Az Autizmus Alapítvány évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról:"

Átírás

1 Az Autizmus Alapítvány évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról: A tárgyévben az Autizmus Alapítvány az Oktatási Minisztérium fejezetén belül 58 MFt költségvetési támogatásban részesült az Alapító Okiratában megjelölt célok megvalósítására. Az Autizmus Alapítvány szakmai Alapító Okiratban meghatározott - céljainak megvalósítása továbbra is elssorban a Módszertani Központ keretében történik. Az Autizmus Kutatócsoport Módszertani Központ" keretében folyó szakmai munkáról a következ részintézmények szerinti bontásban számolunk be: Általános Iskola és Szolgáltató Központ Serdül Ház és Serdül Klub Ambulancia Módszertani oktatási - szervezési egység 1

2 Beszámoló az Általános Iskola és Szolgáltató Központ évi szakmai tevékenységérl Az intézményben öt tanulócsoport mködik: -képzési kötelezett csoport, -összevont alsó és fels tagozat, valamint -két, integrált tanulók támogatását ellátó csoport. Új, integrált tanulókat támogató csoportot indítottunk szétl a PHARE program támogatásával, kísérleti jelleggel, mely a Deák-Diák Általános Iskolában mködik. A program legnagyobb elnye, hogy az autizmussal él gyermekek egyéni teherbírásuk és igényeik szerint gyorsan és rugalmasan bekapcsolódhatnak a befogadó osztályok különféle tevékenységeibe, de folyamatosan rendelkezésre áll egy speciális, strukturált tanterem is. A gyermekfelntt arány ebben a csoportban 1:1. A kísérlet tanulmány készítésével zárul, melyet valamennyi autizmussal foglalkozó szervezet rendelkezésére bocsátunk. Tovább bvült az intézmény szolgáltatásainak köre: az alsó tagozatos gyermekek heti rendszerességgel terápiás lovagláson vesznek részt. A Comenius 2000 Közoktatási Minségfejlesztési program keretében új, a tanulói elégedettség mérésére kidolgozott kérdív készült. Az eszköz alkalmas a nem beszél, illetve nagyon rosszul kommunikáló autizmussal él gyermekek elégedettségének mérésére. A kérdív felkerült a Horváth és Dubecz Oktatási Tanácsadó Iroda honlapjára, így bármely iskola számára hozzáférhet. Új módszertani segédanyagként oktatófilm készült, mely az autizmus-specifikus vizuális segédeszközök különféle típusait, alkalmazási lehetségeit mutatja be. A film a Sokrates-Comenius I. iskolai projekt keretében jött létre, annak érdekében, hogy módszertani tapasztalatainkat megosszuk a külföldi partnerintézményekkel. A film magyar nyelv változatát természetesen alkalmazzuk a hazai szakemberek továbbképzésében is. Az intézmény szakemberei a fentieken kívül gyógypedagógiai gondozást, egyéni fejlesztést és tanácsadást látnak el az Ambulanciával kooperációban. Hospitálások és konzultációk: Ebben az évben összesen 130 szül és szakember látogatta meg az intézményt. A látogatók jelents része hallgató, illetve autizmussal foglalkozó szakember volt. Külföldi látogatóink német, svéd és norvég társintézményekbl érkeztek. 2

3 Összefügg gyakorlatok: A gyöngyösi Autista Segít Központ szakemberei egy hetes szakmai gyakorlaton vettek részt. Három német hallgató töltötte intézményünkben összefügg szakmai gyakorlatát. Iskolánkban három szakdolgozat készült. Szakembereink 11 intézményben nyújtottak helyszíni tanácsadást. 3

4 Összefoglaló az Autizmus Alapítvány Serdül Házának és Serdül Klubjának a évi mködésérl Autizmus Alapítvány Serdül Háza A Serdül Ház átmeneti jelleg, nappali szociális intézmény, amely rendkívül indokolt esetben folyamatos bentlakásos, illetve krízishelyzetben alkalomszer ellátást is nyújt. A Serdül Ház célja a fiatalok önállóságának a lehet legmagasabb szintre emelése az egyéni képességektl függen. A Ház nyitva tartása a mindenkori hivatalos iskolai tanévhez igazodik. Ebben az idszakban óráig fogadja a fiatalokat. Tárgyi feltételek A Serdül Ház egy kétszintes, faelemekbl készült, kb. 200 négyzetméteres házban mködik. A napi tevékenységek színterei mind a földszinten, mind az emeleten megtalálhatóak. A földszinten két WC, az emeleten fürdszoba van. Az ételt a Junior Vendéglátó Rt. naponta szállítja, melegítése a konyha gáztzhelyén, illetve mikrohullámú sütben történik. Az ANTSZ ellenrei legutóbbi (2002. december) bejárásukkor megállapították, hogy a konyhánk nem felel meg a korszer követelményeknek. Hivatalos állásfoglalásuk még nem érkezett meg, de elmondták, hogy a falak teljes csempézésére, a mosogató áthelyezésére, megnagyobbítására mindenképpen szükség van. Alapvet bútorok és mszaki cikkek megtalálhatóak a Házban októberétl rendelkezünk egy olyan összeggel, amelyet a csoportban felmerül igényeknek megfelelen költhet el a személyzet. Ez nagy segítséget nyújt az eszközök felfrissítésében, az aktuálisan felmerül hiányosságok, illetve a rongálódások, rongálások következményeként kialakuló eszközigények pótlásában. 4

5 Személyi feltételek januártól júniusig 6, olyan év közötti fiatal járt a Serdül Házba, akik már befejezték általános iskolai tanulmányaikat szeptemberében, illetve novemberében 1-1- fiatal nyert felvételt. A személyzet létszáma és összetétele változott az év folyamán januártól 1 f gyógypedagógus (vezet pedagógus), 1 f szociális munkás és 2 f pedagógiai asszisztens dolgozott a csoportban szeptemberétl az egyik asszisztens szülési szabadságra ment szeptemberében 1 f gyógypedagógus kapcsolódott be 2 hónapra a munkába, majd decemberben 1 f szociálpedagógus érkezett. Így a évet 4 fnyi személyzettel zártuk: Vígh Katalin gyógypedagógus Fülöp Zita szociális munkás Németh Regina pedagógiai asszisztens Gulyás Viktória szociálpedagógus (próbaidn) Tevékenységi körök Nappali ellátás Készségfejlesztés az alábbi területeken, kétszemélyes vagy társas helyzetben, az egyéni szükségleteknek megfelelen: - Önkiszolgálás: -testi higiénia (pl. fültisztítás, körömvágás) -a személyes ruházat rendben tartása (pl. vasalás, ciptisztítás) - Házimunka: -takarítás (pl. htszekrény takarítása, hóeltakarítás) -vásárlás ( szupermarketekben, kisebb boltokban egyaránt) -fzés (pl. fétkezések kiegészítésére pl. zacskós leves készítése, ünnepi - alkalmakra pl. torta sütése) -mosás (pl. konyharuhák, tornaruhák) -mosogatás étkezések után -terítés -tálalás -naposi tennivalók 5

6 - Munka -mhelymunka (pl. babzsákok varrása, hímzés keresztszemes öltéssel) -strukturált kódos munka (önálló munkavégzés a már megszerzett munkakészségek szintentartására) -merített papír készítése (pl. könyvjelz, levelezlap készítése) -számítástechnika (pl. oktató programok használatának elsajátítása, szövegjavítás) - Szociális és kommunikációs fejleszt foglalkozás (Két csoportot alakítottunk, az egyikben nincsenek verbális feladatok, a másikban igen.) A szociális és kommunikációs készségek fejlesztésére, gyakoroltatására az irányított foglalkozáson túl is természetesen minden alkalmat megragadunk, minden lehetséget, helyzetet kihasználunk. Gyakorlatilag a megtanult készségeket nap közben folyamatosan próbáljuk alkalmaztatni a fiatalokkal. - Szabadids tevékenységek: -egyéni (pl. könyvek, folyóiratok nézegetése, építjátékok) -társas: házon belüli tevékenységek (társasjátékok, videózás, közös zenélés) házon kívüli programok (pl. kiállítás látogatása, állatkerti séta) - Tanulás: ( a megszerzett akadémikus készségek szinten tartása) - Mozgás: (heti egy alkalommal uszoda, heti 2-3 alkalommal szobabiciklizés, gimnasztika a szabadban, illetve egy fiatal esetében napi rendszerességgel szakember által összeállított gyógytorna) Esti és éjszakai ellátás: - 16 órától másnap reggel 8 óráig két fiatalt látunk el rendszeresen. Ezt a feladatot ebben az évben a serdül Házban és az iskola egyik csoportjában dolgozó személyzet egyes tagjai látták el. Az esti idszak tevékenységi körei megegyeznek a nappali idszakéval, kivéve a munkavégzést, a tanulást és a strukturált szociális-kommunikációs fejleszt foglalkozást. Természetesen több a szabadid, illetve az egyes tevékenységi körökön belül olyan folyamatokat is megtanulnak, amelyeket a nappali idszakban nem (pl. ágynemhúzás, beágyazás). 6

7 Ebben az évben egy iskolás gyermek családja kért 3 hetes elhelyezést. Az ellátását saját pedagógusai végezték 20 óráig, utána az éjszakás ügyelt fel rá. Említésre méltó probléma nélkül zajlottak ezek az esték. Ezen ellátás helyszíne nem a Serdül Házban, hanem az Autizmus Alapítvány központi épületében (VIII. Delej utca ) van. Tanácsadás Telefonon vagy személyesen viszonylag rendszeresen megkeresnek bennünket elssorban olyan fiatalok hozzátartozói, akik az ambulancián jelentkeztek vizsgálatra. Többnyire aktuális viselkedésproblémák kezelésével, illetve intézményi elhelyezéssel kapcsolatban kérik a véleményünket, segítségünket. Látogatók fogadása A Serdül Házban folyamatosan módot adunk hazai és külföldi szakemberek egyéni és csoportos látogatására elzetes megbeszélés alapján. 1 f Svédországból érkez kolléga számára egyhetes gyakorlatot biztosítottunk. Szakmai önképzés, továbbképzés Az iskolában dolgozó pedagógusokkal havi rendszerességgel, bels továbbképzésen vettünk részt. Munkánkhoz tartozik a szakirodalom követése. Az olvasottakról konzultálunk egymással. Autizmus Alapítvány Serdül Klubja A Serdül Klub foglalkozásait hagyományosan heti rendszerességgel, szerdánként óra között tartja. Mködése az iskolai nyitvatartási rendhez igazodik. A klubfoglalkozásokat év közötti fiatalok és felnttek látogatják. A legnagyobb létszámban a év közötti fiatalok veszik igénybe ezt a szolgáltatást. 3-4-en 30 év körüliek, de van egy 44 és egy 54 éves klubtagunk is. Alkalmanként klubtagunk jön el a foglalkozásra. Néhányuk a Serdül Ház tagja, a többségük számára azonban ez az egyetlen speciális ellátás. 7

8 A foglalkozás két órás idtartama alatt a fiatalok háztartási munkákat végeznek (vásárlás, uzsonnakészítés, terítés, mosogatás), önkiszolgálással kapcsolatos ismereteiket bvítik (étkezési szabályok), speciális szociális-kommunikációs fejleszt foglalkozáson vesznek részt képességeik szerint meghatározott két csoportban (babzsák, beszélgetés), és a szabadid hasznos eltöltésének lehetségeit tanulják (társasjátékok, rejtvényfejtés, számítógép használata és közös tánc). A klubtagjaink jelents hányada nem tud önállóan közlekedni, így többnyire a szüleikkel érkeznek. A szülk szívesen beszélik meg egymással a felmerül problémákat. Beszélgetésük egy részét (alkalmanként egy óra) 2002-ben 1 f pszichológus és 1 f gyógypedagógus vezette. A klubtagok és a szüleik, illetve a személyzet (7 f) egyaránt nagyon kedvelik ezeket a foglalkozásokat. 8

9 Autizmus Kutatócsoport Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Ambulancia 1089 Budapest, Delej u. 21 Levelezési cím: 1430 Budapest Pf. 14. Tel.: Összefoglaló az Autizmus Kutatócsoport Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciájának évben végzett munkájáról Ambulanciánk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerzdéses viszonyban mköd, gondozó intézmény. Munkarendünk az iskolai tanévhez igazodó, folyamatos munkarend. Munkánkat a szervezeti és mködési szabályzatban leírtak szerint látjuk el, együttmködésben és folyamatos kapcsolattartással a gyermekek vizsgálatában, gondozásában, ellátásában résztvev intézményekkel, pedagógiai szakszolgálatokkal. Ambulanciánkon a évben összesen 4599 gondozási esemény történt. Összességében kiemelhet, hogy az elmúlt évben az ambuláns események száma növekedett, ezen belül is elssorban a minségi, idigényesebb tevékenységek közül a diagnosztikus vizsgálatok száma emelkedett közel egyharmadával, a vizsgálatra várakozók száma csökkent. Az ambulancia ellátott feladatai 1. vizsgálatok és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó feladatok: Diagnosztikus vizsgálatok lebonyolítása, a már diagnosztizált gyermekek kontrollvizsgálata, a gyermekek képességeinek formális felmérése tesztelés. (E tevékenységekhez kapcsolódóan: behívások megtervezése; kérdívek elzetes kiértékelése; felkészülés - kérdív, elz vélemények, video- és audiofelvételek; vizsgálat megtervezése; értékel team megbeszélések; konzílium; záróvélemény elkészítése; a diagnózis megbeszélése a családdal; igény szerinti, egyszeri tanácsadások.) A felsorolt feladatokat interdiszciplináris teamek látják el; a vizsgálatok rendkívül idigényesek, így az ambulancián dolgozók munkaidejének legnagyobb részét ezek a vizsgálatok, illetve a 9

10 közvetlenül ezekhez kapcsolódó feladatok teszik ki. (bár számszeren az összes gondozási esemény kis hányadáról van szó). Adatok: Els, diagnosztikus vizsgálat, diagnózis megbeszélés 119 Diagnosztikus vizsgálat folytatása, pszichológiai felmérés 87 Kontrollvizsgálat 107 Pszichológiai felmérés (intelligenciateszt) 23 Igény szerinti tanácsadás (szülnek, pedagógusnak) 30 (2003. január 16-én a diagnosztikus vizsgálatra váró családok száma: 46) 2. rendszeres, egyéni vagy csoportos terápiával, tanácsadással kapcsolatos gondozói munka: Az összes gondozási esemény legnagyobb hányadát a gyermekpszichiáteri és pszichológusi szupervízió melletti, rendszeres (napi, heti) pszichoedukációs tréningek és tanácsadások teszik ki. Ezekben a január 5-én kelt együttmködési megállapodás alapján - az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskolájának magasan képzett pedagógusai is részt vesznek. A rendszeres tanácsadások és fejlesztések mennyisége az elmúlt évekhez viszonyítva szignifikánsan növekedett. Az ambulancia dolgozói közül néhányan hetente egy alkalommal csoportos foglalkozást, klubot illetve szülcsoportot tartanak serdül és felntt autizmussal él fiataloknak és családjaiknak. 3. szociális gondozói feladatokfelvilágosítás az igénybe vehetõ juttatásokról; a szükséges igazolások, javaslatok kiállítása, levelezés önkormányzattal, ellátó intézménnyel, háziorvossal, segítség nyújtás intézményi elhelyezéshez. 4. beiskolázással, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok A korábbi évekhez hasonlóan - a megfelel speciális intézményrendszer, valamint a fogyatékosságra specializált szakérti bizottságok hiányából fakadóan az ambulanciánkon 2002-ben vizsgált és gondozásba vett gyermekeknél - hasonlóan a korábbi évekhez - a diagnózis felállítását szinte kivétel nélkül a további ellátásra, óvodai, iskolai, vagy szociális intézményben való elhelyezésre, vagy egyéni fejlesztésre vonatkozó javaslat követte. Az egyénre szabott, beiskolázással, elhelyezéssel kapcsolatos vélemény kialakításának szempontjai, illetve az ehhez kapcsolódó szakmai és szervezési feladataink 2002-ben sem változtak (lásd évi beszámolónkat). 10

11 5. kiküldetés, konferencia, küls eladások Konferencia: Eladások a Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXVI. Tudományos ülésén, május 30 június 1., Szeged. Eladás a Magyar Pszichológiai Társaság biennális Nagygylésén, május 29.- június 2., Szeged. Küls eladások 2002-ben (pl.): Márton Áron Szakkollégium nyári egyeteme; Mozgássérültek Pet András Nevel- és Nevelképz Intézete, szüli szervezetek, speciális pedagógiai csoportok meghívására, stb. 6. látogatók fogadása Ambulanciánkon elzetes megbeszélést követen folyamatosan biztosítunk lehetséget szakemberek egyéni konzultációjára, látogatására. Felkérésre küls konzulensi feladatokat vállalunk szakdolgozatok, TDK- és évfolyamdolgozatok elkészítésében, valamint lehetõséget biztosítunk a szakmai gyakorlatok elvégzéséhez is. Adatbankunk szerint 2002-ben 21 szakember, illetve egyetemi vagy fiskolai hallgató járt ambulanciánkon hospitálási, illetve egyéni konzultációs céllal. 7. szakmai önképzés, új vizsgálati eszközök bevezetése Mindennapi munkánkhoz illetve oktatási tevékenységünkhöz nélkülözhetetlen a szakirodalom folyamatos követése, új vizsgálati módszerek, tesztek kialakítása, tanulása, bevezetése, hospitálás más pszichiátriai, pszichológiai, oktatási intézményekben. Az év során heti egy alkalommal referáló, egy alkalommal pedig esetmegbeszél üléseket tartottunk. Elkészült az Autizmus Diagnosztizáló Obszervációs Séma (ADOS-G) magyar fordítása, illetve megkezdtük e sztenderdizált diagnosztikus eljárás bevezetését a gyakorlati munkába. Továbbá a Leiter nemzetközi teljesítményskála módosított változatának adaptálásához is hozzákezdtünk. Saját szakmai továbbképzések: 2002-ben egy f klinikai és mentálhigiénés gyermekszakpszichológusi képzésben, 2 f pszichológia doktori iskola kognitív fejldés alprogramjában vett részt, illetve további egy f abszolvált a pszichológia doktori iskolában. Egy gyógypedagógus kolléga gyógypedagógiai lovaglás és voltizs terapeuta képzést végzett. 11

12 8. kutatás Az ambulanciánkon folyó kutatómunkának három f iránya azonosítható: (1) a diagnosztikus munkával, felméréssel, differenciáldiagnosztikával kapcsolatos szakirodalmi kutatómunka; (2) az autizmus természetével, elssorban etiológiai hátterével, szkebben: kognitív pszichológiai magyarázóelméleteivel kapcsolatos empírikus kutatómunka (lásd a mellékelt publikációkat, illetve részjelentéseket); (3) az autizmussal él gyermekek és családjaik átfogó, speciális ellátásával kapcsolatos újabb eljárások bevezetése, megtervezése (pl ben: egyéni ambuláns szültréning kialakítása, végzése; szültanfolyam megtervezése). Az ambulancia dolgozói 2002-ben: Balaska Tünde (gyógypedagógiai asszisztens) Balázs Anna (gyermekpszichiáter) Balázs Gizella (gyógypedagógus) Csepiga Zoltánné (asszisztens) Gy. Stefanik Krisztina (pszichológus) Hartfolk Péter (technikai munkatárs) Horvát Krisztina (gyógypedagógus) Janoch Lászlóné (gyógypedagógus) Molnárné Soós Zsuzsa (asszisztens) Németh Krisztina (pszichológus) Várnai Zsuzsa (pszichológus) Az ambulancia fenti, állandó stábja kiegészül, elssorban a 2. pontban tárgyalt feladatokkal kapcsolatban a következ kollégákkal: Erddy Rita (gyógypedagógus) Gosztonyi Nóra (gyógypedagógus) Havasi Ágnes (tanár) Homoki Borbála (tanár) Kovács Adrienn (tanár) Major Éva (tanár) Nagy Emma (óvón) szi Tamásné (gyógypedagógus) S. Tóth Beáta (gyógypedagógus) Szaffner Éva (tanár) Vígh Katalin (gyógypedagógus) 12

13 Módszertani oktatási - szervezési egység Szakemberképzés: Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképz Fiskolai Kar "Autizmus Küls Tanszéki Munkacsoport" -ként szerzdés alapján tanítjuk az "Autisták Pedagógiai Fejlesztése" elnevezés tárgyat 30 órás tanegységben a következ hallgatóknak: ( tanév, els félév) "Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája" tanári szakos hallgató, 27 f, kötelez tárgyként hallgatta; "Tanulásban Akadályozottak pedagógiája" tanári ill. terapeuta szakos hallgatók közül 11 f, specializációként ill. "Részképesség-kiesések Terápiái" órakeretben választotta; Esti diplomás gyógypedagógiai tanárképzés II. évf. 31 f hallgatta a tárgyat. Minden oktatási formában kollokviummal zárult a tárgy. Az ELTE Pszichológiai Intézetében rendszeresen oktatnak pszichológus kollegáink egyéni program szerint autizmus témakörben. (A beszámolási idszakra nem esett ugyanott gyermekpszichiátria képzésünk.) Továbbképzések: Gyermekpszichiátriai Továbbképzés: (november 14.) Autizmus szakmai nap a Vadaskert Kórház és Szakambulancia által szervezett kötelez tanfolyamon. Akkreditált pedagógus továbbképzés tanfolyami formában: A tanfolyamot az autista/autisztikus (pervazív fejldési zavarban szenved) gyermekpopuláció ellátásában résztvev, vagy arra készül, elssorban valamilyen pedagógiai diplomával rendelkez kollegáknak terveztük, akik eddig hasonló speciális alapképzést nem kaptak. A tanfolyamot a Pedagógustovábbképzési Akkreditációs Testület az XXV/3/26-os engedélyszámmal regisztrálta. Az Oktatási Minisztérium várhatóan október közepére készíti el az engedélyezés dokumentumait, és jelenteti meg kiadványában. A tanfolyam teljes címe: Autizmussal él gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai A tanfolyam idtartama: 5 nap, naponta 9-16 óráig + vizsga 1 nap 13

14 A tanfolyam díja: Ft/f A kötelez irodalom: Ft+ ajánlott irodalmak A tanfolyam helye: Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u A továbbképzés jellemzi, a képzés célja: A képzés célja, hogy a hallgatók alapfokú ismereteket szerezzenek az autisztikus spektrumba tartozó fejldési zavarokról, az érintett gyermekek sajátos fejldésérl. Az alapfokú elméleti ismeretek birtokában ismerjék fel az érintett populáció eltér szükségleteit, illetve legyenek tisztában az ezekbl fakadó eltér nevelési és fejlesztési módszerek alapjaival, a felhasználható eszközökkel. Szerezzenek ismereteket a tárgyhoz kapcsolódó alapvet szakirodalom alkalmazásában, találják meg a szakmai segítségnyújtás útjait, a szakvizsgálatra irányítás módját. Az elírt követelmények tartalmi ismertetése: A hallgató ismerje fel az autizmus tipikus tüneteit, legyen képes definiálni az autizmust, mint a károsodás triászával jellemezhet állapotot. Értse meg a kurrens kognitív pszichológiai magyarázatok lényegét, ismerje fel a kapcsolatot a klinikai megfigyelések, ismeretek, a pszichológiai elméletek és a gyakorlatban alkalmazott terápiás módszerek között. Alkalmazza az informális pedagógiai felmérés tanult eszközeit, tzzön ki a felmérés alapján fejlesztési célokat. Legyen tisztában a protetikus környezet kialakításának, a tanítási tartalom és módszerek kiválasztásának elveivel. Rendelkezzen ismeretekkel az autista tanulók intézményes ellátásának lehetségeirl. Tudjon tanácsot adni a hozzá fordulónak, a szakmai segítség elérhetségérl. Országos "Hálózati napok", az autista csoportok, tagozatok, intézmények szakembereinek részvételével: Az elmúlt évek hagyományainak megfelelen 2002-ben két szakmai nap megszervezésére került sor: 14

15 2002. október 18.: Összefoglaló a NAS szeptember 6-8-án megrendezett londoni konferenciájának eladásaiból, szakmai konzultáció április 19. A békéscsabai és a csepeli speciális autista tagozatok bemutatkozása. Új könyvek és cikkek ismertetése, szakmai konzultáció. Eladások: Március 13. Ménesi úti Rehabilitációs Intézmény: Szülsegít Klub Április 8. Mátészalka: Általános bevezet eladás szülk és szakemberek számára Április 12. Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet: Az autizmus korai felismerése és terápiája (bölcsdei gondozók számára) Május 31. Szeged :Gyermekpszichiátriai konferencia Június 20. Székesfehérvár: A szociális-kommunikáció fejlesztésének gyakorlati módszerei (a speciális autista tagozat pedagógusai számára) október 10. Martonvásár: Általános bevezet eladás az autizmusról ápolók, gondozók számára október 19. Mosonmagyaróvár: Szülsegít Klub október 24. Kecskemét: Szülsegít Klub december 9. X.ker. Integrált óvoda: Bevezet eladás az autizmusról szülk és szakemberek számára stb. 15

16 Ismeretterjesztés : Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadója 2002-ben jelentette meg prof. Eric Schopler, az egyik legismertebb és legnevesebb autizmus szakért, az Észak Karoliniai Egyetem TEACCHprogramjának megalapítója "Életment kézikönyv szülknek krízishelyzetek megoldásához autizmusban és hasonló állapotokban" c. könyvét. Kiadói tervek: (az alábbi mvek a készültség különböz, 0-70%-os színtjén vannak) A kiadó tervei szakkönyv, jegyzet, szöveggyjtemény kiadása terén: Autizmus egyetemi fiskolai jegyzet Autizmus szöveggyjtemény I-II. Quill, Kathleen Ann: Do-Watch-Listen-Say. Social aned Communication Intervention for Children with Autism (Paul H. Brooks Publishing Co., 2000) Quill, Kathleen Ann: Teaching Children with Autism (Delmar Publishers Inc., 1995) Zarkowska, Ewa Clements, John: problem Behaviour and People with Severe Learning Disabilities. The S T A R Approach (Chapman & Hall, 1992) Clemens, John Zarkowska, Ewa: Behavioral Concerns and Autistic Spectrum Disorders. Explanations and Strategies for Change (Jessica Kingsley Publishers Ltd, 2000) A kiadó tervei szakmai segédanyagok, oktatási segédletek megjelentetése terén: "Szociális történetek" segédanyag és kézikönyv autizmussal él gyermekek, fiatalok és az ket tanító pedagógusok számára (Szerkeszt: dr. Balázs Anna, szerzk: Vígh Katalin, Tóth Katalin, Kiss Gyöngyi) Babzsák szociális fejleszt rendszer és feladatgyjtemény (szerkeszt: dr. Balázs Anna szi Patrícia Németh Krisztina) Kommunikáció tanítás és fejlesztés módszerei segédanyag és kézikönyv Protetikus környezet, vizuális segítség és megszervezésük autisztikus spektrum zavarokban - segédanyag és kézikönyv A kiadó tervei elektronikus kiadványok megjelentetése terén: Digitális, interaktív feladatgyjtemények szórakoztatásra, tanításra és készségfejlesztésre autizmussal él gyermekek és halmozottan sérült fiatalok számára Szociális készségeket fejleszt interaktív feladatgyjtemény autizmussal él fiatalok és felnttek számára 16

17 Önéletrajzok: Grandin, Temple Scariano, Margaret M.: Emergence Labelled Autistic (Arena Press, 1986) Gerland, Gunilla: A Real Person (Bokförlaget Cura AB, 1996) 17

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006)

Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006) 16:03 Page 2 Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005 2006) 2008.09.02. Járhat ő is iskolába! jarhat-2spread:layout 1 Járhat ő is iskolába! Nyer tes pályázóink tapasztalatai

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN DIAGNOSZTIZÁLÓ INTÉZMÉNYEK, TERÁPIÁK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN DIAGNOSZTIZÁLÓ INTÉZMÉNYEK, TERÁPIÁK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN DIAGNOSZTIZÁLÓ INTÉZMÉNYEK, TERÁPIÁK AOSZ 2012 A kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége A 2010-ben

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A 2007. ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, 2008. március 5. Simon Ilona igazgató 1 Intézményünkben

Részletesebben