MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 4. sz. melléklete 4. témakör HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 55

2 TARTALOMJEGYZÉK 4. HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL?... 4 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 4 A témakör átfogó célja... 4 A témakör pedagógiai céljai ADDIG NYÚJTÓZKODJ... 4 Pedagógiai áttekintés... 4 A sikeresség ismérvei... 5 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Mi a hitel? feladat Írók, költők a hitelről feladat Hitellel vagy anélkül? feladat A hitelekről általában feladat Megtakarítók, hiteligénylők, bankok feladat Adós, hitelező, kezes feladat Hitelfelvétel feladat Spórolni vagy hitelt felvenni? feladat (Ne) Vegyél fel hitelt! Letölthető feladat feladat Hitelfelvétel személyi feltételei feladat Hitelfedezet HITELTÍPUSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Hitelek különböző életkorban feladat Bármire vagy megadott célra? feladat Hiteltípusok feladat Kakukktojás feladat Diákhitel feladat Felvett hitelek alakulása feladat Speciális finanszírozás feladat Hitelfajták A HITEL ÁRA Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Kamat feladat Betéti kamat hitelkamat feladat Hiteleznél? feladat Infláció és hitelezés feladat Mennyibe kerül a hitel? - Projektfeladat feladat Hiteltípusok kamatai feladat A hitel költségei feladat Amire érdemes figyelni feladat A reklámokon túl feladat A kamatláb nagysága feladat Hitelekről dióhéjban feladat Kisebb- nagyobb feladat Ki vagyok én? (TÁMOP / ) 2 / 55

3 4.4. A JÖVŐ KOCKÁZATA Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat A hitelfelvétel kockázata feladat A jövő bizonytalansága feladat A hitel törlesztése feladat KHR lista feladat Rejtvény Összefoglaló kérdéssor Hitelből vagy kölcsönből? című témakörhöz (TÁMOP / ) 3 / 55

4 4. HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A témakör célrendszere A témakör átfogó célja Az egyes hitelfajták igénylési, felhasználási lehetőségeinek, költségeinek megismerése. A hitelfelvétel kapcsán felelős döntés képességének kialakítása. A témakör pedagógiai céljai A témakör célja a hitelfelvétellel kapcsolatos attitűd formálása, tudatos pénzügyi mérlegelés kialakítása. Fontos, hogy a tanulók megismerjék az egyes hiteltípusokat. Különbséget tudjanak tenni szabad felhasználású és kötött felhasználású hitelek között. Körültekintően mérlegeljenek hitelfelvételkor. Tudják, hogy milyen költségei vannak a hiteleknek, hogyan kell a törlesztőrészletet kiszámítani. Ismerjék, hogy milyen lehetőségeik vannak, ha késedelmesen vagy egyáltalán nem tudják visszafizetni a hitelt. Átfogó cél az, hogy a diákok megismerjék, és helyesen használják a hitelezéssel kapcsolatos fogalmakat, lehetőségeket. Olyan szempontokat kapjanak, amelyekkel önállóan is képesek lesznek eldönteni, mikor és milyen feltételekkel vegyenek fel kölcsönt Addig nyújtózkodj Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez Földünk környezetünk Földrajz A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. Témakör: 1.Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 5 Családi költségvetés) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegység: 2. Miért érdemes megtakarítani?) 5. Készpénz vagy bankkártya? (Tanegység: 2. A bankrendszer (TÁMOP / ) 4 / 55

5 A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak felépítése) A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a hitelfelvétel lehetőségeit, áttekinteni a pénzügyi rendszer szereplőit, feladataikat a hitelezési folyamat során. 2 tanóra alatt lehet feldolgozni az anyagot és további kétszer 1 órát igényel a házi feladat. hitel, kölcsön, kamat, bank, kereskedelmi bank, jegybank, hitelügylet szereplői, hitelezési ügylet folyamata, megtakarítások és hitelek összehasonlítása, hitelfelvétel személyi feltételei, fedezet, valuta, deviza A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a gazdaság résztvevőit; - a bankrendszer felépítését. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - számítógép és böngészőprogram önálló használatára; - ismeretek önálló feldolgozására, értelmezésére. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - megismerik a pénzpiac működését; - megismerik a hitelezési folyamat résztvevőit, szerepüket. Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodnak: készségek - szövegértés, hasonlóságok és különbségek értékelése; - elköteleződés egy álláspont mellett, érvelés. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység több tantárgy oktatása során is használható, hiszen a földrajz és történelem tantárgyak keretében a pénzpiac szereplőit, intézményrendszerét, a hitelezés viszonyait, feltételeit taníthatjuk meg a tanegység feldolgozásával. A feladatok feldolgoztatása jellemzően egyéni vagy pármunkában ajánlott, helyenként tanári magyarázattal kiegészítve. A tanegység első két feladatának célja a témára való ráhangolás, az előzetes ismeretek mozgósítása, illetve a motiválás. Egyéni megoldásra javasolt, tanári instrukció nem szükséges. (TÁMOP / ) 5 / 55

6 feladat Mi a hitel? A feladat egyszerű párosítási feladat alapvető hitelezési fogalmak (hitel, kamat, bank) tisztázására alkalmas. Mindennap használatos fogalmakról van szó, azonban kitérhetünk arra, hogy a hitelezés lényege alapvetően pénzösszeg kölcsönzése, de vállalatok esetén kereskedelmi hitelnek nevezzük a pénzösszeg késedelmes átutalását. (TÁMOP / ) 6 / 55

7 feladat Írók, költők a hitelről A feladat hitellel kapcsolatos idézetei kapcsolódási lehetőséget jelentenek az irodalom tantárgyhoz. Feladatként adható, hogy a tanulók páros munkaformában beszéljék meg, hogy az idézetek jelentésével mennyire értenek egyet. (TÁMOP / ) 7 / 55

8 feladat Hitellel vagy anélkül? A feladat egy vitatémát nyújt, hogy a tanulók hitellel kapcsolatos attitűdjeit ütköztetni tudjuk. Ahhoz, hogy jól éljek, pénzre van szükségem, akár olyan áron is, hogy hitelt veszek fel. Kérhetjük a feladat megoldását írásban is, de órán a véleményvonal alkalmazásával is megoldathatjuk. Ebben az esetben a tanulókat sorakoztassuk fel egy képzeletbeli vonal mentén, ahol egyik végpont a teljesen egyetértek, míg a másik végpont a nem értek egyet lesz. Kérjük meg őket, hogy hajlítsák be a véleményvonalat, és az így egymással szembekerülő tanulók kölcsönösen megvitathatják a más véleményen lévő társukkal az álláspontjukat. Az elméleti rész áttekintésekor érdemes a megtakarítások és hitelek előnyeiről, hátrányairól beszélgetni. Ehhez válogathatunk az 1. Gazdálkodsz a pénzzel? témakör, valamint a 2. Megtakarítás a jövőért témakör vonatkozó tanegységeiből. (TÁMOP / ) 8 / 55

9 feladat A hitelekről általában A feladat egyszerű választást igényel, amit a tanulók egyénileg dolgozhatnak fel. Érdemes lehet a feladat kapcsán a bankrendszer tagolódását, az egyes szintek feladatait átismételni az 5. Készpénz vagy bankkártya? témakör 2. A bankrendszer felépítése tanegysége segítségével. Mivel a tananyag elsősorban a lakossági hiteleket helyezi a középpontba, így itt lenne érdemes a vállalati, az állami, önkormányzati hitelfelvétel okairól is beszélni. (TÁMOP / ) 9 / 55

10 feladat Megtakarítók, hiteligénylők, bankok A feladat önálló feldolgozásra ajánlott, mert formatív jelleggel visszajelez arról, hogy a tanulók a bankrendszer működését megértették- e. Mind történelem mind fölrajz órán használható a pénzvilág alapvető folyamatainak, a pénzpiac működésének ellenőrzésére. (TÁMOP / ) 10 / 55

11 feladat Adós, hitelező, kezes A feladat ismeretátadó feladat, amelyben az adós adóstárs, kezes dologi adós kifejezések jelentését ismerhetik meg a tanulók. A 4. definíciónak nincs megfelelő párja, ez a bankokra vonatkozó állítás. (TÁMOP / ) 11 / 55

12 feladat Hitelfelvétel A feladat a hitelfelvételi folyamat lépéseinek átgondolására alkalmas sorba rendezési feladat. 1. A családi költségvetés áttekintése lépésnél használhatóak a Gazdálkodsz a pénzzel? témakör 5. Családi költségvetés tananyagegység feladatai. 2. Tájékozódás a pénzintézetek honlapján esetén a kereskedelmi bankokkal kapcsolatos ismereteket lehet feleleveníteni. (TÁMOP / ) 12 / 55

13 feladat Spórolni vagy hitelt felvenni? A csoportosítási feladat alkalmas a hitelek és megtakarítások előnyeinek, hátrányainak összehasonlítására, így a látásmód szélesítésére. Alkalmazható a témakör végén, szummatív jelleggel, de akár bemeneti feladatként is. (TÁMOP / ) 13 / 55

14 feladat (Ne) Vegyél fel hitelt! Letölthető feladat A letölthető feladat a tanulók látásmódját segíti azáltal, hogy a hitelfelvétel ellentmondásosságát több oldalról is megközelíthetik. A megoldás során dolgozhatnak önállóan vagy párban is. A reklámok kivitelezés módja nyitott, bármilyen megoldást választhatnak a tanulók a kézi rajztól a számítógépes grafikáig. A cél az, hogy kifejezőek és tartalmasak legyenek a reklámok feladat Hitelfelvétel személyi feltételei A feladat többszörös választást igénylő feladat, egyéni feldolgozásra alkalmazható. Előzetesen ajánlott az előforduló fogalmak szóbeli átbeszélése: cselekvőképesség, korlátozott cselekvőképesség, minimálbér, balesetbiztosítás, életbiztosítás. (TÁMOP / ) 14 / 55

15 (TÁMOP / ) 15 / 55

16 feladat Hitelfedezet Az egyszeres választást igénylő feladat új ismeretek szerzésére alkalmas. Célja a fedezet fogalmának, jelentőségének, sajátosságainak megértése. (TÁMOP / ) 16 / 55

17 4.2. Hiteltípusok Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Földünk környezetünk Tantárgy (01) Földrajz Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, kapcsolódása (01) intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása. Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi- gazdasági folyamatok megismerése iránt. Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a vállalkozó szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítása. Műveltségi terület (02) Ember és társadalom Tantárgy (02) Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, kapcsolódása (02) tőke, árfolyam). A tanegység kapcsolódás Témakörök: más tanegységekhez 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 5. Családi költségvetés) 5. Készpénz vagy bankkártya? (Tanegység: 2. A bankrendszer felépítése) 4. Hitelből és kölcsönből? (Tanegység: 4. A jövő kockázata) A tanegység céljai Szempontok bemutatása, amelyek alapján mérlegelni kell hitelfelvétel esetén. Milyen feltételek mellett igényelhetők az adott célra felhasználható hitelek. A szabadfelhasználású és a kötött felhasználású hitelek előnyeinek és hátrányainak megkülönböztetése. Időigény (perc / tanóra) 2 tanóra és 1 tanóra otthoni kutatómunka az elméleti rész áttanulmányozásához. Kulcsfogalmak kötött felhasználású, szabadfelhasználású hitelek, folyószámlahitel, hitelkártya, személyi kölcsön, szabadfelhasználású jelzásloghitel, diákhitel1, diákhitel2, diákhitel2, gépjárműhitel (TÁMOP / ) 17 / 55

18 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a gazdaság résztvevőit; - a bankrendszer felépítését; - a pénzpiac működését; - a hitelezési folyamat résztvevőit, szerepüket. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - számítógép és böngészőprogram önálló használatára; - ismeretek önálló feldolgozására, értelmezésére; - szövegértés, hasonlóságok és különbségek értékelése a feladatokban szereplő élethelyzetekről; - elköteleződés egy álláspont mellett, érvelni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - hiteltípusok jellemzőinek ismerete - felhasználási lehetőség, - felvehető összeg, - futamidő, - költség, - előny. Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodnak: készségek - szövegek, táblázatok elemzése, - összehasonlítás, - adatsor elemzése. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység több tantárgy oktatása során is használható, hiszen, a földrajz és történelem tantárgyak keretében is cél a tanulók érdeklődésének felkeltése a napi pénzügyi- gazdasági folyamatok iránt. A feladatok feldolgoztatása jellemzően egyéni vagy pármunkában ajánlott, helyenként tanári magyarázattal kiegészítve. (TÁMOP / ) 18 / 55

19 feladat Hitelek különböző életkorban A feladat célja, hogy a tanulók érzékeljék, hogy minden életkorban adódnak nagyobb összegű kiadások. A összehúzós feladat esetén az életkorokban igényelt termékek és azok forrásául felhasználható hiteltípusok párosítása lehetséges. A termékek csak kiragadott példák, amelyek több életkorhoz is kapcsolhatók lennének, de csak egy megoldás lehetséges. A feladat célja, hogy a tanulók találkozzanak az egyes hitelfajtákkal, megteremtve ezzel az érdeklődést, hogy ezekről több ismeretet szerezzenek. (TÁMOP / ) 19 / 55

20 Elméleti összefoglaló Az elméleti összefoglaló áttekintő képet ad a hiteltípusokról. Két nagy csoportba sorolva mutatja be a hitelfajtákat: szabad felhasználású hitelek és kötött felhasználású hitelek. Az egyes hitelek esetén tartalmazza a táblázat, hogy milyen célra vehető igénybe a hitel, milyen összeg vehető fel, milyen futamidőre, milyen költségei vannak a hitelnek és milyen előnnyel járnak. A sok szempont miatt a táblázat nagy méretű, azonban ez a forma teszi lehetővé, hogy az egyes hitelfajták összehasonlíthatóak legyenek, ezzel megteremtve a lehetőséget a mérlegelésre az egyes hitelfajták között. A táblázat letölthető formában. Kinyomtatva segítheti a tanulók munkáját feladat Bármire vagy megadott célra? A feladat az elméleti összefoglaló táblázathoz kapcsolódik. Egyéni feldolgozásra ajánlott, azt segítve, hogy a tanulók különbséget tudjanak tenni szabad felhasználású hitelek és kötött felhasználású hitelek között. (TÁMOP / ) 20 / 55

21 feladat Hiteltípusok A feladat keretében sajátíthatják el a tanulók az egyes hitelfajták jellemzőit. Ez a párosítási feladat egyéni feldolgozásra ajánlott, akár ellenőrző feladatként is, hogy az egyes hitelfajták jellemzőit mennyire ismerik a tanulók. (TÁMOP / ) 21 / 55

22 feladat Kakukktojás A feladat célja, hogy a diákok az egyes hitelfajták jellemzőit ismerve kiválasszák a sorból az oda nem illőt. Egyéni megoldásra ajánlott ez a párosítási feladat. (TÁMOP / ) 22 / 55

23 feladat Diákhitel A feladat esetén a tanulók a Diákhitel1 és Diákhitel2 különböző és azonos tulajdonságait kell, hogy meghatározzák. Az elméleti összefoglaló táblázat értékeléséhez kapcsolódhat a feladat, de akár a tanegység elején ismeretfeltáró feladatként is alkalmazható. A feladatot egyénileg vagy pármunkában célszerű megoldatni. Mindenképpen érdemes időt szánni arra, hogy a tanulók véleményeit is ütköztessük a diákhitel felvételével kapcsolatban. (TÁMOP / ) 23 / 55

24 feladat Felvett hitelek alakulása A feladat célja, hogy a grafikont elemezve a tanulók lássák a lakossági hitelfelvétel tendenciáját és a változások mögött meghúzódó okokat. A grafikon alapján az állításokról kell eldönteni, hogy igazak- e. Házi feladatként megkérhetjük őket, hogy keressenek további híreket a háztartások hitelállományának alakulásáról. Az árfolyamváltozások hatásairól a Hitelből és kölcsönből témakör 4. A jövő kockázata tanegysége tartalmaz további feladatokat. (TÁMOP / ) 24 / 55

25 feladat Speciális finanszírozás A feladat esetén finanszírozással kapcsolatos fogalmakkal ismerkedhetnek meg a diákok. A lízing speciális finanszírozási forma, amelyet gyakran használnak a háztartások, ezért adhatunk ezzel kapcsolatos további információgyűjtési feladatot. Fontos, hogy a nem helyes megoldások jelentésének is nézzenek utána a tanulók. (TÁMOP / ) 25 / 55

26 feladat Hitelfajták A feladat a szummatív értékelés eszközeként alkalmazható, mert az egyes hitelfajták jellemzőinek ismeretében oldható meg. Listából egyszeres választással kell megadni a jó választ, egyéni feldolgozással. (TÁMOP / ) 26 / 55

27 4.3. A hitel ára Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, árfolyam) Matematika Matematika Kamatos kamat számítás. Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai. Az egyéni döntés felelőssége: az eladósodás veszélye. Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás). Témakör: 5. Készpénz vagy bankkártya? (Tanegység: 2. A bankrendszer felépítése) A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a hitel költségeinek és a törlesztőrészlet számítási módjait. Kapjanak reális képet a tanulók, hogy a hitelfelvétel milyen anyagi terhet ró a hiteladósra. Fontos, hogy ezek az ismeretek megalapozzák későbbi felelős pénzügyi döntéseiket. 2 tanóra, valamint 1 óra otthoni kutatómunka betéti kamat, hitelkamat, jegybanki alapkamat, THM és összetevői, infláció A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a gazdaság résztvevőit, a bankrendszer felépítését, - a pénzpiac működését, - a hitelezési folyamat résztvevőit, szerepüket, - hiteltípusok jellemzőit, felhasználási lehetőségeiket, felvehető összeg mértékét, futamidő nagyságát, költségeket, előnyöket. (TÁMOP / ) 27 / 55

28 Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - matematikai alapműveletek elvégzésére, - számítógép és böngészőprogram önálló használatára, - ismeretek önálló feldolgozására. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - értelmezni tudják a különbséget a betéti és hitelkamat, illetve az alapkamat között, - értik a THM szerepét, összetevőit, - különbséget tudnak tenni az egyes hitelfajták költségeit között. Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodnak: készségek - ismeretek önálló értelmezése, - összehasonlítás, - grafikonelemzés, következtetés, - számításos feladatok gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység több tantárgy oktatása során is használható, hiszen, a történelem és matematika tantárgyak keretében is cél a tanulók érdeklődésének felkeltése a hitel költségei, a törlesztés módjai iránt. A feladatok feldolgoztatása jellemzően egyéni vagy pármunkában ajánlott, helyenként tanári magyarázattal kiegészítve, építve a tanulók önálló információgyűjtési kedvére. (TÁMOP / ) 28 / 55

29 feladat Kamat A elnevezésű feladat célja ismeretmozgósítás a hitelekkel, kamatokkal kapcsolatban. Az igaz- hamis állításokat egyénileg oldhatják meg a tanulók. (TÁMOP / ) 29 / 55

30 feladat Betéti kamat hitelkamat A feladat célja, hogy a betéti kamat, hitelkamat és a jegybanki kamat között különbséget tudjanak tenni a diákok. A feladat egyéni megoldásra ajánlott, de előtte átismételhetjük a bankrendszer felépítést a 5. Készpénz vagy bankkártya? témakör 2. A bankrendszer felépítése tanegysége alapján. Az egyes kamatok nagyságát befolyásoló tényezőket, illetve az ezek közötti összefüggéseket is felvázolhatjuk a diákoknak. (TÁMOP / ) 30 / 55

31 feladat Hiteleznél? A feladat célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy a hitel futamideje és a kamat nagysága között összefüggés áll fenn. Az éves kamat nagyságát kell először meghatározni, majd a havi, illetve a napi kamat nagyságát, amitől alacsony összege miatt tekintünk el. (TÁMOP / ) 31 / 55

32 feladat Infláció és hitelezés A feladat esetén először az infláció fogalmát kell megismertetni a diákokkal. Fontos, hogy lássák, hogy az árak változása kihatással van pénzünk értékére. Az előzetes ismeretek alapján egyénileg megoldható a feladat. Elméleti összefoglaló Összefoglalja, hogy a THM, amely alapján a hitelek költségeit összehasonlítjuk, milyen díjakat foglal magában, és milyen költséget nem vesznek figyelembe meghatározásakor. A szöveg elolvasása házi feladatként is feladható a letölthető feladattal együtt. (TÁMOP / ) 32 / 55

33 feladat Mennyibe kerül a hitel? - Projektfeladat A letölthető feladat a mintacsaládok esetén tartalmaz esetleírásokat, amelyekből kiderül, hogy nagy összegű kiadásaik finanszírozásához milyen típusú hitel kell felvenniük. A pénzintézetek honlapjáról kell a diákoknak információt gyűjteni, hogy mekkora THM, milyen feltételek mellett kínálják ezeket a hiteleket feladat Hiteltípusok kamatai A feladat grafikonon szemlélteti az egyes hitel típusok kamatainak alakulását. A feladat kapcsán a pénzintézetek honlapjáról begyűjtött információk alapján lehet megoldani a feladatot. (TÁMOP / ) 33 / 55

34 feladat A hitel költségei A feladatban egy konkrét példán tovább gyakoroltatható, hogy mely költségek számítanak bele a THM, illetve ezen felül még milyen költségek terhelik a hiteladóst. A feladatot feldolgozhatják a diákok egyénileg is, ha szeretnénk visszajelzést kapni, de pármunkában is megoldatható gyakoroltatási céllal. (TÁMOP / ) 34 / 55

35 feladat Amire érdemes figyelni A feladat megoldása előtt tájékozódjunk, hogy a tanulók mennyire ismerik a pénzintézetek hirdetéseit. Az igaz- hamis állításokat tartalmazó feladat az ingyen hitel, amely a 0 %- os THM közötti különbségre épül. Ez ráirányítja a tanulók figyelmét arra, hogy hitelfelvétel esetén körültekintően járjanak el. (TÁMOP / ) 35 / 55

36 feladat A reklámokon túl A feladat jó tanácsokkal szolgál a tanulók számára, hogy mire figyeljenek hitel felvételkor. Az ehhez kapcsoló egyszeres választást igénylő feladatot egyénileg javasolt megoldani a tanulóknak. (TÁMOP / ) 36 / 55

37 feladat A kamatláb nagysága Afeladat megoldása előtt célszerű átismételni a Betéti kamat hitelkamat feladatban megtanult összefüggéseket a bankrendszerről és a kamatlábak alakulásáról. Ha már a tanulók számára egyértelműek az ismeretek, akkor értékelési céllal is megoldathatjuk a feladatot. A Monetáris Tanács működéséről, legutóbbi kamatdöntésének hátteréről kiselőadást is tarthat egy diák. (TÁMOP / ) 37 / 55

38 feladat Hitelekről dióhéjban A feladat a szummatív értékelés eszközeként is használható, mert a tanulóknak a hitelezéssel kapcsolatos összefüggéseket is már ismerniük kell. Az összehúzós feladat egyéni feldolgozásra ajánlott. (TÁMOP / ) 38 / 55

39 feladat Kisebb-nagyobb A feladat esetén a kamatlábak nagysága között kell nagyságrendi viszonyt felállítani. A megoldáshoz a tanegység korábbi feladatainak előzetes megoldása szükséges. Ekkor szummatív értékelésre is szolgálhat a feladat, de elképzelhető, hogy a tanegység elején oldatjuk meg motiváló feladatként. (TÁMOP / ) 39 / 55

40 feladat Ki vagyok én? A feladat egyszeres választást igényel, amit pármunkában is elvégezhetnek a diákok. Az egyik tanuló egyenként felolvassa a mondatokat, és ez alapján kell társának kitalálnia a fogalmat, miközben ő rajzolja az akasztófát. A feladat célja megismertetni a tanulókat a kondíciós lista fogalmával. A feladatot önálló információgyűjtésként is kiadhatjuk, melynek célja, hogy a tanulók képesek legyenek egyes pénzintézetekről önállóan információt gyűjteni. (TÁMOP / ) 40 / 55

41 4.4. A jövő kockázata Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása. Témakörök: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 5 Családi költségvetés) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegység: 2. Miért érdemes megtakarítani?) 3. A biztosítás biztonság (Tanegység: 1. Általános ismeretek a biztosításokkal kapcsolatban) A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal hitelfelvétel kockázatait. A tanegység bemutatja, hogy mi a devizahitel, milyen kockázatai lehetnek, és hogyan lehet ezek ellen védekezni, valamint fizetésképtelenség esetén milyen megoldások jöhetnek szóba. 1 tanóra futamidő, szerződésmódosítás, végtörlesztés, lineáris törlesztési mód, annuitásos törlesztési lehetőség, devizahitel, deviza alapú hitel, árfolyamváltozás A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a gazdaság résztvevőit; - a bankrendszer felépítését; - a pénzpiac működését; - a hitelezési folyamat résztvevőit, szerepüket; - a hiteltípusok jellemzőit (felhasználási lehetőség, felvehető összeg, futamidő, költség, előny); - a különbséget a betéti és hitelkamat, illetve az alapkamat között; - a THM szerepét, összetevőit; - az egyes hitelfajták költségeit. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - matematikai alapműveletek elvégzésére; - számítógép, és böngészőprogram önálló használatára. KIMENETI ISMÉRVEK (TÁMOP / ) 41 / 55

42 Kimeneti ismeretek Kimeneti készségek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a hitel visszafizetésének kockázati tényezői, és ezek csökkentési lehetőségei; - devizahitel és devizaalapú hitel közötti különbségek. A tanulók a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodnak: - ismeretek önálló értelmezésére, összehasonlítás, következtetés, számításos feladatok gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység a földrajz tantárgy oktatása során használható a hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerésére. Fontos, hogy a diákok megszerezzék a pénzügyi döntések mérlegelési képességét, ezért a feladatok feldolgoztatása jellemzően egyéni vagy pármunkában ajánlott, helyenként tanári magyarázattal kiegészítve. (TÁMOP / ) 42 / 55

43 feladat A hitelfelvétel kockázata A feladat részben korábban megtanult hitelezési ismeretekre épül, amelyek az időtényező fontosságát hangsúlyozzák, másrészt új ismeretekhez teremtenek motivációt. Az állítások igazságtartalmának eldöntése egyéni megoldásra alkalmas. (TÁMOP / ) 43 / 55

44 Elméleti összefoglaló A tanulók a leírtakat egyénileg is értelmezhetik, vagy hármas csoportokat alakítva is feldolgozhatják. Ebben az esetlen az első tanuló a törlesztés lehetséges módjait magyarázza el társainak, a második tanuló azt ismerteti, hogy milyen lehetőségei vannak annak, aki nem tudja törleszteni a hitelét, a harmadik tanuló a devizahitelek sajátosságait kutatja feladat A jövő bizonytalansága A feladat olyan eseményeket sorol fel, amelyek a hiteladós anyagi helyzetének rosszabbodását eredményezhetik, vagy a külső események hátrányosan érintik. A többszörös választást igénylő feladat célja, hogy ráirányítsuk a tanulók figyelmét, hogy óvatosan mérlegeljenek a hitelfelvételkor. Egyéni feldolgozásra ajánlott a feladat, de további példák gyűjthetők csoportmunkában. (TÁMOP / ) 44 / 55

45 feladat A hitel törlesztése A feladat megoldása a Magyar Nemzeti Bank honlapján megtalálható hitelkalkulátor használatával lehetséges. A feladat új ismeretek feldolgozására alkalmas: a törlesztőrészlet számítási módja, türelmi idő meghatározása. Egyéni munkával célszerű megoldatni a feladatot. (TÁMOP / ) 45 / 55

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Személyi jellegű hitelek

Személyi jellegű hitelek BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM Személyi jellegű hitelek HATÁLYOS 2017.01.16-tól visszavonásig Személyi jellegű hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

9+1. tudnivaló a fogyasztási hitelekről

9+1. tudnivaló a fogyasztási hitelekről 9+1 tudnivaló a fogyasztási hitelekről Előfordulhat, hogy egyes fogyasztási cikkek, szolgáltatások megvásárlásához hitelfelvételre van szüksége. Válassza ki körültekintően az Ön számára optimális hiteltípust!

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Amit a THM-ről tudni kell

Amit a THM-ről tudni kell Krázi Miklós: Amit a THM-ről tudni kell Legtöbbünket könnyen megtéveszthetik a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseinél csak a kamatot vagy a gyors hitelbírálatot nézzük. Nem vagyunk tisztában

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Szigorodtak a hitel-felvétel feltételei

Szigorodtak a hitel-felvétel feltételei 2010 március 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az elmúlt egy-két évben jelentősen megemelkedtek a devizahitelek törlesztőrészletei, de a forint alapú hitelek

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 5. sz. melléklete 5. témakör KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2017. február 06-tól I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek Hitel összege (Ft) Kamat mértéke* 10.000.000,-

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra ill. Időnyerő kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkező ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

Van, amiben nem különbözünk

Van, amiben nem különbözünk Van, amiben nem különbözünk Diákhitel - a tudásba történő befektetés A felsőoktatásba belépve olyan kiadásokkal is szembesülhetsz, amelyekkel középiskolásként eddig nem találkozhattál. Érdemes alaposan

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges csökkenésének lehetőségét! Alaposan nézzen körül a Gádoros Takarék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT A PÉNZ TÖRTÉNETE Önellátó gazdálkodás Árucsere Árupénz Pénz Helyettesítők A PÉNZ Értékmérő Fizetési eszköz Világpénz Forgalmi eszköz Felhalmozási eszköz

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: tól 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi Kamat: legalább 25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok részére évi

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2016. március 12-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény díja 2.000.- Ft/alkalom

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.09.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.09.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 25,00% 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: március 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. március 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

"Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY A "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet által-tagjai részére-alkalmazott kamatokról és díjakról. Érvényes: Betétek vonatkozásában 2012. január 05.-től, hitelek vonatkozásában

Részletesebben

MEGSZŰNT TERMÉKEK KONDÍCIÓI

MEGSZŰNT TERMÉKEK KONDÍCIÓI Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete MEGSZŰNT TERMÉKEK KONDÍCIÓI 2008. július 1-től az értékesített termékek köréből kivont termékek kondíciói (kamatperiódus: 6 hónap): Hitelcél Törlesztési

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció Vállalati pénzügyek alapjai Konzultáció Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) 13. Példa.Nominális és reál kamatláb Mekkora reálkamatot realizálnak a befektetők, amennyiben az éves

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK Lakossági folyószámlahitel "LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL" Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2111-9020 Igényelhető összeg Hitelösszeg meghatározása: Devizanem Igénybe

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2014.02.05-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2014.02.05-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 25,00% 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra ill. Időnyerő kölcsön

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK Lakossági folyószámlahitel "TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL" Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2111-9021 Igényelhető összeg Hitelösszeg meghatározása: Devizanem Igénybe

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve átmenetileg nem teljesítő ügyfelek részére

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve átmenetileg nem teljesítő ügyfelek részére ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve átmenetileg nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2016. április 25-től Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2016. május 25-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény díja 1.998.- Ft/alkalom

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem - és ker.

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékszövetkezet, figyelemmel a Magatartási Kódexben vállalt kötelezettségeire,

Részletesebben