Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ Fax: 36/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online."

Átírás

1 Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ Fax: 36/ Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a Képviselő-testület november 24. napján órakor megtartott testületi ülésén. Határozatok: 92/2011.(XI.24.) Zárt ülés elrendelése Tárgya: 93/2011.(XI.24.) Személyi tárgyú kérdés elbírálása 94/2011.(XI.24.) 95/2011.(XI.24.) 96/2011.(XI.24.) 97/2011.(XI.24.) 98/2011.(XI.24.) A I-III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadása A évi költségvetési koncepció elfogadása A évi helyi adótételek elfogadása MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alapprogramjaiban való részvétel elfogadása A Faluház nagytermének bérleti díjának módosításának elfogadása 99/2011.XI.24.) Zárt ülés elrendelése 100/2011.(XI.24.) Kiss Ágnes kérelmének elbírálása 101/2011.(XI.24.) Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elfogadása 102/2011(XI.24.) Ex-Kobra Kft. szerződéseinek támogatása 103/2011.(XI.24.) Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló szerződésének támogatása 104/2011.(XI.24.) 53/2011. (VII.28.) számú határozat visszavonása 105/2011.(XI.24.) Polgármesteri Hivatal ügyrend tervezetének támogatása 106/2011.(XI.24.) 107/2011.(XI.24.) A fák és cserjék ültetési, telepítési távolságainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet támogatása Törvényességi észrevétel

2 /2011.(XI.24.) 109/2011.(XI.24.) évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása Mester és Fiai Kft-vel vállalkozási szerződés elfogadása 110/2011.(XI.24.) Agria Volán Zrt-vel együttműködési megállapodás támogatása 111/2011.(XI.24.) Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 112/2011.(XI.24.) ÉMOP számú operatív program keretében induló pályázaton való részvétel támogatása 113/2011.(XI.24.) ÚMVP III. tengelyes pályázaton való részvétel támogatása 114/2011.(XI.24.) Sportegyesület támogatásának megtárgyalása 115/2011. (XI.24.) MVM Magyar Villamos Energia szerződésének elfogadása A jegyzőkönyv vezetése 250. oldaltól 259.oldalig folyamatos számozással történik. Napirendi pontok: 1. A év I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása 2. Az Önkormányzat évi Költségvetési Koncepciójának elfogadása 3. Az Önkormányzat helyi adótételeinek felülvizsgálata, jegyző 4. Tájékoztatás az Útravaló MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alapprogramjaiban való részvételről 5. A Faluház terembérleti díjainak felülvizsgálata 6. Kiss Ágnes kérelmének elbírálása 7. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel megtárgyalása 8. Ex-Kobra Kft. távfelügyeleti szolgáltatási szerződésének elfogadása

3 Szabó Józsefné hites könyvvizsgáló és az Önkormányzat közötti megbízási szerződés meghosszabbítása 10. Az 53/2011. (VII.28.) számú - ÉMOP-3.1.2/E-11. kódszámú pályázati kiírás Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken Felsőtárkány vízvédelmi fejlesztései, csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására című pályázathoz - Képviselő-testületi határozat visszavonása 11. 1/2011.(I.20.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: jegyző 12. Faültetési rendelettervezet jóváhagyása Előadó: jegyző 13. Törvényességi észrevétel a 15/2011.(VI.09.) számú a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendelettel kapcsolatban Előadó: jegyző 14. Belső ellenőrzési ütemterv Előadó: jegyző 15. Mester és Fiai Kft. és az Önkormányzat közötti vállalkozási szerződés meghosszabbítása 16. Agria Volán Zrt. és Önkormányzat együttműködési megállapodás megtárgyalása 17. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás évi költségvetésének I- III. negyedévi teljesítése 18. Az ÉMOP pályázaton való részvétel megtárgyalása (Ady E. utca Fő út közötti híd) 19. Az ÚMVP-EMVA4. pályázaton való részvétel megtárgyalása (kisléptékű települési infrastruktúra fejlesztése) Egyebek: polgármester 20. Egyebek Jelen vannak: dr. Juhász Attila Simon polgármester Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-helyettes Pelyhe Istvánné alpolgármester Bajzát Ferenc képviselő Juhász Csaba István képviselő Kakuk Pál képviselő

4 Kapuvári Csaba Képviselő Szántósi Rafael képviselő 253 Meghívottként: Jelenléti ív szerint Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal megjelent. A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv és videofelvétel készül. Javaslatot teszek arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a Képviselő-testület két tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt. Kérem a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. Előterjesztés teszek a napirendi pontok vonatkozásában, a kiadottnak megfelelő sorrendben szeretném a testületi ülést levezetni. Kérem a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. A személyügyi kérdés döntés meghozatalában a Képviselő-testület úgy határozott, hogy dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző asszonyt február 29-éig (figyelemmel a GYES-re) felmenti a további munkavégzés alól. A meghívóban szereplő napirendek szerint haladunk tovább. 1. napirendi pont: A év I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása A PB részleteiben megtárgyalta az előterjesztést. Annyit szeretnék elmondani, amit úgy gondolom, hogy a település lakossága szempontjából is releváns. A költségvetés bevételi oldalát 82 %-ban, a kiadási oldalát pedig 79 %-ban sikerült teljesíteni. Az időarányos teljesítésben úgy állunk, hogy költségvetés szerint több a bevételünk, mint a kiadásaink. Az I-III. negyedév vonatkozásában a Vis Maioros támfalberuházások pályázati forrásból megvalósuló beruházások, melyekre szükség volt. Az intézmények vonatkozásában is látszik a teljesítés 75 %-on vagyunk, tehát az I-III. negyedévnek alapvetően megfelelünk, egyedül a művelődési ág vonatkozásában van egy erős túllépésünk, 92 %. Ez nem az intézmény működésének tudható be, hanem annak, hogy május 1-jén átadtuk a Faluházat, melynek a működési költségei lényegesen magasabbak, mint a tervezett kiadások. A kihasználtsága, a színvonala és a renoméja is kiugró. ÁMK szinten a költségvetés véleményem szerint tartható lesz. Szabó Józsefné hites, független könyvvizsgáló elkészítette a jelentését, és a költségvetési beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Szántósi Rafael képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! A Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen áttekintettük az I-III. negyedéves költségvetési beszámolót. Két kiegészítést tennék, a polgármester út által elmondottakhoz.

5 254 Kiadási oldalon a szeptemberi helyi adófizetési kötelezettségek okán a likviditási hitelünket teljes egészében visszafizetettnek tekinthetjük. Gyakorlatilag nem voltunk benne a likviditási hitelkeretünkben. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy nem nyúltunk a céltartalékhoz, sőt ezt az elmúlt I-III. negyedév során az eredeti előirányzathoz képest még növelni is tudtuk, ami azért nagyon lényeges, mert ez képezi vagy képezte a pályázati önerő alapját az elmúlt időszakban. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani azért, hogy az I-III. negyedévben odafigyelt a költségvetés alakulására, hiszen több mint 15 M Ft-os többletbevétellel zártuk az I-III. negyedéves költségvetést. Ha hozzászámolom a már befejezett, de még ki nem fizetett beruházásainkat, akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy minimális az a pozitív többlet, ami a költségvetésünket jellemzi. Azt a figyelmet, amit kértünk az elmúlt időben, azt kérjük az év hátralévő időszakában is, annak érdekében, hogy némi pénzmaradvánnyal tudjunk fordulni 2012-be. A PB az előterjesztést a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs több kérdés, javaslom a Képviselő-testületnek a I-III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadását. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 94 /2011. (XI.24.) sz. Önkormányzati Képviselő-testület határozat: Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a I-III. negyedévi költségvetési beszámolót és azt elfogadta. 2. napirendi pont: Az Önkormányzat évi Költségvetési Koncepciójának elfogadása Köszönöm a gazdálkodási előadó Kakukné Rozsnaki Mária munkáját, amiért egy számokkal alátámasztott és korrekt 2012-es költségvetési koncepciót tudtunk a Képviselő-testület elé behozni. Nyilvánvaló válhat mindenki számára, hogy a helyzet nem lett jobb és nem is lesz jobb. Figyelemmel a költségvetési törvényjavaslatra az is nyilvánvalóvá vált, hogy addig, amíg rosszabb kondíciókkal el nem fogadják, addig a következő évi biztonságos működése az Önkormányzatnak probléma nélkül finanszírozható. A évi költségvetési koncepció úgy lett kész, minimális pénzmaradvánnyal, hogy gyakorlatilag mind a 30 M Ft likviditási hitelünket, melyeket fejlesztésekre vettünk fel, azt vissza tudjuk fizetni. El szeretném még mondani, hogy a Vis Maior keretes beruházásink a finisben vannak és az összes számlát leteljesítettük. A Faluház tetején már működik a 3 M Ft-os napelem rendszer, havi szinten a ház elektromos fogyasztását megtermeli és bedolgozza a hálózatba. Bevétele ebből még azért nincs az Önkormányzatnak, mert hosszúra nyúlik az engedélyeztetési eljárás. A nagyadózók adófeltöltéseinél, úgy gondolom, hogy már december 31-jére, már teljes egészészében hitelen kívül tud lenni az Önkormányzat, és az újévet egy pozitív nullával tudjuk kezdeni. A szakmai előterjesztőt kérdezem kívánja-e kiegészíteni? Kakukné Rozsnaki Mária: Nem kívánom kiegészíteni. Szántósi Rafael képviselő: A polgármester út kiegészítését szeretném javítani. Azt mondtad, hogy a likviditási hitelt fejlesztési célra vettük igénybe. A likviditási hitelt nem fejlesztési célokra vettük igénybe, hanem azért, hogy a fejlesztéseink során keletkező finanszírozási problémáinkat tudjuk áthidalni. Mi

6 255 nem szeretnénk abba a helyzetbe hozni senkit, egyetlenegy velünk kapcsolatban lévő vállalkozót, beszállítót sem, hogy mi az általunk szerződött határidőre nem fizetjük ki a számlát, várva, hogy az irányító hatóság vagy a közreműködő szervezet a fejlesztéseinkhez adott pályázati pénzt számunkra határidőben utalja. Sajnálatos módon még egyszer sem történt olyan, hogy a szerződésben rögzített határidőre a pályázati pénzek megérkezzenek. A évi költségvetési koncepciónak nagyon sok előnye van, nemcsak az, hogy számszakilag sikerült kimunkálni. A költségeink 80-85%-a már a helyére került, a mérlegszámokat nézve, tavaly eredeti előirányzat szinten 392 M Ft-ot terveztünk és ezt az összeget fordítottuk a kiadásra is. Az idén 363 M Ft az, ami már többé-kevésbé a helyén van. Fontos, hogy a likviditási hitel teljes mértékű visszafizetése van betervezve a koncepcióba. Véleményem szerint 2012-ben a likviditási hitel nélkül nem fogunk tudni előre lépni. Nekünk jól felfogott érdekünk, hogy a vállalkozókat mindig és pontosan határidőre kifizessük. A polgármesteri céltartalék soron lévő összeget hizlalni kell, hiszen ez az a sor, ahonnan a pályázati önerőt szoktuk biztosítani. Ha ezeket sikerül kimunkálni, és összhangba hozni az országos majdan elfogadott költségvetéssel, akkor azt gondolom, hogy egy jó színvonalon kimunkált, tervezett, talán még számaiban is tartható költségvetést tudunk majd a jövő évben elfogadni. Azzal, hogy a koncepciót elfogadjuk, nem dőlünk hátra, hanem igenis el kell, hogy induljon az a részletező munka az intézményeknél és a hivatalban, ahol a bérek, energia ráfordítások a korábbi évekhez képest sokkal részletesebben kerülnek kimunkálásra. Lényeges, hogy nemcsak a hivatalnak és az intézményeknek, hanem a községüzemeltetési nonprofit kft-nek is el kell készíteni a évi üzleti tervét. Munkaanyagként már láttuk, és volt egy egyeztetés, ahol azt a szakmai igényt támasztottuk, hogy az ő terüket hármas bontásban készítsék el, az átadott pénzeszközzel való gazdálkodás tekintetében, illetve a vállalkozói típusú munkák tekintetében, azt is kettébontva az Önkormányzat és külső vállalkozási munkák tekintetében. Azt szeretnénk, ami teljesen jogos szakmai igény a részünkről, hogy a kft. eredmény kimutatása összhangban legyen az Önkormányzat költségvetésének bizonyos soraival. Igényünket jeleztük a kft. ügyvezetője és könyvelője felé, akik ezzel egyetértve készítik el a évi költségvetésüket. Minden intézményvezetőtől és Kakukné Marikától is azt kérem, hogy a 2012-es költségvetés tervezésekor vegyük górcső alá a költségeinket, reális érthető, elérhető tervszámokat határozzunk meg, mind az intézmények, mint magunkkal szemben, olyanok, amelyek biztosítják azt a forrást, amely általunk meghatározott színvonalú munkavégzéshez feltétlenül kell, szükséges és elégséges. Köszönöm mindenki munkáját, és kérem, hogy a évi költségvetés elkészítésekor ugyanilyen szakmai színvonalon segítsék a munkánkat. Ez év telén és a következő és tavaszán elbírálásra kerülő pályázatok ebben nincs benne az iskola tornatermének tetőfelújítása 205 M Ft forgópénzeszközt igényelnek az Önkormányzattól. Egyrészt a fejlesztéseket be kell majd osztanunk, ha megnyertük a pályázatokat, másrészt a 30 M Ft-os likvidhitelünkön túl kell majd terjeszkednünk. Javaslom a Képviselő-testületnek a koncepció elfogadását. 95 /2011.(XI.24.) sz. Önkormányzati Képviselő-testület határozat: Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a évi költségvetési koncepciót. A koncepciót a Képviselő-testület elfogadta. 3. napirendi pont: Az Önkormányzat helyi adótételeinek felülvizsgálata, jegyző

7 256 Az előrejelzések szerint évben jelentősebb helyi adó kivetésére kényszerülhetnek az önkormányzatok, ha a jelenleg ismert - tervezett - formájukban lépnek életbe a helyi önkormányzati gazdálkodást meghatározó törvények. Jövőre a tervezet szerint a helyben szabadon felhasználható személyi jövedelemadó maradékát is elvonhatja az állam az önkormányzatoktól, de ezen felül más adónemekkel (gépjárműadó, iparűzési adó egy része, idegenforgalmi adó) is megkurtíthatja a helyhatóságokat. Önkormányzatunknál a helyi adóról szóló évi C. törvény alapján még jogszabály által biztosított lehetőség a magánszemélyek kommunális adójának, - a vagyoni típusú adók közül pedig - a telekadónak, valamint a lakások után fizetendő építményadónak a bevezetése. Új lehetőségként, ebrendészeti hozzájárulást szedhetnek a települési önkormányzatok, ha az országgyűlés elfogadja az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi törvény módosítására benyújtott új javaslatot. A hozzájárulás legfeljebb forint lehet - kutyánként - évente. Kivételt élveznek a javaslat szerint: a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás, a Magyar Honvédségnél, rendvédelmi szerveknél, nemzetbiztonsági szolgálatnál vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatnál alkalmazott, továbbá az ivartalanított kutyák, valamint azok, amelyek gazdája ismeretlen, állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet telephelyén tartják őket, illetve azok, amelyeket állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől fogadtak örökbe. Az önkormányzatok ugyanakkor maguk dönthetik el, hogy beszedik-e a hozzájárulást. A törvénymódosítás indoklása szerint a hozzájárulás bevezetésére a felelős állattartásra való nevelés, a társállatok megbecsülésének javítása mellett az ebrendészetet, mint állami feladatot ellátó helyi önkormányzatok célzott anyagi forráshoz jutása ad okot. A javaslat törvényi szinten garantálná azt is, hogy az önkormányzatok ún. ebösszeírást végezhessenek adott rendszerességgel. A november 10. napján hatályban lévő helyi adóról szóló évi C. törvény rendelkezései, valamint önkormányzatunk rendeletei szerint a adóévben az iparűzési, a gépjármű, az építmény, az idegenforgalmi adó, valamint a talajterhelési díj mértéke a mellékelt táblázat adatai szerint állapítható meg. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek a mellékelt helyi adótételeket az alábbiak szerint megvitatni: Felsőtárkány Község Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 20/2007. (XI.21) számú rendeletének 6. -a alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a törvény által megengedett maximumon van ( 2 % ). Felsőtárkány Község Önkormányzatának az építményadóról szóló 3/2004. ( I. 19. ) számú rendelet 5.. alapján az adó mértéke 200,- Ft/m 2. A helyi adóról szóló évi C. törvény 16.. alapján az adó felső mértéke 1.100,- Ft/ m 2.

8 257 A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény rendelkezései szerint a mellékelt táblázatban részletezett adómértéktől az önkormányzatok nem térhetnek el. A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 27.. a talajterhelési díj mértékét évben 120,- Ft/m 3 -ben állapítja meg. A törvénytől való eltérés ennél az adónemnél sem lehetséges. A helyi adókról szóló évi C. törvény 33.. a) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adó mértékének felső határa: személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft. Felsőtárkány Község Önkormányzatának az idegenforgalmi adóról szóló 13./2010. ( XII.10.) számú rendelet 4. alapján az adó mértéke vendégéjszakánként 300,- Ft. A Pénzügyi Bizottság november 17. napján ülést tartott, melyen áttekintették a következő évben várható jogszabályi változásokat a helyi adók tekintetében. A bizottság újabb adónem bevezetését, valamint adótétel-emelést a évre vonatkozóan nem javasol. Szántósi Rafael képviselő: A Pénzügyi Bizottság is arra az álláspontra helyezkedett, hogy ne vezessünk be új adónemeket, illetve a már meg lévő adónemeknél sem emeljünk. Amit kérünk, az az adó hatékonyságnak az emelése, mert amit a költségvetésbe betervezünk, szeretnénk, ha az be is jönne. Szeretném, ha a hivatal az adóbehajtással kapcsolatos ellenőrzéseket sokkal rendszerezettebben végezné minta az elmúlt évben. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás elfogadásra javaslom a helyi adótételek vonatkozásában a határozati javaslatot. 96 /2011. (XI.24.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adótételek évben jogszabályi változásból eredő - várható változásait, és úgy döntött, hogy az adótételek változtatását Felsőtárkány tekintetében nem javasolja. 4. napirendi pont: Tájékoztatás az Útravaló MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alapprogramjaiban való részvételről Ebben a napirendi pontban a MACIKA ösztöndíjprogramban való részvételről kapunk tájékoztatást. Megkérem Bajzátné Szántósi Máriát az ÁMK igazgatóját, mint szakmai előterjesztőt, hogy pár szóban ismertesse a programot. Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: Az esélyegyenlőségi alapprogramok közül hármat hirdetett meg a minisztérium, mi az út a középiskolába programban tudunk pályázni. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat javaslatára, az egyetértésükkel készítettük el öt tanulónak és egy mentornak a pályázatát. A pályázat beadása megtörtént elektronikus és postai úton is határidőben, eredményről még nem értesültünk. Bízzunk abban, hogy ezúton is tudjuk segíteni a tehetséges cigány tanulók tovább tanulását. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást szíveskedjen elfogadni.

9 258 Kapuvári Csaba képviselő: Az EEB az ülésen a tájékoztatót megtárgyalta, örömmel támogatja és elfogadásra javasolja. A pályázaton való részvétel anyagilag nem terheli az Önkormányzatot, viszont, hogy életbe léphessen, kérem, a Képviselő-testületet a támogató határozatot megszavazni szíveskedjen. 97/2011. (XI.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő testületének határozata: Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az Útravaló MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alapprogramjaiban való részvételről szóló tájékoztatást és támogatja az abban való részvételt. Felelős: ÁMK igazgató Határidő: folyamatos 5. napirendi pont: A Faluház terembérleti díjainak felülvizsgálata Az előterjesztés oka, hogy egyre több egészségmegőrző sporttevékenység kap helyet az épület falai között, ahol a megjelenők létszáma (felsőtárkányi lakosok) nő. A Képviselő-testület biztosított egy jogosultságot a polgármesternek, hogy egyedi esetekben döntsön az igénybevételről. Ez a fajta igénybevétel, úgy gondolom, túlterjeszkedik az egyedi kompetenciámon, ezért kértem az ÁMK igazgatóját, hogy az előterjesztést létszámtól függetlenül készítsék el. A javaslat, hogy a nagyterem 7 fő részvételéig nem bérelhető, 15 főig 2.000,- Ft/óra, az e fölötti létszám esetében a bérleti díj 5.000,- Ft/ óra. A kisterem bérleti díja ezekre az egészségmegőrző foglalkozásokra egységesen 1.500,- Ft/ óra. Annak oka, hogy ezekért a tevékenységekért pénzt kérünk, oka, hogy az oktató is pénzt kér, és úgy gondoljuk, hogy az ő gazdasági tevékenységéhez annyiban tud hozzájárulni a Képviselő-testület, amennyiben a felsőtárkányi polgárok egészségéhez hozzá kell, hogy járuljon az intézmény biztosításával. Marika kívánod-e kiegészíteni? Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: Nem kívánom kiegészíteni. Pelyhe Istvánné alpolgármester: Javaslom, hogy a határozatba vegyük bele, hogy egészségmegőrző programokra vonatkozik, mert a leírtakból nem derül ki, hogy ez erre vonatkozna. A határozatban az állapítja meg,: elé egészségmegőrző foglalkozások esetén, ezzel a módosítással javaslom elfogadni a határozati javaslatot. 98/2011. (XI.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő testületének határozata: Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Faluház nagytermének bérleti díj módosítását és a következőképpen állapítja meg egészségmegőrző foglalkozások esetén: 7 fő részvételéig a

10 259 nagyterem nem bérelhető 15 főig 2000,- forint/óra e fölötti létszám esetében a bérleti díj 5000,- forint/óra. A kisterem bérleti díját egységesen óránként 1500,- forintban határozza meg. A képviselő-testület utasítja az ÁMK igazgatót a fentiek kihirdetésére. Felelős: ÁMK igazgató Határidő: 2011.december 1. A következő napirendi pont személyiséget érintő kérdés, ezért kérem a zárt ülés elrendelését, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 99/2011. (XI.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő testületének határozata: Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében elfogadta, hogy személyes érintettség miatt, zárt ülést rendel el. Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést órakor bezárom. k.m.f. dr. Juhász Attila Simon polgármester dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző A jegyzőkönyvet hitelesítette: Szántósi Rafael PB elnöke Kapuvári Csaba EEB elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben