Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése"

Átírás

1 Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

2 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS A MEGYE SAJÁTOSSÁGAINAK, ADOTTSÁGAINAK, DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTELA 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA 4 3. BŰNÖZÉS ÉS A VESZÉLYEZTETTSÉG ALAKULÁSA, A BŰNCSELEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS STATISZTIKAI ADATOK ELEMZÉSE, A BŰNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÉSÉNEK OKAI KISKORÚAK VESZÉLYEZTETETTSÉGE ALAPELLÁTÁS SZAKELLÁTÁS JEGYZŐI GYÁMHATÓSÁGOK CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL ÉVI BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUATATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE A BŰNMEGELŐZÉSBEN AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB HATÓSÁGI SZEREPLŐK BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZEREVEZETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT EREDMÉNYEK, MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMÁK ÖSSZEGZÉS, CÉLOK, FELADATOK...42

3 3 1. BEVEZETÉS A megyei gyámhivatal évente jelentésben elemzi a megyében a gyermek-, illetve fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, értékeli a bűnmegelőzés érdekében elvégzendő feladatokat, és azok megvitatása céljából megyei egyeztető tanácskozást tart. A feladatok végrehajtása érdekében a megyei gyámhivatal további feladatait a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 5/A. -a határozza meg. A módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet szerint, január 1-jei hatállyal, a jelentést a korábbiakhoz képest eltérő tartalommal, a Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelően kell elkészíteni. A jelentés a fiatalkori bűnmegelőzéshez, bűnelkövetéshez kapcsolódó programokat, statisztikai adatokat dolgozza fel. Elkészítéséhez a szükséges tájékoztatást a - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata valamint - a megye jegyzői és gyermekjóléti szolgálatai bocsátották rendelkezésünkre.

4 4 2. A MEGYE SAJÁTOSSÁGAINAK, ADOTTSÁGAINAK DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei az észak-alföldi régióban, az Alföld északkeleti részén fekszik, s hosszabb határszakaszokon Ukrajnával és Romániával, és rövid néhány kilométeres szakaszon Szlovákiával határos. A régió földrajzi fekvése kedvező, mert három országgal szomszédos, ily módon az Európai Unióban hídszerepet tölthet be a kelet-nyugati kapcsolatokban és távlatosan a terjeszkedő Európa keleti kapujává válhat. A régió három megyéjében viszonylag kevés, 389 település található, Hajdú-Biharban 82, Jász- Nagykun-Szolnokban 78 megye található, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 229 település alkotja. A megyében a városok száma 25, a községek száma 204 volt én. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország legkeletibb megyéje, egyben az ország egyik legnagyobb megyéje is, területe 5937 km². Megyénk lakossága január 1. szerinti állapot szerint fő volt, amely a 2008-as év végi fős lakosságszámához viszonyítva kisebb mértékű csökkenést mutat. A népsűrűség 94,4 fő/ km². Férfi Nő Összesen kor fő % Fő % fő % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakónépessége nem és életkor szerint január 01. Férfi Nő Összesen kor fő % Fő % fő % , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiskorú lakossága nem és életkor szerint január 01. A foglalkoztatottak szám ezer fő, a munkanélküliek száma fő volt. A munkanélküliségi ráta 19, 1 %.

5 5 A települések szám és lakosságszám szerinti megoszlása a megyében 1; 0% 6; 3% 51; 22% 8; 3% 37; 16% 499 és kevesebb ; 29% ; 27% felett A megyében a települések 16%-át teszik azok a települések ahol 499 lakosnál kevesebben, 29%-át azok ahol 500 és 999 közötti, 27-át azok ahol 1000 és 1999 fő közötti a lakosságszám.

6 6 3. BŰNÖZÉS ÉS A VESZÉLYEZTETTSÉG ALAKULÁSA, A BŰNCSELEKMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS STATISZTIKAI ADATOK ELEMZÉSE, A BŰNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÉSÉNEK OKAI Kiskorúak veszélyeztetettsége Alapellátás A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat legjelentősebb feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése, amely lehetővé teszi a veszélyeztető okok feltárását, valamint a veszélyeztetettség időben történő felismerését. A gyermek veszélyezettségét azok a szakemberek észlelhetik elsődlegesen, akik napi kapcsolatban állnak a gyermekkel, vagy akik ismerik a családot. Az időben történő jelzésekkel a súlyos veszélyeztetettség kialakulását, és ez által a segítő munkát lehetne eredményesebbé tenni. A jelzőrendszeri tagokban elsősorban az esetkonferenciákon való részvétel tudatosíthatja azt, hogy a gyermek ügye, illetve a vele kapcsolatos problémák megoldása nem csak a gyermekjóléti szolgálatok felelőssége, a jelzés megtételével nem ruházták át a felelősséget a gyermekjóléti szolgálatokra. A gyermekjóléti szolgálatok és a jelzőrendszeri tagok közötti kapcsolat, illetve együttműködés településenként változó, de még mindig gyakori probléma, hogy a jelzések nem vagy nem írásban történnek meg. A gyermekjóléti szolgálatok által tartott esetmegbeszélések száma 97; 4% 240; 11% 110; 5% 101; 4% Gyermekkorú elkövető ügyében Fiatalkorú bűnelkövető ügyében Családon belüli erőszak miatt Bántalmazott kiskorú ügyében Egyéb esetekben 1698; 76% A gyermekjóléti szolgálatok által évben tartott esetkonferenciák 4 %-á tették ki a gyermekkorú, 11%-át pedig a fiatalkorú bűnelkövetők ügyében tartott esetkonferenciák. A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzését szolgálják továbbá a gondozott gyermekek részére szervezett szabadidős programok is, amelyek száma még igen alacsony az anyagi forrás hiánya miatt, ezért ezen a területen is kiemelkedő szerepet kapnak a különböző pályázati források. A 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltak szerint a gyermekek számára olyan szabadidős programokat kell szervezni, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve azok megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan

7 7 nehézséget okozna. A gyermekjóléti szolgálatnak kezdeményeznie kell, hogy a közoktatási intézmények, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézmények szervezzenek ilyen programokat és ezekről nyilvántartást kell vezetnie, amelynek az ellenőrzési tapasztalatok szerint nem minden esetben tesznek eleget. Fontos szerepe van a veszélyeztetettség megszüntetésében a családgondozó által készített gondozásinevelési tervnek, amennyiben tartalmazza a veszélyeztető körülmények pontos megjelölését, illetve ha a segítséget nyújtó intézményeket, személyeket bevonva, őket nevesítve. részükre feladatokat és határidőket tűz ki. 19; 3% 44; 8% 53; 9% 332; 58% 128; 22% pszichológus pszichiáter nevelési tanácsadó egyéb nem tartotta indokoltnak A gyermekjóléti szolgálatok által a bűncselekménnyel, szabálysértéssel érintett kiskorúak ügyében igénybevett szakemberek száma A családgondozók alkalmanként más szakembereket is bevontak, mind az alapellátás, mind a védelembe vétel során történő gondozási tevékenységbe. Elsősorban pszichológus, és a nevelési tanácsadó segítségét vették igénybe, azonban ezen szakemberek bevonása még mindig messze elmarad a kívánatostól. A pszichológus, gyermekpszichiáter segítségének az igénybevételét akadályozza, hogy a megyében kevés az ilyen szakember, ezért a várakozási idő is hosszú. A családgondozók, illetve a jegyzői gyámhatóságok ügyintézői is indokoltnak tartják az iskolapszichológusi hálózat kiépítését, családterapeuta, fejlesztőpedagógus szakemberek alkalmazását. Veszélyhelyzetnek minősül, ha a gyermek bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel kerül kapcsolatba, elkövetőként, vagy sértettként. Ezekben az esetekben a gyermek érdeke, hogy minél előbb a gyermekvédelem látókörébe kerüljön, és megkapja a szükséges segítséget a veszélyhelyzet megelőzése vagy megszüntetése érdekében.

8 8 Problémát jelent, hogy nincs megfelelő különbségtétel a gyermeket veszélyeztető okok meghatározása és a tényleges bűncselekmény között, tévesen gyakran magát az elkövetést tartják a fő veszélyeztető tényezőnek Amikor a fiatal a bűncselekményt elköveti, már csak a végeredményét látjuk annak a folyamatnak, amely a tettéig elvezette. A bűncselekmény elkövetése egy figyelmeztető jel, amely felhívja a figyelmet, arra, hogy további veszélyeztető okok állnak vagy állhatnak fent a családban, amik a családban nevelkedő többi gyermeket is érinthetik. A probléma megoldása végett fontos a segítő személy tevékenysége szempontjából a fiatal megismerése, problémájának megértése. A segítőknek a kiváltó okokat kell megszüntetniük, vagy legalább ezek hatását csökkenteni. A tapasztalatok szerint elsősorban a sok problémával küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű családokkal kapcsolatban alakulnak ki elhúzódó, esetenként évekig fennálló gondozási folyamatok. Ezen családok esetében a családgondozás ellenére is folyamatosan újabb gondok jelentkeznek, melyek megoldásához a gyermekjóléti szolgálat eszközrendszere és esetenként a védelembe vételben rejlő lehetőségek nem elégségesek. A beszámoló elkészítésekor még nem álltak rendelkezésünkre a KSH évre vonatkozó adatai a veszélyeztetett kiskorúakra vonatkozóan Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Környezeti okból Magatartási okból Anyagi okból Egészségi okból Családok száma, ahol a veszélyeztetett kiskorú él Év folyamán nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma

9 9 2% 19% 62% 17% környezeti magatartási anyagi egészségi Év folyamán nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak aránya veszélyeztetettségi mutatók környezeti magatartási anyagi egészségi A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma évhez képest nőtt, csökkent viszont a családok száma, ahol a veszélyeztetett kiskorúak élnek. A legtöbb kiskorú évek óta anyagi okból veszélyeztetett, ez az esetek 62 %-a, amely valamivel alacsonyabb az előző évi 68 %-hoz képest. Nőtt a környezeti és magatartási okok előfordulási gyakorisága, előbbi 19 %-át, utóbbi 17 %-át teszi ki a veszélyeztető körülményeknek. A gyermekjóléti szolgálatok által adott tájékoztatás szerint a családok anyagi helyzete, illetve a pénzbeosztási problémák, a családok bevételeinek nem megfelelő beosztása évek óta fennálló

10 10 probléma. A munkanélküliek magas száma jellemző a megyénkre. A legtöbb településen a legnagyobb, illetve előfordul, hogy az egyetlen foglalkoztató az önkormányzat, illetve annak intézményei. A lakosság többsége szociális juttatásokból él. Egyre elterjedtebbé vált az un. uzsorakölcsönök felvétele, amely tovább súlyosbítja a helyzetet. A gyermekjóléti szolgálatok a gondozási tevékenységük során fő problémának a szülők hozzáállását látják. Ennek következménye a gyermek hasonló magatartásának kialakulása, illetve az, hogy az ilyen esetekben jellemző az újabb, a gondozás ideje alatt elkövetett bűncselekmény. A veszélyeztető tényezők kialakulása szempontjából mind az áldozati, mind az elkövetői oldalon változatlanul legfontosabb szerepet a család képviseli. Az ott jelentkező rendellenességek, negatív folyamatok meghatározhatják a fejlődésben lévő gyermek kriminális identitását. A veszélyeztető családokra általában az átlagosnál nagyobb családnagyság és az atipikus családi struktúra a jellemző. Ez a családi állapot a családok labilitására és a családon belüli erős fluktuációra utal, s egészében azt eredményezi, hogy a kisközösség életét az átmenetiség jellemzi. Társadalmi réteghelyzettől függetlenül minden veszélyeztető családban hiányzik a családi közösség védelmező funkciója. A családi együttélés gyakori családi viszályokkal, konfliktusokkal terhes, melyek megoldásában a családtagok gyakran folyamodnak erőszakhoz, vagy egyéb deviáns megoldási mintát nyújtanak a gyermeknek. A családi erőszak igen gyakran manifesztálódik a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekben, ezeket azonban nem lehet a családban létező egyéb problémáktól elszakítva vizsgálni. Ha a család nem tölti be a funkcióját, nem nyújt a gyermeknek értékeket, akkor a gyermek nem érzi fontosnak, lényegesnek a családi köteléket. Mivel nem kötődik a családhoz, máshol keresi a kapcsolódási pontokat, a közösséget, az emberi kapcsolatokat. A családi mellőzöttségből fakadóan még fokozottabban érzi, hogy valakihez (valakikhez), valahová tartoznia kell. A gyermek, a fiatalkorú a hasonló helyzetű fiatalok csoportjához sodródik. A családból kisodródott fiatalkorúnak egyrészt nincs választási lehetősége, másrészt a hasonló helyzetű fiatalok közössége vonzza, mivel könnyen azonosul velük. Az adott helyzetből fakadóan, saját értékrendet alakítanak ki, öntörvényű életet élnek. Szoros összefüggés van tehát a bűncselekmények elkövetési motívumai és a család anyagi helyzete, illetve érzelmi viszonyai között. Ahol gondot jelent a mindennapi megélhetéshez szükséges összeg előteremtése, ott gyakran előfordul, hogy a szülőknek nem marad energiájuk gyermekeikre odafigyelni. A fiatalok pedig bandákba verődve kószálnak egész nap, és ha megtetszik nekik valami, azt elveszik Szakellátás Nyilvántartott nevelt átmeneti Nyilvántartott tartós

11 11 nevelt Ideiglenes elhelyezett Utógondozói részesülő hatállyal ellátásban összesen A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központjának tájékoztatása alapján évben 1686 szakellátásban élő kiskorút tartottak nyilván, amelyből 99 fő kiskorú tartós nevelt volt. A kiskorúak közül 1342 fő nevelőszülőnél 428 fő pedig gyermekotthonban került elhelyezésre. Gyermekkorúak sérelmére nevelésbe vétel előtt elkövetett bűncselekmények alakulása - kiskorú veszélyeztetése 85 (eset) / 93 (kiskorú) - nemi erkölcs elleni bűncselekmény 2 (eset) / 5 (kiskorú) - egyéb bűncselekmények, éspedig: Bántalmazás 1 (eset) / 1 (kiskorú) Fiatalkorúak sérelmére nevelésbe vétel előtt elkövetett bűncselekmények alakulása - kiskorú veszélyeztetése 12 (eset) / 12 (kiskorú) - nemi erkölcs elleni bűncselekmény 1 (eset) / 1 (kiskorú) - egyéb bűncselekmények, éspedig: tiltott kéjelgés 3 (eset) / 3 (kiskorú) Nevelésbe vétel alatt álló gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása - kiskorú veszélyeztetése nem történt - nemi erkölcs elleni bűncselekmény 6 (eset) / 6 (kiskorú) - egyéb bűncselekmények, éspedig: Könnyű testi sértés Lopás 5 (eset)/ 5 (kiskorú) 2 (eset)/ 3 (kiskorú)

12 12 Nevelésbe vétel alatt álló fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása - kiskorú veszélyeztetése nem történt - nemi erkölcs elleni bűncselekmény 3 (eset) / 3 (kiskorú) - egyéb bűncselekmények, éspedig: Könnyű testi sértés Lopás Bántalmazás Személyes szabadság korlátozása 11 (eset)/ 10 (kiskorú) 1 (eset)/ 1 (kiskorú) 1 (eset) / 1 (kiskorú) 1 (eset)/ 1 (kiskorú) 58 fő nevelt fiatalkorú állt 2010-ben pártfogó felügyelet alatt. Engedély nélküli eltávozásra 1061 esetben került sor a szakellátásban élő gyermekek esetén, ebből 1035 esetben történt meg a rendőrség értesítése. Tájékoztatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi intézményekben évben a gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés megelőzése, drog prevenció, családon belüli erőszak megelőzése témakörökben végzett prevenciós (szabadidős) programokról A Mátészalka Gyermekvédelmi Központban az intézményben nevelkedő gyermek és fiatalkorúak részére több alkalommal rendeztek megbeszéléseket, előadásokat különböző témakörökben. A gyermekkori bűnelkövetések megelőzése, bűncselekmények elkövetésének következményei, pártfogó felügyelet fogalma, fiatalkorú büntetés végrehajtási intézmények tevékenysége, működése, stb., témakörökben több alkalommal tartott előadást az intézményben nevelkedő gyermekek részére pártfogó felügyelő. Egyéni, csoportos megbeszéléseket tartott a pártfogói felügyelet alatt álló gyermekekkel. Több esetben hívta össze azokat a fiatalokat, akik a gyámok jelzése alapján könnyen befolyásolhatók az intézményen kívüli bűnelkövető bandák által. Felhívta a figyelmüket arra, hogy őket csak eszközként fogják felhasználni különböző bűncselekmények elkövetésére, de ők lesznek azok, akikre a bíróság a büntetést kiszabja (áldozatokká válhatnak). Ebben a témakörben tartott (a célcsoportnak) előadás sorozatot egy szociálpedagógus hallgató is, aki foglalkozásából adódóan (rendőr) hitelesen tudott beszélgetni a fiatalokkal a szabálysértésről, bűncselekményekről ezek fokozatairól. Továbbá azokról a kötelező rendőrségi, ügyészségi, bírósági

13 13 eljárásokról, melyekre számolni kell a bűnelkövető fiataloknak. Külön témakör volt a börtön élet ismertetése, és a szabadulás utáni társadalmi integráció nehézsége. Az elmúlt évben több alaklommal előfordult, hogy a város iskoláiban az intézmény által nevelt év közötti fiataloknak illegálisan nyugtatókat adtak el minimális áron. A neveltek nem ismerve ezek hatását esetenként 8-10 db-t is bevettek a szerekből, melytől az eufórikus állapot érzését remélték. Sajnos 6 fiatalnak gyomormosáson is át kellet esni. A rendőri intézkedést kevésnek megítélve az érintett célcsoportnak több esetben tartott felvilágosítást a kábítószer hatásáról és rendszeres fogyasztásának következményeiről az intézmény vezetője. A gyámok és a csoportnevelők folyamatosan kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretén belül (szakmailag megtervezett) beszélgetéséket folytattak a témával kapcsolatosan. / PL: Függőség kialakulásának folyamata: kipróbálás, megszokás, tolerancia, függőség, elvonási tünetek./ Világossá tették, hogy a tabletták bevétele milyen káros következményekkel jár. Három esetben fordult elő a tavalyi évben, hogy az intézményben nevelkedő lányok szex munkásként próbáltak nagyobb összegű pénzhez jutni. Két alkalommal külföldre adták el a magyar futtatók a kislányokat. Nagy nehézségek és jó összeköttetések árán sikerült őket hazahozni. A három lányból kettő már a szakellátásba kerülést megelőzően is testének áruba bocsátásából élt. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar szociálpedagógus szakos hallgatói terepgyakorlatukat az intézményben töltötték. Több esetben tartottak előadás a prostitúcióról és annak veszélyeiről. A városi védőnői szolgálat munkatársa szexuális felvilágosítás keretén belül hívta fel a figyelmét a éves lányoknak az esetleges nemi betegségek kialakulására, tüneteire, egészségkárosító veszélyeire. Az ápolónő havi szintén tart kiscsoportos foglalkozásokat szintén ebben a témakörben. A Mátészalkai Rendőrkapitányság 2010-ben pályázatot nyújtott be a SZATMÁRI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK BIZTONSÁGÁÉRT - címmel, melyet el is nyert. Ezen pályázat kapcsán együttműködési szerződést köttetett az intézmény és a rendőrség között. A projekt ütemezése szerint előadás sorozat kezdődik az intézményben februárjától. A célcsoport a év közötti fiatalok. A Tiszadobi Gyermekvédelmi Központban az intézményben nevelkedő gyermekek között több olyan fiatal van, aki bekerülését megelőzően összeütközésbe került a törvénnyel. A gyermekotthon két speciális szükségletű gyermekek számára létrehozott csoportot működtet. A speciális szükségletű, súlyos magatartási zavarral küzdő gyermekek e tekintetben veszélyeztetettebbek kortársaiknál, állapotuknál fogva hamarabb kerülnek a bűnelkövetés útjára. Mindezeket figyelembe véve nagy figyelmet fordítanak a bűnmegelőzésre. A nehezen kezelhető gyermekek kezelésében nem a büntetés, hanem a tevékenykedtetés, a szoros napirend, folyamatos elfoglaltság biztosítása az elv, amit követnek. Ennek értelmében számtalan lehetőséget kell biztosítani a gyermekek számára, ahol levezethetik energiájukat, hasznosan tölthetik szabadidejüket. A programok jelentős része nem csupán szabadidős elfoglaltság, hanem egyfajta terápiának, vagy terápiás jellegű elfoglaltságnak is minősíthető.

14 14 Folyamatosan működő programjaik a többek között a kovácsolás, kézműves szakkör, rajz és grafika szakkör, lovas terápia, illetve az ötórai tea elnevezésű program, ahol irányított beszélgetéseken sok érdekes témáról esik só. Néhány téma, ami a bűnmegelőzést is szolgálta az elmúlt időszakból: - Mi a bűn? - Kamatos kamatozók a kisebbség körében. Érdekessége volt a beszélgetésnek, hogy a résztvevő gyermekek között volt olyan, akinek a családját a kamatozók tették tönkre, és volt olyan gyermek is, akiknek a szülei kamatozás miatt kerültek börtönbe. - Agresszió és annak kezelési lehetőségei. - A család szerepe - Az életünk célja A lovas terápia rendkívül fontos momentum a gyermekek személyiségformálásában. Különösen a nehezen kezelhető gyermekek esetében van nagy jelentősége. Az állandó programokon túl a következő programok voltak 2010-ben, amelyek a bűnmegelőzés célját szolgálta: Konfliktuskezelő tréning A programot a Volt Állami Gondozottak Egyesülete szervezte, a nyári időszakban két hétig tartott. Erre a programra épült egy életvezetési programsorozat is. 20 gyermek vett részt a foglalkozásokon. Lovas tábor Orfün A lovaglásban legkiemelkedőbben teljesítő gyermekek vehettek részt rajta Sport tábor A Közép-európai Utógondozói ellátottakért és Lakásotthonokban nevelkedő gyermekekért Alapítvány (továbbiakban KUL Alapítvány) szervezésében zajlott a tábor. Nemzetközi tábor Több mint tíz éve szervezi az intézmény ezt az önkéntes tábort az Útilapu Hálózattal karöltve. Az oda érkező külföldi fiatalok a Központban élő gyermekekkel közösen végeznek önkéntes munkát az otthonért. A gyermekek itt munkafegyelmet, kitartást, közösségi szellemet, egymás kultúrájának tiszteletben tartását tanulják. Nemzetközi Tisza Túra Az elmúlt évben második alkalommal vettek részt a vízi túrán. A gyermekek itt kitartást, önállóságot, fegyelmet tanulnak. Nagyon hatékony a felnőttekkel való szoros együttélés 10 napig, nehéz körülmények között, a tábor ugyanis félig nomád jellegű. Állami gondozottak országos tábora Szegeden Évek óta részesei ennek a tíznapos tábornak. A gyermekek ebben a táborban élményprogramokon vesznek részt. A tábor szervezői keresztény fiatalok, akik nagyon nagy személyes figyelmet fordítanak a gyermekek személyiségfejlesztésére.

15 15 Bűnmegelőzési tábor A tábor Tóalmáson volt, a KUL Alapítvány szervezte. Fő témája a prostitúció volt, de foglalkoztak olyan fontos kérdésekkel is, mint az abortusz. Az otthonban a csoportgyűléseken rendszeres téma a bűnmegelőzés. Az elmúlt évben különösen nagy figyelmet kapott, többek között a törvények módosítása miatt. Az otthon szakmai vezetője külön előadássorozattal készült az új rendelkezések megismertetése érdekében, amellyel minden csoportot meglátogatott. Az otthongyűléseken is rendszeresen megbeszélik az otthongyűlést megelőző időszak történéseit, a tapasztalatokat és a következményeket. Az otthonban alkalmazzák a jóvátételi eljárást, amelynek megismerése érdekében néhány kolléga továbbképzésen és konzultáción vett részt. A Baktalórántháza Gyermekvédelmi Központban is nagy hangsúlyt fektetnek a szabadidő hasznos eltöltésére. Fontos feladat, hogy a gyermekek céltalan csavargásait megpróbálják megszüntetni, ezzel elkerülni, hogy áldozattá, vagy bűnelkövetővé váljanak. Szervezett keretek között heti rendszerességgel kézműves foglalkozásokat tartanak. Az iskolai szünetekben is szervezett programokat biztosítanak a gyerekek számára. A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása mellett több csatornán nyújtanak tájékoztatást a gyerekek számára az együttműködő partnerekkel. Az Együtt Egymásért Egyesület szervezésében szexuális felvilágosítás történt az alábbi témákban: nemi betegségek fajtái és veszélyei védekezés különböző módjai, óvszer használata, és a terhesség megszakítás veszélyei drog prevenciós foglalkozáson vettek részt a gyerekek Az AIDS világnapja alkalmából a Móricz Zsigmond Könyvtárban megrendezett előadáson is részt vettek a gyermekek, nevelő kíséretében. A társadalmi normákkal ellentétes viselkedés (bűnelkövető magatartás) következményeivel való hiteles megismertetés érdekében bűnmegelőzési előadáson vettek részt, melyet a Megyei Rendőrkapitányság munkatársa tartott Ugyanezen megfontolásból a Sz. Sz. B. Megyei Rendőrkapitányság HÍRLEVELEIT (bűnmegelőzési) minden lakásotthonba eljuttatják, a nevelők és gyerekek által feldolgozásra kerül azok tartalma. Az ÁGOTA Alapítvány által szervezett tábor egyik fontos kérdésköre volt a bűnmegelőzés, illetve a társadalmi értékek közvetítése. A nyáron szervezett táborok között építő tábor is volt, az árvíz sújtotta Borsod megyében. Felsőzsolcán a gyermekek részt vettek az újjáépítésben önkéntes alapon (szolidaritás erősítése). Fentieken kívül a lakásotthonokban rendszeresen csoport foglalkozások keretében beszélgetések, értékközvetítések történnek, melyeknek egyik fontos momentuma a társadalmilag értékes életmódra való nevelés, amibe a bűnmegelőzés is természetesen bele tartozik.

16 16 Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat gyermekotthonában a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése érdekében a gyermekek, fiatal felnőttek szabadon választhatnak a különböző szabadidős, sport és szakköri foglalkozások közül. Mindezek fontosak, annak érdekében, hogy a gyermekek megtalálják azokat az érdeklődési körüknek megfelelően programokat, amelyek művelésével leköthetik fölösleges energiáikat. Időszakosan szervezett programok: D.A.D.A. program, (általános iskolában szervezett program), amelyen természetesen a gyermekotthon lakói is részt vettek. Füstmentes Nap: általános iskola által szervezett program. A rendezvényen a gyermekek plakátot készítettek a dohányzás ellen, D.A.D.A. program keretein belül rendőr tartott előadást, vetélkedőket szerveztek az általános iskola, és a gyermekotthon tanulói, lakói részvételével. Vannak intézmények (Nyírbátor, Gyermekvédelmi Központ), amelyek komplex pályázatot nyújtottak be a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok, program sorozatok rendezésére, melynek pozitív elbírálása esetén lehetőség nyúlik a évben további prevenciós programok szervezésére bűnelkövetés, drog, családon belüli erőszak tekintetében is Jegyzői gyámhatóságok A Gyvt. 68. (1) bekezdése alapján ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi Nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma Környezeti okból Szülőnek felróható magatartási okból Gyermeknek felróható magatartási okból Családok száma, ahol a védelembe vett kiskorú él A védelembe vett kiskorúak száma emelkedő tendenciát mutat évek óta. A jegyzői gyámhatóságoknak évben 83 fő, évben 111 fő kiskorú bűnelkövetőről volt tudomásuk, 2009-ben 337 fő évben 388 fő fiatalkorú bűnelkövetőről volt tudomásuk.

17 17 A gyermekjóléti szolgálatoknak évben 118 fő gyermekkorú és 458 fő fiatalkorú bűnelkövetőről, azaz összesen 576 fő kiskorú bűnelkövetőről volt tudomásuk. A szolgáltatott adatok alapján megállapítható, hogy amíg a gyermekkorú bűnelkövetők száma az elmúlt évek adatai alapján kismértékű emelkedést mutat, addig a fiatalkorú bűnelkövetők száma erőteljes emelkedést mutat. Ezen tendenciát a rendőrség által szolgáltatott - a későbbiekben elemzett szolgáltatott - adatok is alátámasztják. A korábbi évekhez hasonlóan eltérés mutatkozik a jegyzői gyámhatóságok, illetve a gyermekjóléti szolgálatok által szolgáltatott adatok között, de az eltérés a rendőrségi adatokhoz viszonyítva különösen jelentős, hiszen a rendőrségnek 296 gyermekkorú és 863 fiatalkorú bűnelkövetőről volt tudomása. Ezen nagymértékű eltérés a jelzőrendszeri tagok nem megfelelő együttműködésére, illetve a jogszabályértelmezésből fakadó különbségekre utalhat. A gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők számának alakulása a jegyzői gyámhatóságok által szolgáltatott adatok alapján gyermekkorú bűnelkövetők fiatalkorú bűnelkövetők Kiskorú bűnelkövetők száma jegyzői gyámhatóságok gyermekkorúak; 111 fiatalkorúak; 388 fiatalkorúak gyermekkorúak gyermekjóléti gyermekkorúak; 118 fiatalkorúak;

18 18 A gyermekkorú bűnelkövetők számának alakulása kistérségenként Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Nyíregyházi Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány-Nagyhalászi A fiatalkorú bűnelkövetők számának alakulása kistérségenként Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Nyíregyházi Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány-Nagyhalászi

19 19 Bűncselekmény jelzésére megtett intézkedések a jegyzői gyámhatóságnál gyermek- és fiatalkorúaknál 0-14 évesek évesek elkövetők száma alapellátás védelembe vétel kiemelés 0 4 A jegyzői gyámhatóságok által szolgáltatott adatok alapján a kiskorú bűnelkövetők esetében a leggyakrabban alkalmazott intézkedés a védelembe vétel volt. A családból való kiemelésre gyermekkorú bűnelkövetők esetében nem került sor Családon belüli erőszak A családi erőszak magában foglalja a bántalmazást, a testi sanyargatást éppúgy, mint a házastárs, a korábbi házastárs, a szülő, vagy más - a sértettel szoros érzelmi kapcsolatban álló - személy részéről elkövetett szexuális kényszerítés legkülönbözőbb formáit. A kialakuló családi erőszak vesztese mindig a legsérülékenyebb családtag - legtöbbször a gyermek. Az esetek túlnyomó többségénél azonban maga a gyermek is természetesnek veszi a családban fellépő konfliktusok erőszakos megoldását, hiszen nevelkedése során erre szocializálódott. Emiatt sajnos eszébe sem jut az, hogy védekezzen, vagy fellépjen ellene. A családon belüli erőszak száma folyamatosan növekszik. Csak a többszöri és hosszan tartó erőszak esetén kerül sor segítség kérésére. Ezekben az estekben sem a bántalmazottak, hanem a környezetben lakók, vagy más közeli családtagok kérnek segítséget. A családon belüli erőszak előfordulásáról nem rendelkezünk reális adatokkal (sem társadalmi, sem gyámhivatali szinten), az azonban bizonyos, hogy a családon belüli erőszak különösen nagy számú gyermek és nő számára jelent folyamatos bántalmazást. A rendelkezésünkre álló adatok csak töredéke a valós esetszámnak, a család gyakran elfedi, eltitkolja és az esetek nagy része csak évek múlva derül ki, amikor a gyermek már lelki zavarokkal küzd. A témában végzett kutatások szerint azok a gyermekek, akiket gyakran bántalmaztak, maguk is hajlamosabbak arra, hogy erőszakot alkalmazzanak. A családon belüli erőszak és a gyermekbántalmazással kapcsolatban megfogalmazott nemzetközi elvárások legfontosabb dokumentumai a következők:

20 20 - A Nőkkel Szembeni Diszkrimináció Minden Formájának Felszámolásáról szóló ENSZ EGYEZMÉNY (CEDAW Egyezmény) és a CEDAW Bizottságának a Magyar Köztársaság Kormányzati Jelentéséhez fűzött Ajánlása (2002), - A Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény (1989), és a Gyermeki Jogok Bizottságának a Magyar Köztársaság Első Kormányzati jelentéséhez fűzött Ajánlása (1998), - Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, - Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének számú Ajánlása (2002), - Az Európa Tanács R (90)2. számú a családon belüli erőszakkal kapcsolatos társadalmi teendőkről szóló és a R (93)2. számú a gyermekekkel szembeni rossz bánásmód egészségügyi, szociális aspektusairól szóló ajánlásai. A magyar kormánynak a nemzetközi dokumentumokból is eredeztethető kötelezettsége, hogy a családon belüli erőszakos cselekményekkel szemben fellépjen és a szükséges jogalkotási feladatoknak eleget tegyen Az állami fellépés megnyilvánulásának dokumentumai az alábbiak: - A családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló Nemzeti stratégiáról szóló 45/2003. (IV.26.) OGY. határozat, mely tartalmazza azokat a javaslatokat és felhatalmazásokat, amelyekkel egységesen fel lehet lépni az áldozatok védelme érdekében az elkövetőkkel szemben. - A társadalmi bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájáról szóló 115/2003 (X.28.) OGY határozat, valamint a Kormány cselekvési programja amelyet jelenleg a 1035/2008. (V.23.) Kormány Határozat tartalmaz. A fenti dokumentumok, jogszabályok többek között arra kérték fel a kormányt, hogy alkossa meg azokat a protokollokat, amelyeket alkalmazni kötelesek az eljáró szervek. Ennek eredményeként készültek el az alábbi módszertani útmutatók: - A családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 32/2007. ( OT.26. ) ORFK utasítás. - az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és kezelésére című módszertani útmutatója, valamint az útmutató alapulvételével a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének évben készített kézikönyve, - Nemzeti Család és Szociápolitikai Intézet Gyermekvédelmi Főosztályának útmutatója A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által biztosított kórházi szociális munka módszertani kérdéseiről, - A Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési- és oktatási intézményekben című évben készített módszertani segédlete, - Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában évben megjelent 1. sz. Módszertani levél a háziorvosok, házi-gyermekorvosok, védőnők, gyermekegészségügyi szakemberek részére A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése témában.

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése írja elő

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A védelembe vételi eljárások gyakorlata. Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger Június 2.

A védelembe vételi eljárások gyakorlata. Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger Június 2. A védelembe vételi eljárások gyakorlata Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger 2010. Június 2. Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 149/1997.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. május 28-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben