MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 4. sz. melléklete 4. témakör HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 55

2 TARTALOMJEGYZÉK 4. HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL?... 4 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 4 A témakör átfogó célja... 4 A témakör pedagógiai céljai ADDIG NYÚJTÓZKODJ... 4 Pedagógiai áttekintés... 4 A sikeresség ismérvei... 5 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Mi a hitel? feladat Írók, költők a hitelről feladat Hitellel vagy anélkül? feladat A hitelekről általában feladat Megtakarítók, hiteligénylők, bankok feladat Adós, hitelező, kezes feladat Hitelfelvétel feladat Spórolni vagy hitelt felvenni? feladat (Ne) Vegyél fel hitelt! Letölthető feladat feladat Hitelfelvétel személyi feltételei feladat Hitelfedezet HITELTÍPUSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Hitelek különböző életkorban feladat Bármire vagy megadott célra? feladat Hiteltípusok feladat Kakukktojás feladat Diákhitel feladat Felvett hitelek alakulása feladat Speciális finanszírozás feladat Hitelfajták A HITEL ÁRA Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Kamat feladat Betéti kamat hitelkamat feladat Hiteleznél? feladat Infláció és hitelezés feladat Mennyibe kerül a hitel? - Projektfeladat feladat Hiteltípusok kamatai feladat A hitel költségei feladat Amire érdemes figyelni feladat A reklámokon túl feladat A kamatláb nagysága feladat Hitelekről dióhéjban feladat Kisebb- nagyobb feladat Ki vagyok én? (TÁMOP / ) 2 / 55

3 4.4. A JÖVŐ KOCKÁZATA Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat A hitelfelvétel kockázata feladat A jövő bizonytalansága feladat A hitel törlesztése feladat KHR lista feladat Rejtvény Összefoglaló kérdéssor Hitelből vagy kölcsönből? című témakörhöz (TÁMOP / ) 3 / 55

4 4. HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A témakör célrendszere A témakör átfogó célja Az egyes hitelfajták igénylési, felhasználási lehetőségeinek, költségeinek megismerése. A hitelfelvétel kapcsán felelős döntés képességének kialakítása. A témakör pedagógiai céljai A témakör célja a hitelfelvétellel kapcsolatos attitűd formálása, tudatos pénzügyi mérlegelés kialakítása. Fontos, hogy a tanulók megismerjék az egyes hiteltípusokat. Különbséget tudjanak tenni szabad felhasználású és kötött felhasználású hitelek között. Körültekintően mérlegeljenek hitelfelvételkor. Tudják, hogy milyen költségei vannak a hiteleknek, hogyan kell a törlesztőrészletet kiszámítani. Ismerjék, hogy milyen lehetőségeik vannak, ha késedelmesen vagy egyáltalán nem tudják visszafizetni a hitelt. Átfogó cél az, hogy a diákok megismerjék, és helyesen használják a hitelezéssel kapcsolatos fogalmakat, lehetőségeket. Olyan szempontokat kapjanak, amelyekkel önállóan is képesek lesznek eldönteni, mikor és milyen feltételekkel vegyenek fel kölcsönt Addig nyújtózkodj Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez Földünk környezetünk Földrajz A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. Témakör: 1.Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 5 Családi költségvetés) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegység: 2. Miért érdemes megtakarítani?) 5. Készpénz vagy bankkártya? (Tanegység: 2. A bankrendszer (TÁMOP / ) 4 / 55

5 A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak felépítése) A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a hitelfelvétel lehetőségeit, áttekinteni a pénzügyi rendszer szereplőit, feladataikat a hitelezési folyamat során. 2 tanóra alatt lehet feldolgozni az anyagot és további kétszer 1 órát igényel a házi feladat. hitel, kölcsön, kamat, bank, kereskedelmi bank, jegybank, hitelügylet szereplői, hitelezési ügylet folyamata, megtakarítások és hitelek összehasonlítása, hitelfelvétel személyi feltételei, fedezet, valuta, deviza A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a gazdaság résztvevőit; - a bankrendszer felépítését. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - számítógép és böngészőprogram önálló használatára; - ismeretek önálló feldolgozására, értelmezésére. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - megismerik a pénzpiac működését; - megismerik a hitelezési folyamat résztvevőit, szerepüket. Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodnak: készségek - szövegértés, hasonlóságok és különbségek értékelése; - elköteleződés egy álláspont mellett, érvelés. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység több tantárgy oktatása során is használható, hiszen a földrajz és történelem tantárgyak keretében a pénzpiac szereplőit, intézményrendszerét, a hitelezés viszonyait, feltételeit taníthatjuk meg a tanegység feldolgozásával. A feladatok feldolgoztatása jellemzően egyéni vagy pármunkában ajánlott, helyenként tanári magyarázattal kiegészítve. A tanegység első két feladatának célja a témára való ráhangolás, az előzetes ismeretek mozgósítása, illetve a motiválás. Egyéni megoldásra javasolt, tanári instrukció nem szükséges. (TÁMOP / ) 5 / 55

6 feladat Mi a hitel? A feladat egyszerű párosítási feladat alapvető hitelezési fogalmak (hitel, kamat, bank) tisztázására alkalmas. Mindennap használatos fogalmakról van szó, azonban kitérhetünk arra, hogy a hitelezés lényege alapvetően pénzösszeg kölcsönzése, de vállalatok esetén kereskedelmi hitelnek nevezzük a pénzösszeg késedelmes átutalását. (TÁMOP / ) 6 / 55

7 feladat Írók, költők a hitelről A feladat hitellel kapcsolatos idézetei kapcsolódási lehetőséget jelentenek az irodalom tantárgyhoz. Feladatként adható, hogy a tanulók páros munkaformában beszéljék meg, hogy az idézetek jelentésével mennyire értenek egyet. (TÁMOP / ) 7 / 55

8 feladat Hitellel vagy anélkül? A feladat egy vitatémát nyújt, hogy a tanulók hitellel kapcsolatos attitűdjeit ütköztetni tudjuk. Ahhoz, hogy jól éljek, pénzre van szükségem, akár olyan áron is, hogy hitelt veszek fel. Kérhetjük a feladat megoldását írásban is, de órán a véleményvonal alkalmazásával is megoldathatjuk. Ebben az esetben a tanulókat sorakoztassuk fel egy képzeletbeli vonal mentén, ahol egyik végpont a teljesen egyetértek, míg a másik végpont a nem értek egyet lesz. Kérjük meg őket, hogy hajlítsák be a véleményvonalat, és az így egymással szembekerülő tanulók kölcsönösen megvitathatják a más véleményen lévő társukkal az álláspontjukat. Az elméleti rész áttekintésekor érdemes a megtakarítások és hitelek előnyeiről, hátrányairól beszélgetni. Ehhez válogathatunk az 1. Gazdálkodsz a pénzzel? témakör, valamint a 2. Megtakarítás a jövőért témakör vonatkozó tanegységeiből. (TÁMOP / ) 8 / 55

9 feladat A hitelekről általában A feladat egyszerű választást igényel, amit a tanulók egyénileg dolgozhatnak fel. Érdemes lehet a feladat kapcsán a bankrendszer tagolódását, az egyes szintek feladatait átismételni az 5. Készpénz vagy bankkártya? témakör 2. A bankrendszer felépítése tanegysége segítségével. Mivel a tananyag elsősorban a lakossági hiteleket helyezi a középpontba, így itt lenne érdemes a vállalati, az állami, önkormányzati hitelfelvétel okairól is beszélni. (TÁMOP / ) 9 / 55

10 feladat Megtakarítók, hiteligénylők, bankok A feladat önálló feldolgozásra ajánlott, mert formatív jelleggel visszajelez arról, hogy a tanulók a bankrendszer működését megértették- e. Mind történelem mind fölrajz órán használható a pénzvilág alapvető folyamatainak, a pénzpiac működésének ellenőrzésére. (TÁMOP / ) 10 / 55

11 feladat Adós, hitelező, kezes A feladat ismeretátadó feladat, amelyben az adós adóstárs, kezes dologi adós kifejezések jelentését ismerhetik meg a tanulók. A 4. definíciónak nincs megfelelő párja, ez a bankokra vonatkozó állítás. (TÁMOP / ) 11 / 55

12 feladat Hitelfelvétel A feladat a hitelfelvételi folyamat lépéseinek átgondolására alkalmas sorba rendezési feladat. 1. A családi költségvetés áttekintése lépésnél használhatóak a Gazdálkodsz a pénzzel? témakör 5. Családi költségvetés tananyagegység feladatai. 2. Tájékozódás a pénzintézetek honlapján esetén a kereskedelmi bankokkal kapcsolatos ismereteket lehet feleleveníteni. (TÁMOP / ) 12 / 55

13 feladat Spórolni vagy hitelt felvenni? A csoportosítási feladat alkalmas a hitelek és megtakarítások előnyeinek, hátrányainak összehasonlítására, így a látásmód szélesítésére. Alkalmazható a témakör végén, szummatív jelleggel, de akár bemeneti feladatként is. (TÁMOP / ) 13 / 55

14 feladat (Ne) Vegyél fel hitelt! Letölthető feladat A letölthető feladat a tanulók látásmódját segíti azáltal, hogy a hitelfelvétel ellentmondásosságát több oldalról is megközelíthetik. A megoldás során dolgozhatnak önállóan vagy párban is. A reklámok kivitelezés módja nyitott, bármilyen megoldást választhatnak a tanulók a kézi rajztól a számítógépes grafikáig. A cél az, hogy kifejezőek és tartalmasak legyenek a reklámok feladat Hitelfelvétel személyi feltételei A feladat többszörös választást igénylő feladat, egyéni feldolgozásra alkalmazható. Előzetesen ajánlott az előforduló fogalmak szóbeli átbeszélése: cselekvőképesség, korlátozott cselekvőképesség, minimálbér, balesetbiztosítás, életbiztosítás. (TÁMOP / ) 14 / 55

15 (TÁMOP / ) 15 / 55

16 feladat Hitelfedezet Az egyszeres választást igénylő feladat új ismeretek szerzésére alkalmas. Célja a fedezet fogalmának, jelentőségének, sajátosságainak megértése. (TÁMOP / ) 16 / 55

17 4.2. Hiteltípusok Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Földünk környezetünk Tantárgy (01) Földrajz Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, kapcsolódása (01) intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása. Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi- gazdasági folyamatok megismerése iránt. Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a vállalkozó szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítása. Műveltségi terület (02) Ember és társadalom Tantárgy (02) Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, kapcsolódása (02) tőke, árfolyam). A tanegység kapcsolódás Témakörök: más tanegységekhez 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 5. Családi költségvetés) 5. Készpénz vagy bankkártya? (Tanegység: 2. A bankrendszer felépítése) 4. Hitelből és kölcsönből? (Tanegység: 4. A jövő kockázata) A tanegység céljai Szempontok bemutatása, amelyek alapján mérlegelni kell hitelfelvétel esetén. Milyen feltételek mellett igényelhetők az adott célra felhasználható hitelek. A szabadfelhasználású és a kötött felhasználású hitelek előnyeinek és hátrányainak megkülönböztetése. Időigény (perc / tanóra) 2 tanóra és 1 tanóra otthoni kutatómunka az elméleti rész áttanulmányozásához. Kulcsfogalmak kötött felhasználású, szabadfelhasználású hitelek, folyószámlahitel, hitelkártya, személyi kölcsön, szabadfelhasználású jelzásloghitel, diákhitel1, diákhitel2, diákhitel2, gépjárműhitel (TÁMOP / ) 17 / 55

18 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a gazdaság résztvevőit; - a bankrendszer felépítését; - a pénzpiac működését; - a hitelezési folyamat résztvevőit, szerepüket. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - számítógép és böngészőprogram önálló használatára; - ismeretek önálló feldolgozására, értelmezésére; - szövegértés, hasonlóságok és különbségek értékelése a feladatokban szereplő élethelyzetekről; - elköteleződés egy álláspont mellett, érvelni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - hiteltípusok jellemzőinek ismerete - felhasználási lehetőség, - felvehető összeg, - futamidő, - költség, - előny. Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodnak: készségek - szövegek, táblázatok elemzése, - összehasonlítás, - adatsor elemzése. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység több tantárgy oktatása során is használható, hiszen, a földrajz és történelem tantárgyak keretében is cél a tanulók érdeklődésének felkeltése a napi pénzügyi- gazdasági folyamatok iránt. A feladatok feldolgoztatása jellemzően egyéni vagy pármunkában ajánlott, helyenként tanári magyarázattal kiegészítve. (TÁMOP / ) 18 / 55

19 feladat Hitelek különböző életkorban A feladat célja, hogy a tanulók érzékeljék, hogy minden életkorban adódnak nagyobb összegű kiadások. A összehúzós feladat esetén az életkorokban igényelt termékek és azok forrásául felhasználható hiteltípusok párosítása lehetséges. A termékek csak kiragadott példák, amelyek több életkorhoz is kapcsolhatók lennének, de csak egy megoldás lehetséges. A feladat célja, hogy a tanulók találkozzanak az egyes hitelfajtákkal, megteremtve ezzel az érdeklődést, hogy ezekről több ismeretet szerezzenek. (TÁMOP / ) 19 / 55

20 Elméleti összefoglaló Az elméleti összefoglaló áttekintő képet ad a hiteltípusokról. Két nagy csoportba sorolva mutatja be a hitelfajtákat: szabad felhasználású hitelek és kötött felhasználású hitelek. Az egyes hitelek esetén tartalmazza a táblázat, hogy milyen célra vehető igénybe a hitel, milyen összeg vehető fel, milyen futamidőre, milyen költségei vannak a hitelnek és milyen előnnyel járnak. A sok szempont miatt a táblázat nagy méretű, azonban ez a forma teszi lehetővé, hogy az egyes hitelfajták összehasonlíthatóak legyenek, ezzel megteremtve a lehetőséget a mérlegelésre az egyes hitelfajták között. A táblázat letölthető formában. Kinyomtatva segítheti a tanulók munkáját feladat Bármire vagy megadott célra? A feladat az elméleti összefoglaló táblázathoz kapcsolódik. Egyéni feldolgozásra ajánlott, azt segítve, hogy a tanulók különbséget tudjanak tenni szabad felhasználású hitelek és kötött felhasználású hitelek között. (TÁMOP / ) 20 / 55

21 feladat Hiteltípusok A feladat keretében sajátíthatják el a tanulók az egyes hitelfajták jellemzőit. Ez a párosítási feladat egyéni feldolgozásra ajánlott, akár ellenőrző feladatként is, hogy az egyes hitelfajták jellemzőit mennyire ismerik a tanulók. (TÁMOP / ) 21 / 55

22 feladat Kakukktojás A feladat célja, hogy a diákok az egyes hitelfajták jellemzőit ismerve kiválasszák a sorból az oda nem illőt. Egyéni megoldásra ajánlott ez a párosítási feladat. (TÁMOP / ) 22 / 55

23 feladat Diákhitel A feladat esetén a tanulók a Diákhitel1 és Diákhitel2 különböző és azonos tulajdonságait kell, hogy meghatározzák. Az elméleti összefoglaló táblázat értékeléséhez kapcsolódhat a feladat, de akár a tanegység elején ismeretfeltáró feladatként is alkalmazható. A feladatot egyénileg vagy pármunkában célszerű megoldatni. Mindenképpen érdemes időt szánni arra, hogy a tanulók véleményeit is ütköztessük a diákhitel felvételével kapcsolatban. (TÁMOP / ) 23 / 55

24 feladat Felvett hitelek alakulása A feladat célja, hogy a grafikont elemezve a tanulók lássák a lakossági hitelfelvétel tendenciáját és a változások mögött meghúzódó okokat. A grafikon alapján az állításokról kell eldönteni, hogy igazak- e. Házi feladatként megkérhetjük őket, hogy keressenek további híreket a háztartások hitelállományának alakulásáról. Az árfolyamváltozások hatásairól a Hitelből és kölcsönből témakör 4. A jövő kockázata tanegysége tartalmaz további feladatokat. (TÁMOP / ) 24 / 55

25 feladat Speciális finanszírozás A feladat esetén finanszírozással kapcsolatos fogalmakkal ismerkedhetnek meg a diákok. A lízing speciális finanszírozási forma, amelyet gyakran használnak a háztartások, ezért adhatunk ezzel kapcsolatos további információgyűjtési feladatot. Fontos, hogy a nem helyes megoldások jelentésének is nézzenek utána a tanulók. (TÁMOP / ) 25 / 55

26 feladat Hitelfajták A feladat a szummatív értékelés eszközeként alkalmazható, mert az egyes hitelfajták jellemzőinek ismeretében oldható meg. Listából egyszeres választással kell megadni a jó választ, egyéni feldolgozással. (TÁMOP / ) 26 / 55

27 4.3. A hitel ára Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, árfolyam) Matematika Matematika Kamatos kamat számítás. Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai. Az egyéni döntés felelőssége: az eladósodás veszélye. Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás). Témakör: 5. Készpénz vagy bankkártya? (Tanegység: 2. A bankrendszer felépítése) A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal a hitel költségeinek és a törlesztőrészlet számítási módjait. Kapjanak reális képet a tanulók, hogy a hitelfelvétel milyen anyagi terhet ró a hiteladósra. Fontos, hogy ezek az ismeretek megalapozzák későbbi felelős pénzügyi döntéseiket. 2 tanóra, valamint 1 óra otthoni kutatómunka betéti kamat, hitelkamat, jegybanki alapkamat, THM és összetevői, infláció A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a gazdaság résztvevőit, a bankrendszer felépítését, - a pénzpiac működését, - a hitelezési folyamat résztvevőit, szerepüket, - hiteltípusok jellemzőit, felhasználási lehetőségeiket, felvehető összeg mértékét, futamidő nagyságát, költségeket, előnyöket. (TÁMOP / ) 27 / 55

28 Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - matematikai alapműveletek elvégzésére, - számítógép és böngészőprogram önálló használatára, - ismeretek önálló feldolgozására. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - értelmezni tudják a különbséget a betéti és hitelkamat, illetve az alapkamat között, - értik a THM szerepét, összetevőit, - különbséget tudnak tenni az egyes hitelfajták költségeit között. Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodnak: készségek - ismeretek önálló értelmezése, - összehasonlítás, - grafikonelemzés, következtetés, - számításos feladatok gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység több tantárgy oktatása során is használható, hiszen, a történelem és matematika tantárgyak keretében is cél a tanulók érdeklődésének felkeltése a hitel költségei, a törlesztés módjai iránt. A feladatok feldolgoztatása jellemzően egyéni vagy pármunkában ajánlott, helyenként tanári magyarázattal kiegészítve, építve a tanulók önálló információgyűjtési kedvére. (TÁMOP / ) 28 / 55

29 feladat Kamat A elnevezésű feladat célja ismeretmozgósítás a hitelekkel, kamatokkal kapcsolatban. Az igaz- hamis állításokat egyénileg oldhatják meg a tanulók. (TÁMOP / ) 29 / 55

30 feladat Betéti kamat hitelkamat A feladat célja, hogy a betéti kamat, hitelkamat és a jegybanki kamat között különbséget tudjanak tenni a diákok. A feladat egyéni megoldásra ajánlott, de előtte átismételhetjük a bankrendszer felépítést a 5. Készpénz vagy bankkártya? témakör 2. A bankrendszer felépítése tanegysége alapján. Az egyes kamatok nagyságát befolyásoló tényezőket, illetve az ezek közötti összefüggéseket is felvázolhatjuk a diákoknak. (TÁMOP / ) 30 / 55

31 feladat Hiteleznél? A feladat célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy a hitel futamideje és a kamat nagysága között összefüggés áll fenn. Az éves kamat nagyságát kell először meghatározni, majd a havi, illetve a napi kamat nagyságát, amitől alacsony összege miatt tekintünk el. (TÁMOP / ) 31 / 55

32 feladat Infláció és hitelezés A feladat esetén először az infláció fogalmát kell megismertetni a diákokkal. Fontos, hogy lássák, hogy az árak változása kihatással van pénzünk értékére. Az előzetes ismeretek alapján egyénileg megoldható a feladat. Elméleti összefoglaló Összefoglalja, hogy a THM, amely alapján a hitelek költségeit összehasonlítjuk, milyen díjakat foglal magában, és milyen költséget nem vesznek figyelembe meghatározásakor. A szöveg elolvasása házi feladatként is feladható a letölthető feladattal együtt. (TÁMOP / ) 32 / 55

33 feladat Mennyibe kerül a hitel? - Projektfeladat A letölthető feladat a mintacsaládok esetén tartalmaz esetleírásokat, amelyekből kiderül, hogy nagy összegű kiadásaik finanszírozásához milyen típusú hitel kell felvenniük. A pénzintézetek honlapjáról kell a diákoknak információt gyűjteni, hogy mekkora THM, milyen feltételek mellett kínálják ezeket a hiteleket feladat Hiteltípusok kamatai A feladat grafikonon szemlélteti az egyes hitel típusok kamatainak alakulását. A feladat kapcsán a pénzintézetek honlapjáról begyűjtött információk alapján lehet megoldani a feladatot. (TÁMOP / ) 33 / 55

34 feladat A hitel költségei A feladatban egy konkrét példán tovább gyakoroltatható, hogy mely költségek számítanak bele a THM, illetve ezen felül még milyen költségek terhelik a hiteladóst. A feladatot feldolgozhatják a diákok egyénileg is, ha szeretnénk visszajelzést kapni, de pármunkában is megoldatható gyakoroltatási céllal. (TÁMOP / ) 34 / 55

35 feladat Amire érdemes figyelni A feladat megoldása előtt tájékozódjunk, hogy a tanulók mennyire ismerik a pénzintézetek hirdetéseit. Az igaz- hamis állításokat tartalmazó feladat az ingyen hitel, amely a 0 %- os THM közötti különbségre épül. Ez ráirányítja a tanulók figyelmét arra, hogy hitelfelvétel esetén körültekintően járjanak el. (TÁMOP / ) 35 / 55

36 feladat A reklámokon túl A feladat jó tanácsokkal szolgál a tanulók számára, hogy mire figyeljenek hitel felvételkor. Az ehhez kapcsoló egyszeres választást igénylő feladatot egyénileg javasolt megoldani a tanulóknak. (TÁMOP / ) 36 / 55

37 feladat A kamatláb nagysága Afeladat megoldása előtt célszerű átismételni a Betéti kamat hitelkamat feladatban megtanult összefüggéseket a bankrendszerről és a kamatlábak alakulásáról. Ha már a tanulók számára egyértelműek az ismeretek, akkor értékelési céllal is megoldathatjuk a feladatot. A Monetáris Tanács működéséről, legutóbbi kamatdöntésének hátteréről kiselőadást is tarthat egy diák. (TÁMOP / ) 37 / 55

38 feladat Hitelekről dióhéjban A feladat a szummatív értékelés eszközeként is használható, mert a tanulóknak a hitelezéssel kapcsolatos összefüggéseket is már ismerniük kell. Az összehúzós feladat egyéni feldolgozásra ajánlott. (TÁMOP / ) 38 / 55

39 feladat Kisebb-nagyobb A feladat esetén a kamatlábak nagysága között kell nagyságrendi viszonyt felállítani. A megoldáshoz a tanegység korábbi feladatainak előzetes megoldása szükséges. Ekkor szummatív értékelésre is szolgálhat a feladat, de elképzelhető, hogy a tanegység elején oldatjuk meg motiváló feladatként. (TÁMOP / ) 39 / 55

40 feladat Ki vagyok én? A feladat egyszeres választást igényel, amit pármunkában is elvégezhetnek a diákok. Az egyik tanuló egyenként felolvassa a mondatokat, és ez alapján kell társának kitalálnia a fogalmat, miközben ő rajzolja az akasztófát. A feladat célja megismertetni a tanulókat a kondíciós lista fogalmával. A feladatot önálló információgyűjtésként is kiadhatjuk, melynek célja, hogy a tanulók képesek legyenek egyes pénzintézetekről önállóan információt gyűjteni. (TÁMOP / ) 40 / 55

41 4.4. A jövő kockázata Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása. Témakörök: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 5 Családi költségvetés) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegység: 2. Miért érdemes megtakarítani?) 3. A biztosítás biztonság (Tanegység: 1. Általános ismeretek a biztosításokkal kapcsolatban) A tanegység átfogó célja megismertetni a tanulókkal hitelfelvétel kockázatait. A tanegység bemutatja, hogy mi a devizahitel, milyen kockázatai lehetnek, és hogyan lehet ezek ellen védekezni, valamint fizetésképtelenség esetén milyen megoldások jöhetnek szóba. 1 tanóra futamidő, szerződésmódosítás, végtörlesztés, lineáris törlesztési mód, annuitásos törlesztési lehetőség, devizahitel, deviza alapú hitel, árfolyamváltozás A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a gazdaság résztvevőit; - a bankrendszer felépítését; - a pénzpiac működését; - a hitelezési folyamat résztvevőit, szerepüket; - a hiteltípusok jellemzőit (felhasználási lehetőség, felvehető összeg, futamidő, költség, előny); - a különbséget a betéti és hitelkamat, illetve az alapkamat között; - a THM szerepét, összetevőit; - az egyes hitelfajták költségeit. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - matematikai alapműveletek elvégzésére; - számítógép, és böngészőprogram önálló használatára. KIMENETI ISMÉRVEK (TÁMOP / ) 41 / 55

42 Kimeneti ismeretek Kimeneti készségek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a hitel visszafizetésének kockázati tényezői, és ezek csökkentési lehetőségei; - devizahitel és devizaalapú hitel közötti különbségek. A tanulók a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodnak: - ismeretek önálló értelmezésére, összehasonlítás, következtetés, számításos feladatok gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység a földrajz tantárgy oktatása során használható a hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerésére. Fontos, hogy a diákok megszerezzék a pénzügyi döntések mérlegelési képességét, ezért a feladatok feldolgoztatása jellemzően egyéni vagy pármunkában ajánlott, helyenként tanári magyarázattal kiegészítve. (TÁMOP / ) 42 / 55

43 feladat A hitelfelvétel kockázata A feladat részben korábban megtanult hitelezési ismeretekre épül, amelyek az időtényező fontosságát hangsúlyozzák, másrészt új ismeretekhez teremtenek motivációt. Az állítások igazságtartalmának eldöntése egyéni megoldásra alkalmas. (TÁMOP / ) 43 / 55

44 Elméleti összefoglaló A tanulók a leírtakat egyénileg is értelmezhetik, vagy hármas csoportokat alakítva is feldolgozhatják. Ebben az esetlen az első tanuló a törlesztés lehetséges módjait magyarázza el társainak, a második tanuló azt ismerteti, hogy milyen lehetőségei vannak annak, aki nem tudja törleszteni a hitelét, a harmadik tanuló a devizahitelek sajátosságait kutatja feladat A jövő bizonytalansága A feladat olyan eseményeket sorol fel, amelyek a hiteladós anyagi helyzetének rosszabbodását eredményezhetik, vagy a külső események hátrányosan érintik. A többszörös választást igénylő feladat célja, hogy ráirányítsuk a tanulók figyelmét, hogy óvatosan mérlegeljenek a hitelfelvételkor. Egyéni feldolgozásra ajánlott a feladat, de további példák gyűjthetők csoportmunkában. (TÁMOP / ) 44 / 55

45 feladat A hitel törlesztése A feladat megoldása a Magyar Nemzeti Bank honlapján megtalálható hitelkalkulátor használatával lehetséges. A feladat új ismeretek feldolgozására alkalmas: a törlesztőrészlet számítási módja, türelmi idő meghatározása. Egyéni munkával célszerű megoldatni a feladatot. (TÁMOP / ) 45 / 55

5. vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek. Igénybe vehető-e állami kamattámogatás lakáscélú hitelre?

5. vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek. Igénybe vehető-e állami kamattámogatás lakáscélú hitelre? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 5. Vizsgatárgy: 5.1. Hiteltípusok 5.1.1. Lakáscélú Milyen célra lehet felhasználni a lakáscélú Válasz A: Bármilyen célra, a hitel neve csak azt jelzi, hogy

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.08. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.08. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.08. havi tartalmakhoz Felkészülés a szeptemberi új évre. Gyerekek iskolakezdése, felsőoktatási tanulmányok elkezdése, álláskeresés, változtatás. Mennyibe kerül

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank Köszöntő A pénz nem boldogít, járja a mondás, még ha így is van, akkor nem is kell vele foglalkozni?! Ha tisztában vagyunk azzal, miként működik a pénz világa, mikor és mire kell figyelnünk, sokkal egyszerűbbé

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A HITELEZÉS PROBLEMATIKÁJA NAPJAINKBAN A DEVIZAHITELEK TÜKRÉBEN KÉSZÍTETTE: BARANYI

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

A banknak sok pénze van, de az mind másé.

A banknak sok pénze van, de az mind másé. A bank A banknak sok pénze van, de az mind másé. Ha már van félrerakott pénzed, vagy ha van jövedelmed, felmerül a kérdés, hol tároljad. Malacperselyben? Szalmazsákban? Minden megoldás használható, csak

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

MUNKAANYAG. Korondi Ibolya. Lakossági ügyfelek. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)

MUNKAANYAG. Korondi Ibolya. Lakossági ügyfelek. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) Korondi Ibolya Lakossági ügyfelek A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN FHB RUGALMAS KÖLCSÖN AMIT AZ FHB RUGALMAS KÖLCSÖNRŐL TUDNI ÉRDEMES. nincs árfolyamkockázat! Az FHB Rugalmas Kölcsön forint alapú, így a havi törlesztőrészlet nagyságát nem befolyásolja az árfolyam alakulása.

Részletesebben

VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS. Segítség vállalkozásod felépítéséhez

VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS. Segítség vállalkozásod felépítéséhez VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS Segítség vállalkozásod felépítéséhez Bízz az álmaidban, és mi segítünk megvalósítani azokat, hogy Te is Magyarország sikeres fiatalja, elismert vállalkozóinak egyike lehessél!

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezető: DR. LIGETI SÁNDOR egyetemi

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

A bankok ingatlanfedezetű devizahiteleinek összehasonlító elemzése

A bankok ingatlanfedezetű devizahiteleinek összehasonlító elemzése Szabályozási, elemzési és nemzetközi igazgatóság Elemzési és kutatási főosztály A bankok ingatlanfedezetű devizahiteleinek összehasonlító elemzése 2005. november Az elemzés készítése során a PSZÁF az érintett

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Hogyan válhatok befektetővé?

Hogyan válhatok befektetővé? Hogyan válhatok befektetővé? 1 dr. Tatár Attila Hogyan válhatok befektetővé? Rövidített kiadás Írta: dr.tatár Attila Frissítve: 2014.október Hogyan válhatok befektetővé? 2 dr. Tatár Attila Tartalomjegyzék

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben