FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/2. szám A FATOSZ ÉS PARTNERSZERVEZETEI CIVIL TEVÉKENYSÉGE A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Civil Szolgáltató, Fejlesztô és Információs Kollégiumának támogatásával készült

2 2 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 3 Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége Az együttmûködés szükségessége és a kovász szerep 5 Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége Ifjúsági turizmus az egészséges életmódért 6 Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége A hazai kempingturizmus fellendítéséért 7 A leginkább környezetkímélô turisztikai ágazat 8 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetségét (ÉTA) Országszerte az értelmi sérültekért 9 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Szôlôtermesztési és borászati hagyományainkért 11 Magyar Borutak Szövetsége Összefogás a magyar bor hírnevéért, a borturizmus fejlôdéséért 12 Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szövetsége A vállalkozók esélyegyenlôségéért 14 Magyar Biokultúra Szövetség Környezettudatos szemlélet és egészséges életvitel 16 Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért Összefogással a biokultúra terjesztéséért 17 Magyar Kerékpárosklub Küldetés, érdekképviselet, infrastruktúra, oktatás, szemléletváltás, szolgáltatás 19 Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Tíz éve a magyar lovas élet, lósport szolgálatában 20 Magyar Természetbarát Szövetség Turistaegyesülettôl a regionális szövetségi rendszerig 23 Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége A valódi népmûvészet és a minôség jegyében 24 Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség A nemzet csak a múlt befogadásával képes újjászületni 26 Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége Szövetségben a népi kézmûvesség értékeinek támogatásáért 27 Magyarországi Tájházak Szövetsége Házunk tája tájunk háza 29 Kis-Dunamenti Civil Szervezetek Szövetsége Sokoldalú együttmûködés a Kis-Duna mentén 30 Tourinform Szövetség Magyarország 150 pontján a turisták szolgálatában

3 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ 3 Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége Az együttmûködés szükségessége és a kovász szerep Kicsit visszanyúlva a közelmúltba, 1993-ban Hôgyészen rendeztük meg az elsô falusi turisztikai konferenciát. Akkor az a döntés született, hogy hozzunk létre egy olyan országos civil szervezetet, amely a spontán beindult, de szervezetlen és minôségileg ellenôrizhetetlen falusi szállásadás szakmai megalapozását és a résztvevô szereplôk érdekvédelmét látja majd el októberében megalakult a Falusi Turizmus Országos Szövetsége, 35 taggal, majd ez hamarosan 116- ra bôvült. Stratégiai váltás eredményeként, 2001 óta az immár megyei szintû érdekvédelmet felvállaló 19 szervezet tömöríti a tagságot. A szövetség ekkor vette fel a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége nevet (FA- TOSZ), hangsúlyozva a mezôgazdaság jelentôségét, azaz az agroturizmust is. A FATOSZ még 1996-ban tagja lett az európai falusi turizmus szervezetnek az EUROGITES-nek. Az közötti idôszakot a spontán fejlôdés és a szálláshely-központúság jellemezte. A Szövetség a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fôiskola (KVIF), valamint német szakemberek támogatásával kidolgozta a szálláshely minôsítés kritériumrendszerét, kiképzett mintegy 60 fô minôsítô-szaktanácsadót. Ezzel egyidejûleg a FATOSZ szorgalmazására a törvényi szabályozás is megtörtént (110/1997. kormányrendelet és a 45/1996 IKIM rendelet). Megindult a falusi szálláshelyek 1 4 napraforgós minôsítése. A Szövetség képzési tematikát dolgozott ki, melyet felhasználva megindult a falusi vendéglátók képzése. Országos szálláshely katalógus valamint a Falusi Turizmus Tájékoztató kiadásával, az UTA- ZÁS kiállításokon részvétel biztosításával, a döntéshozók felé tett javaslatokkal segítette tagjait. E tevékenységek folytatódtak 2001 után is, de akkorra már világossá vált, hogy a falusi turizmus nem egyszerû szálláskia- Dr. Csizmadia László Nagyon fontos a helyi lakosság intézményeinek és a helyi vállalkozásoknak az összefogása, mûködési feltételeinek javítása, a vidéki, falusi turizmusban szolgáltatást nyújtók szakmai együttmûködése révén, amiben a kovász szerepét nekünk kell felvállalnunk. dás, hanem olyan egyéb szolgáltatások összessége, melyek igen változatos formákban jelennek meg. E szolgáltatások közös vonása, hogy a falu, a vidék életében jelentôséggel bíró, arra jellemzô hagyományok, természeti és épített környezet, a nép évszázadokra visszanyúló kultúrája, mûvészete, a mezôgazdasági tevékenység régi és új formái, az aktív mozgás, az egészséges életmód, a vidék ízei, borai sok esetben biotermékként szolgálják a többnyire városból érkezô vendégek szabadidô szükségleteinek kielégítését. Ezért szorgalmaztuk több éven keresztül a szállásadáson kívüli szolgáltatások jogi hátterének biztosítását, amely a 136/2007 évi Kormányrendelet a Falusi és agroturisztikai szolgáltatásokról megszületett rendelet a megoldást jelenti. Egyre erôsebb meggyôzôdésünkké kell, hogy váljon, s ami tevékenységeinket is vezérelje, hogy a hazai lakosság és a külföldi vendégek, szabadidô szükségleteinek, vidéki, falusi környezetben való, minél szélesebb körû kielégítéséhez nélkülözhetetlen a minôségi infrastruktúra és sajátos szolgáltatások kialakítása, fenntartása a természet és a környezet egyidejû megóvása mellett. Nagyon fontos a helyi lakosság intézményeinek és a helyi vállalkozásoknak az összefogása, mûködési feltételeinek javítása, a vidéki, falusi turizmusban szolgáltatást nyújtók szakmai együttmûködése révén, amiben a kovász szerepét nekünk kell felvállalnunk. A fogadótérségnek, illetve célterületnek (település, kistérség, megye) képesnek kell lennie a vendégek, turisták vonzására, majd a szükségleteiket kielégítô valamennyi szolgáltatás nyújtására, azaz komplex turisztikai termék biztosítására. Ezért tisztában kell lennünk annak összefüggésével, hogy a fogadóterület, desztináció, valójában a komplex turisztikai termékcsomagot felkínálni képes település, ill. kistérség egésze. Mindenkor tartsuk szem elôtt, hogy a falusi és

4 4 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ agroturizmus egy komplex, sokoldalú tevékenységhalmaz, termékláncolat. Beletartoznak a falusi házakban, portákon a nyugalmat, a csendet, a pihenést nyújtó változatos lehetôségek mellett a különleges természethez kapcsolódó üdülési formák is, az ökoturizmus, a természetjárás, a sziklamászás, a lovaglás, a kaland, a sport és az egészséges életmód turizmus, a vadászat és a horgászat, a kézmûvesség, a mûvészet és a kulturális örökség turizmus. A vidéki, falusi turizmus fô vonzerôi közül a természet közelsége, a még élô tradíciók tárgyi-, szellemi-, kulturális-, valamint termelési hagyományok, a vidéki életmód, a családias milliô, az emberi kapcsolatok emelhetôek ki. Mindezek azonban nem egy meghatározott turizmus-változat alapját jelentik, hanem a sokszínû tájegységenként, településenként, de akár vendégfogadóként is eltérô kínálathoz, a falusi turizmus számos típusának, specializálódásának kialakulásához nyújtanak kiváló lehetôséget. Az Európai Unió is nagy várakozással tekint a vidék eltartó képessége, fejlesztése elé. Az életminôség javítása, a vidéki területeken és a vidéki gazdaság diverzifikációja nélkül elképzelhetetlen. Ezt tartalmazza az egri III. Európai Falusi Turizmus Konferencián elfogadott Deklaráció, amely komplexen értelmezi a vidéki-, falusi és tanyasi turizmust, mint fenntartható, többfunkciós tevékenységet, melynek alapja a helyi erôforrások, úgymint hagyományos mezôgazdasági tevékenységek, kultúra, természeti értékek vidéken vagy kisvárosokban, ahol a turizmus nem az elsôdleges jövedelemszerzô tevékenység, kisvállalkozások és kis turisztikai szolgáltatások kínálata, melyekhez társul a személyes törôdés, csendes és nyugalmas környezet, garantált minôségi szolgáltatások, a környezet védelme, emberi és kulturális egyediség és eredetiség, a helyi közösségek és hagyományaik, termékeik, gasztronómiájuk és örökségük; s mindezek biztonsága és fenntartható védelme. A vidéki-falusi és agroturizmus fejlesztésének egyik fô gondja, amely egyben a helyi lakosság életminôségének is javulását eredményezi a komplexitás biztosítása. A vendégek, turisták szükségleteinek kielégítéséhez számos szektor, intézmény, vállalkozás szolgáltatásaira és a lakosság közremûködésére is szükség van. Ezért nélkülözhetetlen, hogy az általunk képviselt szervezetek országosan és helyileg, térségileg is öszszefogva, közösen, ki-ki szakmája érdekét képviselve hozzuk létre érdekképviseleti konzorciumi ernyô hálózatunkat. Hangsúlyozandó az összefogó konzorciumi tevékenység szakmai érdekképviseleti jellege, amelyben mindenki megôrzi önálló jogi személyiségét! A vidék hagyományainak megôrzése, a falun élô emberek többlet jövedelemhez juttatása fôleg nôk foglalkoztatása, valamint a városban élôk számára kínált egészségesebb életmód megélése érdekében, a falusi turizmus programkínálatának növelése és az egyes részterületek szakmai megalapozottságának érdekében fontos az együttmûködés azokkal a civil szervezetekkel, amelyek a vidéki élet valamely szegmensének érdekeiért, szakmai fejlôdéséért dolgoznak tól kezdve megkötött együttmûködési szerzôdések, és a közös munka képezte a TÁMOP pályázat alapját és adja meg annak lehetôségét, hogy a falu idegenforgalmát elôsegíteni képes szervezetekkel szorosabb és tartós együttmûködés alakulhasson ki, a helyi és térségi komplex turisztikai termék megvalósítása, valamint a magyar vidék fejlesztése érdekében, központi és helyi szinteken egyaránt. A munka már elkezdôdött. Folyik a megyei fórumok szervezése. Az elkövetkezô 18 hónapos közös munkának sikerülni kell. Reméljük, be tudjuk majd bizonyítani, hogy a vidékiek, falusiak öszsze tudnak fogni a közös cél érdekében. DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ a FATOSZ elnöke FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FATOSZ) 1077 Budapest, Király u. 93. Telefon: Info:

5 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ 5 Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége Ifjúsági turizmus az egészséges életmódért A MISZSZ 1990-ben alakult 11 szálláshely, mint alapító tag részvételével. Ez a szám azóta jelentôsen növekedett, jelenleg 84 tagintézményt számlál országszerte a szövetség. A szervezet célkitûzése az ifjúsági szállások érdekképviseletének ellátása, kapcsolattartás az állami szervezetekkel. Kiemelt célként fogalmazódott meg a fiatal korosztályok bevonása a turizmus rendszerébe. A szövetség célja többek közt az is, hogy szakmai tanácsokkal lássa el az ifjúsági szálláshelyek üzemeltetôit, mind fejlesztési, mind üzemeltetési, mind marketing tekintetében. A fiatal turisták ingyenes és hasznos információval történô ellátása és a fiatalok turisztikai szokásainak kialakítása is fontos feladat szövetségünk számára. Kiemelt feladatként fogalmazódott meg a nemzetközi ifjúsági turizmus segítése, és annak nemzetközi szervezeteivel az együttmûködés. Szövetségünk tevékenységének egyik legfontosabb eleme az, hogy tevékenységünket minél szélesebb körben megismertessük az érdeklôdôkkel. Ez fontos, hiszen az ifjúsági turizmus az egészséges életmód, és az egymás jobb megismerését a toleranciát szolgálja. Évrôl évre az egyik legnagyobb szakmai kihívás az ifjúsági szálláskatalógus kiadása. A szerkesztés komoly feladat, de a pénzügyi források megteremtése is embert próbál. A katalógus nyomtatását az MT Zrt.-vel közösen végezzük. A kiadvány ingyenes, hiszen a célja az, hogy a lehetô legtöbb diák és pedagógus forgassa, megtalálva benne a legmegfelelôbb táborozási, kikapcsolódási konstrukciót. Tematikus kiadványunk az Erdei Iskolák és Nyári Táborok címû füzet. Az erdei iskola szakkatalógus olyan kiadvány, mely nagy precizitással segít a pedagógusoknak a gyerekek számára legmegfelelôbb, minôsített erdei iskola programok és nyári táborok legmegfelelôbb helyszíneit kiválasztani. A Csicsergô ifiszálló is a szövetség tagjai közé tartozik Szövetségünk kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik óta tagja az YOUTH HOSTELS világszövetségnek, 2004 óta az EUFED-nek, az Európai Unióban mûködô nemzeti ifjúsági szállások szövetségeinek szervezetének. A nemzetközi munka hatékonyságát fokozni kell annak érdekében, hogy a magyar fiatalok az ifjúsági turizmus területén is haszonélvezôi legyenek hazánk uniós csatlakozásának. A nemzetközi szövetség példájából kiindulva 2005-ben bevezetésre került a csoportos tagkártya, mely eddig Magyarországon nem volt kapható. A MISZSZ rendszeresen tart tematikus képzést tagjai számára egy európai uniós képzési projekt alapján. Sajnos eszközigénye miatt nagyon költséges ez a képzési modul. Hatékonyságát ismerve azonban szükségességéhez kétség sem férhet. Még mindig kiemelt feladatként kell kezelni a szövetségben mûködô aktivisták képzését, ezzel is erôsítve a szervezet civil jellegét. Az önkéntesek nélkülözhetetlen munkájának elismerésére 2005 áprilisában a szövetség megalapította az Ifjúság Turizmusáért díjat ban pedig Miniszteri Dicsérô Oklevelet kapott szövetségünk. Kapcsolataink más civil szervezetekkel határozottan erôsödtek. Szoros az együttmûködés többek között a sportszervezetekkel, valamint a természetjáró szövetségekkel, hiszen az ô tagságuk jelentôs része is fiatal. Jogi személyiségû tagjaink jelentôs része is civil szervezetek által mûködtetett, úgy nevezett non-profit szálláshelyek. Munkánkat rendszeresen segítik önkéntesek, havonta kb. 10 órás segítséget nyújtva. Önkéntes, társadalmi munkában dolgozik a 14 tagú Intézôbizottság, valamint Felügyelô Bizottságunk, illetve a nagyobb rendezvényeken, mint a szakmai kiállítások és éves rendes közgyûléseink, fiatal önkéntesek nyújtanak segítô kezet. Fiatal tagjaink érdekében, és az ifjúsági turizmus fejlesztése kapcsán tovább erôsítettük érdekvédelmi tevékenységünket. Kezdeményeztük többek között a 26 év alatti fiatalok mentesítését a helyi idegenforgalmi adó alól. Ezzel az intézkedéssel a fiatalok táborozási és turisztikai tévékegysége legalább 10 százalékkal olcsóbbá tehetô. Sok más kezdeményezés is született, nem csak tagjaink, hanem minden utazni szeretô fiatal érdekében. Nagy súlyt fektetünk azoknak a fiataloknak a megszólítására, akik még nem vesznek részt a szervezett ifjúsági turizmusban. Ezért minden esztendôben, anyagi lehetôségeinkhez mérten kiállítóként veszünk részt az Utazás kiállításokon. NÉMETH FERENC fôtitkár MAGYARORSZÁGI IFJÚSÁGI SZÁLLÁSOK SZÖVETSÉGE 1077 Budapest, Almássy tér Budapest, Pf. 116 Telefon/fax:

6 6 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ Magyar Kempingek Szakmai Szövetség A hazai kempingturizmus fellendítéséért A Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége egyesület (MAX) 1992-ben a rendszerváltás után alakult, a 2004-ben történt megújulás után már az elsô évben 11 európai vásáron vett részt személyesen és megjelent az elsô magas színvonalú saját kiadvány is, ami a vendégek körében igen sikeres volt. Megújult a Magyar Kempingszövetség honlapja a (www.camping.hu; és az egyes kempingekrôl szóló speciális információkon kívül magyarországi általános információkat is tartalmaz. Utóbbit a Magyar Turizmus Zrt. honlapjára való átlinkeléssel lehet elérni. A kempingturizmus szakmai szervezeteként a Magyar Kempingszövetség ellátja a tagkempingek személyes képviseletét az idegenforgalmi vásárokon, elkészíti a közös kiadványt, szakmai tanácsadást végez, érdekképviseleti feladatot is ellát. Emellett karbantartja a honlapot, melyhez a tagok jelszóval férhetnek hozzá, és aktualizálhatják azt. A Magyar Kempingszövetség tagja az Európai Kempingszövetségnek (EFCO) októberében az EFCO Magyarországon, Budapesten tartotta közgyûlését, ami óriási megtiszteltetés volt a magyar kempingturizmusnak, de a magyar turizmusnak is. A közgyûlésének megrendezéséért és lebonyolításáért nagyon kedvezô kritikát kapott a Magyar Kempingszövetség. A szövetség elnöksége a Magyar Turisztikai Hivatal kérésére elkészítette a kempingekre vonatkozó besorolási javaslatait, melyeket hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatok ismeretében állított össze. Ebben töröltünk több, felesleges adminisztrációval bosszantó kötöttséget. Javaslatokat tettünk az eddig nem létezô ötcsillagos kemping besorolási kategória megalkotására is, melyet Európában már használnak. Javaslatainkat elfogadták, így valóban szakmai alapon már nem a hotelturizmushoz szokott skatulyák alapján összeállt az új besorolási rendelet tervezet. Rövidesen be kívánjuk vezetni a kempingturizmusban is a minôségi díjat, melyben az odaítélés szempontjait és a lebonyolítás módját jelenleg alakítjuk ki tanácsadókkal kibôvített elnökségi üléseken. A Magyar Kempingszövetség büszke arra, hogy óta az Országos Idegenforgalmi Bizottságban tevékenykedhet, folyamatosan részt tud venni a magyar turizmus fejlôdési struktúrájának a kempingturizmust is érintô döntéseiben és kapcsolatrendszerének kihasználásában. A magyar kempingturizmus aktív részvétele az Idegenforgalmi Bizottságban azt eredményezheti, hogy a magyar turizmus a kempingturizmus szegmensével kiegészítve átfogóbb egységet képviselhet a jelenleg csak hotelszobákra és ágyakra korlátozódott gyakorlat helyett. DR. RÉFI ANTAL elnök MAGYAR KEMPINGEK SZAKMAI SZÖVETSÉGE 8360 Keszthely, Martinovics u. 1/B Telefon: 30/ , 83/

7 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ 7 A leginkább környezetkímélô turisztikai ágazat A kempingturizmus mai részesedése az európai idegenforgalomból meghaladja a 22 százalékot Magyarországon a legújabb statisztika szerint sajnos csak 7,6 százalék. A turizmusnak ezen sajátos ága Európában ma már komoly szakmai háttértámogatást élvez, kontinensünkön több száz kempinges szakvásárt tartanak évente. A kempingturizmus vitalitását az adja, hogy ez a nyaralási forma az egyik legdemokratikusabb turisztikai szegmens. El lehet kezdeni egy hátizsákkal, folytatni lehet egy középkategóriájú lakókocsival, de még nyugdíjasként is részt lehet venni benne egy összkomfortos lakóbusszal. A kempingezés fô motivációs köre a személyes élmény. A kempingben tartózkodás egy olyan kötetlenség-érzéssel párosul, amelyet a résztvevô más szálláshelyen nem élhet meg. A kempingturizmus az összes szálláslehetôség közül a leginkább környezetbarát turizmus. A kemping lehet akár egy csodálatos gondozott park területén, sôt természetvédelmi területen, akár arborétumban is kialakítható, hiszen a fô cél a növények, fák és a környezet védelme és ápolása. A magyar kempingturizmus, mint ahogyan Európában is fôként a német és holland kempingezôkre épült, akiknek az ezredfordulótól tartó fokozatos csökkenése a magyar kempingeket katasztrófa helyzetbe sodorta. Sajnos a fizetôképes kereslet és az üdülési szokások nem teszik jelenleg lehetôvé a magyar kempingezôk számának jelentôs növekedését. A magyar kempingturizmust sajnos a kormányzati és szakmai körökben sem veszik súlyának megfelelôen komolyan, pedig a szállodai turizmus után a falusi turizmus és számos más turizmus elôtt ma is a legtöbb turistát vonzza. Európában, a kempingturizmusban új trend van kifejlôdôben. A fiatalabb kempingezôk körében mind kedveltebb a lakóbusz, amit nemcsak huzamosan egy helyen eltöltött üdülésre, de országjárásra is használnak (falusi turizmus). Ezzel még szabadabb, személytelenebb módját választják az utazásnak, mint a hagyományos kempingturisták. DR. RÉFI ANTAL elnök

8 8 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (ÉTA) Országszerte az értelmi sérültekért Az ÉTA elnöksége Fogyatékkal élôk készítette tárgyak Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetségét (ÉTA) elején alakult meg november 25-tôl kiemelkedôen közhasznú társadalmi szervezetként mûködik. Mint országos szervezet, 71 tagszervezetét képviseli. Célja, hogy szakmai, valamint mûködését segítô szolgáltató jellegû programjaival támogassa 71 tagszervezete munkáját. A tagszervezetek korai fejlesztôi, teljes ellátást nyújtó speciális lakóotthoni, nappali foglalkoztatói, munkaterápiás foglalkoztatói, sport terápia és kulturális kínálatokat jelentô szolgáltatásai 7000 fô értelmi vagy halmozottan sérült ember életminôségét javítja és segíti, könnyíti az érintett családok életét. Az ÉTA Országos Szövetség olyan ernyôszervezet, amely segítô szolgálataival hatékony országos érdekképviseletre képes. Folyamatosan megvalósítja a fogyatékos embereket gondozó társadalmi szervezetek és alapítványok igényéhez igazodó teljes körû érdekképviseletét, erôforrásainak arányában segíti mûködésük biztonságát. Az állam intézményeivel és országos hatáskörû szakmai intézményekkel való kapcsolatok kiépítésével és a társadalom integrációs képességének fokozásával, a fogyatékos üggyel összefüggô társadalmi problémák megoldását a szövetség, önálló szakmai programjaival is segíti. A Szövetség operatív irányító testülete, a 11 tagú elnöksége, amely szükség szerint, de minimum negyedévente ülésezik. Az elnökség tagjai díjazásban nem részesülnek és munkájukkal kapcsolatban felmerült költségeket sem számolhatnak el. Mûködése során az alábbi feladatokat teljesíti: Rendszeres, negyedévenkénti kiadványként az ÉTA Hírlevél tájékoztatást ad az aktuális szakmai hírekrôl. Mûködteti pályázati szolgáltató programját, melynek keretében pályáztatással kapcsolatos képzést, pályázatírói készségfejlesztést végez 40 kredit pontot érô oktatói tananyag alapján. Folyamatosan mûködô vándorkiállítása keretében mutatja be az ország városaiban a fogyatékossággal élô emberek által készített és piacképes használati és dísztárgyakat. Képviseli tagszervezeteit állami intézmények és országos hatáskörû szervek elôtt egyéni problémáik megoldásában. Tapasztalatok adaptációjának céljából folyamatos és szerzôdéses szakmai együttmûködést gondoz a bajorországi Kempten, illetve Dillingen székhelyû Lebenshilfe-vel és a Regens-Wagner Alapítvánnyal. PR-feladatok keretében ÉTA Szövetségi Térképet készít és terjeszt. Megállapodás alapján teljesíti a szekszárdi székhelyû SZÜMA Kft-vel, a Bács-Kiskun-, Baranya- és Tolna megyékben konténeres használtruha gyûjtési tevékenységek folyamatos végzését. Elkészítette, önálló programként a foglalkoztatás bôvítését célzó stratégiai programját és megvalósíthatósági tanulmányát. Teljesíti mindazon feladatokat, melyek a szövetség önkormányzati kötelezettségeibôl erednek (testületi ülések elôkészítése, szervezése, bonyolítása, dokumentálása és határozatok végrehajtása). Lakóotthon Hálózati Munkacsoportot mûködtet, a szövetség 32 tagszervezeti lakóotthonának integrálásával. Mûködteti és karbantartja a szövetség honlapját. Elindította az ÉTA Kulturális Piactér ineternetes aukciós programját a szövetség honlapján. Bonyolította a 10 éves az ÉTA Országos Szövetség jubileumi programsorozatot, melynek keretében képzômûvészeti pályázatot hirdetett meg, jubileumi rendezvényt szervezett és jótékonysági hangversenyt rendezett a Budavári Mátyás Templomban. A jubileum tényét több ÉTA Hírlevél cikkben méltatta és a jubileum tényét minden kiadványán jelezte. Létrehozta és mûködtet egy fórumot, mely zártkörû, és szakmai kérdésekkel foglalkozik. DR. RUBOVSZKY LÁSZLÓ ügyvezetô ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 1158 Budapest, Molnár Viktor u

9 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ 9 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Szôlôtermesztési és borászati hagyományainkért Magyarország két évezredre visszanyúló szôlôtermesztési és borászati hagyományokkal rendelkezik Magyarország az O. I. V. (Nemzetközi Szôlészeti és Borászati Hivatal) alapító tagjaként nagy szôlôtermesztési és borászati hagyományokkal rendelkezik. Európa más, kedvezô adottságú vidékeihez hasonlóan a szôlôtermesztés és borkészítés nyomai a Kárpát-medencében is több mint két évezredre nyúlnak vissza. A hegyközségekrôl szóló elsô törvényt 1894-ben hozták meg, s a második világháborút követô idôszakig hatályban volt. A hegyközségekrôl szóló törvényt a rendszerváltás után, december 27-én fogadták el. A hegyközségi rendszert fokozatosan alakították ki: utolsóként a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának megalakítására a hegyközségekrôl szóló évi CII. törvénybôl származó kötelezettségekbôl fakadóan március 28-án került sor. A hegyközségi rendszer köztestületként mûködik. Ez azt jelenti, hogy a törvény értelmében a szôlô- és borágazatban tevékenykedôk, szôlészek, borászok és kereskedôk számára kötelezô a tagság, ugyanakkor a hegyközségek a jogi szabályozás szerint önkormányzati testületet alkotnak, hasonlóan az autonóm civil szervezetekhez. A hegyközségi rendszer három szintbôl áll. Alapvetô és legfontosabb egységei, a hegyközségek, az egy vagy több település körüli szôlôültetvényeket képviselik, harmonizálva, összehangolva és irányítva ezen területeken a bortermelést és kereskedelmet ban gyökeres átalakuláson ment keresztül a rendszer, így A tanács segíti hegyközségeket a borvidéki arculat kialakításában Magyarországon, az új hegyközségi törvény értelmében ma 127 hegyközség mûködik. Az adott borvidékhez tartozó hegyközségek képviselôi Hegyközségi Tanácsot alkotnak. A törvény szerint a Tanács nem utasíthatja a hegyközséget, azonban mivel az elnökeibôl és képviselôikbôl áll segítik a borvidéki arculat kialakítását, fenntartását és felügyeli, hogy az egyes hegyközségek ne sértsék egymás érdekeit, technológiai, kereskedelmi, illetve egyéb téren sem. Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a tanács a delegált feladatok, végrehajtási rendeletek koordinálásában is nagy szerepet kap. A 22 Hegyközségi Tanács elnöke és a fôtitkár alkotják a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát. E testület képviseli a hazai szôlô- és borgazdaság érdekeit és koordinálja a borvidékek szakmai, agrárpiaci és gazdasági érdekeit. Az ágazat oktatási (Corvinus) és Kutatási (FVMSZBKI, KRF) intézményei, valamint az állami közigazgatási (FVM, MgSzH, MVH) és az ágazat számos szervezetének képvi-

10 10 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországon az új hegyközségi törvény értelmében ma százhuszonhét hegyközség mûködik selôi (mint a Magyar Szôlôszaporítóanyag Szövetség) részt vesznek a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának és a Tanácsok munkájában, de ôk csak tanácskozási joggal rendelkeznek. A hegyközségi rendszer alapjában véve önellátó: fô anyagi forrását a tagok járulékai, befizetései jelentik. Ezt egészítik ki az államtól átvett delegált feladatok ellátásáért adott juttatás, hiszen a hegyközségek olyan igazgatási feladatokat is ellátnak, amelyeket korábban állami szervek, önkormányzatok és FVM Hivatalok végeztek. A szervezet egyik legfontosabb feladata a hegyközségekhez telepített önszabályozási telepíthetô fajták meghatározása, hegyközségi törvény, bortörvény és végrehajtási rendeleti, szôlôtermelési potenciál betartása és közigazgatási telepítés, kivágás engedélyezése, termôhelyi kataszter kiegészítésének kezdeményezése feladatok ellátása mely ezt a köztestületi formát igényli. A hegybíró adja ki a származási bizonyítványokat minden egyes megtermelt szôlômennyiségre, amely alapján aztán a bor eredete is ellenôrizhetô és nyomon követhetô. A termelôk, a borászatok termelésüket és készletüket a hegyközségeknek kötelesek jelenteni, amit a HE- A szervezet egyik legfontosabb feladata a hegyközségekhez telepített önszabályozási telepíthetô fajták meghatározása, hegyközségi törvény, bortörvény és végrehajtási rendeleti, szôlôtermelési potenciál betartása és közigazgatási telepítés, kivágás engedélyezése, termôhelyi kataszter kiegészítésének kezdeményezése feladatok ellátása mely ezt a köztestületi formát igényli. GYIR program alapján elektronikusan dolgozzák fel és továbbítják a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának. Ezekkel a feldolgozott adatokkal válik a HNT az ágazat és a kormányzat partnerévé. Az adatok birtokában agrárpiaci beavatkozást is végre tudnak hajtani. A hegyközségek törvények adta keretek között szabadon határozzák meg saját mûködési szabályaikat. Ez nagy lehetôség és felelôsség is egyben. Az FVM törvényességi felügyeletet gyakorol a hegyközségi szervezet felett, közvetlenül nem szólhat bele az ügyek alakításába csak a törvénytelen intézkedések ellen léphet fel bírósági úton. A hegyközségi szervezetek számára kötelezettséget csak törvény állapíthat meg és csak a hegyközségi vélemény birtokában. A közfeladatok ellátásában, a szakmai irányításban a bor-jogszabályok betartásában ma is meghatározó a hegyközségek szerepe. HORVÁTH CSABA fôtitkár HEGYKÖZSÉGEK NEMZETI TANÁCSA 1076 Budapest, Thököly u. 18., II. em. Telefon: ,

11 FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ 11 Magyar Borutak Szövetsége Összefogás a magyar bor hírnevéért, a borturizmus fejlôdéséért Magyarországon ma 30-ra tehetô a bejegyzett borút egyesületek száma. Több hónapos elôkészítô munka után, közülük húsz, az ország különbözô részein mûködô Borút Egyesület döntött úgy, hogy 2003-ban megalakítja a Magyar Borutak Szövetségét, a MABOSZ-t. A MABOSZ célja A borturizmus területén tevékenykedôk érdekeinek országos szintû képviselete A magyar borturizmus vonzerejének növelése A borturizmus területén tevékenykedôk szakmai fejlôdésének elôsegítése, a minôségi szolgáltatások biztosítása érdekében. A MABOSZ feladata 1. Mûködési területén a borút egyesületek tevékenységének az összefogása a partnerség elve alapján, a borturizmus országos imázsának felépítéséhez. 2. A borturisztikai szolgáltatások egységes nemzeti és EU kompatíbilis minôsítési rendszerének kidolgozása, értékesítésének elôsegítése és támogatása. 3. A borutak országos fejlesztési programjának, nemzeti marketing tevékenységének, ezen belül egységes internetes megjelenésének kidolgozása és azok helyi szintre történô adaptálásának elôsegítése. 4. Az országos borturisztikai közösségi marketing tevékenység ellátása. 5. Az ország imázsának javítása a szôlô, valamint bortermelési, gasztronómiai és a hozzá kapcsolódó történetikulturális hagyományainak, értékeinek bemutatásával. 6. A borturizmus szakmai fejlôdését szolgáló felvilágosító munka, oktatási program kidolgozásának és alkalmazásának elôsegítése. Módszeres és rendszeres tapasztalatcsere lehetôségek biztosítása országos és nemzetközi szinten. Mára szinte valamennyi borvidékünkön mûködik borút egyesület 7. A tag borút egyesületek termékfejlesztési, információs, piackutatási feladatainak elômozdítása pályázati tanácsadással. A várható eredmény A magyar vidék és a magyar bor hírnevének megerôsödése, a borvidéki adottságok lehetô legjobb kiaknázása, az egyedi sajátosságok érvényesítése révén. A borút, mint turisztikai termék, a jövedelmet generáló turizmus jelentôs tényezôjévé válik. A Strukturális Alapok által nyújtott pályázati lehetôségek céltudatos kihasználásával a borutak a regionális és kistérségi vidék- és területfejlesztési programok aktív résztvevôivé válhatnak. A szôlôtermesztés és borászat területén az integrációs folyamatok elôkészítésében (gazdasági társulások, feldolgozó-értékesítô szövetkezetek) non-profit gerjesztô szerep. Borturizmus, borutak Magyarországi borturizmusról a kilencvenes évek közepétôl beszélhetünk, mára már szinte valamennyi borvidékünkön mûködik borút egyesület. A borutaknál a program vázát a szôlô- és a borkultúra helyi megjelenési formái adják, kezdve a szôlôskertektôl, a pincéken, a palackozókon át, a gasztronómiai létesítményekig. A látogatók a kijelölt úton végighaladva megismerhetik a helyi termék elôállításának fázisait, megkóstolják a borokat, megismerkednek a történeti és kulturális háttérrel. A kapcsolódó rendezvényeken szüreten, borfesztiválon, borárverésen, borrendi ceremóniákon részesei lehetnek a helyi mítosz, a hagyományok továbbélésének. A program gerincére a szállásadás, az aktív kikapcsolódás és ellátás adott vidékre jellemzô formái fûzôdnek fel, így téve teljessé a kínálatot. ERDÔSI MÁRIA titkár MAGYAR BORUTAK SZÖVETSÉGE 6000 Kecskemét, Sétatér u. 15/B Telefon: 76/

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Bemutatkozik a Fiatal gazdáknak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Bemutatkozik a Fiatal gazdáknak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Bemutatkozik a Fiatal gazdáknak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Dr. Roszík Péter ügyvezető, c. egyetemi docens és Zámbó Sándor ellenőr Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Gödöllő, 2012. július 31.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT

A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2013. június 28. A Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók Sajtkészítők Egyesülete

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök Alföldi Andrea "Nebántsvirág" Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület 1051 Budapest József A. út 12. elnök, alapító - 00016/23/2005. 00019/23/2005 szerepvállalásának segítése - 00058/01/2005 3 490

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége Sztojanovits Kristóf termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 29. A lovas turizmus

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye Reich László (CMC jelölt) Budapest, 2008. március 18. Tartalom Előzmények A közösségi bormarketing program

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület A natúrpark múltja - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány kezdeményezése Enyingi

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Közhasznúsági jelentés 2006. Magyar Természetbarát Szövetség Szövetségünk alapszabályban megfogalmazott célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését,

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A Kárpát-medence ökogazdálkodása

A Kárpát-medence ökogazdálkodása A Kárpát-medence ökogazdálkodása Dr. Solti Gábor előadása a Környezettudatos növénytermesztés és kertészeti gazdálkodás lehetőségei, és a benne rejlő üzleti előnyök 2016-ban c. konferencián Budapest, 2016.

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Helyi piacok és kisléptékű élelmiszerrendszerek védelme Magyarországon Szabadkai Andrea

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Élettér pályázatok. NCSSZI Pályázat. Pályázati azonosító:ifj-gy-12-b-6661

Élettér pályázatok. NCSSZI Pályázat. Pályázati azonosító:ifj-gy-12-b-6661 Élettér pályázatok 2012. Pályázati azonosító: NEA KK 12 M 0028 Projekt címe: 2012 2013. évi működés biztosítása Projekt kezdete: 2012. 05. 25. Projekt vége: 2013. 03. 20. Kért összeg: 860 320 Önrész összege:

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 POSTAKOCSI PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Gyarmati- Litter Tímea projekt

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE. www.fvsze.com

FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE. www.fvsze.com FALUSI VENDÉGASZTAL SZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE CSELEKVÉSI TERV 2013 2014. www.fvsze.com Jelen Kistermelői falusi vendégasztal szolgáltatás - kistermelőnek nem célcsoport a turista - termelő gazdaságban működtetni

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba DR SZALÓK CSILLA TDM Konferencia I 2015. december 3-4. I Gyula A falusi turizmus helyzete Falusi szálláshelyek

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben