K I S B É R I Ú J S Á G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok... Kívánom, hogy legyen ez az a hely, ahol jól érzik magukat a hántaiak, kisbériek... és töltsék meg élettel! Kivonat Kisbér Város képviselő-testülete június 27-ei üléséről Erdei iskolában voltunk Az új tanévre készülünk! Esti tagozatos gimnáziumi képzés Gyermeknapi rendezvénysorozat támogatói Elköltöztünk... Semmelweis nap Hántai Vigasságok Júniusban ismét megrendezésre került a napközis tábor Árvíz Gútán, júniusában Búcsú Jámbor Vilmostól Csillagászat A negyedik álmatlan éjszaka KÖNYVAJÁNLÓ Kézilabda "Az a barát, aki a másik kedvéért megteszi azt, amiről úgy véli, hogy a másiknak előnyös." Arisztotelész A következő szám megjelenésének napja: augusztus 29. Lapzárta: augusztus 22. F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: augusztus 08. Kisbér: 9-12-ig augusztus 09. Hánta: ig Kégl Attila alpolgármester: augusztus 17. Kisbér: ig Árvai József jegyző: augusztus 08.Kisbér: 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány augusztus 30. Kisbér 9-12-ig Tisztelt h á n t a i é s k i s b é r i p o l g á r o k Hatodik alkalommal nyújtunk színes programot, és várjuk városunk és a Bakonytérség lakóinak érdeklődését, közreműködő részvételét. Visszagondolok a legelső program sorozatra (2000), hogy micsoda izgalommal készültünk és mennyi, addig meg nem valósult ötlet kapott teret. Előttünk járt jó példával több környező település, nagyobb város vagy éppen térségi összefogásban a Művészetek Völgye. Mi is hagyományt szerettünk volna teremteni, úgy, hogy nyári programot teremtünk a családoknak, és megnyitjuk a térséget a világ érdeklődése előtt. Rendezvénysorozatunkkal szerettük volna lovas kultúránkra, hagyományainkra irányítani a figyelmet. Az akkori ötleteinket jónak találták, közösség építő szándékunkat díjazták, és pályázatunkat támogatandónak ítélték. Azóta pályázati lehetőségeink jelentősen lecsökkentek, helyenként meg is szűntek, de a helyi támogatókkal, belépőjeggyel, jó szervezéssel, összefogással igyekszünk mégis a legjobbat nyújtani, mert biztosan mondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk. Minden alkalommal igyekeztünk a központba olyan célokat helyezni, melyek aktuálisak, megérdemlik a figyelmet, értékközpontúak. Gondolok itt a díszpolgáravatásra, a kisbéri Ménes megalapításának 150 éves évfordulójára, az Egészségügyi Díj átadására, hagyományápolásra, lószépségversenyre, a kistérség falvaira való egyenkénti rátekintésre, kulturális programokra, egyéni arculat kialakításra. Sokunkat meglepett az az érdeklődés, amely az első alkalommal a felszínre tört, és azóta is töretlen. Minden kínálatot örömmel fogadtunk, ezek bővülésével új helyszíneket vontunk be azért, hogy minden korú és minden érdeklődésű ember megtalálja a szórakozását. Schiller írja az Esztétikai Levelekben "A kultúrálódás a demokráciák szereleméből, lényegéből fakad. Ahol diktatúra van ott a művelődés mostohagyerek. A művelt ember ugyanis nehezebben nyomható el, vezethető félre, nehezebben manipulálható, kizsákmányolható. Az igazi demokráciának létkérdése a kiművelt emberfők sokasága" Ezen gondolat jegyében Kisbér Város Képviselő-testülete nevében a VI. Kisbéri Napok keretében tisztelettel köszöntöm mindnyájukat. Ez a mostani alkalom is kiemelkedően jeles minden hántai és kisbéri ember számára. Az újonnan épült művelődési házunkat avatjuk és mutatjuk be az érdeklődő közönségnek. A ház a jövőben a kisbéri és a környező bakonyaljai térség lakóinak művelődési centruma lesz. Július 23-án helyi intézményeink tanulói, civil szervezetek tekinthetik meg elsőként és vehetik birtokba a színpadot, a közösségi tereket. Július 30-án a hivatalos megnyitó ünnepségen a téglajegyet vásárlókból kisorsolt 350 szerencsésé lesz a főszerep. Kívánom, hogy a programsorozat, az új közművelődési tér testben és lélekben adjon mindenkinek felfrissülést, legyen mindenki büszke a városára, mert "Amikor egy várost nézel, a város is néz téged. Bezárja vagy megnyitja előtted kapuit. Vagy azt kívánja, hogy szeresd és rád mosolyoghasson, és akkor feléd fordítja arcának ékeit." (Antoine de Saint-Exupery) dr. Udvardi Erzsébet polgármester... Kívánom, hogy legyen ez az a hely, ahol jól érzik magukat a hántaiak, kisbériek... és töltsék m e g élettel! Deák Imre Úrtól kérdezek - aki a KÉSZ Kft építésvezetője - néhány érdekességet, statisztikai adatot a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár építésével kapcsolatban. Deák Úr! Mekkora az épület területe? Bruttó 2745 m2, 61 méter hosszú és 45 méter széles. Nettó 4870 m2, mert az épület több szintes. Árvai József jegyző, Deák Imre építésvezető, Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Az építkezéshez felhasználtunk 580 m3 betont, db téglát, m2 járólapot, 15 tonna ragasztót, 140 m2 linóleumot, m2 szigetelést, méter vezetéket, 480 konnektort, 250 kapcsolót. Beépítettünk 125 ajtót, 78 ablakot. Mennyi lett a kivitelezés költsége? 410 millió forint, amelyből önkormányzati önrész 160 millió, 250 milliót pedig címzett állami támogatásként nyert el a város. Hány bejárat van az épületbe? Három. Be lehet jutni a butiksor (Folytatás a 4. oldalon)

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG július-augusztus Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete június 27-ei üléséről A képviselő-testület - határozathozatal nélkül - egyhangúlag elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és a két testületi ülés közötti eseményekről adott tájékoztatást. Lovasi Péter rendőrkapitány szóban is kiegészítette írásos beszámolóját és válaszolt a képviselők kérdéseire ben a rendőrkapitányság életében továbbra is szigorú gazdálkodás keretében kellett az állománnyal a feladatot végrehajtani. Az unióba lépéssel végétől az állomány felkészítése,ill. tavasztól továbbképzése indult be ami pozitívumként értékelendő. A balesetek száma sajnálatos módon emelkedett, ezért a rendőrség vonatkozásában kiemelt feladat a balesetek számának csökkentése. Ez jóval nagyobb erőt, energiát köt le az állományban. A bűnügyi helyzetet értékelve a közel 50 %-os felderítés az elmúlt évek egyik legjobb eredménye, a megyében is az első öt között vagyunk. Ez azért is nagy eredmény, mert a bűnügyi állományban kiemelt létszámfejlesztésre nem került sor. Az ismertté vált bűncselekmények száma 14 %-kal emelkedett. A legtöbb bűncselekmény a vagyon elleni kategóriában történt, a tavalyi évben az arány eltolódott és a térségben olyan egyéb bűncselekmények is megjelentek, amelyek a korábbi években nem voltak térségünkre jellemzőek. Örvendetesnek tartom, hogy térségünkben, Kisbér városában, Hántán az elmúlt évben kiemelt élet elleni bűncselekmény, emberölés nem történt. Rablás terén a felderítés 50 %-os. A személy elleni bűncselekmény (rablás, személyi szabadság megsértése, stb.) az ossz bűncselekmény 90 %-át teszi ki. Kiemelendő a családon belüli erőszak kezelése. A családsegítő központtal 2003-ban kötött megállapodás alapján éves szinten értékeljük ez irányú tevékenységünket, közösen meghatározzuk a feladatokat. Úgy érzem jelentős volt az elmozdulás, mivel az elmúlt évben is számos olyan, látenciában lévő bűncselekmény is napvilágot látott, amelynek követően a rendőrségi eljáráson felül a megfelelő szankciókat alkalmaztuk (előzetes letartóztatás). Kábítószer vonatkozásában minden eszközt bevetünk annak érdekében, hogy elsősorban a terjesztői, de a fogyasztói magatartást is visszaszorítsuk. Ebben a megyei apparátus is segítségünkre van. Próbálkozunk a megelőzéssel, nagyobb prioritást adni az oktatás, tájékoztatás az irányába. Köszönöm a képviselő-testület KRESZ parkkal kapcsolatos döntését. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy új körzeti megbízott kerül beállításra az állományon belül Ászár - Ete - Hánta falvakba. Kisbér Város Képviselő-testülete elfogadta a Városi Rendőrkapitányság évi munkájáról szóló beszámolóját. Köszönetét fejezte ki a kapitányság vezetőjének és valamennyi dolgozójának munkájáért. Bohárné Bozori Brigitta szóbeli kiegészítése után az Oktatási és Humánpolitikai Bizottság elnökének, Cser Tamásnak javaslata alapján a Képviselő-testület elfogadta a Városi Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámolót és köszönetét fejezte ki a védőnőknek munkájukért. Kisbér Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények alapító okiratáról szóló 285/2003. (XII.16.) sz. határozata 1. pontját augusztus 1.-től az alábbiakra változtatta: Az intézmény hivatalos elnevezése: Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár. Székhelye: 2870 Kisbér, Városház tér 1. Postai címe: 2870 Kisbér, Pf. 24. A Testület a Kisbéri Zene és Művészeti Iskola alapító okiratáról szóló 290 / 2003 (XII. 16.) sz. határozata 1. pontjának második bekezdését augusztus 1.-től az alábbiakra változtatja: Székhelye: 2870 Kisbér, Városház tér 1. Az intézmény elnevezésével kapcsolatban megkérdezik a dolgozókat, arról később döntenek. Kisbér Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratáról szóló 286/2003. (XII.16.) sz. határozatának 7. pontját következőre módosította: Az iskolai és sportfeladatok ellátásához rendelkezésre áll a Kisbér, Vásártér 1. sz. alatti 1024/10 helyrajzi számú ingatlanon álló iskola- és sportcsarnoképület, valamint a szabadtéri sportpálya (Komáromi utca). Az etei tagiskolában végzendő oktatási feladatok ellátásához rendelkezésre áll az Ete, Kossuth L. u. 61. sz. alatti, 16 helyrajzi számú ingatlanon lévő épület, amely az Etei Református Egyházközség tulajdonát képezi. Használatáért az egyház bérleti díjra nem tart igényt. Rendelkezésre állnak továbbá az iskolában leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. Kisbér Város Képviselő-testülete október 01. napjától haszonbérbe adja a tulajdonában levő hántai 0102/2 hrszú, m2 alapterületű, 33,37 AK, szántó 6 megnevezésű ingatlanát 5 év határozott időtartamra. A haszonbérleti díj 25 kg búza/ak júniusi tőzsdei átlagáron számolt értéke. A terület elmúlt 2 évi + a év október 01. napjáig terjedő használatáért 23 kg búza/ak júniusi tőzsdei átlagáron számolt értékét állapítja meg bérleti díjként, melyet szeptember 30. napjáig köteles a bérlő megfizetni. Kisbér Város Képviselő-testülete engedélyezte, hogy az önkormányzati tulajdonban levő 1601/4 hrsz-ú ingatlanon található vízóraaknába a kérelmező egy saját tulajdonú vízórát helyezzen, valamint ezen a területen keresztül a tulajdonában levő 1600/12 hrsz-ú ingatlanig vízvezetéket fektessen le ingatlana vízellátásának biztosítása érdekében. Megváltási díjként Ft egy öszszegben megfizetendő dijat állapított meg. A Képviselő-testület az Őszi Napfény Idősek Otthona kérelmét elfogadva az intézményben az emelt szintű részleg igénybevételekor fizetendő egyszeri hozzájárulás összegét 1 millió Ft/szobában határozta meg. A képviselők a Hántai Hölgytorna Klubnak ,- Ft támogatást nyújtottak a évi költségvetésében a társadalmi szervezeteknek elkülönített támogatási keret terhére. A Képviselő-testület a 87/2005. (V.10.)sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a város polgármesterét, hogy pályázatot nyújtson be az EU Önerő Alap támogatására a Belügyminisztériumhoz, a HU 2003/ Phare program, "Integrálthelyi fejlesztési akciók ösztönzése" tárgyú, Belváros fejlesztés a volt Királyi Lovarda Együttes rehabilitációjával és hasznosításával című pályázat saját forrásának kiegészítéséhez. A fejlesztés tervezett költségei: Önkormányzati fejlesztés: e Ft Kincstári fejlesztés: e Ft Összesen: e Ft A fejlesztés pénzügyi ütemezését az önkormányzat évre tervezi. A fejlesztés önkormányzati saját forrásait az önkormányzat az alábbiak szerint vállalja: EU Önerő Alap (pályázati támogatás): e Ft Önkormányzat költségvetésében biztosított saját forrás: e Ft Önkormányzati forrás összesen: e Ft Kisbér Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállalt, hogy a fejlesztés teljes időtartamára az EU Önerő Alap által nem finanszírozott saját forrást ( e Ftot) az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Egy Befektetési ajánlatot, - mivel az önkormányzat folyamatosan forráshiánynyal küzd, - elutasítottak. Sinkovicz Zoltán a Pénzügyi bizottság elnöke a bizottság nevében egy 10 M Ft-os ajánlatot kért azért, hogy a tájékozódhassanak a lehetőségekről. Az Egyebek napirendi pontban elsőkén Kisbér Város Képviselő-testülete Vida Gyulánénak, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának szeptember 1-től augusztus 31-ig ,- Ft/hó összegű kereset-kiegészítést állapított meg a Sportcsarnok vezetői teendőinek ellátásáért. Az iskolai szünetek időtartama alatt is köteles a Sportcsarnokot üzemeltetni. A Képviselő-testület megbízta a város polgármesterét, hogy Dobos Mihály tatabányai lakossal megbízási szerződést kössön a Kisbéri Napok július hónapban történő megrendezéséhez, illetve a művelődési központ augusztusszeptember havi működéséhez szponzorok keresésére, biztosítására. A megbízási díjat a szponzorálásból befolyt összeg 10 %-ában határozza meg, beleértve a telefon- és utazási költségeket is. A testület a Táncsics utca 15. szám alatti lakos kérelmét elfogadva elrendelte a Táncsics u. és Pacsirta utca sarkán vízelvezető árok géppel történő kiásását a városközpontban megépítendő 200-as vízvezeték építéssel együtt. Kisbér Város Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Batthyány Kázmér Szakkórház a jelenleg kihasználatlan 3 rehabilitációs szakorvosi órát és 35 fizikoterápiás nem szakorvosi órát a Tatabánya Bánhidai ltp sz. alatti rendelőben működtesse ideiglenes jelleggel, augusztus hónaptól kezdődően. Az óraszám kihelyezés a kórház volumenkapacitását nem érinti. Kisbér Város Képviselő-testülete felhatalmazta a város polgármesterét, hogy az ÁTBP-2003-LA kódszámú pályázat módosítását kezdeményezze a Magyar Lakás-innováció Kht. közreműködésével a Belügyminiszternél. A 3 bérlakás - mely szociális elven kerül majd bérbeadásra - a Muskátli utca 208/6 hrsz-ú ingatlan helyett a Ritter Ferenc utca 2652/9. hrsz-ú ingatlanon épüljön meg. A Képviselői bejelentésekben szó volt a Desseő Gy. utca lezárásáról, amelynek forgalmi rendje visszaáll a régi rendnek megfelelően, mert már nincs iskolás közlekedés. Kérdés hangzott el arról, hogy várhatóe több bankjegy-kiadó automata felszerelése a városban? Dr. Udvardi Erzsébet polgármesterasszony válaszolta, hogy a Takarékszövetkezetnél várható egy automata felszerelése az építkezés befejezése után. Szó volt arról, hogy a szeméttelepre kiszállított szemét lerakásáért a fizetniük kell-e magánszemélyeknek és vállalkozásoknak. Kérdés hangzott el az utcanyitásokról, a buszmegállóknak a sorsáról. Több napirend nem lévén, dr. Udvardi Erzsébet polgármester a nyílt ülést bezárta. A nyílt ülést követően zárt ülést tartott a képviselő-testület az ÖTV. 12. (4) bek. a) pontjában foglaltak alapján. (Kitüntetések: Semmelweis Nap, Köztisztviselői Nap) Malomsoki László Téglajegy a Művelődési Központ építéséhez Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Művelődési Központ építéséhez 100/2004.(III.25.) számú határozatával elrendelte db 1.000,- Ft névértékű téglajegy kibocsátását. Városunk kulturális életét évek óta súlyosan visszavetette egy Művelődési Ház hiánya. Főleg a fiatalok szenvedik meg, de nincs olyan korosztály, amely ne használná rendezvényeihez. Most végre megoldódni látszik a probléma ,- Ft-os címzett támogatással, ,- Ft önkormányzati önrész biztosításával befejeződött a kivitelezés, a KÉSZ Kft. mint kivitelező bonyolításával. A tervezett 410 millió forint az épület átadását biztosította, de szükségünk van egyéb berendezési tárgyakra, eszközökre. Ezért fordulunk bizalommal Önhöz, akinek élete kötődik, vagy kötődött Kisbérhez. Téglajegy kibocsátását határozta el városunk képviselő-testülete. Minden téglajegy értéke 1000 Ft és szigorú számviteli bizonylatként kezeljük. Minden példányt sorszámmalláttunk el, amelyből a tőpéldány és a sorsolási példány a tömbben marad. Mindazok között, akik megvásárolnak egy vagy bármennyi Téglajegyet, sorsolást tartunk, és a nyertesek alkotják egy ünnepi előadás közönségét. Kérjük, csatlakozzon nemes szándékunkhoz, és amennyiben Önnek vagy vállalkozásának anyagilag nem megterhelő vásároljon téglajegyet, támogatva ezzel Önkormányzatunkat e nemes cél elérésében. Köszönettel: Kisbér Város Önkormányzata nevében: Dr. Udvardi Erzsébet polgármester A téglajegyeket a polgármesteri hivatal titkárságán, az önkormányzati képviselőknél, az önkormányzat pénzügyi irodáján, valamint a Könyvtárban lehet megvásárolni. Bővebb információ a 34/ telefonszámon, illetve a címen kérhető.

3 2005. július-augusztus KISBÉRI ÚJSÁG 3 Erdei iskolában voltunk Az új tanévre készülünk! június 6.-án végre elérkezett a várva-várt nap. Nagy izgalommal, sok csomaggal indultunk 8 órakor. A fertőrákosi kőfejtőben ízelítőt kaptunk a Hanság történetéből, növény és állatvilágából. Fertődön faházakban laktunk, nagyon szép helyen, a kastély szomszédságában. Reggeli torna, közös feladatok végzése, a napi programok összekovácsoltak bennünket. Megtekintettük az Eszterházy kastélyt, voltunk Fertőszéplakon gyalogtúrán. Tisztelt Szülők! Kedves Gyermekek! A Tájházban A kisbéri Zene és Művészeti Iskola tanévzáró ünnepélyén már elmond sok régi használati tam, hogy a zenének és a különböző művészeteknek fegyelmező, közösségformáló tárggyal ismerkedhettünk s emberibb életet teremtő ereje van! meg. Volt Ki mit tud?, megtanultunk karláncot készíteni. Szeptembertől egy igazán méltó helyen: az új Wass Albert Művelődési Központ falain belül kezdjük meg a 2005/2006-os tanévet, melyet ezúton is szeretnék megköszönni dr. Udvardi Erzsébet polgármesterasszonynak Megcsodáltuk és városunk képviselő-testületének. Köszönetet szeretnék mondani mind Sopront, a hűség városának azoknak, akik az iskola átköltöztetésében segítettek, leginkább a Bánki nevezetes Donát Szakképző Iskola segítő fiataljainak. ségeit. Voltunk a A tanév elejétől a már meglévő tanszakokon kívül szeretnénk elsősorban a nagy magyar, Széchenyi néptánc és citera szakot is beindítani. Ezen kívül - városunk vezetésének döntése István nagycenki kastélyá ban is. A nagy hideg, az eső nem szegte kedvünket. Mi nagyon jól alapján - az eddig a Városi Könyvtár keretein között működő művészeti csoportok is a kisbéri Zene és Művészeti Iskolához fognak tartozni. Minden tanszak természetesen csak megfelelő létszám esetében kezdheti éreztük magunkat. Köszönet érte el működését. Térítési díjak: / félévente / Vali néninek és Melinda néninek, Zeneművészeti ágon: Egyéb művészeti ágon: hogy fáradtságot nem ismerve / Az újonnan beiratkozók térítési díját törvény írja elő! / készségesen álltak a nap 24 órájában rendelkezésünkre. Köszönet iskolánk igazgatójának, Vida Új tanulóknak: Tanítványainknak: Jeles - Jó ,- Ft 3500,- Ft; 4000,- Ft; 5900,- Tanulmányi eredménytől függetlenül: 3500,- Ft Gyulánénak, hogy engedélyezte Közepes ,- Ft; számunkra a táborozást. Elégséges ,- Ft Pótbeiratkozás: szeptember 01. és szeptember Szőke Annamária 3/a osztály Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! Huberné Borsos Eszter mb. igazgató Esti tagozatos gimnáziumi képzés A kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola a 2005/2006-os tanévben is felvételt hirdet az esti tagozatára. A képzés ideje : 3 óv A tanítási napok: kedd, szerda, csütörtök 1415 óra óra között Választható idegen nyelvek: angol, francia, latin A középszintű érettségire a választható tárgyaiból az intézmény földrajzból és informatikából biztosít felkészítési lehetőséget. Jelentkezés ideje: augusztus 20-tól szeptember 1-ig. Jelentkezési lap az iskolában kérhető. A nyári szünet alatt szerdai napokon óra között van ügyelet az iskolában (bejárat a hátsó kapun.) Gyermeknapi rendezvénysorozat Rendőrség Kisbér Vöröskereszt Kisbér Városigazgatóság Kisbér Önkormányzat Kisbér Állami Közútkezelő Kht. Polgárőrség Kisbér FIDESZ MPSZ Kisbér Gyöngyszem Óvoda Kisbér Petőfi Sándor Általános Iskola Kisbér Táncsics Mihály Gimnázium Kisbér Bánki Donát Szakiskola Kisbér Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények Kisbér Németh Ferencné Németh Attiláné Késmárki István Kisbér Tóth Árpád Kisbér Törzsök Sándor Törzsök Csilla Fidibusz BT Ihász Gazda Bolt Lipovecz Veronika ÁFÉSZ Kisbér UNIVER Kisbér Samu Cukrászda Békási Szikvíz Tűzoltóság Szivárvány Kuckó Magor Bolt Kisbér Willitás Bt Pászti István Kovács Viktor Vaderna Tamás Falmann József Pannon GSM Riez Jánosné Horgász Egyesület Kisbér Adidas Bolt Kisbér Egy eurós bolt Kisbér Tenger Istvánné Hetti Fehérnemű Zapletál Konrád Vianni Fotó Stúdió D Modell Drat Kft. Kisbér Pápai Ferenc Lassy Állatkereskedés támogatói Fess Kft. Vegyiárú Bolt Fess Kft. Papír Bolt Baurum Kft. Zálogház Halmai Norbert Sellő ABC Kisbér Ezüstkehely Gyógyszertár Kisbér Vodafon Yang és Társa Széchényi utcai boltja Yoker Papírbolt Ékszerbolt Széchényi utca Erzsi Fodrászkellék T Mobil Csonka Zoltán EVOLUCIÓ Kerékpár Micskó és Társa For Húsbolt Staudinger Mihály Harmath Attila Maja butik Kisbér Malomsoki László Cser Tamásné Kégl Attila Vida Gyula Sivinger György Kisbér Város Képviselő-testülete Pedagógiai Díj kitüntetésben részesítette Lork Máriát, Bihari Ilonát, a Petőfi Sándor Általános Iskola, Fáné Fekete Máriát, a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, valamint Morvai Attilánét, a Gyöngyszem Óvoda pedagógusát. A dijak a városi Pedagógus Napi ünnepségen a Polgármesteri Hivatalban átadásra kerültek. Gratulálunk a kitüntetetteknek. Elköltöztünk... Köztudott, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola Iskola utcai épületében a 2004/2005-ös tanév volt az utolsó. Szeptemberben az iskola minden tanulója a Vásártéren kezdi meg tanulmányait. A költözködés nem kis feladatot jelentett számunkra, amit nagy körültekintéssel terveztünk meg. Gondosan ügyeltünk arra, hogy a megkezdett munka ne zavarja az oktatást. Áprilisban elkezdtük azokat a szemléltetőeszközöket és könyveket becsomagolni, amelyekre már nem volt szükség. Megindult a szállítás is, köszönet Magdalics Gyulának, aki mindig rendelkezésünkre állt, és folyamatosan végezte ezt a munkát. A költözési munkálatok megszervezésében lelkiismeretes munkát végzett a Városigazgatás részéről Vindisch Péter. Mire a tanítás befejeződött minden készen állt a költözésre. A "nagy nap" június 20-a volt: megkezdtünk az épület kiürítését. A szállítás a Városigazgatás autói és dolgozói, valamint egy kisbéri vállalkozó, Mocher Tamás közreműködésével történt. Emberfeletti munka volt a sok-sok padot, szekrényt és egyéb bútort az emeletről lecipelni, autóra rakni. Nagy bajban lettünk volna, ha ez a feladat csak a Városigazgatás dolgozóira hárul. Szerencsére segítségünkre sietett Guth Vilmos igazgató úr, akinek ezúton is köszönetet mondunk. A Bánki Donát Szakképző Iskola tanulóinak egy csoportját küldte el hozzánk. Köszönet és elismerés illeti ezeket a fiatalokat és kísérő tanárukat! Két nap alatt rengeteget dolgoztak: emeletről le, emeletre fel cipelték a nehéz bútorokat. Ha kellet a pincébe, ha kellet a kazánházba. Tették ezt szó nélkül, szorgalmasan, rövid pihenőkkel megszakítva. Köszönetképpen álljonitt valamennyiük neve: Holczinger József, Brekva Tamás, Farkas János, Horváth Attila, Kócz Lajos, Juhász Ádám, Kiss Tamás, Szabó Gábor, Kálhok Roland A z önkéntes segítők mellet akadt dolga az iskola pedagógusainak és technikai dolgozóinak is. Rengeteg padot cipeltek ők is az első vagy második emeletre. Megfeszített munkájuk eredményeként két nap alatt szinte teljesen berendeztük valamennyi termet. Azután már csak az apróbb szépítgetések maradtak. Úgy gondoljuk, hogy a feladatunkat teljesítettük, talán egy kicsit túl is teljesítettük. Hisz a június 30-i határidő előtt nemcsak elhoztuk az Iskola utcából a szükséges felszerelésünket, de a Vásártéren olyan állapotban vannak a tantermek, hogy akár be is ülhetnének a tanulók. Elmondhatjuk, hogy július elsején a Petőfi Sándor Általános Iskola dolgozói nyugodt lelkiismerettel kezdhették meg szabadságukat. Fodorné Major Ilona ig.helyettes

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG július-augusztus (Folytatás az 1. oldalról) felől, a "művészbejárón", a gimnázium felől a főbejáraton és a Polgármesteri Hivatal felől, összesen 7 ajtón keresztül. Mekkora területű a színházterem? 500 m2, amiben 396 db rögzített szék található. Hány üzlethelyiség, iroda van az épületben? Több is kialakítható, az 1 db Büfé helye biztos, ami az előtérrel együtt 65 m2. Hány terem található civil szervezetek, egyesületek részére? 4 db, amelyek területe egyenként 45 m2 és a 3 db zeneiskolai terem, ami 67 m2. Az intézmény nevében szerepel a Városi Könyvtár Is, jelezve az Intézmény fontosságát A Képviselő-testület ezzel a döntésével Is kifejezésre Juttatta az oktatás, az olvasás kiemelkedő szerepét. Mekkora a Könyvtár területe? A gyermekkönyvtár és a felnőtt területe együtt 247 m2. Az gimnázium felől látható a szép, íves ablak, ahol egy fapadlós zene- és táncterem található. Mekkora ez? 177 m2-en lehet ropni a táncot, lehet zenélni amatőr és profi klubzenekaroknak, vagy akár koncertet adhatnak a zeneiskolások. Mekkora a számítógépterem? 113,7 m2. Hány WC, fürdő, mosdó található az épületben? 27 WC, 16 mosdó és 8 db zuhany áll a vendégek, olvasók és a fellépők részére. Mennyi belső udvart, mekkora területen alakítottak ki? Hármat, amelyek területe együtt mintegy 100 m2. H á n y vállalkozás, hány fő dolgozott a kivitelezésen? 20 vállalkozás, alvállalkozó 120 fővel végezte el a munkákat. Milyen műszaki megoldások vannak az épületben? Kiépített vagyonvédelmi riasztórendszer, tűzvédelmi tűzjelzőrendszer és persze vezetékes telefonhálózat. Mennyi idő alatt készült el az épület? Az építési terület átadása és átvétele között 13 hónap telt el. Milyen volt a kapcsolattartás a város vezetőivel? Hetente tartottunk tervezői és kivitelezői konzultációt a Polgármesteri Hivatalban, gyakran meglátogattak minket az építési munkálatok közben a város vezetői. Azt gondolom, sikerült végig konstruktív kapcsolatot tartani, ami hasznos volt a kivitelezőknek és a város polgárainak is. Beszélgetésünk kicsit szárazra sikeredett a sok számadat miatt, ezért Ismét egy prózai kérdést teszek fel. Milyen érdekességeket emelne ki az épületben? A nézőtérkorlát szerkezetét, a színházteremben a székeket és a tervezői színválasztékot. Persze a sort még folytathatnám, de amint tehetik, jöjjenek el megnézni a házat. Hogy tetszik az épület Önnek? Ha elemeire bonthatnánk, vannak tetsző térformáló elemek. Az épület tömeghatása túlmutat a kisváros és m a g a környezetének köréből. Kívánom, hogy legyen ez az a hely, ahol jól érzik magukat a hántaiak, kisbériek, valamint a kistérség polgárai és töltsék meg élettel! Köszönöm a válaszait és engedje meg, hogy további munkáihoz sok sikert kívánjak. - ML - ezt követő harcok voltak az alapjai a Mecséri- pernek. "a Mecséri-hadosztály perében" 52 voltak vádlottak Árpási Ferenc XXV. rendű vádlott volt, ügyüket a Budapesti Katonai Bíróság tárgyalta július 22-től augusztus 14-ig. Az ítélet minden vádlottat bűnösnek mondott ki a "Juta-dombi és Határ-úti szovjetek elleni tűzharcba" való résztvételért. Tizenegy főt halálra ítéltek, a többieknek annyi év börtönbüntetést osztottak ki ahány tanút hallgattak ki (több mint 600) Feri bácsit 15 év börtönre ítélték. Fellebbezés után 10 évre mérsékelték és a váci fegyházban 1963-ig az ENSZ-szel való megállapodásig, az amnesztiáig sínylődött ben rehabilitáltak Trescsik Józseffel együtt. Ekkor törzszászlóssá léptették elő és egyenruhát kapott "Szegény ember voltam világ életemben, ki már gyermekfejjel megtanultam, hogy feletteseimnek engedelmeskednem kell mást nem is tehettem, ha élni akartam. Azt azonban nem gondoltam, hogy a katonai följebbvalóimtól kapott parancs teljesítéséért fognak ellenem vádat emelni, a mecséri- perben elítélnek, s börtönbe zárnak, szándékaim ellenére kerültem bele név szerint a történelembe." Ezen gondolatokkal kezdte Árpási Ferenc, "Parancsolnak az embernek" című visszaemlékezését. Árpási Ferenc 1935-ben Bábolnán született, édesapja kocsisként került 1940-ben Kisbérre. Apja a II. világháborúban, 1944-ben esett el, így maradt az édesanyjuk egyedül a három gyerekkel. Fiatalon munkát kellett vállalnia, és a kisbéri méntelepen dolgozott lóápolóként, amíg be nem hívták katonának. Az októberi forradalom hadosztályánál érte, így került a harc Megőrizte emberi tartását és méltóságát. Még súlyos ajándékba. Minden városi ünnepségen ebben láttuk. közvetlen közelébe. November harmadikán meglátogatta a hadosztályukat Maléter Pál, az új honvédelmi ságot ünneplő eseményen személyesen megjelenni. betegen is igyekezett minden demokráciát és szabad miniszter, Mecséri János ezredes hadosztályparancsnok kíséretében. Megerősítették, hogy a Főváros védelmére kiadott tűzparancs továbbra is érvényes, és az Kisbér Város Önkormányzata fájdalommal Az igazi emlékezők ismét egyel kevesebben vannak. búcsúzik. KAVICSOT, HOMOKOT GYORSAN? A FE-KI KFT-T HÍVJA!!! Építőanyag kínálatunk: kavics, homok, mosott homok, zúzott kő, termőföld és töltésföld kapható Kiszállítás akár 0,25 m3-től is! Nagy tétel esetén KEDVEZMÉNY! Vállalunk: gépi földmunkát (tereprendezés, árokásás, útépítés, csatornázás, alapásás, sitt szállítás stb...) Érdeklődni lehet: Iroda, rendelésfelvétel: Tel./Fax.: Fekete Ferenc: Telephely: FE-KI KFT., Kisbér, Köztársaság u. 25 S e m m e l w e i s n a p A évi Semmelweis napon a Batthyány Kázmér Szakkórházban rövid ünnepi műsort tartott a Petőfi Sándor Általános Iskola három tanulója. Kovács Kinga énekelt, Szabó Vivien furulyázott és Elekes Flóra verset szavalt. Kedves epizódja volt az ünnepélynek, amikor Vivien furulyázás közben tüsszentett egyet és a megjelent orvosok, ápolók, valamint a gazdasági személyzet egyként mondta: Egészségedre! A műsor után dr. Udvardi Erzsébet köszöntötte a megjelenteket. Beszédében Semmelweis Ignác munkásságát méltatta és párhuzamba állította a mai állapotokkal. Elmondta, hogy az egészségügyet nem szabad feláldozni a politika oltárán. A dolgozók helytállása nap, mint nap tapintható és a kollégák empátiával, fáradhatatlanul dolgoznak. Az új kórházban jobb körülmények között ápolhatják a város, a térség egyre öregedő betegeit. A Képviselő-testület üdvözletét és köszönetét tolmácsolta az intézmény minden dolgozójának, mert nehéz gazdasági körülmények között is bebizonyosodott, hogy Isten ellen való vétek lenne ezt a kórházat megszüntetni. Végezetül gratulált a kitüntetetteknek és megköszönte az osztályokon dolgozók munkáját, mert a kitüntetésekben, elismerésekben ők is fontos szerepet játszottak. Dr. Juhász Tivadar intézményvezető értékelte az elmúlt évet szakmapolitikailag és gazdaságilag, melyeket statisztikai adatokkal támasztott alá. Kiemelte, hogy a kórház nem veszteséges, és nőttek a teljesítményei, bevételei az elmúlt évben. Kitartást, jó munkát és optimizmust kívánt minden egészségügyben dolgozónak. Perényi Károly gazdasági igazgató egy idézettel kezdte az elmúlt év értékelését: "Ez az élet, s ebbe más is belehalt már." Majd a móri és a kisbéri kórház összefogásának szükségességéről beszélt, ahol a térségi közelséget kihasználva, közösen kell dolgozni. Az ünnepi ülés végén dr. Udvardi Erzsébet polgármester, Vida Gyuláné képviselő, Cser Tamás képviselő átadták az Önkormányzat díjait Ruzsabert Margitnak, Kakuláné Mondok Máriának, Gúth Vilmosnénak és dr. Mogyorósi Józsefnek. Dr. Juhász Tivadar igazgatói dicséretben részesítette Ádám Józsefnét, Gálosné Varga Veronikát, Gyulai Andrásnét, Horváth Gyulánét, Horváth Lászlót, Horváthné Sógorka Erikát, Iván Árpádnét, Krausz Ferencnét, Proceller Lászlónét és Vida Györgynét. A Semmelweis napi ünnep végén Dr. Juhász Tivadar intézményvezető meghívta egy kötetlen beszélgetésre, szendvics és üdítőital fogyasztásra a megjelent dolgozókat. - Malomsoki László -

5 2005. július-augusztus KISBÉRI ÚJSÁG 5 A II. Hántai Vigasságok ez évben július 9.-én, szombaton került megrendezésre. Reggel 6 órától lehetett jelentkezni a horgászversenyre. A 26 nevező a festői szépségű tavat körbeülve próbált minél több, minél nagyobb halat fogni. Jelentkezett kisiskolás, felnőtt és nyugdíjas is a versenyre. Többekhez kilátogatott barát, rokon, házastárs. Összesen 65 kg halat fogtak ki, melyből az 1. helyezettnek több, mint 11 kilogramm jutott. A díjazottak összeredménye meghaladta a 30 kilógrammot. H á n t a i V i g a s s á g o k Délelőtt 10 órától gobelin és kézimunka kiállítással nyílt meg a hivatalos program, melyet Dákai bortűz és utcabál zárta a szép, tartalmas napot. József, a Hántai Részönkormányzat elnöke nyitott meg. A megnyitón hallhattuk a hántai Nyugdíjas klub tagjait énekelni, akik egy bakonyi népdalcsokrot adtak elő. A színvonalas műsoruk mindenkinek tetszett. Juhász Gyula: Nem tudhatom... című versét Vida Viktória szavalta el. Ezután megtekinthették a jelenlévők a kiállított szebbnél-szebb munkákat, melyeket készítőik névvel is elláttak. A kiállítás egyik érdekessége volt egy mappában található sok-sok tűzzománc, melyen absztrakt műveket és virágokat is láthattunk. A rossz időjárás miatt elmaradt az aszfalt-rajzverseny, helyette a rajzversenyt szerveztek a gyermekeknek délelőtt a Művelődési Házban. Délután 2 órakor Dákai József köszöntötte a sportpályánál megjelenteket. A kulturális programokban a Junior mazsorettek pörgő, látványos fellépése után Dömök Krisztina aratott nagy sikert a Honfoglalás című film Kell még... című dalának eléneklésével. Közben a hántai lányok és asszonyok vívtak izgalmakban bővelkedő labdarúgó mérkőzést, majd a férfiak csapatai mérkőztek meg egymással. A fiatalok és az öregfiúk látványokban gazdag játéka szórakoztatta a közönséget. Az eredményt feddje jótékony homály, mert itt a barátság, a közösség, a kis település összetartozása volt a lényeg. Mindenki jókedvűen jött le a pályáról. Ezalatt zajlott a sakkszimultán a téren felállított sátrak alatt. Malomsoki László játszott a kisóvodással, iskolással, (akinek a szülők és súgók segítettek,) felnőttel és nyugdíjassal, a kezdőtől a félprofiig. Mielőtt a Bakony Néptáncegyüttes fellépett volna, kisiskolások műsorának tapsolhattak a szülők és nagyszülők. A táncot Szakái Csabáné, Marika koreografálta és tanította be a nebulóknak. A Hántai Ifjúsági klub egy modern táncot mutatott be. Ügyesek és szépek voltak. A "Bakonyosok" ismét megmutatták, milyen az, amikor odacsapják a talpukat a deszkákra, milyen az, amikor mulat, amikor táncol a magyar. A Szabad Ötletek Színházának kabaré műsora szép sikert aratott a nézők körében. Az egyedi, meghökkentő jelenetekben többek között elvarázsoltak minket egy fogorvosi szobába, Hacsek és Sajó szójátékainak múlt századi világába. A tombola főnyereményét, egy kerékpárt a Részönkormányzat ajándékozta. A sok nyereményt hántai és kisbéri vállalkozók, magánszemélyek ajánlották fel. Este finom vacsora, tá Köszönjük a segítséget a hántai Részönkormányzat tagjainak és hozzátartozóiknak, a Hántai Horgászegyesületnek, a Városigazgatóság munkatársainak, Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények vezetőinek, a programokban résztvevőknek, és nem utolsó sorban a tombolákat felajánló személyeknek, vállalkozásoknak. - Malomsoki - Dákai -

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG július-augusztus 27. szerda Egészség Napja 8 óra 30 perc Sportcsarnok Kisbér-Bábolna-Ács-Komárom- Kisbér - a Kisbéri Túra Kerékpáros Kör programja - 80 km (vendégek a gútai kerékpárosok) 17 óra Zöld Kocogás gyülekező, bemelegítés, nevezés, 17 óra 30 perc rajt- Fut a Kisbér helyszín a Park tó, 28. csütörtök Barátság Napja 17 órakor Sakk és pingpong bajnokság a Sportcsarnokban -vendég Gúta testvérváros küldöttsége JÚLIUS 29. péntek 11 ÓRA KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ A kiállításokat megnyitja dr. Udvardi Erzsébet Kisbér város polgármestere Cser G. Lenke festőművész, Varga Mónika csipkekészítő, Schumann Istvánné Kézi-szövő kiállítása Szalai Katalin kódexíró kiállítása Bártfai Csaba gramofontörténeti és nosztalgia plakát kiállítása Ádám József fafaragó kiállítása Bakony Gyöngye Autó-Motor Nosztalgia Klub II. Autómakett és terepasztalok, híradástechnika, varrógépek kiállítása Hajómodell kiállítás, kész és félkész modellek 15 óra A II. Világháború tragikus eseményei hatvan éve értek véget. Az decemberében Kisbér környékén folyó súlyos harcok során és az azt követő időszakban hősi halált halt magyar katonák emlékére, EMLÉKMŰ avatás a kisbéri temetőben. Megemlékezés Himnusz Ökomenikus Istentisztelet Hadtörténeti Intézet megemlékezése Az emlékmű megszentelése Koszorúzás Takarodó Szózat 16 óra FOCI: Kisbér - Ászár öregfiúk A VI. Kisbéri Napok szakmai díszvendége V I. K I S B É R I N A P O K Július A Kisbéri Napok fővédnöke. Dr. Gáll Ildikó, a FIDESZ MPSZ országos alelnöke Eslohe testvérváros küldöttsége 16 órától VI. Halászléfőző és IV. Palacsintasütő verseny és kulturális programok a Parktónál Bojtorján Együttes műsora a gyerekeknek táncbemutatók: Eszterlánc néptánccsoport Réde moderntánc Flasch Dance Dad, majorett pom-pom juniorok harmonikás Berendi Nándor Vértessomlóról csillagváró lampionos felvonulás a Park tónál a nap díszvendége az Gútai, Eslohei testvérvárosok küldöttsége a nap záró programja a Halászléfőző verseny eredményhirdetése 18 óra a Kisbéri Városi Kórus és az Eslohei Fúvószenekar koncertje - Római Katolikus Templom 20 órától Amatőr Rockzenekarok Fesztiválja - Gimnázium udvara Algoritmush Norm Pihent Elme Tatu 18 Slave JÚLIUS 30. szombat 8 óra 30 perc 1. Kispályás labdarugó bajnokság - Spartacus pálya 8 ÓRA GYÜLEKEZŐ, ZENE, BÜFÉ 9 óra Bakony Gyöngye Autósmotoros Nosztalgia Klub programjai a Veterán Parkban: Bánki Donát Emléktúra a veteránautósoknak és motorosoknak Megállók: Kisbér Lovarda Hánta Bakonyszombathely Bakonybánk - koszorúzás Kisbér 9 órától azoknak akik nem vesznek részt az emléktúrán: Amatőr rockzenei koncert, mazsorett bemutató Pidró műsorvezetése, sok humor, szórakozás Jelentkezés: rönkhajításra, gumi hajtásra, autó-motor szépségverseny, TOMBOLA vásárlás, Nosztalgia Bazár, elektromos autózás, 15 óra felvonulás a városban 14 órától ebéd a Veterán Parkban Tombola húzás, szépségverseny, kötélhúzás, díjátadás 15 óra és 17 óra 2. Donner János ifjúsági labdarugó torna döntő -Spartacus pálya 11 óra SIKLÓERNYŐSÖK BEMUTATÓJA Park-tó felett én két napos Madár Sportcsarnok A Kiállítás rendezvény fővédnöke Schekk Ferenc Megnyitó: július 30-án 10 óra Bánfai István a Magyar Ornitológiai Egyesület elnökének szakmai megnyitója Dr. Udvardi Erzsébet Kisbér Város Polgármesterének hivatalos kiállítási megnyitója Nyitva tartás: Sportcsarnok 30-án óráig 31-én 9-16 óráig - a Gútai Rockszínház tagjainak Belépődíj: felnőtt 200Ft,gyerek 100 Ft műsora Tombola: 200 Ft 13 óra 15 perc Gólyalábasok 19 óra 30 perctől Black II Black élő koncert műsora a művelődési ház előtt 13 óra 3 0 perc az Eslohei Fúvószenekar ad térzenét a Művelődési Ház előtt. 14 óra a VI. Kisbéri Napok megnyitója a Művelődési Központ előtt Díszvendég Gúta, Eslohe küldöttsége. A Wass Albert Művelődési Ház bemutatása a meghívott vendégeknek és a kisorsolt téglajegy tulajdonosoknak. Ünnepi műsor: Himnusz Megnyitó Ünnepi beszédek Kovács Kinga - Rege a csodaszarvasról dal Schweighardt Tamás Wass Albert verset mond A város Kórusának ünnepi műsora. A Bakony Néptáncegyüttes műsora Szózat FELVONULÁS: Széchenyi utcai sorompótól - Széchenyi utca- Városház tér- Batthyány tér- Kopjafánál a programok helyszínének megközelítése. 15 óra 15 perc felvonulás a városban (fúvósok, hintó, lovasok és történelmi ruhás fiatalok, gólyalábasok, mazsorettek, villanyautó vidám felvonulása) Programok a Majális téren és az Angolparkban: A Kisbéri Napokra belépőjegy: felnőtt: 500 Ft, gyerek és nyugdíjas 200 Ft Nosztalgia járat a városban zenés villanyautóval felszállás az erre az alkalomra készített megállónál a Majális téren. 14 óra - Kisbéri Művészeti Iskola Császári tagozatának műsora - Citera együttes bemutatója: Kankalin Császár 15 óra 30 perctől gyermekműsor: Paprika Jancsi kalandja Róka Rudival (zenés bábjáték és vetélkedő) 16 órakor Lószépség-verseny a Lovarda előtti téren. 16 óra 45 perctől az Eslohe-i küldöttség műsora Tombola Fődíj sorsolása 17 óra 15 perc Silence együttes műsora 18 óra Máté Péter emlékműsor 21 óra 30 perctől Tűzijáték és Lézershow 23 órától Utcabál Egésznap a népszerű "Jósda" ingyenes szolgáltatását is igénybe vehetik Angolparkban az Kézművesek utcája. JÚLIUS 31. vasárnap 10 óra hajómodell és repülőmodell bemutató a Parktónál 17 óra VINCZE LILLA MŰSORA a Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány szervezésé-ben - KATOLIKUS TEMPLOM KISBÉR A rendezvényt a Batthyány Műemlékegyüttes Alapítvány szervezte Védelmében 19 óra -Lili Bárónő - két felvonásos operett a Lovardában. Belépő felnőtt 800 Ft, gyerek, nyugdíjas: 500 Ft A programok változtatási jogát fenntartják a rendezők! Eső esetén a kulturális programok a Lovardában kerülnek megrendezésre.

7 2005. július-augusztus KISBÉRI ÚJSÁG 7 Júniusban ismét megrendezésre A Kisbéri Szociális Szolgáltató Központ több éves hagyományához híven az idei nyáron is szervezett - egy komplex sorozatból álló napközis tábort, amelyben 13 településről 8-16 éves gyermekek vettek részt. Az intézmény 7 dolgozója és 5 önkéntes segítő tevékenykedett, az összesen 87 gyermek foglalkoztatásában. A programok helyileg Kisbéren kerültek megszervezésre, amelyek a következőképpen alakultak: Hétfőn egész napos kézműves foglalkozás keretében, a Kisbéri Gondozási Központ udvarában készítettek a gyermekek rongybabákat, indián fonatot, ékszereket, papírból madarat, papagájt, könyvjelzőt, poháralátétet, kötöttek tarisznyát és mobiltelefon tokot is. A keddi napon a rédei kastély parkban, a szalonnasütésé, és a számháborúé volt a főszerep, a program végére mindenki kellemesen elfáradt, és élményekben gazdagon búcsúzott el társaitól. Szerdán akadályverseny megrendezésére került sor, a kisbéri parkban és környékén. Memória játék, puzzle kirakás, mocsárjárás, zsákban futás, tömlőgurítás, gránáthajítás, ügyességi verseny, célba lövés, és elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdések került a napközis tábor szerepeltek feladatként az egyes állomásokon. A 4. napon csütörtökön a kisbéri lovardában sorversenyen vettek részt a gyerekek, a szomorkás idő senkit nem zavart, nagy volt a lelkesedés, nagyon ügyesek voltak a versenyzők. Utolsó feladatként, és egyben a nap kreatív zárásaként, a csapatok Ki Mit Tud-ot rögtönöztek melynek keretében énekeltek, verset szavaltak, és - egy színpadi jelenetet is előadtak. A tábor zárásaként a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium vetítőtermében - a gyerekek választásaként - mese film megtekintésére került sor. Nagy megelégedésünkre szolgált, hogy a tábor résztvevői, elmondásuk szerint jól érezték magukat, nem unatkoztak, és ami a legfontosabb hasznosan töltötték el szabadidejüket. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni, a Vincze és Staudt Kft-nek (Császári Csemege) Magyar Vöröskereszt Kisbéri Szervezetének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, hogy adományaikkal támogatták táborunkat, és megköszönjük a Kisbéri Polgárőrségnek is az akadályversenynél nyújtott segítséget, valamint a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnáziumnak, hogy biztosították számunkra a filmvetítés lehetőségét. Kisbéri Szociális Szolgáltató Központ dolgozói Árvíz Gútán, Dr. Udvardi Erzsébetet, Kisbér város polgármesterét, városunk képviseletében a testvérváros meghívta Gútára, a nagy dunai árvíz 40. évfordulójára. A megemlékezésen Jány Ján, az akkori nemzeti védelmi bizottság elnöke felidézte a kritikus napokat. Kiemelte azt a 3 napot, amikor már látszott, hogy a gátak nem bírják a víz júniusában terhelését, emiatt ki kellett telepíteni a lakosságot és menteni kellett az állatokat, értékeket. 1 hónapig állt Gúta - és az egész Csallóköz cm-es víz alatt. Csak a házak kéményei látszottak ki a vízből, gyakorlatilag az egész város megsemmisült. Döbbenetes fényképdokumentáció mutatta be az akkori katasztrófát. Megemlékeztek a 2 évvel későbbi városavatásról, amikor már az újjáépült város kulcsait vehette át a sokat szenvedett lakosság nevében Jány Ján. A városi megemlékezésnek részese volt Kisbér város képviselete mellett Medgyesegyháza küldöttsége, élükön polgármesterükkel, dr. Nagy Bélával, valamint Mezőberény - Gúta másik magyarországi testvérvárosa - küldöttsége, akit Cserbenák Pál képviselt, valamint Észak-Komárom város képviselői és polgármestere, Pasternák Tibor. (Medgyesegy-házára és Mezőberénybe telepítettek át magyar anyanyelvű családokat, ezért jött létre a rendszerváltozás után a kapcsolat a városok között.) A megemlékezés kedves színfoltja volt a művészeti kiállítás megnyitója, a helyi művészek grafikáiból és képeiből. 2 év múlva a várossá avatás 40. évfordulóján várják vissza a vendégeket a folyamatosan szépülő és fejlődő város lakói. - Malomsoki - B ú c s ú J á m b o r Vilmostól Az őszinte együttérzés, a tisztelet és a mély részvét érzésével végtisztességet adni gyűltünk egybe július 13- án 14 órakor a kisbéri katolikus templomban. Utolsó búcsút venni a tragikus hirtelenséggel elhunyt Jámbor Vilmostól. A zsúfolásig megtelt templomban mindnyájan búcsúzni jöttünk, teljesíteni az élők szomorú kötelességét. Búcsúzni egy nagyszerű embertől, szerető férjtől és édesapától, testvértől, kedves jó baráttól. Az értelmetlen, váratlan halál elragadott sorainkból egy embert, aki szívvel lélekkel, minden erejével és emberségével a családjáért, a közösségért dolgozott. Aki szerette szűkebb szülőhazáját Kisbért, tisztelte és ápolta a helyi hagyományokat, rajongott a kisbéri lóért. Jámbor Vilmos tudta, hogy csak a közösségben élt élet az emberhez méltó. Erős akarattal lépésről-lépésre építette azt a müvet, amit teljesítő képessége csúcsán hirtelen lezárt a kegyetlen halál. A gyászmise után dr. Szentirmay István a Magyar Lovasszövetség alelnöke a következő szavakkal méltatta elhunyt társunk érdemeit: "Kedves sporttársunk, barátunk Vili! Másfél héttel ezelőtt az ászári Jámbor családi lovas pálya még a küzdő hajtók és a közönség jókedvétől mulatásától volt hangos. És íme eltelt néhány nap és most a megdöbbenés, a részvét komorsága ül mindenki arcán. Mert tudtuk a versenykor is, hogy operáltak és kórházban vagy, de bíztunk benne, hogy újból legyőzöd a kórt. De most a Mindenható nem így rendelkezett. A fogathajtók, a lovassportok kedvelői nevében veszek végső búcsút Tőled. Hisz nincs e hazában olyan lovakkal kapcsolatban tevékenykedő ember, aki ne ismert volna, vagy legalább ne hallott volna Rólad. De honnan is ez a széleskörű ismertség? Azt hiszem erre egész életed a válasz ben születtélitt Kisbéren. Szüleid a méneskar szolgálatában álltak, mint bognár, és mint varrónő. Öten voltatok testvérek, és mind az öten rajongtatok a kisbéri lóért. Középiskolába a tatai Jávorka Sándor Mezőgazdasági Technikumba kerültél, ami a mezőgazdasághoz való ragaszkodásod miatt történt. A tatai iskolai évek alatt kezdtél el lovagolni Szabó Józsi bácsi edzői tevékenysége alatt. Ekkor, mint díjugrató versenyeztél. Tanulmányaidat a Kaposvári Főiskolán folytattad és lettél agrár üzemmérnök. Első munkahelyed a Bábolnai Állami Gazdaság, majd a Kisbéri ÁG. és végül a Komáromi GMV. Közben 1971-ben megnősültél ésfeleségül vetted Jámbor Irént. A házasságban két gyermek született. Ők is örökölték édesapjuk ló imádatát. A család, édesanya gyerekek, mind egy emberként segítették az általad kitűzött feladatok megvalósítását. A fogathajtáshoz vezető út első lépcsője számodra is segédhajtói feladaton keresztül vitt, hisz először Nagy Ferenc fogatán voltál segédhajtó. De nemcsak a lovassportok, hanem a lótenyésztés iránt is érdeklődtél. Így szedtétek össze a Kisbéren maradt öreg kancákat Rehus Istvánnal, melyekitt maradtak a volt ménesből, és kezdtetek egy új ménes kialakításához Hajmás pusztán. Ezeknek a maradékából vetted meg 1989-ben a mai kisbéri lóállományod kezdő három kancáját. Saját lovaid először Batthyány pusztán voltak, majd ahogy 1993-ban elkezdte a család építeni az ászári lovas tanyát, kerültek a lovak új helyre és 2000-ben hoztad létre a Lehel coach building Kft-ét. Nevébe a Lehel az édesapád emlékére került, mert az ő kocsijavító és készítő üzemét hívtákígy. Ennek a vállalkozásnak halálodig művezetője voltál. A fogathajtó sport és annak versenyeinek szervezésébe az 1984-ben Kisbéren a magyar bajnokság megrendezésével kapcsolódtál be. Ezt a versenyt minden évben újabb verseny szervezése követte. Mindezek elismeréseként az országos fogathajtó szakbizottság tagja lettél 1989-ben. Ez tette lehetővé, hogy a balatonfenyvesi VB. szervezésében is aktívan részt vállaljál. A közvetlen környezeted a Nyugat-magyar Lovas Szövetség munkájában is kivetted a részed. A szövetség titkára, majd a fogathajtó szakbizottság elnöke voltál ben alapítjátok meg társaiddal a Lovas Terápiás Szövetséget, ahol alelnök lettél. A mai napig is sok testi és szellemi fogyatékos gyerek hajt elsősorban Sarlós pusztán és a Fóton. Mindig szívügyed volt az egyes fogathajtás. Tachmann Eleket is te indítottad el útján. Balatonfenyvesen három hétig készítetted fel öt a nagy versenyre, melyen ezüstérmes lett. Az egyes fogathajtást olyan komolyan vetted, hogy egész lebetegedésedig készültél a regionális versenyszezonra egy fogattal. A kisbéri ló mindig fontos volt számodra. Nagy kívánságod volt egy kisbéri show, megszervezése, mely előkészületeit még Te is irányítottad. Te közben lebetegedtél, megoperáltak. A show megszervezése megtörtént, a lovak és lovasaikitt voltak, de az égiek úgy döntöttek, hogy Nélküled nem lesz show, és az egek csatornái megeredtek, ami lehetetlenné tette annak magtartását. Olyan ember voltál, akinek a lelke és képzelete mindig szárnyalt, és nem a ragadt a földhöz. Ezen, merész álmok megvalósításánál nem ismertél lehetetlent. Szívósan megküzdöttél mindenért, amit az élet adott neked. Amit hátrahagytál az mind a Te és a család munkáját dicséri. Ady Endre soraival folytatnám, és egyben zárnám is búcsúbeszédemet: Lelkem szabad. Fakó világban Repülhet, szállhat szabadon. Nem kötik már a régi vágyak, Romjain egy letűnt világnak Elzengtem utolsó dalom. Lelkem szabad, Feloldva minden, Mi szárnyait leszegezé. Repülhet már a magas égig Vagy egy kopár temetőn végig- Most ásott néma sir felé... Nyugodj békében!" A gyászbeszéd után, gyászolók hosszú sora kísérte kedves halottunk koporsóját szállító fogatot a Felső temetőbe. A sír behantolása után - a meghatottságtól - szem alig maradt szárazon, amikor az ászári férfikórus gyönyörű hangon énekelte: Amott legel, amott legel hat pej csikó magába..." című népdalt. Kedves Vilmos barátunk! Mi most a Kisbériek nevében a lovasversenyek indító vezényszavával bocsátunk el az örökkévalóság hosszú útjára: Lovas indulj! Hegedüs Pál

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG július-augusztus Tisztelt Olvasók! Közzététel Többen szeretnék közzétenni sütemény receptjüket. "Bakonytérség Közbiztonságáért" Közalapítvány (asz.: ) Lapunk szívesen helyt ad ezen kéréseknek. Továbbra is december 31.-ei mérlegadatok várjuk írásaikat, de természetesen ha más jellegű ( pl. előző év E Ft Tárgyév húsétel, gyümölcstál, grill, stb. ) egyedi receptjük van, A Befektetett eszközök 30 azt is szívesen leközöljük. (Szerk.) Almakrémes keksz Hozzávalók: 50 dkg alma, 15 dkg cukor, 2 csomag vaníliás puding, 2 dl tej, 50 dkg szögletes háztartási keksz. 7 dl vízben a kockára vágott almát a cukorral puhára főzzük. A pudingot a tejjel elkeverjük és a főtt almával sűrűre főzzük. Egy zománcozott tepsit kirakunk keksszel és forrón ráöntjük a krémet. Tetejét kirakjuk keksszel, majd csokimázzal leöntjük. A máz hozzávalói és elkészítése: 10 dkg cukor, 10 dkg vaj, 4 evőkanál kakaó, 1 evőkanál tej. Ezeket lábasba téve tűzre tenni és amikor hólyagosodni kezd, levenni a tűzről és a kekszre önteni. Kozma Jánosné C s i l l a g á s z a t Június án szakkörünk öt tagja csillagásztáborban vett részt a Vas megyei Hegyhátsálon, ahol egy új 50 cm átmérőjű obszervatóriumi műszer, avató táborát tartották. A távcső egy ideiglenes letolható tetejű épületben kapott helyet, mely már az első ránézésre is tekintélyt parancsolóan m e redt az ég felé. Egy ilyen műszer már több ezerszer halványabb égitesteket megmutat, fantasztikus részletgazdagsággal, mint amit szabadszemmel láthatunk. Sajnos az időjárás nem kedvezett a távcsövezéshez csak a felhők között itt-ott kibukkanó csillagokat és a Holdat tudtuk megcsípni. Gyönyörűség volt. Szombaton egynapos buszkiránduláson vettünk részt, melynek programjában szerepelt a szombathelyi Gotthard Jenő Asztrofizikai Kutatóintézet megtekintése. Itt található egy 60 cm-es profi ZEISS távcső és egy múzeum, ahol a régi magyar csillagászati műszerek vannak kiállítva. Buszunkkal felkerestük két amatőrcsillagász társunk házi csillagdáját, továbbá a környék csillagászati emlékeit. Hétvégénk élményekben és tapasztalatokban gazdagon telt el és biztos vagyok benne, hogy ide még vissza fogunk térni. Karsai Gábor A negyedik álmatlan éjszaka Június 25-én már kora délután megérkeztek az első versenyzők a Park tóhoz, majd este 7 órára zsúfolásig telt a tópart. Hat megye (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna és Veszprém) 13 településéről érkezett az a 44 csapat, mely a jó fogás reményében a kényelmes ágy helyett a horgásszéket választotta. Nagy volt a csábítás, mert összesen Ft értékű díj talált gazdára a IV. Kisbéri Nyílt Éjszakai Horgászversenyen. A móri AFL Hungary, Décsei Lajos ügyvezető igazgató, a Kisbéri Fémművek, Kemény Antal ügyvezető igazgató, a győri Magyar testvérek MMX etetőanyag gyártó kft, valamint a Kisbéri Horgászegyesület által támogatott verseny sok profi horgászt vonzott, általuk rengeteg hal került a szákokba. Éjfélkor, a horgászat egy órás szünetében Burghardt Valéria ízletes sertéspörköltjének kóstolgatása közben kicserélhették tapasztalataikat, és tájékoztatást kaptak a verseny félidei állásáról. Reggel hatkor a befejezést jelző dudaszót követően mérlegelés, majd az eredmények összegzése következett, végül a várva várt eredményhirdetés: 1. Gere György - Csőrégi Ferenc (Esztergom) kg 2. Füssy Elek - Horváth László (Komárom) kg 3. Pintér István -Ács Gábor (Pápa) kg 4. Magyar Gábor - Magyar Balázs (Győr) kg 5. Horváth László - Csőre Ákos (Győr) kg 6. Jerabek Antal -ifj. Jerabek Antal (Tata) kg Legnagyobb hal: Matéz Mihály - Besenczi István (Paks) 4.30 kg (ponty) Legtöbb törpeharcsa: Papp Árpád - Kucsera Gábor (Esztergom) 2.43 kg Legtöbb szürke(leső) harcsa: Foltin Tibor - Foltin Károly (Kisbér) 1.06 kg Legeredményesebb kisbéri csapat: Bibó István - Czefernek Lajos 7.47 kg Dicséretet érdemel Varga Ádám az általános iskola kisdiákja, aki édesapjával végigversenyezte az éjszakát, és a verseny második legnagyobb halát, egy 3.89 kg-os pontyot fogott! A résztvevőkkel folytatott beszélgetésekből leszűrhettük, hogy a kisbéri Park tó egyre népszerűbb, és ismertebb az országban. Szívesen jönnek a profi horgászok is, távoli tájakról, mert könnyű a tó megközelítése, kultúrált a környezet, kényelmes a horgász-állások kialakítása, jó a rendezés, és ami a leglényegesebb: sok a hal, hiszen ezen az éjszakán összesen 230 kg-ot fogtak! Az állatbarátok megnyugtatására; a halakat mérlegelés után visszaengedtük a tóba... Peresztegi László Tárgyi eszközök 30 Forgó eszközök 532 Pénzeszközök Eszközök összesen D Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkevált V. T.E.redm.al.t Források összesen: Egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása előző év tárgyév Egyéb bevételek ebből támogatások - alapítói 10 - SZJA 1 % - Egyéb Pénzügyi műveletek bev A Összes bevétel Anyagjell. ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás B Összes ráfordítás C Adózás előtti eredmény I. Adófizetési kötelezetts. E Tárgyévi eredmény A évi egyszerűsített éves beszámolót 494 E Ft Mérleg főösszeggel és - 68 E Ft adózás előtti eredménnyel - hitelesítő záradékkal látta el a könyvvizsgáló. Gálos Csaba Kuratórium elnöke Közzététel "A Kisbéri Kórház Műszerellátásáért" Közalapítvány (asz.: ) december 31.-ei mérlegadatok előző év E Ft Tárgyév A Befektetett eszközök 115 Tárgyi eszközök 116 Forgó eszközök Pénzeszközök Eszközök összesen D Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkevált V. TE.redm.al.t Források összesen: Egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása előző év tárgyév Egyéb bevételek ebből támogatások - alapítói - SZJA 1 % - Egyéb Pénzügyi műveletek bev A Összes bevétel Anyagjell. ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás B Összes ráfordítás C Adózás előtti eredmény I. Adófizetési kötelezetts. E Tárgyévi eredmény A évi egyszerűsített éves beszámolót 857 E Ft Mérleg főösszeggel és 445 E Ft adózás előtti eredménnyel - hitelesítő záradékkal látta el a könyvvizsgáló. dr. Szabó Tünde Kuratórium elnöke K Ö N Y V A J Á N L Ó a Városi Könyvtár legújabb könyveiből Kertész Ákos : Makra Makra Ferenc egészen huszonhat éves koráig, egy húsvét vasárnapján történt véres verekedésig elégedett emberként élte az életét. Ez követően minden megváltozott, szívós küzdelembe kezdet, hogy megtalálja a szerelmet, megvalósítsa régen elfeledett álmait. Thomas Mann : A varázshegy A Gabo Kiadó színvonalas Thomas Mann-összkiadásának újabb darabjaként a szerző talán leghíresebb müvét végkifejletig Dan Brown jelentette meg. A szépen tipografizált, jó minőségű kiadvány Szöllősy Klára klasszikusnak mondható, először 1960-ban megjelent fordítását közli. Vámos Miklós : Apák könyve A családregény tizenkét nemzedékről szól. Háromszáz évnyi utazás a magyar történelemben, sorsban és nyelvben. A szerző ajánlja a könyvet édesapáknak, fiaiknak és a hozzájuk kötődő asszonyoknak és lányoknak. Vági József: Gyógyfürdők Az elmúlt években sorra újulnak meg régi fürdőink, épülnek új, nemzetközi színvonalú gyógy- és wellnessfürdők. Minden gyógyfürdőnek sajátos gyógyereje van. A könyv bemutatja Magyarország legjelentősebb fürdőit, a vizek összetételét és a gyógyjavallatokat. Dan Brown : A Da Vinci-kód A hagyományos thriller regények kliséiből kilépő A Da Vinci-kód egyszerre villámgyors, intelligens és többrétű - részletek sokasága és alapos kutatások hitelesítik. Az első oldalakról a váratlan és elképesztő bestseller szerző már megint mesterien bonyolítja a történetet. II. János Pál : A fény gyermekei /A pápa üzenete a fiatalokhoz/ A könyvben a gyerekekkel és fiatalokkal való beszélgetés során elhangzott beszédekből olvasható néhány gondolat a hitről, családról, életről, istenszeretetről. A legfontosabb azonban János Pál üzenete a reményről - a fiatalokra és a jövőre vonatkozó reményéről. Minden kedves érdeklődőt és olvasóinkat szeretettel várjuk. Morvai Józsefné Tájékoztatás A kisbéri IV. háziorvosi szolgálat (dr. Kemény János) rendelőjénekcímemegváltozott. Az új cím: Kisbér, Deák F. u. 16. Az új rendelő telefonszáma: 06-20/ A rendelések időpontja változatlan: Hétfő: 8-11ill.15-16; Kedd: 8-11; Szerda: 8-11; Csütörtök: ; Péntek: 8-11 dr. Kemény János

9 2005. július-augusztus KISBÉRI ÚJSÁG 9 K é z i l a b d a Befejeződött a évi nemzetközi női és serdülő (3 szlovákiai csapat is indult) megyei bajnokság. Talán a legszínvonalasabb, legjobb bajnokság volt. 1. Környe Horváth Andrea 2. Komárom A góllövőknél 2. Leszli Orsolya Tata góllal; 6. Jakab Kinga és Karkuczka 4. Tb. Vulk Melinda góllal. A nemzetköziben 3. Leszli 5. Kisbér Orsolya. A góllövőknél: 1. Patzák Diána (Nagyigmánd, Bábolna) 154 gól 7. Verebicsné Béres Mónika Vö sportágnak. Feltöltődve, "gazdagon" A bajnokságon kívül megnyertük állok áprilisban a Kikelet Kupát, ahol meg! Karkuczka Melinda gólkirálynő lett. A játékosok között vannak, akik na rös Krisztina 99 Először a felnőttek szereplését A szeretném értékelni. nemzetközinél 1. Szabó Veronika gyon sokat fejlődtek egy év alatt: Ko Barbara, Vida Melinda, Rácz (Naszvad) 230 gól 9. Verebicsné Bé vácres Mónika Vörös Krisztina Brigitta, Leszli Orsolya, Karkuczka Az őszi szezon után az első helyen álltunk. Bíztunk a sikeres tavaszi 133 Melinda, Szűcs Krisztina. Kár, hogy folytatásban. Sajnos nem sikerült Néhány érdekesség: A legtöbb gól mindenki nem vette komolyan az megtartani helyezésünket a bajnokság végére. Ennek nagyon sok öszkülönbség: Kisbér - Baj 57-16; bün több van ebben a csapatban. A "ki Kisbér érte el 511; a legnagyobb gól edzéseket, a mérkőzéseket. Sokkal szetevője oka van, lehet. Nem belső tetők: 97/66 68% öregedtek" helyére már vannak igazolt játékosok. Be kell őket majd épí problémák (a csapaton belül) miatt A bajnokságon kívüli szereplésünk nem sikerült. Voltak olyan mérkőzéseink (Bábolna, Tata, Környe) me Ács Herz Kupa III. hely megértéssel. Pár játékosnál remény eredményei: teni a csapatba! - sok türelemmel, lyeken tartalékos csapatunknak nem ( ); Komárom Za-ko Ku van arra, hogy később a felnőttek sikerült nyerni ( hiányzások okai: sé pai. hely ( Gólkirálynő: között is látni fogjuk őket játszani rülés, vizsgák, elfoglaltság). Két pont Verebicsné Béres Mónika ); hosszú éveken át... Kívánom, hogy hiányzott a 3. helyhez. Kisbér FE-KI KupaI. hely ( ) így legyen! Én akkor is büszke vagyok a csapat Értékelésemet folytatva az utánpótlás csapatunkról, serdülőkről is ösz- után szeretném megköszönni mind Rövid évet értékelő összefoglalóm valamennyi játékosára. Életük meghatározó része a SPORT, a KÉZI szefoglalót adok. Figyeljenek csak! azoknak, (elnökünknek, Zsuzsának, LABDA. Igazi csapat vagyunk. Egy A bajnokság végeredménye: önkormányzatnak, a Sportcsarnok igazi csapat ereje, tartása nem a 1. Kisbér igazgatójának, Zsuzsának, szponzoroknak, Horváth Csabának és Hor győzelem után jelentkezik, hanem a 2. Környe vesztes mérkőzés utáni percekben, 3. Ács váth Árpádnak) akik hosszú éveken órákban, napokban. Mi vesztes mérkőzések után is felálltunk. Utoljára 8 évvel ezelőtt (1996/97) külük nem tarthatnánk itt! KÖSZÖát segítettek, erőt adtak nekem. Nél A bajnokság során 17 játékos szerepelt: három kapus: Szép Szilvia, serdülőknél, tavasszal minden mér Kérem valamennyiüket a jövőben is volt bajnokcsapata városunknak a NÖM! Neuhauser Katalin, Horváth Andrea; kőzést megnyertünk. hasonlóan gondolkodjanak, cselekedjenek. Szeressék ezt a sportágat. a játékosok: Vörös Krisztina lány játszott a bajnokságban: Kapusok: Kovács Barbara, Vida Melin Ezek a játékosok becsületesek, dol (csapatkapitány), Verebicsné Béres Mónika 152, Csonka Orsolya 89, da és Gyüszi Éva; játékosok: Rácz goznak, tanulnak, szabadidejüket Nagy Sándorné 35, Karikó Mónika Brigitta 38, Leszli Orsolya 66, Jakab használják edzésre, mérkőzésre, szórakoztatják a közönségüket és sze 45, Béres Katalin 38, Ádám Krisztina Kinga 44, Karkuczka Melinda 44, 40, Relber Nikoletta 42, Nemcsek Törzsök Krisztina 11, Kránicz Szilvia reznek hírnevet városunknak. Gabriella 37, Szabó Cecília 29, 12, Micsunek Szabina 6, Jámbor Valóban KÖSZÖNÖK MINDENKI Töltősi Brigitta 18, Reiber Zsanett Anikó, Szűcs Krisztina 1, NEK MINDENT! 11, Jámbor Andrea 7, Torgyán Klaudia 3 (ő tavasszal már nem játszott) Juhász Mónika, Balogh Patrícia, vább a megyében szereplő csapatok Spiegelhalter Csilla 1, László Réka, Visszavonulok, nem csinálom to A bajnokság végeredménye: felkészítését, versenyeztetését. Nincs bennem tüske, harag senki iránt. Most állok meg. Szeretnék továbbra is a csapat tagja maradni. Nagyon sokat köszönhetek e szép Befejezésül egy szép idézettel zárom összefoglalómat: "A szépség vagy te, sport! A testeket te formálod nemessé, Elűzöl romboló, vad szenvedélyeket, Acéllá edzel lankadatlanul, Lábak karok, törzsek összhangja és Tetszetős ütem tőled való. Bájt és erőt fűzöl együvé, Szilárddá és rugalmassá téssz." ( Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz ) július 14. Kovács Viktor Kedves Viktor bácsi! Tisztelt Tanár Úr! Nehéz szavakba önteni, mi minden jutott eszembe, amikor elolvastam írását. Talán az, hogy sok fiatal számára a sport, a kézilabda, az egészséges fanatizmus egyet jelentett Kovács Viktorral, a TEST NEVELŐ TANÁRRAL, A KÉZILAB DA EDZŐVEL. A mai kisbéri diákság, a tegnap sportolója, a tegnapelőtt tanítványa nehezen képzeli el a holnapot Ön nélkül. Azt gondolom, mindenkinek - ha fájó szívvel is - tiszteletben kell tartania az Ön döntését. Kívánom, hogy továbbra is, hosszú éveken át élvezze a mozgás, a testedzés örömeit kézilabdás barátaival, asztaliteniszező társaival és kerékpározó klubtársaival, vagy bármely más ágat művelő sporttársaival. Malomsoki László Szerbusz kedves Szabó Ilona. Örömmel üdvözöltünk ismét Kisbéren. Különösen egy ilyen szép koncert után, amelyet a Katolikus templomban láthattunk, hallhattunk. Szokatlan volt számunkra, hogy operaáriát hallhattunk Tőled németül. Hogyan kerültél kapcsolatba a sauerlandi szimfonikus zenekarral? Belány Róbert szervezte meg a találkozásunkat, mert tudta, hogy Németországban jártam. Kedves gesztus volt ez tőle. Öröm volt számomra együtt készülni és fellépni ezzel a fiatal társulattal, ugyanis a tervek szerint az ősszel a Rockszínház társulata fellép Eslohéban. Robitól tudom, hogy Berlinben jártál? Igen. Április 19-től július 7-ig. Ösztöndíjasok voltunk Németországban, nyolc különböző EU tagállamból. Volt két magyar, Bretz Gábor (Masetto), Sólyom Nagy Máté (Don Giovanni). Ott volt Csehországból Vojtech Safarik (Leporello), Lengyelországból Marzena Michalowska (Dona Anna), Litvániából Viktorija Kaminskaite (Zerlina), Finnországból Jussi Myllys (Don Ottavio), Henrik Simunkovic (Kormányzó) Horvátországból és én (Dona Elvira). Szépen énekeltél németül. Az első másfél hónapban nyelvoktatásban és zenei felkészülésben vettünk részt ott a Komische Operben, és június 1-től kezdődtek a színpadi próbák is. Ez nem egy ősbemutató volt, mert Mozart Don Giovannija már két éve benn van a színház programfüzetében. Ebben szerepeltek az előbb említett fiatalok. Peter Konwitschny rendezte ezt a darabot és velünk Arturo Gama rendezőasszisztens dolgozott. Mi lehetőséget kaptunk megtanulni ezt az operát. Sikerült ebben az évadban utoljára, felfrissült erőkkel színpadra vinni és előadni. Belőlünk talán áradt a fiatalság energiája is, mert a nyolc énekes kora év volt. Én voltam a legfiatalabb. És talán a legszebb Mikor adtátok elő a darabot? Július 6-án este órakor volt a Komische Oper-ben, Berlinben az előadás. Az egészet a Kulturjahr der Zehn és a Komische Oper szervezte és a Deutsche Bank szponzorálta. Mikor láthatunk, hallhatunk ismét Kisbéren? A Kisbéri Napok rendezvénysorozat keretében 30-án a Rockszínház társulatából hárman fellépünk. Máté Péter dalokat adunk elő. Szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm a beszélgetést, az interjút. Külön szeretnénk megköszönni Belány Róbert képviselő úrnak a nagyszerű programot és a kiváló szervezést. - soki - ARGOSZ Biztosító Rt. HELYI KÉPVISELŐ Tel.: 30/

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG július-augusztus KISBÉREN Szent Imre utcában, csendes nyugodt környezetben 2 x 6 lakásos sorházban, padlástér beépítéses, 88 m2 hasznos alapterületű / 102 m2 padlóterületű / lakások, + 16 m2-es garázzsal, 6 m-es előkerttel és 6 m-es hátsókerttel, kulcsrakész kivitelben, parkosítással szeptemberi átadással eladók. Kettő gyermek után ,- Ft, három gyermek után ,- Ft gyermekkedvezmény és kedvezményes hitel biztosított. Megtekinthető: Kisbér, Szent Imre u. 52. Érdeklődni: 06/ Hitellehetőség tájékoztató: a kiegészítő kamatozású állami kamattámogatásos hitelek törlesztési feltételeiről (A törlesztő részletek összegei tájékoztató jellegűek) Hitel összege 10 évi lejárat 15 évi lejárat 20 évi lejárat 25 évi lejárat 30 évi lejárat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- J Ú L I U S I T A K A R Í T Á S K e d v e z m é n y e s tanszervásár a z IROKÉZ - Papírboltban Szeretettel várjuk kedves az új tanév közeledtével. Kínálatunkból: kiváló minőségű vásárlóinkat márkatermékek: Lyra, Giotto n a g y táska vásár: NIKE, Kappa és Budmil termékekből. Minden vásárlónknak ajándékkal írószerek, kedveskedünk és ,- Ft feletti vásárlás esetén mozijegyet ajándékozunk 2 fő részére a Cinema City előadására. Az AKCIÓ augusztus 1-től augusztus 30-ig tart. Mindenfajta iskolakezdési utalványt elfogadunk: SODEX, Chec dejuner, Ticket Accor. Kezdjük együtt az új tanévet. Mindent egy helyen, az Kisbér, Kossuth L. u. 1. IROKÉZBEN A S U Z U K I B A R T Á N Á L! Használt Ignisek B O M B A Á R O N! 1-1,5 éves Suzuki Ignisek (1.3 GC-GLX modellek) m á r Ft-tól! A K C I Ó S H I T E L! 15 évesnél idősebb autók finanszírozása! 20% befizetéstől akár 3 éves futamidőre* HASZNÁLT SWIFT-SEDAN vásárlóink ajándéka: 2500 KM-RE ELEGENDŐ BENZINUTALVÁNY FT KEDVEZMÉNY JÚLIUSBAN!!** * Min. hitel Ft A kedvezmények nem összevonhatóak! ** Az ajánlat a bankivisszavett autókra nem vonatkozik! H Í V J O N F E L! BIZTOSAN MEGEGYEZÜNK! Az M7-es veszprémi lejáratánál, Budapesttől 25 percre! Telefon: 22/ vagy 20/ HASZNÁLTAUTÓ-ÉRTÉKESÍTÉS: 22/ SUZUKI BARTA SÁRBOGÁRD, Köztársaság út Telefon: 25/ , 25/ ig NYITVA TARTÁS: hétköznap 8-19 óráig szombaton 9-19 óráig

11 2004. július-augusztus KISBÉRI ÚJSÁG 11 Kisbér Batthyány tér 1. Tel.: 34/ I S K O L A K E Z D É S I A K C I Ó I Szemüveglencse keménylakk és tükröződésmentes réteggel 2.490,- Ft/db GYERMEK SZEMÜVEGKERETEK NAGY VÁLASZTÉKBAN, AJÁNDÉK SZEMÜVEGTOKKAL! EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYA ELFOGADÓHELY Iskolaszer V á s á r a J O K E R papírboltban Kisbéren Vásároljon 5000,- Ft felett és 10 % kedvezményt adunk bármely termékünk T E M P O C B A Érdemes betérni hozzánk! Hétfő óráig K-P óráig Sz óráig V óráig Akció augusztus 3-tól 13-ig. Pl. sertéslapocka: 699.-, lecsókolbász: iskolafüzetek: 15 Ft/db tornazsák: árából, valamint sorsoláson vehet részt, ahol a FŐDÍJ egy 15" TFT Multimédiás monitor. Vásárolja le nálunk iskolakezdési utalványait és nyerjen egy M O B I L T E L E F O N T. Vásároljon minőséget, kedvező áron!!! Kiadó szobák, házak fürdővel, konyhával, külön bejárattal, zárt parkolóval. Szauna, infraszauna igényelhető - 3 személy 1000,- Ft Morvai 34/ ; 20/ Malomsoki ingatlaniroda Kisbér, Komáromi u.11. Tel.: 06/ / Ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés ÉKSZER Kisbér Széchenyi u. 21. Telefon: 30/ Ezüst-, aranyékszer eladás Törtarany beszámítás Ft/gramm Készítés, javítás Piercing, óra értékesítés ConFort Munkaruha védőeszköz szaküzlet és Kisbér, Széchenyi I. u. 10. Tel./fax.: 34/ Előttünk a nyár... Öltöztesse egyenruhába kerti bútorait! ÓRIÁSI kerti bútor szivacs választékból választhat, vagy rendelhet a minták alapján. (Egyedi megrendeléseket is teljesítünk.) Háttámlás párna: 900,- Ft; Öt pozíciós székpárna: 1700,- Ft; Napozó ágypárna: 2990,- Ft; Ülőpárna: 325,- Ft; Hintaágy garnitúra: 8440,- Ft; Abroszok 250 x 140 cm: 1500,- Ft; Tálaló garnitúra ( kesztyű + kötény ): 950,- Ft Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden munkanapján. Nyitva: H-P: ig ( ebédidő: ig ) Sz: ig Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Meretei János városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, 2870.Batthány tér 5/a Tel : 34/ Nyomda: Multi GrafiKft Nagyigmánd, Fácán u APRÓHIRDETÉS Kisbér Batthyány téren 2 szoba összkomfortos lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 34/ Szeptember 10-ig NIKE iskolatáska vásárt tartunk, több, mint 20 modellből álló kollekció közül választhat, a táska árának 10 %-át azonnal levásárolhatja boltunkban!!! Ami minket jellemez: "A szolgáltatás minősége, az Önök elégedettsége." A k c i ó n k július 1-től s z e p t e m b e r 7-ig tart. JOKER Papírbolt, Kisbér, Széchenyi utca 15. Tel: 34/ M A G O R bolt Kisbér, Széchenyi I. u / Boltunkban folyamatosan kapható: Lisztérzékeny termékek, Diabetikus kenyér és zsemle Teljes kiőrlésű kenyerek, Kovászos kenyér 100% almalé, 100%-os napraforgó étolaj Tojással készült tészták, Magyar pincészetek borai MAGOR keserű likőrök, Gyógynövény alapú teák Gyógynövény alapú testápolók, samponok Környezetkímélő vegyiárú, Kerámiák, díszgyertyák Fonott kerti bútorok Görög szigetek repülővel: 8 nap: Ft Görögország autóbusszal 10 nap: Ft Üdülés Balatonfüreden: 1 hét reggelivel és vacsorával: Ft/fő Családi üdülések: Zalakaros, Harkány, Sárvár, Gyula, Tisza-tó,1 hét apartmanokban: Ft-tól gyermekeknek kedvezmény! Külföldi utasbiztosítást is köthet irodánkban! Augusztus 20-tól nyárvégi belföldi nyaralások nagy kedvezménnyel-már most kiválaszthatja üdülését! Kisbér Tourist - Komáromi u. 1. Telefon: E l h u n y t a k : Jámbor Vilmos sz Váradi József sz Major Kálmánné sz. Baudendisstl Katalin 1914 Farkas Istvánné sz. Horváth Ilona 1940 Varga Ferencné sz. Horváth Ilona 1918 Káláczi Józsefné sz. Parré Mária 1933 Kárpitos bútorok készítése, felújítása Fenyő és tölgyfa bútorok - Étkezők - Szekrények - Ágyak értékesítése Sinkó és Tsa Bt. Kisbér, Kozma F. u / / Születtek Németh László és Vida Anikó lánya Nikola Szonja Hajnal László és Nagy Renáta lánya Brigitta Renáta Szabó Krisztián és Lakatos Csilla lánya Alexa Jázmin Házasságot kötöttek: Cséve Barnabás és Jámbor Anita Szűcs Gábor és Takács Rozália Rácz Lajos és Gyökeres Rita

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG július-augusztus Éjszakai horgászverseny szervezői és győztesei Éjszakai horgászverseny résztvevőinek egy csoportja Csillagász szakkör tagjai a csillagvizsgálónál Bacher Zsuzsanna, Ruzsás Réka, Sinkovitz Ádám, Farkas Bianka akik a Honismereti Vetélkedőn a legjobbak voltak A második osztályosoknak Morvai Józsefné bemutatta a könyvtárat A harmadik osztályosok beiratkoznak a könyvtárba A sauerlandi szimfónikus zenekar nagy sikerű koncertet adott a katolikus templomban Szabó Ilona a Kisdunamenti Rockszínház társulatának tagja A Hántai Vigasságok képei A Hántai Vigasságok képei

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2011. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. Éves számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-10/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől Ügyszám: 2421-2/2014. Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben