Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra."

Átírás

1 A FALU HÍREI Szeretetben gazdag békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves kis falumban A Messiás Boldogságot szokott hozni. A templomba Hosszú sorba Indulnak el ifjak, vének, Az én kedves kis falumban Hálát adnak A magasság Istenének. Mintha itt lenn A nagy Isten Ady Endre: KARÁCSONY Szent kegyelme súgna, szállna, Az én kedves kis falumban Minden szívben Csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagy város Durva zaja, De jó volna ünnepelni Odahaza. De jó volna tiszta szívből - Úgy mint régen - Fohászkodni, De jó volna megnyugodni. De jó volna, mindent, Elfeledni, De jó volna játszadozó Gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel A világgal Kibékülni, Szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra. Golgota nem volna Ez a földi élet, Egy erő hatná át A nagy mindenséget. Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást szeretni... Karácsonyi rege Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra. Világháborús emlékmű felújítása Anyánk, árváink, édes asszonyunk, Ne sírjatok, hisz mi csak szunnyadunk! Porladhat testünk távol hant alatt: A lelkünk itt van, s mindig itt marad. Mert aki hű volt, bátor és derék S az ősi földért adta életét: Az mindörökké él fűben, fában, Magyar rögökben s magyar napsugárban. (Somogyváry Gyula) Az idei évben méltó programokkal emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt kirobbant I. Világháború sok százezer magyar áldozatára, közülük arra a 21 bögötei fiatalra, akik életüket vesztették az értelmetlen öldöklésben. Márciusban fotókiállítást, előadást szerveztünk, hiszen az utókorral is szerettük volna megismertetni ezt a korszakot. A nagy háború emlékhelyei címmel Benkő Sándor fotóriporter kiállítását tekinthették meg a Batthyány Ervin Művelődési Házban több héten át az érdeklődők. Ezt követően Dr. Bedécs Gyula történész előadását hallgathatták Ami ránk maradt az I. Világháborúból címmel. Bögöte Község Önkormányzata az évforduló alkalmával sikeresen szerepelt a (Folytatás a 2. oldalon)

2 2. BÖGÖTEI NAPLÓ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA (Folytatás az 1. oldalról) Közép-kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány I-II. világháborús emlékművek felújítására kiírt pályázatán. A közalapítvány támogatásának köszönhetően sikerült felújítani az ben helyi összefogással állított emlékművet! Ezt követően október 30-án szép ünnepség keretében emlékeztünk meg a nagy háborúk áldozatairól, így a II. világháborúban elesett 16 bögötei fiatalra is. Patyi Elemér polgármester emlékező gondolataiban figyelmeztetett arra, hogy minden a szavakkal kezdődött, és aztán felelőtlen emberek gazdasági és hatalmi törekvéseinek lettek áldozatai emberek milliói. Ma sem múlt el a veszély, hisz környezetünkben alig negyed százada zajló délszláv háborúban halomra gyilkolták egymást az emberek. Aggasztó hírek jönnek napjainkban Ukrajna felől, ahol szintén értelmetlen öldöklés folyik. A béke nagy érték hangsúlyozta a polgármester, hisz A település üzemeltetési és fejlesztési program nem próbálkozás kérdése, hisz ismerni kell a polgármesteri tisztségre joga van mindenkinek az élethez, a boldoguláshoz, ahhoz, hogy gyermekeket neveljen, és örüljön a szép dolgoknak. El kell utasítanunk azokat, akik minden probléma megoldását a háborúzásban, az egymás elleni harcban és küzdelemben látják! Az esemény alkalmával Bodorkós Imre atya Ferenc Pápa bölcs gondolatait is VÁLASZTOTT A FALU! idézve áldotta meg az emlékművet. Ezt követően a két háború 37 bögötei áldozatának emlékére gyújtott mécses mellé koszorút helyezett el Bögöte Község Önkormányzata részéről; Patyi Elemér polgármester és Teke Jenőné alpolgármester, az egyházi közösség részéről Nagy György és Kovács József atya, a civilszervezetek képviseletében Baumgartner Gábor és Patyi Csaba. A szép számú ünneplő közönség főhajtással, koszorúkkal, virágcsokrokkal és gyertyagyújtással rótta le kegyeletét. Az idei esztendőben harmadik alkalommal járulhattak az urnákhoz a választásra jogosult polgárok. Tavasszal a magyar parlamenti, májusban az Európai Uniós képviselői választásokra került sor, majd október 12 én a települési önkormányzatok és polgármesterek választása történt meg. Bögöte község lakossága polgármesternek ismét Patyi Elemért választotta. A képviselőtestület tagjai lettek: Baumgartner Gábor, Kardos János, Szabó Tiborné és Teke Jenőné. A képviselőtestület a polgármester javaslatára Teke Jenőnét választotta alpolgármesternek. A polgármester programja vállalkozónak a helyi viszonyokat, lehetőségeket, az itt élő emberek gondjait és problémáit. Az is elvárható talán, hogy egy ilyen kicsi faluban ismerjük(!) az embereket!!! Hiszem azt, hogy ez is egy szakma, aminek alapjai kellő gyakorlattal vagy tanulással elsajátíthatók, csupán tisztességes szándék kell, hogy vezesse a feladatra pályázókat. Az én fejemben nem kering számtalan ötlet, hisz egy település, egy lakóközösség élete, sorsa az nem ötletelés kérdése. Nekem mindig is terveim(!) voltak, amelyeket a képviselőtestülettel és a lakossággal közösen formáltunk megvalósítható programmá! Ebben a közösségben mindenki tudja, hogy a jövő évtől induló tervezési időszakban egy fillér központi forrás sem lesz Magyarországon, hisz ezeket a pénzeket - beleértve a gazdaságfejlesztést is(!) - a megyék (közgyűlés) és a kistérségek szintjén osztják majd el! Természetesen mindent elkövetek azért, hogy tisztességes pályázati eszközökkel Bögöte község és az itt működő és letelepedni szándékozó környezetbarát(!) vállalkozások ezeken a pályázatokon sikeresen szerepeljenek. A polgármesteri programom főbb elemei az alábbiak: 1./ A település biztonságos, gazdaságos üzemeltetése működtetése: Nem egyszerű dolog ez, hisz a feladat-finanszírozott költségvetés a szükségesnél jóval alacsonyabb forrásokat biztosít, mint amennyibe a működés kerül. Például a temető és közterületek, közös hivatal fenntartása csak akkor lehetséges, ha a helyi bevételek növekednek. 2./ Belterületi utak, járdák felújítása: Ez átfogóan csak akkor sikerülhet, ha lesznek pályázatok! Az utak, járdák javítása, felújítása saját erőből kisebb mértékben lehetséges! A kritikus helyekre, pl.: Kossuth utca, soron kívül kell megoldást találni! Érvényt kell szerezni ezekben az utcákban a forgalomkorlátozási rendeletünknek, mert másképpen a rövid időn

3 BÖGÖTEI NAPLÓ 3 belül bekövetkező állagromlást képtelenek leszünk megakadályozni. 3./ A Szabadság utca fásítása, növényekkel való telepítése: Ismert, hogy a csapadékcsatorna építése és a fák elöregedése miatt a Szabadság utcában ki kellett vágni a fákat, cserjéket. Természetesen indokolt az újratelepítés, amely a források szűkössége miatt évente szakaszonként is elképzelhető. A nagy átmérőjű csatornahálózat és a villanyvezeték miatt csak kisebb gyökérzetet és koronát nevelő fákat, cserjéket és virágokat lehet telepíteni. 4./ Tovább kell javítanunk a közvilágítás minőségét, és növelni kell a lámpatestek mennyiségét: Elsősorban közbiztonsági okok miatt szükséges a közvilágítás folyamatos fejlesztése, korszerűsítése. E tekintetben több megoldás is lehetséges; vannak programok, amelyek például a LED technikát támogatják. A település központi részén már korábban elkezdtük a légvezetékek föld alá tételét, amelyet folytatni kell. Betonoszlopok helyett kandeláberes rendszer kiépítése indokolt! A korábban tervezett 8-as főút-bögöte tábla közötti kerékpárút megvalósulása érdekében terveznünk kell ennek a szakasznak a közvilágítással való ellátását. Ezt indokolja a tanulók és ingázó dolgozók élet - és balesetvédelme, hisz nagyon sokan a 8-as főút melletti buszmegállót kénytelenek igénybe venni. 5./ Gyalogos-és kerékpárút építése: Kész engedélyes tervünk van a 8-as főút és a Bögöte belterületi határa közötti gyalogos-és kerékpárút megvalósítására, ezért - megfelelő pályázat esetén - ezt a szakaszt ki kell építeni. 6./ Kamerahálózat: A település közbiztonságának javítása érdekében meg kell teremteni a feltételeket egy biztonsági kamerahálózat kiépítéséhez. Tárgyalásokat folytattam a rendőrséggel annak érdekében, hogy megfelelő minőségű és szakszerűen ellenőrzött rendszer jöjjön létre. Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, akár a szakaszonkénti megvalósítás is elképzelhető! 7./ Személyi segélyhívó rendszer megvalósítása: Az időskorúak, betegek, egyedül élők részére ezt a szolgáltatást biztosítani kell. E tekintetben kistérségi összefogás is várható. 8./ Orvosi rendelő akadálymentesítése, korszerűsítése: Számtalan alkalommal próbálkoztunk pályázni e problémának a megoldására. Minden esetben olyan kevés forrást biztosítottak a pályázók részére, hogy csak nagyon kevés önkormányzat tudott nyerni. Reméljük, a jövőben sikeresebbek leszünk e tekintetben is. Meg kell oldani az orvosi rendelő fűtésének korszerűsítését, az épület hőszigetelését. A felszabaduló gyógyszertár helyén várótermet és az előírások miatt öltözőt kell kialakítanunk. Az utcán parkolósávot szükséges kiépíteni. 9./ Temető fenntartása, üzemeltetése, korszerűsítése: Komoly terhet jelent számunkra a temető fenntartása. A feladatra biztosított állami forrás töredéke annak, ami ehhez szükséges. Ennek ellenére meg kell teremteni az urnás temetkezés alternatív feltételeit. A temető bővítéséhez sikerült területet szereznünk, amelynek rendezését, parkosítását el kell végeznünk. A ravatalozó előtti bejáratot tovább térkövezzük, és a gépjárművel való közlekedést véglegesen meg kell szüntetni. Az indokolt bejárást a műszaki kapun keresztül biztosítjuk. A síremlékek építéséhez, renoválásához ellenőrzött módon kell áramot szolgáltatnunk! Meg kell követelni, hogy a vállalkozó vagy a megbízó az építési törmeléket, sittet a településről elvigye! A község területén engedélyezett lerakóhely nincs! 10./ A művelődési ház mellé kiépített rendezvénytér és szabadtéri színpad lefedése: Erre korábban már készült program, illetve tanulmányterv. Célszerű ezt az elképzelést valamelyik civil szervezetünkkel megvalósítatni, illetve - Bögötei Universal Kft, Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft - általuk megpályázni, hisz ebben az esetben 100% Európai Uniós forrást lehet rá szerezni. 11./ A főtér bolt és italbolt melletti részén személykocsi parkolót, járdát kell építenünk: Szintén tervezett volt ennek a beruházásnak a megvalósítása, hisz a falu centrumában nincs megfelelő parkolóhely. Az út mentén történő parkolás balesetveszélyes! 12./ Játszótér felújítása: Sajnos az évek során a játszóterünk a folyamatos karbantartás mellett is tönkrement. Addig, amíg pályázati lehetőségünk nem lesz egy új játszótérre, gondoskodnunk kell a renoválásáról, illetve a javíthatatlan elemek elbontásáról. Szerencsére ezt a hiányt pótolja, az IKSZT udvarán lévő kisebb játszótér. 13./ Helytörténeti gyűjtemény létrehozása: Egy modern településtől, a falu vezetőitől elvárható, hogy ne csak előre tekintsen, hanem ügyeljen arra is, hogy múlt értékei ne menjenek veszendőbe, a felnövekvő nemzedék ismerje meg ősei hagyományait, szokásait! Hiszem, hogy még nem késő létrehozni egy olyan helytörténeti gyűjteményt, amely ezt élethűen, hitelesen bemutatja. Az elmúlt évben már felvettem a kapcsolatot a Vas megyei Múzeumok Igazgatóságával, és ígéretet kaptam arra, hogy ezt a törekvésünket minden téren támogatják. 14./ Vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés: A települési önkormányzatok lehetőségei a közvetlen munkahelyteremtés területén nagyon korlátozottak! Ennek döntően törvényi - és pénzügyi akadályai vannak. Éppen ezért elsősorban arra vállalkozhatunk, hogy a munkahelyteremtés lehetőségének feltételeit teremtsük meg a vállalkozások számára. Nem korlátlanul és nem minden áron! Azért dolgoztunk 24 éven keresztül, hogy minden közmű (szennyvízcsatorna, gáz, telefon..) rendelkezésére álljon a befektetők számára. Önkormányzatunk is rendelkezik beruházási célra tartalékolt területekkel, ingatlanokkal. Továbbra sem támogatom a nem környezetbarát, öncélú fejlesztéseket, mert ezek térnyerése a község jövőjét veszélyeztetik! 15./ A hagyományokkal rendelkező és hagyományokat teremtő rendezvények: Büszkeséggel mondhatjuk, hogy a község fejlesztése érdekében tett lépéseink számtalan vonatkozásban a közművelődés és a kulturált szórakozás céljait is szolgálták. Tudatosan törekedtem arra az elmúlt évtizedekben, hogy ez így legyen. A tárgyi feltételek megteremtését a rendezvények sokasága követte és követi. Azon leszek, hogy ez a jövőben is így legyen! Záró gondolat: Minden program annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle! Az elkövetkezendő öt éves időszakot azért vállaltam, mert ezeket a célkitűzéseket képviselőtársaimmal, a lakossággal, a lakosság érdekében meg akarom valósítani! Hiszem azt, hogy ennél többre leszünk képesek, ha az ország anyagi helyzete javul, és a befetetők bizalma növekedni fog! Patyi Elemér polgármester Anyakönyvi hírek Születés: Kiss Gábor Krisztián és Szabó Barbara fia Gergő Horváth Attila és Varga Erika fia Patrik Péter Halálozás: Varga Márton, Hideg Istvánné, Szabó Gyula

4 4 BÖGÖTEI NAPLÓ ÖSSZEFOGÁS EGY NEMES CÉLÉRT! május 1-én került megrendezésre egy egész napos lovas program Vépen! A vasi lovasok jótékonysági majálist szerveztek a szombathelyi Markusovszky Kórház Gyermekgyógyászati Onkohaematológiai Osztálya javára. A rendezvény bevételét nemes célra ajánlották fel! Az osztály részére megfigyelő monitort vásároltak, amely intenzíven tudja figyelni a légzést, vérnyomást és EKG-t is tud csinálni. Ennek az egész rendezvénynek a megálmodója Görög Richárd és Rába András volt. Nem titok, hogy a családjukban, a kislányukat majdnem egy évig kórházban kezelték. A szervezők közül Richárd többek között elmondta: Azt tapasztaltuk, hogy égetően szükség van a jó és megbízható műszerekre, és ez ösztönzött bennünket, hogy össze fogjunk és gyűjtsünk arra, amire a legnagyobb szüksége lehet a kórháznak. Sajnos rengeteg gyerek szorul intenzív megfigyelésre! Megkeresésünkre Bögöte Község Önkormányzata és sok helyi vállalkozó és magánszemély, pénzzel, munkával, tombolatárggyal vagy plakát készítés felajánlásával támogatta az ötletet. A vépi lovas-iskolát választottuk helyszínül. Biztos sok ember fejében motoszkál a kérdés, hogy miért pont a lovas iskolában? Talán csak azért, mert a gyerekek imádják a lovakat. Sok beteg kisgyerek szobájában megtalálható a ló, mintha erőt adna nekik a gyógyuláshoz. Nagyon sok munka és szervezés után, eljött a várva várt pillanat. Még a nap is szebben ragyogott, segíteni akarva ezzel a rendezvény sikeres lebonyolítását. Korán reggel már nagy volt a készülődés, sátor állítás, padok elhelyezése, amelyet a bögötei Önkormányzat bocsátott rendelkezésünkre. Minden feltétel adott volt a főzéshez és a büféhez. Kilenc órakor gyermekügyességi versenynyel indult a program. A kicsik tudták, hogy most nem csak díjakért lovagolnak, hanem kispajtásaikért is. Közben a kórházpedagógusok és a bögötei asszonyok kreatív munkájukkal hívták az éppen nem lovagoló gyerekeket egy kis mókára, bütykölésre. A szomszéd sátorban palacsinta sült. Egy órakor ünnepélyes megnyitó következett, amelyen közel kétezer ember vett részt. A köszöntőt V. Németh Zsolt, Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár mondta. Többek között arról beszélt, hogy a lovak segítenek megérteni, hogy mi a gondoskodás, a hűség, a kitartás, és a küzdeni tudás. Nem véletlen, hogy a lovas-terápia is nagyon sikeres a kis betegeknél. Az államtitkár egy idézettel zárta beszédét; A bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, emberré a ló. Ezt követően Dr. Bárdi Edit PhD. gyermek onkohaematológus szólalt fel. Elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy ennyi jó szándékú ember van. Beszélt egy kicsit a kórházi életről is, amit a közönség csendben és könnyeivel küszködve hallgatott. Közben elkészült a marhagulyás csülökkel, amit egy mester szakács érdeme volt. A program további részében díjugrató, díjlovas és paralovas bemutató következett. Utána érkezett pályára Varga István, aki ördöglovasként az asztalon és padon fekvő embereket ugratta keresztül. A gyerekek ingyen használhatták az ugráló várat és kipróbálhatták, hogy milyen lovon ülni. Az adománysátornál az adományok nagyon szépen és biztatóan gyűltek. A fogathajtó bemutató végére, már biztosan tudtuk, hogy elértük a kitűzött célt. A napot tombolasorsolás zárta, a végén nagy örömmel tudtuk bejelenteni, hogy összegyűlt a pénz, összesen: Ft! A bejelentést nagy tapsvihar és ujjongás kísérte. A mi családunknak ez a nap még tartogatott egy jó hírt. Közölte velünk Dr. Bárdi Edit PhD, hogy Adrienn 18 hónap után, közösségbe mehet. A megfigyelő monitort és egy speciális mérleget jelenleg a Gyermek Intenzív Osztályon használják; leukémiás, daganatos és más betegségben szenvedő gyerekek megfigyelésére, napi rendszerességgel. A maradék pénzből pedig az onkológiai gyermeknapot támogattuk, hogy a kórházon kívül is együtt tudjanak tölteni egy szép napot a gyermekek a szülőkkel és a barátokkal. Köszönjük mindenkinek, akik önzetlenül támogattak bennünket abban, hogy ezt a célt meg tudtuk valósítani. Ezzel a beteg gyerekek biztonságos megfigyelését segítették elő. Böjte Csaba ferences szerzetes szavaiból idézve: Aki nem hisz abban, hogy menynyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé. A vépi lovas majális kitűnő példa volt erre. A bögötei emberek is összefogtak ezért a célért! Büszkék lehetünk a kicsi falunkra!

5 BÖGÖTEI NAPLÓ 5 FELÚJÍTOTTÁK A SZENNYVÍZTELEPET MEGÚJULT A JÓKAI UTCA Régóta húzódó problémát oldottunk meg az ősz folyamán. Az összes belterületi útjaink közül a legrosszabb állapotban a Kossuth és a Jókai utca volt. Sajnos az elmúlt években egyetlen pályázati kiírás sem támogatta a települések tulajdonában lévő belterületi és külterületi utak felújítását. Ennek ellenére megoldást kellett találnunk a legrosszabb állapotban lévő szakasz rendbetételére. A Jókai utca felső része Utoljára nyolc évvel ezelőtt újították fel az immár két évtizede(!) működő szennyvíztelepet! A Bögöte község tulajdonában lévő tisztítómű és szennyvízhálózat üzemeltetését a VASIVÍZ Zrt. végzi, de a felújításokban, nagyobb rekonstrukciókban a törvényi előírások miatt a településnek is részt kell vállalni. Ez év tavaszán a befúvórendszer cseréjére került sor. Ennek a költségét az elkülönítetten kezelt a Zrt által fizetett! használati díjból tudtuk biztosítani. Reméljük, a szakszerű üzemeltetésnek köszönhetően az elkövetkezendő években nagyobb beruházást nem kell végrehajtanunk. Annál is inkább mivel a telep terhelése várhatóan két év múlva csökken, hisz Vashosszúfalú szennyvízét a megkötött és érvényben lévő szerződéseknek megfelelően már csak két évig vagyunk kötelesek fogadni. A szomszédos települést segítve nyolc évvel ezelőtt azért fogadtuk el a rácsatlakozását, mert akkor csak úgy tudtak pályázni a községi hálózat megvalósítására, ha meglévő tisztító műtárgyra csatlakoznak. Akkor tíz évre vállaltuk az együttműködést, amely 2016-ban lejár! Ennek megfelelően kötöttünk üzemeltetési megállapodást a VASIVÍZ Zrt-vel is. A lecsatlakozás előkészítésére már korábban felhívtuk az üzemeltető és az érintett önkormányzat figyelmét! A fentiekből is látszik, hogy milyen nagy értéket teremtett ben a település, hisz akkor 50%-os támogatás mellett önkormányzati és lakossági hitelekkel oldottuk meg a biztonságos szenny víz azért is érzékeny pont a helyi közlekedésben, hisz a temetőhöz és a templomhoz is ez az út vezet. Nagy anyagi erőfeszítések árán megtörtént a felújítás! Most már csak abban kell bíznunk, hogy a mezőgazdasági vállalkozók betartva az ezen szakaszt védő tiltásokat más útvonalat választanak, és nehéz gépeikkel nem terhelik a gyenge alapokkal rendelkező belterületi útjainkat. elvezetést és tisztítást. Főleg, ha azt figyelembe vesszük, hogy Vas megye 216 településéből még 92-ben most sincs szennyvízrendszer! Patyi Elemér polgármester Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje december 1-je után: Okmányirodai Osztály Járási Törzshivatal és Hatósági Osztály (Sárvári Okmányiroda) Hétfő: 7:00-17:00 8:00-12:00,13:00-16:00 Kedd: 8:00-16:00 8:00-12:00,13:00-16:00 Szerda: 8:00-16:00 8:00-12:00,13:00-16:00 Csütörtök: 8:00-18:00 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8:00-14:00 8:00-12: Sárvár, Várkerület KÖZMEG- HALLGATÁS Önkormányzatunk november 27- én (csütörtök) órától közmeghallgatást tartott, amelyről a település lakosságát szórólapon és hirdetményeken értesítettük. A megjelentek előtt bemutatkozott az új képviselőtestület, és a polgármester ismertette a évre szóló programját. A jelenlévők - többek között - azt kérték, hogy vizsgálja meg az önkormányzat az egészségügyi alapellátás helyzetét. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a társult önkormányzatokkal - Hosszúpereszteg, Csehimindszent közösen, mielőbb napirendre tűzik a szolgáltatás működésének tapasztalatait. Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy ha bárkinek észrevétele van az egészségügyi alapellátással - háziorvosi szolgáltatással kapcsolatban, az írásban vagy szóban jelezze az önkormányzatnak!

6 6 BÖGÖTEI NAPLÓ ÚJ VEZETŐ VAN A BÖGÖTE FEJLESZTÉSÉÉRT NONPROFIT KFT ÉLÉN Bögöte Község Önkormányzata november 27-én tartott ülésén a korábbi egyeztetésnek megfelelően úgy döntött, hogy Németh Tibornét felmentette a Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségéből. Megköszönjük Németh Tiborné elmúlt években kifejtett munkáját, aki tevékenységével elévülhetetlen érdemeket szerzett az IKSZT létrejöttében, és más fontos program lebonyolításában. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy családi és munkahelyi okok miatt reméljük átmenetileg lakóhelyileg távol került Bögötétől. Ez azt is jelentette, hogy érhető módon a Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft irányításában nem tudott részt venni. Tekintettel arra, hogy az Kft által működtetett IKSZT szinte naponta (!) ad pénzügyi, számviteli feladatot, ezért a képviselőtestület kénytelen volt ezt a döntést meghozni. A képviselőtestület új ügyvezetőnek Végh-Bodó Adriennt nevezte ki. A Kft felügyelő bizottságában is változás történt, hisz Dr. Csoma Sándorné nem indult képviselőnek, így helyette Kardos János lett a felügyelőbizottság tagja. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy sem az ügyvezetői tisztség, sem a felügyelő bizottsági tagság nem jár tiszteletdíjjal, honoráriummal. INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR PROGRAMJAIBÓL BAGOLYTÚRA BÁTORSÁGPRÓBA Harmadik bagolytúránkon vehettünk részt szeptemberben a főszervező, Patyi Csaba vezetésével az 587 cm törzs-körméretű kocsánytalan tölgyhöz is ellátogatva, hogy Nádler Herbert korába visszatérvén a kézi fafűrészelést is kipróbálhassuk. A túra során szokásos szemétgyűjtést is végeztünk az erdőben, majd a sportpályán pár km gyalogtúra után levezetésként kakast és tyúkot kergethettek - no nem a vasárnapi levesbe valót - a vállalkozó szelleműek. Fémdetektorok segítségével igazi kincsekre is bukkantunk, amiért értékes pontokat

7 BÖGÖTEI NAPLÓ 7 Bátorságpróba, bagolytúra a Tölgyfánál adtak a szervezők. Az István-hegyi kilátó melletti íjászatnál - bár nem is volt könnyű feladat a céltáblát eltalálni -, már csak az üstben főtt gulyásról ábrándoztunk. A gyerekek legnagyobb örömére a megérdemelt vacsorát követően újabb bátorságpróba következett: a felújítás alatt álló templomunkat kellett meglátogatni, hogy az ott található írásos emlékeket a templomkert sarkánál várakozó Bögötei Szellemnek átadhassák. A jutalmakat és az étkezés költségeit a gyermekeknek felajánlott támogatásokból finanszíroztuk, amit itt is megköszönünk! SZÜRETI FESZTIVÁL A korai zenés ébresztő után, amiben Pál Tamás és Baumgartner Ádám elég hangosan adta a lakosság tudtára, hogy aznap elkezdődhetnek a szüreti munkálatok, és este elvárnak mindenkit a mulatságba, készülődött a település apraja-nagyja. Hagyományos rendezvényünk a szüreti fesztivál és mulatság, ahol újabb bizonyítéka volt a már-már fokozhatatlan ötletességnek, hiszen a képek láttán elmondhatjuk, hogy minden évben a résztvevők újabb jelmezeikkel örvendeztetik meg a bögötei polgárokat. A kisbírót népviseletbe öltözött lányok, a hosszúperesztegi lovasok és a különböző maskarába bújt felvonulók követték, menet közben kínálva a jófajta bögötei pálinkát, pogácsát. A Főtéren felállított szőlőprésből ugyan kevés mustot sikerült kipréselni, mégis az első korty szőlőlé íze felejthetetlen, a kisbíró, Bo-

8 8 BÖGÖTEI NAPLÓ gáth Károly szavait idézve. Azt követően a tréfás versengésben résztevő csapattagok mérhették össze tudásukat; fiatalok és régebb óta fiatalok együtt versenyeztek a csirke lábasba dobásában, székgyorsulásban, halászatban és egyéb falusi praktikákban. A szüreti mulatság az IKSZT udvarán feldíszített sátor alatt egész hajnalig nyújtott igazi hétvégi kikapcsolódást a vendégek számára. Szüreti fesztiválon székgyorsulási vetélkedő Szüreti fesztivál kisbírója, Bogáth Károly

9 BÖGÖTEI NAPLÓ 9 ESSZENCIÁLIS OLAJOK A MINDENNAPOKBAN Bányi Krisztina tartott előadást a megjelenteknek az IKSZT közösségi termében arról, hogy az esszenciális olajokat a történelem során számos kultúrában használták gyógyító és terápiás előnyeik miatt. Egyes olajok belsőleg, étrend kiegészítőként használva javítják az életerőt és a jó közérzetet. Az esszenciális olaj emelni tudja a hangulatot, megnyugtatja az érzékeket, és erős érzelmi választ is ki tud váltani. Az olajokat általában illatként, olajpárologtatással, külsőleg a bőrre alkalmazva, vagy belsőleg is használhatjuk, - hangzott el az előadáson. SZENT MIHÁLY NAPI HAGYOMÁNYŐRZŐ RENDEZVÉNYEKRE PÁLYÁZHATTAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK Bögöte Község Önkormányzata sikeresen szerepelt a pályázaton és nyert a program finanszírozásra forrást Itthon vagy - Magyarország, szeretlek programsorozat keretében, így ötletekben gazdag programot tudtunk lebonyolítani. Szent Mihály napja az egész magyar nyelvterületen a gazdasági év nevezetes fordulópontjának számított. A hagyomány szerint ezen a napon hajtják be a legelőről az állatokat a téli szálláshelyre. Időjárásjósló napnak is tartották, mert ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor kellemes meleg ősz várható. Általában e nappal kezdődött a kukoricatörés és egyéb őszi munkák. A hagyományt felelevenítve mi is gyújtottunk pásztortüzet a település főterén, összetartozásunk szimbólumaként.a programok már ebéd után kezdődtek, az időjárás miatt a tervezett Parasztolimpiát a gyerekekkel az IKSZT udvarán bonyolítottuk le, majd a Bögöte című kisfilmet vetítettük az érdeklődőknek. Az esti tűzgyújtásra szép számmal összegyűlt bögöteieket zsíros kenyér és forralt bor várta, hogy baráti beszélgetéssel együtt töltsük az estét. Szent Mihály napi pásztortűzgyújtás OLVASÁS- ÉS KÖNYVTÁR NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMSOROZATOK A sárvári könyvtárban jártak a bögötei felső tagozatos diákok a Detektívsarok című játék nyitórendezvényén. A levelezős játék áprilisáig tartó feladataiban a Bögötei Blinky Bill és a Bögötei Netbaglyok csapat mellett még 35 csoport versengett a térség könyvtáraiban. A rendőrség munkájába is betekintést nyerhettek a ver- Szent Mihály napi pásztortűzgyújtás programja Parasztolimpia Kicsiknek

10 10 BÖGÖTEI NAPLÓ MOMO, a könyvmanó levelezős játék rendezvényén az alsó tagozatos diákok senyzők, az ujjlenyomatokat és a rabosító fotóikat mindenki megkapta. MOMO, a könyvmanó 2014 elnevezésű játékra az alsó tagozatos diákok jelentkezhettek, és látogatták meg a sárvári gyermekkönyvtárban Momot, a könyvmanót, aki vigyáz a mesékre és Meseország lakóira, mert a gonosz koboldok megtámadták ismét a meséket. A bögötei gyermekek jelentkeztek a versenyre, hogy megmentsék Meseország lakóit, és a decemberi zárórendezvényen kiderül, vajon milyen sikerrel. Detektívsarok című játék rendezvényén jártunk Sárváron SZELLEMES JÁRÁS Sokan megfogadták idén is a tanácsot, hogy öltsék magukra a legrémisztőbb jelmezeket, és legyenek szellemesek a lámpás felvonuláson, amit az IKSZT-ben kézműves foglakozás előzött meg. Fekete macskás, boszorkányos hűtőmágneseket készíthettek a résztvevők, az így készült Szellemes járáson jól jött a forró tea

11 BÖGÖTEI NAPLÓ 11 otthoni dekorációt mindenki hazavihette. A sötétedést megvárva indult el a csapat a szokásos szellemes járására, mécsesekkel felszerelkezve. A Vermes és Mészáros család a hagyományokhoz híven édességgel, üdítőitalokkal várta a felvonuló szellemirtókat. Folytatva az utat szülői kísérettel végig a falu utcáin, a templom-dombon a Pencz és Szakály család forró teáját és süteményeit sem hagyhattuk ki. Köszönjük a vendéglátást mindnyájuknak! MÁRTON-NAPI LIBA PARTY A hagyományos novemberi rendezvényünk kézműves foglalkozásán libás ajtódíszek készültek, majd a libatollal való írást is kipróbálhatták a gyerekek. Igazi liba híján vászonból készült libát tömtek a versenyzők, mérlegelve, kinek a libája lett hízottabb. A munka közben megéhezett csapatot Teri néni várta az IKSZT konyhájában finom libazsíros kenyérrel és lilahagymával. A CSOKOLÁDÉKÉSZÍTÉS REJTELMEI Az Ispánkon élő Erős György tartott előadást a csokoládékészítés rejtelmeiről, és kóstolhattuk a kézműves csokoládékat: levendulás, csillagánizzsal ízesített, pisztáciás, tökmagolajos, pálinkás bonbonjait. A csokoládé egészséges, növeli a boldogságérzetet. Mármint az igazi, a mindenféle adalékanyaggal készült csokoládé már nem tesz jót az egészségnek, - tudtuk meg a szakembertől. A csokoládékészítés rejtelmeiről Erős György tartott előadást

12 12 BÖGÖTEI NAPLÓ MEGÉRKEZETT BÖGÖTÉRE A MIKULÁS december 5-én, pénteken az IKSZT közösségi termében mindenki találkozhatott a Mikulással, aki névre szóló ajándékokat is hozott magával. A virgács idén kimaradt a zsákokból, így igazi dicsérő szavakat hallhattak a gyerekek, bár akad még a szorgalommal jövőre is tennivaló. Írta és összeállította: Németh Zsuzsanna IKSZT vezető TERÉZ ANYA GONDOLATAI AZ ÉLETRŐL Gondolkozz el rajta, mikor azt hiszed, csak Téged bánt az Élet... Nézz körül a világban.. láthatod az embereket, akik az utcán élnek Ha azt hiszed, hogy csak neked fáj, mikor kit szeretsz mással látod Nézz meg egy vakot... ki soha nem láthatja meg a napvilágot Ha azt hiszed ver a sors, mikor az emberek rosszat kiabálnak Rád Nézz meg egy süketet, ki soha nem hallhatja az Élet dallamát... Ha azt hiszed Te vagy az egyetlen, akit akadályok veszik körül... Nézd azokat, kik nem tudnak járni.. arcukon mégis mosoly derül Ha azt hiszed rossz helyre születtél, s Téged senki nem szeret Nézz meg egy árvát... ki könnyes szemmel nézi a szüleidet... Ha azt hiszed, hogy nem kapsz időt, hogy begyógyuljanak a sebek Nézd azokat, kik hirtelen hunytak el.. nem ölelhették át szeretteiket Mielőtt panaszkodnál nyisd ki a szemed, rosszabb is lehetne... S rájössz, hogy nem sírva kell eltöltened a napot, hanem nevetve. Köszönd meg, amit a sorstól kaptál... ne háborogj sohasem... Nem tudhatod, mi lesz holnap... Ez vezessen az Életben! Bögötei Napló * Megjelenik negyedévente * Készült 250 példányban * Kiadja: Bögöte Község Önkormányzata Bögöte, Szabadság u. 49. * Telefon: 95/ * * ISSN Felelős kiadó: Patyi Elemér polgármester * Szerkesztés és nyomdai előkészítés: MG Bt Szombathely, Vörösmarty M. u. 34. T./F.: 94/ * Nyomdai munka: VasPrint Kft. Szombathely

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón Szentgrót és Vidéke A nagy hõségben is változatos, tartalmas programokkal rendezték meg július 27-én Zalacsányban az iskola udvarán a település falunapját. Délelõtt szokásos futballtornán mérkõztek meg

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Évről évre nagyobb siker a Fehértó napja

Évről évre nagyobb siker a Fehértó napja Évről évre nagyobb siker a Fehértó napja Fotó: VP Szép kora őszi időjárás közepette rendezte meg a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága Kardoskút Község Önkormányzata közreműködésével a hagyományosan

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

Biciklitúra a megújult alsósztregovai Madách kastélyhoz

Biciklitúra a megújult alsósztregovai Madách kastélyhoz XVII. évfolyam 1. szám I smét egy újabb esztendő fordulót hagytunk hátunk mögött. Az ember mint egy ajtót képzeli maga elé az évek váltását az ünnep fergetegében. Egy ajtó, melyen belépve és azt becsukva

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Kedves Édesanyák, Nagymamák! 2015. április xxiv. évf. IV. szám Kedves Édesanyák, Nagymamák! Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az édesanyákat, akik

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011.

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. Hetény Vezér A Hetényegyházi Városrészi Önkormányzat Lapja Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. december Összefogás a még élhetõbb városrészért Dr. Zombor Gábor Megtiszteltetés számomra,

Részletesebben

Miért fontos a papírgyűjtés?

Miért fontos a papírgyűjtés? Miért fontos a papírgyűjtés? Amit a Természet évmilliárdok alatt létrehozott, azt az Ember rövid idő alatt, szép egyenletesen elteríti a Földön. (Rittenbacher Ödön) Mindennapjaink során rengeteg papírral

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert XXIII. évfolyam 11. szám Meleg, baráti fogadtatásban volt része ez év október 4 7. között annak a négytagú városi küldöttségnek, amely az Erdély-szerte ismert falusi ünnepre, a betakarítást követõ helyi

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri Újságírók a Kneipp-pontnál 4. oldal Kinyílt a tér 6. oldal Háromlábú fesztivál 16. oldal 2015. IV. szám Június BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA A tartalomból: A jó szezon reményében

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Példás, közös ünnep, a várossá

Példás, közös ünnep, a várossá Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 3. szám 2011. február 16. Ingyenes Példás, közös ünnep, a várossá válás 25 éves jubileumán A Püspökladány város szókapcsolatot nap mint nap

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. márciusi Szivárvány. jövő év márciusára előreláthatóan elkészül a szivárvány óvoda felújítása. a város 3.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. márciusi Szivárvány. jövő év márciusára előreláthatóan elkészül a szivárvány óvoda felújítása. a város 3. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban kórház, FejleSztéSek tiba sándor, a Misek nonprofit kft. főigazgatója fejlesztésekben gondolkodik. a város 4. oldal

Részletesebben