SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca Telefon/fax: SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről Budapest, február összeállította: Papp Krisztina intézményvezető

2 Az intézmény adatai, szervezeti egységei Az intézmény a szolgáltatási körébe tartozó feladatait a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek, valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének rendeletei határozzák meg. Az intézmény feladatait önálló szakmai szervezeti egységek útján látja el. Családsegítő Szolgálat 1027 Budapest, Horvát utca (székhely) 1027 Budapest Szász Károly utca 2. (ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség) Gyermekjóléti Központ 1027 Budapest, Horvát utca (székhely) 1027 Budapest Szász Károly utca 2.(területi iroda) Bejárat az Erőd utca 11-ből. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Szakágazat száma és megnevezése: Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A költségvetési szerv szakfeladatai: családsegítés házi gyermekfelügyelet gyermekjóléti szolgáltatás kórházi szociális munka utcai, lakótelepi szociális munka kapcsolattartási ügyelet iskolai szociális munka Az integrált intézményben az ellátást és szolgáltatást biztosító szakmai önálló szervezeti egységek szakfeladatait és az intézményi struktúrát részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az intézmény szakmai, szervezeti egységei és hatásköreiben meghatározott feladatok közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik, a szervezeti egységeket szakmai vezetők irányítják, akiket az intézményvezető bíz meg. 2

3 I Az intézmény éves költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése évben / Ft-ban megadva/ január 01.-től december 31-ig évben az előirányzat és annak felhasználása az alábbiak szerint alakult / Ft-ban megadva/: % Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Felhasználás Beruházás Személyi jutt Járulékok Dologi: 54,55,56,57, Összesen: A évi költségvetés pénzügyi keretei fedezetet biztosítottak a működési kiadásainkra. Bevételt, a házi gyermekfelügyelet térítési díjaira terveztünk, mely 120 % -on teljesült. Személyi juttatásoknál a teljesítések a várható százalékon valósultak meg. Létszámbővítésünk 1 fő munkavállalási tanácsadó alkalmazásával, a törvényi előírásoknak megfelelően történt. A rendelkezésünkre álló előirányzatok a feladatok ellátásához stabil hátteret biztosítottak.. 3

4 II. Az intézmény által nyújtott ellátások szakmai tartalmának bemutatása 1. Családsegítő Szolgálat - Általános személyes segítő szolgáltatás - Speciális szolgáltatások: o adósságkezelési tanácsadás o munkavállalási tanácsadás 2. Gyermekjóléti Központ - Általános gyermekjóléti szolgáltatás - Speciális szolgáltatások: o kapcsolattartás biztosítása o kórházi szociális munka o készenléti szolgáltatás o utcai és lakótelepi szociális munka 3. Házi gyermekfelügyelet évre megfogalmazott terveink megvalósulása évet érintő tervek a következők voltak: A szakmai munka további javítása, több csoporton belüli szakmai témájú megbeszélés. Szakmai jellegű intézménylátogatások, tapasztalatcsere. További kollégák mediátori végzettségének megszerzése. Képzéseken, konferenciánkon történő részvétel a szakmai tudás karbantartása és bővítése érdekében (elsősorban térítésmentesen elérhető lehetőségek). A Jelzőrendszer tagjaival az együttműködés hatékonyságának további fejlesztése. Honlapunk folyamatos frissítése, munkánkról, tevékenységünkről, szolgáltatásainkról a lakosság széles körű tájékoztatása. Szabadidős tevékenységeink szélesítése, további csoportok elindítása. A szabadidős tevékenységek lebonyolításához önkéntesek szervezése, elsősorban az Erő(d)tér tevékenységeibe történő bevonásuk. Erő(d)térben havonta egyszer (szombat), ill. tanítási szünetben kéthetente egész napos szabadidős program szervezése. Terveink között szerepelt a Baba Mama klub indítása, Ki vagyok én? (csoport éveseknek). Rajzpályázat, Gyermeknap, Mikulás Ünnepség szervezése. A Szász Károly utcai ingatlan bővítése a felújítandó rész korszerűsítésével, mellyel az Erő(d)tér szélesebb korcsoportot, nagyobb létszámot tudna fogadni, valamint szolgáltatási körét szélesíthetnénk. Jótékonysági koncert szervezése is terveink között szerepelt. Ha végignézzük a fent leírtakat elmondhatjuk, hogy nagy-vonalakban megvalósultak a terveink, így a prevenciós tevékenységre, az észlelő- és jelzőrendszerrel való közös munkára és a szabadidős programok szélesítésére, valamint a csoportokkal végzett szociális munkára nagy hangsúlyt fektettünk. Mindezekre saját erőforrásainkon túl, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság pályázati támogatása, a KEF keret felhasználási lehetősége, a 2012-es 4

5 évről áthúzódó KAB-ME-12 pályázat és a jótékonysági koncert bevétele adott lehetőséget (lsd. részletesen, a szakmai csoportok beszámolói részben). Immáron 4. alkalommal rendeztük meg Jótékonysági koncertünket május 10.- én, melyre kb ember jött el. A helyet a Marczibányi tér biztosította. A koncerten a Magyar Állami Operaház művészei léptek fel; Pitti Katalin, Fülöp Zsuzsa, Kovács Annamária, Rácz István, Daróczi Tamás, Weszely Ernő, Neumark Zoltán. A műsor házigazdái intézményünk munkatársai Rácz-Kassai Hajnal és Répási Zoltán voltak. A koncertet Dömök Lászlóné az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke nyitotta meg és Pesty László filmrendező köszöntötte a résztvevőket. A koncert célja a rászoruló gyermekes családok táboroztatásához való hozzájárulás volt. Átfogó szakmai tevékenységek Adományok 2013-ban is segítettük a Polgármesteri Kabinet munkatársait az általuk összeállított karácsonyi csomagok családokhoz történő eljuttatásában. 94 csomagot sikerült átadnunk a rászorulók részére a Kabinet munkatársaival. A Vöröskereszt felajánlásaként pedig 24 élelmiszer- csomag közvetítésére tettünk javaslatot. Kilakoltatás A Vagyonhasznosítási- és Ingatlan-nyilvántartási Iroda 4 kilakoltatás ügyében kérte a segítségünket. Három ingatlanból mint kiderült- már évek óta kiköltöztek, de a bérlemény kulcsát nem adták le. Ilyen esetben a lakbérhátralék, majd lakáshasználati díjhátralék egyre tovább nő; így a végrehajtónál már egy magasabb összeget kell a volt bérlőnek kiegyenlítenie. Egy esetben a hajléktalan ellátást tudtuk felajánlani egy kilakoltatott párnak, azonban nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel. A későbbiekben jelzést kaptunk, hogy végül mégis a hajléktalan ellátásba kerültek. Az ellátottak számának alakulása, összevetése az előző évi adatokkal Az Intézmény szakmai tevékenységének adatait vizsgálva, az esetkezelések számában némi csökkenés tapasztalható mind a családsegítés, mind a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében. Azonban a forgalmi adatokat tekintve látható, hogy a szolgáltatások igénybevétele, az intézményben megjelentek száma növekedett (családsegítő forgalma ben: 4 304, 2013-ban: és a gyermekjóléti szakmai tevékenysége 2012-ben: 2 529, ban: 2 771). A családsegítő szolgáltatást igénybevevők körében csökkent az adósságkezelésben résztvevők száma. Míg 2011-ben 160 család tudta igénybe venni ezt a típusú szolgáltatást, addig 2013-ban csupán 47 család részesült a támogatásban. Ennek oka, hogy az ügyfelek jövedelme a minimálbér emelkedésével növekedett, ezzel szemben a támogatás alapjául szolgáló mindenkori öregségi nyugdíjminimum pedig nem nőtt, így többen kiszorultak a szolgáltatásból. Több adóssággal küzdő családnál is azt tapasztaljuk, hogy a lakás nagysága 5

6 miatt nem kerülhetnek be a támogatásba. Az egyedül élő idős emberek zömében a lakás mérete miatt nem támogathatóak. Ezek a lakások épp nagyságuk és gyakran állaguk miatt, az amúgy is pangó ingatlanpiacon nem értékesíthetőek, illetve az idős tulajdonosok érzelmi kötődésük miatt nem tudják/akarják eladni vagy kisebbre cserélni. A gyermekjóléti szolgáltatásban nőtt az önkéntesen felvett kapcsolatok száma (2012- ben: 1 fő, 2013-ban: 43 fő), valamint az egyszeri segítségnyújtások számában jelentős az emelkedés (2012-ben: 23 alkalom, 2013-ban: 523 esetben) Továbbra is nőtt az igény a speciális szolgáltatások iránt. A kapcsolattartási ügyelet szolgáltatásának a száma 118-ról 286-ra emelkedett, az iskolai szociális munka során teljesült kapcsolatfelvétel száma 141-ről, 220-ra nőtt. Növekedés látható az utcai- és lakótelepi szociális munka számadataiban is, ahol a 2012-es 1308 megkeresés, re nőtt. II. 1. Családsegítő Szolgálat Általános személyes segítő szolgáltatás 2013-ban a családsegítő csoport munkavállalási tanácsadóinak száma július 1-től két főről háromra nőtt, eleget téve a 2012-es ellenőrzési hiányosságnak. Egy családgondozó váltott munkaterületet, így az ő helyére új kollégát vettünk fel. A családgondozók munkájában maradt alapvetően az irányítószám szerinti elosztás, melyet adott eset kapcsán rugalmasan kezelünk. A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint (fő) (Nem halmozott adat) Életkor Összesen 6 éves éves (a-g sorszám nem és és oszlopok) fiatalabb idősebb a b c d e f g h 01 Férfi Nő összesen (01+02 sor)

7 A szolgáltatást igénybevevők problémái So rsz A probléma típusa Fő ám 01 Életvitel Családi-kapcsolati Családon belüli bántalmazás 1 04 Lelki-mentális 4 05 Gyermeknevelési 06 Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés 7 11 Egyéb 12 Összesen ( sor) Összesenből több probléma együttes előfordulása Összesenből - krízishelyzet 10 Az együttműködési megállapodás alapján végzett gondozási tevékenységek számában csökkenés látható a 2012-es évhez viszonyítva (2012-ben 563 fő), ugyanakkor az egyszeri információnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás igénybevételére többen keresik fel szolgáltatásunkat. Ezt a forgalmi adatok száma tükrözi. Továbbra is elsősorban női ügyfelek keresnek fel minket, főként az éves korosztályból. Az anyagi és a foglalkoztatással kapcsolatos problémák jelentkeznek nagyobb számban a segítségkérők körében. Emellett kevesebb számban ugyan, de megjelentek az időskori élethelyzetekből adódó problémák, melyek a nem megfelelő mentális állapot következményei. Az ilyen helyzetben lévő ügyfelek a segítséget nem akarják, nem tudják elfogadni. Legtöbb esetben egyedülálló emberekről beszélhetünk, akiknél a család- mint természetes támasznincs jelen. A segítő folyamat célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő számára optimális módon nyújtson segítséget a családgondozó. Együttműködések A problémák összetettsége gyakran indokolttá teszi, hogy a kliensek egy része a szolgáltatások széles spektrumát vegye igénybe, ami többféle szakma, illetve intézmény, szervezet együttműködését teszi szükségessé. A közös munkában partnereink: Szociális- és Gyermekvédelmi Iroda, Vagyonhasznosítási- és Ingatlan-nyilvántartási Iroda, BUDÉP Kft, Gondozási Központok, Közösségi pszichiátriai ellátás, Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., ELMŰ Nyrt, Hálózat Alapítvány, Okmányiroda, Házi orvosok, 7

8 NRSZH, Regionális Munkaügyi Központ, Pestesély Közfoglalkoztatási Egyesület, Foglalkozási Információs Tanácsadó Irodák, Gyámhivatal, Szent János Kórház, Rendőrség, Pszichiátriai és mentálhigiénés gondozó, Fővárosi Előkészítő Csoport, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonai, Vöröskereszt, Babtista Szeretetszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Motiváció Mozgássérülteket segítő Alapítvány. A felsorolt intézményekkel szoros, eset kapcsán pedig, ha szükséges, napi kapcsolatot tartunk. Szociális munka csoportokkal Életmód klub: - a foglalkozás sorozatot 8 alkalommal 147 fő (halmozott adat) átlagosan 18 fő részvételével tartottuk. A tematikát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a jellemzően 50 év feletti ügyfeleinknek, akik közel azonos élethelyzetben vannak közösségi teret, közösségi élményeket és hasznos ismereteket, információkat tudjunk nyújtani. Ez a tér hatékonyan tudja segíteni az ügyfelet, hiszen a csoportfoglalkozásokon hasonló problémákkal küzdő emberek vesznek részt, akik pozitívan támogathatják egymást. Tájékoztatót szerveztünk a járásikerületi hivatalok működéséről, átszervezéséről, a törvényi változásokról. Fogyasztóvédelemről tartott előadást vendégünk, Ütő Kristóf. Nagyon népszerűek lettek a budai-hegyekbe szervezett kirándulások. Szeptemberben látogatást tettünk a vácrátóti Arborétumba. Decemberben megtekintettük Robert Capa fotó kiállítását. Végezetül évet záró karácsonyi ünnepséget tartottunk. Jóga-Női klub: - holisztikus egészségmegőrző rendszer, melynek célja a test, az elme, a tudat és a lélek erősítése és harmonizálása. Felkínálja mindazt, amire szükségünk van, ha az egészséget, a lélek nyugalmát, a harmóniát és a teljes életet keressük. Ügyfeleink heti rendszerességgel vesznek részt a jóga foglalkozásokon, 31 alkalommal, átlagosan 4-5 fő részvételével. Programjaink szervezésénél az ismeretnyújtáson, tájékoztatáson túl fontos szerepet szánunk a közösség kialakulásának elősegítésére. Álláskereső klub: - célja, az ügyfelek hatékony álláskeresési technikáinak, kompetenciáinak fejlesztése, az elhelyezkedési folyamatuk felgyorsításának támogatása. A klub keretében az ügyfelek megismerkedhetnek a különböző állásinformációs forrásokkal, alapfokú számítástechnikai ismeretekkel ( -cím készítése, elektronikus önéletrajz készítése, elektronikus levelezés), lehetőség nyílik a különféle álláskeresési technikák gyakorlására, elsajátíthatják a helyes telefonos állásjelentkezés technikáit és felkészülhetnek a személyes állásinterjúra. Internet kortalanul: ban egy csoportot indítottunk, a tavaszi félévben. Főként a MEREK delegált tagokat, 11 főből 10-en végezték el sikeresen a csoportot. Kísérleti jelleggel december hónapban mini-intenzív csoport indult 3 fő álláskereső részvételével, 6 alkalommal. 8

9 Nyári táborok: - az Önkormányzat jóvoltából 2013-ban két pályázatot is nyertünk táboroztatásra. Az egyik, a már hagyománynak számító Családi nyári tábor, melyet újra Szigligetre szerveztünk; 6 napig 8 család élvezhette a gondtalan pihenést. A másik egy igazi újdonságnak számító program, melyet az adósságkezelési tanácsadók valósítottak meg. A 2012-es Gazdálkodjunk okosan csoport folytatásaként 2013-ban egy egyhetes üdültetést szerveztek Velencére, kifejezetten adósságterhekkel küzdő családok számára. A 7 családnak a nyaralás élményének biztosítása mellett a pénzgazdálkodási ismeretek bővítése, praktikák ajánlása volt a cél. A tájékoztatókat napi rendszerességgel kétkét órában tartották a kollégák. Speciális szolgáltatások Adósságkezelési tanácsadás 2013-ban - az elmúlt évekhez hasonlóan -, a legnagyobb mértékű tartozás a lakbér, közös költség, víz, csatorna és a szemétdíjban jelentkezett. Ez annak tudható be, hogy a többi szolgáltató /ELMŰ, GÁZ/ nem fizetés esetén a felszólítás után nem sokkal kikapcsolja a szolgáltatást. Ezeknek a tartozásoknak a rendezésére az önkormányzati adósságcsökkentési támogatást tudjuk igénybe venni. Több esetnél előfordult, hogy megszakad az együttműködés az előgondozás időszakában, mert az ügyfél az aktuális számláit nem tudja fizetni. Van olyan eset, mikor a felmerülő nehézségeket átmeneti segéllyel meg tudjuk oldani. Az elmúlt három év alatt azt tapasztaltuk, hogy a villany és gáz hátralék évről-évre csökken, ezzel szemben a közös költség elmaradások 30%-kal nőttek, a lakbér viszont 41%-kal csökkent, a víz, csatorna és a szemétdíj tartozás jelentősen növekedett, 126%-kal. A víz, csatorna, távfűtés és szemétdíjaknál keletkezett tartozásokat a Hálózat Alapítvány támogatásával tudjuk kezelni. A Hálózat Alapítvánnyal a szóbeli megállapodásunk szerint ugyanazzal a metodikával kezeljük az eseteket, ahogy az Önkormányzatunk helyi rendeletében elő van írva: előgondozás, tanácsadás, életvezetési tanácsadás, pénzgazdálkodási tanácsadás, utógondozás. Az együttműködés alatt folyamatosan követjük az ügyfelek számlafizetését. Az Alapítványhoz a 2012-es évben egy krízistámogatás iránti kérelmet adtunk be lakbérhátralékra, aminek összege Ft idén került jóváírásra az önrész kifizetését követően. Az Alapítványtól 2013-ban az előző évvel megegyezően, 19 család részére ítélték meg a segítséget. Ebben az évben egy kérelem került elutasításra, mert az ingatlan mérete nagyobb volt a megengedettnél. Az Alapítványhoz beadott kérelmek száma csökken, illetve stagnál, mert a családok fontosabbnak tartják a gáz és villany hátralékukat rendezni, így a többi szolgáltató felé már nem tudnak törlesztést bevállalni. 9

10 Elmű Lakbér Közös költség Gáz Fűtés Víz-csatorna összesen Tartozások szolgáltatók szerint Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Hátralékrendezés eszközei és összege Adósságcsökkentési támogatás Ft Önerő Ft HÁLÓZAT Alapítvány Ft összesen Ft 10

11 Adósságcsökkentési támogatások és önrészek Hálózat Alapítvány támogatása (19 család) Ft Adósságcsökk. támogatás -önkormányzati- (47 család) 75% Ft Önrész (19 család) Hálózat Ft Önrész (47 család) Önkormányzat (25%) Ft Egyéb önrész Ft Összesen Ft Az adósságcsökkentési támogatásokban idén 47 család részesült, ezzel szemben ben még 160 család tudta igénybe venni ezt a fajta segítséget az adósságai rendezésére. A tanácsadásokon kiderült, hogy az ügyfelek jövedelme a minimálbér megemelésével növekedett, ezzel szemben a legkisebb öregségi nyugdíjminimum pedig nem (ami az alapja a jogosultság elbírálásának), így többen kiszorulnak a támogatásokból. Az utóbbi két évben az egyedül állók esetén leginkább az FHT- ban részesültek kaphattak támogatást, akiket meg kell támogatni a különböző segélyekkel. Csak azokat a családokat tudjuk adósságcsökkentési támogatásra javasolni, ahol az egyik családtag munkanélküli vagy gyesen van. Azoknak az ügyfeleknek, akik nem férnek bele a támogatásba, úgy tudunk segíteni, hogy felvesszük a kapcsolatot a szolgáltatókkal és részletfizetési lehetőséget kérünk részükre és ez idő alatt figyelemmel kísérjük aktuális számlafizetésüket. Idén két kérelem is elutasításra került, mert a lakásba nem voltak bejelentve a családtagok a hátralék felhalmozásának ideje alatt (ez csak a hatósági eljárás során derül ki). Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre nehezebb a jövedelemmel rendelkező hátralékos családok adósságcsökkentési támogatásba való bevonása, mivel az elmúlt években a jövedelmek növekedtek, ezzel szemben a támogatásra való jogosultság jövedelmi feltételei 11

12 nem változtak. Pozitívumként tapasztaltuk, hogy a segélyekhez való jutás könnyebb lett a kliensek számára a jövedelmi határok módosulásával. Megmaradt adósságok szolgáltatók szerint Közös költség Ft Fűtés Villany Ft Gáz Ft Lakbér Ft Víz-csatorna Ft összesen Ft 12

13 13

14 Munkavállalási tanácsadás - elhelyezkedési esélyjavítás A munkavállalási tanácsadás célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények (foglalkoztatási, egészségi, életviteli, viselkedési, családi, szociális, lakhatási stb.) feltárása; valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása, megvalósítása. Az elmúlt évben is munkánk során alapvetően az együttműködésre kötelezett, a rendszeres szociális segélyben, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő aktív korú nem foglalkoztatottakkal, önkéntes álláskeresőkkel dolgoztunk. A álláskeresési csoporthoz forduló, többnyire munkanélküli ügyfelek problémái rendkívül sokrétűek, ezért szinte minden eset eltérő. A tanácsadás keretein belül mindenki a saját igényei szerint kap segítséget a munkaerő-piaci lehetőségek feltárásában valamint a célok kitűzésében a mielőbbi sikeres munkavállalás érdekében. A rendszeres szociális segélyezettek rendszeresen részt vesznek munkavállalási tanácsadáson, szükség szerint családgondozói konzultáción illetve az Álláskereső Klubon. Az év során 161 fővel foglalkoztunk, - 28 fővel kevesebb, mint az elmúlt évben- ebből 77 fő kötelezett (rendszeres szociális segélyezett), 84 fő önként, illetve kollégáink javaslatára kereste fel szolgáltatásunkat. Az együttműködők megoszlását tekintve változatlanul jelentősen nőtt az önkéntesek száma (38%-ról 52%-ra) ezáltal közel kiegyenlítődött az önkéntesek és kötelezettek aránya. Korszerinti megoszlást tekintve, hozzánk jellemzően az idősebb korosztály fordul segítségért. Látható az 50 év felettiek magas aránya 60%. Három éve folyamatosan emelkedik a év közöttiek aránya (15%-ról 21%-ra, 2013-ban 27%-ra), mely elsősorban a munkavállalási tanácsadói szolgáltatásainkat önként igénybevevők körét jelenti. 14

15 A nemek megoszlását tekintve nőtt a nők aránya. Jellemzően magasabb a női munkanélküliség, mely több tényezőre vezethető vissza, mint pl. munkaerő-piaci helyzet/ kereslet, demográfiai jellemzők. Az iskolai végzettség tekintetében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (24%) stagnál. Ügyfeleink 41%-a középfokú végzettséggel, illetve érettségivel rendelkezik. Az általános iskola 8 osztályt végzettek aránya viszont folyamatosan emelkedett (9%-ról 15%-ra, 2013-ban 18%-ra), ebből arra következtettünk, ill. az országos elemzésekkel megegyező, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségűek kiszolgáltatottabbak a munkaerőpiacon. 15

16 Statisztikai adataink elemzése során szembeötlő volt az egyedül élők magas száma, a 161 főből 99 fő. Több esetben tapasztaltuk a támogató szociális rendszer, a családi háttér hiányát, ami azért is fontos, mert mentálisan és fizikálisan is jobb eredményeket mutatnak a családban élők. A legtöbb pszichiátriai beteg ügyfelünk ezen körből kerül ki (állását elvesztette, egyedül élő). Nincs vagy csak kevés kapcsolatuk van a külvilággal, a munkaerőpiacra való integrálásuk komoly kihívást jelent. Az állásukat elvesztett ügyfeleink anyagilag bizonytalan helyzetbe kerülnek, sokszor tapasztaljuk, hogy tehetetlennek érezik magukat; strukturálatlanná válik időbeosztásuk, csökken az aktivitásuk, érdeklődésük beszűkül. Jellemzően a több éve álláskereső ügyfeleinknél figyelhető meg ez a tendencia. Ezért az egyéni esetkezelés során feltérképezzük az ügyfél helyzetét, erőforrásait, képességeit, készségeit, kapcsolati hálóját, értékrendjét és életcéljait. Ezek számbavétele, tudatosítása segít a reális lehetőségek és célok kidolgozásában. Klienseink számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk: Információnyújtás a legtöbb esetben önkormányzati ellátásokról/támogatásokról, nyugdíj előtti ellátásokról/nyugdíjazásról, kormányhivatalok hatáskörébe tartozó ügymenetről való információnyújtás az ügyfeleink részére Hivatalos ügyintézésben való közreműködés az ügyfél nem vagy csak kis mértékben tudja képviselni érdekeit, az ebben való segítségnyújtás elengedhetetlen része a munkánknak Egyéni segítő beszélgetés a tanácsadáson kívül az ügyfél igényeinek megfelelően a segítő beszélgetés is az egyik legfőbb eszközünk Egyéni álláskeresési tanácsadás személyre szabott, az álláskereső igényeihez igazodó folyamat 16

17 Technikai, telekommunikációs eszközök használata az intézményben ügyfélfogadási időn belül előre egyeztetett időpontban, rendelkezésre álló eszközök használata Szolgáltatások (jogi, pszichológusi) és csoportokba közvetítés - ha a kliensnek lelki, pszichológiai problémái vannak, és ezek akadályozzák őt a sikeres álláskeresésben, pszichológushoz irányítjuk a klienst Átképzési lehetőségek közvetítése ez főként a Munkaügyi Központ hatáskörébe tartozó feladatkör, azonban sok esetben inkább a mi segítségünket kérik ez ügyben az ügyfelek Eszköztárunk bővült az aktívkorúak étkeztetésének igénybevételi lehetőségével; miután az Önkormányzat bővítette helyi rendeletét. II. 2. Gyermekjóléti Központ A gyermekjóléti csoportban a családgondozók létszáma 10 fő, akiknek munkáját 2 fő asszisztens segítette. A gyermekjóléti csoporthoz tartozik az két utcai-és lakótelepi szociális munkás feladatokat végző kolléga, akik a csellengő gyerekek felkutatását végzik, ill. ezeknek a gyerekeknek biztosítanak az Erő(d)tér Kreatív Időtöltő Helyen alacsony küszöbű ellátásként különböző szabadidős tevékenységet. Az Erő(d)térben folyó munkát az egyik asszisztens, és egy közfoglalkoztatott munkatárs segítette. A gyermekjóléti csoport szakmai tevékenységét egy fő szakmai vezető koordinálja. A gyermekjóléti csoport minden hétfőn általában kb. 3 óra időtartamban team-et tart. Itt kerülnek megbeszélésre a csoportot érintő közös dolgok, az aktuális feladatok, a heti beosztás, ill. esetmegbeszélés is történik. Havi egy alkalommal intézményszintű közös team-en vesz részt a csoport. A családgondozók munkájának segítése, mentális állapotuk karbantartása, ill. lelki egészségük megőrzése érdekében kéthetente szupervízión vesznek részt. Összességében elmondható, hogy a 2013-as évben a jogszabályban előírt létszámnak megfelelő fővel, szakmailag felkészült kollégákkal látta el feladatát a gyermekjóléti csoport. A gyermekjóléti csoport munkájának hatékonyságához (megbízási szerződéssel) egy fő pszichológus, egy fő fejlesztőpedagógus, és egy fő jogász, valamint 2 fő családterapeuta járult hozzá. A klienseket a pszichológus heti két alkalommal összesen heti 10 órában tudja fogadni. A gyermekjóléti csoport jogásza heti három órában fogadja az intézmény klienseit, ill. a II. kerületi lakosokat. Szakmai tevékenység Központunk a gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatással), és szervező tevékenységével (szervezéssel) biztosítja. Minden szolgáltatás elérhető a kerület lakosai számára, az igénybevételhez előre történő időpont egyeztetés szükséges. 17

18 A gyermekjóléti központ szakmai tevékenységének irányait, az eszközként használt módszerek kiválasztását, a segítségnyújtás formáit a felmerülő problématípusok, a veszélyeztetettség okai határozzák meg. A I. grafikon a veszélyeztetett gyermekeknél jelentkező veszélyeztető okokat ábrázolja ban. A részletes statisztikát az táblázat mutatja. Megjegyzés: A táblázatok a KSH részére kitöltött Gyermekjóléti alapellátások működési adatait tartalmazzák, tárgyév I. grafikon

19 A gyermekjóléti csoporthoz 2013-ban is a korábbi évek tendenciáihoz hasonlóan az újonnan keletkezett esetek jelentős része a jelzőrendszeren keresztül érkezett. (ld táblázat). 19

20 Gondozással összefüggő feladatok A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a jelentkező gyermekvédelmi problémákat elsősorban alapellátás keretében az érintettek önkéntes együttműködésével próbáljuk kezelni. Ha a családok önkéntes együttműködése nem érhető el, vagy az alapellátásban történő segítségnyújtástól eredmény nem várható, gyermekvédelmi gondoskodásra teszünk javaslatot. Az 1.2 táblázat adatai mutatják, a 2013-ban alapellátás keretében történő családgondozások számát, ez 142 eseett jelent. Védelembe vétel elrendelése okán 15 esetben történt családgondozás. Ideiglenes hatályú elhelyezésre 5 esetben került sor. Utógondozást igénylő feladatot két esetben láttunk el. Vérszerinti családgondozás 17 gyermeket érintett. Egyszeri segítségnyújtás, azaz amikor tényleges családgondozásra nem volt szükség, a probléma megoldható volt tájékoztatással, tanácsadással, más szolgáltatáshoz történő közvetítéssel, ill. felkérésre környezettanulmány készítésére került sor 61 esetben történt meg, ld. II. grafikon. II. grafikon Alapellátás Védelembe vétel Átmeneti nevelt 142 "Egyszeri" segítségnyújtás IH Utógondozás 20

21 A és2013. év gondozási tevékenységét összehasonlítva a következők állapíthatók meg (ld. I. és III. grafikon) ban valamivel kevesebb gondozási esettel foglalkoztunk, mint 2012-ben. Ennek oka, hogy az esetek egy része lezárásra került a gyermekvédelmi probléma rendezése, vagy a gyermek nagykorúságának elérése, ill. az illetékesség megszűnése miatt. Továbbá újként jelentkező gondozási esetek száma is csökkent. Ez azt jelenti, hogy 2012-ben 208 még ban 180 új eset érkezett központunkhoz. III. grafikon Alapellátás Védelembe vétel Átmeneti nevelt "Egyszeri" segítségnyújtás IH Utógondozás Az összehasonlításból kitűnik, hogy arányaiban az alapellátásban történő gondozásban volt némi csökkenés, míg hatósági beavatkozást igénylő esetek arányai továbbra is hasonlóak mindkét évben. Az is látható, hogy az un. egyszeri segítségnyújtás terén tapasztalható növekedés. Ebbe a kategóriába sorolhatók azok a tevékenységek, amikor például védőnői ellátás lemondásának okait tárjuk fel, iskolakeresésben, választásban nyújtunk segítséget, felkérésre környezettanulmányt készítünk, egyszeri tanácsadást, tájékoztatást nyújtunk, vagy lakossági bejelentésnek járunk utána. Ide sorolhatók azok az esetek is, mikor a kerületbe átmenetileg költözik egy-egy család, majd a probléma észlelését feltárását követően elköltöznek. Ennek oka lehet, hogy számításaik nem váltak be, ill. próbálják az együttműködést elkerülni. Az olyan esetekben, amikor a gyermek veszélyeztetettsége fenn áll jelzéssel élünk az illetékes gyermekjóléti szolgálat felé ban a gyermekjóléti csoport feladatainak ellátásakor az alábbi problémákkal találkozott, és próbált segítséget nyújtani azok rendezésében. A táblázat adatai jól mutatják, hogy a családi konfliktusok, a beilleszkedési és teljesítményzavar a leggyakoribb probléma. 21

22 Általánosságban elmondható, hogy a jelentkező problématípusok megjelenésének arányaiban nincs érdemi változás. A grafikonokon (IV. és V. grafikon) látható adatok halmozott adatok, hiszen általában mindig többféle probléma van jelen a családban. IV. grafikon Szenvedélybetegség Fogyatékosság Családon belüli bántalmazás Szülői elhanyagolás Szülők, család életvitele Családi konfliktus Magatartás, teljesítmény zavar Beilleszkedési nehézség Gyermeknevelési Anyagi, megéhetési Jól látható, hogy továbbra is vezetnek az anyagi, megélhetési problémák, a családi konfliktusok, és magatartással, teljesítményzavarral összefüggő nehézségek. 22

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Reménység Családok Átmeneti Otthona SZMSZ

Reménység Családok Átmeneti Otthona SZMSZ Reménység Családok Átmeneti Otthona Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 2. Belső szervezeti egységek 3. Az intézmény személyzeti felépítése 4. Szakmai működés 5.

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben