A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft"

Átírás

1 A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám évi előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) , I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) , Helyi adók , Illetékek Átengedett központi adók , Bírságok, díjak, pótlékok , Egyéb sajátos bevételek , Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) , Áru- és készletértékesítés , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Általános forgalmi adó bevétel , Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel , II. Közhatalmi bevételek , III. Támogatások, kiegészítések ( ) , Normatív hozzájárulások , Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás , Központosított előirányzatok , Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) , Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb központi támogatás , IV. Támogatásértékű bevételek ( ) , Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz , Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz , Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel , Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás , Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,75 % 2

2 47 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 154 2, Pénzügyi befektetésekből származó bevétel , VI. Átvett pénzeszközök ( ) , Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről , VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) , VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) , Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa , , IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) , Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) , Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele , Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése , Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,17 3

3 A B C D F 76 b.) K I A D Á S O K sz. táblázat E Ft 78 Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat évi előirányzat évi teljesítés % I. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások , az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások , Működési célú pénzmaradvány átadás , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Működési célú támogatásértékű kiadás , Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Intézményi beruházási kiadások , Felújítások , Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai , Egyéb felhalmozási célú kiadások , a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás , Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai , III. Kölcsön (adott kölcsön) , IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) , VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) , Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) , Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása , Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) ,42 4

4 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása , Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Kölcsön törlesztése, adott kölcsön( felhalmozási) Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) , A B C D F 132 c.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE sz. táblázat E Ft Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) , d.) A B C D F FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE sz. táblázat E Ft Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) , ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) , Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor) , , , Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészletváltozás Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

5 BEVÉTELEK: - Az Önkormányzat bevételei 99,17 %-ra, a költségvetési bevételek 94,04 %-ra teljesültek. - A működési bevételek ban realizálódtak, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,98 %-os mértékű. A működési bevételek között felhalmozási bevételnek minősülő forgatási célú értékpapír kamata 113 -ban teljesült. - A helyi adó bevételek összességében 99,3 %-ban teljesültek. Az építményadó 115,39 % - ban realizálódott, a telekadó 89,64 %-ra, az iparűzési adó 95,79 %-ra, az idegenforgalmi adó 93,6-ra teljesült. A gépjárműadó bevétel 106,99 %-ra teljesült. Az állami támogatások 118,29 %-ra teljesültek. - A támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök bevételt jelentettek évben, ebből támogatás értékű működési bevételek , míg a támogatás értékű felhalmozási bevétel ban teljesült. - Előző évi visszatérülésként a munkavállalóknak adott kölcsön visszafizetéséből bevétel származott. - A hitel december 31-i záró állománya , melynek egésze rövid lejáratú hitel. A HuroBike30/HURO0802/146_AF projekt kivitelezéséhez igénybe vett és az IKSZT kialakítására felvett összegű hitelből tevődik össze. Támogatásértékű bevételek: Támogatás értékű működési bevételek és pénzeszköz átvétel: központi költségvetési szervtől mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogató Szolgálat támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból iskolatej TIOP TÁMOP Földalapú támogatás 90 TÁMOP TÁMOP Könyvtár NKA pályázat Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása Elkülönített állami pénzalapok támogatása Szúnyoggyérítés 60 - Körös Körül Kistérség Fesztivál nyitás miatti pénzeszköz átvételek A költségvetési támogatások részletezése: Normatív hozzájárulás-feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás-lakosságszámhoz kötött Központosított előirányzatok Ebből: -működési célú: felhalmozási célú:

6 ÖNHIKI Kiegészítő támogatás egyes közokt. Feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú bevételek: lakótelek érékesítése Magyar Cukor osztalék 30 - Vízi Közmű törzstőke értékesítés évi belvízkölcsön kamata 9 - Árfolyamnyereség Beruházási és felújítási bevételek: DAOP HuroBike30HURO/0802_AF szanazugi játszótér szennyvíz önerő támogatás Széchy Emlékház fűtéskorszerűsítés Dobozi Víziközmű (átvett pénzeszköz) Kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitelek felvétele (támogatásmegelőlegezési) Felhalmozási célú előirányzat-maradvány Átvett pénzeszközök Zsidó Hitközösségtől temető gondozásra 30 - Doboz Sportjáért Közalapítvány folyószámla megszűnés 25 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei -Értékpapír értékesítés KIADÁSOK: Az összes kiadás 93,45 %-ra, a költségvetési kiadás 91,76-ra teljesült. A személyi juttatásokra ot fordított Önkormányzatunk, mely a módosított előirányzat %-os felhasználását jelenti. A munkaadókat terhelő járulékok kiadása , mely 90,35 %-os teljesítést jelent. A dologi kiadások összege , mely 85,54 %-os teljesítést jelent. 7

7 A működési kiadások összege , mely 97,66 %-ban teljesült. A felhalmozási költségvetés kiadásai Kölcsönöket 806 összegben nyújtott Önkormányzatunk. Felhalmozási kiadások között került elszámolásra : - rövid lejáratú hitel törlesztése forgatási célú értékpapír vásárlás ( működési célú ) - értékpapír vásárlás ( felhalmozási ) - hosszú lejáratú hitel törlesztés Függő, átfutó kiadások összege: 225, mely a munkabérek elszámolásából, a fizetési előlegek záró állományából és a kifizetett, de költségként el nem számolt kiadásokból tevődik össze évi Támogatásértékű működési kiadások pénzeszköz átadások: Támogatás értékű működésű kiadás: - orvosi ügyeleti díj nyitás miatti átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Non-profit szervezetek támogatása Arany János és Bursa ösztöndíj iskolaorvosi ellátás évi felhalmozási kiadások: felújítási kiadások: Széchy Emlékház szanazugi köteles komp iskolai bejárati ajtó IKSZT kialakítása Vízmű rekonstrukció beruházási kiadások: IKSZT HURO/ DAOP szennyvíz beruházás piactér kialakítása eszközbeszerzés (közfoglalkoztatás) Az OTP Tőkegarantált pénzpiaci Befektetési Jegy állomány az alábbiak szerint alakult: Nyitó állomány január 1-jén Vásárlás Beváltás Záró állomány december 31-én

8 Részesedések állományának bemutatása tulajdoni hányadok alapján A december 31-én fennálló részesedések állománya: Ebből: 100 %-os tulajdonrész: - Dobozi Óvár Kft. Doboz 500 az önkormányzatot, mint tulajdonost 2012-ben nem terhelte kötelezettség. 75 % feletti tulajdonrész: - Dobozi Szolgáltató Kft. (Felszámolás alatt) (84 %) % közötti tulajdonrész: nincs % közötti tulajdonrész: nincs 25% alatti tulajdonrész: - Gyulai Húskombinát Zrt. Gyula 222 eft - BCB Textilművek Zrt. Békéscsaba 840 eft - Békés Megyei Vízművek Zrt. Békéscsaba eft - Magyar Cukor Zrt. Budapest 147 eft - Körösök Völgye A. non-profit Kft. Békéscsaba 10 eft - Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 250 eft Az intézmények gazdálkodása évben Polgármesteri Hivatal Kiadások megoszlása kiemelt előirányzatonként: Megoszlás (%) Személyi juttatások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,0 Eszközbeszerzés 238 1,0 Függő, átfutó kiadások 72 1,0 Kiadások összesen: ,0 Bevételek: Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Intézményfinanszírozás Függő, átfutó bevétel Bevételek összesen:

9 Kiadások Bevételek Záró pénzkészlet Napközis konyha Kiadások megoszlása kiemelt előirányzatonként: Megoszlás (%) Személyi juttatások ,6 Munkaadókat terhelő járulékok 270 0,5 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,9 Kiadások összesen: ,0 Bevételek: Működési bevétele Étkezés normatív támogatása: kedvezm. iskolai, óvodai étk. 246 fő bölcsődei ingyenes étkeztetés 12 fő 816 Nyári gyermek étkeztetéstámogatása Bevételek összesen Kiadások Bevételek A bevételek és kiadások egyenlege: Művelődési Ház Kiadások megoszlása kiemelt előirányzatonként: Megoszlás (%) Személyi juttatások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,0 Függő, átfutó kiadás 13 1,0 Kiadások összesen: ,0 Bevételek: Működési célú pénzeszköz átvétel Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Kiadások Bevételek Záró pénzkészlet

10 Nagyközségi Könyvtár Kiadások megoszlása kiemelt előirányzatonként: Megoszlás (%) Személyi juttatások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,0 Kiadások összesen: ,0 Intézményi bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Intézményfinanszírozás Mindösszesen: eft Mesekert Óvoda A kiadások megoszlása kiemelt előirányzatonként: Megoszlás (%) Személyi juttatások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,0 Függő, átfutó kiadás 362 1,0 Kiadások összesen: ,0 Bevételek: Normatív támogatás Esélyegy. anyagi tám.(ipr) Esélyegy. fejl. tám.(ipr) Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Kiadás: Bevétel: Záró pénzkészlet: Dobozi Általános Iskola A kiadások megoszlása kiemelt előirányzatonként: Megoszlás (%) Személyi juttatások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,0 Függő, átfutó kiadás ,0 Kiadások összesen: ,0 11

11 Bevételek: Intézményi működési bevételek 244 Működési célú támogatásértékű bevétel 1001 Működési bevételek összesen: Normatív támogatás Központosított: - Esélyegy. ped. anyagi tám Esélyegy. fejl. tám Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Gondozási Központ A kiadások megoszlása kiemelt előirányzatonként: Megoszlás (%) Személyi juttatások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,0 Egyéb működési célú támogatások összesen: 34 1,0 Függő, átfutó kiadások 206 1,0 Kiadások összesen: ,0 Bevételek: Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásért. bev. Működési bevételek összesen: Normatív támogatás Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Kiadás: Bevétel Záró pénzkészlet Határozati javaslat: a) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. b) A Képviselő-testület önkormányzat összesen tárgyévi helyesbített pénzmaradványát E Ft, a finanszírozásból származó korrekciókat E Ft, a módosított pénzmaradványt E Ft összegben hagyja jóvá, mely utóbbiból kötelezettséggel terhelt E Ft ebből működési E Ft, felhalmozási E Ft -, az önkormányzat összesen szabad pénzmaradványa E Ft, mely működési célú. b) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát E Ft, a finanszírozásból származó korrekciókat E Ft, a módosított pénzmaradványt E Ft összegben hagyja jóvá, mely utóbbiból kötelezettséggel terhelt E Ft ebből működési E Ft, felhalmozási E Ft -, az önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványa E Ft, mely működési célú. c) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványát 123 E Ft összegben hagyja jóvá, mely működési célra szabadon felhasználható. 12

12 d) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, jelenleg Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár módosított pénzmaradványát E Ft összegben hagyja jóvá, mely működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. e) A Képviselő-testület a Mesekert Óvoda módosított pénzmaradványát 450 E Ft összegben hagyja jóvá, mely működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. f) A Képviselő-testület a Gondozási Központ módosított pénzmaradványát 267 E Ft összegben hagyja jóvá, mely működési célra szabadon felhasználható. g) A Képviselő-testület a Dobozi Általános Iskola módosított pénzmaradványát E Ft összegben hagyja jóvá, melyet az önkormányzatnak az intézmény évi integrációs felkészítésére kell felhasználnia. h) A Képviselő-testület elfogadja Doboz Nagyközség Önkormányzatának a határozat mellékletét képező egyszerűsített összevont évi költségvetési beszámolóját, valamint a független könyvvizsgálói jelentést. Doboz, április 15. Simon István Tamás polgármester 13

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint 2002. 2006. 2010. 2011. 2012. 2013. várható %-os változás

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. április 19-i közmeghallgatásról Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 41-44/2013. TÁRGYSOROZAT 1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról Előadó: polgármester

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben