TECHNIKAI KÖZREMŐKÖDİK IS SEGÍTIK A GAZDÁKAT AZ EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSNÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TECHNIKAI KÖZREMŐKÖDİK IS SEGÍTIK A GAZDÁKAT AZ EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSNÁL"

Átírás

1 2011. március XVII. évfolyam 3. szám TECHNIKAI KÖZREMŐKÖDİK IS SEGÍTIK A GAZDÁKAT AZ EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSNÁL A hamarosan induló egységes kérelem elektronikus beadásnál a korábbi évekhez hasonlóan falugazdászok és agrárkamarai tanácsadók térítésmentes segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak, s számukra az úgynevezett technikai közremőködés bevezetésével egyszerősödik a kérelemkitöltı felület használata. A 2011-ben az egységes kérelmet három féle módon lehet benyújtani a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH): amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval saját ügyfélkapuján keresztül, amennyiben nem rendelkezik, technikai közremőködı vagy meghatalmazott útján. Technikai közremőködık a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók lehetnek. İk azoknak a gazdálkodóknak nyújtanak segítséget, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, illetve kérelmüket megbízható szakmai segítséggel szeretnék beadni. A technikai közremőködı nem jogosult az ügyfél képviseletére, feladata az egységes kérelem beadására, az adatváltozás-bejelentése, az ügyfél tájékoztatására, valamint technikai és szakmai segítségnyújtásra korlátozódik. A falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók a saját ügyfélkapus belépésük után az elektronikus kérelem kitöltı felületen, elsı lépésben a gazdálkodó egyedi jelszavának segítségével kitöltik a technikai közremőködés bejelentésére vonatkozó nyomtatványt és ügyfélkapun keresztül benyújtják azt. Ezt követıen a technikai közremőködı azonnal be tud lépni az egységes kérelemkitöltı felületre, és el tudja kezdeni az érdemi munkát. Ha valaki nem falugazdászt vagy kamarai tanácsadót bíz meg kérelme kitöltésével, meghatalmazás útján bárkinek megbízást adhat képviseletére a kérelem kitöltésénél. A meghatalmazottnak ügyfélkapus regisztrációval és MVH regisztrációs számmal is rendelkeznie kell, de csak akkor tud a kérelem-kitöltı felületre belépni, ha a meghatalmazás az ügyfélkapus beadást követıen papír alapon is beérkezik a Hivatalba és ott feldolgozzák azt. Ezért azoknak, akik meghatalmazottat bíznának meg a kitöltéssel, minimum 20 nappal az egységes kérelem tervezett beadása elıtt el kell készíteniük a meghatalmazást, és el kell küldeniük az ügyfél lakhely/székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére. A meghatalmazás, illetve a technikai közremőködés kitöltéséhez szükséges a Hivatal által kiadott jelszó évben a évben használt jelszó érvényes; amennyiben valaki elveszítette vagy elfelejtette, új jelszót a lakóhely/székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségen a G946 nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet. A nyomtatvány letölthetı az MVH honlapjáról. További információ a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján olvasható. Forrás: MVH SZÁMÍTANI KELL A HAMISÍTOTT VETİMAGOK MEGJELENÉSÉRE! A mostani árakkal számolva akár százezer forintot is lehet veszíteni egy hektáron, amennyiben a gazda a hamisított vetımagvak neppereinek áldozataként nem ellenırzött vetımagot használ, s így jócskán elmarad termésének minısége és mennyisége a várhatótól. Nem véletlen, hogy immáron második alkalommal indít kampányt a hamisított kukorica és napraforgó vetımagok ellen a Vetımag Szövetség és Terméktanács. De honnan ismerni meg a hamisított vetımagot? többek között erre ad választ a Magyar Agrárkamara közleménye. Úgy tőnik, évek óta jó üzlet a kukorica és napraforgó vetımag hamisításával és azok forgalmazásával foglalkozni. A csalók és nepperek azt próbálják kihasználni, hogy a kevés tıkével rendelkezı gazdálkodók próbálnak ott spórolni, ahol tudnak. Ezért kínálják a vetımagot mármint

2 2. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK március a hamisat féláron piacokon, teherautókról, csomagtartókból. És ez az elsı komolyan veendı jel, mely arra utal, hogy valószínőleg hamisított vetımaggal akadt dolguk a termelıknek ben a Vetımag Szövetség és Terméktanács (VSzT) kampányt indított a hamisított vetımagok ellen. Igyekeztek az MgSzH-val együttmőködve minden érintett kisebb és nagyobb gazdálkodóhoz eljuttatni tájékoztatásukat arról, hogy miként lehet felismerni a hamisítványokat. A VSzT az idén is folytatja a figyelemfelkeltı munkát olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében, mellyel a köztestület is igyekszik hozzájárulni a kampány sikeréhez. Annál is inkább, mert a mai árakkal számolva a hamisítványt használók akár 100 ezer forinttól is eleshetnek hektáronként, ugyanis a fémzárolt, ellenırzött szaporítóanyaggal szemben a hamisítványok akár 40-60, sıt 100 százalékos terméskiesést is okozhatnak. Utóbbi eset is elıfordulhat, amennyiben a vetımag egyszerően nem kel ki, vagy nem hoz termést! (Utóbbi a hibridizációval elıállított vetımagoknál gyakran elıfordul. Nem véletlenül nem vetnek a gazdák évek óta góréból.) De miként is lehet felismerni a hamisított vetımagot? A hamisított vetımagot akár teherautóról nagy tételben is árusíthatják, vagy kisebb vásárokon, piacokon csomagtartóból kínálják. A hamisított vetımagot az ellenırzött vetımag piaci áránál olcsóbban ajánlják, esetleg akciós, vagy megmaradt tételként tüntetik fel. A cégjelzéssel ellátott zsákok megtévesztésig hasonlíthatnak az eredetihez, de a hamis címke könnyen eltéphetı és a fémzárszám és/vagy a címkesorszám is hibás, nem a címkén szereplı hibridet és vetımagtételt azonosítja. A címke anyaga és tartalma is árulkodik a hamisításról! A Magyar Agrárkamara azt tanácsolja, hogy jól tapogassák, nézzék meg a címkéket! Azok ugyanis téphetetlen anyagból készülnek, egyedi nyilvántartásúak, sorszámozottak, az öntapadó típusok kivételével vízjellel ellátottak, kitöltésük számítógéppel történik. Minden egyes zsáknak, csomagolási egységnek külön azonosító száma van. A hamisítók jó ha tudják, hogy a címkehamisítás okirat hamisításnak minısül!! Milyen kárt okozhat a hamis vetımag használata? Hibridnövények esetében a termény (F2 generáció) visszavetése jelentıs terméscsökkenést eredményez. Hamis vetımag esetén a zsákban gyakran töredezett, csíraképtelen mag található, ez tovább növeli a veszteségeket. A csávázás hiánya tovább rontja annak az esélyét, hogy az elvetett mag kicsírázzon, a kezdeti fejlıdése megfelelı legyen, s a fertızések következtében egészséges termést hozzon. A genetikai, csírázóképesség és növényvédelmi problémák egyaránt termésveszteséget okoznak, ami együttesen akár a 100%-ot is elérheti. Hamis vetımag használatával a gazda több kárt okoz magának, mint amennyit megtakarít az olcsóbb vetımaggal! Mit tehet a gazdálkodó, ha a hamis vetımag vásárlást el akarja kerülni? Szakmai körökben ismert, megbízható kereskedıtıl kell vetımagot vennie, továbbá kérjen számlát a vetımagról, mely tartalmazza a vásárolt mag fémzárszámát is, hiszen csak annak segítségével tudja a késıbbi vitás esetekben bizonyítani a vetımag származását! Amennyiben valaki gyanús esettel, vetımaggal találkozik, akkor értesítse az illetékes Megyei Kormányhivatal, Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának Vetımag és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályát, vagy a 06-1/ telefonszámon a központot, illetve Vetımag Szövetséget (06-1/ ). A Kormányhivatalnál telefonon, illetve a honlapon online módon l is lekérdezhetı a fémzárszám, és a címkesorszám, amely alapján ellenırizhetı a vetımag eredetisége. Figyelmeztetés! Az MgSzH oldalán elérhetı adatbázis link a fémzárszám, címkesorszám, és a címke dátuma alapján megmutatja a kérdéses tétel faj-fajta adatait. - A program az OMMI és MgSzH által címkézett tételeket tartalmazza tıl folyamatosan, valamint a kiadott ISTA bizonyítványokat tól. Nem magyar tételek adatait a rendszer nem tárolja. Amennyiben valaki utólag jön rá, hogy hamisítványt vett, akkor Hatósági Jegyzıkönyvet kell felvenni, mely elengedhetetlen a késıbbi bizonyításhoz! MEZİGAZDASÁGI SZÁMLARENDSZER, 2010 Az Agrárgazdasági Kutató Intézet és a KSH közösen elkészítette a mezıgazdasági számlarendszer (MSZR) második elızetes adatait. A becslés készítésekor fıleg elızetes információkra támaszkodhattunk, különös tekintettel az ıszi betakarítású növények termésére, a tárgyévhez kötıdı támogatásokra, valamint az utolsó negyedév ármozgásaira. Az elsı tájékoztató óta győjtött új adatok és információk nyomán az MSZR elızetes adatait korrigáltuk. A becslés alapján 2010-ben a növényi termékek kibocsátásának volumene 11%-kal csökkent az átlagosnak mondható 2009-hez viszonyítva.

3 3. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK március A gabonafélék és az ipari növények termelési volumene 8, illetve 11%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A megtermelt gabonafélék 88%-át együttesen adó búza és kukorica termelési volumene 15, illetve 6%-kal csökkent, a termelıiár-színvonal mindkét növénynél megfigyelhetı 32%-os növekedése mellett. Az ipari növények közül a napraforgó termelési volumene jelentısen, 21%-al esett vissza, ami 50%-os árszínvonalemelkedés mellett ment végbe. A kertészeti termékek kibocsátása 15, a gyümölcsféléké 21%-kal esett vissza. Elıbbi termelıiár-színvonala az elızetes adatok szerint 25, utóbbié 61%-os emelkedést mutat 2009-hez képest. Az állattenyésztés kibocsátása 2010-ben az elızı évihez hasonlóan alakult: 1%-kal haladta meg a 2009-es eredményt. Ezen belül élı állatokból 2%-kal növekedett, állati termékekbıl 2%-kal csökkent a termelés. A volumenben és értékben egyaránt jelentıs súllyal rendelkezı sertéságazat termelése összehasonlító áron 6%-kal bıvült, ami a termelıiár-színvonal 7%-os esésével járt együtt. A második elızetes adatok alapján a mezıgazdasági ágazat (szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel együtt számolt) kibocsátásának értéke folyó alapáron 10%- kal volt magasabb, mint 2009-ben. Az érték növekedését a volumen 6%-os csökkenése ellenére az tette lehetıvé, hogy a termelıiár-színvonal 17%-kal emelkedett. A folyó termelıfelhasználás az elızı évihez hasonló volumenő volt, az árindex 6%-os növekedése mellett. Az eddig rendelkezésre álló információk alapján az energia- és a takarmányköltség drágult a legjelentısebben (15, illetve 11%-kal). A bruttó hozzáadott érték elızı évi áron 20%-kal csökkent, folyó áron 21%-kal nıtt. A mezıgazdaság munkaerıfelhasználása az elızetes számítások alapján, éves munkaerıegységben kifejezve 2%-kal mérséklıdött 2010-ben. Az MSZR második elızetes adatai alapján a termelési tényezık jövedelme 15, a nettó vállalkozói jövedelem 35%- kal volt magasabb, mint 2009-ben. A munkaerıegységre jutó reáljövedelem ( A mutató) a reáljövedelem növekedésének és a munkaerı-felhasználás csökkenésének együttes hatásaként 15%-kal emelkedett. Forrás: KSH AGRÁRKÁROK: CSAK 11 SZÁZALÉKOS KOMPENZÁCIÓ A NEMZETI ALAPBÓL Márciusban 4,2 milliárd forint támogatást fizet 5300 gazdálkodónak a nemzeti agrár-kárenyhítési alapból a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a tavalyi természeti csapások (fagy-, belvíz- és jégesı) miatti károkra. A gazdasági helyzet nem tette lehetıvé az alap komolyabb feltöltését, ezért a károsultak minden korábbinál kisebb, 11 százalékos kompenzációt kaphatnak. Nem tudta kiegészíteni a VM pluszforrásokkal a nemzeti agrár-kárenyhítési alapot, ezért csak a törvényben megszabott minimális mértékben kompenzálhatja a tavalyi természeti csapások miatti gazdálkodói veszteségeket. Az alaphoz csatlakozott termelık az elmúlt évben kötelezı módon 2,1 milliárd forintnyi hozzájárulást fizettek be, amelyet az államnak a jogszabályi rendelkezések szerint ugyanennyivel kell megtoldania. Így a károsult gazdák most összességében 4,2 milliárdos kártérítést kaphatnak. A hatóságok a jogszabályban rögzített számítási módszer szerint tavaly 37,2 milliárd forintos kártérítési igényt ismertek el, így a 4,2 milliárd forintos pénzügyi keret 11 százalékos kárenyhítéshez elegendı. A korábbi években ugyanakkor a kártérítés nem volt kevesebb 20 százaléknál. A tárca a kisebb kompenzációt azzal indokolja, hogy az ország mai gazdasági helyzetében a költségvetés nem teszi lehetıvé a további alapfeltöltést. A minisztérium a kártérítésekhez tavaly és az idén is kért pluszforrásokat a költségvetési tartalékból, de egyszer sem járt sikerrel. Eredménytelenek maradtak az agrárbüdzsén belüli átcsoportosítási kísérletek is, fıleg azután, hogy a kabinet a közelmúltban 18,7 milliárd forintos zárolást rendelt el a VM költségvetésén belül. Ugyanakkor a tárca a mai pénzügyi helyzettıl függetlenül is úgy ítéli meg, hogy új agrár-kárenyhítési szabályozásra van szükség, mert a jelenlegi rendszer az elmúlt évihez hasonló károk kezelésére nem alkalmas hangoztatta az államtitkár. A VM profi biztosítási szakértık és a társminisztériumok bevonásával már megkezdte az elıkészítı egyeztetéseket. Az új jogszabály az ısszel kerülhet a parlament elé, 2012 januárjától pedig hatályba is léphet. A változtatások lényege az lenne, hogy egy alap- és egy pluszbiztosítási elembıl álló, kétpilléres biztosítási rendszer jönne létre, amely lehetıség szerint minden termelıre kiterjedne és szélesebb biztosítási termékkörre vonatkozna. Akik többet fizetnének, fokozottabb kockázatkezelésre tarthatnának igényt. Az új szisztéma állami biztosításidíjtámogatással mőködne, amelyhez meg kellene szerezni Brüsszel jóváhagyását is.

4 4. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK március FIGYELEM Megjelent a Magyar Közlöny évi 23. számában a nemzeti fejlesztési miniszter 7/2011. (III.8.) NFM rendelete a mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról. Az új rendelet március 23-án lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet. Az új rendelet két lényeges elemét emelném ki, amelyek megtartását a Magyar Agrárkamara képviselte. 1.) Nem változott: a 6. (2) bekezdés szerint a tartányok hitelesítésére elıírt hat év. (A tervezetek 3 évet tartalmaztak.) 2.) Nem változott: a 11. (1) bekezdésben a szállítóegység vezetıjére vonatkozó elıírás. A kezdeti tervezet a szigorúbb változatot az ADR vizsgakötelezettséget tartalmazta. Két fontos változás, amelyek a kamara javaslatára kerültek beépítésre. 1.) A 11. (2) bekezdés és a 16. (2) bekezdés értelmében lehetıségük nyílt a mezıgazdasági termelıknek, hogy a mezıgazdasági vegyszer és üzemanyag szállítására vonatkozó engedélyt, vizsgabizonyítványt december 31-ig megszerezzék. Ez idıszakban a szállítóegység vezetıje vizsgabizonyítvány hiánya miatt nem szankcionálható. 2.) A 9. (1) bekezdésre vonatkozó szállítási távolság korlátja, kizárólag a szolgáltatás keretében végzett mezıgazdasági vegyszer és üzemanyag szállításra vonatkozik. A termelık saját célra történı szállításának megszőnt a kilométer korlátja. MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KISTELEPÜLÉSEKEN ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. A pályázók köre: 5000 fı alatti lélekszámú településen mőködı, induló mikrovállalkozás, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelıen mőködı elıtársaság vagy olyan természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követıen az elsı kifizetési kérelem benyújtásának idıpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, és tevékenységét, amennyiben fıállású alkalmazottat nem foglalkoztat, fıállásban ekként végzi. Támogatható tevékenységek, eszközök és az elszámolható költségek: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötıdı eszközök, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület kialakítása, gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékő infrastruktúra-fejlesztés, minıségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése. Pénzügyi feltételek: A támogatás mértéke: hátrányos helyzető területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a; egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a. Benyújtási határidı: A támogatási kérelmet postai úton 2011-tıl évente május 1. és május 31. között lehet benyújtani. Forrás: palyazatihirek.eu HATÉKONY SEGÍTSÉG A ZÖLDSÉG- GYÜMÖLCSTERMESZTİKNEK A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve mőködı mikrovállalkozások beruházásainak, mőszakitechnológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség 20 százalékkel több nemzeti támogatást kapnak ben a Zöldség-gyümölcs Termelıi Csoportok (TÉSZ-ek)- tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája. A Vidékfejlesztési Minisztérium az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy döntött, hogy a TÉSZ-ek beruházásaihoz

5 5. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK március szükséges öt százalékos nemzeti támogatást 25 %-ra emeli, így a termelıi szervezıdések hatékonyan tudják tárolni, csomagolni és értékesíteni tagjaik termékeit, és a megnövekedett vagyonuk elegendı fedezetet ad a tevékenységük finanszírozásához. Az uniós rendelkezések szerint, ha a tagállamok legalább 5%-os támogatást nyújtanak beruházásokhoz, akkor az EU a költségek 50%-át megtéríti. A minisztérium forrásbıvítésének célja, hogy a termelıi csoportok eladósodás nélkül váljanak szilárd, elismert szervezetté. TÉSZ-ek 1999 óta mőködnek hazánkban, azóta nemzeti támogatásban részesülnek. Az EU csatlakozás után a nemzeti támogatást közösségi támogatás váltotta fel, ami kiegészült nemzeti forrásokkal is. Az Unió a zöldséggyümölcs piacszervezés reformját követıen, 2008-tól megerısítette a termelıi csoportok szerepét az új tagállamokban. Egyszerősödik a dohánytermelık nyilatkozattételi kötelezettsége. A módosított szabályozásnak köszönhetıen a dohánytermelı együtt beadhatja a támogatási és a nyilatkozattételi kérelmét. Az összevonás oka a bürokrácia csökkentése, a költségtakarékosság, és a kevesebb hibalehetıség. Fontos változás, hogy a gazdálkodónak ezentúl február 15. helyett május 15-ig kell benyújtaniuk a egységes kérelmüket a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba. A rendeletmódosítás február 19-tıl hatályos. Alapítvány vállal, az éves kezességvállalási díj 50 %-át az állam átvállalja a de minimis támogatások figyelembevételével jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a kormányülést követı tájékoztatón. Nem árt tudni, hogy Gazdakártya néven már évek óta forgalomban van a takarékszövetkezetek által kínált hitelkonstrukció, mely során évente már 13 milliárd forint hitelt helyeztek ki a takarékok. Számukra vélhetıen most konkurenciát jelent a Széchenyi-kártya, de az is lehet, hogy megszőnik a Gazdakártya. Legalábbis az MTI kérdésre válaszolva Fazekas Sándor közölte: a jelenleg forgalomban lévı Gazdahitel-Gazdakártya-konstrukció további sorsát, létjogosultságát a szakértık most vizsgálják. Ez már csak azért is érdekes, mert a hagyományos Széchenyi-kártya által biztosított hitelezésben élen járnak a takarékszövetkezetek. S ık már 2007 óta kínálják a Gazdahitel-Gazdakártya-konstrukciót. Elsı évben öt, tavaly már 13 milliárd forintot helyeztek ki. Tavaly szeptembertıl 3 évre nıtt a konstrukció futamideje, illetve a gazdahitel legmagasabb összege már 15 millió forint lett. ELADÓ Forrás: szabadfold.hu 25 MILLIÓT LEHET IGÉNYELNI EGYSZERŐEN! Minimum fél, legfeljebb 25 millió forint hitelt lehet majd felvenni a Széchenyi-kártya mezıgazdasági megfelelıjével. A kormány ma döntött errıl, s várhatóan már az elsı félévben megjelenik a kis- és közepes agrárüzemeket segítı hitelkonstrukció. Az agrárium szereplıi közül a kis- és középüzemek, illetve a családi gazdaságok vehetik igénybe már az elsı fél évben a Széchenyi-kártyát. A mezıgazdaságra kiterjesztett hitellehetısége lényege, hogy minimálisan 500 ezer, maximálisan 25 millió forint felvételére jogosít. A szabadon felhasználható hitel futamideje 3 év, a kamatot az állam 2 százalékponttal támogatja, kezességet pedig az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Eladó főszéna nagy körbála Ft/db áron. (Az ár a vásárolt mennyiség függvényében megegyezés szerint változhat.) Érdeklıdni: Bata József 30/ VM ASzK, Szakképzı Iskola, Pétervására TÁJÉKOZTATÓ az MVH 25/2011. (III. 2.) számú Közleménye alapján a szılıültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból történı értékesítésérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 7. (1) bekezdése értelmében árutermı, törzs-, és kísérleti borszılıültetvényt telepíteni Magyarországon a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési

6 6. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK március Hivatal engedélyével lehet. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmezı a betelepíteni kívánt területtel legalább megegyezı nagyságú újratelepítési joggal rendelkezzen. A kérelmezı a szükséges újratelepítési joghoz saját borszılıültetvénye engedélyezett kivágásával, más jogosult tulajdonában lévı újratelepítési jog megvásárlásával, vagy a szılıtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) Fben elıírt feltételek mellett, az MVH által vezetett telepítési jogtartalékból történı vásárlás útján juthat. Az MVH-tól vásárolt újratelepítési jog nem forgalomképes, továbbértékesítésére nincs lehetıség, azt kizárólag annak vásárlója használhatja fel. A vásárolt újratelepítési jog a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl szóló 1234/2007/EK rendelet 85k. cikk (3) bekezdése alapján legfeljebb két borpiaci évig érvényes, felhasználás hiányában térítésmentesen visszakerül a telepítési jogtartalékba. Az újratelepítési jogért fizetendı összeg hektáronként forint, ami a csökkentı tényezık alkalmazása esetén sem lehet kevesebb, mint forint. Az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon, postai úton kell benyújtani az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához. A benyújtási idıszak: március május 31. SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNY A Földmővelésügyi-és Vidékfejlesztési Miniszter 106/2004. Fe értelmében a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek esetében az exportszállításokhoz igényelt származási bizonyítványok és igazolások kiállítása az agrárkamarák feladata. Kiadásával kapcsolatban Kovácsné Novek Adrienn a 46/ as telefonszámon ad tájékoztatást. TÁBLATÖRZSKÖNYV Lehetıség nyílt táblatörzskönyv beszerzésére. Mivel a táblatörzskönyv vezetése kötelezı és az EU csatlakozás után feltehetıleg az ellenırzés is szigorúbb lesz, célszerő annak beszerzése. A Tolna Megyei Agrárkamara megszerkesztette a táblatörzskönyv formáját, és amennyiben igény van rá, le is gyártatják. A nagysága A/3-as oldal, kartonborítású, 50 lapos, ára: Ft/db. Kérjük, jelezzék igényüket az Agrárkamara felé (Kovácsné Novek Adrienn 46/ ). JOGSZABÁLYFIGYELİ A MAGYAR KÖZLÖNY MÁRCIUS hónapban eddig megjelent legfontosabb ágazati jogszabályai Tarr Zoltán Ügyfélszolgálati tanácsadó Gazdasági agrármérnöki és mérnöktanári végzettséggel, valamint mérlegképes könyvelıi, vállalkozásszervezı és vagyonértékelı szakképesítéssel és számítógépes ismerettel rendelkezı fiatal hölgy gyakorlattal állást keres. Idegen nyelvtudás: angol alapfokú, eszperantó középfokú. Tel: ÁLLÁST KERES 16/2011. (III. 2.) 17/2011. (III. 4.) 18/2011. (III. 9.) 19/2011. (III. 16.) A szántóföldi növényfajok vetımagvainak elıállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) F módosításáról Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) F módosításáról Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérı állatjóléti támogatás részletes feltételeirıl Az arborétumok jegyzékérıl

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

I. Az újratelepítési jogok értékesítésének jogszabályi alapja

I. Az újratelepítési jogok értékesítésének jogszabályi alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2012. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból a 2012/2013. borpiaci év tavaszi időszakában történő értékesítéséről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek által fizetendı kamarai regisztrációs díj

Gazdálkodó szervezetek által fizetendı kamarai regisztrációs díj 2012/ 4 Gazdálkodó szervezetek által fizetendı kamarai regisztrációs díj Szmicsek Szmicsek Sándor Sándor Adópartner Az Országgyőlés 2011. november 21-én fogadta el az egyes adótörvények és az azzal összefüggı

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! 2008. december-2009. január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások 74-75 milliárd, míg az egész ágazat 150-152 milliárd forint nyereséget érhetnek

Részletesebben

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012.

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A borpiac közös szervezése A támogatási programról szóló jelentés

A borpiac közös szervezése A támogatási programról szóló jelentés Tagállam: HU Idıszak: 2008/2009. A benyújtás idıpontja: 2010. március 1. Felülvizsgálat száma: 2 A borpiac közös szervezése A támogatási programról szóló jelentés A. Átfogó értékelés: A nemzeti támogatási

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások:

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások: Miközben a fogyasztói oldalon tapasztalható a termék és terményváltás iránti növekvı igény (eredetigazolt, minıségi, egészséges termékek), az ehhez szükséges minıségi termelés és elıállítás szervezeti

Részletesebben

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. 2011. október 31. (nov.

Részletesebben

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Kemény Gábor The Agricultural Informatics 2013 Conference, Debrecen, 2013.11.08. Az előadás

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS pilot project N MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS 2007. FEBRUÁR The project is supported by the European Union EUROPEAN COMISSION The HUNGARIAN MICROFINENCE NETWORK is member of the

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet

133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelı, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Makó, Korona Üzleti és Szolgáltató Központ Széchenyi tér 10. www.marosvolgy.hu 06/62-510-264 - Elektronikus benyújtás - Nincs papír

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról I. A támogatás jogszabályi alapja A méhészeti járművekre

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015.

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról I. Az elsődleges képviselő útján ellátott képviselet 1. Az elsődleges képviselet

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL Ssz. Pályázat kiírója / kódja Pályázat címe 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old 2. OFA Állásukat vesztık újra elhelyezkedésének támogatása

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. július. Munkaszervezetünk hírei

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. július. Munkaszervezetünk hírei Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

KAP Közvetlen támogatások 2014 után Február Papp Gergely. Agrárgazdasági Kutató Intézet

KAP Közvetlen támogatások 2014 után Február Papp Gergely. Agrárgazdasági Kutató Intézet KAP 2014-2020 Közvetlen támogatások 2014 után 2013. Február 22-23. Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet www.aki.gov.hu a közvetlen kifizetések új rendszere támogatások progresszív csökkentése és

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben