KOVÁSZNA MEGYE. MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOVÁSZNA MEGYE. MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVANA KOVÁZNA MEGYE HIVATALO KÖZLÖNYE Anul I, Nr. 6 (Anul XXIV, Nr. 9) I. évfolyam, 6. szám (XXIV. évfolyam, 9. szám) HOTĂRÂRI, DIPOZIŢII ŞI ALTE ACTE HATÁROZATOK, ELNÖKI RENDELKEZÉEK É MÁ ANYAGOK Octombrie október U M A R HOTĂRÂRI ALE CONILIULUI JUDEŢEAN COVANA Nr. Hotărârea Pag. 132 pentru aprobarea premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la evaluarea națională pentru clasele a VIII-a și la examenul de bacalaureat din anul privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Copertină pentru autovehicule de intervenție - fântu Gheorghe 134 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Parcare acoperită pentru autospeciale și copertină pentru autovehicule de intervenție - Târgu ecuiesc 135 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Extindere clădire centrală termică la pitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe 136 privind aprobarea documentației de actualizare a detaliilor tehnice și a noilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții REPARAȚII CAPITALE ȘI EXTINDERE CENTRU DE ZI F. GHEORGHE, TR. GÖDRI FERENC 137 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul privind aprobarea Organigramei şi tatului de funcții ale aparatului de al Consiliului Județean Covasna 139 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna T A R T A L O M KOVÁZNA MEGYE TANÁCÁNAK HATÁROZATAI zám Határozat Oldal 132 a VIII. osztályosok országos felmérőjén és a évi érettségi vizsgán kimagasló eredményt elért diákok díjazásának jóváhagyására 133 Az intervenciós gépkocsik tetőszerkezete - epsiszentgyörgy beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, a megvalósíthatósági tanulmány és a fontosabb műszaki-gazdasági mutatók szakasza jóváhagyására 134 A speciális gépjármű fedett parkolója és az intervenciós gépkocsik tetőszerkezete - Kézdivásárhely beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, a megvalósíthatósági tanulmány és a fontosabb műszaki-gazdasági mutatók szakasza 135 a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei ürgősségi Kórháznál A fűtőközpont épületének kiterjesztése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, a megvalósíthatósági tanulmány és a fontosabb műszaki-gazdasági mutatók szakasza jóváhagyására 136 a sepsiszentgyörgyi, Gödri Ferenc utcában lévő Nappali központ általános javítására és kibővítésére vonatkozó beruházás technikai adataira vonatkozó dokumentációjának frissítésére, valamint az új technikai-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 137 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2015-ös évi költségvetésének kiigazításáról 138 Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról 139 Kovászna Megye Tanácsa képviselőjének Kovászna Megye Tanfelügyelősége konzultatív tanácsába való kinevezésére

2 U M A R HOTĂRÂRI ALE CONILIULUI JUDEŢEAN COVANA Nr. Hotărârea Pag. 140 privind aprobarea Organigramei şi tatului de funcții ale pitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe 141 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 108/2015 privind darea în folosinţă gratuită a unor spații din imobilul situat în municipiul f. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al județului Covasna 142 pentru aprobarea modelului Actului adițional la Contractul de asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna 143 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor ocietatea Gospodărie Comunală.A. f. Gheorghe 144 pentru modificarea Actului constitutiv și a tatutului Asociației Clubul portiv EPI-IC 145 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale 146 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență ocială și Protecția Copilului Covasna ca partener în cadrul proiectului PROGRAMUL CENTRU EDUCAȚIONAL PENTRU COPII DIN FAMILII ÎN DIFICULTATE, inițiat de către Fundația Creștină Diakonia 147 privind aprobarea colaborării judeţului Covasna cu judeţul Harghita în vederea participării în comun la Programul Operațional Regional , Axa prioritară 6 timularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T 148 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 131/2015 privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ la înfiinţarea Asociaţiei Terra iculorum 2021 Egyesület cu scopul de a susține candidatura Municipiului fântu Gheorghe la titlul de Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2021 în România 150 privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Județul Covasna, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor-Unitatea de management al Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți și Comuna Ozun pentru implementarea comună a investiției Realizare racorduri individuale la obiectivul istem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău și Lisnău - Județul Covasna în cadrul Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți T A R T A L O M KOVÁZNA MEGYE TANÁCÁNAK HATÁROZATAI zám Határozat Oldal 140 a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei ürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására 141 Kovászna Megye közvagyonába lévő, epsiszentgyörgy, Gábor Áron utca 1. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2015/108-as számú határozatának visszavonására 142 a Kovászna megyei víz- és szennyvízhálózat modernizálásáról és kibővítéséről szóló projekt támogatási szerződése kiegészítő irata modelljének jóváhagyására 143 egy speciáli felhatalmazás jóváhagyásáról Kovászna megye képviselője részére a epsiszentgyörgyi Közművek Társaság Részvényesei Közgyűlésébe 144 a EPI-IC port Klub Egyesület Alapító Okiratának és Alapszabályzatának a módosítására 145 a személyszállítási program rendszeres, speciális járataira vonatkozó útvonalengedélyek odaítélésének jóváhagyásáról 146 a Kovászna Megyei zociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság partnerként való részvételének jóváhagyására a Diakóniai Keresztény Alapítvány által előterjesztett Oktatási központok nehéz körülmények között élő családokból származó gyerekek számára című pályázatban 147 Kovászna és Hargita megye együttműködésének a jóváhagyására, hogy közösen pályázzanak a Regionális Operatív Program, 6-os Főtengelye keretén belül A regionális közúti elérhetőség fejlesztése a regionális közúti infrastruktúrák rácsatlakozásával a TEN-T (regionális transzeurópai közlekedési) hálózatra 148 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2015-ös évi költségvetésének kiigazításáról 149 Kovászna Megye Tanácsa 2015/131-es számú határozatának visszavonására, mely jóváhagyta a Kovászna Megyei Művelődési Központ részvételét epsiszentgyörgy municípium jelölésének támogatására az Európa Kulturális Fővárosa Romániában 2021-ben cím elérése céljából létrehozandó Terra iculorum 2021 Egyesület alapításában 150 Kovászna Megye, a Környezetvédelmi, Víz- és Erdőgazdálkodási Minisztérium - A nitrát szennyeződés integrált ellenőrzése projekt menedzsment Egysége és Uzon Község közötti Együttműködési Egyezmény megkötése jóváhagyására A nitrát szennyeződés integrált ellenőrzése projekt keretén belül Az egyéni rákapcsolódások megvalósítása a Kovászna megyei Uzon községi, Bikfalva és Lisznyó falusi csatornázási rendszer-létesítményre beruházás közös megvalósítása érdekében

3 HOTĂRÂREA Nr. 132/2015 pentru aprobarea premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la evaluarea națională pentru clasele a VIII-a și la examenul de bacalaureat din anul 2015 Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la evaluarea națională pentru clasele a VIII-a și la examenul de bacalaureat , având în vedere: Raportul de al Direcţiei Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de ; art. 12 alin. (5) și art. 20 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) lit. f şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. (1) e aprobă premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la evaluarea națională pentru clasele a VIII-a și la examenul de bacalaureat din anul 2015, după cum urmează: 1. Premiu în valoare de câte 500 lei pentru primii 5 elevi care au obținut cele mai bune rezultate la examenul de bacalaureat ; 2. Premiu în valoare de câte 500 lei pentru cei doi elevi, care au obținut media finală 10 la evaluarea națională pentru clasele a VIII-a. (2) Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează le Consiliului Judeţean Covasna și Direcţia Economică din cadrul aparatului de al Consiliului Judeţean Covasna. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor Anexă la Hotărârea nr. 132/2015 Tabel cu elevii propuşi pentru premiere pentru rezultate deosebite obţinute la evaluarea naţională pentru clasele a VIII-a şi la examenul de bacalaureat Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Denumirea unitate şcolară Examen 1 APAFI Teodor Şcoala Gimnazială "Mihail adoveanu" Întorsura Buzăului Evaluare naţională 2 VĂRVĂRUC Mara Cristina Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" fântu Gheorghe Evaluare naţională 3 BERCAN Ionuţ Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" fântu Gheorghe Bacalaureat 4 HERMENEAN Corina Viorica Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Întorsura Buzăului Bacalaureat 5 JUHO Attila Liceul Teoretic "zékely Mikó" fântu Gheorghe Bacalaureat 6 BLÁZER Imola Boglárka Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" fântu Gheorghe Bacalaureat 7 IMON Ádám Liceul Teoretic "zékely Mikó" fântu Gheorghe Bacalaureat HOTĂRÂREA Nr. 133/2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie Copertină pentru autovehicule de intervenție - fântu Gheorghe Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Copertină pentru autovehicule de intervenție - fântu Gheorghe, având în vedere: Raportul Direcției Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului, Raportul de al Inspectoratului pentru ituații de Urgență Mihai Viteazul al județului Covasna nr din data de , Rapoartele de avizare ale comisiilor de ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare, văzând Avizul Comisiei tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 8 din , în baza art. 91 alin. (3) lit. f şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, elaborată de Biroul Individual de Arhitectură Şerban Monica, pentru obiectivul de investiție Copertină pentru autovehicule de intervenție - fântu Gheorghe, conform anexei nr. 1. Art.2. e aprobă principalii indicatori tehnico-economici a investiției Copertină pentru autovehicule de intervenție - fântu Gheorghe conform anexei nr. 2. Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Inspectoratul pentru ituații de Urgență Mihai Viteazul al județului Covasna. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 133/2015 a fost comunicată celor interesați. Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 133/2015 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiţie: Copertină pentru autovehicule de intervenție - f. Gheorghe 1. Valoarea totală a investiţiei: lei + TVA din care C + M: lei + TVA 2. Durata de realizare a investiţiei: 12 luni calendaristice 3

4 HOTĂRÂREA Nr. 134/2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie Parcare acoperită pentru autospeciale și copertină pentru autovehicule de intervenție - Târgu ecuiesc Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Parcare acoperită pentru autospeciale și copertină pentru autovehicule de intervenție - Târgu ecuiesc, având în vedere: Raportul Direcției Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului; Raportul de al Inspectoratului pentru ituații de Urgență Mihai Viteazul al județului Covasna nr din data de , Rapoartele de avizare ale comisiilor de ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare, văzând Avizul Comisiei tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 9 din , în baza art. 91 alin. (3) lit. f şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, elaborată de Biroul Individual de Arhitectură Şerban Monica, pentru obiectivul de investiție Parcare acoperită pentru autospeciale și copertină pentru autovehicule de intervenție - Târgu ecuiesc, conform anexei nr. 1. Art.2. e aprobă principalii indicatori tehnico-economici a investiției Copertină pentru autovehicule de intervenție - fântu Gheorghe conform anexei nr. 2. Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Inspectoratul pentru ituații de Urgență Mihai Viteazul al județului Covasna. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 134/2015 a fost comunicată celor interesați. Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 134/2015 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiţie: Parcare acoperită pentru autospeciale - Tg. ecuiesc și Copertină pentru autovehicule de intervenție - Tg. ecuiesc HOTĂRÂREA Nr. 135/2015 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție Extindere clădire centrală termică la pitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Extindere clădire centrală termică la pitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe, având în vedere: Raportul de al Direcției Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului, Raportul de al pitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe nr din , Rapoartele de avizare ale comisiilor de ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare, adresa pitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe nr / înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna nr. 9184/ , văzând Avizul Comisiei tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 11 din , în baza art. 91 alin. (3) lit. f şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, elaborată de I.I. Fekete M. Zoltán, pentru obiectivul de investiție Extindere clădire centrală termică la pitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe, conform anexei nr. 1. Art.2. e aprobă principalii indicatori tehnico-economici a investiției Extindere clădire centrală termică la pitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe conform anexei nr. 2. Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează pitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 135/2015 a fost comunicată celor interesați Valoarea totală a investiţiei: lei + TVA din care C + M: lei + TVA 2. Durata de realizare a investiţiei: 12 luni calendaristice

5 Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 135/2015 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiţie Extindere clădire centrală termică la pitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe 1. Valoarea totală a investiţiei: lei + TVA din care C + M: lei + TVA 2. Durata de realizare a investiţiei: 6 luni calendaristice HOTĂRÂREA Nr. 136/2015 privind aprobarea documentației de actualizare a detaliilor tehnice și a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții REPARAȚII CAPITALE ȘI EXTINDERE CENTRU DE ZI F. GHEORGHE, TR. GÖDRI FERENC Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea documentației de actualizare a detaliilor tehnice și a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții REPARAȚII CAPITALE ȘI EXTINDERE CENTRU DE ZI F. GHEORGHE, TR. GÖDRI FERENC, având în vedere: Raportul de al Direcţiei Generale de Asistenţă ocială şi Protecţia Copilului Covasna, precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției ociale nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protectiei ociale, precum și de decontare a finanțării, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de: Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 176/2012 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie REPARAŢII CAPITALE ŞI EXTINDERE CENTRU DE ZI F. GHEORGHE, TR. GÖDRI FERENC, Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 177/2012 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă ocială şi Protecţia Copilului Covasna cu cererea de solicitare a finanţării unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale finanţate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei ociale, privind imobilul situat în mun. f. Gheorghe, str. Gödri Ferenc, nr. 3, jud. Covasna, văzând Avizul Comisiei tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 10 din , în baza art. 91 alin. (3) lit. f şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă documentația de actualizare a detaliilor tehnice pentru obiectivul de investiții REPARAȚII CAPITALE ȘI EXTINDERE CENTRU DE ZI F. GHEORGHE, TR. GÖDRI FERENC, conform anexei nr. 1. Art.2. e aprobă noii indicatori tehnico-economici ai investiției REPARAȚII CAPITALE ȘI EXTINDERE CENTRU DE ZI F. GHEORGHE, TR. GÖDRI FERENC, conform Devizului general - recalculat, elaborat de Întreprindere Individuală zántó Emese-Judit, prevăzut în anexa nr. 2. Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă ocială şi Protecţia Copilului Covasna. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor Notă: Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 136/2015 a fost comunicată celor interesați. Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 136/2015 Noii Indicatori tehnico-economici ai investiţiei REPARAŢII CAPITALE ŞI EXTINDERE CENTRU DE ZI F. GHEORGHE, TR. GÖDRI FERENC Amplasament: Municipiul f Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 3, jud. Covasna Titularul investiţiei: Direcţia Generală de Asistenţă ocială şi Protecţia Copilului Covasna Beneficiarul investiţiei: Direcţia Generală de Asistenţă ocială şi Protecţia Copilului Covasna Proiectant: zántó Emese Intreprindere Individuală Nr.proiect: 6/ Valoarea totală (inclusiv TVA) 646,104 mii lei din care C+M 538,121 mii lei 2. Durata de realizare a investiţiei: 12 luni 3. Durata de realizare a lucrărilor de C+M- 6 luni 4. Caracteristici tehnice - Regim de înălţime a clădirii existente : +P - Regim de înălţime a clădirii după executarea lucrărilor de intervenţii: +P+M - uprafaţa construită propusă: 213,10 mp - uprafaţă construită desfăşurată propusă: 464,17 mp - Investiţie/construcţie specifică: V i/d= 1,286 mii lei, Vc+m/d= 1,073 mii lei, HOTĂRÂREA Nr. 137/2015 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2015 Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2015, având în vedere: Raportul de al Direcţiei Economice; Rapoartele de avizare ale comisiilor de ale Consiliului Județean Covasna; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (3) lit. a şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2015, conform anexelor nr. 1I, 1/1d, 1/4e, 1/9c, 1/15a, 1/16b, 1/20c, 1/31c, 1/34c, 1/35e, VP 7, VP2f, VP5b, VP7c, INV/7 și P3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează le Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Economică și instituțiile publice interesate. 5

6 f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor 6 Anexa nr. 1I la Hotărârea nr. 137/2015 BUGETUL LOCAL pe anul Rectificare - - mii lei - Nr. Anual din care: Denumirea indicatorilor Cod rând 2015 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 1 TOTAL VENITURI (cod ) , ,54 3 I. VENITURI CURENTE (cod ) ,54 16,54 54 C. VENITURI NEFICALE (cod ) ,54 16,54 66 C2. VANZARI DE BUNURI I ERVICII (cod ) ,54 16,54 94 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,54 16,54 95 Donatii si sponsorizari ,54 16,54 96 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod ) , ,00 97 Varsaminte din sectiunea de functionare , , IV. UBVENTII (cod 00.18) , , UBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod ) , ,00 ubventii de la bugetul de stat (cod la la la la , , la ) 159 ubventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole ,00 80, Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala , , TOTAL CHELTUIELI (cod ) , ,54 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 3.769, ,54 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) , ,46 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) , ,46 5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERONAL (cod ) 10-80,00-80,00 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00-80,00 7 alarii de baza ,00-80,00 38 TITLUL II BUNURI I ERVICII (cod la la la ) , ,96 39 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 20,00 43 Apa, canal si salubritate ,00 20,00 50 Reparatii curente ,00-212,00 51 Hrana (cod ) ,00-27,00 52 Hrana pentru oameni ,00-27,00 54 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 5,00 55 Medicamente ,00 5,00 59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00-9,00 62 Alte obiecte de inventar ,00-9,00 63 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 2,00 64 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 2,00 86 Alte cheltuieli (cod la ) , ,96 94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , , TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) ,50-559, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,50-559, TITLUL VI TRANFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51F 80,00 80,00 Transferuri curente (cod ) ,00 80, Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole ,00 80, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 9.743, , TITLUL VI TRANFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51D 421,00 421, Transferuri de capital (cod la la ) ,00 421, Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii ,00 421, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) , , TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) , , Active fixe (cod ) , , Constructii , , Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 12, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ,00 3, Alte active fixe ,00 146, Partea I-a ERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,50-639, Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,00-80,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) -80,00-80,00 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) -80,00-80,00 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) 01-80,00-80,00 5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERONAL (cod ) 10-80,00-80,00 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00-80,00 7 alarii de baza ,00-80, Autoritati executive si legislative (cod ) ,00-80, Autoritati executive ,00-80, Alte servicii publice generale (cod ) ,50-559,50 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) -559,50-559,50 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) -559,50-559,50 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) ,50-559, TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) ,50-559, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,50-559, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,50-559,50 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) -221,00-221,00 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) ,00-221,00 38 TITLUL II BUNURI I ERVICII (cod la la la ) ,00-221,00 50 Reparatii curente ,00-212,00

7 Nr. Anual din care: Denumirea indicatorilor Cod rând 2015 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00-9,00 62 Alte obiecte de inventar ,00-9, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 221,00 221, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00 221, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,00 221, Active fixe (cod ) ,00 221, Constructii ,00 225, Masini, echipamente si mijloace de transport ,00-4, Partea a III-a CHELTUIELI OCIAL-CULTURALE (cod ) ,04 656, Invatamant (cod ) ,50 3,50 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 3,50 3,50 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) 3,50 3,50 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) 01 3,50 3,50 38 TITLUL II BUNURI I ERVICII (cod la la la ) 20 3,50 3,50 86 Alte cheltuieli (cod la ) ,50 3,50 94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,50 3, Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului ,50 3, anatate (cod ) ,00 421,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 421,00 421, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 421,00 421, TITLUL VI TRANFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51D 421,00 421, Transferuri de capital (cod la la ) ,00 421, Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii ,00 421, ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) ,00 421, pitale generale ,00 421, Cultura, recreere si religie (cod ) ,00 165,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 165,00 165, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 165,00 165, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00 165, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,00 165, Active fixe (cod ) ,00 165, Alte active fixe ,00 165,00 ervicii culturale (cod ) ,00 165, Muzee ,00 165,00 Asigurari si asistenta sociala (cod ) ,54 66,54 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 66,54 66,54 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) 16,54 16,54 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) 01 16,54 16,54 38 TITLUL II BUNURI I ERVICII (cod la la la ) 20 16,54 16,54 39 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 20,00 43 Apa, canal si salubritate ,00 20,00 51 Hrana (cod ) ,00-27,00 52 Hrana pentru oameni ,00-27,00 54 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) ,00 5,00 55 Medicamente ,00 5,00 63 Deplasari, detasari, transferari (cod ) ,00 2,00 64 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 2,00 86 Alte cheltuieli (cod la ) ,54 16,54 94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,54 16, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 50,00 50, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 50,00 50, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) 71 50,00 50, Active fixe (cod ) ,00 50, Constructii ,00 50, Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 16, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ,00 3, Alte active fixe ,00-19, Asistenta sociala pentru familie si copii ,54 66, Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod ) , , Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod ) ,00 80,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 80,00 80,00 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) 80,00 80,00 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) 01 80,00 80, TITLUL VI TRANFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51F 80,00 80,00 Transferuri curente (cod ) ,00 80, Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole ,00 80, Agricultura (cod ) ,00 80, Camere agricole ,00 80, Transporturi (cod ) , ,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 3.673, ,00 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) , ,00 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) , ,00 38 TITLUL II BUNURI I ERVICII (cod la la la ) , ,00 86 Alte cheltuieli (cod la ) , ,00 94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , , ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 8.886, , CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) , , TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) , , Active fixe (cod ) , , Constructii , , Transport rutier (cod ) , , Drumuri si poduri , , VENITURILE ECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod ) - TOTAL 00.01F , , I. VENITURI CURENTE (cod ) , , C. VENITURI NEFICALE (cod ) , , C2. VANZARI DE BUNURI I ERVICII (cod ) , , Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) , ,46 7

8 Nr. Anual din care: Denumirea indicatorilor Cod rând 2015 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 514 Donatii si sponsorizari ,54 16, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local , , IV. UBVENTII (cod 00.18) ,00 80, UBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod ) ,00 80,00 ubventii de la bugetul de stat (cod la la ) ,00 80, ubventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole ,00 80, CHELTUIELILE ECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod ) 49.02F , , Partea I-a ERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,50-639, Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,00-80, Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,00-80, Din total capitol: ,00-80, Alte servicii publice generale (cod ) ,50-559, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,50-559, Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA I IGURANTA NATIONALA (cod ) ,00-221, Ordine publica si siguranta nationala (cod ) ,00-221, Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) ,00-221, Partea a III-a CHELTUIELI OCIAL-CULTURALE (cod ) ,04 20, Invatamant (cod ) ,50 3, Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului ,50 3,50 Asigurari si asistenta sociala (cod ) ,54 16, Asistenta sociala pentru familie si copii ,54 16, Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod ) , , Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod ) ,00 80, Agricultura (cod ) ,00 80, Camere agricole ,00 80, Transporturi (cod ) , , Transport rutier (cod ) , , Drumuri si poduri , , VENITURILE ECTIUNII DE DEZVOLTARE ( ) - TOTAL 00.01D 9.743, , I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) , , VENITURI NEFICALE (cod 00.14) , , C2. VANZARI DE BUNURI I ERVICII (cod ) , , Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) , , Varsaminte din sectiunea de functionare , , IV. UBVENTII (cod 00.18) , , UBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod 42.02) , ,00 ubventii de la bugetul de stat (cod la ) , , Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala , , CHELTUIELILE ECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod ) , , Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA I IGURANTA NATIONALA (cod ) ,00 221, Ordine publica si siguranta nationala (cod ) ,00 221, Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) ,00 221, Partea a III-a CHELTUIELI OCIAL-CULTURALE (cod ) ,00 636, anatate (cod ) ,00 421, ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) ,00 421, pitale generale ,00 421, Cultura, recreere si religie (cod ) ,00 165,00 ervicii culturale (cod ) ,00 165, Muzee ,00 165,00 Asigurari si asistenta sociala (cod ) ,00 50, Asistenta sociala pentru familie si copii ,00 50, Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod ) , , Transporturi (cod ) , , Transport rutier (cod ) , , Drumuri si poduri , ,00 8 Anexa nr. VP 7 la Hotărârea nr. 137/2015 BUGETUL INTITUTIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL AU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul mii lei - din care: Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Nr. Anual Denumirea indicatorilor Cod rând TOTAL VENITURI (cod ) ,62 559,62 2 I. VENITURI CURENTE (cod ) ,88 46,88 8 C. VENITURI NEFICALE (cod ) ,88 46,88 20 C2. VANZARI DE BUNURI I ERVICII (cod ) ,88 46,88 40 Diverse venituri (cod ) ,88 46,88 42 Alte venituri ,88 46,88 45 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod ) ,88-46,88 46 Varsaminte din sectiunea de functionare ,88 46,88 48 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) ,74 11,74 49 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod ) ,74 11,74 50 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice ,74 11,74 60 IV. UBVENTII (cod 00.18) ,00 501,00 61 UBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod ) ,00 501,00 67 UBVENTII DE LA ALTE ADMINITRATII (cod ) ,00 501,00 70 ubventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii ,00 421,00 71 ubventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole ,00 80,00 TOTAL CHELTUIELI - ECTIUNEA DE FUNCTIONARE + ECTIUNEA DE DEZVOLTARE 138 ( cod ) ,62 559,62 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 559,62 559,62 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) 80,00 80,00

9 Nr. Anual din care: Denumirea indicatorilor Cod rând 2015 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) 01 80,00 80,00 5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERONAL (cod ) 10 80,00 80,00 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 65,00 7 alarii de baza ,00 65,00 31 Contributii (cod la ) ,00 15,00 32 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 10,00 33 Contributii de asigurari de somaj ,00 1,00 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 3,00 37 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 1, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 479,62 479, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,62 479, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,62 479, Active fixe (cod ) ,62 479, Constructii ,00 421, Masini, echipamente si mijloace de transport ,62 58, Partea a III-a CHELTUIELI OCIAL-CULTURALE (cod ) ,62 479, anatate (cod ) ,00 421,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 421,00 421, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 421,00 421, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00 421, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,00 421, Active fixe (cod ) ,00 421, Constructii ,00 421, ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) ,00 421, pitale generale ,00 421, Cultura, recreere si religie (cod ) ,62 58,62 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 58,62 58, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 58,62 58, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) 70 58,62 58, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) 71 58,62 58, Active fixe (cod ) ,62 58, Masini, echipamente si mijloace de transport ,62 58,62 ervicii culturale (cod la cod la cod ) ,62 58, coli populare de arta si meserii ,62 58, Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod ) ,00 80, Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod ) ,00 80,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 80,00 80,00 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) 80,00 80,00 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) 01 80,00 80,00 5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERONAL (cod ) 10 80,00 80,00 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 65,00 7 alarii de baza ,00 65,00 31 Contributii (cod la ) ,00 15,00 32 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 10,00 33 Contributii de asigurari de somaj ,00 1,00 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 3,00 37 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 1, Alte cheltuieli in domeniul agriculturii (cod ) ,00 80, Camere agricole ,00 80, VENITURILE ECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod ) 00.01F 80,00 80, Diverse venituri (cod ) ,88 46, Alte venituri ,88 46, Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,88-46, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ,88-46, IV. UBVENTII (cod 00.18) ,00 80, UBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod ) ,00 80, UBVENTII DE LA ALTE ADMINITRATII (cod ) ,00 80, ubventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole ,00 80, TOTAL CHELTUIELI - ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) ,00 80, Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod ) ,00 80, Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod ) ,00 80, Alte cheltuieli in domeniul agriculturii (cod ) ,00 80, Camere agricole ,00 80, VENITURILE ECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod ) - TOTAL 00.01D 479,62 479, I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) ,88 46, C. VENITURI NEFICALE (cod 00.14) ,88 46, C2. VANZARI DE BUNURI I ERVICII (cod 37.10) ,88 46, Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,88 46, Varsaminte din sectiunea de functionare ,88 46, II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) ,74 11, Venituri din valorificarea unor bunuri (cod ) ,74 11, Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice ,74 11, IV. UBVENTII (cod 00.18) ,00 421, UBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod ) ,00 421, UBVENTII DE LA ALTE ADMINITRATII (cod ) ,00 421, ubventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii ,00 421, TOTAL CHELTUIELI - ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) ,62 479, Partea a III-a CHELTUIELI OCIAL-CULTURALE ( COD ) ,62 479, anatate (cod ) ,00 421, ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod ) ,00 421, pitale generale ,00 421, Cultura, recreere si religie (cod ) ,62 58,62 ervicii culturale (cod la cod la cod ) ,62 58, coli populare de arta si meserii ,62 58,62 9

10 HOTĂRÂREA Nr. 138/2015 privind aprobarea Organigramei şi tatului de funcții ale aparatului de al Consiliului Județean Covasna Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Organigramei și tatului de funcții ale aparatului de al Consiliului Județean Covasna, văzând Raportul Direcției Economice şi rapoartele comisiilor de întocmite în acest sens, având în vedere: referatul Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului nr. 1414/ ; Legea nr. 188/1999 privind tatutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 53/ Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (2) lit. c şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă Organigrama aparatului de al Consiliului Judeţean Covasna, conform anexei nr. 1. Art.2. e aprobă tatul de funcţii al aparatului de al Consiliului Judeţean Covasna, conform anexei nr. 2. Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 05 octombrie Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 143/2014 privind aprobarea Organigramei și tatului de funcții ale aparatului de al Consiliului Județean Covasna, cu modificările ulterioare. Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează le Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de al Consiliului Judeţean Covasna. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 138/2015 Organigrama aparatului de al Consiliului Judeţean Covasna tatul de funcţii al aparatului de al Consiliului Judeţean Covasna Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 138/2015 Nr. crt. 10 tructura Funcția de demnitate publică Funcția publică Funcţia contractuală Gradul Nivelul Clasa de conducere de execuție profesional studiilor de conducere de execuție DEMNITARI 1 preşedinte 2 vicepreşedinte 3 vicepreşedinte ADMINITRATOR PUBLIC 4 ECRETAR AL JUDEŢULUI 5 secretar al judeţului II Compartiment de autoritate tutelară şi probleme sociale 6 consilier I asistent administrator public Gradul/ treapta profesională Nivelul studiilor

11 Nr. crt. tructura Funcția de demnitate publică Funcția publică Funcţia contractuală Gradul Nivelul Clasa de conducere de execuție profesional studiilor de conducere de execuție Gradul/ treapta profesională Nivelul studiilor DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINITRAŢIE PUBLICĂ ȘI DEZVOLTAREA TERITORIULUI 7 director executiv II 8 director executiv adjunct II Compartimentul juridic 9 consilier juridic I superior 10 consilier juridic I superior 11 consilier juridic I principal 12 consilier juridic I principal 13 consilier juridic I asistent 14 consilier juridic I superior Compartimentul administraţie publică 15 consilier I superior 16 consilier I asistent 17 consilier I principal Compartimentul relaţii cu publicul, petiţii 18 consilier I asistent 19 consilier I asistent ecretariatul A.T.O.P. 20 inspector I superior Compartimentul registratură 21 referent IA M 22 referent debutant M Compartimentul de editare a monitorului oficial al judeţului 23 consilier I debutant Biroul investiţii şi patrimoniu 24 şef birou II 25 consilier I superior 26 inspector I principal 27 referent III superior M 28 referent III superior M 29 I 30 I Biroul achiziţii publice 31 şef birou II 32 consilier I superior 33 inspector I principal 34 consilier I superior 35 referent III superior M 36 referent III principal M 37 IA Compartimentul managementul proiectelor 38 consilier I superior Unitatea de implementare a proiectului - istem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna 39 consilier I superior 40 consilier I superior 41 consilier I superior 42 consilier I principal 43* IA 44* IA Unitatea de implementare a proiectului Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munții Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, Tinovul Apa Roșie, Tinovul Apa Lină-Homcsok, Oltul uperior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyoș și Mestecănișul de la Reci 45 consilier I superior 46 consilier I principal 47* debutant 48* II Unitatea de implementare a proiectului - Reabilitarea pitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe 49 consilier I superior Unitatea de implementare a proiectului Model integrat de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural în vederea ocupării forței de muncă în sectorul turistic Compartimentul de implementare a proiectelor 50* IA 51* IA 52* IA 53* IA 54* IA 55* IA DIRECŢIA ECONOMICĂ 56 director executiv II 57 director executiv adjunct II erviciul buget-finanţe-contabilitate 58 şef serviciu II 59 consilier I superior 60 consilier I asistent 61 consilier I principal 62 consilier I superior 63 consilier I principal 64 referent III superior M 65 consilier I superior 66 casier M Compartimentul resurse umane 67 consilier I superior 68 consilier I superior 11

12 Nr. crt. tructura Funcția de demnitate publică Funcția publică Funcţia contractuală Gradul Nivelul Clasa de conducere de execuție profesional studiilor de conducere de execuție 69 consilier I superior 70 consilier I principal Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G. 71 consilier I superior 72 consilier I superior Compartimentul informatic 73 consilier I superior Gradul/ treapta profesională 74 referent de II superior D DIRECŢIA URBANIM ȘI ADMINITRATIV 75 arhitect-şef II Compartimentul urbanism şi G.I.. 76 consilier I superior 77 consilier I superior 78 referent III superior M Compartimentul control urbanism 79 consilier I superior 80 consilier I asistent erviciul administrativ-gospodăresc 81 şef serviciu II 82 I 83 II 84 referent IA M 85 II 86 referent IA M CABINETUL PREŞEDINTELUI 87 director de cabinet 88 consilier 89 consilier 90 consilier ERVICIUL DE ADMINITRARE A DRUMURILOR JUDEȚENE 91 şef serviciu II Compartimentul programare și urmărire lucrări de întreținere 92 IA 93 IA 94 II 95 referent IA D 96 referent IA M 97 referent IA M Formație de lucru 98 muncitor calif. III 99 muncitor calif. II 100 muncitor calif. II 101 muncitor calif. II Conducători auto 102 şofer I 103 şofer I 104 şofer I 105 şofer I COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA ERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, TRANPORT PUBLIC JUDEȚEAN 106 consilier I superior 107 consilier I superior COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE, MA-MEDIA 108 consilier I superior 109 consilier I superior 110 consilier I asistent Centrul de informare Europe Direct 111 consilier I asistent 112 consilier I principal COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERINTITUȚIONALE, MONITORIZARE 113 consilier I principal 114 I COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 115 auditor I principal 116 auditor I asistent PERONAL DE DEERVIRE GENERALĂ 117 muncitor calif. II 118 muncitor calif. II 119 muncitor calif. III 120 îngrijitor 121 îngrijitor 122 îngrijitor 123 îngrijitor Nivelul studiilor * posturi aprobate pe perioada implementării proiectelor, conform pct. 4 din Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare Funcția Număr de posturi Nr. total de demnitari 3 Nr. total de funcții publice 70 Nr. total de funcții publice de conducere 9 Nr. total de funcții publice de execuție 61 Nr. total de funcții contractuale 50 Nr. total de funcții contractuale de conducere 3 Nr. total de funcții contractuale de execuție 47 Nr. total de posturi din cadrul autorității

13 HOTĂRÂREA Nr. 139/2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna Consiliul judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de desemnare a reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, având în vedere: Raportul Direcţiei Economice, Rapoartele de avizare ale comisiilor de ale Consiliului Judeţean Covasna, adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna nr. 6701/ , înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 9260/ , Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MECT nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inpectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. f și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Art.1. e desemnează domnul Ördög-Gyárfás Lajos, consilier la Direcţia Economică din cadrul aparatului de al Consiliului Judeţean Covasna, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 37/2007 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar al judeţului Covasna. Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează reprezentantul desemnat la art. 1 din prezenta hotărâre. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor HOTĂRÂREA Nr. 140/2015 privind aprobarea Organigramei şi tatului de funcții ale pitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Organigramei şi tatului de funcții ale pitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf f. Gheorghe, văzând Raportul Direcției Economice precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de întocmite în acest sens, având în vedere: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului ănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr /2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul Ministerului ănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 83/2010 privind preluarea managementului asistenței medicale a pitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf fântu Gheorghe, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 42/2015 privind aprobarea a structurii organizatorice a pitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf f. Gheorghe, Referatul Managerului pitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf f. Gheorghe nr /3826/ , înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 9144/ , Adresa Managerului pitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf f. Gheorghe nr / , înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 9235/ , în baza art. 91 alin. (2) lit. c şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă Organigrama pitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf f. Gheorghe, conform anexei nr. 1. Art.2. e aprobă tatul de funcţii al pitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf f. Gheorghe, conform anexelor nr. 2 şi 2a. Art.3. Anexele nr. 1, 2 şi 2a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 54/2015 privind aprobarea Organigramei şi tatului de funcții ale pitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf f. Gheorghe. Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează pitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf f. Gheorghe şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de al Consiliului Judeţean Covasna. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor Notă: Anexa nr. 2a la Hotărârea nr. 140/2015 a fost comunicată celor interesați. 13

14 Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 140/2015 ORGANIGRAMA PITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ Dr. FOGOLYÁN KRITÓF" FÂNTU GHEORGHE Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 140/2015 TATUL DE FUNCŢII AL PITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DR. FOGOLYÁN KRITÓF FÂNTU GHEORGHE Nr. Nivelul Gradul profesional/ Număr Funcția crt. studiilor Treapta profesională posturi 1 MANAGER GR.II. 1,0 2 DIRECTOR FINANCIAR-CONT. GR.II. 1,0 3 DIRECTOR INGRIJIRI GR.II. PL 1,0 4 DIRECTOR MEDICAL GR.II. 1,0 5 medic EF ECTIE GR.II. primar 4,0 6 medic EF ECTIE GR.II. specialist 1,0 7 medic EF ECTIE GR.I. primar 9,0 8 medic EF LABORATOR GR.II. primar 1,0 9 medic EF LABORATOR GR.I. primar 2,0 10 medic EF GR.II. primar 2,0 11 medic primar 58,0 12 medic specialist 48,5 13 medic 1,0 14 medic rezident anul I 8,0 15 medic rezident anul II 6,0 16 medic rezident anul III 9,0 17 medic rezident anul IV 9,0 18 medic rezident anul V 2,0 19 farmacist EF GR.II. primar 1,0 20 farmacist primar 1,0 21 farmacist specialist 2,0 22 farmacist 1,0 23 farmacist rezident anul III 1,0 24 biochimist principal 1,0 25 biolog principal 1,0 26 biolog 1,0 27 chimist principal 3,0 28 chimist specialist 1,0 29 psiholog principal 1,0 30 psiholog 5,0 31 psihosociolog 1,0 32 kinetoterapeut principal 1,0 33 kinetoterapeut 1,0 34 asistent medical principal 9,0 35 asistent medical 5,0 36 asistent social 2,0 37 moașa 5,0 38 asistent medical EF principal 2,0 39 asistent medical EF PL principal 17,0 40 asistent medical PL principal 266,0 41 asistent medical PL 76,0 42 asistent medical M principal 4,0 43 asistent farmacist PL 1,0 44 asistent farmacist PL principal 5,0 45 sora medicala M principal 3,0 46 registrator medical M principal 5,0 47 registrator medical M 28,0 48 tehnician M principal 1,0 14

15 Nr. Nivelul Gradul profesional/ Număr Funcția crt. studiilor Treapta profesională posturi 49 infirmieră G 138,5 50 agent dezinfecţie-deratizare-dezinsecţie G 1,0 51 autopsier G 2,0 52 spalator EF G 1,0 53 spalatoreasa G 9,0 54 baies G 1,0 55 brancadier G 25,0 56 ingrijitor curățenie G 80,0 57 EF ERVICIU GR.II 4,0 58 EF ERVICIU GR.I. PL 1,0 59 EF ECHIPA G I 3,0 60 economist IA 1,0 61 economist I 3,0 62 economist II 3,0 63 auditor I 2,0 64 consilier juridic I 1,0 65 consilier juridic II 1,0 66 inginer sistem II 1,0 67 analist programator ajutor M IA 1,0 68 operator calculator M I 2,0 69 operator calculator M II 1,0 70 preot I 2,0 71 preot II 1,5 72 inspector I 1,0 73 referent II 1,0 74 inginer II 1,0 75 subinginer D I 3,0 76 magaziner M I 2,0 77 magaziner G I 1,0 78 merceolog M IA 1,0 79 arhivar M I 1,0 80 casier M I 1,0 81 referent M IA 6,0 82 referent M I 1,0 83 tehnician M II 1,0 84 secretar M I 1,0 85 pompier G I 1,0 86 portar G I 4,0 87 portar G II 1,0 88 funcționar G I 1,0 89 muncitor I 15,0 90 muncitor II 13,0 91 muncitor III 15,0 92 muncitor IV 8,0 93 muncitor necalificat 9,0 TOTAL: 988,5 HOTĂRÂREA Nr. 141/2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 108/2015 privind darea în folosinţă gratuită a unor spații din imobilul situat în municipiul f. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al județului Covasna Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 108/2015 privind darea în folosinţă gratuită a unor spații din imobilul situat în municipiul f. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al județului Covasna, având în vedere: adresa Instituției Prefectului - Județul Covasna nr / , înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna cu nr. 8118/ ; Raportul Direcţiei juridice, administrație publică și dezvoltarea teritoriului; Rapoartele de avizare ale comisiilor de ale Consiliului Judeţean Covasna, în baza art. 91 alin. (1) lit.,,f şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Articol unic. e revocă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 108/2015 privind darea în folosinţă gratuită a unor spații din imobilul situat în municipiul f. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al județului Covasna. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor HOTĂRÂREA Nr. 142/2015 pentru aprobarea modelului Actului adițional la Contractul de asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea modelului Actului adițional la Contract de asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna ; având în vedere: Raportul de al Compartimentului Relații Interinstituționale, Monitorizare; Rapoartele de avizare ale comisiilor de ale Consiliului Judeţean Covasna; Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 45/2012 privind aprobarea modelului Contractul de asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna ; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Contractul de finanţare nr / încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi.c. Gospodăria Comunală.A în calitatea de beneficiar al proiectului,,extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna ; în baza art. 91 alin. (1) lit. f, şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă modelul Actului adițional la Contractul de asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează le Consiliului Judeţean Covasna și 15

16 Compartimentul Relații Interinstituționale, Monitorizare din cadrul aparatului de al Consiliului Județean Covasna. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna ecretar al judeţului Covasna 16 TAMÁ ándor Notă: Anexa la Hotărârea nr. 142/2015 a fost comunicată celor interesați. HOTĂRÂREA Nr. 143/2015 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor ocietatea Gospodărie Comunală.A. f. Gheorghe Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Covasna privind acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor ocietatea Gospodărie Comunală.A. f. Gheorghe, văzând Raportul de al Compartimentului Relații Interinstituționale, Monitorizare precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens; având în vedere: Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată; art. 4. lit. d din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și complerările ulterioare; OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și complerările ulterioare; ținând cont de: adresa Operatorului Regional Județul Covasna Gospodărie Comunală.A nr / , înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 8885/ ; Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 180/2014 privind desemnarea reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a.c. Gospodărie Comunală.A. f. Gheorghe; în baza art. 91 alin. (3) lit. a, şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.1. e mandatează doamna Harkó Emőke Mária, reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a ocietății Gospodărie Comunală.A. f. Gheorghe, să voteze în numele județului Covasna, în cadrul Adunării din data de 02 octombrie 2015, pentru: - aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe semestrul I 2015; - aprobarea situației financiare a ocietății la nivelul lunii iunie, conform anexelor nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează doamna Harkó Emőke Mária, reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a.c. Gospodărie Comunală.A. f. Gheorghe. f. Gheorghe, la 01 octombrie TAMÁ ándor HOTĂRÂREA Nr. 144/2015 pentru modificarea Actului constitutiv și a tatutului Asociației Clubul portiv EPI-IC Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la data de 01 octombrie 2015, analizând expunerea de motive al domnului consilier județean Ambrus József pentru modificarea Actului constitutiv și a tatutului Asociației Clubul portiv EPI-IC, văzând Raportul Direcției Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea Teritoriului precum și Rapoartele de avizare ale Comisiilor de al Consiliului Județean Covasna, având în vedere: art. 33 din O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare, art. 35 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 113/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației Clubul portiv EPI-IC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, art. 16, alin. (3), lit. e) și f) din tatutul Asociației Clubul portiv EPI-IC, Hotărârea nr. 1/ a Consiliului director al Asociaţiei Clubul portiv EPI-IC ; adresa Asociației Clubul portiv EPI-IC, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 7419/ , fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în baza art. 91 alin. (1) lit. f și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Art.1. e aprobă modificarea Actul constitutiv al Asociației Clubul portiv EPI-IC conform proiectului Actului adițional nr. 2 la Actul constitutiv al Asociației Clubul portiv EPI - IC, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. e aprobă modificarea tatutul Asociației Clubul portiv EPI-IC conform proiectului Actului adițional nr. 2 la tatutul Asociației Clubul portiv EPI-IC, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. e împuternicește domnul Ambrus József având funcția de membru în Consiliul Director al Asociației Clubul portiv EPI-IC, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv și tatutului Asociației Clubul portiv EPI-IC la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei fântu Gheorghe. Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor

17 Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 144/2015 ACT ADIŢIONAL nr. 2/2015 la Actul constitutiv al Asociaţiei Clubul portiv EPI-IC Adunarea Generală a Asociaţiei Clubul portiv EPI-IC cu sediul în municipiul fântu Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 1, judeţul Covasna; În conformitate cu Hotărârea nr. 1/ a Consiliului director al Asociaţiei Clubul portiv EPI IC ; luând în considerare: - Hotărârea Consiliului Local al municipiului fântu Gheorghe nr. /2015; - Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. /2015; - Hotărârea.C. Tega.A. fântu Gheorghe nr. /2015. în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 16 alin. (3) lit. e) din tatutul Asociaţiei Clubul portiv EPI-IC, formulează următorul ACT ADIŢIONAL Articol unic. Litera c) al articolului 7 din Actul constitutiv al Asociaţiei Clubul portiv EPI-IC se modifică, după cum urmează: c) cotizaţii anuale care se plătesc în funcţie de procentul de contribuţie la patrimoniul iniţial, după cum urmează: - 50% municipiul fântu Gheorghe; - 49% judeţul Covasna; - 1%.C. TEGA.A. fântu Gheorghe. fântu Gheorghe, la emnăturile membrilor Asociaţiei: 1. Municipiul fântu Gheorghe (emnătura) 2. Judeţul Covasna (emnătura) 3..C. TEGA.A. fântu Gheorghe (emnătura) ACT ADIŢIONAL nr. 2/2015 la tatutul Asociaţiei Clubul portiv EPI IC Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 144/2015 Adunarea Generală a Asociaţiei Clubul portiv EPI IC cu sediul în municipiul fântu Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 1, judeţul Covasna; În conformitate cu Hotărârea nr. 1/ a Consiliului director al Asociaţiei Clubul portiv EPI IC ; luând în considerare: - Hotărârea Consiliului Local al municipiului fântu Gheorghe nr. /2015; - Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. /2015; - Hotărârea.C. Tega.A. fântu Gheorghe nr. /2015. în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 16 alin. (3) lit. e) din tatutul Asociaţiei Clubul portiv EPI IC formulează următorul ACT ADIŢIONAL Articol unic. tatutul Asociaţiei Clubul portiv EPI-IC se modifică, după cum urmează: 1. Articolul 16 alineatul 3 litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f) aprobă cuantumul taxei de înscriere în asociaţie şi a cotizaţiei anuale. Aprobarea cuantumului cotizației anuale se poate face numai după obținerea aprobării exprimate prin hotărâri de către membrii asociați; 2. Articolul 36 alineatul 1 litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c) cotizaţii anuale care se plătesc în funcţie de procentul de contribuţie la patrimoniul iniţial, după cum urmează: - 50% municipiul fântu Gheorghe; - 49% judeţul Covasna - 1%.C. TEGA.A. fântu Gheorghe. fântu Gheorghe, la emnăturile membrilor Asociaţiei: 1. Municipiul fântu Gheorghe (emnătura) 2. Judeţul Covasna (emnătura) 3..C. TEGA.A. fântu Gheorghe (emnătura) HOTĂRÂREA Nr. 145/2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning László-János, privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, văzând Raportul de al Compartimentului monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: art. 17 alin. (1) lit. p din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 lit. h din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de adresele.c. TRAN INTEX.R.L. înregistrate la Consiliul 17

18 Judeţean Covasna sub nr. 8700/ şi 9214/ , în baza art. 91, alin. (1) lit.,,f şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pe perioada valabilităţii contractului încheiat în acest sens, după cum urmează: Nr. crt. 1. Operator de transport rutier.c. TRAN INTEX.R.L. Traseu ZĂBALA - COVANA - RECI TÂRGU ECUIEC - RECI Nr. înm. autovehicul CV-10-MW CV-08-MW Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, transport public judeţean. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor HOTĂRÂREA Nr. 146/2015 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență ocială și Protecția Copilului Covasna ca partener în cadrul proiectului PROGRAMUL CENTRU EDUCAȚIONAL PENTRU COPII DIN FAMILII ÎN DIFICULTATE, inițiat de către Fundația Creștină Diakonia Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență ocială și Protecția Copilului Covasna ca partener în cadrul proiectului PROGRAMUL CENTRU EDUCAȚIONAL PENTRU COPII DIN FAMILII ÎN DIFICULTATE, inițiat de către Fundația Creștină Diakonia, având în vedere: Referatul de al Direcției Generale de Asistență ocială și Protecția Copilului Covasna; Rapoartele de avizare ale comisiilor de întocmite în acest sens; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; în baza art. 91 alin. (1) lit.,,f şi în temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.1. e aprobă participarea Direcției Generale de Asistență ocială și Protecția Copilului Covasna ca partener în cadrul proiectului PROGRAMUL CENTRU EDUCAȚIONAL PENTRU COPII DIN FAMILII ÎN DIFICULTATE, inițiat de către Fundația Creștină Diakonia. Art.2. e aprobă contribuția financiară a Direcției Generale de Asistență ocială și Protecția Copilului Covasna în sumă de lei/an școlar Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează le Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Economică și Direcţia Generală de Asistenţă ocială şi Protecţia Copilului Covasna. f. Gheorghe, la 01 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor HOTĂRÂREA Nr. 147/2015 privind aprobarea colaborării judeţului Covasna cu judeţul Harghita în vederea participării în comun la Programul Operațional Regional , Axa prioritară 6 timularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară la data de 09 octombrie 2015; analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea colaborării judeţului Covasna cu judeţul Harghita în vederea participării în comun la Programul Operațional Regional , Axa prioritară 6 timularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T, având în vedere: Raportul de al Administratorului public; O.G. nr. 43/1947, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, Ghidul olicitantului pentru Programul Operațional Regional , Axa prioritară 6 timularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T, în baza art. 91 alin. (1) lit. b și e, coroborat cu alin. (6) lit. a şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă colaborarea judeţului Covasna cu judeţul Harghita în vederea participării în comun la Programul Operațional Regional , Axa prioritară 6 timularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T. Art.2. Lista drumurilor județene propuse a fi incluse în cadrul programului arătat la art. 1 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Kovács Ödön, administratorul public și erviciul de administrare a drumurilor județene. Bixad, la 09 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor Anexă la Hotărârea nr. 147/2015 Lista drumurilor județene propuse pentru reabilitare prin colaborarea județelor Harghita și Covasna Județul Harghita Județul Covasna Drum județean traseu lungime (km) Drum județean traseu lungime (km) DJ 131 lim. jud. CV/HR - Ocland - ânpaul DJ 133 Orășeni - Daia 42,20 DJ131 Baraolt- Vârghiș- lim. jud. CV/HR 13,50 DJ137A Tăureni - Ulieș - lim. jud. BV) 18

19 HOTĂRÂREA Nr. 148/2015 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2015 Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 09 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2015, având în vedere: Raportul de al Direcţiei Economice; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, în baza art. 91 alin. (3) lit. a şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2015, conform anexelor nr. 1J, 1/1e, 1/4f, 1/17a, 1/21a, 1/29a, 1/31d, 1/35f, VP 8, VP2g, VP3c, VP4a, VP9b și INV/8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. e aprobă rectificarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Județean Covasna și pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean Covasna începând cu drepturile salariale aferente lunii octombrie Art.3. e abrogă anexele nr. P, P1, P2 și P3 cu privire la Nivelul maxim al cheltuielilor de personal și situația posturilor aparatului de al Consiliului Județean Covasna și al instituțiilor din subordine pe anul Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează le Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Economică și instituțiile publice interesate. Bixad, la 09 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor BUGETUL LOCAL pe anul Rectificare - Anexa nr. 1J la Hotărârea nr. 148/ mii lei - din care: Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Nr. Anual Denumirea indicatorilor Cod rând Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod ) ,00-200,00 97 Varsaminte din sectiunea de functionare ,00 200,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 0,00 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) -200,00-200,00 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) ,00-200,00 5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERONAL (cod ) 10-3,00-3,00 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 59,00 7 alarii de baza ,00 105,00 10 poruri pentru conditii de munca ,00-24,00 11 Alte sporuri ,00 42,00 15 Fond pentru posturi ocupate prin cumul ,00 2,00 17 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ,00 1,00 18 Indemnizatii de delegare ,00-49,00 22 Alte drepturi salariale in bani ,00-18,00 31 Contributii (cod la ) ,00-62,00 32 Contributii de asigurari sociale de stat ,00-29,00 33 Contributii de asigurari de somaj ,00-3,00 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00-3,00 35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00-2,00 37 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00-25,00 38 TITLUL II BUNURI I ERVICII (cod la la la ) ,00-367,00 39 Bunuri si servicii (cod la ) ,00-140,00 48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00-140,00 50 Reparatii curente ,00 10,00 51 Hrana (cod ) ,00-247,00 52 Hrana pentru oameni ,00-247,00 59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 10,00 61 Lenjerie si accesorii de pat ,00 10, TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 85,60 85, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,60 85, TITLUL VI TRANFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51F 84,40 84,40 Transferuri curente (cod ) ,40 84, Transferuri catre institutii publice ,40 84, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 200,00 200, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00 200, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,00 200, Active fixe (cod ) ,00 200, Masini, echipamente si mijloace de transport ,00-100, Alte active fixe ,00 300, Partea I-a ERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,40-584, Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,00-670,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) -670,00-670,00 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) -370,00-370,00 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) ,00-370,00 5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERONAL (cod ) ,00-370,00 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00-246,00 7 alarii de baza ,00-155,00 10 poruri pentru conditii de munca ,00-24,00 18 Indemnizatii de delegare ,00-49,00 19

20 Nr. Anual din care: Denumirea indicatorilor Cod rând 2015 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 22 Alte drepturi salariale in bani ,00-18,00 31 Contributii (cod la ) ,00-124,00 32 Contributii de asigurari sociale de stat ,00-74,00 33 Contributii de asigurari de somaj ,00-4,00 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00-18,00 35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00-3,00 37 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00-25, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) -300,00-300, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00-300, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,00-300, Active fixe (cod ) ,00-300, Masini, echipamente si mijloace de transport ,00-100, Alte active fixe ,00-200, Autoritati executive si legislative (cod ) ,00-670, Autoritati executive ,00-670, Alte servicii publice generale (cod ) ,60 85,60 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 85,60 85,60 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) 85,60 85,60 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) 01 85,60 85, TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 85,60 85, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,60 85, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,60 85, Partea a III-a CHELTUIELI OCIAL-CULTURALE (cod ) , , anatate (cod ) , ,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 1.000, , ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) 1.000, , CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) , , TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) , , Active fixe (cod ) , , Alte active fixe , , ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) , , pitale generale , , Cultura, recreere si religie (cod ) ,40 84,40 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 84,40 84,40 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) 84,40 84,40 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) 01 84,40 84, TITLUL VI TRANFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51F 84,40 84,40 Transferuri curente (cod ) ,40 84, Transferuri catre institutii publice ,40 84,40 ervicii culturale (cod ) ,40 84, Institutii publice de spectacole si concerte ,40 84,40 5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERONAL (cod ) ,00 367,00 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 305,00 7 alarii de baza ,00 260,00 11 Alte sporuri ,00 42,00 15 Fond pentru posturi ocupate prin cumul ,00 2,00 17 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ,00 1,00 31 Contributii (cod la ) ,00 62,00 32 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 45,00 33 Contributii de asigurari de somaj ,00 1,00 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 15,00 35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 1,00 38 TITLUL II BUNURI I ERVICII (cod la la la ) ,00-367,00 39 Bunuri si servicii (cod la ) ,00-140,00 48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00-140,00 50 Reparatii curente ,00 10,00 51 Hrana (cod ) ,00-247,00 52 Hrana pentru oameni ,00-247,00 59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,00 10,00 61 Lenjerie si accesorii de pat ,00 10, Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod ) ,00-500, Transporturi (cod ) ,00-500,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) -500,00-500, ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ) -500,00-500, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00-500, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod la 71.03) ,00-500, Active fixe (cod ) ,00-500, Alte active fixe ,00-500, Transport rutier (cod ) ,00-500, Drumuri si poduri ,00-500, VENITURILE ECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod ) - TOTAL 00.01F -200,00-200, I. VENITURI CURENTE (cod ) ,00-200, C. VENITURI NEFICALE (cod ) ,00-200, C2. VANZARI DE BUNURI I ERVICII (cod ) ,00-200, Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,00-200, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ,00-200, CHELTUIELILE ECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod ) 49.02F -200,00-200, Partea I-a ERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,40-284, Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,00-370, Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,00-370, Din total capitol: ,00-370, Alte servicii publice generale (cod ) ,60 85, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,60 85, Partea a III-a CHELTUIELI OCIAL-CULTURALE (cod ) ,40 84, Cultura, recreere si religie (cod ) ,40 84,40 ervicii culturale (cod ) ,40 84, Institutii publice de spectacole si concerte ,40 84,40 20

21 Nr. Anual din care: Denumirea indicatorilor Cod rând 2015 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 722 VENITURILE ECTIUNII DE DEZVOLTARE ( ) - TOTAL 00.01D 200,00 200, I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) ,00 200, VENITURI NEFICALE (cod 00.14) ,00 200, C2. VANZARI DE BUNURI I ERVICII (cod ) ,00 200, Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,00 200, Varsaminte din sectiunea de functionare ,00 200, CHELTUIELILE ECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod ) ,00 200, Partea I-a ERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,00-300, Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,00-300, Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,00-300, Autoritati executive ,00-300, Partea a III-a CHELTUIELI OCIAL-CULTURALE (cod ) , , anatate (cod ) , , ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) , , pitale generale , , Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod ) ,00-500, Transporturi (cod ) ,00-500, Transport rutier (cod ) ,00-500, Drumuri si poduri ,00-500,00 Nr. rând Anexa nr. VP 8 la Hotărârea nr. 148/2015 BUGETUL INTITUTIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL AU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul mii lei - din care: Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Denumirea indicatorilor Cod Anual TOTAL VENITURI (cod ) , ,40 2 I. VENITURI CURENTE (cod ) , ,00 8 C. VENITURI NEFICALE (cod ) , ,00 20 C2. VANZARI DE BUNURI I ERVICII (cod ) , ,00 21 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod la ) , ,00 31 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate , ,00 32 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat ,00 279,00 34 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala ,00 50,00 60 IV. UBVENTII (cod 00.18) ,40 84,40 61 UBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod ) ,40 84,40 67 UBVENTII DE LA ALTE ADMINITRATII (cod ) ,40 84,40 68 ubventii pentru institutii publice ,40 84,40 TOTAL CHELTUIELI - ECTIUNEA DE FUNCTIONARE + ECTIUNEA DE DEZVOLTARE 138 ( cod ) , ,40 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 3.243, ,40 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) 3.243, ,40 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) , ,40 5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERONAL (cod ) , ,00 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) , ,50 7 alarii de baza , ,00 10 poruri pentru conditii de munca ,50-3,50 11 Alte sporuri ,00 350,00 16 Fond aferent platii cu ora ,00 175,00 18 Indemnizatii de delegare ,00 22,00 21 Alocatii pentru locuinte ,00 2,00 31 Contributii (cod la ) , ,50 32 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 841,00 33 Contributii de asigurari de somaj ,50 7,50 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 173,00 35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 5,00 37 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 17,00 38 TITLUL II BUNURI I ERVICII (cod la la la ) ,60-921,60 39 Bunuri si servicii (cod la ) ,00-6,00 49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00-6,00 54 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) , ,00 55 Medicamente , ,00 59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,40 84,40 62 Alte obiecte de inventar ,40 84, PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI I RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 84-21,00-21,00 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI I RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod ) 85-21,00-21, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local ,00-21, Masini, echipamente si mijloace de transport ,80-128, Alte active fixe ,80 128, Partea a III-a CHELTUIELI OCIAL-CULTURALE (cod ) , , anatate (cod ) , ,00 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 3.159, ,00 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) 3.159, ,00 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) , ,00 5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERONAL (cod ) , ,00 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) , ,00 7 alarii de baza , ,00 11 Alte sporuri ,00 350,00 16 Fond aferent platii cu ora ,00 175,00 31 Contributii (cod la ) , ,00 32 Contributii de asigurari sociale de stat ,00 850,00 33 Contributii de asigurari de somaj ,00 8,00 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 173,00 35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,00 5,00 37 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 15,00 21

22 Nr. Anual din care: Denumirea indicatorilor Cod rând 2015 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 38 TITLUL II BUNURI I ERVICII (cod la la la ) , ,00 54 Medicamente si materiale sanitare (cod la ) , ,00 55 Medicamente , , Masini, echipamente si mijloace de transport ,30-113, Alte active fixe ,30 113, ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) , , pitale generale , , Cultura, recreere si religie (cod ) ,40 84,40 1 TOTAL CHELTUIELI (ECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 84,40 84,40 2 ECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod ) 84,40 84,40 4 CHELTUIELI CURENTE (cod F+55F+57+59) ,40 105,40 5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERONAL (cod ) 10 27,00 27,00 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,50 33,50 7 alarii de baza ,00 10,00 10 poruri pentru conditii de munca ,50-0,50 18 Indemnizatii de delegare ,00 22,00 21 Alocatii pentru locuinte ,00 2,00 31 Contributii (cod la ) ,50-6,50 32 Contributii de asigurari sociale de stat ,00-9,00 33 Contributii de asigurari de somaj ,50-0,50 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 1,00 37 Contributii pentru concedii si indemnizatii ,00 2,00 38 TITLUL II BUNURI I ERVICII (cod la la la ) 20 78,40 78,40 39 Bunuri si servicii (cod la ) ,00-6,00 49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00-6,00 59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod ) ,40 84,40 62 Alte obiecte de inventar ,40 84, PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI I RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 84-21,00-21,00 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI I RECUPERATE IN ANUL CURENT 184 (cod 85.01) 85-21,00-21, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local ,00-21, Masini, echipamente si mijloace de transport ,50-15, Alte active fixe ,50 15,50 ervicii culturale (cod la cod la cod ) ,40 84, Institutii publice de spectacole si concerte ,40 84,40 6 Cheltuieli salariale in bani (cod la la ) ,00 1,00 7 alarii de baza ,00 4,00 10 poruri pentru conditii de munca ,00-3,00 31 Contributii (cod la ) ,00-1,00 34 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00-1, VENITURILE ECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod ) 00.01F 3.243, , I. VENITURI CURENTE (cod ) , , C. VENITURI NEFICALE (cod ) , , C2. VANZARI DE BUNURI I ERVICII (cod ) , ,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod la ) , , Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate , , Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat ,00 279, Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala ,00 50, IV. UBVENTII (cod 00.18) ,40 84, UBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINITRATIEI PUBLICE (cod ) ,40 84, UBVENTII DE LA ALTE ADMINITRATII (cod ) ,40 84, ubventii pentru institutii publice ,40 84,40 TOTAL CHELTUIELI - ECTIUNEA DE FUNCTIONARE 316 (cod ) , , Partea a III-a CHELTUIELI OCIAL-CULTURALE ( COD ) , , anatate (cod ) , , ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod ) , , pitale generale , , Cultura, recreere si religie (cod ) ,40 84,40 ervicii culturale ( cod la cod la cod ) ,40 84, Institutii publice de spectacole si concerte ,40 84,40 HOTĂRÂREA Nr. 149/2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 131/2015 privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ la înfiinţarea Asociaţiei Terra iculorum 2021 Egyesület cu scopul de a susține candidatura Municipiului fântu Gheorghe la titlul de Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2021 în România Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 09 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 131/2015 privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ la înfiinţarea Asociaţiei Terra iculorum 2021 Egyesület cu scopul de a susține candidatura Municipiului fântu Gheorghe la titlul de Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2021 în România, având în vedere: adresa Instituției Prefectului - Județul Covasna nr / , înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna cu nr. 9734/ ; Raportul Direcţiei juridice, administrație publică și dezvoltarea teritoriului; în baza art. 91 alin. (1) lit.,,f şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Articol unic. e revocă Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 131/2015 privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ la înfiinţarea Asociaţiei Terra iculorum 2021 Egyesület cu scopul de a susține candidatura Municipiului fântu Gheorghe la titlul de Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2021 în România. Bixad, la 09 octombrie

23 ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor HOTĂRÂREA Nr. 150/2015 privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Județul Covasna, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Unitatea de management al Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți și Comuna Ozun pentru implementarea comună a investiției Realizare racorduri individuale la obiectivul istem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău și Lisnău - Județul Covasna în cadrul Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 21 octombrie 2015, analizând Expunerea de motive a lui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Județul Covasna, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor-Unitatea de management al Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți și Comuna Ozun pentru implementarea comună a investiției Realizare racorduri individuale la obiectivul istem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău și Lisnău - Județul Covasna în cadrul Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, având în vedere: Raportul de al Direcţiei Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului, Legea nr. 228/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, ţinând cont de: Adresa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Unitatea de Management al Proiectului Controlul integrat al poluării cu nutrienţi nr /UMP/ , adresa Primăriei Comunei Ozun nr. 7718/ înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 9123/ , Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ozun nr. 75/2015 privind aprobarea Convenţiei de colaborare pentru implementarea investiției Realizare racorduri individuale la obiectivul istem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău și Lisnău - Județul Covasna în cadrul Proiectului INPC, cu completările ulterioare, în baza art. 91 alin. (1) lit. f şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. e aprobă încheierea Convenției de colaborare între Județul Covasna, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Unitatea de management al Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți și Comuna Ozun pentru implementarea comună a investiției Realizare racorduri individuale la obiectivul istem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău și Lisnău - Județul Covasna în cadrul Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu semnarea Convenţiei de colaborare prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, se împuterniceşte le Consiliului Judeţean Covasna. Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc le Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de al Consiliului Judeţean Covasna. Ozun, la 21 octombrie ecretar al judeţului Covasna TAMÁ ándor Notă: Anexa la Hotărârea nr. 150/2015 a fost comunicată celor interesați. 23

24 Editat și tipărit de Consiliul Județean Covasna Coordonator: Varga Zoltán, ecretar al judeţului Covasna electare texte: Kányádi Beáta-Katalin Tehnoredactare, tipărire: zabó Ferenc Adresa: RO fântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4 Telefon: , fax: Pagina web: IN IN-L Bun de tipar: Kiadja és nyomtatja Kovászna Megye Tanácsa zakmai irányítás: Varga Zoltán, Kovászna megye jegyzője zerkesztés: Kányádi Beáta-Katalin Tördelés, nyomtatás: zabó Ferenc Cím: RO epsiszentgyörgy, zabadság tér 4. szám Telefon: , fax: Web: IN IN-L Nyomtatás: Preţ: 11,04 lei

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE CONILIUL JUDEȚEAN COVANA KOVÁZNA MEGYE TANÁCA MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVANA KOVÁZNA MEGYE HIVATALO KÖZLÖNYE Anul II, Nr. 4 Aprilie 2016 HOTĂRÂRI, DIPOZIŢII ŞI ALTE ACTE HATÁROZATOK, ELNÖKI RENDELKEZÉEK

Részletesebben

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE Anul II, Nr. 9 Septembrie 2016 HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII ŞI ALTE ACTE HATÁROZATOK,

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA XX, 9 HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII ŞI ALTE ACTE Septembrie S U M A R HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN COVASNA Hotărârea Pag. 29 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE. MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII. Anul II, Nr. 6 Iunie 2016

KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE. MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII. Anul II, Nr. 6 Iunie 2016 CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE Anul II, 6 Iunie 2016 HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII ŞI ALTE ACTE HATÁROZATOK, ELNÖKI RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

CABINETUL PREŞEDINTELUI

CABINETUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 87 din 09.02.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 300 din 16 aprilie 2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2014 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 584 din privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 584 din privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 584 din 23.08.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 1 A jogi osztály 2011. évi tevékenysége / Activitatea compartimentului

Részletesebben

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 Iunie 2012

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 Iunie 2012 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEŢEAN Nr. 12845 /2012 Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 Iunie 2012 Votul privind scoaterea de pe ordinea de zi proiectului de

Részletesebben

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie 3-sz. Melléklet/Anexa nr. 3 Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE / TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE: KÉRT TAMOGATÁS FORRÁS LEÍRÁSA / INFORMAŢII PRIVIND

Részletesebben

D I S P O Z IŢIA nr. 332/2007

D I S P O Z IŢIA nr. 332/2007 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI P R I M A R D I S P O Z IŢIA nr. 332/2007 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Gheorgheni Primarul municipiului Gheorgheni, în temeiul

Részletesebben

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 20 iunie 2013

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 20 iunie 2013 ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA CONSILIUL JUDEEAN Direcia generală administraie publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeean Harghita Nr. 12194 /2013 Minuta ședinței ordinare a Consiliului Județean

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

HOTĂRÂREA NR. 187/2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» Városi sportoktató program jóváhagyásáról szóló HATÁROZAT

HOTĂRÂREA NR. 187/2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» Városi sportoktató program jóváhagyásáról szóló HATÁROZAT ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA CIUC HOTĂRÂREA NR. 187/2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» Városi sportoktató program jóváhagyásáról szóló HATÁROZAT

Részletesebben

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 50 din 21 ianuarie 2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94

Részletesebben

www.oot.ro 2015. szeptember 4.

www.oot.ro 2015. szeptember 4. www.rmdsz.ro III. évfolyam 124. szám www.oot.ro 2015. szeptember 4. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő - Eltörölték a projektekben résztvevő, vissza nem térítendő támogatási keretből javadalmazható közalkalmazottak

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 272 din privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 272 din privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 272 din 16.05.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló 2015 Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Programok, projektek, alárendelt intézmények koordinálása és közbeszerzési vezérigazgatóság

Részletesebben

www.oot.ro 2014. január 8. I. Melléklet: A 2014-es évi költségvetési törvény önkormányzatokat érintő előírásai

www.oot.ro 2014. január 8. I. Melléklet: A 2014-es évi költségvetési törvény önkormányzatokat érintő előírásai www.rmdsz.ro II. évfolyam 48. szám www.oot.ro 2014. január 8. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő I. Melléklet: A 2014-es évi költségvetési törvény önkormányzatokat érintő előírásai 2. APIA anyagok 3. LEADER

Részletesebben

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 A Belső könyvvizsgáló és ellenőrző iroda tevékenysége két részlegben

Részletesebben

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS Anexa Nr. 1 la Hotărârea nr. /2011 ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS PROIECT CAPITOLUL I. Membrii Asociaţiei sunt următoarele unităţi administrativteritoriale:

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

május Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása

május Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása www.rmdsz.ro III. évfolyam 113. szám www.oot.ro 2015. május 20. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása 2. Pályázati figyelő - A 2014-2020-as Operatív

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

hogy a Kálvárián lévő kápolnához jártunk búcsúra, merthiszen a minap is ott voltunk a Kálvárián.

hogy a Kálvárián lévő kápolnához jártunk búcsúra, merthiszen a minap is ott voltunk a Kálvárián. S zovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató XI. évf. 101. szám 2012. szeptember Búcsú a Kálvárián Valaki fogja Nagyon sok településen, ahol jelentős számú római katolikus felekezetű hívő él, van egy emlékhely

Részletesebben

OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE BIOLOGIE, 1 MARTIE 2014 TABEL CU ELEVII PARTICIPANȚI ȘI REZULTATELE OBȚINUTE

OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE BIOLOGIE, 1 MARTIE 2014 TABEL CU ELEVII PARTICIPANȚI ȘI REZULTATELE OBȚINUTE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN COVASNA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÖDRI FERENC, SF. GHEORGHE OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE BIOLOGIE, 1 MARTIE 2014 TABEL CU ELEVII PARTICIPANȚI ȘI REZULTATELE OBȚINUTE Nr. Numele și prenumele

Részletesebben

Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției Beruházási adatlap

Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției Beruházási adatlap Anexa nr. 1/1-es számú csatolmány Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției -2013- Beruházási adatlap TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE / A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE INFORMAŢII PRIVIND TIPUL

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 179. (XXIII) évfolyam 81. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2011. december 30., péntek

Részletesebben

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia 22.02.2013. Hargita Megye Tanácsa, Faluképvédelmi programja, 2009- Modern székely ház: 2011-es alprogram A Modern székely ház program számokban:

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

HOTĂRÂREA NR. 160/2014. pentru modificarea Hotărârii nr. 266/2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» városi sportoktató Program

HOTĂRÂREA NR. 160/2014. pentru modificarea Hotărârii nr. 266/2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» városi sportoktató Program ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA CIUC HOTĂRÂREA NR. 160/2014 pentru modificarea Hotărârii nr. 266/2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» városi sportoktató

Részletesebben

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 27-213 Politica europeană de coeziune 27-213 A. Abordarea strategică: coordonarea politicii de coeziune cu strategia de

Részletesebben

PROCES VERBAL încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 martie 2012, ora 12,00

PROCES VERBAL încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 martie 2012, ora 12,00 ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 1 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 martie 2012, ora 12,00 Dl. Lőrincz Zsigmond- Primar - Primăria

Részletesebben

Beruházási igazgatóság/ Direcţia investiţii. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Beruházási igazgatóság/ Direcţia investiţii. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Beruházási igazgatóság/ Direcţia investiţii Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 HARGITA MEGYE INTEGRÁLT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERE/ SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN

Részletesebben

SZABÁLYZAT REGULAMENT

SZABÁLYZAT REGULAMENT ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SOVATA ROMÁNIA MAROS MEGYE SZOVÁTA VÁROS HELYI TANÁCSA REGULAMENT PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 183. (XXVII) évfolyam 20. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2015. június 25., csütörtök

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro II. évfolyam 85. szám www.oot.ro 2014. október 15. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Európai Uniós finanszírozások tájékoztató --------------------------------------------------------- Az

Részletesebben

Beszámoló 2012 Vagyongazdálkodási vezérigazgatóság. Raport de activitate 2012 Direcţia generală patrimoniu

Beszámoló 2012 Vagyongazdálkodási vezérigazgatóság. Raport de activitate 2012 Direcţia generală patrimoniu Beszámoló 2012 Vagyongazdálkodási vezérigazgatóság Raport de activitate 2012 Direcţia generală patrimoniu - Hargita Megye Tanácsa közbenjárásával 4 település közvagyonát fogadták el: - Prin contribuţia

Részletesebben

www.oot.ro 2014. október 22.

www.oot.ro 2014. október 22. www.rmdsz.ro II. évfolyam 86. szám www.oot.ro 2014. október 22. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Pályázati figyelő 3. APIA hírek 4. Községi költségvetések statisztikai feldologozások ---------------------------------------------------------

Részletesebben

Útmunkálatok Lucrări planificate pe drumurile judeţene. Consiliul Județean Harghita

Útmunkálatok Lucrări planificate pe drumurile judeţene. Consiliul Județean Harghita Útmunkálatok 2012 Lucrări planificate pe drumurile judeţene Consiliul Județean Harghita A megyei úthálózat korszerűsítése és szerkezeti megerősítése A 128-as megyei út szerkezeti megerősítése Orotva a

Részletesebben

Szovátai. Hírmondó. A 2014. év tervezett beruházásairól. Ha elfárad. Önkormányzati tájékoztató XII. évf. 118. szám 2014. február

Szovátai. Hírmondó. A 2014. év tervezett beruházásairól. Ha elfárad. Önkormányzati tájékoztató XII. évf. 118. szám 2014. február Szovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató XII. évf. 118. szám 2014. február A 2014. év tervezett beruházásairól Az ember szívesen tervez, s ha úgy teszi azt, hogy elképzeléseinél nem csupán a vágyaival

Részletesebben

Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro

Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro SZEMÉLYI ADATOK Fosztó Mónika Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro fmoni77@yahoo.com Neme Nő Születési dátum 04/09/1977 Állampolgárság Román

Részletesebben

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Direcția generală management / Menedzsment vezérigazgatóság Compartimentul resurse umane / Humánerőforrás részleg Compartimentul management

Részletesebben

A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Alkalmazott Pszichológia Intézet A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Batiz Enikő adjunktus MÚLT A meghirdetett

Részletesebben

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ANUL ȘCOLAR 2013-2014

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ANUL ȘCOLAR 2013-2014 Şcoala Gimnazială Jókai Mór Általános Iskola 535100 Băile Tuşnad- Tusnádfürdő Aleea Jókai Mór sétány 7 Judeţul Harghita - Hargita megye Tel / Fax: 0266-335035 e-mail: jokaiiskola@gmail.com www.jokaiiskola.ro

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

MELLÉKLET. A nemzeti kisebbségek védelmére és jogaira vonatkozó elõírásokat tartalmazó jogi dokumentumok Romániában. Szám/Keltezés

MELLÉKLET. A nemzeti kisebbségek védelmére és jogaira vonatkozó elõírásokat tartalmazó jogi dokumentumok Romániában. Szám/Keltezés MELLÉKLET A nemzeti kisebbségek védelmére és jogaira vonatkozó elõírásokat tartalmazó jogi dokumentumok Romániában Cím 2008 Szám/Keltezés A Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a nemzeti

Részletesebben

A Beruházási vezérigazgatóság éves tevékenységi beszámolója Raport anual al Direcției generale investiții

A Beruházási vezérigazgatóság éves tevékenységi beszámolója Raport anual al Direcției generale investiții A Beruházási vezérigazgatóság éves tevékenységi beszámolója Raport anual al Direcției generale investiții 2012 Villamosítási program Hargita megyében A program célja: vezetékes áramot nélkülöző települések

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 179. (XXIII) évfolyam 52. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2011. június 30., csütörtök

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet/Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

FINANŢARE NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ

FINANŢARE NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ FINANŢARE NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ prin programele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Proiect editorial: Alexandrina PETREA, consilieră, Direcţia Generală de Comunicare, Relaţii

Részletesebben

Oferta zilei de Luni Hétfői nap ajánlata Profesorul responsabil, coordonatorul- Felügyelő tanár, irányító. Diriginţi - Osztályfőnökök

Oferta zilei de Luni Hétfői nap ajánlata Profesorul responsabil, coordonatorul- Felügyelő tanár, irányító. Diriginţi - Osztályfőnökök LICEUL TEORETIC SALAMON ERNŐ 535500 Gheorgheni, Bul. Lacu Roşu 3-5, Jud.Harghita Tel.Fax.: 0266-364757 Web: www.salamon.ro, E-mail: salamonerno@yahoo.com Nr.înreg.: 133./ 01.03.2012. Calendarul activităţii/

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BÁBES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar TESTNEVELÉS ÉS SPORT KAR 1.3 Intézet EFYÉNI SPORTOK 1.4 Szakterület TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr..../... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ LIMBA ŞI LITERATURA

Részletesebben

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló Raport de activitate anul 2012 2012-es tevékenységi beszámoló Menedzsment vezérigazgatóság/ Direcția generală management Protokolliroda / Biroul de protocol: Saját kiadványok részlege / Compartimentul

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 62. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, ELNÖKI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2009. június 30., kedd

Részletesebben

Activități, programe și proiecte în anul 2013 Raporturi de activitate ale Consiliului Județean Harghita și Instituțiilor Subordonate

Activități, programe și proiecte în anul 2013 Raporturi de activitate ale Consiliului Județean Harghita și Instituțiilor Subordonate Activități, programe și proiecte în anul 2013 Raporturi de activitate ale Consiliului Județean Harghita și Instituțiilor Subordonate Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita Tevékenységi

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

Centrală electrică fotovoltaică de 35 MW PROIECT PENTRU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUCŢIE SECŢIUNEA DE PROIECT DE CONSTRUCŢIE

Centrală electrică fotovoltaică de 35 MW PROIECT PENTRU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUCŢIE SECŢIUNEA DE PROIECT DE CONSTRUCŢIE Centrală electrică fotovoltaică de 35 MW Locul prevăzut pentru investiţie: Plăieşii de Jos Nr. cadastral: 298 PROIECT PENTRU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUCŢIE SECŢIUNEA DE PROIECT DE CONSTRUCŢIE Beneficiar: S.C.

Részletesebben

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII. Anul II, Nr. 3bis Martie 2016

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII. Anul II, Nr. 3bis Martie 2016 CONILIUL JUDEȚEAN COVANA KOVÁZNA MEGYE TANÁCA MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVANA KOVÁZNA MEGYE HIVATALO KÖZLÖNYE Anul II, Nr. 3bis Martie 2016 HOTĂRÂRI, DIPOZIŢII ŞI ALTE ACTE HATÁROZATOK, ELNÖKI RENDELKEZÉEK

Részletesebben

Bevezető. Bereczki Kinga elnök

Bevezető. Bereczki Kinga elnök Bevezető Szervezzük meg önmagunkat! ezzel a felhívással hívta életre 2006 decemberében Sepsiszentgyörgyön 15 civil szervezet a CIVEK Civilek Háromszékért Szövetséget, érezve igényét és szükségességét az

Részletesebben

A munkahely kialakítása

A munkahely kialakítása A munkahely kialakítása A munkahely modellje A munkahely a termelés technikaigazdasági folyamatának legkisebb egysége, a termékelőállítási tevékenység, az emberi munka színtere Kettős tartalom: A tevékenység

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Numele şi prenumele: Székely Kinga-Katalin A. Teza de doctorat B. Cărti publicate Autor (autori), titlu, editura, locul, anul, nr. ISBN, nr.

Részletesebben

REGISTRUL PRODUSELOR CERTIFICATE

REGISTRUL PRODUSELOR CERTIFICATE actualizat în 31.07.2012 Denumire produs Nr. crt. 1 SYNTEX UNIDUR 52mm 2 SYNTEX UNIDUR 75mm 3 SYNTEX 2F 25mm 4 SYNTEX 3F 52mm 5 SYNTEX 3F 75mm 6 SYNTEX 3F 110mm 7 CENTRIMAX ABC 40 Pulbere chimică uscată

Részletesebben

Raport de activitate pe anul 2015

Raport de activitate pe anul 2015 Nr. 3.047/18.02.2016 Dosar VI D/1 Raport de activitate pe anul 2015 CUPRINS INTRODUCERE...2 I. CABINETUL DEMNITARULUI...3 II.DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE...6 MANAGERI PUBLICI...8

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 262. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. december 16., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R

Részletesebben

Nr. 62/ CLASA: a V-a. Nr. crt. Nume și prenume elev Județ Unitate școlară (denumire, localitate) Premiu Nume și prenume profesor pregătitor

Nr. 62/ CLASA: a V-a. Nr. crt. Nume și prenume elev Județ Unitate școlară (denumire, localitate) Premiu Nume și prenume profesor pregătitor DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR DIRECŢIA MINORITĂŢI 62/03.03.2015. TABEL NOMINAL Premianții Concursului de Matematică al Liceelor și Gimnaziilor Maghiare nominalizat în OMEN 5002/02.12.2014

Részletesebben

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Președintele Borboly Csaba Borboly Csaba elnök

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Președintele Borboly Csaba Borboly Csaba elnök Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló 2015 Președintele Borboly Csaba Borboly Csaba elnök Direcția generală management Menedzsment vezérigazgatóság Compartimentul relații internaționale Promovarea

Részletesebben

Tanártovábbképzés Romániában. Pedagógus-továbbképzés Nemzetközi áttekintés

Tanártovábbképzés Romániában. Pedagógus-továbbképzés Nemzetközi áttekintés Tanártovábbképzés Romániában Pedagógus-továbbképzés Nemzetközi áttekintés Szabó-Thalmeiner Noémi 2013.02.18. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 2 Tartalom GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK... 4 1. A jelenlegi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 182. (XXVI) évfolyam 40. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2014. június 30., hétfő

Részletesebben

Mecanisme de finanţare a OSC de către stat

Mecanisme de finanţare a OSC de către stat Mecanisme de finanţare a OSC de către stat Eszter Hartay Centrul European pentru Drept Necomercial Chişinău, 28 februarie 203 Chestiuni de discutat Principiile finanţării de stat Mecanisme de finanţare

Részletesebben

RAPORTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR PE ANUL 2013

RAPORTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR PE ANUL 2013 RAPORTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR PE ANUL 2013 Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor pe anul 2013 Cu toate că în anul 2013 situaţia economică a României a cunoscut o uşoară

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 176. (XX) évfolyam 91. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2008. december 3., szerda

Részletesebben

Acronim: DEHECAFE. Buget total / összköltségvetés: 565 591,32 Euró

Acronim: DEHECAFE. Buget total / összköltségvetés: 565 591,32 Euró Developing common health infrastructure in Carei and Fehérgyarmat *** Dezvoltarea infrastructurii de sănătate comune în Carei și Fehérgyarmat *** Közös egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Fehérgyarmaton

Részletesebben

Acronim: ALCHILKINDERG

Acronim: ALCHILKINDERG The community of all children - an easier start in kindergarten, help good relationships with families *** Comunitatea tuturor copiilor - un start mai ușor în grădiniță, îmbunătățirea relațiilor cu părin

Részletesebben

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 10., péntek Tartalomjegyzék 182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

CHESTIONAR PENTRU MĂSURAREA CUNOȘTINȚELOR GENERALE DE PE PIAȚA MUNCII

CHESTIONAR PENTRU MĂSURAREA CUNOȘTINȚELOR GENERALE DE PE PIAȚA MUNCII Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul

Részletesebben

CONTRACT de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. din data

CONTRACT de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. din data SC. ECKEN KOZMU SRL - ECKEN KÖZMŰ KFT. 537265, SÂNCRĂIENI NR. 522 CSÍKSZENTKIRÁLY 522 SZÁM JUDEŢUL HARGHITA HARGITA MEGYE tel. 0740-470990, e-mail: ecken@csikszentkiraly.ro CONTRACT de furnizare/prestare

Részletesebben

Nr / Aprobat, Secretar de Stat, Király András György

Nr / Aprobat, Secretar de Stat, Király András György Nr. 27.723/30.01.2014 Aprobat, Secretar de Stat, Király András György Avizat, Director General, Szőcs Domokos REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de religie în

Részletesebben

PLAN URBANISTIC GENERAL

PLAN URBANISTIC GENERAL PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA LELICENIVOLUMUL I - MEMORIU DE SINTEZĂ B.I. MIRK L. LILLA PROIECT NR L 194 STR. TOPLIŢA NR.8 FAZA P.U.G. PLAN URBANISTIC GENERAL MEMORIU DE SINTEZĂ COMUNA LELICENI BENEFICIAR:

Részletesebben

Évértékelő: visszatekintés és tervek Evaluarea anului și planuri

Évértékelő: visszatekintés és tervek Evaluarea anului și planuri Évértékelő: visszatekintés és tervek Evaluarea anului și planuri 2014 számokban Anul 2014 în numere 252 munkanap / 252 zile lucrătoare 39 személyt alkalmaztunk/ 39 angajări 52 kolléga vett részt továbbképzőn/

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016 Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între 18-22 aprilie 2016 Ce înseamnă asta? Mâinile rele au eliberat 10 fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș. Pentru a le vâna trebuie

Részletesebben

A romániai országos egészségfelmérő program eredményei és eredménytelensége

A romániai országos egészségfelmérő program eredményei és eredménytelensége Ábrám Zoltán1, Tar Gyöngyi2, Finta Hajnal1 Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 1 Közegészségtani Tanszék, 2 Ph. D. hallgató Rezultatele şi nereuşitele programului naţional de evaluare a

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV

ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV Ikt. Szám: 2403/2014 ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2014. szeptember 23.-án 19 órai kezdettel tartott, munkaterv szerinti tanácsülés alkalmával

Részletesebben

3/20/2013. Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos. Învăţătura Social-Catolică. Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping

3/20/2013. Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos. Învăţătura Social-Catolică. Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos Învăţătura Social-Catolică Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping Liniile Directoare ale Organizaţiei Kolping Internaţional 1813-1865 1 Istoria...

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax:

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax: Prefectura Cluj Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: +40.264.594888 Fax: +40.264.59163 prefectura@prefecturacluj.ro Tisztelt Prefektus Ur! Stimată Doamnă/ stimate Domn! Tárgy: Törvény

Részletesebben

1. A FORDULAT ÉVE? AZ ORSZÁG ÉS A VILÁG 1948 ÉS 1950 KÖZÖTT

1. A FORDULAT ÉVE? AZ ORSZÁG ÉS A VILÁG 1948 ÉS 1950 KÖZÖTT 1. A FORDULAT ÉVE? AZ ORSZÁG ÉS A VILÁG 1948 ÉS 1950 KÖZÖTT 1.1. A fordulat Romániában A hatalom megragadása szempontjából döntõ események, melyek következtében minõségi változás jött létre a politikai

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsa KISEBBSÉGI NYELVEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS - TEMATIKUS GYŰJTEMÉNY MÁRCIUS -

Hargita Megye Tanácsa KISEBBSÉGI NYELVEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS - TEMATIKUS GYŰJTEMÉNY MÁRCIUS - RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. Szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro KISEBBSÉGI NYELVEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS - TEMATIKUS GYŰJTEMÉNY

Részletesebben

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River A Szamos és Tisza folyók állapota a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján Evaluarea

Részletesebben