BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007"

Átírás

1 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. A Tanodával kapcsolatos események 2.3. Az tevékenységei 3. A menedzsment munkája 3.1. Pályázati projektek Az EQUAL projekt Az EQUAL projekt nemzetközi együttműködése Fiatalok Tematikus Hálózat projekt CEE Trust: Menedzsment és hálózat építés a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek fenntartható fejlődéséért módszereinek terjesztése és PR tevékenység 4. Pályázati támogatóink voltak a 2007 es évben 5. Együttműködő partnereink voltak a 2007es évben Mellékletek Készítette: Győrik Edit szakmai vezető május 17. 1

2 1. Célok, feladatok, filozófiánk A Belvárosi Tanoda feladata és tevékenysége mindazoknak az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiataloknak a komplex gondozást, személyiségfejlesztést, oktatást, reintegrációt magába foglaló ellátása, akik magányosak, összezavarodtak, önpusztító viselkedésformák felé sodródtak, akiket kezd elveszíteni az élet. A olyan komplex befogadó program és hely, amelyhez konkrétan megfogalmazott célok nélkül is, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében lehet fordulni. unk teljes tevékenységrendszerében egyfajta reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekszünk megvalósítani. Nem módszert alkalmazunk, hanem az egyénnel kialakított mély kapcsolatban olyan új hatásokat szeretnénk elérni, melyek egy pozitívabb viselkedésmintát tükröznek és kínálnak. Nem megváltoztatni szeretnénk a fiatalokat, hanem megmutatni egy másik, új, választható utat; a választás döntését rájuk bízzuk. Mert ahogy a deviáns életvitel belső döntés, úgy annak felhagyása is az kell, hogy legyen. Csak ebben az esetben lehet a gondozás, a segítő munka hatásos. A segítés tehát értelmezésünkben olyan légkör megteremtése, mely biztonságos terepet, hátteret kínál a személy változásaihoz. 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése Az fenntartásában működő Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola (1056 Bp. Irányi u. 19.) a középiskolákból kimaradt, deviáns fiatalok oktatását végzi az által meghatározott célrendszer, filozófia és működési elvek betartásával. Az által fenntartott gimnázium olyan állami feladatot ellátó, tan és térítési díjmentes iskola, amely a középiskolákból kimaradt, súlyos problémákkal küszködő, kallódó, olykor deviáns fiatalok személyközpontú gondozását, oktatását, érettségiztetését tekinti szakmai feladatának. Ezt a feladatot egyénre szabott tanítási tanulási és személyiségfejlesztő program keretében látja el. A Tanoda alapfilozófiája szerint segítő iskola, melynek feladata, hogy a hozzánk forduló fiatalok számára lehetőséget biztosítson életproblémáik megoldásához, a középiskola elvégzéséhez és az érettségi vizsga letételéhez. Fő elvünk, hogy nem a tanulni vágyó fiataloknak kell az intézményhez igazodniuk; megpróbáljuk az intézményi kereteket rugalmasan, a törvényes lehetőségeken belül, az aktuális szükségletek szellemében formálni. A Tanoda módszer legfontosabb elemei: elfogadó, biztonságos, támogató iskolai légkör kialakítása, egész napos strukturált elfoglaltság lehetőségének biztosítása, segítő párrendszer, segítő munka és a Tanoda stábszerű működtetése, személyre szabott tanulási program és módszerek. A fentiekre épülő személyközpontú, támogató légkörben az itt eltöltött idő alatt a fiatalok megerősödött önbizalomra és tartalmas emberi kapcsolatokra tesznek szert, s nem utolsó sorban a tanulásban is sikereket érnek el. A célcsoport A Tanodába mentálhigiénés szempontból elhanyagolt fiatalokat veszünk fel. Diákjaink képzetlen, szakképzetlen, veszélyeztetett, jórészt szociálisan is hátrányos helyzetű, jövőkép nélküli deviáns fiatalok. Olyan fiatalokat is ellátunk, akikkel a hagyományos intézményi 2

3 keretek között működő segítő rendszerek (Pályaválasztási Tanácsadók, Nevelési Tanácsadók, Családgondozók, Drogambulanciák, Ifjúsági Irodák, stb.). egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba. A Tanodába járó fiatalok mentális, pszichés állapota mögött meghúzódó okok igen változatosak: depresszió és egyéb pszichés problémák, zavarok csonka család vagy bizonytalan családi háttér, az önellátás, önfenntartás szükségessége; állami gondozottság; ebből adódó hátrányok, életvezetési nehézségek; saját gyerek eltartása, nevelése; tanulási részképesség hiánya: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia; deviáns karrier; rendszeres drog, alkohol, gyógyszerhasználat utáni állapot; mentális és biológiai kor közötti nagy különbség; testi fogyatékosság; nyelvi problémák. A Tanoda mint ifjúsági segítő intézmény a deviancia összes részjelenségére, tünetére egy helyen reagál. A gimnáziumi tanulmányok folytatása, az érettségi megszerzésének valós lehetősége, a reszocializálás, a konkrét segítség, amit nyújt. A Tanodában szerzett érettségi a hagyományos ismeretanyagon túl, a bekerülési állapothoz viszonyított tartós, egészségesebb állapotot, konkrét életesélyeket jelent. Ez a gyógyulás a társadalomnak pénzben is jól kifejezhető nyeresége. A Tanoda három helyszínen látta el feladatait: középiskolából kimaradt fiatalok gimnáziumi oktatása és szakképzés az Irányi utcában, szenvedélybetegek oktatási programja együttműködésben a Megálló Csoport Alapítvánnyal, Megálló Ház Szigony utca, fogvatartottak oktatási programja együttműködésben a Váltósáv Alapítvánnyal börtönök. Adatok a es tanévben: összesen 149 diákunk volt, ebből 109 fő vett részt a gimnáziumi képzésben az Irányi utcában, 11 fő a szakképzésben, a többiek pedig a Megálló és a Váltósáv oktatási programjában tanultak; érettségizett 2006 őszén összesen 90 fő, ebből a Tanoda tanulója 31 fő volt, a többi külsős érettségiző, érettségi bizonyítványt 7 diákunk szerzett tavaszán 74 fő, érettségizett, a Tanoda tanulója 68 fő volt, közülük 30 diák tett teljes érettségi vizsgát; 147 jelentkezés történt a Tanodába, ebből összesen 41 új diákot vettünk fel a három helyszínen (Tanoda, Megálló Csoport, Váltósáv); 21 diák maradt ki a tanév során, ebből 15 a Tanodából (Irányi utca) A Tanodával kapcsolatos események 1. A tanév végén az SNI s diákok miatt a törvény által előírt módon pontosítottuk a Pedagógiai Programot. 2. A Gimnáziumban egységes százalékos értékelési rendszert vezettünk be. 3

4 2.3. Az tevékenységei Az elmúlt egy évben unk az alábbi programok megvalósításában játszott kezdeményező szerepet és bonyolította le azokat: Független játszmák drogprevenciós játékfilm készítése gyógyult szenvedélybetegek közreműködésével Esély a szertelen életre szenvedélybeteg fiatalok pályaorientációs programja Társas működésünk a lovaglás tükrében prevenciós program Alacsonyküszöbű szolgáltatás a Belvárosi Tanodában Szenvedélybetegek speciális oktatási programjának szupervíziója Mit tudjátok, ki vagyok én? szenvedélybetegek terápiáját bemutató játékfilm készítése Komplex Ifjúságsegítő Modell kidolgozása, a területen dolgozó szervezetek hálózatba szervezésének megkezdése.(eu) Menedzsdment és hálózat építés hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek fenntárható fejlődéséért (http://www.youthopportunity.eu/ceetrust/mainmenu.html) Lezártuk a három éves EQUAL projektet (http://www.youthopportunity.eu/equal/index.htm) 3. A menedzsment munkája Fenti feladatokat 5 fős team végezte 1 fő szakmai vezető, projektvezető, 1 fő projekt pénzügyi koordinátor, 1 fő PR és kommunikációs felelős, 1 fő asszisztens, titkár, 1 fő nemzetközi koordinátor és projektfelelős, kiegészülve 1 fő könyvelővel és 1 fő pénztárossal. Ez a team látta el a szakmai vezetés, a fenntartói feladatok, hazai, nemzetközi és szervezeten belüli kapcsolatalakítás és tartás, az adminisztráció, a PR és kommunikáció, valamint fő finanszírozási formánk a pályázati projektek lebonyolításának teljes körű feladatait is. Folyamatosan végezte a forráskutatást, projekt javaslatok kidolgozását és benyújtását, valamint a támogatott projektek lebonyolítását, a partnerszervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartást Pályázati projektek Pályázati munkánkat a mellékelt összesítő táblázatban foglaljuk össze. Komoly feszültség ezen a területen, hogy kevés a Tanodának megfelelő kiírás. Komoly problémát okoz a Strukturális Alapok magyarországi időütemezésében a majd 1 éves késedelem. Az Európai Uniós közötti forrásainak kiírásai a TáMOP, TIOK és Kmop programok keretében 2007 ben nem indultak el. Így az EQUAL projekt befejezésével finanszírozásunkban komoly hiátus jelent meg. S mivel a csatlakozás óta a hazai pályázatok gyakorlatilag leálltak, ez a hiány főleg 2008 első felében sújtja tevékenységeinket, fenntartásunkat. Kiemelkedő projektjeink Az EQUAL projekt Az EQUAL projekt nemzetközi együttműködése Fiatalok Tematikus Hálózat projekt CEE Trust: Menedzsment és hálózat építés a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek fenntartható fejlődéséért 4

5 Az EQUAL projekt Elkészítettük a 3 éves projekt záróbeszámolóját. (olvasható: A Fejlesztési Partnerségbe szerveződő 5 szervezet Belvárosi Tanoda, Megálló Csoport Szenvedélybetegekért, Leo Amici 2002 Addiktológiai, Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia valamint a Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola e projekt keretein belül azért dolgozott együtt, hogy a szenvedélybetegségekkel küszködők számára egy olyan ellátási láncot biztosítson Magyarországon, mely sokszínű tevékenységével lefedte a segítséget kérők sokrétű gondjait, és hathatós válaszokat adott a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos, és ahhoz társuló változatos emberi problémákra. A projektben együtt dolgozó segítő intézmények szolgáltatásai nagyon sokfélék voltak: egyéni és csoportos szociális és egészségügyi ellátási formákat, bentlakásos terápiás programot, oktatási és képzési tevékenységeket foglalt magába. Alapkoncepciónk az volt, hogy a különböző intézmények, sokrétű szolgáltatási formáit nem hagyjuk önmagukban működni, hanem összekapcsoljuk, és a kapcsolódási pontok megvalósítása révén az ellátás egy új, minőségileg hatékonyabb szintjét hozzuk létre, mely új szinten jóval több segítségre szorulót érünk el együtt, és a minket elérőket jobban meg tudjuk tartani, valamint problémáikra adekvátabb segítségnyújtást tudunk adni annál, mintha ez az öt szervezet csak úgy egymás mellett, összehangolt munka nélkül dolgozna. Az együttműködési és kapcsolódási pontok megtalálásában és működtetésében nagy szerepe volt a többnyire havonta összeülő szervezetek közötti csoportos esetmegbeszélőknek, ahol az egymáshoz küldött és közösen ellátott, gondozott kliensekről folyamatosan kicseréltük tapasztalatainkat, gondolatainkat, véleményünket. Kikísérletezett ellátási hálózatunk a kialakult együttműködést fent kívánja tartani. Terveink és szándékaink szerint a szervezetek közötti közös esetmegbeszélő team üléseket, valamint a kliensek egymáshoz irányítását a projekt lezárása után is tovább működtetjük. A hálózaton belül az egyes szervezetek között kialakult egy egy külön külön sajátos együttműködési gyakorlat, melyben tartalom és intenzitásbeli különbözőségek vannak, az egyes szervezetek ill. ellátási módok profiljának megfelelően: A G Megálló Oktatási Programot, a két szervezet közötti átjárhatóságot, a megállós segítők jelenlétét a G stábjain és G felvételi beszélgetésein, a közös diák diák programokat (foci, tanulmányi kirándulások, rendezvények (Megálló Est, Lipót nap) a jövőben is fent kívánjuk tartani. A Kék Ponttal kialakult intenzitású munkakapcsolatot, az intézmények közötti átjárhatóságot, az együttműködést újabb projektekben, a Kék Pont kutatásainak támogatását fent kívánjuk tartani. A Leo Amici Alapítvánnyal folytatnánk a rendszeres szakmai konzultációt, tovább működtetjük a várakozó programot, kliens kliens programokat, közös rendezvényeket, valamint várjuk az oda be, onnan kikerülő függőket a Megálló programjain. A G munkája lehetőséget ad arra, hogy egyrészt a szenvedélybeteg fiatalok terápiájuk mellett párhuzamosan, illetve annak lezárultával gimnáziumi képzésben vegyenek részt, érettségit szerezve nagyobb eséllyel kerüljenek vissza a munkaerőpiacra. Másrészt azok a középiskolából kimaradt kallódó, deviáns fiatalok, akik kábítószer problémával küzdenek a hálózat segítségével megtalálják a megfelelő terápiás lehetőséget. Intézményeink együttesen egy multidiszciplináris stábot és ellátási rendszert tudnak megvalósítani. Az emberi értékek terén az emberi méltóságot tiszteletben tartó segítés etikája volt és marad a vezető szempont. A szervezetek közösen osztott szakmai koncepciót és etikát követnek. A szervezetek közötti hatótényezők közt ugyanakkor kiemelt fontossága volt az egymásnak nyújtott, visszajelzéseknek. A szakmai visszajelzések adásának, a közösen átélt tapasztalatok megfogalmazásának, s a közös, szervezetek közti nyelvhasználat 5

6 kialakításának fő fóruma a biztonságos érzelmi légkörben folyó szakmai csoportmunka. E csoportmunka gyakori tárgykörei közé tartozott a drogfogyasztók jellegzetes önsajnáló, manipulatív, másokat hibáztató, projektálló és tagadó magatartása. A további gyakori tárgykörök közé tartozott a kontrolláló magatartás feladásának kérdése, az önbecsülés, a bűntudat, az érzelmek és indulatok, a szabályok és szerepek, az alázat, az erkölcsi leltárkészítés, a megbocsátás, a jóvátétel, az áldozatvállalás, az új magatartások kipróbálása és a nemet mondás témája. Összességében elmondhatjuk, hogy a drogozás szürreális és a drogozás közti szünetek szubreális világából érkező páciensek számára a lehetőségünkre álló keretek közti munka során a projektben együtt dolgozó szervezetek közös munkája révén egyfajta "többlet valóságot" és "újra felnövést" biztosítva segítettük a célcsoportjaink visszatérését a mindennapi élet konszenzuális realitásába. Mindezt úgy tudtuk elérni, hogy összefogásban, hálózatban sikerült felkeltenünk a páciensekben azt a reményt, hogy vannak bennük tartalékok, rendelkeznek erővel ahhoz, hogy sok sok kis lépést megtéve végül nagy dolgokra, a talpra álláshoz elengedhetetlen belső, lelki fordulat megtételére is képessé váljanak. Innovatív szakmai fejlesztéseinket, kikísérletezett és bevezetett eljárásainkat kutatásokkal is alátámasztva az alábbi záró összegző tanulmányokban foglaltuk össze, melyek e beszámoló mellékleteit képezik. A tanulmányok itt olvashatók: Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire felkészítése Szenvedélybeteg fiatalok speciális oktatási programja Nappali közösségi terápiás program tapasztalatai, eredményei Félutas Lakás Program A szakmai ellátási hálózat modell révén megvalósuló szervezetközi terápiás program működésének, eredményeinek bemutatása A komplex nappali terápiás és közösségi szolgáltatásrendszer értékelési modelljének bemutatása Fókuszcsoportos vizsgálat az EQUAL A/077 es program partnerintézményeinél Azt látjuk, hogy a mai világban mindennapos gyakorlat az összehasonlítgatás és nem csupán pl. csak a mosópor reklámokban. Ez a széles körben elterjedt eljárás meglehetősen romboló jellegű. Politikai és társadalomfilozófiák egész sora épül az irigységre, a kapzsiságra és a rosszhiszeműségre. Úgy véljük, hogy a célos, pontos és erős szervezeti küldetéstudattal rendelkező szervezetek szinte egyedi kivételt jelentenek abban a vonatkozásban, hogy a közös munka iránt viselt felelősségre összpontosítanak a helyett a látásmód helyett, amely szerint a drogügyben a kormánynak (vagy valaki másnak) tennie kéne már valamit. A mi programunk pont és ugyanakkor éppen a miatt a spirituális paradoxon miatt, mely szerint valaki csak azt őrizheti meg, amit továbbad, nem a széthúzást, hanem kifejezetten a társadalmi összetartozást erősítő filozófia alapján dolgozott és dolgozhatna is tovább a civil területen célcsoportunkért. Most a drogfüggők, a marginalizálódott fiatalok voltak a program célemberei. A lezajlott közös munkaprogramunk akár életfilozófiaként is tekinthető, mintsem csupán a függőségek kezelésére szolgáló eljárásnak. Befogadó természetűek a közös munkamódszereink, a közös programjaink, mert a teljes program és az abban részt vett egyes szervezetek mások elfogadására tanítanak, függetlenül attól, hogy kezelési filozófiáinkban, gyakorlatukban miben hiszünk, hogyan dolgozunk. És mint ilyen, túllép a vallási, politikai vagy terápiás módszerek megosztottságán, és ahelyett, hogy az elutasítást erősítenénk és ezzel további károkat okozhatnánk társadalmunkban, az elfogadás és a gyógyítás erejévé váltunk, válhatunk ezentúl is. 6

7 Hasonló, közös programokban célszerű gondolkodnunk. Nem találkoznak Magyarországon a szervezetek egymással. Mi találkozzunk! Találkozni szándékozunk a pályázat teljes befejezését követően is, hogy megoszthassuk tapasztalatainkat, reményeinket egymással, hogy ne szigetelődjünk el egymástól. A projekt legfontosabb eredményei: Valóban élő, együttműködő szakmai kapcsolat alakult ki a projektben dolgozó civil szervezetek között. Megvalósult egy olyan színtű együttműködés szenvedélybetegekkel foglalkozó intézmények között, amely egyelőre példanélküli Magyarországon. Természetesen ez az együttműködés nem önmagáért való, a segítséget kérő kliensek látják ennek hasznát, akik az állapotuknak megfelelő, adekvát segítséget kapják azzal, hogy a szakmai összekapcsolódás révén kialakult ellátási lánc valamelyik elemének segítő szolgáltatásairól megbízható információkat kapnak, és e szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Személyközpontú oktatási módszert hoztunk létre és működtetünk lemorzsolódott, középiskolákból kimaradt fiataloknak és speciálisan terápiában lévő szenvedélybetegeknek. Hatékonyan alkalmazzuk a művészetterápiákat szenvedélybetegek gyógyításában. Félutas lakás programot kísérleteztünk ki és működtetünk. Komplex nappali és közösségi terápiás program eredményességének és hatékonyságának egy lehetséges mérési módszertanát dolgoztuk ki. A Megálló Csoport segítő stábját kiképeztük abból a célból, hogy ezt a mérő eszközt megfelelőképpen tudják alkalmazni saját intézményükben. A mérési módszertant a Kék Pont kidolgozta, (saját kliensei körében tesztelte is) és a Megálló munkatársainak tréning formájában megtanította. A tréningen résztvevők közül sikeres vizsgát tett 7 fő Megállóban dolgozó munkatárs. A módszertani összefoglalót és a tréning tapasztalatait összegző tanulmányban mutatjuk be. Fontos és kiemelkedő eredmény, hogy az EQUAL programban Magyarországon résztvevő 39 fejlesztési partnerség közül, azon kevesek közé tartozunk, akik végigvitték a tervezett programot és lehívták, felhasználták a teljes támogatási összeget. A hálózatot összefogó menedzsment az teamje fejlődött, szakértelme növekedett e projekt lebonyolítása során, és megfogalmazta hosszú távú stratégiáját a civil szervezetek összefogásának és kapacitás fejlesztésének területén, melyet az időközben elindított CEE Trust projektben fogalmazott meg és kezdett el Az EQUAL projekt nemzetközi együttműködése Nemzetközi partnerségünk alapja az volt, hogy minden résztvevő partnerség tevékenységében alkalmazta a művészetterápiákat célcsoportja fejlesztésében. Célunk az e területen alkalmazott és használt módszerek cseréje, az egymástól való tanulás és a művészetterápiák alkalmazhatóságának összefoglalása volt. E cél érdekében az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: módszercsere programok 4 alkalommal, mind a 4 partner Magyarország, Anglia, Hollandia, Szicília helyszínén a célcsoport részvételével film készítése a művészetterápiás munkáról és a partnerség tevékenységéről módszertani kiadvány összeállítása kutatás a művészetterápiák hatékonyságáról Partnereink voltak: National Probation Service Warwickshire Area (Warwick, Nagy Britannia) Kunstenaars&CO (Amszterdam, Hollandia) ASSOCIAZIONE EURO (Palermo Olaszország) 7

8 A magyar partnerség 2 filmet készített el ebben az együttműködésben, melyek dokumentálják a végzett tevékenységet és betekintést adnak a terápiás munka rejtelmeibe. Megszerveztünk és lebonyolítottunk egy nagyon sikeres módszercsere hetet Budapesten. A palermói helyszínű módszercsere program alkalmával színház és zeneterápiás műhelyünk 2 fellépést tartott, egyet a nagyközönségnek egy ifjúsági házban, egyet pedig egy börtönben rendezett művészetterápiás konferencián. Kutatóink részt vettek az összehangolt kutatási munkában, nemzetközi szinten is hasonló célcsoportot kutattak, hasonló módszerekkel. A kutatási eredményeiket egymással megosztották. Anyagokat biztosítottunk az olasz partner által szerkesztet módszertani kiadványhoz. Partnerségünk a nemzetközi munkában az egyetlen olyan partnerség volt, amely minden rendezvényen a célcsoporttal együtt vett részt. A nemzetközi programokra való készülés beépült az itthoni folyamatos munkába. A Magyarországon lebonyolított módszercsere hét a legsikeresebb rendezvénye volt az együttműködésnek, melyben célcsoportunk is aktív szerepet vállalt. Színház és zeneterápiás csoportunk minden nemzetközi rendezvényen fellépett és műhelyt is tartott. A filmforgatás folyamatosan követte az eseményeket, minden rendezvényen és a hazai munkában is. A két elkészült film egy nagyon fontos tevékenységet rögzít és tesz érthetővé, láthatóvá. Ezek forgalmazását, minél szélesebb körű bemutatását tervezzük Fiatalok Tematikus Hálózat tevékenység Elláttuk e hálózati munka titkári szerepkörét. Partnereink ebben a tevékenységben: A061 es fejlesztési Partnerség Második Esély a Vásárosnaményi Kistérségben Vásárosnaményi Önkormányzat A091 es Fejlesztési Partnerség Második esély Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Tematikus Hálózati tevékenységünk célja az Új Esély Komplex Ifjúságsegítő Intézmény/Program módszertanának elkészítése, valamint egy javaslat kidolgozása a döntéshozók számára arról, hogyan lehetne egy ilyen módon működő intézmény típust finanszírozni, illetve, hogy ehhez milyen törvényi módosítások lennének szükségesek. Ebben a termékben hosszú éves tapasztalatainkat próbáljuk összegezni és egyben továbbfejleszteni a hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása és gondozása, mentálhigiénés ellátása terén. Kimunkálni szándékozunk egy olyan intézmény típus működését, mely komplex, szakmaközi szolgáltatást végez és ugyanakkor államilag finanszírozható. A tevékenységet és termékírást egy műhelymunkák keretében végeztük, miközben a háttérben egy kutató munkacsoport végezte az adatgyűjtést és feldolgozást CEE Trust: Menedzsment és hálózat építés a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek fenntartható fejlődéséért A projekt célja: az alapvető stratégiai cél a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek szakmai és pénzügyi forrásainak, tudásának, tevékenységeinek és kapacitásainak összeadása és ez által megsokszorozása; a team folyamatos forráskutatás végez, projekt terveket és szakmai innovációkat dolgoz ki, hazai és nemzetközi pályázati projektek készít el, nyújt be, s bonyolít le; a projektekhez új partnereket, partnerségeket szervez, s ez által bővíti, megújítja a szakmai hálózatot, fejleszti a szervezetek tevékenységrendszerét. 8

9 Ezzel az összefogással nemcsak a létrehozott hálózati tevékenység tartható fenn, de a következő hosszú távú eredmények érhetők el: olyan több lábon álló struktúra és működési mód alakul ki, mely alkalmas arra, hogy biztosítsa a professzionális szakmai munka és marketing forrásszervezés projekt bonyolítás egységét és kölcsönös fenntarthatóságát; a résztvevő szervezetek együttműködése megerősödik és struktúrába szerveződik; szakmai és forrásteremtő egységet tudunk hosszú távra létrehozni és működtetni, melyben világossá válnak a szerepek; további partnereket tudunk motiválni a csatlakozásra ez egy olyan közös erő, amely együtt jobban tudja érdekeit képviselni, s összefogva egységes menedzselési formákat tud kialakítani; tapasztalataink szerint együtt innovatívabb működést tudunk megvalósítani és szélesebb körű forrásokat tudunk elérni. A projekt egyik elemeként 2007 februárjában kidolgoztuk egy ernyőszervezet megalapítását, melyet 2007 májusában bejegyeztettünk. Az új szervezet megkezdte a kapcsolatépítést és együttműködést a területen dolgozó civil szervezetekkel. 3.2 Az módszereinek terjesztése és PR tevékenység Rendszeresen fogadjuk az érdeklődő szakembereket, egyszeri látogatások, módszercsere programok, intézménylátogatások, konzultációk, rövidebb hosszabb terepgyakorlatok formájában. Nem csak hazai, de sok külföldi csoport és szakember látogatott meg bennünket az elmúlt évben is. Szakmai munkánk fontos része tevékenységünk, módszereink terjesztése átadása az érdeklődő szakembereknek, szervezeteknek. Erre mindig nagy az igény. Folyamatosan fogadjuk a felsőoktatási intézmények csoportjait, a szakdolgozókat, hospitálókat, terepgyakornokokat. Számos szakmai rendezvényre, konferenciára, műhelymunkára és táborokba kapunk meghívást itthon és külföldön egyaránt, hogy bemutassuk tevékenységünket, módszereinket. E meghívásoknak energiánkhoz mérten mindig próbálunk eleget tenni, gyakorlatilag átlagban heti egy ilyen találkozót bonyolítottunk le. Ezek haszna és funkciója sokoldalú: tevékenységünk így nyitottan zajlik és folyamatos visszajelzést kapunk a szakemberektől; találkozhatunk fiatal, energikus szakemberekkel, akik utánpótlást jelenthetnek; folyamatosan át kell gondolnunk munkánkat tudatosan; terjeszteni tudjuk módszereinket, gondolkodásmódunkat; magunk is sokat tanulunk a kérdésekből és máshol látottakból; szakmai munkánk folyamatos mozgásban, fejlődésben képes változni, széleskörű kapcsolatrendszerre tudunk szert tenni, ami mind szakmai mind finanszírozási tekintetben fontos és elengedhetetlen; szakmai együttműködéseket tudunk kezdeményezni; imagénk építésének legjobb módja ez; tevékenységünk nem válik zárttá, önmagát emésztővé. E tevékenységünket eseménynaplóban rögzítjük. A PR tevékenység alapítványunk fenntartásának egyik kulcskérdése. A szakmai, társadalmi és finanszírozási környezet a civil szervezetektől professzionális PR tevékenységet követel meg. Ma egy civil szervezet, melyet ráadásul oly kevéssé támogat az állami szféra, mint bennünket nem maradhat fenn professzionális szervezeti külső kommunikáció nélkül. A hosszú futamidejű és bonyolult tevékenységrendszert megvalósító 9

10 Európai Uniós projektek nem bonyolíthatók le fejlett PR munka és adminisztráció nélkül. A menedzsment személyi összetétele és belső feladatmegosztása alkalmazkodni igyekszik ehhez az elváráshoz. A fentebb részletezett módszertani terjesztő munka PR tevékenységünk alapvető formája, eszköze. Hisszük és tapasztalataink is azt igazolják, hogy a legfontosabb a személyes találkozás e területen is. Semmi nem hatékonyabb annál, mint amikor a tevékenységeinket igénybevevő fiatalok mutatják be munkánkat. Ennek szervezése, előkészítése és megvalósítása a nál bármely területen dolgozó munkatársak alapvető feladata től a weblapja alapvetően az alapítványi tevékenységekre kuratóriumi hírek koncentrál. Emellett, projektvezető szervezetként, üzemeltetjük az EQUAL projekt és a Fiatalok Tematikus Hálózat honlapját hírek, események, beszámolók, szakmai anyagok, fotók, dokumentációs anyagok állandó frissítés, valamint a CEE Trust által támogatott projekt honlapjának fejlesztését is megkezdtük. A visszajelzésekből érzékeljük, hogy az érdeklődők használják és szeretik az információszerzés e korszerű és egyszerű módját; a személyes jelentkezést sokszor előzi meg internetes tájékozódás, így az alapinformációk közlése helyett rögtön elmélyültebb tájékoztatásra, ismerkedésre nyílik mód. Elektronikus hírlevelünket alkalomszerűen juttattuk el mintegy 300 hazai és 150 külföldi szervezethez ill. érdeklődő magánszemélyhez. A szakmai tevékenység változásaihoz igazodva folyamatosan készítjük a különféle célokra szánt szóróanyagainkat ill. módszertani anyagainkat az imagéhez igazodó formában. Egységes arculatra és egyszerű kommunikációra törekszünk. Szóróanyagainkra is elmondható a naprakészség és a célhoz rendelés elvének alkalmazása. 4. Pályázati támogatóink voltak a 2007 es évben Budapest Fővárosi Önkormányzat Európai Unió Európai Szociális Alap SZMM Kábítószerügyi Koordináció Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 5. Együttműködő partnereink voltak a 2007 es évben Magyarországról: Szertelen Egyesület Szabad Iskolákért Józsefváros Önkormányzata RÉV8 Zrt. Pince Ifjúsági Iroda Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Midgard Média Pyramus és Társa Óbudai Lovasterápiás Központ Váltósáv Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Rés Egyesület Demokratikus Jogok Fejlesztéséért SZMM Kábítószerügyi Koordináció Leo Amici 2002 Második Esély a Vásárosnaményi Kistérségben Fejlesztési Partnerség Megálló Csoport Szenvedélybetegekért 10

11 Külföldről: National Probation Service Warwickshire Area (Warwick, UK) Kunstenaars & CO (Amszterdam, Nl) ASSOCIAZIONE EURO (Palermo, I) FENICE Societá Cooperativa Sociale Onlus Melléklet: Elkészített és beadott pályázati programok Eseménynapló 2007 május

12 FUTÓ PÁLYÁZATOK Futamidő vége: dec. 31 ig ápr. 30 ig szeptember 1. Projekt címe Projekt témája Pályáztató Résztvevő partnerek akiket kezd elveszíteni az élet Fiatalok Tematikus Hálózat Management and Network building for the sustainable development of NGOs working for young people with fewer opportunities hálózatépítés komplex ifjúságsegítő modell közös management, hálózat ESZA ESZA CEE TRUST Megálló Csoport, Leo Amici 2002, Kék Pont, Belvárosi Tanoda i Gimn. és Szki. Vásárosnamény Önkormányzata, Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Megálló Group Foundation for Addicts; Belvárosi Tanoda Foundation Secondary School; Leo Amici 2002 Foundation; Friends of Positive Thinkers for HIV+, ArtWorkShop Association ELKÉSZÍTETT, BEADOTT PÁLYÁZATOK Beadás dátuma Projekt címe Projekt témája Pályáztató Résztvevő partnerek 2007.máj máj máj máj.31. CD NCA CIV 07 C 0044 Hálózat építés hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek között NCA ÖNSZ 07 A 0056 KAB RE 07 C Esély a szertelen életre Youth for Route CD Nemzeti Civil Alap Együttműködés kidolgozása pályaorientáció Fiatalok aktív szerepvállalása és Nemzeti Civil Alap SZMM Kábítószerügyi koordináció Youth in Action, Szertelen Egyesület, ArtWorkShop Egyesület, Szertelen Egyesület, Luanova (Brazília), 12

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Németh Szilvia Budapest, 2008. szeptember 2009. február 1 A tanulmány a Roma Education Fund megrendelésére

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat projektzáró kiadvány Kiadja: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2014 Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Nagy Ádám Támogatók: A projektet az Európai

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben