A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen Szent István Egyetem Gödöllő www. ujszechenyiterv.gov.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen Szent István Egyetem Gödöllő www. ujszechenyiterv.gov."

Átírás

1 A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen Szent István Egyetem Gödöllő www. ujszechenyiterv.gov.hu

2 A KÖRZETI NŐVÉR SZEREPE A CUKORBETEGEK GONDO- ZÁSÁBAN ÉS A SZÖVŐDMÉNYEK PREVENCIÓJÁBAN The role of district nurses in the care of diabetic patients and in the prevention of complications Ágostonné Földi Tünde Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Dr. Dudás Mihály osztályvezető főorvos, Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórháza, Belgyógyászat A cukorbetegek száma világszerte emelkedik, ma hazánkban több mint diabetes mellitusban szenvedő páciens kezelése, gondozása zajlik zömében az alapellátásban, így a körzeti nővér szerepe is jelentős. A diabéteszes anyagcsere-állapot életre szóló szakgondozást igényel, mely gondozás csak akkor lehet igazán hatásos, ha maximálisan magában foglalja a beteg együttműködését, és fontos részét képezi a beteg folyamatos oktatása. A kérdőíves felmérés eredményei: A válaszadók többsége nem rendelkezik elegendő információval betegségét illetően. Feltehetően ezért is nem fordítanak kellő gondot arra, hogy a CH bevitel megfelelő legyen. Ez a tény pedig fokozza a szövődmények korai jelentkezésének kockázatát, melyeket a válaszadók nagy része csak kis mértékben ismer. A megkérdezettek mintegy fele rendszeresen számolja a CH bevitelt. A CH számításokat rendszeresen alkalmazó válaszadók éhgyomri vércukor értékei rendszerint (98%-ban) 10 mmol/l alatt vannak. A nem számolók esetében ez 61%, míg 13%-uknak éhgyomri vércukor értéke leggyakrabban mmol/l közötti. Azok a betegek, akik ritkábban járnak háziorvosukhoz, a vércukor értékek is magasabbak. A válaszadók többsége több szövődményt is fel tudott sorolni, melyek a cukorbetegséghez társulhatnak, s csak néhányan nem ismerik azokat. A megkérdezettek többsége túlsúlyos, nem végez rendszeres testmozgást annak ellenére, hogy a testmozgás cukorbetegségre ható jótékony hatásával kapcsolatos ismereteik kielégítőek. Javaslataiban kiemeli a cukorbetegek oktatását, a CH számítás megtanítását, a helyes életmód - rendszeres testmozgást - elsajátítását is magában foglaló gondozás mellett a rendszeres, legalább havonta egyszeri ellenőrzés fontosságát. Felhívja a figyelmet, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének (MACOSZ) megújult honlapjára (www.macosz.hu), amely az érintettek és érdeklődők számára a vakok és gyengénlátók számára hangosan elérhető.

3 A KÉZFERTŐTLENÍTÉS JELENTŐSÉGE A NOZOKOMIÁLIS INFEKCIÓK MEGELŐZÉSÉBEN The importance of hand-disinfection in the prevention of the hospital infections Czakóné Bátor Edit Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Dr. Homonnai Erika hygienés főorvos, Hetényi Géza Kórház A kutatás célja az egészségügyi dolgozók kézhigiénés ismeretének és gyakorlatának vizsgálata volt, mivel a gyógyító tevékenység során kialakuló előre nem látható szövődmények között jelentős számban fordulnak elő a nozokomiális infekciók. A vizsgált populációt a szolnoki Hetényi Géza Kórház ápolói és orvosai alkották. Módszerként kérdőíves felmérés szolgált. A kapott eredmények alapján az egészségügyi dolgozók háromnegyede nem mellőzi a higiénés kézmosást. A megkérdezettek kéztisztítása nem kielégítő, mert kb. 15 másodperc alatt végeznek a fertőtlenítő kézmosással. A megkérdezettek felének alakult ki bőrviszketése, bőrszárazsága, bőrpírja, kirepedezett bőre, ekcémája vagy allergiája. A megkérdezettek 83 %-a állította azt, hogy a kórház nem biztosítja számára a kézvédő krémet, amely hozzátartozna a kézhigiénéhez, mert a kirepedezett, száraz bőr kaput nyit a kórokozók számára. Az egészségügyi dolgozók a betegellátás során az új munkafolyamatok megkezdése előtt nem minden esetben cserélik le a gumikesztyűt és nem minden esetben használják azt. Sajnos, a megkérdezett egészségügyi dolgozók többsége nem ismeri pontosan a nozokomiális infekció fogalmát, a kóroki tényezőket és a nozokomiális infekció terjedését. A súlyos hiányosságok pótlására a dolgozat szerzője az egészségügyi dolgozók beleértve az orvosokat is folyamatos oktatására fogalmaz meg konkrét javaslatokat (pl. kommunikációs tréning évente; rövid, figyelemfelkeltő tájékoztató anyagok; munkaköri leírások kiegészítése; kézhigiénés compliance növelése). Javaslatot tesz az ún. higiénés szemlék az évesnél gyakoribb megszervezését a kritikus osztályokon, majd az eredmények ismertetését, a hiányosságok kijavíttatását. Állást foglal amellett, hogy a beteglétszám és az ellátó egészségügyi személyzet számának aránya megfelelő legyen, mivel, ha a nővérre sok beteg jut, lényegesen csökken a kézhigiénés compliance. A higiénés rendszabályok betartása még mindig gazdaságosabb, mint a nozokomiális infekciók méregdrága kezelése.

4 LOVASTERÁPIA ALKALMAZÁSA DOWN- SYNDROMÁS ÉS AUTISTA GYEREKEKNÉL Application of hippotherapy for children with Down-syndrome and autism Hegyesi Viktória Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Dr. Baji Sándor gyermekgyógyász, osztályvezető főorvos A lovas terápia, mint kezelési módszer még nagyon kiforratlan. Sajnos nem sok beteg gyermek használhatja ki a lovak által nyújtott segítséget. A dolgozat témája a lovasterápia alkalmazása Down- syndromás és autista gyermekek körében. A pályamunka bemutatja a lovasterápia személyi és tárgyi feltételeit, módszertanát, kezelés menetét és hatásait, indikációit és kontraindikációit. A hippoterápia egy olyan kezelési módot jelent, melyben a ló egy élő gyógyászati segédeszköz. A tanulmány célja, hogy más, ilyen problémákkal szenvedő édesanyák és családok is megismerhessék meg ezt a típusú terápiás lehetőséget. A kutatásban az interjú készítési technika került alkalmazásra. Az eredmények: A mozgáskoordináció javulási aránya mind a két betegségcsoportban igen magas. A mozgáskoordináció javulása abban nyilvánul meg, hogy képesek lesznek a lovon ülve megsimogatni a lónak a fülét, hajlékonyabbak lesznek, ritmusérzékük fejlődik, és le tudnak a labdáért hajolni. A bátorság megnyilvánulása a Down-syndroma esetén az új dolgok iránt való érdeklődésben, a ló iránt megnyilvánuló szeretetben, a lóval való játszásban, a feladatok felszabadult végzésében nyilvánul meg. Mindkét betegségcsoportban a gyerekek bátrabbá válnak. Down-syndromás gyerekek esetén majdnem minden szülő beszámolt gyermeke beszédének fejlődéséről is. Mindkét betegségcsoportban a legtöbb pozitív válasz a gyerekek szókincsének bővülésére, kisebb versek elmondására, valamint az élmények más emberekkel való megosztására érkezett. A fogyatékosok lovagoltatása az egyéni sajátosságok figyelembevételével, mint speciális formájú tevékenység jelenik meg. A lovaglás és a gyógyítás körülményei lényegesen eltérnek a mindennapi megszokottól. A szerző javaslatot tesz a lovas terápia szélesebb körben történő megismertetésére mind a laikusok, mind a szakemberek körében. (A gyógypedagógusok mélyebb lovas alapokkal történő képzését.) Javasolja a szabályozás pontosítását, a nem szakképzett lovas terapeuták kiszűrését, a megfelelő ló kiválasztást és céltudatos kiképzést, a jobb finanszírozási lehetőség biztosítását, mert sok szülő nem engedheti meg magának, hogy beteg gyerekét elvigye lovagolni.

5 TŰSZÚRÁSOS BALESETEK A PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZBAN DOLGOZÓ ÁPOLÓK KÖRÉBEN Needlestick injuries among the nurses working in the Pándy Kálmán County Hospital Kertész Hajnalka Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Alexy Anikó epidemiológiai szakápoló, Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórháza Az egészségügyi dolgozók foglalkozásuk során fokozottan ki vannak téve a vérrel és testváladékkal történő expozíció veszélyének. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) 2006-os magyarországi felmérése alapján az ápoló, szakápoló csoport a harmadik legveszélyeztetettebb a szúrásos és/vagy vágásos balesetek előfordulásának statisztikájában. Mivel egyre kevesebb szakdolgozó van a rendszerben, nagyon fontos, hogy a megmaradt kollégák a lehető legkisebb kockázattal és sérülésekkel végezzék a munkájukat. Az e témakörben végzett kérdőíves felmérés eredményei: A kérdőívet kitöltő ápolók (114 fő) 52%-a már sérült valamilyen éles, hegyes eszköztől munkavégzés közben, de csak 40%-uk jelentette az elszenvedett balesetet. A tűledobókat a kérdőíveket kitöltők 45%-a használja rendszeresen, míg 55%-a nem, vagy nem mindig használja. A nem rendszeresen, vagy egyáltalán nem használók kétharmada sérült már tűhasználat közben vagy után. A megkérdezettek 60%-a egyáltalán nem, vagy csak akkor használ gumikesztyűt vérvétel vagy injekciózás közben, ha fertőző beteget lát el. A tűszúrásos balesetek okaiként a felmérés válaszadói a kapkodást, az időszűkében végzett munkát jelölték meg első helyen (50%), ezt követte az előre nem látható, hirtelen események (48%), valamint a beteg mozgási reakciója (43%). A vérrel és testváladékkal szennyeződött tűvel való expozíció utáni megfertőződés tényezőire csupán 8-an tudtak 4 jó tényezőt felsorolni, és a válaszadók 62%-a 1-et vagy 1 jó tényezőt sem tudott megnevezni. A szerző által megfogalmazott javaslatok: Évente legalább egyszer legyen egy 2-3 napos prevenciós előadás, kötelező részvétellel (Vizsgához és kreditponthoz kötve!) Minden osztályon ki kell helyezni egy protokollt a percután sérülések esetén elvégzendő helyes eljárási módokról. Biztosítani kell minden osztályon a megfelelő méretű és számú gumikesztyűt és minden kórteremben legyen egy tűledobó elhelyezve. A biztonságos műszaki megoldások (passzív védelemmel ellátott intravénás kanülök, a passzív védelemmel ellátott subcutan injekciós tűk és biztonsági funkcióval ellátott vérvételi tűk) szélesebb körben történő alkalmazása lenne kívánatos.

6 A BŐR NEM FELEJT! VIGYÁZZUNK RÁ! A LAKOSSÁG INFORMÁLTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A MELANOMA MALIGNUMRÓL The skin doesn t forget! Take care of it! Study on the information level of population about melanoma malignum Nagy Nikolett Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Dr. Ócsai Henriette főorvosnő, bőrgyógyász klinikai onkológus Napjainkban a barna bőr a divat és a megváltozott UV sugárzás kártékony hatása és a szolárium rendszeres használata miatt a melanomás esetek száma megnőtt. A TDK pályamunka célja a hallgatók és az orvosra várakozók melanoma malignummal kapcsolatos informáltságának felmérése. A kérdőíves felmérésben összesen 580 darab kérdőív került kiosztásra és a viszszakapott 515 darab kérdőívből 469 darab volt értékelhető. A 324 nő és a 145 férfi többsége károsnak találja a nem megfelelő napozást. Hasonlóan egyértelműen károsnak tartják a szoláriumot. A megkérdezettek felénél kissé több nő hallott már a betegségről, míg a férfiak majdnem fele nem is hallott róla. A nők hattizede és a férfiak fele a szabálytalan alakú megjelölést tartotta a melanomára jellemzőnek. A nők egytized része, a férfiak kéttized része jelölte meg helyesen a színt. A megkérdezettek kétharmada fordul orvoshoz, ha valamilyen elváltozást észlel a bőrén, bár a 40% halogatja az orvoshoz fordulást. Összesen a válaszadók negyede nem megy el orvoshoz. Mindkét nem esetében magas volt azon válaszadók aránya (90%), akik nem jártak még bőrrákszűrésen. A szerző, mint leendő diplomás ápoló, legfontosabbnak a prevenciót tartja, ezért minél több emberhez el kellene juttatni a melanomáról szóló legfontosabb információkat; rizikótényezőket (napozás, szolárium, mechanikus irritáló hatás) Megítélése szerint nem szabad elhanyagolni a bőr védelmét (pl.: a naptejek használatát, a szolárium kerülését javasolja). Rendszeres önvizsgálatot tart szükségesnek, de ehhez tudni kell milyen elváltozásokat kell figyelni. A többi preventív onkológiai szűrővizsgálathoz hasonlóan, az évenkénti bőrrák szűrés sem maradhat el. Megítélése szerint minden korosztályt meg kellene szólítani. Plakátokon, pl. óvodák, iskolák faliújságján kellene felhívni a figyelmet a lehetőségekre. Ebben a korban az iskolákban az osztályfőnöki óra keretén belül a védelem fontosságát és a szűrővizsgálat jelentőségét kellene kiemelni.

7 HA A KENYÉR ÁRT! A FELNŐTT LISZTÉRZÉKENYEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK VIZS- GÁLATA When bread hurts! Study on life- quality of patients with celiac disease Nagy Zsuzsanna Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Budai Judit egyetemi okleveles ápoló, Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórháza, Gyula A gabonafélék családjába tartozó növények nagyon fontosak az emberiség táplálkozásában. A szénhidrát és fehérjeszükséglet legjelentősebb forrásait jelentik a belőlük készült kenyér és péksütemények. A búzában, az árpában, a rozsban, és a zabban található glutén egyik fehérjéje, a gliadin felelős a lisztérzékenység kiváltásáért. A lisztérzékenység olyan vékonybélbetegség, amely genetikailag erre fogékony egyénekben külső kiváltó anyag (glutén) hatására jön létre. A betegség kezelésének lényege a gabonafélék kiiktatása az étrendből. A szerző célja tanulmánnyal az, hogy felhívja az emberek figyelmét erre a betegségre és arra, hogy sokszor nem maga a betegség elfogadása nehéz, hanem a hozzá tartozó szabályok betartása. A visszakapott 110 darab kérdőív kiértékelése során kiderült, hogy 52 fő fogadta el nehezen a betegséget, de a diétát betartja. Ezzel szemben azonban csak 39 fő fogadta el könnyen a diétát. Szinte minden beteg jelölt meg a segítséget nyújtó személy(eke)t, csoportokat. A kérdőívet kitöltő lisztérzékenyek közül 78 fő szerzi be diétás élelmiszereket forgalmazó üzletekben a megfelelő alapanyagokat; illetve 16 fő élelmiszer boltban vásárol, azaz a többségnek nem kell utaznia a gyártóhoz. A megkérdezett személyekből 66 fő meg tudja vásárolni a diétához szükséges alapanyagokat, élelmiszereket a lakóhelyén, és csak 44 fő az, akinek utaznia kell ezekért A vizsgált coeliakiások közül csak 29 fő az, aki nem tudja, hogy milyen állami támogatásra jogosult, és a maradék 81 fő legalább egy támogatást ismer, amire igényt tarthat. A szerző javaslataiban a megfelelően részletes tájékoztatás fontosságát emeli ki. Pszichológusok bevonását javasolja a tanácsadásba a betegség elfogadásának javítása érdekében. Bizonyos osztályokon (például gastroenterológia) speciálisan kiképzett nurse-kre lenne szükség. Javasolja, hogy a családtagok is hasonló táplálkozási szokásokat alakítsanak ki a betegségtudat csökkentése érdekében. A Lisztérzékeny Egyesületek is nagy segítséget nyújthatnak előadásaikkal, programjaikkal.

8 A SZONDÁN KERESZTÜL TÁPLÁLT BETEGEK OTTHONÁPO- LÁSÁNAK HOZZÁTARTOZÓKRA GYAKOROLT HATÁSA Effects of home care of tube-fed patients on the relatives Szabó Noémi Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: dr. Nagy Béla főorvos, gasztroenterológus A mesterségesen szondán keresztül történő táplálás hazánkban is egyre elterjedtebb. Így kórházi gyakorlataik során az ápoló hallgatók is találkoznak már e táplálási lehetőséggel. A TDK pályamunka az otthonukban, szondán keresztül táplált betegek hozzátartozóiról készült, mivel ahhoz, hogy sikeres lehessen a megfelelő otthoni táplálás, a betegeket ápoló hozzátartozók lelkiismeretességére, kitartására és erejére van a legnagyobb szükség. A kérdőíves felmérés eredményei: A hozzátartozók között felsőfokú végzettséggel mindössze 5 fő, középiskolai érettségivel 25 fő, szakmunkás bizonyítvánnyal 44 fő rendelkezik, és a megkérdezett személyek közül 36 fő csak az általános iskolai képzést fejezte be. A 110 főből 59 ember állította azt, hogy amikor először szembesült a ráváró ápolói feladatokkal megijedt, 30-an kétségbe estek, 17 fő bizonytalan volt, 4 ember pedig nyugodtan fogadta. 65 fő még soha nem hallott a táplálás e fajta lehetőségéről korábban. 43 fő már hallott róla régebben is, 2 fő pedig ismerte régebbről is. A megkérdezett döntő többsége (101 fő) állította azt, hogy tisztában van vele, hogy a tápszer hatékonyabb, mint a konyhai turmix. Egyértelműen elutasítja hozzátartozójának fekvőbeteg intézetben történő elhelyezését 92 fő, 6 gondozó bizonytalan, 10-en csak akkor, ha nem lenne más lehetősége. 2 ember határozottan úgy gondolja, ha lenne rá pénze és lehetősége, akkor elhelyezné hozzátartozóját fekvőbeteg intézetben. A megfogalmazott javaslatok: A hozzátartozók számára továbbképzést kellene tartani a megfelelő higiénés szabályok betartásával kapcsolatban a malnutrició elkerülése érdekében. A hozzátartozók részére is létre kellene hozni olyan csoportokat, ahol pszichológus vezetésével elmondhatnák problémájukat, ezzel is könnyítve lelkükön. Az egészségügyi oktatási intézményekben magasabb óraszámban kellene oktatni a hallgatóknak a megfelelő enterális táplálást. Rendszeres továbbképzések szervezése szükséges minden olyan osztályon, ahol előfordulhat mesterségesen táplált beteg. A kórházakban a főnővérek számára előadást kellene tartani a malnutrició megelőzésének fontosságáról, vagy megszüntetéséről, mely információkat azután az ápoló személyzetnek ők továbbítanának.

9 IDŐSEK OTTHONÁBAN ÉLŐK MOZGÁSÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE Mobility survey of residents of elderly homes Terhes Emil Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Prof. Dr. Várkonyi Tibor, MTA doktora, szakvezető A szerző a Bevezetésben ismerteti, hogy az idősek ellátására specializált intézmények különböző ellátási szintet biztosítanak a lakók számára. A félig egészségügyi, félig szociális intézményekre, mint amilyen az idősek otthona, nem mindenütt jellemző, hogy foglalkoztatnának gyógytornászt, ezért az otthonban élők egészségügyi állapotának teljes körű felmérése és javítása az orvosi és ápolói személyzet felelőssége. A mozgásállapoti beszűkülések kikerülése, és esetleges korrekciója érdekében szükségessé válik az idősek mozgásfunkcióinak részletes felmérése a hatékony, és testre szabott mozgásjavító ajánlások kivitelezéséhez. A betegek önállóságának elősegítéshez a mozgás szükségességének szemléletmódján kell változtatni. A kutatáshoz számos adatgyűjtési módszer került alkalmazásra, köztük fizikális vizsgálati (ízületi amplitúdó-, eszközös izomerő-) mérés; kórlapelemző, ápolási dokumentációból nyert adatok, illetve a vizsgálati alanyok szubjektív válaszainak adatai. A mérésekkel az időskori mozgás hiányosságaira kívánt rámutatni. Az eredmények az ízületek, izmok működésbeli mutatóiban jelentős különbségeket tártak fel. A vizsgált személyek közül mindenkinél felszínre került valamilyen, mozgással kapcsolatos hiányosság. Izomerőt tekintve a nemek között nagy eltérés mutatkozik. A vizsgált nők átlagos izomereje a vizsgált férfiak átlagos izomerejének csupán az 57,42 %- át teszi ki. Az ízületi amplitúdó átlagát vizsgálva a nemek között már kisebb különbség figyelhető meg (1,9%). A 65 év feletti, és a 65 év alatti korcsoportok között különbség mutatkozik az izomerő és az ízületi amplitúdó tekintetében is. Az idősek különböző mértékben végeznek napi aktivitásokat. Megfigyelhető, hogy a személyi higiénia elvégzése, és a mozgékonyság között összefüggés van, de a mozgás hiányossága inkább ok, mint okozat a személyi higiénia elvégzésében. Az adatok több esetben a vártnál ellentétes eredményeket adtak, köztük az idősek mozgással kapcsolatos pozitív önértékelése (0-tól 5-ig terjedő skálán, átlagosan 3,375). A mozgásállapot számos betegséggel, és egyéb tényezővel kapcsolatba hozható, de a tényezők hatásának pontosabb megismerése még további kutatást igényel.

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 50. évfolyam 1. szám, 2012. március Megelôzés és/vagy gyógyítás? Az

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Hospice ellátás Magyarországon

Hospice ellátás Magyarországon Hospice ellátás Magyarországon 2014 1. A hospice fogalma, története, alapelvei 1.1 Miért van szükség hospice-ra? A közösségek az idők kezdetétől fogva megfelelő támogatást és gondozást igyekeztek nyújtani

Részletesebben

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról?

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 1 Tájékoztató betegek számára Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 2 Összeállította: Békés Judit és Halász Péter - 2010

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések

Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések Dr. Faragó Katalin, Dr. Pongrácz József, Dr. Szekeres Zsuzsanna, Törôcsik Kálmán MEDITRES Egészségház, Kecskemét Kapcsolatok

Részletesebben

dohányzás visszaszorítása

dohányzás visszaszorítása dohányzás visszaszorítása 2007 Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében. Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Felelős kiadó: Gábor

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben