NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4."

Átírás

1 NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 4. Társaság vezetője

2 TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 1. A TÁRSASÁG ADATAINAK ISMERTETÉSE A társaság cégneve: NESsT EUROPE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: Angol nyelvű név: NESsT EUROPE Nonprofit Kft NESsT EUROPE Nonprofit Limited Liability Company Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 58. I/6 Adószám: Cégjegyzékszám: Alapító: Törzstőke: Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability Team, Inc Ft Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Cg / június 14. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Cg / június 14. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Misszió: A NESsT egy nemzetközi nonprofit szervezet, mely a feltörekvő piacgazdaságok legfontosabb társadalmi kihívásaira nyújt lehetséges megoldásokat olyan társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén, amelyek javítják a civil szervezetek pénzügyi fenntarthatóságát és növelik társadalmi hatásukat. A NESsT vallja, hogy a civil szervezetek elősegíthetik céljaik elérését, és megerősíthetik szervezeti és anyagi stabilitásukat azáltal, hogy különféle társadalmi vállalkozások működtetésével szabadon felhasználható saját bevételekkel egészítik ki külső forrásból származó adományaikat. Fő tevékenység: 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

4 NESsT EUROPE Nonprofit Kft tevékenységi köre: A Társaság közhasznú tevékenysége civil szervezetek által létrehozott társadalmi vállalkozások indítására, fejlesztésére és hosszú távú támogatására irányul, továbbá, a társadalmi vállalkozás, mint életképes vállalkozási modell megismertetését és elterjesztését szolgálja. A társadalmi vállalkozás hatékonyan és hosszú távon fenntartható formában oldhat meg olyan társadalmi problémákat, mint - többek között - a munkanélküliség, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok marginalizálódása, vagy a szegénység. A Társaság közhasznú tevékenységének formái, különösen: képzés, konzultáció, tanácsadás, konferenciák és szemináriumok szervezése, valamint kutatási projekteknek és azok eredményeinek különböző kiadványokban, illetve a Társaság honlapján történő közzététele. Továbbá, a Társaság közhasznú tevékenysége a társadalmi és gazdasági szektorok közötti együttműködés előmozdítására irányul, különös tekintettel a civil és az üzleti szféra közötti együttműködésre. NESsT EUROPE Nonprofit Kft közhasznú tevékenységi körei: Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások. Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, szakmai középfokú oktatás, egyéb oktatás, egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.

5 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ MÉRLEG Sor - szá m A tétel megnevezése Előző év Előző évek módos ít. adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( Sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C: Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - ) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G: Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor)

6 EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Előző évek A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( ) 2 KÖZHASZNÚ CÉLÚ MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS a., ALAPÍTÓTÓL 4. b., KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL 5. c., HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL 6. d., EGYÉB PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL TAGDÍJBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 10. EGYÉB BEVÉTEL B. VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12. C. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+11.) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (14-19.) ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 20. E. VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (21-26.) 21. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 22. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 23. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 24. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 25. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 26. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 27. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( sor)

7 28. G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY ( ) 29. H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 30. I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY ( r) 31. J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (1.-13.) A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( or) BÉRKÖLTSÉG EBBŐL: - MEGBÍZÁSI DÍJAK TISZTELETDÍJAK SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK BÉRJÁRULÉKOK B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK C. TOVÁBBUTALÁSI CÉLLAL KAPOTT TÁMOGATÁS 40. D. TOVÁBBUTALT TÁMOGATÁS

8 .KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NESsT EUROPE Nonprofit Kft évben nem részesült költségvetési támogatásban. 4. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NESsT EUROPE Nonprofit Kft évben az alábbi bevételeket realizálta és az alábbi költségei merültek fel: Bevételek Kiadások Adományok, pályázati úton elnyert támogatások Közhasznú tevékenység árbevétele Pénzügyi és rendkívüli bevételek 651 Bankoktól kapott kamatok 29 Összesen: Nyomtatványok, irodaszerek 37 Közös költség 144 Egyéb anyagköltség 13 Bérleti díjak 370 Helyi utazási költség 192 Postaköltség, telefon, internet 139 Futárszolgálat 41 Könyvelés, könyvvizsgálat 653 Jogi költség 75 Egyéb igénybevett szolgáltatások Kiküldetési és utazási költség, külföld Kiküldetési és utazási költség, belföld 444 Bankköltség 46 Hatósági, igazgatási díjak 16 Bérköltség Üzleti vendéglátás 146 Egyéb személyi jellegű kifizetések 87 Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás 796 Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások 850 Összesen:

9 5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A NESsT EUROPE Nonprofit Kft 2010-ben az alábbi támogatásokat kapta: Kapott támogatások: Alapítói támogatás Egyéb közhasznú adományok Összesen: évben beérkezett 177 E huf E huf E huf* Pályázati úton elnyert évben évben 2009-ről áthozott támogatások: beérkezett felhasznált CEE Trust for Civil Society E huf E huf Federatia Filantropia 0 huf E huf Összesen: E huf E huf * amelyből összesen E Ft összegű támogatást kaptak a NESsT EUROPE Nonprofit Kft NESsT Vállalkozási Alap portfolio szervezetei 2010-ben. 6. PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA A NESsT EUROPE Nonprofit Kft évben nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA A NESsT EUROPE Nonprofit Kft évben nem nyújtott semmilyen szolgáltatást és természetbeni juttatást, valamint nem fizetett tiszteletdíjat vezető tisztségviselőinek.

10 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA Az Alapító NESsT Inc európai központjaként a NESsT EUROPE rendszeresen részt vesz az Alapító egyes országokra koncentráló, regionális vagy globális programjaiban, valamint szorosan együttműködik az Alapító által létrehozott NESsT irodákkal világszerte ben a NESsT Vállalkozási Alap ingyenes szakmai tanácsadással és pénzügyi támogatással segítette tovább az Alap portfóliójában levő 25 közép-kelet európai, köztük 6 magyar civil szervezet önálló vállalkozásának működtetését illetve továbbfejlesztését. Magyarországon és a környező országokban tájékoztatókat és műhelyvitákat tartott az önfinanszírozás és a nonprofit vállalkozások elindításának és működtetésének tapasztalatairól, ennek során a civil szervezetek megismerkedhettek a társadalmi vállalkozás alapjaival, illetve kaptak rendszeres segítséget egyéni konzultációk révén finanszírozási stratégiájuk átgondolásában, vállalkozási elképzeléseik megvalósíthatóságának vizsgálatában és üzleti tervük kidolgozásában. Társadalmi vállalkozásaik továbbfejlesztéséhez a szakmai tanácsadáson túl pénzügyi támogatást is nyújtott a NESsT Europe három szervezetnek: Transitions Online (Cseh Köztársaság), Fruit of Care Nonprofit Kft (Magyarország) és a Proni Association (Horvátország) ben horvátországi szervezeteknek is nyújtott a NESsT pályázati lehetőséget a 2011-ben Horvátországban induló társadalmi vállalkozás-fejlesztő programjához. A 29 pályázó szervezetből 17-tel folytatja a NESsT 2011-ben a munkát. Az NESsT EUROPE Alapítóján keresztül egy nemzetközi bank támogatásával 2010-ben társadalmi vállalkozásfejlesztő Tréning Programot hirdetett Magyarországon már másodízben az üzleti szektorban tevékenykedő olyan társadalmi kisvállalkozások számára, amelyek pénzügyi eredményük és társadalmi hatásuk növelése érdekében szívesen részt vesznek ingyenes szakmai képzést és tanácsadást, illetve finanszírozást is nyújtó programban. A pályázatra 36 jelentkezés érkezett, amelyikből 16 kiválasztott vállalkozásnak a program által nyújtott képzések 2010 novemberében indultak, és 2011-ben folytatódnak. Ez a program hozzájárul a társadalmi vállalkozás koncepciójának megismertetéséhez a kis és középvállalkozási szférában, és ösztönzi azokat a vállalkozásokat, amelyek a profit cél mellett a társadalmi hatás elérését is fontosnak tartják.

11 2010-ben a NESsT Galeforce Capital elnevezésű programján keresztül elkezdte LMBT szervezeteknek szóló vállalkozásfejlesztési tevékenységének előkészítését. Egy romániai, egy egyesült királyságbeli és egy chilei szervezet vett részt egy pilot tréning- és konzultációs sorozatban, aminek eredményeként elkészült üzleti megvalósíthatósági tanulmányuk. A program népszerűsítésére a NESsT a varsói Európai, és a budapesti Magyar LMBT Üzleti Vezetők konferenciájára is meghívást kapott és felszólalt. A pilot program eredményei és a pozitív visszajelzések alapján a NESsT 2011-ben beindítja a teljes programot és meghirdeti versenypályázatát. A NESsT Europe Nonprofit Kft 2010-ben folytatta a NESsT Európa Kht által 2009-ben elkezdett azon munkáját, hogy romániai nonprofit szervezeteket támogasson társadalmi vállalkozások beindításában a Federatia Filantropia román szervezet partnereként. Ezen két éves projekt keretében tréningsorozatokat, műhelyfoglalkozásokat, személyes konzultációs alkalmakat és folyamatos mentori munkát biztosít a NESsT a kedvezményezetteknek, hogy kidolgozhassák és beindíthassák társadalmi vállalkozásaikat, és így innovatív kezdeményezésekkel javítsák pénzügyi fenntarthatóságukat és növeljék társadalmi hatásukat őszére 5 szervezet jutott el az üzleti tervet előkészítő programsorozatig, és az általuk benyújtott megvalósítási tanulmányból 3 szervezet nyert el további tréninget és anyagi támogatási lehetőséget a társadalmi vállalkozásuk beindításához. A NESsT a hazai üzleti szektor számára más partnerek által szervzett rendezvényeken is igyekszik szélesebb körben megismertetni a társadalmi vállalkozás és az aktív adományozói hozzáállás előnyeit novemberében előadást tartott a CSR Hungary által a vállalati felelősségvállalásról rendezett konferencián. A fruit of care portfolio vállalkozással közösen szemináriumi órát tartott a társadalmi vállalkozókról a budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak. A NESsT EUROPE számos európai szakmai egyesülés és hálózat (pl. European Venture Philanthropy Association és a Euclid) tagjaként aktívan képviseli a közép-európai és magyar társadalmi vállalkozások ügyét és érdekeit. A NESsT 2010-ben két országban is kutatási munkát kezdett, melyek alapvető célja, hogy helyzetképet adjon a magyarországi és csehországi társadalmi vállalkozásokról, megismerve és megismertetve ezen országok nonprofit környezetének jellegzetességeit, és az érintett

12 szereplők különböző nézőpontjait. Ennek keretében a NESsT interjúkat készített társadalmi vállalkozásokkal, adományozókkal és pályáztatókkal, nonprofit szervezeteket támogató szervezetekkel, valamint a releváns szakpolitika és szakma képviselőivel. A kutatások eredményeit és a megfogalmazott ajánlásokat 2011-ben hozza nyilvánosságra a NESsT novemberében a NESsT az Országos Foglalkoztatási Alap megbízásából tréninget tartott létező és leendő szociális szövetkezetek vezetőinek a szövetkezetek fenntarthatóságáról. A tréningen 15 szervezet képviselői vettek részt Veszprémben. Szeptemberben pedig a NESsT munkatársai az osztrák ERSTE Alapítvány megbízásából Szervezeti felkészültség és Megvalósíthatósági előtanulmány tréninget tartottak 22 szervezet képviselői számára, akik az ERSTE Alapítvány kedvezményezettjei. A szervezetek képviselői Szlovéniából, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból, Szerbiából, Horvátországból, Macedóniából, Koszovóból és Romániából érkeztek. A NESsT írásbeli értékelést készített a szervezetektől érkező szervezeti felkészültség anyagokra és személyes tanácsadást nyújtott azoknak a szervezetek, melyek tervezték a megvalósíthatósági előtanulmányuk elkészítését szeptemberétől decemberéig a NESsT szakmai segítséget nyújtott az EUROPEUM csehországi közpolitikai kutatóközpontnak stratégiai tervezése során. A NESsT továbbépítette a civil szektor és az üzleti szféra közötti kapcsolatokat és együttműködési lehetőségeket. Újabb üzletemberek csatlakoztak a NESsT immár 90 tagot számláló európai üzleti tanácsadó testületéhez, akik az üzleti tervezésben, a vállalkozások működtetésében nyújtanak a civil szervezeteknek szakmai tanácsokat és sok esetben pénzügyi támogatást. A nemzetközi tanácsadói testület révén külföldi tapasztalatot és pénzügyi támogatást is hozott a NESsT a magyar és közép-kelet európai civil szféra számára. Az ősszel az üzleti tanácsadói hálózat tagjainak tartott tájékoztatót cseh, szlovák és magyar rendezvényeken ezen tagok segítségével támogatott szervezetek által elért eredményeiről ben a NESsT Europe a NESsT Social Enterprise Loan Fund nevű új programjának keretében először nyújtott garanciát két társadalmi vállalkozás hitelfelvételéhez. A program, ami a társadalmi vállalkozások pénzügyi helyzetének javítására létrejött globális NESsT kezdeményezés, a romániai Alaturi de Voi-nak és a magyarországi Welldorf Szövetkezetnek nyújtott garanciát, lehetővé téve ezen társadalmi vállalkozások továbbfejlesztését és bővítését. Szintén először, az Alapító a NESsT Europe közreműködésével hitelt nyújtott a

13 Kékmadár Alapítvány társadalmi vállalkozásának a fogyatékosok foglalkoztatását elősegítő Ízlelő étterem bővítéséhez ben a NEsST Europe 40%-os tagi részvételével megalakult a FRUIT OF CARE Nonprofit Kft, melynek egyik fő célja a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése azáltal, hogy a vállalkozás keretében fejlesztett és előállított minőségi termékeket fruit of care társdadalmi márka keretében sikeresen piacra juttassa. A NESsT évek óta szakmai és anyagi támogatásban részesítette a fruit of care kezdeményezést, és a tulajdonosi részvétellel hosszabb távon is elkötelezte magát, szakmai hátteret biztosítva ezen társadalmi vállalkozásnak, ami egyben szorosabb együttműködést tesz lehetővé a tulajdonosi körben résztvevő szakmai szervezetekkel. A NESsT Europe 2010-ben részt vett az Új Széchenyi Terv véleményezésében, melynek eredményeként a társadalmi vállalkozás koncepciója és az ilyen vállalkozások szükségességének igénye megjelent 2011-ben az ÚSzT A fenntartható és értékteremtő foglalkoztatás a non-profit szektorban című részében. A NESsT Europe megfigyelőként, majd hozzászólóként is részt vett az ősz-tél folyamán a Parlament Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának, Rehabilitációs Albizottsága által összehívott ülésén, ahol a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása és a védett műhelyek kapcsán szólt hozzá az ülés napirendjéhez. A NESsTER gyakornoki program keretében a NESsT Europe továbbépítette a kapcsolatokat a világ és a régió legkiválóbb felsőoktatási intézményeivel, és egy gyakornok 3 hónapos időszakra bekapcsolódott a kutatási és egyéb tevékenységekbe. Az Európai Vállalkozási Díj évi magyarországi fordulójában a Nemzetgazdasági Minisztérium elismerő oklevélben részesítette a NESsT Europe-ot a NESsT Vállalkozási Alap nevű projektjének elismeréseként. Budapest, április Képviselő

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 8.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010.

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43 Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. ÉV 1. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú éves beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 2009 év A 2009-es számviteli beszámoló még nem készült el, így a pénzügyi kimutatások 2008-as adatok alapján kerülnek bemutatásra. Budapest, 2010.02.13.

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011.

Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011. Common Purpose Magyarország Egyesület Közhasznúsági Jelentés 2011. Tartalomjegyzék Az Egyesület 2011. évi munkája... 3 Bevezető... 3 Tevékenységeink... 3 Támogatók... 5 Munkatársak... 5 Mérleg... 6 Eredménykimutatás...

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben