BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Oktatási Közművelődési és Sportiroda Pénzügyi és Gazdasági Iroda Véleményező: Oktatási Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Tárgy: Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épületösszevonás terveinek bemutatása Tisztelt Közgyűlés! A évi önkormányzati költségvetés koncepciójáról hozott 690/2004. (XII.16.) közgyűlési határozatában egyebek mellett a következő döntést hozta: A közgyűlés az 520/2004. (IX.23.) közgyűlési határozat 2./, 3./ pontját módosítja azzal, hogy a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épületén belül csak a legszükségesebb, halaszthatatlan átalakítások elvégzése tervezhető. A terveket a januári közgyűlésen be kell mutatni. A két épület összevonása miatt szükséges átalakítások építési engedélytervei és a tenderdokumentációja elkészült. Tervezője a Csabai Építésziroda Bt. A teljes dokumentáció az előkészítésben résztvevő irodáknál megtekinthető, terjedelmi okok miatt, jelen előterjesztéshez csak a műszaki leírást, a helyszínrajzot és a szintenkénti alaprajzokat csatoljuk. Az alaprajzokon az átalakítással érintett helyiségek jelenlegi rendeltetése, bontandó falai és nyílászárói sárga színnel, az újak sötét pirossal vannak jelölve. A falbontással érintett helyiségek padlóburkolata részben felújítandó. Az elektromos, fűtési, víz, és csatornahálózat, valamint szerelvényeik is csak ezekben a helyiségekben lesznek a szükséges mértékben átalakítva, felújítva. Az épületek tervezett összenyitásra szintenként két helyen kerül sor, ahol tűzgátló ajtókat szükséges beépíteni. Az épület részbeni akadálymentesítését célozzák a bejáratokhoz tervezett lejtők, a felvonó és a földszinten kialakítandó akadálymentes mosdó-wc. Egyéb felújítást a tenderterv nem tartalmaz, bár a felújítás több szerkezeti elem vonatkozásában időszerű lenne. A tenderdokumentáció része a tételes költségvetési kiírás, amelyet a tervező beárazott. Eszerint a tervezett átalakítás bruttó költsége ezer forint. Amennyiben a évi önkormányzati költségvetésben ez az összeg nem lenne biztosítható, akkor az átalakítás egy része későbbre átütemezhető

2 A később megvalósítható átalakítások: 1. A felvonó szerelés gépészeti része eft 2. Tornaszoba átalakítása tantermekké.618 eft 3. Rajztermek és kapcsolódó helyiségeik kialakítása a nyomdaipari tanműhelyből eft 4. Szintenkénti összenyitás csak a felvonó felőli oldalon eft Az épületek összenyitását szintenként csak a felvonó felőli oldalon oktatás szakmai szempontból, és az épület terjedelme miatt sem tarjuk helyesnek, ezért a terv szerinti megvalósítást javasoljuk. A rajzterem és kapcsolódó helyiségeinek későbbi kialakítása több helyiség rendeltetésváltozásával is összefügg, ezért célszerű lenne az első ütemben megvalósítani. Előzőek szerint tehát a feladatok részbeni (a felvonó szerelés gépészeti részének és a tornaszoba tantermekké alakításának) átütemezésével ezer forinttal csökkenhet az átalakítás ezer forintra becsült teljes költsége, amely ezek után eft. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az átalakítási tervek ismeretében engedélyezze az átalakítási munkák elvégzését. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: - Oktatási, Közművelődési és Sportiroda a munkaterület biztosításának megszervezéséért, - Pénzügyi és Gazdasági Iroda az átalakítási munkák megvalósításáért. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épület-összevonásának terveit megismerte, és az épület tervezett átalakítását eft előirányzattal jóváhagyja. Az épület egyéb indokolt felújításait, az éves költségvetési rendeletben biztosított felújítási keret felosztásánál kell figyelembe venni. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 25. Békéscsaba, január 27. Ellenjegyzés: Pap János polgármester Jogi:... Pénzügyi:

3 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Előadó: Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) NYILVÁNOS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Szervezési és Önkormányzati Csoport Tárgy: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása pályázat, GVOP Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 314/2004.(V.27.) sz. határozat alapján SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT - AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ- SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE GVOP pályázati felhívásra beadott pályázata, melynek címe: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása kedvező elbírálásban részesült. A projekt teljes költségvetése Igényelt támogatás Saját forrás e Ft ,5 e Ft ,5 e Ft. Az igényelt támogatást önkormányzatunk teljes mértékben megkapta, melyről az értesítés december 22-én érkezett meg a támogatási szerződés megküldését 30 napon belül ígérték. A saját forrásra vonatkozóan a Belügyminisztériumhoz pályázat került benyújtásra, melyre az ígérvény december 30-i dátumú levélben megérkezett: e Ft-ról. A fent említett közgyűlésen kívül a Tisztelt Közgyűlés még három alkalommal foglalkozott ezzel a pályázattal, melyről a döntések jelen előterjesztés mellékletét képezik ( 345/2004.(VI:24.), 500/2004.(IX.23.), 501/2004.(IX.23.)).

4 A Közbeszerzésről szóló évi CXXIX. sz. tv-ben foglalt értékhatárok tekintetében a kapott támogatás összege meghaladja a SDR-nek megfelelő eurót ( 32..) A szabályozás értelmében a pályázathoz kapcsolódó valamennyi beszerzést, így a projekt menedzselését is, a fent említett törvény szabályai szerint szükséges lebonyolítani. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Szervezési és Önkormányzati Csoport, Városüzemeltetési Iroda, Számítástechnikai Csoport HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város nyertes pályázatát ( SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT - AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE GVOP pályázat, melynek címe: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása) a Közbeszerzésről szóló évi CXXIX. sz. törvényben foglalt értékhatárok alapján a pályázathoz kapcsolódó valamennyi beszerzést e törvény szabályai szerint bonyolítja le. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztja az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása közbeszerzési eljárásaiban közreműködő képviselő tagjait: képviselők személyében. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Pap János polgármestert, hogy jelölje ki az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása közbeszerzési eljárásaiban közreműködő hivatali tagokat. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 314/2004.(V.27.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal Békéscsaba, január 18. Pap János polgármester Ellenjegyzés: Jogi:.. Pénzügyi:..

5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének./2005. (I.27.) számú határozata a évi költségvetésről - első olvasat - Békéscsaba, január 27.

6 Előkészítő: Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő: Pap János polgármester Véleményező: Pénzügyi- Költségvetési Bizottság Ikt. szám: VIII.257/2005. Tárgy: évi költségvetés első olvasata Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetésének első olvasatát. Békéscsaba, január 27. Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Pap János polgármester

7 Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetése első olvasatának szöveges indokolása I. Bevezető Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évre vonatkozó költségvetési koncepciót a december 16-ai ülésén tárgyalta, s a 690/2004. (XII.16.) számú határozattal fogadta el, s jelölte ki a további tervezési feladatokat. Az akkor rendelkezésre álló információink alapján a tervezhető bevételek és szükséges kiadások egyenlegeként több mint e Ft fedezetszükséglet jelent meg az előterjesztésben. A közgyűlést követő napokban került elfogadásra a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló 2004: CXXXV. törvény, az év zárását követően, valamint a részletes tervező munka számításai nyomán összeállt a beterjesztett első olvasatú költségvetés. Az ismertté vált központi költségvetési többlet-támogatások, a helyi saját bevételek áttekintése, a kiadások pontos tervezése, a hitelfelvételi előirányzat nagyságát jelentősen mérsékelte. Az alábbiakban néhány nagyobb tételt sorolunk fel, amely a költségvetési fedezetszükséglet szempontjából mutatja be a változásokat. ezer Ft-ban A közgyűlés a 690/2004. (XII.16.) számú közgyűlési határozat alapján a beruházások közül az alábbiakat kell kivenni: Szennyvízcsatorna-építés Spaten söröző parképítés Repülőtér-fejlesztés Az illeték-bevételi előirányzatot a évi ténybevétel 5 %-os emelésével javasoljuk meghatározni ( e Ft) A gépjárműadó bevételi előirányzatot a évi ténybevétel szintjére javasoljuk emelni ( e Ft)

8 2 A helyi adóbevételi előirányzatot a évi tény 5 %-os emelésével javasoljuk meghatározni ( e Ft) Az elfogadott költségvetési törvény változtatta a normatívák nagyságrendjét, a növekmény e Ft Az elfogadott költségvetési törvény jelentősen módosította a személyi jövedelemadó kiegészítés szabályait és nagyságrendjét, a növekmény e Ft Javasolunk beállítani a költségvetésbe egyéb célhitel címen olyan nagyságrendet, amely a beruházások között szereplő egyes célokhoz kapcsolódna, melyek pénzügyi teljesítése évben realizálódna. (Madách utcai épületrekonstrukció, Közgazdasági. Sz.i. rekonstrukció önrésze, szennyvíz-gazdálkodási project előkészítése, a sétáló utca kiépítésének folytatása) Az Erste Bankhoz kapcsolódó ingatlanvásárlás céljára évben e Ft-ot fizettünk, ha a pert elveszítjük, ezen összeg visszajár A beruházások között e Ft szerepel a stadionrekonstrukció évi ütemére, azonban ebből e Ft-nak már a október 20-ai közgyűlés forrást biztosított, amely pénzmaradványként fog megjelenni Az elfogadott költségvetési törvény a közalkalmazottak részére 7,5-4,5 %-os bérfejlesztést döntött el, a koncepcióban azonban 6 %-os bérfejlesztés szerepel, további fedezetigény A 695/2004. (XII.16.) számú határozat döntött 3 fő utcai szociális munkás alkalmazásáról Az Egyesített Szociális Intézmény létszámbővítése március 1-jétől decemberi közgyűlési döntés alapján 18 fő, pontos fedezetszükségletére januárban kell visszatérni, az intézményi céltartalék növelése szükséges

9 3 Az előbbiekben említett két tételhez év közben normatívát tudunk majd leigényelni, melynek nagyságrendje Az igazgatásban a decemberi döntések alapján többletköltségek jelentkeznek a dolgozók felmentési ideje és jubileumi jutalma miatt, a koncepcióban már szerepeltetetteken felül A költségvetési törvényben 8,4 milliárd Ft szerepel országos szinten az önkormányzatok bérkiadásaihoz. Békéscsabát megillető összeg e Ft A fenti módosítások és egyéb, itt nem részletezett tervezési számítások sem tüntetik el teljes mértékben a fedezethiányt, annak nagyságrendje e Ft összegű további hitelfelvételként jelenik meg. A felsorolásból kiemelkedik egy jelentős nagyságrendű tétel, még pedig a személyi jövedelemadó kiegészítésének megemelkedett nagyságrendje. Békéscsaba azért részesülhet több mint 372 M Ft összegű bevételben, mert a költségvetési törvény oly módon került elfogadásra, hogy a térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok felsorolása kiterjesztésre került a megyei jogú városokra is. E módosítás a békéscsabai költségvetési koncepció készítésekor még nem volt elfogadva, az összeg hivatalos értesítés útján január 17-én jutott tudomásunkra. Ezen nagyságrend már jelentősen növelte a központi költségvetés hozzájárulását az önkormányzati feladat-ellátáshoz, melynek összehasonlító táblázatát az 1. b. számú melléklet tartalmazza. Az első olvasatú költségvetés mind az intézmények, mind a központi kezelésű feladatok, beruházások és felújítások tekintetében részletes feladatonkénti bontást tartalmaz. Az első olvasatú költségvetés tartalmazza továbbá a városi Tűzoltó-parancsnokság előirányzatát e Ft nagyságrendben. A évi költségvetés főösszege - a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet előirányzata nélkül e Ft, melynek összesített pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be. A továbbiakban röviden összefoglaljuk a költségvetési előirányzatok kialakításának számítási alapelveit.

10 4 II. Bevételek Az intézmények saját bevételeinek e Ft-os nagyságrendjével számolunk, amely az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 5 %-os növekményt jelent. Megítélésünk szerint ez a növekedési dinamika teljesíthető, figyelemmel az intézmények korábbi években tapasztalt adataira. A jelzett bevételi összeg meghatározó részét az élelmezéshez kapcsolódó térítési díjak biztosítják. Az intézményi költségvetések kialakítása során továbbra sem számoltunk a pályázati átvett pénzeszközökkel, szakképzési hozzájárulásokkal a céljellegű felhasználás biztosítása érdekében. A Polgármesteri Hivatal egyik főbb bevételi forrását a Vagyonkezelő Rt. befizetései és a lakáseladás, valamint a vagyonhasznosítás bevételei képezik. Ezen tételek előirányzatait részben szükség által diktáltan, részben kényszerűségből, részben pedig tapasztalati úton határoztuk meg. Kamatbevételként mintegy 6,6 %-os növekménnyel számolunk a évi költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva, ami azt jelenti, hogy napi átlagban e Ft összegű tőkét kell valamilyen formában (értékpapírban, államkötvényben) éves viszonylatban lekötve tartani 10 %-os kamat, illetve hozamszint mellett. Az illetékbevételi előirányzat e Ft, amely a évi tényleges bevétel 5 %-kal történő megemelésének felel meg. A helyi adók előirányzatának meghatározásakor egyértelműen inflációkövetésben gondolkodtunk, ennek megfelelően a évi ténybevétel 5 %-os növelésével, e Ft-os nagyságrendben szerepeltetjük az előirányzatot. A gépjárműadó előirányzatát a évi ténybevétel szintjére javasoljuk emelni, amely e Ft-nak felel meg. A személyi jövedelemadó és a normatív állami hozzájárulás különböző jogcímeken beszabályozott részei központi döntésen alapulnak.

11 5 Az 1. a. számú melléklet a évi normatív állami hozzájárulásokat, valamint a kötött felhasználású normatív támogatásokat tartalmazza, az 1. b. számú melléklet pedig összehasonlítja a központi költségvetésből származó támogatások alakulását. Címzett támogatásként a két megnyert és folyamatban lévő beruházás évi összege jelenik meg. Központosított előirányzatként tüntetjük fel az önkormányzati bérkiadáshoz a korábbiakban már bemutatott nagyságrendet, valamint a négy kisebbségi önkormányzat központi működési támogatását. A évi költségvetés zárása előtt pénzmaradványt nem javasolunk szerepeltetni a évi költségvetés bevételi oldalán. III. Működési kiadások 1. Intézményi kiadások Az intézményekhez kapcsolódó előirányzatokat részleteiben és összehasonlítható módon a 2. számú mellékletek (a tól e ig) tartalmazzák. Az intézményi kiadási előirányzatok tervezési alapelveit az alábbiakban foglaljuk össze: A személyi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a év folyamán intézményeket érintően meghozott közgyűlési döntéseket. Számításba vettük az oktatási intézmények 2004 / 2005-ös tanévének felülvizsgált órabank számításait. A tervezett előirányzat tartalmazza a soros előlépések fedezetigényét s a minőségi munkavégzésért járó juttatás növekedését január 1-jétől a közalkalmazotti illetménytábla-változás 7,5 %-os bérfejlesztést tartalmaz, melynek pénzügyi kihatását az intézményi költségvetési előirányzatokban már érvényesítettük. A dologi kiadások egyik részét az energiaköltségek biztosítása jelenti évben is célunk, hogy az intézmények részére korrekt módon biztosításra kerüljön a gáz-, a villamos energia-, és a vízfogyasztás kiadási szükséglete. Az energiaköltségek tervezése továbbra is a megszokott módon történik, vagyis három év átlagos naturális fogyasztása szorozva a jelenleg ismert árakkal. Az évközi árváltozások kompenzálására pedig e Ft tartalékot képeztünk.

12 6 Az egyéb dologi kiadások tekintetében 5 %-os növekménnyel számolunk. Intézményi céltartalékként tervezzük továbbra is a normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásokat, ezek összege e Ft, ezen túlmenően céltartalékba javasoljuk helyezni alapvetően az oktatási intézményekhez kapcsolódó olyan évtől normatív állami hozzájárulásként igénybe vehető előirányzatokat, melyeknek a céljellegű felhasználásához és elszámoltatásához önkormányzati érdek kapcsolódik. Ez utóbbi körbe tartozik: tanulói tankönyv, ingyenes tankönyv, ped. szakkönyv-vásárlás, valamint a diáksport normatíva 50 %-a, melyek együttes számított előirányzata e Ft. A hagyományos értelemben vett intézményi céltartalék nagyságrendje e Ft, amely kizárólag az előre nem tervezhető, nem ismert nagyságrendű és összegű intézményeket érintő évközi változások finanszírozására szolgál e Ft-ot tervezünk a magasabb vezető állású közalkalmazottak közgyűlési határozattal biztosított egy havi illetményének megfelelő jutalmazási keretre. Illetmény-emelési céltartalékként a költségvetési törvényben elfogadottak szerint a közalkalmazotti körben szeptember 1-jétől esedékes 4,5 %-os illetményemelés fedezetét tervezzük. A költségvetési céltartalékok részletezését az 1.c. számú melléklet tartalmazza. 2. A központi kezelés kiadásai A Polgármesteri Hivatal központi kezelésű előirányzatai rendkívül sokrétűek és számos feladatot foglalnak magukban, melyek a 3. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. E feladatok előirányzat-tervezési elvei alapvetően megegyeznek az intézményi költségvetési számok fentiekben ismertetett gyakorlatával. A személyi kiadások előirányzatainak meghatározásakor a köztisztviselők vonatkozásában 6 %-os illetményalap-emelkedéssel - amely Békéscsabán a törvényi szabályozás szerinti 35 e Ft-nak felel meg - számoltunk. A Polgármesteri Hivatal két-két részben önálló gazdálkodású intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a törvényi bérfejlesztést érvényesítettük. Természetesen számításba vettük a polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségátalányának, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szintén hasonló arányú emelését is. A képviselői tiszteletdíjak nagyságrendjét szabályozó önkormányzati rendelet az illetményalaphoz kötötten állapítja meg a tiszteletdíjakat, így erről külön döntés nem szükséges.

13 7 Az energia költségek számadatainak kialakítása az intézmények költségvetési tervezésénél leírtakkal teljesen azonos módon történt. Egyes központi kezelésű feladatok dologi kiadási előirányzatainak meghatározásakor - így a városüzemeltetési feladatoknál is - 5 %-os növekménnyel számoltunk, azonban a szakfeladatok egy része nominál értéken maradt. Néhány kiemelt tétel előirányzata az alábbiak szerint alakult: - A szociális előirányzatok növekménye megfelel a nyugdíjemelkedés 6,3 %-os emelkedésének, valamint külön előirányzatot képezünk továbbra is az adósságkezelés önkormányzati kiadásaira. - A támogatások előirányzata összességében (sport, közművelődés, egyéb területeket érintően) a évi szinten maradnak, figyelembe véve az egyedi közgyűlési határozatokban szereplő, eldöntött nagyságrendeket. Figyelembevételre kerültek a megye-város egyeztető megbeszélésen érintett feladatok előirányzatai. - Az általános tartalék előirányzata e Ft. - A közcélúak foglalkoztatásának évi előirányzata már ismert, összegszerűen e Ft, amely jelentősen a évi szint alatt maradt évben is szerepeltetünk normatív állami hozzájárulás visszafizetésére tartalékolt e Ft-os nagyságrendű előirányzatot. - Külön tételként jelenik meg a központilag elrendelt kormányzati céltartalék képzési kötelezettség, melynek összege e Ft, ami a helyben maradó SZJA 17,25 %-ának felel meg. - IV. Felhalmozási kiadások Beruházási és felújítási kiadások címén összességében e Ft-ot szerepeltetünk a költségvetés első olvasatában, amely csak a legszükségesebb feladatok megoldására nyújt fedezetet a évi költségvetésben. Részleteiben a 4. és az 5. számú mellékletben mutatjuk be tételesen ezen előirányzatok tartalmát.

14 8 A felhalmozási kiadásokon belül kiemelten kezelt tételek zömében hibaelhárításhoz, kommunális fejlesztéshez kötődnek, illetve azon címzett- és céltámogatások saját forrását biztosítják, melyet az önkormányzat a központi pénzalapokból a közelmúltban megnyert, illetve megnyerni szándékozik. A fejlesztési kiadások között jelenik meg a korábban felvett hitelek tőke- és kamattörlesztése, amely összesen e Ft-os nagyságrendet képvisel. A 6. számú mellékletben Békéscsaba Megyei Jogú Város tartozásainak részletezését mutatjuk be. A évi hitelfelvételnél egy hosszabb távú (10 éves) hitelfelvételben gondolkodunk. V. Összegzés Tisztelt Közgyűlés! A fentiekben ismertetett bevételek és kiadások számbavételét követően a évi költségvetés e Ft fejlesztési hitel előirányzat beállításával hozható egyensúlyba. E nagyságrend is - figyelembe véve a korábbi években felvett hitelek törlesztését, valamint előretekintve a 2006-os költségvetési évre - jelentősnek mondható, ezért indokolt, hogy minden, még nem ismert többletbevétel, valamint a kötelezettségek számbavételét követően megmaradó szabadon felhasználható pénzmaradvány a hitelfelvételi előirányzat csökkentésére legyen fordítva. A évi költségvetés első olvasatát az érintett bizottságok megtárgyalták, s a közgyűlés által hozott döntést követően azt egyeztetnünk kell minden önálló és részben önálló gazdálkodású intézmény vezetőjével, valamint a Városi Érdekegyeztető Fórummal. Az egyeztetések lefolytatását követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése februári ülésének napirendjén szerepel a költségvetési rendelet megalkotása. Békéscsaba, január 27. Pap János polgármester

15 1. számú melléklet 1. oldal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása Ezer Ft évi költségvetési előirányzat évi terv % BEVÉTELEK Intézmények saját bevételei Polgármesteri Hivatal bevételei ebből: Vagyonkezelő Rt. befizetése Lakáseladás bevétele Vagyonhasznosítás bevétele Kamatbevétel Illeték Helyi adók Gépjármű adó SzJA helyben maradó része SzJA különbség mérséklése Normatív állami támogatás és SZJA normatív módon elosztott része Normatív kötött felhasználású áll.tám Címzett- és céltámogatás Központosított támogatás (Kisebbségi Önkormányzatonként Ft) Diszkont kincstárjegy beváltás Hitel felvétel Egyéb célhitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Fedezetszükséglet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

16 1. számú melléklet 2. oldal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása Ezer Ft évi költségvetési előirányzat évi terv % KIADÁSOK Hiteltörlesztés Fizetendő kamat Működési kiadások Intézmények Intézmények működési kiadásai Intézményi céltartalékok Kötött állami hozzájárulás Kötötten kezelt intézményi céltartalék Energia céltartalék Illetményemelési céltartalék Intézményi céltartalék Intéményvezetők jutalmára céltartalék Központi kezelés Városüz. városgazd.feladatok Vagyonkezelés Támogatások Megállapodás alap. Linemár Rt., Csaba Metál Rt. tám Sport - Oktatás - Közművelődés Egészségügyi ágazat - Városmarketing Szociális ágazat PH részben önálló int.és egyéb ell.feladatok Igazgatás Kisebbségi Önkormányzatok Kormányzati céltartalék Felhalmozási kiadások Fejlesztés Felújítás KIADÁSOK ÖSSZESEN Előirányzat levezetése: 2004.évi eredeti előirányzat Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszköz Réthy Pál Kórház saját bevétel Tűzoltóság támogatása évi koncepció bázisadata

17 3. sz. melléklet 1. oldal Központi kezelésű kiadások évi előirányzata Előirányzatból Személyi Előirányzat neve Előirányzat jellegű Járulékok Létszám kiadások (E/Ft) (E/Ft) (E/Ft) Fő Mezőgazdasági tevékenység Parkfenntartás Közterület karbantartás Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás Közutak - hidak üzemeltetése Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodás Építés és településfejlesztés Települési vízellátás Vízművek Rt üzemeltetési hozzájárulás Körös Volán támogatása Közvilágítás Képviselői alap Peremkerületi alap Egyéb közösségi szolgáltatás Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás Telekkialakítás kiadásai-franklin utca Ingatlan hasznosítához kapcs.áfa befiz.kötel Elkerülőút kiadásai Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcs. kiadás Panel Program önerő biztosítása Mezőgazdasági Innovációs Központ Építési tilalmak korlátozásának kártalanítása 500 Közcélú foglalkoztatás Települési hulladék kezelés Köztisztaság Közterület felügyelet Ingatlantulajdonosi köztisztasági tevékenység 777 Folyékony hulladék telep üzemeltetés 989 Folyékony hulladékkezelési támogatás 630 Temetkezési szolgáltatás Természetvédelemi feladatok Környezetvédelmi alap Egyéb elszámolások Támogatások Sporttámogatás Vállalkozói bölcsöde Kulturális alap Könyvtártámogatás Jókai Színház Nemzetközi Bábfesztivál Városházi esték Augusztus 20-i rendezvény Diáktanya Közalapítvány támogatása Balassi Közalapítvány támogatása Ifjusági feladatok Karitatív szervezetek támogatása KÉK bizottság támogatási keret Helyi építészeti értékek védelme Temetők fenntartásának támogatása Körösök völgye natúrpark tagdíj támogatás Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása Linemár Rt. Támogatása 5000 Csaba Metál Rt. Támogatása 5000 Munkáltatói lakáscélú támogatás 6 000

18 Központi kezelésű kiadások évi előirányzata 3. sz. melléklet 2. oldal Előirányzatból Személyi Előirányzat neve Előirányzat jellegű Járulékok Létszám kiadások (E/Ft) (E/Ft) (E/Ft) Fő Sportágazat Oktatási ágazat Sportfeladatok Oktatási célfeladat Központi Műhely működtetése Oktatásfejlesztési alap Közoktatási pályázatok saját erő alapja "Békéscsaba tehetségekért" pályázati keret Minőségirányítási és ellenőrzési feladatok Egészségügyi ágazat Állategészségügyi tevékenység Egészségmegőrzési önkormányzati program Meningitis és Hepatitis B elleni védőoltás támogatása 800 Közművelődési ágazat Városmarketing Szociális ágazat Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségi pályázati saját erő Jankai Galéria Média kapcsolat Városmarketing Kolbászfesztivál Városi bál Szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelmpótló támogatása Lakásfenntartási támogatás Adósságkez. szolg.-hoz kapcs.lakásfenntartási tám Lakásfenntartási t.-szemétszállítás Ápolási díj Eseti pénzbeli ellátások Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ellátási igazolvány Adósság kezelési szolgáltatás Gyermekvédelmi kapcsolatok ellátása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Eseti támogatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 32 Felsőfokú támogatás 507 Felsőoktatási ösztöndíj támogatás 2 500

19 Központi kezelésű kiadások évi előirányzata 3. sz. melléklet 3. oldal Előirányzatból Személyi Előirányzat neve Előirányzat jellegű Járulékok Létszám kiadások (E/Ft) (E/Ft) (E/Ft) Fő Étkezési térítési díj kedvezmény Lakáshoz jutás és lakástámogatás Lakáshoz jutás és lakástámogatás Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok Csabai Mérleg Katasztrófa védelem Helyi Védelmi Bizottság működtetése Nemzetközi kapcsolatok Vezetői keret Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei Önkormányzati igazgatás Körzeti igazgatási feladatok Gyámhivatal Építéshatósági feladatok Okmányiroda Gondnoksági feladatok Gondnokság Közhasznú munkások foglalkoztatása Vendégház Családi ünnepek szervezése Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kapcsolódó feladatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Helyettes szülői hálózat működtetése Hajléktalanok Átmeneti Szállása Családok Átmeneti Otthona Utcai szociális munka Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Tájház Román Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Általános tartalék Céltartalék Normatív állami hj. Visszafizetése Összesen:

20 4. sz. melléklet, 1. oldal Az önkormányzat évi fejlesztési kiadásai SOR- SZÁM TÁRGY HATÁROZAT SZÁMA évi tervjavaslat ezer Ft 1 Fejlesztések ebből: A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet évi céltámogatott gép-műszer beszerzés saját forrása (összesen eft-ból: igényelhető céltámogatás eft, 627/2004. (XI.18.) közgy szükséges saját forrás eft) 2 Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése (összesen eft-ból: címzett támogatás eft, saját forrás eft) 120/2002. (III.7.) közgy /2004. (XI.18.) közgy Sarkantyú u. 2.sz. alatti idősek klubja létesítése 324/2004. (VI.24.) közgy. 632/2004. (XI.18.) közgy. 4 Fövenyes utca 1/a. idősek klubja létesítése 633/2004. (XI.18.) közgy Támogató szolgálat bővítése - gépjármű vásárlás 629/2004. (XI.18.) közgy. 2. pont Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukciója ( eft-ból címzett támogatás eft, saját forrás eft) 200/2003. (III.27.) közgy "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forásának biztosítása ( eft összköltségű beruházáshoz igényelt támogatás eft, saját 523/2004. (IX.23.) közgy. 861 természetbeni forrás eft, saját pénzbeni forrás eft, amely 60%-a EU Önerő Alap eft, célhitel eft) Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách Utcai Általános 156/2004. (III.25.) közgy. Iskola és a 11. sz. Általános Iskola integrációja) II. pont. Madách utcai épületrekonstrukció A békéscsabai sportlétesítmény rekonstrukció program négyoldalú megállapodása Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztési terve 8 település belterületi belvízrendezése címzett támogatással megvalósuló beruházás saját forrása (összesen eftösszköltésgű beruházás Békéscsabát érintő része eft, amelyből támogatás eft és saját forrás eft) Békéscsaba III-IV. kerületi északi rész vízrendezési pályázatának előkészítése (vízjogi létesítési engedély tervek készítése) 435/2003. (VII.10.) közgy /2002. (III.7.) közgy. 510/2003. (IX.18.) közgy. 27/2003. (I.30.) közgy. 187/2003.(III.27.) közgy /2004. (XI.18.) közgy

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról 1025 T/1498/1 2010. november Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0483 Témaszám:

Részletesebben