XV. évfolyam. 6. szám J Ú N I U S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S"

Átírás

1 1 XV. évfolyam 6. szám J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása volt. A képviselő testület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót ,-Ft kiadással és ,-Ft bevétellel hagyta jóvá. A évi beruházási és felújítási kiadások jóváhagyására ,-Ft illetve ,-Ft összeggel került sor. Az önkormányzat évi pénzmaradványát az előző évek pénzmaradványából képzett tartalék maradványával együtt ,-Ft összegben hagyták jóvá a képviselők. A képviselő-testület évi normatív támogatás elszámolását 7.120,- Ft visszafizetési kötelezettséggel, a központosított előirányzatokból biztosított támogatás felhasználását ,-Ft visszafizetési kötelezettséggel, míg a évi normatív kötött felhasználású támogatás felhasználását ,-Ft feladattal terhelt maradvánnyal hagyta jóvá. A zárszámadás alapján a képviselők megállapították, hogy az önkormányzatot jövedelem különbség mérséklés címén ,-Ft visszafizetési kötelezettség, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) önkormányzati kiegészítő támogatásból ,-Ft visszafizetési kötelezettség terhelte. A képviselőtestület az önkormányzat i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatai alapján ,-Ft-ban állapította meg. A képviselő testület ülésén megjelent dr. Zsadányi Nagy Csaba könyvvizsgáló, aki megállapította az előterjesztés határidőre, a törvényes mellékleteket tartalmazva, nagyon szép kivitelben készült el. Az egyes tételeket ellenőrizték, számszakilag kifogást nem emeltek. Az előterjesztés tartalmában mindenképpen elfogadható, magas színvonalon elkészített anyag. Az elmúlt évekre visszatekintve kijelentette, hogy a nehezedő gazdasági körülmények mellett, kimondottan eredményes az önkormányzat, hiszen folyamatosan fejlődött. A következő napirend keretében a képviselők megalkották a képviselő-testület gazdasági programját a évekre. Ez az előterjesztés a tervezetekkel együtt háromszor szerepelt a képviselőtestület előtt, ezenkívül a falugyűlésen is megtárgyalásra került. A helyi lap előző számában a gazdasági program tervezetének főbb feladatiról már írtam, a végleges szöveg megalkotásakor csupán kisebb módosításokra került sor. A gazdasági program megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában és a községi könyvtárban. A harmadik napirendi pont keretében a képviselők megvitatták a Weöres Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról szóló beszámolóját. A beszámolóban az intézményvezető bemutatta az oktatás személyi és tárgyi feltételeit, majd kitért a szakmai munkára, bemutatta az iskola rendezvényeit, versenyeit és a mellékletben szerepeltette a tanulók eredményeit a különböző tanulmányi versenyeken. A képviselők megállapították, az intézmény épületében több teremben sikerült felújításokat végezni, ennek ellenére vannak további karbantartási feladatok is, melyre vonatkozóan a pályázati lehetőségeket ki kell használni. A képviselők határozatukban köszönetüket fejezték ki az intézmény dolgozóinak az elmúlt tanévben végzett munkájukért. Az egyéb előterjesztések keretében a képviselők először döntöttek az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról, majd ezt követően a költségvetési rendelet módosításának koncepcióját tárgyalták meg. Ennek értelmében döntöttek arról, hogy a fejlesztési céltartalék terhére a Ruki II. iskola melletti szilárd burkolatú út felújítási tervének elkészítésére az I. ütemre ,-Ft előirányzatot biztosítanak, míg ágaprító gép beszerzésére ,-Ft előirányzat biztosításáról döntöttek. Ezután a évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felülvizsgálatára illetve felhasználásának meghatározására került sor. A képviselők megállapították, hogy a évi pénzmaradványból a évi zárómérlegben rendelkezésre álló pénzmaradvány ,- Ft. A évben képződött pénzmaradvány ,-Ft, míg a felhalmozási pénzmaradvány ,-Ft. Ezt követően a képviselők döntöttek arról, hogy a pénzügyi ellenőrzési társulás megszűnése következtében a társulás tagönkormányzati közös tulajdonában lévő Skoda Fabia típusú személygépkocsit értékesíti a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részére, az időközben odatelepített ellenőrzési feladatok ellátásához. Az eladási árat a képviselők ,-Ft-ban állapították meg. A következő előterjesztés keretében a képviselők megbízták a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével a gyógyszertár értékesítés tárgyában a már korábban meghatározott vételárért. Majd meghatározták a 355/29 hrsz. gyep művelési ágú földterület eladási árát ,-Ft + 20% áfa összegben. Ezt követően a képviselők az iskolaszékbe delegálták Pappné Tímár Teréz, Gárgyán Imre, Sádt Ede képviselőket. A következő előterjesztés keretében a képviselők módosították az önkormányzat évi költségvetését, mely szerint az óvoda felújításához benyújtott pályázat saját forrásaként ,-Ft előirányzatot biztosítanak. A képviselők döntöttek feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről, illetve értékesítéséről, majd megvitatták az Egészségügyi és Családgondozó Központ munkájáról szóló beszámolót. A képviselők megállapították, hogy az intézmény eredményesen látta el feladatát az elmúlt évben és határozatban utasították az intézményvezetőt, hogy intézkedjen az internet elérhetőség bekötéséről az Egészségügyi és Családgondozó Központnál, illetve gondoskodjék pályázat benyújtásáról, amennyiben erre lehetőség kínálkozik a tanyagondnoki gépkocsi cseréjére. Az ülés lezárásaként a képviselők egyéb aktuális kérdésekről tárgyaltak. folytatás

2 2 A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyző irodájában, a községi könyvtárban, valamint az önkormányzat honlapján. A képviselő-testület legközelebbi rendes ülését június 27-én (szerdán) perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Sánta Gizella polgármester 2. A képviselő-testült évi II. félévi munkatervének megalkotása. Előadó: Sánta Gizella polgármester 3. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Előadó: Sánta Gizella polgármester 4. Beszámoló a Vízmű Üzemeletetési Intézmény munkájáról. Előadó: Fodor Gábor igazgató. 5. egyéb előterjesztések A képviselő-testület ülése nyilvános. Lábecz László jegyző Parlagfű elleni védekezés! A parlagfű szennyezettség jelentős csökkentése érdekében tájékoztatom a lakosságot, hogy az alábbi helyen, címen lehet a településen a parlagfűvel szennyezett területeket bejelenteni: cím: Telefon: 06-62/ Személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Varga Rozália ügyintézőnél. Lábecz László jegyző Képviselői fogadóórát tart Dr. Szanka János képviselő június 08-án (péntek) óra között. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Teleház - Könyvtár termében. Pályázati támogatás parkfenntartáshoz Ruzsa község mindig elismerő szavakat kapott az idelátogatóktól a szép környezet és rendezett parkjai, virágos portái kapcsán évben településünk a Virágos Magyarországért mozgalomban I. helyezést ért el község kategóriában, évben pedig a nemzetközi megmérettetésen bronz fokozatot kaptunk. A településünkön az elért eredmények sok munkát követeltek az önkormányzat és a lakosság részéről is. Ezért is vettük örömmel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium december 27-én meghirdetett a munkaképes korú szociális segélyre jogosultak foglalkoztatására vonatkozó közmunka pályázatát, melyen sikeresen vettünk részt és nyertünk támogatást. A pályázatot a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása adta be 7 főre a tagönkormányzatok előzetes igényeinek felmérése alapján. A támogatás összesen: Ft, melyből a települések a foglalkoztatottak arányában részesülnek. Ez a foglalkoztatottak bérét fedezi 3 hónapra, valamint a feladatok végzéséhez munkaeszközök, munkaruha és védőeszközök vásárlására is biztosítja a forrást a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. A településeket csak az ÁFA terheli önerőként. Ruzsa község önkormányzata a kiírásban meghatározott feltételekre tekintettel 4 fő foglalkoztatására vállalt kötelezettséget. A március 1-én kezdődött és május 31.-én záruló programban a munka világába a támogatás révén visszakerült személyek feladata a parkok gondozása, füvesítés, virágpalánták nevelése, ültetés, szemétgyűjtés, emlékművek és környékének gondozása. Ezen munkálatok ez idáig maradéktalanul teljesültek. A Közmunka Tanács az áprilisban lezajlott helyszíni ellenőrzése során mindent rendben talált. Ezúton is köszönjük a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közreműködését a pályázat sikeres lebonyolításában. Sánta Gizella polgármester Felhívás Várjuk azoknak a jelentkezését, akik méltón viselhetik az Ifjú Büszkeségünk címet. Kérünk minden általános és középiskolást, akik megyei, országos, esetleg nemzetközi versenyeken minősítést értek el, jelentkezzenek a Teleházban. Hozzák magukkal az eredményeket elismerő okleveleket, serlegeket! Szeretnénk Őket bemutatni és méltó képen köszönteni. Sánta Gizella Polgármester elnöke Rutainé Kollár Éva Ruzsa Községért Közalapítvány

3 3 Ifjúsági klub kérdőív Kedves Fiatalság Ifjúság és Minden Ruzsai Lakos! Mint azt már jeleztük, Ifjúsági Önkormányzatunk a Művelődési Házzal együttműködve szeretne egy ifjúsági klubbot működtetni. Már volt erre kezdeményezésünk, és akkor ez nagyon jól működött még a Teleház nagytermében, de a könyvtár költözése után ez megszakadt. Most újra lehetőséget kaptunk, hogy működtessük az ifjúsági klubbot a Művelődési Ház volt könyvtár szobájában. Itt berendezésre került egy helyiség ahol lehetőség van házimozi rendszerben közös filmnézésre, beszélgetésekre, társasjátékozásra. Újra felszerelésre került a darts gép, van három cso-cso asztal, és több ping-pong asztal, és egyenlőre egy, internet kapcsolattal rendelkező számítógép is. Szeretnénk egy olyan helyet kialakítani, ahol mindannyian jól érezzük magunkat egy amolyan ifjúsági randi helyet. Kérdőív Itt tudunk majd zenés esteket is tartani, a kertben lehetőségünk van szalonnasütésre, különböző szabadtéri programokra. Szeretnénk, ha közösen tudnánk ezt a közösségi teret létrehozni, ezért az alábbi kérdőívvel szeretnénk az igényeiteket felmérni és azoknak megfelelően elindítani a klubbot. Az első találkozási lehetőség: június 15-e péntek ig, amikor várunk Bennetek, valamint a kiskunmajsai kirándulásra is itt lehet majd jelentkezni. Szeretnénk minél több véleményt és kívánságot megismerni, ezért a visszaküldők között ajándékokat fogunk kisorsolni. Életkorod Nemed: férfi nő 1. Az év melyik időszakában szeretnéd ha működne a klub? egész évben nyáron ősszel télen tavasszal (Több válasz is megjelelhető.) 2. A következő jellegű rendezvények közül melyiken vennél részt szívesebben? Műveltségi ügyességi vetélkedő Zenés, táncos est Kézműves foglalkozás Kirándulás Strandlátogatás nappal Strandlátogatás éjszaka Sport rendezvény Rejtvényfejtő verseny Rajzverseny Mozilátogatás Színházlátogatás Közeli városok megismerése Vadaspark látogatás Múzeum látogatás Tájékoztató, oktató jellegű előadás Egyéb 3. Milyen csatornán szeretnél a rendezvényeinkről értesítést kapni: Ruzsai Hírek RIÖK honlap Plakát Szórólap Egyéb: Írd meg véleményed a klubbal és a RIÖK munkájával kapcsolatban, hogy együtt jobbá tudjunk tenni a fiatalság életet a faluban! Elérhetőségeid akkor, ha szeretnél a sorsoláson részt venni. (Ez a kérdőívtől leválasztva is leadhatod.) Név:. Cím. Köszönjük, hogy segíted munkánkat a véleményeddel! Nagy Hajnalka ifjúsági polgármester

4 4 Védjük meg gépkocsinkat! A rendőrséghez beérkező gépjárművekkel kapcsolatos feljelentések során azt tapasztaljuk, hogy a bűncselekmények egy része nagyobb odafigyelésselmegelőzhető lett volna. A következőkben arra szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, mire érdemes fokozottan ügyelni, hogy megelőzzük a gépkocsi lopást. 1. Gépkocsi vásárlás Különösen a használt autók megvételekor rendkívüli körültekintéssel érdemes eljárni. Az alváz-, és motorszám, a gyártási év, a műszaki érvényességi címke vagy a forgalmi engedély hitelességének ellenőrzése mindenkor elengedhetetlenül fontos, ezért vásárlás előtt célszerű olyan szakember közbenjárását kérni, aki segít az adatok ellenőrzésében. 2. A kulcs ellenőrzése A gépjármű megvétele előtt célszerű megvizsgálni annak kulcsait, ugyanis az egyik leggyakoribb elkövetési magatartás a gépjármű lopások esetében a reszelt kulcs használata. Érdemes a gyári kulcsokhoz ragaszkodni, amelyek ismertetőjele a kulcs műanyag részén, vagy a fémszáron a gyártó cég neve, vagy emblémája. Ha a kulcson semmiféle jelzés nincs, akkor az másolat, amelyről felvilágosítást kell kérni az eladótól. Próbáljuk ki, hogy a kapott kulcs nyitja e az autó valamennyi zárát! A zár alapján való kulcskészítések esetén ugyanis többször előfordul, hogy az így készült kulcs a gépkocsi zárszerkezeteinek nem mindegyikét működteti. 3. Mechanikai védelem A megelőzés hatékony eszköze lehet a jól megválasztott mechanikai zár. Nagyfokú védelmet érhetünk el a különféle kerékbilincsek, kormány-, pedál-, és/vagy sebváltózárak használatával. 4. Elektronikai védelem A legnehezebben az elektronikus indításgátlóval (immobilizer) felszerelt gépjárművek lophatók el. A szakszerűen beszerelt, vagy gyári indításgátló készülékek a tolvajok által gyakorlatilag nem hatástalaníthatók, mivel az ajtók bezárásakor átmenetileg üzemen kívül helyeznek több, a motor folyamatos működése szempontjából nélkülözhetetlen alkatrészt, vagy részegységet (indítómotor, gyújtás, motorvezérlés és üzemanyag-ellátó rendszer). 5. Figyelemfelhívó jelzések alkalmazása Megelőző hatással bírhat az autó üvegeinek szélébe gravírozott kicsinyített rendszám. A gépjárművet így könnyű azonosítani és nem érdemes hamis rendszámmal újból forgalomba hozni. Hasonló megoldás az UVSM (Ultra Viola Safe Mark), amely során egy szabad szemmel nem látható festékkel írják fel az azonosítási jeleket a gépkocsi karosszériájára, belső kárpitra, műanyag tartozékokra, titkos helyekre. Az ultraviola fény hatására olvasható jelek az esetleges szétbontást követően is lehetővé teszik az azonosítást. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy értékeikre, tulajdonukra fokozottan figyelni szíveskedjenek! Amennyiben bűncselekményt észlelnek, avagy bűncselekmény áldozatává válnak, kérjük, hogy értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy 112-es segélyhívó számon! Együttműködésüket köszönjük! Szegedi Rendőrkapitányság Itt az iskola és a vizsgaszezon vége, mindenkire vár a pihenés! Kezdjük együtt!!! Éjszaki fürdőlátogatást szervez a Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat június 23-án, szombaton Kiskunmajsára. A strand este órakor nyit és órakor zár. Indulás a Művelődési Ház elől órakor, érkezés: óra körül ugyanide. Részvételi költség: Ft/fő (1.200,- belépő, 400,- útiköltség) Jelentkezni a Polgármester Hivatalban Nagy Hajnalka és Fődi Anitánál lehet a jelentkezési lap leadásával és a részvételi költség befizetésével június 15-ig, valamint 15-én délután ig a Művelődési Házban az Ifjúsági Klubban. 14 éven aluli gyerekek csak szülői vagy felnőtt (nagykorú testvér, nagymama, nagypapa stb.) kísérettel vehetnek részt a kiránduláson. Várunk mindenkit sok szeretettel! Jelentkezési lap a kiskunmajsai kirándulásra június 23. Név:.. Lakcím: Telefonszám:.... Életkor: Ruzsa, aláírás 18 éven aluli jelentkező esetén a szülő aláírása

5 5 Falunap volt A képviselő-testület novemberi ülésén megváltoztatott néhány momentumot a falunappal kapcsolatban. A hagyományokat tisztelve, de a jelentkező igényeket kielégítve hozta meg az időpontváltozásról a döntését a testület. Célszerűség diktálta azt, hogy pihenőnap kövesse a rendezvényt. IX. alkalommal lehetett halat főzni, de emellett más ételek készítésével is versenyezhettek a csapatok. A szervezésben és lebonyolításban is sok minden másként történt. Az összefogás, a közös cél érdekében kifejtett plusz feladatok vállalásával úgy a képviselő-testület tagjai, mint az önkormányzat dolgozói hozzájárultak a nap sikeréhez. Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki munkájával, felajánlásával segítette azt a célt, hogy a ruzsaiak és az idelátogatók felejthetetlen élményekkel térjenek haza. A 10 órakor kezdődő megnyitón Nógrádi Zoltán - országgyűlési képviselő, Mórahalom város polgármestere - ünnepi beszéde után átadásra került Kertai Dezső volt iskolaigazgató részére Ruzsa Község Díszpolgára kitüntetés, illetve Szabóné Birinyi Márta tanár részére a Ruzsa Községért díj. Ebben az évben többen is támogatták a falunapi rendezvényünket: Médiatámogatónk a Rádió 88 volt. Főtámogatóink: Generali-Providencia Zrt OTP Bank Zrt Alianz Hungária Zrt Felajánlásokat kaptunk még a következő támogatóktól: Ruzsa Presszo Sánta Gizella Ollmann-né Lovászi Ágnes Rózsakert vendéglő, Csíszár István, Domaszék Szegedi Sütödék Kft Kalmár Sütőipari Vállalkozás Siracusa Kft, Cegléd Tüzép Varga Károly Ruzsa Simhercz Zoltánné Mégegyszer köszönök minden jó ötletet, segítő tevékenységet mindenkinek! Sánta Gizella polgármester Az idén a hagyományostól eltérően május 19-én került sor a Ruzsai Falunap megrendezésére, amely ebben az évben IX. alkalommal várta a kikapcsolódni vágyókat. A rendezvény keretén belül lehetőség nyílt benevezni a falunapi főzőversenyre, halászlé, pörkölt és egyéb étel kategóriákban. Sok izgalom és rengeteg tennivaló előzte meg ezt a szombati napot, így reggel elkeseredve vehettük tudomásul, hogy a nap valószínűleg nem szeretne előbújni a felhők mögül és az esőnek is lóg a lába. Ennek ellenére a vidám hangulat mindannyiunkban változatlanul megvolt, és igyekeztünk az aznapi teendőinknek maradéktalanul eleget tenni. Reggel 7 órától került sor a Szeged Fish Kft. által biztosított halak szétosztására azok között, akik előzetesen halászléfőzésre vállalkoztak. A délelőtt folyamán nagy volt a sürgés-forgás a bográcsok mellett, így mire az ünnepélyes megnyitó elkezdődött, ínycsiklandó illatok járták át a rendezvénysátrat. A csapatok délután 3 óráig izgulhattak, hogy ez alkalommal vajon bekerülnek-e az általuk készített ételekkel a díjazottak közé. Halászlé kategóriába: I. helyezett a Vágói Betyárok csapata, II. helyezett a Bárka csapata, III. helyezett a Béta csapata, különdíj: RIÖK csapata lett. Pörkölt kategóriába: I. helyezett az Alfa csapata, II. helyezett a Baráti Kör csapata, III. helyezett a Csipesz csapata lett, különdíj: az ÖKONET csapata kapta. Falunap, ahogyan mi láttuk Egyéb kategóriában: I. helyezett a Tüzesbokájú csapata, II. helyezett a Szomszédok II, III. helyezett a Szomszédok III csapata, különdíj: a Babosokk csapata lett. 16 órától kulturális programok várták az érdeklődőket, amelyeket telt sátorral kezdhettünk el. Láthattunk modern táncot, ír táncokat, néptáncot a maroslelei Rózsabimbó tánccsoporttól és helyiektől egyaránt, és körünkben köszönthettük a vajdasági Kispiac fiatal fellépőit és Temesgyarmata táncosait is. A ruzsai Őszirózsa Asszonykórus és a citeracsoport előadásában magyar népdalokat hallhattunk, a pusztamérgesi Happy Jumpers csapata pedig ugróköteles koreográfiájával nyűgözte le a közönséget. A MINI NOX együttes Forráskútról 2 produkcióval is fellépett és szintén nagy sikert aratott.az este sztárvendégeként köszönthettük Balázs Fecót, aki felejthetetlen élményt nyújtott koncertjével kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Felnőttek és gyerekek együtt énekelték a jól ismert dallamokat, és a kialakult hangulatot csak fokozta a tűzijáték, és az azt követő nosztalgia discó. Száraz Ferenc a Rádió 88 műsorvezetője a 90-es évek zenéivel csábította táncra a szórakozni vágyókat, és mi roptuk egészen a kakasok kukorékolásáig Császár Ágota Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Értesítem Önöket, hogy akik a szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére évben LTP szerződést kötöttek, azoknak ebben az évben befejeződik a futamidő. Az eljárás menetéről néhány szót: Az utolsó részlet befizetését követően az OTP LTP központ megküldi a számlatulajdonosok kiutalási értesítőjét és Válaszlapját a Polgármesteri Hivatal részére. A hivatal kiértesítéssel lesz az ingatlantulajdonosok felé, hogy ezt a dokumentumot alá kell írni a Teleházban Dóczi Tiborné ügyintézőnél. Amennyiben a számlatulajdonos lakcímére érkezik a Válaszlap, azt be kell hozni a Teleházba. Magukkal kell hozni a személyi igazolványukat, adókártyájukat és az utolsó LTP részlet befizetését igazoló csekket, vagy a befizetési bizonylatot, átutalással fizetők esetében a bankszámlakivonatot. A válaszlevelek aláírása azért fontos, mert ezt követően tudja az OTP LTP 3 hónapon belül utalni a lakóingatlanonkénti ,-Ft-ot megtakarított összegeket a Polgármesteri Hivatal részére. Ezt követően lehet visszaigényelni a lakóingatlanokra a közműfejlesztési hozzájárulást (15% ) ,-Ft-ot, melyet várhatóan jövő év elejére kapnak meg a ingatlantulajdonosok. Dóczi Tiborné ügyintéző Az OTP NYRT ruzsai fiókjában további tájékoztatást kapnak az ügyfelek az LTP szerződésükhöz kapcsolódó, kedvezményes hitellehetőség feltételeiről.

6 6 Tájékoztató Értesítjük a lakosságot, hogy Ruzsa községben március 01-től új szociális alapszolgáltatással bővült a Gondozási Központ tevékenysége, oly módon az Ásotthalom Községi Önkormányzat Gondozási Központjával társulás keretében látja el a Támogató szolgálatot és a Közösségi ellátást. Támogató Szolgálat Támogató Szolgálatunk biztosítja otthonában egyedül vagy családjával élő (mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmileg akadályozott, halmozottan sérült és autista) személyek ellátását. A szolgáltatást minden korosztály igénybe veheti A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően munkatársunk felveszi a kapcsolatot a fogyatékos személlyel, pontosítja az igényeket, kitölti az adatlapokat, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a fogyatékkal élő ember orvosával és egyezteti vele a gyakorlati teendőket. Szolgálatunk a fent leírt speciális élethelyzettel rendelkező egyének és családok részére nyújt segítséget a mindennapi életvitelükhöz. A szolgáltatás során a szolgálat munkatársai otthonukban személyesen keresik fel az ellátottakat, melynek gyakoriságát, mikéntjét és fajtáját a megállapodásban is rögzítenek. A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. További információért forduljanak bizalommal munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken. Személyi segítő: Császárné Mulati Ágnes Gondozási Központ Ruzsa, Szegedi út 8. Hétköznapokon 8-12 óráig. Tel.: 20/ Támogató Szolgálat vezetője: Lasancné Gárdián Tünde Ásotthalom, Jókai u. 4. Fogadóóra Ásotthalmon: kedd, csütörtök 8-12 Fogadóóra Ruzsán: péntek, Tel.: 20/ Közösségi ellátás A szolgáltatást az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja. Elsősorban saját otthonukban élő pszichiátriai betegek tartoznak az ellátottak körébe, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget; valamint a szociális intézményekben élő vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló szenvedély- és pszichiátriai betegek, akik lakóhelyükön, tartózkodási helyükön stabil hátteret és kontrollt igényelnek. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik a szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően. A szolgáltatás során a szolgálat munkatársai otthonukban személyesen keresik fel az igénylőt és/vagy a családtagját. Az ellátás térítésmenetesen vehető igénybe. További információért forduljanak bizalommal munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken Közösségi gondozó: Zádori Józsefné Gondozási Központ Ruzsa, Szegedi út 8. Tel.: 20/ Hétköznap óráig Közösségi Ellátás szolgálat vezetője: Dékány Dóra Ásotthalom, Jókai u. 4. Fogadóóra Ásotthalmon: kedd, csütörtök 8-12 Fogadóóra Ruzsán: péntek, Tel.: 20/ Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője Ásotthalom, Felszabadulás u Tel.: 62/ Szomszédoló Röszke Ruzsán Április 28-án délután zsúfolásig megtelt a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár. A kulturális programjaikkal érkező Röszkeieken kívül, nagyszámú ruzsai is eljött, hogy tartalmas szórakozásban legyen részül. Nem csalódtak. Sánta Gizella polgármester asszony és Borbásné Márki Márta Röszeke polgármestere mondtak megnyitót és köszöntőt. A műsor változatos volt, mely dicséri a jó szervezőket. Hallhattunk éneket, (Kozmáné Vastag Judit, Teslér Ákos) láthattunk mesét (1. osztályosok) táncot (mazsorett csoportok) és néptáncot. Gyakran csalt mosolyt a produkció a nézők arcára (Három kívánság, óvónők meséje). Sokszor csendült fel a taps előadás közben, a mazsorettet és néptáncot végig kísérte. Azt lehet mondani, hogy a falu apraja-nagyja képviseltette magát, szép példát mutatva arra, hogy az együtt játszás milyen egységessé tud egy közösséget kovácsolni. Mi ruzsaiak szavazhattunk, melynek az eredménye a következő: 1. Libapásztor lakodalma. Népi játék 1.osztály 2. Néptánc: Lőrinrévi táncok 3. Dunántúli eszközös Gratulálunk a közönség szavazottaknak, és köszönjük a többi színvonalas produkciót. Sok sikert kívánunk mindenkinek! Az előadás után a ruzsaiak vendégül látták a röszkeieket és kellemes hangulatban tel el az est további része. Rapcsákné Polyák Andrea A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói nevében megköszönöm minden kedves támogatónak a Szomszédolóra felajánlott süteményt, italt és a személyes segítséget. Vörös Tiborné Igazgató

7 7 Szülők bálja április 21-én rendezték meg az általános iskolások hagyományos bálját, ami immár. 2. éve RET-RO party is egyben Ollmann-né Lovászi Ágnes igazgatónő köszöntője után, a 8. osztályosok nyitó táncát nézhettük meg. A lányok a szép hófehér ruhában igazi hölgyek, a fiúk a fekete frakkjukban igazi urak voltak. Az ismert melódiára kecsesen táncoltak. Megható és felemelő pillanat volt, amikor a végén a fiúk az anyukájukkal, a lányok az apukájukkal keringőztek. Köszönjük Nemes Rolandnak a tánc betanítását. Az általános iskola három tanulója, Sípos Blanka, Fodor Fanni és Markovics Kamilla verseket és mesét mondtak. A Művelődési Ház Felnőttt Modern Tánccsoportja 2 táncszámmal vett részt az esti műsorban. Végül a tanári kar fergeteges ír sztepp táncát láthattuk. Az esélyegyenlőség jegyében egy jeltolmács is szerepelt a műsorban. A vastapssal kísért előadásból láthattunk ráadást is. Ezután finom és bőséges vacsorát kaptunk, ami a konyhások ügyes kezének a munkája volt. A jó hangulatról, a zenéről Vörös Tibor és Földeák László gondoskodott. Pillanatok alatt fiatal korunk discójában érezhettük magunkat. Egymás után csendültek fel az ismert zeneszámok, és szinte mindenki táncra perdült. Pihenőt csak a tombolasorsolás jelentett, ahol sok szép és értékes ajándék talált gazdára, a felajánlók jóvoltából. Köszönjük az iskola valamennyi dolgozójának, hogy ezt a bálat megszervezték, segítették gyermekeinket, önzetlen munkájukkal hozzájárultak, hogy ez az este maradandó élmény legyen számunkra. Szülői Munkaközösség Szülők bálja Iskolánk immár XIV. alkalommal rendezte meg a Szülők Bálját. Ollmann-né Lovászi Ágnes igazgatónő megnyitóját követte az immáron már hagyománnyá vált, 8. osztályosok tánca, amit Nemes Roland tanított be nekik. A tánc után verseket, meséket hallhattunk, alsó osztályos tanulók tolmácsolásában. Az utánuk következő felnőtt mazsorett csoportnak, is igen nagy sikere volt. A megszokott zárószám, a pedagógusok műsora sem maradhatott el. Az ír-magyar barátság jegyében Michael Fletly után szabadon, egy ír táncot adtunk elő, melynek közjátékaként egy népdalcsokor is elhangzott, jeltolmácsolással egybekötve. Az idén is a RETRO jegyében telt az este. A as évek nagy slágereire ismét rophattuk, hajnalig. Felcsendültek régi nagy slágerek hazai és külföldi előadóktól egyaránt. Pihenőként iktattuk közbe a tombolasorsolást, melyre felajánlóink révén szép számú ajándék gyűlt össze. Fődíjak között szerepelt egy ékszer kollekció, egy 1 hetes üdülés a Mátrában és egy vietnami csüngő hasú kismalac is. Mondhatjuk, hogy malaca volt a nyertesnek! Bálunk sikeréért nagyon sokan dolgoztak, sok felajánlónk volt, akiknek ezúton szeretnénk megköszönni segítségüket. Felajánlók: 100 Ft-os Bolt Ábrahám F. István és családja Az Intelligens Faluért Egyesület Bálint Mátyás Balogh Tibor és családja Bannar Battery Bernáth László és családja Borbás Istvánné Bozsó Ernő Bozsó Ferenc és családja Bozsó Söröző Bölcsőde dolgozói Börcsök Hajnalka Börcsök Miklós és családja Börcsök Tiborné COOP ABC dolgozói Dicső György és családja Dóczi Tibor és családja Dr Balogh Piroska Dr Gaál Klára Dr Hézsai Klára Dr Papp Sándor Dr Szanka János Egyészségügyi-és Családgondozó Központ Erdélyiné Dudás Anita Erzsébet Gyógyfürdő Farkasné Hovanyecz Aranka Fodor Jenő és családja Fodorné Vass Éva Fődi Gábor és családja Fődi István és családja Földeák László Gábor Károly és családja Gárgyán Imre és családja Gora József és családja Halász József és családja Hárs Gyógyszertár Ifj. Tanács Vilmos és családja Jenei Erzsébet Kalmár Pékség Kiss Zelminke Komócsin Zoltán és családja Lila Diszkont Makra József és családja MÁV ZRt. Molnár Antal és családja Móra Ferenc Művelődési Ház Nagy Béla Napköziotthonos Óvoda dolgozói Napsugár Otthon dolgozói Ollmann Attila és családja OTP Bank ZRt. Ruzsai fiók Papp János Pappné Tímár Terézia PIAZZA Műszaki ABC Rózsa Antal és családja Rudolf Kilheis és családja Rutai Gyula és családja Ruzsa Község Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Sádt Ede és családja Sánta Gizella Selymes Gábor és családja Selymes Imre és családja Selymes Imréné Selymes Lajos és családja Simhercz Zoltán és családja Süli József és csapata Szalai Jenő és családja Szegediné Seffer Orsolya Szekeres József Szekeres József és családja Széll Zoltán és családja Szerencsi Sándor Szöllősi László Szűcs Béla Szűcs Helga és családja Szűcs Imre TISZA VOLÁN Rt. Torpedó Bt. Tóth Bernadett Varga Enikő és Krisztin László Varga Károlyné TÜZÉP Vass János Vízmű-Üzemeltetési Intézmény dolgozói Vörös Tibor Zombori Dezső és családja Zsolnainé Seffer Mónika Szűcs Helga igazgatóhelyettes

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA 1394-2015 XXII. évf. 4. szám 2015 április - május Ingyenes Az önkormányzat közéleti kiadványa Délelőtt 10:00 órától 2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA a tisztelettel hívja és várja a falu lakóit és minden érdeklődőt

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot

A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot XVI. évfolyam III. szám 2008. március Ára: 100 Ft A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot Akadtak olyanok, akik családostól mentek el szavazni és a boríték bedobását gyermekükre bízták. Március

Részletesebben

Ezt a napot a nemzetközi orvostörténet jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak a neve fémjelzi, akinek

Ezt a napot a nemzetközi orvostörténet jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak a neve fémjelzi, akinek XXV. 4. SZÁM ÉVFOLYAM SEMMELWEIS-NAP Amíg egészségesek vagyunk, természetes állapotnak tekintjük azt, de amint megbetegszünk, fájdalmunk felülír minden más szükségletet, csak a mielõbbi gyógyulás foglalkoztat

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

2014 augusztus. Tovább javul a városban a burkolt utak aránya. Ki is volt Kóczán Mór?

2014 augusztus. Tovább javul a városban a burkolt utak aránya. Ki is volt Kóczán Mór? 2014 augusztus VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Tovább javul a városban a burkolt utak aránya közélet 5. oldal Ki is volt Kóczán Mór? sport 28. oldal Az augusztus 19

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben