A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen Szent István Egyetem Gödöllő www. ujszechenyiterv.gov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen Szent István Egyetem Gödöllő www. ujszechenyiterv.gov."

Átírás

1 A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen Szent István Egyetem Gödöllő www. ujszechenyiterv.gov.hu

2 A KÖRZETI NŐVÉR SZEREPE A CUKORBETEGEK GONDO- ZÁSÁBAN ÉS A SZÖVŐDMÉNYEK PREVENCIÓJÁBAN The role of district nurses in the care of diabetic patients and in the prevention of complications Ágostonné Földi Tünde Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Dr. Dudás Mihály osztályvezető főorvos, Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórháza, Belgyógyászat A cukorbetegek száma világszerte emelkedik, ma hazánkban több mint diabetes mellitusban szenvedő páciens kezelése, gondozása zajlik zömében az alapellátásban, így a körzeti nővér szerepe is jelentős. A diabéteszes anyagcsere-állapot életre szóló szakgondozást igényel, mely gondozás csak akkor lehet igazán hatásos, ha maximálisan magában foglalja a beteg együttműködését, és fontos részét képezi a beteg folyamatos oktatása. A kérdőíves felmérés eredményei: A válaszadók többsége nem rendelkezik elegendő információval betegségét illetően. Feltehetően ezért is nem fordítanak kellő gondot arra, hogy a CH bevitel megfelelő legyen. Ez a tény pedig fokozza a szövődmények korai jelentkezésének kockázatát, melyeket a válaszadók nagy része csak kis mértékben ismer. A megkérdezettek mintegy fele rendszeresen számolja a CH bevitelt. A CH számításokat rendszeresen alkalmazó válaszadók éhgyomri vércukor értékei rendszerint (98%-ban) 10 mmol/l alatt vannak. A nem számolók esetében ez 61%, míg 13%-uknak éhgyomri vércukor értéke leggyakrabban mmol/l közötti. Azok a betegek, akik ritkábban járnak háziorvosukhoz, a vércukor értékek is magasabbak. A válaszadók többsége több szövődményt is fel tudott sorolni, melyek a cukorbetegséghez társulhatnak, s csak néhányan nem ismerik azokat. A megkérdezettek többsége túlsúlyos, nem végez rendszeres testmozgást annak ellenére, hogy a testmozgás cukorbetegségre ható jótékony hatásával kapcsolatos ismereteik kielégítőek. Javaslataiban kiemeli a cukorbetegek oktatását, a CH számítás megtanítását, a helyes életmód - rendszeres testmozgást - elsajátítását is magában foglaló gondozás mellett a rendszeres, legalább havonta egyszeri ellenőrzés fontosságát. Felhívja a figyelmet, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének (MACOSZ) megújult honlapjára (www.macosz.hu), amely az érintettek és érdeklődők számára a vakok és gyengénlátók számára hangosan elérhető.

3 A KÉZFERTŐTLENÍTÉS JELENTŐSÉGE A NOZOKOMIÁLIS INFEKCIÓK MEGELŐZÉSÉBEN The importance of hand-disinfection in the prevention of the hospital infections Czakóné Bátor Edit Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Dr. Homonnai Erika hygienés főorvos, Hetényi Géza Kórház A kutatás célja az egészségügyi dolgozók kézhigiénés ismeretének és gyakorlatának vizsgálata volt, mivel a gyógyító tevékenység során kialakuló előre nem látható szövődmények között jelentős számban fordulnak elő a nozokomiális infekciók. A vizsgált populációt a szolnoki Hetényi Géza Kórház ápolói és orvosai alkották. Módszerként kérdőíves felmérés szolgált. A kapott eredmények alapján az egészségügyi dolgozók háromnegyede nem mellőzi a higiénés kézmosást. A megkérdezettek kéztisztítása nem kielégítő, mert kb. 15 másodperc alatt végeznek a fertőtlenítő kézmosással. A megkérdezettek felének alakult ki bőrviszketése, bőrszárazsága, bőrpírja, kirepedezett bőre, ekcémája vagy allergiája. A megkérdezettek 83 %-a állította azt, hogy a kórház nem biztosítja számára a kézvédő krémet, amely hozzátartozna a kézhigiénéhez, mert a kirepedezett, száraz bőr kaput nyit a kórokozók számára. Az egészségügyi dolgozók a betegellátás során az új munkafolyamatok megkezdése előtt nem minden esetben cserélik le a gumikesztyűt és nem minden esetben használják azt. Sajnos, a megkérdezett egészségügyi dolgozók többsége nem ismeri pontosan a nozokomiális infekció fogalmát, a kóroki tényezőket és a nozokomiális infekció terjedését. A súlyos hiányosságok pótlására a dolgozat szerzője az egészségügyi dolgozók beleértve az orvosokat is folyamatos oktatására fogalmaz meg konkrét javaslatokat (pl. kommunikációs tréning évente; rövid, figyelemfelkeltő tájékoztató anyagok; munkaköri leírások kiegészítése; kézhigiénés compliance növelése). Javaslatot tesz az ún. higiénés szemlék az évesnél gyakoribb megszervezését a kritikus osztályokon, majd az eredmények ismertetését, a hiányosságok kijavíttatását. Állást foglal amellett, hogy a beteglétszám és az ellátó egészségügyi személyzet számának aránya megfelelő legyen, mivel, ha a nővérre sok beteg jut, lényegesen csökken a kézhigiénés compliance. A higiénés rendszabályok betartása még mindig gazdaságosabb, mint a nozokomiális infekciók méregdrága kezelése.

4 LOVASTERÁPIA ALKALMAZÁSA DOWN- SYNDROMÁS ÉS AUTISTA GYEREKEKNÉL Application of hippotherapy for children with Down-syndrome and autism Hegyesi Viktória Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Dr. Baji Sándor gyermekgyógyász, osztályvezető főorvos A lovas terápia, mint kezelési módszer még nagyon kiforratlan. Sajnos nem sok beteg gyermek használhatja ki a lovak által nyújtott segítséget. A dolgozat témája a lovasterápia alkalmazása Down- syndromás és autista gyermekek körében. A pályamunka bemutatja a lovasterápia személyi és tárgyi feltételeit, módszertanát, kezelés menetét és hatásait, indikációit és kontraindikációit. A hippoterápia egy olyan kezelési módot jelent, melyben a ló egy élő gyógyászati segédeszköz. A tanulmány célja, hogy más, ilyen problémákkal szenvedő édesanyák és családok is megismerhessék meg ezt a típusú terápiás lehetőséget. A kutatásban az interjú készítési technika került alkalmazásra. Az eredmények: A mozgáskoordináció javulási aránya mind a két betegségcsoportban igen magas. A mozgáskoordináció javulása abban nyilvánul meg, hogy képesek lesznek a lovon ülve megsimogatni a lónak a fülét, hajlékonyabbak lesznek, ritmusérzékük fejlődik, és le tudnak a labdáért hajolni. A bátorság megnyilvánulása a Down-syndroma esetén az új dolgok iránt való érdeklődésben, a ló iránt megnyilvánuló szeretetben, a lóval való játszásban, a feladatok felszabadult végzésében nyilvánul meg. Mindkét betegségcsoportban a gyerekek bátrabbá válnak. Down-syndromás gyerekek esetén majdnem minden szülő beszámolt gyermeke beszédének fejlődéséről is. Mindkét betegségcsoportban a legtöbb pozitív válasz a gyerekek szókincsének bővülésére, kisebb versek elmondására, valamint az élmények más emberekkel való megosztására érkezett. A fogyatékosok lovagoltatása az egyéni sajátosságok figyelembevételével, mint speciális formájú tevékenység jelenik meg. A lovaglás és a gyógyítás körülményei lényegesen eltérnek a mindennapi megszokottól. A szerző javaslatot tesz a lovas terápia szélesebb körben történő megismertetésére mind a laikusok, mind a szakemberek körében. (A gyógypedagógusok mélyebb lovas alapokkal történő képzését.) Javasolja a szabályozás pontosítását, a nem szakképzett lovas terapeuták kiszűrését, a megfelelő ló kiválasztást és céltudatos kiképzést, a jobb finanszírozási lehetőség biztosítását, mert sok szülő nem engedheti meg magának, hogy beteg gyerekét elvigye lovagolni.

5 TŰSZÚRÁSOS BALESETEK A PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZBAN DOLGOZÓ ÁPOLÓK KÖRÉBEN Needlestick injuries among the nurses working in the Pándy Kálmán County Hospital Kertész Hajnalka Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Alexy Anikó epidemiológiai szakápoló, Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórháza Az egészségügyi dolgozók foglalkozásuk során fokozottan ki vannak téve a vérrel és testváladékkal történő expozíció veszélyének. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) 2006-os magyarországi felmérése alapján az ápoló, szakápoló csoport a harmadik legveszélyeztetettebb a szúrásos és/vagy vágásos balesetek előfordulásának statisztikájában. Mivel egyre kevesebb szakdolgozó van a rendszerben, nagyon fontos, hogy a megmaradt kollégák a lehető legkisebb kockázattal és sérülésekkel végezzék a munkájukat. Az e témakörben végzett kérdőíves felmérés eredményei: A kérdőívet kitöltő ápolók (114 fő) 52%-a már sérült valamilyen éles, hegyes eszköztől munkavégzés közben, de csak 40%-uk jelentette az elszenvedett balesetet. A tűledobókat a kérdőíveket kitöltők 45%-a használja rendszeresen, míg 55%-a nem, vagy nem mindig használja. A nem rendszeresen, vagy egyáltalán nem használók kétharmada sérült már tűhasználat közben vagy után. A megkérdezettek 60%-a egyáltalán nem, vagy csak akkor használ gumikesztyűt vérvétel vagy injekciózás közben, ha fertőző beteget lát el. A tűszúrásos balesetek okaiként a felmérés válaszadói a kapkodást, az időszűkében végzett munkát jelölték meg első helyen (50%), ezt követte az előre nem látható, hirtelen események (48%), valamint a beteg mozgási reakciója (43%). A vérrel és testváladékkal szennyeződött tűvel való expozíció utáni megfertőződés tényezőire csupán 8-an tudtak 4 jó tényezőt felsorolni, és a válaszadók 62%-a 1-et vagy 1 jó tényezőt sem tudott megnevezni. A szerző által megfogalmazott javaslatok: Évente legalább egyszer legyen egy 2-3 napos prevenciós előadás, kötelező részvétellel (Vizsgához és kreditponthoz kötve!) Minden osztályon ki kell helyezni egy protokollt a percután sérülések esetén elvégzendő helyes eljárási módokról. Biztosítani kell minden osztályon a megfelelő méretű és számú gumikesztyűt és minden kórteremben legyen egy tűledobó elhelyezve. A biztonságos műszaki megoldások (passzív védelemmel ellátott intravénás kanülök, a passzív védelemmel ellátott subcutan injekciós tűk és biztonsági funkcióval ellátott vérvételi tűk) szélesebb körben történő alkalmazása lenne kívánatos.

6 A BŐR NEM FELEJT! VIGYÁZZUNK RÁ! A LAKOSSÁG INFORMÁLTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A MELANOMA MALIGNUMRÓL The skin doesn t forget! Take care of it! Study on the information level of population about melanoma malignum Nagy Nikolett Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Dr. Ócsai Henriette főorvosnő, bőrgyógyász klinikai onkológus Napjainkban a barna bőr a divat és a megváltozott UV sugárzás kártékony hatása és a szolárium rendszeres használata miatt a melanomás esetek száma megnőtt. A TDK pályamunka célja a hallgatók és az orvosra várakozók melanoma malignummal kapcsolatos informáltságának felmérése. A kérdőíves felmérésben összesen 580 darab kérdőív került kiosztásra és a viszszakapott 515 darab kérdőívből 469 darab volt értékelhető. A 324 nő és a 145 férfi többsége károsnak találja a nem megfelelő napozást. Hasonlóan egyértelműen károsnak tartják a szoláriumot. A megkérdezettek felénél kissé több nő hallott már a betegségről, míg a férfiak majdnem fele nem is hallott róla. A nők hattizede és a férfiak fele a szabálytalan alakú megjelölést tartotta a melanomára jellemzőnek. A nők egytized része, a férfiak kéttized része jelölte meg helyesen a színt. A megkérdezettek kétharmada fordul orvoshoz, ha valamilyen elváltozást észlel a bőrén, bár a 40% halogatja az orvoshoz fordulást. Összesen a válaszadók negyede nem megy el orvoshoz. Mindkét nem esetében magas volt azon válaszadók aránya (90%), akik nem jártak még bőrrákszűrésen. A szerző, mint leendő diplomás ápoló, legfontosabbnak a prevenciót tartja, ezért minél több emberhez el kellene juttatni a melanomáról szóló legfontosabb információkat; rizikótényezőket (napozás, szolárium, mechanikus irritáló hatás) Megítélése szerint nem szabad elhanyagolni a bőr védelmét (pl.: a naptejek használatát, a szolárium kerülését javasolja). Rendszeres önvizsgálatot tart szükségesnek, de ehhez tudni kell milyen elváltozásokat kell figyelni. A többi preventív onkológiai szűrővizsgálathoz hasonlóan, az évenkénti bőrrák szűrés sem maradhat el. Megítélése szerint minden korosztályt meg kellene szólítani. Plakátokon, pl. óvodák, iskolák faliújságján kellene felhívni a figyelmet a lehetőségekre. Ebben a korban az iskolákban az osztályfőnöki óra keretén belül a védelem fontosságát és a szűrővizsgálat jelentőségét kellene kiemelni.

7 HA A KENYÉR ÁRT! A FELNŐTT LISZTÉRZÉKENYEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK VIZS- GÁLATA When bread hurts! Study on life- quality of patients with celiac disease Nagy Zsuzsanna Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Budai Judit egyetemi okleveles ápoló, Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórháza, Gyula A gabonafélék családjába tartozó növények nagyon fontosak az emberiség táplálkozásában. A szénhidrát és fehérjeszükséglet legjelentősebb forrásait jelentik a belőlük készült kenyér és péksütemények. A búzában, az árpában, a rozsban, és a zabban található glutén egyik fehérjéje, a gliadin felelős a lisztérzékenység kiváltásáért. A lisztérzékenység olyan vékonybélbetegség, amely genetikailag erre fogékony egyénekben külső kiváltó anyag (glutén) hatására jön létre. A betegség kezelésének lényege a gabonafélék kiiktatása az étrendből. A szerző célja tanulmánnyal az, hogy felhívja az emberek figyelmét erre a betegségre és arra, hogy sokszor nem maga a betegség elfogadása nehéz, hanem a hozzá tartozó szabályok betartása. A visszakapott 110 darab kérdőív kiértékelése során kiderült, hogy 52 fő fogadta el nehezen a betegséget, de a diétát betartja. Ezzel szemben azonban csak 39 fő fogadta el könnyen a diétát. Szinte minden beteg jelölt meg a segítséget nyújtó személy(eke)t, csoportokat. A kérdőívet kitöltő lisztérzékenyek közül 78 fő szerzi be diétás élelmiszereket forgalmazó üzletekben a megfelelő alapanyagokat; illetve 16 fő élelmiszer boltban vásárol, azaz a többségnek nem kell utaznia a gyártóhoz. A megkérdezett személyekből 66 fő meg tudja vásárolni a diétához szükséges alapanyagokat, élelmiszereket a lakóhelyén, és csak 44 fő az, akinek utaznia kell ezekért A vizsgált coeliakiások közül csak 29 fő az, aki nem tudja, hogy milyen állami támogatásra jogosult, és a maradék 81 fő legalább egy támogatást ismer, amire igényt tarthat. A szerző javaslataiban a megfelelően részletes tájékoztatás fontosságát emeli ki. Pszichológusok bevonását javasolja a tanácsadásba a betegség elfogadásának javítása érdekében. Bizonyos osztályokon (például gastroenterológia) speciálisan kiképzett nurse-kre lenne szükség. Javasolja, hogy a családtagok is hasonló táplálkozási szokásokat alakítsanak ki a betegségtudat csökkentése érdekében. A Lisztérzékeny Egyesületek is nagy segítséget nyújthatnak előadásaikkal, programjaikkal.

8 A SZONDÁN KERESZTÜL TÁPLÁLT BETEGEK OTTHONÁPO- LÁSÁNAK HOZZÁTARTOZÓKRA GYAKOROLT HATÁSA Effects of home care of tube-fed patients on the relatives Szabó Noémi Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: dr. Nagy Béla főorvos, gasztroenterológus A mesterségesen szondán keresztül történő táplálás hazánkban is egyre elterjedtebb. Így kórházi gyakorlataik során az ápoló hallgatók is találkoznak már e táplálási lehetőséggel. A TDK pályamunka az otthonukban, szondán keresztül táplált betegek hozzátartozóiról készült, mivel ahhoz, hogy sikeres lehessen a megfelelő otthoni táplálás, a betegeket ápoló hozzátartozók lelkiismeretességére, kitartására és erejére van a legnagyobb szükség. A kérdőíves felmérés eredményei: A hozzátartozók között felsőfokú végzettséggel mindössze 5 fő, középiskolai érettségivel 25 fő, szakmunkás bizonyítvánnyal 44 fő rendelkezik, és a megkérdezett személyek közül 36 fő csak az általános iskolai képzést fejezte be. A 110 főből 59 ember állította azt, hogy amikor először szembesült a ráváró ápolói feladatokkal megijedt, 30-an kétségbe estek, 17 fő bizonytalan volt, 4 ember pedig nyugodtan fogadta. 65 fő még soha nem hallott a táplálás e fajta lehetőségéről korábban. 43 fő már hallott róla régebben is, 2 fő pedig ismerte régebbről is. A megkérdezett döntő többsége (101 fő) állította azt, hogy tisztában van vele, hogy a tápszer hatékonyabb, mint a konyhai turmix. Egyértelműen elutasítja hozzátartozójának fekvőbeteg intézetben történő elhelyezését 92 fő, 6 gondozó bizonytalan, 10-en csak akkor, ha nem lenne más lehetősége. 2 ember határozottan úgy gondolja, ha lenne rá pénze és lehetősége, akkor elhelyezné hozzátartozóját fekvőbeteg intézetben. A megfogalmazott javaslatok: A hozzátartozók számára továbbképzést kellene tartani a megfelelő higiénés szabályok betartásával kapcsolatban a malnutrició elkerülése érdekében. A hozzátartozók részére is létre kellene hozni olyan csoportokat, ahol pszichológus vezetésével elmondhatnák problémájukat, ezzel is könnyítve lelkükön. Az egészségügyi oktatási intézményekben magasabb óraszámban kellene oktatni a hallgatóknak a megfelelő enterális táplálást. Rendszeres továbbképzések szervezése szükséges minden olyan osztályon, ahol előfordulhat mesterségesen táplált beteg. A kórházakban a főnővérek számára előadást kellene tartani a malnutrició megelőzésének fontosságáról, vagy megszüntetéséről, mely információkat azután az ápoló személyzetnek ők továbbítanának.

9 IDŐSEK OTTHONÁBAN ÉLŐK MOZGÁSÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE Mobility survey of residents of elderly homes Terhes Emil Ápolás és betegellátás szak, IV. évfolyam, Konzulens: Prof. Dr. Várkonyi Tibor, MTA doktora, szakvezető A szerző a Bevezetésben ismerteti, hogy az idősek ellátására specializált intézmények különböző ellátási szintet biztosítanak a lakók számára. A félig egészségügyi, félig szociális intézményekre, mint amilyen az idősek otthona, nem mindenütt jellemző, hogy foglalkoztatnának gyógytornászt, ezért az otthonban élők egészségügyi állapotának teljes körű felmérése és javítása az orvosi és ápolói személyzet felelőssége. A mozgásállapoti beszűkülések kikerülése, és esetleges korrekciója érdekében szükségessé válik az idősek mozgásfunkcióinak részletes felmérése a hatékony, és testre szabott mozgásjavító ajánlások kivitelezéséhez. A betegek önállóságának elősegítéshez a mozgás szükségességének szemléletmódján kell változtatni. A kutatáshoz számos adatgyűjtési módszer került alkalmazásra, köztük fizikális vizsgálati (ízületi amplitúdó-, eszközös izomerő-) mérés; kórlapelemző, ápolási dokumentációból nyert adatok, illetve a vizsgálati alanyok szubjektív válaszainak adatai. A mérésekkel az időskori mozgás hiányosságaira kívánt rámutatni. Az eredmények az ízületek, izmok működésbeli mutatóiban jelentős különbségeket tártak fel. A vizsgált személyek közül mindenkinél felszínre került valamilyen, mozgással kapcsolatos hiányosság. Izomerőt tekintve a nemek között nagy eltérés mutatkozik. A vizsgált nők átlagos izomereje a vizsgált férfiak átlagos izomerejének csupán az 57,42 %- át teszi ki. Az ízületi amplitúdó átlagát vizsgálva a nemek között már kisebb különbség figyelhető meg (1,9%). A 65 év feletti, és a 65 év alatti korcsoportok között különbség mutatkozik az izomerő és az ízületi amplitúdó tekintetében is. Az idősek különböző mértékben végeznek napi aktivitásokat. Megfigyelhető, hogy a személyi higiénia elvégzése, és a mozgékonyság között összefüggés van, de a mozgás hiányossága inkább ok, mint okozat a személyi higiénia elvégzésében. Az adatok több esetben a vártnál ellentétes eredményeket adtak, köztük az idősek mozgással kapcsolatos pozitív önértékelése (0-tól 5-ig terjedő skálán, átlagosan 3,375). A mozgásállapot számos betegséggel, és egyéb tényezővel kapcsolatba hozható, de a tényezők hatásának pontosabb megismerése még további kutatást igényel.

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Budapesti szolárium használók ismereteinek és szokásainak kérdõíves felmérése. Bakos József, Szabó Judit, Thuróczy György OKK OSSKI

Budapesti szolárium használók ismereteinek és szokásainak kérdõíves felmérése. Bakos József, Szabó Judit, Thuróczy György OKK OSSKI Budapesti szolárium használók ismereteinek és szokásainak kérdõíves felmérése Bakos József, Szabó Judit, Thuróczy György OKK OSSKI A téma időszerűsége Közelmúltban megjelent nemzetközi dokumentumok: WHO

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON DR. TURBUCZ PIROSKA NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM 2015 A SZERVEZETI EGYSÉG BEMUTATÁSA PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ I.BELGYÓGYÁSZAT

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

WHO kézhigiénés önértékelő rendszer. fekvőbeteg ellátó intézmények számára

WHO kézhigiénés önértékelő rendszer. fekvőbeteg ellátó intézmények számára WHO kézhigiénés önértékelő rendszer fekvőbeteg ellátó intézmények számára Nemzeti Kézhigiénés Kampány 2011 1 ÁTÁLLÁS AZ ÚJ RENDSZERRE 1.1 KÖNNYEN ELÉRHETŐ AZ ALKOHOLOS KÉZFERTŐTLENÍTŐ AZ INTÉZETBEN? Válasszon

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN Kolarovszki Erzsébet Sándor Attiláné Varga Tünde Emese Dr. Fehér Zsuzsánna XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat A 2-ES TÍPUSÚCUKORBETEGSÉG

Részletesebben

A tűszúrásos és vágási sérülések okozta balesetek alakulása

A tűszúrásos és vágási sérülések okozta balesetek alakulása A tűszúrásos és vágási sérülések okozta balesetek alakulása szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán SE EMK XI. Betegbiztonsági Fórum Budapest, 2010. december 2. Figyelemfelvívás döntéshozók, A kutatás célja

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

Szelényi Viktor háziorvos. Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből:

Szelényi Viktor háziorvos. Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből: Szelényi Viktor háziorvos Bánhorváti Nagybarca Borsod Abaúj Zemplén megyéből: Húsz éves az otthonápolás. Alcím: Azaz a korházi terhek és a betegek terhének csökkentése. A mi otthoni szakápolásunk létrehozás:

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2012. Szeptember 13-15. Balatonfüred Konczné Molnár Ibolya Diabetologia szakápoló, Karcag A diabetes

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

2. F Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Az ajánlásoktól a megvalósulásig Kedves Kolléga!

2. F Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Az ajánlásoktól a megvalósulásig Kedves Kolléga! 2. Fehérvári Atherosclerosis Találkozó Székesfehérvár, 2011. november 11-12. Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Kedves Kolléga! Másodjára kerül megrendezésre a Fehérvári

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

oktatásuk jelentősége és

oktatásuk jelentősége és Cukorbetegek állapotfelmérése, oktatásuk jelentősége és eredményessége az intézeti kardiológiai rehabilitáció során Simon Éva 1, Huszáros Bernadatt 1, Simon Attila 2, Veress Gábor2, Bálint Beatrix 3, Kóródi

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet XVIII. Tudományos Diákköri Konferencia 2013. november 27. Ápolás és betegellátás szakos

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén A cukorbetegség exponenciálisan növekvő előfordulású, az érintettek számát tekintve népbetegség, gyakoriságából, fennállásának

Részletesebben

Betegelégedettségi vizsgálat feldolgozása 2012.

Betegelégedettségi vizsgálat feldolgozása 2012. Betegelégedettségi vizsgálat feldolgozása 2012. Az ISO 9001: 2009 szabvány nagy hangsúlyt fektet a vevők elégedettségére. A MOHE-CSOPORT-ot alkotó Szolgálatok tagjai működésük kezdetétől figyelembe veszik

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell!

Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell! Program címe: Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell! Tanúsítvány : 11/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező neve: Hajdúdorog Város Védőnői Szolgálata

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés Epidemiológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés Epidemiológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A kézfertőtlenítés gyakorlata

A kézfertőtlenítés gyakorlata A kézfertőtlenítés gyakorlata 2012. október 24-25. Fábián Dóra Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve A KÉZHIGIÉNE JELENTŐSÉGE IX. század: Semmelweis gyermekágyi lázzal

Részletesebben

Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány

Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány Az Alapítvány célja, hogy a gyermekreumatológiai kórképekben szenvedő beteg gyermekek a gyógyításuk során a legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek. Mottónk

Részletesebben

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésnek

Részletesebben

STOP STD! -felelős szex

STOP STD! -felelős szex egészségügyi intézmények belvárosi orvosi centrum STOP STD! -felelős szex A Belvárosi Orvosi Centrum nemi gyógyász szakorvosai 2014-ben hozták létre a STOP STD! Felelős szex elnevezésű társadalmi felelősségvállalási

Részletesebben

SZAKDOLGOZÓK TŰSZÚRÁSOS BALESETEINEK ALAKULÁSA

SZAKDOLGOZÓK TŰSZÚRÁSOS BALESETEINEK ALAKULÁSA SZAKDOLGOZÓK TŰSZÚRÁSOS BALESETEINEK ALAKULÁSA Európában évente mintegy egymillió egészségügyi dolgozó sérül meg használt injekciós tűtől. Az ilyen balesetek súlyos következményekkel járhatnak, akár HIV-,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

A MOHE-CÉGCSOPORT Betegelégedettségi vizsgálatainak elemzése, értékelése 2013.

A MOHE-CÉGCSOPORT Betegelégedettségi vizsgálatainak elemzése, értékelése 2013. A MOHE-CÉGCSOPORT Betegelégedettségi vizsgálatainak elemzése, értékelése 2013. Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány nagy hangsúlyt fektet a vevő -k, a betegek elégedettségének vizsgálatára. A szolgálatok menedzsmentje

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

2395-10 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2395-10 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2395-10 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Körzetében élő 76 éves nőbetege csípőtáji törést szenvedett. A traumatológiai osztályról a tegnapi nap során érkezett

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos, Bálity Csaba, Merész Gergő, Dr. Sinkó Eszter

Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos, Bálity Csaba, Merész Gergő, Dr. Sinkó Eszter Praxisközösségi szolgáltatások igénybevétele, lakossági attitűdváltás a Svájci- Magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram kapcsán 2017.február 22. Szakmapolitikai Fórum Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos,

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás

A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás Prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke Kiss Katalin, vezető kutató, Szinapszis Kft. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

Adott időszakban a bent fekvő betegek száma: Esések 2% 72 beteg

Adott időszakban a bent fekvő betegek száma: Esések 2% 72 beteg A nemkívánatos események jelentésének hasznosulása Intézményünkben. Szemenyeiné Kovács Mária Vágány Tamásné Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház. Mozgásszervi rehabilitáció. 2012. A Nagykőrösi Rehabilitációs

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Parenterális táplálás központi oktatási programja

Parenterális táplálás központi oktatási programja 2010. Parenterális táplálás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Cheneau, és ami mögötte van - avagy a gyógytornász harmadik keze

Cheneau, és ami mögötte van - avagy a gyógytornász harmadik keze Cheneau, és ami mögötte van - avagy a gyógytornász harmadik keze Balázs Bernadett Dr.Pethő Ágnes 2011.08.26.ORFMMT XXX. Vándorgyűlés JAON KFT Gyermekrehabilitáció Nyíregyháza Cheneau korzett 1970. óta

Részletesebben

Kórházi járványügyi osztály

Kórházi járványügyi osztály Dr Böröcz ö Karolina Kórházi járványügyi osztály OEK módszertani levél 2003 febr 07 EPINFO különszám Összefoglalja f l lj azon ismereteket, t amelyekkel l a kockázatok megbecsülhetők Ismerteti a hatékony

Részletesebben

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Betegközpontúság, magas szakmai színvonal... M i n ı s ég i r án yí t ás i O s z tá l y www.josa.hu HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

2395-06 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2395-06 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2395-06 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Körzetében élő 76 éves férfibetege combnyaktörést szenvedett. A traumatológiai osztályról a tegnapi nap során érkezett

Részletesebben

A cukorbetegség karbantartása mozgásterápia segítségével

A cukorbetegség karbantartása mozgásterápia segítségével A cukorbetegség karbantartása mozgásterápia segítségével Szabó Bence OORI Nappali kórház Szombathely 2012.09.07. A fizikai aktivitás hatása Fő terápiás eljárás volt az inzulin felfedezéséig Fokozott a

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

A KORAGYERMEKKORI PROGRAM AKTUALITÁSAI TÁMOP 6.1.4.

A KORAGYERMEKKORI PROGRAM AKTUALITÁSAI TÁMOP 6.1.4. A KORAGYERMEKKORI PROGRAM AKTUALITÁSAI TÁMOP 6.1.4. A PROJEKT KÉPZÉSEI KÉPZÉSFEJLESZTÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE A védőnői és háziorvosi ellátással kapcsolatban a minőségi munkavégzés iránti igény

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei

A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 HUNGARIAN Dr. Géza BÁLINT bjd@t-online.hu Az RA tüneteivel jelentkező betegnek

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csoportja Péter: 06/70-949-2215 és a Csatári Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara közösen bemutatja: PROGRAMFÜZET Szervező:

Részletesebben

Miskolci klinikai táplálási team működése. Készítették Majorosné Harnos Judit dietetikus Baloghné Orosz Judit OKJ ápoló

Miskolci klinikai táplálási team működése. Készítették Majorosné Harnos Judit dietetikus Baloghné Orosz Judit OKJ ápoló Miskolci klinikai táplálási team működése Készítették Majorosné Harnos Judit dietetikus Baloghné Orosz Judit OKJ ápoló MMTT 2015 Klinikai Táplálási Mobil Team TÁMOP 6.2.4. pályázat eredménye Miskolc B-A-Z

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara a hazai, illetve főként az észak-magyarországi

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

Hidvégi Annamária. 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Tel.: +36 (1) 206-1480 Fax: +36 (1) 206-1481 http://www.e77.

Hidvégi Annamária. 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Tel.: +36 (1) 206-1480 Fax: +36 (1) 206-1481 http://www.e77. Hidvégi Annamária 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Tel.: +36 (1) 206-1480 Fax: +36 (1) 206-1481 http://www.e77.hu Öregedő és fogyó népesség Fogyó családok Növekvő számú válás Csökkenő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Iktató szám: Sz-82/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben