Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt."

Átírás

1 Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: október 1-től

2 Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény... 4 Lakossági és pénzforgalmi számlabetétek... 5 Takarékszámla betét... 6 Gyámhatósági betét... 7 Start számla (babakötvény)... 8 Tartós lekötött betétszámla... 9 Fogalomtár, hitelezéssel kapcsolatos fogalmak.. 11 Igénybe vehető hiteltermékek köre Fogyasztási kölcsön Lakossági folyószámlához kapcsolódó hitelkeret Lombard hitel Állami támogatások új lakás vásárlására és építésére Otthonteremtési kamattámogatás Piaci kamatozású jelzáloggal fedezett hitelek Vállalkozói folyószámlahitel-keretjellegű hitelek Vállalkozói forgóeszköz finanszírozási és beruházási hitelek Támogatás-megelőlegező hitelek Kombinált mikrohitel Kedvezményes kamatozású refinanszírozott hitelek Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 2

3 A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák okiratos betétek: Takarékszelvény. számlabetétek: Lakossági számlabetét (gyámhatósági számlabetét is) látra szóló, Pénzforgalmi számlabetét látra szóló, Lakossági fizetési számlán lekötött betét, Pénzforgalmi számlán lekötött betét, Start számla, Takarékszámla betét, Tartós lekötött betétszámla. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 3

4 Takarékszelvény A takarékszelvény 3 hónapos lejáratú, fix kamatozású betéti okirat vagy számlabetét. Az okiratos takarékszelvény tulajdonosa: belföldi vagy külföldi magánszemély, míg a lekötött takarékszelvény tulajdonosa: belföldi magánszemély, külföldi magánszemély, jogi személy, nem jogi személy, egyéni vállalkozó, őstermelő, nonprofit szervezet, társasház, önkormányzat is lehet. A takarékszelvényben minimálisan elhelyezhető betétösszeg , Ft, de tetszőleges (100-al maradék nélkül osztható) összegben és ezen belül szabadon választott címletértékekben váltható. A kamatszámítás képlete: Kamat = tőke x kamat x napok száma 360 x 100 A takarékszelvény havonta emelkedő mértékű kamatozású. A takarékszelvény lejárat előtti felvétele esetén a kamat időarányosan kerül kifizetésre. Lejárat után nem kamatozik. A kamatozás a befizetés napján kezdődik és a kifizetés hónapjában az elhelyezés dátumával azonos naptári napot megelőző napon végződik. Ha a kifizetés hónapjában az elhelyezés dátumával egyező nap nincs, a kamatszámítás a hónap utolsó napja előtti napon végződik. A takarékszelvényt felváltani, az elhelyezett tőkéből részösszeget kifizetni nem lehet. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 4

5 Lakossági és pénzforgalmi számlabetétek Lakossági számlabetétek A rendelkezésre jogosult betétlekötésre bármely banki napon, a meghirdetett befogadási időpontig adhat megbízást. A lekötés minimális összege 1.000, Ft. Lekötés többféle futamidőben történhet, a lekötésekről a hatályos Hirdetmény ad tájékoztatást. A lejárati rendelkezések a következők: a futamidő lejártával: a betét és a kamat kerüljön átvezetésre a főszámlára a betét és a kamat együttes összege kerüljön lekötésre az utolsó betétlekötési megbízásban közölt futamidőre a betét kerüljön lekötésre az utolsó betétlekötési megbízásban közölt futamidőre, a kamat kerüljön átvezetésre a főszámlára A lejárati rendelkezés módosítását az Ügyfél írásban kérheti a betét elhelyezésének napjától a betét lejáratát megelőző banki munkanapig. Vállalkozói számlabetétek Lekötés többféle futamidőben történhet, a lekötésekről a hatályos Hirdetmény ad tájékoztatást. A lekötött számlabetétek esetében a Hitelintézet az aktuális pénzpiaci helyzettől függően egyedi kamatlábat állapíthat meg. Közös szabály A kamatnapok száma napi lekötés esetében 365 nap, a kamatot a tényleges napokra számolva, havi lekötés esetében a 360 nap, a kamatot 30 napos hónapokkal számolva. A kamat változó 1. A lekötési idő lejárata előtt felvett betétre felmondásos kamat jár. A Hirdetményben megjelölt kamatok alapján a kamatösszeg a következőképp számítható: 1. Heti, napi lekötésnél: 2. Havi lekötésnél: Kamat= Tőke x kamat % x futamidő (nap) 365 x 100 Kamat= Tőke x kamat % x futamidő (nap) 360 x 100 Amennyiben a betét megszűntetés dátuma munkaszüneti napra esik, a lejárat a munkaszüneti napot követő munkanap történik. Amennyiben a munkaszüneti napon lejáró betét- rendelkezés szerint további lekötésre kerül, az újra lekötés a munkaszüneti napon történik. 1 A referencia kamathoz kötött kamatozású termékek esetében a kamat a futamidőn belül a referencia kamat változásakor, a változás mértékével - változik. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 5

6 Takarékszámla betét A takarékszámla betét elsődleges célja, hogy a természetes személyek által kedvelt kamatozó Takarékbetétkönyv (könyves betét) kiváltására a betétkönyv megszokott funkcióit megtartó, a kamatozás módjában megegyező korszerűbb számlás megtakarítási lehetőséget biztosítson. Ugyanakkor a kényelmes, rugalmas, valamint a korábbi betételhelyezésekhez történő (akár eseti, akár folyamatos) hozzávezetésre egyaránt alkalmas számla szélesebb megtakarítói kör megnyerését is szolgálja. Megtakarítói kör Devizajogi státustól függetlenül a természetes személyek, nyithatják. A betétszámla elhelyezhető korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen kiskorú természetes személyek nevére is. Költségek, díjak A takarékszámla betét költségmentes megtakarítási lehetőség. Amennyiben az Ügyfél a számlával kapcsolatban speciális szolgáltatásokat, tranzakciókat vesz igénybe (pl. haláleseti rendelkezést ad, a számlabetétből más banknál vezetett számlájára vagy a megtakarítással összefüggésben más számlatulajdonos bankszámlájára utal át, stb.) a megbízások teljesítéséért a Hirdetményben szereplő díjtétel kerül felszámításra. Az esedékességkor meg nem fizetett díjak után a Hitelintézet késedelmi kamatot számít fel. A díjak elszámolása a betétösszeg terhére felmerüléskor történik. A takarékszámla betét megszüntetésekor a Számlatulajdonos köteles rendezni a felmerült bankköltségeket és díjakat. Kamatozás A tőkésítés (a három hónapos lekötések esetében is) év végén, december 31 ével történik. A betét lejárat után tovább kamatozik (nem kerül sor periodikus újra lekötésre, a lejárat után a betétből kamatveszteség nélkül teljesíthető kifizetés). A kamatozás a befizetés napján kezdődik, és a kifizetést megelőző napon végződik. A kivét mindig a legkorábban elhelyezett betétből történik. Egyéb jellemzők A számlanyitásnak feltétele (pl.: számlanyitási díj befizetése, stb.) nincs. A megtakarítás céljainak megfelelően az Ügyfél 3-, 6-, illetve 12 hónapos lekötési időszakok közül választhat. Az elhelyezhető minimum összeg 1.000, Ft, a maximális összeg nem korlátozott. A betét összege (illetve a betétből részösszeg) bármikor felvehető. A takarékszámla betétben elhelyezett összeg végrehajtható. A számlabetétre vonatkozóan az általános szabályok szerint meghatalmazott és halálesetre szóló kedvezményezett megjelölhető. A takarékszámla betét kifejezetten megtakarítási célokat szolgáló számla. Bár a takarékszámla betét az ügyfelek minél kényelmesebb és rugalmasabb módon történő betételhelyezése érdekében a giro forgalomba bekapcsolt számla, rendszeres fizetési forgalom bonyolítására nem szolgál. Nem kezdeményezhetők róla a bankszámláknál megszokott (ugiro, bankkártya, felhatalmazás alapján történő beszedési megbízás stb.) tranzakciók. A takarékszámla betétben a betét elhelyezése történhet: pénztári befizetéssel bankszámláról történő eseti és rendszeres átutalással csoportos jóváírás formájában. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 6

7 A takarékszámla betét terhére az alábbi megbízások teljesíthetők: pénzári kifizetés (részösszeg, illetve teljes összeg pénztáron át, a betét megszűntetésével egyidejűleg), átvezetés lekötött számláról bankszámlára (Ügyfél számlái között részösszeg, teljes összeg a betét megszűntetésével egyidejűleg), átutalás lekötött számláról bankszámlára (más Ügyfél számlájára kivételes esetekben), takarékszámla betét ellen végrehajtás keretében benyújtott beszedési megbízások. Átutalás a takarékszámla betétről a megtakarításon alapuló jellege miatt csak rendkívüli esetekben engedélyezett. Bár a Hitelintézet az Ügyféllel kötött szerződésben a betét megszűntetésekor történő átutalás teljesítésére vállal csak kötelezettséget, rendkívüli esetekben mód van a számláról történő átutalásra is. A betétszámláról történő átutalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az Ügyfél nem rendelkezik bankszámlával, tehát nincs mód a betétfelmondás bankszámlára történő átvezetésére, és onnan a megfelelő célszámla felé történő utalásra. Az átutalás összege az elhelyezett betétösszeg meghatározó jelentős része kell, hogy legyen. A kamatnapok száma 360. A kamat változó. A lekötési idő lejárata előtt felvett betétre felmondásos kamat jár. A Hirdetményben megjelölt kamatok alapján a kamatösszeg a következőképp számítható: Kamat= Tőke x kamat % x futamidő (nap) 360 x 100 Gyámhatósági betét A kiskorúak és gondnokoltak gyámhatósági kezelés alatt álló pénze a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján gyámhatósági fenntartásos számlabetétként helyezhető el. A gondnokság alá helyezett pénzét a forint fizetési számlán (a továbbiakban együtt: betét) kell elhelyezni. A Hitelintézet a betétet elkülönítetten kezeli. A Hitelintézet a gyámhatósági betétet a gyámhatósági határozatban megjelölt törvényes képviselő aláírásához, személyazonosító igazolványának bemutatásához, valamint a gyámhatóság esetenként adott írásbeli kifizetési engedélyéhez kötött számlabetétként kezeli. Gyámhatósági betétből kifizetést ide értve a kamatok kifizetését is a Hitelintézet csak akkor teljesít, ha a törvényes képviselő a gyámhatóság végrehajtható határozatával rendelkezik. A határozatnak tartalmaznia kell a számlabetét számát, a kiskorú vagy gondnokolt nevét, anyja nevét, lakcímét, a kedvezményezett törvényes képviselő nevét, azonosító adatait és a kifizetendő összeget. A gyámhatósági betét kiskorú tulajdonosa a nagykorúság elérésekor, a gondnokolt a gondnokság alá helyezés bírósági megszüntetése után rendelkezhet a betét összege felett. Amennyiben a 18. életévét betöltött személy továbbra sem jogosult rendelkezni a betét felett (cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt áll, illetve a gyámhatóság utógondozását rendeli el), úgy a gyámhatóság erről a gyámhatósági betétet kezelő Hitelintézetet értesíti. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 7

8 A gyámhatósági betétek lekötési idő nélkül (látra szólóan), illetve egy évre tartósan lekötött kamatozó betétben kamatoznak. A kamat mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A kamatszámítás módja megegyezik a számlabetéteknél leírtakkal. A gyámhatósági betétekre megállapított kamat a kiskorú kedvezményezettet nagykorúságának elérése napjáig, a gondnokoltat a gyámhatósági felügyelet alól való bírósági mentesítéséig illeti meg. A kamatszámítás képlete számlabetétnél: Kamat = tőke x kamat x napok száma 365 x 100 Start számla (babakötvény) A Bank kizárólag bankszámlán vezet Start-számlát október 1-jétől új Start-számla nyitása csak a MÁK-nál lehetséges, és számla áthelyezés is kizárólag a MÁK-hoz történhet. A Start számlára (babakötvényre) minden december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhelyű gyermek jogosult. Az állam valamennyi gyermeknek támogatást nyújt, a hátrányos helyzetű gyermekek részére pedig kiemelt támogatást ad. Az újszülött anyakönyvezése után a Magyar Államkincstár (MÁK) , Ft ot ír jóvá a gyermek nevére megnyitott kincstári számlára. A jóváírt összeg az ötéves államkötvényre fizetett kamattal megfelelően a gyermek 18 éves koráig kamatozik. A kezdőösszeg további növeléséhez Start Számla nyitása szükséges, a befizetett összegre az állam további támogatást biztosít. A Start számlán lévő összeg gyarapítására minden évben a gyermek 18. életévének betöltése napjáig be lehet fizetni meghatározott összeget, amely után további állami támogatás jár. Befizető lehet a szülő (vagy bármely más természetes személy), illetve a helyi önkormányzat. A természetes személyek befizetéseinek együttes összege évenként legfeljebb , Ft lehet, az afeletti részt a Hitelintézet a befizetőnek/átutalónak visszafizeti/visszautalja. Utalási összeg A MÁK által a gyermek javára a Start számlát vezető számlavezetőhöz a vonatkozó törvény alapján utalt összeg. első utalási összeg: a gyermek születési évében kerül kiutalásra, második és harmadik utalási összeg: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyermek születését követő hetedik, valamint a tizennegyedik évében kerül kiutalásra. Az utalási összeget az éves költségvetési törvény határozza meg. A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok A Hitelintézet a szülő vagy a szülői egyetértő nyilatkozattal rendelkező és a 16. életévét betöltött gyermek döntése szerint a megtakarításra vonatkozó választást is figyelembe véve a Start számlát megnyithatja az alábbi dokumentumok bemutatásával: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 8

9 a gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példánya; a szülő által annak igazolása, hogy a családi pótlékot neki folyósítják (ez a 30 napnál nem régebbi, családtámogatási kifizető hely által hozott jogerős közigazgatási határozat, vagy hatósági bizonyítvány); ha a szerződést a szülői egyetértő nyilatkozattal rendelkező és a 16. életévét betöltött gyermek kívánja megkötni, úgy a szülő egyetértő nyilatkozata; felhatalmazás a Hitelintézet részére a saját, valamint a gyermek adatainak kezelésére; felhatalmazás a Hitelintézet részére az állami támogatás igénylésére; a gyermek adóigazolványa amennyiben az már a szülő birtokában van, vagy a MÁK szülőnek megküldött, a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó tájékoztató levele eredetiben. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, úgy a szülőnek felhatalmazó nyilatkozatot kell kitöltenie a Hitelintézet részére arra vonatkozóan, hogy a Hitelintézet a gyermek adóazonosító jelét kérje meg a MÁK tól; felhatalmazó nyilatkozat a MÁK részére, amelyben a szülő felhatalmazza a MÁK ot arra, hogy a gyermek személyes adataiban bekövetkező változások esetén az adatkezelő közigazgatási szervvel a MÁK adategyeztetést folytasson. Kifizetések A Start számla egyenlegének kifizetésére kizárólag az alábbiak szerint kerülhet sor: a gyermek részére 18. életévének betöltése napjától, a gyermek halála esetén az örökös részére a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően. A Start számla egyenlegét a következő célokra lehet felhasználni: tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, gyermekvállalás feltételeinek a megteremtésére, jogszabályban meghatározott más célra. Kamatozás A Start számla kezelésével összefüggő kamatokat, díjakat, költségeket a Hitelintézet Hirdetményben tünteti fel. A gyermek 18. életéve betöltésének napját, illetve a gyermek halála esetén elhunytának a napját követően a gyermek nevén nyitott kincstári számlán nyilvántartott követelés után a kamatjóváírás megszűnik. A Start számla egyenlegéről a nagykorú, cselekvőképes számlatulajdonos, illetve az örökös rendelkezik. Az életkezdési támogatást, illetőleg a gyermek halála esetén az örököst megillető összeget a fiatal felnőtt, illetőleg az örökös kérelmére a MÁK a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kérelemben megjelölt címre vagy számlára utalja. Tartós lekötött betétszámla A Hitelintézet és az Ügyfél között egy naptári éven belül egy Tartós Lekötött Betétszámla szerződés köthető. A Tartós Lekötött Betétszámla minimum ,- Ft betét elhelyezésével nyitható. A Tartós Lekötött Betétszámlában a jóváírás a nyitás naptári évének végéig történhet. Ez az időszak felhalmozási időszaknak minősül (gyűjtőév). A Tartós Lekötött Betétszámlán a felhalmozási időszakon kívül még 2 periódus különíthető el; 1./ A felhalmozás évét követő 3. naptári év végéig terjedő időszak, amely teljesítése esetén az Ügyfél befektetéséből nyert hozamait 10 % kamatadó terheli és amely időszak végén befektetéséből kivonást kezdeményezhet a számla megszűnése nélkül. A Tartós Lekötött Betétszámla egyenlege a kivonást követően sem csökkenhet ,- Ft alá. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 9

10 2./ Az 1./ pontban meghatározott időszak 2 naptári évvel történő meghosszabbítása, mely teljesítése esetén a 6 év alatt keletkezett jövedelem (hozam) teljes egészében adómentes. 1. naptári év a számlanyitás éve, ez a felhalmozási időszak (gyűjtőév). Felhalmozást követő 3 naptári év az 1. periódus. Az 1. periódust követő 2 naptári év a 2. periódus, mely periódus végén a keletkezett teljes jövedelem egésze kamatadó mentes. A Tartós Lekötött Betétszámláról terhelés (kivét) a felhalmozási időszakot követő 3. év végéig, illetve a 3. év után történő plusz 2 évre történő befektetés lejárata előtt nem kezdeményezhető, mert az a számla megszűnését vonja maga után. Vagyis rész kivét nem lehetséges, csak az 1. periódus végén. A Tartós Lekötött Betétszámla legkésőbb a felhalmozási időszakot követő 5. év végén szűnik meg az ügyfél bankszámláján történő jóváírással. Amennyiben az Ügyfél a felhalmozási időszakot követő 5. év végéig nyilatkozik újabb Tartós Lekötött Betétszámla Szerződés kötésének szándékáról, akkor az új Tartós Lekötött Betétszámla Szerződés felhalmozási időszakának a lejárt Tartós Lekötött Betétszámla Szerződés utolsó éve minősül. A Tartós Lekötött Betétszámla megszűnését követő év február 15-ig a Hitelintézet a keletkezett jövedelemről jövedelem-igazolást ad ki, amely alapján az adó bevallása az Ügyfél által történik. Kivételt képez ez alól a 6. pontban megszűnő számla, mely mentes az adó alól. Az Ügyfél a Tartós Lekötött Betétszámláról a Hirdetményben e fejezet alatt meghatározott lekötött betéti termékek közül szabadon kezdeményezhet betétlekötést. A választott betéti termék leírását jelen szabályzat megfelelő pontja tartalmazza. A lekötött betétek hozamai jóváírása a Tartós Lekötött Betétszámlára történik. A Tartós Lekötött Betétszámlán történő betétlekötést az Ügyfél kezdeményezi. A Tartós Lekötött Betétszámláról befektetés csak forintban történhet. A Tartós Lekötött Betétszámla az Ügyfél halálával nem szűnik meg, az örökhagyó halála esetén hagyatéka, mint egész száll át az örökösre. A kamatlábat a Hitelintézet üzletpolitikájával összhangban határozza meg. A Hitelintézet a kamatlábat és az egységes betéti kamatláb mutatót (a továbbiakban: EBKM) a Hirdetmény -e útján teszi közzé. A kamatláb változó, azaz a kamatmértékek megállapítása és azok változása a lekötési időn belül is lehetséges. A különböző lekötési időszakokhoz különböző kamatlábak tartoznak. A lekötési idő lejárta előtt felvett betétre a Hitelintézet által megállapított felmondásos kamat jár. A Kamatszámítás képlete: Tőke x kamatnapok száma x kamatláb (%) 360 x 100 Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 10

11 FOGALOMTÁR A hitelezéssel kapcsolatos fogalmak, meghatározások a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény 2. számú melléklete alapján Hitelreferencia-szolgáltatás: a) banktitkot nem sértő bankinformáció díjazás ellenében történő nyújtása vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő adatkezelés. Hitel és pénzkölcsön nyújtása: Hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelintézet kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére. Pénzkölcsönnyújtás a) a hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni; b) követelésnek - az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi; c) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet; d) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló külön törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység; e) zálogkölcsön nyújtása, e) anyavállalatnak, leányvállalatoknak, illetőleg ez utóbbiak egymás közötti, a likviditás biztosítása érdekében közösen végrehajtott pénzügyi művelete (csoportfinanszírozás). A hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja. Nem minősül pénzkölcsön nyújtásának a) a munkáltató által a munkavállaló részére szociális céllal - esetileg - adott kölcsön, b) az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy természetes személyek által e jogviszonyra tekintettel adott halasztott fizetés vagy előleg, ide nem értve a hitelintézet által kötött ilyen ügyleteket, c) a biztosítóintézet által az életbiztosítási kötvény tulajdonosának nyújtott kötvénykölcsön, d) az önkormányzat által adott lakáscélú vagy szociális kölcsön. Pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába és könyveibe. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését. Nem minősül pénzügyi lízingnek az anyavállalat és a leányvállalata közötti lízing, ide nem értve a pénzügyi intézmény által kötött ilyen ügyletet. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 11

12 Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység): Kiemelt közvetítői tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy szerződés megkötését is, Ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önálló kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek, Pénzforgalmi közvetítői tevékenység: pénzforgalmi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján a pénzforgalmi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára történő pénzforgalmi szolgáltatási szerződés megkötését is, Alkuszi tevékenység: pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyféllel kötött megbízási szerződés alapján és nevében pénzügyi intézménnyel történő pénzügyi szolgáltatási szerződés kiválasztására, megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amely nem terjed ki az ügyfél nevében, javára történő kockázatvállalásra. Pénzügyi ügynöki tevékenység bankközi piacon: bankközi piaci résztvevők közötti forint-, illetve devizahitel- és betétügylet, deviza-adásvétel közvetítése annak érdekében, hogy a hitelintézetek, továbbá más bankközi piaci résztvevők az erre irányuló jogügyleteket egymással közvetlenül megkössék. Ellenőrző befolyás: az Szmt. szerinti anyavállalat fogalmánál használt meghatározó befolyás, illetőleg egy személy és egy vállalkozás között fennálló olyan kapcsolat, amelynek alapján a) a befolyással rendelkező személy dönthet a vállalkozás nyereségének felosztásáról, nyereségének vagy veszteségének más vállalkozáshoz való átcsoportosításáról, stratégiájáról, üzletpolitikájáról vagy értékesítési politikájáról, vagy b) lehetővé válik - függetlenül attól, hogy a megállapodást alapszabályban (alapító okiratban) vagy más írásos szerződésben rögzítették - a vállalkozás irányításának más vállalkozás irányításával való összehangolása valamely közös cél érdekében, vagy c) a közös irányítás az igazgatóság, a felügyelő bizottság, az ügyvezetés részben (de a döntésekhez szükséges többséget kitevő) vagy teljesen azonos összetételén keresztül valósul meg, vagy d) a befolyással rendelkező személy tőkekapcsolat nélkül gyakorol jelentős befolyást egy másik vállalkozás működésére. Részesedési viszony: egy személy és egy vállalkozás között létrejött olyan - ellenőrző befolyásnak nem minősülő - kapcsolat, amelynek alapján a személy - közvetlenül vagy közvetett módon - a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább húsz százalékát birtokolja. A szavazati jogok figyelembevételénél az Szmt. vonatkozó előírásai szerint kell eljárni, függetlenül attól, hogy a személy az Szmt. hatálya alá tartozik-e. Szoros kapcsolat: két vagy több természetes vagy jogi személy között fennálló ellenőrző befolyásnak vagy részesedési viszonynak minősülő kapcsolat. Ha egy személy olyan személlyel áll ellenőrző befolyásnak minősülő kapcsolatban, amely maga is ellenőrző befolyást gyakorol egy harmadik személyre, akkor e harmadik személyt is a legfelső szinten lévővel szoros kapcsolatban állónak kell tekinteni. Szoros kapcsolat jön létre két vagy több személy között is, ha ugyanazon személyek ellenőrző befolyása alatt állnak. Banki ágazat: hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, illetőleg járulékos vállalkozás. Befektetés: az ingatlan, az ingó dolog, a vagyoni értékű jog, illetve a vállalkozásokban fennálló részesedés (részvény, üzletrész, tagsági viszony stb.), valamint a más pénzügyi vállalkozás részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke. Minősített befolyás: egy vállalkozással létrejött olyan közvetett és közvetlen kapcsolat, amely alapján a befolyással rendelkező a) a vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadának (részesedésének) mértéke, vagy az általa gyakorolható szavazati jog aránya legalább tíz százalék, b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, testületei tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti, vagy felmentheti, vagy c) létesítő okirat, megállapodás alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás működésére. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 12

13 Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés: ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitel, ill. kölcsönszerződés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása. Jegyzett tőke: az Szmt ának (3) bekezdése szerint meghatározott tőke. Kamat: az adós által a kölcsönnyújtónak (betételhelyezőnek) az elfogadott betét vagy az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, a betét- vagy kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg vagy egyéb hozadék. Korrigált mérlegfőösszeg: külön jogszabályban meghatározott, kockázati tényezők figyelembevételével súlyozott szorzószámok alapján kiszámított eszközök és mérlegen kívüli tételek összege. Kockázat, illetőleg kockázatvállalás: a) a kölcsön nyújtása, ideértve az adósságra kibocsátott, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megvásárlását is; b) a váltó és csekk, valamint egyéb kötelezvény leszámítolása; c) a hitelintézet által adott bankgarancia, bankkezesség és az egyéb biztosíték, ideértve a hitelintézet bármilyen más, jövőbeni vagy függő kötelezettségét, vállalt garanciáját, kezességét, illetve az ezekre nyújtott egyéb bankári biztosítékot is; d) a hitelintézet által vállalt minden olyan kötelezettség, amellyel a hitelintézet ellenszolgáltatás fejében átruházott pénzkövetelés teljesítéséért jótáll, vagy vállalja, hogy a vevő követelésére azt visszavásárolja; e) a hitelintézetnek bármely vállalkozásában szerzett részesedése, függetlenül a részesedés birtoklásának időtartamától; f) a hitelintézet által megvásárolt pénzkövetelés, valamint g) a pénzügyi lízing nyújtása; h) más hitelintézetnél elhelyezett betét, ide nem értve a jegybanki kötelező tartalék előírást a levelező bankon keresztül teljesítő hitelintézetek által elhelyezett kötelező tartalék összegét. Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv ának b) pontjában meghatározott személy. Közvetett tulajdon: egy vállalkozás tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más vállalkozás (a 4. számú melléklet alkalmazásában: köztes vállalkozás) tulajdoni hányadán, illetőleg szavazati jogán keresztül történő birtoklása vagy gyakorlása. Lakossági kölcsön: a fogyasztási kölcsön, valamint a lakás, illetőleg üdülő vagy egyéb ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, továbbá közműfejlesztésre a természetes személy által igénybe vehető kölcsön. Likvid eszköz: pénz, illetőleg az azonnal pénzzé tehető eszközök összessége. Mérlegfőösszeg: a számviteli jogszabályok által ilyenként meghatározott összeg. Nettó érték: kizárólag a 79. (2) és (7) bekezdés, a 83. (1)-(3) bekezdés, valamint a 85. (1) bekezdés alkalmazásában az adott eszközből, illetve kötelezettségvállalásból kifolyólag fennálló kockázatvállalás könyv szerinti bruttó értékének (az eszközök bekerülési értékének, illetve a kötelezettségvállalás szerződés szerinti értékének) az elszámolt értékvesztéssel, értékcsökkenéssel, illetőleg a megképzett kockázati céltartalékkal csökkentett összege. Szavatoló tőke: a hitelintézetnek a számviteli jogszabályok által meghatározott saját tőkéje és azok a források, amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelések kielégítésébe tőkeként bevonhatók. Személy: a természetes személy, a jogi személy, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Ügyfélcsoport (kapcsolatban álló ügyfelek csoportja): két vagy több ügyfél, akikkel szemben a hitelintézet (vagy azon vállalkozás, amelyre az összevont alapú felügyelet kiterjed) kockázatot vállalt és ez egyetlen kockázatnak minősül, mert a) az egyik ügyfél közvetve vagy közvetlenül az Szmt. 3. (2) bekezdésének 1. pontja szerinti meghatározó befolyást gyakorol a csoport másik tagja felett, Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 13

14 b) az ügyfelek olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy ha az egyiknél pénzügyi problémák merülnek fel, valószínűsíthető, hogy a másik is visszafizetési nehézségekkel kénytelen számolni; ilyen kapcsolatnak számít különösen a kezesség, készfizető kezesség, garanciák és egyéb biztosíték, jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség, közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövid távon nem lehet megszüntetni, illetőleg más üzleti kapcsolattal helyettesíteni, közeli hozzátartozói viszony közös háztartásban élő hozzátartozók esetén. Üzletszerű tevékenység: az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett - előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló - rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység. Vállalkozás: a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni vállalkozás. Kétség esetén a vállalkozás jelleget vélelmezni kell. Veszteségmérséklő tevékenység: a hitelintézet minden olyan - nem üzletszerű - tevékenysége, melynek célja a kockázatvállalással kapcsolatos, már megállapított veszteség csökkentése. Sorban állás: a hitelintézetek által vezetett folyószámlára, bankszámlára érkező jogszerű rendelkezések (megbízások, megkeresések) fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és a megbízás várakozási sorba helyezése a hatályos pénzforgalmi szabályok szerint, a jövőbeni teljesítés céljából. Nem tartozik ezen fogalmi körbe azon eljárás, amely szerint a bankszámla szerződésben foglaltak alapján a számlatulajdonos saját elhatározásból, az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett rendelkezések tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésre ad megbízást a hitelintézetnek. Sorban álló számla: olyan bankszámla, amellyel szemben benyújtott és fedezethiány miatt függőben tartott (sorba állított) rendelkezéseket tart a hitelintézet nyilván. Anyavállalat: minden olyan vállalkozás, amely egy másik vállalkozás működésére ellenőrző befolyást gyakorol. Leányvállalat: minden olyan vállalkozás, amelynek működésére egy másik vállalkozás ellenőrző befolyást gyakorol. A leányvállalat valamennyi leányvállalatát az anyavállalat leányvállalatának kell tekinteni. Közös vezetésű vállalat: az Szmt. meghatározása szerinti közös vezetésű vállalat. A zónába tartozó ország: minden ország, amely teljes jogú tagja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek vagy az Európai Uniónak, vagy amely speciális megállapodást kötött arra, hogy hitelt nyújtson a Nemzetközi Valuta Alapnak annak Általános Kölcsönnyújtási Megállapodása szerint, és amely a megelőző öt év során hitelfelvételből származó külső adósságát nem ütemezte át, illetőleg nem függesztette fel. Induló tőke: az alapítványi formában működő pénzügyi vállalkozás létesítéséhez, az alapító által tartósan, korlátlanul, tehermentesen az alapítványi cél megvalósítása érdekében az alapítvány rendelkezésére bocsátott tőke. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 14

15 Igénybe vehető hiteltermékek köre Lakosság részére nyújtható hitelek: egyéves és egy évnél rövidebb lejáratú hitelek: - fogyasztási kölcsön, - folyószámlahitel, - lombard hitel, hosszú lejáratú hitelek: - lakásépítési, lakás és ingatlanvásárlási szabad felhasználású hitelek: állami támogatások új lakás vásárlására és építésére, piaci kamatozású lakásépítési, lakás és ingatlanvásárlási, felújítási, korszerűsítési hitelek, szabad felhasználású jelzáloghitel, - lombard hitel, - fogyasztási kölcsön. Egyéni vállalkozók, őstermelők, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, önkormányzatok, non-profit szervezetek, valamint társasházak részére nyújtható hitelek: egyéves és egy évnél rövidebb lejáratú hitelek: - folyószámlahitel, - rulírozó hitel, - Széchenyi kártya, - Gazdakártya, - Agrár-Széchenyi kártya, - támogatás-megelőlegező hitel, - forgóeszközhitel, - beruházási hitel, - bankgarancia, - követelés vásárlás (faktorálás); hosszú lejáratú hitelek: - beruházási hitel, - éven túli lejáratú forgóeszköz hitel, - rulírozó hitel, - Gazdakártya, - Széchenyi forgóeszköz és beruházási hitel, - támogatás-megelőlegező hitel, - kombinált mikrohitel (Széchenyi terv keretében), - Kedvezményes kamatozású refinanszírozott hitelek fejlesztésre, forgóeszköz finanszírozásra (MFB, NHP) - bankgarancia. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 15

16 Fogyasztási kölcsön Fogyasztási kölcsön: a mindenkori élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez természetes személy részére nyújtott, felhasználói célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. Fogyasztási kölcsönök: a. személyi, b. közalkalmazotti, c. nyugdíjas, d. lombard, e. jelzálog Fogyasztási kölcsönt igényelhet, aki: Devizabelföldi, cselekvőképes természetes személy, aki rendelkezik: magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirattal (személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány / személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és egy második, személyére kiállított okmánnyal (adó- vagy TB kártya vagy jogosítvány vagy útlevél, stb.). b) Amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik továbbá: nyugdíjas igazolvánnyal igazolással a folyósított ellátás típusáról, összegéről (nyugdíj részletező zöld igazolás ) utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy ha a Hitelintézetnél vezetett lakossági fizetési számlára érkezik a nyugdíj, akkor az utolsó 2 havi számlakivonattal. c) Állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik. d) Az igénylő életkora a kölcsön igénylésekor eléri a 18. életévet, és nem haladja meg a 70. életévet, és a kölcsön lejáratáig nem tölti be a 75. életévét. e) Telefonnal rendelkezik (gazdaságilag aktív igénylő esetén, nyugdíjasokra nem vonatkozik): munkahelyi vezetékes nem mobil- telefonnal (munkáltató nevén vagy címén) (alkalmazottak esetén) és otthoni (az igénylő nevére vagy a bejelentett állandó, vagy a bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal (előfizetéses, kártyás vagy a munkáltató által biztosított), amin elérhető az igénylő (alkalmazottak, egyéni vállalkozók, őstermelők, szellemi szabadfoglalkozásúak esetén). f) Van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló jövedelme (GYED, GYES állományú személy kölcsönigénylő és készfizető kezes nem lehet) Adósnak és az adóstársnak együttesen hitelképesnek kell lenniük. A fizetendő törlesztő részlet összege az adósok és a kölcsönben szereplő adóstárs(ak) együttes nettó jövedelmének max. 33%- a, ,- Ft feletti együttes nettó jövedelem esetén max. 50%-a lehet, az igényelt- és a fennálló kölcsön törlesztő részletének figyelembevételével. További kitétel, hogy az adósnak és adóstársnak legalább a mindenkori minimálbér nettó összegét elérő, igazolt, rendszeres jövedelemmel kell rendelkeznie, a hiteligénylés időpontjában. (A mellékállásból származó jövedelem figyelembe vehető, amennyiben a mellékállásra az e), g), h), i) pontokban előírt feltételek teljesülnek.) g) Az igénylőnek jelenlegi munkahelyén legalább 6 hónapja határozatlan idejű munkaviszonyban kell állnia. h) Elvárt minimális munkaviszony: Nem pályakezdő igénylő esetén: minimum 12 havi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet maximum 2 munkahelyről lehet igazolni. A munkaviszonyban Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 16

17 legfeljebb egyszeri 30 naptári napnál nem hosszabb megszakítás lehet. (A jelenlegi munkáltató is igazolhatja az előző munkáltatónál eltöltött munkaviszonyt is.) Amennyiben az igénylő alkalmazotti jogviszonya meghaladja a 6 hónapot, de nem éri el a minimálisan előírt 12 hónapot, mert előtte egyéni vállalkozó/őstermelő volt, akkor a vállalkozói/őstermelői igazolvánnyal igazolhatja előző munkaviszonyát. A Hitelintézet a jövedelem igazolására APEH által kiállított jövedelemigazolást kérhet. i) Határozott idejű munkaviszony esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkaviszony lejáratától számított 6 hónapot. (Amennyiben a munkáltató az igénylővel időszakonként pl. évente, félévente, stb. újabb határozott idejű munkaszerződést köt, így gyakorlatilag folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál dolgozik az igénylő, akkor amennyiben ez a folyamatosság minimum 5 éve fennáll a munkaviszonyt határozatlannak tekintjük.) A kölcsön kötelemben szereplő adóstárs, kezesek határozatlan munkaviszonnyal kell rendelkezni. j) A bemutatott közüzemi számlán (elsősorban a telefonszámla) nincs lejárt közüzemi tartozása, és a bemutatott közüzemi számla esedékességét maximum 15 nappal haladja meg a befizetési bizonylaton szereplő befizetési dátum. k) Az igénylőnek be kell csatolni a Hitelintézetnél vagy más banknál vezetett lakossági forint bankszámla kivonat előző két havi eredeti példányát. l) Igénylőnek kölcsön nem nyújtható akkor, ha - bármely hitelintézetnél lejárt tartozása van, - a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR-ben) negatív információval szerepel, kivéve egyedi CB döntés alapján, ha a hitelkérelem benyújtása és a mulasztás lezárása között legalább 1 év eltelt, - a Hitelintézettel valótlan adatot közölt. Amennyiben az adósminősítés alapján szükséges a fenti követelmények megfelelő adóstársat, készfizető kezest tud biztosítani. Hiteltípusok, konstrukciók egyedi szabályai 1. Személyi hitel: A személyi hitel egy felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási hitel A kölcsönigénylők köre: Havi rendszeres jövedelemmel rendelkező, nagykorú, természetes személyek, akiknek a jövedelme a kölcsön törlesztő részleteinek megfizetésére megfelelő fedezetet nyújt és az általános részben leírt feltételeknek megfelel A kölcsön maximális összege ,- Ft A kölcsön futamideje maximum 10 év Saját erő Ezen hiteltípusnál a hiteligénylőnek nem kell saját erővel rendelkeznie Folyósítás A kölcsönt a folyósítási feltételek teljesítését követően csökkentve a folyósítási jutalékkal, illetve az esetlegesen felszámítandó egyszeri kezelési költség összegével egy összegben kell az ügyfél rendelkezésére bocsátani, az alábbiak szerint: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 17

18 az ügyfél Hitelintézetnél vezetett fizetési számláján kell jóváírni. 2. Közalkalmazotti hitel: Felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási hitel Kölcsönigénylők köre: Köztisztviselők, közalkalmazottak (a mindenkor hatályos jogszabály szerinti besorolás alapján, jelenleg érvényes évi XXXIII. törvényben meghatározottak szerint) A kölcsön maximális összege ,- Ft A kölcsön futamideje maximum 5 év Saját erő Ezen hiteltípusnál a hiteligénylőnek nem kell saját erővel rendelkeznie Folyósítás A kölcsönt a folyósítási feltételek teljesítését követően csökkentve a folyósítási jutalékkal, illetve az esetlegesen felszámítandó egyszeri kezelési költség összegével egy összegben kell az ügyfél rendelkezésére bocsátani, az alábbiak szerint: az ügyfél Hitelintézetnél vezetett fizetési számláján kell jóváírni. 3. Nyugdíjas hitel: Felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási hitel A kölcsönigénylők köre A mindenkor hatályos öregségi nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások (Vht. 67 (1) bekezdése szerint letiltható az alábbi jövedelem: saját jogon járó nyugdíj, korhatár előtti nyugellátás, szolgálati járandóság) folyósításáról rendelkező kormányrendelet szerinti jogosultak A kölcsön minimális összege a nyugdíj összegének tízszerese, maximum: ,- Ft A kölcsön futamideje maximum 5 év, de maximum az adós 75. életévéig Saját erő Kötelező folyósítási feltétel: - nyugdíj összege a Hitelintézetnél vezetett fizetési számlára érkezzen, - hitelfedezeti biztosítás megkötése az adós(ok) személyére. Ezen hiteltípusnál a hiteligénylőnek nem kell saját erővel rendelkeznie Folyósítás A kölcsönt a folyósítási feltételek teljesítését követően csökkentve a folyósítási jutalékkal, illetve az esetlegesen felszámítandó egyszeri kezelési költség összegével egy összegben kell az ügyfél rendelkezésére bocsátani, az alábbiak szerint: az ügyfél Hitelintézetnél vezetett fizetési számláján kell jóváírni. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 18

19 4. Lombard hitel: Felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási hitel Kölcsönigénylők köre Óvadéki betét fedezet mellett nyújtandó Lombard hitel az alábbi feltételek mellett igényelhető. - Hitelintézetnél elhelyezett óvadéki betét (takarékszelvény, lekötött betét, stb.) 4.2. A hitel összegének meghatározása: Az óvadék összege a hitel és egy éves járulékainak összegére nyújtson 100 %-os mértékű biztosítékot. Az óvadéki betét után járó kamatok összegével a betét tulajdonosa szabadon rendelkezhet. Az óvadék melletti fogyasztási hitel (Lombard hitel) a Személyi hitelre szolgáló Hiteligénylés nyomtatványon igényelhető. A Lombard hitelnél a kölcsönigénylőnek a jövedelem igazolásra vonatkozó szabályoknak nem kell eleget tennie. A hitel futamidejének végéig az óvadéki betétet külön kell kezelni, zárolni kell Saját erő Ezen hiteltípusnál a hiteligénylőnek nem kell saját erővel rendelkeznie Folyósítás A kölcsönt a folyósítási feltételek teljesítését követően csökkentve a folyósítási jutalékkal, illetve az esetlegesen felszámítandó egyszeri kezelési költség összegével egy összegben kell az ügyfél rendelkezésére bocsátani, az alábbiak szerint: az ügyfél Hitelintézetnél vezetett fizetési számláján kell jóváírni. 5. Jelzáloghitel. A jelzáloghitel, ingatlannal fedezett, felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási hitel A kölcsönigénylők köre: Havi rendszeres jövedelemmel rendelkező, nagykorú, természetes személyek, akiknek a jövedelme a kölcsön és járulékainak visszafizetésére megfelelő forrást nyújt, a kölcsön biztosítékául forgalomképes (saját tulajdonú vagy más tulajdonában lévő) ingatlant tud biztosítani, és az általános részben leírt feltételeknek megfelel A kölcsön összege: Minimum: ,- Ft Maximum: ,- Ft. A kölcsön összege nem haladhatja meg az ingatlan(ok) forgalmi értékének 50%-át. A folyósítható maximális kölcsönösszeget a minimum-maximum határokon belül a jogi biztosítékul felajánlott ingatlan(ok) forgalmi értéke, továbbá az igénylők jövedelme, törlesztési képessége határozza meg A kölcsön futamideje maximum: 240 hónap Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 19

20 5.3. Saját erő Ezen hiteltípusnál a hiteligénylőnek nem kell saját erővel rendelkeznie Folyósítás A kölcsönt a folyósítási feltételek teljesítését követően csökkentve a folyósítási jutalékkal, illetve az esetlegesen felszámítandó egyszeri kezelési költség összegével egy összegben kell az ügyfél rendelkezésére bocsátani, az ügyfél Hitelintézetnél vezetett fizetési számláján kell jóváírni. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 20

21 Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret A Számlatulajdonos külön szerződéssel és ott meghatározott feltételekkel a fizetési számlája mellé hitelkeretet igényelhet. A folyószámlahitel a Számlatulajdonos igényei alapján folyamatosan megújítható hitelkeret. A hitelkeret igénylésének együttes feltétele, hogy: 1. az Ügyfél rendelkezik a Hitelintézetnél vezetett fizetési számlával, 2. a számlavezető egységnek nincs tudomása olyan tényről, amely az ügyfelet hitelképtelennek minősíti, (pl. nincs lejárt hiteltartozása, a Hitelintézet a kérelem benyújtását megelőzően nem mondta fel fedezetlenség miatt a fizetési számlához tartozó szerződést, stb.), 3. az adósra kölcsönfedezeti életbiztosítás kötése kötelező. A hitelkeret összege a Számlatulajdonos bonitásától függ, minimum összege ,- Ft, maximuma a hitelkérelem benyújtását megelőző 3 hónap rendszeres jóváírásainak háromhavi átlaga többszöröse a következők szerint: ,- Ft rendszeres jóváírás összegéig a háromhavi átlag jövedelem háromszoros összege ,- Ft felett rendszeres jóváírás összegéig a háromhavi átlag jövedelem ötszörös összege, Óvadéki betét fedezet mellett folyószámlahitel az alábbi feltételek mellett igényelhető: - alap számlacsomag, melyhez folyószámla hitelkeret kapcsolható, - a Hitelintézetnél elhelyezett óvadéki betét (takarékszelvény, lekötött betét, stb.) A hitelkeret összegének meghatározása: Az óvadék összege a hitelkeret és egy éves járulékainak összegére nyújtson 100 %-os mértékű biztosítékot. A betét után járó kamatok összegével a betét tulajdonosa szabadon rendelkezhet. Az engedélyezett hitelkeret terhére egyösszegben vagy részletekben bármikor kölcsön vehető igénybe. A folyószámlára érkező jóváírással, készpénz befizetéssel a fennálló hitelösszege csökken, ami a még rendelkezésre álló hitelkeret összegét növeli. Igénybe vett hitelkeret lejárata 12 hó, amely lejárat előtt a Számlatulajdonos írásos kérése alapján a Takarékszövetkezet döntésének függvényében további egy évvel meghosszabbítható. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 21

22 Lombard hitel Lakossági üzletágunk legnépszerűbb terméke a felhasználási célhoz nem kötött személyi kölcsön. A hitelt gyors, rugalmas ügyintézéssel a megfelelő dokumentumok rendelkezésre állása esetén 1-2 napon belül folyósítjuk, óvadéki betét fedezete mellett. A hitelkeret összegének meghatározása: Az óvadék összege a hitel és egy éves járulékainak összegére nyújtson 100 %-os mértékű biztosítékot. A betét után járó kamatok összegével a betét tulajdonosa szabadon rendelkezhet. A futamidő éven belüli, éven túli, az ügyfél kérelméhez igazodva. A Lombard hitel kedvezményes kamatozású termék. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 22

23 Állami támogatások új lakás vásárlására és építésére Lakásépítési támogatás A 256/2011.(XII.6.) Korm. rendelet rendelkezik a lakásépítési támogatásról. Az új vissza nem térítendő támogatás legfontosabb jellemzői a következők: - legalább két gyermek után igényelhető, - legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakáshoz igényelhető, - a minimális lakás alapterület az eltartott gyermek számának függvénye: Lakás hasznos alapterülete 2 eltartott gyermek esetén Lakás hasznos alapterülete 3 eltartott gyermek esetén Lakás hasznos alapterülete A táblázatban található támogatási összegeket: - A energiaosztályú lakás építése esetén: 1,1 szorzóval, - A+ energiaosztályú lakás építése esetén: 1,2 szorzóval, - alacsony energiafogyasztású lakás építése esetén: 1,3 szorzóval kell felszorozni - energiatakarékos lakás építéséhez, vásárlásához igényelhető, - köztartozásmentes adózók igényelhetik, akik munkaviszonnyal rendelkeznek, - gyermeket vállalni is lehet, - utóbb született gyermek után is jár, január 1-jétől igényelhető. 4 vagy több eltartott gyermek esetén m Ft m Ft m Ft 75,01-90 m Ft 85, m Ft 95, m Ft 90,01 m2 160 m Ft 100,01 m2 160 m Ft 110,01 m2 160 m Ft Otthonteremtési kamattámogatás Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet rendelkezik. A következő célokra igényelhető kamattámogatott kölcsön: - új lakás építés, vásárlás, - használt lakás vásárlás, - lakás korszerűsítés, - kamattámogatás hátralékos hiteladósok ingatlanának megvásárlásához, - a hátralékos hiteladós által kisebb lakás vásárlásához igénybe vehető kamattámogatás, - devizahitel kiváltására felvett kölcsön kamatainak megfizetéséhez igénybe vehető kamattámogatás. A kamattámogatás a törlesztés első öt évében vehető igénybe, mértéke évente csökken. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 23

24 Igénylési feltételek: Piaci kamatozású jelzáloggal fedezett hitelek Lakásépítési, lakás- és ingatlanvásárlási, felújítási, korszerűsítési hitelek Adós, adóstárs, készfizető kezes: nagykorú, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy, állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a személyét azonosító magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya, jogosítvány, útlevél), munkaviszonnyal rendelkezik, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van, és nincs GYES-en vagy GYED-en, vagy nyugdíjas, vezetékes vagy mobil telefonnal rendelkezik az igényléssel egyidejűleg a hitelt nyújtó Hitelintézetnél fizetési számlát nyit, illetve ezzel rendelkezik, egyéni vállalkozóként, illetve Bt. beltagsága vagy Kkt. tagsága esetén a gazdasági társaságnak nincs lejárt adó- vagy járuléktartozása, egyéni vállalkozóként lezárt üzleti évvel rendelkezik, Bt. beltagsága, Kkt. tagsága esetén a gazdasági társaság lezárt üzleti évvel rendelkezik, nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisában, mulasztással, egyetlen tulajdoni részesedésű vállalkozása sem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben élő státusszal (mulasztással,késedelemmel) (Bt. beltagság, Kkt. tagság esetén a Bt. vagy Kkt. sem). Zálogkötelezett: nagykorú, cselekvőképes természetes személy, állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a személyét azonosító, magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya, jogosítvány, útlevél), egyéni vállalkozóként, illetve Bt. beltagsága, Kkt. tagsága esetén a gazdasági társaságnak nincs lejárt adó- és járuléktartozása, nem szerepel aktív státusszal a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisában (Bt. beltagság, Kkt. tagság esetén a Bt. vagy Kkt. sem). További feltétel: Magánszemély tulajdonában álló, a hitelt nyújtó Hitelintézet által elfogadható ingatlanfedezet biztosítékként történő felajánlása, amelyre a Hitelintézet jelzálogjogot illetve, amennyiben a jogszabály lehetővé teszi, opciós jogot, vagy/és elővásárlási jogot jegyez be. Egyéb biztosítékok: Amennyiben az igénylő egyedülálló, megfelelő jövedelemmel rendelkező készfizető kezest kell bevonni az ügyletbe. A hiteligénylés benyújtásához szükséges dokumentumok Kölcsönigénylő nyomtatvány Adatkezelési nyilatkozat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 24

25 Érvényes személyi igazolvány (nincs lakcímkártya), vagy Érvényes, kártya formátumú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy Érvényes útlevél és lakcímkártya, vagy Érvényes kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya A személyét igazoló második dokumentum (Adókártya, útlevél stb) Információs adatlap egyéb kötelezettek (haszonélvező, készfizető kezes) részéről Utolsó háromhavi fizetési számlakivonat, ahova a munkabér, rendszeres igazolható jövedelem érkezik. Egyéb dokumentumok: A jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok: Alkalmazott esetén: 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás utolsó 3 havi fizetési számlakivonat, amelyre a munkabér érkezik Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány, nyugdíjrészletező utolsó havi nyugdíj szelvény, vagy utolsó 3 havi fizetési számlakivonat, amely tartalmazza a nyugdíjjóváírást Vállalkozó (egyéni vállalkozó, BT bel- és kültagok, KKt tagok, KFT üzletrész tulajdonosok) esetén: vállalkozói igazolvány NAV jövedelemigazolás 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás a köztartozásokról a vállalkozásra vonatkozóan Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok Magánszemély tulajdonában lévő ingatlanról Takarnet-ből lekérdezett tulajdoni lap Családi ház, ikerház, sorház esetén hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás, amely tartalmazza az elővásárlási jogról történő lemondást is, valamint vázrajz Lakásbiztosítási kötvény (folyósítási feltétel a Hitelintézetre történő engedményezés a kölcsönösszeg erejéig) Egyéb, az ingatlan értékét befolyásoló dokumentumok (pl. bérleti szerződés) 60 napnál nem régebbi értékbecslés, az értékbecslést az ügyfél rendeli meg, a Hitelintézet által elfogadott értékbecslő készíti el. A konstrukciótól függően adásvételi szerződés, jogerős építési engedély, tervrajz, költségvetés, vállalkozói szerződés, stb. A Hitelintézet által elvárt egyéb feltétel: az igénylőknek kötelező a Hitelintézetnél számlát nyitnia, és a kölcsön visszafizetéséig a jövedelmüket erre a számlára irányítani a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás kötése és Hitelintézetre engedményezése az adós személyére kölcsönfedezeti, vagy kockázati biztosítás kötése (opcionálisan alkalmazandó) a Hitelintézetre engedményezése Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 25

26 Piaci kamatozású ingatlan vásárlási hitel Kölcsönösszeg: A vételár max. 50%-a, egyéb, további ingatlan bevonása esetén max: 100% Minimum: Ft. Maximum: Ft. A hitelösszeg nem haladhatja meg a fedezetül szolgáló ingatlanok forgalmi értékének 50,00%-át. A folyósítható maximális kölcsönösszeget a minimum-maximum határokon belül a jogi biztosítékul szolgáló ingatlan(ok) forgalmi értéke, továbbá az igénylők jövedelme, törlesztési képessége határozza meg. Futamidő: Maximum: 240 hónap Piaci kamatozású építési célú hitelek Kölcsönösszeg: a. Lakóingatlan építés esetén a kölcsönösszege Ft-tól a költségvetés 60 %-ig, max FT. A folyósítható maximális kölcsönösszege a minimum-maximum határokon belül függ az igénylők jövedelmétől, törlesztési képességétől. A kölcsön összege nem haladhatja meg az ingatlan építési költségének 60%-át, illetve a fedezetül felajánlott ingatlanok forgalmi értékének 60 %-át. b. Ingatlan felújítása, tatarozása, korszerűsítése esetén: Minimum: Maximum: Ft Ft. A folyósítható maximális kölcsönösszeget a minimum-maximum határokon belül a fedezetként felajánlott ingatlan(ok) forgalmi értéke, továbbá az igénylők jövedelme, törlesztési képessége határozza meg. A kölcsön összege nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 50%-át. Futamidő: Maximum: 240 hónap. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 26

27 Vállalkozói folyószámlahitel-keretjellegű hitelek Vállalkozói folyószámlahitel, és rulírozó hitel A hitel célja: a vállalkozás átmeneti likviditási hiányának finanszírozása. A Hitelintézet az Ügyfél kérésére hitelbírálat után a pénzforgalmi bankszámláján hitelszerződésben rögzített összegű hitelkeretet tart az Ügyfél rendelkezésére. A hitel igénybevétele esetén a pénzforgalmi számlára történő befizetéseket és jóváírásokat a Hitelintézet elsődlegesen a kölcsön törlesztésére és a hitelkeret ismételt feltöltésére fordítja, majd teljesíti a tárgynapi terheléseket. A folyószámlahitel esetén a terhelés és a jóváírás automatikusan történik, míg a rulírozó hitel esetén az ügyfél írásbeli kérelmére. Lejárata 12 hónap, amely lejárat előtt a Számlatulajdonos írásos kérése alapján a Hitelintézet döntésének függvényében további egy évvel meghosszabbítható. Gazdakártya hitel-keret Gyors hitelbírálat után kedvező kamatokkal, költségekkel kínálunk hitelt agrárügyfeleinknek, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása mellett. Olyan finanszírozási megoldást jelent, ami a vállalkozó költségei tekintetében szabadon felhasználható. A konstrukcióhoz egy Mastercard Electronic Business bankkártyát nyújtunk, amellyel rugalmasan tudnak ügyfeleink fizetni, illetve jutnak készpénzhez. Lejárata 1-3 év, amely lejárat előtt a Számlatulajdonos írásos kérése alapján a Hitelintézet döntésének függvényében meghosszabbítható. Széchenyi kártya (rövidítése: SZK) A hitelkonstrukcióval olyan hitelkerethez jutnak a vállalkozások, amelyhez állami kamat- és garanciadíj támogatás kapcsolódik, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása mellett. A hitelkeretet azok a vállalkozások igényelhetik, akik rendelkeznek egy lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolóval. Előnye, hogy a hitel szabadon felhasználható bármilyen célra, a kapcsolódó költségek a vállalkozásban elszámolhatóak, az elektronikus szolgáltatások révén ügyfeleink gyorsan tudják fizetési kötelezettségeiket teljesíteni, illetve jutnak készpénzhez. Lejárata 12 hónap, amely lejárat előtt a Számlatulajdonos írásos kérése alapján a Hitelintézet döntésének függvényében további egy évvel meghosszabbítható. Agrár-Széchenyi kártya (rövidítése: ASZK) Az Agrár Széchenyi Kártya az Agrárvállalkozások számára nyújtott szabad felhasználású egy, kettő vagy három éves lejáratú folyószámlahitel, melynek keretében a Bank a hitelszerződésben meghatározott induló hitel (a továbbiakban hitel, hitelkeret vagy Folyószámlahitel) összegét a futamidő alatt a Vállalkozás rendelkezésére tartja. Két, illetve hároméves futamidő esetén a Bank évenkénti felülvizsgálatot ír elő. A Magyar Állam az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitelekhez támogatást biztosít a Vállalkozások részére kamat- és kezességi díj-támogatás formájában, ill. állami támogatásnak minősül továbbá az AVHGA készfizető kezességvállalása is (amennyiben az nem piaci díjon kerül biztosításra), ahol a támogatástartalom az AVHGA által felszámított kezességi díj és a piaci díj jelenértékének különbségeként kerül meghatározásra. Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel (rövidítése: SZÖK) A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel (továbbiakban: SZÖK) célja az európai uniós források nyújtotta támogatások KKV-k általi könnyebb elérése a pályázatokhoz szükséges támogatás, illetve saját forráson felüli rész biztosításával (a támogatás-intenzitás korlátain belül). Beruházási típusú hitel. - A hitel kizárólag a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelhez kapcsolódóan a résztvevők által megnevezett és a KAVOSZ honlapján közzétett - kiírt pályázatok önrész kiegészítésére szolgálhat. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 27

28 - A beruházás, projekt célja így termékleírás szinten nem konkrétan meghatározott, a cél a mindenkori kijelölt pályázatok céljainak megfelelő lehet. - A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzések egy része is elszámolható a SZÖK terhére, legfeljebb a hitel összeg 20%-ának erejéig, ha az adott pályázati program ezt lehetővé teszi. - A kölcsön ÁFA finanszírozásra is alkalmas, amennyiben a Vállalkozás ÁFA visszaigénylésre nem jogosult (ez esetben a bruttó költségek számolhatóak el.) Amennyiben az ügyfél ÁFA visszaigénylésre jogosult, úgy a számlák nettó költsége számolható el. Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel (rövidítése: SZTM) A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel (továbbiakban: SZTM) célja a KKV-k által elnyert európai uniós forrásokhoz történő gyorsabb hozzájutás elősegítése azok megelőlegezése révén. A hitel kizárólag a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelhez kapcsolódóan a résztvevők által megnevezett és a KAVOSZ honlapján közzétett pályázatokon elnyert támogatások előfinanszírozására szolgálhat. - A hitel kizárólag a támogatás lehívásakor is elszámolható költségek előfinanszírozására fordítható, lehívása számla vagy azonos bizonyító erejű számviteli dokumentumok eredeti példányának bemutatása, ill. másolatának benyújtása ellenében, A hitel folyósításának feltételei pontban írt egyéb folyósítási feltételek teljesítése esetén történik. - A hitel ennek következtében megkezdett projekt megvalósítása esetén csak akkor folyósítható, ha azt a kapcsolódó pályázat nem tiltja. (Megkezdett projekt alatt az adott pályázat szerinti fogalom értendő.) - A kölcsön ÁFA finanszírozásra is alkalmas, amennyiben az ügyfél ÁFA visszaigénylésre nem jogosult (ez esetben a bruttó költségek számolhatóak el.). Amennyiben az ügyfél ÁFA visszaigénylésre jogosult, úgy a számlák nettó költsége számolható el. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 28

29 Vállalkozói forgóeszköz finanszírozási és beruházási hitelek Forgóeszközhitel éven belüli- és éven túli lejárattal A forgóeszköz hitel a vállalkozó átmeneti forráshiányból adódó pénzszükséglet igényeinek kielégítését szolgálja. Nagysága az Ügyfél minősítésétől függ, lejárata 1 5 év. Hozzásegítik a vállalkozásokat ahhoz, hogy igényeiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő típusú és futamidejű forráshoz jussanak. Az átmeneti likviditási problémák vagy váratlan nagyobb kiadás megfinanszírozása esetén éven belüli lejáratú eseti, illetve tartós forgóeszköz növekmény, termékválaszték bővítés esetén hosszabb, akár 5 évet meghaladó futamidejű hitelt ajánlunk vállalkozóink részére. Beruházási hitel A beruházási hitel a vállalkozó tárgyi eszközeinek fejlesztésére, felújítására szolgáló forrásainak kiegészítését szolgálja. Lejárata maximum 10 év. A Hitelintézet a hitelszerződésben saját erőt írhat elő, amelynek legkisebb összege a bruttó költség 30 % a. Fejlesztési célú hiteleink lehetővé teszik, hogy ingatlan fedezete mellett a saját forrást kiegészítve hosszabb lejáratú, nagyobb összegű hitelt vegyenek fel ügyfeleink. A türelmi időt követően, a hiteltőke a vállalkozás bevételeihez igazodva törleszthető, akár évente egyszeri alkalommal. A türelmi idő alatt csak a kamatokat kell fizetni, ami szintén előnyös a likviditás szempontjából. Széchenyi forgóeszközhitel A hitel célja: A Széchenyi Forgóeszközhitel a vállalkozás tevékenységéhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzésére szolgál. A finanszírozás alapja kizárólag a számlával igazolt nettó vételár lehet. Az ügyfél és a Hitelező hitelportfoliójának optimális felépítését is célozza a termék az által, hogy kombinálható Széchenyi Kártyával, illetve Széchenyi Beruházási hitellel. Futamidő: Minimum 12, maximum 36 hónap A Konstrukcióban adható minimális hitelösszeg 1 millió a maximális hitelösszeg 25 millió forint, és ezek között 100 ezer forintonként emelkedő összegű lehet. Ezen belül további korlátot jelent az éves nettó árbevétel nagysága és az ügyfél fizetési számlájá(i)n bonyolított előző 12 havi bejövő átlagos számlaforgalom az alábbiak szerint: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 29

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2015. február 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben