Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Veszprém 2013."

Átírás

1 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013.

2 II. II. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat Ajánlás I. BEVEZETÉS I. 1. Intézményünk Az intézmény megnevezése Székhelye Elérhetőségek Az iskola földrajzi működési területe Az iskola beiskolázási körzete I. 2. Az intézmény sajátosságai Intézményünk típusa Az intézményünk tanulói Gyógypedagógusaink A gyógypedagógiai munkát segítők Az iskola működésének segítői Feladataink Óvodai csoport Fejlesztő iskolai rehabilitációs csoport Autista csoport Általános iskola Készségfejlesztő speciális szakiskola Kollégiumi egység AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai II Alapelvek Az oktatás nevelő hatásának elvei Az érthetőség A szemléletesség A motiváció Differenciált foglalkozás Közvetítési szint Változatosság, időfelhasználás Fokozatosság II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben, c. pályázatban való részvételünk A tanulásszervezési formák A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai II Pedagógiai értékeink II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai A pedagógiai célokban feltüntetett feladatok Kognitív funkciók fejlesztése Egészséges, kulturált életmódra nevelés Szociális képességek nevelése Speciális kompetenciák fejlesztése II A TÁMOP pályázatban választott fejlesztési terület területek megvalósítása Feladatok Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kötelezően választott műveltségi terület Szabadon választott műveltségi terület Tantárgyai Egyéb innovációk megszervezése

3 II. II. II. II. II. II. II. II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei TÁMOP pályázatban vállaltak megvalósítása II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai, módszerei A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célja Feladatok Tevékenységek A megvalósítás területe 3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célja Szomatikus nevelés Higiénia Egészséges táplálkozás Mozgás, sport, szabadidő hasznos eltöltése Konduktív nevelés Gyógytestnevelés Balesetvédelem, egészségügyi szűrővizsgálat az intézményben Környezeti nevelés Mentálhigiéné Ökoiskola 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Feltétele Célja Feladatai 5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység II A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Célja Feladata Tevékenységi területek Munkahelyi gyakorlat Tanulók kiválasztása Tanulók felkészítése A kísérők kiválasztása A munkahelyek kiválasztásának szempontjai Ellenőrzés, értékelés A képzésről kiadott bizonyítvány Garanciák a programban II Beilleszkedéssel, magatartási nehézségekkel küzdők segítése Célja Feladata Tevékenységi területek II Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása, szociális hátrányok enyhítése Alapelvek Céljaink A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladatai Tevékenységek Kapcsolattartás, kapcsolatok kiépítése 7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel II A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Szülői kapcsolattartás formái

4 II. II. III. III. III. III. III. Együttműködési formák II Az iskola külső kapcsolatrendszere Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolat más intézményekkel Hasonló profilú intézmények Munkahelyi Gyakorlat 9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai, felvételi eljárás A tanulók felvétele, átvétele, magasabb osztályba való átlépések Tanulói jogviszony megszűnése Magántanulói jogviszony HELYI TANTERV III. 1. A választott kerettanterv megnevezése III. 2. A választott kerettanterv feletti óraszám Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok az általános iskolában A készségfejlesztő speciális szakiskola szerkezete A tantárgyi rendszer felosztása a készségfejlesztő speciális szakiskolai évfolyamokon 3. Mindennapos testnevelés Feladat 4. Projektoktatás 5. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei 6. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

5 Küldetésnyilatkozat Mi, a Kozmutza Flóra Általános Iskola tanárai arra törekszünk, hogy szakmai tudásunkkal, emberségünkkel, személyes példamutatásunkkal, feltétel nélküli elfogadó, szeretetteljes légkörben neveljük a ránk bízott tanulókat Ajánlás Pedagógiai tevékenységünk szellemiségét, az ENSZ gyermeki jogokról szóló egyezménye 23. cikke határozza meg. 1. Hisszük, hogy az értelmileg akadályozott gyermeknek emberi méltóságát biztosító, önfenntartását előmozdító, a közösségi életben való tevékeny részvételt lehetővé tevő, teljes és tiszta emberi életet kell élnie. 2. Elismerjük, az értelmileg akadályozott gyermeknek a különleges gondozáshoz való jogát, és a rendelkezésre álló forrásoktól függő mértékben, az előírt feltételeknek megfelelő segítséget biztosítjuk az eltartó szülőknek és a gyermekeknek. 3. El kell érnünk, hogy az értelmileg akadályozott gyermek valóban részesülhessen oktatásban, gyógyító nevelésben, munkára való felkészítésben és szabadidős tevékenységben oly módon, hogy ezek biztosítsák személyisége legteljesebb kibontakozását kulturális és szellemi területen egyaránt. 4

6 I. BEVEZETÉS I. 1. Intézményünk Az intézmény megnevezése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Székhelye 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. Elérhetőségek Telefonszám 88/ Fax 88/ cím Az iskola földrajzi működési területe: Az iskola beiskolázási körzete: Veszprém megye Veszprém város és Veszprém megye területe I. 2. Az intézmény sajátosságai Intézményünk június1-től önálló intézményként működik. Intézményünk típusa Többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola): Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az intézményünk tanulói Sajátos nevelési igényű - értelmileg akadályozott, súlyosan és halmozottan sérült, autista - gyermekeket nevelünk. Tanulóink személyiségfejlődését akadályozza a maradandó idegrendszeri károsodás, a tartós testi-lelki állapotváltozás. Mindezek konkrétan is megfigyelhető és mérhető fejlődésbeli elmaradást okoznak ép kortársaikhoz viszonyítva. A nevelhetőség szempontjából nagyon eltérő egyedi adottságok miatt a személyiség fejlesztésében egyenként is eltérő nevelési igények és szükségletek jelentkeznek. 5

7 Az átlagos nevelhetőségnek az idegrendszeri károsodás, a tartós testi-lelki állapotváltozás mellett további akadályai is lehetnek, például az ingerszegény szociális környezet. A felsoroltak együttesen, az értelmi fogyatékossághoz társuló személyiségváltozásokat is okozhatnak. A tanulók eredményes fejlesztése folyamatos, egymásra épülő gyógypedagógiai segítségnyújtást, a szülői házzal összhangban lévő nevelést igényel. A nevelésnek elsődlegesen az alapvető pszichés funkciók, a megismerő tevékenység és a kommunikációs képességek fejlesztését, a mozgásállapot javítását a gyógypedagógia eszközrendszerével kell elérni. Optimális fejlesztést csak az egész életre szóló védő-irányító, de az önálló személyiséget is kibontakoztató nevelés biztosíthat, amely törekszik a képességeik maximumának elérésére. Az értelmileg akadályozott tanulók iskolai fejlesztésében jellegzetes nevelési nehézségek jelentkeznek: - Nem fogyatékos kortársaikhoz viszonyítva, a tanulásukban mennyiségi és minőségi különbségek vannak, ezért a többségi iskoláztatás általános rendjébe nem tudnak beilleszkedni. - A szenzoros és mozgásos közlések befogadására fogékonyabbak, a verbális tanulás nagyon nehezen alakul ki. Ezért csak képi szemléletes rávezetéssel, a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel mutatható fel eredményesebb fejlesztés. - A tanulási tempó, a bevésés jelentős változása, a bizonytalan megőrzés, a pontatlan felidézés miatt a fejlesztésnél több időre és sok gyakorlásra van szükségük. - Erősen kötődnek a tanulási helyzetekhez, szokásokhoz és személyekhez. A tanultakat csak konkrét gyakorlati helyzetben tudják alkalmazni. - Az ismeretszerzés, feldolgozás és alkalmazás során vezetésre, segítségre, erős irányításra szorulnak. Tanulásukban, ismeretszerzésükben rövid idejű odafordulás, tevékenységi kedv tapasztalható. A figyelemkoncentráció zavara miatt a külső ingerek könnyen eltérítik őket. - A szociális képességek területén jelentkező zavarok (pl. a normakövetés képességének zavara, a kooperatív készségek hiánya, a kritikátlanság, az önfegyelem hiánya, kommunikációs zavarok) együttesen a fejlesztést-nevelést nehezítő tényezők. A gyógypedagógiai nevelésnek támaszkodnia kell a tanulók pozitív tulajdonságaira, a felnőttekhez fűződő erős kötődésre, érzelemviláguk gazdaságára, tartósságára, valamint azokra a képességelőnyökre, amelyek aktiválása dinamikusabb fejlődést eredményezhet például az ábrázolásban, kézimunkában, házimunkában vagy a mozgásban és a sportban. Gyógypedagógusaink Iskolánk gyermekeinek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljenek attól kezdődően, hogy fogyatékosságát megállapították. Gyermekeink neveléséhez az adott fogyatékosság típusának megfelelő szakirányú szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógus alkalmazása szükséges. A pedagógustól nyitottságot követelnek az új szakmai ismeretek, a határtudományok kutatási eredményei, a közvetlen és tágabb környezet változó igényei felé. Gyógypedagógiai szemlélet kell, hogy áthassa az intézmény egészét, az itt dolgozó valamennyi felnőttet. 6

8 A gyógypedagógiai munkát segítők A gyógypedagógusok munkáját közvetlenül segítik a gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők, dajkák és ápolónők. Ők a pedagógusokhoz hasonlóan mintaszerepet töltenek be, részesei a pedagógiai folyamatoknak. A gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, a rendszeres orvosi ellátás biztosítása az iskolaorvos feladata. Az iskola működésének segítői Az adminisztrációs tevékenységet végzők, a technikai és a konyhai dolgozók a munkájukkal, a tanulókkal való bánásmódjukkal, mindennapi kommunikációjukkal hatnak tanítványainkra. Feladataink Óvodai csoport A gyermekek beszédindítása, kommunikációs készségének kiépítése, szobatisztaságra szoktatás és az iskolai életre való felkészítése játékos tevékenységbe ágyazottan történik. Fejlesztő iskolai rehabilitációs csoport A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama alatt rehabilitációs célú, az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A nevelés-oktatás fejlesztési területeinek tartalma tanítási évfolyamokra nem tagolódik, a pedagógiai munka szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó struktúrálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg. Autista csoport A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejletség mellett elérhető legjobb felnőtt kori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése; ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása és fejlesztése. Általános iskola 8 évfolyamon a szűkebb környezetben mindennapi életfeladatok, élethelyzetek megoldására való felkészítés folyik. A nevelési oktatási folyamat tartalma a közvetlen környezetben való tájékozódás, a kommunikációs készségek fejlesztése, valamint önmaga ellátása készségeinek fejlesztése. A kultúrtechnikák oktatása csak a éves kor után kerül előtérbe. A tanításban, tanulásban a szemléltető-cselekedtető módszereknek központi szerepük van. Ez a tapasztalatszerző, tanulás gyakorlás vonzó, a mindennapi élet szempontjából jelentőséggel bíró helyzetekbe ágyazottan valósítandó meg. Hangsúlyozott szerepet kap a személyes és szociális integrációra való felkészítés. A tárgyi tevékenységben megjelenő úgynevezett kreatív foglalkozások, mint a játék, ábrázolás, ének-zeneritmika igen kedveltek és eredményesek. A fejlődési zavarok hatásainak leküzdése egyénenként változóan terápiás eljárások alkalmazását is igényli. 7

9 Készségfejlesztő speciális szakiskola A továbbtanulás, a szakmaszerzés alapjainak színtere. A évfolyam tanterve az értelmileg akadályozott tanulót oktató-nevelő általános iskolai tanterv koncepcionális és tartalmi folytatása. A évfolyamot a szakképzés előkészítése, az általános műveltségi és praktikus ismereteket közvetítő tartalmán túl, súlypontosan veszi figyelembe a gyakorlati évfolyamokra való felkészítést. Az a fiatal, aki eredményesen befejezte a 10. évfolyamot, tanulmányait a készségfejlesztő speciális szakiskola évfolyamain folytatja. A tanterv két szakma tananyagát tartalmazza: évfolyam: szakma I. szövött tárgy készítő évfolyam: szakma II. udvaros Kollégiumi egység Azokat a tanulókat helyezzük el, akik a megye távolabbi településein élnek. A kollégium hetes otthon szerűen működik, hétfőtől péntekig ad otthont a gyermekeknek. 8

10 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA II. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai II Alapelvek A tanítás tanulás folyamatának alapelvei olyan általánosan érvényesülő tételek, körülmények, amelyeket minden nevelőnek érvényesíteni kell oktató - nevelő munkájában. A mi iskolánkban az általános pedagógiai alapelvek sajátos módosulásait használjuk. Az oktatás nevelő hatásának elvei: Az érthetőség (elve): mindaz, amit bemutatunk, leírunk, elmondunk a tanulók megfelelő legyen (egyszerű, világos nyelvhasználat). képességének A szemléletesség (elve): a cselekvésre, a tevékenységre építést jelenti. Megkönnyíti a tanulók megismerő tevékenységét, elvezet a gondolkodás és a beszéd korrekciójához. A motiváció (elve) a cselekvésre késztető indítékok összessége, rendszere. A mi tanulóinknál permanensen kell hatnia a folyamat minden mozzanatában. Ezt elsősorban nevelési eszközökkel tudjuk biztosítani. Differenciált foglalkozás (elve): minden tanulónak biztosítani kell az önmagához képest való optimális fejlődés lehetőségét. Ehhez szükség szerint egyéni fejlesztési terv is készüljön. Közvetítési szint: cselekvésbe ágyazott gondolkodás, gyakorlatilag az egész iskolai karrieren keresztül. Változatosság, időfelhasználás: Az értelmileg akadályozott gyermeknél sérülés specifikus szempont, hogy kevés, jól körvonalazott, a figyelmet és az érdeklődést optimális szinten tartani képes ingerrel találkozzon. A jól átgondolt ingermintázat, az időben alkalmazott változtatások eredményeként a fáradékonyabb gyerek is tovább tartható egy-egy helyzetben. Fokozatosság: a tervezésnél egy-egy adott készség vagy ismeretanyag szisztematikus és egészen kis lépésekre való lebontásra kell törekedni. Az alapelvek a kompetencia alapú fejlesztésénél is megvalósulnak. II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai Tanítványainkat saját képességeikhez és adottságaikhoz igazodva a legteljesebb mértékben felkészíteni a társadalmi beilleszkedésre. Elemi ismeretek közvetítése, alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése. Gyermekközpontú szemlélettel a sérült gyermek személyiségfejlődésének segítése. A sérült képességek terápiás, kompenzáló korrekciós nevelése, az épen maradt képességek maximális fejlesztése. Egyénekre szabott, differenciált speciális képességfejlesztés (logopédia, egyéni fejlesztés, tanórai differenciálás, szakköri tevékenység, stb.). 9

11 Cél a gyakorlat- orientált ismeretnyújtás, munkára nevelés A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben, c. pályázatban való részvételünk A programfejlesztés egyik célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése iskolánkban. A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. A tanulásszervezési formák Egyéni fejlesztési lehetőségek előtérbe helyezése, mely páros, kiscsoportos vagy nagycsoportos munkaformákkal egészül ki. A hatékony tanulásszervezés biztosítja a fegyelmet is az osztályban. A kooperatív technikák alkalmazásakor nem az egyes gyerekekkel való bánásmódban, hanem a csoport működésének vezénylésében van a fegyelmezett munkavégzés kulcsa. A pedagógus viselkedésmódja, óravezetési stílusa a garancia arra, hogy a gyerekek megfelelő mennyiségű időt töltsenek a feladatvégzéssel. A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai: a sikeres munkaerő-piacialkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése kompetencia alapú oktatás elterjesztése. a kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű megvalósítása, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése az esélyegyenlőség érvényesítése újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása egyéni fejlesztési tervek készítése digitális ismeretek fejlesztése Kiemelt kulcskompetenciák anyanyelvi matematikai digitális szociális 10

12 II Pedagógiai értékeink A pedagógiai humanizmus A szocializáció A kommunikáció Pedagógiai Program A természet, a környezet szeretete, védelme (zöld óvoda, ökoiskola, madárbarát iskola) Az örömforrások megkeresése és kiaknázása Az esztétika A legteljesebb körű és mértékű egyéni differenciált bánásmód Az egészségmegőrzés A munka Az önálló döntés képessége Az alkotás képessége A családi nevelés segítése, a család és iskola együttnevelésének megteremtése, illetve megerősítése Esélyegyenlőség megteremtése és a társadalommal való elfogadtatás II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai A pedagógiai célokban feltüntetett feladatok Az óvodás létből az iskolai életformára történő átvezetés. A játék megszerettetése, a szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése. A készségfejlesztő speciális szakiskolára való felkészítés Kollégiumi ellátás biztosítása az arra jogosultak számára Egyénre szabott, differenciált speciális képességfejlesztés (logopédia, konduktív fejlesztés, gyógytestnevelés, egyéni fejlesztés, tanórai differenciálás, szakköri tevékenység) Az autista tanulók speciális fejlesztése Fejlesztő iskolai tanulók speciális fejlesztése A gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékek tudatosítása (zöld óvoda, madárbarát iskola, ökoiskola) Kognitív funkciók fejlesztése: Az észlelés és megfigyelőképesség fejlesztése Figyelem fejlesztése Emlékezet fejlesztése Gondolkodás fejlesztése Az alapvető kultúrtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. 11

13 Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képességfejlesztéshez, a tartós emlékezethez. Egészséges, kulturált életmódra nevelés Gondozási ismeretek elsajátítása Egészséges életmód és szokásrendszer kialakítása Önkiszolgálási képesség kialakítása Kulturált viselkedés elsajátítása Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébren tartása. Egészségmegőrző, környezetóvó attitűd kialakítása. Testi nevelés: - Mozgásnevelés - Ritmusnevelés - Korrekciós célzatú gyakorlatok Szociális képességek nevelése Ön- és emberismeret fejlesztés - Szociális kompetencia kialakítása - Szociális szokások kialakítása - Szociális minták felkínálása - Szociális készségek és ismeretek fejlesztése - Segítőképesség fejlesztése Együttműködési képesség fejlesztése A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása. Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosításukra, a megerősítésre és fejlesztésre önmaga és a csoporttársak felé is. A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése, a személyre szóló fejlesztés központba állítása munkánkban. A kulturális, szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése. Társas kapcsolatok erősítése az iskolán kívül is. A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Speciális kompetenciák fejlesztése Játékra nevelés Munkára nevelés A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása A saját fejlődési ütem elfogadása, önismeret megalapozása. 12

14 II A TÁMOP pályázatban választott fejlesztési terület területek megvalósítása Feladatok a hagyományos tantervi oktatási formákat egyéb formákkal kell kiegészíteni moduláris oktatás megszervezése projektoktatás megszervezése témahét/témahetek megszervezése tantárgytömbösített oktatás megszervezése műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásának megszervezése Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kötelezően választott műveltségi terület: - Anyanyelv és kommunikáció - Társadalmi környezeten (ezen belül - Számolás-mérés) Szabadon választott műveltségi terület: - Természeti környezet Tantárgyai: Környezetvédelem, Egészségvédelem Egyéb innovációk megszervezése Egy Projekthét megszervezése, tevékenységközpontú pedagógiai alkalmazásával Egy Háromhetet meghaladó projekt megvalósítása 13

15 A kompetencia alapú oktatás implementációjának célrendszere. A célok ütemezése. Célok, indikátormutatók Implementáció éve Fenntarthatóság 2009/ / / / / /2015 Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag Egy választott kulcskompetencia területi programcsomag Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban ( %) Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Digitális tartalmak, taneszközök használata(25 %) Új módszerek intézményi alkalmazása,elterjesztése, Önálló intézményi innováció megvalósítása Jó gyakorlatok átvétele II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei Nyelvi (verbális) eszközök Nem nyelvi (non verbális) eszközök Szociális technikák TÁMOP pályázatban vállaltak megvalósítása Eszközök (a hagyományos formákon kívül) kooperatív tanulási technikák alkalmazása a mindennapi gyakorlatban IKT eszközök alkalmazásának elterjesztése differenciált oktatási formák II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai, módszerei Követelés Bíztatás Helyeslés Dicséret 14

16 Jutalmazás Konfliktusok megoldása, távoltartás a helytelen cselekedetektől: Alternatív nevelési javaslatok: Büntetés Felügyelet, tiltás, ellenőrzés Meggyőzés Gyakorlás és szoktatás Törekedjünk a megelőzésre Vegyük figyelembe a gyermek érzéseit, kívánságait A nem reális követelményeinket vizsgáljuk felül Kerüljük az azonnal érzelmi töltetű reagálásokat Segítsük elő, hogy a gyermekek lássák mit, és hogyan kell csinálni. Érezzék, hogy segíteni akarunk nekik. Nevelési tanulságot és feladatot biztosítsunk, amelynek segítségével fény derül arra, hogy lehet a továbbiakban a konfliktust elkerülni. A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: Csoportmunka Pármunka-tanulópár Egyénre szabott munka Részben egyénre szabott munka Önálló munka A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít, amelynek a következők a megvalósulási formái: Ajánlott óratípusok: Mennyiségi differenciálás Minőségi differenciálás Tanulási követelmények differenciálása Új ismeretanyag feldolgozása Alkalmazás-gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés 15

17 II. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Gyermekeinknél gyakran hiányzik a szocializációs folyamat zavartalanságának alapvető feltétele, a biztonságérzet. Nagyon gyakran zavart az anya gyermek kapcsolat, és az első kortárs kapcsolatok is, amelyek károsítják az egészséges személyiségfejlődést. A személyiségfejlesztést ezért minél korábban el kell kezdeni, és a nevelés több szintjén kell végezni, és nem választható el a tanítás tanulás folyamatától sem. Az intézményünkben tanuló gyermekek személyiségfejlődését értelmi akadályozottságuk nagymértékben befolyásolja. Mivel az intelligencia fontos szerepet játszik a magatartás szabályozásában, károsodása esetén a cselekvéseket inkább érzelmi indulati tényezők határozzák meg. Csak szakszerű neveléssel lehetséges tanulóink érzésvilágának finomítása, a közösségi élethez szükséges morális magatartás kialakítása, a társadalomba való beilleszkedés. Az intézményünk tanulói egyénenként igen különbözőek, egyediek, ezért egyénenként kell őket megismerni. Mégis van néhány általában jellemző személyiségjegyük: - gyakori a testi fejlődés elmaradása, alkati eltérések, aránytalanságok - sajátos mozgáskép adódhat a tartás, járás rendellenességéből, előfordulnak túlmozgásos, vagy mozgásszegény állapotok, esetleg sztereotip mozgások - a különféle készségek, képességek egyenlőtlensége - hiányos az összefüggések meglátása, a fogalmak kialakítása, a világkép érzékletes elemekhez tapad - a kommunikációt nehezíti a beszéd késői kialakulása, a visszafogott mimika és gesztusok - nehezen alkalmazkodnak a megszokottól eltérő helyzetekhez, illetve személyekhez - ismeretlen emberekhez általában érdeklődve, barátságosan közelednek, ritkán heves elutasítás is előfordulhat Célja: Segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy tanulóink a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő mértékű fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli foglalkoztatásukkal, tapasztalatszerzésükkel összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Színes, sokoldalú tevékenységgel fejleszteni a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, eddze akaratukat, és járuljon hozzá életmódjuk, szokásaik, az értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához. A sérült gyermekek személyiségfejlesztése érdekében meg kell oldanunk: - A tanulók személyi erejének növekedését, a reális önismeretet, és önelfogadást. - Eredményes életvezetés megalapozásához szükséges szokásrendszer kialakítását. - A környezetből származó megterhelés csökkentését. - A képességfejlesztést a tanulásban - A problémamegoldó képességfejlesztést - A közösséghez való alkalmazkodást. Feladatok: A személyiség fejlesztése az intézményünkben tanuló gyermekek életkora szerint az egyes szakaszokban eltérő feladatok előtérbe kerülését jelenti: 16

18 Óvodás korban és az alsó szakaszban, fejlesztő iskolában, autista csoportban kiemelt feladatok: - önkiszolgálás szokásrendszerének kialakítása - szeretetteljes elfogadással az esetleges korábbi kedvezőtlen hatások kiküszöbölése, pozitív önértékelés kialakítása - ábrázolási, ének zenei, mozgásos stb. tevékenységek során testséma kialakítása, a tevékenység örömének, sikerélményének átélése, saját képességek megismerése - egykorú társakhoz való alkalmazkodás, alapvető magatartási szabályok megismerése - az esetleges sztereotip mozgások és egyéb káros vagy veszélyes szokások visszaszorítása - a beszédfejlődés elősegítése szükség esetén logopédus közreműködésével Felső szakaszban, készségfejlesztő speciális szakiskolában: - a társak iránti tolerancia, felelősségérzet, ragaszkodás kialakítása - közös élmények átélésével a közösséghez tartozás tudatának erősítése - önismeret kialakítása, a teljesítmények reálisabb értékelésére törekvés - kommunikációs szint emelése - magatartási szabályok, illemszabályok betartása - pozitív személyiségjegyek erősítése, a készségek, képességek fejlesztésével egyre harmonikusabb személyiség alakítása - a kezdődő serdülőkori változásokhoz való alkalmazkodás - reális önértékelés kialakítása az egyéni sajátosságoknak a teljesítőképesség korlátainak elfogadásával - a tudatosuló másság elfogadtatása, kisebbrendűségi komplexus kialakulásának megelőzése, kudarcok elviselése - reális jövőkép, életlehetőségek megismertetése, érzelmi és gyakorlati felkészülés az iskola utáni életre - ösztönimpulzusok, érzelmek társadalmi normákhoz alkalmazkodó, személyiséget gazdagító megélése. Tevékenységek: - Korai kapcsolatfelvétel a szülőkkel, tanácsadás a sérült gyermek elfogadásának, a szülők belső harmóniájának elősegítése érdekében. A szülőkkel való szoros kapcsolatot segítik a nyílt napok, a sérült gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatók, megbeszélések, a szülők egymás közötti és nevelőkkel való beszélgetések, újságcikkek, könyvek, filmek ajánlása, amelyekből a szülők értékes segítséget kaphatnak problémáik megoldásához, gyermekük szeretettejes elfogadásához. - A gyermek pozitív személyiségjegyeinek feltárása, az épen maradt funkciók, rejtett képességek megtalálása, melyekre kompenzáló, korrigáló nevelés épülhet. - A gyermek sajátos kifejezésmódjának, kapcsolatteremtési kísérletének megfigyelése és megértése, hogy ezek segítségével közvetlen kapcsolatot alakíthassunk ki a gyermekekkel. - Az igen eltérő egyéni adottságokhoz, képességekhez való alkalmazkodással differenciált oktatás és nevelés megvalósítása. 17

19 - A szülőknek és a gyermeknevelésben résztvevő személyeknek egységes nevelési elveket, elvárásokat kell kialakítania, egyben pozitív, egészséges mintát kell a gyermek számára bemutatnia, amely mintakövetésével a gyermek megfelelő viselkedésformákat és szerepeket sajátít el. - Az eredményes életvezetéshez szükséges képességek kialakításával megfelelő önállóság megteremtése. - Kommunikációs képességek fejlesztése a jobb alkalmazkodás, a problémamegoldás elősegítése érdekében. - A sérült gyermek életfeltételeinek az épekhez való közelítése az intézmény szervezésekor az épekével megegyező feltételek biztosítása.. A megvalósítás területei: - tanórák - tanórán kívüli foglalkozások - habilitációs és rehabilitációs foglalkozások - munkahelyi gyakorlat - iskolai és iskolán kívüli rendezvények II. 3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célja: Tanulóinkban az egészségkultúra kialakítása. Az egészségével kapcsolatos szükségleteket a lehető legnagyobb önállósággal elégítse ki. Az egészségnevelés főbb területei: Szomatikus nevelés Környezeti nevelés Mentálhigiénia Szomatikus nevelés Az egészségnevelés tevékenységei a mindennapos nevelői gyakorlat szerves részei. Magában foglalja az akadályozottsággal élő gyermek testi szükségleteit, egészséges étkezését, mozgást, sportolást és a szabadidő hasznos eltöltését. Higiénia Fogápolás, szájhigiénia A fogápolás szokássá alakításának menetét már kisgyermekkorban el kell kezdeni. Lényeges, hogy az értelmileg akadályozott gyermek is megismerje az elhanyagolt, ápolatlan fogazat betegséget okozó 18

20 kockázatát, a szokás kialakításánál figyelembe kell venni az akadályozott gyermek adottságát, képességét Kézmosás A nap folyamán többször is jelen levő tennivaló, az önálló alapos kézmosás begyakorlása alapvető feladat Fürdés, mosakodás, hajápolás Az egyéni állapotát figyelembe véve tevékenyen részt vegyen a gyermek a tisztálkodás folyamatában, csak annyi segítséget megadva, amennyi feltétlenül szükséges. - mosakodás helyes sorrendjének elsajátítása - különösen ügyelve a testhajlatokra és testnyílásokra Megfelelő ruházkodás Az iskola tanulói sérülésükből adódóan fokozottan érzékenyek a különböző fizikai hatásokra is, melyek befolyásolják az idegrendszer funkcióit. Gyakran előfordul a környezet ingereinek érzékelési zavara, ezért fokozott odafigyelést igényel a megfelelő öltözködés megismertetése. - esztétikus, alkalomhoz illő, kényelmes öltözködés - egyéniségünkhöz illő ruha kiválasztása - öltözködjenek rétegesen, hogy tudjanak alkalmazkodni a hőmérséklet változásaihoz - váltócipő, az ortopédiai rendellenességgel rendelkező tanulóknak megfelelő gyógycipő Egészséges táplálkozás - kulturált étkezési szokások kialakítása - a mi kultúrkörünkben kialakult étkezési szokások elsajátítása - változatos fehérje- és szénhidrátbevitel - vitamindús étkezés - megfelelő folyadék bevitelt - rágás fontossága - tanulóban alakuljon ki a szépen terített asztal esztétikai élménye, az étkezés mint örömforrás jelenjen meg - a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása( az evés ne legye pótcselekvés) Mozgás, sport, szabadidő hasznos eltöltése Az értelmi akadályozottsággal élő gyermek többé-kevésbé a szomatikus területeken és így a mozgásfejlődésében is sérült. A mozgáskoordináció fejletlensége miatt sajátos mozgáskép adódhat. A tartás, járás rendellenességeiből előfordulhatnak túlmozgásos vagy éppen mozgásszegény állapotok, esetleg sztereotip mozgások. Ezek a testi jegyek meghatározóak a személyiség fejlődése szempontjából. 19

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére A befogadó óvodai és iskolai környezet kialakítása, a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben