Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOCSIS PÁL, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, ALFÖLDI GARABONCIÁS KFT. A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Lovam lába halkan csendben Tipeg topog fű se rezzen, Szépen lassan andalog Táncol mint az angyalok, Nesszenések madárdallam Ág reccsen a friss avarban, Lovam ugrik elszalad Elröpít egy perc alatt, (Pintér Zoltán: Lovam hátán, részlet) Az állatok háziasítása, étkezési, ruházkodási céllal történő tartása több tízezer évre nyúlik vissza, az emberiség fejlődéstörténetének fontos állomását jelenti. Magyarország évszázadokra visszamenőleg állattartó nagyhatalomnak minősült Európában. A magyar ember ló iránti szeretete több évszázados múltjában gyökerezik. Lovas nemzet a magyar - tartja a mondás. Mely nép fiait illetné jobban e jelző, mint minket, akik szittya lovakon száguldozva tartottuk rettegésben Európát, később pedig ló-utánpótlásának nagy részét adtuk? Amelyik nép huszáralakulataihoz egy lovassereg sem volt mérhető. Amely nemzet országában Kincsem, a csodakanca, vagy Imperial, a biztos nyertes mén született. Minket, akik - ősi hitvilágunk szerint - életünk elmúltával Szent Mihály lován távozunk a Mennybe. (Világjáró, november) A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A lovat a 19. század közepéig elsődlegesen hadi célra tenyésztették, de még a 20. században is, a két világháborúban a lovak a hadseregekben fontos szerepet játszottak. Az igaerőként használt ökrök mellett a lovak mezőgazdasági hasznosítása csak fokozatosan alakult ki. A 19. század közepétől nem kis részben a legnagyobb magyarnak tartott Széchenyi Istvánnak köszönhetően a hazai ménesek és a versenylótenyésztés is robbanásszerű fejlődésnek indult. A századfordulóra az ország mai területén a lóállomány megközelítette a 900 ezer darabot, amely az I. világháború során mintegy 20%-kal csökkent. A két világháború között a lóállomány folyamatosan növekedett, és 1942-re már ismét elérte a század eleji létszámot. Az évi 330 ezres lóállomány a háború előttinek csak 37%-a volt. Bár öt év alatt a lóállomány megkétszereződött, a háború előtti állományt már soha többé nem érte el. A mezőgazdasági nagyüzemek egyre kevésbé igényelték a lovat. A gépesített mezőgazdaságban a lótartásnak nem volt helye, 1965-re a lovak száma már csak 300 ezer darab volt, 43%-kal alatta maradt a tíz évvel korábbinak, és az 1980-as évek végére már nem érte el a 100 ezer darabot. Az állomány több mint kétharmada a kistermelőknél volt. A rendszerváltást követően a lóállomány csökkenése megállt. Ma az állomány több mint 80%-a az egyéni gazdálkodóknál található. A lótartás iránya az 1990-es évek első felében ismét kettévált: az egyre nagyobb számú egyéni termelő a szükséges talajmunkák és szállítási feladatok elvégzésére növekvő számban tart lovakat. divattá vált a sport- és hobbilótartás is, sőt a szaporodó lovasiskolákban is egyre nő a lovak száma, illetve rohamosan fejlődik a lovas turizmus is. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ahogy sok más szakmában, itt is a siker egyik legfontosabb záloga a hozzáértő, szakképzett munkaerő. A lótartó és tenyésztő szakma a mezőgazdasági szakmacsoportba ezen belül az állattenyésztő szakmák csoportjába tartozik. A lótartó és tenyésztő feladata a ménesekben, verseny- vagy sportlóistállókban, gazdaságokban, egyéb lovas létesítményekben (lovas turisztikai szolgáltatók, hobbi- és terápiás lovagoltatást végző szolgáltatók stb.) a lovak tenyésztése, gondozása, mozgatása, trenírozása, a csikók nevelése és idomítása verseny- vagy gazdasági feladatok ellátására. Munkájának egy része egyszerű, szakképzettséget nem igénylő feladat (pl. legeltetés, istállók takarítása). Ahhoz azonban, hogy korszerű technikával üzemelő, megfelelő tartási, egészségügyi körülményeket biztosító telepeken, vagy gazdaságokban minőségi állattartást és tenyésztést valósítson meg, szükség van a képzett, modern technológiákat ismerő és alkalmazó munkaerőre. Melyek a jellemző tevékenységek, feladatok ebben a szakmában? A munka a tenyésztett állatok fajtájától is függően sokrétű és változatos. Természetesen magában foglalja a szokványos állattartási feladatokat (pl. az etetők és itatók feltöltését, a trágya elhordását), de a szakképzett lótartók és lótenyésztők ennél lényegesen szerteágazóbb feladatokat végeznek. A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A lótartó és tenyésztő munkája öt fő feladatcsoportot ölel fel: biztosítja a ló szakszerű gondozását, elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat, részt vesz a ló alapkiképzésében, irányítja a telep napi munkáját, belovaglással kapcsolatos feladatokat végez. A lótartó és tenyésztő napi munkája során az alábbi feladatokat végzi: Gondozási és alapkiképzési feladatokat lát el: gondoskodik az istállóhigiéniai előírások betartásáról; kialakítja az istállórendet; gondoskodik a lovak takarmányozásáról; meghatározza a takarmányadagokat; gondoskodik a ló megkötéséről, rögzítéséről; lovat ápol; megszervezi a lovak mozgatását; elvégzi a futószáras munkát; részt vesz a sportoló jártatásában, bemelegítésében; elvégzi a pataápolást; segítséget nyújt a ló egészségügyi ellátásában; kialakítja a kor és nem szerinti csoportokat; elvégzi a csikók ménesi előképzését; részt vesz a ló alapkiképzésében; karbantartja, előkészíti és ellenőrzi a szükséges szerszámokat; karbantartja az istálló berendezéseit és a felszereléseket; felügyeli a létesítmények állapotát; előkészíti és részt vesz a lovak szállításában. A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Tenyésztési feladatokat lát el: felügyeli a kancák ivarzási ciklusát; elvégzi a kancák próbáltatását; közreműködik a termékenyítésben; segítséget nyújt az ellésnél; vezeti a tenyésztési nyilvántartást; felkészíti a lovat a bemutatókra, vizsgákra, bírálatokra, aukciókra. Irányítja a telep munkáját: megszervezi a beosztottak munkarendjét; betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat; különböző gazdasági és adminisztrációs feladatokat lát el: nyilvántartást (pl. egészségügyi nyilvántartás, tenyésztési nyilvántartás) vezet, bizonylatokat állít ki (pl. szállítólevél), üzleti levelezést folytat, jelentéseket, kimutatásokat készít, adatszolgáltatást végez, beszerzi a szükséges (pl. állategészségügyi) engedélyeket, tervet, pályázatot készít, támogatást igényel, gyűjti a gazdálkodással kapcsolatos információkat, gazdasági számításokat végez, állatot, takarmányt, anyagokat, gyógyszert rendel. Lovaglási, fogathajtási, belovaglási, lovagoltatási feladatokat lát el: Lovaglás: lovagol, karbantartja, használatbavétel előtt ellenőrzi a szerszámokat, fel- és leszerszámozza a lovakat, alapszintű díjlovaglási feladatokat végez. A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Fogathajtás: fogatot hajt, karbantartja, használatbavétel előtt ellenőrzi a szerszámokat és a kocsit, be- és kifogja a lovakat, alapszintű díjhajtási feladatokat végez. Belovaglás: elvégzi a csikók betanítását kezdőló szintig, elvégzi a különböző szintű sportlovak bemelegítését és előlovaglását, részt vesz a pályaépítési munkákban, részt vesz tereplovagláson és terepakadályokat ugrat, részt vesz túralovagláson, végrehajtja a könnyűosztályú díjlovagló programot, végrehajtja a könnyűosztályú stílus-díjugrató pálya programját. Lovagoltatás: hobbilovaglókat terep és túralovagláson kísér, futószáron lovaglást oktat, terepen lovaglást oktat stb. Mindemellett munkájához tartozik az állattartási gépek, berendezések karbantartása, az eszközök, kéziszerszámok javítása, az állatok szállítása is. Mint a fentiekből is kitűnik, a lótartó és tenyésztő szakmája sokoldalú és változatos, amit áthat a ló iránti tisztelet és szeretet, hiszen a ló nemcsak a munka tárgya, hanem társ is. A munka során használatos gépek, berendezések, eszközök: A modern technikákkal végzett lótenyésztés során a lótartó és tenyésztő a A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK következő eszközöket, berendezéseket használja: zabroppantó traktor borona locsoló berendezés fűnyíró, fűkasza villanypásztor karám önitató rendszer lószállításhoz használt eszközök akadályok hajtókocsik, szekerek, stilkocsik, gumiskocsik almozás, takarítás kéziszerszámai és gépei védőfelszerelések lónyírógép vakaró, kefe, sörényfésű, patakaparó szivacs, rongy páratartalom-mérő, teremhőmérő, légnedvességmérő klímaberendezés lótakaró karbantartó eszközök lószerszám nyereg kantár futószár segédszárak ostor A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK lábvédők kötőfék vezetőszár munkabiztonsági berendezések környezetvédelmi berendezések elletőfogó, elletőhorog infravörös lámpa A felkészült szakmunkás munkája során számítógépet és irodai programokat használ. Munkája során a szakmunkás különböző anyagokat is használ: takarmányok, víz gyógyszerek szalma, forgács lósampon, szappan, bőrspray patazsír bőrszappan, bőrzsír, tisztítószer Munkahely, munkakörnyezet A munkahely rendkívül változatos lehet, a legkorszerűbb, zárt, szabályozott levegőjű istállóktól a hagyományos istállókban történő tartáson át a lovak rideg (szabadban) tartásáig minden előfordulhat. A belovaglási, oktatási és kiképzési, futtatási feladatok végrehajtása mindenképpen a szabadban történik. A munkahét hét napból áll, mivel az állatokat a hétvégén is el kell látni. A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A munka a munkakörnek megfelelően a meghatározott épülethez és részben szabad területhez kötött, de ezen belül szabad mozgást tesz lehetővé. A különböző értékesítési, szállítási, beszerzési, tenyésztési, versenyeztetési feladatok egy részét a szakmunkás telepen kívül (pl. takarmányszállítónál, más ménesekben, lóversenypályán) végzi. Adminisztratív feladatai egy részét a lótenyésztő végezheti irodában is. A lótenyésztő dolgozhat: tenyész- és szaporító-telepen (ménesekben), egyéni gazdaságokban és gazdálkodó szervezeteknél, versenyistállókban, lovas szolgáltatóknál (hobbi- és versenyló-bértartó telepeken, lovas panziókban, lovasoktatást végző vállalkozásoknál). Kapcsolatok A munka egyéni vagy kiscsoportos jellegű. A lótenyésztő munkája során leginkább a következő személyekkel kerülhet kapcsolatba: kollégák, kisegítők, tanulók tulajdonos vagy telepvezető trénerek, zsokék lovasoktatók, lovas túravezetők a lovas szolgáltatásokat igénybe vevők (pl. lovaglást tanulók, panzióvendégek) versenyvezetőség, a versenyek résztvevői patkolókovács állatorvosok vevők, eladók A-9

14 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

15 KÖVETELMÉNYEK Fizikai igénybevétel A lótartó és tenyésztő munkája közepesen megterhelő, ill. néhány munkafázisban (mozgatás, belovaglás) nagyon megterhelő fizikai munka is lehet. Gyakori a szabadtéri munkavégzés, a tevékenység így az időjárási viszonyoktól függő (nedvesség, huzat, forróság, hideg). Ezenkívül az istálló (csarnok) és a szabadlevegő között nagy hőmérséklet-változásnak lehet kitéve a szakmunkás. A szakmára a sok állás és járás jellemző, gyakran egyenetlen talajon. A ló irányítása az emberi test teljes izomzatát igénybe veszi. A lótartó és tenyésztő egész nap talpon van. Általános a hajnali munkakezdés és a késő délutáni munkazárás, ill. gyakori a hétvégi és ünnepnapi ügyelet. Környezeti ártalmak Balesetveszélyt jelent az állatok esetleges harapása, rúgása, valamint a belovagló feladatok a leesés veszélye miatt balesetveszélyesek. Említést érdemelnek még a kéziszerszámok helytelen használatából eredő kézsérülések. A környezet nedves és piszkos, valamint a takarmány és az állati szőrök miatt a munkások sok port és allergén anyagot lélegeznek be. A bőrt és a légutakat irritáló fertőtlenítőszerek és takarmányadalékok allergiás megbetegedéseket okozhatnak. A szakmára jellemzőek az erős szagok és zajok. B-1

16 KÖVETELMÉNYEK A balesetveszélyes helyzetek egy részének kivédéséhez szükséges a megfelelő munkaruházat (hosszú nadrág, csizma stb.) valamint egyéni védőfelszerelés (kesztyű, kobak azaz lovaglósisak) viselése. Egészségügyi követelmények Egészségi kizáró okok: gyenge fejlettség és izomerő a végtagoknak azok a helyre nem hozható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák súlyosabb szívbetegségek krónikus légúti betegségek, TBC súlyos bőrbetegségek A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők: kézi anyagmozgatással járó munka végzésére nem alkalmas nem görnyedhet/térdelhet/guggolhat, hajolhat karok/kezek/ujjak fokozott használatát igénylő munkát nem végezhet szabadban munkát nem végezhet B-2

17 KÖVETELMÉNYEK A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők: jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas jó egyensúlyérzést igénylő munka végzésére nem alkalmas tartós állómunkát nem végezhet közepesen nehéz fizikai munkát nem végezhet fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet allergizáló anyagokkal munkát nem végezhet egyes vegyi anyagokkal munkát nem végezhet túlmunkát/nyújtott műszakot igénylő munkahelyen munkát nem végezhet Egyes munkaköröket korlátozó egészségi tényezők: váltakozó hőmérsékletű munkahelyen munkát nem végezhet B-3

18 KÖVETELMÉNYEK Kedvező tulajdonságok, kompetenciák Ez a foglalkozás, szakma olyan személyiségvonásokat igényel, amelyekben benne foglaltatik a természet, az állatok szeretete, a gondoskodásra való hajlandóság, és a legfontosabb, hogy az állatot nemcsak munkaeszközként, hanem társként kell elfogadni. Biztos kézzel, nyugodtan, fegyelmezetten, felelősségteljesen és lelkiismeretesen kell dolgozni, ez a gondoskodás, tartás fő alapszabálya. A lótartási feladatok ellátásához fontos az irányítási, sőt meglepően hangzik de a pedagógiai érzék is. Egy másik alapszabály a pontosság, rendszeretet és fegyelem is, hiszen a hanyagság emberben, állatban egyaránt komoly sérülést okozhat, nem beszélve arról, hogy egy-egy nemes tenyész- vagy versenyló komoly anyagi értéket is képvisel. Fontos a jó megfigyelő- és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg állatok mielőbbi kiszűréséhez. Az állatok mozgása néha kiszámíthatatlan, ezért fontos a gyors reakcióidő. A nagyobb ménesekben a nehéz fizikai munkát már nagyrészt gépek végzik. Ezek kezelése és karbantartása technikai érzéket követel. A szakma sikeres gyakorlását a következő szakmai és személyes kompetenciák megléte biztosíthatja. Szakmai készségek: elemi szintű számítógép-használat köznyelvi beszédkészség olvasott szakmai szöveg megértése szakmai szöveg megértése hallás után B-4

19 KÖVETELMÉNYEK beszédkészség szakmai nyelven elemi számolási készség mennyiségérzék Személyes kompetenciák: megbízhatóság felelősségtudat elhivatottság, elkötelezettség döntésképesség erős fizikum állóképesség tűrőképesség kézügyesség irányítási képesség kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó készség áttekintőképesség tisztaság, rend iránti igény A szakma tanulása, megfelelő végzése szempontjából fontos tantárgyak: biológia kémia matematika technika Érdeklődési kör: A szakemberek szerint a lótartó és tenyésztő foglalkozásához az alábbi négy érdeklődési kör a legfontosabb: szabadban végzett munka szeretete, növényekkel, állatokkal foglalkozni, megfelelő testi erő, a fizikai mozgásban való öröm. B-5

20 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

21 SZAKKÉPZÉS A lótartó és tenyésztő szakmát más állattenyésztési szakmáktól eltérően önálló képzés keretében lehet megszerezni. A szakma iskolai képzés és felnőttképzés keretében is elsajátítható. Milyen előképzettség szükséges a szakmához, hol történik a szakképzés, mennyi ideig tart, milyen költségekkel jár? Az iskolai rendszerű képzés különböző szakközépiskolákban zajlik országszerte, és a felnőttképzési tanfolyamokat is országosan indítják, általában szintén szakközépiskolákban. A szakma megszerzéséhez az alapfokú iskolai végzettség megszerzésén kívül semmilyen más előképzettség nem szükséges. Az iskolai rendszerű képzésben a szakmai képzés az alaptantárgyak egyidejű oktatása mellett történik, ezért sok helyen a végzettség megszerzésével együtt (4 év alatt) érettségi bizonyítványt is lehet szerezni. A képzési idő: 2 év, felnőttképzésben 2000 óra. A megszerzett szakmára ráépülésként belovagló képesítés szerezhető. A felnőttképzésben a képesítés általában költségtérítéses formában szerezhető meg. Tananyag A képzés során a tanulók a következő szakmai ismereteket sajátítják el: hogyan etetik, itatják, tisztítják, vezetik, fésülik és kötik be a lovakat; C-1

22 SZAKKÉPZÉS amit tudni kell a lovak testfelépítéséről, szerveiről és azok működéséről, valamint az állatok életmódjáról; milyen betegségeik és bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségeik (járványaik) lehetnek a lovaknak; hogyan kantározzák, nyergelik és szerszámozzák fel és fogják be a lovakat; milyen takarmányok vannak, és hogy kell azokat elő- és összekészíteni; hogyan gondoskodnak a lovakról munka után, és hogyan készítik elő elszállításukat; hogyan ismerik fel a betegségek előjeleit; a pata ápolását és a patkolást; amit az istálló klímájáról, különösen a levegő páratartalmáról, a szellőzésről és a levegőszükségletről tudni kell; hogyan javítják és tartják karban a felszereléseket és tartozékaikat; hogy készítik elő a fedeztetést; hogyan látják el a versenylovakat verseny után; hogyan kell lovagolni, ugratni és lóval kanyarodni; milyen naponkénti ellátási munkák esedékesek a versenylovaknál; a lovak kézen vezetését; a lovaglás és hajtás alapelemeit; mire kell ügyelni a felszerelés összeállításánál és a lovak befogásánál; a munka és balesetvédelmi előírásokat. A szakmai képzésen belül az elmélet aránya: 40 %, a gyakorlat aránya: 60 %. A szakképesítés megszerzéséhez az iskolai rendszerű képzésben 140 óra kötelező szakmai gyakorlat elvégzése szükséges. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának (www.nive.hu) Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon (www.eletpalya.afsz.hu). C-2

23 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

24 KERESETI LEHETŐSÉGEK Kereseti lehetőségek, munkanélküliség: A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: Az itt található adatok alapján a szakma átlagkereseti lehetőségeit az alábbi táblázat tartalmazza: Országos átlagkereseti adatok lótenyésztő (bruttó Ft/hónap) Év Személyi alapbér Teljes kereset Ebben a szakmában az átlagjövedelem folyamatosan nő, ugyanakkor nem éri el az országos átlagkereset szintjét. A szakképzett lótenyésztők viszont jövedelmüket bértartással, belovaglással, vagy akár saját lovas turisztikai vagy oktatási vállalkozás indításával egészíthetik ki. A munkanélküliség ebben a szakmában csökkent az elmúlt években, és a folyamatosan fejlődő lovas vállalkozásoknak köszönhetően középtávon is a szakma iránti kereslet növekedése várható, így a szakképzett munkavállalóknak jó lehetőségük van az elhelyezkedésre. Átképzés, szakmaváltás A szakma iránt mélyebben érdeklődők érettségi bizonyítvány megszerzését követően állattenyésztő és állategészségügyi technikus képesítést, vagy D-1

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK lovas túravezető képesítést szerezhetnek, vagy akár a felsőfokú oktatási intézményekben indított agrárszakok valamelyikére is jelentkezhetnek. A szakmunkások bármilyen más állattartási szakmára könnyebben szerezhetnek képesítést felnőttképzés területén, de aki egyszer megszerette a lovakat, általában egész életre szóló hivatásként folytatja ezt a szakmát. További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok érhetők el a weboldal Statisztika menüpontja alatt. D-2

26 Egyéb információs források - Nyomtatott információk - Elektronikusan elérhető információk

27 EGYÉB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK Szakkönyvek Bodó Imre, Hecker Walter: Lótenyésztők kézikönyve, Mezőgazda Kft., Szépirodalom, film A Suttogó, amerikai romantikus filmdráma, 1998 (rendezte: Robert Redford) Elektronikusan elérhető források Minden a lótartásról és tenyésztésről az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat pályainformációs honlapja Nemzeti Pályaorientációs Portál E-1

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DORKA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. MIKÓ BALÁZS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: EREDICS ZSOLT, PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓ, KÖZGAZDÁSZ,

Részletesebben

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DULKAI KATALIN

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése INFORMÁCIÓ-RENDSZERSZERVEZŐ

Részletesebben

TERAPEUTA (REHABILITÁCIÓS

TERAPEUTA (REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA (REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése TERAPEUTA Feladatok

Részletesebben

ANYAG- ÉS ÁRUFORGALMI

ANYAG- ÉS ÁRUFORGALMI ANYAG- ÉS ÁRUFORGALMI ÜGYINTÉZŐ, RAKTÁRGAZDÁLKODÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ANYAG-

Részletesebben

DAJKA SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

DAJKA SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés DAJKA SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése DAJKA Feladatok és tevékenységek A három éves

Részletesebben

LONDINER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

LONDINER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés LONDINER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése LONDINER Feladatok és tevékenységek A jó színvonalú

Részletesebben

MULTIMÉDIA- FEJLESZTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MULTIMÉDIA- FEJLESZTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MULTIMÉDIA- FEJLESZTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MULTIMÉDIA-FEJLESZTŐ Feladatok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS Feladatok

Részletesebben

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR Feladatok

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Minden iskola és szaktanár, próbálja jól vagy rosszul megtalálni a választ. Egy virtuális rendszer nagyon hasznosan segítené a most folyó szakképző munkát. Olyan érdekegyeztető és információs rendszer

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

Betekintés Dánia mezőgazdaságába

Betekintés Dánia mezőgazdaságába Betekintés Dánia mezőgazdaságába Az ökológiai gazdálkodás jelentősége a világon Az ökológiai gazdálkodásban élen járó nyugat-európai országokban (Ausztria, Németország, Dánia, Franciaország) 1995 és 1998

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN Témavezető: Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin tudományos főmunkatárs Készítette: Andó Pál informatika tanár Debrecen

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató

Tartalom. Purina Lovas Bemutatótelep Ászáron. Tisztelt Partnerünk! Kócza Zsolt elnök - vezérigazgató Maarten Welten vezérigazgató 2010. október - december Tartalomból: A Cargill Magyarország Zrt. bejelentette, hogy tulajdonrészt szándékozik vásárolni a Szekszárdi Növény Zrt.-ben. Bemutatkozik a Frontier Agriculture Bemutatkozik Magyarország

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben