bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel"

Átírás

1 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának menetét! Foglalja össze a főbb bevétel típusok tervezésénél használatos módszereket! A likviditási terv összeállításának célja A likviditási terv a beáramlások (bevételek) és kiáramlások (kiadások) tervezését és ezen tényezők egymáshoz viszonyított arányát hivatott bemutatni. Az előirányzott bevételeket és kiadásokat állítja szembe egymással, és biztosítja a pénzeszközök megfelelő alakulását. (A bevételek, kiadások fogalmakat meg kell különböztetnünk az árbevételtől, költségtől és ráfordítástól! Az árbevétel a termék (szolgáltatás) kiszámlázásakor, a bevétel az ellenérték befolyásakor keletkezik. A kiadás az erőforrás beszerzésével, a költség az erőforrás felhasználásával kapcsolatos fogalom.) Készítésének alapvető célja a bevételek és kiadások összhangjának megteremtése. Időhorizontja általában 1 év, negyedéves vagy havi időbeli tagolással. A likviditási terv felépítése, főbb sajátosságai (az eredménytervvel összehasonlítva) A likviditási terv alapösszefüggése: + Eredményt érintő bevételek + Eredményt nem érintő bevételek Eredményt érintő kiadások Eredményt nem érintő kiadások ± Pénzeszközök állományváltozása Egyenleg (hitelszükséglet vagy többletforrás) Az időszak bevételeinek és kiadásainak negatív különbözete, mint új hitelszükséglet jelenik meg a likviditási tervben. A tervidőszak folyamán a hitelszükséglet kumulálódik. A helyesen összeállított likviditási tervben az új forrásigénynek a státusszal (mérleg tervvel) meg kell egyeznie. A likviditási terv pénzforgalmi szemléletű. Eszerint egy-egy esemény időbeli elhelyezésénél nem annak várható esedékessége, hanem a várható pénzforgalmi teljesülése a meghatározó. Likviditási hiány esetén a vállalkozás az alábbi lehetőségek közül választhat: csökkenti vagy későbbre halasztja kiadásait, lassítja készletbeszerzéseit, megpróbálja költségeit visszafogni bevételeit előbbre hozza, vagy növeli árbevételét, kapacitását optimálisabban használja ki, növeli a termelést, többlet-szolgáltatásokat értékesít rövid lejáratú hitel felvétele növeli a marketingtevékenységet / reklám kiadásait, kerüli és megszűnteti az alacsony megtérüléssel járó hirdetéseit, hogy több ügyfélre tegyen szert, így növelve forgalmát, bevételeit A pénzbevételek prognosztizálásának menete (részletes bemutatása) Az eredményt érintő bevételek tervezésével kezdjük. Az eredményt érintő bevételek közül legnagyobb arányú az értékesítésből származó (árbevétel), de gyakran számottevő a pénzügyi műveletekkel kapcsolatos, valamint az egyéb bevétel is. Nem érinti az eredményt, de nagy összegű pénzmozgással jár az értékesítéskor kiszámlázott ÁFA befolyása, a különféle adók visszatérítése. Bevételként irányozzuk elő a felvételre kerülő hiteleket is. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek: év elején meglévő vevőállományt figyelembe kell venni, és annak várható realizálódását. Az értékesítésből származó 1

2 bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel adata rendelkezésre áll. Nyitó vevőtartozás + Értékesítés (bruttó) Záró vevőtartozás Számlára befolyó árbevétel + Készpénzes árbevétel Összes árbevétel ÁFA: összegét célszerű külön sorban tervezni, a speciális jellege miatt. Egyéb bevételek: pl. tárgyi eszközök értékesítéséből várható bevétel, késedelmi kamat, kötbér. Pénzügyi műveletek bevételei: elsősorban a várható kamat, árfolyamnyereség és osztalék tervezhető. Szükség van az előző évi tapasztalatokra is. Rendkívüli bevételek: esetenként jelentős összeget képviselnek, de nem tervezhetők jellegük miatt!!! (pl. jelentős mértékű káreseményekhez kapcsolódó kártérítések stb.) A főbb bevétel típusok tervezésénél használatos módszerek összefoglalása: Befolyó bevétel mérleg módszerrel Egyéb bevétel külön kigyűjtés Pénzügyi műveletek bevételei eredménytervből Rendkívüli bevétel eredménytervből Eredményt nem érintő bevételek külön kigyűjtés 2

3 12. tétel Ismertesse a folyó működés kiadásainak tervezését, kiemelten a beszerzési kiadás és az adófizetés tervezését! Mutassa be a pénzügyi műveletek ráfordításai és az egyéb folyó kiadások tervezését! Magyarázza meg az eredményterv egyéb ráfordítások sora és az egyéb folyó kiadások közötti eltérés okait! A folyó működés kiadásainak tervezése (kiemelten a beszerzési kiadás és az adófizetés tervezése) Az eredményt érintő kiadások közül: Az anyagok és az áruk vásárlásához kötődő kiadások (beszerzési kiadások) tervezéséhet szükség van az éves beszerzési terve. Szükséglettervezési rendszer (SZTR) nyújt segítséget. A beszerzéseket meg kell bontani készpénzes és készpénz nélküli kiegyenlítésekre. Beszerzési kiadás (a szállítók felé esedékes kifizetés) tervezése -> mérleg módszerrel Nyitó szállítóállomány + Beszerzés (bruttó) - Záró szállítóállomány Számláról kiegyenlítendő + Készpénzes beszerzés Beszerzési kiadások összesen Igénybeveendő és egyéb szolgáltatások szállítással, rakodással, karbantartással, reklámozással, kiküldetéssel biztosítással kapcsolatos kifizetések. Bérfizetések és bérköltség: A költségként való elszámolásuk megelőzi a kifizetést, így a 12. havi bér csak a következő évben jelentkezik kiadásként. A bérek és a bérjárulékok kifizetésének tervezett összege is meghatározható mérlegmódszerrel. Bérkifizetés = Nyitó bértartozás + Elszámolandó bérköltség Záró bértartozás Egyéb személyi jellegű kifizetések előzőhöz hasonlóan Adófizetések: adónemenként célszerű tervezni. o Tartós passzívával záró adóknál -> mérlegmódszer Nyitó adótartozás + Elszámolt adó Záró adótartozás Adóbefizetés + Egyéb adók Adóbefizetés összesen o Negyedév végén 0-val záró adóknál elszámolandó összeggel Pénzügyi műveletek ráfordításai: fizetendő kamatok hitelek, kölcsönök és értékpapírok után. Eredménytervből Eredményt nem érintő kiadások (olyan kiadások, melyek a számviteli eredményt nem érintik) közül Beruházási kifizetések előirányzása: a vállalat fejlesztési tervével összhangban mehet végbe. Hiteltörlesztés: tervezését egyrészt a már meglévő, másrészt a tervezett új hitelállomány törlesztési terve és a mérlegterv alapján kell elvégezni. Osztalékfizetés: eredménytervből Rendkívüli ráfordítás nehezen tervezhető, esetleg külön kigyűjtéssel Egyéb ráfordítás (egyéb folyó kiadás) külön kigyűjtés Pénzeszközök állományváltozása mérlegtervből 3

4 Az eredményterv egyéb ráfordítások sora és az egyéb folyó kiadások közötti eltérés okai Az eltérés abból adódik, hogy az eredményterv az eredményt alakító események adatai alapján prognosztizálja az eredmény alakulását (pl. a kivetett bírság, az értékesített tárgyi eszköz nettó értéke az egyéb ráfordítások között jelenik meg akkor is, ha a bírság nem került még kifizetésre, vagy a tárgyi eszköz ellenértéke még nem folyt be. Ugyanez az esemény a likviditási mérlegben csak akkor jelenik meg, ha bekövetkezik a pénzforgalmi esemény (azaz pl. a bírságot meg is fizette a cég). A bevételek és kiadások összehangolása A tervezett bevételek és kiadások összege a tervezés első ütemében el fog térni egymástól. Korrekciót kell végezni. Az összhang megteremtéséhez harmadik tényezőként figyelembe kell benni a pénzeszközök állományának tervezett változását is. Ha az állományt az év folyamán növelni akarja a vállalat, akkor az emelkedés összegével nagyobbnak kell lennie a tervezett bevételnek a kiadásnál. A pénzállomány csökkentésekor a tervezett bevétel alacsonyabb lehet a kiadásnál. Összefüggés: Nyitó+Tervezett bevétel = Tervezett kiadás+tervezett záró pénzállomány Átrendezve: Tervezett bevétel Tervezett kiadás = Tervezett záróállomány Nyitóállomány 4

5 13. tétel Ismertesse a pénzügyi terv korrekciójának szükségességét! Mutassa be az egyensúlyhiány feloldásának főbb módozatait! Ismertesse az eszközök mérséklésének lehetőségeit! Mutassa be a meglévő források bővítésének útjait! Ismertesse a tulajdonosi tőke bővítésének szerepét a pénzügyi egyensúly biztosításában! A pénzügyi terv korrekciójának szükségessége Amennyiben a pénzügyi tervek kötelező egyensúlya nem teljesül és adott körülmények között nem is biztosítható annak teljesülése, úgy a pénzügyi tervek javítani szükséges. Ilyen egyensúlytalanságok lehetnek a következők: 1. Tervezett eszközök > Elérhető források Az eszközigény mérséklése A saját tőke emelése Kölcsönforrások bevonása = Hitelfelvét Projektfinanszírozás (megelőlegezett cash-flow) Vállalkozásfininaszírozás (árbevétel megelőlegezése) 2. Tervezett kiadások > Várható bevételek Bevételek növelése Kiadások mérséklése Az állományi személetű státusz esetén feltételeztük, hogy az egyensúlyt a hitelműveletekkel (felvételekkel, törlesztésekkel) biztosíthatjuk. Természetesen ez a valóság erős leegyszerűsítése, több okból is: A hitel nem ingyen áll a vállalat rendelkezésére, következésképpen mérlegelni kell, hogy valamely, az egyensúlyt biztosító alternatív megoldás nem kedvezőbb-e a cég számára. Sok esetben a hitelhez jutás lehetősége erősen korlátozott az egyes vállalkozások számára, emiatt az egyensúly más módszerekkel, illetve különféle metódusok egyidejű alkalmazásával kénytelenek megteremteni. Az egyensúlyhiány feloldásának főbb módozatai Ha a pénzügyi terv egyensúlyhiányt mutat, különböző intézkedések hozhatók meg. Ha a belső lehetőségek kínálta mozgástér elégtelen, többnyire akkor érdemes a külső intézkedési lehetőségek közül kiválasztani a helyzethez leginkább illőt. Az állományi szemlélet alapján az egyensúlyhiány többnyire az eszközök relatív többleteként és/vagy a források viszonylagos hiányaként fogható fel. Az egyensúlyhiány feloldásának módjai a mérlegterv egyszerűsített sémáján: (a fehér hátér a belső, az árnyékolt rész a külső intézkedési lehetőségek) ESZKÖZÖKET érintő FORRÁSOKAT érintő eszköz takarékossági intézkedések, visszaforgatott tőke növelése nélkülözhető eszközök eladása saját tőke emelése új banki hitel felvétele kereskedelmi hitel felvétele egyéb idegen forrás bevonása Az intézkedések esetén minden esetben össze kell hasonlítani az intézkedéstől várt gazdasági előnyöket a változás miatt várható veszteségekkel. 5

6 Az eszközök mérséklésének lehetőségei 1. A legkézenfekvőbb a feleslegek leépítése főleg a készletek és tárgyi eszközök körében. Ennek oka a kereslet változása, a termékszerkezet módosulása vagy a környezetvédelmi előírások szigorodása lehet. A felesleges eszközök kötik le a források egy részét, ezért érdemes tőlük mielőbb megszabadulni. 2. A selejtezés nem megoldás, mivel azonos értékkel csökkennek forrásaink is. 3. Gyakran lehetőség nyílik az eszközök kihasználtságának növelésére. Magasabb kihasználtság mellett ugyanazt a termelési feladatot kisebb tárgyi eszköz állománnyal lehet ellátni, ami finanszírozási és fajlagos költség szempontjából is előnyt jelent. Ebben az esetben azonban mérlegelni kell a többletköltségeket. 4. Egyensúlyhiány esetén kézenfekvő a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok eladására vonatkozó döntés. 5. Újabb megoldást jelenthet a beruházások megvalósításának késleltetése, esetleg teljes leállítása, az el nem kezdett beruházások felülvizsgálata. 6. A készletszint leszorítására, illetve a készletforgás sebességének fokozására számos intézkedés kezdeményezhető. A vásárolt készletek forgását néha a beszerzési források felkutatásával gyorsíthatjuk, de lehetőség kínálkozik hatékonyabb termelésprogramozásra, szabványosításra, anyagkihozatal javítására. A saját termelésű készletek forgási idejének csökkentésében a termelés és értékesítés tökéletesebb összehangolása segíthet (marketing tevékenység, értékesítési akciók). 7. A vevőkkel szembeni követelések csökkentésére, a kintlévőség forgási idejének mérséklésére a fizetési feltételek célirányos megválasztását alkalmazhatjuk. A meglévő források bővítésének útjai 1. Finanszírozás belső források bővítésével: a forráshiány elméletileg a források átcsoportosításával vagy bővítésével oldható fel. Az átcsoportosítás azonban csak ritkán teszi lehetővé az egyensúly megteremtését, mivel a döntés pillanatában meglévő saját és idegen források már valamilyen eszközök formájában testet öltöttek (nem rendelkezünk velük szabadon). Marad kiútként a források bővítése. A forrásoknak alapvetően két csoportja van: saját tőke és kötelezettségek. saját tőke bővítése történhet a visszaforgatásra kerülő adózott eredmény növelésével (osztalék hányad csökkentése, nyereségtömeg növelése), illetve a tulajdonosi tőke emelésével osztalék hányad mérséklése útján alapos megfontolást igényel. Rövid távon forrásbővüléshez vezet, de számos közvetett hatása lehet, melyek hosszabb távon árthatnak a cégnek. előnyös a nyereség növelés tartalékainak feltárása: értékesítés volumenének bővítése, eladási árak emelése, termék portfolió javítása, illetve változó és fix költségek mérséklése. 2. Finanszírozás külső források bővítésével A külső források megszerzése minden esetben erőfeszítést igényel. Ha a forrásszerzés a tulajdonosi tőke növelésével történik, akkor a meglévő tulajdonosoknak, illetve az újonnan befektetni szándékozóknak az invesztíció előnyös voltát szükséges bizonyítani. Ha a külső forrás kölcsön, akkor meg kell győzni a hitelezőket, hogy pénzüket biztonságban tudhatják. tulajdonosi tőkeemelés: a tőke visszaforgatásnál drágább, nehezebben megszerezhető forrás. A rövidtávú finanszírozási egyensúly megteremtésében csak végső eszközként jöhet szóba. idegen források: a döntést a piaci ár, az elérhetőség, az elérés ideje határozza meg. Mivel a külső források bevonása idő, munka és költségigényes, ezért első körben mindenképpen a belső források bővítését célszerű megvizsgálni. 6

7 14. tétel Mutassa be a kkv. szektor által igénybe vehető bankhitelek főbb fajtáit! Határozza meg az egyes hitelfajták finanszírozásának tárgyát és visszafizetésük forrását! Ismertesse a vállalati hitelkérelem összeállításának főbb kérdéseit! Sorolja fel a hitelkérelem legfontosabb tartalmi elemeit! A kkv. szektor által igénybe vehető bankhitelek főbb fajtái, az egyes hitelfajták finanszírozásának tárgya és visszafizetésük forrása A bankok által kínált hitelkonstrukciók a kis- és közép vállalkozások fejlesztésére, előre nem látható eseti kiadásokra éven belüli, vagy akár beruházások megvalósítására hosszú távú kiadások finanszírozására szolgálnak. A különböző vállalati hitelfajták közül választva, esetleg többet kombinálva, a vállalkozásnak lehetősége van a finanszírozási háttér optimális megteremtésére. 1. Folyószámlahitel rövidtávú likviditási problémák kezelésre. Előnyös a cég számára, mert a kívánt hitelösszeg könnyen alakítható az igényekhez, szabadon felhasználható, a hozzáférés és a törlesztés egyszerű, nem igényel adminisztrációt, a kamatot kizárólag a felhasznált összegre kell megfizetni. A hitel forintban, euróban és CHF-ben egyaránt igényelhető. A futamidő 1-12 hónap, az igényelhető hitelösszeg bankonként változó általában min. 1 millió Ft. Visszafizetés forrása: folyó bevételek (árbevétel) 2. Széchenyi kártya célja a legalább 1 éve működő vállalkozások likviditási problémáinak megoldása. A Széchenyi kártya egy olyan bankkártya, amely hitelkeretet nyújt a vállalkozás részére. A hitelkeretet egy egyszerűsített bírálat teszi lehetővé. Államilag támogatott, kedvező kamatozású hitellehetőség. Visszafizetés forrása: folyó bevételek (árbevétel) 3. Jelzálog fedezetes hitel a hitel fedezete a vállalkozás tulajdonában lévő ingatlan, illetve a vállalkozás tulajdonosainak ingatlana lehet. A hitel összege az ingatlan értékétől függ, a minimális illetve maximális összege bankfüggő. A hitel felvétele egyszerű, komoly előkészülettel nem jár. Visszafizetés forrása: folyó bevételek (árbevétel) 4. Új Magyarország hitel fejlesztések finanszírozására vehető igénybe. A hitel kizárólag forintban igényelhető, így árfolyam kockázata nincs. A program keretében a vállalkozási tevékenységek széles köre finanszírozható (pl. ingatlan építés, ingatlan fejlesztés, ingatlan vásárlás, gépek, berendezések, eszközök vásárlása). A hitel minimális összege 5 millió Ft, maximum összege 250 millió Ft. A futamidő maximálisan 15 év lehetséges. Visszafizetés forrása: amortizációs bevételek + beruházás hozama 5. Projekt hitel olyan új projektvállatok számára ajánlott, amelyek nem tudják önerőből finanszírozni a projektet. Igényelhető lakóingatlanok (újépítésű többlakásos társasház építése) finanszírozásra, de energiaipari, infrastrukturális, távközlési és ipari termelő beruházások finanszírozására is. Az EU támogatásokhoz kapcsolódó projektek finanszírozása is ilyen formában valósul meg. Az ügylet soha nem sztenderd, minden esetben egyedi döntést igényel. Az önálló projektvállalatok alapítása a bankok számára körülhatárolhatóvá teszi a kockázatokat. A biztosíték maga a projekt, annak jövőbeli bevételei, eszközei és hosszú távú szerződései. Visszafizetés forrása: projekt bevételei 6. Forgóeszköz hitel a forgóeszközök átmeneti vagy tartós finanszírozását oldja meg. Több fajtája van. Léteznek esetei forgóeszköz hitelek, melyek segítségével például kedvezőbb árat tud elérni készlet vásárlás esetére, illetve alkalmas likviditási problémák megoldására. Léteznek rulírozó forgóeszköz hitelek, melyek alkalmasak egyes termelési folyamatok és szezonális termelés finanszírozására. A rulírozó hitelforma kényelmes finanszírozási forma, mivel a lehívásokat, törlesztéseket a vállalkozás szabadon irányíthatja, ezzel az üzletmenetéhez igazíthatja a finanszírozást. A hitel akár készlet, vevőkövetelés, gép vagy ingatlan biztosíték mellett vagy akár biztosíték nélkül is elérhető a vállalkozás igényeitől és lehetőségeitől függően. A hitel felvétele és törlesztése a vállalkozás folyószámláján történő jóváírással és terheléssel történik. Visszafizetés forrása: folyó bevételek (árbevétel) 7. Beruházási hitel azoknak javasolt, akik meglévő vállalkozásuk fejlesztéseként telephelyet (ingatlant), berendezést, egyéb termelőeszközöket szeretnének vásárolni ill. létesíteni. A beruházási hitel feltétele, hogy a vállalkozás önerővel rendelkezzen, amely összeg bankonként 7

8 változhat, általában 25%. Igényelhető forintban és euróban. A hitel futamideje általában 1-6 évig terjed. A felvehető hitel összege bankonként változó, általában minimálisan 1 millió, maximum 100 millió lehet. A hitel a beruházás megvalósulásának ütemében igénybe vehető, törlesztéséhez a bank bizonyos türelmi időt engedhet. A beruházási hitel biztosítéka maga a megvalósuló beruházás, és akár készlet, vevőkövetelés, gép vagy ingatlan is lehet a vállalkozás igényeitől és lehetőségeitől függően. Visszafizetés forrása: amortizációs bevételek + beruházás hozama 8. Lombard hitel értékpapír fedezet mellett folyósított, szabadon felhasználható hitel. Törlesztése automatikusan történik, adminisztrációs terhet nem ró a vállalkozásra. Kamatot kizárólag a ténylegesen felhasznált összegre tekintettel kell fizetnie. A hitel bírálata gyors, a felvehető hitel összege bankonként változhat, általában minimum 1 millió, maximum összege a vállalkozás függvényében kerül kiszámításra. Futamidő 1-12 hónap. Visszafizetés forrása: folyó bevételek (árbevétel) 9. Exportfinanszírozó hitel azon cégek számára kínálják, akiknek exporttevékenységük finanszírozásához van szükségük segítségre A finanszírozás történhet euróban vagy dollárban. Visszafizetés forrása: export árbevétel Hitelkiváltásnak nevezzük azt az eljárást, amikor egy vállalkozásnak a meglévő hitelét egy másik bank hitelével kiváltjuk. A meglévő hitel kiváltásának lehetnek költségei. A majdani hitel paraméterei (futamidő, kamat, kamatszámítás, fedezet stb.) a kiváltó bank által nyújtott banki hitel paraméterei szerint változnak. A vállalati hitelkérelem összeállításának főbb kérdései Hitelkérelem: olyan dokumentum, amely egy vállalkozás hitelszükségletének részletes ismertetését és indoklását tartalmazza. Hitelkérelem célja: a bank meggyőzése arról, hogy az adós hiteligénye megalapozott és a bank számíthat a hitel visszafizetésére. Hitelre vonatkozó adatok összeállítása: a.) A kért hitel: mennyisége, pénzneme, típusa b.) Célja: milyen célra kívánja felhasználni c.) Időbeni ütemezése: a lehívás (vagy igénybevétel) várható időpontjai, futamideje. A visszafizetés ütemezése, esetleges előtörlesztés lehetősége, rulírozó jellegű felhasználás. d.) Felajánlott biztosítékok felsorolása e.) Pénzügyi adatok és számítások: a bank általában előre megadja, hogy milyen adatokat kér. számviteli beszámoló (általában az előző 3 évre visszamenőleg), legutóbbi főkönyvi kivonat Pénzügyi előrejelzés (általában minimum a hitelnyújtás időtartamára) Bevétel-kiadási terv, főbb szállítók, legnagyobb kintlévőségek felsorolása. f.) Egyéb információk, dokumentumok: a vállalkozás létét és folyamatos működését igazoló okmányok (cégbírósági bejegyzés, stb.) kérelmező piacának bemutatása (fontosabb vevők felsorolása) üzleti stratégia, üzleti (de legalább pénzügyi) terv a kért hitel időtartamára, marketing terv cég tulajdonosi helyzete, külső befektetőkről információ egyéb üzleti lehetőségek a bankkal (pl. betétek elhelyezése) A részletezése függ: a hitel típusától, a cég hitelképességétől, az igénylő és a bank eddigi kapcsolatától A hitelkérelem legfontosabb tartalmi elemei A hitelkérelem tartalmi és formai követelményeit a bankok saját hatáskörben alakítják ki. Kérelmező adatai Hitelbiztosítékok Hitelcél meghatározása és a hitel Kérelmező vagyoni, pénzügyi és jövedelmi szükségességének indoklása helyzete Felvenni kívánt hitelösszeg Saját forrás Hitel lejárati ideje Dátum, aláírás, pecsét Hiteltörlesztés gyakorisága Mellékletek 8

9 15. tétel Mutassa be a hitelezés folyamatának egyes szakaszait, a hitelkérelem befogadásától a hitelügylet lezárásáig! Részletesen ismertesse a hitelbírálati tevékenység szokásos elemeit: az ügyfélminősítést, a felajánlott biztosítékok értékelését és az ügyletminősítést! Mutassa be a hitelmonitoring szerepét! A hitelezés folyamatának egyes szakaszai (a hitelkérelem befogadásától a hitelügylet lezárásáig) 1. A hitelkérelem összeállítása (előző tételben) 2. A hitelkérelem befogadása és előszűrése: Az igénylő benyújtja a kérelmet. A bank ellenőrzi az anyag teljességét befogadáskor dátumbélyegzővel látják el. Az előszűrés a hitelképtelenek kiszűrésére. 3. Hitelbírálat: Feladata, hogy az igénylő gazdálkodásának és körülményeinek értékelésével minél megalapozottabbá tegye a kölcsön folyósítására vonatkozó döntést. Szokásos elemei az ügyfélminősítés, biztosítékok értékelése, és az ügyletminősítés. 4. Az előterjesztés összeállítása és a cenzúradöntés: Az elemzések elkészülte után a hitelügyintéző összeállítja azt az anyagot, amely alapján az illetékes banki testület, az ún. cenzúrabizottság döntést hozhat (tagjai a bank hitelezéssel foglalkozó menedzserei). Ez az anyag a cenzúra-előterjesztés, amely tartalmazza a hitelkérelemmel kapcsolatos lényeges külső (az ügyféltől kapott) és belső (bank által begyűjtött) információkat. A cenzúra előterjesztésében az előterjesztő javaslata is megjelenik, ha az pozitív, akkor az árazásra is ajánlatot tesz. A döntéséről levélben tájékoztatják a hitelkérelmezőt. 5. Hitelmonitoring: A bank a törlesztés ideje alatt időközönként monitoringolhatja a vállalkozás hitelfelhasználását, és ha bármi olyat észlel, ami veszélyeztethetné a visszafizetést, akkor újabb tárgyalásokba kezdhet a vállalkozással, illetve egyoldalú lépéseket tehet a megoldás ügyében (pl. szerződésbontás stb.) 6. A hitelügylet lezárása: Normális körülmények között a monitoring folyamat a hiteligénylő szerződésének megfelelő teljesítésével ér véget. Ellenkező esetben a bank megpróbálja érvényesíteni a biztosítékokat, ha ez nem vezet megoldáshoz, akkor rendszerint végrehajtási eljárás indul a vállalkozás ellen, illetve a bank megpróbálja értékesíteni (eladni) a követeléseit. A hitelbírálati tevékenység szokásos elemei 1. Ügyfélminősítés: A bank a minősítés során használhat gazdasági adatokat (mérleg stb), illetve más, nem számszerűsíthető adatokat is (szubjektív). A számszerűsíthető adatok többek között jelzik a cég: = tőkeellátottságát = likviditását = jövedelmezőségét = adósságszolgálat-viselő képességét A nem számszerűsíthető adatok lehetnek: = tulajdonosi szerkezet = vállalkozás vezetése = piaci pozíció = környezetvédelmi szempontok = számviteli információs rendszer korszerűsége = a hiteligénylővel kapcsolatos korábbi tapasztalatok 2. A felajánlott biztosítékok értékelése: A minősítés fejlődése ma már azt hozta magával, hogy a biztosítékokat is minősíti a bank, és ezért az is előfordulhat, hogy egy gyengébben minősített cég jó biztosítékokkal könnyebben kap hitelt, mint egy jó minősítésű cég gyengébb minősítésű biztosítékokkal. A biztosítékoknál a meghatározó tényezők a következők lehetnek: piaci érték értékállóság 9

10 tehermentesség mobilizálhatóság érvényesíthetőség Az értékelési metódusokat az ún. Fedezetértékelési szabályzatban foglalják össze. 3. Ügyletminősítés: Azt vizsgálják, hogy a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve érdemes-e a kért célra hitel folyósítani, a hiteligény gazdaságilag és pénzügyileg mennyire megalapozott, és biztosított-e a törlesztés. Előfordulhat, hogy a Bank beiktat egy helyszíni szemlét is ebben a fázisban, hogy jobban megismerje a vállalkozást és annak gazdasági tevékenységét. Ezek után kockázati szempontból is elemezni szokták a hitelt. Ilyenkor figyelembe veszik a piac helyzetét, árfolyamokat, piaci pozíciót, környezetvédelmi szabályokat stb. A hitelmonitoring szerepe A folyósítást követően a hitelező legfontosabb feladata az, hogy a kölcsön életét lejáratig folyamatosan figyelemmel kísérje és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a kölcsönt a szerződésben meghatározott határidőre visszafizessék. Ezt a folyamatot nevezzük a hitel gondozásának vagy monitoringnak. Míg a hitelbírálat alatt az előzetesen feltárható kockázatok felismerése folyik, addig a hitel futamideje alatt előre nem látható, az időtávhoz, mint bizonytalansági tényezőhöz kapcsolódó kockázatokat kell figyelni és ha kell beavatkozni. A hitel gondozása kiterjed: a kölcsön rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére, illetve a hitelcél megvalósulásának vizsgálatára, az adós pénzügyi helyzetének folyamatos (negyedévenkénti) figyelemmel kísérésére, valamint a jogi biztosíték meglétének és értékének folyamatos vizsgálatára. A hitelügyi előadó feladatai a hitelgondozás során: Figyelnie kell a kölcsön és kamatainak időbeli teljesítését. Időnként érdemes az ügyfelet meglátogatni tevékenysége ellenőrzése céljából A hitelintézőnek továbbá ellenőriznie kell az ügyféltől kapott pénzügyi információkat. Ha a monitoring alapján az ügyfél előző minősítéséhez képest változás következik be, akkor a fiók cenzúra bizottsága dönt az ügyfél kockázati kategóriába sorolásáról, valamint az ügyféllel szemben alkalmazott banki magatartásról: 1. Ha az ügyféllel szemben nincs szükség a banki magatartás módosítására, a megkötött kölcsönszerződést nem kell módosítani. 2. Ha a kölcsön visszafizetésének esélye megnövekszik azáltal, hogy a kölcsön feltételei módosulnak, a cenzúra bizottság a kölcsönszerződés feltételeinek módosításáról dönt. 3. Ha az ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének vizsgálata azt mutatja, hogy a fizetési kötelezettségeinek lejáratkor nem tud majd eleget tenni, a cenzúra bizottság a kölcsönszerződés felmondásáról dönt. Az engedélyezett kölcsönök gondozásával kapcsolatos tevékenységek közül jelentős szerepe van a biztosítékok ellenőrzésének. A jogi biztosítékok ellenőrzése három tényezőre irányul: a fedezetek elfogadhatóságának feltételeire (megfelel-e az elfogadhatóság követelményeinek?) a fedezetek meglétére és az értékére (eltűnt, vagy értéke csökkent?) az ügyfélkockázat változására (az adósminősítési besoroláshoz képest növekedett-e?) A megfelelő hitelgondozás segítségével a bank még időben észlelheti a hitelfelvevő gazdálkodásában beálló negatív változásokat. A helyzet alapos felmérése után az eredménytől függően a feltárt helyzet által indokolt intézkedéseket kell foganatosítania. Ilyen intézkedések jöhetnek szóba: futamidő meghosszabbítása a hitelszerződésben foglaltak szigorítása (pl. nagyobb kamat, illetve biztosíték kikötése) az ügyfél folyamatos megkeresés, majd a felszólítások, bírósággal való fenyegetés, végül a hitelszerződés felmondása, a biztosítékokra vonatkozó jogok érvényesítése 10

11 16. tétel Mutassa be a kkv. szektor számára elérhető fontosabb alternatív finanszírozási megoldásokat! Ismertesse a kereskedelmi hitel igénybevételének hatását a vállalkozás mérlegére és eredményére! Hasonlítsa össze a kereskedelmi hitelt a bankhitellel (előnyök, hátrányok)! Mutassa be a faktoringot, mint a forráshiány áthidalásának sajátos módját. Részletesen ismertesse a faktorálás menetét! A kkv. szektor számára elérhető fontosabb alternatív finanszírozási megoldások 1. Faktoring: A faktoring keretében a cég azonnal hozzájuthat pénzéhez a halasztott fizetéssel történő eladások szinte teljes ellenértékéhez -, miközben a faktorbank garantálja a követelés behajtását a vevőtől. A faktoring megoldást nyújt a forgóeszköz finanszírozási igényre, csökkenti a kintlévőséget, biztos alapot nyújt a pénzügyi tervezéshez. A megfelelő likviditás biztosítása mellett a kockázatkezelés és a mérlegjavítás eszköze. 2. Lízing: hitelfelvétel és külön fedezet lekötése nélkül biztosítja az üzemeléshez, növekedéshez elengedhetetlen forrás, vagy berendezés megszerzését. 3. Pályázati források: általában valamilyen mértékű saját forrást fel kell mutatni, továbbá olyan pályázatot kell készíteni, amely a pontozásos értékelés során megállja a helyét 4. Állami garanciák igénybevétele: készfizető állami garanciák, amelyek faktorálás vagy lízing esetében biztonságot adnak az ügyfelek és a finanszírozók számára. 5. Kockázati tőke: A részesedésfinanszírozás sajátos formája a kockázati tőkebefektetés. A kockázati tőke kategóriájába sorolható minden olyan tőke, amelyre egyidejűleg teljesül, hogy: azt hivatásos finanszírozó, illetve hivatásos pénzügyi közvetítő fekteti be. a tőkebefektetés szorosan együtt jár azzal, hogy a befektető jelentős üzleti kockázatot is vállal. a tőkebefektetés jelentős hozadék elérése érdekében, ígéretes vállalatokba vagy vállalkozásokba történik. 6. Részesedés finanszírozás: Részesedés finanszírozás esetén a forráshiányos vállalkozás új tulajdonosok tőkéjének bevonásával jut forráshoz. A tőkebefektető motivációja lehet: = a befektetett tőke hozadéka, nyeresége = befolyásoló, irányító szerep megszerzése a vállalkozásban, amely esetleg a piaci versenytárs = a versenytárs piacainak megszerzése = új piacokra való belépés, vagy meglévő pozíciók megerősítése A részesedés finanszírozása általában végleges tőkejuttatást jelent, a vállalkozásfinanszírozás szempontjából saját forrásként viselkedik. 7. Nyereség visszaforgatása: Nagyságát több tényező is befolyásolja, de ezek a tényezők csak akkor fejtenek ki hatást, ha a vállalkozásnál számviteli eredmény realizálódik. A legfontosabb tényezők között szerepel az elért eredmény nagysága, az adófizetési kötelezettségek és az adókedvezmények mértéke, valamint a vállalkozás által alkalmazott osztalékpolitika. A visszaforgatható nyereség nem más, mint az adózott eredmény. 8. Vagyon átrendezés: A használaton kívül, illetve a nem megfelelő hozamot termelő eszközállomány értékesítése akkor jelent új tőkebevonást, ha azt könyv szerinti értékénél magasabb áron tudjuk eladni,(ennek valószínűsége csekély). A kereskedelmi hitel igénybevételének hatása a vállalkozás mérlegére és eredményére A spontán módon képződő finanszírozások két fő típusa: a kereskedelmi hitel és a tartós passzívák. Kereskedelmi hitel: egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozó által adott halasztott fizetés, vagy előleg. Halasztott fizetés: az ellenszolgáltatás a szolgáltatás teljesítése, az áru átadása után meghatározott idő elteltével válik esedékessé. Előleg: olyan fizetés, amely időben megelőzi a szolgáltatásnyújtás megkezdését, ill. az áru átadását. 11

12 A szállítókkal szembeni tartozás a legnagyobb súlyt képviseli a gazdaságban a rövid lejáratú finanszírozási forrásokon belül. Hatása a mérlegre: a nem készpénzért történő vásárlásból eredő nem rendezett tartozás a mérleg forrás oldalán a rövid lejáratú kötelezettségek állományát gyarapítja, s ennek következtében az idegen források arányát növeli a saját forrásokéhoz képest. A mérlegben tehát mint adósság jelenik meg. Hatása az eredményre: a kereskedelmi hitel olyan forrás, amelynek nincs tőkeköltsége. Ebből következően az ezzel finanszírozott eszközök esetében költségmegtakarítást ér el a cég, amely azonban viszonylagos (más finanszírozású tőkéhez képest). Ilyen értelemben tehát növelőleg hat a cég eredményére. A kereskedelmi hitel és a bankhitel összehasonlítása (előnyök, hátrányok) A kereskedelmi hitel legfőbb előnye az elérhetőség, egy másik előnye a rugalmasság. Ha a cégek forgalma növekszik, ez rendszerint a beszerzések növekedésével jár, ami a kereskedelmi hitel automatikus emelkedését is maga után vonja. A kereskedelmi hitel további előnye, hogy feltételei kevésbé korlátozóak, mint például a bankhiteleké, vagy a kereskedelmi kötvényeké. A faktoring, mint a forráshiány áthidalásának sajátos módja A faktorálás rövid lejáratú követelés megvásárlása. Faktoring ügylet esetén a faktortársaság ügyfele áruszállításból, vagy szolgáltatásból származó, valamely partnervállalattal szemben fennálló követelését megvásárolja. A hitelező (szállító) engedményezési nyilatkozatot tesz, amelynek értelmében adósával (vevővel) szembeni követelését a pénzintézetre (faktortársaságra) engedményezi. Egy olyan összetett szolgáltatást jelent, melyekből a faktornak legalább kettőt kell nyújtania: Finanszírozás: a faktor a követelés megvásárlásával előleget ad az eladó számára Adminisztratív feladatok: a követelés megvásárlásával együtt a faktor átvállalja az azzal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, gondoskodik a követelések behajtásáról, tájékoztathatja az eladót a vevők hitelképességéről Kockázatvállalás: a faktor az előleg nyújtásakor az általa megítélt mértékben átvállalhatja a vevőkockázatot. A faktorálás menete 1. az áruügylet eladója megkérdezi a faktorálással foglalkozó bankot, hogy hajlandó-e megvenni az áruügylet vevőjével kötött szerződésből fakadó követelést a lejárat előtt 2. a faktorbank kedvező válasza esetén az eladó megköti a kereskedelmi szerződést a vevővel, a faktorszerződést a faktorbankkal 3. az eladó a kereskedelmi szerződésben foglaltak szerint teljesít a vevővel szemben 4. a vevő igazolja az eladó teljesítését, ha az összhangban van a szerződéssel. Az eladó megküldi a faktorbanknak az igazolást és az ügylettel kapcsolatos egyéb okmányokat 5. a faktorbank diszkontáron megveszi a követelést, majd a költségek levonása után a fennmaradó vételárat kifizeti az eladónak 6. a faktorbank értesíti a vevőt a faktorálásról, majd a szerződésben meghatározott időben beszedi a vevőtől a vételárat. 12

13 17. tétel Mutassa be a lízinget, mint alternatív finanszírozási forrást! Ismertesse a lízing lényegét! Hasonlítsa össze a pénzügyi és az operatív lízinget! Ismertesse a pénzügyi lízing fajtáit és különböző változatait! Értelmezze és értékelje a lízingszorzót! Sorolja fel a lízing előnyeit és hátrányait a tárgyi eszközök beruházás útján történő bővítésével szemben! A lízing, mint alternatív finanszírozási forrás Lízing modern változata azt jelenti, hogy a vállalatok a termelőeszközöket nem vásárolják meg, hanem bérlik a lízingbeadótól. A lízing a külső forrásszerzés egyik lehetősége, alternatívája a bankhitel igénybe vételének, a kötvénykibocsátásnak stb. A lízing lényege, módozatai A lízing különleges finanszírozási forma. A lízingügyletek sajátossága, hogy a lízingbe adó a lízingbe vevő által megnevezett tárgyat a lízingtárgyat kizárólag azzal a céllal vásárolja meg, hogy azt meghatározott időre a lízingbe vevő használatába adja. A lízing konstrukcióban a bérlet és az adásvétel elemei keverednek. Attól függően, hogy melyik a domináns, beszélhetünk a lízing két fő típusáról: a pénzügyi és az operatív lízingről. A pénzügyi lízing egy olyan ügylet, amelyben a lízingbeadó a lízingbevevő megbízása szerint megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát azzal a céllal, hogy határozott időre a lízingbevevő használatába és birtokába adja, aki ezért a szerződés szerinti lízingdíjat fizeti, illetve jogot szerez arra, hogy a futamidő végén az esetleges maradványérték megfizetésével a lízingtárgy a tulajdonába kerüljön. ha ezzel nem él, akkor a használat és a birtokjog visszakerül a lízingbeadóhoz. A futamidő kezdetével a lízingtárgy a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra, ő amortizálja, ő viseli a lízingtárgy kárveszélyét és közvetlen költségeit, valamint jogosult annak hasznait szedni. A lízingbeadó a lízingbevevő helyett megvásárolja az utóbbi által megjelölt eszközt és határozott idejű szerződést kötve használatába adja azt. A konstrukció célja, hogy a folyamatos használat mellett a futamidő végén a lízingtárgy a lízingbevevő tulajdonába kerülhessen. A pénzügyi lízing tehát egy finanszírozási forma, mely kicsit a bérletre, kicsit az adásvételre hasonlít. Két szereplőjét különböztetjük meg, a lízingbe adót (finanszírozót), illetve a lízingbe vevőt. A lízingbe adó vállalja, hogy a finanszírozandó eszközt, azaz a lízingtárgyat megvásárolja, és a lízingbe vevő részére átengedi annak használati jogát. Ennek fejében a lízingbe vevő, a lízingszerződésben meghatározott feltételek mellett lízingdíjat fizet, amely a vételár kamatokkal növelt értékének adott naptári időszakra eső része. Operatív lízing esetében olyan eszközök igénybevételéről van szó, melyekre a bérbevevőnek csak rövidebb időre van szüksége. Az operatív lízing a bérlethez áll közelebb. A finanszírozó és a lízingbe vevő szerződést kötnek, ami alapján a lízingbe adó megvásárolja a kívánt lízingtárgyat és a lízingbe vevőnek a lízingdíj megfizetéséért cserébe használatra, átengedi. Eddig nincs is különbség a két lízing fajta között. A lényeg, hogy a futamidő végén a lízingtárgy visszakerül a lízingbe adóhoz, aki azt újra lízingbe adhatja, tehát nem száll át a tulajdonjog a lízingbe vevőre, de elővásárlási jogot köthetnek a lízingtárgyra maradványértéken. A futamidő alatt a lízingbe vevő részesül a lízingtárgy által megtermelt hasznokból, ugyanakkor a működésével kapcsolatos költségek is őt terhelik. A futamidő lejártakor köteles a lízingtárgyat megfelelő állapotban visszaszolgáltatni a lízingbe adónak. A lízingtárgy a lízingbe adó könyveiben kerül elszámolásra, amennyiben a lízingbe vevő nem magánszemély, hanem vállalkozás, tehát vezet számviteli nyilvántartást, ő a teljes lízingdíjat (kamat és tőkerész) elszámolhatja költségként. Operatív lízing esetén az ÁFÁ-t meghatározott időszakonként a lízingdíjjal együtt kell befizetni. 13

14 Az operatív és a pénzügyi lízing összehasonlítása Jellemző Operatív lízing (határozott időtartamú bérlet) Zártvégű Nyíltvégű Pénzügyi lízing Tulajdonos lízingbeadó (bérbeadó) Rendelkezési jog tulajdonos Használat és birtoklás joga lízingbevevő (bérlő) Futamidő határozott időtartamú (általában havi) határozott időtartamú (12-60 havi) Aktiválás Lízingbeadó (bérbeadó) Lízingbevevő Törlesztések Lízing díj+áfa Tőke + kamat Tőke + Áfa + kamat Törlesztés elszámolása a Lízingbevevőnél Költség; Áfa arányosan igényelhető vissza Tőke: adózott eredményből kamat: költség Tőke: adózott eredményből, kamat: költség Tőketartozás nyilvántartása Kötelezettség a lízingbevevőnél Beszerzési ár Áfá-ja Lízingbeadó (bérbeadó) kifizeti a szállítónak, majd visszaigényli Áfa, amit a lízingbevevő fizet Tulajdonviszony a futamidő végén Minden egyes lízing díjra Áfa kerül felszámításra, amit a lízingbevevő visszaigényelhet Piaci értéken megveheti a lízingbevevő (ha eladó) A beszerzési ár Áfá-ját a futamidő elején egy összegben fizeti a lízingbevevő a lízingbeadónak Automatikus tulajdonszerzés A beszerzési ár Áfá-ját - a tőkerészletek arányában - a futamidő alatt fizeti meg a lízingbevevő Vásárlási lehetőség maradvány értéken A pénzügyi lízing fajtái és különböző változatai a.) zárt végű pénzügyi lízingnél a tulajdonjog-átruházás a futamidő végén automatikus, b.) nyílt végű lízingnél a lízingbevevő vételi joggal (vevőkijelölési joggal) rendelkezik, azaz egy általa megnevezett személy a lízingelt vagyontárgyat a futamidő végén a maradványértéken megvásárolhatja. Speciális változatai: Allízing: nem a lízingbevevő használja a lízingtárgyat, hanem tovább adja lízingbe, bérletbe Határon átnyúló lízing: a lízingbeadó és a lízingbevevő két különböző országban található Szállítói lízing: a szállító megállapodik a lízingcéggel, hogy azon ügyfeleinek, akik bérelni, lízingelni szeretnének, az adott lízingcéget ajánlja, és ezért lízingcéghez irányított ügyfél után jutalékot kap Visszlízing: a cég a saját tulajdonát képező tárgyat eladja a lízingcégnek, majd lízingszerződést köt az eladott tulajdonra a lízingcéggel (visszalízingeli) A lízingszorzó értelmezése és értékelése A lízing egyik legfontosabb mutatója, amelyből megtudjuk, hányszorosan fizetjük túl a lízingelt eszközt annak rendes vételárához viszonyítva; olyan arányszám, amely megmutatja, mennyivel drágább a lízingelés, mint az azonnali megvásárlás. Érdemes hasonló arányt számolni az alternatív finanszírozási formára is. A lízing előnyei és hátrányai - a tárgyi eszközök beruházás útján történő bővítésével szemben Előnyei: A finanszírozás szorosan az eszközhöz kötődik, ezért biztonságos a tulajdonosnak és a finanszírozónak is A lízing egy sor kiegészítő szolgáltatást tartalmaz (biztosítás, vásárlási tanácsadás, szállítás, import stb.) A lízing további beruházások esetén nem terheli a hitelkeretet A biztosítékadás igénye csökken A lízing egy kézből kínálja fel a beruházás tárgyát és a finanszírozást A futamidő végén tulajdonszerzéssel záródhat Hátrányai: A teljes vételárra vetített ÁFA fizetési kötelezettség a futamidő elején jelentkezik. A lízingdíjból csak a kamatrész számolható el költségként, a tőkerész az amortizációs költségeket terheli. 14

Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva.

Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva. Copyright Menedzser Praxis Kft. 2010. Minden jog fenntartva. LÍZING SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSAI A lízing szó eredete A lízing szó az angol lease szóból származik, jelentése bérlet volt, ez azonban már nem

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. Előadás Banki hitelkérelem előkészítésének menete Banki hitelkérelem elkészítésének

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Faktoring-,forfait-,lízing-ügyletek 62. lecke Faktoring ügylet

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Definíció. Zárt végű pénzügyi lízing. Nyílt végű pénzügyi lízing

Pénzügyi lízing. Definíció. Zárt végű pénzügyi lízing. Nyílt végű pénzügyi lízing Pénzügyi Szótár: Sheet Metál Technológia Kft. (Röv. cégnév: Smtech Kft.) www.smtech.hu office@smtech.hu 30/325-3428 Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás Pénzügyi lízing Definíció

Részletesebben

Faktoring ügylet, forfait ügylet, lízing

Faktoring ügylet, forfait ügylet, lízing Faktoring ügylet, forfait ügylet, lízing Faktoring ügylet Faktorálás: Bankári biztosítékkal nem fedezett rövid lejáratú pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. Faktor ügylet szereplői Faktorbank:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

- Nyíltvégű pénzügyi lízing.

- Nyíltvégű pénzügyi lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing. 2012. január 01től céges ügyfeleinknek lehetőségük nyílik ÚJ ÉS HASZNÁLT személygépjárművek nyíltvégű lízing tőkerész díjának Áfa tartalmát visszaigényelni! Ezért javasoljuk,

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

2010.06.05. AKTÍV BANKÜGYLETEK. Bankügyletek. Aktív bankügyletek. Bankügyletek. Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet. Aktív Passzív semleges

2010.06.05. AKTÍV BANKÜGYLETEK. Bankügyletek. Aktív bankügyletek. Bankügyletek. Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet. Aktív Passzív semleges AKTÍV BANKÜGYLETEK Bankügyletek Bankügyletek Aktív Passzív semleges Aktív bankügyletek Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet kötelező jegybanki tartalékot helyez el a Magyar Nemzeti Banknál, hiteleket

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing,

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, valamint az operatív lízing összehasonlítása Összehasonlítási szempont 1. A szolgáltatás általános jellege 2. A szolgáltatás ÁFA törvény szerinti (speciális)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

a Növekedési Hitelprogram lízing lehetőségei

a Növekedési Hitelprogram lízing lehetőségei a Növekedési Hitelprogram lízing lehetőségei lízing a figyelem központjában 1. mi történik a lízing piacon? 2. miért érdemes lízingelni? 3. lízing a K&H-ban 4. milyen egyedi megoldásokat kínál a K&H lízing?

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14.

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. A Next-Faktor tulajdonosi háttere 51% 49% 36,19% 63,8% 76% 24% Next-Faktor Zrt. 3 Faktorált forgalom Faktorált forgalom 25 20 17,76 20,50 15 11,50 13,60

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes.

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes. A már működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció, amely a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Gépjárműpark üzemeltetés. Tippek és tanácsok. Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29.

Gépjárműpark üzemeltetés. Tippek és tanácsok. Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29. Gépjárműpark üzemeltetés Tippek és tanácsok Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29. Tartalom 1 2 3 4 Finanszírozási formák Összehasonlítás Kinek, melyiket?

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben