Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra."

Átírás

1 A FALU HÍREI Szeretetben gazdag békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves kis falumban A Messiás Boldogságot szokott hozni. A templomba Hosszú sorba Indulnak el ifjak, vének, Az én kedves kis falumban Hálát adnak A magasság Istenének. Mintha itt lenn A nagy Isten Ady Endre: KARÁCSONY Szent kegyelme súgna, szállna, Az én kedves kis falumban Minden szívben Csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagy város Durva zaja, De jó volna ünnepelni Odahaza. De jó volna tiszta szívből - Úgy mint régen - Fohászkodni, De jó volna megnyugodni. De jó volna, mindent, Elfeledni, De jó volna játszadozó Gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel A világgal Kibékülni, Szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra. Golgota nem volna Ez a földi élet, Egy erő hatná át A nagy mindenséget. Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást szeretni... Karácsonyi rege Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra. Világháborús emlékmű felújítása Anyánk, árváink, édes asszonyunk, Ne sírjatok, hisz mi csak szunnyadunk! Porladhat testünk távol hant alatt: A lelkünk itt van, s mindig itt marad. Mert aki hű volt, bátor és derék S az ősi földért adta életét: Az mindörökké él fűben, fában, Magyar rögökben s magyar napsugárban. (Somogyváry Gyula) Az idei évben méltó programokkal emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt kirobbant I. Világháború sok százezer magyar áldozatára, közülük arra a 21 bögötei fiatalra, akik életüket vesztették az értelmetlen öldöklésben. Márciusban fotókiállítást, előadást szerveztünk, hiszen az utókorral is szerettük volna megismertetni ezt a korszakot. A nagy háború emlékhelyei címmel Benkő Sándor fotóriporter kiállítását tekinthették meg a Batthyány Ervin Művelődési Házban több héten át az érdeklődők. Ezt követően Dr. Bedécs Gyula történész előadását hallgathatták Ami ránk maradt az I. Világháborúból címmel. Bögöte Község Önkormányzata az évforduló alkalmával sikeresen szerepelt a (Folytatás a 2. oldalon)

2 2. BÖGÖTEI NAPLÓ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA (Folytatás az 1. oldalról) Közép-kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány I-II. világháborús emlékművek felújítására kiírt pályázatán. A közalapítvány támogatásának köszönhetően sikerült felújítani az ben helyi összefogással állított emlékművet! Ezt követően október 30-án szép ünnepség keretében emlékeztünk meg a nagy háborúk áldozatairól, így a II. világháborúban elesett 16 bögötei fiatalra is. Patyi Elemér polgármester emlékező gondolataiban figyelmeztetett arra, hogy minden a szavakkal kezdődött, és aztán felelőtlen emberek gazdasági és hatalmi törekvéseinek lettek áldozatai emberek milliói. Ma sem múlt el a veszély, hisz környezetünkben alig negyed százada zajló délszláv háborúban halomra gyilkolták egymást az emberek. Aggasztó hírek jönnek napjainkban Ukrajna felől, ahol szintén értelmetlen öldöklés folyik. A béke nagy érték hangsúlyozta a polgármester, hisz A település üzemeltetési és fejlesztési program nem próbálkozás kérdése, hisz ismerni kell a polgármesteri tisztségre joga van mindenkinek az élethez, a boldoguláshoz, ahhoz, hogy gyermekeket neveljen, és örüljön a szép dolgoknak. El kell utasítanunk azokat, akik minden probléma megoldását a háborúzásban, az egymás elleni harcban és küzdelemben látják! Az esemény alkalmával Bodorkós Imre atya Ferenc Pápa bölcs gondolatait is VÁLASZTOTT A FALU! idézve áldotta meg az emlékművet. Ezt követően a két háború 37 bögötei áldozatának emlékére gyújtott mécses mellé koszorút helyezett el Bögöte Község Önkormányzata részéről; Patyi Elemér polgármester és Teke Jenőné alpolgármester, az egyházi közösség részéről Nagy György és Kovács József atya, a civilszervezetek képviseletében Baumgartner Gábor és Patyi Csaba. A szép számú ünneplő közönség főhajtással, koszorúkkal, virágcsokrokkal és gyertyagyújtással rótta le kegyeletét. Az idei esztendőben harmadik alkalommal járulhattak az urnákhoz a választásra jogosult polgárok. Tavasszal a magyar parlamenti, májusban az Európai Uniós képviselői választásokra került sor, majd október 12 én a települési önkormányzatok és polgármesterek választása történt meg. Bögöte község lakossága polgármesternek ismét Patyi Elemért választotta. A képviselőtestület tagjai lettek: Baumgartner Gábor, Kardos János, Szabó Tiborné és Teke Jenőné. A képviselőtestület a polgármester javaslatára Teke Jenőnét választotta alpolgármesternek. A polgármester programja vállalkozónak a helyi viszonyokat, lehetőségeket, az itt élő emberek gondjait és problémáit. Az is elvárható talán, hogy egy ilyen kicsi faluban ismerjük(!) az embereket!!! Hiszem azt, hogy ez is egy szakma, aminek alapjai kellő gyakorlattal vagy tanulással elsajátíthatók, csupán tisztességes szándék kell, hogy vezesse a feladatra pályázókat. Az én fejemben nem kering számtalan ötlet, hisz egy település, egy lakóközösség élete, sorsa az nem ötletelés kérdése. Nekem mindig is terveim(!) voltak, amelyeket a képviselőtestülettel és a lakossággal közösen formáltunk megvalósítható programmá! Ebben a közösségben mindenki tudja, hogy a jövő évtől induló tervezési időszakban egy fillér központi forrás sem lesz Magyarországon, hisz ezeket a pénzeket - beleértve a gazdaságfejlesztést is(!) - a megyék (közgyűlés) és a kistérségek szintjén osztják majd el! Természetesen mindent elkövetek azért, hogy tisztességes pályázati eszközökkel Bögöte község és az itt működő és letelepedni szándékozó környezetbarát(!) vállalkozások ezeken a pályázatokon sikeresen szerepeljenek. A polgármesteri programom főbb elemei az alábbiak: 1./ A település biztonságos, gazdaságos üzemeltetése működtetése: Nem egyszerű dolog ez, hisz a feladat-finanszírozott költségvetés a szükségesnél jóval alacsonyabb forrásokat biztosít, mint amennyibe a működés kerül. Például a temető és közterületek, közös hivatal fenntartása csak akkor lehetséges, ha a helyi bevételek növekednek. 2./ Belterületi utak, járdák felújítása: Ez átfogóan csak akkor sikerülhet, ha lesznek pályázatok! Az utak, járdák javítása, felújítása saját erőből kisebb mértékben lehetséges! A kritikus helyekre, pl.: Kossuth utca, soron kívül kell megoldást találni! Érvényt kell szerezni ezekben az utcákban a forgalomkorlátozási rendeletünknek, mert másképpen a rövid időn

3 BÖGÖTEI NAPLÓ 3 belül bekövetkező állagromlást képtelenek leszünk megakadályozni. 3./ A Szabadság utca fásítása, növényekkel való telepítése: Ismert, hogy a csapadékcsatorna építése és a fák elöregedése miatt a Szabadság utcában ki kellett vágni a fákat, cserjéket. Természetesen indokolt az újratelepítés, amely a források szűkössége miatt évente szakaszonként is elképzelhető. A nagy átmérőjű csatornahálózat és a villanyvezeték miatt csak kisebb gyökérzetet és koronát nevelő fákat, cserjéket és virágokat lehet telepíteni. 4./ Tovább kell javítanunk a közvilágítás minőségét, és növelni kell a lámpatestek mennyiségét: Elsősorban közbiztonsági okok miatt szükséges a közvilágítás folyamatos fejlesztése, korszerűsítése. E tekintetben több megoldás is lehetséges; vannak programok, amelyek például a LED technikát támogatják. A település központi részén már korábban elkezdtük a légvezetékek föld alá tételét, amelyet folytatni kell. Betonoszlopok helyett kandeláberes rendszer kiépítése indokolt! A korábban tervezett 8-as főút-bögöte tábla közötti kerékpárút megvalósulása érdekében terveznünk kell ennek a szakasznak a közvilágítással való ellátását. Ezt indokolja a tanulók és ingázó dolgozók élet - és balesetvédelme, hisz nagyon sokan a 8-as főút melletti buszmegállót kénytelenek igénybe venni. 5./ Gyalogos-és kerékpárút építése: Kész engedélyes tervünk van a 8-as főút és a Bögöte belterületi határa közötti gyalogos-és kerékpárút megvalósítására, ezért - megfelelő pályázat esetén - ezt a szakaszt ki kell építeni. 6./ Kamerahálózat: A település közbiztonságának javítása érdekében meg kell teremteni a feltételeket egy biztonsági kamerahálózat kiépítéséhez. Tárgyalásokat folytattam a rendőrséggel annak érdekében, hogy megfelelő minőségű és szakszerűen ellenőrzött rendszer jöjjön létre. Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, akár a szakaszonkénti megvalósítás is elképzelhető! 7./ Személyi segélyhívó rendszer megvalósítása: Az időskorúak, betegek, egyedül élők részére ezt a szolgáltatást biztosítani kell. E tekintetben kistérségi összefogás is várható. 8./ Orvosi rendelő akadálymentesítése, korszerűsítése: Számtalan alkalommal próbálkoztunk pályázni e problémának a megoldására. Minden esetben olyan kevés forrást biztosítottak a pályázók részére, hogy csak nagyon kevés önkormányzat tudott nyerni. Reméljük, a jövőben sikeresebbek leszünk e tekintetben is. Meg kell oldani az orvosi rendelő fűtésének korszerűsítését, az épület hőszigetelését. A felszabaduló gyógyszertár helyén várótermet és az előírások miatt öltözőt kell kialakítanunk. Az utcán parkolósávot szükséges kiépíteni. 9./ Temető fenntartása, üzemeltetése, korszerűsítése: Komoly terhet jelent számunkra a temető fenntartása. A feladatra biztosított állami forrás töredéke annak, ami ehhez szükséges. Ennek ellenére meg kell teremteni az urnás temetkezés alternatív feltételeit. A temető bővítéséhez sikerült területet szereznünk, amelynek rendezését, parkosítását el kell végeznünk. A ravatalozó előtti bejáratot tovább térkövezzük, és a gépjárművel való közlekedést véglegesen meg kell szüntetni. Az indokolt bejárást a műszaki kapun keresztül biztosítjuk. A síremlékek építéséhez, renoválásához ellenőrzött módon kell áramot szolgáltatnunk! Meg kell követelni, hogy a vállalkozó vagy a megbízó az építési törmeléket, sittet a településről elvigye! A község területén engedélyezett lerakóhely nincs! 10./ A művelődési ház mellé kiépített rendezvénytér és szabadtéri színpad lefedése: Erre korábban már készült program, illetve tanulmányterv. Célszerű ezt az elképzelést valamelyik civil szervezetünkkel megvalósítatni, illetve - Bögötei Universal Kft, Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft - általuk megpályázni, hisz ebben az esetben 100% Európai Uniós forrást lehet rá szerezni. 11./ A főtér bolt és italbolt melletti részén személykocsi parkolót, járdát kell építenünk: Szintén tervezett volt ennek a beruházásnak a megvalósítása, hisz a falu centrumában nincs megfelelő parkolóhely. Az út mentén történő parkolás balesetveszélyes! 12./ Játszótér felújítása: Sajnos az évek során a játszóterünk a folyamatos karbantartás mellett is tönkrement. Addig, amíg pályázati lehetőségünk nem lesz egy új játszótérre, gondoskodnunk kell a renoválásáról, illetve a javíthatatlan elemek elbontásáról. Szerencsére ezt a hiányt pótolja, az IKSZT udvarán lévő kisebb játszótér. 13./ Helytörténeti gyűjtemény létrehozása: Egy modern településtől, a falu vezetőitől elvárható, hogy ne csak előre tekintsen, hanem ügyeljen arra is, hogy múlt értékei ne menjenek veszendőbe, a felnövekvő nemzedék ismerje meg ősei hagyományait, szokásait! Hiszem, hogy még nem késő létrehozni egy olyan helytörténeti gyűjteményt, amely ezt élethűen, hitelesen bemutatja. Az elmúlt évben már felvettem a kapcsolatot a Vas megyei Múzeumok Igazgatóságával, és ígéretet kaptam arra, hogy ezt a törekvésünket minden téren támogatják. 14./ Vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés: A települési önkormányzatok lehetőségei a közvetlen munkahelyteremtés területén nagyon korlátozottak! Ennek döntően törvényi - és pénzügyi akadályai vannak. Éppen ezért elsősorban arra vállalkozhatunk, hogy a munkahelyteremtés lehetőségének feltételeit teremtsük meg a vállalkozások számára. Nem korlátlanul és nem minden áron! Azért dolgoztunk 24 éven keresztül, hogy minden közmű (szennyvízcsatorna, gáz, telefon..) rendelkezésére álljon a befektetők számára. Önkormányzatunk is rendelkezik beruházási célra tartalékolt területekkel, ingatlanokkal. Továbbra sem támogatom a nem környezetbarát, öncélú fejlesztéseket, mert ezek térnyerése a község jövőjét veszélyeztetik! 15./ A hagyományokkal rendelkező és hagyományokat teremtő rendezvények: Büszkeséggel mondhatjuk, hogy a község fejlesztése érdekében tett lépéseink számtalan vonatkozásban a közművelődés és a kulturált szórakozás céljait is szolgálták. Tudatosan törekedtem arra az elmúlt évtizedekben, hogy ez így legyen. A tárgyi feltételek megteremtését a rendezvények sokasága követte és követi. Azon leszek, hogy ez a jövőben is így legyen! Záró gondolat: Minden program annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle! Az elkövetkezendő öt éves időszakot azért vállaltam, mert ezeket a célkitűzéseket képviselőtársaimmal, a lakossággal, a lakosság érdekében meg akarom valósítani! Hiszem azt, hogy ennél többre leszünk képesek, ha az ország anyagi helyzete javul, és a befetetők bizalma növekedni fog! Patyi Elemér polgármester Anyakönyvi hírek Születés: Kiss Gábor Krisztián és Szabó Barbara fia Gergő Horváth Attila és Varga Erika fia Patrik Péter Halálozás: Varga Márton, Hideg Istvánné, Szabó Gyula

4 4 BÖGÖTEI NAPLÓ ÖSSZEFOGÁS EGY NEMES CÉLÉRT! május 1-én került megrendezésre egy egész napos lovas program Vépen! A vasi lovasok jótékonysági majálist szerveztek a szombathelyi Markusovszky Kórház Gyermekgyógyászati Onkohaematológiai Osztálya javára. A rendezvény bevételét nemes célra ajánlották fel! Az osztály részére megfigyelő monitort vásároltak, amely intenzíven tudja figyelni a légzést, vérnyomást és EKG-t is tud csinálni. Ennek az egész rendezvénynek a megálmodója Görög Richárd és Rába András volt. Nem titok, hogy a családjukban, a kislányukat majdnem egy évig kórházban kezelték. A szervezők közül Richárd többek között elmondta: Azt tapasztaltuk, hogy égetően szükség van a jó és megbízható műszerekre, és ez ösztönzött bennünket, hogy össze fogjunk és gyűjtsünk arra, amire a legnagyobb szüksége lehet a kórháznak. Sajnos rengeteg gyerek szorul intenzív megfigyelésre! Megkeresésünkre Bögöte Község Önkormányzata és sok helyi vállalkozó és magánszemély, pénzzel, munkával, tombolatárggyal vagy plakát készítés felajánlásával támogatta az ötletet. A vépi lovas-iskolát választottuk helyszínül. Biztos sok ember fejében motoszkál a kérdés, hogy miért pont a lovas iskolában? Talán csak azért, mert a gyerekek imádják a lovakat. Sok beteg kisgyerek szobájában megtalálható a ló, mintha erőt adna nekik a gyógyuláshoz. Nagyon sok munka és szervezés után, eljött a várva várt pillanat. Még a nap is szebben ragyogott, segíteni akarva ezzel a rendezvény sikeres lebonyolítását. Korán reggel már nagy volt a készülődés, sátor állítás, padok elhelyezése, amelyet a bögötei Önkormányzat bocsátott rendelkezésünkre. Minden feltétel adott volt a főzéshez és a büféhez. Kilenc órakor gyermekügyességi versenynyel indult a program. A kicsik tudták, hogy most nem csak díjakért lovagolnak, hanem kispajtásaikért is. Közben a kórházpedagógusok és a bögötei asszonyok kreatív munkájukkal hívták az éppen nem lovagoló gyerekeket egy kis mókára, bütykölésre. A szomszéd sátorban palacsinta sült. Egy órakor ünnepélyes megnyitó következett, amelyen közel kétezer ember vett részt. A köszöntőt V. Németh Zsolt, Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár mondta. Többek között arról beszélt, hogy a lovak segítenek megérteni, hogy mi a gondoskodás, a hűség, a kitartás, és a küzdeni tudás. Nem véletlen, hogy a lovas-terápia is nagyon sikeres a kis betegeknél. Az államtitkár egy idézettel zárta beszédét; A bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, emberré a ló. Ezt követően Dr. Bárdi Edit PhD. gyermek onkohaematológus szólalt fel. Elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy ennyi jó szándékú ember van. Beszélt egy kicsit a kórházi életről is, amit a közönség csendben és könnyeivel küszködve hallgatott. Közben elkészült a marhagulyás csülökkel, amit egy mester szakács érdeme volt. A program további részében díjugrató, díjlovas és paralovas bemutató következett. Utána érkezett pályára Varga István, aki ördöglovasként az asztalon és padon fekvő embereket ugratta keresztül. A gyerekek ingyen használhatták az ugráló várat és kipróbálhatták, hogy milyen lovon ülni. Az adománysátornál az adományok nagyon szépen és biztatóan gyűltek. A fogathajtó bemutató végére, már biztosan tudtuk, hogy elértük a kitűzött célt. A napot tombolasorsolás zárta, a végén nagy örömmel tudtuk bejelenteni, hogy összegyűlt a pénz, összesen: Ft! A bejelentést nagy tapsvihar és ujjongás kísérte. A mi családunknak ez a nap még tartogatott egy jó hírt. Közölte velünk Dr. Bárdi Edit PhD, hogy Adrienn 18 hónap után, közösségbe mehet. A megfigyelő monitort és egy speciális mérleget jelenleg a Gyermek Intenzív Osztályon használják; leukémiás, daganatos és más betegségben szenvedő gyerekek megfigyelésére, napi rendszerességgel. A maradék pénzből pedig az onkológiai gyermeknapot támogattuk, hogy a kórházon kívül is együtt tudjanak tölteni egy szép napot a gyermekek a szülőkkel és a barátokkal. Köszönjük mindenkinek, akik önzetlenül támogattak bennünket abban, hogy ezt a célt meg tudtuk valósítani. Ezzel a beteg gyerekek biztonságos megfigyelését segítették elő. Böjte Csaba ferences szerzetes szavaiból idézve: Aki nem hisz abban, hogy menynyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé. A vépi lovas majális kitűnő példa volt erre. A bögötei emberek is összefogtak ezért a célért! Büszkék lehetünk a kicsi falunkra!

5 BÖGÖTEI NAPLÓ 5 FELÚJÍTOTTÁK A SZENNYVÍZTELEPET MEGÚJULT A JÓKAI UTCA Régóta húzódó problémát oldottunk meg az ősz folyamán. Az összes belterületi útjaink közül a legrosszabb állapotban a Kossuth és a Jókai utca volt. Sajnos az elmúlt években egyetlen pályázati kiírás sem támogatta a települések tulajdonában lévő belterületi és külterületi utak felújítását. Ennek ellenére megoldást kellett találnunk a legrosszabb állapotban lévő szakasz rendbetételére. A Jókai utca felső része Utoljára nyolc évvel ezelőtt újították fel az immár két évtizede(!) működő szennyvíztelepet! A Bögöte község tulajdonában lévő tisztítómű és szennyvízhálózat üzemeltetését a VASIVÍZ Zrt. végzi, de a felújításokban, nagyobb rekonstrukciókban a törvényi előírások miatt a településnek is részt kell vállalni. Ez év tavaszán a befúvórendszer cseréjére került sor. Ennek a költségét az elkülönítetten kezelt a Zrt által fizetett! használati díjból tudtuk biztosítani. Reméljük, a szakszerű üzemeltetésnek köszönhetően az elkövetkezendő években nagyobb beruházást nem kell végrehajtanunk. Annál is inkább mivel a telep terhelése várhatóan két év múlva csökken, hisz Vashosszúfalú szennyvízét a megkötött és érvényben lévő szerződéseknek megfelelően már csak két évig vagyunk kötelesek fogadni. A szomszédos települést segítve nyolc évvel ezelőtt azért fogadtuk el a rácsatlakozását, mert akkor csak úgy tudtak pályázni a községi hálózat megvalósítására, ha meglévő tisztító műtárgyra csatlakoznak. Akkor tíz évre vállaltuk az együttműködést, amely 2016-ban lejár! Ennek megfelelően kötöttünk üzemeltetési megállapodást a VASIVÍZ Zrt-vel is. A lecsatlakozás előkészítésére már korábban felhívtuk az üzemeltető és az érintett önkormányzat figyelmét! A fentiekből is látszik, hogy milyen nagy értéket teremtett ben a település, hisz akkor 50%-os támogatás mellett önkormányzati és lakossági hitelekkel oldottuk meg a biztonságos szenny víz azért is érzékeny pont a helyi közlekedésben, hisz a temetőhöz és a templomhoz is ez az út vezet. Nagy anyagi erőfeszítések árán megtörtént a felújítás! Most már csak abban kell bíznunk, hogy a mezőgazdasági vállalkozók betartva az ezen szakaszt védő tiltásokat más útvonalat választanak, és nehéz gépeikkel nem terhelik a gyenge alapokkal rendelkező belterületi útjainkat. elvezetést és tisztítást. Főleg, ha azt figyelembe vesszük, hogy Vas megye 216 településéből még 92-ben most sincs szennyvízrendszer! Patyi Elemér polgármester Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje december 1-je után: Okmányirodai Osztály Járási Törzshivatal és Hatósági Osztály (Sárvári Okmányiroda) Hétfő: 7:00-17:00 8:00-12:00,13:00-16:00 Kedd: 8:00-16:00 8:00-12:00,13:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 8:00-12:00,13:00-16:00 Csütörtök: 8:00-18:00 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8:00-14:00 8:00-12: Sárvár, Várkerület KÖZMEG- HALLGATÁS Önkormányzatunk november 27- én (csütörtök) órától közmeghallgatást tartott, amelyről a település lakosságát szórólapon és hirdetményeken értesítettük. A megjelentek előtt bemutatkozott az új képviselőtestület, és a polgármester ismertette a évre szóló programját. A jelenlévők - többek között - azt kérték, hogy vizsgálja meg az önkormányzat az egészségügyi alapellátás helyzetét. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a társult önkormányzatokkal - Hosszúpereszteg, Csehimindszent közösen, mielőbb napirendre tűzik a szolgáltatás működésének tapasztalatait. Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy ha bárkinek észrevétele van az egészségügyi alapellátással - háziorvosi szolgáltatással kapcsolatban, az írásban vagy szóban jelezze az önkormányzatnak!

6 6 BÖGÖTEI NAPLÓ ÚJ VEZETŐ VAN A BÖGÖTE FEJLESZTÉSÉÉRT NONPROFIT KFT ÉLÉN Bögöte Község Önkormányzata november 27-én tartott ülésén a korábbi egyeztetésnek megfelelően úgy döntött, hogy Németh Tibornét felmentette a Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségéből. Megköszönjük Németh Tiborné elmúlt években kifejtett munkáját, aki tevékenységével elévülhetetlen érdemeket szerzett az IKSZT létrejöttében, és más fontos program lebonyolításában. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy családi és munkahelyi okok miatt reméljük átmenetileg lakóhelyileg távol került Bögötétől. Ez azt is jelentette, hogy érhető módon a Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft irányításában nem tudott részt venni. Tekintettel arra, hogy az Kft által működtetett IKSZT szinte naponta (!) ad pénzügyi, számviteli feladatot, ezért a képviselőtestület kénytelen volt ezt a döntést meghozni. A képviselőtestület új ügyvezetőnek Végh-Bodó Adriennt nevezte ki. A Kft felügyelő bizottságában is változás történt, hisz Dr. Csoma Sándorné nem indult képviselőnek, így helyette Kardos János lett a felügyelőbizottság tagja. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy sem az ügyvezetői tisztség, sem a felügyelő bizottsági tagság nem jár tiszteletdíjjal, honoráriummal. INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR PROGRAMJAIBÓL BAGOLYTÚRA BÁTORSÁGPRÓBA Harmadik bagolytúránkon vehettünk részt szeptemberben a főszervező, Patyi Csaba vezetésével az 587 cm törzs-körméretű kocsánytalan tölgyhöz is ellátogatva, hogy Nádler Herbert korába visszatérvén a kézi fafűrészelést is kipróbálhassuk. A túra során szokásos szemétgyűjtést is végeztünk az erdőben, majd a sportpályán pár km gyalogtúra után levezetésként kakast és tyúkot kergethettek - no nem a vasárnapi levesbe valót - a vállalkozó szelleműek. Fémdetektorok segítségével igazi kincsekre is bukkantunk, amiért értékes pontokat

7 BÖGÖTEI NAPLÓ 7 Bátorságpróba, bagolytúra a Tölgyfánál adtak a szervezők. Az István-hegyi kilátó melletti íjászatnál - bár nem is volt könnyű feladat a céltáblát eltalálni -, már csak az üstben főtt gulyásról ábrándoztunk. A gyerekek legnagyobb örömére a megérdemelt vacsorát követően újabb bátorságpróba következett: a felújítás alatt álló templomunkat kellett meglátogatni, hogy az ott található írásos emlékeket a templomkert sarkánál várakozó Bögötei Szellemnek átadhassák. A jutalmakat és az étkezés költségeit a gyermekeknek felajánlott támogatásokból finanszíroztuk, amit itt is megköszönünk! SZÜRETI FESZTIVÁL A korai zenés ébresztő után, amiben Pál Tamás és Baumgartner Ádám elég hangosan adta a lakosság tudtára, hogy aznap elkezdődhetnek a szüreti munkálatok, és este elvárnak mindenkit a mulatságba, készülődött a település apraja-nagyja. Hagyományos rendezvényünk a szüreti fesztivál és mulatság, ahol újabb bizonyítéka volt a már-már fokozhatatlan ötletességnek, hiszen a képek láttán elmondhatjuk, hogy minden évben a résztvevők újabb jelmezeikkel örvendeztetik meg a bögötei polgárokat. A kisbírót népviseletbe öltözött lányok, a hosszúperesztegi lovasok és a különböző maskarába bújt felvonulók követték, menet közben kínálva a jófajta bögötei pálinkát, pogácsát. A Főtéren felállított szőlőprésből ugyan kevés mustot sikerült kipréselni, mégis az első korty szőlőlé íze felejthetetlen, a kisbíró, Bo-

8 8 BÖGÖTEI NAPLÓ gáth Károly szavait idézve. Azt követően a tréfás versengésben résztevő csapattagok mérhették össze tudásukat; fiatalok és régebb óta fiatalok együtt versenyeztek a csirke lábasba dobásában, székgyorsulásban, halászatban és egyéb falusi praktikákban. A szüreti mulatság az IKSZT udvarán feldíszített sátor alatt egész hajnalig nyújtott igazi hétvégi kikapcsolódást a vendégek számára. Szüreti fesztiválon székgyorsulási vetélkedő Szüreti fesztivál kisbírója, Bogáth Károly

9 BÖGÖTEI NAPLÓ 9 ESSZENCIÁLIS OLAJOK A MINDENNAPOKBAN Bányi Krisztina tartott előadást a megjelenteknek az IKSZT közösségi termében arról, hogy az esszenciális olajokat a történelem során számos kultúrában használták gyógyító és terápiás előnyeik miatt. Egyes olajok belsőleg, étrend kiegészítőként használva javítják az életerőt és a jó közérzetet. Az esszenciális olaj emelni tudja a hangulatot, megnyugtatja az érzékeket, és erős érzelmi választ is ki tud váltani. Az olajokat általában illatként, olajpárologtatással, külsőleg a bőrre alkalmazva, vagy belsőleg is használhatjuk, - hangzott el az előadáson. SZENT MIHÁLY NAPI HAGYOMÁNYŐRZŐ RENDEZVÉNYEKRE PÁLYÁZHATTAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK Bögöte Község Önkormányzata sikeresen szerepelt a pályázaton és nyert a program finanszírozásra forrást Itthon vagy - Magyarország, szeretlek programsorozat keretében, így ötletekben gazdag programot tudtunk lebonyolítani. Szent Mihály napja az egész magyar nyelvterületen a gazdasági év nevezetes fordulópontjának számított. A hagyomány szerint ezen a napon hajtják be a legelőről az állatokat a téli szálláshelyre. Időjárásjósló napnak is tartották, mert ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor kellemes meleg ősz várható. Általában e nappal kezdődött a kukoricatörés és egyéb őszi munkák. A hagyományt felelevenítve mi is gyújtottunk pásztortüzet a település főterén, összetartozásunk szimbólumaként.a programok már ebéd után kezdődtek, az időjárás miatt a tervezett Parasztolimpiát a gyerekekkel az IKSZT udvarán bonyolítottuk le, majd a Bögöte című kisfilmet vetítettük az érdeklődőknek. Az esti tűzgyújtásra szép számmal összegyűlt bögöteieket zsíros kenyér és forralt bor várta, hogy baráti beszélgetéssel együtt töltsük az estét. Szent Mihály napi pásztortűzgyújtás OLVASÁS- ÉS KÖNYVTÁR NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMSOROZATOK A sárvári könyvtárban jártak a bögötei felső tagozatos diákok a Detektívsarok című játék nyitórendezvényén. A levelezős játék áprilisáig tartó feladataiban a Bögötei Blinky Bill és a Bögötei Netbaglyok csapat mellett még 35 csoport versengett a térség könyvtáraiban. A rendőrség munkájába is betekintést nyerhettek a ver- Szent Mihály napi pásztortűzgyújtás programja Parasztolimpia Kicsiknek

10 10 BÖGÖTEI NAPLÓ MOMO, a könyvmanó levelezős játék rendezvényén az alsó tagozatos diákok senyzők, az ujjlenyomatokat és a rabosító fotóikat mindenki megkapta. MOMO, a könyvmanó 2014 elnevezésű játékra az alsó tagozatos diákok jelentkezhettek, és látogatták meg a sárvári gyermekkönyvtárban Momot, a könyvmanót, aki vigyáz a mesékre és Meseország lakóira, mert a gonosz koboldok megtámadták ismét a meséket. A bögötei gyermekek jelentkeztek a versenyre, hogy megmentsék Meseország lakóit, és a decemberi zárórendezvényen kiderül, vajon milyen sikerrel. Detektívsarok című játék rendezvényén jártunk Sárváron SZELLEMES JÁRÁS Sokan megfogadták idén is a tanácsot, hogy öltsék magukra a legrémisztőbb jelmezeket, és legyenek szellemesek a lámpás felvonuláson, amit az IKSZT-ben kézműves foglakozás előzött meg. Fekete macskás, boszorkányos hűtőmágneseket készíthettek a résztvevők, az így készült Szellemes járáson jól jött a forró tea

11 BÖGÖTEI NAPLÓ 11 otthoni dekorációt mindenki hazavihette. A sötétedést megvárva indult el a csapat a szokásos szellemes járására, mécsesekkel felszerelkezve. A Vermes és Mészáros család a hagyományokhoz híven édességgel, üdítőitalokkal várta a felvonuló szellemirtókat. Folytatva az utat szülői kísérettel végig a falu utcáin, a templom-dombon a Pencz és Szakály család forró teáját és süteményeit sem hagyhattuk ki. Köszönjük a vendéglátást mindnyájuknak! MÁRTON-NAPI LIBA PARTY A hagyományos novemberi rendezvényünk kézműves foglalkozásán libás ajtódíszek készültek, majd a libatollal való írást is kipróbálhatták a gyerekek. Igazi liba híján vászonból készült libát tömtek a versenyzők, mérlegelve, kinek a libája lett hízottabb. A munka közben megéhezett csapatot Teri néni várta az IKSZT konyhájában finom libazsíros kenyérrel és lilahagymával. A CSOKOLÁDÉKÉSZÍTÉS REJTELMEI Az Ispánkon élő Erős György tartott előadást a csokoládékészítés rejtelmeiről, és kóstolhattuk a kézműves csokoládékat: levendulás, csillagánizzsal ízesített, pisztáciás, tökmagolajos, pálinkás bonbonjait. A csokoládé egészséges, növeli a boldogságérzetet. Mármint az igazi, a mindenféle adalékanyaggal készült csokoládé már nem tesz jót az egészségnek, - tudtuk meg a szakembertől. A csokoládékészítés rejtelmeiről Erős György tartott előadást

12 12 BÖGÖTEI NAPLÓ MEGÉRKEZETT BÖGÖTÉRE A MIKULÁS december 5-én, pénteken az IKSZT közösségi termében mindenki találkozhatott a Mikulással, aki névre szóló ajándékokat is hozott magával. A virgács idén kimaradt a zsákokból, így igazi dicsérő szavakat hallhattak a gyerekek, bár akad még a szorgalommal jövőre is tennivaló. Írta és összeállította: Németh Zsuzsanna IKSZT vezető TERÉZ ANYA GONDOLATAI AZ ÉLETRŐL Gondolkozz el rajta, mikor azt hiszed, csak Téged bánt az Élet... Nézz körül a világban.. láthatod az embereket, akik az utcán élnek Ha azt hiszed, hogy csak neked fáj, mikor kit szeretsz mással látod Nézz meg egy vakot... ki soha nem láthatja meg a napvilágot Ha azt hiszed ver a sors, mikor az emberek rosszat kiabálnak Rád Nézz meg egy süketet, ki soha nem hallhatja az Élet dallamát... Ha azt hiszed Te vagy az egyetlen, akit akadályok veszik körül... Nézd azokat, kik nem tudnak járni.. arcukon mégis mosoly derül Ha azt hiszed rossz helyre születtél, s Téged senki nem szeret Nézz meg egy árvát... ki könnyes szemmel nézi a szüleidet... Ha azt hiszed, hogy nem kapsz időt, hogy begyógyuljanak a sebek Nézd azokat, kik hirtelen hunytak el.. nem ölelhették át szeretteiket Mielőtt panaszkodnál nyisd ki a szemed, rosszabb is lehetne... S rájössz, hogy nem sírva kell eltöltened a napot, hanem nevetve. Köszönd meg, amit a sorstól kaptál... ne háborogj sohasem... Nem tudhatod, mi lesz holnap... Ez vezessen az Életben! Bögötei Napló * Megjelenik negyedévente * Készült 250 példányban * Kiadja: Bögöte Község Önkormányzata Bögöte, Szabadság u. 49. * Telefon: 95/ * * ISSN Felelős kiadó: Patyi Elemér polgármester * Szerkesztés és nyomdai előkészítés: MG Bt Szombathely, Vörösmarty M. u. 34. T./F.: 94/ * Nyomdai munka: VasPrint Kft. Szombathely

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth u. 5. 91-3/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 9-én 18.00 órai kezdettel a barbacsi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére 8585-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2016

KÖZMEGHALLGATÁS 2016 KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Alpolgármesteri beszámoló BEVÉTELEK Állami támogatások Közös Önkormányzati hivatal 52 millió forint Település üzemeltetés /zöldterületek, közvilágítás, köztemető/ 19 millió forint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 38-2/2016.Apát szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 01-én 16:00 órakor

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-5/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. április 20-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-13/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 3-án (szerda) 18 00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ LEADER 2014

BESZÁMOLÓ LEADER 2014 BESZÁMOLÓ LEADER 2014 Célterület megnevezése: rendezvények Életminőség javítása helyi és térségi szolgáltatások minőségi fejlesztésével, valamint civil szervezetek megerősítésével Pályázó neve: Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Bohus Gábor alpolgármester Sipos Sarolta képviselő Sági Tibor képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Bohus Gábor alpolgármester Sipos Sarolta képviselő Sági Tibor képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2013. október 18. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 98 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. március 20. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Palsics János

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

Családi nap Nyírszőlősön

Családi nap Nyírszőlősön Családi nap Nyírszőlősön Fogorvoslátogató MERFOL Kft. Szerelő BECK AND PARTNERS Kft. Területi képviselő Exelect Hungary Kft. HR Manager Épületgépész mérnök NEXT-Consulting Kft. Könyvelő Gyártómérnök {positionname8}

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben