INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló december 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31."

Átírás

1 INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló

2 Konszolidált pénzügyi kimutatások a december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 2 Konszolidált mérleg 3 Konszolidált eredménykimutatás 4 Kimutatás a konszolidált sajáttőke-változásokról 5 Konszolidált cash flow-kimutatás 6 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 7-32

3 Független könyvvizsgálói jelentés Az Inter-Európa Bank Rt. tulajdonosai és Igazgatóságának tagjai részére Elvégeztük az Inter-Európa Bank Rt. és leányvállalatai december 31-i mellékelt konszolidált mérlegének könyvvizsgálatát, továbbá megvizsgáltuk a kapcsolódó konszolidált eredménykimutatást, a saját tőke változásait rögzítő beszámolót és a pénzforgalmi kimutatást a december 31-ig terjedő pénzügyi időszakra vonatkozóan. A konszolidált éves beszámoló elkészítéséért a Társaság vezetése felelős. A mi feladatunk, hogy könyvvizsgálatunk alapján véleményt alkossunk a konszolidált éves beszámolóról. Az Inter-Európa Bank Rt évi beszámolójáról március 8-án korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatunkat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatás nem tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatás tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatás összeállításának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés megadásához. Véleményünk szerint, a konszolidált beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok ( IFRS ) alapján megbízható és valós képet ad az Inter-Európa Bank Rt. és leányvállalatai december 31-i pénzügyi helyzetéről, működésük eredményéről és pénzforgalmukról. Ernst & Young Budapest április 25

4 Konszolidált mérleg () Megjegyzés ESZKÖZÖK Készpénz A Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett betétek Rövid lejáratú bankbetétek Értékpapírok Ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek Tőkebefektetések Egyéb eszközök Befektetett eszközök Eszközök összesen FORRÁSOK Kamatozó betétek Banki Nem banki Hosszú lejáratú források Halasztott adó Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Kötelezettségek összesen Kisebbségi részesedés Részvénytőke Részvénykibocsátási felár Kötelező tartalékok Értékelési tartalék 445 (14) Eredménytartalék Saját tőke összesen Források összesen Budapest, április 25. Dr. Luigi Mastrapasqua Vezérigazgató A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 3

5 Konszolidált eredménykimutatás () Megjegyzés Kapott kamatok: Ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek Bankoknál elhelyezett betétek Egyéb Kamatbevételek összesen Fizetett kamatok Bankok által elhelyezett betétek Ügyfélfolyószámlák és bankbetétek Egyéb 0 56 Kamatráfordítások összesen NETTÓ KAMATBEVÉTEL Devizaárfolyam-nyereség Kapott osztalék Jutalékok, díjak, Egyéb bevétel Értékpapírok árfolyamnyeresége, csökkentve a veszteséggel Egyéb működési bevételek összesen Fizetett jutalékok és díjak Hitelek és befektetések veszteségei Egyéb működési ráfordítások összesen EGYÉB, MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ EREDMÉNY ÁLTALÁNOS ÉS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK Bevétel társult vállalkozásoktól ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó ADÓZOTT EREDMÉNY Kisebbségi részesedés 14 (3) (4) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EPS (Ft/részvény) A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 4

6 Változások a konszolidált saját tőkében () Részvény tőke Saját részvények Részvénykibocsátási felár Halmozott eredmény Kötelező tartalékok Értékelési tartalék Összesen Egyenleg január 1-én (51) Nyereségfelosztás Fizetett osztalék (351) - - (351) Átvezetés tartalékokba (138) Értékesíthető értékpapír valós érték (231) (231) Saját részvény eladása Saját részvénnyel kapcsolatos elsz (45) Mérleg szerinti eredmény december 31-i egyenleg (14) Nyereségfelosztás Fizetett osztalék (617) - - (617) Átvezetés tartalékokba (209) Értékesíthető értékpapír valós érték Mérleg szerinti eredmény december 31-i egyenleg A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 5

7 Konszolidált cash flow-kimutatás Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás: Adózás előtti eredmény Amortizáció Értékcsökkenés Tárgyi eszköz értékesítés (nyeresége) (8) (23) Értékesített befektetés nyeresége (125) - Céltartalék képzés várható hitelezési veszteségre Egyéb eszközökre képzett/(feloldott) céltartalék (6) 38 Függő kötelezettségekre képzett/(feloldott) céltartalék 94 (27) Egyéb kötelezettségre képzett céltartalék 96 - Nyereségfelosztás társult vállalkozásoktól - (25) Értékesíthető értékpapír saját vagyon korrekciója, halasztott adóval együtt - (231) Nemzeti Banknál elhelyezett betétek csökkenése (4.479) (13.299) Más bankoknál elhelyezett betétek növekedése Értékpapírok (növekedése)/csökkenése (10.180) Hitelek és előlegek csökkenése (20.383) (19.244) Egyéb eszközök (növekedése)/csökkenése (3.065) Bankok által elhelyezett rövid lejáratú betétek(csökkenése)/ növekedése (2.329) Egyéb rövid lejáratú betétek és ügyfélfolyószámlák növekedése Hosszú lejáratú források növekedése Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások növekedése/(csökkenése) (614) Elszámolt társasági adó (574) (320) Szokásos tevékenységből származó nettó pénzeszközváltozás (4.714) (18.355) Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás: Immateriális javak vásárlása (105) (259) Tárgyi eszközök vásárlása (932) (674) Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele - 75 Befektetések (növekedése)/ csökkenése 277 (517) Befektetési tevékenységből származó nettó pénzeszközváltozás (760) (1.375) Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás: Kisebbségi részesedésre fizetett osztalék - - Saját részvények értékesítése miatti nettó pénzmozgás - 51 Fizetett osztalék (624) (351) Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszközváltozás (624) (300) Nettó pénzeszköz csökkenés (6.098) (20.030) Pénzeszközállomány az év elején Pénzeszközállomány az év végén Kiegészítő információk Kapott kamat Fizetett kamat Megfizetett adó A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 6

8 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz 1. A pénzügyi kimutatások összeállításának alapja Az Inter-Európa Bank Rt. (a továbbiakban: a Bank ) a magyar törvényi előírásoknak megfelelően bejegyzett részvénytársaság, és forintban, illetve devizában folytatott kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkezik. A Bank székhelye: Budapest V.,Szabadság tér 15 sz. alatt található, és országszerte 29 fiókot üzemeltet. A Bank a San Paolo- IMI Group tagja. A Bank leányvállalatainak és társult vállalkozásainak listáját az 5. megjegyzésben ismertetjük. A Bankot és leányvállalatait összefoglaló néven a Csoport -nak nevezzük. A részvényesekkel és egyéb kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek hitelkapcsolatok (ahol a kapcsolt vállalkozások hitelfelvevők vagy kezesek), valamint betéti kapcsolatok. Az ilyen ügyleteket lényegében harmadik felekkel szemben érvényesített feltételek alapján bonyolítják le. 2. A Nemzetközi Számviteli Szabványnak való megfelelésről való nyilatkozat Jelen konszolidált pénzügyi kimutatásokat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Bizottság (a továbbiakban: IASB) által kibocsátott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban: IFRS), valamint az IASB Értelmező Bizottsága által kibocsátott értelmezések szerint állították össze. Minden összeg millió forintban () kerül kimutatásra. 3. A főbb számviteli elvek összefoglalása A Csoport a következő fő számviteli elveket alkalmazta a jelen konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során: (a) A konszolidáció alapelvei A konszolidáció mindazokra a leányvállalatokra kiterjed, amelyeket a Csoport ellenőriz, azaz, ha a leányvállalat szavazati jogának felénél magasabb részarányt tart kézben az anyavállalat; illetve, ha az anyavállalat a mértékadó a leányvállalat pénzügyi és működési politikája tekintetében; vagy, ha az anyavállalat ellenőrzi a leányvállalat igazgatósági tagjai többségének visszahívását vagy kinevezését. Valamennyi, a Csoporton belüli jelentős egyenleget és ügyletet kiszűrtek. (b) Társult vállalkozások A társult vállalkozásokba történt befektetéseket a számvitelben alkalmazott tőkekonszolidációs módszerrel számolják el. Ezek olyan vállalkozások, amelyekben a Bank 20% és 50% közötti szavazati joggal rendelkezik és amelyek tekintetében a Csoport jelentős befolyással bír, azonban nem tartja azokat ellenőrzése alatt. A tőkekonszolidációs módszer azt jelenti, hogy az eredmény-kimutatásban kimutatják a Csoport részesedését a társult vállalkozások előzetes, nem auditált mérleg szerinti eredményéből. A Banknak a társult vállalkozásokban lévő részesedését a mérlegben a Banknak az összes kimutatott nyereségből és veszteségből való részesedésével megnövelt bekerülési értéken mutatják ki, csökkentve a kapott osztalékokkal. 7

9 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz (c) Devizaügyletek A Csoport könyveit magyar forintban ( Ft ) vezeti. Az egyéb pénznemben lebonyolított ügyleteket a tranzakció napján érvényes árfolyamon számítják át. Az egyéb pénznemben kimutatott eszközöket és forrásokat a mérleg fordulónapon érvényes árfolyamon számítják át. Az árfolyamnyereséget, illetve veszteséget a mérleg szerinti eredmény tartalmazza. (d) Bevételek és ráfordítások kimutatása A bevételek és költségek elszámolása az időbeli elhatárolás elvén alapszik. A jutalékok és díjak az eredmény-kimutatásban felmerülésüknek megfelelően jelennek meg. A hitelezéshez kapcsolódó jutalékok nem materiálisak, elhatárolásukat a Bank nem tartja szükségesnek, a valós képet nem befolyásolják. A kamatbevételek elhatárolását megszüntetik, ha az adott hitel behajthatósága kétséges. (e) Piaci érték A szervezett pénzpiacokon kereskedett befektetéseknél a piaci értéket a mérleg napján, az üzlet zárásakor tőzsdén jegyzett vételi árfolyam alapján állapítják meg. Kamatozó tételek valós értékét a diszkontált cash flow alapján becsülik meg, figyelembe véve hasonló hátralévő lejáratú tételekre alkalmazott kamatlábakat. Nem állapítanak meg valós értéket látraszóló betétekre, mivel az egyenlegek bemutatáskor visszafizetendők. Olyan befektetéseknél, amelyeknek nincs jegyzett piaci ára, a valós értéket egy vele lényegében azonos másik instrumentum aktuális piaci értéke, vagy a várható diszkontált cashflow alapján becsülik meg. Hiteleknél, ahol nincs jegyzett piaci árfolyam, a piaci érték meghatározásához a jövőbeni cash-flow-t olyan hitelek aktuális piaci kamatlábán diszkontálják, melyek lejárata és a kockázati jellemzői hasonlók. (f) Pénzeszközök A cash flow- kimutatásban a pénzeszközök készpénzt és 90 napnál nem hosszabb eredeti lejáratú bankközi kihelyezéseket tartalmaznak. (g) Hitelek és előlegek A hitelek esetében a még hátralévő tőkeösszeget tartják nyilván, csökkentve a várható hitelezési veszteségekkel. (h) Várható hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok A Csoport politikájának megfelelően rendszeresen áttekintik a hitelportfoliót és általános kockázati céltartalékot, illetve a minősített kintlevőségekre egyedi céltartalékot képeznek. Az egyedi céltartalékokat az adott kintlevőség behajthatóságának megítélése alapján határozzák meg. Az egyedi céltartalék képzést az eredmény terhére számolják el. A mérleg fordulónapján megvizsgálásra kerül, hogy felmerült-e olyan objektív bizonyíték, ami az egyes pénzügyi eszközök értékvesztésére utalna. Amennyiben ilyen bizonyíték merül fel, az adott eszköz becsült realizálható értéke meghatározásra kerül és az értékvesztés, a jövőbeni várható cash flow nettó jelenértéke alapján, az eredménnyel szemben elszámolásra kerül. 8

10 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz (i) Garanciákra képzett céltartalék Szokásos üzleti tevékenysége során a Csoport garanciát is nyújt ügyfelei számára. A garanciákkal kapcsolatban céltartalék képzésére akkor kerül sor, amennyiben a Bank úgy ítéli meg, hogy a Csoport számára valószínűsíthetően veszteség jelentkezhet. (j) Pénzügyi instrumentumok Kereskedési célú instrumentumok A kereskedési célú instrumentumok olyan pénzügyi instrumentumok, amelyeket a Csoport elsősorban rövid távú kereskedés céljából tart. Ide tartoznak az olyan kereskedési célú értékpapírok, amelyeket nem jelöltek meg érvényes fedezeti instrumentumként. A kereskedési célú értékpapírokat piaci értéken tartják nyilván, az ebből származó nyereséget és veszteséget pedig az eredménnyel szemben számolják el. Lejáratig tartott instrumentumok A lejáratig tartott eszközök olyan rögzített vagy meghatározható fizetésű és rögzített lejáratú pénzügyi eszközök, amelyeket a Csoport lejáratig szándékozik, illetve képes megtartani. Ezek bizonyos adósleveleket tartalmaznak. A lejáratig tartott értékpapírok kimutatása bekerülési értéken történik, szükség szerint helyesbítve az érintett értékpapír még hátralévő futamidejére vonatkozó, lineárisan elszámolt diszkont vagy prémium összegével. Értékesíthető értékpapírok Az értékesíthető értékpapírok kimutatása piaci értéken történik. Fedezeti ügyletek kivételével a pozitív és negatív értékelési különbözetek a saját tőke részeként kerülnek kimutatásra eladásukig, lejáratkor vagy egyéb módon való megtérülésükig. Értékvesztésre utaló körülmény felmerülése esetén az előzőleg saját tőkében kimutatott halmozott nyereséget vagy veszteséget a tárgyidőszaki eredménnyel szemben számolják el Fedezeti ügylet esetén az értékesíthető értékpapírok értékelési különbözetét (akár pozitív akár negatív) közvetlenül az eredménykimutatásban számolják el legfeljebb a fedezett ügylet értékváltozása összegében. (k) Befektetett eszközök A befektetett eszközök bekerülési értéken vagy értékelés eredményeként adódó értéken kerülnek kimutatásra, csökkentve a halmozott értékcsökkenéssel és amortizációval. A befektetett eszközök állományát rendszeres időközönként áttekintik, és ha a berendezések, illetve a haszonbérleti ingatlanokon végrehajtott fejlesztések realizálható értéke alacsonyabb, mint a nyilvántartási érték, ez utóbbit lecsökkentik a realizálható érték szintjére. Az értékvesztést ráfordításként mutatják ki az eredménykimutatásban. (l) Értékcsökkenés A földterület és a beruházások kivételével valamennyi befektetett eszközre értékcsökkenést számolnak el oly módon, hogy az eszközök várható hasznos élettartamán alapulva lineáris módszerrel leírásra kerül a bekerülési érték vagy az átértékeléssel megállapított összeg. Az alkalmazott éves értékcsökkenési kulcsok a következők: Értékcsökkenési kulcs (%) Immateriális javak, szoftverek Épületek 1 6 Adatfeldolgozó berendezések 9-25 Irodai és egyéb felszerelések 9-20 Járművek

11 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz (m) Halasztott adó fizetése Tartalékot képeznek halasztott adó fizetésére annak az időbeli eltolódásnak az alapján, amely a bevételeknek és kiadásoknak a konszolidált pénzügyi kimutatásokban való felmerülése, valamint az adózási szempontból való kimutatás különbözősége miatt merül fel. (n) Derivatívák Derivatív instrumentumok a kamatswapügyletek, a határidős kamat-megállapodások és a határidős devizaügyletek. Ezeket az instrumentumokat alkalmazza a Csoport a kamatláb- és devizaárfolyam-kockázatok fedezésére, amelyek a Csoport finanszírozási és befektetési stratégiája során, valamint az ügyfelekhez történő kihelyezésekkel kapcsolatban merülnek fel. A kereskedési célú derivatívákat piaci áron értékelik, a nyereséget, veszteséget a devizaeredmények között mutatják ki. A nem kereskedési célú derivatívák a Bank betéttel, hitellel vagy biztosítékkal kapcsolatban felmerülő egy- vagy többféle kockázatát fedezik a Bank finanszírozási vagy befektetési stratégiájának megfelelően. A mérlegben a derivatív ügyletekből eredő követeléseket, illetve kötelezettségeket az egyéb eszközök, illetve egyéb kötelezettségek között mutatják ki. (o) Saját részvények A mérleg fordulónapján a Csoport birtokában lévő saját részvényeket nevezzük treasury share -eknek. Ezek a részvények csökkentik a Csoport mindenkori saját tőkéjét. (p) Üzleti vagy cégérték Az üzleti vagy cégérték a megvásárolt társaságnak a vásárlás dátumakor megállapított, a Csoportra eső nettó eszközei piaci értékének és a Csoport által a részesedésért fizetett összeg pozitív, illetve negatív különbsége. A pozitív cégértéket a mérlegben az immateriális javak között mutatják ki és a várható hasznos élettartam (maximum 5 év) alapján, lineáris módszerrel írják le. A negatív cégértéket a mérlegben az egyéb kötelezettségek között mutatják ki és 5 év alatt írják le. (q) Vételi és pénzügyi rendezés alapú elszámolás A pénzügyi eszközök szabályos eladását, illetve vételét az elszámolás napján ismerik el. Az elszámolás napja az az időpont, amikor az eszköz a társaság tulajdonába kerül. A szabályos értékesítési illetve vételi tranzakciók alatt olyan adás-vételi tranzakciót értünk, amelynek során az adott eszközt a vonatkozó jogszabály által megadott, vagy a piacon kialakult időintervallum alatt le kell szállítani. (r) Szegmens információ A Bank üzleti vagy földrajzi szegmenst akkor állapít meg, ha bevételének többsége külső vevőknek történő értékesítésből származik és: a. a külső vevőknek történő értékesítésből és az egyéb szegmensekkel folytatott tranzakciókból származó bevétele az összes szegmens külső és belső tranzakcióiból származó összbevételének legalább 10 százalékát teszi ki; vagy b. a szegmens eredménye akár nyereség, akár veszteség legalább 10 %-át teszi ki az öszszes nyereséges szegmens összevont eredményének vagy az összes veszteséges szegmens összevont eredményének, a kettő közül a nagyobb abszolút összegűt véve alapul; vagy c. eszközei az összes szegmens eszközei összértékének legalább 10 százalékát teszi ki. (s) Repo ügyletek A meghatározott jövőbeni időpontban történő visszavásárlásra irányuló, egyidejű kötelezettségvállalás (repó) mellett eladott eszközök továbbra is elismerésre kerülnek a mérlegben, és a kereskedési célú befektetésekre vonatkozó számviteli politikával összhangban kerülnek értékelésre. Az ezen megállapodásokból származó kötelezettségek az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között szerepelnek. Az eladási és visszavásárlási ár közti különbség kamatráfordításként szerepel. 10

12 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz A meghatározott jövőbeni időpontban történő újraeladás céljából (fordított visszavásárlási megállapodás) vásárolt eszközök a mérlegben nem kerülnek kimutatásra. Az ezen megállapodások értelmében kifizetett összegek a banki kihelyezések és egyéb betétek között szerepelnek. A vételi és újraeladási ár közti különbség kamatbevételként szerepel. (t) Vagyonkezelést eszközök A letétben vagy vagyonkezelői minőségben tartott eszközöket nem a bank eszközeként kezeljük, így azok a mérlegben sem szerepelnek. (u) Becslések Az IFRS elveivel összhangban készült beszámoló becslések és feltételezések felhasználását követeli meg, ami módosítja a beszámolóban szereplő számokat és a hozzájuk tartozó Megjegyzéseket. Bár ezen számítások alapja a menedzsment legjobb tudása a pillanatnyi eseményekről, a tényleges eredmény ettől eltérő lehet. (v) Céltartalékok A céltartalékok akkor kerülnek elszámolásra, ha a Csoportnak az aktuális időszakban, a múltban történt események eredményeként folyamatban levő törvényes illetve vélelmezhető kötelezettségei vannak, és valószínűsíthető, hogy gazdasági hasznot megtestesítő erőforrás kiáramlás szükséges a kötelezettség kiegyenlítéséhez, és a kötelezettségek összegének megbízható becslése elvégezhető. (w) Függő kötelezettségek / függő követelések A függő kötelezettségek nem kerültek be a mérlegbe, de a beszámolóban bemutatásra kerülnek. A függő követelések nem részei a mérlegnek, de bemutatásra kerülnek amennyiben gazdasági haszon realizálása valószínűsíthető. (x) Fordulónap utáni események Azon a mérleg fordulónapja után bekövetkezett események, amelyek pótlólagos információt biztosítanak a Csoport mérleg fordulónapi körülményeiről (módosító tételek) bemutatásra kerültek a beszámolóban. Azon fordulónap utáni események, amelyek nem módosítják a beszámoló adatait a Megjegyzésekben kerülnek bemutatásra, amennyiben lényegesek. (y) Új IFRS sztenderdek A Nemzetközi Számviteli Sztenderdek Bizottsága számos változtatást hajtott végre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdekben, valamint új sztenderdeket és értelmezéseket vezetett be a és év során, melyek január elsejétől vagy azt követően lépnek érvénybe. Ebből adódóan lehetséges, hogy a december 31-re, vagy későbbre vonatkozó IFRS Beszámoló tartalmazni fog olyan összehasonlító adatokat, amelyek a évre vonatkoznak, de mégis eltérnek az ezen beszámolóban szereplő adatoktól. A Bank jelenleg is vizsgálja, hogy milyen hatása lesz az új, vagy átdolgozott sztenderdeknek a Csoport számviteli politikájára, valamint a számviteli adatokra. 11

13 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz 4. Kockázatkezelési elvek A Csoport a következő négy fő üzleti kockázattal szembesül tevékenysége során: hitelkockázat, piaci kamatlábkockázat, likviditási kockázat és devizaárfolyam-kockázat. A kockázatkezelés elveit a Bank Igazgatósága határozza meg a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által megszabott korlátokon belül. Az így kialakított elvek alkalmazását és betartását az Igazgatóság felügyeli. A Bank olyan jelentéskészítési rendszereket alakított ki, amelyek lehetővé teszik a kockázatos területek ellenőrzését. A Bank különféle devizákban köti szerződéseit (beleértve a magyar forintot is), valamint felhasználja a rendelkezésére álló különböző pénzügyi instrumentumokat is. A banki tranzakciókat, amennyiben nincs ettől eltérő utalás, piaci árfolyamon hajtják végre. A Bank felhasznál bizonyos pénzügyi instrumentumokat portfolió fedezeti ügyletek céljából. A Bank ugyanakkor nem vállal spekulációs ügyleteket, illetve nem kereskedik olyan eszközökkel, amelyek jelentős függő vagy jövőbeni kötelezettségek felmerülését vonnák maguk után. (a) Hitelkockázat A hitelkockázat lényege, hogy valamely ügyfél nem tudja vagy nem akarja teljesíteni a Csoporttal szemben vállalt kötelezettségeit. Hitelkockázat többnyire a Csoport által végzett hitelfolyósítási, kereskedelmi finanszírozási, treasury és egyéb tevékenységek során merülhet fel. A hitelkockázat kezelésének irányítása a Bank Igazgatóságának feladata. Ennek keretében elfogadja a hitelezési tevékenységre vonatkozó szabályzatokat, beleértve az engedélyeztetési eljárást, a szabadon felhasználható hitelkereteket, a hitelportfolió koncentrálódására vonatkozó irányelveket, a hitelkockázatok mérésénél alkalmazandó elveket, az ügyfelek kockázatminősítését, valamint a vezetőség tevékenységének minőségi és pénzügyi szempontból történő értékelését is. A hitelekből eredő kintlevőségeket negyedévente felülvizsgálják. A hiteleket olyan pontozási módszerrel rangsorolják, amely minőségi szempontokat és számadatokat is tartalmaz. (b) Kamatlábkockázat A kamatlábkockázat annak a hatásnak a mértékével mérhető, amelyet a piaci kamatlábak változása gyakorol a kamatrésekre és a nettó kamatjövedelemre. A kamatlábkockázat az adott időszakban lejáró vagy átárazódó eszközök, források és mérlegen kívüli tételek nyitott pozíciójának függvénye. A Bank az eszközök és források átárazásának és lejáratának összehangolásával csökkenti ezt a kockázatot, beleértve a származékos termékek felhasználását is. A kamatlábkockázat kezelését az Igazgatóság felhatalmazása alapján az Eszköz - Forrás Bizottság és a treasury osztály végzi, amely az egyes ügyletekre pozíciós limiteket határoz meg és folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a limiteket annak érdekében, hogy korlátozza a kamatlábmozgások hatását a folyó hozamokra és a kamat-érzékeny eszközök és források értékére. (c) Likviditási kockázat A Bank politikája az eszközök és források, valamint a mérlegen kívüli kötelezettségek olyan szerkezetének kialakítása, amely lehetővé teszi a bevételek maximalizálását, ugyanakkor biztosítja, hogy megfelelő összegek álljanak rendelkezésre valamennyi kötelezettség esedékességkori teljesítéséhez. Cash flow- tervek és napi likviditási jelentések készülnek a felső szintű vezetés számára, amelyek lehetővé teszik a likviditási helyzet folyamatos figyelemmel kísérését. 12

14 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz (d) Devizaárfolyam-kockázat A Csoport mérlegében szereplő, illetve mérlegen kívüli tételei között szerepelnek különböző külföldi devizákban nyilvántartott eszközök és források. Devizaárfolyam-kockázat akkor merül fel, ha egy adott devizában nyilvántartott tényleges vagy előre jelzett eszközállomány nagyobb vagy kevesebb az ugyanabban a valutában nyilvántartott forrásállománynál. A Bank a mérlegben szereplő és a mérlegen kívüli eszközök és források devizaszerkezetét határidős devizaügyletek és egyéb fedezeti ügyletek segítségével alakítja. A törvényi szabályozás szerint a Csoport forinttal szembeni teljes nyitott valutapozíciója nem haladhatja meg a mindenkori szavatoló tőke 30%-át. A Csoport politikája, hogy nem végez devizaspekulációt és szigorúan korlátozott szabályokon belül nyit devizapozíciót. Az Igazgatóság a törvényben előírt és a belső korlátok, valamint az általa elfogadott stratégia alapján határozza meg az egyes szabályzatokat és figyeli azok betartását. Ezeknek a limiteknek a betartását (beleértve a napközbeni limiteket is) folyamatosan figyelik. 5. Leányvállalatok és társult vállalkozások Név A tulajdonosi hányad aránya és a Csoport szavazati joga Leányvállalatok Inter-Európa Fejlesztési Kft. (a Bank által használt eszközök tulajdonosa) 100% 100% Inter-Európa Szolgáltató Kft. (a Bank által használt eszközök tulajdonosa) 100% 100% Inter-Invest Risk Management Rt. (problémás kölcsönök kezelésével foglalkozik) 100% 100% Inter-Európa Consulting Kft. (közvetítő holdingtársaság) 100% 100% Inter-Európa Beruházó Kft. (a Bank által használt eszközök tulajdonosa) 100% 100% IE-New York Bróker Befektetés és Pénzügyi Közvetítő Rt. (befektetés szolgáltatás ügynöki tevékenység) 100% 100% Sygman Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100% 100% Inter-Európa Értékesítési Kft (ügyfelek és ügyletek akvizíciója) 100% 100% Europool Befektetési Alapkezelő Rt. (vagyonkezelő társaság) 51 % 51 % Társult vállalkozás Axon Rt (lizingtársaság) - 22,71 % 13

15 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz 6. Pénzeszközök Készpénz Bankközi kihelyezések 90 napnál rövidebb futamidővel Pénzeszközök A Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett betétek Kötelező tartalék Egyéb betét Összesen Értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok: Kincstárjegyek Állam-kötvények Tőzsdén jegyzett részvények Befektetési jegyek pénzpiaci alapokban Egyéb részvények Értékesíthető értékpapírok Állampapírok Részvények, részesedések Lejáratig tartott értékpapírok Magyar államkötvények MNB kötvények Értékpapírok összesen

16 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz Részvények, részesedések Borsodi Sörgyár Nográdker. Rt 3 3 Hitelgarancia Rt Giro Rt FHB Focus Rt. 2 2 Értékvesztés, Focus Rt. (2) (2) Sportran Kft 1 1 Eurazsia Kft Értékvesztés Eurazsia Kft (11) (11) Opusztaszeri Emlékpark 1 1 Inter-Swift részvények 9 10 Budapesti Értéktőzsde Rt Tőkebefektetés, Axon Rt. Január 1-jei egyenleg Értékesítés - Valós értékelési különbözet - Nyereség megosztás adózás után - 27 Előző évek előzetes és végleges beszámoló eltérése - (2) December 31-i egyenleg Az AXON Rt részvényét a Bank átsorolta a decemberi részbeni értékesítés miatt. A mérlegkészítés időpontjáig a maradék részvény-csomag teljes mértékben értékesítésre került. 15

17 9. Hitelek és ügyfeleknek nyújtott előlegek Hitelek és ügyfeleknek nyújtott előlegek: Éven belül Éven túl Váltók és egyéb instrumentumok: Éven belül Befektetési szolgáltatásból származó követelés Kintlevőségek összesen Csökkentve az esetleges veszteségekre képzett céltartalékkal (4.651) (3.032) A minősített (non-performing) hitelek összege december 31-én volt (2003-ban ). A kapcsolódó függővé tett kamatok záró állománya december 31-én 324 millió Ft volt (2003-ban 257 ). A hitelportfolió iparágankénti megoszlása a következő: % % Termelőipar Kereskedelem Szolgáltatások Mezőgazdaság Építőipar Lakosság Egyéb

18 Hitel portfolió fedezet típusonkénti megoszlása % % Jelzálog , ,5 Készpénz , ,8 Értékpapír , ,6 Bankgarancia 799 0, ,9 Egyéb , ,3 Összes fedezett hitel , ,1 Nem fedezett hitel , ,9 Összes hitel , ,0 10. Egyéb eszközök Elhatárolt kamat Céltartalék (35) (43) Származékos ügyletek pozitív valós értékelési különbözete Egyéb

19 11. Befektetett eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, járművek Beruházások Összesen Bekerülési érték/átértékelés Nyitó Növekedés Csökkenés (8) (192) (1.066) (1.266) Záró Értékcsökkenés Nyitó Az év során elszámolt Csökkenés - - (179) - (179) Záró Nettó könyv szerinti érték december A Bank központi épületének nyilvántartási értéke 1997-ben 217 millió forinttal nőtt, ami az ingatlannak december 15-ével független ingatlanbecslő által elvégzett, piaci értékre történő átértékeléséből adódik. A felértékelésből adódó értékkülönbözetet a Bank a saját tőke részét képező értékelési tartalékban mutatja ki. 18

20 12. Hosszú lejáratú források Európai Befektetési Bank EXIM Bank SPA London Földhitel és Jelzálogbank Szindikált hitel OTP Bank Magyar Fejlesztési Bank Alárendelt kölcsön San Paolo IMI SPA Torino bankközi limit Összes hosszú lejáratú forrás bankoktól Ügyfelek lekötött betétei (a) Európai Befektetési Bank (EIB) Az EIB 1997 májusában 20 millió ECU összegű hitelkeretet bocsátott a Bank rendelkezésére. A Bank a lehívott összeg egy részét az elmúlt években visszafizette. A fennmaradó hitelek fix kamatozásúak és a lehívástól függően 2005 és 2008 között járnak le. A Bank december 31-én 9,5 millió EUR és 2,4 Mrd Ft lehívást tartott nyilván. (b) SPA London SPA Torino Éven túli bankközi limit terhére 35 millió EUR-ot biztosítottak a Bank számára. Kamatozás EURIBOR illetve kamatréssel növelt EURIBOR kamatlábbal történik (c) EXIM Bank A hitelkeretet nem határozták meg, az egyes lehívásokat engedélyeztetni kell. A Bank a keretből december 31-n 5,3 millió EUR lehívást tartott nyilván, amely után fix kamatot kell fizetni. (d) Földhitel és Jelzálogbank A refinanszírozás önálló zálogjogok eladásával és részletre történő visszavásárlásával valósul meg. A december 31-i os szerződés állomány május 30-ától jött létre. A futamidő 6-35 év lehet, a jellemző futamidő 20 év. A refinanszírozási kamatok egy illetve ötévente változnak. (e) Konzorciális hitel 2001 decemberében egy 25 millió EUR összegű ötéves konzorciális hitelkeretet biztosítottak a Bank számára. A Bank a teljes hitelkeretet lehívta, a kamatozás a kamatréssel növelt EURIBOR kamatlábbal történik. (f) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt októberében egy 3 milliárd Ft összegű, hosszúlejáratú hitelkeretet biztosítottak a Bank számára. A Bank a teljes hitelkeretet lehívta, a kamatozás a kamatréssel növelt BUBOR kamatlábbal történik. 19

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, november

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ RŐL Budapest, 2006. február 14. TARTALOMJEGYZÉK Az Országos

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Az OTP Bank Rt évi Auditált konszolidált IAS Jelentése

Az OTP Bank Rt évi Auditált konszolidált IAS Jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi Auditált konszolidált IAS Jelentése JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2001. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Féléves jelentés 2015

Féléves jelentés 2015 Féléves jelentés 2015 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2015. 2014. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 35.616 42.658-16,51%

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

Féléves jelentés 2013

Féléves jelentés 2013 Féléves jelentés 2013 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2013. 2012. Kamat- és kamatjellegû bevételek 57.786 69.672 - készpénz és készpénz-egyenértékesek

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált IFRS Jelentése

Az OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált IFRS Jelentése Az OTP Bank Rt. 2002. évi Auditált IFRS Jelentése Jelen jelentésünket az OTP Bank Rt. auditált 2002. december 31-ére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok (IFRS) szerinti nem konszolidált

Részletesebben

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján:

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján: IFRS 1 - TOTAL A következő gazdasági események TOTAL könyveiben szerepelnek, aki úgy döntött, hogy IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat készít 20X7. december 31-ére vonatkozóan. A vállalkozás az

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2014. SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT I-III. NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2010. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Féléves jelentés 2012

Féléves jelentés 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Féléves jelentés 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2014. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben