Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai"

Átírás

1 Bankügyletek Bankügyletek - passzív bankügylet A bank forrásszerzését szolgálják, és arra irányulnak, hogy a bank valamilyen kötelezettségvállalás ellenében pénzeszközöket vonjon be a mérlegébe. pl. betéti ügylet - aktív bankügylet Tipikusan olyan hitelnyújtást jelent, amelynek révén a bank követelést, az ügyfelek oldaláról nézve kötelezettségvállalást szerez. - semleges bankügyletek Sem követelés vagy vagyonra szóló jog, sem tartozás nem keletkezik, pl. fizetési forgalom lebonyolítása, vagyonkezelés. 1 2 Passzív bankügyletek betét és takarékbetét gyűjtése hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása kötvény letéti jegy jelzáloglevél bankközi források jegybanki refinanszírozási hitel saját tőke 3 Betétszerződés Bankbetét: a banknál betétszámlán vagy betéti okirat ellenében elhelyezett pénzösszeg, melyre a bank kamatot fizet, nyereménybetét esetén a sorsolás eredményétől függően nyereményt nyújt. A legismertebb betét jellegű okiratok: értékjegy, kamatozó jegy, letéti jegy, pénztárjegy, takarékjegy, takaréklevél. Betét és a befektetés leglényegesebb különbsége, hogy a betétnél a bank a tőkét és a kamatot is visszafizeti, míg a befektetésnél a várt magasabb hozam reményében a tőkénket is kockáztatjuk. 4 Bankbetét típusai Látra szóló betétek - folyószámlán lévő követelés, amelynek felhasználásáról a tulajdonosa bármikor rendelkezhet, alacsony szinten kamatoznak - nagyobb (likviditási) kockázat a banknak - nagyobb nyereség a banknak pl. K&H 0,2%, OTP 0,25% Lekötött (határidős betétek) - az ügyfél egy előre meghatározott időre, kedvezőbb kamatfeltételek reményében leköt, lekötés előtti igénybevétel elmaradt bevételt jelenthet - megtakarítási (1 év alatt) és befektetési betétek (hosszú távú) 5 Takarékbetét Bankbetét típusai takarékbetétet csak magánszemély nyithat, névre szólóan különbözik a betétszámla-szerződéstől abban is, hogy a takarékbetét formájában elhelyezett betétösszeg átvételéről takarékbetétkönyvet vagy más okmányt állítanak ki sajátossága, hogy az okmány bizonyítja a betét összegét, időtartamát, kamat és egyéb feltételeit, kifizetést csak az okirat birtokában lehet kérni ha az okirat elvész vagy megsemmisül, érvénytelenítését hirdetménnyel a közjegyző - fenntartásos betét esetében azt a kiállító pénzintézet - rendeli el 6 1

2 A háztartásoknak által elhelyezett betétek átlagos évesített kamatlába Speciális betéti konstrukciók: kombinált megtakarítás Ez a bankbetét mellett még legalább egy másik pénzügyi terméket is tartalmaz. Közös jellemzőjük, hogy a lekötött betétre a piaci szintet meghaladó kamatot ígérnek, de csak az első lekötési időszakra (általában 2-3 hónap), aztán a hozam visszaáll a normál piaci kamatszintre. indexált betét: esetén a kamat egy része egy pénzpiaci vagy tőkepiaci változó (pl. infláció, irányadó kamat, keresztárfolyam alakulása egy adott időszakban, stb.) teljesítményétől függ 7 8 Speciális betéti konstrukciók: kombinált megtakarítás függő kamatozású betét esetén a betétben elhelyezett összegre garantáltan csak egy minimális kamatot fizetnek, a kamat nagyobbik része valamilyen pénzügyi szolgáltatás (hitelkártya használat, átutalás, beszedési megbízás, stb.) igénybe vételétől és azok számától függ befektetési termékkel kombinált betéti termék egy lekötött betétet és egy befektetési terméket (pl. befektetési jegy, unit-linked életbiztosítás, banki kötvény, stb.) foglal magában, amelyek esetén a befektetési részen elért veszteség akár az induló összegnél is kisebb kifizetést eredményezhet 9 OTP HozamDuó Olimpia I. Megtakarítási Csomag Érvényes: március 25-től április 18-ig forrás: OTP közlemény Az Ügyfél által befizetett összeg minden esetben a következők szerint kerül elhelyezésre: - az egyik része az OTP Olimpia I. Alapban és/vagy az OTP Olimpia Sprint I. Alapban, - a másik része 2 hónapos, automatikusan megújuló lekötött betétben kerül lekötésre. A lekötött betéti pénzösszegre vonatkozó kamat: 12,00%. Az ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az akciós lekötött betétek a 2 hónapos futamidő lejáratát követően a Bank két hónapos nem akciós lekötés feltételeinek megfelelően kamatozik tovább Raiffeisen Kamatemelő Plusz Lekötött Betét szept. - forrás: Raiffeisen közlemény + Bankközi források és jegybanki refinanszírozási hitel Az üzleti bankok forrásaik alakulásának függvényében hitelezési tevékenységük fenntartása vagy bővítése érdekében, esetleg kihelyezéseik miatt keletkezett forráshiányaik esetén hitelt vehetnek igénybe a bankrendszertől. Ha ezt a jegybanknál kezdeményezik, akkor jegybanki refinanszírozásnak nevezik, ha pedig a bankrendszer egyéb tagjaitól, akkor bankközi hitelfelvételnek

3 Tőkeemelés Bankhitel A banktevékenység tartós bővülésének, illetve az erre irányuló törekvésnek természetes következménye, az előírt eladósodottsági mutató (saját és idegen tőke aránya) miatt pedig esetenként kötelező a saját tőke emelése. Mivel az üzleti bankok túlnyomó hányada részvénytársasági formában működik, a saját tőke emelése általában új részvények kibocsátásával valósul meg. A hitel nem más, mint pénzeszközök ideiglenes átengedése kamatfizetés ellenében, melynek során a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás időben elválik egymástól. a hitel a pénzhez jutás lehetőségét jelenti, míg a kölcsön a felvett pénzösszeget a hitelnek és a kölcsönnek is ára van, hitel után azért fizetünk, mert a bankot igénybe vesszük, azaz kölcsönt veszünk fel, ami után kamatot kell fizetnünk a bankhitelszerződés megszűnik, ha a teljes hitelkeretet a bankkal szerződő fél kimerítette, a határozott időtartam letelt, a szerződésben kikötött feltételek meghiúsultak A hitel fedezete A fedezet (biztosíték) akkor kerül érvényesítésre, ha az adós a bankkal szemben fennálló kötelezettségének nem tesz eleget. óvadék, amelynek tárgya lehet betét és értékpapír zálogjog (zálogszerződésben meghatározott vagyontárgy a hitelező javára történő lekötése), amelynek két fő fajtája a jelzálog (tárgya ingatlan, esetleg gépjármű) és a kézizálog (tárgya pl. ékszer) kezesség, amely a kezes kötelezettségvállalását jelenti (egyszerű kezesség esetén a tartozás behajtását először az adóstól kell megkísérelni, míg készfizető kezesség esetén a hitelező egyaránt fordulhat az adóshoz és a kezeshez is) garancia, amely egy hitelintézet kötelezettségvállalását jelenti 15 A hitel fedezete A jelzálog alapú biztosítékot felmutató hitelek fedezettségével kapcsolatos mutató a hitelfedezettségi arány (loan-to-value, LTV), ami a hitel értéknek és a vagyontárgy árának hányadosaként határozható meg. A mutató maximális értékének meghatározása gyakori mint az eladósodást korlátozó eleme a jegybanki makroprudenciális eszköztárnak. 16 Hitelek csoportosítása - folyósító szerint: jegybanki, kereskedelmi banki, nem monetáris intézeti - igénybevevő (hiteladós) szerint: vállalati, lakossági, bankközi, költségvetési, stb. - kamatláb szerint: fix, változó, diszkont - devizanem szerint: HUF, EUR, CHF, USD, stb. - lejárat szerint * rövid (általában max. egy év), * közép (maximális lejárati idő 5 év), * hosszú lejáratú hitelek (az öt évnél hosszabb lejáratú) 17 fogyasztási hitelek Lakossági hitelek folyószámlahitel személyi kölcsön áruhitel hitelkártya lakáshitelek egyéb lakossági hitelek 18 3

4 Folyószámlahitel a hitelintézet a folyószámla hitelkeret terhére oly módon folyósít kölcsönt, hogy teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyekre az ügyfél számlakövetelése egyébként már nem nyújt fedezetet megújuló (rulírozó) jellegű jóváhagyásának alapja az ügyfél havi rendszeres terhelhető jövedelme a hitelintézet az adós hitelképességét rendszeresen felülvizsgálja, és akár a hitelkeret összegét csökkentheti Személyi hitel jellemzően jövedelem alapú hitelezés a hitelcél nem kötött, a kölcsön összegét bármilyen célra fel lehet használni pl. autóvásárlás, utazás, fogyasztási cikk forintban és devizában is igényelhető összege jellemzően Ft-tól Ft-ig terjed előnye a gyorsított, egyszerűsített hitelbírálat (néhány nap), és a rugalmas futamidő (általában hónap) Áruvásárlási hitel Hitel kártya tartós fogyasztási cikkek beszerzéséhez, megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtják elbírálása általában a jövedelmi helyzettől függ összege általában 20 ezertől 2 millió forintig terjed, de jellemzően kisösszegű a futamidő 4-12 hónap és három év között, egyes bankoknál azonban 4-5 évre is kínálják a nagyobb összegű hiteleket általában magas THM jellemzi, a fogyasztási hitelek közül az áruhitelek a legdrágábbak 21 Igényléséhez és használatához nem kell betétet elhelyezni, a költések hitelből történnek, fizetési határidő előtt a tartozás kamatmentes, ha pedig nem a teljes összeget fizetjük vissza határidő előtt, akkor a megmaradt tartozásra kamatszámítás indul. a türelmi időszak végéig az adott számlázási időszak lezárásakor fennálló tartozás meghatározott százalékát vagy min. összeget kell visszafizetni a vissza nem fizetett részre igen magas kamatot kell fizetni, az éves THM % körül mozog a készpénzfelvétel drága 22 Hitelkártya működése (45 napos periódus) Hitel kártya a türelmi időszak változó, általában 15 nap: a napos kamatmentes periódus úgy jön ki, hogy a számlazárás utáni türelmi periódust is hozzáadják a számlázási időszak egy hónapjához 23 igénylésének feltétele az adós rendszeres havi nettó jövedelmének egy, a hitelintézet által meghatározott minimuma (viszonylag alacsony összeg), esetenként egy meghatározott idejű számlamúlt a kölcsön összege néhány százezer Ft-tól akár néhány millió Ft-ig is terjedhet így olyan többlet-költést tesz lehetővé, amelyet a kölcsön lehívását követő (max.) napban nem terhel kamat, ezt követően viszont az ügyfélnek az átlagos lakossági kamatoknál lényegesen magasabb kamatokat kell fizetnie 24 4

5 Lakáscélú hitelek az igényelhető kölcsönösszeg lényegesen magasabb, mint a fogyasztási hiteleknél futamidejük jellemzően hosszú, év, de már elérhetőek a éves hitelek is biztosítékuk ingatlanra alapított jelzálogjog a kölcsön összege a fedezetül felajánlott ingatlan értékétől és az adós jövedelmétől függ hitelcélok szerint: építésre, új lakás vásárlásra, használt lakás vásárlásra, korszerűsítésre, bővítésre, felújításra 25 Lakáscélú hitelek Az összeg nagyságát a fedezetül felajánlott ingatlan bank által megállapított forgalmi és hitelbiztosítéki értéke szabja meg: a forgalmi érték az értékbecslő által meghatározott piaci értéket jelenti; a hitelbiztosítéki érték az ingatlannak a forgalmi értékből egy becslés alapján meghatározott minimális értéke, amennyiért az ingatlan értékesíthető a fedezet érvényesítése esetén (jellemzően a forgalmi érték 70-90%-a); a szerződés összeg pedig lakáscélú jelzáloghitelek igénylésekor a hitelbiztosítéki érték 70-80%-a, míg szabad felhasználású jelzáloghitelek esetén a 60-70%-a. 26 Adósságrendező hitelek felvételével az ügyfél egyszerre válthatja ki és alakíthatja egyetlen hitellé különböző fennálló tartozásait előfordulhat, hogy ezáltal kedvezőbb feltételeket érhet el, illetve a fizetendő havi törlesztő részlete alacsonyabb lesz, mint a fennálló tartozásáé és esetleg még készpénzhez jutást is az adós számára lehetővé tesz a kiváltó hitel fedezete általában jelzálog a futamidő lakáscélú kölcsön kiváltása esetén általában minimum 5 év, nem lakáscélú kölcsön kiváltása esetén minimum 2 év, maximum - mindkét esetben - 30 év lehet 27 Gépjárműhitel felhasználható új és használt személyautók, kisebb haszongépjárművek (kisteherautók, furgonok) motorkerékpárok, illetve robogók vásárlásához a hitel fedezetéül maga a jármű szolgál használt járművek esetében a pénzügyi intézmények a meghitelezett járműre vonatkozón általában bizonyos korlátozó feltételekkel élhetnek (pl. a hitel futamideje végén az autó nem lehet idősebb 15 évesnél) egy autó fedezeti értékét (az autó aktuális piaci értéke milyen arányban fedezi a bankkal szembeni tartozást) nehéz előre megbecsülni: általában a hosszabb (5-6 éven túli) futamidő második felében az autó piaci értéke már nem nyújt kellő fedezetet a hiteltartozásra 28 Gyorskölcsönök felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezők számára elérhető kölcsön igénylésénél nincs hitelbírálat, azaz jövedelmet, kezest vagy egyéb fedezetet pl. ingatlan - nem kell felmutatni szabadon felhasználható előnye, hogy kamata jóval kedvezőbb, mint a többi forint alapú, szabad felhasználású banki hitelé (2009. jún.-ig 11,0%) visszafizetésének futamideje előre nincs rögzítve 29 a pénzintézetek (pl. Provident, Athlon, Kápé, stb.) jellemzően 30 és 500 ezer Ft között folyósítják, bármire fölhasználhatók, és pár nap alatt kézhez kapják vagy a bankszámlájukról fölvehetik az ügyfelek az elbírálás tehát rendkívül gyors, gyakran mindössze 24 óra a törlesztés heti vagy havi rendszerességgel történik, és az esetek többségében a pénzintézet alkalmazottai házhoz mennek a törlesztőrészletekért magas, gyakran több száz %-os THM 30 5

6 Lakossági devizahitelek Devizahitelnél a folyósítás és a törlesztés is ténylegesen devizában történik. Deviza alapú hitelnél a folyósítás és a törlesztés forintban történik, de devizában van meghatározva a hitelösszeg és a törlesztőrészlet. A köznyelvben elfogadott szóhasználatnak megfelelően devizahitelen ez utóbbit értjük. Milyen kockázata van a devizahitelnek? Árfolyamkockázat A devizában változatlan törlesztő részletek, illetve a fennálló tartozás az árfolyam ingadozása miatt hónapról hónapra változhatnak, egy esetleges gyengülés esetén növekedhetnek (és ezzel a tőketartozás növekedésével rontva a jelzáloghitelek fedezettségét is). Kamatláb kockázat A kamatperiódus lejártával (ami a forinthitelek kamatperiódusához képest rövidebb, jellemzően három, hat, esetleg 12 hónap) az adott deviza piaci körülményeihez igazodva a kamatlábak esetleges növekedése a törlesztőrészlet emelkedését eredményezi A háztartásoknak nyújtott lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség mutatójának (%) alakulása A háztartások hiteleinek (milliárd forint, bal tengely) és a devizahitelek arányának (%, jobb tengely) alakulása A lakossági eladósodást korlátozó szabályozói intézkedések 2010-ben A felelős hitelezésről szóló kormányrendelet rendelkezései márc. 1-jétől, illetve részben június 11-től léptek hatályba. maximalizálta a lakossági jelzálog-, illetve gépjárműhitelek esetében az engedélyezhető hitelfedezet értékeket: forinthitelek esetén 75 %-ban, euroalapú hiteleknél 60 %-ban, egyéb devizában kötött hiteleknél 45 %-ban megtiltotta a tisztán fedezetalapú hitelezést: minden hitelkérelmező esetében a havi jövedelmének arányában hitelezhetőségi limiteket kell felállítania a banknak A devizaalapú jelzáloghitelezést betiltó törvény aug. 13- i hatállyal megtiltotta zálogjog ingatlanra történő földhivatali bejegyzését devizaalapú kölcsön esetén. 35 Devizahiteleseket segítő eszközök 2011-ben Az elsőt és a harmadikat a Bankszövetség és a kormány egyezsége hozta létre, a másodikról viszont a kormány egyoldalúan döntött. 1. Május 30-án bejelentették: hároméves árfolyamrögzítési lehetőséget vezetnek be (aug. 12-től), kilakoltatási kvótát alkalmaznak (júl. 1-től), valamint a Nemzeti Eszközkezelő ingatlanvásárlásaira vonatkozó szabályokat határoznak meg. 2. Szept. 12-én bejelentették: lehetővé teszi a kormány a rögzített árfolyamú végtörlesztést, melyre legkésőbb február 28-ig van lehetőségük az ügyfeleknek. 3. Dec. 15-én bejelentették: 2016 végéig tartó kedvezményes árfolyamrögzítési lehetőséget vezetnek be. 36 6

7 A hitelezés folyamata Cél: ne veszélyeztesse a betétesek érdekeit & biztosítson profitot a banknak. A hitelügylet fő szakaszai: - kérelem benyújtása kölcsön folyósítása (kérelem, bírálat, szerződéskötés, folyósítás) - kölcsön gondozása (felhasználás, monitoring, biztosítékellenőrzés, kölcsön és kapcsolódó járulékok beszedése) - kései fizetés vagy fizetéselmaradás miatti eljárások A hitelezés folyamata 1. hitelkérelem előterjesztése - hitelfelvétel céljának megjelölése, hitel összege - fedezet - vállalat: 2-3 éves beszámolók (múlt), üzleti terv (jövő) 2. hitelkérelem befogadása - formai követelmények ellenőrzése - hiánypótlásra van lehetőség A hitelezés folyamata 3. hitelminősítés: egy meghatározott adós hitelképességének értékelését jelenti, azaz hogy mennyire valószínű, hogy az adós vissza fogja fizetni a tartozását. külső minősítés: hitelminősítő intézetek adják ki, beszerzése általában csak olyan viszonylag nagy vállalatok esetében indokolt, amelyek a tőkepiacokon kötvényeket vagy más értékpapírokat bocsátanak ki belső minősítés: a bankok készítik a hitelfelvevőkről - objektív paraméterek (a beszámoló alapján számított mutatószámok) 50-75% - szubjektív paraméterek (piaci pozíció, menedzsment, fizetési fegyelem) 25-50% A hitelezés folyamata 4. hitelbírálat - a tényleges pénzáramlás és a bank elvárt ütemezése összhangban van-e? - a hiteligény pénzügyileg és gazdaságilag is meg van-e alapozva, biztosított-e a törlesztés? - biztosítékok újbóli átvizsgálása + kockázatelemzés 5. cenzúra előterjesztés A hitelkérelemmel foglalkozó ügyintéző összefoglalást ír, melyet a cenzúrabizottság elé terjeszt. Ez a hitelkérelemmel kapcsolatos minden külső és belső információt tartalmazza. Elemei általában: az ügylet rövid ismertetése, a hiteligény rövid összefoglalása, az ügyfél gazdálkodásának bemutatása, a hitelnyújtás ügyfélkockázatának bemutatása, javaslat, döntési indoklás cenzúra döntés A hitelezés folyamata Ügylettípus, limit, saját erő, fedezettség, kondíciók. 7. a bank hitelkeretet tart fenn vagy kölcsönt folyósít 8. hitelmonitoring => folyamatos felülvizsgálat Meggyőződés a hitel törlesztéséről (kölcsön és kapcsolódó jutalékok). Probléma (csőd, kései fizetés, stb.) esetén a bank módosíthatja a hitelszerződést, sőt el is állhat tőle. 41 A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegének éves százalékában kifejezve, gyakorlatilag minden olyan költséget tartalmaz, amelyet a hitelintézet felé az ügyfélnek a tőkén felül fizetnie kell. fő elemei: kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, értékbecslési díj, a helyszíni szemlék díja (lakásépítés esetén), hitelközvetítőnek fizetendő díj, ingatlan-nyilvántartási eljárás díja számításánál nem vehető figyelembe: a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, a késedelmi kamat, a közjegyzői díj, a számlavezetés, stb. változó kamatozású hitelek esetében, a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát, a devizaalapú hitelek esetében pedig az árfolyamkockázatot 2014/2015. II Teljes Hiteldíj Mutató (THM) Készítette: Demeter László 42 7

8 THM szabályozása áprilisától Az új szerződéseknél a pénzügyi intézmények nem nyújthatnak a fogyasztóknak olyan kölcsönt, amelynek THM-je meghaladja a jegybanki alapkamat 24 (pl. gépjárműhitel) vagy 39 (pl. áruhitel, hitelkártya) százalékponttal növelt mértékét. A bankok a lakossági jelzáloghitel-szerződések megkötésekor kötelesek a kamatláb változását előre meghatározni: kamatát vagy referencia kamatláb változásához kell kötni (pl. BUBOR + kamatfelár) vagy fix kamatozást kell alkalmazni (3, 5 vagy 10 éves kamatperiódusra). A kamatfelárat a bank az ügyfél számára kedvezőtlenül csak akkor módosíthatja, ha az ügyfél egy havi törlesztőrészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik. 43 forrás: Szégyen a frankosoknak: történelmi fordulat a lakáshiteleknél 2014/2015. II A túlzott lakossági eladósodás megakadályozása Az adósságfék-szabályozás elemeként 2015-től: a hitelfedezettségi arány maximális értéke jelzáloghitelek esetében 80%, gépjárműhitelek 75% lesz (euró hiteleknél 50%, illetve 45%, egyéb devizahiteleknél 35%, illetve 30%) jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató szerint az adós havi törlesztő részlete nem lehet magasabb a rendszeres, legális jövedelem 50%-ánál 400 ezer forint alatti, illetve 60%-ánál legalább 400 ezer forintos havi jövedelem esetén (euró hiteleknél 25%, illetve 30%, egyéb devizahiteleknél 10%, illetve 15% a két maximum arány 45 Semleges bankügyletek - ügyfelek bel- és külföldi pénzforgalmának a lebonyolítása, - ügyfélorientált bankári szolgáltatás nyújtása, - széfbérlet, - letétkezelés és kezelés, - vagyonkezelés, - bankügynöki tevékenység, - bankári tanácsadás és bankszakértői szolgáltatás - egyéb szolgáltatás nyújtása (pénzváltás, külföldi és belföldi devizák és valuták közötti konverzió, pénzfeldolgozás). 46 Bankszámla szerződés A hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli, nyilvántartja, a szabályszerű be- és kifizetési, átutalási megbízásokat teljesíti, és a számlatulajdonost a terhelésekről, jóváírásokról, a számla egyenlegéről értesíti. Célja a számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítása, megtakarításainak kezelése. Private banking Lakossági ügyfeleknek szóló banki szolgáltatások három csoportja: - "egyszerű" lakossági szolgáltatások - bárki számára elérhető - personal banking: standard banki termékekhez juthat hozzá az ügyfél, de itt már megjelenik a személyes tanácsadás - private banking: testre szabott portfolió-kialakítás mellett kiegészítő szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, pl. adóoptimalizálás, örökösödési ügyek intézése

9 Ellenőrző fogalmak passzív bankügylet, aktív bankügylet, látra szóló bankbetét, lekötött bankbetét, indexált betét, függő kamatozású betét, befektetési termékkel kombinált betéti termék, kezesség, hitelfedezettségi arány, folyószámlahitel, hitelkártya, áruvásárlási hitel, adósságrendező hitel, gyorskölcsön, devizahitel, árfolyamkockázat, kamatlábkockázat, kedvezményes árfolyamrögzítés, rögzített árfolyamú végtörlesztés, hitelminősítés, hitelmonitoring, THM, referencia kamatláb alapú hitelezés, jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató, private banking 49 Néhány ellenőrző kérdés Jellemezze a speciális betéti konstrukciókat! Jellemezze a diákhitelt! Határozza meg annak speciális jellemzőit, amelyek általában nem igazak egy klasszikus hitelre! Jellemezezz a Teljes Hiteldíj Mutató fogalmát és tartalmát! 2012 tavaszán milyen fontos változások történtek szabályozásában? 50 Néhány igaz-hamis állítás Az aktív bankügyletek a bank forrásszerzését szolgálják, és arra irányulnak, hogy a bank valamilyen kötelezettségvállalás ellenében pénzeszközöket vonjon be a mérlegébe. A látra szóló betét olyan alacsony szinten kamatozó folyószámlán lévő követelés, amelynek felhasználásáról a tulajdonosa bármikor rendelkezhet. Az ügyfélminősítés fő célja adós pénzügyi helyzetének folyamatos figyelése abból a célból, hogy teljesíti e vállalt kötelezettségeit. 51 9

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

apró betűk helyett K&H lakás-előtakarékossági megtakarítással kombinált lakáshitelek

apró betűk helyett K&H lakás-előtakarékossági megtakarítással kombinált lakáshitelek apró betűk helyett K&H lakás-előtakarékossági megtakarítással kombinált lakáshitelek gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank Köszöntő A pénz nem boldogít, járja a mondás, még ha így is van, akkor nem is kell vele foglalkozni?! Ha tisztában vagyunk azzal, miként működik a pénz világa, mikor és mire kell figyelnünk, sokkal egyszerűbbé

Részletesebben