Segít a Négylábúak Szeretete. dolgozat. írta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segít a Négylábúak Szeretete. dolgozat. írta:"

Átírás

1 1 Segít a Négylábúak Szeretete dolgozat írta:

2 2 AZ ÁLLATASSZISZTÁLT TERÁPIÁK ALAPJAI (kutyaterápia) Az állatasszisztált terápia helye a terápiák rendszerében meghatározott, állatokkal végzett, és/vagy állatok bevonásával facilitált 1 terápiák gyakorlata a hosszú ideig kórházban fekvők, idősotthoni ellátása (AAA 2 ) mentális betegek, mozgásszervi betegek, értelmi fogyatékkal és/vagy halmozottan fogyatékkal élők ellátásában van. De ide tartoznak még a magatartászavaros, alkalmazkodási, vagy tanulási zavarral küzdők is (akik nemritkán a társadalmunk tünetei). Különleges terület az: idős-ellátás. Speciális ág: vakok, vagy csak közelről, az ún. ujj-olvasók előkészítése a vakvezető kutyával való kapcsolatra, külön speciális terápiás feladat autisták kutyás fejlesztése, az emberi kontaktusra való felkészítésre. MENTÁLHIGIÉNÉs ellátásban depressziósok, szorongásos kórképben szenvedők, skizofrén betegek, Down -kóros, autista spektrumzavarral, kerekes székben élő és más, nehezített mozgással küszködő embertársaink segítségére vannak a kutyáink, vagy állatasszisztált aktivitás (AAA 2 ), vagy állat-asszisztált terápia (AAT 3 ) formájában. Alapja nem a kutya, az etológia és a terápiás eljárás: hanem a FELSZABADÍTÓ ÉLMÉNY, az ÉRZELEM TELI foglalkozás. Ép gyerekközösségben a kutya (érzelmileg hangsúlyos helyzetek, megváltoztatandó szociális interakciók) szintén segít a szocializációs feladatok megoldásában. A kutyás terápia kizárólag interdiszciplináris dimenziókban ragadható meg, a biológia, az etológia, a kommunikáció és a pszichológiai-gyógypedagógiai területek egybe vonásával. A terápia lényege: testi-lelki-szociális változások indukálása, ezen túl, egy speciális terület (mozgás, kommunikáció, empátiás figyelem stb.) fejlesztése. A terapeuta az elfogadás alapattitűdjéből jut el a változást erősítő és lehetővé tevő folyamatirányító szerepkörbe. A testi-lelki gyógyulás lényege: felülemelkedni egy csapáson/ baleseten/ váláson/ érzelmi megrázkódtatáson, / fejlődésbeli elmaradáson, tehát a: TERÁPIA = [módszeres folyamatirányítással elért] VÁLTOZÁS Sérült, fogyatékos embertársaink manapság gyakran élnek habilitációs kutya segítségével, mint amilyen pl. a vakvezető kutya, az epilepsziát előre jelző kutya. Az esélyegyenlőség sajnos azonban ma még inkább csak tendencia, mint megvalósult joggyakorlat. Így a kutyákkal (legyen az segítő kutya) kapcsolatos előítélet miatt olykor nem engednek vakot boltba, gyógyszertárba, vagy épp közlekedési eszköz igénybe vételére. A terápia az ÉLMÉNYekre (pl. engem nem simogat senki, jaj, nem tudok kerekesszékben jól mozogni, stb.) fókuszol, jól, nem sértő módon tükrözi - értelmezi a kliens aktuális állapotát, és terápiás tervet készít, mit, milyen módon, mennyi ideig fog fejleszteni, s mik a reális terápiás célok? Az élmény a lényeg, az élmény gyógyít! A terápiás szerződés azt jelenti, megbeszéljük a klienssel (szülő, törvényes képviselő), milyen együttműködést várunk, hogy milyen gyakran kell járnia az adott fejlesztésre, és tudatosítjuk, a terápiában a kutyás felvezető csak segít, de a kliens erőfeszítésére is szükség van! (Az együttműködés, a kapcsolat! megteremtése.) 1 Segített, serkentett, működést olajozottabbá tett 2

3 3 AZ ÁLLAT-ASSZISZTÁLT TERÁPIÁK MAGATARTÁS-LÉLEKTANI ALAPJAI (ember és kutya) azonos etológiai egységei analógiák helyzetfelismerés különböző viselkedési formák kialakítása tanulás, a kutya pedagógiai nyitottsága 2 tudatolvasási képesség megértés együttműködési készség kialakítása emberekkel állatokkal való harmonikus kapcsolat szociábilitás a felvezetővel való szoros munkakapcsolat engedelmesség, feladattudat rendszeres nevelés és gyakorlás 3, de jutalmazással feladattudat sikerélmény tárgyállandóság bizalom együttműködés szociális ügyességek tréningje sok ember jelenlétének tűrése más kutyák jelenlétének tűrése (gazdára-orientáltság] idegenek iránti semlegesség figyelem fókuszolása egy emberre, vagy csoportra tárgyak/ hangok, sok ember nem váltanak ki félelmet vetélkedés ÉS együttműködés játék engedelmesség, más kutyák elfogadása utazás járműveken mozgási feladatok mozgás tárgyakkal spontán társas együttlét: AAA 4 segítő mozgás emberekkel kommunikáció és gyakorlatok klienssekkel: AAT 5 speciális képességek kialakítása: társnak lenni (családtag) vakvezetés, mentés, kábítószer keresés, jelzés, őrzés-védés epilepszia előre jelzése földrengés előre jelzése 2 Ez fajtabélyeg, s vitathatatlan tény. Papagájok, emberszabású majmok+orángután, delfinek és kutyák kognitív képességei vitathatatlanok. Ezt minden gazda tudja is, de az etológia csak késve tudja igazolni e tapasztalatokat. 3 kondicionálás, idomítás, ismétlés is ide tartozik, de a nevelés kifejezés ennél többet takar, és kutyák esetében a nevelés szó használata indokolt. 4 Animal Assisted Activities = állat-asszisztált tevékenységek 5 Animal Assisted Therapy = állat-asszisztált gondozás 3

4 4 MI AZ, AMIT A TERÁPIÁS KUTYÁKRÓL FELTÉTLENÜL TUDNI KELL? A feltétlen kifejezésen azt értjük, ami a kutyát, jól nevelt kutyát, de legelébb; a terápiás célokra kiképzett kutyát alkalmassá teszi a terápiás célokra. Az alábbiakban nézzük, mik azok -az egyébként objektív teszteljárással megállapítható- sajátosságok, amiért a kutya évezredek óta velünk él? szelídség - szociábilitás, érzelmi kötődés, raport az emberrel hasonló kommunikációs mód (testbeszéd, gesztusrendszer, dialógus-készségre [beszédhelyzetek] nevelés), tudatfókuszolási képesség 6,!a kézmutatás irányának követése!, jó mentális reprezentációk 7, egyértelmű kommunikációs megnyilvánulások, érzelmek testbeszéde, szociális helyzetek elvárható modelljei: asszertivitás 8, együttműködés, dominancia, szubdominancia 9, együtt-lét, feladathelyzet. taníthatóság feladattudat és hosszú távú emlékezet (a szavakra, szabályokra) rugalmas (plasztikus) magatartás (pl. a vakot vezeti [dominál], de otthon már újra a vak személy lesz a domináns, a falkavezér, s ezt a kutya tudja is, hagyja is.) epizodikus emlékezet, fejleszthetőség együttműködés a kutya az egyik, pedagógiailag leginkább képezhető faj Az állatasszisztált terápia lényege: ETOLÓGIAI VISELKEDÉSMINTÁK ANALÓGIÁK HUMÁNETOLÓGIAI MAGATARTÁSFORMÁK + AZ ÁLLATTAL VALÓ INTERAKCIÓK, + A KUTYA MEGVÁLTOZTATJA MAGATARTÁSREPERTOÁRJÁT, NYITOTT LESZ AZ EMBERRE, + A FELADATOK ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ TERÁPIÁS HATÁSAI A kutyák a fentiek alapján- számos, az emberi magatartáshoz hasonló viselkedési mintát mutatnak-, mi is falkalények vagyunk. A falkát szociális hálózat és jellegzetes viselkedési minták, de ; ún. kognitív viselkedés is jellemzik. Ahogy Arisztotelész megfogalmazta; az ember ζώον πολιτικόν (zóon politikon = társas állat). De egyszersmind ζώον λóγον έχóν (zóon lógon ékhón = ésszel bíró állat) is. A kognitív (észbeli, logikus) működés alapjai már állatoknál, pl. delfineknél, kutyáknál is meg van, az ember (aki státuszbizonytalan, mert már nem a természet része) nárcisztikus fölénye, miszerint a teremtés (evolúció?) csúcsa, ma már kétségbe vonható. Társaság nincs kommunikáció, szabályok nélkül. Az élőlények társas viselkedésével külön tudományág, az etológia foglalkozik. A társas érintkezésben és társas életben számos olyan helyzet van, ahol nagyfokú együttműködés, tanulás-utánzás, ill. feladatmegosztás, a másik, a társ értelmezése (tehát elsődleges és másodlagos reprezentáció) zajlik. A vadászat során együtt kell működni a hajtókkal, akik a vadat a vadászok felé hajtják, míg az idősebb szukák a kölykökre vigyáznak. 6 tehetség (potencia) képesség (valamire) készség (ami már készen van, a gyakorolt képesség) 7 a külvilágról való kép az elsődleges reprezentáció, a falkatagok, társak a társak állapota, rangsora, sőt, egyéni tudásukról való belső idegrendszeri kép a másodlagos reprezentáció ami a kutya (társas állatok) tudatolvasási képességének alapját adja. Az ún. meta-reprezentáció mások fejében lévő reprezentációkat is látja, modellálja. 8 bizonyos fokú önérvényesítés, akadály esetén is, a társak elterelő viselkedése ellenében is a tárgyállandóság és a feladattudat, motiváció folytán megmutatkozó önérvényesítés. 9 alárendelt helyzet, nem feltétlenül önmegadás, az alárendelődés az együttműködés velejárója is. 4

5 5 Az állatasszisztált terápia sokkal közelebb esik a gyógypedagógiához, mint egy egészségügyi eljáráshoz. Már csak azért is, mert a kutya ún. pedagógiai receptivitása még az emberszabásúakét is felülmúlja. Ők magas fokú együttműködésre (kooperábilitás) képesek. Ki kell találni, mit érez a másik, tudja-e a másik a zsákmányállat helyét, hányadik a rangsorban?, stb. A kutyák (is) kommunikálnak, -párbeszédhelyzeteik is vannak (!) az etológusok legalább 14, jól differenciált farkas vonítást különítenek el, ill. a kutyatartók (bocsánat, de az etológusokat jóval meghaladva) jól differenciálják kutyáik különböző jelentéssel bíró ugatásait. Terápiás szemszögből nehéz lenne csak egy-két jó tulajdonságot kiemelni, most (didaktikai célból) mégis megteszem. Talán a három, legfontosabb terápiára foghatóságot adja a: szelídség, az emberi iránti bizalom, s ami több; az emberrel való együttélés képessége (genetikai - etológiai alap) tudatfókuszolás, vagy másképp: tudatolvasási képesség (mit akarnak tőlem?, mit csinálnak?, mi történik?, szociális intelligencia mit érez, mire figyel, mit akar a másik?), taníthatóság-együttműködés, önalárendelés, feladattudat tartós, megbízható, együttműködési képesség, jósolható magatartás, az agresszív cselekedet bátran kizárható Már a csecsemő kutatása során fény derült az ún. ritmikusan oszcilláló figyelemre, a csecsemő és a gondozója között kialakuló, ún.: dialógus készségre. A kutyát e nélkül nem lehet nevelni, ez a kutyával kapcsolatos humán ontogenetikai analógia. Ilyenre több példa is akad, lesz még szó róla. A társra programozottság genetika is, és kulturgénes (ún. mémekkel 10 ) való tanulás. Az egymásra hangolódásnak egyfajta zeneisége van, a ritmus = folyamatszervezés is. Ahogy korábban kimutattam, A MÁR MEGLEVŐ ZENEISÉG (akusztikus elemek szimbólummá válása + szimbólumok összekapcsolásának szabályszerűségei + absztrakció) LEHETETT A BESZÉD INDUKTORA 11, -nem pedig az evolúció jut el a zenéig. A közösségtől való tanulás csak a génektől való (hardware) nagyobb függetlenség esetén jöhet létre, és a tanulási hatékonyság jóval nagyobb. Az örökítés viszont nyelv, kultúra és nyelvi emlékezet nélkül nem mehet végbe. A kisded dialógusra való képessége azt jelenti, hogy a kommunikációban nem csupán genetikailag rögzített elemek vannak, több: a csecsemő a társ felé nyitott. Nos, ez a fajta PEDAGÓGIAI NYITOTTSÁG, sőt, dialóguskészség (tudja a csecsemő és a fejletteb eb, hogy hol, melyik beszédszünet jelenti azt, hogy most ő következik ), minden terápiás és vakvezető kutya sajátja. 10 Lásd: SusanBlackmore: The Meme Machine, Oxford University Press, Már az Australopithecus africanus és A. afarensis nemzetség koponya maradványain látható, hogyan hajlik-alakul az állkapocs, hogyan tűnik el az ún. majomredő, hogyan kisebbednek a fogak, (különösen a szemfog) és hogyan erősödik az os zygomaticum (a járomcsont) a rajta tapadó, a beszédnél is használt állkapocsizmoktól.a temporális (halántéki) lebeny lenyomata, Brocabeszédközpont, Déjernie,,alexia-agráfia központ, a parietális (fali, koponyatetői) lebeny és az ún. beszéd-kiegészítő központ lenyomatát hordozzák a fosszilis leletek. A beszédfejlődéshez kapcsolódó [primitív] agyi képletek változása, ha nehezen is, de időnként nyomon követhető majom-, s előember-, ősemberi koponyaleleteken. A zenei kommunikációs elemek indukciót jelenthettek a beszéd kialakulásában. Mi a zene? (Dunkel; 2002 Montréal-Canada, és: Hogyan teremt isten a zenéből világot, Metaelméleti Könyvek, Stratégia Kutató, 2005) 5

6 A kutyák sokkal fontosabbnak tartják az emberi segítséget, embertől kapott információt, mint az érzéki valóságot. Pl. láthatóan a másiknak adott labdát akkor is a szokásos rejtekhelyen keresik, ha látták tudják, hogy nem ott van. Nem hülyék, hanem szinte korlátlanul megbíznak az emberben. A hússal telt edény és az üres edény trénig is ezt mutatja, hiába érzi a kutya, melyik edényben van a hús, akkor is oda megy, ahova a tréner mutat, így akár az üres edényben keresi a jutalomfalatot. Mert az emberi kéz mutatása felülírja a szaglási információt (hihetetlen bizalom az ember iránt). A TUDATOLVASÁSi képesség azt jelenti, hogy a szociális kogníció elemi képessége egy magasabb szintre, a készség szintjére bontható ki belőle, azaz az állat tudja/ sejti/ érzi, mit akar a gazda; sőt, érzi-sejti-felismeri: milyen hangulatban, pszichoszomatikus állapotban van a gazda. Kutyákkal, lovakkal, delfinekkel, elefántokkal rendkívül jól lehet kommunikálni, ráadásul az embert falkatagnak tekintik. Miért jó ez? Mert bár a macska is érti, mit akar a gazda, de nem teszi meg mindig a kérést mert nagyobb az önállósága, ráadásul az embert nem igazán tekinti falkatagnak. A kommunikációra való képesség minden állat elemi tulajdonsága. A gondot az akusztikusverbális hírközlés jelenti, mert testbeszéddel, és szagmolekulákkal számos állat kommunikál. A főemlősök (primates) közül a csimpánz (pongidae) és a gorilla az, akik (és nem amik!) magasabb, ún. szimbólumolvasásra képesek. Már főemlősök (törpe csimpánz [Bonobo] és Orangutan) is képesek alapvető nyelvtani szabályalkotásra (és persze a delfinek is). A szó (szimbólum) és a jelzett tárgy összekapcsolására. Sőt, egy egyszerű mondat alapján való cselekvési séma végrehajtására. Takaró. Banán. (Fogalmak, majd cselekvési elemek: fogd a banánt, tekerd fel a takarót. Sőt, csomagold bele a banánt! FOGALMAK + CSELEKVÉSI ELEMEK összekapcsolása. Ez persze elemenkénti tanulással megy. Mindez jól alkalmazható alig beszélő értelmi fogyatékosok fejlesztésében is. A beszéd és a cselekvési séma együttese az ún. nem kreatív összekapcsolás. Erős fokban sérült értelmi fogyatékosaink (IQ 50-60) nagy része nem képes a nyitott mondatszerkesztésre, de: ebben is fejleszthetőek, vagy legalábbis (passzív) beszédmegértésük javítható! Már 3-4 éves gyerek ismerhet szóösszetételt! A fentiek kutyanevelési analógiák! Főemlőseink kb szóösszetételt ismernek.(nevelt [tehát nem csupán idomított], tanított 12 kutyák szókincse kb szóra tehető.) Az ún. nyitott mondatok a komplikáltság (szinte végtelen üzenet) lehetőségét és a nyelvi differenciáltságot teszik lehetővé. Az elvonatkoztatás (nagy agykéreg) képessége a nyolcadik életév felett megengedi a mennyiségi fogalmak, számok és műveletek megértését. Beszélő fogyatékosainknál beszédfejlesztést (= fogalmi gondolkodás) végzünk (az egyéni terápia logopédusi feladat = kiejtés). A beszéd (még a fecsegés is) a tanulás legelemibb formája. A nem beszélő fogyatékosainknál is beszélünk, ez szintén (!) a (passzív) beszédmegértést fejleszti! Ebben a kutyák remek partnereink -mert értik a szót, vagy ha nem magát a szót értik, de értik a szándékot, értik a szituációt. Szituativitáson (azaz, egy komplex, aktuális helyzeten) azt értjük, hogy abba a háttéri környezet, a megszokott érzékszervi minták (észrevevés) + az új információk de még a történések előrejelzése is beletartozik A viselkedésre vonatkozó információk genetikailag programozottak, da az állat egyedi tanulása sosem elhanyagolható, nagyjából a hüllőknél ez már jól megfigyelhető. A kutyáknál is elindult az a főemlősökre jellemző folyamat, hogy a genetikai program már nem tartalmaz elegendő viselkedési programot, az ún. társas tanulás, a szociális kogníció jelentőség nagyon meg nő. Akár vitális jelentőségű, mint pl. az emberi fajnál. 6

7 Így a szituativitás egy egész, nagy kontextus, amibe a nyelvi viselkedés is bele kell, tartozzon, tehát a kutya mindennemű becézése, munkáltatása, a jószághoz való puszta beszéd (= viszonyulás, reflexió, és a kimondással való tudatosítás) is szituatív (gyere ide, engedd el a labdát, kérsz vizet?, stb.) A NYELV HELYZEThez illő (és emberi viszonyokat tükröző) VISELKEDÉS (és epizodikus emlékezet!). Igen kívánatos, hogy beszéljünk a kutyához akár fölöslegesen is, és ez minden gyermeknek, fogyatékos fiatalnak, vagy épp a realitáskontrollt újra megszerző pszichotikusnak fejlesztő hatású. (1) Kapcsolatot tartunk, (2) értelmezünk, (3) a verbális aktivitás (jobb agyféltekei információk kerülnek a bal féltekébe!) mintegy: újra-szervezi azt, ami nem kimondott, nem tudatosult. Terápiás helyzetben, pl. Alma kutya kézjelre (behajlított karral, öklünket a szívünk tájára emeljük, amihez az ül vezényszó tartozik, és az ül -t mondjuk is határozottan) mindig hajlandó leülni. A gyakorlat a kommunikációt is, a kutyával (más személlyel) való szemkontaktus felvételét, és fesztelen akaratnyilvánítást, vagy együttműködést, kooperációt fejleszti. Mozgássérülteknél és verbálisan nehezen kommunikálóknál a kézjeles kommunikáció külön fejlesztési forma. Szorongós, néma, alig beszélő, vagy beszélő, de gátlásos gyerekek, érzelmileg sérült (elkerülő magatartás, bizalmatlanság) felnőttek alig néhány kutyaterápiás ülés után már láthatóan határozottabban kommunikálnak. A kutyaterápia első legfontosabb feltétele és lépése, a szemkontaktus (és a kutya min másodpercig tartó várakozó figyelme). A tartós szembe nézés sok állatnál vált ki ún. agresszív viselkedést, de hát ezt mi, emberek is csináljuk, mikor a szemünkkel büntetünk, provokálunk másokat. Mi sem szeretjük, ha tartósan megbámulnak bennünket. Ne feledjük, a kutya domesztikált, azaz háziasított állat, talán már a génjeikben is benne van: az ember társfaj. A kutyák képesek elviselni a szemkontaktust, képesek a gazda arcát felismerni, mi több, az arc változásait (grimasz, mimika) társítani tudják a gazda különböző érzelmi állapotaihoz. Láthatjuk, a kutya mesze többre képes, mint az ember, mert mi már elsősorban verbális lények vagyunk, míg négylábú társaink képesek odaadóan megtanulni az emberi kommunikációt. Humánetológiai vizsgálatok alapján tudjuk, amit eddig is érezve-tudtunk, hogy a csecsemő képes emberszerű alakot, arcot szemével követni. Sőt, szándékfelismerésre is képes. Így beszédhelyzetben levő szünetek felismerésére, ezt nevezik a fejlődés-lélektanban a gyermek dialóguskészségének, alapjai veleszületettek! A szándékfelismerésre már kutyáink, majmaink is képesek, ha pl. ügyetlenül mindig kiejtem a banánt a kezemből, így a rács mögötti csimpánz nem juthat finom ételéhez, nem nyúl érte többet. Ha azonban szándékosan bosszantom, tehát többször is kínálom, majd elveszem a falatot előle, FELISMERI, hogy bosszantani akarom, sértődötten elfordul, sőt, hátat fordít nekem. A fejlett állatok, így a kutya is, kommunikábilis, meg van benne a tudatolvasás (MIND READING) képessége. A TUDATOLVASÁS azt jelenti, pl. Bushundi kutya kitalálja-megérti-követi, mit akarok, hova nézek, mit fogok a következő pillanatban tenni (pl. labdát dobok, a konyhaszekrény ajtaját nyitom = kutyakonzervet veszek elő, stb.). A kutya szelídsége, mi több; ún. együttműködési és tanulási képessége és tudatolvasási- szándékmegértési ügyessége adja TERÁPIÁS ALKALMASSÁGÁT. Sem a túl agresszív (nem tanul, mert nem érzi szükségét, hogy másra figyeljen; hiszen ő a minta, mert domináns!), sem a túlontúl szubmisszív (önalárendelő, esetleg szorongó [az erősebb szorongás rontja a tanulást]) kutyaszemélyiség nem jó. Az együttműködés plasztikus magatartásrepertoárt feltételez, terápiás munkára az erre képes kutya alkalmas. A plasztikus magatartás azonban a gazdával való, bizalmon és kölcsönös, intenzív kommunikáción alapul. A gazdinak bizony dédelgetni, tanítani, sokszor jutalmazni, mintsem büntetni kell a leendő terápiás kutyát. 7 7

8 A kutya (és embergyerek) kommunikációja egyaránt inger gazdag és élénk kommunikációs előtörténet során fejlődik. Az ember nem tud kutyául, a kutya viszont hamar, jól és megbízhatóan tanul meg emberül. Mi emberek, észre sem vesszük saját automatizmusaikat, pl. a verbális nyelv domináns használatát, sőt, ennek túlértékelését is -lásd pl. a nonverbális 13 zeneterápiát). Kutyáink a NEM SZAVAKKAL FOLYTATOTT KOMMUNIKÁCIÓBAN FELETTÉBB KIVÁLÓAK, gesztusokat, szituációkat és szavakat egyaránt megtanulnak, tudnak a gazdiról. Az ember megértése az állatok, pontosabban a szociális állatok számára azért nem elérhetetlen, mert a társ szándékát, állapotát, sőt, ügyességét így a segítség forrását sok társas állat képes feltérképezni az ún. TUDATOLVASÁSI KÉPESSÉGgel (mentális másodlagos, harmadlagos, és az ún. meta-reprezentációk). A társas környezet igényli a szociális kogníciót, a tájékozódás képességét a szociális mezőben, a másik szándékainak kifürkészését, sőt, megtévesztését is. (Pl. varjak [Corvus crogilegus], amikor a társ láttára ássák el falatjaikat, ez tudatosul; később visszamennek a rejtés helyszínére, s új helyre rejtik táplálékukat. Több sirály faj tagjai vészkiáltást hallatnak, miközben az észrevett táplálékot becserkészik, stb.). Az ember kutya kapcsolatban fontos a habituális együttélés, a mentális reprezentációk (tudatolvasás), de a kutya igen széles skálán mozgó percepciós, valamint az emberrel való azonosuló képessége is. A kutyának kell az ember, benne vakon bízik, pl. szaglását kikapcsolva a jutalomfalatot nem rejtő edényben keresgél, ha az ember arra mutat. Kutyáink szaglása hihetetlenül fejlett, orvosi (diagnosztikai) küszöb alatt és klinikai tünetek megjelenése előtt érzik pl. a cukorbeteg aceton szagú leheletét, az egyik bőr rák igen korai alakját (melanoma malignum) 14. Érzik testünkből áramló stressz okozta illatanyagokat tehát pontosan követik testi-lelkiállapotaink. Ez a pontos emberismeret a szoros, egyben tág spektrumú, (multimodális, az intuíciót is magába foglaló) kommunikáció lapja. Kutyáink pontosan JELZIK ELŐRE rosszulléteink, pl. epilepsziás, vagy hypoglikaemiás (inzulin szint drasztikus esése) rohamot, sőt; remekül kezelnek segélyhívó készüléket is. A munkakutyák nagyon jól megértik, mit kívánnak tőlük, pl. tehenészetben az oestrusban (fogamzásban) levő teheneket, jóval az emberi érzékszervek számára megjelenő fogamzási jelek előtt kiszagolják. Segítik az inszeminációt (mesterséges megtermékenyítés). De a kutyák képesek kiszagolni a kokaint, vagy igazságügyi vizsgálatokban, tűzvizsgálatban, képesek pl. petróleum nyomok megállapítására (szándékos gyújtogatás). Élő, vagy holt tetem keresésére ma már nem indulnak el munkakutya nélkül. A képzett kutya alkalmas vakvezetésre, de akár kerekszékben ülők segítésére is, tárgyak kézbe adására ( szót különösebb nehézség nélkül megjegyeznek). A kutya SZOCIÁBILITÁSán azt értjük, hogy ő eleve társas lény, megtűri, sőt, IGÉNYLI A TÁRSAK jelenlétét. Az ún. Maslow piramis, vagy másképp, a szükségletpiramis alsó fokán a drive (drájv = itt: a viselkedés ösztönerő által történő vezérlése/vezetése), a fiziológiás szükségletek kielégítése áll, ezt követően a biztonság, (illetve a biztonsággal összefüggésben a biztonságot jelentő) társak állnak. Terápiás helyzetben a kutya igényli is, de végre is hajtja a feladatokat, aminek genetikai háttere van: a kutyafalka (pontosabban a farkas falka, vagy a sakál család 15 ) strukturált, alá - fölé rendelés és feladatmegosztás van Nem szavakkal történő kommunikáció, a traumák zenei, mozgásbeli-képi szimbólumokban való megjelenése. 14 A diagnózisok keresése során túlzottan ragaszkodunk a képi megjelenítéshez, pedig kutya élő labor, a szagokat hihetetlen hígításban detektálják. 15 A tudományban én inkább a becsületességet, s nem a (strukturálatlan) információhalmozást szeretem. Vállajuk, ma sem tudunk túl sokat a kutyák eredetéről, ráadásul a tenyésztésükkel oly régen beleszólunk genetikájukba, fajtaspecifikusságba, magatartásba, hogy az eredetet még kutatni is igen nehéz. Talán csak 24 mutációs lépés választja el a farkast, a kutyától. 8

9 A terápiás kutya SZOCIÁBILITÁSa szuperengedékenységében is megnyilvánul-, a kutya minden betegnek, kliensnek feltétlenül engedelmeskedik, miközben azért érzi a csoport szerkezetét, indulatokat, az emberek egymás közti viszonyait. Sokszor a kutya jóval kooperábilisabb 16, mint maga a kliens. Épp ezért biztonságot, mintát, sikerélményt nyújt és csak kutya. Az egyértelmű kommunikáció, TESTBESZÉD (kézmutatás, sőt, szemkontaktus) feltétlen érték. Számos neurózis, skizoaffektív zavar hátterében a terhelt, zavaros érzelmi kommunikáció húzódik a szülő(k) részéről. A double bind, a kettős kötés azt jelenti, a szülő szereti is (simogatja, kényezteti) gyűlöli is (időnként bántalmazza, vagy nonverbálisan visszautasítja) a gyermekét. Az ellentmondó (inkongruens) érzelmi kommunikáció (mást mondok, de másként viselkedem) károsítja a gyermeket, a hatékony érzelmi reprezentációk (mosoly, csodálkozás stb. tükrözése az arcon) kialakulását, sőt: mások érzeleminek felismerését. Aláássa a bizalmi képességet, sérül az ún. ősbizalom (Bálint Mihály). Amire egy életen át szükség volna (szociális kompetenciák, családalakítás, munkahelyi feladatmegosztás, alkalmazkodás, etc.). Az ilyen személy sose tudja, kitől mit várhat, és erősen romlik az ún. kontaktusteremtő képessége, vagy egész egyszerűen nem bízik senkiben. Szeretethiányos, anyát nélkülöző, vagy elhanyagoló anyától szenvedő hospitalizált, vagy borderline szindrómás 17, vagy autisztikus gyerekek (szinte sosem diagnosztizálják őket időben!) életében fontos a személyes figyelem, testre szabott, élő kontaktus, az eleven kapcsolat, az érintés így a kutya-asszisztált terápia fejlesztő hatása. Ilyen lelki sérüléseknél az én és a másik (a tárgy) megkülönböztetésének a képessége zavart szenved, nem ritkán az én összekeveri saját érzéseit, késztetéseit a tárgykapcsolatban fontos személyével (anya, vagy gondozó). E mechanizmusért a primitív tárgykapcsolatok ún. projektív identifikációja (Kernberg, 1993) a felelős. Nem tisztázott, milyen mechanizmus által, ám a kutya meg az emberrel azonosul szélsőséges módon, hiszen a kutyatársnál fontosabb a gazda! Figura, akár néhai Malacz kutyám hosszasan bámul, figyel. Téli bundája ellenére ragaszkodik, hogy mellettem aludjon. Minden mozdulatom lesi, pedig valaha öt csontja tört, a velem való együttélést talált, elütött kutyaként kezdte, -ma már ravasz, kiokosodott, ember-centrikus lett. A kutyával való kapcsolat itt is segíthet: az én és a másik szituációs játékok, a másik elemző megfigyelése, az irányítás, majd a kutya általi vezetve hagyás legalábbis flexibilisebb tárgykapcsolati magatartást enged meg. Értelmi fogyatékosoknál minden, a kutyával kapcsolatos manipuláció, magasabb pallón járás, akadálykerülés, közös tárgyfelkutatás segíti az operacionális tér megismerését, a félelem nélküli akciók megszületését, nem csak autisztikus zavarban javítják az olyannyira kívánatos kontaktusteremtő képességeket. A kutya szeret rítusok szerint élni, nos, ez minden fogyatékos intézményben is kiemelt fontosságú, a reggeli, a beágyazás, a tisztálkodás, a fejlesztő foglalkozások (ha még ad rá a politika pénzt), a kézműves munkák előkészítése, a terítés, az ebéd, stb. mind-mind rituálé. Pl. az ÉNÓ 18 -kban. A kutya a fiatalok általi ellátása is lehet rituálisan szervezett, de itt már a másikról kell gondoskodni és ez már fejlesztést is jelent! 9 16 Cooperatio, kooperáció = együttműködés, latin. 17 Ahogy az egyetemen tanítom: a lét = együttlét. A kapcsolatok nem csupán kapcsolatok, hanem általuk belső lelki szerkezetek, minták alakulnak ki (Kernberg, 1993 Borderline szindróma és patológiás nárcizmus). Az internalizált (belsővé tett) kapcsolati minták és struktúrák sérülése egy életre kapcsolatképtelenné teheti a kapcsolatai zavarok áldozatait. 18 Értelmi fogyatékkal élők Napközis Otthona 9

10 10 MI KELL AHHOZ, HOGY EGY NÉGYLÁBÚBÓL TERÁPIÁS KUTYA LEGYEN? Úgy istenigazából terápiás kutyának születni kell. Annak idején, Ká-Ká Bushundit, lapáttal fejbe verve találtam az utcán, úgy hat hónapos lehetett. Néha, még a mai napig kikerget egy 45 kilós dobermannt a parkból, noha 29 vak és erősen látássérült gyerkőccel simán kibír 45 percet a debreceni vakok intézetében. Na persze, a nevelés, a tréning számít, mégis, terápiás kutyának születni kell. A jó kiképzés, tréningek és idő, a tanultak rögzítéséhez-rögzüléséhez. A megbízhatóság ellenőrzése érdekében egy szokás-, jellem-, megbízhatóság-, és a szociális ügyességet felmérő vizsga dönt a kutya terápiás alkalmasságáról. Nincs kitenyésztett kutyafajta, a terápiás együttműködésre leginkább születni kell. Jelenleg a KEA (Kutyával az emberért Alapítvány, ELTE Budapest) végez ilyen vizsgáztatást. A vizsga természetes a terápiás helyzetet imitálja. A követelmények ennek megfelelőek: megbízhatóság, feladatkészség, engedelmesség idegeneknek is, védőoltások, tiszta küllem. Hazánkban még nagy az ellenállás a kutyák iskolai, kórházi látogatásaival szemben. A megbízható, külső-belső paraziták elleni megelőzésben részesült, megbízható kutya kiváló terápiás munkára alkalmas. E kutyákat sajátos PSZICHOLÓGIAI PROFILjuk (alaptermészet + inger gazdag, bizalomteljes kiképzés) teszi alkalmassá. Az alkalmasság (objektív) tesztekkel mérhető. Ám jóval a tesztértékelés előtt fontos, hogy a kutya rendszeresen községbe járjon, szokja a gyerekzajt, több ember (5-15) jelenlétét, ezt ne szociális stressznek élje meg. Az ALKALMASSÁGI PROFIL egyenként jó tulajdonságokat, képességeket jelentenek, és összességében is, egy előnyős tulajdonság-csokrot, viselkedés-repertoárt. Az a zongora, ami csak néhány billentyűvel bír, nem alkalmas bonyolultabb dallam intonálására, így mind az emberi, mind az állat személyes hatékonyságát a sokfajta, rugalmasan alakított, differenciált viselkedés-repertoár adja. Alkalmassági profil vázlatát alant mutatom be: Kiemelt első pont: a kutya szándékértése, helyzetanalízis 19 (pl. tárgy őrzése, jelzés, hozni valamit) raport-készsége, a gazdához való ragaszkodás, engedelmesség, nyugodt, stabil idegrendszer, megbízható viselkedés, türelem, motiválhatóság, (táplálékkal, majd főleg dicsérettel) Speciális: Figyelem Alkalmazkodóképesség, együttműködési-pedagógiai képezhetőség Önálló 20 döntési - mérlegelési képesség A figyelem akkor jó, ha tartós (tenacitás), éber (vigilancia) és: nem könnyen terelhető (nem hiperflexibilis). Emellett a terápiás kutya ún. tárgyállandósága (vadászat labda üldözése, kitartás a játék és feladathelyzetekben) meghatározó; a terápiás helyzet igényli a tartós tárgyállandóságot, kitartást, feladattudatot. 19 Másodlagos és meta-reprezentációk: mit akar a gazdi, milyen helyzetben vagyunk?, mit fogunk csinálni? 20 Persze, ez relatív, mégis, valós kategória. A nevelt, szelídített farkasok szinte alig kérnek emberi segítséget, a kutya egyből embert keres egy probléma megoldásához. Mégis, a feladat fontos a kutya számára, szó sincs itt jutifaliról (jutalom falatról). A kutya élvezi a feladatok megoldását. 10

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Szociális viszonyok és kooperáció

Szociális viszonyok és kooperáció Szociális viszonyok és kooperáció Különböző csoportszerkezetek Szaporodó pár a kölykeikkel Pl. vörös róka: hasonló etogram kutyához, farkashoz, de a hierarchiával kapcsolatos viselkedések hiányoznak (Tembrock,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Terápiás kutyák verseny szabályzata

Terápiás kutyák verseny szabályzata Terápiás kutyák verseny szabályzata A terápiás kutyák igen sokrétű feladat megoldására kiképzett és folyamatosan tanuló, és emellett dolgozó ebek. A sokféle tevékenységük közül ezen versenyen két legfontosabb

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL A protokollt az SOS-Gyermakfalu Magyarországi Alapítványa készítette a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Majd kinövi?! avagy a korai intervenció egy szülő szemével

Majd kinövi?! avagy a korai intervenció egy szülő szemével Majd kinövi?! avagy a korai intervenció egy szülő szemével A szűk család Dédivel 2011-ben A legidősebb fiam szinte egyidős a magyarországi korai fejlesztéssel, 20 éves. Beszédhibája a pályaválasztását

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

BABAKUTATÓ HÍRLEVÉL. Köszönjük EBBEN A SZÁMBAN. Nagy-nagy örömünkre szolgált, hogy. ellátogattatok babakutató laborunkba

BABAKUTATÓ HÍRLEVÉL. Köszönjük EBBEN A SZÁMBAN. Nagy-nagy örömünkre szolgált, hogy. ellátogattatok babakutató laborunkba !!!!!!!!!!!! 2010 ősz Közép-európai Egyetem Kognitív Fejlődéslélektani Kutatóközpont Köszönjük Nagy-nagy örömünkre szolgált, hogy ellátogattatok babakutató laborunkba az elmúlt évben. Köszönjük a vállalkozókedvet

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 53 810 02 Mozgássérültet segítő kutya kiképzője Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben XXI. S zázad Az idősek százada 2 Várható élettartam növekedése (ember, társállat) Idősek arányának

Részletesebben

Milyen tudományokra támaszkodik?

Milyen tudományokra támaszkodik? 3. Újabb eredmények Glosszogenetika Milyen tudományokra támaszkodik? Biológia (szociobiológia), etológia, anatómia Pszichológia Pszicholingvisztika Szemiotika Neurológia (agy evolúciójának kutatása) Nyelvészet

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben:

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children 2014. TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children A TEACCH az autizmussal élő, és hasonló kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek kezelésére és oktatására

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben