Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Programja"

Átírás

1 Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai Programja Hatályos: év április hó 01. Napjától... Kovács Zsuzsanna intézményvezető

2 Tartalom 1. Az Intézmény bemutatása Intézményünk szerkezeti felépítése Gimnázium: Szakközépiskola: Szakiskola: Szakképzés: Speciális szakképzés: Felnőttoktatás: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Kollégium Felnőttképzés: Alapfokú művészetoktatás: Kollégium: A köznevelési intézmény nevelési programja Nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei eljárásai Nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Nevelő-oktató munka pedagógiai étékei Nevelő-oktató munka pedagógiai céljai Nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai Nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei Nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Otthoni munka, önálló ismeretszerzés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai Pedagógusok feladatai Osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

3 2.13. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervek Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Szakmai gyakorlat szervezése A köznevelési intézmény helyi tanterve A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai A magasabb évfolyamba lépés feltétele A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Intézményi beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása Középszintű érettségi vizsga témakörei A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei Az iskolában alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Mindennapos testnevelés A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelés elvei A tanuló jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelésének alapelvei A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag Alkalmazott pedagógiai módszerek Az intézmény hagyományrendszere Referencia intézmény Záradékok Legitimáció Mellékletek Az érvényben lévő helyi tantervek kifutó rendszerben: számú melléklet Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam a. Szakközépiskolai közismereti tantárgyak helyi tanterve a közös óraterv alapján b. Szakközépiskolai szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás a 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletalapján módosult időtervek c. Párhuzamos szakközépiskolai szakmai képzés Békéscsaba

4 2. számú melléklet - Szakiskolások kétéves, érettségire felkészítő óraterve számú melléklet Szakiskola a. Szakiskolai közismereti képzés b. Szakmai alapozás évfolyam számú melléklet Szakképzés a szeptember 1. től az Iparkamara által újonnan kidolgozott központi programok alapján készült indítandó szakmák b. A 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet alapján az új OKJ szerinti képzések c. Szakközépiskolai szakmai képzés évfolyam számú melléklet - Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Kollégium helyi tanterve számú melléklet - Alapfokú Művészeti Oktatás helyi tanterve A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei, A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei és a 14/2013 (IV.05) NGM rendelet mellékletei alapján készített helyi tantervek: számú melléklet Szakközépiskola 9 12/13. évfolyam a. Közismereti tantárgyak képzése b. Szakmai tantárgyak képzése számú melléklet Szakközépiskolai szakmai képzés évfolyam Szakiskolát végzettek érettségire felkészítése a. Szakiskolát végzettek érettségire felkészítése nappali képzés b. Szakiskolát végzettek érettségire felkészítése esti képzés számú melléklet Szakiskolai képzés a. Szakiskolai képzés közismereti tantárgyainak képzése b. Szakiskolai képzés szakmai képzése számú melléklet Hídprogram számú melléklet - Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Kollégium helyi tanterve számú melléklet Kollégium helyi tanterve

5 1. Az Intézmény bemutatása július 1-jei Megyei Képviselő-testületi döntés értelmében létrejött egy merőben új oktatási és képzési egység, amely ekkor öt intézmény integrációjából jött létre. A következő intézmények egyesültek: Békés Megyei Munkácsy Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Gyula /Szent István út 38/; Békés Megyei Pánczél Imre Gyógypedagógiai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény és Diákotthon Gyula /Szent István út 36/; Semmelweis Egészségügyi Szakképző Iskola és Kollégium Gyula /Károlyi Mihály u. 6/; Radványi György Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium, Elek /Szent István út 4-6/; Békés Megyei Gámán János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szabadkígyós /Kastély/. A Mezőhegyesi Szakképző Iskola és Kollégium, Mezőhegyes /Kozma Ferenc utca 23/ újabb csatlakozóként Július 1-jén lett része a Harruckern János Közoktatási intézménynek. Átvett feladat: július 1-jén a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény /Orosháza, Kossuth tér 1./csatlakozott az intézményi hálózathoz, melyet a fenntartó augusztus 31-vel másik intézménybe integrált július 1 Fiatal Színházművészeti Szakközépiskola /5600 Békéscsaba Andrássy út 3./ integrálódott szeptember 1.-től a kétegyházi FVM ASzK Szakképző Iskola, FVM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola Kétegyháza Gyulai út integrációjával Békés Megye és a Dél- Alföldi régió egyik legnagyobb összetett intézménye jött létre től újra a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozik Intézményünk szerkezeti felépítése Gimnázium évfolyam Esti és levelező évfolyam Szakközépiskolai szakképzés Felső közép szakképesítés Érettségire épülő. Nappali munkarend szerint Szakközépiskola évfolyam Nappali, esti és levelező évfolyam Híd I. Híd II. (A, B, C,) Nappali, esti és levelező évfolyam Szakközépiskolai szakképzés Emelt szintű szakképesítés Érettségire épülő. Nappali munkarend szerint Szakiskola 9-10 évfolyamokon Nappali évfolyam Szakképzés 9-11, és 13 évfolyamokon Nappali munkarend szerint Felnőttoktatás Nappali, levelező és esti munkarend szerint E g y s é g e s g y ó g y p e d a g ó g i a A l a p f o k ú m ű v5 é s z e t o k t a t á s

6 K o l l é g i u m F e l n ő t t k é p z é s 1.2. Gimnázium: évfolyamokon Általános gimnáziumi képzés, felnőttoktatás esti és levelező munkarend szerint 1.3. Szakközépiskola: évfolyamokon, szakmai képzés évfolyamokon Szakmacsoportok: Gépészet Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátás-idegenforgalom Vendéglátás-turisztika Egyéb szolgáltatások Mezőgazdaság Élelmiszeripar Egészségügy Művészet, közművelődés, kommunikáció Informatika Közlekedés Közszolgálat 1.4. Szakiskola: évfolyamokon Szakmacsoportok: faipar kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció vendéglátás-idegenforgalom mezőgazdaság élelmiszeripar 6

7 szociális szolgáltatások építészet gépészet 1.5. Szakképzés: évfolyamokon Szakmacsoportok: szociális szolgáltatások gépészet elektrotechnika-elektronika építészet könnyűipar faipar kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció vendéglátás-idegenforgalom vendéglátás-turisztika élelmiszeripar mezőgazdaság és 13. évfolyamokon 10. évfolyamra épülve; alapfokú iskolai végzettségre épülve; Szakmacsoportok: szociális szolgáltatások gépészet elektrotechnika-elektronika építészet könnyűipar faipar kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció vendéglátás-idegenforgalom vendéglátás-turisztika élelmiszeripar mezőgazdaság 7

8 1.6. Speciális szakképzés: Speciális szakoktatás pedagógiai szakaszai értelmileg akadályozott és autizmussal élő tanulóknak Készségfejlesztő speciális szakiskola: Előkészítő szakasz: évfolyam - az ismeretek megerősítése, szintetizálása, - tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása, - védő irányító, ugyanakkor az önálló személyiséget kibontakoztató fejlesztés. Szakmacsoportok: - szövött tárgy készítő - udvaros - háztartás tan Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz: évfolyam - az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő ismeretek és készségek elsajátítása, - önmaguk minél jobb ellátása, - képességekhez mérten munkavállalóvá válás segítése - Belső házi vizsgával zárul, amiről a tanulók tanúsítványt kapnak. Speciális szakiskola Előkészítő: - enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók két évfolyamon előkészítő szakiskolai képzésben részesülnek - A képzésbe a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján kerülhetnek a tanulók - a szakiskola évfolyamain az általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés folyik, a képességek fejlesztése a tanulók adottságaihoz igazodik Szakmacsoportok: - virágkötő 1.7. Felnőttoktatás: Nappali munkarend szerint szakközépiskolai érettségire történő felkészítés helyi tanterv szerint Általános gimnáziumi képzés levelező és esti munkarend szerint Szakközépiskola oktatás esti és levelező munkarend szerint. Szakiskolai oktatás esti és levelező munkarend szerint Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Kollégium Az alapfokú és középfokú nevelés-oktatás a családi és az óvodai nevelés eredményeire épül. Az alapfokú nevelés - oktatás pedagógiai szakaszai értelmileg akadályozott és autizmussal élő tanulóknak 8

9 Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam - a habilitáció, a tanulók elemi beilleszkedésének és viselkedésének kialakítása, - szociális/ kommunikációs alapkészségek fejlesztése, - pszichés funkciók fejlesztése, szokásrendszer kialakítása játékos fejlesztési formák dominanciájával. Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam - alapvető, a valóság megismeréséhez szükséges ismeretek, készségek kialakítása a napi tevékenységekbe ágyazottan - jel-, és szimbólum értés képességének kialakítása - beszédindítás, beszédfejlesztés Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam - a beszédállapot javítása, szókincsbővítés, - ismeretek bővítése, képességek szinten tartása, - orientációs képességek fejlesztése. Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam - előtérbe kerül az ismeretek bővítése, alapvető kulturtechnikai ismeretek differenciált alkalmazása, - az önellátás körének bővítése, alapvető munkaképességek kialakítása, normakövetés, a munkára nevelés megalapozása. Az alapfokú nevelés - oktatás pedagógiai szakaszai tanulásban akadályozott tanulóknak Alsó tagozat: 1-4. évfolyam - Az óvodás korból, a családi életből való zökkenőmentes átvezetés az iskolai életformára. - A pszichés funkciók, mint az érzékelés, észlelés, figyelem, koncentráció, gondolkodás fejlesztése tervszerű gyakorlatokkal. - Reális énkép megalapozása az önismeret fejlesztése - a kommunikáció fejlesztése - hangsúlyt helyezve a beszédre, a rajzra, a viselkedésre, mint a kommunikáció eszközére - az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál a szakasz végére a kultúrtechnikák (írás, olvasás, matematikai alapműveletek) eszközszintű elsajátítása - a mind önállóbb feladatvégzésre, majd a tanulási technikák megismertetésével az önálló tanulásra való felkészítés Felső tagozat: 5-8. évfolyam - ebben a pedagógiai szakaszban a kognitív funkciók fejlesztése az ismeretbővítés, rendszerezés, az egyes tanulmány területek felé történő kitekintés, a pályaválasztásra az önálló életvezetésre való felkészítés kerül előtérbe - szocializáltság, a neveltségi mutatók erősítése - kommunikációs nevelés Fejlesztő nevelés oktatás súlyosan halmozottan sérült tanulóknak - bevezető szakasz: 6-9 éves súlyosan halmozottan sérült tanulóknak készség- és képességfejlesztésének kezdeti szakasza, a természet és társadalmi környezet megtapasztalása 9

10 - alapozó szakasz: éves súlyosan halmozottan sérült tanulók számára a szűkebb tágabb környezet megismertetése során önálló cselekvésre ösztönzi a tanulókat, amely elősegíti a megismerő funkciók fejlődését - fejlesztő szakasz: éves súlyosan halmozottan sérült tanulók részére a megszerzett tapasztalatok a koncentrikusan bővülő ismeret anyag beépül a tanulók mindennapjaiba, és így aktív részeseivé válnak a világnak Szakszolgálati tevékenység A pedagógiai szakszolgálati ellátás csak az intézmény tanulói jogviszonnyal rendelkezőkre terjed ki. Ezek a következők: - logopédiai ellátás - gyógytorna - szenzomotoros tréning (SZIT), tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) - mentálhigiénés foglalkozás - integrációt segítő ellátás (utazó szakember hálózat) - fejlesztő nevelés A logopédiai szolgáltatás Egyénre szabott speciális terápia, melynek részterületei: - légző gyakorlatok fújás, szívás - artikulációs mozgást ügyesítő gyakorlatok - beszédmegértés fejlesztése, beszédkésztetés - passzív szókincs bővítése, aktivizálása - ritmizálás - finommotorikus fejlesztés - grafomotoros fejlesztés - auditív és vizuális percepció, figyelem, emlékezet fejlesztése - hallási differenciálás - beszéd- és mozgáskoordináció fejlesztése - artikulációs hibák javítása - nyelvtanilag helyes mondatalkotás kialakítása - érthető, adekvát spontán beszéd (társalgás) kialakítása Gyógytorna A mozgás-szervrendszer működőképességének optimális szintre emelése, a változó környezeti adottságokhoz történő az életkori sajátosságoknak megfelelő legmagasabb szintű mozgásos alkalmazkodóképesség kialakítása. A gyógytorna gyógyító céllal alkalmazott mozgásgyakorlás, a mozgásnevelés alapja. - a károsodott mozgásfunkciók helyreállítása, korrekciója és kompenzációja - a testi képességek fejlesztése és egészségnevelés - mindennapos tevékenységre nevelés Szenzomotoros tréning, szervezett szenzomotoros tréning - Komplex, sokoldalú szenzomotoros ismeretszerzéssel az idegrendszer stimulálása, normalizálása - Motoros tanulás elősegítése - Biztos egyensúly kialakítása 10

11 Mentálhigiénés foglalkozás Feszültség- és szorongásoldás A felmerülő személyes illetve mindennapi problémák kezelése csoport szinten A hatékony segítségnyújtás gyakorlása személyes konfliktusok elemzése kapcsán Integrációt segítő ellátás Utazó szakember hálózat azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatóak együtt Felnőttképzés: Az élethosszig tartó tanulás elvének gyakorlati megvalósítása Alapfokú művészetoktatás: 12 évfolyam: - 2 év előképző (kezdő) - 6 év alapfok - 4 év továbbképző Kollégium: Óvodai ellátásban, alap és középfokú képzésben valamint az érettségi utáni iskolarendszerű szakképzésben, felnőttoktatásban nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók ellátására. 2. A köznevelési intézmény nevelési programja Iskolánk munkáját a demokrácia értékei iránti elkötelezettség, a nemzeti értékeink megbecsülése, az európai humanista értékrend hagyományainak megőrzése jellemzi. Célunk az esélyegyenlőség biztosítása, a régió lemaradásának megszüntetése, értékeinek széles körű bemutatása. Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra. Oktató-nevelő munkánkat a tervszerűség, a komplexitásra való törekvés, a tanulói aktivitásra építés, valamint a tanulóink számára biztosított esélyegyenlőség jellemzi. A demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei alapján szerveződnek a tanítási-tanulási folyamatok. A minőségi munkavégzéshez és a gazdaság világában való eredményes szerepvállaláshoz kapcsolódó értékek: magas szintű szaktudás, a javakkal való okos gazdálkodás, a munkában való megbízhatóság, munka útján történő értékteremtés. 11

12 2.1. Nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei eljárásai Nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei - A sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek, felnőtt életben való boldogulásának, társadalmi és szülői elvárásoknak megfelelő, korszerű ismeretek nyújtása, készségek és képességek fejlesztése. - Az egyes tantárgyakban a Tantervi Irányelvekben leírt alapelvek, tartalmak megjelenítése a tanulók képességfejlesztésére, terápiás célú megsegítésére vonatkozó útmutatások felvázolása. - A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe kell venni az egyes tanuló sajátos nevelési igényét, sérülés specifikus szükségletét, és ennek érvényt kell szerezni az egyedi sajátosságokhoz igazított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazásával. - A személyiségfejlődés érdekében az előnyös motívumok kialakításának és a hátrányos motívumok előnyössé válásának segítése. - A pedagógiai folyamat során a társadalmi értékrendek, képességek kialakítása, fejlesztése. - Az iskoláztatás teljes időszakában biztosítani kell a kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat: fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátást. - tanulóközpontúság - partnerközpontúság - demokratizmus és felelősségvállalás - autonómia - az esélyegyenlőség biztosítása - a kollégiumi nevelés folyamatában megjelenő alapelvek A szakközépiskolában az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a szakmai képzésre, vizsgára és a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés Nevelő-oktató munka pedagógiai étékei Intézményünk egész pedagógiai tevékenységét áthatják a közös értékek, illetve az azok alapján megfogalmazott alapelvek. Ennek az értékrendnek a súlypontjai: demokratizmus, humanizmus, az egyéniség tisztelete, az alapvető közösségek együttműködése, a nemek esélyegyenlősége, a szolidaritás és tolerancia, nemzeti értékek, hagyományok, különböző kultúrák iránti nyitottság. Eszményeinkben olyan gyermek képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 12

13 humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, képes a problémák érzékelésére és megoldására, gyakorlatias, képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, jó eredmények elérésére törekszik (munkában, tanulásban), van elképzelése a jövőjét illetően, becsüli a tudást, öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes tudását továbbfejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: - nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, - a természet, a környezet értékeit, - más népek értékeit, hagyományait, - az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttműködik, szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, képes szeretetet adni és kapni, szereti hazáját, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, szellemileg és testileg egészséges, edzett, egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó gyermek személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb tanítványunk rendelkezzen végzős 13

14 korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel Nevelő-oktató munka pedagógiai céljai Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Célunk, hogy gyermekeink életkorát, állapotát figyelembe véve juttassuk el őket képességeik maximumára, minél önállóbb életvitelre, eredményesebb szocializációra, társadalmi integrációra készítésük fel őket. Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program, különböző fejezeteiben később, meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Az iskola alapvető céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. Fejlessze a tanulók kritikus gondolkodását, a kreativitását, a kezdeményezőképességét, a problémamegoldó képességét, a kockázatértékelési képességét, a döntéshozó képességét, az érzelmek kezelését, amely területek minden kulcskompetencia fejlesztésében megjelennek. Az iskolai nevelés és oktatás járuljon hozzá Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Segítse az etikus gazdasági és társadalmi viselkedésmódok megismerését a felelősségtudat, tudás kialakítását a hosszú távú környezeti és gazdasági fenntarthatóság érdekében, a magyar gazdaság pozíciójának erősítése, növekedése érdekében. Az iskolai tanulásszervezés hatékonyságának egyik feltétele, a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá válása. Az iskola teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához. Ez olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének a fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Az iskola az ismertátadás mellett az alábbi kulcskompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt: - Anyanyelvi kommunikáció - Idegen nyelvi kommunikáció - Matematika kompetencia - Természettudományos kompetencia - Digitális kompetencia - Hatékony, önálló tanulás kompetencia - Szociális és állampolgári kompetencia - Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A társadalmi befogadás erősítése, társadalmi értékrendek, képességek kialakítása, fejlesztése: 14

15 - Érték - és normaközvetítés. - Szociális készségek következetes fejlesztése, melyek segítik az együttes munkavégzés és az önálló életvezetés esélyeit. - Tanítványainkat saját képességeikhez és adottságaikhoz igazodva a legteljesebb mértékben készítsük fel a társadalmi beilleszkedésre. - Legyenek gyermekeink az adottságaikhoz képest testileg- lelkileg kiegyensúlyozott fiatalok. Készség és képességfejlesztés: a képességek differenciált, egyénre szabott fejlesztése, habilitációs, rehabilitációs feladatok széleskörű értelmezése, amely az egész intézmény működését áthatja. - Minden gyermeknek a lehetőségeihez mért legteljesebb fejlődés biztosítása egyénekre szabott speciális képességfejlesztés (tanórai differenciálás, habilitáció, logopédia, terápiák ) tehetséggondozás. - A sérült képességek terápiás kompenzáló korrekciós nevelése, az épen maradt képességek maximális fejlesztése. - Magas szintű hozzáadott pedagógiai érték. Széles körű szakmai és szakmaközi együttműködés kiépítése, nyitottság, önálló alkotó szellemi légkör, új tartalmak fejlesztésének képessége, innováció. - Intézményünk működése stabil, biztonságos, felhasználóbarát szakmai segítséget tudjon nyújtani a hozzá forduló intézményeknek. - Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók megsegítése a többségi általános iskolákban. - Esély teremtése a súlyosan és halmozottan sérült tanulók és családtagjaik számára. Az értelmi fogyatékosság súlyosságához igazodó részcélok. Részcélok tanulásban tanulók értelmileg tanulók akadályozott akadályozott A tanulók számára elsajátítható műveltség tartalom a specialitásokból adódó készségszintű megalapozása. Az arra képes tanulók felkészítése az alapműveltségi vizsgára a speciális szakiskola évfolyamán való továbbtanulásra. Olyan iskolai gyakorlat kialakítása, amely biztosítja a minél szélesebb körű tapasztalatszerzést, napi tevékenység gyakorlását, ismeretek alkalmazását. Olyan feltételeket, amelyek segítik a komplex személyiségfejlesztő munkát a minél teljesebb emberi élet alapjainak megteremtéséhez. A munkavállalás és az önálló életvitel esélyének érdekében. a praktikus ismeretek közvetítése szolgálja a mindennapi életben való eligazodást. A kommunikációs képességek hangsúlyozott fejlesztése járuljon hozzá az iskola befejezése után adott életközegbe (ÉNO, szociális foglalkoztató, gondozóház, család) való helytálláshoz. Társadalmi integrálódásuk előkészítése, felkészítésük az elemi munkavégzésre. Olyan iskolai életközeg kialakítása melyben lehetővé válik a fogyatékos gyermek testi-lelki harmóniájának megteremtése, önállóságra törekvése. súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek autizmussal élő tanulóink A tanulóink közoktatásban való részvételének biztosítása. Részesüljenek a szükségleteiknek és fogyatékosság struktúrájuknak megfelelő nevelésen, oktatásban, egyéni fejlesztésben és ezek hatására javuljon életminőségük. A lehetőség szerinti legnagyobb önállóság elérése. A családok szakmai megsegítése, tehermentesítése. Az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. A szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus 15

16 módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs (normalizációs célú) fejlesztése, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák kezelése, a mindennapi gyakorlati készségek és az (adaptált) tananyag speciális módszerek segítségével való tanítása. A tanuló képessé váljon a család életébe való beilleszkedésre Nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai - a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, gazdagítása, önelfogadásra, mások elfogadására, toleráns magatartásra való nevelés - az épen maradt, kevésbé sérült részképességek feltárása és fejlesztése - megfelelő tanulásszervezési formák alkalmazása, a differenciálás, az egyéni fejlesztés érvényesítése - sokoldalú, konkrét segítség nyújtása, alkalmas tanulási környezet megteremtése és tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása - alkalmazható, praktikus ismeretek nyújtása - a tanulói aktivitás serkentése, a folyamatos motiváció biztosítása - a képességek korrekciója és fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában - a szükségleteknek megfelelő egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás megszervezése - egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a hátrányok csökkentésére - az eredményes nevelő-oktató munkához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása - munkavégzés képességének fejlesztése - a munkavállalói kompetenciák elsajátíttatása - gyakorlatorientált képzés - az életvezetési technikák elsajátíttatása, gyakorlása - a környezethez való folyamatos reflektív alkalmazkodás, válaszok megfogalmazása a környezet kihívásaira - a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés erősítése. - a pedagógiai tevékenység alapja a tanuló - nevelő - szülő együttműködése - a szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről, elért eredményeiről - az iskolai gyermekvédelmi tevékenység működtetése - a hátrányos szociokulturális környezetből érkezett tanulók felzárkóztatása beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségeinek leküzdése - autizmussal élő gyermekek esetében a sérülésből következő fejlődési hiányok, elmaradások kompenzálása érdekében a következő területeket kiemelten kezeljük: o Elemi pszichoszomatikus funkciók o Szenzomotoros készségek o Szociális készségek o Kommunikáció o Kognitív készségek Az iskola feladata, hogy tanulói a nevelési folyamatban megismerjék az országot és tágabb környezetét, a Kárpát-medencét, a hagyományokat, valamint járuljon hozzá a nemzeti identitás fejlesztéséhez, beleértve az ország nemzetiségeihez, kisebbségeihez tartozók azonosságtudatának ápolását, kibontakoztatását. Az iskolának módot kell adnia arra, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek a hazánk területén élő kisebbségek életéről, kultúrájáról, ugyanakkor összpontosítania kell az európai, 16

17 humanista értékrendre és azokra a tartalmakra, amelyek Európához tartozásunkat erősítik. Az iskola segítse elő, hogy a tanulók megismerjék más népek történetét, hagyományait, kultúráját, szokásait, életmódját, a különböző kultúrák iránti nyitottságot, megértést. Fordítson figyelmet az emberiség előtt álló közös, globális problémákra. Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a tanuló nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat Nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei A nevelés-oktatás eljárásrendszerén elsődlegesen az alkalmazott módszerek körét értjük. Az alkalmazott módszer kiválasztásának alapelvei: - a módszert mindenkor a pedagógiai célhoz, tartalomhoz igazítjuk - a módszer megválasztása igazodjon a tanuló fejlettségéhez, állapotához, szükségleteihez - vegyük figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, előzetes tudását - a tanulók sérüléséhez leginkább alkalmazkodó módszerkombinációkat használjuk - a tapasztalatszerzésnek a követendő mintaadásnak, a modellnyújtásnak, utánzás, cselekedtetés, gyakorlásnak, a megerősítésnek, játékoknak, szerepjátékoknak, fejlesztő beszélgetéseknek jelen kell lenni a tanítás-tanulás, a nevelés egész folyamatában - fontos a szokások, szabályok követése, gyakorlása, az önállóság kialakítása - az egészséges életmód szokásrendszerének és a minél önállóbb életvezetés tevékenységeinek gyakorlása - az alkotó képesség kibontakoztatása Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. Közvetlen módszerek követelés gyakoroltatás segítségadás ellenőrzés ösztönzés Közvetett módszerek tanulói tevékenységének megszervezése közösség közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása 17

18 Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. Elbeszélés Tények és jelenségek bemutatása Műalkotások bemutatása A nevelő személyes példamutatása hagyományok kialakítása követelés ellenőrzés ösztönzés A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből Tudatosítás kialakítása). (meggyőződés Magyarázat, beszélgetés A tanulók önálló elemző munkája Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról Vita A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát tanítási folyamat, tevékenység. Iskolánk azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. Az a pedagógus, aki jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási szokásait, eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait Nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei (pl. meggyőzés, mintaadás, példakép, bírálat, beszélgetés). - A tevékenység megszervezésének módszerei (motiváció, megbízás, ellenőrzés, értékelés, játékosság, gyakorlás) - A magatartásra ható módszerek: - ösztönző módszerek (ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret, osztályozás, jutalmazás) - kényszerítő módszerek (felszólítás, követelés, büntetés) - gátlást kiváltó módszerek (felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, tilalom, elmarasztalás) - a módszert az adott helyzetnek, szituációnak megfelelően választjuk meg, rugalmas alkalmazkodás - közösségi jellegű - differenciáló (az átlagosító eltérő didaktikai módszerek - cselekvés és tevékenységközpontúság - közvetlen tapasztalatszerzés - lépésről-lépésre haladás elve - fokozatosság elve - folyamatos megerősítés - speciális eljárások: diagnosztikus mérések, terápiás módszerek egyéni és kiscsoportos Pedagógusainkra jellemző: 18

19 A tanulók megismerésére törekszik, a tanulók egyéni fejlődésének figyelembe vételével alkalmazza a differenciált tanulásszervezési eljárásokat, tanulásszervezési módokat, formákat. Segítő, irányító, szervező, értékelő tevékenysége arra irányul, hogy a tanulók kompetenciái kialakuljanak. Tapasztalatszerzésre, tevékenységre számtalan teret biztosít a nevelési folyamatban. Jellemzője a szakmai innováció készség, a reflektivitás, az adaptivitás, az együttműködő képesség, az empátia, tolerancia, a játékosság, gyakorlatiasság, tevékenység központúság. A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontok emelhetők ki: - Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. - A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása. - Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére. - Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. - Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe állítása. - A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjai: - Minden tantárgyból megfelelnek a helyi tanterveinkben meghatározott feltételeknek. - Rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amely képessé teszik őket arra, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak illetve a felsőfokú intézmények követelményeinek, - Ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, - Határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjükkel. Az oktatási, nevelési feladatokat ellátó oktatási telephely mindegyike rendelkezik világos, komfortos tantermekkel, testnevelő és kondicionáló termekkel, mindehhez kapcsolódó kiszolgáló mellékhelyiségekkel. A könyvtár minden telephelyen sajátos munkarend mellett működik. Audiovizuális eszközök valamint a személyi PC /számítástechnikai berendezések tantermei/ minden épületegyüttesben korlátozott számban állnak rendelkezésre Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: A tanulók erkölcsi nevelése. 19

20 Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. A tanulók értelmi nevelése. Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. A tanulók akarati nevelése. Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. A tanulók nemzeti nevelése. Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. A tanulók állampolgári nevelése. Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. A tanulók munkára nevelése. Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátásra és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. Gyógypedagógiai Intézményegység: Nevelőmunkánk alapelve a komplexitás. A személyiségfejlesztés a sajátos nevelési igényű gyermekeink egész napját áthatja, ébredéstől kezdve. Dolgozóink segítik a gyerekeket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Segítsük felfedezni és fejleszteni minden gyerekben személyiségének saját értékeit: keressük minden tanulóban az egyedit, a megismételhetetlent, támogassuk őket önmaguk kiteljesítésében és elfogadásában. A tanulási motívumok és tanulási módok a megismerési vágy fejlesztése, a játék-szeretet és az alkotásvágy fejlesztése, a tanulási teljesítmény optimalizálását segítő személyiségjegyek erősítése minden pedagógus napi feladata. 20

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben