Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon"

Átírás

1 Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian

2 Vállalkozás definició A vállalkozás valami új és érdekes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot és megkapja a folyamat révén keletkező anyagi és személyes megelégedettséget nyújtó elismerést. Robert Hisrich 1985

3 Vállalkozásformák Egyéni vállalkozás 1 Mikrovállalkozás max. 10 fő, legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg Kisvállalkozás - 50 fő, legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg Közepes vállalkozás fő, legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg Közkereseti és betéti társaság - 2 vagy több tag együttműködése társasági szerződés alapján Korlátolt felelősségű társaság - tőkeegyesítő jellegű, törzstőke min Ft, össz Ft Szövetkezet - természetes és jogi személyek, részjegy min Ft Részvénytársaság - meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőke Kooperációs társaság - tagok gazdálkodása eredményességének előmozdítására alapított jogi személy

4 Kisvállalkozások fejlesztésének állami eszközei Pénzügyi eszközök: Hitelgarancia (a Garantiqa Hitelgarancia ZRt kevesebb mint 10%- át fedi le a KKV-k hiteleinek ) Faktoring (a piaci potenciál 4-5%-át éri csak el ) Lízing Bankhitel (a hazai vállalkozások ~20%-a bankképes, de a hitelállomány nő, 2500 mrdft felett van ) Hitelprogramok mikro-finanszírozás, árfolyam-garancia Közvetlen egyedi támogatások (konkrét célokhoz pl. innováció, K +F, felzárkóztatás, inkább pályázatok, EU-ban tiltott ) Tőkeprogramok (magánbefektetői források bevonása, állami tőkével együtt ) (egyéni vállalkozói hitelek a lakossághoz sorolódnak, a lakossági hitelállomány ~3%-a)

5 Kisvállalkozások fejlesztésének állami eszközei Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése : Inkubátorházak Ipari parkok Innováció menedzselése Logisztikai központok Tudásközpontok (oktatás, tanácsadás, információszolgáltatás és mentorálás együtt ) Uniós források bevonása, ill. szétosztása (pl. operatív programok a versenyképesség, humánerőforrásfejlesztés, környezetvédelem, agrár- és vidékfejlesztés és regionális fejlesztés területén )

6 Kisvállalkozásokat érintő adó- és járulékrendszer EVA (ld. később) SZJA Társasági adó (beruházási, ill. fejlesztési kedvezmények) Iparűzési adó (önkormányzaté, társasági adó alapját csökkenti) ÁFA Jövedéki adó Regisztrációs adó Helyi adók (építmény-, telek-, gépjárműadó önkormányzaté ) TB járulék (nyugdíj és egészségbiztosítási járulék) Innovációs járulék (GT-knél ) Munkaadói járulék Szakképzési járulék

7 Új vállalkozás indítását motiváló tényezők: rossz munkahelyi légkör, elviselhetetlen főnök költözés, nyugdíjazás, elbocsátás környezeti hatás (család, tanár, munkatárs) üzleti iskola, inkubátor ház, vállalkozói szervezetek, vállalkozásfejlesztési alapítványok új termék, új piaci lehetőségek állami pályázatok (pl. kábel tv, szabványos irányítási rendszerek, ingatlan értékelés) Új vállalkozás indítása életstílus váltás

8 Az innováció szerepe Az innováció a gazdasági fejlődés kulcsa; szervezetben folyó tevékenység, ismeretek termékek szolgáltatások szervezet munkamódszerek kapcsolatrendszerek a fogyasztói-felhasználói igények új, az eddiginél magasabb szintű kielégítése céljából

9 KKV-k működését támogató szervezetek Magyarországon 1. (a teljesség igény nélkül) Vállalkozásfejlesztési Tanács (kormány egyeztető szerve, jogszabály előkészítés, támogatási programok meghatározása) Megyei és Fővárosi Vállalkozásfejlesztési Alapítványok (független, szakmai tanácsadás, inkubátorházak létrehozása, kül. KKV programok végrehajtása) Kamarai Rendszer Regionális Fejlesztési Holding Rt. (regionális egyenlőtlenségek kiegyenlítésa, programok szakmai lebonyolítása, volt SAPARD Irodák; Regionális Fejlesztési Ügynökségek Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (befektetés ösztönzés, piacra-jutás támogatása;

10 KKV-k működését támogató szervezetek Magyarországon 2. Magyar Turizmus Rt. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (bankgarancia, kezességvállalás; Agrár-vállalkozás Hitelgarancia Alapítvány (vidéki kis és középvállalatok hitelképességének növelése; Érdekképviseletek, közalapítványok (Ipartestületek Országos Szövetsége, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány) Innováció és műszaki fejlesztés (Magyar Szabadalmi Hivatal, NKTH) Kis- és középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetség Környezetvédelmi Felügyelőségek Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt (www.kvfp.hu).

11 KKV programok Magyarországon 1. Multiplikátor Képzési Program (minősített tanácsadói kör bővítése, felkészítés uniós források fogadására) Lánchíd Faktoring Program (max. 90 napos fizetési kötelezettségek behajtása faktorcégekkel) E-kereskedelem a versenyképes KKV-kért Kisvállalkozások fejlődését, megerősödését elősegítő támogatás (foglalkoztatás bővítés, versenyhátrány mérséklés) Széchenyi Kártya (eredményes KKV-k forgóeszköz finanszírozásának támogatása)

12 KKV programok Magyarországon 2. Operatív programok (ld. később, kb milliárd Ft. ) Új Széchenyi Terv KKV-k saját munkavállalói képzésének támogatása (szakképzési hozzájárulás visszaforgatása) Mikro-, kis- és középvállalkozások beszállítói tevékenységét javító támogatás Plato Program (KKV szektor számára tapasztalatcsere, kapcsolatépítés, hálózatosodási folyamat támogatása EU )

13 Hazai és EU-s KKV specifikus programok Hazai lehetőségek Széchenyi Vállalkozásfejlesztési program SMART Egyéb EU-s lehetőségek CREA I-TECH EURO-TECH Capital Európai Indulási Alap Várható: garanciaalap, törzstőke juttatási akciók

14 Az agrárstruktúra Egy ország szárazföldi területének csak egy része használható mezőgazdasági, erdészeti termelés céljaira. A fennmaradó rész szolgálja a települések, az ipar, az út- és vasúthálózat, valamint a táj- és természetvédelem céljait. Magyarországon az EU országok átlagánál magasabb, 62 százalékos a mezőgazdasági terület aránya.

15 A szántóföldi növénytermesztés struktúrája A termesztett növények területi arányai határozzák meg. Legnagyobb részét (68-69 százalékát) a gabonafélék foglalják el - őszi búza, kukorica. Az ipari növények (és közöttük az energianövények) feltörekvő ágazat. Az állattenyésztés struktúrája Az egyes állatfajok egymáshoz viszonyított aránya, illetőleg ezen belül a különböző fajták, hasznosítási irányok, korcsoportok szerinti összetétele adja meg Magyarország állattartására az abrakfogyasztó állatfajok (sertés, baromfi) túlsúlya jellemző.

16 Agrárhitelezés Hitelgarancia Rt Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Beruházások finanszírozása tőkét nemcsak pénz formájában lehet megszerezni immateriális javak, tárgyi eszközök, vagykészletnek minősülő dologi javak A forgalom finanszírozás a folyó működéshez is szükség lehetbelső, vagy külső pótlólagos források igénybevételére

17 A mezőgazdasági hitelek típusai Vertikumfinanszírozás - a vertikum egy vagy több pontját hitelezve kö zvetve a teljes vertikumot finanszírozzák meg A globális finanszírozás - mezőgazdasági vállalkozás meghitelezést jelenti Ügyletfinanszírozás egy konkrét ügyletet finanszíroz meg Projektfinanszírozás - a megtérülés forrásait az új projektnek kell kitermelnie

18 MFB Hitelprogramok MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

19 OTP Bank - Agrárhitelek OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Agrár Széchenyi Kártya Birtokfejlesztési hitel Zöldkártya hitel Területalapú támogatások előfinanszírozása További agrárhitelek

20 Magyarország vissza nem térítendő mezőgazdasági támogatási és pályázati rendszere Fiatal gazdák induló támogatása Kertészeti géptámogatás Gazdaságátadási támogatás Állattartó telepek korszerűsítése Erdőtelepítési támogatás Borászati gépek beszerzése Baromfi telepek korszerűsítése Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítési támogatás

21 Magyarország vissza nem térítendő mezőgazdasági támogatási és pályázati rendszere Mezőgazdasági termékek értéknövelése Gépvásárlási támogatás Méhészeti támogatások Növénytermesztés korszerűsítése Szőlőkivágási támogatás Halászati támogatások Gazdanet program Birtokösszevonási támogatás Mikrovállalkozások támogatása

22 Magyarország vissza nem térítendő megújuló energiaforrások támogatási és pályázati rendszere Bio-üzemanyag gyártás támogatása Erdészeti gépek beszerzése Fás szárú energiaültetvények Lágy szárú energiaültetvények Megújuló energiaforrások

23 Fiatal gazda pályázat 2014 Célja - A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának előmozdítása. A fiatal gazda pályázat jellege, a támogatás mértéke - visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás), melynek 90%-át az MVH előre kifizeti A fiatal gazda támogatás szabadon felhasználható egyszeri tőkejuttatás legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeg Rövid ellátási lánc rövid ellátási láncok kialakítását, szervezését, promócióját és a termelői részvétel elősegítését tűzi ki célul

24 Vidékfejlesztési Program Mezőgazdaság versenyképesség e Hosszú távú stratégiai célkitűzések Fenntartható természeti erőforrásgazdálkodás Kiegyensúlyozott területi fejlődés Az Európa 2020 keretében megfogalmazva: Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés Operatív prioritások vonatkozóan a: beavatkozási területekre; Minden tagállam/ régió alkalmazza ezeket az elveket a vidékfejlesztési jobb célindikátorokra programokban

25 Európa 2020 stratégiája Közös Stratégiai Keret (CSF): kb Mrd euró Az ERFA, ESZA, EMVA, ETHA, Kohéziós Alapokat fogja át, Az EU2020 célokat a közös tematikai célkitűzések tükrözik, A megvalósítására mindegyik alapban kulcslépéseket határoz meg.

26 Az EU javasolt költségvetése Az Európai Bizottság 2011 júniusi javaslata a közötti Közös Stratégiai Keret felosztására Szakpolitikai területek (ipar, mezőgazdaság, energetika, kutatás, külső területek stb.) 63% (649 milliárd ) Kohéziós politika 33% (336 milliárd ) Európai Összekapcsolási Eszközök 4% (40 milliárd )

27 Az EU tematikus célkitűzései Kutatás és innováció. 2. Információs és kommunikációs technológiák (IKT). 3. Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége. 4. Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell. 5. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, kockázat megelőzés és kezelés. 6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság.

28 Az EU tematikus célkitűzései Fenntartható közlekedés /szállítás. 8. Fő hálózati infrastruktúrák fejlesztése. 9. Foglalkoztatás fejlesztése, munkaerő mobilitásának támogatása 10. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás. 11. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás. 12. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése.

29 Magyarország ERFA, ESZA Operatív Programjai (OP) /2013. (VI. 12.) Kormány Határozat 1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 39,4% 2. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 16,15% 3. Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 3,55%

30 Magyarország ERFA, ESZA Operatív Programjai (OP) /2013. (VI. 12.) Kormány Határozat 5. Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 10,94% 6. Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 14,77% 7. Közlekedésfejlesztési OP (KOP) 13,69% 8. Végrehajtási Koordinációs OP (KOOP) 1,5%

31 A közötti Vidékfejlesztési Program projekt felépítése 1. Vidékfejlesztési Program (VP) 2. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 3. Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) a Nemzeti A Projekt szervezeti struktúráján belül az alábbi munkacsoportok működnek: Környezetminőség és természeti erőforrások munkacsoport; Erdészeti munkacsoport; Agrárgazdasági munkacsoport; Élelmiszer-feldolgozás fejlesztési munkacsoport; Helyi közösségek és társadalmi kohézió munkacsoport; K+F és innováció, tudásátadás, képzés munkacsoport; Halgazdálkodási munkacsoport; Tematikus alprogramokért felelős munkacsoport; Általános tervezésért felelős munkacsoport.

32 A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 2. A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása, innováció és fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése 3. Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólétnek és kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

33 Tervezett intézkedések - 1. prioritás A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 1. Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek 1.1 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari és vidékfejlesztési szakmai képzések 1.2 Bemutató üzemi programok 1.3 Tájékoztatási szolgáltatás 2. Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 2.1 Mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari szaktanácsadás 2.2 Szaktanácsadók továbbképzése 2.3 Csoportos szaktanácsadás 3. Együttműködés Az agrárgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP operatív csoportjainak létrehozása és működtetése.

34 Tervezett intézkedések - 2. prioritás A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése Tervezet intézkedésiek struktúrája: I. Kertészeti és állattenyésztési intézkedések: 1. Kertészet technológia és eszközfejlesztése 2. Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzés 3. Ültetvény-korszerűsítés 4. Állattenyésztés hatékonyságának javítása 5. Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása II. Vízgazdálkodással kapcsolatos intézkedések: 1. Vízrendezés és az öntözés hatékonyságának javítása III. Erdészettel kapcsolatos intézkedések: 1. Fenntartható erdőgazdálkodási módokra való áttérés ösztönzése az erdők feltártsága, erdészeti utak fejlesztése által

35 Tervezett intézkedések - 3. prioritás Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozást és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása Kiemelt figyelmet kíván fordítani az élelmiszer- feldolgozás során hozzáadott érték növelésére, valamint az Európai Uniós és a nemzeti minőségi és kockázatkezelési rendszerekben való részvétel előmozdítására Tervezett intézkedések struktúrája: 1. Élelmiszeripari üzemek szerkezetátalakításának előmozdítása 2. Mezőgazdasági termékek magasabb hozzáadott értéket célzó feldolgozásához kapcsolódó beruházások támogatása 3. Innovációs Együttműködés (Operatív Csoportok) keretében szükséges speciális vagy kísérleti projekt beruházások 4. A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése 5. Termelői, vállalati együttműködések ösztönzése 6. Mezőgazdasági kockázatkezelés 7. Állatjóléti intézkedés 8. Termelői csoportok létrehozása

36 Tervezett intézkedések - 4. prioritás A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása Tervezett intézkedések struktúrája 1. Környezetvédelemhez és a magas természeti értéket képviselő terület közjóléti értékének növeléséhez kapcsolódó nem termelő beruházások. 2. Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben. 3. Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések. 4. Ökológiai gazdálkodás 5. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. 6. Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések 7. Együttműködés - környezetvédelmi projektekre és alkalmazott környezetvédelmi gyakorlatokra irányuló kollektív megközelítések; az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös fellépések 8. Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak megőrzése, a klímaváltozás hatásainak csökkentése és alkalmazkodás 9. Fenntartható erdőgazdálkodási rendszerek fejlesztése

37 Tervezett intézkedések - 5. prioritás Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban Tervezett intézkedések struktúrája 1. Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 2. Erőforrás hatékonyságot célzó beruházások és együttműködések 3. Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének és hozzáadott értékének bővítése első sorban lokális biomassza energetikai hasznosítás által ( biogazdaság )

38 Tervezett intézkedések - 6. prioritás Tervezett intézkedések struktúrája A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 1. Központi meghirdetéssel tervezett intézkedések (tervek szerint első 2 év): 1. Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése 2. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 3. Mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja 2. CLLD keretében tervezett intézkedések (tervek szerint 3. évtől): 1. Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése 2. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 3. Mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja Aktuális tervezési feladatok: Vidéki térségek definíciója Intézkedések kidolgozása, OP egyeztetések

39 Az energiapolitika, mint keretstratégia Az új energiapolitikai koncepció egy stratégiai, a főbb irányokat kijelölő keretjellegű dokumentum. Tekintettel az energiapolitika keretdokumentum jellegére, a meghatározott célszámok kapcsán a különböző forgató-könyvek, köztes célértékek, a szükséges intézkedések részletes kifejtését részstratégiák tartalmazzák: Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére, Nemzeti Energiahatékonysági Stratégia és Cselekvési Terv

40 Fenntarthatóság Cél Részterületek A fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése. Energiahatékonyság, takarékosság Megújuló energiaforrások Éghajlatváltozás: energia- és klímapolitika összefüggései Az energia- és közlekedéspolitika összefüggései

41 PJ Megújuló energiaforrások felhasználásának várható megoszlása felhasználási területek szerint (Policy forgatókönyv) Motorhajtó üzemanyag célú Hőtermelés Villamosenergia-termelés

42 Tervezett pályázatok a megújuló energiaforrások terén Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) aktuális pályázatai KEOP /N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása - rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint. Támogatási igény minimum 20 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg az 50 millió Ft-ot. KEOP /F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban - melyekben a támogatási igény minimum 30 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 150 millió Ft-ot,

43 Köszönöm megtisztelő figyelmüket

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés A KAP jövője 2020-ig Politikai megállapodás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Európai Bizottság Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Vázlat 1. A KAP reformjának folyamata 2. Szakpolitikai kihívások

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Vidékfejlesztési Programban (VP) Verzió 2.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben