BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007"

Átírás

1 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. A Tanodával kapcsolatos események 2.3. Az tevékenységei 3. A menedzsment munkája 3.1. Pályázati projektek Az EQUAL projekt Az EQUAL projekt nemzetközi együttműködése Fiatalok Tematikus Hálózat projekt CEE Trust: Menedzsment és hálózat építés a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek fenntartható fejlődéséért módszereinek terjesztése és PR tevékenység 4. Pályázati támogatóink voltak a 2007 es évben 5. Együttműködő partnereink voltak a 2007es évben Mellékletek Készítette: Győrik Edit szakmai vezető május 17. 1

2 1. Célok, feladatok, filozófiánk A Belvárosi Tanoda feladata és tevékenysége mindazoknak az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiataloknak a komplex gondozást, személyiségfejlesztést, oktatást, reintegrációt magába foglaló ellátása, akik magányosak, összezavarodtak, önpusztító viselkedésformák felé sodródtak, akiket kezd elveszíteni az élet. A olyan komplex befogadó program és hely, amelyhez konkrétan megfogalmazott célok nélkül is, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében lehet fordulni. unk teljes tevékenységrendszerében egyfajta reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekszünk megvalósítani. Nem módszert alkalmazunk, hanem az egyénnel kialakított mély kapcsolatban olyan új hatásokat szeretnénk elérni, melyek egy pozitívabb viselkedésmintát tükröznek és kínálnak. Nem megváltoztatni szeretnénk a fiatalokat, hanem megmutatni egy másik, új, választható utat; a választás döntését rájuk bízzuk. Mert ahogy a deviáns életvitel belső döntés, úgy annak felhagyása is az kell, hogy legyen. Csak ebben az esetben lehet a gondozás, a segítő munka hatásos. A segítés tehát értelmezésünkben olyan légkör megteremtése, mely biztonságos terepet, hátteret kínál a személy változásaihoz. 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése Az fenntartásában működő Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola (1056 Bp. Irányi u. 19.) a középiskolákból kimaradt, deviáns fiatalok oktatását végzi az által meghatározott célrendszer, filozófia és működési elvek betartásával. Az által fenntartott gimnázium olyan állami feladatot ellátó, tan és térítési díjmentes iskola, amely a középiskolákból kimaradt, súlyos problémákkal küszködő, kallódó, olykor deviáns fiatalok személyközpontú gondozását, oktatását, érettségiztetését tekinti szakmai feladatának. Ezt a feladatot egyénre szabott tanítási tanulási és személyiségfejlesztő program keretében látja el. A Tanoda alapfilozófiája szerint segítő iskola, melynek feladata, hogy a hozzánk forduló fiatalok számára lehetőséget biztosítson életproblémáik megoldásához, a középiskola elvégzéséhez és az érettségi vizsga letételéhez. Fő elvünk, hogy nem a tanulni vágyó fiataloknak kell az intézményhez igazodniuk; megpróbáljuk az intézményi kereteket rugalmasan, a törvényes lehetőségeken belül, az aktuális szükségletek szellemében formálni. A Tanoda módszer legfontosabb elemei: elfogadó, biztonságos, támogató iskolai légkör kialakítása, egész napos strukturált elfoglaltság lehetőségének biztosítása, segítő párrendszer, segítő munka és a Tanoda stábszerű működtetése, személyre szabott tanulási program és módszerek. A fentiekre épülő személyközpontú, támogató légkörben az itt eltöltött idő alatt a fiatalok megerősödött önbizalomra és tartalmas emberi kapcsolatokra tesznek szert, s nem utolsó sorban a tanulásban is sikereket érnek el. A célcsoport A Tanodába mentálhigiénés szempontból elhanyagolt fiatalokat veszünk fel. Diákjaink képzetlen, szakképzetlen, veszélyeztetett, jórészt szociálisan is hátrányos helyzetű, jövőkép nélküli deviáns fiatalok. Olyan fiatalokat is ellátunk, akikkel a hagyományos intézményi 2

3 keretek között működő segítő rendszerek (Pályaválasztási Tanácsadók, Nevelési Tanácsadók, Családgondozók, Drogambulanciák, Ifjúsági Irodák, stb.). egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba. A Tanodába járó fiatalok mentális, pszichés állapota mögött meghúzódó okok igen változatosak: depresszió és egyéb pszichés problémák, zavarok csonka család vagy bizonytalan családi háttér, az önellátás, önfenntartás szükségessége; állami gondozottság; ebből adódó hátrányok, életvezetési nehézségek; saját gyerek eltartása, nevelése; tanulási részképesség hiánya: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia; deviáns karrier; rendszeres drog, alkohol, gyógyszerhasználat utáni állapot; mentális és biológiai kor közötti nagy különbség; testi fogyatékosság; nyelvi problémák. A Tanoda mint ifjúsági segítő intézmény a deviancia összes részjelenségére, tünetére egy helyen reagál. A gimnáziumi tanulmányok folytatása, az érettségi megszerzésének valós lehetősége, a reszocializálás, a konkrét segítség, amit nyújt. A Tanodában szerzett érettségi a hagyományos ismeretanyagon túl, a bekerülési állapothoz viszonyított tartós, egészségesebb állapotot, konkrét életesélyeket jelent. Ez a gyógyulás a társadalomnak pénzben is jól kifejezhető nyeresége. A Tanoda három helyszínen látta el feladatait: középiskolából kimaradt fiatalok gimnáziumi oktatása és szakképzés az Irányi utcában, szenvedélybetegek oktatási programja együttműködésben a Megálló Csoport Alapítvánnyal, Megálló Ház Szigony utca, fogvatartottak oktatási programja együttműködésben a Váltósáv Alapítvánnyal börtönök. Adatok a es tanévben: összesen 149 diákunk volt, ebből 109 fő vett részt a gimnáziumi képzésben az Irányi utcában, 11 fő a szakképzésben, a többiek pedig a Megálló és a Váltósáv oktatási programjában tanultak; érettségizett 2006 őszén összesen 90 fő, ebből a Tanoda tanulója 31 fő volt, a többi külsős érettségiző, érettségi bizonyítványt 7 diákunk szerzett tavaszán 74 fő, érettségizett, a Tanoda tanulója 68 fő volt, közülük 30 diák tett teljes érettségi vizsgát; 147 jelentkezés történt a Tanodába, ebből összesen 41 új diákot vettünk fel a három helyszínen (Tanoda, Megálló Csoport, Váltósáv); 21 diák maradt ki a tanév során, ebből 15 a Tanodából (Irányi utca) A Tanodával kapcsolatos események 1. A tanév végén az SNI s diákok miatt a törvény által előírt módon pontosítottuk a Pedagógiai Programot. 2. A Gimnáziumban egységes százalékos értékelési rendszert vezettünk be. 3

4 2.3. Az tevékenységei Az elmúlt egy évben unk az alábbi programok megvalósításában játszott kezdeményező szerepet és bonyolította le azokat: Független játszmák drogprevenciós játékfilm készítése gyógyult szenvedélybetegek közreműködésével Esély a szertelen életre szenvedélybeteg fiatalok pályaorientációs programja Társas működésünk a lovaglás tükrében prevenciós program Alacsonyküszöbű szolgáltatás a Belvárosi Tanodában Szenvedélybetegek speciális oktatási programjának szupervíziója Mit tudjátok, ki vagyok én? szenvedélybetegek terápiáját bemutató játékfilm készítése Komplex Ifjúságsegítő Modell kidolgozása, a területen dolgozó szervezetek hálózatba szervezésének megkezdése.(eu) Menedzsdment és hálózat építés hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek fenntárható fejlődéséért (http://www.youthopportunity.eu/ceetrust/mainmenu.html) Lezártuk a három éves EQUAL projektet (http://www.youthopportunity.eu/equal/index.htm) 3. A menedzsment munkája Fenti feladatokat 5 fős team végezte 1 fő szakmai vezető, projektvezető, 1 fő projekt pénzügyi koordinátor, 1 fő PR és kommunikációs felelős, 1 fő asszisztens, titkár, 1 fő nemzetközi koordinátor és projektfelelős, kiegészülve 1 fő könyvelővel és 1 fő pénztárossal. Ez a team látta el a szakmai vezetés, a fenntartói feladatok, hazai, nemzetközi és szervezeten belüli kapcsolatalakítás és tartás, az adminisztráció, a PR és kommunikáció, valamint fő finanszírozási formánk a pályázati projektek lebonyolításának teljes körű feladatait is. Folyamatosan végezte a forráskutatást, projekt javaslatok kidolgozását és benyújtását, valamint a támogatott projektek lebonyolítását, a partnerszervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartást Pályázati projektek Pályázati munkánkat a mellékelt összesítő táblázatban foglaljuk össze. Komoly feszültség ezen a területen, hogy kevés a Tanodának megfelelő kiírás. Komoly problémát okoz a Strukturális Alapok magyarországi időütemezésében a majd 1 éves késedelem. Az Európai Uniós közötti forrásainak kiírásai a TáMOP, TIOK és Kmop programok keretében 2007 ben nem indultak el. Így az EQUAL projekt befejezésével finanszírozásunkban komoly hiátus jelent meg. S mivel a csatlakozás óta a hazai pályázatok gyakorlatilag leálltak, ez a hiány főleg 2008 első felében sújtja tevékenységeinket, fenntartásunkat. Kiemelkedő projektjeink Az EQUAL projekt Az EQUAL projekt nemzetközi együttműködése Fiatalok Tematikus Hálózat projekt CEE Trust: Menedzsment és hálózat építés a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek fenntartható fejlődéséért 4

5 Az EQUAL projekt Elkészítettük a 3 éves projekt záróbeszámolóját. (olvasható: A Fejlesztési Partnerségbe szerveződő 5 szervezet Belvárosi Tanoda, Megálló Csoport Szenvedélybetegekért, Leo Amici 2002 Addiktológiai, Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia valamint a Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola e projekt keretein belül azért dolgozott együtt, hogy a szenvedélybetegségekkel küszködők számára egy olyan ellátási láncot biztosítson Magyarországon, mely sokszínű tevékenységével lefedte a segítséget kérők sokrétű gondjait, és hathatós válaszokat adott a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos, és ahhoz társuló változatos emberi problémákra. A projektben együtt dolgozó segítő intézmények szolgáltatásai nagyon sokfélék voltak: egyéni és csoportos szociális és egészségügyi ellátási formákat, bentlakásos terápiás programot, oktatási és képzési tevékenységeket foglalt magába. Alapkoncepciónk az volt, hogy a különböző intézmények, sokrétű szolgáltatási formáit nem hagyjuk önmagukban működni, hanem összekapcsoljuk, és a kapcsolódási pontok megvalósítása révén az ellátás egy új, minőségileg hatékonyabb szintjét hozzuk létre, mely új szinten jóval több segítségre szorulót érünk el együtt, és a minket elérőket jobban meg tudjuk tartani, valamint problémáikra adekvátabb segítségnyújtást tudunk adni annál, mintha ez az öt szervezet csak úgy egymás mellett, összehangolt munka nélkül dolgozna. Az együttműködési és kapcsolódási pontok megtalálásában és működtetésében nagy szerepe volt a többnyire havonta összeülő szervezetek közötti csoportos esetmegbeszélőknek, ahol az egymáshoz küldött és közösen ellátott, gondozott kliensekről folyamatosan kicseréltük tapasztalatainkat, gondolatainkat, véleményünket. Kikísérletezett ellátási hálózatunk a kialakult együttműködést fent kívánja tartani. Terveink és szándékaink szerint a szervezetek közötti közös esetmegbeszélő team üléseket, valamint a kliensek egymáshoz irányítását a projekt lezárása után is tovább működtetjük. A hálózaton belül az egyes szervezetek között kialakult egy egy külön külön sajátos együttműködési gyakorlat, melyben tartalom és intenzitásbeli különbözőségek vannak, az egyes szervezetek ill. ellátási módok profiljának megfelelően: A G Megálló Oktatási Programot, a két szervezet közötti átjárhatóságot, a megállós segítők jelenlétét a G stábjain és G felvételi beszélgetésein, a közös diák diák programokat (foci, tanulmányi kirándulások, rendezvények (Megálló Est, Lipót nap) a jövőben is fent kívánjuk tartani. A Kék Ponttal kialakult intenzitású munkakapcsolatot, az intézmények közötti átjárhatóságot, az együttműködést újabb projektekben, a Kék Pont kutatásainak támogatását fent kívánjuk tartani. A Leo Amici Alapítvánnyal folytatnánk a rendszeres szakmai konzultációt, tovább működtetjük a várakozó programot, kliens kliens programokat, közös rendezvényeket, valamint várjuk az oda be, onnan kikerülő függőket a Megálló programjain. A G munkája lehetőséget ad arra, hogy egyrészt a szenvedélybeteg fiatalok terápiájuk mellett párhuzamosan, illetve annak lezárultával gimnáziumi képzésben vegyenek részt, érettségit szerezve nagyobb eséllyel kerüljenek vissza a munkaerőpiacra. Másrészt azok a középiskolából kimaradt kallódó, deviáns fiatalok, akik kábítószer problémával küzdenek a hálózat segítségével megtalálják a megfelelő terápiás lehetőséget. Intézményeink együttesen egy multidiszciplináris stábot és ellátási rendszert tudnak megvalósítani. Az emberi értékek terén az emberi méltóságot tiszteletben tartó segítés etikája volt és marad a vezető szempont. A szervezetek közösen osztott szakmai koncepciót és etikát követnek. A szervezetek közötti hatótényezők közt ugyanakkor kiemelt fontossága volt az egymásnak nyújtott, visszajelzéseknek. A szakmai visszajelzések adásának, a közösen átélt tapasztalatok megfogalmazásának, s a közös, szervezetek közti nyelvhasználat 5

6 kialakításának fő fóruma a biztonságos érzelmi légkörben folyó szakmai csoportmunka. E csoportmunka gyakori tárgykörei közé tartozott a drogfogyasztók jellegzetes önsajnáló, manipulatív, másokat hibáztató, projektálló és tagadó magatartása. A további gyakori tárgykörök közé tartozott a kontrolláló magatartás feladásának kérdése, az önbecsülés, a bűntudat, az érzelmek és indulatok, a szabályok és szerepek, az alázat, az erkölcsi leltárkészítés, a megbocsátás, a jóvátétel, az áldozatvállalás, az új magatartások kipróbálása és a nemet mondás témája. Összességében elmondhatjuk, hogy a drogozás szürreális és a drogozás közti szünetek szubreális világából érkező páciensek számára a lehetőségünkre álló keretek közti munka során a projektben együtt dolgozó szervezetek közös munkája révén egyfajta "többlet valóságot" és "újra felnövést" biztosítva segítettük a célcsoportjaink visszatérését a mindennapi élet konszenzuális realitásába. Mindezt úgy tudtuk elérni, hogy összefogásban, hálózatban sikerült felkeltenünk a páciensekben azt a reményt, hogy vannak bennük tartalékok, rendelkeznek erővel ahhoz, hogy sok sok kis lépést megtéve végül nagy dolgokra, a talpra álláshoz elengedhetetlen belső, lelki fordulat megtételére is képessé váljanak. Innovatív szakmai fejlesztéseinket, kikísérletezett és bevezetett eljárásainkat kutatásokkal is alátámasztva az alábbi záró összegző tanulmányokban foglaltuk össze, melyek e beszámoló mellékleteit képezik. A tanulmányok itt olvashatók: Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire felkészítése Szenvedélybeteg fiatalok speciális oktatási programja Nappali közösségi terápiás program tapasztalatai, eredményei Félutas Lakás Program A szakmai ellátási hálózat modell révén megvalósuló szervezetközi terápiás program működésének, eredményeinek bemutatása A komplex nappali terápiás és közösségi szolgáltatásrendszer értékelési modelljének bemutatása Fókuszcsoportos vizsgálat az EQUAL A/077 es program partnerintézményeinél Azt látjuk, hogy a mai világban mindennapos gyakorlat az összehasonlítgatás és nem csupán pl. csak a mosópor reklámokban. Ez a széles körben elterjedt eljárás meglehetősen romboló jellegű. Politikai és társadalomfilozófiák egész sora épül az irigységre, a kapzsiságra és a rosszhiszeműségre. Úgy véljük, hogy a célos, pontos és erős szervezeti küldetéstudattal rendelkező szervezetek szinte egyedi kivételt jelentenek abban a vonatkozásban, hogy a közös munka iránt viselt felelősségre összpontosítanak a helyett a látásmód helyett, amely szerint a drogügyben a kormánynak (vagy valaki másnak) tennie kéne már valamit. A mi programunk pont és ugyanakkor éppen a miatt a spirituális paradoxon miatt, mely szerint valaki csak azt őrizheti meg, amit továbbad, nem a széthúzást, hanem kifejezetten a társadalmi összetartozást erősítő filozófia alapján dolgozott és dolgozhatna is tovább a civil területen célcsoportunkért. Most a drogfüggők, a marginalizálódott fiatalok voltak a program célemberei. A lezajlott közös munkaprogramunk akár életfilozófiaként is tekinthető, mintsem csupán a függőségek kezelésére szolgáló eljárásnak. Befogadó természetűek a közös munkamódszereink, a közös programjaink, mert a teljes program és az abban részt vett egyes szervezetek mások elfogadására tanítanak, függetlenül attól, hogy kezelési filozófiáinkban, gyakorlatukban miben hiszünk, hogyan dolgozunk. És mint ilyen, túllép a vallási, politikai vagy terápiás módszerek megosztottságán, és ahelyett, hogy az elutasítást erősítenénk és ezzel további károkat okozhatnánk társadalmunkban, az elfogadás és a gyógyítás erejévé váltunk, válhatunk ezentúl is. 6

7 Hasonló, közös programokban célszerű gondolkodnunk. Nem találkoznak Magyarországon a szervezetek egymással. Mi találkozzunk! Találkozni szándékozunk a pályázat teljes befejezését követően is, hogy megoszthassuk tapasztalatainkat, reményeinket egymással, hogy ne szigetelődjünk el egymástól. A projekt legfontosabb eredményei: Valóban élő, együttműködő szakmai kapcsolat alakult ki a projektben dolgozó civil szervezetek között. Megvalósult egy olyan színtű együttműködés szenvedélybetegekkel foglalkozó intézmények között, amely egyelőre példanélküli Magyarországon. Természetesen ez az együttműködés nem önmagáért való, a segítséget kérő kliensek látják ennek hasznát, akik az állapotuknak megfelelő, adekvát segítséget kapják azzal, hogy a szakmai összekapcsolódás révén kialakult ellátási lánc valamelyik elemének segítő szolgáltatásairól megbízható információkat kapnak, és e szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Személyközpontú oktatási módszert hoztunk létre és működtetünk lemorzsolódott, középiskolákból kimaradt fiataloknak és speciálisan terápiában lévő szenvedélybetegeknek. Hatékonyan alkalmazzuk a művészetterápiákat szenvedélybetegek gyógyításában. Félutas lakás programot kísérleteztünk ki és működtetünk. Komplex nappali és közösségi terápiás program eredményességének és hatékonyságának egy lehetséges mérési módszertanát dolgoztuk ki. A Megálló Csoport segítő stábját kiképeztük abból a célból, hogy ezt a mérő eszközt megfelelőképpen tudják alkalmazni saját intézményükben. A mérési módszertant a Kék Pont kidolgozta, (saját kliensei körében tesztelte is) és a Megálló munkatársainak tréning formájában megtanította. A tréningen résztvevők közül sikeres vizsgát tett 7 fő Megállóban dolgozó munkatárs. A módszertani összefoglalót és a tréning tapasztalatait összegző tanulmányban mutatjuk be. Fontos és kiemelkedő eredmény, hogy az EQUAL programban Magyarországon résztvevő 39 fejlesztési partnerség közül, azon kevesek közé tartozunk, akik végigvitték a tervezett programot és lehívták, felhasználták a teljes támogatási összeget. A hálózatot összefogó menedzsment az teamje fejlődött, szakértelme növekedett e projekt lebonyolítása során, és megfogalmazta hosszú távú stratégiáját a civil szervezetek összefogásának és kapacitás fejlesztésének területén, melyet az időközben elindított CEE Trust projektben fogalmazott meg és kezdett el Az EQUAL projekt nemzetközi együttműködése Nemzetközi partnerségünk alapja az volt, hogy minden résztvevő partnerség tevékenységében alkalmazta a művészetterápiákat célcsoportja fejlesztésében. Célunk az e területen alkalmazott és használt módszerek cseréje, az egymástól való tanulás és a művészetterápiák alkalmazhatóságának összefoglalása volt. E cél érdekében az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: módszercsere programok 4 alkalommal, mind a 4 partner Magyarország, Anglia, Hollandia, Szicília helyszínén a célcsoport részvételével film készítése a művészetterápiás munkáról és a partnerség tevékenységéről módszertani kiadvány összeállítása kutatás a művészetterápiák hatékonyságáról Partnereink voltak: National Probation Service Warwickshire Area (Warwick, Nagy Britannia) Kunstenaars&CO (Amszterdam, Hollandia) ASSOCIAZIONE EURO (Palermo Olaszország) 7

8 A magyar partnerség 2 filmet készített el ebben az együttműködésben, melyek dokumentálják a végzett tevékenységet és betekintést adnak a terápiás munka rejtelmeibe. Megszerveztünk és lebonyolítottunk egy nagyon sikeres módszercsere hetet Budapesten. A palermói helyszínű módszercsere program alkalmával színház és zeneterápiás műhelyünk 2 fellépést tartott, egyet a nagyközönségnek egy ifjúsági házban, egyet pedig egy börtönben rendezett művészetterápiás konferencián. Kutatóink részt vettek az összehangolt kutatási munkában, nemzetközi szinten is hasonló célcsoportot kutattak, hasonló módszerekkel. A kutatási eredményeiket egymással megosztották. Anyagokat biztosítottunk az olasz partner által szerkesztet módszertani kiadványhoz. Partnerségünk a nemzetközi munkában az egyetlen olyan partnerség volt, amely minden rendezvényen a célcsoporttal együtt vett részt. A nemzetközi programokra való készülés beépült az itthoni folyamatos munkába. A Magyarországon lebonyolított módszercsere hét a legsikeresebb rendezvénye volt az együttműködésnek, melyben célcsoportunk is aktív szerepet vállalt. Színház és zeneterápiás csoportunk minden nemzetközi rendezvényen fellépett és műhelyt is tartott. A filmforgatás folyamatosan követte az eseményeket, minden rendezvényen és a hazai munkában is. A két elkészült film egy nagyon fontos tevékenységet rögzít és tesz érthetővé, láthatóvá. Ezek forgalmazását, minél szélesebb körű bemutatását tervezzük Fiatalok Tematikus Hálózat tevékenység Elláttuk e hálózati munka titkári szerepkörét. Partnereink ebben a tevékenységben: A061 es fejlesztési Partnerség Második Esély a Vásárosnaményi Kistérségben Vásárosnaményi Önkormányzat A091 es Fejlesztési Partnerség Második esély Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Tematikus Hálózati tevékenységünk célja az Új Esély Komplex Ifjúságsegítő Intézmény/Program módszertanának elkészítése, valamint egy javaslat kidolgozása a döntéshozók számára arról, hogyan lehetne egy ilyen módon működő intézmény típust finanszírozni, illetve, hogy ehhez milyen törvényi módosítások lennének szükségesek. Ebben a termékben hosszú éves tapasztalatainkat próbáljuk összegezni és egyben továbbfejleszteni a hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása és gondozása, mentálhigiénés ellátása terén. Kimunkálni szándékozunk egy olyan intézmény típus működését, mely komplex, szakmaközi szolgáltatást végez és ugyanakkor államilag finanszírozható. A tevékenységet és termékírást egy műhelymunkák keretében végeztük, miközben a háttérben egy kutató munkacsoport végezte az adatgyűjtést és feldolgozást CEE Trust: Menedzsment és hálózat építés a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek fenntartható fejlődéséért A projekt célja: az alapvető stratégiai cél a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek szakmai és pénzügyi forrásainak, tudásának, tevékenységeinek és kapacitásainak összeadása és ez által megsokszorozása; a team folyamatos forráskutatás végez, projekt terveket és szakmai innovációkat dolgoz ki, hazai és nemzetközi pályázati projektek készít el, nyújt be, s bonyolít le; a projektekhez új partnereket, partnerségeket szervez, s ez által bővíti, megújítja a szakmai hálózatot, fejleszti a szervezetek tevékenységrendszerét. 8

9 Ezzel az összefogással nemcsak a létrehozott hálózati tevékenység tartható fenn, de a következő hosszú távú eredmények érhetők el: olyan több lábon álló struktúra és működési mód alakul ki, mely alkalmas arra, hogy biztosítsa a professzionális szakmai munka és marketing forrásszervezés projekt bonyolítás egységét és kölcsönös fenntarthatóságát; a résztvevő szervezetek együttműködése megerősödik és struktúrába szerveződik; szakmai és forrásteremtő egységet tudunk hosszú távra létrehozni és működtetni, melyben világossá válnak a szerepek; további partnereket tudunk motiválni a csatlakozásra ez egy olyan közös erő, amely együtt jobban tudja érdekeit képviselni, s összefogva egységes menedzselési formákat tud kialakítani; tapasztalataink szerint együtt innovatívabb működést tudunk megvalósítani és szélesebb körű forrásokat tudunk elérni. A projekt egyik elemeként 2007 februárjában kidolgoztuk egy ernyőszervezet megalapítását, melyet 2007 májusában bejegyeztettünk. Az új szervezet megkezdte a kapcsolatépítést és együttműködést a területen dolgozó civil szervezetekkel. 3.2 Az módszereinek terjesztése és PR tevékenység Rendszeresen fogadjuk az érdeklődő szakembereket, egyszeri látogatások, módszercsere programok, intézménylátogatások, konzultációk, rövidebb hosszabb terepgyakorlatok formájában. Nem csak hazai, de sok külföldi csoport és szakember látogatott meg bennünket az elmúlt évben is. Szakmai munkánk fontos része tevékenységünk, módszereink terjesztése átadása az érdeklődő szakembereknek, szervezeteknek. Erre mindig nagy az igény. Folyamatosan fogadjuk a felsőoktatási intézmények csoportjait, a szakdolgozókat, hospitálókat, terepgyakornokokat. Számos szakmai rendezvényre, konferenciára, műhelymunkára és táborokba kapunk meghívást itthon és külföldön egyaránt, hogy bemutassuk tevékenységünket, módszereinket. E meghívásoknak energiánkhoz mérten mindig próbálunk eleget tenni, gyakorlatilag átlagban heti egy ilyen találkozót bonyolítottunk le. Ezek haszna és funkciója sokoldalú: tevékenységünk így nyitottan zajlik és folyamatos visszajelzést kapunk a szakemberektől; találkozhatunk fiatal, energikus szakemberekkel, akik utánpótlást jelenthetnek; folyamatosan át kell gondolnunk munkánkat tudatosan; terjeszteni tudjuk módszereinket, gondolkodásmódunkat; magunk is sokat tanulunk a kérdésekből és máshol látottakból; szakmai munkánk folyamatos mozgásban, fejlődésben képes változni, széleskörű kapcsolatrendszerre tudunk szert tenni, ami mind szakmai mind finanszírozási tekintetben fontos és elengedhetetlen; szakmai együttműködéseket tudunk kezdeményezni; imagénk építésének legjobb módja ez; tevékenységünk nem válik zárttá, önmagát emésztővé. E tevékenységünket eseménynaplóban rögzítjük. A PR tevékenység alapítványunk fenntartásának egyik kulcskérdése. A szakmai, társadalmi és finanszírozási környezet a civil szervezetektől professzionális PR tevékenységet követel meg. Ma egy civil szervezet, melyet ráadásul oly kevéssé támogat az állami szféra, mint bennünket nem maradhat fenn professzionális szervezeti külső kommunikáció nélkül. A hosszú futamidejű és bonyolult tevékenységrendszert megvalósító 9

10 Európai Uniós projektek nem bonyolíthatók le fejlett PR munka és adminisztráció nélkül. A menedzsment személyi összetétele és belső feladatmegosztása alkalmazkodni igyekszik ehhez az elváráshoz. A fentebb részletezett módszertani terjesztő munka PR tevékenységünk alapvető formája, eszköze. Hisszük és tapasztalataink is azt igazolják, hogy a legfontosabb a személyes találkozás e területen is. Semmi nem hatékonyabb annál, mint amikor a tevékenységeinket igénybevevő fiatalok mutatják be munkánkat. Ennek szervezése, előkészítése és megvalósítása a nál bármely területen dolgozó munkatársak alapvető feladata től a weblapja alapvetően az alapítványi tevékenységekre kuratóriumi hírek koncentrál. Emellett, projektvezető szervezetként, üzemeltetjük az EQUAL projekt és a Fiatalok Tematikus Hálózat honlapját hírek, események, beszámolók, szakmai anyagok, fotók, dokumentációs anyagok állandó frissítés, valamint a CEE Trust által támogatott projekt honlapjának fejlesztését is megkezdtük. A visszajelzésekből érzékeljük, hogy az érdeklődők használják és szeretik az információszerzés e korszerű és egyszerű módját; a személyes jelentkezést sokszor előzi meg internetes tájékozódás, így az alapinformációk közlése helyett rögtön elmélyültebb tájékoztatásra, ismerkedésre nyílik mód. Elektronikus hírlevelünket alkalomszerűen juttattuk el mintegy 300 hazai és 150 külföldi szervezethez ill. érdeklődő magánszemélyhez. A szakmai tevékenység változásaihoz igazodva folyamatosan készítjük a különféle célokra szánt szóróanyagainkat ill. módszertani anyagainkat az imagéhez igazodó formában. Egységes arculatra és egyszerű kommunikációra törekszünk. Szóróanyagainkra is elmondható a naprakészség és a célhoz rendelés elvének alkalmazása. 4. Pályázati támogatóink voltak a 2007 es évben Budapest Fővárosi Önkormányzat Európai Unió Európai Szociális Alap SZMM Kábítószerügyi Koordináció Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 5. Együttműködő partnereink voltak a 2007 es évben Magyarországról: Szertelen Egyesület Szabad Iskolákért Józsefváros Önkormányzata RÉV8 Zrt. Pince Ifjúsági Iroda Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Midgard Média Pyramus és Társa Óbudai Lovasterápiás Központ Váltósáv Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Rés Egyesület Demokratikus Jogok Fejlesztéséért SZMM Kábítószerügyi Koordináció Leo Amici 2002 Második Esély a Vásárosnaményi Kistérségben Fejlesztési Partnerség Megálló Csoport Szenvedélybetegekért 10

11 Külföldről: National Probation Service Warwickshire Area (Warwick, UK) Kunstenaars & CO (Amszterdam, Nl) ASSOCIAZIONE EURO (Palermo, I) FENICE Societá Cooperativa Sociale Onlus Melléklet: Elkészített és beadott pályázati programok Eseménynapló 2007 május

12 FUTÓ PÁLYÁZATOK Futamidő vége: dec. 31 ig ápr. 30 ig szeptember 1. Projekt címe Projekt témája Pályáztató Résztvevő partnerek akiket kezd elveszíteni az élet Fiatalok Tematikus Hálózat Management and Network building for the sustainable development of NGOs working for young people with fewer opportunities hálózatépítés komplex ifjúságsegítő modell közös management, hálózat ESZA ESZA CEE TRUST Megálló Csoport, Leo Amici 2002, Kék Pont, Belvárosi Tanoda i Gimn. és Szki. Vásárosnamény Önkormányzata, Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Megálló Group Foundation for Addicts; Belvárosi Tanoda Foundation Secondary School; Leo Amici 2002 Foundation; Friends of Positive Thinkers for HIV+, ArtWorkShop Association ELKÉSZÍTETT, BEADOTT PÁLYÁZATOK Beadás dátuma Projekt címe Projekt témája Pályáztató Résztvevő partnerek 2007.máj máj máj máj.31. CD NCA CIV 07 C 0044 Hálózat építés hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek között NCA ÖNSZ 07 A 0056 KAB RE 07 C Esély a szertelen életre Youth for Route CD Nemzeti Civil Alap Együttműködés kidolgozása pályaorientáció Fiatalok aktív szerepvállalása és Nemzeti Civil Alap SZMM Kábítószerügyi koordináció Youth in Action, Szertelen Egyesület, ArtWorkShop Egyesület, Szertelen Egyesület, Luanova (Brazília), 12

Együtt van kiút Alapítvány

Együtt van kiút Alapítvány Együtt van kiút 1093 Lónyai u. 58. tel./fax:217 5276 Tevékenység, esemény megnevezése Időpont Helyszín Résztvevő szervezetek Csoport foglalkozás tervek megosztása, bemutatása Szakmai tanulmányut és program

Részletesebben

FUTÓ PÁLYÁZATOK. Projekt címe Projekt témája Pályáztató Résztvevő partnerek. hálózatépítés. komplex ifjúságsegítő modell. közös management, hálózat

FUTÓ PÁLYÁZATOK. Projekt címe Projekt témája Pályáztató Résztvevő partnerek. hálózatépítés. komplex ifjúságsegítő modell. közös management, hálózat FUTÓ PÁLYÁZATOK Futamidő vége: 2007. dec. 31 ig 2008. ápr. 30 ig 2008. szeptember 1. Projekt címe Projekt témája Pályáztató Résztvevő partnerek akiket kezd elveszíteni az élet Fiatalok Tematikus Hálózat

Részletesebben

Időpont Helyszín Résztvevő szervezetek 2007. december 27. HIV+ csoport találkozó 2008. január 9.

Időpont Helyszín Résztvevő szervezetek 2007. december 27. HIV+ csoport találkozó 2008. január 9. Tevékenység, esemény megnevezése Team Időpont Helyszín Résztvevő szervezetek 2007. december 27. HIV+ csoport találkozó 2008. január 9. Team 2008. január 21. Együttműködés kialakítása Ifjúsági Irodával

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005.

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005. BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005. Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. Szervezeti változás 2.2. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2008

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2008 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2008 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. Adatok

Részletesebben

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek

Részletesebben

Együtt van kiút Alapítvány

Együtt van kiút Alapítvány activity, event time location participating organizations team session project sharing, presentation Study visit, program 20.05.2007. 24-26.05. 2007 Debrecen (H) new project location search 26.05.2007

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12

Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12 21. Tantestületi értekezlet vezetése - Kezelhetetlen tanulók Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26 18. 14. 11. 10. 09. 07. 05. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12 Job-shadowing gyakorlat záró beszélgetés

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Budapesti Javítóintézete. Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Budapesti Javítóintézete. Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Budapesti Javítóintézete Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre A Magyar Pszichodráma Egyesület 2016 augusztusában sikeresen pályázott egy olyan

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2004.

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2004. BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2004. - 1 - Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola (BTAG) 2.1.1. Cél,

Részletesebben

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében Molnár Máté OTE elnök VIII. OTE Konferencia 28-29. Pilisborosjenő 2009.

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Készítették: Olaszy Csaba, Lencse Menyhért, Szebényi Csilla, Mihaldinecz Csaba, Győrik Edit

Készítették: Olaszy Csaba, Lencse Menyhért, Szebényi Csilla, Mihaldinecz Csaba, Győrik Edit Hálózati munka a célcsoport szervezetközi gondozása A négy szervezet közötti kliens-közvetítés alapjai Összefoglaló Készítették: Olaszy Csaba, Lencse Menyhért, Szebényi Csilla, Mihaldinecz Csaba, Győrik

Részletesebben

Az adott kritérium értékelése során milyen további fejlesztés szükséges?

Az adott kritérium értékelése során milyen további fejlesztés szükséges? Projekt azonosítása (azonosító szám, név) vagy Tematikus Hálózat Termék azonosítása EQUAL termék validálási tábla a validálási fogalomtárral együtt használandó! FIATALOK Tematikus Hálózat Komplex Ifjúságsegítő

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet A szakmai ellátási hálózat modell révén megvalósuló szervezetközi terápiás program működésének, eredményeinek bemutatása 1 Az előkészítő szakaszban kidolgozott

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerség (azonosítószáma: A/077) Szervezeti és Működési Szabályzata

akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerség (azonosítószáma: A/077) Szervezeti és Működési Szabályzata akiket kezd elveszíteni az élet Fejlesztési Partnerség (azonosítószáma: A/077) Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet I. 1. Általános rendelkezések a) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben