Települési Egészségterv Orgovány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési Egészségterv Orgovány"

Átírás

1 Orgovány Község Jegyzőjétől T/74/2012. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület október 25-én tartandó ülésére Települési Egészségterv Orgovány I. Állapotleírás 1. A település bemutatása, demográfiai jellemzők 1.1 Életkörülmények jellemzése Orgovány község Bács-Kiskun megyében, a Duna-Tisza közén, a Kiskunsági homokhát déli részén, Kecskeméttől 25 km-re helyezkedik el. Településünk nagy kiterjedésű, szórt tanyavilággal rendelkezik. Közigazgatási területe 9916 ha, abból belterület 205 ha. A Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó orgoványi rét kiterjedése 3753 ha. Községünknek jelenleg 3376 fő lakosa van. Belterületén 2562-en, külterületén 814-en laknak. A tanyavilágban élők zöme időskorú, többgyermekes, hátrányos helyzetű fiatal családok, valamint gazdálkodással és állattartással foglalkozó jobb körülmények között élő családok. Óriási a távolság a legtávolabbi tanyák és a főút, valamint a belterület között. 1.2 Születésekre, halálozásokra, el- és beköltözésekre vonatkozó adatok: A születésekre és halálozásokra az országos átlag jellemző, a születések száma nincs arányban a halálozások számával, mivel évről évre csökken a születések száma. A lakosság körében az elváltak aránya igen nagy, emellett sok az özvegy. Évről-évre növekszik a regisztrációs kártyával rendelkező idénymunkások bevándorlása, letelepedésük tavasztól- őszig tart. 1.3 Szociális, gazdasági feltételek, az infrastruktúra jellemzése: Az ipar nem volt meghatározó a településen, és ma is csak kb. 180 fő dolgozik ezen a területen mezőgazdasági gépgyártás és cipőfelsőrész készítés területén. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az aktív dolgozókhoz viszonyítva 63%, őstermelői igazolvánnyal kb. 680 fő rendelkezik, mezőgazdasági egyéni gazdálkodók száma 670 fő körüli. A községben jelenleg egy csoportos termelői egység maradt, az orgoványi Gazdaszövetkezet. A községben működő kiskereskedelmi üzletek száma kb. 35, melyeknek száma a gazdasági helyzet függvényében időről időre változik. Szövetkezeti tulajdonban az UNIVER ABC van. Fuvarozással foglalkozó cégek száma 4. A mezőgazdaságon kívüli munkalehetőségen kevés intézmény vagy vállalkozás tud biztosítani, ezért igen sokan ingáznak nap mint nap Kecskemétre, ill. Izsák ad munkalehetőségen az aktív dolgozók számára. Gyermekeink óvodai és iskolai nevelése helyben megoldott. Bölcsődei elhelyezést immár 2 éve tud biztosítani az Önkormányzat, melynek építése, valamint az óvoda felújítása 2009-ben történt. Orgoványon 1992-től Alapfokú Művészeti Iskola működik zene és néptánc oktatással óta Ágasegyháza-Orgovány Közoktatási (intézményfenntartó) társulás ÁMK néven fut. Az általános iskola rendelkezik tornateremmel, melyet a tanulókon kívül igénybe vehetnek különböző sportegyesületek, mint asztalitenisz, kézilabda, teremfoci, tömegsport, ju-jitsu.

2 - 2 - Falunk közművelődését a helyi Művelődési Ház szolgálja, mely helyet biztosít a Községi Könyvtár számára, melynek felújítására 2009-ben került sor, így kibővült könyvállománnyal ill. internetes szolgáltatással várja a művelődni vágyókat. Helyszínt biztosít kiállításoknak, előadásoknak, kulturális rendezvényeknek, filmvetítéseknek. Községünkben működő képes rendőrőrs van, közbiztonságunkért a helyi körzeti megbízottak (2 fő) a felelősek., kiknek munkáját a helyi Polgárőrség segíti, melynek fenntartója a Polgármesteri hivatal, polgárőrei pedig önkéntes munkájukkal tartanak rendszeres járőrszolgálatot nemcsak belterületen, hanem a tanyavilágban is. A településen több alapítvány működik, melyek tevékenysége az intézményekhez és karitatív tevékenységekhez kapcsolódik. Legnagyobb tevékenységi körrel rendelkező az Orgoványi Kulturális Egyesület, mely hivatalosan 2004-ben kezdte meg működését színjátszó körrel, melynek tagjai gyermekek és felnőttek egyaránt voltak. Folyamatosan bővülő tagokhoz tartoznak a helyben működő Lovas szervezet, Nordig-walking csoport, kerékpáros egyesület, Brazil Jui Juitsu, Show- és hastánc csoportok. Az egyesület évente több alkalommal jelenteti meg kiadványát, a Kulturális Hírmondót, mely a helyi eseményeket, rendezvényeket hivatott közölni. Az egyházaknak meghatározó szerepe van a község társadalmi és kulturális életében. A római katolikus, református és baptisták saját templommal és imaházzal rendelkeznek. 1.4 A község kommunális helyzete A falu kiterjedt tanyavilága miatt igen nagy úthálózattal rendelkezik, melyek homokos felülettel bírnak. A belterület úthálózata sem teljesen aszfaltozott, számos utcában találkozunk homokos utakkal. Vasútforgalom már nincs. autóbusz összeköttetésünk Kecskeméttel, Izsákkal, valamint Kiskunfélegyházával van, napi járatokkal. Az ivóvíz-vezetékes hálózatba bekötött lakások száma 1143, mely a belterületi lakások 90 %- a. A községi vízhálózat hossza fm. kiépített gázhálózat hossza fm, a bekapcsolt lakások aránya 53%. A telefon előfizetők száma 909 fő, a lakások 71%-a rákapcsolt a rendszerre. Bár a mobiltelefon nagymértékben elterjed nálunk is. A községben valamennyi lakás rácsatlakozott a villamos-energia hálózatra, a közvilágítási lámpatestek száma291, rendszer 202-ben került felújításra. Megépült a szennyvízcsatorna hálózat és 971 lakás rákapcsolódása történt meg. A szervezett szemétszállítás áprilisától indult meg, 3 helyen biztosítottak a szelektív hulladékgyűjtés feltételei is. Havonta egyszer, a nyári időszakban kéthetente megtörténik az összegyűjtött műanyag hulladék begyűjtése, a házak elé kitett zsákokkal. 1.5 A természet és az épített környezet állapotának jellemzése. Községünkben a levegő és a víz tisztasága megfelelő, hiszen gyár és ehhez kapcsolodó ipar nincs a környéken. A vezetékes víz káros anyagot nem tartalmaz, a magasabb vízréteg, melyből a locsolást végzik jelentős vastartalommal bír. A földminőség 1,4 és 29,5 AK érték között mozog, az átlagos érték 7,02 AK. Művelési ágak megoszlása: szántó 15,5 %, gyümölcsös 0,7%, szőlő 12,1 %, gyep 13,4 %, nádas 10,8 %, erdő 7,9 %, természetvédelmi terület 32,4 %, belterület 2,1 %. 2. A lakosság életmódjának jellemzése Orgovány lakóinak életmódját leginkább a napjainkban zajló gazdasági helyzet befolyásolja. Mivel többnyire a mezőgazdaság a főbb kenyéradó, mely a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a megélhetést nehezíti. A vidékre járó foglalkoztatottak a nap jórészét otthonától távol tölti, kevés idő marad a pihenésre, regenerálódásra, így egyre jobban érezhető a emberek feszült élete, érdektelensége, kapcsolataik ellaposodása. A divatos szenvedélybetegségek itt is hódítanak. A dohányzás, az alkoholfogyasztás már

3 - 3 - gyakran tizenévesen is megjelenik. Drogfogyasztásnak látványos jelei nem mutatkoznak. A szenvedélybetegségek kiinduló pontja a családi minta követése, valamint a kilátástalan jövőkép. A helytelen táplálkozás, elhízás, az egyoldalúan megterhelő mozgás, a rohanó, feszültségekkel teli életmód sok betegség forrása lakóink között is ( pl: cukorbetegség, magas vérnyomás, ízületi betegségek, keringési betegségek ) melyek évről-évre nagyobb számokat mutatnak a statisztikákban. A község mentálhigienes helyzetét alapvetően a következők befolyásolják: -magas az alkoholfogyasztás aránya, -településünk egyoldalú mezőgazdasági foglalkozási szerkezet, az ebből törvényszerűen bekövetkező munkanélküliség fokozza a depresszió hajlamot, rontja az egyén társas kapcsolatát, nem utolsó sorban a család anyagi helyzetét. - az egyedül élőkre fokozottan jellemző a magányosság, a kiszolgáltatottságból adódó depresszió, az önérvényesítési képesség csökkentése. -egyre nagyobb létszámban élnek a kisebbséghez tartozók, rossz higienes körülmények között, erősen alultápláltak, halmozott károsodásokkal. 3. Az egészségi állapot, valamint az ellátás intézményének jellemzése A településen leggyakrabban előforduló betegségek a magas vérnyomás, mind a férfiak, mind a nők körében, gyakori az idült szív- és érrendszeri betegek megjelenése, spondylopathiak, asthma, táplálkozással és mozgáshiánnyal összefüggő betegségek, mint elhízás, cukorbetegség, lipoprotein-anyagcsere rendellenességei. Iskola egészségügyi vizsgálat alapján a gyermekek közöt viszonylag nagy számban fordul elő mozgásszervi elváltozás( a láb és gerinc statikai megbetegedései), valamint minden 5. gyermek túlsúlyos. Nekik speciális tornára van lehetőségük az Általános Iskolában, itt rendszeresen járnak át a szomszéd település uszodájába úszásoktatásra. Az alapellátás területén 2 háziorvos 1-1 asszisztenssel ill. adminisztrátorral, valamint 2 védőnő és egy fogorvos látja el a feladatot. A háziorvos munkáját kiegészíti kineziológus is. Községi laboratóriumban vérvétel működik, melynek feldolgozása a Megyei Kórház központi laboratóriumában történik, a vér bejuttatását az Önkormányzat biztosítja. A hátrányos helyzetben lévő családok és gyermekek problémáját a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat tölti be. A családok anyagi, megélhetési nehézségekkel, munkanélküliséggel, egészségkárosodás következményeivel küzdenek. Ezek a problémák folyamatosa mélyültek, súlyosbodtak, és egyre több családot érint. Fő feladatuk az ügyintézésekben való segítségnyújtás, hivatalos ügyek intézése, prevenciós tevékenységek tartoznak. A szociális gondozás területén szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szociális információ szolgáltatás alapellátási formák biztosítottak. A Tanyavédelmi szolgálat heti rendszerességgel látogatja a tanyákon élő segítségre szoruló idős embereket, valamint hátrányos helyzetű családokat, besegít az alapvető élelmiszerek begyűjtésében és kiszállításában, kapcsolatot tart a háziorvosokkal, a gondozottakat segíti lejuttatni a szakorvosi ellátásokra. Két vállalkozás foglalkozik az egészség megőrzésével, betegségek megelőzésével ill. a kialakult betegségek alternatív kezelésével. Szépség és egészségstúdió vezetését magasan képzett, az egészséggel kapcsolatos bármilyen területre nyitott szakember végzi. Tevékenységéhez tartozik biorezonanciás állapotfelmérés ill. kezelés, fülakupunktúrás kezelés, talpmasszázs, Jade-köves thermoakupresszúrás masszázságy, egészséges életmódra nevelés, táplálkozási tanácsok. Előadások szervezése a helyi Művelődési Házban hétfői napokon, mely a lakosság körében nagy érdeklődést váltott ki.

4 - 4 - Masszázs stúdióban középfokú végzettséggel rendelkező masszőr dolgozik a masszázs technikák számos fajtájával hat az egészségre, mint pl: nyirok-., tai-, kínai-, talp- és reflexmasszázs, gerincmasszázs, általános keringető frissítő masszázs, mely a keringésre hatva javítja a szervezet általános állapotát. ezenkívül biorezonanciával, fizikotherápiával, Bioptron lámpával próbál pozitív hatást gyakorolni a szervezetre. Számukra elhivatottságot jelent az egészség megőrzése, fenntartása, betegségek megelőzése, a kialakult egészségkárosodások leküzdése. Az Önkormányzat működtetése alatt áll a helyi Nyugdíjas klub, melynek vezetője iskolánk nyugalmazott pedagógusa, aki egy személyben szervezi az idősek szabadidős tevékenységeit. Kirándulásokat, csoportfoglalkozásokat, rendszeres találkozókat szerveznek Bordány, Izsák és Páhi nyugdíjasaival. Fontos a kapcsolattartás, valamint annak az éreztetése, hogy Ők még fontos helyet töltenek be községünkben. Velük való foglalkozás sok türelmet, segítőkészséget és szeretetet igényel. Az Önkormányzat erre szakosodott dolgozói végzik a szociális étkeztetést, mely az Általános Iskola konyháján kerül kivitelezésre, a gondozók házhoz szállítják az erre rászorulóknak, ill. működik házi szociális gondozás. 4. Egyéb egészséghez kapcsolódó szervezetek tevékenysége Számos lehetőség van mind a gyermekek, mind a felnőttek számára sportolási igények kielégítésére. - Futball szövetségünk immár néhány éve sikeresen működik, mely a helyi férfiakból tevődik össze. Fontos számukra a csapatszellem, a közösségi összetartás, melyben családjaik aktívan részt vesznek. Nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás képzésére, melyet iskolánk képzett pedagógusa tart kézben. - Ehez kapcsolódik a kézilabda, mely a tanulók számára az iskola keretein benlűl szakkőr formájában, felnőttek részére pedig heti 2 alkalommal edzés keretein belül valósul meg. -Egyre többen csatlakoznak a Nordig-walking elnevezésű megmozduláshoz, melynek lényege két bot segítségével gyaloglás a természetben. Művelői hetente 2x1-1,5 órát gyalogolnak, melynek kiváló hatása van a keringésre, tüdőre,kedélyállapotra, állóképességet javítja, és a két bot segítségével az ízületek tehermentesítve vannak. - Orgovány sportéletének része a z általános iskola sportcsarnokában heti 3 alkalommal megrendezett asztalitenisz edzések, melynek tagjai minden korosztályt érintenek, legidősebb közöttük 80 éves. -Egyre divatosabbá váló kerékpározás kapcsán az aktívabbak számára havi rendszerességgel kerékpáros túrákat szerveznek, melyek a környék látványosságait célozzák. A mozgás fontosságán túl nagyon jó csapatépítő program, mivel már említést tettünk az ellaposodó kapcsolatokról ezen rohanó világban. - A helyi óvoda tornatermében heti rendszerességgel nők számára jóga tanfolyamot biztosítanak. - Mozgással kapcsolatban említhetjük meg a Golddance tánccsoport működését, ahol mind felnőttek, mind pedig gyermeke számára lehetőség van a showtánc világába belekóstolni, bár az évek óta táncoló Pro csoport számos országos rendezvényen és versenyen szerepelt sikeresen. A csoport vezetője felnőttek számára heti 2 alkalommal táncos tornát tart. Tánchoz kapcsolódóan immár 8. éve sikeresen működő hastánc oktatás, mely bármilyen korosztályú hölgy számára elérhető. Aktív mozgás mellett segítséget nyújt az önbizalom növelésében, feszültségek oldásában, depresszió és a hangulat javításában. A sok negatív megítéléssel szemben gyermekek körében is kiemelkedő eredményeket lehet elérni, országos versenyeken az orgoványi lányok színvonalas produkcióikkal az esetek többségében a dobogón végeznek.

5 - 5 - Néptánc oktatás az általános iskolában tanórák keretein belül működik. - Küzdő sportok közül ju jitsu, ill. ezen sportág brazil formája is űzhető Orgoványon. Abban különbözik a két sportág, hogy a Brazil Jiu Jitsua bemelegítés gyanánt ügyességi gyakorlatok után a jógához hasonló ízületi nyújtásokkal lazít. A megtanult technikákat küzdelemben próbálják beépíteni zenei aláfestéssel, mely fokozza az edzések alatti jókedvet. - Önkormányzatunk helyet biztosít kondícionáló terem kialakításához, ahol futópad, lépcsőzőgép, boxzsák, szobabicikli, Twister, elliptikus treiner, multifunkcionális gép, fekvenyomópad, Scott pad, erőkeret, Haek gépek segítségével, képzett szakemberrel van lehetőség a jó kondició kialakítására. Az erőnlét fejlesztése mellett hangsúlyt fektetnek a megfelelő táplálkozásra. - Említést kell tennünk a lovak kedvelőiről is. Nagy szerepet kap a Lovas klub a település életében. Az elmúlt évtizedek során fokozatosan megváltozott a lovak szerepe, az ember-ló kapcsolata. A lovak szeretete, a hozzájuk való ragaszkodás egyre nő. Napjainkban egyre többen tartanak kedvtelésből vagy sport célra lovat. Községünkben a lovas sportnak hagyományai vannak. Évente 2 alkalommal rendeznek fogathajtó ill. pónifogathajtó versenyeket a település vásárterén. Minden évben megrendezett szüreti nap sem tartható meg a fogatok nélkül. A lovaglás szerelmesei is megtalálhatják számításukat, többen tartanak lovagoltatás céljából lovakat. Akik a napi hajszolt élet mellett kikapcsolódásra vágynak, községünkben erre számos lehetőséget találnak. II. Cselekvési program 1. Megvalósítás folyamata Rövid táv: A tenni akarók mozgósítása, információk megfelelő célcsoportokhoz való eljuttatása, tanyákon élők bevonása a falu életébe, segítők toborzása (orvosok, védőnők, stb.) Rendszeresen megrendezett programokon, mint pl: falunap, nyugdíjasok világnapja, oktatási intézmények alapítványi rendezvényei, sportnap, családi nap, fogathajtó bajnokságok- nagy létszámra való tekintettel- Kóstolók, vetélkedők, beszédek, bemutatók- megtartása, figyelemfelkeltés, értesítés a várható programokról. Hosszú táv: A táplálkozással, életmóddal kapcsolatos szemlélet megváltoztatásával az egészségesen élni akarók képességének megszilárdítása, jártasság az egészségmegőrzés lehetőségei között, az egyén és közösség érdekeinek szem előtt tartásával, a helyi adottságok maximális kihasználásával. 2. Célok Állapotleírásunk alapján, valamint a felmerült igényeket figyelembe véve az alkotó közösségek egybehangzó véleménye szerit a legfontosabb megoldásra váró feladatok köre az elkövetkezendő évben: 1./ Táplálkozásból eredő problémák csökkentése. A primer prevenció eszközrendszerének növelése. 2./ Az egyoldalú mozgásból eredő problémák mérséklése. Gyermekeken keresztül a szülők bevonása az aktív sportolásba. 3./ Túlhajszolt életmód miatt kialakult stressz, depresszió kezelésére szolgáló módszerek bevezetése az érintett egyéneknél, lehetőségek megismerése. 4./ Küzdelem a szenvedélybetegségek ellen, ezekben szenvedők életének lehetőség szerinti megváltoztatása.

6 Program megvalósításában segítők a, Községi Önkormányzat b, Egészségügyi alapellátás, Egészségstúdiók c, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Tanyagondnokság d, Ágasegyháza-Orgovány Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulás ÁMK e, Művelődési Ház, Könyvtár, f, Civil szervezetek: Kulturális Egyesület, Orgovány Gyermekeiért Alapítvány, Hétszínvirág Alapítvány, Lovas Egyesület, Örömhír Alapítvány, Polgárőr egyesület, Szabadidősportokkal foglalkozó csoportok, Vadásztársaság, g, Kereskedelmi és vendéglátás egységei h, Mindenki, aki magáéval azonosnak érzi elgondolásunkat. III. Részletes programterv Testi és lelki egészség kialakításának programja az egyén és a közösség életszemléletének megváltoztatásával. Testi egészségünk- amit sokan azt hiszünk, hogy csak ez az egészség maga. Az egészség végül is nem más, mint a szervezetet alkotó összes rendszer harmonikus és kiegyensúlyozott működésének végeredménye. Ha ebben a működésben zavar támad, nem érdemes rávetni magunkat arra a szerve, amelyik felmondja a szolgálatot. Arra kell törekednünk, hogy az egésznek visszaállítsuk az egyensúlyát. (David Servan-Schreiber) Egészséges táplálkozás. Program célja: a, Betegség vagy allergia miatt diétára szoruló gyermekek, ill. felnőttek korszerű táplálkozásának segítése. b, Korszerűbb táplálkozásra nevelés- szemléletváltás a közétkeztetésben c, Egészséges táplálkozást szolgáló ismeretek kiterjesztése, táplálkozási tanácsok. Program feladatai:létrehozás A figyelmet és érdeklődést leghatásosabban olyan módszerrel tudnánk felhívn i, ha előadásokat, beszélgetős délutánokat tapasztalatokkal rendelkező egyének tartanának. Pl: fogyókúrán sikeresen átesettek, betegségen átesettek, kezelt alkoholisták. A falubeliek beszámolója sokkal hatásosabb és ember közelibb, mint egy idegen szakkifejezésekkel telezsúfolt előadása. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a tanyavilágban és községünkben nagyon sok egyszerű ember él. Ilyen beszélgetős előadások jó hatásúak a közösségi kapcsolatokra. Tankonyha létrehozása az általános iskola konyháján: - diétás receptek elkészítésének megtanítása túlsúlyosaknak, cukorbetegeknek, kismamáknak, ill. mindenkinek, akinek szüksége van rá, akit érdekel -elöre meghirdetett időpontokbanorvosok, dietetikusok, védőnők bevonásával. (orvosi rendelőben, iskolában, Művelődési Házban kifüggesztett felhívással, a község hangosbemondóján terjesztéssel) - Tanuljunk együtt címmel főzőtanfolyam szülők-gyermekek számára, mely szakképzett előadók segítségével (pl: helyi Egészségstúdió vezetője) saját egészséges receptek bemutatása és megtanulása. (Kapcsolódás a lelki egészséghez) - Bevonás az általános iskolások technikai órák tantervébe, esetleges szakkör létrehozása. - Napközis konyha étrendjének folyamatos átalakítása szója, rostban gazdag élelmiszerek alkalmazása, friss zöldségek, gyümölcsök minél gyakoribb tálalása., zsírszegény étkezés bevezetése.

7 - 7 - A megszervezett időpontra zöldségeket és gyümölcsöket gyűjtenénk, hiszen a lakosság elég magas százaléka foglalkozik növénytermesztéssel, melyet a konyha vezetőjének irányításával feldolgoznak,, klubdélután keretei között elfogyasztanak, ill az erre rászoruló idős fekvő beteghez a gondozók eljuttatnak. A rendezvény mindenki számára elérhető lesz, így lehetőséget kapnak a kisebbségben, ill. tanyán magányosan élők is, ezzel segítve a közösségbe való beilleszkedésüket. Minden év augusztusában megrendezett Alkotótábor résztvevői számára (többnyire helyi és külföldi festők) lehetőség lenne a tankonyhán megtanult egészséges ételek bemutatása, kóstoltatása. Megvalósítás időpontja: január 1. napjától folyamatos Egészségvédelmi Hét, Családi nap Fő témája a szűrőviszgálatok mellett az egészséges táplálkozás. - előadások megszervezése - szűrőviszgálatok, melyek kiterjednek cukorbetegségre, koleszterinszint mérésre - vetélkedők szervezése, melyeket külön bonthatunk óvodásoknak és iskolásoknak szólva, másik része családi vetélkedő formájában valósulna meg. - gyermekek részére zöldségből és gyümölcsből elkészített ötletes figurák versenye, az egészséggel kapcsolatos rajzversenyek. - felnőttek számára kiállítás szervezése a helyi terményekből. Hírös hét keretein belül községünk számos alkalommal képviselteti magát a bemutatott terményekkel. A gyermekek egészséggel kapcsolatos életszemléletének kialakítása egész évben történik, beépítve a környezet, technika és osztályfőnöki óra keretébe. Az idősek és kreatívabbak segítségével olyan rendezvények biztosítása, ahol befőtt, savanyúság, aszalt gyümölcs, lekvár stb. készítését tanulhatják meg a fiatalok és az érdeklődők, szem előtt tartva a tartósítószerek és konzerválószerek, mesterséges színezékek helyett a saját készítésű termékek használatát. - Kóstolók szervezése a helyi vállalkozások segítségével. Ennél a rendezvénynél egyrészt a pékségekre számítunk, megismertetve az embereket a teljes kiőrléssel készült kenyerekkel, a rostkenyérrel, magvas kenyereket, hiszen a napi étkezésben túlnyomó többségünk- de leginkább az idősekre jellemző, akik tartanak az új dolgok bevezetésétől-kizárólag fehér kenyeret fogyasztanak. Községünkben többen is foglalkoznak állattartással, ebből eredendően sajtot és túrót is készítenek, melynek fogyasztása szintén fontos szervezetünk számára. Többen foglalkoznak méhészettel, ők mézet tudnának biztosítani kóstolónkra. - Helyi gyógynövénybolt, gyógyszertár, ill. régi recepteket ismerő idősek (Nyugdíjas klub segítségére számítva) segítségével a gyógynövények, gyógyteák készítésével ismertetjük meg az érdeklődőket. Gyerekek gyógynövény-kereső túrán vehetnek részt, melyben a Vadásztársaság ill. a Kiskunsági Nemzeti Park őrei állnak rendelkezésünkre. Majd ezekből a gyógynövényekből kiállítást szervezünk a helyi Művelődési Házban. Ezen rendezvények folyamatát fényképekkel örökítjük meg, mely belekerül Rendezvény Naplónkba. Rendszeres testmozgás 1./ gyermekeket minél többféle sportolási lehetőséggel megismertetni, rendszeres mozgás iránti igény fejlesztése. 2./ gyerekeken keresztül a szülőket mozgósítani, hogy váljon igényé a mozgás gazdag életmód. Programok: - Családi kerékpárversenyeket rendezünk a tavaszi-őszi időszakban. A falu teljes területének

8 - 8 - feltérképezésére van így mód. Hangsúly az ügyességen, a tájékozódáson ill. a természettel való kapcsolaton van. Ezen kívül rendszeres kerékpártúrák szervezése a szomszéd települések nevezetesebb helyeire, valamint távolabbi útitervek többnapos időszakra, sátrakkal, hálózsákkal felszerelkezve. - Sportnap szervezése Mindenki számára nyitott program, melyen bemutatkoznak a helyi sportklubok, lehetőséget biztosítva ezek kipróbálására. Barátságos mérkőzések megszervezése akár foci ill. kézilabda terén. A rendezvényen részt vevők közös megmozgatása zenei aláfestéssel. Lovaglási lehetőség biztosítása azok számára, akik nehezen jutnak ilyen lehetőségekhez. ( Ide kapcsolódhatnak az egészséges táplálkozás programjai is) - Gyalogtúrák szervezése a Kiskunsági Nemzeti Park területére, pedagógusok, vadásztársaság, Nordig-walking űzőinek bevonásával, mellyel nem csupán a testi, de lelki egészségünket is javíthatjuk, hiszen a természet nyugalma pozitív hatással van szervezetünkre. Ott rövid ismertető tartása a fény, a nap, a levegő, a víz életfontos szerepéről. - Orgovány külterületén a tanyavilágban található meg a Venyige-tanya. A helyszín számos program lebonyolítására alkalmas, hiszen megközelítése gyalog, kerékpárral esetleg lovaskocsival történhet. A hagyományos tanyasi környezetben lehetőség van kemencében készült ételek készítésére és fogyasztására, mely folyhat az egészséges táplálkozás keretei között. Helyben termesztett gyömyölcsök-zöldségek szüretelése és kóstolása. Itt ügyességi játékokat szervezhetünk, mely csapatépítő és mozgást segítő program. - Településünkön a jövő évtől kilátásba van Egészségcentrum építése. Ott lehetőséget kapnak az úszás kedvelői, illetve a vízi terápia különböző formái. Köztudott, hogy az úszás nagyon jó hatással van a szervezetre, gerincbetegségekre, kíméli az ízületeket, erősíti a szívet, keringést. Ennek kapcsán tervbe vesszük az adott lehetőséget, így a vízi tornát igénybe vevők számára már nem kell a környező településekre utazni, itt helyben megkapják a szükséges ellátást. Szervezünk úszás oktatásokat, úszó táborokat (ezzel növelve az egészségturizmust), barátságos versenyeket. Időseknek vízi tornákat. Községünk területén található játszótér (szerű) terület, amelyeken kizárólag a régi, hagyományos, vasból készült hinta ill. mászóka található. Régóta dédelgetett vágy, hogy a falu gyermekeinek modern, készségfejlesztő játékokat biztosítsunk. Tudjuk, hatalmas beruházás szükséges ennek megvalósítása, de hadd adassék meg a lehetőség egy falusi gyereknek is, hogy ilyeneken játszhasson, fejlődhessen. Ha ez a beruházás valaha megvalósítható lenne, számítunk községünk mesterembereire is, de elsősorban szakemberekre van szükség a játékok összeszerelésénél, hogy megfelelő biztonságban épüljenek meg. Ez az összefogás már megmutatkozott a 2011-es évben, amikor új udvari játékok érkeztek iskolánk udvarára. A játszótér kialakításával elsődleges cél a megfelelő szabadidős tevékenységhez teret biztosítani, olyan játékok felállításával, amelyek kivétel nélkül képességet fejlesztenek. A községben igen magas a lúdtalpas gyerekek száma, de a játszótér felépítésével nemcsak az ő egészségüket kívánjuk helyreállítani, hanem a még egészséges gyerekek mozgáshoz szoktatását célozzuk meg. A játszótéren való mozgás célja pedig az állóképesség kialakítása, hiszen a túl sok ülés és a döbbenetes számú televízió és számítógép előtt eltöltött idő ellustítja, elkényelmesíti a gyerekeket, ill. a bennük nap folyamán felgyülemlett feszültségek levezetésének, csoportokban, társas kapcsolatokban szerveződésnek egyetlen módja és helye a szabad levegő, a játszótér. Nem hagyható ki indoklásunkból az a tény sem, amely a motorikus készségek alkalmazása, fejlődése és a szellemi tevékenység egymásra hatásában nyilvánul meg. Ezért is kell a mozgásnak teret adni. Fontos, hogy a tervezett programok híre eljusson a célszemélyekhez, ezért hirdetése az Önkormányzati Hírlevélben, a Kulturális Hírmondóban, község honlapján fel lesz tüntetve.

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja Tárkány 2014-ben Általános Iskola Idősek Nappali Ellátó Központja Szeretettel köszöntjük az Olvasóinkat, várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben