XV. évfolyam. 6. szám J Ú N I U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S"

Átírás

1 1 XV. évfolyam 6. szám J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása volt. A képviselő testület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót ,-Ft kiadással és ,-Ft bevétellel hagyta jóvá. A évi beruházási és felújítási kiadások jóváhagyására ,-Ft illetve ,-Ft összeggel került sor. Az önkormányzat évi pénzmaradványát az előző évek pénzmaradványából képzett tartalék maradványával együtt ,-Ft összegben hagyták jóvá a képviselők. A képviselő-testület évi normatív támogatás elszámolását 7.120,- Ft visszafizetési kötelezettséggel, a központosított előirányzatokból biztosított támogatás felhasználását ,-Ft visszafizetési kötelezettséggel, míg a évi normatív kötött felhasználású támogatás felhasználását ,-Ft feladattal terhelt maradvánnyal hagyta jóvá. A zárszámadás alapján a képviselők megállapították, hogy az önkormányzatot jövedelem különbség mérséklés címén ,-Ft visszafizetési kötelezettség, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) önkormányzati kiegészítő támogatásból ,-Ft visszafizetési kötelezettség terhelte. A képviselőtestület az önkormányzat i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatai alapján ,-Ft-ban állapította meg. A képviselő testület ülésén megjelent dr. Zsadányi Nagy Csaba könyvvizsgáló, aki megállapította az előterjesztés határidőre, a törvényes mellékleteket tartalmazva, nagyon szép kivitelben készült el. Az egyes tételeket ellenőrizték, számszakilag kifogást nem emeltek. Az előterjesztés tartalmában mindenképpen elfogadható, magas színvonalon elkészített anyag. Az elmúlt évekre visszatekintve kijelentette, hogy a nehezedő gazdasági körülmények mellett, kimondottan eredményes az önkormányzat, hiszen folyamatosan fejlődött. A következő napirend keretében a képviselők megalkották a képviselő-testület gazdasági programját a évekre. Ez az előterjesztés a tervezetekkel együtt háromszor szerepelt a képviselőtestület előtt, ezenkívül a falugyűlésen is megtárgyalásra került. A helyi lap előző számában a gazdasági program tervezetének főbb feladatiról már írtam, a végleges szöveg megalkotásakor csupán kisebb módosításokra került sor. A gazdasági program megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában és a községi könyvtárban. A harmadik napirendi pont keretében a képviselők megvitatták a Weöres Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról szóló beszámolóját. A beszámolóban az intézményvezető bemutatta az oktatás személyi és tárgyi feltételeit, majd kitért a szakmai munkára, bemutatta az iskola rendezvényeit, versenyeit és a mellékletben szerepeltette a tanulók eredményeit a különböző tanulmányi versenyeken. A képviselők megállapították, az intézmény épületében több teremben sikerült felújításokat végezni, ennek ellenére vannak további karbantartási feladatok is, melyre vonatkozóan a pályázati lehetőségeket ki kell használni. A képviselők határozatukban köszönetüket fejezték ki az intézmény dolgozóinak az elmúlt tanévben végzett munkájukért. Az egyéb előterjesztések keretében a képviselők először döntöttek az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról, majd ezt követően a költségvetési rendelet módosításának koncepcióját tárgyalták meg. Ennek értelmében döntöttek arról, hogy a fejlesztési céltartalék terhére a Ruki II. iskola melletti szilárd burkolatú út felújítási tervének elkészítésére az I. ütemre ,-Ft előirányzatot biztosítanak, míg ágaprító gép beszerzésére ,-Ft előirányzat biztosításáról döntöttek. Ezután a évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felülvizsgálatára illetve felhasználásának meghatározására került sor. A képviselők megállapították, hogy a évi pénzmaradványból a évi zárómérlegben rendelkezésre álló pénzmaradvány ,- Ft. A évben képződött pénzmaradvány ,-Ft, míg a felhalmozási pénzmaradvány ,-Ft. Ezt követően a képviselők döntöttek arról, hogy a pénzügyi ellenőrzési társulás megszűnése következtében a társulás tagönkormányzati közös tulajdonában lévő Skoda Fabia típusú személygépkocsit értékesíti a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részére, az időközben odatelepített ellenőrzési feladatok ellátásához. Az eladási árat a képviselők ,-Ft-ban állapították meg. A következő előterjesztés keretében a képviselők megbízták a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével a gyógyszertár értékesítés tárgyában a már korábban meghatározott vételárért. Majd meghatározták a 355/29 hrsz. gyep művelési ágú földterület eladási árát ,-Ft + 20% áfa összegben. Ezt követően a képviselők az iskolaszékbe delegálták Pappné Tímár Teréz, Gárgyán Imre, Sádt Ede képviselőket. A következő előterjesztés keretében a képviselők módosították az önkormányzat évi költségvetését, mely szerint az óvoda felújításához benyújtott pályázat saját forrásaként ,-Ft előirányzatot biztosítanak. A képviselők döntöttek feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről, illetve értékesítéséről, majd megvitatták az Egészségügyi és Családgondozó Központ munkájáról szóló beszámolót. A képviselők megállapították, hogy az intézmény eredményesen látta el feladatát az elmúlt évben és határozatban utasították az intézményvezetőt, hogy intézkedjen az internet elérhetőség bekötéséről az Egészségügyi és Családgondozó Központnál, illetve gondoskodjék pályázat benyújtásáról, amennyiben erre lehetőség kínálkozik a tanyagondnoki gépkocsi cseréjére. Az ülés lezárásaként a képviselők egyéb aktuális kérdésekről tárgyaltak. folytatás

2 2 A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyző irodájában, a községi könyvtárban, valamint az önkormányzat honlapján. A képviselő-testület legközelebbi rendes ülését június 27-én (szerdán) perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Sánta Gizella polgármester 2. A képviselő-testült évi II. félévi munkatervének megalkotása. Előadó: Sánta Gizella polgármester 3. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Előadó: Sánta Gizella polgármester 4. Beszámoló a Vízmű Üzemeletetési Intézmény munkájáról. Előadó: Fodor Gábor igazgató. 5. egyéb előterjesztések A képviselő-testület ülése nyilvános. Lábecz László jegyző Parlagfű elleni védekezés! A parlagfű szennyezettség jelentős csökkentése érdekében tájékoztatom a lakosságot, hogy az alábbi helyen, címen lehet a településen a parlagfűvel szennyezett területeket bejelenteni: cím: Telefon: 06-62/ Személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Varga Rozália ügyintézőnél. Lábecz László jegyző Képviselői fogadóórát tart Dr. Szanka János képviselő június 08-án (péntek) óra között. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Teleház - Könyvtár termében. Pályázati támogatás parkfenntartáshoz Ruzsa község mindig elismerő szavakat kapott az idelátogatóktól a szép környezet és rendezett parkjai, virágos portái kapcsán évben településünk a Virágos Magyarországért mozgalomban I. helyezést ért el község kategóriában, évben pedig a nemzetközi megmérettetésen bronz fokozatot kaptunk. A településünkön az elért eredmények sok munkát követeltek az önkormányzat és a lakosság részéről is. Ezért is vettük örömmel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium december 27-én meghirdetett a munkaképes korú szociális segélyre jogosultak foglalkoztatására vonatkozó közmunka pályázatát, melyen sikeresen vettünk részt és nyertünk támogatást. A pályázatot a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása adta be 7 főre a tagönkormányzatok előzetes igényeinek felmérése alapján. A támogatás összesen: Ft, melyből a települések a foglalkoztatottak arányában részesülnek. Ez a foglalkoztatottak bérét fedezi 3 hónapra, valamint a feladatok végzéséhez munkaeszközök, munkaruha és védőeszközök vásárlására is biztosítja a forrást a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. A településeket csak az ÁFA terheli önerőként. Ruzsa község önkormányzata a kiírásban meghatározott feltételekre tekintettel 4 fő foglalkoztatására vállalt kötelezettséget. A március 1-én kezdődött és május 31.-én záruló programban a munka világába a támogatás révén visszakerült személyek feladata a parkok gondozása, füvesítés, virágpalánták nevelése, ültetés, szemétgyűjtés, emlékművek és környékének gondozása. Ezen munkálatok ez idáig maradéktalanul teljesültek. A Közmunka Tanács az áprilisban lezajlott helyszíni ellenőrzése során mindent rendben talált. Ezúton is köszönjük a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közreműködését a pályázat sikeres lebonyolításában. Sánta Gizella polgármester Felhívás Várjuk azoknak a jelentkezését, akik méltón viselhetik az Ifjú Büszkeségünk címet. Kérünk minden általános és középiskolást, akik megyei, országos, esetleg nemzetközi versenyeken minősítést értek el, jelentkezzenek a Teleházban. Hozzák magukkal az eredményeket elismerő okleveleket, serlegeket! Szeretnénk Őket bemutatni és méltó képen köszönteni. Sánta Gizella Polgármester elnöke Rutainé Kollár Éva Ruzsa Községért Közalapítvány

3 3 Ifjúsági klub kérdőív Kedves Fiatalság Ifjúság és Minden Ruzsai Lakos! Mint azt már jeleztük, Ifjúsági Önkormányzatunk a Művelődési Házzal együttműködve szeretne egy ifjúsági klubbot működtetni. Már volt erre kezdeményezésünk, és akkor ez nagyon jól működött még a Teleház nagytermében, de a könyvtár költözése után ez megszakadt. Most újra lehetőséget kaptunk, hogy működtessük az ifjúsági klubbot a Művelődési Ház volt könyvtár szobájában. Itt berendezésre került egy helyiség ahol lehetőség van házimozi rendszerben közös filmnézésre, beszélgetésekre, társasjátékozásra. Újra felszerelésre került a darts gép, van három cso-cso asztal, és több ping-pong asztal, és egyenlőre egy, internet kapcsolattal rendelkező számítógép is. Szeretnénk egy olyan helyet kialakítani, ahol mindannyian jól érezzük magunkat egy amolyan ifjúsági randi helyet. Kérdőív Itt tudunk majd zenés esteket is tartani, a kertben lehetőségünk van szalonnasütésre, különböző szabadtéri programokra. Szeretnénk, ha közösen tudnánk ezt a közösségi teret létrehozni, ezért az alábbi kérdőívvel szeretnénk az igényeiteket felmérni és azoknak megfelelően elindítani a klubbot. Az első találkozási lehetőség: június 15-e péntek ig, amikor várunk Bennetek, valamint a kiskunmajsai kirándulásra is itt lehet majd jelentkezni. Szeretnénk minél több véleményt és kívánságot megismerni, ezért a visszaküldők között ajándékokat fogunk kisorsolni. Életkorod Nemed: férfi nő 1. Az év melyik időszakában szeretnéd ha működne a klub? egész évben nyáron ősszel télen tavasszal (Több válasz is megjelelhető.) 2. A következő jellegű rendezvények közül melyiken vennél részt szívesebben? Műveltségi ügyességi vetélkedő Zenés, táncos est Kézműves foglalkozás Kirándulás Strandlátogatás nappal Strandlátogatás éjszaka Sport rendezvény Rejtvényfejtő verseny Rajzverseny Mozilátogatás Színházlátogatás Közeli városok megismerése Vadaspark látogatás Múzeum látogatás Tájékoztató, oktató jellegű előadás Egyéb 3. Milyen csatornán szeretnél a rendezvényeinkről értesítést kapni: Ruzsai Hírek RIÖK honlap Plakát Szórólap Egyéb: Írd meg véleményed a klubbal és a RIÖK munkájával kapcsolatban, hogy együtt jobbá tudjunk tenni a fiatalság életet a faluban! Elérhetőségeid akkor, ha szeretnél a sorsoláson részt venni. (Ez a kérdőívtől leválasztva is leadhatod.) Név:. Cím. Köszönjük, hogy segíted munkánkat a véleményeddel! Nagy Hajnalka ifjúsági polgármester

4 4 Védjük meg gépkocsinkat! A rendőrséghez beérkező gépjárművekkel kapcsolatos feljelentések során azt tapasztaljuk, hogy a bűncselekmények egy része nagyobb odafigyelésselmegelőzhető lett volna. A következőkben arra szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, mire érdemes fokozottan ügyelni, hogy megelőzzük a gépkocsi lopást. 1. Gépkocsi vásárlás Különösen a használt autók megvételekor rendkívüli körültekintéssel érdemes eljárni. Az alváz-, és motorszám, a gyártási év, a műszaki érvényességi címke vagy a forgalmi engedély hitelességének ellenőrzése mindenkor elengedhetetlenül fontos, ezért vásárlás előtt célszerű olyan szakember közbenjárását kérni, aki segít az adatok ellenőrzésében. 2. A kulcs ellenőrzése A gépjármű megvétele előtt célszerű megvizsgálni annak kulcsait, ugyanis az egyik leggyakoribb elkövetési magatartás a gépjármű lopások esetében a reszelt kulcs használata. Érdemes a gyári kulcsokhoz ragaszkodni, amelyek ismertetőjele a kulcs műanyag részén, vagy a fémszáron a gyártó cég neve, vagy emblémája. Ha a kulcson semmiféle jelzés nincs, akkor az másolat, amelyről felvilágosítást kell kérni az eladótól. Próbáljuk ki, hogy a kapott kulcs nyitja e az autó valamennyi zárát! A zár alapján való kulcskészítések esetén ugyanis többször előfordul, hogy az így készült kulcs a gépkocsi zárszerkezeteinek nem mindegyikét működteti. 3. Mechanikai védelem A megelőzés hatékony eszköze lehet a jól megválasztott mechanikai zár. Nagyfokú védelmet érhetünk el a különféle kerékbilincsek, kormány-, pedál-, és/vagy sebváltózárak használatával. 4. Elektronikai védelem A legnehezebben az elektronikus indításgátlóval (immobilizer) felszerelt gépjárművek lophatók el. A szakszerűen beszerelt, vagy gyári indításgátló készülékek a tolvajok által gyakorlatilag nem hatástalaníthatók, mivel az ajtók bezárásakor átmenetileg üzemen kívül helyeznek több, a motor folyamatos működése szempontjából nélkülözhetetlen alkatrészt, vagy részegységet (indítómotor, gyújtás, motorvezérlés és üzemanyag-ellátó rendszer). 5. Figyelemfelhívó jelzések alkalmazása Megelőző hatással bírhat az autó üvegeinek szélébe gravírozott kicsinyített rendszám. A gépjárművet így könnyű azonosítani és nem érdemes hamis rendszámmal újból forgalomba hozni. Hasonló megoldás az UVSM (Ultra Viola Safe Mark), amely során egy szabad szemmel nem látható festékkel írják fel az azonosítási jeleket a gépkocsi karosszériájára, belső kárpitra, műanyag tartozékokra, titkos helyekre. Az ultraviola fény hatására olvasható jelek az esetleges szétbontást követően is lehetővé teszik az azonosítást. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy értékeikre, tulajdonukra fokozottan figyelni szíveskedjenek! Amennyiben bűncselekményt észlelnek, avagy bűncselekmény áldozatává válnak, kérjük, hogy értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy 112-es segélyhívó számon! Együttműködésüket köszönjük! Szegedi Rendőrkapitányság Itt az iskola és a vizsgaszezon vége, mindenkire vár a pihenés! Kezdjük együtt!!! Éjszaki fürdőlátogatást szervez a Ruzsai Ifjúsági Önkormányzat június 23-án, szombaton Kiskunmajsára. A strand este órakor nyit és órakor zár. Indulás a Művelődési Ház elől órakor, érkezés: óra körül ugyanide. Részvételi költség: Ft/fő (1.200,- belépő, 400,- útiköltség) Jelentkezni a Polgármester Hivatalban Nagy Hajnalka és Fődi Anitánál lehet a jelentkezési lap leadásával és a részvételi költség befizetésével június 15-ig, valamint 15-én délután ig a Művelődési Házban az Ifjúsági Klubban. 14 éven aluli gyerekek csak szülői vagy felnőtt (nagykorú testvér, nagymama, nagypapa stb.) kísérettel vehetnek részt a kiránduláson. Várunk mindenkit sok szeretettel! Jelentkezési lap a kiskunmajsai kirándulásra június 23. Név:.. Lakcím: Telefonszám:.... Életkor: Ruzsa, aláírás 18 éven aluli jelentkező esetén a szülő aláírása

5 5 Falunap volt A képviselő-testület novemberi ülésén megváltoztatott néhány momentumot a falunappal kapcsolatban. A hagyományokat tisztelve, de a jelentkező igényeket kielégítve hozta meg az időpontváltozásról a döntését a testület. Célszerűség diktálta azt, hogy pihenőnap kövesse a rendezvényt. IX. alkalommal lehetett halat főzni, de emellett más ételek készítésével is versenyezhettek a csapatok. A szervezésben és lebonyolításban is sok minden másként történt. Az összefogás, a közös cél érdekében kifejtett plusz feladatok vállalásával úgy a képviselő-testület tagjai, mint az önkormányzat dolgozói hozzájárultak a nap sikeréhez. Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki munkájával, felajánlásával segítette azt a célt, hogy a ruzsaiak és az idelátogatók felejthetetlen élményekkel térjenek haza. A 10 órakor kezdődő megnyitón Nógrádi Zoltán - országgyűlési képviselő, Mórahalom város polgármestere - ünnepi beszéde után átadásra került Kertai Dezső volt iskolaigazgató részére Ruzsa Község Díszpolgára kitüntetés, illetve Szabóné Birinyi Márta tanár részére a Ruzsa Községért díj. Ebben az évben többen is támogatták a falunapi rendezvényünket: Médiatámogatónk a Rádió 88 volt. Főtámogatóink: Generali-Providencia Zrt OTP Bank Zrt Alianz Hungária Zrt Felajánlásokat kaptunk még a következő támogatóktól: Ruzsa Presszo Sánta Gizella Ollmann-né Lovászi Ágnes Rózsakert vendéglő, Csíszár István, Domaszék Szegedi Sütödék Kft Kalmár Sütőipari Vállalkozás Siracusa Kft, Cegléd Tüzép Varga Károly Ruzsa Simhercz Zoltánné Mégegyszer köszönök minden jó ötletet, segítő tevékenységet mindenkinek! Sánta Gizella polgármester Az idén a hagyományostól eltérően május 19-én került sor a Ruzsai Falunap megrendezésére, amely ebben az évben IX. alkalommal várta a kikapcsolódni vágyókat. A rendezvény keretén belül lehetőség nyílt benevezni a falunapi főzőversenyre, halászlé, pörkölt és egyéb étel kategóriákban. Sok izgalom és rengeteg tennivaló előzte meg ezt a szombati napot, így reggel elkeseredve vehettük tudomásul, hogy a nap valószínűleg nem szeretne előbújni a felhők mögül és az esőnek is lóg a lába. Ennek ellenére a vidám hangulat mindannyiunkban változatlanul megvolt, és igyekeztünk az aznapi teendőinknek maradéktalanul eleget tenni. Reggel 7 órától került sor a Szeged Fish Kft. által biztosított halak szétosztására azok között, akik előzetesen halászléfőzésre vállalkoztak. A délelőtt folyamán nagy volt a sürgés-forgás a bográcsok mellett, így mire az ünnepélyes megnyitó elkezdődött, ínycsiklandó illatok járták át a rendezvénysátrat. A csapatok délután 3 óráig izgulhattak, hogy ez alkalommal vajon bekerülnek-e az általuk készített ételekkel a díjazottak közé. Halászlé kategóriába: I. helyezett a Vágói Betyárok csapata, II. helyezett a Bárka csapata, III. helyezett a Béta csapata, különdíj: RIÖK csapata lett. Pörkölt kategóriába: I. helyezett az Alfa csapata, II. helyezett a Baráti Kör csapata, III. helyezett a Csipesz csapata lett, különdíj: az ÖKONET csapata kapta. Falunap, ahogyan mi láttuk Egyéb kategóriában: I. helyezett a Tüzesbokájú csapata, II. helyezett a Szomszédok II, III. helyezett a Szomszédok III csapata, különdíj: a Babosokk csapata lett. 16 órától kulturális programok várták az érdeklődőket, amelyeket telt sátorral kezdhettünk el. Láthattunk modern táncot, ír táncokat, néptáncot a maroslelei Rózsabimbó tánccsoporttól és helyiektől egyaránt, és körünkben köszönthettük a vajdasági Kispiac fiatal fellépőit és Temesgyarmata táncosait is. A ruzsai Őszirózsa Asszonykórus és a citeracsoport előadásában magyar népdalokat hallhattunk, a pusztamérgesi Happy Jumpers csapata pedig ugróköteles koreográfiájával nyűgözte le a közönséget. A MINI NOX együttes Forráskútról 2 produkcióval is fellépett és szintén nagy sikert aratott.az este sztárvendégeként köszönthettük Balázs Fecót, aki felejthetetlen élményt nyújtott koncertjével kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Felnőttek és gyerekek együtt énekelték a jól ismert dallamokat, és a kialakult hangulatot csak fokozta a tűzijáték, és az azt követő nosztalgia discó. Száraz Ferenc a Rádió 88 műsorvezetője a 90-es évek zenéivel csábította táncra a szórakozni vágyókat, és mi roptuk egészen a kakasok kukorékolásáig Császár Ágota Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Értesítem Önöket, hogy akik a szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére évben LTP szerződést kötöttek, azoknak ebben az évben befejeződik a futamidő. Az eljárás menetéről néhány szót: Az utolsó részlet befizetését követően az OTP LTP központ megküldi a számlatulajdonosok kiutalási értesítőjét és Válaszlapját a Polgármesteri Hivatal részére. A hivatal kiértesítéssel lesz az ingatlantulajdonosok felé, hogy ezt a dokumentumot alá kell írni a Teleházban Dóczi Tiborné ügyintézőnél. Amennyiben a számlatulajdonos lakcímére érkezik a Válaszlap, azt be kell hozni a Teleházba. Magukkal kell hozni a személyi igazolványukat, adókártyájukat és az utolsó LTP részlet befizetését igazoló csekket, vagy a befizetési bizonylatot, átutalással fizetők esetében a bankszámlakivonatot. A válaszlevelek aláírása azért fontos, mert ezt követően tudja az OTP LTP 3 hónapon belül utalni a lakóingatlanonkénti ,-Ft-ot megtakarított összegeket a Polgármesteri Hivatal részére. Ezt követően lehet visszaigényelni a lakóingatlanokra a közműfejlesztési hozzájárulást (15% ) ,-Ft-ot, melyet várhatóan jövő év elejére kapnak meg a ingatlantulajdonosok. Dóczi Tiborné ügyintéző Az OTP NYRT ruzsai fiókjában további tájékoztatást kapnak az ügyfelek az LTP szerződésükhöz kapcsolódó, kedvezményes hitellehetőség feltételeiről.

6 6 Tájékoztató Értesítjük a lakosságot, hogy Ruzsa községben március 01-től új szociális alapszolgáltatással bővült a Gondozási Központ tevékenysége, oly módon az Ásotthalom Községi Önkormányzat Gondozási Központjával társulás keretében látja el a Támogató szolgálatot és a Közösségi ellátást. Támogató Szolgálat Támogató Szolgálatunk biztosítja otthonában egyedül vagy családjával élő (mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmileg akadályozott, halmozottan sérült és autista) személyek ellátását. A szolgáltatást minden korosztály igénybe veheti A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően munkatársunk felveszi a kapcsolatot a fogyatékos személlyel, pontosítja az igényeket, kitölti az adatlapokat, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a fogyatékkal élő ember orvosával és egyezteti vele a gyakorlati teendőket. Szolgálatunk a fent leírt speciális élethelyzettel rendelkező egyének és családok részére nyújt segítséget a mindennapi életvitelükhöz. A szolgáltatás során a szolgálat munkatársai otthonukban személyesen keresik fel az ellátottakat, melynek gyakoriságát, mikéntjét és fajtáját a megállapodásban is rögzítenek. A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. További információért forduljanak bizalommal munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken. Személyi segítő: Császárné Mulati Ágnes Gondozási Központ Ruzsa, Szegedi út 8. Hétköznapokon 8-12 óráig. Tel.: 20/ Támogató Szolgálat vezetője: Lasancné Gárdián Tünde Ásotthalom, Jókai u. 4. Fogadóóra Ásotthalmon: kedd, csütörtök 8-12 Fogadóóra Ruzsán: péntek, Tel.: 20/ Közösségi ellátás A szolgáltatást az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja. Elsősorban saját otthonukban élő pszichiátriai betegek tartoznak az ellátottak körébe, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget; valamint a szociális intézményekben élő vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló szenvedély- és pszichiátriai betegek, akik lakóhelyükön, tartózkodási helyükön stabil hátteret és kontrollt igényelnek. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik a szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően. A szolgáltatás során a szolgálat munkatársai otthonukban személyesen keresik fel az igénylőt és/vagy a családtagját. Az ellátás térítésmenetesen vehető igénybe. További információért forduljanak bizalommal munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken Közösségi gondozó: Zádori Józsefné Gondozási Központ Ruzsa, Szegedi út 8. Tel.: 20/ Hétköznap óráig Közösségi Ellátás szolgálat vezetője: Dékány Dóra Ásotthalom, Jókai u. 4. Fogadóóra Ásotthalmon: kedd, csütörtök 8-12 Fogadóóra Ruzsán: péntek, Tel.: 20/ Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője Ásotthalom, Felszabadulás u Tel.: 62/ Szomszédoló Röszke Ruzsán Április 28-án délután zsúfolásig megtelt a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár. A kulturális programjaikkal érkező Röszkeieken kívül, nagyszámú ruzsai is eljött, hogy tartalmas szórakozásban legyen részül. Nem csalódtak. Sánta Gizella polgármester asszony és Borbásné Márki Márta Röszeke polgármestere mondtak megnyitót és köszöntőt. A műsor változatos volt, mely dicséri a jó szervezőket. Hallhattunk éneket, (Kozmáné Vastag Judit, Teslér Ákos) láthattunk mesét (1. osztályosok) táncot (mazsorett csoportok) és néptáncot. Gyakran csalt mosolyt a produkció a nézők arcára (Három kívánság, óvónők meséje). Sokszor csendült fel a taps előadás közben, a mazsorettet és néptáncot végig kísérte. Azt lehet mondani, hogy a falu apraja-nagyja képviseltette magát, szép példát mutatva arra, hogy az együtt játszás milyen egységessé tud egy közösséget kovácsolni. Mi ruzsaiak szavazhattunk, melynek az eredménye a következő: 1. Libapásztor lakodalma. Népi játék 1.osztály 2. Néptánc: Lőrinrévi táncok 3. Dunántúli eszközös Gratulálunk a közönség szavazottaknak, és köszönjük a többi színvonalas produkciót. Sok sikert kívánunk mindenkinek! Az előadás után a ruzsaiak vendégül látták a röszkeieket és kellemes hangulatban tel el az est további része. Rapcsákné Polyák Andrea A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói nevében megköszönöm minden kedves támogatónak a Szomszédolóra felajánlott süteményt, italt és a személyes segítséget. Vörös Tiborné Igazgató

7 7 Szülők bálja április 21-én rendezték meg az általános iskolások hagyományos bálját, ami immár. 2. éve RET-RO party is egyben Ollmann-né Lovászi Ágnes igazgatónő köszöntője után, a 8. osztályosok nyitó táncát nézhettük meg. A lányok a szép hófehér ruhában igazi hölgyek, a fiúk a fekete frakkjukban igazi urak voltak. Az ismert melódiára kecsesen táncoltak. Megható és felemelő pillanat volt, amikor a végén a fiúk az anyukájukkal, a lányok az apukájukkal keringőztek. Köszönjük Nemes Rolandnak a tánc betanítását. Az általános iskola három tanulója, Sípos Blanka, Fodor Fanni és Markovics Kamilla verseket és mesét mondtak. A Művelődési Ház Felnőttt Modern Tánccsoportja 2 táncszámmal vett részt az esti műsorban. Végül a tanári kar fergeteges ír sztepp táncát láthattuk. Az esélyegyenlőség jegyében egy jeltolmács is szerepelt a műsorban. A vastapssal kísért előadásból láthattunk ráadást is. Ezután finom és bőséges vacsorát kaptunk, ami a konyhások ügyes kezének a munkája volt. A jó hangulatról, a zenéről Vörös Tibor és Földeák László gondoskodott. Pillanatok alatt fiatal korunk discójában érezhettük magunkat. Egymás után csendültek fel az ismert zeneszámok, és szinte mindenki táncra perdült. Pihenőt csak a tombolasorsolás jelentett, ahol sok szép és értékes ajándék talált gazdára, a felajánlók jóvoltából. Köszönjük az iskola valamennyi dolgozójának, hogy ezt a bálat megszervezték, segítették gyermekeinket, önzetlen munkájukkal hozzájárultak, hogy ez az este maradandó élmény legyen számunkra. Szülői Munkaközösség Szülők bálja Iskolánk immár XIV. alkalommal rendezte meg a Szülők Bálját. Ollmann-né Lovászi Ágnes igazgatónő megnyitóját követte az immáron már hagyománnyá vált, 8. osztályosok tánca, amit Nemes Roland tanított be nekik. A tánc után verseket, meséket hallhattunk, alsó osztályos tanulók tolmácsolásában. Az utánuk következő felnőtt mazsorett csoportnak, is igen nagy sikere volt. A megszokott zárószám, a pedagógusok műsora sem maradhatott el. Az ír-magyar barátság jegyében Michael Fletly után szabadon, egy ír táncot adtunk elő, melynek közjátékaként egy népdalcsokor is elhangzott, jeltolmácsolással egybekötve. Az idén is a RETRO jegyében telt az este. A as évek nagy slágereire ismét rophattuk, hajnalig. Felcsendültek régi nagy slágerek hazai és külföldi előadóktól egyaránt. Pihenőként iktattuk közbe a tombolasorsolást, melyre felajánlóink révén szép számú ajándék gyűlt össze. Fődíjak között szerepelt egy ékszer kollekció, egy 1 hetes üdülés a Mátrában és egy vietnami csüngő hasú kismalac is. Mondhatjuk, hogy malaca volt a nyertesnek! Bálunk sikeréért nagyon sokan dolgoztak, sok felajánlónk volt, akiknek ezúton szeretnénk megköszönni segítségüket. Felajánlók: 100 Ft-os Bolt Ábrahám F. István és családja Az Intelligens Faluért Egyesület Bálint Mátyás Balogh Tibor és családja Bannar Battery Bernáth László és családja Borbás Istvánné Bozsó Ernő Bozsó Ferenc és családja Bozsó Söröző Bölcsőde dolgozói Börcsök Hajnalka Börcsök Miklós és családja Börcsök Tiborné COOP ABC dolgozói Dicső György és családja Dóczi Tibor és családja Dr Balogh Piroska Dr Gaál Klára Dr Hézsai Klára Dr Papp Sándor Dr Szanka János Egyészségügyi-és Családgondozó Központ Erdélyiné Dudás Anita Erzsébet Gyógyfürdő Farkasné Hovanyecz Aranka Fodor Jenő és családja Fodorné Vass Éva Fődi Gábor és családja Fődi István és családja Földeák László Gábor Károly és családja Gárgyán Imre és családja Gora József és családja Halász József és családja Hárs Gyógyszertár Ifj. Tanács Vilmos és családja Jenei Erzsébet Kalmár Pékség Kiss Zelminke Komócsin Zoltán és családja Lila Diszkont Makra József és családja MÁV ZRt. Molnár Antal és családja Móra Ferenc Művelődési Ház Nagy Béla Napköziotthonos Óvoda dolgozói Napsugár Otthon dolgozói Ollmann Attila és családja OTP Bank ZRt. Ruzsai fiók Papp János Pappné Tímár Terézia PIAZZA Műszaki ABC Rózsa Antal és családja Rudolf Kilheis és családja Rutai Gyula és családja Ruzsa Község Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Sádt Ede és családja Sánta Gizella Selymes Gábor és családja Selymes Imre és családja Selymes Imréné Selymes Lajos és családja Simhercz Zoltán és családja Süli József és csapata Szalai Jenő és családja Szegediné Seffer Orsolya Szekeres József Szekeres József és családja Széll Zoltán és családja Szerencsi Sándor Szöllősi László Szűcs Béla Szűcs Helga és családja Szűcs Imre TISZA VOLÁN Rt. Torpedó Bt. Tóth Bernadett Varga Enikő és Krisztin László Varga Károlyné TÜZÉP Vass János Vízmű-Üzemeltetési Intézmény dolgozói Vörös Tibor Zombori Dezső és családja Zsolnainé Seffer Mónika Szűcs Helga igazgatóhelyettes

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! XVII.. évfolyam 1. szám 2009. J A N U Á R Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Minden nap: 7 00-14 00

Minden nap: 7 00-14 00 SZAKRENDELÉS RENDELÉSI IDŐ ORVOS LABOR II. emelet 38. sz. tel: 49/505-317 kód: 051125011 Minden nap: 7 00-14 00 Dr. Szoboszlay István SPORTORVOSI II. emelet 36. sz. tel: 49/505-312 1 / 24 kód: 051126020

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 21. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés A közterületek használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása A napirendi

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26 - i nyilvános testületi ülésére az 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Diákvilág. Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni.

Diákvilág. Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni. Diákvilág Kedves Olvasó! Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni. A május hónap is tartalmasan, eredményekben gazdagon telt el. Az alsó

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben