E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 18-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám:02/254-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés összeállításában közreműködő szervezetek: Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda, Megyei Önkormányzat intézményei Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetését a 6/2010. (II. 23.) rendeletével ezer Ft bevételi és ezer Ft kiadási főösszeggel, valamint a hiány fedezeteként ezer Ft hitellel fogadta el. Az év közbeni módosítások alkalmával a kiadások főösszege ezer Ft-ra, a bevételek főösszege ezer Ft-ra nőtt, míg a hiány mértéke ezer Ft, amelyből működési célú hiány ezer Ft. Bevételek alakulása A bevételi forrásokban meghatározó szerepet játszó intézményi működési bevételek időarányos szint felett, 79,8%-on teljesültek. Ebben az ÁFA bevételek 104,8%-os, az egyéb saját bevételek 96%-os teljesülése játszotta a legnagyobb szerepet. Sajnos az ÁFA bevétel növekedés látszólagos többlet, ugyanis ez egyben az ÁFA kiadások növekedésével is együtt jár. A következő intézmények esetében az intézményi működési bevételek háromnegyedéves teljesülése elmarad az időarányosan elvártaktól: Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 31,2%; Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 51,5%, Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 63,8%, Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 61,1%, Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 58,8%, Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 64,9%, Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 66,2%, Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 47%, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 62,3%, Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 61,1%, ami likviditási problémákat vet fel. A hozam és kamatbevételek időarányos szint alatt teljesültek. A pénzügyi tartalékok csökkenésének és az alacsony kamatlábaknak az együttes hatásaként jelentkezik a hozam és kamatbevételek időarányos, 63,6%-os szintje. Annak ellenére így van ez, hogy a Kötvény bevétel szabad maradványát folyamatosan - versenyeztetve a pénzintézeteket - lekötjük, vagy értékpapír állományban kamatoztatjuk. Kedvezőtlenül alakult egész évben az illetékbevétel. Összességében a már többször csökkentett előirányzathoz viszonyítva is csak 65%-os a teljesülési arány, s a jogszabályi változások és a még mindig kedvezőtlen gazdasági hatások miatt nem várható magasabb szintű teljesülés. Várhatóan a hat évvel ezelőtti nominális szinten realizálódnak az önkormányzat illeték bevételei, mivel a jelenlegi számításaink szerint év végére akár ezer Ft illetékbevétel elmaradással is számolhatunk. A működési kiadások fedezeteként szolgáló központi források normatív állami támogatás, szja részesedés, központosított előirányzatok, kötött normatív támogatások időarányosan, illetve feladat függően érkeztek az önkormányzathoz. Az eredeti előirányzatoktól való eltérést elsősorban a 13. havi bér helyett megjelent kereset-kiegészítés eredeti előirányzatként nem tervezhető ezer Ft okozza, továbbá létszámleépítés, oktatási feladatokhoz, jogcímekhez kapcsolódó központosított támogatást is kapott az önkormányzat. Tudni kell azonban a 2

3 központosított előirányzatokról, hogy ezek szigorúan kiadásokhoz kötött előirányzatok, el kell számolni velük év végén, és a céltól való eltérő felhasználásuk pénzbeli szankciókat von maga után. A közgyűlés határozatának megfelelően a Hivatal előkészítésében benyújtásra került a Belügyminiszter részére a pályázat a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására, amelyen ezer Ft-ot kapott a megyei önkormányzat. Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei így 79,1%-on teljesültek. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében a módosított előirányzat 116,0%-án teljesültek. A kedvező arányhoz hozzájárult, hogy sikerült értékesíteni a Balatonalmádi Neptun strand ingatlant, és több kisebb családi házat is. A felhalmozási célú bevételek közül az államháztartáson kívüli bevételek, fejlesztési hozzájárulások 196,9%-on teljesültek, ami kedvező. A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek az intézmények pályázati pénzeszközei realizálásának hatásaként, valamint a évi szakképzési hozzájárulások pénzmaradványban történő elosztásának eredményeként teljesültek 34,9%-on a módosított előirányzatokhoz viszonyítva. Ez az arány alacsony, de ezeket a pénzeszközöket utólagos finanszírozással lehet érvényesíteni. Amennyiben a közgyűlés engedélyének megfelelően a Kötvény bevételből megelőlegezzük a fejlesztési kiadásokat, úgy a szabad pénzeszközök, s vele együtt a hozam, kamat bevétel csökken, ha pedig a likvid hitelkeret terhére teljesítjük a kiadásokat, akkor növekszik a hitel kamatkiadás. Bármelyik megoldás rontja az önkormányzat likviditási helyzetét. A TB Alapból származó bevételek a tervezett szinten teljesültek, és nyújtottak fedezetet a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű kiadásaira. A támogatásértékű működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,1%-on teljesültek. Ez annak tükrében, hogy sok működési célú pályázat szintén utófinanszírozású, nagyon kedvező arány, mert azt is jelzi, hogy jól pályáztunk, és az elszámolásainkat is befogadták, de itt is felmerül a napi likviditással való összeegyeztetés feladata. A finanszírozási bevételek között az értékpapírok forgatásából származó bevételeket mutatjuk be bruttó módon. Összességében öt milliárd Ft garantált értékpapírt értékesítettünk forgatási céllal. A háromnegyed év folyamán a Kötvény bevételek betétben, államilag garantált értékpapírokban történő elhelyezéséből ezer Ft bevételt értünk el, ami az éves tervezett összeg 63,6%-a. Mint az előzőekben jeleztem, a szabad pénzeszközök csökkenésével egyre kisebb kamatbevételt tudunk elérni, így várhatóan ezek a bevételek a tervezett előirányzaton nem realizálódnak. Az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodását folyamatos likviditási gondok jellemezték. A lejárt fizetési határidejű szállítói állomány nagyságrendje ezer Ft között mozgott, és átlagosan ezer Ft likvid hitellel tudtuk biztosítani a működést. Kiadások alakulása A kiadások a háromnegyedévben összességében, időarányos szinten teljesültek a főbb mutatók tekintetében. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában 76,3-75,7%-on, ami jelzi azt is, hogy az intézmények vonatkozásában a nem rendszeres juttatások korlátozásával, ezek szigorításával szinten lehetett tartani a bér és egyéb személyi juttatások nagyságrendjét. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok 74,8%-ot mutatnak, amely a háromnegyedévi időarányos teljesítésnek megfelel. Sajnos azonban, ha intézményenként vizsgáljuk a teljesítési adatokat, már nem ilyen kedvező a kép. Gondot jelenthet a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 3

4 Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota, a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka, a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel, a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc, az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém, az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa, a Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa, a Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka, a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém, a Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka, a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep, a Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém intézmények dologi előirányzatának teljesülési szintje. Ezen intézmények esetében a személyi juttatásokon sem látunk akkora megtakarítást, amelynek átcsoportosításával a dologi kiadásokra fedezetet tudnánk teremteni, így nagy részüknél pótlólagos forrásra lesz szükség a céltartalék terhére. Ugyanakkor az intézmények döntően nem a fenntartási előirányzatok víz, gáz, villany, élelmiszer - tekintetében teljesítettek túl a dologi kiadások területén. Általában az egyéb anyagok, kis értékű beszerzések, szolgáltatások vásárlása, és az ÁFA és rehabilitációs hozzájárulás tekintetében vannak túllépések. Ez utóbbi két tétel jogszabályi kötelezettségen alapul, a többi tétel esetén azonban szigorú gazdálkodás mellett lenne lehetőség megtakarítás elérésére. Változatlanul tendencia egyes intézményeknél, hogy a kötelezettségvállalások folyamatában, és ezáltal a gazdálkodási folyamatokban, nem kap kellő hangsúlyt az Áht. azon előírása, hogy a kiadási előirányzat nem jár elköltési kötelezettséggel, tehát a gazdálkodás folyamatában nemcsak a kiadási előirányzatok teljesülését, hanem a bevételek alakulását is figyelemmel kell kísérni. Az egyes oktatási intézményekben, pld. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém, a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka vagy az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa esetében a radikális tanulói létszámcsökkenés, a kollégiumi férőhelyek kihasználatlansága egyrészt az állami normatíva csökkenését, de a saját bevételek elmaradását is eredményezik, ezzel együtt az intézmények a bevételkiesést nem figyelik a kötelezettségvállalásaik esetében. Szerencsére van kedvező példa is, mint a Veszprém Megyei Levéltár, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, ahol a dologi kiadások szintje az időarányos alatt van, vagy pld. a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred, ahol már évek óta a nyári bevételek érdekében feszített munka folyik. Ez évben a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi is sokat tett a bevételek megszerzéséért. Kedvezőtlenül befolyásolta a működési kiadások alakulását, hogy a folyamatos likvid hitel igénybevétel miatt jelentős kamatkiadások keletkeztek. Ez idáig összesen ezer Ft kamatfizetési kötelezettség jelent meg a dologi kiadások között, amelynek teljesüléséhez kapcsolódó előirányzatot a központilag kezelt előirányzatok között rendezni szükséges. A működési kiadások között a támogatásértékű működési kiadások esetében a módosított előirányzatoz viszonyítva 39,1%-on, míg a működési célú pénzeszköz átadás 49,7%-on teljesült. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy a támogatások utólagos elszámolásúak, így a kötelezettségvállalást időben két-három havi eltolódással követi a kifizetés. Az ez évi kötelezettségvállalások mintegy harmada többnyire áttevődik a következő évre. Azt is meg kell jegyezni, hogy az intézmények biztonságos működtetése előnyt élvez a támogatások utalásával szemben. 4

5 A felhalmozási kiadások összességében 62,2%-on teljesültek, a 6. melléklet beruházási célonként mutatja be az előirányzatokat és a teljesítési adatokat. Ezen belül a beruházásokra és pénzügyi befektetésekre, és felújításokra ezer Ft-ot fordítottunk. Ez a beruházások esetében 58,1%-os teljesítést, míg a felújítások esetében 95%-os teljesítést eredményezett. A beruházások soron még két jelentős tétel kiadása várható: a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém beruházás befejezése, és a Pápai Termálfürdő Zrt-ben részesedés vásárlás december hónapra ütemezett kifizetése. A támogatásértékű működési kiadások, és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások esetében ugyanúgy, mint a működési célú pénzeszköz átadásoknál, elsősorban az előző években vállalt kötelezettségek teljesítése történt, amelyet jelez a magas teljesítési arány is. A felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása a munkáltatói lakásalapból a dolgozóknak történő kölcsönnyújtását takarja. Figyelembe kell venni az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél azt is, hogy a ténylegesen feladatra nevesített céltartalék összege ezer Ft, amelynek évközi lebontása folyamatos, és tényleges pénzügyi fedezetet is igényel. A céltartalék és az általános tartalék előirányzattal szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezeknek a soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja, ugyanakkor, mint későbbiekben belépő fizetési kötelezettséggel számolni kell. Az értékpapírok forgalmát, mint erre már a bevételek elemzésekor utaltam, bruttósítva mutattuk be, ez azt jelenti, hogy háromnegyedév alatt összesen öt milliárd Ft értékű értékpapírt adtunk el, és hét milliárd Ft értékű értékpapírt vásároltunk. Ezt az indokolta, hogy egyes esetekben jobb ajánlatot tudtunk elérni értékpapír vásárlással, mint betétlekötéssel. Természetesen ez forgalmi adat, több tranzakciót jelent havi, két heti, heti nagyságrendben az ajánlati kondícióktól függően, mindig tőke garantált állampapírokban. Mivel az értékpapír forgalom nem végleges költségvetési bevétel és kiadás, így a tényleges bevételek és kiadások nagyságrendjét nem befolyásolja, különösen nem év közben. Inkább csak jelzi, hogy az önkormányzat még rendelkezik szabadon felhasználható pénzeszközökkel, és igyekszik azokat hasznosítva bevételhez jutni. A tényleges értékpapír állomány szeptember 30-án kettő milliárd Ft volt névértéken, míg a bankszámlák egyenlege ezer Ft nagyságrendű számlapénzt takart. Ez utóbbiban szerepelnek a lekötött betétek, elkülönített fejlesztési, működési támogatási pénzeszközök. Ezek összege együttesen ezer Ft, mivel szeptember 30-án az igénybevett folyószámla-hitel állomány ezer Ft volt. Annak ellenére, hogy van szabad pénzeszköze az önkormányzatnak igaz ez a Kötvény bevételéből származik érdemesebb a hitelkeretet használni, mivel éves szinten a betéti kamatok még kedvezőbbek, mint a folyószámlához kapcsolódó hitel kamatai. Likviditási gondok miatt egy alkalommal kellett élnie az önkormányzatnak a munkabér hitel felvételével, ezer Ft nagyságrendben, amelyet hónapon belül visszatörlesztettünk. A három negyedéves beszámoló készítésekor még nem került aláírásra a folyószámlához kapcsolódó hitelkeret egy milliárd Ft-ról 1,4 milliárd Ft-ra történő emelése... /2010. (XI.18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 5

6 2. Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az illetékbevételek alakulásának függvényében tegyék meg a szükséges intézkedéseket a költségvetés módosításával és a likviditás fenntartásával kapcsolatosan. 3. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását, és a kiemelt előirányzatait jelentős mértékben túllépő intézmények esetében végeztessen vizsgálatot, szükség esetén tegyen javaslatot annak rendezésére, vagy a felelősség megállapítására. 4. Felhívja a megyei intézmények vezetői figyelmét, hogy a költségvetés betartása érdekében a feladatok végrehajtása során a legnagyobb mértékű takarékosságot tartsák szem előtt. Nem vállalhatnak kötelezettséget az intézmények vezetői a rendszeres személyi juttatások előirányzat maradványának terhére, csak a már foglalkoztatottak, vagy az engedélyezett létszámok betöltése rendszeres bérelemére. Minden más kifizetés nem rendszeres személyi juttatásnak minősül (pl.: jutalom, egyszeri kereset-kiegészítés, megbízási szerződés, stb.), melynek teljesítését nem lehet a rendszeres személyi juttatások előirányzatával szembeni teljesítésként könyvelni. A évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat a pénzmaradvány meghatározásánál kizárólag a legszükségesebb fenntartási kiadásokkal összefüggésben ismeri el a fenntartó. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke, Dr. Zsédenyi Imre főjegyző, megyei intézmények vezetői Határidő: december 31. Veszprém, november 3. Lasztovicza Jenő s.k. 6

7 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 2. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési kiadásainak I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4. melléklet A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 5. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 7. melléklet Önkormányzati költségvetési szervek évi mérleg-jelentés ( időszak) (Veszprém Megye összesítő) 1. függelék Tájékoztató a december 20-án kibocsátott kötvény bevételének mozgásáról 7

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az egyensúlyjavító intézkedések ellenőrzése- Az egyes egyensúlyjavító intézkedések és azok hatása a költségvetés végrehajtására című ellenőrzésről 15031 2015. február Állami

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról 1025 T/1498/1 2010. november Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0483 Témaszám:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 2009. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2007-83/2008-2009.

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek 8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről Alapelvek 1. (1) Az egyetemi közös célokat szolgáló, illetve a szervezeti egységekhez

Részletesebben