Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Lakáscélú jelzáloghitelezés egy bank és egy takarékszövetkezet gyakorlatában Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső konzulens: Bangó Mónika Simon Noémi Nappali tagozat Pénzügy-számvitel szak Pénzügy szakirány

3

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A magyar bankrendszer A kétszintű bankrendszer kialakulása A hazai hitelintézetekről általában Budapest Bank Budapest Bank története Budapest Bank rövid bemutatása Budapest Bank-csoport Főbb tevékenységi körök Értékesítési csatornák A Bank jövedelmi helyzete Hitel A hitel kialakulásának története A hitelről általában A hitelek csoportosítása Lakossági hitelek A magyarországi lakossági hitelezés történeti áttekintése Lakossági hiteltípusok A hitelezés folyamata A Budapest Bank és a Zalavölgye Takarékszövetkezet lakáscélú jelzáloghiteleinek összehasonlítása Az emberek lakáscélú jelzáloghitelekhez kapcsolódó fogyasztói szokásai A Zalavölgye Takarékszövetkezet rövid bemutatása A Budapest Bank és a Zalavölgye Takarékszövetkezetnél végzett próbavásárlás tapasztalatai Lakáscélú jelzáloghitelek felvételi követelményei A hitelfelvételhez szükséges dokumentumok és azok költségei A túlzott eladósodottság elkerülése A Budapest Bank és a Zalavölgye Takarékszövetkezet által kínált lakáscélú jelzáloghitel konstrukciók Lakáscélú jelzáloghitelhez kapcsolódó biztosítások a Budapest Banknál és a Zalavölgye Takarékszövetkezetnél A jelzáloghitelekhez kapcsolódó állami támogatások és kedvezmények Összegzés Irodalomjegyzék Ábrák és táblázatok jegyzéke Mellékletek

5 1. Bevezetés A saját otthon megteremtése minden ember életében nagyon fontos feladat, azonban kevés olyan ember akad, akinek e cél megvalósítása idegen tőke bevonása nélkül sikerülhet. Dolgozatom témájául azért a lakáscélú jelzáloghiteleket választottam, mert sok embert érintő témáról van szó és valószínűleg nekem is meg kell majd hoznom azokat a döntéseket, melyek a legmegfelelőbb lakáscélú jelzáloghitel kiválasztásához szükségesek. A szakdolgozatom elején betekintést nyerhetünk a magyar kétszintű bankrendszer kialakulásának történetébe, majd megismerhetjük a hazai hitelintézetek főbb jellemzőit. A három hónapos szakmai gyakorlatomat a Budapest Bank zalaegerszegi bankfiókjánál töltöttem, ezért fontosnak tartottam a Bank történetének megismerését, valamint a Budapest Bank-csoport, a főbb tevékenységi körök, az értékesítési csatornák és nem utolsó sorban a jövedelmi helyzet bemutatását. A dolgozat lényegi részében betekintést nyerhetünk a hitelek világába, mely a hitel kialakulási történetének és a hitelek fajtáinak megismerésével kezdődik. A lakossági hiteltípusok bemutatása után rátérek a Budapest Bank és a Zalavölgye Takarékszövetkezet által nyújtott forint alapú lakáscélú jelzáloghitel-konstrukciók elemzésére, mely során kiderül, hogy mely hitelintézetnél érdemes lakáscélú jelzáloghitelt felvenni, valamint az elvégzett kérdőíves kutatás eredménye rávilágít arra, hogy az emberek a hitelfelvétel során egy bankot vagy egy takarékszövetkezetet preferálnak jobban. A dolgozat elkészítése során mind primer, mind szekunder kutatási módszereket is felhasználtam. A primer kutatás során kvantitatív módszert, vagyis kérdőíves megkérdezést alkalmaztam. 4

6 2. A magyar bankrendszer 2.1. A kétszintű bankrendszer kialakulása A ma Magyarországon létező kétszintű bankrendszer végleges formájának kialakulásához sok évtizedre volt szükség. Fejlődésében nagy szerepet játszottak a Magyarországon lezajló történelmi események. A XIX. században az Osztrák-Magyar Monarchiában a jegybanki feladatokat az július 1-jén létrejött Osztrák-Magyar Nemzeti Bank, majd utóda az szeptember 30-án alapított Osztrák-Magyar Bank látta el. Az első világháború következtében felbomlott az Osztrák-Magyar Monarchia és megszűnt az Osztrák-Magyar Bank is. Ezután Magyarországon a jegybank szerepét az július 11-én megalakult Magyar Királyi Állami Jegyintézet töltötte be, majd június 24-án megkezdte működését a Magyar Nemzeti Bank részvénytársasági formában végén felszámolták és államosították a Magyar Nemzeti Bank mellett működő pénzintézeteket, így 1948-ra megalakult az ún. egyszintű szocialista bankrendszer. Ennek következményeként a magyar központi bank feladatköre kibővült. A jegybanki feladatok mellett el kellett látnia a kereskedelmi és a hitelbankok feladatait, valamint vezetnie kellett az állami vállalatok és szövetkezetek számláit. Ez a kibővült tevékenységi kör adta az alapját annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi és hitelezési monopóliumra tett szert. Az 1987-ben végrehajtott bankreform célja és egyben eredménye az volt, hogy átalakították az 1948-ban létrejött egyszintű bankrendszert kétszintűvé, mégpedig úgy, hogy a jegybank mellett újra megjelentek a különböző pénzintézetek. Szerkezetét tekintve Magyarországon jelenleg is ez, az 1948-ra kialakult kétszintű bankrendszer működik, ahol a központi banknak nincs közvetlen kapcsolata a gazdálkodó egységekkel, csak a bankrendszer második szintjén elhelyezkedő pénzügyi intézményekkel. 5

7 2.2. A hazai hitelintézetekről általában A pénzügyi intézmények csoportosításából megtudhatjuk, hogy tulajdonképpen hol is helyezkednek el a hitelintézetek a magyar bankrendszer struktúrájában. Az első szinten a Magyar Nemzeti Bank, a második szinten pedig a pénzügyi intézmények állnak. A pénzügyi intézményeken belül megkülönböztetünk hitelintézeteket és pénzügyi vállalkozásokat. A hitelintézeteknek három fajtája van: - bankok - szakosított hitelintézetek: lakástakarék-pénztárak, jelzálog-hitelintézetek, fejlesztési hitelintézetek - szövetkezeti hitelintézetek: takarékszövetkezetek, hitelszövetkezetek Manapság rengeteg bank van jelen hazánkban, de ahhoz, hogy megkezdhessék működésüket engedélyre van szükségük. A szükséges engedélyeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete adja ki. A hitelintézeteknek engedélyre van szükségük például az alapításhoz, az átalakuláshoz, az alapszabály módosításához, a vezető állású személyek megválasztásához illetve kinevezéséhez, a működés megkezdéséhez, a tevékenységi kör módosításához valamint a működés megszüntetéséhez. A hitelintézetek által nyújtott szolgáltatásoknak két fajtája van, a pénzügyi szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások. A pénzügyi szolgáltatások körében tartozik: - a betétgyűjtés; - pénzkölcsön nyújtása: hitel, kölcsön folyósítása, követelés megvásárlása, leszámítolás; - a pénzügyi lízing; - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása: számlavezetés, fizetési megbízások teljesítése; - készpénz helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és ezzel kapcsolatos szolgáltatások; - kezesség és bankgarancia vállalása; - valutával, devizával, váltóval, csekkel történő saját számlás vagy bizományos kereskedelmi tevékenység; 6

8 - pénzügyi szolgáltatás közvetítése; - hitelreferencia szolgáltatás; - letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; - önkéntes kölcsönös biztosítópénztár részére történő vagyonkezelés. A kiegészítő pénzügyi szolgáltatások körébe pedig: - a pénzváltási tevékenység, - az elszámolás forgalmi ügylet, - a pénzfeldolgozási tevékenység, - és a pénzügyi ügynöki tevékenység tartozik. Az alábbiakban ismertetem, hogy melyik hitelintézet milyen pénzügyi illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végezhet. A bank olyan pénzügyi intézmény, amely minden pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosultságot szerezhet. A szakosított hitelintézet csak a reá vonatkozó törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatásokat végezheti. A szövetkezeti hitelintézet jellemzően betétgyűjtéssel, pénzkölcsön nyújtással, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásával és pénzváltással foglalkozik. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyeket csak a saját tagjai körében végezhetnek a szövetkezeti hitelintézetek. Ilyen a hitelszövetkezetnél a pénzügyi szolgáltatás - kivéve a pénzváltást és a takarékszövetkezetnél a készpénz helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és az ezzel kapcsolatos nyújtott szolgáltatások. 7

9 3. Budapest Bank 3.1. Budapest Bank története A Budapest Bank az ország egyik legelső kereskedelmi bankjaként, a kétszintű bankrendszer 1987-es kialakulása óta nyújt teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat a lakosság valamint a kis és közepes vállalkozások számára, és mind a mai napig a magyar bankpiac egyik meghatározó szereplője. A Budapest Bank tulajdonosi jogait 99,73%-os tulajdoni részesedéssel a GE (General Electric Company) pénzügyi üzletága a GE Capital gyakorolja. A GE Capital először 1995-ben szerzett részesedést a Budapest Bankban, majd 2001-ben tulajdonrészének növelésével a bank fő tulajdonosává vált. 1. számú ábra Tulajdoni részesedési arány Budapest Bank (0,27%) GE Capital (99,73%) Forrás: saját szerkesztés a alapján A GE egy sokoldalú, globális infrastrukturális, média- és pénzügyi szolgáltató cég, mely a világ legsürgetőbb problémái megoldásának elősegítését tűzte ki célul az energetika, a vízkezelés, a korszerű közlekedési megoldások és az egészségügy terén, valamint emellett pénzügyi szolgáltatásokat is nyújt. A GE több mint száz országban van jelen és több mint munkatársat foglalkoztat, amiből közel fő kutató. 8

10 A GE 1989 vége óta van jelen hazánkban és jelenleg Magyarország legnagyobb amerikai munkáltatója és befektetője, valamint az egyik legnagyobb exportőre. A Budapest Bank 2004-ben megkezdett egy hálózatbővítési programot, melynek eredményeként országszerte több mint száz bankfiókban, vállalati ügyfélközpontban, valamint a privát banki ügyfelek részére fenntartott Money+ irodákban várja ügyfeleit Budapest Bank rövid bemutatása Budapest Bank-csoport A Budapest Bank-csoportot a Budapest Bank és leányvállalatai alkotják, amelyek 100%-ban a Bank tulajdonában vannak. A banknál igénybe vehető szolgáltatások egy részét a bank a tulajdonában lévő leányvállalatokon keresztül nyújtja. Ezek a vállalkozások a bankcsoport részét képezik, de tevékenységüket független gazdálkodó egységként végzik. A Budapest Bank leányvállalatai: - Budapest Alapkezelő - Budapest Autófinanszírozási Zrt. - Budapest Lízing Zrt. - Budapest Flotta Zrt. A Budapest Alapkezelő 1992-ben alakult. Főleg befektetési alapok szervezésével, menedzselésével, nyugdíj- és egészségpénztári vagyonkezeléssel foglalkozik. Alapjai között megtalálhatók a hagyományos pénzpiaci, kötvény-, részvényalapok és a garantált alapok. A Budapest Autófinanszírozási Zrt-t 1997-ben alapították és mára a hazai piac jelentős szereplőjévé nőtte ki magát. Országszerte több száz partnerkereskedésén keresztül kínálja autófinanszírozási konstrukcióit mind a lakosság, mind a vállalatok számára. Az ország vezető eszközlízing cégei közé tartozik az 1992-ben alakult Budapest Lízing Zrt. mely elsősorban termelési eszközök lízingjével foglalkozik. Az 1997-ben alapított Budapest Flotta Zrt. mára a piac harmadik legjelentősebb szereplője. A vállalat feladatai közé tartozik a járműflották operatív és pénzügyi 9

11 lízingelése, valamint flottamenedzsment szolgáltatások nyújtása a kis- és középvállalatok számára. A Budapest Bank e leányvállalatokon kívül még 6 vállalatban rendelkezik részesedéssel. 1. számú táblázat A Budapest Bank részesedései más vállalkozásokban Vállalkozás neve Részesedés mértéke GIRO Elszámolásforgalmi Központ Zrt. 8,33% Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 3,95% Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 1,47% Swift 0,02% Magyar Sepa Egyesület 9,09% Park Teniszklub Zrt. 0,30% Forrás: saját szerkesztés a Budapest Bank 2010-es éves beszámolója alapján Főbb tevékenységi körök A Budapest Bank tevékenységének végzése során rengeteg pénzügyi szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. Főbb tevékenységi körei az ügyfelek szerint lehetnek: - lakosságnak nyújtott szolgáltatások, - mikrovállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások, - kisvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások, - vállalatoknak nyújtott szolgáltatások. Lakosságnak nyújtott szolgáltatások: - számlavezetés, - bankkártyák, hitelkártyák kibocsátása, - hitelek nyújtása, - megtakarítások, befektetések kezelése, - autófinanszírozás, - privát banki szolgáltatások nyújtása, - elektronikus banki szolgáltatások nyújtása. Mikrovállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások: - számlavezetés 10

12 - hitelek nyújtása, - befektetések kezelése, - bankkártyák kibocsátása, - elektronikus banki szolgáltatások nyújtása. Kisvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások: - vállalkozások pénzügyi teherbíró képességének vizsgálata, - gazdasági elemzés, vezetői tanácsadás, - projektfinanszírozási tanácsadás, - számlavezetés, - hitelek nyújtása, - befektetések kezelése, - eszközök lízingelése, - EU pályázati tanácsadás és finanszírozása, - bankkártyák kibocsátása, - elektronikus banki szolgáltatások nyújtása. Vállalatoknak nyújtott szolgáltatások: - vállalkozások pénzügyi teherbíró képességének vizsgálata, - gazdasági elemzés, vezetői tanácsadás, - projektfinanszírozási tanácsadás, - forint és deviza számlavezetés, - hitelek nyújtása, - faktorálás, - befektetések kezelése, - eszközök lízingelése, - EU pályázati tanácsadás és finanszírozás, - bankkártyák kibocsátása - flottafinanszírozás- és kezelés - elektronikus banki szolgáltatások nyújtása 11

13 Értékesítési csatornák A bankok sokféle eszközt használnak arra, hogy kapcsolatot teremtsenek tényleges és potenciális ügyfeleikkel. Ezen kapcsolat felvételek célja az, hogy az embereket megismertessék termékeikkel, szolgáltatásaikkal és ösztönözzék őket ezek megvásárlására. A kapcsolatfelvétel elengedhetetlen eszköze a megfelelő marketingkommunikáció alkalmazása. Mint ahogy azt a marketing előadások során megismertük, a marketingkommunikáció lényege, hogy információkat közöljön és befolyásolja a célközönséget. A jó marketingkommunikáció a következő hatásokat gyakorolja az emberekre: - tájékoztatást nyújt, - magatartásváltoztatásra és cselekvésre ösztönöz, - pozitív irányú attitűdváltozást okoz, - meggyőz, - felkelti a figyelmet, - jó hírnevet alakít ki, - bizalmat kelt. A marketingkommunikációban résztvevő szereplők a közlő, tájékoztató, aki az információkat nyújtja és a befogadó, akihez az információ szól. A marketingkommunikáció tényezői, pedig a kommunikáció tárgya, az az üzenet, amit közlünk; a közlés eszköze, ami továbbítja az üzenetet és a kommunikáció hatása, eredménye. A marketingben létezik egy ún. marketingkommunikációs-mix, melynek elemei: - a klasszikus reklám, - közönségkapcsolatok (PR), - vásárlásösztönzés (SP), - személyes eladás, - direktmarketing. Klasszikus reklám Egy reklám megalkotásához elengedhetetlen a reklámkutatás, a tervezés, a szervezés, a művészi alkotás és a kivitelezés. Maga a reklám különféle funkciókkal rendelkezhet, mint például a tájékoztatás, a befolyásolás, a meggyőzés, az emlékeztetés 12

14 és a megerősítés. A reklámoknak ahhoz, hogy eljussanak az emberekhez reklámhordozókra, médiumokra van szükségük. A médiumok aszerint, hogy melyik érzékszervünkre hatnak lehetnek: - auditív (rádió), - vizuális (plakát, sajtó) és - audiovizuális (televízió, mozi) médiumok. A médiumokat csoportosíthatjuk még úgy is, hogy nyomtatott (újság) vagy elektronikus (televízió, rádió, Internet) formában jelennek meg. A gyakorlat azt mutatja, hogy a bankok a reklámozás során inkább a vizuális és az audiovizuális médiumokat helyezik előtérbe, valamint az elektronikus forma esetén egyre nagyobb teret kap az Internet. Egy reklám megalkotása során fontos az, hogy az adott reklám az emberek számára szerethető legyen. Ez elérhető például úgy, hogy a befogadó számára szórakoztató eseményt mutat be a reklám vagy pedig a befogadó által egy könnyen megszerethető szereplő tűnik fel a reklámban. A Budapest Bank a reklámjaiban jól alkalmazza ezt a két dolgot. Bizonyára sok ember számára maradandó az a reklámsorozat, amelyben Emese és Zoltán szerepel olyan szituációkban, melyekben Emese újabb és újabb szórakoztató ügyfélcsalogató ötletekkel áll elő. A Budapest Bank legújabb reklámsorozatának szereplőjének kiválasztását nem bízta a véletlenre, ugyanis megkérte a célközönséget, hogy válasszák ki a számukra legszimpatikusabbat. Az emberek három féle nemzetiségű ember közül az indiai Dalbirt választották. Ami pedig ebben a reklámsorozatban teljesen egyedülálló Magyarországon az az, hogy Dalbir egy létező személy és nem csak ő kommunikál az emberek felé, hanem várja az ő megnyilvánulásukat, válaszukat is a reklámokban általa feltett kérdésekre. A válaszokat a Facebook közösségi oldalon várja, ami az Internet újszerű alkalmazását jelenti mind a bankok, mind a vállalatok számára. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek kihasználják a kommunikációnak ezt a lehetőségét, azonban nem csak banki kérdésekkel kapcsolatban, hanem személyesebb témákban is. Ugyanis gyakran előfordul, hogy az emberek javaslatokat tesznek Dalbirnak arra vonatkozóan, hogy például milyen magyar ételeket próbáljon ki, és hogy hová menjen el kirándulni. 13

15 Mindez a személyes kapcsolat a marketing szempontjából nagy jelentőséggel bír, hiszen egy olyan személy iránt nagyobb a bizalom, vagy jobban odafigyelnek az ajánlataira, akit szeretnek vagy ismernek az emberek. Közönségkapcsolatok A PR elsősorban a bank és környezete valamint munkavállalói közötti kapcsolatok ápolására, alakítására szolgál. Célja a pozitív image kialakítása és fenntartása, ezáltal a bizalom kiépítése. Vásárlásösztönzés A vásárlásösztönzéshez tartozik minden olyan tevékenység, ami nem reklám, de támogatja, elősegíti az értékesítést. Ilyen vásárlásösztönző tevékenység a Budapest Bank által indított hatlépcsős használatra ösztönző program, melynek a Kölcsönösség program nevet adták. A program célja, hogy jelenlegi és potenciális ügyfeleik megismerkedjenek a pénzügyi szolgáltatásokkal és ezen szolgáltatások igénybevételével gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek. Az egyes lépcsők teljesítése esetén pedig a bank, az ügyfeleket a hat darabból álló egyedi tervezésű bögrekollekció egy-egy darabjával jutalmazza. Az első lépcsőt egy ingyenes regisztráció jelenti a Budapest Bank honlapján. Második lépcsőként a bank megtakarításra ösztönzi ügyfeleit. Ezen lépcső teljesítéséhez több lehetőség közül lehet választani: - pénzt lehet elhelyezni Tartós Befektetési Számlára, vagy - igénybe lehet venni a Lépésről Lépésre szolgáltatást, amely azt jelenti, hogy pénzt helyeznek el valamilyen befektetési alapban, vagy - nyithatnak Nyugdíjelőtakarékossági Számlát, vagy - lehetőség van Budapest Befektetési Kártya igénylésére. A negyedik lépcső teljesítéséhez az ügyfélnek maghatározott számú új csoportos beszedési és/vagy állandó átutalási megbízást kell megadnia. Ötödik lépcsőként valamilyen biztosítás megkötésére ösztönzik az ügyfeleket. A megkötött biztosítás lehet utasbiztosítás vagy folyószámlához kapcsolódó baleset- vagy életbiztosítás. A hatodik lépcső teljesítéséhez meghatározott összegű vásárlást kell bankkártyával kifizetni. 14

16 A Kölcsönösség program rendelkezik egy ún. pótlépcsővel, melynek teljesítésével az egyik lépcső kiváltható. A pótlépcső teljesítéséhez valamely a Budapest Bank által támogatott alapítvány számára kell legalább 500 Ft-ot utalnia adományként az ügyfélnek. Személyes eladás A személyes eladás során közvetlen kapcsolat alakul ki az ügyfél és az ügyféltanácsadó között. Ez a közvetlen kapcsolat mely során megpróbálják meggyőzni az ügyfelet az értékesítés érdekében az országszerte megtalálható bankfiókokban jöhet létre. A Budapest Bank hazánkban 101 bankfiókkal rendelkezik, melyből több mint 30 bankfiók Budapesten található. Az alábbi fióktérképen látható a bankfiókok elhelyezkedése. 2. számú ábra Budapest Bank fióktérképe Forrás: saját szerkesztés a alapján A személyes eladás előnyei: - A rugalmas kommunikáció. Lehetőség van kikérdezni az ügyfelet az igényeiről. - Az emberek jobban hisznek az általuk hitelesnek elfogadott személy véleményének, mint például egy reklámnak. 15

17 - Egy tapasztalt értékesítő érzi, hogy az adott ügyfél mit vár el egy adott szolgáltatástól így e szolgáltatás a vásárló számára legfontosabb jellemzőit hangsúlyozza. - Fontos az is, hogy ügyfél rögtön felteheti felmerülő kérdéseit, melyekre azonnal választ is kap. A személyes eladás hátrányai: - Jól képzett szakemberekre van szükség, akik rögtön reagálni tudnak az egyes információk által kiváltott reakciókra. - A célcsoport elérése időigényes. A személyes eladás folyamata: - ügyfélszerzés - nyitás - prezentáció - ellenvetések kezelése - üzletkötés - vevőgondozás Direktmarketing A direktmarketing lényege az interaktivitás. Direkt marketing alkalmazásakor a bank közvetlen fogyasztói csatornákon keresztül lép kapcsolatba az ügyfelekkel. A legfontosabb közvetlen csatornák a levélreklám (DM levelek) és a telemarketing. A DM levelek személyre szabott levelek, melyekben például valamilyen új szolgáltatásra vagy lehetőségre hívják fel az ügyfelek figyelmét. Ezekhez a levelekhez kapcsolódhat telefonos utánkövetés, mely során, telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és megkérik, hogy amennyiben érdekli az ajánlat fáradjon be a bankfiókba az üzlet megkötéséhez. A telemarketing szűkebb értelemben telefonon történő direktmegkeresést jelent reklám céllal. Tágabb értelemben telefonon keresztül végzett marketing tevékenység, amely lehet például telefonos ügyfélszolgálat vagy marketingkutatás. Attól függően, hogy ki a kezdeményező két féle telemarketinget különböztetünk meg: - in-bound (bejövő): az ügyfél a hívó fél - out-bound (kimenő): a bank a kezdeményező 16

18 A Bank jövedelmi helyzete A Budapest Bank bemutatásánál már kiderült, hogy a Bank rendelkezik négy leányvállalattal, így nem csak Budapest Bank, hanem a Budapest Bank-csoport jövedelmi helyzetének elemzésére is lehetőségem nyílt. A Budapest Bank a megelőző évekhez hasonlóan 2010-ben is nyereségesen működött. A Bank mérlegfőösszege, mint ahogy azt az alábbi ábra is mutatja kis mértékben csökkent. 3. számú ábra A Budapest Bank mérlegfőösszegeinek alakulása 2003 és 2010 között mérlegfőösszeg (millió forint) évek Forrás: saját szerkesztés a Budapest Bank es éves beszámolói alapján A diagram jól szemlélteti, hogy a Budapest Bank az évek során folyamatosan fejlődött és egyre eredményesebben működött. A mérlegfőösszegek növekedése azonban csak 2008-ig tartott és az azt követő két évben a gazdasági világválság következményeként, habár kisebb összegekkel, de csökkent re 2,8%-kal, 2010-re pedig 0,1%-kal csökkent a mérlegfőösszeg. A Bank 2010-ben 7,9 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, mely 21%-kal kevesebb az előző évinél ben a Bank ügyfelekkel szembeni kötelezettség- és követelésállománya is csökkent. Az előbbi 728,2 milliárd forintra, míg az utóbbi 659,9 milliárd forintra végére a lakossági hitelállomány 7%-kal 338 milliárd forintra nőtt, mely alakulásra nagy hatással voltak a forint és a svájci frank árfolyamváltozásai. A lakossági hitelállományon belül a jelzáloghitelek állománya 14%-kal növekedett. A fedezetlen hitelek állománya 4%-kal csökkent a 2009-es évhez képest. 17

19 A kis- és középvállalkozások számára kihelyezett hitelek állománya 3%-kal nőtt 2010 folyamán. Az alábbi diagram a hitelek és lízingek valamint a betétállományok egymáshoz viszonyított nagyságát mutatja. 4. számú ábra A Budapest Bank hitel és lízing valamint betétállományának alakulása 2003 és 2010 között hitel, lízing és betét összegei (millió forint) évek összes hitel és lízing összes betét Forrás: saját szerkesztés a Budapest Bank es éves beszámolói alapján Jól látszik, hogy a betétállományok összege 2004-ig meghaladta a hitelek és lízingek együttes összegét, majd 2005-től ez az arány megfordult. A 2008-as évben a megelőző három évhez képest jóval nagyobb a betétek valamint a hitelek és lízingek összege közötti különbség, mely arány a gazdasági világválság utáni 2009-es és 2010-es évben ugyancsak megfordult. A Budapest Bank eredményességében fontos szerepet játszott a növekvő költséghatékonyság, ugyanis 9%-kal azaz 33,3 milliárd forinttal csökkentették az általános igazgatási költségeket. A Bank 2011-es terveiben szerepel a mérlegfőösszeg szinten tartása és számítanak az eredmény kismértékű csökkenésére. A Budapest Bank-csoport mérlegfőösszege 2010-ben a konszolidált éves beszámoló alapján 909 milliárd forintról 911 milliárd forintra növekedett. Amint az alábbi ábra is mutatja a Bank-csoport mérlegfőösszege 2008-ig töretlenül növekedett, majd 2009-ben csökkenés következett be. 18

20 5. számú ábra A Bank-csoport mérlegfőösszegei 2003 és 2010 között mérlegfőösszeg (millió forint) évek Forrás: saját szerkesztés a Budapest Bank es konszolidált éves beszámolói alapján A Bank-csoport 2011 első félévi adatai alapján a mérlegfőösszeg 5%-kal 886 milliárd forintra csökkent. Az alábbi diagramon jól látható, hogy a leányvállalatok együttes mérlegfőösszegének nagy részét a Budapest Autófinanszírozási Zrt. adja szemben a Budapest Alapkezelő Zrt-vel, mely csak 3945 millió forint mérlegfőösszeggel rendelkezett 2010 végén. 19

21 6. számú ábra A Bank leányvállalatainak mérlegfőösszegei Budapest Bank leányvállalatai Budapest Flotta Zrt Budapest Lízing Zrt Budapest Autófinanszírozási Zrt. Budapest Alapkezelő Zrt mérlegfőööszeg (millió forint) Forrás: saját szerkesztés a alapján A Budapest Bank-csoport 10,2 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el ben. A Bank-csoport ügyfelekkel szembeni kötelezettségállománya 1%-kal és az ügyfelekkel szembeni követelésállománya 2%-kal csökkent. A Bank-csoport lakossági hitelállománya az autóhitelekkel együtt 6,2%-kal 487 milliárd forintra növekedett, ez 2011 első félévében 5,7%-kal 468 milliárd forintra csökkent. 20

22 4. Hitel 4.1. A hitel kialakulásának története A hitel kialakulása szorosan összefügg a bankok megjelenésével, így a hitel történetét a bankok kialakulásánál kell kezdenünk. A bankok őstípusai már az ókorban megjelentek a fejlett államokban, mint például Perzsiában, Babilóniában, Egyiptomban, Görögországban és a Római Birodalomban. Ezek az ókori bankok még családi vállalkozásként működtek és az első bankárcsaládok mind a kereskedői rétegből kerültek ki. Az ókori bankok leggyakrabban a templomokban alakultak ki, feltehetőleg azért, mert a legjobban őrzött és védett helyek voltak. Maga a bank elnevezés valószínűleg a középkorból származik, az olasz banco szóból, mely azt a padot jelenti, melyen a pénzváltók működtették vállalkozásaikat. A pénzváltási tevékenység kialakulását az egyre jobban fejlődő kereskedelem idézte elő. A kereskedők mind a szárazföldön, mind a vízi utakon egyre nagyobb távolságokat hidaltak át, egyre több országban fordultak meg, és így egyre több pénzfajtával találkoztak, hiszen minden országban más nagyságú, súlyú és finomságú nemesfém pénzérmét bocsátottak ki. Így szükségszerűvé vált a rengetegféle forgalomban lévő pénzérme közötti átváltás. Később az embereknek lehetőségük nyílt arra, hogy a nem megfelelő közbiztonság miatt pénzüket átadhassák a bankoknak megőrzésre, melyért az őrzés idejétől és a pénzösszeg nagyságától függő díjat kellett fizetniük. Az elhelyezett pénzről a bankárok elismervényt állítottak ki. Ezt az elismervényt az emberek használhatták fizetéskor, hiszen az elismervény átadásával átruházták pénzük tulajdonjogát az adott kereskedőre. Az idők folyamán a letételhelyezések megszaporodtak és mind nagyobb összegek kerültek a bankárok birtokába. A bankárok megfigyelték, hogy ugyan a náluk elhelyezett összegeket egyedileg mindig visszakérik, illetve felhasználják, de mivel újakat is elhelyeznek, a letéteknek kialakul az az állománya, ami hosszú időn keresztül a bankárok tulajdonában marad. Ezen pénzállomány, pedig hasznosítható, mégpedig hitelnyújtás formájában. A hitelek és kölcsönök nyújtásáért a bankárok használati díjat, 21

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 06..0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Személyi kölcsön havi BUBOR + 7 00.000.000.000 Személyi kölcsön csoportos hitelfedezeti életbiztosítás

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. november 01. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 0,40 Otthonteremtő betét 5 év 0,40

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 2016. július 1től I. Általános feltételek Hitelbírálati díj A hitel valamint a munkáltatói és önkormányzati kölcsönök, bankgaranciák igénylésének

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Amit a THM-ről tudni kell

Amit a THM-ről tudni kell Krázi Miklós: Amit a THM-ről tudni kell Legtöbbünket könnyen megtéveszthetik a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseinél csak a kamatot vagy a gyors hitelbírálatot nézzük. Nem vagyunk tisztában

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. július 22. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez A 2015. január 5-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez Vállalkozói forint hitelek éven belül Vállalkozói folyószámla hitel mindenkori

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

"Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY A "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet által-tagjai részére-alkalmazott kamatokról és díjakról. Érvényes: Betétek vonatkozásában 2012. január 05.-től, hitelek vonatkozásában

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.07.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Futamidő (max. hónap) THM (%) 5 Személyi kölcsön, 3 havi BUBOR + 7 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre)

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. Érvényben: 2015. február 01-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.02.1-től a 2014. évi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919 DélZalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYES: 2016. december 01-től www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez A 2015. január 5-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez Vállalkozói forint hitelek éven belül Vállalkozói folyószámla hitel éves kamat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hitelek csoportosítása 61. lecke 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y HITELEK

H I R D E T M É N Y HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y HITELEK Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel Lakásszövetkezeti és társasházi lakóépületek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI. Érvényes: 2013. január 01-től

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI. Érvényes: 2013. január 01-től ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Érvényes: 2013. január 01-től LAKOSSÁGI HITELKONSTRUKCIÓK 2011.december 31-ig befogadott hitelkérelmekre Hitelcél Éves ügyleti kamat

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben