Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése"

Átírás

1 Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

2 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS A MEGYE SAJÁTOSSÁGAINAK, ADOTTSÁGAINAK, DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTELA 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA 4 3. BŰNÖZÉS ÉS A VESZÉLYEZTETTSÉG ALAKULÁSA, A BŰNCSELEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS STATISZTIKAI ADATOK ELEMZÉSE, A BŰNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÉSÉNEK OKAI KISKORÚAK VESZÉLYEZTETETTSÉGE ALAPELLÁTÁS SZAKELLÁTÁS JEGYZŐI GYÁMHATÓSÁGOK CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL ÉVI BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUATATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE A BŰNMEGELŐZÉSBEN AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB HATÓSÁGI SZEREPLŐK BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZEREVEZETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT EREDMÉNYEK, MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMÁK ÖSSZEGZÉS, CÉLOK, FELADATOK...42

3 3 1. BEVEZETÉS A megyei gyámhivatal évente jelentésben elemzi a megyében a gyermek-, illetve fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, értékeli a bűnmegelőzés érdekében elvégzendő feladatokat, és azok megvitatása céljából megyei egyeztető tanácskozást tart. A feladatok végrehajtása érdekében a megyei gyámhivatal további feladatait a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 5/A. -a határozza meg. A módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet szerint, január 1-jei hatállyal, a jelentést a korábbiakhoz képest eltérő tartalommal, a Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelően kell elkészíteni. A jelentés a fiatalkori bűnmegelőzéshez, bűnelkövetéshez kapcsolódó programokat, statisztikai adatokat dolgozza fel. Elkészítéséhez a szükséges tájékoztatást a - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata valamint - a megye jegyzői és gyermekjóléti szolgálatai bocsátották rendelkezésünkre.

4 4 2. A MEGYE SAJÁTOSSÁGAINAK, ADOTTSÁGAINAK DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei az észak-alföldi régióban, az Alföld északkeleti részén fekszik, s hosszabb határszakaszokon Ukrajnával és Romániával, és rövid néhány kilométeres szakaszon Szlovákiával határos. A régió földrajzi fekvése kedvező, mert három országgal szomszédos, ily módon az Európai Unióban hídszerepet tölthet be a kelet-nyugati kapcsolatokban és távlatosan a terjeszkedő Európa keleti kapujává válhat. A régió három megyéjében viszonylag kevés, 389 település található, Hajdú-Biharban 82, Jász- Nagykun-Szolnokban 78 megye található, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 229 település alkotja. A megyében a városok száma 25, a községek száma 204 volt én. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország legkeletibb megyéje, egyben az ország egyik legnagyobb megyéje is, területe 5937 km². Megyénk lakossága január 1. szerinti állapot szerint fő volt, amely a 2008-as év végi fős lakosságszámához viszonyítva kisebb mértékű csökkenést mutat. A népsűrűség 94,4 fő/ km². Férfi Nő Összesen kor fő % Fő % fő % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakónépessége nem és életkor szerint január 01. Férfi Nő Összesen kor fő % Fő % fő % , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiskorú lakossága nem és életkor szerint január 01. A foglalkoztatottak szám ezer fő, a munkanélküliek száma fő volt. A munkanélküliségi ráta 19, 1 %.

5 5 A települések szám és lakosságszám szerinti megoszlása a megyében 1; 0% 6; 3% 51; 22% 8; 3% 37; 16% 499 és kevesebb ; 29% ; 27% felett A megyében a települések 16%-át teszik azok a települések ahol 499 lakosnál kevesebben, 29%-át azok ahol 500 és 999 közötti, 27-át azok ahol 1000 és 1999 fő közötti a lakosságszám.

6 6 3. BŰNÖZÉS ÉS A VESZÉLYEZTETTSÉG ALAKULÁSA, A BŰNCSELEKMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS STATISZTIKAI ADATOK ELEMZÉSE, A BŰNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÉSÉNEK OKAI Kiskorúak veszélyeztetettsége Alapellátás A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat legjelentősebb feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése, amely lehetővé teszi a veszélyeztető okok feltárását, valamint a veszélyeztetettség időben történő felismerését. A gyermek veszélyezettségét azok a szakemberek észlelhetik elsődlegesen, akik napi kapcsolatban állnak a gyermekkel, vagy akik ismerik a családot. Az időben történő jelzésekkel a súlyos veszélyeztetettség kialakulását, és ez által a segítő munkát lehetne eredményesebbé tenni. A jelzőrendszeri tagokban elsősorban az esetkonferenciákon való részvétel tudatosíthatja azt, hogy a gyermek ügye, illetve a vele kapcsolatos problémák megoldása nem csak a gyermekjóléti szolgálatok felelőssége, a jelzés megtételével nem ruházták át a felelősséget a gyermekjóléti szolgálatokra. A gyermekjóléti szolgálatok és a jelzőrendszeri tagok közötti kapcsolat, illetve együttműködés településenként változó, de még mindig gyakori probléma, hogy a jelzések nem vagy nem írásban történnek meg. A gyermekjóléti szolgálatok által tartott esetmegbeszélések száma 97; 4% 240; 11% 110; 5% 101; 4% Gyermekkorú elkövető ügyében Fiatalkorú bűnelkövető ügyében Családon belüli erőszak miatt Bántalmazott kiskorú ügyében Egyéb esetekben 1698; 76% A gyermekjóléti szolgálatok által évben tartott esetkonferenciák 4 %-á tették ki a gyermekkorú, 11%-át pedig a fiatalkorú bűnelkövetők ügyében tartott esetkonferenciák. A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzését szolgálják továbbá a gondozott gyermekek részére szervezett szabadidős programok is, amelyek száma még igen alacsony az anyagi forrás hiánya miatt, ezért ezen a területen is kiemelkedő szerepet kapnak a különböző pályázati források. A 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltak szerint a gyermekek számára olyan szabadidős programokat kell szervezni, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve azok megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan

7 7 nehézséget okozna. A gyermekjóléti szolgálatnak kezdeményeznie kell, hogy a közoktatási intézmények, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézmények szervezzenek ilyen programokat és ezekről nyilvántartást kell vezetnie, amelynek az ellenőrzési tapasztalatok szerint nem minden esetben tesznek eleget. Fontos szerepe van a veszélyeztetettség megszüntetésében a családgondozó által készített gondozásinevelési tervnek, amennyiben tartalmazza a veszélyeztető körülmények pontos megjelölését, illetve ha a segítséget nyújtó intézményeket, személyeket bevonva, őket nevesítve. részükre feladatokat és határidőket tűz ki. 19; 3% 44; 8% 53; 9% 332; 58% 128; 22% pszichológus pszichiáter nevelési tanácsadó egyéb nem tartotta indokoltnak A gyermekjóléti szolgálatok által a bűncselekménnyel, szabálysértéssel érintett kiskorúak ügyében igénybevett szakemberek száma A családgondozók alkalmanként más szakembereket is bevontak, mind az alapellátás, mind a védelembe vétel során történő gondozási tevékenységbe. Elsősorban pszichológus, és a nevelési tanácsadó segítségét vették igénybe, azonban ezen szakemberek bevonása még mindig messze elmarad a kívánatostól. A pszichológus, gyermekpszichiáter segítségének az igénybevételét akadályozza, hogy a megyében kevés az ilyen szakember, ezért a várakozási idő is hosszú. A családgondozók, illetve a jegyzői gyámhatóságok ügyintézői is indokoltnak tartják az iskolapszichológusi hálózat kiépítését, családterapeuta, fejlesztőpedagógus szakemberek alkalmazását. Veszélyhelyzetnek minősül, ha a gyermek bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel kerül kapcsolatba, elkövetőként, vagy sértettként. Ezekben az esetekben a gyermek érdeke, hogy minél előbb a gyermekvédelem látókörébe kerüljön, és megkapja a szükséges segítséget a veszélyhelyzet megelőzése vagy megszüntetése érdekében.

8 8 Problémát jelent, hogy nincs megfelelő különbségtétel a gyermeket veszélyeztető okok meghatározása és a tényleges bűncselekmény között, tévesen gyakran magát az elkövetést tartják a fő veszélyeztető tényezőnek Amikor a fiatal a bűncselekményt elköveti, már csak a végeredményét látjuk annak a folyamatnak, amely a tettéig elvezette. A bűncselekmény elkövetése egy figyelmeztető jel, amely felhívja a figyelmet, arra, hogy további veszélyeztető okok állnak vagy állhatnak fent a családban, amik a családban nevelkedő többi gyermeket is érinthetik. A probléma megoldása végett fontos a segítő személy tevékenysége szempontjából a fiatal megismerése, problémájának megértése. A segítőknek a kiváltó okokat kell megszüntetniük, vagy legalább ezek hatását csökkenteni. A tapasztalatok szerint elsősorban a sok problémával küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű családokkal kapcsolatban alakulnak ki elhúzódó, esetenként évekig fennálló gondozási folyamatok. Ezen családok esetében a családgondozás ellenére is folyamatosan újabb gondok jelentkeznek, melyek megoldásához a gyermekjóléti szolgálat eszközrendszere és esetenként a védelembe vételben rejlő lehetőségek nem elégségesek. A beszámoló elkészítésekor még nem álltak rendelkezésünkre a KSH évre vonatkozó adatai a veszélyeztetett kiskorúakra vonatkozóan Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Környezeti okból Magatartási okból Anyagi okból Egészségi okból Családok száma, ahol a veszélyeztetett kiskorú él Év folyamán nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma

9 9 2% 19% 62% 17% környezeti magatartási anyagi egészségi Év folyamán nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak aránya veszélyeztetettségi mutatók környezeti magatartási anyagi egészségi A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma évhez képest nőtt, csökkent viszont a családok száma, ahol a veszélyeztetett kiskorúak élnek. A legtöbb kiskorú évek óta anyagi okból veszélyeztetett, ez az esetek 62 %-a, amely valamivel alacsonyabb az előző évi 68 %-hoz képest. Nőtt a környezeti és magatartási okok előfordulási gyakorisága, előbbi 19 %-át, utóbbi 17 %-át teszi ki a veszélyeztető körülményeknek. A gyermekjóléti szolgálatok által adott tájékoztatás szerint a családok anyagi helyzete, illetve a pénzbeosztási problémák, a családok bevételeinek nem megfelelő beosztása évek óta fennálló

10 10 probléma. A munkanélküliek magas száma jellemző a megyénkre. A legtöbb településen a legnagyobb, illetve előfordul, hogy az egyetlen foglalkoztató az önkormányzat, illetve annak intézményei. A lakosság többsége szociális juttatásokból él. Egyre elterjedtebbé vált az un. uzsorakölcsönök felvétele, amely tovább súlyosbítja a helyzetet. A gyermekjóléti szolgálatok a gondozási tevékenységük során fő problémának a szülők hozzáállását látják. Ennek következménye a gyermek hasonló magatartásának kialakulása, illetve az, hogy az ilyen esetekben jellemző az újabb, a gondozás ideje alatt elkövetett bűncselekmény. A veszélyeztető tényezők kialakulása szempontjából mind az áldozati, mind az elkövetői oldalon változatlanul legfontosabb szerepet a család képviseli. Az ott jelentkező rendellenességek, negatív folyamatok meghatározhatják a fejlődésben lévő gyermek kriminális identitását. A veszélyeztető családokra általában az átlagosnál nagyobb családnagyság és az atipikus családi struktúra a jellemző. Ez a családi állapot a családok labilitására és a családon belüli erős fluktuációra utal, s egészében azt eredményezi, hogy a kisközösség életét az átmenetiség jellemzi. Társadalmi réteghelyzettől függetlenül minden veszélyeztető családban hiányzik a családi közösség védelmező funkciója. A családi együttélés gyakori családi viszályokkal, konfliktusokkal terhes, melyek megoldásában a családtagok gyakran folyamodnak erőszakhoz, vagy egyéb deviáns megoldási mintát nyújtanak a gyermeknek. A családi erőszak igen gyakran manifesztálódik a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekben, ezeket azonban nem lehet a családban létező egyéb problémáktól elszakítva vizsgálni. Ha a család nem tölti be a funkcióját, nem nyújt a gyermeknek értékeket, akkor a gyermek nem érzi fontosnak, lényegesnek a családi köteléket. Mivel nem kötődik a családhoz, máshol keresi a kapcsolódási pontokat, a közösséget, az emberi kapcsolatokat. A családi mellőzöttségből fakadóan még fokozottabban érzi, hogy valakihez (valakikhez), valahová tartoznia kell. A gyermek, a fiatalkorú a hasonló helyzetű fiatalok csoportjához sodródik. A családból kisodródott fiatalkorúnak egyrészt nincs választási lehetősége, másrészt a hasonló helyzetű fiatalok közössége vonzza, mivel könnyen azonosul velük. Az adott helyzetből fakadóan, saját értékrendet alakítanak ki, öntörvényű életet élnek. Szoros összefüggés van tehát a bűncselekmények elkövetési motívumai és a család anyagi helyzete, illetve érzelmi viszonyai között. Ahol gondot jelent a mindennapi megélhetéshez szükséges összeg előteremtése, ott gyakran előfordul, hogy a szülőknek nem marad energiájuk gyermekeikre odafigyelni. A fiatalok pedig bandákba verődve kószálnak egész nap, és ha megtetszik nekik valami, azt elveszik Szakellátás Nyilvántartott nevelt átmeneti Nyilvántartott tartós

11 11 nevelt Ideiglenes elhelyezett Utógondozói részesülő hatállyal ellátásban összesen A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központjának tájékoztatása alapján évben 1686 szakellátásban élő kiskorút tartottak nyilván, amelyből 99 fő kiskorú tartós nevelt volt. A kiskorúak közül 1342 fő nevelőszülőnél 428 fő pedig gyermekotthonban került elhelyezésre. Gyermekkorúak sérelmére nevelésbe vétel előtt elkövetett bűncselekmények alakulása - kiskorú veszélyeztetése 85 (eset) / 93 (kiskorú) - nemi erkölcs elleni bűncselekmény 2 (eset) / 5 (kiskorú) - egyéb bűncselekmények, éspedig: Bántalmazás 1 (eset) / 1 (kiskorú) Fiatalkorúak sérelmére nevelésbe vétel előtt elkövetett bűncselekmények alakulása - kiskorú veszélyeztetése 12 (eset) / 12 (kiskorú) - nemi erkölcs elleni bűncselekmény 1 (eset) / 1 (kiskorú) - egyéb bűncselekmények, éspedig: tiltott kéjelgés 3 (eset) / 3 (kiskorú) Nevelésbe vétel alatt álló gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása - kiskorú veszélyeztetése nem történt - nemi erkölcs elleni bűncselekmény 6 (eset) / 6 (kiskorú) - egyéb bűncselekmények, éspedig: Könnyű testi sértés Lopás 5 (eset)/ 5 (kiskorú) 2 (eset)/ 3 (kiskorú)

12 12 Nevelésbe vétel alatt álló fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása - kiskorú veszélyeztetése nem történt - nemi erkölcs elleni bűncselekmény 3 (eset) / 3 (kiskorú) - egyéb bűncselekmények, éspedig: Könnyű testi sértés Lopás Bántalmazás Személyes szabadság korlátozása 11 (eset)/ 10 (kiskorú) 1 (eset)/ 1 (kiskorú) 1 (eset) / 1 (kiskorú) 1 (eset)/ 1 (kiskorú) 58 fő nevelt fiatalkorú állt 2010-ben pártfogó felügyelet alatt. Engedély nélküli eltávozásra 1061 esetben került sor a szakellátásban élő gyermekek esetén, ebből 1035 esetben történt meg a rendőrség értesítése. Tájékoztatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi intézményekben évben a gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés megelőzése, drog prevenció, családon belüli erőszak megelőzése témakörökben végzett prevenciós (szabadidős) programokról A Mátészalka Gyermekvédelmi Központban az intézményben nevelkedő gyermek és fiatalkorúak részére több alkalommal rendeztek megbeszéléseket, előadásokat különböző témakörökben. A gyermekkori bűnelkövetések megelőzése, bűncselekmények elkövetésének következményei, pártfogó felügyelet fogalma, fiatalkorú büntetés végrehajtási intézmények tevékenysége, működése, stb., témakörökben több alkalommal tartott előadást az intézményben nevelkedő gyermekek részére pártfogó felügyelő. Egyéni, csoportos megbeszéléseket tartott a pártfogói felügyelet alatt álló gyermekekkel. Több esetben hívta össze azokat a fiatalokat, akik a gyámok jelzése alapján könnyen befolyásolhatók az intézményen kívüli bűnelkövető bandák által. Felhívta a figyelmüket arra, hogy őket csak eszközként fogják felhasználni különböző bűncselekmények elkövetésére, de ők lesznek azok, akikre a bíróság a büntetést kiszabja (áldozatokká válhatnak). Ebben a témakörben tartott (a célcsoportnak) előadás sorozatot egy szociálpedagógus hallgató is, aki foglalkozásából adódóan (rendőr) hitelesen tudott beszélgetni a fiatalokkal a szabálysértésről, bűncselekményekről ezek fokozatairól. Továbbá azokról a kötelező rendőrségi, ügyészségi, bírósági

13 13 eljárásokról, melyekre számolni kell a bűnelkövető fiataloknak. Külön témakör volt a börtön élet ismertetése, és a szabadulás utáni társadalmi integráció nehézsége. Az elmúlt évben több alaklommal előfordult, hogy a város iskoláiban az intézmény által nevelt év közötti fiataloknak illegálisan nyugtatókat adtak el minimális áron. A neveltek nem ismerve ezek hatását esetenként 8-10 db-t is bevettek a szerekből, melytől az eufórikus állapot érzését remélték. Sajnos 6 fiatalnak gyomormosáson is át kellet esni. A rendőri intézkedést kevésnek megítélve az érintett célcsoportnak több esetben tartott felvilágosítást a kábítószer hatásáról és rendszeres fogyasztásának következményeiről az intézmény vezetője. A gyámok és a csoportnevelők folyamatosan kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretén belül (szakmailag megtervezett) beszélgetéséket folytattak a témával kapcsolatosan. / PL: Függőség kialakulásának folyamata: kipróbálás, megszokás, tolerancia, függőség, elvonási tünetek./ Világossá tették, hogy a tabletták bevétele milyen káros következményekkel jár. Három esetben fordult elő a tavalyi évben, hogy az intézményben nevelkedő lányok szex munkásként próbáltak nagyobb összegű pénzhez jutni. Két alkalommal külföldre adták el a magyar futtatók a kislányokat. Nagy nehézségek és jó összeköttetések árán sikerült őket hazahozni. A három lányból kettő már a szakellátásba kerülést megelőzően is testének áruba bocsátásából élt. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar szociálpedagógus szakos hallgatói terepgyakorlatukat az intézményben töltötték. Több esetben tartottak előadás a prostitúcióról és annak veszélyeiről. A városi védőnői szolgálat munkatársa szexuális felvilágosítás keretén belül hívta fel a figyelmét a éves lányoknak az esetleges nemi betegségek kialakulására, tüneteire, egészségkárosító veszélyeire. Az ápolónő havi szintén tart kiscsoportos foglalkozásokat szintén ebben a témakörben. A Mátészalkai Rendőrkapitányság 2010-ben pályázatot nyújtott be a SZATMÁRI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK BIZTONSÁGÁÉRT - címmel, melyet el is nyert. Ezen pályázat kapcsán együttműködési szerződést köttetett az intézmény és a rendőrség között. A projekt ütemezése szerint előadás sorozat kezdődik az intézményben februárjától. A célcsoport a év közötti fiatalok. A Tiszadobi Gyermekvédelmi Központban az intézményben nevelkedő gyermekek között több olyan fiatal van, aki bekerülését megelőzően összeütközésbe került a törvénnyel. A gyermekotthon két speciális szükségletű gyermekek számára létrehozott csoportot működtet. A speciális szükségletű, súlyos magatartási zavarral küzdő gyermekek e tekintetben veszélyeztetettebbek kortársaiknál, állapotuknál fogva hamarabb kerülnek a bűnelkövetés útjára. Mindezeket figyelembe véve nagy figyelmet fordítanak a bűnmegelőzésre. A nehezen kezelhető gyermekek kezelésében nem a büntetés, hanem a tevékenykedtetés, a szoros napirend, folyamatos elfoglaltság biztosítása az elv, amit követnek. Ennek értelmében számtalan lehetőséget kell biztosítani a gyermekek számára, ahol levezethetik energiájukat, hasznosan tölthetik szabadidejüket. A programok jelentős része nem csupán szabadidős elfoglaltság, hanem egyfajta terápiának, vagy terápiás jellegű elfoglaltságnak is minősíthető.

14 14 Folyamatosan működő programjaik a többek között a kovácsolás, kézműves szakkör, rajz és grafika szakkör, lovas terápia, illetve az ötórai tea elnevezésű program, ahol irányított beszélgetéseken sok érdekes témáról esik só. Néhány téma, ami a bűnmegelőzést is szolgálta az elmúlt időszakból: - Mi a bűn? - Kamatos kamatozók a kisebbség körében. Érdekessége volt a beszélgetésnek, hogy a résztvevő gyermekek között volt olyan, akinek a családját a kamatozók tették tönkre, és volt olyan gyermek is, akiknek a szülei kamatozás miatt kerültek börtönbe. - Agresszió és annak kezelési lehetőségei. - A család szerepe - Az életünk célja A lovas terápia rendkívül fontos momentum a gyermekek személyiségformálásában. Különösen a nehezen kezelhető gyermekek esetében van nagy jelentősége. Az állandó programokon túl a következő programok voltak 2010-ben, amelyek a bűnmegelőzés célját szolgálta: Konfliktuskezelő tréning A programot a Volt Állami Gondozottak Egyesülete szervezte, a nyári időszakban két hétig tartott. Erre a programra épült egy életvezetési programsorozat is. 20 gyermek vett részt a foglalkozásokon. Lovas tábor Orfün A lovaglásban legkiemelkedőbben teljesítő gyermekek vehettek részt rajta Sport tábor A Közép-európai Utógondozói ellátottakért és Lakásotthonokban nevelkedő gyermekekért Alapítvány (továbbiakban KUL Alapítvány) szervezésében zajlott a tábor. Nemzetközi tábor Több mint tíz éve szervezi az intézmény ezt az önkéntes tábort az Útilapu Hálózattal karöltve. Az oda érkező külföldi fiatalok a Központban élő gyermekekkel közösen végeznek önkéntes munkát az otthonért. A gyermekek itt munkafegyelmet, kitartást, közösségi szellemet, egymás kultúrájának tiszteletben tartását tanulják. Nemzetközi Tisza Túra Az elmúlt évben második alkalommal vettek részt a vízi túrán. A gyermekek itt kitartást, önállóságot, fegyelmet tanulnak. Nagyon hatékony a felnőttekkel való szoros együttélés 10 napig, nehéz körülmények között, a tábor ugyanis félig nomád jellegű. Állami gondozottak országos tábora Szegeden Évek óta részesei ennek a tíznapos tábornak. A gyermekek ebben a táborban élményprogramokon vesznek részt. A tábor szervezői keresztény fiatalok, akik nagyon nagy személyes figyelmet fordítanak a gyermekek személyiségfejlesztésére.

15 15 Bűnmegelőzési tábor A tábor Tóalmáson volt, a KUL Alapítvány szervezte. Fő témája a prostitúció volt, de foglalkoztak olyan fontos kérdésekkel is, mint az abortusz. Az otthonban a csoportgyűléseken rendszeres téma a bűnmegelőzés. Az elmúlt évben különösen nagy figyelmet kapott, többek között a törvények módosítása miatt. Az otthon szakmai vezetője külön előadássorozattal készült az új rendelkezések megismertetése érdekében, amellyel minden csoportot meglátogatott. Az otthongyűléseken is rendszeresen megbeszélik az otthongyűlést megelőző időszak történéseit, a tapasztalatokat és a következményeket. Az otthonban alkalmazzák a jóvátételi eljárást, amelynek megismerése érdekében néhány kolléga továbbképzésen és konzultáción vett részt. A Baktalórántháza Gyermekvédelmi Központban is nagy hangsúlyt fektetnek a szabadidő hasznos eltöltésére. Fontos feladat, hogy a gyermekek céltalan csavargásait megpróbálják megszüntetni, ezzel elkerülni, hogy áldozattá, vagy bűnelkövetővé váljanak. Szervezett keretek között heti rendszerességgel kézműves foglalkozásokat tartanak. Az iskolai szünetekben is szervezett programokat biztosítanak a gyerekek számára. A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása mellett több csatornán nyújtanak tájékoztatást a gyerekek számára az együttműködő partnerekkel. Az Együtt Egymásért Egyesület szervezésében szexuális felvilágosítás történt az alábbi témákban: nemi betegségek fajtái és veszélyei védekezés különböző módjai, óvszer használata, és a terhesség megszakítás veszélyei drog prevenciós foglalkozáson vettek részt a gyerekek Az AIDS világnapja alkalmából a Móricz Zsigmond Könyvtárban megrendezett előadáson is részt vettek a gyermekek, nevelő kíséretében. A társadalmi normákkal ellentétes viselkedés (bűnelkövető magatartás) következményeivel való hiteles megismertetés érdekében bűnmegelőzési előadáson vettek részt, melyet a Megyei Rendőrkapitányság munkatársa tartott Ugyanezen megfontolásból a Sz. Sz. B. Megyei Rendőrkapitányság HÍRLEVELEIT (bűnmegelőzési) minden lakásotthonba eljuttatják, a nevelők és gyerekek által feldolgozásra kerül azok tartalma. Az ÁGOTA Alapítvány által szervezett tábor egyik fontos kérdésköre volt a bűnmegelőzés, illetve a társadalmi értékek közvetítése. A nyáron szervezett táborok között építő tábor is volt, az árvíz sújtotta Borsod megyében. Felsőzsolcán a gyermekek részt vettek az újjáépítésben önkéntes alapon (szolidaritás erősítése). Fentieken kívül a lakásotthonokban rendszeresen csoport foglalkozások keretében beszélgetések, értékközvetítések történnek, melyeknek egyik fontos momentuma a társadalmilag értékes életmódra való nevelés, amibe a bűnmegelőzés is természetesen bele tartozik.

16 16 Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat gyermekotthonában a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése érdekében a gyermekek, fiatal felnőttek szabadon választhatnak a különböző szabadidős, sport és szakköri foglalkozások közül. Mindezek fontosak, annak érdekében, hogy a gyermekek megtalálják azokat az érdeklődési körüknek megfelelően programokat, amelyek művelésével leköthetik fölösleges energiáikat. Időszakosan szervezett programok: D.A.D.A. program, (általános iskolában szervezett program), amelyen természetesen a gyermekotthon lakói is részt vettek. Füstmentes Nap: általános iskola által szervezett program. A rendezvényen a gyermekek plakátot készítettek a dohányzás ellen, D.A.D.A. program keretein belül rendőr tartott előadást, vetélkedőket szerveztek az általános iskola, és a gyermekotthon tanulói, lakói részvételével. Vannak intézmények (Nyírbátor, Gyermekvédelmi Központ), amelyek komplex pályázatot nyújtottak be a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok, program sorozatok rendezésére, melynek pozitív elbírálása esetén lehetőség nyúlik a évben további prevenciós programok szervezésére bűnelkövetés, drog, családon belüli erőszak tekintetében is Jegyzői gyámhatóságok A Gyvt. 68. (1) bekezdése alapján ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi Nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma Környezeti okból Szülőnek felróható magatartási okból Gyermeknek felróható magatartási okból Családok száma, ahol a védelembe vett kiskorú él A védelembe vett kiskorúak száma emelkedő tendenciát mutat évek óta. A jegyzői gyámhatóságoknak évben 83 fő, évben 111 fő kiskorú bűnelkövetőről volt tudomásuk, 2009-ben 337 fő évben 388 fő fiatalkorú bűnelkövetőről volt tudomásuk.

17 17 A gyermekjóléti szolgálatoknak évben 118 fő gyermekkorú és 458 fő fiatalkorú bűnelkövetőről, azaz összesen 576 fő kiskorú bűnelkövetőről volt tudomásuk. A szolgáltatott adatok alapján megállapítható, hogy amíg a gyermekkorú bűnelkövetők száma az elmúlt évek adatai alapján kismértékű emelkedést mutat, addig a fiatalkorú bűnelkövetők száma erőteljes emelkedést mutat. Ezen tendenciát a rendőrség által szolgáltatott - a későbbiekben elemzett szolgáltatott - adatok is alátámasztják. A korábbi évekhez hasonlóan eltérés mutatkozik a jegyzői gyámhatóságok, illetve a gyermekjóléti szolgálatok által szolgáltatott adatok között, de az eltérés a rendőrségi adatokhoz viszonyítva különösen jelentős, hiszen a rendőrségnek 296 gyermekkorú és 863 fiatalkorú bűnelkövetőről volt tudomása. Ezen nagymértékű eltérés a jelzőrendszeri tagok nem megfelelő együttműködésére, illetve a jogszabályértelmezésből fakadó különbségekre utalhat. A gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők számának alakulása a jegyzői gyámhatóságok által szolgáltatott adatok alapján gyermekkorú bűnelkövetők fiatalkorú bűnelkövetők Kiskorú bűnelkövetők száma jegyzői gyámhatóságok gyermekkorúak; 111 fiatalkorúak; 388 fiatalkorúak gyermekkorúak gyermekjóléti gyermekkorúak; 118 fiatalkorúak;

18 18 A gyermekkorú bűnelkövetők számának alakulása kistérségenként Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Nyíregyházi Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány-Nagyhalászi A fiatalkorú bűnelkövetők számának alakulása kistérségenként Baktalórántházai Csengeri Fehérgyarmati Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Nyíregyházi Tiszavasvári Vásárosnaményi Ibrány-Nagyhalászi

19 19 Bűncselekmény jelzésére megtett intézkedések a jegyzői gyámhatóságnál gyermek- és fiatalkorúaknál 0-14 évesek évesek elkövetők száma alapellátás védelembe vétel kiemelés 0 4 A jegyzői gyámhatóságok által szolgáltatott adatok alapján a kiskorú bűnelkövetők esetében a leggyakrabban alkalmazott intézkedés a védelembe vétel volt. A családból való kiemelésre gyermekkorú bűnelkövetők esetében nem került sor Családon belüli erőszak A családi erőszak magában foglalja a bántalmazást, a testi sanyargatást éppúgy, mint a házastárs, a korábbi házastárs, a szülő, vagy más - a sértettel szoros érzelmi kapcsolatban álló - személy részéről elkövetett szexuális kényszerítés legkülönbözőbb formáit. A kialakuló családi erőszak vesztese mindig a legsérülékenyebb családtag - legtöbbször a gyermek. Az esetek túlnyomó többségénél azonban maga a gyermek is természetesnek veszi a családban fellépő konfliktusok erőszakos megoldását, hiszen nevelkedése során erre szocializálódott. Emiatt sajnos eszébe sem jut az, hogy védekezzen, vagy fellépjen ellene. A családon belüli erőszak száma folyamatosan növekszik. Csak a többszöri és hosszan tartó erőszak esetén kerül sor segítség kérésére. Ezekben az estekben sem a bántalmazottak, hanem a környezetben lakók, vagy más közeli családtagok kérnek segítséget. A családon belüli erőszak előfordulásáról nem rendelkezünk reális adatokkal (sem társadalmi, sem gyámhivatali szinten), az azonban bizonyos, hogy a családon belüli erőszak különösen nagy számú gyermek és nő számára jelent folyamatos bántalmazást. A rendelkezésünkre álló adatok csak töredéke a valós esetszámnak, a család gyakran elfedi, eltitkolja és az esetek nagy része csak évek múlva derül ki, amikor a gyermek már lelki zavarokkal küzd. A témában végzett kutatások szerint azok a gyermekek, akiket gyakran bántalmaztak, maguk is hajlamosabbak arra, hogy erőszakot alkalmazzanak. A családon belüli erőszak és a gyermekbántalmazással kapcsolatban megfogalmazott nemzetközi elvárások legfontosabb dokumentumai a következők:

20 20 - A Nőkkel Szembeni Diszkrimináció Minden Formájának Felszámolásáról szóló ENSZ EGYEZMÉNY (CEDAW Egyezmény) és a CEDAW Bizottságának a Magyar Köztársaság Kormányzati Jelentéséhez fűzött Ajánlása (2002), - A Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény (1989), és a Gyermeki Jogok Bizottságának a Magyar Köztársaság Első Kormányzati jelentéséhez fűzött Ajánlása (1998), - Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, - Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének számú Ajánlása (2002), - Az Európa Tanács R (90)2. számú a családon belüli erőszakkal kapcsolatos társadalmi teendőkről szóló és a R (93)2. számú a gyermekekkel szembeni rossz bánásmód egészségügyi, szociális aspektusairól szóló ajánlásai. A magyar kormánynak a nemzetközi dokumentumokból is eredeztethető kötelezettsége, hogy a családon belüli erőszakos cselekményekkel szemben fellépjen és a szükséges jogalkotási feladatoknak eleget tegyen Az állami fellépés megnyilvánulásának dokumentumai az alábbiak: - A családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló Nemzeti stratégiáról szóló 45/2003. (IV.26.) OGY. határozat, mely tartalmazza azokat a javaslatokat és felhatalmazásokat, amelyekkel egységesen fel lehet lépni az áldozatok védelme érdekében az elkövetőkkel szemben. - A társadalmi bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájáról szóló 115/2003 (X.28.) OGY határozat, valamint a Kormány cselekvési programja amelyet jelenleg a 1035/2008. (V.23.) Kormány Határozat tartalmaz. A fenti dokumentumok, jogszabályok többek között arra kérték fel a kormányt, hogy alkossa meg azokat a protokollokat, amelyeket alkalmazni kötelesek az eljáró szervek. Ennek eredményeként készültek el az alábbi módszertani útmutatók: - A családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 32/2007. ( OT.26. ) ORFK utasítás. - az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és kezelésére című módszertani útmutatója, valamint az útmutató alapulvételével a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének évben készített kézikönyve, - Nemzeti Család és Szociápolitikai Intézet Gyermekvédelmi Főosztályának útmutatója A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által biztosított kórházi szociális munka módszertani kérdéseiről, - A Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési- és oktatási intézményekben című évben készített módszertani segédlete, - Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában évben megjelent 1. sz. Módszertani levél a háziorvosok, házi-gyermekorvosok, védőnők, gyermekegészségügyi szakemberek részére A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése témában.

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben június 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Európai Roma

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül 1 Projekt összefoglaló a megvalósítás tapasztalatai TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül Speciális

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben