FOGLALKOZÁSOK, TERÁPIÁK. Foglalkozás, terápia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGLALKOZÁSOK, TERÁPIÁK. Foglalkozás, terápia"

Átírás

1 1 FOGLALKOZÁSOK, TERÁPIÁK Foglalkozások, terápiák megnevezése Alapozó terápia /idegrendszerfejlesztő speciális mozgásterápia/ Foglalkozás, terápia Fejlesztés idegrendszerfejlesztő mozgásterápiával Idegrendszeri érést megalapozó terápia 5-16 éves korú gyerekek részére. Speciális mozgásterápia, mely fejleszti, erősíti a gyermekek memóriáját, idegrendszerét, koncentráló képességét, önfegyelmét. A terápia mozgásfejlődési elmaradás, beszédfejlődési problémák, dyslexia, dysphasia, alaki dysgaphia,viselkedés- zavar, hyperaktivitás, figyelemzavar, részképesség-gyenge gyermekek fejlesztésére irányul. A terápia mozgásos-érzékszervi típusú, idegrendszert fejlesztő mozgásterápia, mely fejleszti a mozgáskoordinációt, az anyanyelvi készséget és az olvasás technikai készségét. A terápia fejleszti a koncentrációt, a monotonitás tűrését, a kitartást, valamint az izomtónust és a testtartást. Az alkalmankénti 60 perces foglalkozás egyre érettebbé, kitartóbbá teszi a gyermek figyelmét, feladatmegoldását. A nagymozgástól a finommozgásig, a mondókától az énekig, a könnyű feladattól az egyre nehezebb, egyre több részterületet bekapcsoló mozgássorig, változatos feladatokat végeznek a gyermekek. Ezek a feladatok az iskolaérettség alapjai. Az alapozó terápia a csecsemőkori mozgásmintákból kiindulva fejleszti a nagymozgásokat, a rugalmasságot és az egyensúlyt. Mindehhez társul a tér, idő, emlékezet, beszédészlelés, jobb-bal irányok ismerete, testismeret, ritmus, stb. fejlesztése. A terápia hatása: beindítja a megkésett beszédfejlődést; beindítja a rajzkészség igen erős fejlődését óvodásoknál, erősen segíti dyslaliák, paraláliák esetén a logopédiai munkát, a beszédhangok automatizálódását, beépülését, technikai dyslexia esetén megkönnyíti az olvasást, főleg az olvasás gyorsasága nő, ezáltal a szövegértés is javul, a féltekei dominancia helyes megválasztása esetében igen erősen javítja az anyanyelvi készséget dominancia-problémás gyerekeknél, Foglalkozásvezető, vizsgálat vezető

2 2 Tanulási zavarok szűrése, képesség vizsgálat és terápia óvodás gyermekeknek. /Sindelar/ Komplex képességfejlesztés, iskola-előkészítő foglalkozások, korrepetálás fejlődési dyspraxia esetén a mozgástervezés megjavul, mindig javítja a mozgáskoordinációt - iskolaérettség megalapozása. Tanulási zavart okozó részképességgyengeségek felismerése és terápiája óvodáskorban és iskolát kezdő gyermekeknél. Cél: A tanulási zavar megelőzése, illetve kisiskoláskorban a zavar elmélyülésének megakadályozása. Sindelar-program olyan komplex módszer, amelyben a feltáró, illetve a terápiás tervet kijelölő vizsgálóeljárás, a fejlesztési periódus és a hatékonyságot ellenőrző ismételt vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési diagnosztika koncepciójának megfelelően. Iskola előkészítő foglalkozások: A fejlesztő program a kultúrtechnikák (írás, olvasás, számolás) zökkenőmentes elsajátításához szükséges részképességek fejlesztésére törekszik. A cél az, hogy az iskolakezdést megkönnyítsük, az esetleges hiányosságokat pótoljuk. Egy összetett teljesítmény, mint pl. az olvasás, írás folyamata számos apró képesség működését igényli. Ezek az un. részképességek, melyeknek egymástól függetlenül is és egymással összhangban is jól kell funkcionálnia. Ezek bármelyike gyengébb szintű, hiányos, veszélyezteti az összteljesítményt. A fejlesztendő részképességek: - vizuális differenciálás és diszkrimináció - verbális-akusztikus differenciálás és diszkrimináció - vizuális szeriális emlékezet - verbális-akusztikus emlékezet - beszédmotorika és vizuo-motoros koordináció - vizuális és akusztikus figyelem tartóssága - testséma és téri orientáció - mennyiségfogalom kialakulása - mozgásfejlesztés, finommotorika fejlesztése. Korrepetálás: A betegségek miatti hosszabb hiányzások, esetleg a gyermeket ért érzelmi-fizikai traumák miatt kialakulhat átmeneti jellegű tanulási nehézség, ezért lehetőséget szeretnék biztosítani kisiskolások korrepetálására, felzárkóztatására. Ez délutáni 1 órás elfoglaltság igény szerinti rendszerességgel. Vállalom, hogy gyermekével megírjuk a házi feladatot és ellenőrizzük azt, illetve segítem a

3 3 Autista gyermekeknek fejlesztő foglalkozás tanulásban. Az autizmus olyan fejlődési zavar, amely napjainkban is intenzív kutatás tárgya. Okai pontosan nem ismertek, de a kutatások eredményei szerint a háttérben genetikai okok és az idegrendszert ért organikus károsodások állnak. A diagnózis felállítása után az érintetteknek speciális fejlesztésre és az esetek legnagyobb részében egész életen át tartó támogatásra van szüksége. Az autista gyermekek nevelése során meghatározónak kell tekinteni azt a tényt, hogy az autista gyermekek hasonlóan minden másgyermekhez - fejlődő és sajátos személyiségek. Személyiségfejlődésüket azonban a genetikai adottságok, a normál érés törvényszerűségei és a környezeti hatások mellett nagyban befolyásolja az autizmus. Az autizmus súlyossága, a tünetek sokfélesége és kombinációik, a gyermek értelmi szintje és egyéb képességei, a gyermek személyisége, a spontán érés folyamata: alapvetően ezek a tényezők határozzák meg, milyen is valójában és összességében a gyermek. Mivel a beszédértés sérült, az élőbeszéd nem lehet a gyermek informálásának fő eszköze. A gyermekek nagy része egyáltalán nem tanul meg beszélni, de a beszélő gyermekek kommunikációja is sérült, gyakran formai és/vagy tartalmi szempontból egyaránt. A beszédet használók gyakran echolálnak, vagy csak kedvelt témájukat ismételgetik, nem fejeznek ki új gondolatokat. Gesztusokat, mimikát alig használnak, hangjuk monoton lehet. A nem beszélők számára olyan kommunikációs eszközt kell alkalmaznunk, melyet ő és a környezete egyaránt megért, hogy alapvető szükségleteit minél több helyzetben jelezni tudja. Az alternatív kommunikáció eszköze lehet tárgy, kép, írott szöveg. A környezetet térben és időben strukturálni kell, így a tanulók információt kapnak arról, hogy mit, hol, mikor, milyen sorrendben tegyenek. A tevékenységek szimbolizálására a gyermekek szimbólumszintjének megfelelő vizuális eszközöket, információhordozókat kell használnunk pl. valódi tárgyat, kicsinyített tárgyat, fotót, képet. A szimbólumpár egyikét az adott tevékenység helyszínén helyezzük el, megmutatva annak helyszínét, a másikat a tanulók napirendjén. A munkarend és a munkavégzés megmutatja, hogy mennyi ideig tart a tevékenység és hogyan, milyen sorrendben kell elvégezni a feladatokat. A struktúra a gyermekek számára is átláthatóbb, nyugodt hátteret biztosít.

4 4 A fejlesztés alapvető területei: - Kommunikációs készségek fejlesztése - beszédértés, irányíthatóság fejlesztése - a beszéd használatának előmozdítása - metakommunikáció, gesztusnyelv előtérbe helyezése alternatív kommunikáció használata Szociális készségek fejlesztése - alkalmazkodást elősegítő viselkedésformák hangsúlyozása - a kapcsolat szerepének erősítése gyermek, illetve felnőtt viszonylatban Kognitív funkciók fejlesztése Tájékozódás - egyeztetés - válogatás - soralkotás - figyelem - emlékezet - ok-okozati összefüggések - tájékozódás kialakítása térben, időben, emberi viszonylatokban Mozgás Csiga-Biga Torna - utánzás, nagymozgás, finommotorika fejlesztése. Komplex énekes, mondókás mozgásfejlesztő foglalkozások 2-4 éves korú gyermekeknek. Fejlesztési területek: - nagymozgások fejlesztése - egyensúlyérzék fejlesztése - szem-kéz, szem-láb koordinációs gyakorlatok - testsémafejlesztés, testrészek ismerete, testrészek funkciója, testfogalom - test személyi zónájának alakítása - mozgáskoordináció fejlesztése Akiknek ajánljuk: - megkésett beszédfejlődés - mozgásfejlődési elmaradás - lábstatikai elváltozások - mozgáskoordinációs problémák esetén - illetve azoknak a gyermekeknek, akik szeretik a mozgásos

5 5 tevékenységeket, nagy a mozgásigényük Logopédia Szenzoros integrációs terápia /Ayres/ Gyermekpszichológia A mozgás nagyon fontos az értelmi képességek fejlesztésében. Gyermekkorban mozgással hozhatók működésbe az érzékleteket feldolgozó agyi központok, tehát leghatékonyabb tanulási forma a mozgás. Minden egyéb tevékenységgel igyekezhetünk kiegészíteni ezt, de pótolni nem tudjuk. A mozgás a gyerekek számára nélkülözhetetlen, hatással van egész életükre, növekedésükre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható a testi és lelki fejlődésük során. A megfelelő mozgáslehetőségek biztosítása közvetett módon- kedvező hatással vannak a pszichikus tulajdonságok, az érzékelés, észlelés, a megértés, a képzelet, az emlékezet, a gondolkodás fejlődésére is. Fontos, hogy gyermekkorban ne maradjanak el a kellő ingerek, abban a korban, amikor a mozgásaktivitás a legnagyobb és a mozgásos cselekvései a legintenzívebbek. A gyermek a legtöbb tapasztalatot életének első hat évében szerzi, ezért olyan fontos, hogy ebben az életkorban megkapja a megfelelő mennyiségű mozgásingert. Lényeges, hogy a harmonikus, sokoldalú fejlődés szempontjából igen érzékeny életszakaszban megfelelő mozgástapasztalatokat gyűjtsenek a gyerekek. Logopédiai ellátás: megkésett beszédfejlődésű gyermekek beszédindító terápiája beszédfejlesztés artikulációs zavarok szűrése Módos Anna A terápiában használt eszközök segítségével a Módos Anna nagymozgások fejlesztése, pontosítása, tempójának, ritmusának, irányának egyre tudatosabb kontrolja. Finommotorika fejlesztése a szem-kéz koordinációja. Ayres terápia felkészíti a gyermeket arra, hogy olyan perces foglalkozásokon vegyen részt, (pl.:alapozó terápia) melyek már kitartó figyelmet, koncentrációt igényelnek Gyermekpszichológus várja Önöket, ha szülőként gyermekük nevelésével, fejlődésével kapcsolatban kérdéseik vannak. ha gyermeküknél olyan változásokat vagy nehézségeket tapasztalnak, amelyeket nem értenek, vagy úgy érzik, hogy azokat nem tudják megoldani. Ilyenek lehetnek: - tanulási nehézségek - magatartásproblémák -változás a viselkedésben, hangulatban - óvodától, iskolától való szorongás - testvérféltékenység Somogyvári Ildikó

6 6 - bepisilés - gyakori fejfájás, hasfájás olyan tünetek, melyek testi betegséggel nem magyarázhatók. Milyen életkorú gyermekekkel foglakozik egy gyermekpszichológus? - a gyermekvárástól egészen a serdülőkor végéig Vitamintorna foglalkozás Perinatális szaktanácsadás, szoptatási szaktanácsadás, babamasszázs baba Torna Gyermek jóga foglalkozás óvodásoknak /3-6 éves korig/ Mivel tudok segíteni? - tanácsadással - gyermekterápiával, és mellette a szülőkkel való konzultációval - családterápiával Zenés testtartásjavító, talpizom erősítő, egyensúlyt fejlesztő játékos Vitamintornaprogram indul középső-, nagycsoportos óvodások számára. A foglalkozások alatt a gyerekek játékos formában megismerik a testüket, gerincüket. A gyerekek vitamintornás pólóban zenére tornáznak és minden foglalkozás után a programhoz tartozó munkafüzeteket és matricákat kapnak. A foglalkozásokra 3 éves korig várjuk a már járni tudó, izgő- mozgó kistornászokat. Nálunk a gyermeked biztos nem fog unatkozni: - törpéből óriássá változhat - hajóra, vonatra, űrhajóra szállhat - versenyt mászhat társaival - fejjel lefelé rácsodálkozhat a világra - zötyöghet csigaházként a hátadon - pöröghet a szivárványos ernyőben - kúszhat alagútban, hintalovacskázhat, pöröghet tölcsérben, billeghet rácshintán, simulhat nagylabdán. Foglalkozásainkon minden mozgásformát dalok, mondókák kíséretében hajtunk végre. Cél a szoptató anya és a szoptatott csecsemő igényeit szem előtt tartva megelőzni, felismerni, illetve segíteni a szoptatással kapcsolatban felmerülő problémákat. A szoptatással kapcsolatban felmerülő nehézségek kezelése során, sokszor találkoztam koraszülött babák édesanyjával és az őket érintő problémákkal is. Segítség a koraszülöttek szoptatásában, és egyéb ápolási- gondozási nehézségeik leküzdésében. A jógagyakorlatok, a légzőgyakorlatok és a relaxációs technikák rendszeres végzése megalapozza a gyermekek egészséges életét testi-lelki-szellemi szinten egyaránt: Immunrendszerük, szervezetük megerősödik; vitalitásuk, koncentráció képességük növekszik; memóriájuk javul. Dr. Nyikosné Gondos Mónika Gálné Holló Eszter

7 7 - A jóga nagyon hatékony a feszültségek, a stressz, az elfojtott érzelmek oldásában; érzelmi és intellektuális intelligencia fejlesztésében. - Javítja a mozgási rendellenességeket, a helytelen testtartást; erősíti az egész test izomzatát, segít megőrizni a rugalmasságát. - Mindezt a foglalkozásokon a: MOZGÁS-JÁTÉK- MESE-DRÁMAJÁTÉK alappillérek alkalmazásával valósul meg. TSMT A terápia a következő esetekben javasolt 0-3 éves korig: - Ha a csecsemő mozgásfejlődése lassú, mozgása asszimetrikus, nem megfelelő sorrendben történik a mozgásfejlődés - Szülési traumák után, nyugtalan, rendezettlen fejlődési összképet mutató csecsemőnél -Ügyetlen, összerendezettlen mozgású, félénk, bátortalan gyermekeknek Müller Klára Csiga-Biga nyári táborok, napközi Gyógytorna-korai fejlesztés A TSMT tréningek fejlesztési céljai - az idegrendszer éretlen működésének magasabb szintű szabályozása (primitív reflexprofil, kóros együttmozgások integrálása, szemmozgások szabályozása) - a mozgáskoordináció fejlesztése (a mozgástervezés és a motoros kreativitás, illetve a motoros szerialitás és a ritmusérzék javulása) a kognitív folyamatok fejlődése (beszédfejlődés, gondolkodás fejlődése, emlékezeti funkciók, tartós figyelem kialakítása) - a szociális viszonyok javulása (feladattudat, csoportnorma, önfegyelem, beilleszkedés, egymás megfigyelése) -az érzelmi kapcsolatok, kötődések kialakítása (a gyermek feltétel nélküli elfogadása, közös sikerek, bizalom egymásban, pozitív, reális jövőkép kialakítása) Több turnusban tartalmas, színvonalas nyári elfoglaltság szervezése / kézműves-fafaragásmozgásos-énekes-gyermek jógagyógytestnevelés foglalkozások, íjászat, lovaglás, népi hangszer készítés stb./ Tartó és mozgatórendszer elváltozásainak gyógytestnevelése: a különböző ortopédiai elváltozásokat mutató gyermekek (pl.: hanyagtartás, torticollis, mellkasi deformitások, scoliosis, csípő megbetegedései, térd és láb elváltozásai) idegrendszeri károsodások enyhébb formái Belgyógyászati és egyéb betegségek gyógytestnevelése: Gulyás Nóra

8 8 Konduktor-korai fejlesztés szívbetegségek (enyhébb formáinál, jól terhelhető cardiopulmonaris rendszer esetén) juvenilis hypertónia obesitas asthma bronchiale vegetatív dystonia aszténiás gyermek nagyobb fokú szemészeti elváltozások A gyógytestnevelés célja, feladata: szerzett vagy veleszületett elváltozások, betegségek rehabilitációja prevenció testi képességek fejlesztése, mozgásműveltség fejlesztése sportolási igény felkeltése A konduktor a sérült idegrendszerű gyerekek mozgásterápiáját, nevelését végzi speciális módszerekkel. Dózsa Attiláné Erzsike Proetz kezelés Úgy érzi, hogy gyermeke iskolai teljesítménye gyengébb, mint ami elvárható lenne tőle, képességei alapján? Gyermeke nem tudja a figyelmét jól összpontosítani? A beszédfejlődés időszakában gyakori felső légúti hurutok jelentkeztek, esetleg mostanában is? Gyermeke sokszor hyperaktív? Ha igennel tud felelni ezekre a kérdésekre, akkor kérje segítségünket! Komplex diagnosztikai, terápiás és fejlesztő módszerünk segítségével, néhány hónap alatt látványos tanulmányi eredmény javulás érhető el gyermekénél. A kezelés menete: egyik orrnyíláson fiziológiás sóoldatot csepegtetünk az orrüregbe, és a másik orrnyíláson szívókészülékkel folyamatos szívást alkalmazunk. Az orrgaratüregbe így folyamatos gyors levegő és folyadék áramlást hozunk létre a középső és felső orrkagyló alatt, ahová a melléküregek szájadzanak, valamint a fülkürtök garat felöli nyílása előtt, így ezekből az üregekből a pangó váladékot el tudjuk távolítani. A művelet alatt úgy tudjuk zárttá tenni a rendszert, hogy k betűs szavakat mondatunk a beteggel. Dr. Bihari-Nagy Sándorné Marika Később induló új programok Szülői tréningek autizmus sprektrum zavart mutató gyermekek szüleinek A szülőknek is meg kell tanulniuk a technikákat, hogy tudják otthon alkalmazni azokat. Indítanak egyéni terápiákat és támogató csoportokat, hogy segítsék a szülőt saját érzelmeinek

9 9 Mozgásterápia lóháton megismerésében és feldolgozásában. Sokan csapásnak élik meg, és szégyenlik gyermekük betegségét. Az ilyen szülő elkeseredett, negatív jövőképű, és lelkileg igen mély gödörben van. Ezért van szükség arra, hogy a családot is bevonják a terápiába, hogy képesek legyenek elfogadni gyermeküket, ne vádolják magukat, és senki mást sem inkább, leljék örömüket gyermekükben, és tudjanak nekik örömet, boldogságot okozni. Mozgásterápia lóháton egy olyan speciális prevenciós jellegű gyógytorna, amely a tartási rendellenességek, a gerincbetegségek kialakulásának megelőzését célozza. A Mozgásterápia lóháton program egészséges és tartási rendellenességgel küzdő gyerekek és fiatalok kezelésére is egyaránt alkalmas. A program lényege hogy a tartásért felelős izmok tréningje során a helyes egyenes testtartás kialakítását végezzük a ló kedvező mozgásának a kihasználásával. A ló különböző jármódjaiban történő mozgása alatt, a lovon ülő egyén medencéjének a helyzete állandóan változik, és ebben a mobil helyzetben kell a helyes ülést, és testtartást állandóan kitartani. Sőt még izomerősítő, nyújtó, mobilizáló valamint ernyesztő hatású gyakorlatok kivitelezésével érjük el a megfelelő erősségű törzsfűző kialakítását. A lovasok később önállóan irányíthatják a lovat, mely az agyi keresztpályák hatékonyabb működését is szolgálják. Az ügető jármódban történő kitartások a törzs-, valamint a kargyakorlatok kivitelezésével az izomerősítést hatékonyabban tudjuk elérni. Töttősi Attila Szülői fórumok 0-3 éves korú gyermekek szüleinek játszóházzal Nevelési, szoptatási szaktanácsadás havi 1 alkalommal. Dr. Nyikosné Gondos Mónika Csiga-Biga Fafaragó Játszóház Alapítványunk újszerű, tartalmas foglalkozásokat szervez a fafaragás iránt érdeklődő óvodás és kisiskolás gyermekek számára. A játékos komplex foglalkozásokon a gyermekek megismerkednek jó néhány szerszámmal, megtanulják azokat használni, és még el is dicsekedhetnek barátaiknak saját készítésű játékaikkal. Használati és ajándéktárgyak készítését tanítom meg, különböző stílusok és technikák váltakozásával. A foglalkozások fejlesztik a gyermekek kézügyességét, kreativitását, fantáziáját, Töttősi Attila

10 esztétikai érzékét, grafomotoros készségét, a népművészet iránti érdeklődésük felkeltését. A foglalkozásokat fafaragó népi iparművész vezeti. A foglalkozások során a gyermekek megismerkedhetnek a fafaragáshoz szükséges szerszámokkal, a különböző fajta fa anyagokkal, a népi kultúra ezen ágával. A foglalkozásokhoz munkafüzet is kapcsolódik. 10

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka II TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

Tanítási folyamatban rendszeresen alkalmazható speciális játékos mozgásfejlesztő program értelmi akadályozott kisiskolások számára BEVEZETŐ

Tanítási folyamatban rendszeresen alkalmazható speciális játékos mozgásfejlesztő program értelmi akadályozott kisiskolások számára BEVEZETŐ Tanítási folyamatban rendszeresen alkalmazható speciális játékos mozgásfejlesztő program értelmi akadályozott kisiskolások számára BEVEZETŐ Az eddigi szakgyakorlatom során alkalmam nyílt több intézményben

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 Napjainkban a nevelés - oktatás különböző szintjein folyamatosan növekszik a tanulási és magatartási nehézségekkel

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

III. KORA GYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Játékban az egyenlőség a módszer, ami játékkal segít integrálni a sérült kisgyermekeket

III. KORA GYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Játékban az egyenlőség a módszer, ami játékkal segít integrálni a sérült kisgyermekeket TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program III. KORA GYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Játékban az egyenlőség a módszer, ami játékkal segít integrálni a sérült kisgyermekeket OTH,

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata

Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata Best-Work Oktató és Szolgáltató Kft. Családi napközi működtetője képzés 1093 Budapest, Lónyai utca 41. Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata Együttműködés és kompetenciahatárok Készítette:.

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

A KONDUKTÍV NEVELÉS, MINT A FEJLESZTÉS EGYIK SPECIÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERE

A KONDUKTÍV NEVELÉS, MINT A FEJLESZTÉS EGYIK SPECIÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERE A KONDUKTÍV NEVELÉS, MINT A FEJLESZTÉS EGYIK SPECIÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERE Dr. Medveczky Erika Ph.D. értekezés Témavezetõ: Dr. Mészáros Judit fõiskolai tanár Programvezetõ: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

Részletesebben

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Fejlődés-fejlődési zavartól a komplex gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadásig. Tóth Anikó gyógypedagógus

Fejlődés-fejlődési zavartól a komplex gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadásig. Tóth Anikó gyógypedagógus Fejlődés-fejlődési zavartól a komplex gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadásig Tóth Anikó gyógypedagógus A korai fejlesztés definíciója A korai fejlesztés a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben