SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca Telefon/fax: SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről Budapest, február összeállította: Papp Krisztina intézményvezető

2 Az intézmény adatai, szervezeti egységei Az intézmény a szolgáltatási körébe tartozó feladatait a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek, valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének rendeletei határozzák meg. Az intézmény feladatait önálló szakmai szervezeti egységek útján látja el. Családsegítő Szolgálat 1027 Budapest, Horvát utca (székhely) 1027 Budapest Szász Károly utca 2. (ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség) Gyermekjóléti Központ 1027 Budapest, Horvát utca (székhely) 1027 Budapest Szász Károly utca 2.(területi iroda) Bejárat az Erőd utca 11-ből. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Szakágazat száma és megnevezése: Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A költségvetési szerv szakfeladatai: családsegítés házi gyermekfelügyelet gyermekjóléti szolgáltatás kórházi szociális munka utcai, lakótelepi szociális munka kapcsolattartási ügyelet iskolai szociális munka Az integrált intézményben az ellátást és szolgáltatást biztosító szakmai önálló szervezeti egységek szakfeladatait és az intézményi struktúrát részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az intézmény szakmai, szervezeti egységei és hatásköreiben meghatározott feladatok közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik, a szervezeti egységeket szakmai vezetők irányítják, akiket az intézményvezető bíz meg. 2

3 I Az intézmény éves költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése évben / Ft-ban megadva/ január 01.-től december 31-ig évben az előirányzat és annak felhasználása az alábbiak szerint alakult / Ft-ban megadva/: % Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Felhasználás Beruházás Személyi jutt Járulékok Dologi: 54,55,56,57, Összesen: A évi költségvetés pénzügyi keretei fedezetet biztosítottak a működési kiadásainkra. Bevételt, a házi gyermekfelügyelet térítési díjaira terveztünk, mely 120 % -on teljesült. Személyi juttatásoknál a teljesítések a várható százalékon valósultak meg. Létszámbővítésünk 1 fő munkavállalási tanácsadó alkalmazásával, a törvényi előírásoknak megfelelően történt. A rendelkezésünkre álló előirányzatok a feladatok ellátásához stabil hátteret biztosítottak.. 3

4 II. Az intézmény által nyújtott ellátások szakmai tartalmának bemutatása 1. Családsegítő Szolgálat - Általános személyes segítő szolgáltatás - Speciális szolgáltatások: o adósságkezelési tanácsadás o munkavállalási tanácsadás 2. Gyermekjóléti Központ - Általános gyermekjóléti szolgáltatás - Speciális szolgáltatások: o kapcsolattartás biztosítása o kórházi szociális munka o készenléti szolgáltatás o utcai és lakótelepi szociális munka 3. Házi gyermekfelügyelet évre megfogalmazott terveink megvalósulása évet érintő tervek a következők voltak: A szakmai munka további javítása, több csoporton belüli szakmai témájú megbeszélés. Szakmai jellegű intézménylátogatások, tapasztalatcsere. További kollégák mediátori végzettségének megszerzése. Képzéseken, konferenciánkon történő részvétel a szakmai tudás karbantartása és bővítése érdekében (elsősorban térítésmentesen elérhető lehetőségek). A Jelzőrendszer tagjaival az együttműködés hatékonyságának további fejlesztése. Honlapunk folyamatos frissítése, munkánkról, tevékenységünkről, szolgáltatásainkról a lakosság széles körű tájékoztatása. Szabadidős tevékenységeink szélesítése, további csoportok elindítása. A szabadidős tevékenységek lebonyolításához önkéntesek szervezése, elsősorban az Erő(d)tér tevékenységeibe történő bevonásuk. Erő(d)térben havonta egyszer (szombat), ill. tanítási szünetben kéthetente egész napos szabadidős program szervezése. Terveink között szerepelt a Baba Mama klub indítása, Ki vagyok én? (csoport éveseknek). Rajzpályázat, Gyermeknap, Mikulás Ünnepség szervezése. A Szász Károly utcai ingatlan bővítése a felújítandó rész korszerűsítésével, mellyel az Erő(d)tér szélesebb korcsoportot, nagyobb létszámot tudna fogadni, valamint szolgáltatási körét szélesíthetnénk. Jótékonysági koncert szervezése is terveink között szerepelt. Ha végignézzük a fent leírtakat elmondhatjuk, hogy nagy-vonalakban megvalósultak a terveink, így a prevenciós tevékenységre, az észlelő- és jelzőrendszerrel való közös munkára és a szabadidős programok szélesítésére, valamint a csoportokkal végzett szociális munkára nagy hangsúlyt fektettünk. Mindezekre saját erőforrásainkon túl, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság pályázati támogatása, a KEF keret felhasználási lehetősége, a 2012-es 4

5 évről áthúzódó KAB-ME-12 pályázat és a jótékonysági koncert bevétele adott lehetőséget (lsd. részletesen, a szakmai csoportok beszámolói részben). Immáron 4. alkalommal rendeztük meg Jótékonysági koncertünket május 10.- én, melyre kb ember jött el. A helyet a Marczibányi tér biztosította. A koncerten a Magyar Állami Operaház művészei léptek fel; Pitti Katalin, Fülöp Zsuzsa, Kovács Annamária, Rácz István, Daróczi Tamás, Weszely Ernő, Neumark Zoltán. A műsor házigazdái intézményünk munkatársai Rácz-Kassai Hajnal és Répási Zoltán voltak. A koncertet Dömök Lászlóné az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke nyitotta meg és Pesty László filmrendező köszöntötte a résztvevőket. A koncert célja a rászoruló gyermekes családok táboroztatásához való hozzájárulás volt. Átfogó szakmai tevékenységek Adományok 2013-ban is segítettük a Polgármesteri Kabinet munkatársait az általuk összeállított karácsonyi csomagok családokhoz történő eljuttatásában. 94 csomagot sikerült átadnunk a rászorulók részére a Kabinet munkatársaival. A Vöröskereszt felajánlásaként pedig 24 élelmiszer- csomag közvetítésére tettünk javaslatot. Kilakoltatás A Vagyonhasznosítási- és Ingatlan-nyilvántartási Iroda 4 kilakoltatás ügyében kérte a segítségünket. Három ingatlanból mint kiderült- már évek óta kiköltöztek, de a bérlemény kulcsát nem adták le. Ilyen esetben a lakbérhátralék, majd lakáshasználati díjhátralék egyre tovább nő; így a végrehajtónál már egy magasabb összeget kell a volt bérlőnek kiegyenlítenie. Egy esetben a hajléktalan ellátást tudtuk felajánlani egy kilakoltatott párnak, azonban nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel. A későbbiekben jelzést kaptunk, hogy végül mégis a hajléktalan ellátásba kerültek. Az ellátottak számának alakulása, összevetése az előző évi adatokkal Az Intézmény szakmai tevékenységének adatait vizsgálva, az esetkezelések számában némi csökkenés tapasztalható mind a családsegítés, mind a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében. Azonban a forgalmi adatokat tekintve látható, hogy a szolgáltatások igénybevétele, az intézményben megjelentek száma növekedett (családsegítő forgalma ben: 4 304, 2013-ban: és a gyermekjóléti szakmai tevékenysége 2012-ben: 2 529, ban: 2 771). A családsegítő szolgáltatást igénybevevők körében csökkent az adósságkezelésben résztvevők száma. Míg 2011-ben 160 család tudta igénybe venni ezt a típusú szolgáltatást, addig 2013-ban csupán 47 család részesült a támogatásban. Ennek oka, hogy az ügyfelek jövedelme a minimálbér emelkedésével növekedett, ezzel szemben a támogatás alapjául szolgáló mindenkori öregségi nyugdíjminimum pedig nem nőtt, így többen kiszorultak a szolgáltatásból. Több adóssággal küzdő családnál is azt tapasztaljuk, hogy a lakás nagysága 5

6 miatt nem kerülhetnek be a támogatásba. Az egyedül élő idős emberek zömében a lakás mérete miatt nem támogathatóak. Ezek a lakások épp nagyságuk és gyakran állaguk miatt, az amúgy is pangó ingatlanpiacon nem értékesíthetőek, illetve az idős tulajdonosok érzelmi kötődésük miatt nem tudják/akarják eladni vagy kisebbre cserélni. A gyermekjóléti szolgáltatásban nőtt az önkéntesen felvett kapcsolatok száma (2012- ben: 1 fő, 2013-ban: 43 fő), valamint az egyszeri segítségnyújtások számában jelentős az emelkedés (2012-ben: 23 alkalom, 2013-ban: 523 esetben) Továbbra is nőtt az igény a speciális szolgáltatások iránt. A kapcsolattartási ügyelet szolgáltatásának a száma 118-ról 286-ra emelkedett, az iskolai szociális munka során teljesült kapcsolatfelvétel száma 141-ről, 220-ra nőtt. Növekedés látható az utcai- és lakótelepi szociális munka számadataiban is, ahol a 2012-es 1308 megkeresés, re nőtt. II. 1. Családsegítő Szolgálat Általános személyes segítő szolgáltatás 2013-ban a családsegítő csoport munkavállalási tanácsadóinak száma július 1-től két főről háromra nőtt, eleget téve a 2012-es ellenőrzési hiányosságnak. Egy családgondozó váltott munkaterületet, így az ő helyére új kollégát vettünk fel. A családgondozók munkájában maradt alapvetően az irányítószám szerinti elosztás, melyet adott eset kapcsán rugalmasan kezelünk. A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint (fő) (Nem halmozott adat) Életkor Összesen 6 éves éves (a-g sorszám nem és és oszlopok) fiatalabb idősebb a b c d e f g h 01 Férfi Nő összesen (01+02 sor)

7 A szolgáltatást igénybevevők problémái So rsz A probléma típusa Fő ám 01 Életvitel Családi-kapcsolati Családon belüli bántalmazás 1 04 Lelki-mentális 4 05 Gyermeknevelési 06 Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés 7 11 Egyéb 12 Összesen ( sor) Összesenből több probléma együttes előfordulása Összesenből - krízishelyzet 10 Az együttműködési megállapodás alapján végzett gondozási tevékenységek számában csökkenés látható a 2012-es évhez viszonyítva (2012-ben 563 fő), ugyanakkor az egyszeri információnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás igénybevételére többen keresik fel szolgáltatásunkat. Ezt a forgalmi adatok száma tükrözi. Továbbra is elsősorban női ügyfelek keresnek fel minket, főként az éves korosztályból. Az anyagi és a foglalkoztatással kapcsolatos problémák jelentkeznek nagyobb számban a segítségkérők körében. Emellett kevesebb számban ugyan, de megjelentek az időskori élethelyzetekből adódó problémák, melyek a nem megfelelő mentális állapot következményei. Az ilyen helyzetben lévő ügyfelek a segítséget nem akarják, nem tudják elfogadni. Legtöbb esetben egyedülálló emberekről beszélhetünk, akiknél a család- mint természetes támasznincs jelen. A segítő folyamat célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő számára optimális módon nyújtson segítséget a családgondozó. Együttműködések A problémák összetettsége gyakran indokolttá teszi, hogy a kliensek egy része a szolgáltatások széles spektrumát vegye igénybe, ami többféle szakma, illetve intézmény, szervezet együttműködését teszi szükségessé. A közös munkában partnereink: Szociális- és Gyermekvédelmi Iroda, Vagyonhasznosítási- és Ingatlan-nyilvántartási Iroda, BUDÉP Kft, Gondozási Központok, Közösségi pszichiátriai ellátás, Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., ELMŰ Nyrt, Hálózat Alapítvány, Okmányiroda, Házi orvosok, 7

8 NRSZH, Regionális Munkaügyi Központ, Pestesély Közfoglalkoztatási Egyesület, Foglalkozási Információs Tanácsadó Irodák, Gyámhivatal, Szent János Kórház, Rendőrség, Pszichiátriai és mentálhigiénés gondozó, Fővárosi Előkészítő Csoport, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonai, Vöröskereszt, Babtista Szeretetszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Motiváció Mozgássérülteket segítő Alapítvány. A felsorolt intézményekkel szoros, eset kapcsán pedig, ha szükséges, napi kapcsolatot tartunk. Szociális munka csoportokkal Életmód klub: - a foglalkozás sorozatot 8 alkalommal 147 fő (halmozott adat) átlagosan 18 fő részvételével tartottuk. A tematikát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a jellemzően 50 év feletti ügyfeleinknek, akik közel azonos élethelyzetben vannak közösségi teret, közösségi élményeket és hasznos ismereteket, információkat tudjunk nyújtani. Ez a tér hatékonyan tudja segíteni az ügyfelet, hiszen a csoportfoglalkozásokon hasonló problémákkal küzdő emberek vesznek részt, akik pozitívan támogathatják egymást. Tájékoztatót szerveztünk a járásikerületi hivatalok működéséről, átszervezéséről, a törvényi változásokról. Fogyasztóvédelemről tartott előadást vendégünk, Ütő Kristóf. Nagyon népszerűek lettek a budai-hegyekbe szervezett kirándulások. Szeptemberben látogatást tettünk a vácrátóti Arborétumba. Decemberben megtekintettük Robert Capa fotó kiállítását. Végezetül évet záró karácsonyi ünnepséget tartottunk. Jóga-Női klub: - holisztikus egészségmegőrző rendszer, melynek célja a test, az elme, a tudat és a lélek erősítése és harmonizálása. Felkínálja mindazt, amire szükségünk van, ha az egészséget, a lélek nyugalmát, a harmóniát és a teljes életet keressük. Ügyfeleink heti rendszerességgel vesznek részt a jóga foglalkozásokon, 31 alkalommal, átlagosan 4-5 fő részvételével. Programjaink szervezésénél az ismeretnyújtáson, tájékoztatáson túl fontos szerepet szánunk a közösség kialakulásának elősegítésére. Álláskereső klub: - célja, az ügyfelek hatékony álláskeresési technikáinak, kompetenciáinak fejlesztése, az elhelyezkedési folyamatuk felgyorsításának támogatása. A klub keretében az ügyfelek megismerkedhetnek a különböző állásinformációs forrásokkal, alapfokú számítástechnikai ismeretekkel ( -cím készítése, elektronikus önéletrajz készítése, elektronikus levelezés), lehetőség nyílik a különféle álláskeresési technikák gyakorlására, elsajátíthatják a helyes telefonos állásjelentkezés technikáit és felkészülhetnek a személyes állásinterjúra. Internet kortalanul: ban egy csoportot indítottunk, a tavaszi félévben. Főként a MEREK delegált tagokat, 11 főből 10-en végezték el sikeresen a csoportot. Kísérleti jelleggel december hónapban mini-intenzív csoport indult 3 fő álláskereső részvételével, 6 alkalommal. 8

9 Nyári táborok: - az Önkormányzat jóvoltából 2013-ban két pályázatot is nyertünk táboroztatásra. Az egyik, a már hagyománynak számító Családi nyári tábor, melyet újra Szigligetre szerveztünk; 6 napig 8 család élvezhette a gondtalan pihenést. A másik egy igazi újdonságnak számító program, melyet az adósságkezelési tanácsadók valósítottak meg. A 2012-es Gazdálkodjunk okosan csoport folytatásaként 2013-ban egy egyhetes üdültetést szerveztek Velencére, kifejezetten adósságterhekkel küzdő családok számára. A 7 családnak a nyaralás élményének biztosítása mellett a pénzgazdálkodási ismeretek bővítése, praktikák ajánlása volt a cél. A tájékoztatókat napi rendszerességgel kétkét órában tartották a kollégák. Speciális szolgáltatások Adósságkezelési tanácsadás 2013-ban - az elmúlt évekhez hasonlóan -, a legnagyobb mértékű tartozás a lakbér, közös költség, víz, csatorna és a szemétdíjban jelentkezett. Ez annak tudható be, hogy a többi szolgáltató /ELMŰ, GÁZ/ nem fizetés esetén a felszólítás után nem sokkal kikapcsolja a szolgáltatást. Ezeknek a tartozásoknak a rendezésére az önkormányzati adósságcsökkentési támogatást tudjuk igénybe venni. Több esetnél előfordult, hogy megszakad az együttműködés az előgondozás időszakában, mert az ügyfél az aktuális számláit nem tudja fizetni. Van olyan eset, mikor a felmerülő nehézségeket átmeneti segéllyel meg tudjuk oldani. Az elmúlt három év alatt azt tapasztaltuk, hogy a villany és gáz hátralék évről-évre csökken, ezzel szemben a közös költség elmaradások 30%-kal nőttek, a lakbér viszont 41%-kal csökkent, a víz, csatorna és a szemétdíj tartozás jelentősen növekedett, 126%-kal. A víz, csatorna, távfűtés és szemétdíjaknál keletkezett tartozásokat a Hálózat Alapítvány támogatásával tudjuk kezelni. A Hálózat Alapítvánnyal a szóbeli megállapodásunk szerint ugyanazzal a metodikával kezeljük az eseteket, ahogy az Önkormányzatunk helyi rendeletében elő van írva: előgondozás, tanácsadás, életvezetési tanácsadás, pénzgazdálkodási tanácsadás, utógondozás. Az együttműködés alatt folyamatosan követjük az ügyfelek számlafizetését. Az Alapítványhoz a 2012-es évben egy krízistámogatás iránti kérelmet adtunk be lakbérhátralékra, aminek összege Ft idén került jóváírásra az önrész kifizetését követően. Az Alapítványtól 2013-ban az előző évvel megegyezően, 19 család részére ítélték meg a segítséget. Ebben az évben egy kérelem került elutasításra, mert az ingatlan mérete nagyobb volt a megengedettnél. Az Alapítványhoz beadott kérelmek száma csökken, illetve stagnál, mert a családok fontosabbnak tartják a gáz és villany hátralékukat rendezni, így a többi szolgáltató felé már nem tudnak törlesztést bevállalni. 9

10 Elmű Lakbér Közös költség Gáz Fűtés Víz-csatorna összesen Tartozások szolgáltatók szerint Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Hátralékrendezés eszközei és összege Adósságcsökkentési támogatás Ft Önerő Ft HÁLÓZAT Alapítvány Ft összesen Ft 10

11 Adósságcsökkentési támogatások és önrészek Hálózat Alapítvány támogatása (19 család) Ft Adósságcsökk. támogatás -önkormányzati- (47 család) 75% Ft Önrész (19 család) Hálózat Ft Önrész (47 család) Önkormányzat (25%) Ft Egyéb önrész Ft Összesen Ft Az adósságcsökkentési támogatásokban idén 47 család részesült, ezzel szemben ben még 160 család tudta igénybe venni ezt a fajta segítséget az adósságai rendezésére. A tanácsadásokon kiderült, hogy az ügyfelek jövedelme a minimálbér megemelésével növekedett, ezzel szemben a legkisebb öregségi nyugdíjminimum pedig nem (ami az alapja a jogosultság elbírálásának), így többen kiszorulnak a támogatásokból. Az utóbbi két évben az egyedül állók esetén leginkább az FHT- ban részesültek kaphattak támogatást, akiket meg kell támogatni a különböző segélyekkel. Csak azokat a családokat tudjuk adósságcsökkentési támogatásra javasolni, ahol az egyik családtag munkanélküli vagy gyesen van. Azoknak az ügyfeleknek, akik nem férnek bele a támogatásba, úgy tudunk segíteni, hogy felvesszük a kapcsolatot a szolgáltatókkal és részletfizetési lehetőséget kérünk részükre és ez idő alatt figyelemmel kísérjük aktuális számlafizetésüket. Idén két kérelem is elutasításra került, mert a lakásba nem voltak bejelentve a családtagok a hátralék felhalmozásának ideje alatt (ez csak a hatósági eljárás során derül ki). Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre nehezebb a jövedelemmel rendelkező hátralékos családok adósságcsökkentési támogatásba való bevonása, mivel az elmúlt években a jövedelmek növekedtek, ezzel szemben a támogatásra való jogosultság jövedelmi feltételei 11

12 nem változtak. Pozitívumként tapasztaltuk, hogy a segélyekhez való jutás könnyebb lett a kliensek számára a jövedelmi határok módosulásával. Megmaradt adósságok szolgáltatók szerint Közös költség Ft Fűtés Villany Ft Gáz Ft Lakbér Ft Víz-csatorna Ft összesen Ft 12

13 13

14 Munkavállalási tanácsadás - elhelyezkedési esélyjavítás A munkavállalási tanácsadás célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények (foglalkoztatási, egészségi, életviteli, viselkedési, családi, szociális, lakhatási stb.) feltárása; valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása, megvalósítása. Az elmúlt évben is munkánk során alapvetően az együttműködésre kötelezett, a rendszeres szociális segélyben, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő aktív korú nem foglalkoztatottakkal, önkéntes álláskeresőkkel dolgoztunk. A álláskeresési csoporthoz forduló, többnyire munkanélküli ügyfelek problémái rendkívül sokrétűek, ezért szinte minden eset eltérő. A tanácsadás keretein belül mindenki a saját igényei szerint kap segítséget a munkaerő-piaci lehetőségek feltárásában valamint a célok kitűzésében a mielőbbi sikeres munkavállalás érdekében. A rendszeres szociális segélyezettek rendszeresen részt vesznek munkavállalási tanácsadáson, szükség szerint családgondozói konzultáción illetve az Álláskereső Klubon. Az év során 161 fővel foglalkoztunk, - 28 fővel kevesebb, mint az elmúlt évben- ebből 77 fő kötelezett (rendszeres szociális segélyezett), 84 fő önként, illetve kollégáink javaslatára kereste fel szolgáltatásunkat. Az együttműködők megoszlását tekintve változatlanul jelentősen nőtt az önkéntesek száma (38%-ról 52%-ra) ezáltal közel kiegyenlítődött az önkéntesek és kötelezettek aránya. Korszerinti megoszlást tekintve, hozzánk jellemzően az idősebb korosztály fordul segítségért. Látható az 50 év felettiek magas aránya 60%. Három éve folyamatosan emelkedik a év közöttiek aránya (15%-ról 21%-ra, 2013-ban 27%-ra), mely elsősorban a munkavállalási tanácsadói szolgáltatásainkat önként igénybevevők körét jelenti. 14

15 A nemek megoszlását tekintve nőtt a nők aránya. Jellemzően magasabb a női munkanélküliség, mely több tényezőre vezethető vissza, mint pl. munkaerő-piaci helyzet/ kereslet, demográfiai jellemzők. Az iskolai végzettség tekintetében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (24%) stagnál. Ügyfeleink 41%-a középfokú végzettséggel, illetve érettségivel rendelkezik. Az általános iskola 8 osztályt végzettek aránya viszont folyamatosan emelkedett (9%-ról 15%-ra, 2013-ban 18%-ra), ebből arra következtettünk, ill. az országos elemzésekkel megegyező, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségűek kiszolgáltatottabbak a munkaerőpiacon. 15

16 Statisztikai adataink elemzése során szembeötlő volt az egyedül élők magas száma, a 161 főből 99 fő. Több esetben tapasztaltuk a támogató szociális rendszer, a családi háttér hiányát, ami azért is fontos, mert mentálisan és fizikálisan is jobb eredményeket mutatnak a családban élők. A legtöbb pszichiátriai beteg ügyfelünk ezen körből kerül ki (állását elvesztette, egyedül élő). Nincs vagy csak kevés kapcsolatuk van a külvilággal, a munkaerőpiacra való integrálásuk komoly kihívást jelent. Az állásukat elvesztett ügyfeleink anyagilag bizonytalan helyzetbe kerülnek, sokszor tapasztaljuk, hogy tehetetlennek érezik magukat; strukturálatlanná válik időbeosztásuk, csökken az aktivitásuk, érdeklődésük beszűkül. Jellemzően a több éve álláskereső ügyfeleinknél figyelhető meg ez a tendencia. Ezért az egyéni esetkezelés során feltérképezzük az ügyfél helyzetét, erőforrásait, képességeit, készségeit, kapcsolati hálóját, értékrendjét és életcéljait. Ezek számbavétele, tudatosítása segít a reális lehetőségek és célok kidolgozásában. Klienseink számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk: Információnyújtás a legtöbb esetben önkormányzati ellátásokról/támogatásokról, nyugdíj előtti ellátásokról/nyugdíjazásról, kormányhivatalok hatáskörébe tartozó ügymenetről való információnyújtás az ügyfeleink részére Hivatalos ügyintézésben való közreműködés az ügyfél nem vagy csak kis mértékben tudja képviselni érdekeit, az ebben való segítségnyújtás elengedhetetlen része a munkánknak Egyéni segítő beszélgetés a tanácsadáson kívül az ügyfél igényeinek megfelelően a segítő beszélgetés is az egyik legfőbb eszközünk Egyéni álláskeresési tanácsadás személyre szabott, az álláskereső igényeihez igazodó folyamat 16

17 Technikai, telekommunikációs eszközök használata az intézményben ügyfélfogadási időn belül előre egyeztetett időpontban, rendelkezésre álló eszközök használata Szolgáltatások (jogi, pszichológusi) és csoportokba közvetítés - ha a kliensnek lelki, pszichológiai problémái vannak, és ezek akadályozzák őt a sikeres álláskeresésben, pszichológushoz irányítjuk a klienst Átképzési lehetőségek közvetítése ez főként a Munkaügyi Központ hatáskörébe tartozó feladatkör, azonban sok esetben inkább a mi segítségünket kérik ez ügyben az ügyfelek Eszköztárunk bővült az aktívkorúak étkeztetésének igénybevételi lehetőségével; miután az Önkormányzat bővítette helyi rendeletét. II. 2. Gyermekjóléti Központ A gyermekjóléti csoportban a családgondozók létszáma 10 fő, akiknek munkáját 2 fő asszisztens segítette. A gyermekjóléti csoporthoz tartozik az két utcai-és lakótelepi szociális munkás feladatokat végző kolléga, akik a csellengő gyerekek felkutatását végzik, ill. ezeknek a gyerekeknek biztosítanak az Erő(d)tér Kreatív Időtöltő Helyen alacsony küszöbű ellátásként különböző szabadidős tevékenységet. Az Erő(d)térben folyó munkát az egyik asszisztens, és egy közfoglalkoztatott munkatárs segítette. A gyermekjóléti csoport szakmai tevékenységét egy fő szakmai vezető koordinálja. A gyermekjóléti csoport minden hétfőn általában kb. 3 óra időtartamban team-et tart. Itt kerülnek megbeszélésre a csoportot érintő közös dolgok, az aktuális feladatok, a heti beosztás, ill. esetmegbeszélés is történik. Havi egy alkalommal intézményszintű közös team-en vesz részt a csoport. A családgondozók munkájának segítése, mentális állapotuk karbantartása, ill. lelki egészségük megőrzése érdekében kéthetente szupervízión vesznek részt. Összességében elmondható, hogy a 2013-as évben a jogszabályban előírt létszámnak megfelelő fővel, szakmailag felkészült kollégákkal látta el feladatát a gyermekjóléti csoport. A gyermekjóléti csoport munkájának hatékonyságához (megbízási szerződéssel) egy fő pszichológus, egy fő fejlesztőpedagógus, és egy fő jogász, valamint 2 fő családterapeuta járult hozzá. A klienseket a pszichológus heti két alkalommal összesen heti 10 órában tudja fogadni. A gyermekjóléti csoport jogásza heti három órában fogadja az intézmény klienseit, ill. a II. kerületi lakosokat. Szakmai tevékenység Központunk a gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatással), és szervező tevékenységével (szervezéssel) biztosítja. Minden szolgáltatás elérhető a kerület lakosai számára, az igénybevételhez előre történő időpont egyeztetés szükséges. 17

18 A gyermekjóléti központ szakmai tevékenységének irányait, az eszközként használt módszerek kiválasztását, a segítségnyújtás formáit a felmerülő problématípusok, a veszélyeztetettség okai határozzák meg. A I. grafikon a veszélyeztetett gyermekeknél jelentkező veszélyeztető okokat ábrázolja ban. A részletes statisztikát az táblázat mutatja. Megjegyzés: A táblázatok a KSH részére kitöltött Gyermekjóléti alapellátások működési adatait tartalmazzák, tárgyév I. grafikon

19 A gyermekjóléti csoporthoz 2013-ban is a korábbi évek tendenciáihoz hasonlóan az újonnan keletkezett esetek jelentős része a jelzőrendszeren keresztül érkezett. (ld táblázat). 19

20 Gondozással összefüggő feladatok A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a jelentkező gyermekvédelmi problémákat elsősorban alapellátás keretében az érintettek önkéntes együttműködésével próbáljuk kezelni. Ha a családok önkéntes együttműködése nem érhető el, vagy az alapellátásban történő segítségnyújtástól eredmény nem várható, gyermekvédelmi gondoskodásra teszünk javaslatot. Az 1.2 táblázat adatai mutatják, a 2013-ban alapellátás keretében történő családgondozások számát, ez 142 eseett jelent. Védelembe vétel elrendelése okán 15 esetben történt családgondozás. Ideiglenes hatályú elhelyezésre 5 esetben került sor. Utógondozást igénylő feladatot két esetben láttunk el. Vérszerinti családgondozás 17 gyermeket érintett. Egyszeri segítségnyújtás, azaz amikor tényleges családgondozásra nem volt szükség, a probléma megoldható volt tájékoztatással, tanácsadással, más szolgáltatáshoz történő közvetítéssel, ill. felkérésre környezettanulmány készítésére került sor 61 esetben történt meg, ld. II. grafikon. II. grafikon Alapellátás Védelembe vétel Átmeneti nevelt 142 "Egyszeri" segítségnyújtás IH Utógondozás 20

21 A és2013. év gondozási tevékenységét összehasonlítva a következők állapíthatók meg (ld. I. és III. grafikon) ban valamivel kevesebb gondozási esettel foglalkoztunk, mint 2012-ben. Ennek oka, hogy az esetek egy része lezárásra került a gyermekvédelmi probléma rendezése, vagy a gyermek nagykorúságának elérése, ill. az illetékesség megszűnése miatt. Továbbá újként jelentkező gondozási esetek száma is csökkent. Ez azt jelenti, hogy 2012-ben 208 még ban 180 új eset érkezett központunkhoz. III. grafikon Alapellátás Védelembe vétel Átmeneti nevelt "Egyszeri" segítségnyújtás IH Utógondozás Az összehasonlításból kitűnik, hogy arányaiban az alapellátásban történő gondozásban volt némi csökkenés, míg hatósági beavatkozást igénylő esetek arányai továbbra is hasonlóak mindkét évben. Az is látható, hogy az un. egyszeri segítségnyújtás terén tapasztalható növekedés. Ebbe a kategóriába sorolhatók azok a tevékenységek, amikor például védőnői ellátás lemondásának okait tárjuk fel, iskolakeresésben, választásban nyújtunk segítséget, felkérésre környezettanulmányt készítünk, egyszeri tanácsadást, tájékoztatást nyújtunk, vagy lakossági bejelentésnek járunk utána. Ide sorolhatók azok az esetek is, mikor a kerületbe átmenetileg költözik egy-egy család, majd a probléma észlelését feltárását követően elköltöznek. Ennek oka lehet, hogy számításaik nem váltak be, ill. próbálják az együttműködést elkerülni. Az olyan esetekben, amikor a gyermek veszélyeztetettsége fenn áll jelzéssel élünk az illetékes gyermekjóléti szolgálat felé ban a gyermekjóléti csoport feladatainak ellátásakor az alábbi problémákkal találkozott, és próbált segítséget nyújtani azok rendezésében. A táblázat adatai jól mutatják, hogy a családi konfliktusok, a beilleszkedési és teljesítményzavar a leggyakoribb probléma. 21

22 Általánosságban elmondható, hogy a jelentkező problématípusok megjelenésének arányaiban nincs érdemi változás. A grafikonokon (IV. és V. grafikon) látható adatok halmozott adatok, hiszen általában mindig többféle probléma van jelen a családban. IV. grafikon Szenvedélybetegség Fogyatékosság Családon belüli bántalmazás Szülői elhanyagolás Szülők, család életvitele Családi konfliktus Magatartás, teljesítmény zavar Beilleszkedési nehézség Gyermeknevelési Anyagi, megéhetési Jól látható, hogy továbbra is vezetnek az anyagi, megélhetési problémák, a családi konfliktusok, és magatartással, teljesítményzavarral összefüggő nehézségek. 22

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Családok Átmeneti Otthona

Családok Átmeneti Otthona "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány, Családok Átmeneti Otthona 1173 Budapest, {rokbox title= Összekötő utca 3. }/terkep/pesti ut 237.html{/rokbox} Tel/fax: 06/1-258-58-95; 06/1-258-58-96 Vezető: Varga

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben