NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés február 13-án eft-ban határozta meg. Év közben üzemelést gátló problémák miatt illetve többletfeladatok és tanévindítással kapcsolatos racionalizációs döntések hatására több ízben módosította a pénzügyi tervet, így az eredeti elirányzat eft-ra módosult. A gyermeklétszám csökkenése, valamint a szegregált oktatás megszüntetése miatt intézmény bezárásra és létszám leépítésre is sor került. A mködési mérleg eft többletet mutat, a felhalmozási mérleg pedig eft hiánnyal zárt, melynek oka, hogy a felhalmozási és tkejelleg bevételeknél jelents bevételi kiesés keletkezett. A költségvetés készítésekor a feladatok végrehajtásához eft hitel felvételével számoltunk a tényleges hitel igénybevétel és kötvénykibocsátás eft-ban realizálódott. A kötvénykibocsátás a devizahitelek kiváltását, valamint a évi felhalmozási feladatok finanszírozását szolgálta. Ezen felül eft maradt a évi felhalmozási feladatokra. A Nyírségi Többcélú Kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatásra az önkormányzat évben eft-ot tervezett, melyet a társulás teljes egészében átutalt. A társulás részére a vállalt szolgáltatást az intézmények jó szakmai színvonalon teljesítették. A városban mköd 7 kisebbségi önkormányzat a évi gazdálkodásról készített beszámolóját határozattal elfogadta, melyet beépítettük az önkormányzat beszámolójába. A Jelentsebb beruházások évben A rugalmas tömegközlekedés rendszere Nyíregyháza városban az országban elsként került kialakításra 44 millió forint teljes projektköltséggel, 10 % önkormányzati saját er biztosításával. Az M3 autópálya Nyíregyházáig kiépül szakaszával megvalósult az km autópálya. Ungvár sétány közterületi rekonstrukciójának I. üteme ez év júliusában fejezdött be.

2 Korányi F. u. Jósaváros területén 94 millió Ft beruházási költségen 41 millió Ft támogatással került sor burkolat felújítási munkákra. A belvárosban mintegy 35 millió Ft keretösszeggel térk-burkolatú járdák 40 millió Ft értékben útalapok megépítését végeztük az év folyamán. ROP felhívásra novemberben pályázatot nyújtottunk be a Kállói u. Orosi u. Pazonyi u. összekötését megvalósító út és a Pazonyi úti kerékpárút építésének finanszírozására. Megvalósult a Sóstói Szivárvány Idsek Otthona bvítése, rekonstrukciója Az Egészségügyi Minisztérium augusztusában pályázatot hirdetett, többek között a sürgsségi betegellátás intézményrendszere kialakításának országos támogatására. Így lehetvé vált a Szent István utcai orvosi ügyeletnek, az egészségügyi jogszabályi követelményeknek megfelel körülmények közötti mködése. Folytatódott a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíz tisztítási programja tenderterveinek elkészítése és a KEOP pályázathoz szükséges dokumentációk összeállítása. Elkezddött A Vay Ádám Laktanya épületeinek hasznosítása projekt. A volt laktanya 4 épületében kerül elhelyezésre a Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, valamint a Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programja kollégiuma. Korszersítésre került 140 millió Ft összköltséggel a Városi Stadion világítási rendszere 2. A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE A Mködési bevételek pénzügyi teljesítése az éves módosított elirányzathoz viszonyítva 97,4 %-os Az intézményi bevételek Az intézmények tervezett mködési bevételeiket 98,8%-ra teljesítették. Mködésre eft, felhalmozási feladatok megvalósítására eft átvett pénzeszköz érkezett az intézményhálózatba. A fel nem használt átvett pénzeszközök a kincstári finanszírozás miatt alulfinanszírozásként jelennek meg a beszámolókban, mint pénzmaradványt növel tényez. 2

3 Az így képzdött pénzmaradvány kötelezettséggel (feladattal) terhelt, mivel az legyen az pályázatok útján nyert, illetve szakképzési hozzájárulás címén biztosított felhasználási kötöttséggel jár A Polgármesteri Hivatal bevételei A mködési bevételek teljesítése 95,2 %-os. A legnagyobb volument képvisel nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 91,0 %-ra teljesült. Az év közepén végrehajtott bérleti díjemelés, valamint a bérleti jogok átruházásából, valamint a hátralékok behajtásából befolyt összegek elsegítik az éves elirányzat teljesítését. A tervezett bevételtl való elmaradás a nem határidre történ teljesítésbl adódik. Ezekben az esetekben felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton (fizetési meghagyás) érvényesítjük. Az önkormányzat sajátos mködési bevételei túlteljesítést mutatnak. Közel ötmilliárd a helyi adóból származó bevétel, mely az elz évi teljesített bevételt 15,8%-al haladja meg. Iparzési adóból az elz évihez viszonyítva mintegy 675 millió Ft-al több bevétel realizálódott. A tervezett eft bevétellel szemben a teljesítés eft. Az elirányzatot meghaladó teljesítéshez nagymértékben hozzájárult a behajtási, ellenrzési munka, mely alapján több mint 320 millió Ft (a teljesített bevétel 7,2 %-a) iparzési adó bevétel beszedésére került sor. Az építményadó pénzügyi teljesítése 100,0 %-os. Az elz évhez képest több mint 165 millió Ft-tal több bevétel beszedésére került sor. A kedvez pénzügyi teljesítés oka egyrészt az adótárgyak számának tervezettet meghaladó növekedése, másrészt az Adóiroda következetes felderítési tevékenysége. Az építményadót érinten a teljesített bevételbl közel 56 millió Ft realizálódott a behajtási, felderítési munka eredményeként. Az idegenforgalmi adó módosított elirányzata eft, a teljesítés eft, a pénzügyi teljesítés 100,3 %. Az elz év hasonló idszakához képest mintegy 698 eft-tal több bevétel beszedésére került sor. Az átengedett központi adók 100,1%-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A személyi jövedelemadónál a teljesítés 100,0 %-os. A gépjármadó eredeti elirányzata eft, Év közben az elirányzat E Ft-ra módosult, a módosítási hányad mutató 121,4 %, a pénzügyi teljesítés 100,7 %-os. A tervezettet meghaladó teljesítéshez mintegy 154 millió Ft-tal járult hozzá a behajtási, ellenrzési tevékenység, amely a teljesített gépjármadó bevétel 16,5 %-a. A luxusadó módosított elirányzata eft, a teljesítés 3204 eft, a pénzügyi teljesítés 100,0 %. A termföld bérbeadásából származó jövedelemadó módosított elirányzata eft, a teljesítése eft. 3

4 A bírságoknál és az egyéb sajátos bevételeknél a pénzügyi teljesítés 105,4 %-os Az adó pótlék-bírság bevétel módosított elirányzata eft, mely 99,6 %-ra teljesült. A behajtási, ellenrzési tevékenység alapján a teljesített bevételbl több mint 51 millió Ft realizálódott, amely a bevétel 80 %-a A talajterhelési díj módosított elirányzata eft, a teljesítés eft, a pénzügyi teljesítés 112,6 %. A felhalmozási és tkejelleg bevételeknél a pénzügyi teljesítés 74,8- os. A vagyoni bevételek teljesítésénél a tervezett bevételtl való eltérés oka egyrészt az, hogy az ingatlanpiac jelentsen visszaesett 2004 után. Az utóbbi idben némi élénkülés tapasztalható ezen a területen, de összességében stagnáló a piac. Az értékesítést hátráltató tényezként értékeljük, hogy az értékesíthet önkormányzati ingatlanok egy része nem frekventált helyen van, és a számuk sem jelents, a házas ingatlanokat pedig áron alul nem kívánjuk értékesíteni. A központi költségvetési támogatás teljesítése 99,7%. Az Önkormányzat esetében az érvényben lév forrásszabályozás jól funkcionált, hiszen a központi források csökkenését a sajátos mködési bevétel többlete kompenzálta. Megnevezés Eltérés Sajátos mködési bevétel Központi támogatás (fejlesztési támogatás nélkül) Összsesen A városfejlesztési kiadások megvalósítását az alábbi központi támogatások segítették: Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Céltámogatás - Simai u. és térsége szennyvíz Címzett támogatás - Szivárvány Idsek Otthona ,0% Céljelleg decentralizált támogatás - Simai u. és térsége szennyvíz ,0% - Északi temet kerítése ,0% - Központi ügyelet ,0% - Tzoltóság Laktanya ép. rekonstrukciója ,0% Céljelleg decentralizált támogatás összesen ,0% 4

5 Az átvett pénzeszközök pénzügyi teljesítése 75,5%-os. Legnagyobb mérték kiesés a Városfejlesztési feladatokra tervezett pénzeszköz átvételnél jelentkezik, mivel a feladatok megvalósítása áthúzódik a következ évre. A kölcsönök és ideiglenesen átadott pénzeszközök a tervezetthez képest 83,0 %-ban térültek meg Az intézmény finanszírozás és a kiemelt elirányzatok indokolása A évi intézményi keretszámok kialakításakor, a személyi juttatások elirányzatából eft elvonásra került sor, melyet a tanévindítás tényleges létszám és túlóra szükséglete miatti zárolások, valamint az intézményi átszervezések eft-ban indokolt. A kerethiányt nem tudta minden intézmény kigazdálkodni, ezért ott a személyi juttatások tényleges kiadása néhány százalékponttal meghaladja az elirányzatot. A járulékok tervezésénél az egyensúlyi szempontok érvényesítése miatt nem biztosítottunk fedezetet a munkáltatót terhel táppénz kifizetésekre. A ténylegesen felmerült járulék és a tervezett elirányzat közötti különbözet a pénzmaradvány elszámolásakor megtérítésre került. A dologi elirányzat teljesítése 86,0 %-os, túllépés néhány intézmény esetében fordult el, ennek oka, hogy az elz évi kötelezettségekre a pénzmaradvány nem nyújtott fedezetet, illetve pályázatok elfinanszírozását meg kellett oldani. Az intézmények nehezményezik a különböz szervek felé történ párhuzamos adatszolgáltatást, mely egy egységes integrált adatszolgáltatás bevezetését indokolná. Egyre nehezebb megfelelni a gyakori jogszabályváltozás miatti gazdasági környezet változásnak. (Pl. kollégiumi térítési díj kedvezmény megsznése). Többek között ez a tényez, valamint az étel mennyiségének és minségének romlása eredményezte a szolgáltatás igénybevételének csökkenését. A gazdálkodás jellemzit az alábbiakban foglaltuk össze: Sóstói Szivárvány Idsek Otthona A címzett támogatásból megvalósuló beruházással az Európai Uniós normának megfelel környezet került kialakításra, melynek eredményeként az intézmény vagyona eft-tal gyarapodott. Az Etel-közi részleg ftésrendszerének felújításával biztonságossá vált a téli üzemmód. Tárgyévben sikerült kicserélni az intézmény 10 éves az ellátottak szállítását szolgáló- gépjármvét. Alapítványi támogatás és az intézmény bevételszerz kiegészít tevékenysége eredményeként sikerült az alapító okiratban meghatározott feladatait ellátni, és e mellett eft 2008 évben felhasználható-pénzmaradványt realizálni. Egészségügyi, Szociális és Bölcsdei Igazgatóság intézmény ketts finanszírozású. Az Egészségügyi Alapellátás körébe tartozó feladatokat az Egészségbiztosítási Pénztár, míg a többi feladatot az önkormányzat 5

6 finanszírozza. Volumenét tekintve az önkormányzati feladatok költségvetése eft, míg az OEP finanszírozási területé eft. Az Egészségbiztosító által finanszírozott feladatok közül a fogorvosi ügyelet veszteséggel mködtethet, viszont a többi feladatról van lehetség a hiány pótlására. A 9 telephelyen mköd bölcsdében a férhelyek száma 475, melyre több mint 600 f van felvéve. A saját konyha szabad kapacitásának kihasználásával lehetség van szociális étkeztetés biztosítására, valamint vendégétkeztetésre. Szociális Gondozási Központ a feladatmutatók kedveztlen alakulása miatt a házi segítségnyújtásnál eft visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak, az elmaradást a kedveztlen elszámolási mód okozta. Az intézményben 7 f létszám leépítésére és 1 f létszámfejlesztésre került sor. Az álláshelyek megszüntetése kihatott az ellátás színvonalára, mivel a házi segítségnyújtásnál csökkenteni kellett az óraszámot, mely befolyásolta a látogatások számát, végs soron pedig a normatíva igénybevételét. Gyermekjóléti Központ Az intézmény mködéséhez biztosított elirányzatok fedezték a feladatok maradéktalan ellátását. A nyújtott szolgáltatásai túlnyúlnak a város közigazgatási határain, hiszen a város vonzáskörzetében is ellátja a gyermekjóléti szolgáltatást. A megye 229 települése közül 41-ben végeztek a Megyei Gyámhivatallal együtt szakmai vizsgálatot. A lakosságszám alapján 3 gyermekjóléti központ mködik. Kistérségi társulás keretében az intézmény látja el Nyírpazony Községben is a gyermekjóléti szolgáltatást. Mentálhigiénés Központ intézményi keretein belül október 1-tl két célcsoporttal indult a munka - rehabilitációs foglalkoztatás, mely az értelmileg sérültek, valamint pszichiátriai betegségekkel küzdk számára nyújt segítséget. A többletfeladatot éves szinten is sikerült maradéktalanul ellátni, a rendelkezésre bocsátott elirányzatból. Az egyéb feladatokra év végén biztosított pótelirányzatokat viszont nem sikerült felhasználni, így az intézménynek jelents összeg -feladattal terhelt- pénzmaradványa keletkezett (gépjármbeszerzés, roma integrációs program), mely feladatok a évet terhelik. Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság A gyermeklétszám csökkenése miatt szeptember 1-tl egy óvodai csoport zárolására került sor a Nefelejcs Óvodában (Oros). Az intézményekben évek óta problémát jelentett a betegszabadságra járó bér kifizetése. A költségvetésben zárolt személyi juttatás elirányzatát az intézmények többségében nem sikerült kigazdálkodni, így a személyi juttatás és az ehhez kapcsolódó járulék elirányzatoknál túllépés keletkezett. A szakmai munka ellátását a rendelkezésre bocsátott szakmai normatíva nem biztosítja, a korszer pedagógiai feladatok megvalósítását a pályázati pénzeszközök teszik lehetvé, mely területen kiemelkeden teljesített a Gyermekek Háza Óvoda, valamint a Búzaszem Óvoda, melyek bázisintézményi feladatot is ellátnak. 6

7 Az Eszterlánc Óvodai Gondnokságon nagyon szigorú bérgazdálkodás ellenére nem sikerült kigazdálkodni a bérelvonás összegét, ezért gondnoksági szinten e Ft túllépés keletkezett. Az óvodavezetk folyamatosan keresték a bevételek növelésének lehetségét. Pályázatokból több mint 3 millió forint gylt össze évben. Önköltséges tanfolyamok szervezésével további 7 millió forint bevételt realizáltak, a munkaer-foglalkoztatáshoz 2,7 millió bértámogatást vettek igénybe. A Kincskeres Óvodai Gondnokság A beszámolási idszakban 51 férhely zárolására került sor a csökken gyermeklétszám miatt. Gondnoksági szinten e Ft-al lépték túl a személyi juttatások elirányzatát, mert a bérelvonás összegét nem tudták kigazdálkodni. Jelents összeg felújítás történt a gondnoksághoz tartozó óvodákban. Kiemelkedik a Kincskeres Óvoda Árpád utcai épületének felújítása mely nemcsak energiatakarékossági szempontból figyelemreméltó, hanem esztétikai szempontból is, hiszen megváltozott az épület teljes arculata. Benczúr Gyula Általános Iskolai Gondnokság A gondnokság által ellátandó feladatok sokrétsége igen komoly szakmai és gazdasági munkát igényel. A évi gazdasági intergrációt követen évben az intézményhez került a Szigligeti tábor, valamint a nyári napközi augusztus 1.-étl a Herman Ottó Általános Iskolát, mint tagintézményt kapták meg mködtetésre, vele együtt a fiókkönyvtárat, valamint az orosi közmveldési feladatok ellátását. A többletfeladatokat mind szakmai, mind személyi vonatkozásban zökkenmentesen megoldották. A tervezetthez viszonyítva jelents többletbevétel realizálódott a Szigligeti gyermektábor, valamint a nyári napközi mködtetésébl. Pályázatokból e Ft-ot realizált a két intézmény. Az intézményi vagyon növekedését a Herman Ottó Általános Iskola átvétele eredményezte. A Szigligeti táborra e Ft felújítási pénzeszköz került felhasználásra, viszont ez a Polgármesteri Hivatalnál eredményez vagyongyarapodást. Bem József Általános Iskolai Gondnokság január 29-tl a Kazinczy Ferenc Általános Iskola tagintézménye lett a Nyírturai Általános Iskola. A tagintézmény évi mködtetése e Ft ba került az önkormányzatnak. Az áthúzódó kötelezettségekre e Ft pénzmaradványt javaslunk jóváhagyni. A mködés forrásoldala az alábbiak szerint tevdött össze: Állami támogatás e Ft NYITÖT támogatása e Ft Nyírturai Polgármesteri Hivatalt terheli e Ft (Ez utóbbiból évben átutalt e Ft, a különbözetet évben utalta az önkormányzat.) 7

8 A Kazinczy Ferenc Általános Iskolánál a HEFOP pályázat elszámolásra került, így az elz évtl eltéren -a évet pozitív pénzmaradvánnyal zárta. A pályázatokon elnyert pénzeszközök lehetvé tették az alapfeladatokon túl szervezett programok megvalósulását is. A személyi juttatás elirányzatát a nyírturai tagiskola kivételével (2 havi személyi juttatás a nyírturai önkormányzatnál került kifizetésre) valamennyi intézmény túllépte. Az elz évekhez képest a Zelk Zoltán Általános és Német Kéttanítási Nyelv Iskolánál nagyobb hangsúlyt fektettek a pályázatokra, melyek elsegítették az alapfeladatokon túli programok megvalósulását. A gondnokság magas szakmai színvonalon látta el az átszervezéssel és az integrációval együtt járó valamennyi adminisztratív feladatot. Kodály Zoltán Általános Iskola a város egyik kiemelt konferencia és zenemvészeti központja. Az intézmény adottságainak köszönheten tárgyévben 84 külss szervezés rendezvénynek adott helyt. A pályázati lehetségek korlátozott száma ellenére e Ft átvett pénzeszközt realizálhatott, melybl 837 e Ft önkormányzati támogatásként jelenik meg. Az integrációba tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények -az egyedi sajátosságoknak köszönheten elegend bevételi forrással rendelkeztek a évi kiadások finanszírozásához. A Kodály iskola a hangversenyterem hasznosításából, a Cantemus Kórus pályázatokból és szponzori bevételekbl, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a NYITÖT-tl kapott támogatásból profitálhatott. A Pedagógiai Szakszolgálat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére a szerzdésben foglalt és éves tervben vállalt feladatait jó szakmai színvonalon teljesítette (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás). A feladat ellátásához 2005-ben biztosított 7 álláshelyet kinevezett szakemberekkel évben betöltötte. A kötelezettségek teljesítése után a gondnokság e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik évben. Az intézményi vagyon karbantartására biztosított keretbl megoldották az üveg kupola beázását, fenntartói többlet elirányzatot nem igényeltek. A Kertvárosi Általános Iskolai Gondnokságnál feladatcsökkenés következett be, mivel a 13. sz. Általános Iskola megsznt. A intézménynél a felmentés, végkielégítés összege teljes egészében le lett fedezve, a vagyoni adatok a könyvekbl kivezetésre kerültek. Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium Gondnoksághoz a Szabó Lrinc Általános Iskola augusztus 1-tl mint tagintézmény tartozik. A gondnokság jelents összeg pénzmaradvánnyal zárta az évet, viszont, ennek 69,6 %-a kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradványból a Gárdonyi Géza Általános Iskola részesedése mindössze 3,4 %, mivel a évi költségvetési elirányzatából kellett rendeznie a évi túlfinanszírozását is. A Vécsey Károly Általános Iskolához a Váci Mihály Általános Iskola augusztus 1-tl mint tagintézmény tartozik. A Váci Mihály Általános Iskola mandai tagintézménye pedig július 31-ével bezárásra került. 8

9 A személyi juttatás elvonását nem tudták kigazdálkodni, de összességében gondnoksági szinten eft pénzmaradvány keletkezett, melybl eft a szabadon felhasználható rész. A 2007/2008. tanévben tovább csökkent a tanulói létszám, mely a pedagógus létszám csökkenését is maga után vonta. Az intézmény az oktató-nevel munka zökkenmentes biztosítására érdekében törekedett az elirányzatok ésszer és gazdaságos felhasználására. A pályázatokon nyert pénzösszegek lehetvé tették az intézmény hagyományainak megszervezésére fordított kiadások növelését, az eszközök színvonalának javítását. A Móricz Zsigmond Általános Iskola A Herman Ottó Általános Iskola év közben a Benczúr Gyula Általános Iskolához került, az átadás-átvétellel kapcsolatos adminisztrációt a két gondnokság szabályszeren végrehajtotta. A megszorító intézkedések (létszámleépítés, pénzeszköz elvonás) mellett nehezítette a munkát, hogy a gazdaságvezeti poszton év közben kétszer is változás következett be, de ennek ellenére sikerült maradéktalanul végrehajtani az alapító okiratban foglaltakat. A Szlskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona gondoksághoz tartozó Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola évben A munkaerpiac szempontjából hátrányos helyzet emberek munkaerpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése pályázaton eft támogatást nyert, a projekt befejezésének idpontja A pályázat keretében a pince felújításra került valamint Információs és Rehabilitációs Klub, illetve csoportszobák lettek kialakítva. Szintén kiemelked jelentséggel bír a sajátos nevelési igény gyermekek esélyegyenlségének elsegítése érdekében megvalósított projekt. ( e Ft-összeg HEFOP támogatásból valósult meg). A Szlskerti Iskolánál az EU-s pályázatból megvalósított tornaterem építés és a sportudvar beruházás eredményeként az intézményi vagyon e Ft-al gyarapodott. A bérleti díjaknál a kiesést az okozta, hogy az Abigél Többcélú Intézmény megszüntette oktatási tevékenységét az intézményben. A Móra Ferenc Általános Iskola életét alapveten meghatározza a lakótelepi környezet, kiemelt szerepet tölt be az ott élk szabadidejének hasznos eltöltésében. Gazdálkodására jellemz, hogy a neveltestület folyamatosan készséget mutat arra, hogy pályázatokkal segítse el a nevel-oktató munkát, ezzel együtt a gazdálkodást. Az intézmény ben elnyerte a Közoktatási Közalapítvány által adományozott oktatásnevelés eredményességért díjat évben a konyha részleges felújítása megtörtént 5,499 e Ft összegben. Ezen felül a tornaterem egy része is felújításra került, melynek kifizetése áthúzódott évre. A Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Az intézmény tantermei, tanmhelyei nagyon elhasználódtak, lelakottak. Pályázati pénzeszközbl, valamint a szakképzési hozzájárulásból 9

10 igyekeznek az oktatás alapvet feltételeit megteremteni, de megoldást az intézmény teljes felújítása jelentene. Átvett pénzeszközbl az alábbi jelentsebb eszközbeszerzés, illetve felújítás valósult meg: Öt tanterem teljes felújítása, ebbl 4 ben teljes bútorzat csere Oktatás javítását szolgáló eszközök (projekttor, laptop, vizául tábla, stb.) Szakképzést segít eszközök beszerzése (gyalupad, CNC és szárítógépek) Inczédy György Középiskola, Szakiskola, és Kollégium A Nyíregyházi Fiskolával kötött együttmködési megállapodás keretében elindított oktatás a tervezettnél kedvezbben alakult, így a mködésre átvett pénzeszközök jelents túlteljesítést mutatnak. Az intézmény a szakképzési hozzájárulás, pályázati források valamint a szabad kapacitásainak maximális kihasználásával sikeres évet zárt. A Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretében eft pályázati pénzeszközt, szakképzési hozzájárulásból eft-ot realizáltak. A Térségi Integrált Szakképz Központ által pályázott eszközökbl 60 db számítógépet és 5 db laptopot kaptak használatra a számítástechnikai oktatáshoz. Jelents összeg eft- pénzmaradványa keletkezett, viszont az teljes mértékben kötelezettséggel terhelt az áthúzódó pályázatok, valamint a kifizetetlen szállítói számlák miatt. A Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium gazdálkodása évben sem a takarékosság jegyében zajlott. A negatív pénzmaradvány általában nem jelent gondot, hiszen a következ évben ki lehet gazdálkodni. Jelen esetben viszont - gondnokság lévén - a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmény megtakarítását élte fel. Az intézményben folyó szakmai munka színvonalát országos nyolcadik helyezés a felvettek arányát tekintve- messze alulmúlja a háttér feladatok színvonala. A Vasvári Pál Gimnázium évben is elirányzaton belül gazdálkodott. Az intézmény jelents pénzmaradvánnyal zárta az évet, melyet a két számítástechnikai terem és a szertárak eszközeinek pótlására szeretne fordítani. Krúdy Gyula Gimnázium Gondnoksága a gondnoksághoz tartozó mindkét intézmény takarékos gazdálkodását reprezentálja a gondnoksági szinten elért eft szabad pénzmaradvány. A gimnázium beszámolójából és a mellékelt szöveges értékelésbl megállapítható, hogy a költségvetésben a pályázati, alapítványi források hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény megrizze hatékonyságát és további növelje a szolgáltatásai iránti keresletet. A gimnázium elavult raktárépülete felújításra került e Ft összegben. A tárgyi eszközök állománya egy fénymásolóval bvült a beszámolási idszakban. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskola infrastrukturális feltételei jelents mértékben javultak az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönheten. A Vay Ádám laktanya oktatási célokra történ átalakításával megoldódnak az iskolaévek óta húzódó elhelyezési 10

11 problémái. A tárgyévben tovább folytatódott az új épülethez tartozó tudatos eszközbeszerzés. A TISZK eszköztámogatása révén e Ft összegben kapott informatikai eszközöket az intézmény. A bevétel és kiadás egyensúlyban tartását elsegítette a takarékos, költséghatékony, célorientált intézményi gazdálkodás és az önkormányzati támogatás saját bevételekkel és pályázati forrásokkal való kiegészítése. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium az intézmény életében meghatározó szerepet tölt be a Hátrányos Helyzet Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program. A program keretében 5 tanulócsoportban kiegészít állami normatíva mellett magasabb szint ellátásban részesülhetnek a tanulók felzárkóztatásuk érdekében. A program felfutásával járó feladatbvüléssel egyidben feladatcsökkenésrl is be kell számolni, hiszen 2007-ben az iskola visszaadta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Önkormányzat részére a Szurdokpüspöki Anna-liget tábort. Az intézmény sikeres pályázatainak köszönheten évben eft-al egészítette ki saját bevételeit. A takarékos gazdálkodást fémjelzi, hogy az intézménynek eft szabad pénzmaradványa keletkezett. A Bánki Donát Mszaki Középiskola és Kollégiumnak tárgyévben a szakképzési alap terhére átvett pénzeszközök, valamint pályázati pénzeszközök nyújtottak lehetséget fejlesztésre, beruházásra, amit az intézmény igyekezett maradéktalanul kihasználni. A 2007 évben mködésre és felhalmozásra átvett e Ft bevételbl e Ft szakképzési hozzájárulás finanszírozási problémák miatt nem került felhasználásra, mely a pénzmaradványt terheli. A szabad pénzmaradványból az intézmény a évben megrendezésre kerül OSZTV országos döntjének megrendezését kívánja támogatni. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Gondnokság a gondnoksághoz tartozó mindkét intézmény gazdálkodási célkitzéseit a szakmai programja alapján, jelents küls forrás igénybevételével valósította meg. Az átvett pénzeszközök tették lehetvé, hogy olyan beruházások valósuljanak meg, melyek a szakmai gyakorlati képzés színvonalát gyakorlatiasabbá tételét fokozzák. A fejlesztési támogatások, decentralizált pályázati pénzeszközök az alábbiakra adtak lehetséget: egészségügyi szimulációs eszközök beszerzése; modern számítógéppark, korszer gépekkel felszerelt tanmhely kialakítása A Zay Anna Gimnázium intézményben valamennyi elirányzatot betartották, Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolánál az árak emelkedése miatt a tanbolt áru- és anyagbeszerzései a tervezettl magasabbak voltak, illetve az új tanmhely termelése a megszokott mértéktl nagyobb arányú selejtet állított el, így a 11

12 készletbeszerzésre tervezett elirányzatot túllépték. A Zay Anna intézmény a tanév indításkor bekövetkezett létszámcsökkentést (2 f) a rendelkezésre álló üres álláshelyekbl teljesíteni tudta. Az intézmény sajátosságából adódik az üres álláshelyek megléte, mivel ez nyújt fedezetet az igen sok küls óraadó megbízási díjára. Mvészeti Középiskola és Kollégium az intézmény számára egyre kevesebb az elérhet pályázat. Tárgyévben a Commenius programba tudtak bekapcsolódni, illetve a Közoktatási Közalapítvány bázis programjában vettek részt. A személyi juttatás elirányzatát túllépték, mivel a bérelvonás összegét nem tudták kigazdálkodni, a dologi elirányzat pedig az elz évi pénzmaradványból való visszafizetési kötelezettség miatt bizonyult szkösnek. Gazdasági feladatait integrált szervezetként látja el, mivel a Vikár Sándor Zeneiskola, mint részben önállóan gazdálkodó intézmény kapcsolódik hozzá. Az integrációban a feladatok nem eléggé szabályozottak, mely kihat a gazdasági munka valamennyi területére, ezért annak felülvizsgálata mielbb indokolt. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium az intézmény rendelkezésére bocsátott pénzeszközök a mködképességét biztosítani tudták, viszont a fejlesztések végrehajtásához egyéb forrás bevonására volt szükség (pályázat, szakképzési alap). Az intézménynek közvetlenül nyújtott szakképzési hozzájárulás összege eft évben 22 pályázaton indultak el, és nyertek eft-ot. Felújításból az alaptevékenység épületének értéke eft-al, a vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett tanszálloda értéke eft-al növekedett. A bevételeknek köszönheten a vendéglátós eszközpark eft-al, a számítástechnikai vagyon pedig eft értékben gyarapodott. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola a évi gazdasági évet az apagyi tanüzem fejlesztése határozta meg, melynek keretében az oktatási épület külsleg megszépült a földszinti rész teljesen elkészült a régi szociális épület, a labor, a szertár valamint a gépterem felújításra került. A tanulók tanüzembe járásának körülményeit egy újabb autóbusz beszerzésével tették komfortosabbá. A gazdasági szervezetthez tartozó Vásárhelyi Pál ÉVISZ részben önálló intézmény idén is jelents szakképzési pénzeszközt realizált, ezzel növelve a korábbi évekrl nagyberuházásra tartalékolt - pénzmaradványát. Mindkét intézményben jelents a szakképzési hozzájárulás önkormányzati támogatás kímél szerepe, hiszen gondnoksági szinten az alulfinanszírozás összege eft. A Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, valamint a hozzátartozó Bessenyei György Középiskolai Kollégium szabad kapacitásainak maximális kihasználására törekedve igyekezett többletbevételre szert tenni, mellyel kiegészíthették a fenntartásra rendelkezésre álló kereteiket. Az üzemelést gátló problémák 12

13 megoldásán kívül jelents felújításra tárgyévben egyik intézményben sem került sor. Szakképzési hozzájárulásból a Széchenyiben eft-ból eszközfejlesztés valósulhatott meg, melynek 85 %-át számítástechnikai eszközök vásárlására, bvítésére fordították, valamint a taniroda fejlesztésére. A fennmaradó 15 % pedig a mködési kiadások fedezetéül szolgált.az alulfinanszírozás miatt gondnoksági szinten eft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány keletkezett. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény igyekszik az új épület adta lehetségek maximális kihasználására. Az alapfeladatán kívül 101 irodalomnépszersít illetve mvészeti rendezvényt tartottak. A játéktárban az év közepétl bevezették a játékkölcsönzést. A könyvtári dokumentumok állománya db-al gyarapodott közel eft értékben. A 8 fs létszámleépítés az alábbi intézkedések megtételére kényszeríttette az intézményt: két fiókkönyvtárat iskolai könyvtárakba integráltak, három nagy forgalmú fiókkönyvtárba 1 fre redukálódott a könyvtáros állomány a reprográfiai részleget vállalkozásba adták. A meglév személyi állomány sajnos oly mértékben lecsökkent, hogy tartós távollét esetén gondot jelent a helyettesítés megoldása. 15 pályázatot nyújtottak be, melybl 11 lett nyertes ( e Ft értékben). Az intézmény jelenleg újszer állapotban van, hiszen évben épült újjá de a következ idszakban a vagyon csökkenését figyelhetjük meg, mivel jelents a számítástechnikai eszközpark, melynek kihordási ideje alacsony. Váci Mihály Mveldési Központ és Gyermekcentrumot valamint a gondnoksághoz tartozó két részben önálló intézményt a Városi Galériát és a Lakókörzeti Mveldési Házak Igazgatóságát december 31-el megszüntette a Közgylés, és egy új, jogutódlással létrejöv intézmény alapításáról döntött. Ezt megelzte egy évközi személyi juttatásokat érint augusztus 1-el megvalósuló racionalizálás, melynek következtében 16 f álláshely sznt meg. A Lakókörzeti Mveldési Házak Igazgatóságát a létszámleépítés 5 fvel érintette. Az intézmény igyekezett hatékonyan felhasználni pénzeszközeit. Önkormányzati forrásból megoldódott a Városmajori Mveldési Házban eladóterem kialakítása, a nagyterem festése. A Butykai Közösségi Házban új szoba került kialakításra, folyosó, nagyterem, foglalkoztató és szobák festése is megvalósult. Elkészült a Nagyszállási Közösségi Ház akadálymentesítési tervdokumentációja. Országos és helyi pályázatok lehetséget biztosítottak a közmveldési tevékenységen felül egészségmegrz eladássorozatok szervezésére, gyermektáborok megvalósítására. 13

14 A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság-nál a készenléti szolgálatot ellátó tzoltók állománya 23 fvel emelkedett. A megnövekedett állomány elhelyezését az alábbiak szerint oldották meg: átalakításra került két hálókörlet a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól visszavettek 2 irodát megszüntették a dohányzó helyiséget. Az elhelyezési gondok végleges megszüntetése érdekében indult el a laktanya bvítése és korszersítése önkormányzati és pályázati forrásból. A klasszikus tzoltói beavatkozások mellett jelents az egyéb mentés, veszély elhárítás (állat befogás, liftbe szorult személyek mentése, fakidlés stb.) A sok vonulás következtében a technikai eszközök, védruhák is gyorsabban avulnak, melynek pótlása komoly kiadást jelent. Továbbra is gond, hogy a központi normatíva technikai eszköz vásárlására egyáltalán nem nyújt fedezetet. Annak megoszlása aránytalanul tolódik el a személyi juttatás irányába. A dologi kiadásokra adott állami normatíva még mindig kevés, csak a gépjármvek fenntartására fordított kiadásokat fedezi. Az önkormányzat 2007-ben az állami e Ft normatív kötött felhasználású támogatás és az e Ft központosított elirányzaton felül e Ft támogatást biztosított a feladatok ellátásához (gépjármfecskend, létszámbvítéssel kapcsolatos eszközök, felszerelések beszerzése, 1 f bértámogatása). Az eredeti tervhez viszonyítva a szabad kapacitások magasabb kihasználása eredményeként eft többletbevételt realizált a szervezet. Az év végi likviditási gondok miatt kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa keletkezett. Összegezve az intézmények gazdálkodását elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére kezelni tudták a küls-bels gazdasági, szakmai hatásokat, és biztosítva volt az alapító okiratban foglaltak teljesíthetsége A Polgármesteri Hivatal kiadásai A városüzemeltetési kiadások 80,3%-os teljesítést mutatnak. A Városüzemeltetési Kht. a város lakossága, valamint a közintézmények felé a -likviditási nehézségek ellenére - megfelel színvonalon szolgáltatott. A ki nem fizetett szállítói tartozásokra a fedezet a évi költségvetésbe teljes egészében beépítésre került. Túllépés a Városszépít akciónál, és a játszótéri berendezések beszerzése szakfeladaton mutatkozik, mely abból adódik, hogy a évrl tárgyévre áthúzódó feladatok nem kerültek számbavételre. A feladatokat az önkormányzat a Városüzemeltetési Kht által végezte, mely az év végével átalakításra került. A vagyoni kiadások pénzügyi teljesítése 135,6%-os. A túllépést a Gazdasági Társaságok átszervezése miatti könyvileges elszámolás 14

15 okozza. A kiadásokon belül a legnagyobb volument a Panelfelújítási program képviseli, melyre 1, e Ft bruttó kifizetés történt, ehhez eft pénzeszköz érkezett (állami, lakossági pénzeszköz), míg az önkormányzati támogatáshoz eft Panel Plussz Hitelt vettünk igénybe december 30-ig 139 épület (5628 lakás) nyertes pályázatából 110 épület (4401 lakás) felújítása fejezdött be január 1.-én 51 épület (2114 lakás) felújítása volt folyamatban. Ebbl 17 idei indítású. Az év végére befejezésre és pénzügyi lezárásra került 21 projekt. Az áthúzódó pénzügyi teljesítéseket a évi költségvetésben a többéves kihatással járó feladatoknál figyelembe vettük. A Gazdasági Társaságok költségvetési kapcsolata Temetkezési Vállalat: Év közben a temetfenntartásra biztosított elirányzatot az önkormányzat eft-ról eft-ra emelte. Beruházások tekintetében 2 tehergépjárm beszerzésére került sor az elmúlt évben. Nyírinfó Kht: Az önkormányzat finanszírozása a megkötött szolgáltatási és bérleti szerzdések alapján történt 2007-ben. Jelentsebb külön fejlesztés az adatátviteli hálózat felújítása volt 1,8 mft értékben. Nyírsuli Kht: A társaság az önkormányzati támogatásban biztosított forrásokat az utánpótlás nevelés mködtetésére és a mködés biztosítására használta fel 2007-ben. Jelentsebb beruházás a 2006-ról áthúzódó Extrém sportpark pénzügyi rendezése volt, melyhez az önkormányzat 2007-ben eft-ot biztosított. Jelentsebb tárgyi eszköz beszerzése során egy OPEL típusú gépkocsi került megvételre (4.000 Ft értékben) lízing formájában, melybl eft-ot fizetett ki tavalyi évben a társaság. Állatpark Kht: az önkormányzati támogatás teljes egészében mködési támogatás volt, mely ilyen célra is került felhasználásra. Nagyobb érték beruházás - az Állatpark által biztosított saját ervel megvalósított - Fókamedence volt, melyhez pályázatot nyert a társaság. Sóstó-Gyógyfürdk Zrt: A társaságtól eft értékben uszodabérlet szolgáltatás vásárlása történt, valamint az önkormányzat eft értékben vásárolt belépjegyeket, melyet szétosztott az intézményei és civil szervezetek között. A Szigligeti Tábor mködtetéséhez 2007-ben az önkormányzat eft mködési támogatást biztosított. Jelentsebb beruházás 2007-ben a Júlia Fürd felújítása révén történt, melyhez a forrást a társaság teljes egészében hitelbl biztosította. A társaság ben eft tagi hitelt kapott. Város-Kép Kht, Piac, a Vagyonkezel Kft-nél, és az Ipari-Park Kft-nél az önkormányzati források az elre meghatározott feladatok ellátása lettek felhasználva. Jelentsebb fejlesztés, beruházás a társaságnál a tárgyévben nem történt. 15

16 Területelkészítés címén eft került felhasználásra, elssorban az Egyház- Síp u. területvásárlásával kapcsolatban, valamint a Nyíregyháza és térsége szennyvíz csatornázási és tisztítási program keretében. A szociális kiadások pénzügyi teljesítése 98,6%-os. A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett elirányzatnak megfelelen alakultak. Minimális mérték túlteljesítés csak az ápolási díjhoz kapcsolódó nyugdíjjárulék elirányzaton keletkezett, melynek oka kiszámíthatatlanságából adódó tervezési bizonytalanság. Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az elirányzatoknak megfelelen idarányosan alakultak, csak a köztemetés tekintetében van magasabb teljesítés. Ennek oka, hogy a temetési költségek viselése a családok számára egyre megterhelbb, így egyre többen választják hozzátartozóik köztemetés keretében történ eltemettetését. Az önkormányzattal ellátási szerzdéses kapcsolatban álló nem állami, illetve egyházi szervezetek részére a támogatási összegek az önkormányzat költségvetési rendeletében megállapított elirányzatoknak megfelelen kerültek kiutalásra, a kiszervezett szociális feladatok teljesítésére 100%-os. Az oktatási, kulturális és sport feladatok teljesítése 80,7 %-os. Az oktatási célfeladaton tervezett elirányzatot a költségvetési rendeletben megfogalmazottak szerint az Oktatási Bizottság döntése alapján a megjelölt feladatokra használtuk fel. Az oktatási célfeladat szinkronban van a közoktatási törvény változásaival, nagyban segítette az esélyegyenlség biztosítását, kiemelve ezen belül a hátrányos helyzet és a sajátos nevelési igény tanulók helyzetének javítását. A költségvetési törvény 5. sz. mellékletében szerepl márciusában megjelent OKM rendeletek alapján elnyert támogatások segítségével tovább javult az intézmények szakmai és informatikai eszközrendszere. A sport célfeladat, illetve a sportlétesítmények (Nyírsuli Kht., Polgári Lövész Egyesület, NYVSC pálya) üzemeltetési támogatásának felhasználása csaknem teljes kör. A Külügyi és EU-s célfeladat keretében valósultak meg: A 9 testvér-, és több mint 10 partnervárossal fenntartott kapcsolat ápolás, közös programok szervezése, egymás jelentsebb rendezvényein való részvétel, új együttmködési formák keresése. Pályázati kereten belül az oktatási intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatása. 16

17 A város nemzetközi városhálózati tagságaiból adódó feladatok ellátása. Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolása. Pályázati kereten belül az egyéni külföldi ösztöndíjasok, egyéni vagy csoportos tanulmányutak, konferenciák, továbbképzések támogatása. A keret nem teljes felhasználásának oka, hogy a tervezett diplomáciai kiutazások elre nem tervezett okok miatt meghiúsultak. A kulturális célfeladatból olyan fontos feladatokat látott el az önkormányzat, mint a nemzeti, önkormányzati és városi ünnepek megszervezése, városi mecenatúra finanszírozása, nagyegyüttesek támogatása. Közmveldési megállapodások keretében támogattuk a közösségi színterek munkáját, illetve finanszíroztuk kulturális kiadványok elkészülését. A nagyrendezvények lebonyolítására elfogadott keret felhasználása a város vezetése által elfogadott irányszámok alapján történt. A túllépés oka, hogy a nagyrendezvények megvalósítását kísér marketingtevékenység szolgáltatói és tartalmi szempontból gyakran átfedést mutat a városmarketing feladatainak megvalósításával. Idegenforgalmi célfeladat: Megjelent a város 12 Utazási Kiállítás és Vásáron, kiemelten a Budapesti Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon. Elkészült a 2007-es városi Eseménynaptár, és számos turisztikai prospektus idegen nyelv változata. Hirdetések jelentek meg turisztikai szakmai lapokban és kiadványokban. Információs táblák kerültek kihelyezésre a belvárosban. Idegenforgalmi felkészít tanfolyamon vettek részt a közterület felügyelk. Megszervezésre kerültek szakmai fórumok, tapasztalatcserék, study tourok. Támogattuk a sóstógyógyfürdi Tourinform Iroda mködtetését. Megtörtént a Nyíregyháza város és térsége természeti értékei cím könyv kiadásának elkészítése, a memlék villamos üzemeltetése. TISZK mködésével kapcsolatos tapasztalatok: A mködési költségek lényegesen alacsonyabban alakultak a tervezettnél: A bérjelleg költségek azért alakultak alacsonyabban, mert a tanmhelyfelelsöket késbb alkalmazták a tervezett júliusnál. Több alkalmazott bérén 1, 1,5 vagy 2 havi bért takarítottak meg. A dologi kiadások között a közüzemi díjak alakultak jelentsen alacsonyabban, a távh, a vízdíj és az elektromos energia díja is csak 3 hónappal a tervezett után jelentkezett, ráadásul a tanmhelyek októberig kevés órában üzemeltek. Az igazgatási kiadások teljesítése a mködési kiadások tekintetében 95,8 %-os pénzügyi teljesítéssel az elvárható szinten alakult, a felújítási 17

18 kiadásokat illeten lemaradás mutatkozik, mivel a Hsök tere-rákóczi u. pince felújítás kifizetése évre húzódott át. A Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás részben önállóan gazdálkodó intézmény mködési kiadásaira az elirányzat 89,9 %-a került felhasználásra. Az önkormányzati egyéb feladatok teljesítése összességében 90,2 %- os teljesítést mutat. Az önkormányzat elz évi elszámolásokból adódó kötelezettségét teljesítette mind az állam, mind az intézmények felé az alábbi megbontásban: évi befizetési kötelezettség, kamat évi intézményi alulfinanszírozás évi befizetési kötelezettség Kamat különbözet 137 Összesen: Bevételi oldalon az intézmények elz évi pénzmaradvány elszámolása miatt eft-ot fizettek vissza. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATAI A városfejlesztési elirányzatok mszaki megvalósítása a tervek szerint történt, pénzügyi teljesítése, hasonlóan az elmúlt évek átlagához, ettl elmaradt. A támogatással tervezett fejlesztések esetében feltétel, hogy a pályázat benyújtásakor az adott év költségvetési elirányzatában szerepeltetni kell a projekt megvalósításának költségei. A pályázati rendszer döntési mechanizmusa azonban általában nem teszi lehetvé az adott évben a feladat teljes mszaki és pénzügyi megvalósítását. Ebbl adódóan 2007-ben 4 pályázat több mint 660 millió Ft fejlesztésre szánt összege nem került felhasználásra, annak ellenére, hogy az Európai Uniós, a nemzeti, a regionális és a megyei decentralizált források támogatásával folyó projektek mszaki és pénzügyi megvalósítása a támogatási szerzdésben foglaltak szerint teljesült A Kiskörút Szegf és Bocskai út közötti szakaszának útépítése és a kapcsolódó munkák kivitelezése a kitzött határidre jó minségben elkészült, a forgalomba helyezése megtörtént Járdaépítések, járdafelújítások évi programjáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság május 17-én hozott döntést. A lebonyolítói feladatok ellátására a Városüzemeltetési KHT kapott megbízást. A belvárosban térk burkolattal kerültek felújításra az alábbi járdaszakaszok: Bercsényi u. 2-6, valamint a Bercsényi u. páratlan 18

19 oldala, Szabadság tér, Széchenyi u. (Szarvas u. és a Múzeum között), Luther utca 1-5 sz. eltt, és a Holló utca. Kivitelez a Nyír-Stabil Kft és a RÓZSAÉP Kft. volt, befejezésre november 05-én került sor. Ezeken felül felújításra kerültek aszfalttal a Bánki Donát Szakközépiskola melletti, Lippay Szakiskola melletti járdák, Ungvár sétány egy szakaszán és a Korányi közben, az Arany János utcán lokális javításokat végeztettünk. Új járdaszakasz épült Borbányán az Alma utcán, (Bazsalikom u. és Rezeda u. között), Nyírszls Kollégium u. és Szlskerti u. csomópontnál, valamint Sóstófürdn a Kemecsei u. Fürd u. csomópontjából a Kemecsei úti buszmegállóig. Valamennyi beruházás mszaki átadása novemberében megtörtént Önkormányzati utak tervezése során a Nyíregyháza, Sóstóhegy - 4. sz. fút összeköt szakasz tervei elkészültek, engedélyezési eljárása folyamatban van. Az elirányzott díj kifizetése az építési engedély kiadásához kötött Rugalmas tömegközlekedési szolgáltatás bevezetése Nyíregyházán megvalósítása befejezdött, elszámolása rendben megtörtént Útalapok tervezése és építése évi programjáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság május 17-én hozott döntést. A lebonyolítói feladatok ellátására a Városüzemeltetési KHT kapott megbízást. Új útalapok épültek a Szirom utcán, Nyírszls Rizling utcában, Oros Mér közben, és a Görcsös soron. Kivitelez a Szatmár- Száll-Ker Kft. volt. Korábban megépült útalapok kerültek lezárásra Nyírszls Szegély utcában és Kistelekiszl Százados utcában. Ezek kivitelezje a D-PROFIL Kft. volt. A Városüzemeltetési Kht-val kötöttünk szerzdést Sóstófürd Erika utcában új útalap építésre. Valamennyi beruházás mszaki átadása novemberben megtörtént Szabó Lrinc Általános Iskola területén gépkocsi parkolók kialakítása az útalap építések programmal együtt került megversenyeztetésre, kivitelez a Szatmár-Száll-Ker Kft. volt, a megvalósítására szeptemberben sor került Régi 4-es (4925. sz.) út melletti járda tervei elkészültek, építési engedélye kiadásra került Útfelújítások évi programon belül Korányi F. u. Jósaváros területének felújítása valósult meg. A beruházáshoz ÉA-TEÚT pályázaton eft támogatást nyertünk. A lebonyolító a VIK-T Bt, kivitelez a Swietelsky Kft. volt. Szerzdés szerinti befejezési határid november 15-e volt a tényleges mszaki átadás-átvételre november 08-án került sor. 19

20 Alma utca folytatása a Harangozó és Lakatos utca közötti szakasz lebonyolítója a Városüzemeltetési Kht., kivitelezje Nevels János vállalkozó volt. A beruházás november 05-én befejezdött Közforgalmú közlekedés racionalizálási javaslata, tarifakorszersítési koncepciója elkészült. A javaslat összefoglaló tájékoztatója elkészült Kistérségi kerékpárút hálózat tervezése a NYITÖT pályázata szerint folyamatban van A közterületi játszóterek építésére és felújítására megtörtént a helyszínek kiválasztása. A Kossuth-Dob-Rákóczi-Vasvári utcák által határolt területen lév játszótéren túl Butykán a mveldési ház udvarán, illetve Oroson a Herman Ottó Tagintézmény udvarán újjá építésre kerülnek a játszóterek. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján a kivitelezést áthúzódó munkában, év tavaszáig kellett elvégezni Egyszer közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra az a cég, amely a rendelkezésre álló anyagi keret terhére utcai szemétszelencéket gyártott a meglévk pótlására. A szerzdésben vállalt 80 db szelencét a gyártó a Városüzemeltetési Kht. telephelyére szállította és átadta A jósavárosi Ungvár stny. közterületi rekonstrukciója augusztus 26.-án átadásra került. Az elírt lombos fák pótlása november 30.-ig megtörtént. A pénzügyi elszámolás lezárult. A következ évi garanciális bejárásáig a jóteljesítési biztosíték összege a kivitelezési szerzdés szerint került visszatartásra A fásítási akción belül a Deák F. utca páros oldalán az úttest és járda közötti, magasra halmozódott földsáv elbontása és termfölddel történ pótlása történt meg. A munkák után megkezddött egy új, egységes fasor (túlkoros gömbakác) telepítése. Új ültetések az Érkertben (ANNO étterem és Marika fagyizó mellett), az Nyíregyházi Fiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola udvarának Ungvár stny. felli kerítése mellett, illetve pótlások (a Michelin háta mögötti véderd önkormányzati tulajdonú területén a nyárfákat) történtek az elirányzatból Az elmúlt évben az óvodák udvarán található játszószerek felülvizsgálata, a közvetlen balesetveszélyt megszüntetése, illetve a gazdaságosan nem javítható játszószerek elbontása, néhány játszószer pótlása megtörtént. Az általános iskolai játszószerek rekonstrukciós programjában ugyanez a program folytatódik az általános iskolákban. A kivitelez kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lezárult. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján a kivitelezést áthúzódó munkában, ez év tavaszáig kell elvégezni. 20

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010)

AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010) AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010) Az MVM Rt. Közgy!lésének 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadott csoportszint! középtávú stratégia 2007. évi aktualizált változata Magyar Villamos

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben