BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Oktatási Közművelődési és Sportiroda Pénzügyi és Gazdasági Iroda Véleményező: Oktatási Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Tárgy: Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épületösszevonás terveinek bemutatása Tisztelt Közgyűlés! A évi önkormányzati költségvetés koncepciójáról hozott 690/2004. (XII.16.) közgyűlési határozatában egyebek mellett a következő döntést hozta: A közgyűlés az 520/2004. (IX.23.) közgyűlési határozat 2./, 3./ pontját módosítja azzal, hogy a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épületén belül csak a legszükségesebb, halaszthatatlan átalakítások elvégzése tervezhető. A terveket a januári közgyűlésen be kell mutatni. A két épület összevonása miatt szükséges átalakítások építési engedélytervei és a tenderdokumentációja elkészült. Tervezője a Csabai Építésziroda Bt. A teljes dokumentáció az előkészítésben résztvevő irodáknál megtekinthető, terjedelmi okok miatt, jelen előterjesztéshez csak a műszaki leírást, a helyszínrajzot és a szintenkénti alaprajzokat csatoljuk. Az alaprajzokon az átalakítással érintett helyiségek jelenlegi rendeltetése, bontandó falai és nyílászárói sárga színnel, az újak sötét pirossal vannak jelölve. A falbontással érintett helyiségek padlóburkolata részben felújítandó. Az elektromos, fűtési, víz, és csatornahálózat, valamint szerelvényeik is csak ezekben a helyiségekben lesznek a szükséges mértékben átalakítva, felújítva. Az épületek tervezett összenyitásra szintenként két helyen kerül sor, ahol tűzgátló ajtókat szükséges beépíteni. Az épület részbeni akadálymentesítését célozzák a bejáratokhoz tervezett lejtők, a felvonó és a földszinten kialakítandó akadálymentes mosdó-wc. Egyéb felújítást a tenderterv nem tartalmaz, bár a felújítás több szerkezeti elem vonatkozásában időszerű lenne. A tenderdokumentáció része a tételes költségvetési kiírás, amelyet a tervező beárazott. Eszerint a tervezett átalakítás bruttó költsége ezer forint. Amennyiben a évi önkormányzati költségvetésben ez az összeg nem lenne biztosítható, akkor az átalakítás egy része későbbre átütemezhető

2 A később megvalósítható átalakítások: 1. A felvonó szerelés gépészeti része eft 2. Tornaszoba átalakítása tantermekké.618 eft 3. Rajztermek és kapcsolódó helyiségeik kialakítása a nyomdaipari tanműhelyből eft 4. Szintenkénti összenyitás csak a felvonó felőli oldalon eft Az épületek összenyitását szintenként csak a felvonó felőli oldalon oktatás szakmai szempontból, és az épület terjedelme miatt sem tarjuk helyesnek, ezért a terv szerinti megvalósítást javasoljuk. A rajzterem és kapcsolódó helyiségeinek későbbi kialakítása több helyiség rendeltetésváltozásával is összefügg, ezért célszerű lenne az első ütemben megvalósítani. Előzőek szerint tehát a feladatok részbeni (a felvonó szerelés gépészeti részének és a tornaszoba tantermekké alakításának) átütemezésével ezer forinttal csökkenhet az átalakítás ezer forintra becsült teljes költsége, amely ezek után eft. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az átalakítási tervek ismeretében engedélyezze az átalakítási munkák elvégzését. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: - Oktatási, Közművelődési és Sportiroda a munkaterület biztosításának megszervezéséért, - Pénzügyi és Gazdasági Iroda az átalakítási munkák megvalósításáért. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épület-összevonásának terveit megismerte, és az épület tervezett átalakítását eft előirányzattal jóváhagyja. Az épület egyéb indokolt felújításait, az éves költségvetési rendeletben biztosított felújítási keret felosztásánál kell figyelembe venni. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 25. Békéscsaba, január 27. Ellenjegyzés: Pap János polgármester Jogi:... Pénzügyi:

3 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Előadó: Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) NYILVÁNOS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Szervezési és Önkormányzati Csoport Tárgy: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása pályázat, GVOP Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 314/2004.(V.27.) sz. határozat alapján SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT - AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ- SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE GVOP pályázati felhívásra beadott pályázata, melynek címe: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása kedvező elbírálásban részesült. A projekt teljes költségvetése Igényelt támogatás Saját forrás e Ft ,5 e Ft ,5 e Ft. Az igényelt támogatást önkormányzatunk teljes mértékben megkapta, melyről az értesítés december 22-én érkezett meg a támogatási szerződés megküldését 30 napon belül ígérték. A saját forrásra vonatkozóan a Belügyminisztériumhoz pályázat került benyújtásra, melyre az ígérvény december 30-i dátumú levélben megérkezett: e Ft-ról. A fent említett közgyűlésen kívül a Tisztelt Közgyűlés még három alkalommal foglalkozott ezzel a pályázattal, melyről a döntések jelen előterjesztés mellékletét képezik ( 345/2004.(VI:24.), 500/2004.(IX.23.), 501/2004.(IX.23.)).

4 A Közbeszerzésről szóló évi CXXIX. sz. tv-ben foglalt értékhatárok tekintetében a kapott támogatás összege meghaladja a SDR-nek megfelelő eurót ( 32..) A szabályozás értelmében a pályázathoz kapcsolódó valamennyi beszerzést, így a projekt menedzselését is, a fent említett törvény szabályai szerint szükséges lebonyolítani. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Szervezési és Önkormányzati Csoport, Városüzemeltetési Iroda, Számítástechnikai Csoport HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város nyertes pályázatát ( SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT - AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE GVOP pályázat, melynek címe: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása) a Közbeszerzésről szóló évi CXXIX. sz. törvényben foglalt értékhatárok alapján a pályázathoz kapcsolódó valamennyi beszerzést e törvény szabályai szerint bonyolítja le. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztja az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása közbeszerzési eljárásaiban közreműködő képviselő tagjait: képviselők személyében. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Pap János polgármestert, hogy jelölje ki az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása közbeszerzési eljárásaiban közreműködő hivatali tagokat. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 314/2004.(V.27.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal Békéscsaba, január 18. Pap János polgármester Ellenjegyzés: Jogi:.. Pénzügyi:..

5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének./2005. (I.27.) számú határozata a évi költségvetésről - első olvasat - Békéscsaba, január 27.

6 Előkészítő: Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő: Pap János polgármester Véleményező: Pénzügyi- Költségvetési Bizottság Ikt. szám: VIII.257/2005. Tárgy: évi költségvetés első olvasata Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetésének első olvasatát. Békéscsaba, január 27. Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Pap János polgármester

7 Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetése első olvasatának szöveges indokolása I. Bevezető Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évre vonatkozó költségvetési koncepciót a december 16-ai ülésén tárgyalta, s a 690/2004. (XII.16.) számú határozattal fogadta el, s jelölte ki a további tervezési feladatokat. Az akkor rendelkezésre álló információink alapján a tervezhető bevételek és szükséges kiadások egyenlegeként több mint e Ft fedezetszükséglet jelent meg az előterjesztésben. A közgyűlést követő napokban került elfogadásra a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló 2004: CXXXV. törvény, az év zárását követően, valamint a részletes tervező munka számításai nyomán összeállt a beterjesztett első olvasatú költségvetés. Az ismertté vált központi költségvetési többlet-támogatások, a helyi saját bevételek áttekintése, a kiadások pontos tervezése, a hitelfelvételi előirányzat nagyságát jelentősen mérsékelte. Az alábbiakban néhány nagyobb tételt sorolunk fel, amely a költségvetési fedezetszükséglet szempontjából mutatja be a változásokat. ezer Ft-ban A közgyűlés a 690/2004. (XII.16.) számú közgyűlési határozat alapján a beruházások közül az alábbiakat kell kivenni: Szennyvízcsatorna-építés Spaten söröző parképítés Repülőtér-fejlesztés Az illeték-bevételi előirányzatot a évi ténybevétel 5 %-os emelésével javasoljuk meghatározni ( e Ft) A gépjárműadó bevételi előirányzatot a évi ténybevétel szintjére javasoljuk emelni ( e Ft)

8 2 A helyi adóbevételi előirányzatot a évi tény 5 %-os emelésével javasoljuk meghatározni ( e Ft) Az elfogadott költségvetési törvény változtatta a normatívák nagyságrendjét, a növekmény e Ft Az elfogadott költségvetési törvény jelentősen módosította a személyi jövedelemadó kiegészítés szabályait és nagyságrendjét, a növekmény e Ft Javasolunk beállítani a költségvetésbe egyéb célhitel címen olyan nagyságrendet, amely a beruházások között szereplő egyes célokhoz kapcsolódna, melyek pénzügyi teljesítése évben realizálódna. (Madách utcai épületrekonstrukció, Közgazdasági. Sz.i. rekonstrukció önrésze, szennyvíz-gazdálkodási project előkészítése, a sétáló utca kiépítésének folytatása) Az Erste Bankhoz kapcsolódó ingatlanvásárlás céljára évben e Ft-ot fizettünk, ha a pert elveszítjük, ezen összeg visszajár A beruházások között e Ft szerepel a stadionrekonstrukció évi ütemére, azonban ebből e Ft-nak már a október 20-ai közgyűlés forrást biztosított, amely pénzmaradványként fog megjelenni Az elfogadott költségvetési törvény a közalkalmazottak részére 7,5-4,5 %-os bérfejlesztést döntött el, a koncepcióban azonban 6 %-os bérfejlesztés szerepel, további fedezetigény A 695/2004. (XII.16.) számú határozat döntött 3 fő utcai szociális munkás alkalmazásáról Az Egyesített Szociális Intézmény létszámbővítése március 1-jétől decemberi közgyűlési döntés alapján 18 fő, pontos fedezetszükségletére januárban kell visszatérni, az intézményi céltartalék növelése szükséges

9 3 Az előbbiekben említett két tételhez év közben normatívát tudunk majd leigényelni, melynek nagyságrendje Az igazgatásban a decemberi döntések alapján többletköltségek jelentkeznek a dolgozók felmentési ideje és jubileumi jutalma miatt, a koncepcióban már szerepeltetetteken felül A költségvetési törvényben 8,4 milliárd Ft szerepel országos szinten az önkormányzatok bérkiadásaihoz. Békéscsabát megillető összeg e Ft A fenti módosítások és egyéb, itt nem részletezett tervezési számítások sem tüntetik el teljes mértékben a fedezethiányt, annak nagyságrendje e Ft összegű további hitelfelvételként jelenik meg. A felsorolásból kiemelkedik egy jelentős nagyságrendű tétel, még pedig a személyi jövedelemadó kiegészítésének megemelkedett nagyságrendje. Békéscsaba azért részesülhet több mint 372 M Ft összegű bevételben, mert a költségvetési törvény oly módon került elfogadásra, hogy a térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok felsorolása kiterjesztésre került a megyei jogú városokra is. E módosítás a békéscsabai költségvetési koncepció készítésekor még nem volt elfogadva, az összeg hivatalos értesítés útján január 17-én jutott tudomásunkra. Ezen nagyságrend már jelentősen növelte a központi költségvetés hozzájárulását az önkormányzati feladat-ellátáshoz, melynek összehasonlító táblázatát az 1. b. számú melléklet tartalmazza. Az első olvasatú költségvetés mind az intézmények, mind a központi kezelésű feladatok, beruházások és felújítások tekintetében részletes feladatonkénti bontást tartalmaz. Az első olvasatú költségvetés tartalmazza továbbá a városi Tűzoltó-parancsnokság előirányzatát e Ft nagyságrendben. A évi költségvetés főösszege - a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet előirányzata nélkül e Ft, melynek összesített pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be. A továbbiakban röviden összefoglaljuk a költségvetési előirányzatok kialakításának számítási alapelveit.

10 4 II. Bevételek Az intézmények saját bevételeinek e Ft-os nagyságrendjével számolunk, amely az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 5 %-os növekményt jelent. Megítélésünk szerint ez a növekedési dinamika teljesíthető, figyelemmel az intézmények korábbi években tapasztalt adataira. A jelzett bevételi összeg meghatározó részét az élelmezéshez kapcsolódó térítési díjak biztosítják. Az intézményi költségvetések kialakítása során továbbra sem számoltunk a pályázati átvett pénzeszközökkel, szakképzési hozzájárulásokkal a céljellegű felhasználás biztosítása érdekében. A Polgármesteri Hivatal egyik főbb bevételi forrását a Vagyonkezelő Rt. befizetései és a lakáseladás, valamint a vagyonhasznosítás bevételei képezik. Ezen tételek előirányzatait részben szükség által diktáltan, részben kényszerűségből, részben pedig tapasztalati úton határoztuk meg. Kamatbevételként mintegy 6,6 %-os növekménnyel számolunk a évi költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva, ami azt jelenti, hogy napi átlagban e Ft összegű tőkét kell valamilyen formában (értékpapírban, államkötvényben) éves viszonylatban lekötve tartani 10 %-os kamat, illetve hozamszint mellett. Az illetékbevételi előirányzat e Ft, amely a évi tényleges bevétel 5 %-kal történő megemelésének felel meg. A helyi adók előirányzatának meghatározásakor egyértelműen inflációkövetésben gondolkodtunk, ennek megfelelően a évi ténybevétel 5 %-os növelésével, e Ft-os nagyságrendben szerepeltetjük az előirányzatot. A gépjárműadó előirányzatát a évi ténybevétel szintjére javasoljuk emelni, amely e Ft-nak felel meg. A személyi jövedelemadó és a normatív állami hozzájárulás különböző jogcímeken beszabályozott részei központi döntésen alapulnak.

11 5 Az 1. a. számú melléklet a évi normatív állami hozzájárulásokat, valamint a kötött felhasználású normatív támogatásokat tartalmazza, az 1. b. számú melléklet pedig összehasonlítja a központi költségvetésből származó támogatások alakulását. Címzett támogatásként a két megnyert és folyamatban lévő beruházás évi összege jelenik meg. Központosított előirányzatként tüntetjük fel az önkormányzati bérkiadáshoz a korábbiakban már bemutatott nagyságrendet, valamint a négy kisebbségi önkormányzat központi működési támogatását. A évi költségvetés zárása előtt pénzmaradványt nem javasolunk szerepeltetni a évi költségvetés bevételi oldalán. III. Működési kiadások 1. Intézményi kiadások Az intézményekhez kapcsolódó előirányzatokat részleteiben és összehasonlítható módon a 2. számú mellékletek (a tól e ig) tartalmazzák. Az intézményi kiadási előirányzatok tervezési alapelveit az alábbiakban foglaljuk össze: A személyi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a év folyamán intézményeket érintően meghozott közgyűlési döntéseket. Számításba vettük az oktatási intézmények 2004 / 2005-ös tanévének felülvizsgált órabank számításait. A tervezett előirányzat tartalmazza a soros előlépések fedezetigényét s a minőségi munkavégzésért járó juttatás növekedését január 1-jétől a közalkalmazotti illetménytábla-változás 7,5 %-os bérfejlesztést tartalmaz, melynek pénzügyi kihatását az intézményi költségvetési előirányzatokban már érvényesítettük. A dologi kiadások egyik részét az energiaköltségek biztosítása jelenti évben is célunk, hogy az intézmények részére korrekt módon biztosításra kerüljön a gáz-, a villamos energia-, és a vízfogyasztás kiadási szükséglete. Az energiaköltségek tervezése továbbra is a megszokott módon történik, vagyis három év átlagos naturális fogyasztása szorozva a jelenleg ismert árakkal. Az évközi árváltozások kompenzálására pedig e Ft tartalékot képeztünk.

12 6 Az egyéb dologi kiadások tekintetében 5 %-os növekménnyel számolunk. Intézményi céltartalékként tervezzük továbbra is a normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásokat, ezek összege e Ft, ezen túlmenően céltartalékba javasoljuk helyezni alapvetően az oktatási intézményekhez kapcsolódó olyan évtől normatív állami hozzájárulásként igénybe vehető előirányzatokat, melyeknek a céljellegű felhasználásához és elszámoltatásához önkormányzati érdek kapcsolódik. Ez utóbbi körbe tartozik: tanulói tankönyv, ingyenes tankönyv, ped. szakkönyv-vásárlás, valamint a diáksport normatíva 50 %-a, melyek együttes számított előirányzata e Ft. A hagyományos értelemben vett intézményi céltartalék nagyságrendje e Ft, amely kizárólag az előre nem tervezhető, nem ismert nagyságrendű és összegű intézményeket érintő évközi változások finanszírozására szolgál e Ft-ot tervezünk a magasabb vezető állású közalkalmazottak közgyűlési határozattal biztosított egy havi illetményének megfelelő jutalmazási keretre. Illetmény-emelési céltartalékként a költségvetési törvényben elfogadottak szerint a közalkalmazotti körben szeptember 1-jétől esedékes 4,5 %-os illetményemelés fedezetét tervezzük. A költségvetési céltartalékok részletezését az 1.c. számú melléklet tartalmazza. 2. A központi kezelés kiadásai A Polgármesteri Hivatal központi kezelésű előirányzatai rendkívül sokrétűek és számos feladatot foglalnak magukban, melyek a 3. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. E feladatok előirányzat-tervezési elvei alapvetően megegyeznek az intézményi költségvetési számok fentiekben ismertetett gyakorlatával. A személyi kiadások előirányzatainak meghatározásakor a köztisztviselők vonatkozásában 6 %-os illetményalap-emelkedéssel - amely Békéscsabán a törvényi szabályozás szerinti 35 e Ft-nak felel meg - számoltunk. A Polgármesteri Hivatal két-két részben önálló gazdálkodású intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a törvényi bérfejlesztést érvényesítettük. Természetesen számításba vettük a polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségátalányának, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szintén hasonló arányú emelését is. A képviselői tiszteletdíjak nagyságrendjét szabályozó önkormányzati rendelet az illetményalaphoz kötötten állapítja meg a tiszteletdíjakat, így erről külön döntés nem szükséges.

13 7 Az energia költségek számadatainak kialakítása az intézmények költségvetési tervezésénél leírtakkal teljesen azonos módon történt. Egyes központi kezelésű feladatok dologi kiadási előirányzatainak meghatározásakor - így a városüzemeltetési feladatoknál is - 5 %-os növekménnyel számoltunk, azonban a szakfeladatok egy része nominál értéken maradt. Néhány kiemelt tétel előirányzata az alábbiak szerint alakult: - A szociális előirányzatok növekménye megfelel a nyugdíjemelkedés 6,3 %-os emelkedésének, valamint külön előirányzatot képezünk továbbra is az adósságkezelés önkormányzati kiadásaira. - A támogatások előirányzata összességében (sport, közművelődés, egyéb területeket érintően) a évi szinten maradnak, figyelembe véve az egyedi közgyűlési határozatokban szereplő, eldöntött nagyságrendeket. Figyelembevételre kerültek a megye-város egyeztető megbeszélésen érintett feladatok előirányzatai. - Az általános tartalék előirányzata e Ft. - A közcélúak foglalkoztatásának évi előirányzata már ismert, összegszerűen e Ft, amely jelentősen a évi szint alatt maradt évben is szerepeltetünk normatív állami hozzájárulás visszafizetésére tartalékolt e Ft-os nagyságrendű előirányzatot. - Külön tételként jelenik meg a központilag elrendelt kormányzati céltartalék képzési kötelezettség, melynek összege e Ft, ami a helyben maradó SZJA 17,25 %-ának felel meg. - IV. Felhalmozási kiadások Beruházási és felújítási kiadások címén összességében e Ft-ot szerepeltetünk a költségvetés első olvasatában, amely csak a legszükségesebb feladatok megoldására nyújt fedezetet a évi költségvetésben. Részleteiben a 4. és az 5. számú mellékletben mutatjuk be tételesen ezen előirányzatok tartalmát.

14 8 A felhalmozási kiadásokon belül kiemelten kezelt tételek zömében hibaelhárításhoz, kommunális fejlesztéshez kötődnek, illetve azon címzett- és céltámogatások saját forrását biztosítják, melyet az önkormányzat a központi pénzalapokból a közelmúltban megnyert, illetve megnyerni szándékozik. A fejlesztési kiadások között jelenik meg a korábban felvett hitelek tőke- és kamattörlesztése, amely összesen e Ft-os nagyságrendet képvisel. A 6. számú mellékletben Békéscsaba Megyei Jogú Város tartozásainak részletezését mutatjuk be. A évi hitelfelvételnél egy hosszabb távú (10 éves) hitelfelvételben gondolkodunk. V. Összegzés Tisztelt Közgyűlés! A fentiekben ismertetett bevételek és kiadások számbavételét követően a évi költségvetés e Ft fejlesztési hitel előirányzat beállításával hozható egyensúlyba. E nagyságrend is - figyelembe véve a korábbi években felvett hitelek törlesztését, valamint előretekintve a 2006-os költségvetési évre - jelentősnek mondható, ezért indokolt, hogy minden, még nem ismert többletbevétel, valamint a kötelezettségek számbavételét követően megmaradó szabadon felhasználható pénzmaradvány a hitelfelvételi előirányzat csökkentésére legyen fordítva. A évi költségvetés első olvasatát az érintett bizottságok megtárgyalták, s a közgyűlés által hozott döntést követően azt egyeztetnünk kell minden önálló és részben önálló gazdálkodású intézmény vezetőjével, valamint a Városi Érdekegyeztető Fórummal. Az egyeztetések lefolytatását követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése februári ülésének napirendjén szerepel a költségvetési rendelet megalkotása. Békéscsaba, január 27. Pap János polgármester

15 1. számú melléklet 1. oldal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása Ezer Ft évi költségvetési előirányzat évi terv % BEVÉTELEK Intézmények saját bevételei Polgármesteri Hivatal bevételei ebből: Vagyonkezelő Rt. befizetése Lakáseladás bevétele Vagyonhasznosítás bevétele Kamatbevétel Illeték Helyi adók Gépjármű adó SzJA helyben maradó része SzJA különbség mérséklése Normatív állami támogatás és SZJA normatív módon elosztott része Normatív kötött felhasználású áll.tám Címzett- és céltámogatás Központosított támogatás (Kisebbségi Önkormányzatonként Ft) Diszkont kincstárjegy beváltás Hitel felvétel Egyéb célhitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Fedezetszükséglet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

16 1. számú melléklet 2. oldal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása Ezer Ft évi költségvetési előirányzat évi terv % KIADÁSOK Hiteltörlesztés Fizetendő kamat Működési kiadások Intézmények Intézmények működési kiadásai Intézményi céltartalékok Kötött állami hozzájárulás Kötötten kezelt intézményi céltartalék Energia céltartalék Illetményemelési céltartalék Intézményi céltartalék Intéményvezetők jutalmára céltartalék Központi kezelés Városüz. városgazd.feladatok Vagyonkezelés Támogatások Megállapodás alap. Linemár Rt., Csaba Metál Rt. tám Sport - Oktatás - Közművelődés Egészségügyi ágazat - Városmarketing Szociális ágazat PH részben önálló int.és egyéb ell.feladatok Igazgatás Kisebbségi Önkormányzatok Kormányzati céltartalék Felhalmozási kiadások Fejlesztés Felújítás KIADÁSOK ÖSSZESEN Előirányzat levezetése: 2004.évi eredeti előirányzat Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszköz Réthy Pál Kórház saját bevétel Tűzoltóság támogatása évi koncepció bázisadata

17 3. sz. melléklet 1. oldal Központi kezelésű kiadások évi előirányzata Előirányzatból Személyi Előirányzat neve Előirányzat jellegű Járulékok Létszám kiadások (E/Ft) (E/Ft) (E/Ft) Fő Mezőgazdasági tevékenység Parkfenntartás Közterület karbantartás Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás Közutak - hidak üzemeltetése Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodás Építés és településfejlesztés Települési vízellátás Vízművek Rt üzemeltetési hozzájárulás Körös Volán támogatása Közvilágítás Képviselői alap Peremkerületi alap Egyéb közösségi szolgáltatás Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás Telekkialakítás kiadásai-franklin utca Ingatlan hasznosítához kapcs.áfa befiz.kötel Elkerülőút kiadásai Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcs. kiadás Panel Program önerő biztosítása Mezőgazdasági Innovációs Központ Építési tilalmak korlátozásának kártalanítása 500 Közcélú foglalkoztatás Települési hulladék kezelés Köztisztaság Közterület felügyelet Ingatlantulajdonosi köztisztasági tevékenység 777 Folyékony hulladék telep üzemeltetés 989 Folyékony hulladékkezelési támogatás 630 Temetkezési szolgáltatás Természetvédelemi feladatok Környezetvédelmi alap Egyéb elszámolások Támogatások Sporttámogatás Vállalkozói bölcsöde Kulturális alap Könyvtártámogatás Jókai Színház Nemzetközi Bábfesztivál Városházi esték Augusztus 20-i rendezvény Diáktanya Közalapítvány támogatása Balassi Közalapítvány támogatása Ifjusági feladatok Karitatív szervezetek támogatása KÉK bizottság támogatási keret Helyi építészeti értékek védelme Temetők fenntartásának támogatása Körösök völgye natúrpark tagdíj támogatás Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása Linemár Rt. Támogatása 5000 Csaba Metál Rt. Támogatása 5000 Munkáltatói lakáscélú támogatás 6 000

18 Központi kezelésű kiadások évi előirányzata 3. sz. melléklet 2. oldal Előirányzatból Személyi Előirányzat neve Előirányzat jellegű Járulékok Létszám kiadások (E/Ft) (E/Ft) (E/Ft) Fő Sportágazat Oktatási ágazat Sportfeladatok Oktatási célfeladat Központi Műhely működtetése Oktatásfejlesztési alap Közoktatási pályázatok saját erő alapja "Békéscsaba tehetségekért" pályázati keret Minőségirányítási és ellenőrzési feladatok Egészségügyi ágazat Állategészségügyi tevékenység Egészségmegőrzési önkormányzati program Meningitis és Hepatitis B elleni védőoltás támogatása 800 Közművelődési ágazat Városmarketing Szociális ágazat Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségi pályázati saját erő Jankai Galéria Média kapcsolat Városmarketing Kolbászfesztivál Városi bál Szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelmpótló támogatása Lakásfenntartási támogatás Adósságkez. szolg.-hoz kapcs.lakásfenntartási tám Lakásfenntartási t.-szemétszállítás Ápolási díj Eseti pénzbeli ellátások Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ellátási igazolvány Adósság kezelési szolgáltatás Gyermekvédelmi kapcsolatok ellátása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Eseti támogatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 32 Felsőfokú támogatás 507 Felsőoktatási ösztöndíj támogatás 2 500

19 Központi kezelésű kiadások évi előirányzata 3. sz. melléklet 3. oldal Előirányzatból Személyi Előirányzat neve Előirányzat jellegű Járulékok Létszám kiadások (E/Ft) (E/Ft) (E/Ft) Fő Étkezési térítési díj kedvezmény Lakáshoz jutás és lakástámogatás Lakáshoz jutás és lakástámogatás Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok Csabai Mérleg Katasztrófa védelem Helyi Védelmi Bizottság működtetése Nemzetközi kapcsolatok Vezetői keret Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei Önkormányzati igazgatás Körzeti igazgatási feladatok Gyámhivatal Építéshatósági feladatok Okmányiroda Gondnoksági feladatok Gondnokság Közhasznú munkások foglalkoztatása Vendégház Családi ünnepek szervezése Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kapcsolódó feladatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Helyettes szülői hálózat működtetése Hajléktalanok Átmeneti Szállása Családok Átmeneti Otthona Utcai szociális munka Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Tájház Román Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Általános tartalék Céltartalék Normatív állami hj. Visszafizetése Összesen:

20 4. sz. melléklet, 1. oldal Az önkormányzat évi fejlesztési kiadásai SOR- SZÁM TÁRGY HATÁROZAT SZÁMA évi tervjavaslat ezer Ft 1 Fejlesztések ebből: A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet évi céltámogatott gép-műszer beszerzés saját forrása (összesen eft-ból: igényelhető céltámogatás eft, 627/2004. (XI.18.) közgy szükséges saját forrás eft) 2 Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése (összesen eft-ból: címzett támogatás eft, saját forrás eft) 120/2002. (III.7.) közgy /2004. (XI.18.) közgy Sarkantyú u. 2.sz. alatti idősek klubja létesítése 324/2004. (VI.24.) közgy. 632/2004. (XI.18.) közgy. 4 Fövenyes utca 1/a. idősek klubja létesítése 633/2004. (XI.18.) közgy Támogató szolgálat bővítése - gépjármű vásárlás 629/2004. (XI.18.) közgy. 2. pont Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukciója ( eft-ból címzett támogatás eft, saját forrás eft) 200/2003. (III.27.) közgy "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forásának biztosítása ( eft összköltségű beruházáshoz igényelt támogatás eft, saját 523/2004. (IX.23.) közgy. 861 természetbeni forrás eft, saját pénzbeni forrás eft, amely 60%-a EU Önerő Alap eft, célhitel eft) Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách Utcai Általános 156/2004. (III.25.) közgy. Iskola és a 11. sz. Általános Iskola integrációja) II. pont. Madách utcai épületrekonstrukció A békéscsabai sportlétesítmény rekonstrukció program négyoldalú megállapodása Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztési terve 8 település belterületi belvízrendezése címzett támogatással megvalósuló beruházás saját forrása (összesen eftösszköltésgű beruházás Békéscsabát érintő része eft, amelyből támogatás eft és saját forrás eft) Békéscsaba III-IV. kerületi északi rész vízrendezési pályázatának előkészítése (vízjogi létesítési engedély tervek készítése) 435/2003. (VII.10.) közgy /2002. (III.7.) közgy. 510/2003. (IX.18.) közgy. 27/2003. (I.30.) közgy. 187/2003.(III.27.) közgy /2004. (XI.18.) közgy

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai 3. melléklet 1. oldal kiadásai Kiemelt Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások 140 175 összesen: 140 175 Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VIII. 240-18/2005.

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-8/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2012.évi költségvetését a 2/2012. (II.06.) számú rendeletével hagyta

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(VI.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben