmának megismerését és megértését az Ügyfél a Bankkal kötött szerződésekben aláírásával igazolja A Bank a szerződések és Megbízások teljesítése és általában a reá bízott feladatok ellátása során a tőle elvárható legnagyobb gondosságot tanúsítja, a jogszabályoknak és a szakma szabályainak megfelelően, az Ügyfél érdekeivel összhangban, azokat a legmesszebbmenőkig figyelembe véve jár el. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank a Megbízást a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően kialakított végrehajtási politika szerint hajtja végre, akkor az a törvény erejénél fogva az Ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtásnak kell tekinteni. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezen végrehajtási politika tartalmáról a tájékoztatást a Banktól megkapta. A felek megállapítják, hogy ezt a kijelentést minden egyes ügylet esetén megismételtnek kell tekinteni. 18

19 Az Ajánlatkérés, a szerződések megkötése eltérő rendelkezés hiányában - a Bank által készített formanyomtatványok kitöltésével, és mindkét fél aláírásával történik Az Ügyfél és a Bank között létrejött szerződések amennyiben jogszabály vagy jelen szabályzat eltérően nem rendelkezik - csak akkor érvényesek, ha azokat mindkét fél cégszerűen (természetes személyeknél a bejelentett aláírásnak megfelelően) aláírta, és az aláírt szerződéseket a felek átadták egymásnak (levélben, személyesen) Amennyiben a Bank az Ügyfél telefonon adott szóbeli Ajánlatát szóban elfogadta, úgy az egybehangzó és kölcsönös akaratnyilvánításra tekintettel a Bank és az Ügyfél között a Megbízás, a szerződés érvényesen létrejön, amit a felek az Üzletszabályzatban meghatározott módon írásban is megerősítenek. A felek megállapodnak, hogy a szóbeli konszenzus alapján létrejövő Megbízáson alapuló szerződés és az arról küldött visszaigazolással az ügylet a felek között írásba foglaltnak tekintendő Letéti őrzési szolgáltatásokhoz kapcsolódó Megbízásokat a Bank szintén csak írásban fogad el. Az Ügyfél által aláírt Értékpapír letéti őrzési szerződés (4. számú melléklet) Bankhoz való eljuttatása kizárólag személyesen történhet A Megbízásokhoz, illetve a Megbízások alapján létrejött szerződésekhez kapcsolódó elszámolások a teljesülés napján történnek, mind a teljesített tranzakciók, mind pedig az azokhoz kapcsoló egyéb elszámolások (adólevonás, jutalék elszámolás) tekintetében az Ügyfél külön utasítása, megbízása nélkül. A Bank az értékpapír ügyletek elszámolásáról szóló bizonylatot, vagy adásvételi szerződést postai úton, a teljesülést követő egy banki munkanapon belül továbbítja az Ügyfél levelezési címére, mellyel értesíti az Ügyfelet a Megbízás (szerződés) teljesítéséről. A Bank a származtatott ügyletek elszámolásáról szóló bizonylatot faxon, a teljesülést követő egy banki munkanapon belül továbbítja az Ügyfél által a keret-megállapodásban (13.sz. melléklet) megadott fax számára, mellyel értesíti az Ügyfelet a Megbízás teljesítéséről A megbízás felvétele és továbbítása, illetve a megbízás végrehajtása az Ügyfél javára elnevezésű befektetési szolgáltatással kapcsolatos szerződésekre irányuló egyedi Ajánlatokat, Ajánlatkéréseket, Megbízásokat a Bank kizárólag azon Ügyfelektől fogad el telefonon, akikkel erre vonatkozóan írásban megállapodott. A Treasury Területén telefonon adott Ajánlat vagy Ajánlatkérés Bank által történő elfogadásának feltétele, hogy az Ügyfél Bank által rendszeresített formanyomtatványon (jelen szabályzat 12/2. számú melléklete értékpapírok esetén, 13/2. sz. mellékete derivatív ügyletek esetén, és 25/3. sz. melléklete Egyedi árfolyamos spot ügyletek esetén, Ajánlat kérés 23. sz. melléklet) a szükséges nyilatkozatot megtegye. A Treasury Területén keresztül telefonon történő Ajánlat adása, Ajánlatkérés illetve szerződéskötés során az Ügyfél a Banknak bejelentett azonosító adataival (név és jelszó) köteles igazolni magát. Ebben az esetben a Bank a Megbízás felvételének napján kereskedési illetve elszámolási rendszerében rögzíti a Megbízást, majd ezt követően, de legkésőbb a teljesülést követő banki munkanapon köteles írásba foglalni azt, és az Ügyfélnek postai úton és/vagy faxon továbbítani. A Volksbank-Line operátori rendszeren keresztül adott Ajánlatkérés Bank által történő elfogadásának feltétele, hogy Értékpapír és Ügyfélszámla Szolgáltatás igénybevétele esetén az Ügyfél a Bank által rendszeresített formanyomtatványon (jelen szabályzat 12/2. számú melléklete és a Volksbank-Line szerződésen) a szükséges nyilatkozatot megtegye. A Volksbank-Line operátori rendszeren keresztül telefonon történő Ajánlatkérés során az Ügyfél a Banknak bejelentett azonosító adataival (TPIN/TPIN2, név és Értékpapír jelszó) köteles igazolni magát. Értékpapír ügyletek esetén kizárólag az elszámolásról szóló bizonylat, vagy adásvételi szerződés kerül kiküldésre az Ügyfél részére, külön írásbeli Megbízási szerződés nem 19

20 készül. Amennyiben az Ügyfél a részére megküldött értékpapír adásvételi szerződést annak megküldését következő 15 napon belül nem küldi vissza a Bank részére aláírva, és azzal kapcsolatban kifogást sem emel, akkor a szerződés az Ügyfél részéről elfogadottnak minősül. Származtatott ügyletek esetén egy faxos visszaigazolás kerül kiküldésre az Ügyfél részére. A telefonon adott Ajánlatokat, Ajánlatkéréseket illetve Megbízásokat a Bank minden esetben hangfelvétel útján rögzíti, és az írásba foglalásig köteles, azt követően jogosult azt megőrizni. A hangfelvételt a Bank 8 (nyolc) évig jogosult megőrizni. A beszélgetésről így készített jegyzőkönyvet az Ügyfél elismeri hitelesnek, amellyel szemben a bizonyítás az Ügyfelet terheli. A telefonon érkező Ajánlatok, Megbízások minden esetben kötelező érvényűek, így az írásbeli visszaigazolás nem feltétele a teljesítésnek. Származtatott ügyletek esetén az Ügyfél köteles a telefonon létrejött Megbízásokat a Bank által fentiek szerint kézbesített elszámolási bizonylat vagy visszaigazolás elküldését követő nap 17:00 óráig írásban is a Bank részére eljuttatni, azaz megerősíteni. Amennyiben az Ügyfél ezt elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Bank jogosult választása szerint a jövőre nézve a telefonos Ajánlatok, Ajánlatkérések illetve Megbízások nyilvántartásba vételét, illetve elfogadását megtagadni, illetve az adott Megbízástól elállni ezekről a Bank az Ügyfelet írásban értesíti. A felek megállapítják, hogy az Ügyfél részéről az írásbeli visszaigazolás elmaradása az adott ügylet érvényességét nem érinti A Bank az Ügyfélnek szóló értesítéseket postai úton kézbesíti, azonban azt megtörténtnek kell tekinteni akkor is, ha az eredeti irat másolatának az Ügyfél kézjegyével ellátott példánya a Bank birtokában van. A postai kézbesítést postakönyv, feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. Egyebekben a küldemény az ellenkező bizonyításáig a feladást követő 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek minősül Az írásos küldemények érkezésére a Bank nyilvántartása az irányadó Az Ügyfél köteles a Bank ilyen irányú kérésére személyazonosságát hiteles okmánnyal igazolni. Természetes személy Ügyfelek: ha magyar illetőségű személyek, kötelesek bemutatni személyi igazolványukat (kártya formátumú vezetői engedélyt); ha külföldi természetes személyek, kötelesek bemutatni tartózkodási engedélyüket, vagy útlevelüket, valamint minden esetben a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Ügyfelek kötelesek bemutatni: a nyilvántartásba bejegyzést igazoló okiratot; a Központi Statisztikai Hivataltól kapott azonosító számot; a hatályos társasági szerződés hiteles másolatát; azoknak a személyeknek az aláírási címpéldányait, akik a Bank szolgáltatásainak igénybe vétele során a társaság vagy szervezet képviseletében eljárnak. Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező Ügyfelek esetén az azonosítást a lehető legtöbb fajtájú (a jelen szabályzat II.1.2 pontjában foglaltak szerint szükség szerint felülhitelesített) alábbi okiratok hiteles magyar nyelvű fordításával kell elvégezni (amennyiben az nem angol vagy német nyelvű): a nyilvántartásba bejegyzést igazoló okiratot; a hatályos társasági szerződés hiteles másolatát; azoknak a személyeknek az aláírási címpéldányait, akik a Bank szolgáltatásainak igénybe vétele során a társaság vagy szervezet képviseletében eljárnak. 20

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2011. december 12.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2011. december 12. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2011. december 12. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2013. november 1.

Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2013. november 1. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2013. november 1. 1 / 194 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 9 1. A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. október 2. napjától Tartalomjegyzék Tartalom A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15.

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 15. napjától 1 / 177 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 4. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2009. február 1.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2009. február 1. Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2009. február 1. napjától Magyarországi Volksbank Zrt. Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2006. augusztus 18 án kelt PSZAF-E-III-750/2006. számú határozatával

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2005. november 22- én kelt E-III-1167/2005.

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k 1. A Concorde Értékpapír Rt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái. Fiók nyitástól 16:00 óráig. Az ÁKK által meghirdetett üzleti feltételek szerint.

Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái. Fiók nyitástól 16:00 óráig. Az ÁKK által meghirdetett üzleti feltételek szerint. Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái Érvényben: 2016. július 4. Befektetési szolgáltatások Treasury hétfő péntek*** Fiók hétfő péntek*** CIB24 ebroker CIB Internet Bank Business

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos 2014. március 1-jétől Tartalomjegyzék 3 1. Ügyfélbesorolási politika célja 3 1.1. Besorolási alapelvek 3 2. Ügyfélbesorolási kategóriák 3

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetésekről elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") Hatályos: 2016. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. augusztus 8-tól A PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS Az MKB Bank Zrt. ( Bank ) a Prémium Szolgáltatás keretében mintaportfólió alapú befektetési tanácsadást nyújt Ügyfelei

Részletesebben