Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata"

Átírás

1 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata Budapest 2013

2 Tartalomjegyzék A szakirányú továbbképzés személyi háttere 3 Intézményi háttér 3 A szakirányú továbbképzés helyszínei 4 A szakirányú továbbképzéshez kapcsolódó internetes felületek 4 A szakirányú továbbképzés meghirdetése és jelentkezés a képzésre 4 A jelentkezők száma 5 A beiratkozás 5 A hallgatói jogviszony megszűnése, szüneteltetése 5 A képzés szabályai 5 A félévközi számonkérések és azok szabályai 6 A szakdolgozat és elkészítésének szabályai 7 Államvizsga 7 Államvizsga bizottság 8 A Magyar Állatorvosi Kamara pontbeszámítása 8 Mellékletek 9 Díjak, pótdíjak 9 Díjak megfizetése 9 A szakirányú továbbképzés minőségbiztosítása 9 A képzés tematikája 11 2

3 A szakirányú továbbképzés személyi háttere A SZIE ÁOTK TKK vezetője: Prof. Dr. Tuboly Tamás, egyetemi tanár A szakirányú továbbképzés szakmai vezetője: Prof. Dr. Fehér Károly c. egyetemi tanár mobil: Tanulmányi ügyek intézése: Száraz Péterné Varga Zita tanulmányi előadó Tel.: Intézményi háttér Könyvtár: D épület Igazgató: Orbán Éva Elérhetőség: Honlap: Telefon: , fax: Szállás (önköltséges) Igazgató: Kiss László Budapest, Mogyoródi út Telefon: Étkezés (önköltséges) A P épületben található büfé A tornaterem mellett: étterem Parkolás A Kar területére csak egyetemi dolgozók, engedély alapján hajthatnak be. A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók a környező közterületeken parkolhatnak. 3

4 A SZIE ÁOTK TKK A szakirányú továbbképzés helyszínei Cím: 1078 Budapest, István u. 2. Telefon: Fax: Az elméleti előadások helyszíne: Továbbképzési tanterem (1078 Budapest, István u. 2., portával szemben.) A gyakorlati képzések helyszíne: Lázár Lovaspark Domonyvölgy, Xenophon Lovas Klub Dunakeszi, Silverado Ranch, Lovasterápia Központ Fót, Lovasíjászat Kaposmérő, Szabadidomítás Csapdi, Ménesgazdaság Mezőhegyes, Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad A képzés szakmai tartalmának megfelelően és a gyakorlati hely színvonalát értékelve, a képzés szakmai vezetője a SZIE ÁOTK TKK-t irányító dékán-helyettessel közösen határozza meg. A képzés meghirdetése és jelentkezés a képzésre A szakirányú továbbképzést a szakmai vezető, egyetértésben a SZIE ÁOTK TKK vezetőjével hirdeti meg a TKK honlapján, továbbá a megfelelő írott nyomtatott és elektronikus sajtóban. A meghirdetett képzésre jelentkezni a Kar TKK honlapján keresztül lehet a megadott határidőig. - Egyetemi, főiskolai alapdiploma megléte - A szakirodalom megértéséhez szükséges idegen nyelv ismerete - Internet hozzáférés és kapcsolattartás megléte A jelentkezés akkor érvényes, ha a jelölt az űrlapon feltett kérdések mindegyikére választ ad, valamennyi kért adatot feltölti. A jelentkezést követően a szakirányú továbbképzés szakmai vezetője dönt a felvételről az alábbi szempontok alapján, melyet a TKK vezetője hagy jóvá. A felvétel szempontjai: A jelentkezés feltételeinek a hitelt érdemlő megléte. A felvételről a TKK ben küld értesítést, mellyel egy időben a további teendőkről is értesítést kap a jelentkező. A felvételi szándék visszavonása a felvételről való értesítés előtt ben tehető. Jelentkezők száma A szakirányú továbbképzéseken az elvárt minimum hallgatói létszám: 20 fő, a maximum: 45 fő. 4

5 Ettől eltérni akár pozitív, akár negatív irányba csak a Kar Oktatási Bizottságának és Posztgraduális Képzés Bizottságának a hozzájárulásával lehet. Beiratkozás A felvételről történő értesítéssel egy időben értesítést kap a jelentkező az első konzultáció idejéről és helyéről. Az első konzultáció alkalmával történik meg a regisztráció, amire a hallgató jelöltnek az alábbiakat kell magával hoznia: - Diploma vagy annak másolata - A tandíj befizetését igazoló banki kivonat vagy csekk A beiratkozásról csak orvosi igazolással lehet távol maradni. Távolmaradási szándék vagy akadályoztatás esetén ben kell értesíteni a szakirányú továbbképzés szakmai vezetőjét vagy a tanulmányi ügyek intézőjét. A hallgatói jogviszony megszűnése, szüneteltetése A hallgatói jogviszony a szakirányú továbbképzésben megszűnik: - a hallgató saját kérésére, - a tanulmányi követelmények nem teljesítése esetén, - a tandíj fizetés elmulasztása esetén. A hallgató ben kérheti a hallgatói jogviszony megszüntetését vagy szüneteltetését, melyet a szak és a TKK vezetője hagy jóvá. Ebben az esetben a megkezdett és lezárt, továbbá tandíjjal rendezett félév egy később indított képzésbe beszámítható, ha a hallgató kérte az újabb felvételét. Ez csak egy esetben, a legközelebb indított képzésben számítható be. A hallgató hosszantartó betegsége esetén is szüneteltethető a hallgatói jogviszony. Ebben az esetben is az utolsó lezárt félévtől folytathatja a hallgató a legközelebb indított szakirányú továbbképzést. A hallgatói jogviszonyt meg kell szüntetni, ha a hallgató ellen bűncselekmény tárgyában ítélet születik. Ebben az esetben sem fizeti vissza a Kar az addig befizetett tandíjakat. A képzés szabályai A hallgatók legkésőbb az első konzultációs napon megkapják az aktuális félév előadásainak anyagát és az órarendet. Az előadások a megadott órarend szerint kezdődnek. Az órarendben a képzés alatt változás állhat be, amelyről a hallgatók időben kapnak információkat. Az előadásokon való részvételt a továbbképzési tanteremben kifüggesztett jelenléti íven kell aláírással igazolni. Abban az esetben, ha a hallgató az előadások több mint 25%-ról marad távol, a félévet nem zárhatja le vizsgákkal. Az előadó terem tisztaságára és rendjére a hallgató köteles ügyelni. A tanteremben hagyott értéktárgyakért a Kar és a TKK dolgozói nem tartoznak felelősséggel. 5

6 A félévközi számonkérések és azok szabályai A felvett tantárgyakból a konzultáció első napján közölt vizsgafeltételeket kell teljesíteni. A vizsga tantárgytól függően, előre meghatározott módon írásbeli teszt vagy szóbeli kollokvium formájában tehető. Az írásbeli tesztvizsgákat a félév tantárgyaiból egy vizsganapon tartjuk, melyen a megadott időpontban kell megjelenni. A vizsgáról való távolmaradást orvosi igazolással lehet igazolni. Ebben az esetben a szak vezetőjével és a vizsgáztatóval egyeztetett időpontban és módon lehet a vizsgát pótolni. Az írásbeli vizsga értékelése: 55%-ig elégtelen (1) 56-70% elégséges (2) 71-82% közepes (3) 83-93% jó (4) % jeles (5) A szóbeli kollokviumon a konzultáción közzétett tételekből húz a hallgató, melynek kidolgozása után szóban ad számot a kihúzott témakörből. Az értékelés 1-5 osztályzati skálán történik. Elégtelen vizsgát meg kell ismételni. Eredménytelen vizsga 3 alkalommal és egy esetben a TKK vezetője által engedélyezetten pótolható. Amennyiben mind a négy pótvizsga sikertelen, a hallgató jogviszonya megszűnik. Amennyiben a hallgató a tantárgy előadója, a témában tudományos fokozatot szerzett vagy más intézmény alapképzésében hasonló témájú tantárgy felelőse, előadója, akkor az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól tantárgy felelőse és a szak vezetője által engedélyezetten adható felmentés adható. Felmentést kap az a hallgató is adott tantárgyakból, aki azokat a graduális képzésének a keretében, mint ott megjelölt specializációs irányt teljesítette és azt leckekönyvében bejegyzett, legalább jó (4) osztályzatú vizsgával igazolja. A vizsgák alóli felmentést ben kell kérvényezni a szak vezetőjénél a bizonyító okiratok eredetijének bemutatásával és a másolat csatolásával. A vizsgaidőszak minden esetben a konzultációs ciklus után kezdődik, de azt legalább 3 héttel követi. A szakdolgozat és elkészítésének szabályai A szakirányú továbbképzés lezárásához szakdolgozatot kell készítenie a hallgatónak. A szakdolgozat konzulensének személyét illetően a képzés szakmai vezetőjének és a SZIE ÁOTK TKK-t irányító dékán-helyettesnek a jóváhagyása szükséges. 6

7 A szakdolgozat készítés alól felmentés adható, ha a jelölt tudományos minősítéssel rendelkezik (a tudományos fokozat meglétét igazoló oklevélmásolatot mellékelni kell) ha a jelölt az államvizsgáig két közleményt készít a képzés témakörének megfelelő területen és annak elfogadásáról igazolással rendelkezik valamelyik impact faktorral rendelkező szakfolyóirat szerkesztőjétől/szerkesztőbizottságától. Már megjelent publikáció esetén a kézirat különlenyomatát kell a TKK-ra benyújtani. A szakdolgozat témáját a második szemeszter második hetének péntek reggeléig le kell adni a tanulmányi ügyek intézőjénél, megjelölve a konzulens tanszéket (intézetet) és a konzulens nevét. A szakdolgozat témája az adott szakirányú továbbképzés tematikájához kell, hogy igazodjon. A szakdolgozatot a megadott határidőig kell leadni. Ennek elmulasztása esetén késedelmi díjat kell fizetni (lásd melléklet: díjak). A szakdolgozat írásával párhuzamosan konzultációs naplót kell vezetni. Ebben a hallgató és a konzulens rögzíti az egymással történt találkozások időpontját és a találkozás során rögzített hallgatói feladatokat. A konzulens aláírásával hitelesíti a konzultációs naplót. A konzulens a szakdolgozat leadása előtt a következő megjegyzést teszi a konzultációs naplóban: A dolgozatot tartalmi és formai szempontból ellenőriztem, védésre alkalmasnak találtam. A szakdolgozatot a Kar graduális képzésében megfogalmazott szabályok szerint kell elkészíteni. A szakdolgozat bírálatához egy független bíráló kerül kijelölésre. A kijelölt bíráló 1-5 skálán értékeli a dolgozatot. Ha a bíráló elégtelent (1) ad a dolgozatra, akkor egy második bíráló is kijelölésre kerül. Ha a második bíráló sem tudja elfogadni a dolgozatot, akkor a jelölt nem államvizsgázhat, amíg el nem készít egy elfogadható szakdolgozatot. Erre a hallgatónak az eredeti államvizsga napjától számított 6 hónap áll rendelkezésre. Államvizsga A szakirányú továbbképzés komplex államvizsgával zárul. Amennyiben a Hallgatónak bárminemű elmaradása van az Alaptantervben rögzített feltételekben leírtakhoz képest az Államvizsga napján, annak eredményes teljesítéséig a Hallgató a Záróvizsgát nem kezdheti meg. Az Államvizsga napját a szak vezetője tűzi ki és azt az utolsó előtti szemeszter utolsó konzultációs napjáig közzé teszi. Ugyanezen időpontig történik meg az államvizsga tételek kiadása is. Az Államvizsgára jelentkezni ezt követően 3 hétig lehetséges a tanulmányi ügyek intézőjénél. 7

8 A jelentkezést egy alkalommal lehet módosítani. Második módosításra kizárólag orvosi igazolás mellett van lehetőség. Az Államvizsgát bizottság előtt kell tenni, melyen a vizsgabizottság elnöke a kérdező. A vizsga alatt a bizottság minden tagja kérdezhet. A vizsgán tétellapot kell húzni. A kihúzott tételek kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre. A kidolgozást követő vizsga 30 percnél nem hosszabb. A bizottság minden tagja értékeli a hallgató teljesítményét, melynek átlaga és a szakdolgozat érdemjegye képezi a végső érdemjegyet. Az Államvizsga felelet értékelése 1-5 skálán történik. A szakdolgozatból történő felmentés esetén jeles (5) érdemjegy kerül beszámításra. Államvizsga bizottság Az 5 fős államvizsga bizottságot a TKK és a szakirányú továbbképzés szakmai vezetője állítja össze. A vizsgabizottság elnöke a szak vezetője. A bizottsági tagok: A szakirányú továbbképzés szakmai vezetője, vagy általa kijelölt helyettese Az adott szakterület elismert szakembere 1 fő a Magyar Lovas Szövetség részéről 1 fő jegyző az ÁOTK-ról 8

9 Mellékletek Díjak, pótdíjak A képzés díjait, pótdíjait meghatározott határidőre kell befizetni és azt igazolni kell. Megnevezés Összeg (Ft) Határidő Tandíj Ft Minden félév első konzultációs nap. Szemesztervégi vizsgák 0 Ft - Pótvizsga díj Első: 5000 Ft, második: 8000 A következő vizsga Ft, harmadik: Ft, negyedik: Ft alkalmával a tételhúzás vagy a teszt kiosztás előtt Államvizsga díj Ft Az államvizsgán való megjelenés reggelén Államvizsga pótvizsga díj Első: Ft, második: Az államvizsgán való Késedelmi díj Ft diplomadolgozat beadásánál: napi Ft megjelenés reggelén A késedelem megszűnésének alkalmával Díjak megfizetése A díjak banki átutalással vagy csekken fizethetők meg. Számla kiállítható magánszemély vagy cég nevére. Kérhető az összeg a két lehetőség megbontásában is. A számla, csekk elkészítése a hallgató által megadott módon kerül kiállításra, mely a képzést megelőző hónapban kerül kiküldésre. A tandíjak esetén az első szemeszter sikeres teljesítését követően a további szemeszterekre indokolt esetben a Továbbképzési titkár hatáskörében részletfizetési kedvezmény adható. Amennyiben a Hallgatónak bárminemű díjtartózása van az Oktatási Intézmény felé az Államvizsga napján, a hátralék rendezéséig a Hallgató a Záróvizsgát nem kezdheti meg. Minőségbiztosítás A szakirányú továbbképzés tematikájának összeállítása a képzés szakmai vezetőjének irányításával és az adott szakterület kiemelkedő képviselőivel és egyetértésével történik. A végleges tematikát a szakmai vezető és az egyetem valamint az oktatási hivatal jóváhagyásával tesszük közzé. A képzés alatt, folyamatosan, minden konzultációs ciklus végén a képzésben részt vevő hallgatóktól, anonim értékelést kérünk a képzésre és az előadókra vonatkozóan. A kérdőívek kiértékelésének eredményét csak az érintett oktató ismerheti meg. Az eredmény és a levonható következtetések a képzésben és az előadók számára adnak támpontot. 9

10 szemeszter óraszám / szemeszter tantárgy felelősök; előadók Lovas-tanár (Hippológus) és -szervező szakirányú továbbképzés tantárgy és előadáscím tervezet évfolyam I. Állattenyésztés. Etológia. Takarmányozás. Állategészségügy. Belgyógyászat. Sebészet, Ortopédia március április 5. ÁOTK TKK 84 Dr. Sótonyi Péter Állattenyésztés. Fajta-, küllem- és mozgástan. Tenyésztési módszerek Dr. Gáspárdy András A lótenyésztés szervezete, irányítása. Dr.Bodó Imre Fontosabb lófajták. Hungarikumok. Védett, történelmi lófajtáink. A géntartalékok jelentősége és őrzése. A genetika alapjai a lótenyésztésben. Ivarsejtek. Kromoszómák. Gének. Öröklődhetőség /h2/. Genotipus. Fenotipus. Örökletes genetikai terheltség Tenyésztési / nemesítési,párosítási / módszerek a lótenyésztésben.heterózis A tenyészérték - vizsgálat jelentősége, módszerei, eredményei és gondjai a lótenyésztésben. Dr.Bodó Imre Dr.Zöldág László Dr.Gáspárdy András Dr.Gáspárdy András A ló minőségi és mennyiségi értékmérő - tulajdonságai. Dr.Bodó Imre A tenyészegyedek / mén, kanca / kiválasztása. Dr.Zöldág László Környezeti tényezők. Tenyészcél, tenyészirány. Dr.Bodó Imre Küllemtan : a ló külső testalkatának, rendszerszerű küllemi bírálatának elmélete. Méretfelvétel. Formalizmus. Dr.Gáspárdy András Jegyek. Bélyegek. A ló azonosítása. Dr.Gáspárdy András A ló életkorának meghatározása. Dr.Gáspárdy András Mozgástan : a ló mozgásdinamikája. Jármódok. Mozgáshibák. Dr.Gáspárdy András Lóetológia Dr. Nagy Krisztin Az etológia /viselkedésbiológia/ fogalma, tudományterületei és összefüggései a lovakkal. A szabadon élő lovak viselkedése : napi ritmus, táplálkozás, alvás,szociális kapcsolatok, agresszió, rangsor, hárem-elhagyás, nemi működés, játék. Dr. Nagy Krisztina Érzékszervek : látás, hallás, szaglás, ízérzékelés, tapintás. Dr. Nagy Krisztina A csikó viselkedése, felnevelése, elválasztás. A rendellenes viselkedés típusai, kialakulásának okai. A rossz szokások és a rendellenes sztereotip viselkedés kezelési lehetőségei / S-O-R-C modell /. Módosított műtéti eljárás a karórágás, levegőnyelés gyógykezelésében és a következmények / Forsell-féle eljárás. Saját vizsgálatok /. Dr. Nagy Krisztina Dr. Nagy Krisztina A lovak személyiség - vizsgálatának gyakorlata / lehetőségek és hatások /. Dr. Nagy Krisztina Tanulás - elméleti modell / negatív megerősítés, pozitív büntetés, pozitív megerősítés, negatív büntetés /. Az állattartás etikai kérdései. Állatvédelmi Törvény. Az állatszállítás szabályozása. Európai Uniós előírások. Dr. Nagy Krisztina Dr. Csintalan Csa A ló takarmányozása Dr. Mézes Miklós 10

11 Takarmányozási alapismeretek : táplálóanyagok, takarmányösszetevők, szárazanyag-, és víztartalom. A takarmányok nitrogén tartalmú anyagai / fehérjék,aminosavak /. Lipidek. Nyersrost. Hidrogénmentes kivonható anyagok. Vitaminok. Ásványi anyagok. A ló táplálkozási élettana. A ló táplálkozásának sajátosságai. Takarmányfelvétel. Éhség, étvágy. Ló -takarmányismeret : zöld-, gyökér- és gumóstakarmányok ; magvak, széna, szalma ; ipari takarmányok. Receptúrák, fejadagok. Ivóvíz, itatás. Dr. Mézes Miklós Dr. Fekete Sándo Dr. Hausenblasz József Legelő, legeltetés. A gyep hozama és táplálóértéke. Dr. Szemán Lász A ló funkcionális anatómiája Dr. Sótonyi Péte A lótest tájékai. Dr.Sótonyi Péter A mellkas és a hasüreg anatómiája. Dr.Sótonyi Péter A mozgásszervek anatómiája ; a passzív (csontrendszer) és az aktív (izomrendszer). Dr.Sótonyi Péter A légzőszervek anatómiája. Dr.Sótonyi Péter Szaporodásbiológia Dr. Solti László A mén és a kanca ivari működése. Ivarérés. Tenyészérés. Dr. Solti László Fedeztetés. Dr. Solti László Mesterséges termékenyítés. Dr. Jármy Miklós Embrió - átültetés. Dr. Soltii László A kanca vemhessége (a vemhesség megállapítása ) és ellése. Dr. Bába András Lovak meddőségével kapcsolatos ismeretek. Dr. Solti László Járványtani blokk Dr. Fodor László Járványtani ismeretek Dr.Varga János Legjelentősebb fertőző betegségek. Dr.Varga János Ménes-management ; betegségmegelőzés és vakcinázási program. Dr.Varga János Belgyógyászat Dr. Vörös Károly A belgyógyászati betegvizsgálat alapjai Dr. Vörös Károly Belgyógyászati diagnosztika és terápiás beavatkozások Dr. Kutasi Orsolya A fontosabb belgyógyászati betegségek megállapítása és gyógykezelése Dr. Kutasi Orsolya Poor performance lehetséges okai lovon Dr. Bohák Zsófia Sebészet, Ortopédia ( Üllő Nagyállatklinika ) Dr.Tóth Péter Sántasággal kapcsolatos alapvető ismeretek. Dr. Tóth Péter A sebek, sebgyógyulás, elsősegély nyújtás. Dr. Izing Simon Kötszerek, kötözési technikák, fáslizással kapcsolatos ismeretek. Dr. Izing Simon Ló fogakkal, fogreszeléssl kapcsolatos ismeretek Dr. Izing Simon A kólikás ló Dr. Tóth Péter Patkolástan, gyógypatkolás. Ormándi Zsolt II. Lovasgazdaság. Lovasvállalat-szervezés. Lovasturisztika. Sportelmélet. Távlovaglás. Western-reining. Lósport szeptember 9 - szeptember Dr. Fehér Károly Pályázatírás módszertana blokk ( ÁOTK TKK délelőtt ) Hazai pályázati források Dr. Puskás Jáno Pályázatírás gyakorlata, elemzése Pályázatírás előkészítése, beadása, menedzselése; elszámolás Marketing a lovaságazatban ( ÁOTK TKK, délután ) Hansághy Péter 11

12 2.2.1 A marketing meghatározása. A mg kialakulása, története, interdiszciplinaritása. A marketing struktúrája, felépítése. Mg alapfogalmak: Piac (felosztásuk, formái, p.potenciál, p.méret, piaci részesedés, piacszegmentáció). Kereslet (szükséglet, igény, motivációs bázis). A keresletet befolyásoló tényezők (paradox árhatások, keresletrugalmasság, vásárlóerő, diszkrecionális jövedelemhányad). Kínálat (Marshall-kereszt, kínálati rugalmasság) A marketingtechnika (a marketing gyakorlati része). 3 láb: információszerzés értékelés,tervezés kivitelezés, a 4 P. Kutatás (primer és szekunder kutatási lehetőségek a lovasturizmusban). Tervezés (stratégiai tervezés, alapstratégiák, taktikai tervezés). A mg kivitelezés eszközrendszere. Termékszolgáltatáspolitika, horizontális és vertikális választék. Árpolitika (árképzési módszerek, paradox árhatások, engedmények, kedvezmények, jutalékok, fizetési feltételek). A hét mesterlövész c. film árpolitikája. Értékesítési csatornák és módok Gyakorlatok Összefoglalás, szintézis, kérdések megbeszélése Lovasturisztikai vállalkozások kialakítása, üzemeltetése, irányítása ( Domonyvölgy ) Fő szegmens meghatározása, piac felmérése, konkurencia elemzése, SWOT analízis, megvalósíthatósági tanulmány (feasibility study), megtérülés, üzleti terv, marketing terv Beruházás megvalósítása, üzlet/csárda/lovaspark/lovaspanzió vállalkozás kialakításának szempontjai, kivitelezés, ellenőrzése, minőségi szempontok optimális üzemeltetés figyelembevételének szempontjai, engedélyezések Személyzet kiválasztása (saját, külsős), folyamatos tréningezése, motiválása Alapvető vendéglátó-ipari és szállodai ismeretek Darázs György Piaci bevezetés Árpolitika kialakítása, csomagtermékek létrehozása, értékesítése, akciók, árérték arány Minőségbiztosítási rendszer, TQM, Turizmus Minőségi Díj Rendezvényszervezés alapjai Lovasturisztikai programok, csapatépítő programok kialakítása Extrém ajánlatok,rendezvények Controlling, (helyzet felismerés megoldási javaslatok javítás ellenőrzés) Állatorvosi szolgálat ( ÁOTK TKK, ) dr. Burucs Baláz A versenyzés állatorvosi szabályai Dopping Konzultáció Diplomadolgozat készítés módszertana ( ÁOTK TKK, ) Simó Tamás Lovasturizmus ( ÁOTK TKK, ) Lóska János Hazai és nemzetközi lovasturizmus története, helyzete A lovasturisztikai termékskála Lovasturizmust érintő rendeletek, jogi szabályozások A lovastúra fogalma, típusai Magyarországi túraútvonalak (EuroHorse) Lovastúra előkészítése, eszközei, személyzete Túralovak felkészítése Lovastúravezetés elmélete A lovastúra költségei 12

13 2.5.1 A lovasturizmus gazdasági hatásai Konzultáció Lósport /galopp,ügető/ ( Kincsem park, ; 8-13 ó. ) Pécsi István A lóversenysport (galopp,ügető) története a kezdetektől napjainkig A Kincsem Park története, helyszíni bemutatása A galoppversenyzés alapvető fogalmai, a versenyzés felépítése Az ügetőversenyzés alapvető fogalmai, a versenyzés felépítése A legjelentősebb galopp versenyek A legjelentősebb ügető versenyek A galoppsport legnagyobb alakjai (lovak, lovasok, idomárok) Az ügetősport legnagyobb alakjai (lovak, hajtók, idomárok) Lóversenysport a világ körül Konzultáció Hagyományőrzés. Lovaskultúránk hagyományos területei: katonai hagyományőrzés, huszárok, ősmagyar lovasbemutatók. Értékvédés: világhírű méneseink, lóhungarikumok. ( Mg.Múzeum, ; (14-18 ó.) Szőllősy Gábor Sporttudományok. Sportoktatói ismeretek a lovassportokban. ( ÁOTK TKK ,17. ) 2*8 óra Dr. Lóczi Márta Sportpedagógia. Sportmanagement. Sportszervezés. Dr. Lóczi Márta Pszichológia. Sportpszichológia Dr. Lóczi Márta Edzéselmélet és módszertan Sportegészségtan. A különösen veszélyes "sportüzem": balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás Konzultáció Távlovaglás. Távhajtás ( Nemzeti Lovarda ) Dr. Varga Katalin A távlovaglás alapszabályai és a versenyrendezés feltételei. Alapvető szabályok: részvételi feltételek (lóra és lovasra vonatkozó feltételek, korlátozások; a start-szabályai (rajtlista, késői start, startmódozatok); a felszerelésre vonatkozó szabályok; a pálya és jelölése, akadályok a pályán;időmérés (a lovasok nettó és bruttó idejének kiszámítása); a kizárás (kizárás az állatorvosi kapuban, kizárás a pályán, kizárásra okot adó körülmények); a segítség és a tilos segítség (a találkozási pontokon nyújtható segítség, tilos segítség, segítségnyújtás baleset esetén); kegyetlenség, súlykorlát. Az állatorvosi kapu, a dopping és a minősítés szabályai. Az állatorvosi kapu működése, felépítése; dopping (a doppingszernek minősülő szerek, az ellenőrzés menete, a pozitív eredmény és következményei); a minősítés (a versenyzők minősítésének rendszere). A lovas és a ló felszerelésea távlovaglásra alkalmas ló jellemzői és kiválasztása (mentális és fizikális tulajdonságok). Az alkalmas lovas (mentális és fizikális tulajdonságok, edzettség, a lovas edzésének módszerei); az alkalmas és szükséges felszerelés; patkolás távlovas versenyekre és az edzésekre (terepviszonyok és az igénybevétel támsztotta követelmények); távló tartása (a szakszerű tartásmód edzésben és versenyző távlovak, illetve a jövő távlovai számára); a távlovak takarmányozása (módszerek, hogy elegendő kalóriát vihessünk be káros mellékhatások nélkül ). 13

14 Edzés és versenyzés. A ló energiaháztartásának legalapvetőbb jellemzői (tápanyagok és hasznosításuk, aerob és anaerob izomműködés, tejsav stb.); edzésmódszerek, edzéstervek (hosszú /5 év/, közép /szezon/ és rövid /4-8 hét/ távon, illetve a távló gimnasztikája; versenytaktikák; a ló ellátása a verseny alatt és után; a lovas ellátása a versenyen; alternatív kezelési módok. Konzultáció Reining - Western Lovaglás (Kecskemét Silverado Ranch) Edzésterv az alapkiképzéstől a versenyérettségig a gyakorlatban. A lovas és a ló felszerelése; öltözék. A fiatal ló alapkiképzése. A reining-lovaglás alapelvei. A lovas segítségei és befolyásai. Kommunikálás a lóval. Legfontosabb idomítási gyakorlatok. A western versenyszámok tartalma, fontosabb formai elemei. A western lovaglás kötelező és tiltott felszerelései A klasszikus és a western díjlovaglás összehasonlítása A western ló fontos értékmérő tulajdonságai A western - tréner fő tulajdonságai és feladatai A "suttogás" fogalma és lényege LOVAGLÁS - TESZT. Konzultáció Szalontai Zoltán Szalontai Zoltán III. Lovassportok április Dr. Fehér Károly Lovasterápia. Lovasterápia Központ (Fót) április 7. Bozori Gabriella A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna célja, feladatai, alapelvei, egészségi hatásai / keringési- és légzési szervekre, gerincoszlopra / A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna személyi, tárgyi feltételei A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna módszertani kérdései. A lovasterápia ágai Saját élményű gyakorlat: gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna foglalkozás és bemutató Hippoterápia elmélete Saját élmény Bozori Gabriella Németh Klára Hippoterápia bemutató foglalkozás Konzultáció Díjlovaglás. Xenophon (Dallos Gyula) Lovasközpont április Dallos Gyula Az idomítólovaglás célja. A kiképzési skála. Dicséret. Fenyítés. Dallos Gyula 14

15 3.2.2 Az eredményes lovaglás tanulásának meghatározó pszichológiai és pedagógiai feltételei Mozgásdinamika. A lábak tevékenysége, mozzanatai mozgás közben Az alapjármódok Ütem. Ritmus. Lendület. Támaszkodás. Vállazás. Egyenesre igazítás. Hajlítás. Összeszedés. Összeszedettség. Dallos Zsófia A napi edzésvezetés gyakorlata. Edzésterv. A díjlovaglás alapfeltételei A ló képzése a kiválasztástól a versenyérettségig A lovas és a ló felszerelése; öltözék Kommunikálás a lóval; a segítségadási jelek eszköztára A lovas és ló alapképzése. Főbb hibák és a javítás módja. A lovas és a ló továbbképzése. Alap- és könnyűosztályú feladatok a gyakorlatban. Versenyszabályok. A versenyszámok értékelése, bíráskodás. A lovas és ló ideális pszichés és organikus állapotba hozása, bázismunka. A lovas és a ló magasszintű képzése az idomítólovaglásban, kategória és feladat specifikusan. Hosszhajlítások, átmenetek, ugrásváltások, perdülések, piaffe, passage. A versenylovak szállítása, fel- és lerakodás, versenyen való elhelyezés. A lovas és a ló bemelegítése a versenyen, mentálisan és manuálisan, majd versenyteljesítményük értékelése. Versenyrendezés és szervezés szabályai. LOVAGLÁS - TESZT. Konzultáció Fogathajtás: egyes-, kettes-, négyesfogat (Lázár Lovaspark, Domonyvölgy) április A fogatlovak kiválasztása A fogatló kiképzése (kiképzési skála). Alapkiképzés. Szoktatás A toló- és húzóerő fejlesztése Leggyakoribb nehézségek a fogathajtásban / kifelé-, befelé-, fordulatbadőlés, túl erős támaszkodás, vállazás, ijedősség, nem egyformán dolgoznak a lovak Csikóbetanítás, előidomítás, fokozatos - terhelés, futószárazás, hámhoz szoktatás, hámbadőlés, biztonságos indítás, nyugodt megállás. Feladatok a verseny előtt, idején és utána. Elhelyezkedés a boxban. Állatorvosi ellenőrzés. Szakszerű bemelegítés Viselkedési kódex: a ló érdeke, védelme. Durva bánásmód Edzésterv az alapkiképzéstől a versenyérettségig. Versenyfogások: a felkészülés, a formábahozás és a versenyzés programja. A fogathajtás alapelvei. A hajtó segítségei és befolyásai. Kommunikálás a lovakkal. (Egyes-, kettes- és négyesfogatoknál). A fogathajtás versenyszámai és azok bírói értékelése: díjhatás, maratonhajtás, akadályhajtás. Szegedi Gábor Lázár Vilmos Lázár Zoltán Borka József Fintha Gábor Pataki Balázs dr Molnár János Fogatformációk: egyes-,. hetesfogat. Kocsik: terepkocsik, stílkocsik. Öltözék. 15

16 A fogatló használata. A befogás: a ló és a hám illesztése; az istráng hossza; a kantár beállítása stb. Istálló- és lovardamunkák. Istállórend. A lovak ápolása és gondozása. A jártatógép. A három versenyszám: a díj-, a maraton- és az akadályhajtás technikája és gyakorlata. FOGATHAJTÓ - TESZT. Konzultáció Lovastorna. Voltízsálás (Nemzeti Lovarda, Budapest) április 17. Tóthné Héczey Katalin A napi edzésvezetés gyakorlata. Edzésterv az alapkiképzéstől a versenyig A lovastorna ló alapkiképzése. Nemzetközi követelményrendszer a lóval szemben A fiatal lovastornász felkészítése, kiképzése A futószárazó feladata az alapkiképzéstől a versenyzésig. Az edző feladata Felszerelések a lovastornában; a lovastornász és a futószárazó öltözéke. A ló felszerelése Segédeszközök alkalmazása és jelentősége. A műló. Tóthné Héczey Katalin A lovastorna gyakorlata: kötelező és kűrgyakorlatok A lovastorna verseny. Versenypálya és gyakorlópálya építése. Hazai és nemzetközi versenyszabályok Konzultáció Szabadidomítás április 18. Lezsák Levente IV. Lovassportok június Dr. Fehér Károly Díjugratás (Nemzeti Lovarda) június Széplaki Pál Dijugratás történelme. Edzésterv az alapkiképzéstől a versenyérettségig A lovas és ló felszerelése. Öltözék A lovaglás alapelvei. A lovas segítségei és befolyásai. Kommunikálás a lóval A lovas és a ló továbbképzése. Az elrontott ló utóidomítása. A lovas és ló jellegzetes hibáinak kijavítása. A fiatal ló gondozása, alapkiképzése A lovas és a ló továbbképzése. Az "elrontott" ló utóidomítása. A lovas és a ló jellegzetes hibáinak kijavítása. A fiatal ló gondozása, alapkiképzése Kezdők (gyerekek, fiatalkorúak, későn bekapcsolódók) oktatása. Iskolai oktatás. Pónilovagolás Pályaépítés, vonalvezetés, pályarajz. Speciális akadálytípusok: árok, vizesárok, benk, vizesakadály. száronlét; megindulás lépésbe, ügetésbe, vágtába; beugrás rövidvágtába; megállítás; hajlítás és állítás; összeszedettség, összeszedés. A ló használata. A hátaslovak szerszámai és használati eszközei: nyereg, kantár, segédszárak, fáslik. Öltözék. A hátasló használatbavétel előtti előkészítése. Janik Attila Széplaki Pál LOVAGLÁS - TESZT. Konzultáció Lovasíjászat (7521 Kaposmérő, Rákóczi u.122.) június Kassai Lajos A lovasíjászat történelme, kultúrája, gyakorlata Az alkalmas íjász és a ló kiválasztása, felkészítése, edzésterve. 16

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től 1 Magyar Lovassport Szövetség t: +36 1 460 6950 Istvánmezei út 1-3 f: +36 1 460 6951 1146 Budapest e: office@lovasszovetseg.hu

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben