Az Autizmus Alapítvány évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról:"

Átírás

1 Az Autizmus Alapítvány évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról: A tárgyévben az Autizmus Alapítvány az Oktatási Minisztérium fejezetén belül 58 MFt költségvetési támogatásban részesült az Alapító Okiratában megjelölt célok megvalósítására. Az Autizmus Alapítvány szakmai Alapító Okiratban meghatározott - céljainak megvalósítása továbbra is elssorban a Módszertani Központ keretében történik. Az Autizmus Kutatócsoport Módszertani Központ" keretében folyó szakmai munkáról a következ részintézmények szerinti bontásban számolunk be: Általános Iskola és Szolgáltató Központ Serdül Ház és Serdül Klub Ambulancia Módszertani oktatási - szervezési egység 1

2 Beszámoló az Általános Iskola és Szolgáltató Központ évi szakmai tevékenységérl Az intézményben öt tanulócsoport mködik: -képzési kötelezett csoport, -összevont alsó és fels tagozat, valamint -két, integrált tanulók támogatását ellátó csoport. Új, integrált tanulókat támogató csoportot indítottunk szétl a PHARE program támogatásával, kísérleti jelleggel, mely a Deák-Diák Általános Iskolában mködik. A program legnagyobb elnye, hogy az autizmussal él gyermekek egyéni teherbírásuk és igényeik szerint gyorsan és rugalmasan bekapcsolódhatnak a befogadó osztályok különféle tevékenységeibe, de folyamatosan rendelkezésre áll egy speciális, strukturált tanterem is. A gyermekfelntt arány ebben a csoportban 1:1. A kísérlet tanulmány készítésével zárul, melyet valamennyi autizmussal foglalkozó szervezet rendelkezésére bocsátunk. Tovább bvült az intézmény szolgáltatásainak köre: az alsó tagozatos gyermekek heti rendszerességgel terápiás lovagláson vesznek részt. A Comenius 2000 Közoktatási Minségfejlesztési program keretében új, a tanulói elégedettség mérésére kidolgozott kérdív készült. Az eszköz alkalmas a nem beszél, illetve nagyon rosszul kommunikáló autizmussal él gyermekek elégedettségének mérésére. A kérdív felkerült a Horváth és Dubecz Oktatási Tanácsadó Iroda honlapjára, így bármely iskola számára hozzáférhet. Új módszertani segédanyagként oktatófilm készült, mely az autizmus-specifikus vizuális segédeszközök különféle típusait, alkalmazási lehetségeit mutatja be. A film a Sokrates-Comenius I. iskolai projekt keretében jött létre, annak érdekében, hogy módszertani tapasztalatainkat megosszuk a külföldi partnerintézményekkel. A film magyar nyelv változatát természetesen alkalmazzuk a hazai szakemberek továbbképzésében is. Az intézmény szakemberei a fentieken kívül gyógypedagógiai gondozást, egyéni fejlesztést és tanácsadást látnak el az Ambulanciával kooperációban. Hospitálások és konzultációk: Ebben az évben összesen 130 szül és szakember látogatta meg az intézményt. A látogatók jelents része hallgató, illetve autizmussal foglalkozó szakember volt. Külföldi látogatóink német, svéd és norvég társintézményekbl érkeztek. 2

3 Összefügg gyakorlatok: A gyöngyösi Autista Segít Központ szakemberei egy hetes szakmai gyakorlaton vettek részt. Három német hallgató töltötte intézményünkben összefügg szakmai gyakorlatát. Iskolánkban három szakdolgozat készült. Szakembereink 11 intézményben nyújtottak helyszíni tanácsadást. 3

4 Összefoglaló az Autizmus Alapítvány Serdül Házának és Serdül Klubjának a évi mködésérl Autizmus Alapítvány Serdül Háza A Serdül Ház átmeneti jelleg, nappali szociális intézmény, amely rendkívül indokolt esetben folyamatos bentlakásos, illetve krízishelyzetben alkalomszer ellátást is nyújt. A Serdül Ház célja a fiatalok önállóságának a lehet legmagasabb szintre emelése az egyéni képességektl függen. A Ház nyitva tartása a mindenkori hivatalos iskolai tanévhez igazodik. Ebben az idszakban óráig fogadja a fiatalokat. Tárgyi feltételek A Serdül Ház egy kétszintes, faelemekbl készült, kb. 200 négyzetméteres házban mködik. A napi tevékenységek színterei mind a földszinten, mind az emeleten megtalálhatóak. A földszinten két WC, az emeleten fürdszoba van. Az ételt a Junior Vendéglátó Rt. naponta szállítja, melegítése a konyha gáztzhelyén, illetve mikrohullámú sütben történik. Az ANTSZ ellenrei legutóbbi (2002. december) bejárásukkor megállapították, hogy a konyhánk nem felel meg a korszer követelményeknek. Hivatalos állásfoglalásuk még nem érkezett meg, de elmondták, hogy a falak teljes csempézésére, a mosogató áthelyezésére, megnagyobbítására mindenképpen szükség van. Alapvet bútorok és mszaki cikkek megtalálhatóak a Házban októberétl rendelkezünk egy olyan összeggel, amelyet a csoportban felmerül igényeknek megfelelen költhet el a személyzet. Ez nagy segítséget nyújt az eszközök felfrissítésében, az aktuálisan felmerül hiányosságok, illetve a rongálódások, rongálások következményeként kialakuló eszközigények pótlásában. 4

5 Személyi feltételek januártól júniusig 6, olyan év közötti fiatal járt a Serdül Házba, akik már befejezték általános iskolai tanulmányaikat szeptemberében, illetve novemberében 1-1- fiatal nyert felvételt. A személyzet létszáma és összetétele változott az év folyamán januártól 1 f gyógypedagógus (vezet pedagógus), 1 f szociális munkás és 2 f pedagógiai asszisztens dolgozott a csoportban szeptemberétl az egyik asszisztens szülési szabadságra ment szeptemberében 1 f gyógypedagógus kapcsolódott be 2 hónapra a munkába, majd decemberben 1 f szociálpedagógus érkezett. Így a évet 4 fnyi személyzettel zártuk: Vígh Katalin gyógypedagógus Fülöp Zita szociális munkás Németh Regina pedagógiai asszisztens Gulyás Viktória szociálpedagógus (próbaidn) Tevékenységi körök Nappali ellátás Készségfejlesztés az alábbi területeken, kétszemélyes vagy társas helyzetben, az egyéni szükségleteknek megfelelen: - Önkiszolgálás: -testi higiénia (pl. fültisztítás, körömvágás) -a személyes ruházat rendben tartása (pl. vasalás, ciptisztítás) - Házimunka: -takarítás (pl. htszekrény takarítása, hóeltakarítás) -vásárlás ( szupermarketekben, kisebb boltokban egyaránt) -fzés (pl. fétkezések kiegészítésére pl. zacskós leves készítése, ünnepi - alkalmakra pl. torta sütése) -mosás (pl. konyharuhák, tornaruhák) -mosogatás étkezések után -terítés -tálalás -naposi tennivalók 5

6 - Munka -mhelymunka (pl. babzsákok varrása, hímzés keresztszemes öltéssel) -strukturált kódos munka (önálló munkavégzés a már megszerzett munkakészségek szintentartására) -merített papír készítése (pl. könyvjelz, levelezlap készítése) -számítástechnika (pl. oktató programok használatának elsajátítása, szövegjavítás) - Szociális és kommunikációs fejleszt foglalkozás (Két csoportot alakítottunk, az egyikben nincsenek verbális feladatok, a másikban igen.) A szociális és kommunikációs készségek fejlesztésére, gyakoroltatására az irányított foglalkozáson túl is természetesen minden alkalmat megragadunk, minden lehetséget, helyzetet kihasználunk. Gyakorlatilag a megtanult készségeket nap közben folyamatosan próbáljuk alkalmaztatni a fiatalokkal. - Szabadids tevékenységek: -egyéni (pl. könyvek, folyóiratok nézegetése, építjátékok) -társas: házon belüli tevékenységek (társasjátékok, videózás, közös zenélés) házon kívüli programok (pl. kiállítás látogatása, állatkerti séta) - Tanulás: ( a megszerzett akadémikus készségek szinten tartása) - Mozgás: (heti egy alkalommal uszoda, heti 2-3 alkalommal szobabiciklizés, gimnasztika a szabadban, illetve egy fiatal esetében napi rendszerességgel szakember által összeállított gyógytorna) Esti és éjszakai ellátás: - 16 órától másnap reggel 8 óráig két fiatalt látunk el rendszeresen. Ezt a feladatot ebben az évben a serdül Házban és az iskola egyik csoportjában dolgozó személyzet egyes tagjai látták el. Az esti idszak tevékenységi körei megegyeznek a nappali idszakéval, kivéve a munkavégzést, a tanulást és a strukturált szociális-kommunikációs fejleszt foglalkozást. Természetesen több a szabadid, illetve az egyes tevékenységi körökön belül olyan folyamatokat is megtanulnak, amelyeket a nappali idszakban nem (pl. ágynemhúzás, beágyazás). 6

7 Ebben az évben egy iskolás gyermek családja kért 3 hetes elhelyezést. Az ellátását saját pedagógusai végezték 20 óráig, utána az éjszakás ügyelt fel rá. Említésre méltó probléma nélkül zajlottak ezek az esték. Ezen ellátás helyszíne nem a Serdül Házban, hanem az Autizmus Alapítvány központi épületében (VIII. Delej utca ) van. Tanácsadás Telefonon vagy személyesen viszonylag rendszeresen megkeresnek bennünket elssorban olyan fiatalok hozzátartozói, akik az ambulancián jelentkeztek vizsgálatra. Többnyire aktuális viselkedésproblémák kezelésével, illetve intézményi elhelyezéssel kapcsolatban kérik a véleményünket, segítségünket. Látogatók fogadása A Serdül Házban folyamatosan módot adunk hazai és külföldi szakemberek egyéni és csoportos látogatására elzetes megbeszélés alapján. 1 f Svédországból érkez kolléga számára egyhetes gyakorlatot biztosítottunk. Szakmai önképzés, továbbképzés Az iskolában dolgozó pedagógusokkal havi rendszerességgel, bels továbbképzésen vettünk részt. Munkánkhoz tartozik a szakirodalom követése. Az olvasottakról konzultálunk egymással. Autizmus Alapítvány Serdül Klubja A Serdül Klub foglalkozásait hagyományosan heti rendszerességgel, szerdánként óra között tartja. Mködése az iskolai nyitvatartási rendhez igazodik. A klubfoglalkozásokat év közötti fiatalok és felnttek látogatják. A legnagyobb létszámban a év közötti fiatalok veszik igénybe ezt a szolgáltatást. 3-4-en 30 év körüliek, de van egy 44 és egy 54 éves klubtagunk is. Alkalmanként klubtagunk jön el a foglalkozásra. Néhányuk a Serdül Ház tagja, a többségük számára azonban ez az egyetlen speciális ellátás. 7

8 A foglalkozás két órás idtartama alatt a fiatalok háztartási munkákat végeznek (vásárlás, uzsonnakészítés, terítés, mosogatás), önkiszolgálással kapcsolatos ismereteiket bvítik (étkezési szabályok), speciális szociális-kommunikációs fejleszt foglalkozáson vesznek részt képességeik szerint meghatározott két csoportban (babzsák, beszélgetés), és a szabadid hasznos eltöltésének lehetségeit tanulják (társasjátékok, rejtvényfejtés, számítógép használata és közös tánc). A klubtagjaink jelents hányada nem tud önállóan közlekedni, így többnyire a szüleikkel érkeznek. A szülk szívesen beszélik meg egymással a felmerül problémákat. Beszélgetésük egy részét (alkalmanként egy óra) 2002-ben 1 f pszichológus és 1 f gyógypedagógus vezette. A klubtagok és a szüleik, illetve a személyzet (7 f) egyaránt nagyon kedvelik ezeket a foglalkozásokat. 8

9 Autizmus Kutatócsoport Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Ambulancia 1089 Budapest, Delej u. 21 Levelezési cím: 1430 Budapest Pf. 14. Tel.: Összefoglaló az Autizmus Kutatócsoport Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciájának évben végzett munkájáról Ambulanciánk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerzdéses viszonyban mköd, gondozó intézmény. Munkarendünk az iskolai tanévhez igazodó, folyamatos munkarend. Munkánkat a szervezeti és mködési szabályzatban leírtak szerint látjuk el, együttmködésben és folyamatos kapcsolattartással a gyermekek vizsgálatában, gondozásában, ellátásában résztvev intézményekkel, pedagógiai szakszolgálatokkal. Ambulanciánkon a évben összesen 4599 gondozási esemény történt. Összességében kiemelhet, hogy az elmúlt évben az ambuláns események száma növekedett, ezen belül is elssorban a minségi, idigényesebb tevékenységek közül a diagnosztikus vizsgálatok száma emelkedett közel egyharmadával, a vizsgálatra várakozók száma csökkent. Az ambulancia ellátott feladatai 1. vizsgálatok és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó feladatok: Diagnosztikus vizsgálatok lebonyolítása, a már diagnosztizált gyermekek kontrollvizsgálata, a gyermekek képességeinek formális felmérése tesztelés. (E tevékenységekhez kapcsolódóan: behívások megtervezése; kérdívek elzetes kiértékelése; felkészülés - kérdív, elz vélemények, video- és audiofelvételek; vizsgálat megtervezése; értékel team megbeszélések; konzílium; záróvélemény elkészítése; a diagnózis megbeszélése a családdal; igény szerinti, egyszeri tanácsadások.) A felsorolt feladatokat interdiszciplináris teamek látják el; a vizsgálatok rendkívül idigényesek, így az ambulancián dolgozók munkaidejének legnagyobb részét ezek a vizsgálatok, illetve a 9

10 közvetlenül ezekhez kapcsolódó feladatok teszik ki. (bár számszeren az összes gondozási esemény kis hányadáról van szó). Adatok: Els, diagnosztikus vizsgálat, diagnózis megbeszélés 119 Diagnosztikus vizsgálat folytatása, pszichológiai felmérés 87 Kontrollvizsgálat 107 Pszichológiai felmérés (intelligenciateszt) 23 Igény szerinti tanácsadás (szülnek, pedagógusnak) 30 (2003. január 16-én a diagnosztikus vizsgálatra váró családok száma: 46) 2. rendszeres, egyéni vagy csoportos terápiával, tanácsadással kapcsolatos gondozói munka: Az összes gondozási esemény legnagyobb hányadát a gyermekpszichiáteri és pszichológusi szupervízió melletti, rendszeres (napi, heti) pszichoedukációs tréningek és tanácsadások teszik ki. Ezekben a január 5-én kelt együttmködési megállapodás alapján - az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskolájának magasan képzett pedagógusai is részt vesznek. A rendszeres tanácsadások és fejlesztések mennyisége az elmúlt évekhez viszonyítva szignifikánsan növekedett. Az ambulancia dolgozói közül néhányan hetente egy alkalommal csoportos foglalkozást, klubot illetve szülcsoportot tartanak serdül és felntt autizmussal él fiataloknak és családjaiknak. 3. szociális gondozói feladatokfelvilágosítás az igénybe vehetõ juttatásokról; a szükséges igazolások, javaslatok kiállítása, levelezés önkormányzattal, ellátó intézménnyel, háziorvossal, segítség nyújtás intézményi elhelyezéshez. 4. beiskolázással, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok A korábbi évekhez hasonlóan - a megfelel speciális intézményrendszer, valamint a fogyatékosságra specializált szakérti bizottságok hiányából fakadóan az ambulanciánkon 2002-ben vizsgált és gondozásba vett gyermekeknél - hasonlóan a korábbi évekhez - a diagnózis felállítását szinte kivétel nélkül a további ellátásra, óvodai, iskolai, vagy szociális intézményben való elhelyezésre, vagy egyéni fejlesztésre vonatkozó javaslat követte. Az egyénre szabott, beiskolázással, elhelyezéssel kapcsolatos vélemény kialakításának szempontjai, illetve az ehhez kapcsolódó szakmai és szervezési feladataink 2002-ben sem változtak (lásd évi beszámolónkat). 10

11 5. kiküldetés, konferencia, küls eladások Konferencia: Eladások a Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXVI. Tudományos ülésén, május 30 június 1., Szeged. Eladás a Magyar Pszichológiai Társaság biennális Nagygylésén, május 29.- június 2., Szeged. Küls eladások 2002-ben (pl.): Márton Áron Szakkollégium nyári egyeteme; Mozgássérültek Pet András Nevel- és Nevelképz Intézete, szüli szervezetek, speciális pedagógiai csoportok meghívására, stb. 6. látogatók fogadása Ambulanciánkon elzetes megbeszélést követen folyamatosan biztosítunk lehetséget szakemberek egyéni konzultációjára, látogatására. Felkérésre küls konzulensi feladatokat vállalunk szakdolgozatok, TDK- és évfolyamdolgozatok elkészítésében, valamint lehetõséget biztosítunk a szakmai gyakorlatok elvégzéséhez is. Adatbankunk szerint 2002-ben 21 szakember, illetve egyetemi vagy fiskolai hallgató járt ambulanciánkon hospitálási, illetve egyéni konzultációs céllal. 7. szakmai önképzés, új vizsgálati eszközök bevezetése Mindennapi munkánkhoz illetve oktatási tevékenységünkhöz nélkülözhetetlen a szakirodalom folyamatos követése, új vizsgálati módszerek, tesztek kialakítása, tanulása, bevezetése, hospitálás más pszichiátriai, pszichológiai, oktatási intézményekben. Az év során heti egy alkalommal referáló, egy alkalommal pedig esetmegbeszél üléseket tartottunk. Elkészült az Autizmus Diagnosztizáló Obszervációs Séma (ADOS-G) magyar fordítása, illetve megkezdtük e sztenderdizált diagnosztikus eljárás bevezetését a gyakorlati munkába. Továbbá a Leiter nemzetközi teljesítményskála módosított változatának adaptálásához is hozzákezdtünk. Saját szakmai továbbképzések: 2002-ben egy f klinikai és mentálhigiénés gyermekszakpszichológusi képzésben, 2 f pszichológia doktori iskola kognitív fejldés alprogramjában vett részt, illetve további egy f abszolvált a pszichológia doktori iskolában. Egy gyógypedagógus kolléga gyógypedagógiai lovaglás és voltizs terapeuta képzést végzett. 11

12 8. kutatás Az ambulanciánkon folyó kutatómunkának három f iránya azonosítható: (1) a diagnosztikus munkával, felméréssel, differenciáldiagnosztikával kapcsolatos szakirodalmi kutatómunka; (2) az autizmus természetével, elssorban etiológiai hátterével, szkebben: kognitív pszichológiai magyarázóelméleteivel kapcsolatos empírikus kutatómunka (lásd a mellékelt publikációkat, illetve részjelentéseket); (3) az autizmussal él gyermekek és családjaik átfogó, speciális ellátásával kapcsolatos újabb eljárások bevezetése, megtervezése (pl ben: egyéni ambuláns szültréning kialakítása, végzése; szültanfolyam megtervezése). Az ambulancia dolgozói 2002-ben: Balaska Tünde (gyógypedagógiai asszisztens) Balázs Anna (gyermekpszichiáter) Balázs Gizella (gyógypedagógus) Csepiga Zoltánné (asszisztens) Gy. Stefanik Krisztina (pszichológus) Hartfolk Péter (technikai munkatárs) Horvát Krisztina (gyógypedagógus) Janoch Lászlóné (gyógypedagógus) Molnárné Soós Zsuzsa (asszisztens) Németh Krisztina (pszichológus) Várnai Zsuzsa (pszichológus) Az ambulancia fenti, állandó stábja kiegészül, elssorban a 2. pontban tárgyalt feladatokkal kapcsolatban a következ kollégákkal: Erddy Rita (gyógypedagógus) Gosztonyi Nóra (gyógypedagógus) Havasi Ágnes (tanár) Homoki Borbála (tanár) Kovács Adrienn (tanár) Major Éva (tanár) Nagy Emma (óvón) szi Tamásné (gyógypedagógus) S. Tóth Beáta (gyógypedagógus) Szaffner Éva (tanár) Vígh Katalin (gyógypedagógus) 12

13 Módszertani oktatási - szervezési egység Szakemberképzés: Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképz Fiskolai Kar "Autizmus Küls Tanszéki Munkacsoport" -ként szerzdés alapján tanítjuk az "Autisták Pedagógiai Fejlesztése" elnevezés tárgyat 30 órás tanegységben a következ hallgatóknak: ( tanév, els félév) "Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája" tanári szakos hallgató, 27 f, kötelez tárgyként hallgatta; "Tanulásban Akadályozottak pedagógiája" tanári ill. terapeuta szakos hallgatók közül 11 f, specializációként ill. "Részképesség-kiesések Terápiái" órakeretben választotta; Esti diplomás gyógypedagógiai tanárképzés II. évf. 31 f hallgatta a tárgyat. Minden oktatási formában kollokviummal zárult a tárgy. Az ELTE Pszichológiai Intézetében rendszeresen oktatnak pszichológus kollegáink egyéni program szerint autizmus témakörben. (A beszámolási idszakra nem esett ugyanott gyermekpszichiátria képzésünk.) Továbbképzések: Gyermekpszichiátriai Továbbképzés: (november 14.) Autizmus szakmai nap a Vadaskert Kórház és Szakambulancia által szervezett kötelez tanfolyamon. Akkreditált pedagógus továbbképzés tanfolyami formában: A tanfolyamot az autista/autisztikus (pervazív fejldési zavarban szenved) gyermekpopuláció ellátásában résztvev, vagy arra készül, elssorban valamilyen pedagógiai diplomával rendelkez kollegáknak terveztük, akik eddig hasonló speciális alapképzést nem kaptak. A tanfolyamot a Pedagógustovábbképzési Akkreditációs Testület az XXV/3/26-os engedélyszámmal regisztrálta. Az Oktatási Minisztérium várhatóan október közepére készíti el az engedélyezés dokumentumait, és jelenteti meg kiadványában. A tanfolyam teljes címe: Autizmussal él gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai A tanfolyam idtartama: 5 nap, naponta 9-16 óráig + vizsga 1 nap 13

14 A tanfolyam díja: Ft/f A kötelez irodalom: Ft+ ajánlott irodalmak A tanfolyam helye: Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u A továbbképzés jellemzi, a képzés célja: A képzés célja, hogy a hallgatók alapfokú ismereteket szerezzenek az autisztikus spektrumba tartozó fejldési zavarokról, az érintett gyermekek sajátos fejldésérl. Az alapfokú elméleti ismeretek birtokában ismerjék fel az érintett populáció eltér szükségleteit, illetve legyenek tisztában az ezekbl fakadó eltér nevelési és fejlesztési módszerek alapjaival, a felhasználható eszközökkel. Szerezzenek ismereteket a tárgyhoz kapcsolódó alapvet szakirodalom alkalmazásában, találják meg a szakmai segítségnyújtás útjait, a szakvizsgálatra irányítás módját. Az elírt követelmények tartalmi ismertetése: A hallgató ismerje fel az autizmus tipikus tüneteit, legyen képes definiálni az autizmust, mint a károsodás triászával jellemezhet állapotot. Értse meg a kurrens kognitív pszichológiai magyarázatok lényegét, ismerje fel a kapcsolatot a klinikai megfigyelések, ismeretek, a pszichológiai elméletek és a gyakorlatban alkalmazott terápiás módszerek között. Alkalmazza az informális pedagógiai felmérés tanult eszközeit, tzzön ki a felmérés alapján fejlesztési célokat. Legyen tisztában a protetikus környezet kialakításának, a tanítási tartalom és módszerek kiválasztásának elveivel. Rendelkezzen ismeretekkel az autista tanulók intézményes ellátásának lehetségeirl. Tudjon tanácsot adni a hozzá fordulónak, a szakmai segítség elérhetségérl. Országos "Hálózati napok", az autista csoportok, tagozatok, intézmények szakembereinek részvételével: Az elmúlt évek hagyományainak megfelelen 2002-ben két szakmai nap megszervezésére került sor: 14

15 2002. október 18.: Összefoglaló a NAS szeptember 6-8-án megrendezett londoni konferenciájának eladásaiból, szakmai konzultáció április 19. A békéscsabai és a csepeli speciális autista tagozatok bemutatkozása. Új könyvek és cikkek ismertetése, szakmai konzultáció. Eladások: Március 13. Ménesi úti Rehabilitációs Intézmény: Szülsegít Klub Április 8. Mátészalka: Általános bevezet eladás szülk és szakemberek számára Április 12. Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet: Az autizmus korai felismerése és terápiája (bölcsdei gondozók számára) Május 31. Szeged :Gyermekpszichiátriai konferencia Június 20. Székesfehérvár: A szociális-kommunikáció fejlesztésének gyakorlati módszerei (a speciális autista tagozat pedagógusai számára) október 10. Martonvásár: Általános bevezet eladás az autizmusról ápolók, gondozók számára október 19. Mosonmagyaróvár: Szülsegít Klub október 24. Kecskemét: Szülsegít Klub december 9. X.ker. Integrált óvoda: Bevezet eladás az autizmusról szülk és szakemberek számára stb. 15

16 Ismeretterjesztés : Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadója 2002-ben jelentette meg prof. Eric Schopler, az egyik legismertebb és legnevesebb autizmus szakért, az Észak Karoliniai Egyetem TEACCHprogramjának megalapítója "Életment kézikönyv szülknek krízishelyzetek megoldásához autizmusban és hasonló állapotokban" c. könyvét. Kiadói tervek: (az alábbi mvek a készültség különböz, 0-70%-os színtjén vannak) A kiadó tervei szakkönyv, jegyzet, szöveggyjtemény kiadása terén: Autizmus egyetemi fiskolai jegyzet Autizmus szöveggyjtemény I-II. Quill, Kathleen Ann: Do-Watch-Listen-Say. Social aned Communication Intervention for Children with Autism (Paul H. Brooks Publishing Co., 2000) Quill, Kathleen Ann: Teaching Children with Autism (Delmar Publishers Inc., 1995) Zarkowska, Ewa Clements, John: problem Behaviour and People with Severe Learning Disabilities. The S T A R Approach (Chapman & Hall, 1992) Clemens, John Zarkowska, Ewa: Behavioral Concerns and Autistic Spectrum Disorders. Explanations and Strategies for Change (Jessica Kingsley Publishers Ltd, 2000) A kiadó tervei szakmai segédanyagok, oktatási segédletek megjelentetése terén: "Szociális történetek" segédanyag és kézikönyv autizmussal él gyermekek, fiatalok és az ket tanító pedagógusok számára (Szerkeszt: dr. Balázs Anna, szerzk: Vígh Katalin, Tóth Katalin, Kiss Gyöngyi) Babzsák szociális fejleszt rendszer és feladatgyjtemény (szerkeszt: dr. Balázs Anna szi Patrícia Németh Krisztina) Kommunikáció tanítás és fejlesztés módszerei segédanyag és kézikönyv Protetikus környezet, vizuális segítség és megszervezésük autisztikus spektrum zavarokban - segédanyag és kézikönyv A kiadó tervei elektronikus kiadványok megjelentetése terén: Digitális, interaktív feladatgyjtemények szórakoztatásra, tanításra és készségfejlesztésre autizmussal él gyermekek és halmozottan sérült fiatalok számára Szociális készségeket fejleszt interaktív feladatgyjtemény autizmussal él fiatalok és felnttek számára 16

17 Önéletrajzok: Grandin, Temple Scariano, Margaret M.: Emergence Labelled Autistic (Arena Press, 1986) Gerland, Gunilla: A Real Person (Bokförlaget Cura AB, 1996) 17

Szakmai beszámoló és összefoglalás az Autizmus Alapítvány 2005. évi munkájáról

Szakmai beszámoló és összefoglalás az Autizmus Alapítvány 2005. évi munkájáról 1 Szakmai beszámoló és összefoglalás az Autizmus Alapítvány 2005. évi munkájáról Az Autizmus Alapítvány az Oktatási Minisztérium keretéből a 2005. évben céljainak megvalósításához 45 MFt. támogatásban

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére autista gyermekek ellátásában résztvevő pedagógusok továbbképzéséről Budapest

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Dalton-mhely mködtetése a megyében DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II.

Dalton-mhely mködtetése a megyében DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II. DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II. A Gyr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2006. szeptemberi Hírek mellékleteként valamennyi iskola megkapta

Részletesebben

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10.

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10. A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI 1. rész: az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása (részletes tartalom: lásd BHRG Szabadegyetem 2011. tavasz című file ) 1. Az autizmus

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 19010148-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 13 PK 62.245/1990/ Nyilvántartási szám: 01/01/108 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2012 BUDAPEST, 2013. május 23. -1-1.

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 19010148-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 13 PK 62.245/1990/ Nyilvántartási szám: 01/01/108 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2013 Budapest, 2014. május 21. -1-1.

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp

Részletesebben

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 773 676 820 Ft

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 773 676 820 Ft TÁMOP 5.4.11. NYOLC PONT AZ AUTISTA SZEMÉLYEK ELLÁTÓRENDSZERÉNEK ORSZÁGOS SZINTŰ, KOMPLEX INNOVÁCIÓJA, SZAKMAI TANÁCSADÓ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁVAL TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 Az Európai

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online. Önéletrajz Személyes adatok Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1955. 01.02. munkahelyek

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2011-2012.

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A tételsor a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana 4600 óra Vízvári László Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet Beszámítás és elismerés módszertana Témakörök 1. Eu. direkitíva a. tartalmi elemei b. Szerkezeti elemei 2. Előzetes ismeretek beszámítása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

A diagnosztika alapja ma. Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések. Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása

A diagnosztika alapja ma. Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések. Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása http://www.pyroenergen.com Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések Dr. Stefanik Krisztina ELTE BGGYK krisztina.stefanik@barczi.elte.hu Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása Genetika

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

Puplic relations spirál hivatalos melléklete

Puplic relations spirál hivatalos melléklete Puplic relations spirál hivatalos melléklete a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 06 (42) 599-421, Nyíregyházi Főiskola B épület, 1. emelet 176/B szoba Pedagógus-továbbképzések 2013-ban A hiperaktivitás

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Képzési Felhívást tesz közzé

Képzési Felhívást tesz közzé A. Képzési Felhívást tesz közzé Autizmus - specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása című képzésre. A köznevelés területén az autizmussal élő személyek nevelését, oktatását közvetlenül végző -

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN Keszi Roland Kiss László Papp Gergő Pál Judit 2010. November

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben