Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata"

Átírás

1 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata Budapest 2013

2 Tartalomjegyzék A szakirányú továbbképzés személyi háttere 3 Intézményi háttér 3 A szakirányú továbbképzés helyszínei 4 A szakirányú továbbképzéshez kapcsolódó internetes felületek 4 A szakirányú továbbképzés meghirdetése és jelentkezés a képzésre 4 A jelentkezők száma 5 A beiratkozás 5 A hallgatói jogviszony megszűnése, szüneteltetése 5 A képzés szabályai 5 A félévközi számonkérések és azok szabályai 6 A szakdolgozat és elkészítésének szabályai 7 Államvizsga 7 Államvizsga bizottság 8 A Magyar Állatorvosi Kamara pontbeszámítása 8 Mellékletek 9 Díjak, pótdíjak 9 Díjak megfizetése 9 A szakirányú továbbképzés minőségbiztosítása 9 A képzés tematikája 11 2

3 A szakirányú továbbképzés személyi háttere A SZIE ÁOTK TKK vezetője: Prof. Dr. Tuboly Tamás, egyetemi tanár A szakirányú továbbképzés szakmai vezetője: Prof. Dr. Fehér Károly c. egyetemi tanár mobil: Tanulmányi ügyek intézése: Száraz Péterné Varga Zita tanulmányi előadó Tel.: Intézményi háttér Könyvtár: D épület Igazgató: Orbán Éva Elérhetőség: Honlap: Telefon: , fax: Szállás (önköltséges) Igazgató: Kiss László Budapest, Mogyoródi út Telefon: Étkezés (önköltséges) A P épületben található büfé A tornaterem mellett: étterem Parkolás A Kar területére csak egyetemi dolgozók, engedély alapján hajthatnak be. A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók a környező közterületeken parkolhatnak. 3

4 A SZIE ÁOTK TKK A szakirányú továbbképzés helyszínei Cím: 1078 Budapest, István u. 2. Telefon: Fax: Az elméleti előadások helyszíne: Továbbképzési tanterem (1078 Budapest, István u. 2., portával szemben.) A gyakorlati képzések helyszíne: Lázár Lovaspark Domonyvölgy, Xenophon Lovas Klub Dunakeszi, Silverado Ranch, Lovasterápia Központ Fót, Lovasíjászat Kaposmérő, Szabadidomítás Csapdi, Ménesgazdaság Mezőhegyes, Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad A képzés szakmai tartalmának megfelelően és a gyakorlati hely színvonalát értékelve, a képzés szakmai vezetője a SZIE ÁOTK TKK-t irányító dékán-helyettessel közösen határozza meg. A képzés meghirdetése és jelentkezés a képzésre A szakirányú továbbképzést a szakmai vezető, egyetértésben a SZIE ÁOTK TKK vezetőjével hirdeti meg a TKK honlapján, továbbá a megfelelő írott nyomtatott és elektronikus sajtóban. A meghirdetett képzésre jelentkezni a Kar TKK honlapján keresztül lehet a megadott határidőig. - Egyetemi, főiskolai alapdiploma megléte - A szakirodalom megértéséhez szükséges idegen nyelv ismerete - Internet hozzáférés és kapcsolattartás megléte A jelentkezés akkor érvényes, ha a jelölt az űrlapon feltett kérdések mindegyikére választ ad, valamennyi kért adatot feltölti. A jelentkezést követően a szakirányú továbbképzés szakmai vezetője dönt a felvételről az alábbi szempontok alapján, melyet a TKK vezetője hagy jóvá. A felvétel szempontjai: A jelentkezés feltételeinek a hitelt érdemlő megléte. A felvételről a TKK ben küld értesítést, mellyel egy időben a további teendőkről is értesítést kap a jelentkező. A felvételi szándék visszavonása a felvételről való értesítés előtt ben tehető. Jelentkezők száma A szakirányú továbbképzéseken az elvárt minimum hallgatói létszám: 20 fő, a maximum: 45 fő. 4

5 Ettől eltérni akár pozitív, akár negatív irányba csak a Kar Oktatási Bizottságának és Posztgraduális Képzés Bizottságának a hozzájárulásával lehet. Beiratkozás A felvételről történő értesítéssel egy időben értesítést kap a jelentkező az első konzultáció idejéről és helyéről. Az első konzultáció alkalmával történik meg a regisztráció, amire a hallgató jelöltnek az alábbiakat kell magával hoznia: - Diploma vagy annak másolata - A tandíj befizetését igazoló banki kivonat vagy csekk A beiratkozásról csak orvosi igazolással lehet távol maradni. Távolmaradási szándék vagy akadályoztatás esetén ben kell értesíteni a szakirányú továbbképzés szakmai vezetőjét vagy a tanulmányi ügyek intézőjét. A hallgatói jogviszony megszűnése, szüneteltetése A hallgatói jogviszony a szakirányú továbbképzésben megszűnik: - a hallgató saját kérésére, - a tanulmányi követelmények nem teljesítése esetén, - a tandíj fizetés elmulasztása esetén. A hallgató ben kérheti a hallgatói jogviszony megszüntetését vagy szüneteltetését, melyet a szak és a TKK vezetője hagy jóvá. Ebben az esetben a megkezdett és lezárt, továbbá tandíjjal rendezett félév egy később indított képzésbe beszámítható, ha a hallgató kérte az újabb felvételét. Ez csak egy esetben, a legközelebb indított képzésben számítható be. A hallgató hosszantartó betegsége esetén is szüneteltethető a hallgatói jogviszony. Ebben az esetben is az utolsó lezárt félévtől folytathatja a hallgató a legközelebb indított szakirányú továbbképzést. A hallgatói jogviszonyt meg kell szüntetni, ha a hallgató ellen bűncselekmény tárgyában ítélet születik. Ebben az esetben sem fizeti vissza a Kar az addig befizetett tandíjakat. A képzés szabályai A hallgatók legkésőbb az első konzultációs napon megkapják az aktuális félév előadásainak anyagát és az órarendet. Az előadások a megadott órarend szerint kezdődnek. Az órarendben a képzés alatt változás állhat be, amelyről a hallgatók időben kapnak információkat. Az előadásokon való részvételt a továbbképzési tanteremben kifüggesztett jelenléti íven kell aláírással igazolni. Abban az esetben, ha a hallgató az előadások több mint 25%-ról marad távol, a félévet nem zárhatja le vizsgákkal. Az előadó terem tisztaságára és rendjére a hallgató köteles ügyelni. A tanteremben hagyott értéktárgyakért a Kar és a TKK dolgozói nem tartoznak felelősséggel. 5

6 A félévközi számonkérések és azok szabályai A felvett tantárgyakból a konzultáció első napján közölt vizsgafeltételeket kell teljesíteni. A vizsga tantárgytól függően, előre meghatározott módon írásbeli teszt vagy szóbeli kollokvium formájában tehető. Az írásbeli tesztvizsgákat a félév tantárgyaiból egy vizsganapon tartjuk, melyen a megadott időpontban kell megjelenni. A vizsgáról való távolmaradást orvosi igazolással lehet igazolni. Ebben az esetben a szak vezetőjével és a vizsgáztatóval egyeztetett időpontban és módon lehet a vizsgát pótolni. Az írásbeli vizsga értékelése: 55%-ig elégtelen (1) 56-70% elégséges (2) 71-82% közepes (3) 83-93% jó (4) % jeles (5) A szóbeli kollokviumon a konzultáción közzétett tételekből húz a hallgató, melynek kidolgozása után szóban ad számot a kihúzott témakörből. Az értékelés 1-5 osztályzati skálán történik. Elégtelen vizsgát meg kell ismételni. Eredménytelen vizsga 3 alkalommal és egy esetben a TKK vezetője által engedélyezetten pótolható. Amennyiben mind a négy pótvizsga sikertelen, a hallgató jogviszonya megszűnik. Amennyiben a hallgató a tantárgy előadója, a témában tudományos fokozatot szerzett vagy más intézmény alapképzésében hasonló témájú tantárgy felelőse, előadója, akkor az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól tantárgy felelőse és a szak vezetője által engedélyezetten adható felmentés adható. Felmentést kap az a hallgató is adott tantárgyakból, aki azokat a graduális képzésének a keretében, mint ott megjelölt specializációs irányt teljesítette és azt leckekönyvében bejegyzett, legalább jó (4) osztályzatú vizsgával igazolja. A vizsgák alóli felmentést ben kell kérvényezni a szak vezetőjénél a bizonyító okiratok eredetijének bemutatásával és a másolat csatolásával. A vizsgaidőszak minden esetben a konzultációs ciklus után kezdődik, de azt legalább 3 héttel követi. A szakdolgozat és elkészítésének szabályai A szakirányú továbbképzés lezárásához szakdolgozatot kell készítenie a hallgatónak. A szakdolgozat konzulensének személyét illetően a képzés szakmai vezetőjének és a SZIE ÁOTK TKK-t irányító dékán-helyettesnek a jóváhagyása szükséges. 6

7 A szakdolgozat készítés alól felmentés adható, ha a jelölt tudományos minősítéssel rendelkezik (a tudományos fokozat meglétét igazoló oklevélmásolatot mellékelni kell) ha a jelölt az államvizsgáig két közleményt készít a képzés témakörének megfelelő területen és annak elfogadásáról igazolással rendelkezik valamelyik impact faktorral rendelkező szakfolyóirat szerkesztőjétől/szerkesztőbizottságától. Már megjelent publikáció esetén a kézirat különlenyomatát kell a TKK-ra benyújtani. A szakdolgozat témáját a második szemeszter második hetének péntek reggeléig le kell adni a tanulmányi ügyek intézőjénél, megjelölve a konzulens tanszéket (intézetet) és a konzulens nevét. A szakdolgozat témája az adott szakirányú továbbképzés tematikájához kell, hogy igazodjon. A szakdolgozatot a megadott határidőig kell leadni. Ennek elmulasztása esetén késedelmi díjat kell fizetni (lásd melléklet: díjak). A szakdolgozat írásával párhuzamosan konzultációs naplót kell vezetni. Ebben a hallgató és a konzulens rögzíti az egymással történt találkozások időpontját és a találkozás során rögzített hallgatói feladatokat. A konzulens aláírásával hitelesíti a konzultációs naplót. A konzulens a szakdolgozat leadása előtt a következő megjegyzést teszi a konzultációs naplóban: A dolgozatot tartalmi és formai szempontból ellenőriztem, védésre alkalmasnak találtam. A szakdolgozatot a Kar graduális képzésében megfogalmazott szabályok szerint kell elkészíteni. A szakdolgozat bírálatához egy független bíráló kerül kijelölésre. A kijelölt bíráló 1-5 skálán értékeli a dolgozatot. Ha a bíráló elégtelent (1) ad a dolgozatra, akkor egy második bíráló is kijelölésre kerül. Ha a második bíráló sem tudja elfogadni a dolgozatot, akkor a jelölt nem államvizsgázhat, amíg el nem készít egy elfogadható szakdolgozatot. Erre a hallgatónak az eredeti államvizsga napjától számított 6 hónap áll rendelkezésre. Államvizsga A szakirányú továbbképzés komplex államvizsgával zárul. Amennyiben a Hallgatónak bárminemű elmaradása van az Alaptantervben rögzített feltételekben leírtakhoz képest az Államvizsga napján, annak eredményes teljesítéséig a Hallgató a Záróvizsgát nem kezdheti meg. Az Államvizsga napját a szak vezetője tűzi ki és azt az utolsó előtti szemeszter utolsó konzultációs napjáig közzé teszi. Ugyanezen időpontig történik meg az államvizsga tételek kiadása is. Az Államvizsgára jelentkezni ezt követően 3 hétig lehetséges a tanulmányi ügyek intézőjénél. 7

8 A jelentkezést egy alkalommal lehet módosítani. Második módosításra kizárólag orvosi igazolás mellett van lehetőség. Az Államvizsgát bizottság előtt kell tenni, melyen a vizsgabizottság elnöke a kérdező. A vizsga alatt a bizottság minden tagja kérdezhet. A vizsgán tétellapot kell húzni. A kihúzott tételek kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre. A kidolgozást követő vizsga 30 percnél nem hosszabb. A bizottság minden tagja értékeli a hallgató teljesítményét, melynek átlaga és a szakdolgozat érdemjegye képezi a végső érdemjegyet. Az Államvizsga felelet értékelése 1-5 skálán történik. A szakdolgozatból történő felmentés esetén jeles (5) érdemjegy kerül beszámításra. Államvizsga bizottság Az 5 fős államvizsga bizottságot a TKK és a szakirányú továbbképzés szakmai vezetője állítja össze. A vizsgabizottság elnöke a szak vezetője. A bizottsági tagok: A szakirányú továbbképzés szakmai vezetője, vagy általa kijelölt helyettese Az adott szakterület elismert szakembere 1 fő a Magyar Lovas Szövetség részéről 1 fő jegyző az ÁOTK-ról 8

9 Mellékletek Díjak, pótdíjak A képzés díjait, pótdíjait meghatározott határidőre kell befizetni és azt igazolni kell. Megnevezés Összeg (Ft) Határidő Tandíj Ft Minden félév első konzultációs nap. Szemesztervégi vizsgák 0 Ft - Pótvizsga díj Első: 5000 Ft, második: 8000 A következő vizsga Ft, harmadik: Ft, negyedik: Ft alkalmával a tételhúzás vagy a teszt kiosztás előtt Államvizsga díj Ft Az államvizsgán való megjelenés reggelén Államvizsga pótvizsga díj Első: Ft, második: Az államvizsgán való Késedelmi díj Ft diplomadolgozat beadásánál: napi Ft megjelenés reggelén A késedelem megszűnésének alkalmával Díjak megfizetése A díjak banki átutalással vagy csekken fizethetők meg. Számla kiállítható magánszemély vagy cég nevére. Kérhető az összeg a két lehetőség megbontásában is. A számla, csekk elkészítése a hallgató által megadott módon kerül kiállításra, mely a képzést megelőző hónapban kerül kiküldésre. A tandíjak esetén az első szemeszter sikeres teljesítését követően a további szemeszterekre indokolt esetben a Továbbképzési titkár hatáskörében részletfizetési kedvezmény adható. Amennyiben a Hallgatónak bárminemű díjtartózása van az Oktatási Intézmény felé az Államvizsga napján, a hátralék rendezéséig a Hallgató a Záróvizsgát nem kezdheti meg. Minőségbiztosítás A szakirányú továbbképzés tematikájának összeállítása a képzés szakmai vezetőjének irányításával és az adott szakterület kiemelkedő képviselőivel és egyetértésével történik. A végleges tematikát a szakmai vezető és az egyetem valamint az oktatási hivatal jóváhagyásával tesszük közzé. A képzés alatt, folyamatosan, minden konzultációs ciklus végén a képzésben részt vevő hallgatóktól, anonim értékelést kérünk a képzésre és az előadókra vonatkozóan. A kérdőívek kiértékelésének eredményét csak az érintett oktató ismerheti meg. Az eredmény és a levonható következtetések a képzésben és az előadók számára adnak támpontot. 9

10 szemeszter óraszám / szemeszter tantárgy felelősök; előadók Lovas-tanár (Hippológus) és -szervező szakirányú továbbképzés tantárgy és előadáscím tervezet évfolyam I. Állattenyésztés. Etológia. Takarmányozás. Állategészségügy. Belgyógyászat. Sebészet, Ortopédia március április 5. ÁOTK TKK 84 Dr. Sótonyi Péter Állattenyésztés. Fajta-, küllem- és mozgástan. Tenyésztési módszerek Dr. Gáspárdy András A lótenyésztés szervezete, irányítása. Dr.Bodó Imre Fontosabb lófajták. Hungarikumok. Védett, történelmi lófajtáink. A géntartalékok jelentősége és őrzése. A genetika alapjai a lótenyésztésben. Ivarsejtek. Kromoszómák. Gének. Öröklődhetőség /h2/. Genotipus. Fenotipus. Örökletes genetikai terheltség Tenyésztési / nemesítési,párosítási / módszerek a lótenyésztésben.heterózis A tenyészérték - vizsgálat jelentősége, módszerei, eredményei és gondjai a lótenyésztésben. Dr.Bodó Imre Dr.Zöldág László Dr.Gáspárdy András Dr.Gáspárdy András A ló minőségi és mennyiségi értékmérő - tulajdonságai. Dr.Bodó Imre A tenyészegyedek / mén, kanca / kiválasztása. Dr.Zöldág László Környezeti tényezők. Tenyészcél, tenyészirány. Dr.Bodó Imre Küllemtan : a ló külső testalkatának, rendszerszerű küllemi bírálatának elmélete. Méretfelvétel. Formalizmus. Dr.Gáspárdy András Jegyek. Bélyegek. A ló azonosítása. Dr.Gáspárdy András A ló életkorának meghatározása. Dr.Gáspárdy András Mozgástan : a ló mozgásdinamikája. Jármódok. Mozgáshibák. Dr.Gáspárdy András Lóetológia Dr. Nagy Krisztin Az etológia /viselkedésbiológia/ fogalma, tudományterületei és összefüggései a lovakkal. A szabadon élő lovak viselkedése : napi ritmus, táplálkozás, alvás,szociális kapcsolatok, agresszió, rangsor, hárem-elhagyás, nemi működés, játék. Dr. Nagy Krisztina Érzékszervek : látás, hallás, szaglás, ízérzékelés, tapintás. Dr. Nagy Krisztina A csikó viselkedése, felnevelése, elválasztás. A rendellenes viselkedés típusai, kialakulásának okai. A rossz szokások és a rendellenes sztereotip viselkedés kezelési lehetőségei / S-O-R-C modell /. Módosított műtéti eljárás a karórágás, levegőnyelés gyógykezelésében és a következmények / Forsell-féle eljárás. Saját vizsgálatok /. Dr. Nagy Krisztina Dr. Nagy Krisztina A lovak személyiség - vizsgálatának gyakorlata / lehetőségek és hatások /. Dr. Nagy Krisztina Tanulás - elméleti modell / negatív megerősítés, pozitív büntetés, pozitív megerősítés, negatív büntetés /. Az állattartás etikai kérdései. Állatvédelmi Törvény. Az állatszállítás szabályozása. Európai Uniós előírások. Dr. Nagy Krisztina Dr. Csintalan Csa A ló takarmányozása Dr. Mézes Miklós 10

11 Takarmányozási alapismeretek : táplálóanyagok, takarmányösszetevők, szárazanyag-, és víztartalom. A takarmányok nitrogén tartalmú anyagai / fehérjék,aminosavak /. Lipidek. Nyersrost. Hidrogénmentes kivonható anyagok. Vitaminok. Ásványi anyagok. A ló táplálkozási élettana. A ló táplálkozásának sajátosságai. Takarmányfelvétel. Éhség, étvágy. Ló -takarmányismeret : zöld-, gyökér- és gumóstakarmányok ; magvak, széna, szalma ; ipari takarmányok. Receptúrák, fejadagok. Ivóvíz, itatás. Dr. Mézes Miklós Dr. Fekete Sándo Dr. Hausenblasz József Legelő, legeltetés. A gyep hozama és táplálóértéke. Dr. Szemán Lász A ló funkcionális anatómiája Dr. Sótonyi Péte A lótest tájékai. Dr.Sótonyi Péter A mellkas és a hasüreg anatómiája. Dr.Sótonyi Péter A mozgásszervek anatómiája ; a passzív (csontrendszer) és az aktív (izomrendszer). Dr.Sótonyi Péter A légzőszervek anatómiája. Dr.Sótonyi Péter Szaporodásbiológia Dr. Solti László A mén és a kanca ivari működése. Ivarérés. Tenyészérés. Dr. Solti László Fedeztetés. Dr. Solti László Mesterséges termékenyítés. Dr. Jármy Miklós Embrió - átültetés. Dr. Soltii László A kanca vemhessége (a vemhesség megállapítása ) és ellése. Dr. Bába András Lovak meddőségével kapcsolatos ismeretek. Dr. Solti László Járványtani blokk Dr. Fodor László Járványtani ismeretek Dr.Varga János Legjelentősebb fertőző betegségek. Dr.Varga János Ménes-management ; betegségmegelőzés és vakcinázási program. Dr.Varga János Belgyógyászat Dr. Vörös Károly A belgyógyászati betegvizsgálat alapjai Dr. Vörös Károly Belgyógyászati diagnosztika és terápiás beavatkozások Dr. Kutasi Orsolya A fontosabb belgyógyászati betegségek megállapítása és gyógykezelése Dr. Kutasi Orsolya Poor performance lehetséges okai lovon Dr. Bohák Zsófia Sebészet, Ortopédia ( Üllő Nagyállatklinika ) Dr.Tóth Péter Sántasággal kapcsolatos alapvető ismeretek. Dr. Tóth Péter A sebek, sebgyógyulás, elsősegély nyújtás. Dr. Izing Simon Kötszerek, kötözési technikák, fáslizással kapcsolatos ismeretek. Dr. Izing Simon Ló fogakkal, fogreszeléssl kapcsolatos ismeretek Dr. Izing Simon A kólikás ló Dr. Tóth Péter Patkolástan, gyógypatkolás. Ormándi Zsolt II. Lovasgazdaság. Lovasvállalat-szervezés. Lovasturisztika. Sportelmélet. Távlovaglás. Western-reining. Lósport szeptember 9 - szeptember Dr. Fehér Károly Pályázatírás módszertana blokk ( ÁOTK TKK délelőtt ) Hazai pályázati források Dr. Puskás Jáno Pályázatírás gyakorlata, elemzése Pályázatírás előkészítése, beadása, menedzselése; elszámolás Marketing a lovaságazatban ( ÁOTK TKK, délután ) Hansághy Péter 11

12 2.2.1 A marketing meghatározása. A mg kialakulása, története, interdiszciplinaritása. A marketing struktúrája, felépítése. Mg alapfogalmak: Piac (felosztásuk, formái, p.potenciál, p.méret, piaci részesedés, piacszegmentáció). Kereslet (szükséglet, igény, motivációs bázis). A keresletet befolyásoló tényezők (paradox árhatások, keresletrugalmasság, vásárlóerő, diszkrecionális jövedelemhányad). Kínálat (Marshall-kereszt, kínálati rugalmasság) A marketingtechnika (a marketing gyakorlati része). 3 láb: információszerzés értékelés,tervezés kivitelezés, a 4 P. Kutatás (primer és szekunder kutatási lehetőségek a lovasturizmusban). Tervezés (stratégiai tervezés, alapstratégiák, taktikai tervezés). A mg kivitelezés eszközrendszere. Termékszolgáltatáspolitika, horizontális és vertikális választék. Árpolitika (árképzési módszerek, paradox árhatások, engedmények, kedvezmények, jutalékok, fizetési feltételek). A hét mesterlövész c. film árpolitikája. Értékesítési csatornák és módok Gyakorlatok Összefoglalás, szintézis, kérdések megbeszélése Lovasturisztikai vállalkozások kialakítása, üzemeltetése, irányítása ( Domonyvölgy ) Fő szegmens meghatározása, piac felmérése, konkurencia elemzése, SWOT analízis, megvalósíthatósági tanulmány (feasibility study), megtérülés, üzleti terv, marketing terv Beruházás megvalósítása, üzlet/csárda/lovaspark/lovaspanzió vállalkozás kialakításának szempontjai, kivitelezés, ellenőrzése, minőségi szempontok optimális üzemeltetés figyelembevételének szempontjai, engedélyezések Személyzet kiválasztása (saját, külsős), folyamatos tréningezése, motiválása Alapvető vendéglátó-ipari és szállodai ismeretek Darázs György Piaci bevezetés Árpolitika kialakítása, csomagtermékek létrehozása, értékesítése, akciók, árérték arány Minőségbiztosítási rendszer, TQM, Turizmus Minőségi Díj Rendezvényszervezés alapjai Lovasturisztikai programok, csapatépítő programok kialakítása Extrém ajánlatok,rendezvények Controlling, (helyzet felismerés megoldási javaslatok javítás ellenőrzés) Állatorvosi szolgálat ( ÁOTK TKK, ) dr. Burucs Baláz A versenyzés állatorvosi szabályai Dopping Konzultáció Diplomadolgozat készítés módszertana ( ÁOTK TKK, ) Simó Tamás Lovasturizmus ( ÁOTK TKK, ) Lóska János Hazai és nemzetközi lovasturizmus története, helyzete A lovasturisztikai termékskála Lovasturizmust érintő rendeletek, jogi szabályozások A lovastúra fogalma, típusai Magyarországi túraútvonalak (EuroHorse) Lovastúra előkészítése, eszközei, személyzete Túralovak felkészítése Lovastúravezetés elmélete A lovastúra költségei 12

13 2.5.1 A lovasturizmus gazdasági hatásai Konzultáció Lósport /galopp,ügető/ ( Kincsem park, ; 8-13 ó. ) Pécsi István A lóversenysport (galopp,ügető) története a kezdetektől napjainkig A Kincsem Park története, helyszíni bemutatása A galoppversenyzés alapvető fogalmai, a versenyzés felépítése Az ügetőversenyzés alapvető fogalmai, a versenyzés felépítése A legjelentősebb galopp versenyek A legjelentősebb ügető versenyek A galoppsport legnagyobb alakjai (lovak, lovasok, idomárok) Az ügetősport legnagyobb alakjai (lovak, hajtók, idomárok) Lóversenysport a világ körül Konzultáció Hagyományőrzés. Lovaskultúránk hagyományos területei: katonai hagyományőrzés, huszárok, ősmagyar lovasbemutatók. Értékvédés: világhírű méneseink, lóhungarikumok. ( Mg.Múzeum, ; (14-18 ó.) Szőllősy Gábor Sporttudományok. Sportoktatói ismeretek a lovassportokban. ( ÁOTK TKK ,17. ) 2*8 óra Dr. Lóczi Márta Sportpedagógia. Sportmanagement. Sportszervezés. Dr. Lóczi Márta Pszichológia. Sportpszichológia Dr. Lóczi Márta Edzéselmélet és módszertan Sportegészségtan. A különösen veszélyes "sportüzem": balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás Konzultáció Távlovaglás. Távhajtás ( Nemzeti Lovarda ) Dr. Varga Katalin A távlovaglás alapszabályai és a versenyrendezés feltételei. Alapvető szabályok: részvételi feltételek (lóra és lovasra vonatkozó feltételek, korlátozások; a start-szabályai (rajtlista, késői start, startmódozatok); a felszerelésre vonatkozó szabályok; a pálya és jelölése, akadályok a pályán;időmérés (a lovasok nettó és bruttó idejének kiszámítása); a kizárás (kizárás az állatorvosi kapuban, kizárás a pályán, kizárásra okot adó körülmények); a segítség és a tilos segítség (a találkozási pontokon nyújtható segítség, tilos segítség, segítségnyújtás baleset esetén); kegyetlenség, súlykorlát. Az állatorvosi kapu, a dopping és a minősítés szabályai. Az állatorvosi kapu működése, felépítése; dopping (a doppingszernek minősülő szerek, az ellenőrzés menete, a pozitív eredmény és következményei); a minősítés (a versenyzők minősítésének rendszere). A lovas és a ló felszerelésea távlovaglásra alkalmas ló jellemzői és kiválasztása (mentális és fizikális tulajdonságok). Az alkalmas lovas (mentális és fizikális tulajdonságok, edzettség, a lovas edzésének módszerei); az alkalmas és szükséges felszerelés; patkolás távlovas versenyekre és az edzésekre (terepviszonyok és az igénybevétel támsztotta követelmények); távló tartása (a szakszerű tartásmód edzésben és versenyző távlovak, illetve a jövő távlovai számára); a távlovak takarmányozása (módszerek, hogy elegendő kalóriát vihessünk be káros mellékhatások nélkül ). 13

14 Edzés és versenyzés. A ló energiaháztartásának legalapvetőbb jellemzői (tápanyagok és hasznosításuk, aerob és anaerob izomműködés, tejsav stb.); edzésmódszerek, edzéstervek (hosszú /5 év/, közép /szezon/ és rövid /4-8 hét/ távon, illetve a távló gimnasztikája; versenytaktikák; a ló ellátása a verseny alatt és után; a lovas ellátása a versenyen; alternatív kezelési módok. Konzultáció Reining - Western Lovaglás (Kecskemét Silverado Ranch) Edzésterv az alapkiképzéstől a versenyérettségig a gyakorlatban. A lovas és a ló felszerelése; öltözék. A fiatal ló alapkiképzése. A reining-lovaglás alapelvei. A lovas segítségei és befolyásai. Kommunikálás a lóval. Legfontosabb idomítási gyakorlatok. A western versenyszámok tartalma, fontosabb formai elemei. A western lovaglás kötelező és tiltott felszerelései A klasszikus és a western díjlovaglás összehasonlítása A western ló fontos értékmérő tulajdonságai A western - tréner fő tulajdonságai és feladatai A "suttogás" fogalma és lényege LOVAGLÁS - TESZT. Konzultáció Szalontai Zoltán Szalontai Zoltán III. Lovassportok április Dr. Fehér Károly Lovasterápia. Lovasterápia Központ (Fót) április 7. Bozori Gabriella A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna célja, feladatai, alapelvei, egészségi hatásai / keringési- és légzési szervekre, gerincoszlopra / A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna személyi, tárgyi feltételei A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna módszertani kérdései. A lovasterápia ágai Saját élményű gyakorlat: gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna foglalkozás és bemutató Hippoterápia elmélete Saját élmény Bozori Gabriella Németh Klára Hippoterápia bemutató foglalkozás Konzultáció Díjlovaglás. Xenophon (Dallos Gyula) Lovasközpont április Dallos Gyula Az idomítólovaglás célja. A kiképzési skála. Dicséret. Fenyítés. Dallos Gyula 14

15 3.2.2 Az eredményes lovaglás tanulásának meghatározó pszichológiai és pedagógiai feltételei Mozgásdinamika. A lábak tevékenysége, mozzanatai mozgás közben Az alapjármódok Ütem. Ritmus. Lendület. Támaszkodás. Vállazás. Egyenesre igazítás. Hajlítás. Összeszedés. Összeszedettség. Dallos Zsófia A napi edzésvezetés gyakorlata. Edzésterv. A díjlovaglás alapfeltételei A ló képzése a kiválasztástól a versenyérettségig A lovas és a ló felszerelése; öltözék Kommunikálás a lóval; a segítségadási jelek eszköztára A lovas és ló alapképzése. Főbb hibák és a javítás módja. A lovas és a ló továbbképzése. Alap- és könnyűosztályú feladatok a gyakorlatban. Versenyszabályok. A versenyszámok értékelése, bíráskodás. A lovas és ló ideális pszichés és organikus állapotba hozása, bázismunka. A lovas és a ló magasszintű képzése az idomítólovaglásban, kategória és feladat specifikusan. Hosszhajlítások, átmenetek, ugrásváltások, perdülések, piaffe, passage. A versenylovak szállítása, fel- és lerakodás, versenyen való elhelyezés. A lovas és a ló bemelegítése a versenyen, mentálisan és manuálisan, majd versenyteljesítményük értékelése. Versenyrendezés és szervezés szabályai. LOVAGLÁS - TESZT. Konzultáció Fogathajtás: egyes-, kettes-, négyesfogat (Lázár Lovaspark, Domonyvölgy) április A fogatlovak kiválasztása A fogatló kiképzése (kiképzési skála). Alapkiképzés. Szoktatás A toló- és húzóerő fejlesztése Leggyakoribb nehézségek a fogathajtásban / kifelé-, befelé-, fordulatbadőlés, túl erős támaszkodás, vállazás, ijedősség, nem egyformán dolgoznak a lovak Csikóbetanítás, előidomítás, fokozatos - terhelés, futószárazás, hámhoz szoktatás, hámbadőlés, biztonságos indítás, nyugodt megállás. Feladatok a verseny előtt, idején és utána. Elhelyezkedés a boxban. Állatorvosi ellenőrzés. Szakszerű bemelegítés Viselkedési kódex: a ló érdeke, védelme. Durva bánásmód Edzésterv az alapkiképzéstől a versenyérettségig. Versenyfogások: a felkészülés, a formábahozás és a versenyzés programja. A fogathajtás alapelvei. A hajtó segítségei és befolyásai. Kommunikálás a lovakkal. (Egyes-, kettes- és négyesfogatoknál). A fogathajtás versenyszámai és azok bírói értékelése: díjhatás, maratonhajtás, akadályhajtás. Szegedi Gábor Lázár Vilmos Lázár Zoltán Borka József Fintha Gábor Pataki Balázs dr Molnár János Fogatformációk: egyes-,. hetesfogat. Kocsik: terepkocsik, stílkocsik. Öltözék. 15

16 A fogatló használata. A befogás: a ló és a hám illesztése; az istráng hossza; a kantár beállítása stb. Istálló- és lovardamunkák. Istállórend. A lovak ápolása és gondozása. A jártatógép. A három versenyszám: a díj-, a maraton- és az akadályhajtás technikája és gyakorlata. FOGATHAJTÓ - TESZT. Konzultáció Lovastorna. Voltízsálás (Nemzeti Lovarda, Budapest) április 17. Tóthné Héczey Katalin A napi edzésvezetés gyakorlata. Edzésterv az alapkiképzéstől a versenyig A lovastorna ló alapkiképzése. Nemzetközi követelményrendszer a lóval szemben A fiatal lovastornász felkészítése, kiképzése A futószárazó feladata az alapkiképzéstől a versenyzésig. Az edző feladata Felszerelések a lovastornában; a lovastornász és a futószárazó öltözéke. A ló felszerelése Segédeszközök alkalmazása és jelentősége. A műló. Tóthné Héczey Katalin A lovastorna gyakorlata: kötelező és kűrgyakorlatok A lovastorna verseny. Versenypálya és gyakorlópálya építése. Hazai és nemzetközi versenyszabályok Konzultáció Szabadidomítás április 18. Lezsák Levente IV. Lovassportok június Dr. Fehér Károly Díjugratás (Nemzeti Lovarda) június Széplaki Pál Dijugratás történelme. Edzésterv az alapkiképzéstől a versenyérettségig A lovas és ló felszerelése. Öltözék A lovaglás alapelvei. A lovas segítségei és befolyásai. Kommunikálás a lóval A lovas és a ló továbbképzése. Az elrontott ló utóidomítása. A lovas és ló jellegzetes hibáinak kijavítása. A fiatal ló gondozása, alapkiképzése A lovas és a ló továbbképzése. Az "elrontott" ló utóidomítása. A lovas és a ló jellegzetes hibáinak kijavítása. A fiatal ló gondozása, alapkiképzése Kezdők (gyerekek, fiatalkorúak, későn bekapcsolódók) oktatása. Iskolai oktatás. Pónilovagolás Pályaépítés, vonalvezetés, pályarajz. Speciális akadálytípusok: árok, vizesárok, benk, vizesakadály. száronlét; megindulás lépésbe, ügetésbe, vágtába; beugrás rövidvágtába; megállítás; hajlítás és állítás; összeszedettség, összeszedés. A ló használata. A hátaslovak szerszámai és használati eszközei: nyereg, kantár, segédszárak, fáslik. Öltözék. A hátasló használatbavétel előtti előkészítése. Janik Attila Széplaki Pál LOVAGLÁS - TESZT. Konzultáció Lovasíjászat (7521 Kaposmérő, Rákóczi u.122.) június Kassai Lajos A lovasíjászat történelme, kultúrája, gyakorlata Az alkalmas íjász és a ló kiválasztása, felkészítése, edzésterve. 16

Sertés-egészségügyi szakállatorvos szakirányú továbbképzés Működési szabályzata

Sertés-egészségügyi szakállatorvos szakirányú továbbképzés Működési szabályzata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Sertés-egészségügyi szakállatorvos szakirányú továbbképzés Működési szabályzata Budapest 2015 Tartalomjegyzék A

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ. Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ. Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ. Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Budapest 2014 Tartalomjegyzék A szakállatorvosi képzés személyi háttere

Részletesebben

Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata

Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Kisállatgyógyász szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Budapest 2011 Tartalomjegyzék A szakállatorvosi

Részletesebben

A LOVASSPORTOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK O K T A T Ó I

A LOVASSPORTOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK O K T A T Ó I Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar LOVASTANÁR (HIPPOLOGUS) ÉS SZERVEZŐ SZAK (2.) A LOVASSPORTOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK O K T A T Ó I Egyedülálló a Szak oktató-gárdája! A Szent István Egyetem

Részletesebben

LOVASTANÁR (HIPPOLOGUS) ÉS SZERVEZŐ SZAK 2016-17. CSAK NÁLUNK! EGYEDÜLÁLLÓ NEMZETKÖZI HÍRŰ OKTATÓKAR. Hatalmas szakmai tudásvagyon!

LOVASTANÁR (HIPPOLOGUS) ÉS SZERVEZŐ SZAK 2016-17. CSAK NÁLUNK! EGYEDÜLÁLLÓ NEMZETKÖZI HÍRŰ OKTATÓKAR. Hatalmas szakmai tudásvagyon! Magyar Lovassport Szövetség Egy kicsit több tudományt és ügyes, fényes végrehajtást. Gróf Széchenyi István Lovakrul, 1828 LOVASTANÁR (HIPPOLOGUS) ÉS SZERVEZŐ SZAK 2016-17. CSAK NÁLUNK! EGYEDÜLÁLLÓ NEMZETKÖZI

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

LOVASTANÁR /HIPOLÓGUS/ ÉS SZERVEZŐ SZAK 2015-2016. INFORMÁCIÓK

LOVASTANÁR /HIPOLÓGUS/ ÉS SZERVEZŐ SZAK 2015-2016. INFORMÁCIÓK Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Magyar Lovassport Szövetség Egy kicsit több tudományt és ügyes, fényes végrehajtást. Gróf Széchenyi István Lovakrul, 1828 LOVASTANÁR /HIPOLÓGUS/ ÉS SZERVEZŐ

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

LOVAS SZAKKÖR TANMENET

LOVAS SZAKKÖR TANMENET LOVAS SZAKKÖR TANMENET Lovas szakkör: A szakköri forma 1-4. osztályosok részére elérhető. A kezdők, középhaladók és a haladók részére külön tanmenet áll rendelkezésre így figyelembe vesszük és összehangoljuk

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

LOVASTORNA EDZŐI REGISZTRÁCIÓS RENDSZER FUTÓSZÁRAZÓ STÁTUS MEGHATÁROZÁS

LOVASTORNA EDZŐI REGISZTRÁCIÓS RENDSZER FUTÓSZÁRAZÓ STÁTUS MEGHATÁROZÁS LOVASTORNA EDZŐI REGISZTRÁCIÓS RENDSZER FUTÓSZÁRAZÓ STÁTUS MEGHATÁROZÁS Összeállította: Páska Ildikó Villányi Krisztina 2013. október-2014. április 24. LOVASTORNA EDZŐKÉPZÉSI RENDSZER LOVASTORNA EDZŐ (futószárazó,

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

AZ ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN TANTÁRGGYAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK 2014/2015-ös tanév, I. félév, II. évfolyam FOK

AZ ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN TANTÁRGGYAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK 2014/2015-ös tanév, I. félév, II. évfolyam FOK Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS Lovastorna SÓSKÚT KUPA 2014. május 3-4. - helyszíne: Sóskúti Lovas-és Élménypark

VERSENYKIÍRÁS Lovastorna SÓSKÚT KUPA 2014. május 3-4. - helyszíne: Sóskúti Lovas-és Élménypark VERSENYKIÍRÁS Lovastorna SÓSKÚT KUPA 2014. május 3-4. Sóskúti Lovas-és Élménypark 1. Általános rendelkezések: A verseny kiírója és a kiírás alapja: Magyar Lovas Szövetség Lovastorna Szakág (továbbiakban:

Részletesebben

Hol találom a Továbbképzés titkárságát és kit keressek kérdésem esetén?

Hol találom a Továbbképzés titkárságát és kit keressek kérdésem esetén? GY.I.K. Általános tudnivalók Hol találom a Továbbképzés titkárságát és kit keressek kérdésem esetén? Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Budapest,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga

Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga III. éves tájékoztató, 2011. szeptember László Gyula Szabályzatok, információk 1) PTE KTK honlap: http://portal.ktk.pte.hu/ Hallgatók/Szabályzatok, tájékoztatók

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

FEI Fogathajtó Világbajnokság Fiatal Lovak számára egyesfogat kategória. 2. Kiírás: 5, 6, 7 éves lovak számára, kategóriaként különválasztva

FEI Fogathajtó Világbajnokság Fiatal Lovak számára egyesfogat kategória. 2. Kiírás: 5, 6, 7 éves lovak számára, kategóriaként különválasztva FEI Fogathajtó Világbajnokság Fiatal Lovak számára egyesfogat kategória 1. Általános elvek: Ezt a szabályzatot a Nemzetközi Lovas Szövetség (továbbiakban: FEI) szabályzataival együttesen kell értelmezni,

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (10) Gyakorlati jegy Félévközi jegy/gyakorlati jegy: a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók együttes

Részletesebben

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak ERASMUS tanulmányok Asztúriában és -ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ BA Kereskedelem és Marketing alapszak Dr. Király Éva Dr. Kéri András 2014. június 0 Nyelvi felkészítés a kettős diplomához a kis

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE A szorgalmi időszak: 2015 február 2 május 15 Oktatási szünet: február 11,12,

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR 6000 KECSKEMÉT, KASZAP U. 6-14. TEL.: 76/501-770 FAX: 76/483-282 A záróvizsga rendjéről - portfólió alapú, pedagógiai alkalmasság vizsga - 2. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2014. DECEMBER 1. HATÁLYOS:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Az 60. sorszámú Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 60. sorszámú Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 60. sorszámú Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az 60. sorszámú Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 60. sorszámú Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 60. sorszámú Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Készítette: TKK titkársága GYIK Érvényes: 2015.09.01-től Jóváhagyta: Dr. Tuboly Tamás dékánhelyettes Verzió 7 1. oldal, összesen: 8

Készítette: TKK titkársága GYIK Érvényes: 2015.09.01-től Jóváhagyta: Dr. Tuboly Tamás dékánhelyettes Verzió 7 1. oldal, összesen: 8 Jóváhagyta: Dr. Tuboly Tamás dékánhelyettes Verzió 7 1. oldal, összesen: 8 GY.I.K. Általános tudnivalók Mi a Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ feladata, céljaink: Egy sikeres szakmai karrier előfeltétele

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Nevezési határidő: 2012. 05. 15.

VERSENYKIÍRÁS. Nevezési határidő: 2012. 05. 15. VERSENYKIÍRÁS A versenykiírás célja: A fogatsport tömegbázisának megteremtése, egységes versenyrend és versenyszabályok kialakítása a nagy hagyományokkal rendelkező, rendszeresen megrendezett fogathajtó

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Csongrád Megyei Lovas Szövetség

Csongrád Megyei Lovas Szövetség Csongrád Megyei Lovas Szövetség Szabadidős lovas rendezvény versenykiírása Helyszín: Sándorfalva Dátum: 2015.augustus. 09. Rendező szervezet neve: Orion Sport És Kulturális Egyesület A versenyhelyszín

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Trénerképzés 2015. Képző intézmény: PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A. Képviseli: Koós Viktória

Trénerképzés 2015. Képző intézmény: PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A. Képviseli: Koós Viktória Trénerképzés 2015 PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/a. Cg.: 01-09-929071, Asz.: 14987641-2-41 Képviselő: Koós Viktória Kedves Érdeklődő, Kedves Arcjóga arctorna trénerjelölt! Ezúton tájékoztatlak,

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Császár CAN-B** 1-2-4, CAN-B*-2, CAN-C-1-2, CANP-1-2-4 Y, SZLV

VERSENYKIÍRÁS. Császár CAN-B** 1-2-4, CAN-B*-2, CAN-C-1-2, CANP-1-2-4 Y, SZLV VERSENYKIÍRÁS A versenykiírás célja: A fogatsport tömegbázisának megteremtése, egységes versenyrend és versenyszabályok kialakítása a nagy hagyományokkal rendelkező, rendszeresen megrendezett fogathajtó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2017 A képzés célja: Képzés célja: Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing,

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK A 284. sorszámú Lovastúra-vezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Alapmodulok, tantárgyak. Előfeltétel. Tantárgy- Felelős tanszék neve. Teljesítés kreditp. Tantárgy neve Kód Óraszám. Teljesítés Szk.

Alapmodulok, tantárgyak. Előfeltétel. Tantárgy- Felelős tanszék neve. Teljesítés kreditp. Tantárgy neve Kód Óraszám. Teljesítés Szk. A tanulási zavarok felismerés és kezelése pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés alapú mintatanterve Érvényes az 2oo2/2oo3-as tanévből Alapmodulok, tantárgyak Teljesítés p. Teljesítés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat Tanulmányi és vizsgaszabályzat Általános tájékoztató A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Főiskolán hallgatói jogviszonyban történő képzésre (alapképzés, szakirányú továbbképzés), állampolgárságra

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT ÉVFOLYAMDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL Miskolc,

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Tanmenet és tantárgyi követelmények a KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak (2015) NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat Budapest, szeptember Postai

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga - INTENZÍV II. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Részvétel feltétele: képzésen kizárólag azok vehetnek részt, akik felsőfokú iskolai tanulmányaikat

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2017 Üzletfejlesztési menedzser Az innovatív szervezetek, mint az Apple, a Google és a többi nagynevű cég sikereinek vizsgálata során

Részletesebben

Szakirodalom áttekintése: Fontos! Plágium

Szakirodalom áttekintése: Fontos! Plágium Állatorvostudományi Egyetem Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ A szakképzés során készítendő szakdolgozatra vonatkozó követelmények (Kisállatgyógyász 2016-2018) 1. Előkészítés A szakirodalom összegyűjtése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat.

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 52/2006. (VI.28.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2009. január 21.) EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (1) A vizsgaidőszak

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben