NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés február 13-án eft-ban határozta meg. Év közben üzemelést gátló problémák miatt illetve többletfeladatok és tanévindítással kapcsolatos racionalizációs döntések hatására több ízben módosította a pénzügyi tervet, így az eredeti elirányzat eft-ra módosult. A gyermeklétszám csökkenése, valamint a szegregált oktatás megszüntetése miatt intézmény bezárásra és létszám leépítésre is sor került. A mködési mérleg eft többletet mutat, a felhalmozási mérleg pedig eft hiánnyal zárt, melynek oka, hogy a felhalmozási és tkejelleg bevételeknél jelents bevételi kiesés keletkezett. A költségvetés készítésekor a feladatok végrehajtásához eft hitel felvételével számoltunk a tényleges hitel igénybevétel és kötvénykibocsátás eft-ban realizálódott. A kötvénykibocsátás a devizahitelek kiváltását, valamint a évi felhalmozási feladatok finanszírozását szolgálta. Ezen felül eft maradt a évi felhalmozási feladatokra. A Nyírségi Többcélú Kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatásra az önkormányzat évben eft-ot tervezett, melyet a társulás teljes egészében átutalt. A társulás részére a vállalt szolgáltatást az intézmények jó szakmai színvonalon teljesítették. A városban mköd 7 kisebbségi önkormányzat a évi gazdálkodásról készített beszámolóját határozattal elfogadta, melyet beépítettük az önkormányzat beszámolójába. A Jelentsebb beruházások évben A rugalmas tömegközlekedés rendszere Nyíregyháza városban az országban elsként került kialakításra 44 millió forint teljes projektköltséggel, 10 % önkormányzati saját er biztosításával. Az M3 autópálya Nyíregyházáig kiépül szakaszával megvalósult az km autópálya. Ungvár sétány közterületi rekonstrukciójának I. üteme ez év júliusában fejezdött be.

2 Korányi F. u. Jósaváros területén 94 millió Ft beruházási költségen 41 millió Ft támogatással került sor burkolat felújítási munkákra. A belvárosban mintegy 35 millió Ft keretösszeggel térk-burkolatú járdák 40 millió Ft értékben útalapok megépítését végeztük az év folyamán. ROP felhívásra novemberben pályázatot nyújtottunk be a Kállói u. Orosi u. Pazonyi u. összekötését megvalósító út és a Pazonyi úti kerékpárút építésének finanszírozására. Megvalósult a Sóstói Szivárvány Idsek Otthona bvítése, rekonstrukciója Az Egészségügyi Minisztérium augusztusában pályázatot hirdetett, többek között a sürgsségi betegellátás intézményrendszere kialakításának országos támogatására. Így lehetvé vált a Szent István utcai orvosi ügyeletnek, az egészségügyi jogszabályi követelményeknek megfelel körülmények közötti mködése. Folytatódott a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíz tisztítási programja tenderterveinek elkészítése és a KEOP pályázathoz szükséges dokumentációk összeállítása. Elkezddött A Vay Ádám Laktanya épületeinek hasznosítása projekt. A volt laktanya 4 épületében kerül elhelyezésre a Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, valamint a Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programja kollégiuma. Korszersítésre került 140 millió Ft összköltséggel a Városi Stadion világítási rendszere 2. A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE A Mködési bevételek pénzügyi teljesítése az éves módosított elirányzathoz viszonyítva 97,4 %-os Az intézményi bevételek Az intézmények tervezett mködési bevételeiket 98,8%-ra teljesítették. Mködésre eft, felhalmozási feladatok megvalósítására eft átvett pénzeszköz érkezett az intézményhálózatba. A fel nem használt átvett pénzeszközök a kincstári finanszírozás miatt alulfinanszírozásként jelennek meg a beszámolókban, mint pénzmaradványt növel tényez. 2

3 Az így képzdött pénzmaradvány kötelezettséggel (feladattal) terhelt, mivel az legyen az pályázatok útján nyert, illetve szakképzési hozzájárulás címén biztosított felhasználási kötöttséggel jár A Polgármesteri Hivatal bevételei A mködési bevételek teljesítése 95,2 %-os. A legnagyobb volument képvisel nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 91,0 %-ra teljesült. Az év közepén végrehajtott bérleti díjemelés, valamint a bérleti jogok átruházásából, valamint a hátralékok behajtásából befolyt összegek elsegítik az éves elirányzat teljesítését. A tervezett bevételtl való elmaradás a nem határidre történ teljesítésbl adódik. Ezekben az esetekben felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton (fizetési meghagyás) érvényesítjük. Az önkormányzat sajátos mködési bevételei túlteljesítést mutatnak. Közel ötmilliárd a helyi adóból származó bevétel, mely az elz évi teljesített bevételt 15,8%-al haladja meg. Iparzési adóból az elz évihez viszonyítva mintegy 675 millió Ft-al több bevétel realizálódott. A tervezett eft bevétellel szemben a teljesítés eft. Az elirányzatot meghaladó teljesítéshez nagymértékben hozzájárult a behajtási, ellenrzési munka, mely alapján több mint 320 millió Ft (a teljesített bevétel 7,2 %-a) iparzési adó bevétel beszedésére került sor. Az építményadó pénzügyi teljesítése 100,0 %-os. Az elz évhez képest több mint 165 millió Ft-tal több bevétel beszedésére került sor. A kedvez pénzügyi teljesítés oka egyrészt az adótárgyak számának tervezettet meghaladó növekedése, másrészt az Adóiroda következetes felderítési tevékenysége. Az építményadót érinten a teljesített bevételbl közel 56 millió Ft realizálódott a behajtási, felderítési munka eredményeként. Az idegenforgalmi adó módosított elirányzata eft, a teljesítés eft, a pénzügyi teljesítés 100,3 %. Az elz év hasonló idszakához képest mintegy 698 eft-tal több bevétel beszedésére került sor. Az átengedett központi adók 100,1%-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A személyi jövedelemadónál a teljesítés 100,0 %-os. A gépjármadó eredeti elirányzata eft, Év közben az elirányzat E Ft-ra módosult, a módosítási hányad mutató 121,4 %, a pénzügyi teljesítés 100,7 %-os. A tervezettet meghaladó teljesítéshez mintegy 154 millió Ft-tal járult hozzá a behajtási, ellenrzési tevékenység, amely a teljesített gépjármadó bevétel 16,5 %-a. A luxusadó módosított elirányzata eft, a teljesítés 3204 eft, a pénzügyi teljesítés 100,0 %. A termföld bérbeadásából származó jövedelemadó módosított elirányzata eft, a teljesítése eft. 3

4 A bírságoknál és az egyéb sajátos bevételeknél a pénzügyi teljesítés 105,4 %-os Az adó pótlék-bírság bevétel módosított elirányzata eft, mely 99,6 %-ra teljesült. A behajtási, ellenrzési tevékenység alapján a teljesített bevételbl több mint 51 millió Ft realizálódott, amely a bevétel 80 %-a A talajterhelési díj módosított elirányzata eft, a teljesítés eft, a pénzügyi teljesítés 112,6 %. A felhalmozási és tkejelleg bevételeknél a pénzügyi teljesítés 74,8- os. A vagyoni bevételek teljesítésénél a tervezett bevételtl való eltérés oka egyrészt az, hogy az ingatlanpiac jelentsen visszaesett 2004 után. Az utóbbi idben némi élénkülés tapasztalható ezen a területen, de összességében stagnáló a piac. Az értékesítést hátráltató tényezként értékeljük, hogy az értékesíthet önkormányzati ingatlanok egy része nem frekventált helyen van, és a számuk sem jelents, a házas ingatlanokat pedig áron alul nem kívánjuk értékesíteni. A központi költségvetési támogatás teljesítése 99,7%. Az Önkormányzat esetében az érvényben lév forrásszabályozás jól funkcionált, hiszen a központi források csökkenését a sajátos mködési bevétel többlete kompenzálta. Megnevezés Eltérés Sajátos mködési bevétel Központi támogatás (fejlesztési támogatás nélkül) Összsesen A városfejlesztési kiadások megvalósítását az alábbi központi támogatások segítették: Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Céltámogatás - Simai u. és térsége szennyvíz Címzett támogatás - Szivárvány Idsek Otthona ,0% Céljelleg decentralizált támogatás - Simai u. és térsége szennyvíz ,0% - Északi temet kerítése ,0% - Központi ügyelet ,0% - Tzoltóság Laktanya ép. rekonstrukciója ,0% Céljelleg decentralizált támogatás összesen ,0% 4

5 Az átvett pénzeszközök pénzügyi teljesítése 75,5%-os. Legnagyobb mérték kiesés a Városfejlesztési feladatokra tervezett pénzeszköz átvételnél jelentkezik, mivel a feladatok megvalósítása áthúzódik a következ évre. A kölcsönök és ideiglenesen átadott pénzeszközök a tervezetthez képest 83,0 %-ban térültek meg Az intézmény finanszírozás és a kiemelt elirányzatok indokolása A évi intézményi keretszámok kialakításakor, a személyi juttatások elirányzatából eft elvonásra került sor, melyet a tanévindítás tényleges létszám és túlóra szükséglete miatti zárolások, valamint az intézményi átszervezések eft-ban indokolt. A kerethiányt nem tudta minden intézmény kigazdálkodni, ezért ott a személyi juttatások tényleges kiadása néhány százalékponttal meghaladja az elirányzatot. A járulékok tervezésénél az egyensúlyi szempontok érvényesítése miatt nem biztosítottunk fedezetet a munkáltatót terhel táppénz kifizetésekre. A ténylegesen felmerült járulék és a tervezett elirányzat közötti különbözet a pénzmaradvány elszámolásakor megtérítésre került. A dologi elirányzat teljesítése 86,0 %-os, túllépés néhány intézmény esetében fordult el, ennek oka, hogy az elz évi kötelezettségekre a pénzmaradvány nem nyújtott fedezetet, illetve pályázatok elfinanszírozását meg kellett oldani. Az intézmények nehezményezik a különböz szervek felé történ párhuzamos adatszolgáltatást, mely egy egységes integrált adatszolgáltatás bevezetését indokolná. Egyre nehezebb megfelelni a gyakori jogszabályváltozás miatti gazdasági környezet változásnak. (Pl. kollégiumi térítési díj kedvezmény megsznése). Többek között ez a tényez, valamint az étel mennyiségének és minségének romlása eredményezte a szolgáltatás igénybevételének csökkenését. A gazdálkodás jellemzit az alábbiakban foglaltuk össze: Sóstói Szivárvány Idsek Otthona A címzett támogatásból megvalósuló beruházással az Európai Uniós normának megfelel környezet került kialakításra, melynek eredményeként az intézmény vagyona eft-tal gyarapodott. Az Etel-közi részleg ftésrendszerének felújításával biztonságossá vált a téli üzemmód. Tárgyévben sikerült kicserélni az intézmény 10 éves az ellátottak szállítását szolgáló- gépjármvét. Alapítványi támogatás és az intézmény bevételszerz kiegészít tevékenysége eredményeként sikerült az alapító okiratban meghatározott feladatait ellátni, és e mellett eft 2008 évben felhasználható-pénzmaradványt realizálni. Egészségügyi, Szociális és Bölcsdei Igazgatóság intézmény ketts finanszírozású. Az Egészségügyi Alapellátás körébe tartozó feladatokat az Egészségbiztosítási Pénztár, míg a többi feladatot az önkormányzat 5

6 finanszírozza. Volumenét tekintve az önkormányzati feladatok költségvetése eft, míg az OEP finanszírozási területé eft. Az Egészségbiztosító által finanszírozott feladatok közül a fogorvosi ügyelet veszteséggel mködtethet, viszont a többi feladatról van lehetség a hiány pótlására. A 9 telephelyen mköd bölcsdében a férhelyek száma 475, melyre több mint 600 f van felvéve. A saját konyha szabad kapacitásának kihasználásával lehetség van szociális étkeztetés biztosítására, valamint vendégétkeztetésre. Szociális Gondozási Központ a feladatmutatók kedveztlen alakulása miatt a házi segítségnyújtásnál eft visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak, az elmaradást a kedveztlen elszámolási mód okozta. Az intézményben 7 f létszám leépítésére és 1 f létszámfejlesztésre került sor. Az álláshelyek megszüntetése kihatott az ellátás színvonalára, mivel a házi segítségnyújtásnál csökkenteni kellett az óraszámot, mely befolyásolta a látogatások számát, végs soron pedig a normatíva igénybevételét. Gyermekjóléti Központ Az intézmény mködéséhez biztosított elirányzatok fedezték a feladatok maradéktalan ellátását. A nyújtott szolgáltatásai túlnyúlnak a város közigazgatási határain, hiszen a város vonzáskörzetében is ellátja a gyermekjóléti szolgáltatást. A megye 229 települése közül 41-ben végeztek a Megyei Gyámhivatallal együtt szakmai vizsgálatot. A lakosságszám alapján 3 gyermekjóléti központ mködik. Kistérségi társulás keretében az intézmény látja el Nyírpazony Községben is a gyermekjóléti szolgáltatást. Mentálhigiénés Központ intézményi keretein belül október 1-tl két célcsoporttal indult a munka - rehabilitációs foglalkoztatás, mely az értelmileg sérültek, valamint pszichiátriai betegségekkel küzdk számára nyújt segítséget. A többletfeladatot éves szinten is sikerült maradéktalanul ellátni, a rendelkezésre bocsátott elirányzatból. Az egyéb feladatokra év végén biztosított pótelirányzatokat viszont nem sikerült felhasználni, így az intézménynek jelents összeg -feladattal terhelt- pénzmaradványa keletkezett (gépjármbeszerzés, roma integrációs program), mely feladatok a évet terhelik. Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság A gyermeklétszám csökkenése miatt szeptember 1-tl egy óvodai csoport zárolására került sor a Nefelejcs Óvodában (Oros). Az intézményekben évek óta problémát jelentett a betegszabadságra járó bér kifizetése. A költségvetésben zárolt személyi juttatás elirányzatát az intézmények többségében nem sikerült kigazdálkodni, így a személyi juttatás és az ehhez kapcsolódó járulék elirányzatoknál túllépés keletkezett. A szakmai munka ellátását a rendelkezésre bocsátott szakmai normatíva nem biztosítja, a korszer pedagógiai feladatok megvalósítását a pályázati pénzeszközök teszik lehetvé, mely területen kiemelkeden teljesített a Gyermekek Háza Óvoda, valamint a Búzaszem Óvoda, melyek bázisintézményi feladatot is ellátnak. 6

7 Az Eszterlánc Óvodai Gondnokságon nagyon szigorú bérgazdálkodás ellenére nem sikerült kigazdálkodni a bérelvonás összegét, ezért gondnoksági szinten e Ft túllépés keletkezett. Az óvodavezetk folyamatosan keresték a bevételek növelésének lehetségét. Pályázatokból több mint 3 millió forint gylt össze évben. Önköltséges tanfolyamok szervezésével további 7 millió forint bevételt realizáltak, a munkaer-foglalkoztatáshoz 2,7 millió bértámogatást vettek igénybe. A Kincskeres Óvodai Gondnokság A beszámolási idszakban 51 férhely zárolására került sor a csökken gyermeklétszám miatt. Gondnoksági szinten e Ft-al lépték túl a személyi juttatások elirányzatát, mert a bérelvonás összegét nem tudták kigazdálkodni. Jelents összeg felújítás történt a gondnoksághoz tartozó óvodákban. Kiemelkedik a Kincskeres Óvoda Árpád utcai épületének felújítása mely nemcsak energiatakarékossági szempontból figyelemreméltó, hanem esztétikai szempontból is, hiszen megváltozott az épület teljes arculata. Benczúr Gyula Általános Iskolai Gondnokság A gondnokság által ellátandó feladatok sokrétsége igen komoly szakmai és gazdasági munkát igényel. A évi gazdasági intergrációt követen évben az intézményhez került a Szigligeti tábor, valamint a nyári napközi augusztus 1.-étl a Herman Ottó Általános Iskolát, mint tagintézményt kapták meg mködtetésre, vele együtt a fiókkönyvtárat, valamint az orosi közmveldési feladatok ellátását. A többletfeladatokat mind szakmai, mind személyi vonatkozásban zökkenmentesen megoldották. A tervezetthez viszonyítva jelents többletbevétel realizálódott a Szigligeti gyermektábor, valamint a nyári napközi mködtetésébl. Pályázatokból e Ft-ot realizált a két intézmény. Az intézményi vagyon növekedését a Herman Ottó Általános Iskola átvétele eredményezte. A Szigligeti táborra e Ft felújítási pénzeszköz került felhasználásra, viszont ez a Polgármesteri Hivatalnál eredményez vagyongyarapodást. Bem József Általános Iskolai Gondnokság január 29-tl a Kazinczy Ferenc Általános Iskola tagintézménye lett a Nyírturai Általános Iskola. A tagintézmény évi mködtetése e Ft ba került az önkormányzatnak. Az áthúzódó kötelezettségekre e Ft pénzmaradványt javaslunk jóváhagyni. A mködés forrásoldala az alábbiak szerint tevdött össze: Állami támogatás e Ft NYITÖT támogatása e Ft Nyírturai Polgármesteri Hivatalt terheli e Ft (Ez utóbbiból évben átutalt e Ft, a különbözetet évben utalta az önkormányzat.) 7

8 A Kazinczy Ferenc Általános Iskolánál a HEFOP pályázat elszámolásra került, így az elz évtl eltéren -a évet pozitív pénzmaradvánnyal zárta. A pályázatokon elnyert pénzeszközök lehetvé tették az alapfeladatokon túl szervezett programok megvalósulását is. A személyi juttatás elirányzatát a nyírturai tagiskola kivételével (2 havi személyi juttatás a nyírturai önkormányzatnál került kifizetésre) valamennyi intézmény túllépte. Az elz évekhez képest a Zelk Zoltán Általános és Német Kéttanítási Nyelv Iskolánál nagyobb hangsúlyt fektettek a pályázatokra, melyek elsegítették az alapfeladatokon túli programok megvalósulását. A gondnokság magas szakmai színvonalon látta el az átszervezéssel és az integrációval együtt járó valamennyi adminisztratív feladatot. Kodály Zoltán Általános Iskola a város egyik kiemelt konferencia és zenemvészeti központja. Az intézmény adottságainak köszönheten tárgyévben 84 külss szervezés rendezvénynek adott helyt. A pályázati lehetségek korlátozott száma ellenére e Ft átvett pénzeszközt realizálhatott, melybl 837 e Ft önkormányzati támogatásként jelenik meg. Az integrációba tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények -az egyedi sajátosságoknak köszönheten elegend bevételi forrással rendelkeztek a évi kiadások finanszírozásához. A Kodály iskola a hangversenyterem hasznosításából, a Cantemus Kórus pályázatokból és szponzori bevételekbl, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a NYITÖT-tl kapott támogatásból profitálhatott. A Pedagógiai Szakszolgálat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére a szerzdésben foglalt és éves tervben vállalt feladatait jó szakmai színvonalon teljesítette (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás). A feladat ellátásához 2005-ben biztosított 7 álláshelyet kinevezett szakemberekkel évben betöltötte. A kötelezettségek teljesítése után a gondnokság e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik évben. Az intézményi vagyon karbantartására biztosított keretbl megoldották az üveg kupola beázását, fenntartói többlet elirányzatot nem igényeltek. A Kertvárosi Általános Iskolai Gondnokságnál feladatcsökkenés következett be, mivel a 13. sz. Általános Iskola megsznt. A intézménynél a felmentés, végkielégítés összege teljes egészében le lett fedezve, a vagyoni adatok a könyvekbl kivezetésre kerültek. Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium Gondnoksághoz a Szabó Lrinc Általános Iskola augusztus 1-tl mint tagintézmény tartozik. A gondnokság jelents összeg pénzmaradvánnyal zárta az évet, viszont, ennek 69,6 %-a kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradványból a Gárdonyi Géza Általános Iskola részesedése mindössze 3,4 %, mivel a évi költségvetési elirányzatából kellett rendeznie a évi túlfinanszírozását is. A Vécsey Károly Általános Iskolához a Váci Mihály Általános Iskola augusztus 1-tl mint tagintézmény tartozik. A Váci Mihály Általános Iskola mandai tagintézménye pedig július 31-ével bezárásra került. 8

9 A személyi juttatás elvonását nem tudták kigazdálkodni, de összességében gondnoksági szinten eft pénzmaradvány keletkezett, melybl eft a szabadon felhasználható rész. A 2007/2008. tanévben tovább csökkent a tanulói létszám, mely a pedagógus létszám csökkenését is maga után vonta. Az intézmény az oktató-nevel munka zökkenmentes biztosítására érdekében törekedett az elirányzatok ésszer és gazdaságos felhasználására. A pályázatokon nyert pénzösszegek lehetvé tették az intézmény hagyományainak megszervezésére fordított kiadások növelését, az eszközök színvonalának javítását. A Móricz Zsigmond Általános Iskola A Herman Ottó Általános Iskola év közben a Benczúr Gyula Általános Iskolához került, az átadás-átvétellel kapcsolatos adminisztrációt a két gondnokság szabályszeren végrehajtotta. A megszorító intézkedések (létszámleépítés, pénzeszköz elvonás) mellett nehezítette a munkát, hogy a gazdaságvezeti poszton év közben kétszer is változás következett be, de ennek ellenére sikerült maradéktalanul végrehajtani az alapító okiratban foglaltakat. A Szlskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona gondoksághoz tartozó Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola évben A munkaerpiac szempontjából hátrányos helyzet emberek munkaerpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése pályázaton eft támogatást nyert, a projekt befejezésének idpontja A pályázat keretében a pince felújításra került valamint Információs és Rehabilitációs Klub, illetve csoportszobák lettek kialakítva. Szintén kiemelked jelentséggel bír a sajátos nevelési igény gyermekek esélyegyenlségének elsegítése érdekében megvalósított projekt. ( e Ft-összeg HEFOP támogatásból valósult meg). A Szlskerti Iskolánál az EU-s pályázatból megvalósított tornaterem építés és a sportudvar beruházás eredményeként az intézményi vagyon e Ft-al gyarapodott. A bérleti díjaknál a kiesést az okozta, hogy az Abigél Többcélú Intézmény megszüntette oktatási tevékenységét az intézményben. A Móra Ferenc Általános Iskola életét alapveten meghatározza a lakótelepi környezet, kiemelt szerepet tölt be az ott élk szabadidejének hasznos eltöltésében. Gazdálkodására jellemz, hogy a neveltestület folyamatosan készséget mutat arra, hogy pályázatokkal segítse el a nevel-oktató munkát, ezzel együtt a gazdálkodást. Az intézmény ben elnyerte a Közoktatási Közalapítvány által adományozott oktatásnevelés eredményességért díjat évben a konyha részleges felújítása megtörtént 5,499 e Ft összegben. Ezen felül a tornaterem egy része is felújításra került, melynek kifizetése áthúzódott évre. A Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Az intézmény tantermei, tanmhelyei nagyon elhasználódtak, lelakottak. Pályázati pénzeszközbl, valamint a szakképzési hozzájárulásból 9

10 igyekeznek az oktatás alapvet feltételeit megteremteni, de megoldást az intézmény teljes felújítása jelentene. Átvett pénzeszközbl az alábbi jelentsebb eszközbeszerzés, illetve felújítás valósult meg: Öt tanterem teljes felújítása, ebbl 4 ben teljes bútorzat csere Oktatás javítását szolgáló eszközök (projekttor, laptop, vizául tábla, stb.) Szakképzést segít eszközök beszerzése (gyalupad, CNC és szárítógépek) Inczédy György Középiskola, Szakiskola, és Kollégium A Nyíregyházi Fiskolával kötött együttmködési megállapodás keretében elindított oktatás a tervezettnél kedvezbben alakult, így a mködésre átvett pénzeszközök jelents túlteljesítést mutatnak. Az intézmény a szakképzési hozzájárulás, pályázati források valamint a szabad kapacitásainak maximális kihasználásával sikeres évet zárt. A Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretében eft pályázati pénzeszközt, szakképzési hozzájárulásból eft-ot realizáltak. A Térségi Integrált Szakképz Központ által pályázott eszközökbl 60 db számítógépet és 5 db laptopot kaptak használatra a számítástechnikai oktatáshoz. Jelents összeg eft- pénzmaradványa keletkezett, viszont az teljes mértékben kötelezettséggel terhelt az áthúzódó pályázatok, valamint a kifizetetlen szállítói számlák miatt. A Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium gazdálkodása évben sem a takarékosság jegyében zajlott. A negatív pénzmaradvány általában nem jelent gondot, hiszen a következ évben ki lehet gazdálkodni. Jelen esetben viszont - gondnokság lévén - a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmény megtakarítását élte fel. Az intézményben folyó szakmai munka színvonalát országos nyolcadik helyezés a felvettek arányát tekintve- messze alulmúlja a háttér feladatok színvonala. A Vasvári Pál Gimnázium évben is elirányzaton belül gazdálkodott. Az intézmény jelents pénzmaradvánnyal zárta az évet, melyet a két számítástechnikai terem és a szertárak eszközeinek pótlására szeretne fordítani. Krúdy Gyula Gimnázium Gondnoksága a gondnoksághoz tartozó mindkét intézmény takarékos gazdálkodását reprezentálja a gondnoksági szinten elért eft szabad pénzmaradvány. A gimnázium beszámolójából és a mellékelt szöveges értékelésbl megállapítható, hogy a költségvetésben a pályázati, alapítványi források hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény megrizze hatékonyságát és további növelje a szolgáltatásai iránti keresletet. A gimnázium elavult raktárépülete felújításra került e Ft összegben. A tárgyi eszközök állománya egy fénymásolóval bvült a beszámolási idszakban. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskola infrastrukturális feltételei jelents mértékben javultak az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönheten. A Vay Ádám laktanya oktatási célokra történ átalakításával megoldódnak az iskolaévek óta húzódó elhelyezési 10

11 problémái. A tárgyévben tovább folytatódott az új épülethez tartozó tudatos eszközbeszerzés. A TISZK eszköztámogatása révén e Ft összegben kapott informatikai eszközöket az intézmény. A bevétel és kiadás egyensúlyban tartását elsegítette a takarékos, költséghatékony, célorientált intézményi gazdálkodás és az önkormányzati támogatás saját bevételekkel és pályázati forrásokkal való kiegészítése. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium az intézmény életében meghatározó szerepet tölt be a Hátrányos Helyzet Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program. A program keretében 5 tanulócsoportban kiegészít állami normatíva mellett magasabb szint ellátásban részesülhetnek a tanulók felzárkóztatásuk érdekében. A program felfutásával járó feladatbvüléssel egyidben feladatcsökkenésrl is be kell számolni, hiszen 2007-ben az iskola visszaadta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Önkormányzat részére a Szurdokpüspöki Anna-liget tábort. Az intézmény sikeres pályázatainak köszönheten évben eft-al egészítette ki saját bevételeit. A takarékos gazdálkodást fémjelzi, hogy az intézménynek eft szabad pénzmaradványa keletkezett. A Bánki Donát Mszaki Középiskola és Kollégiumnak tárgyévben a szakképzési alap terhére átvett pénzeszközök, valamint pályázati pénzeszközök nyújtottak lehetséget fejlesztésre, beruházásra, amit az intézmény igyekezett maradéktalanul kihasználni. A 2007 évben mködésre és felhalmozásra átvett e Ft bevételbl e Ft szakképzési hozzájárulás finanszírozási problémák miatt nem került felhasználásra, mely a pénzmaradványt terheli. A szabad pénzmaradványból az intézmény a évben megrendezésre kerül OSZTV országos döntjének megrendezését kívánja támogatni. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Gondnokság a gondnoksághoz tartozó mindkét intézmény gazdálkodási célkitzéseit a szakmai programja alapján, jelents küls forrás igénybevételével valósította meg. Az átvett pénzeszközök tették lehetvé, hogy olyan beruházások valósuljanak meg, melyek a szakmai gyakorlati képzés színvonalát gyakorlatiasabbá tételét fokozzák. A fejlesztési támogatások, decentralizált pályázati pénzeszközök az alábbiakra adtak lehetséget: egészségügyi szimulációs eszközök beszerzése; modern számítógéppark, korszer gépekkel felszerelt tanmhely kialakítása A Zay Anna Gimnázium intézményben valamennyi elirányzatot betartották, Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolánál az árak emelkedése miatt a tanbolt áru- és anyagbeszerzései a tervezettl magasabbak voltak, illetve az új tanmhely termelése a megszokott mértéktl nagyobb arányú selejtet állított el, így a 11

12 készletbeszerzésre tervezett elirányzatot túllépték. A Zay Anna intézmény a tanév indításkor bekövetkezett létszámcsökkentést (2 f) a rendelkezésre álló üres álláshelyekbl teljesíteni tudta. Az intézmény sajátosságából adódik az üres álláshelyek megléte, mivel ez nyújt fedezetet az igen sok küls óraadó megbízási díjára. Mvészeti Középiskola és Kollégium az intézmény számára egyre kevesebb az elérhet pályázat. Tárgyévben a Commenius programba tudtak bekapcsolódni, illetve a Közoktatási Közalapítvány bázis programjában vettek részt. A személyi juttatás elirányzatát túllépték, mivel a bérelvonás összegét nem tudták kigazdálkodni, a dologi elirányzat pedig az elz évi pénzmaradványból való visszafizetési kötelezettség miatt bizonyult szkösnek. Gazdasági feladatait integrált szervezetként látja el, mivel a Vikár Sándor Zeneiskola, mint részben önállóan gazdálkodó intézmény kapcsolódik hozzá. Az integrációban a feladatok nem eléggé szabályozottak, mely kihat a gazdasági munka valamennyi területére, ezért annak felülvizsgálata mielbb indokolt. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium az intézmény rendelkezésére bocsátott pénzeszközök a mködképességét biztosítani tudták, viszont a fejlesztések végrehajtásához egyéb forrás bevonására volt szükség (pályázat, szakképzési alap). Az intézménynek közvetlenül nyújtott szakképzési hozzájárulás összege eft évben 22 pályázaton indultak el, és nyertek eft-ot. Felújításból az alaptevékenység épületének értéke eft-al, a vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett tanszálloda értéke eft-al növekedett. A bevételeknek köszönheten a vendéglátós eszközpark eft-al, a számítástechnikai vagyon pedig eft értékben gyarapodott. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola a évi gazdasági évet az apagyi tanüzem fejlesztése határozta meg, melynek keretében az oktatási épület külsleg megszépült a földszinti rész teljesen elkészült a régi szociális épület, a labor, a szertár valamint a gépterem felújításra került. A tanulók tanüzembe járásának körülményeit egy újabb autóbusz beszerzésével tették komfortosabbá. A gazdasági szervezetthez tartozó Vásárhelyi Pál ÉVISZ részben önálló intézmény idén is jelents szakképzési pénzeszközt realizált, ezzel növelve a korábbi évekrl nagyberuházásra tartalékolt - pénzmaradványát. Mindkét intézményben jelents a szakképzési hozzájárulás önkormányzati támogatás kímél szerepe, hiszen gondnoksági szinten az alulfinanszírozás összege eft. A Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, valamint a hozzátartozó Bessenyei György Középiskolai Kollégium szabad kapacitásainak maximális kihasználására törekedve igyekezett többletbevételre szert tenni, mellyel kiegészíthették a fenntartásra rendelkezésre álló kereteiket. Az üzemelést gátló problémák 12

13 megoldásán kívül jelents felújításra tárgyévben egyik intézményben sem került sor. Szakképzési hozzájárulásból a Széchenyiben eft-ból eszközfejlesztés valósulhatott meg, melynek 85 %-át számítástechnikai eszközök vásárlására, bvítésére fordították, valamint a taniroda fejlesztésére. A fennmaradó 15 % pedig a mködési kiadások fedezetéül szolgált.az alulfinanszírozás miatt gondnoksági szinten eft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány keletkezett. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény igyekszik az új épület adta lehetségek maximális kihasználására. Az alapfeladatán kívül 101 irodalomnépszersít illetve mvészeti rendezvényt tartottak. A játéktárban az év közepétl bevezették a játékkölcsönzést. A könyvtári dokumentumok állománya db-al gyarapodott közel eft értékben. A 8 fs létszámleépítés az alábbi intézkedések megtételére kényszeríttette az intézményt: két fiókkönyvtárat iskolai könyvtárakba integráltak, három nagy forgalmú fiókkönyvtárba 1 fre redukálódott a könyvtáros állomány a reprográfiai részleget vállalkozásba adták. A meglév személyi állomány sajnos oly mértékben lecsökkent, hogy tartós távollét esetén gondot jelent a helyettesítés megoldása. 15 pályázatot nyújtottak be, melybl 11 lett nyertes ( e Ft értékben). Az intézmény jelenleg újszer állapotban van, hiszen évben épült újjá de a következ idszakban a vagyon csökkenését figyelhetjük meg, mivel jelents a számítástechnikai eszközpark, melynek kihordási ideje alacsony. Váci Mihály Mveldési Központ és Gyermekcentrumot valamint a gondnoksághoz tartozó két részben önálló intézményt a Városi Galériát és a Lakókörzeti Mveldési Házak Igazgatóságát december 31-el megszüntette a Közgylés, és egy új, jogutódlással létrejöv intézmény alapításáról döntött. Ezt megelzte egy évközi személyi juttatásokat érint augusztus 1-el megvalósuló racionalizálás, melynek következtében 16 f álláshely sznt meg. A Lakókörzeti Mveldési Házak Igazgatóságát a létszámleépítés 5 fvel érintette. Az intézmény igyekezett hatékonyan felhasználni pénzeszközeit. Önkormányzati forrásból megoldódott a Városmajori Mveldési Házban eladóterem kialakítása, a nagyterem festése. A Butykai Közösségi Házban új szoba került kialakításra, folyosó, nagyterem, foglalkoztató és szobák festése is megvalósult. Elkészült a Nagyszállási Közösségi Ház akadálymentesítési tervdokumentációja. Országos és helyi pályázatok lehetséget biztosítottak a közmveldési tevékenységen felül egészségmegrz eladássorozatok szervezésére, gyermektáborok megvalósítására. 13

14 A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság-nál a készenléti szolgálatot ellátó tzoltók állománya 23 fvel emelkedett. A megnövekedett állomány elhelyezését az alábbiak szerint oldották meg: átalakításra került két hálókörlet a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól visszavettek 2 irodát megszüntették a dohányzó helyiséget. Az elhelyezési gondok végleges megszüntetése érdekében indult el a laktanya bvítése és korszersítése önkormányzati és pályázati forrásból. A klasszikus tzoltói beavatkozások mellett jelents az egyéb mentés, veszély elhárítás (állat befogás, liftbe szorult személyek mentése, fakidlés stb.) A sok vonulás következtében a technikai eszközök, védruhák is gyorsabban avulnak, melynek pótlása komoly kiadást jelent. Továbbra is gond, hogy a központi normatíva technikai eszköz vásárlására egyáltalán nem nyújt fedezetet. Annak megoszlása aránytalanul tolódik el a személyi juttatás irányába. A dologi kiadásokra adott állami normatíva még mindig kevés, csak a gépjármvek fenntartására fordított kiadásokat fedezi. Az önkormányzat 2007-ben az állami e Ft normatív kötött felhasználású támogatás és az e Ft központosított elirányzaton felül e Ft támogatást biztosított a feladatok ellátásához (gépjármfecskend, létszámbvítéssel kapcsolatos eszközök, felszerelések beszerzése, 1 f bértámogatása). Az eredeti tervhez viszonyítva a szabad kapacitások magasabb kihasználása eredményeként eft többletbevételt realizált a szervezet. Az év végi likviditási gondok miatt kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa keletkezett. Összegezve az intézmények gazdálkodását elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére kezelni tudták a küls-bels gazdasági, szakmai hatásokat, és biztosítva volt az alapító okiratban foglaltak teljesíthetsége A Polgármesteri Hivatal kiadásai A városüzemeltetési kiadások 80,3%-os teljesítést mutatnak. A Városüzemeltetési Kht. a város lakossága, valamint a közintézmények felé a -likviditási nehézségek ellenére - megfelel színvonalon szolgáltatott. A ki nem fizetett szállítói tartozásokra a fedezet a évi költségvetésbe teljes egészében beépítésre került. Túllépés a Városszépít akciónál, és a játszótéri berendezések beszerzése szakfeladaton mutatkozik, mely abból adódik, hogy a évrl tárgyévre áthúzódó feladatok nem kerültek számbavételre. A feladatokat az önkormányzat a Városüzemeltetési Kht által végezte, mely az év végével átalakításra került. A vagyoni kiadások pénzügyi teljesítése 135,6%-os. A túllépést a Gazdasági Társaságok átszervezése miatti könyvileges elszámolás 14

15 okozza. A kiadásokon belül a legnagyobb volument a Panelfelújítási program képviseli, melyre 1, e Ft bruttó kifizetés történt, ehhez eft pénzeszköz érkezett (állami, lakossági pénzeszköz), míg az önkormányzati támogatáshoz eft Panel Plussz Hitelt vettünk igénybe december 30-ig 139 épület (5628 lakás) nyertes pályázatából 110 épület (4401 lakás) felújítása fejezdött be január 1.-én 51 épület (2114 lakás) felújítása volt folyamatban. Ebbl 17 idei indítású. Az év végére befejezésre és pénzügyi lezárásra került 21 projekt. Az áthúzódó pénzügyi teljesítéseket a évi költségvetésben a többéves kihatással járó feladatoknál figyelembe vettük. A Gazdasági Társaságok költségvetési kapcsolata Temetkezési Vállalat: Év közben a temetfenntartásra biztosított elirányzatot az önkormányzat eft-ról eft-ra emelte. Beruházások tekintetében 2 tehergépjárm beszerzésére került sor az elmúlt évben. Nyírinfó Kht: Az önkormányzat finanszírozása a megkötött szolgáltatási és bérleti szerzdések alapján történt 2007-ben. Jelentsebb külön fejlesztés az adatátviteli hálózat felújítása volt 1,8 mft értékben. Nyírsuli Kht: A társaság az önkormányzati támogatásban biztosított forrásokat az utánpótlás nevelés mködtetésére és a mködés biztosítására használta fel 2007-ben. Jelentsebb beruházás a 2006-ról áthúzódó Extrém sportpark pénzügyi rendezése volt, melyhez az önkormányzat 2007-ben eft-ot biztosított. Jelentsebb tárgyi eszköz beszerzése során egy OPEL típusú gépkocsi került megvételre (4.000 Ft értékben) lízing formájában, melybl eft-ot fizetett ki tavalyi évben a társaság. Állatpark Kht: az önkormányzati támogatás teljes egészében mködési támogatás volt, mely ilyen célra is került felhasználásra. Nagyobb érték beruházás - az Állatpark által biztosított saját ervel megvalósított - Fókamedence volt, melyhez pályázatot nyert a társaság. Sóstó-Gyógyfürdk Zrt: A társaságtól eft értékben uszodabérlet szolgáltatás vásárlása történt, valamint az önkormányzat eft értékben vásárolt belépjegyeket, melyet szétosztott az intézményei és civil szervezetek között. A Szigligeti Tábor mködtetéséhez 2007-ben az önkormányzat eft mködési támogatást biztosított. Jelentsebb beruházás 2007-ben a Júlia Fürd felújítása révén történt, melyhez a forrást a társaság teljes egészében hitelbl biztosította. A társaság ben eft tagi hitelt kapott. Város-Kép Kht, Piac, a Vagyonkezel Kft-nél, és az Ipari-Park Kft-nél az önkormányzati források az elre meghatározott feladatok ellátása lettek felhasználva. Jelentsebb fejlesztés, beruházás a társaságnál a tárgyévben nem történt. 15

16 Területelkészítés címén eft került felhasználásra, elssorban az Egyház- Síp u. területvásárlásával kapcsolatban, valamint a Nyíregyháza és térsége szennyvíz csatornázási és tisztítási program keretében. A szociális kiadások pénzügyi teljesítése 98,6%-os. A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett elirányzatnak megfelelen alakultak. Minimális mérték túlteljesítés csak az ápolási díjhoz kapcsolódó nyugdíjjárulék elirányzaton keletkezett, melynek oka kiszámíthatatlanságából adódó tervezési bizonytalanság. Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az elirányzatoknak megfelelen idarányosan alakultak, csak a köztemetés tekintetében van magasabb teljesítés. Ennek oka, hogy a temetési költségek viselése a családok számára egyre megterhelbb, így egyre többen választják hozzátartozóik köztemetés keretében történ eltemettetését. Az önkormányzattal ellátási szerzdéses kapcsolatban álló nem állami, illetve egyházi szervezetek részére a támogatási összegek az önkormányzat költségvetési rendeletében megállapított elirányzatoknak megfelelen kerültek kiutalásra, a kiszervezett szociális feladatok teljesítésére 100%-os. Az oktatási, kulturális és sport feladatok teljesítése 80,7 %-os. Az oktatási célfeladaton tervezett elirányzatot a költségvetési rendeletben megfogalmazottak szerint az Oktatási Bizottság döntése alapján a megjelölt feladatokra használtuk fel. Az oktatási célfeladat szinkronban van a közoktatási törvény változásaival, nagyban segítette az esélyegyenlség biztosítását, kiemelve ezen belül a hátrányos helyzet és a sajátos nevelési igény tanulók helyzetének javítását. A költségvetési törvény 5. sz. mellékletében szerepl márciusában megjelent OKM rendeletek alapján elnyert támogatások segítségével tovább javult az intézmények szakmai és informatikai eszközrendszere. A sport célfeladat, illetve a sportlétesítmények (Nyírsuli Kht., Polgári Lövész Egyesület, NYVSC pálya) üzemeltetési támogatásának felhasználása csaknem teljes kör. A Külügyi és EU-s célfeladat keretében valósultak meg: A 9 testvér-, és több mint 10 partnervárossal fenntartott kapcsolat ápolás, közös programok szervezése, egymás jelentsebb rendezvényein való részvétel, új együttmködési formák keresése. Pályázati kereten belül az oktatási intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatása. 16

17 A város nemzetközi városhálózati tagságaiból adódó feladatok ellátása. Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolása. Pályázati kereten belül az egyéni külföldi ösztöndíjasok, egyéni vagy csoportos tanulmányutak, konferenciák, továbbképzések támogatása. A keret nem teljes felhasználásának oka, hogy a tervezett diplomáciai kiutazások elre nem tervezett okok miatt meghiúsultak. A kulturális célfeladatból olyan fontos feladatokat látott el az önkormányzat, mint a nemzeti, önkormányzati és városi ünnepek megszervezése, városi mecenatúra finanszírozása, nagyegyüttesek támogatása. Közmveldési megállapodások keretében támogattuk a közösségi színterek munkáját, illetve finanszíroztuk kulturális kiadványok elkészülését. A nagyrendezvények lebonyolítására elfogadott keret felhasználása a város vezetése által elfogadott irányszámok alapján történt. A túllépés oka, hogy a nagyrendezvények megvalósítását kísér marketingtevékenység szolgáltatói és tartalmi szempontból gyakran átfedést mutat a városmarketing feladatainak megvalósításával. Idegenforgalmi célfeladat: Megjelent a város 12 Utazási Kiállítás és Vásáron, kiemelten a Budapesti Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon. Elkészült a 2007-es városi Eseménynaptár, és számos turisztikai prospektus idegen nyelv változata. Hirdetések jelentek meg turisztikai szakmai lapokban és kiadványokban. Információs táblák kerültek kihelyezésre a belvárosban. Idegenforgalmi felkészít tanfolyamon vettek részt a közterület felügyelk. Megszervezésre kerültek szakmai fórumok, tapasztalatcserék, study tourok. Támogattuk a sóstógyógyfürdi Tourinform Iroda mködtetését. Megtörtént a Nyíregyháza város és térsége természeti értékei cím könyv kiadásának elkészítése, a memlék villamos üzemeltetése. TISZK mködésével kapcsolatos tapasztalatok: A mködési költségek lényegesen alacsonyabban alakultak a tervezettnél: A bérjelleg költségek azért alakultak alacsonyabban, mert a tanmhelyfelelsöket késbb alkalmazták a tervezett júliusnál. Több alkalmazott bérén 1, 1,5 vagy 2 havi bért takarítottak meg. A dologi kiadások között a közüzemi díjak alakultak jelentsen alacsonyabban, a távh, a vízdíj és az elektromos energia díja is csak 3 hónappal a tervezett után jelentkezett, ráadásul a tanmhelyek októberig kevés órában üzemeltek. Az igazgatási kiadások teljesítése a mködési kiadások tekintetében 95,8 %-os pénzügyi teljesítéssel az elvárható szinten alakult, a felújítási 17

18 kiadásokat illeten lemaradás mutatkozik, mivel a Hsök tere-rákóczi u. pince felújítás kifizetése évre húzódott át. A Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás részben önállóan gazdálkodó intézmény mködési kiadásaira az elirányzat 89,9 %-a került felhasználásra. Az önkormányzati egyéb feladatok teljesítése összességében 90,2 %- os teljesítést mutat. Az önkormányzat elz évi elszámolásokból adódó kötelezettségét teljesítette mind az állam, mind az intézmények felé az alábbi megbontásban: évi befizetési kötelezettség, kamat évi intézményi alulfinanszírozás évi befizetési kötelezettség Kamat különbözet 137 Összesen: Bevételi oldalon az intézmények elz évi pénzmaradvány elszámolása miatt eft-ot fizettek vissza. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATAI A városfejlesztési elirányzatok mszaki megvalósítása a tervek szerint történt, pénzügyi teljesítése, hasonlóan az elmúlt évek átlagához, ettl elmaradt. A támogatással tervezett fejlesztések esetében feltétel, hogy a pályázat benyújtásakor az adott év költségvetési elirányzatában szerepeltetni kell a projekt megvalósításának költségei. A pályázati rendszer döntési mechanizmusa azonban általában nem teszi lehetvé az adott évben a feladat teljes mszaki és pénzügyi megvalósítását. Ebbl adódóan 2007-ben 4 pályázat több mint 660 millió Ft fejlesztésre szánt összege nem került felhasználásra, annak ellenére, hogy az Európai Uniós, a nemzeti, a regionális és a megyei decentralizált források támogatásával folyó projektek mszaki és pénzügyi megvalósítása a támogatási szerzdésben foglaltak szerint teljesült A Kiskörút Szegf és Bocskai út közötti szakaszának útépítése és a kapcsolódó munkák kivitelezése a kitzött határidre jó minségben elkészült, a forgalomba helyezése megtörtént Járdaépítések, járdafelújítások évi programjáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság május 17-én hozott döntést. A lebonyolítói feladatok ellátására a Városüzemeltetési KHT kapott megbízást. A belvárosban térk burkolattal kerültek felújításra az alábbi járdaszakaszok: Bercsényi u. 2-6, valamint a Bercsényi u. páratlan 18

19 oldala, Szabadság tér, Széchenyi u. (Szarvas u. és a Múzeum között), Luther utca 1-5 sz. eltt, és a Holló utca. Kivitelez a Nyír-Stabil Kft és a RÓZSAÉP Kft. volt, befejezésre november 05-én került sor. Ezeken felül felújításra kerültek aszfalttal a Bánki Donát Szakközépiskola melletti, Lippay Szakiskola melletti járdák, Ungvár sétány egy szakaszán és a Korányi közben, az Arany János utcán lokális javításokat végeztettünk. Új járdaszakasz épült Borbányán az Alma utcán, (Bazsalikom u. és Rezeda u. között), Nyírszls Kollégium u. és Szlskerti u. csomópontnál, valamint Sóstófürdn a Kemecsei u. Fürd u. csomópontjából a Kemecsei úti buszmegállóig. Valamennyi beruházás mszaki átadása novemberében megtörtént Önkormányzati utak tervezése során a Nyíregyháza, Sóstóhegy - 4. sz. fút összeköt szakasz tervei elkészültek, engedélyezési eljárása folyamatban van. Az elirányzott díj kifizetése az építési engedély kiadásához kötött Rugalmas tömegközlekedési szolgáltatás bevezetése Nyíregyházán megvalósítása befejezdött, elszámolása rendben megtörtént Útalapok tervezése és építése évi programjáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság május 17-én hozott döntést. A lebonyolítói feladatok ellátására a Városüzemeltetési KHT kapott megbízást. Új útalapok épültek a Szirom utcán, Nyírszls Rizling utcában, Oros Mér közben, és a Görcsös soron. Kivitelez a Szatmár- Száll-Ker Kft. volt. Korábban megépült útalapok kerültek lezárásra Nyírszls Szegély utcában és Kistelekiszl Százados utcában. Ezek kivitelezje a D-PROFIL Kft. volt. A Városüzemeltetési Kht-val kötöttünk szerzdést Sóstófürd Erika utcában új útalap építésre. Valamennyi beruházás mszaki átadása novemberben megtörtént Szabó Lrinc Általános Iskola területén gépkocsi parkolók kialakítása az útalap építések programmal együtt került megversenyeztetésre, kivitelez a Szatmár-Száll-Ker Kft. volt, a megvalósítására szeptemberben sor került Régi 4-es (4925. sz.) út melletti járda tervei elkészültek, építési engedélye kiadásra került Útfelújítások évi programon belül Korányi F. u. Jósaváros területének felújítása valósult meg. A beruházáshoz ÉA-TEÚT pályázaton eft támogatást nyertünk. A lebonyolító a VIK-T Bt, kivitelez a Swietelsky Kft. volt. Szerzdés szerinti befejezési határid november 15-e volt a tényleges mszaki átadás-átvételre november 08-án került sor. 19

20 Alma utca folytatása a Harangozó és Lakatos utca közötti szakasz lebonyolítója a Városüzemeltetési Kht., kivitelezje Nevels János vállalkozó volt. A beruházás november 05-én befejezdött Közforgalmú közlekedés racionalizálási javaslata, tarifakorszersítési koncepciója elkészült. A javaslat összefoglaló tájékoztatója elkészült Kistérségi kerékpárút hálózat tervezése a NYITÖT pályázata szerint folyamatban van A közterületi játszóterek építésére és felújítására megtörtént a helyszínek kiválasztása. A Kossuth-Dob-Rákóczi-Vasvári utcák által határolt területen lév játszótéren túl Butykán a mveldési ház udvarán, illetve Oroson a Herman Ottó Tagintézmény udvarán újjá építésre kerülnek a játszóterek. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján a kivitelezést áthúzódó munkában, év tavaszáig kellett elvégezni Egyszer közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra az a cég, amely a rendelkezésre álló anyagi keret terhére utcai szemétszelencéket gyártott a meglévk pótlására. A szerzdésben vállalt 80 db szelencét a gyártó a Városüzemeltetési Kht. telephelyére szállította és átadta A jósavárosi Ungvár stny. közterületi rekonstrukciója augusztus 26.-án átadásra került. Az elírt lombos fák pótlása november 30.-ig megtörtént. A pénzügyi elszámolás lezárult. A következ évi garanciális bejárásáig a jóteljesítési biztosíték összege a kivitelezési szerzdés szerint került visszatartásra A fásítási akción belül a Deák F. utca páros oldalán az úttest és járda közötti, magasra halmozódott földsáv elbontása és termfölddel történ pótlása történt meg. A munkák után megkezddött egy új, egységes fasor (túlkoros gömbakác) telepítése. Új ültetések az Érkertben (ANNO étterem és Marika fagyizó mellett), az Nyíregyházi Fiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola udvarának Ungvár stny. felli kerítése mellett, illetve pótlások (a Michelin háta mögötti véderd önkormányzati tulajdonú területén a nyárfákat) történtek az elirányzatból Az elmúlt évben az óvodák udvarán található játszószerek felülvizsgálata, a közvetlen balesetveszélyt megszüntetése, illetve a gazdaságosan nem javítható játszószerek elbontása, néhány játszószer pótlása megtörtént. Az általános iskolai játszószerek rekonstrukciós programjában ugyanez a program folytatódik az általános iskolákban. A kivitelez kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lezárult. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján a kivitelezést áthúzódó munkában, ez év tavaszáig kell elvégezni. 20

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása 1. sz. melléklet Szám: T.44-7/2009 A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi költségvetésének módosítása A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács.../2009. (X.21.) sz. határozata alapján jóváhagyom:

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉR ÉRTÉK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 2. 3. Váci Mihály Kulturális, Mvészeti és Gyermekcentrum

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

Céltartalék. Megnevezés

Céltartalék. Megnevezés Céltartalék 5/D.sz. melléklet EFt-ban EFt 1.) A i költségvetésrl szóló 2005. CLIII. Tv. 52. (1) bekezdés szerint a helyben maradó személyi jövedelemadó 5,59 %-a 553.214.295 Ft * 5,59 % = 30.924.679,- Ft

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Közgyléshez -

TÁJÉKOZTATÓ - A Közgyléshez - Ügyiratszám: 57.517/2007. XII. Ügyintéz: Patóné/GA TÁJÉKOZTATÓ - A Közgyléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007 I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról LÁSZLÓ GÉZA Az érintett

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 26/2008. (IV.29.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 26/2008. (IV.29.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 26/2008. (IV.29.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérl szóló 4/2008.(II.12.) KGY rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

(IV. 16.) sz. önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

(IV. 16.) sz. önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ------------------------ BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1112002. (IV. 16.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2002. (IV. 16.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Beszámoló. Körmend város Önkormányzata évi gazdálkodásáról

Beszámoló. Körmend város Önkormányzata évi gazdálkodásáról Beszámoló Körmend város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Körmend város Önkormányzata képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését az 5/2008. számú rendelettel hagyta jóvá. Az elfogadott költségvetés

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete A 9/2008./IX.01./,6/2008./V.15./ önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám:552-19/2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. augusztus 25-én tartandó

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett.

A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett. Tisztelt Képviselő-testület! A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett. A korábban megküldött táblázatokat ismételten megküldöm, azokkal a

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Városfejlesztés Nyíregyházán

Városfejlesztés Nyíregyházán Városfejlesztés Nyíregyházán Dr. Kovács Ferenc Polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Fejlesztések 1. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán Debreceni út - Kígyó utca fejlesztése

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben