A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám"

Átírás

1 A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám :: szeptember Idegesített, hogy idegen emberek tervezik a kastély jövôjét Károlyi György máltai lovag El nem felejtett katasztrófák Árvízkárok a helyreállítás után A máltai falu Tarnabodon iskolát nyitott a Szeretet szolgálat Krisztus Urunk elôhírnöke Keresztelô Szent János A szerzetesség és a máltai lovagrend

2 2 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember Szerzô :: Gyôri-Dani Veronika aktuális Kerekesszékkel Velencében Idén Olaszország adott otthont a A tábor a korábbi évekhez hasonlóan hatalmas élmény 28. nemzetközi, ifjúsági mozgássérült tábornak. Magyarországról a kísérôk számára. A hét fo- volt mind a vendégek, mind kerekesszékes fiatalok és kísérôik, lyamán rengeteg programon vehettünk részt. Jártunk Velencében, ahol a Szent Márk összesen tizennyolcan utaztak a július 23-a és 30-a között rendezett teret, a bazilikát és a Dózse Palotát tekintettük meg, találkozóra, melyre húsz ország Padovában misén voltunk fiataljai jöttek el. a bazilikában, ezen kívül ki-ki különbözô kirándulásokra, foglalkozásokra ment, volt aki a lagúnában hajózott, volt aki a piknikezést választotta Aquileiaban, mások a papagáj parkot keresték fel. A legnagyobb sikert egy meglepetés program aratta, amikor egy csapat Ferrari hajtott be a tábor területére, és minden vendégnek alkalma nyílt kipróbálni az autókat egy kör erejéig. Az egész napos jövés-menést a tengerparton pi hen - hettük ki, élvezve a vizet és a napsütést. Esténként mindenki kitáncolhatta magából a feszültségeket, megismerhette más nemzetek hagyományos ételeit és italait. Egyszer még a római hódítások emlékét is felelevenítettük korhû jelmezeinkkel. A gulyás-party mindenkinek kedvet csinált a magyar táborhoz, és senki sem maradt éhen. A jó hangulatért Ugron Bélának, a fôszakácsnak, és lelkes csapatának tartozunk köszönettel. Reméljük, hogy jövôre Magyarország is ilyen szépen helyt áll majd, és mindenki legalább annyira feltöltôdve térhet majd haza, mint az olasz táborból. Határok és korlátok nélkül

3 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember 3 Levél a táborból Kilencedik alkalommal rendezte meg a Kovász na megyei Elôpatakon augusztus 8. és 15. között a mozgássérült fiatalok nyári táborát a Romániai Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Nekünk, mozgássérült fiataloknak, a ta lál - kozó kitûnô lehetôséget adott arra, hogy ismerkedjünk, barátságokat kössünk, és néhány fe l ed hetetlen napot együtt tölthessünk barátaink kal. Csoportok érkeztek Románia számos városából, Magyarországról, és Kárpátaljáról is. A programok igen sokszínûek, érdekesek voltak, mindenkinek kínáltak érdeklôdési körének, lehetôségeinek megfelelô, tartalmas szórakozást. Volt karaoke verseny, vetélkedô, látogatás és fürdôzés a Szent Anna-tónál, hajnalig tartó élôzenés, táncos mulatság, sakkverseny, lovaglás és íjászat, lovasbemutató és még sorolhatnánk. Mondják, a szervezôknek csak nagy nehézségek árán sikerült elôteremteni a tábor megrendezéséhez szükséges anyagi feltételeket, de ez sem a hangulaton, sem a programokon nem érzôdött. Mi mindannyian kitûnôen éreztük magunkat. Minden étkezés kezdetén és végén rövid ima hangzott el magyar és román nyelven. A szervezôk mindig nagy gondot fordítottak arra, hogy minden információ mindkét nyelven elhangozzon, és még véletlen se legyenek nyelvi problémák a táborozás alatt. Ami talán a legfontosabb, megváltozott képességû és egészséges fiatalok olyan pozitív energiákkal töltôdtünk fel (szeretetben, egymás megértésében, segítésében), ami erôt ad a szürke mindennapokhoz. Mind a szervezôk, mind a segítô önkéntesek igen nagy segítôkészséget, szeretetet, odaadást tanúsítottak irántunk a nap 24 órájában. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a csodálatos táboron, megköszönjük a szer vezôknek, támogatóknak, az önkénteseknek és mindenkinek, aki valamilyen formában is lehetôvé tette e tábor megrendezését, hiszen sokan anyagilag sem engedhetnénk meg egy nyaralás költségeit. tartalom Aktuális Kerekesszékkel Velencében 2. oldal A szegények szolgálata A máltai falu 4. oldal A világ máltai szemmel Karitatív óvoda Srí Lankán 7. oldal Interjú Idegesített, hogy vadidegen emberek tervezik a kastély jövôjét Károlyi György máltai lovag 8. oldal Történelem A szerzetesség és a máltai lovagrend 10. oldal A hit védelme Krisztus Urunk elôhírnöke 12. oldal Keresztelô Szent János ünnepségek 13. oldal Máltai könyvespolc Máltai könyvek 14. oldal El nem felejtett katasztrófák 16. oldal Tisztelettel, Sz a badhegÿ Péter beköszöntô Kedves Olvasó! A megújult Máltai Hírek második lapszámával tiszteljük meg Önt. Köszönjük a megújulással kapcsolatosan érkezett visszajelzéseket, melyek eredménye képpen négy oldallal megnöveltük újságunk terjedelmét. Lapunk színes magazin jel - le gének megtartása mellett így még többet tudunk tevékenységeinkrôl, gondolatainkról a magyar társadalom szociálisan érzékeny döntéshozóihoz eljuttatni. Ebben a lapszámban megismerheti a már nyolc éve mûködô tarnabodi munkánkat, illetve Károlyi György máltai lovag rendtársunkat, aki sok-sok éves munkával felújította és közösségi éle tet szervezett a fehér vár csúrgói kastélyba. Az új könyvajánló rovatunkat is figyelmébe ajánlom. Meg szeretném erôsí te ni az elôzô szám beköszön tô - jé ben megfogalmazott kéré semet: ha hasznosnak, érde kesnek találta ingyenes újsá gunkat, kérem, adja oda barátjának, kollegájának. Örülünk, ha bôvül az a kör, mely rendszeresen kap máltai gondolatokat. Tisztelettel: Paluska Tibor, Nagyvárad A címlapfotó a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tarnabodi általános iskolájában készült. A Máltai Lovagrend magyarországi kommunikációs vezetôje Címlapfotó :: Szabó Csilla

4 4 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember a szegények szolgálata A máltai falu A régi helyen, mégis új iskolában kezdték szeptemberben a tanévet a tarnabodi diákok. Az épületen olvas ható név: Máltai Óvoda és Álta lános Iskola. A nyári szünetben az önkormányzat jogutód nélkül megszüntette a régi iskolát, a Máltai Szeretetszolgálat pedig létrehozta a térségben elsô általános iskoláját, amelyet augusztus 26-án egy meghitt hangulatú nyitó ünnepségen nyilvánosan be is mutattak. A Szere tetszolgálat együttmûködô partnereként az ELMÜ-ÉMÁSZ valamennyi tarnabodi diáknak egy évre elegendô tanszert és füzetcsomagot adományozott, a Heves Megyei Közgyûlés elnöke pedig az egri várba és az ott található múzeumba hívta meg a gyerekeket. Egymásra találtak: Kozma Imre atya és Petô Zoltán polgármester Tarnabod Lélekszám: 850 fô Iskoláskorú gyermekek száma: 127 fô Óvodáskorú gyermekek száma: 80 fô Munkanélküliség: 40 százalékot meghaladó Cigány lakosság aránya: 95 százalék Nyolc osztályban 127 diák kezdte meg a 2011/12-es tanévet Tarnabodon. A legkevesebb tanuló a nyolcadik osztályba jár, a legnagyobb létszámmal pedig az elsô osztály indult, ami egyúttal a településen zajló demográfiai folyamatokat is érzékelteti elôtt a falu egy lassan elnéptelenedô, kihaló község volt Heves megye déli részén, ahol egyre több üres házat árultak (jóformán esélytelenül) a máshová költözô családok. A helyi ingatlanpiacot a Máltai Szeretetszolgálat megjelenése mozdította ki a holtpontról, miután mindjárt tíz épületet vásárolt meg akkor induló Befogadó Falu programjához. (Az ingatlanokat a Szeretetszolgálat legnagyobb egyéni támogatójaként ismert, idôközben elhunyt holland Wilhelmina van Wetten-Rensen adományából vásárolták, aki nyolc év alatt összesen 400 ezer euró támogatást adott a Máltai Szeretetszolgálat különbözô programjaira. Emlékét ôrzi a róla elnevezett Mip Tanti játszóház a faluközpontban.) A Máltai Szeretetszolgálat megjelenése fordulópontot jelentett a településen, a betelepülô családoknak köszönhetôen nôtt a lélekszám, jelentôsen fiatalodott az átlagéletkor, élettel teltek meg az utcák. Más kérdés, hogy a beköltözés önmagában még nem adott választ a munkanélküliségbôl, a szegénységbôl és a kilátástalanságból fakadó problémákra, ezekre újabb és újabb ötlettel, kezdeményezéssel felelt a karitatív szervezet, amely évrôl évre egyre jobban beépült a település mindennapos életébe. (Részletesen: Hét év, tizenkét program c. írásunk) Ma már csak a posta és az orvosi rendelô az, ami nem a Máltai Szeretetszolgálat égisze alatt mûködik a faluban von gyors mérleget Petô Zoltán polgármester. Legutóbb már a védônô irodája is máltai címeres épületbe került. A változásokat azonban aligha bánják az itt élôk, legalábbis ezt jelzi, hogy hét év együttmûködés tapasztalatainak birtokában a tarnabodi önkormányzat egyhangú döntést hozott az iskola és az óvoda átadásáról. Az okok között pedig nem is az anyagi szempontok álltak elsô helyen, sokkal inkább a régi iskola teljesítménye. A falu iskolája mondjuk így a település elôzô, fogyatkozó, leépülô korszakának örökségét ôrizte. Részben a szûkös méretei-

5 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember 5 Hét év, tizenkét program 1. A Befogadó Falu program hajléktalanellátó modellkísérletként indult 2004-ben. Az elsô hónapokban tíz népes család költözött Tarnabodra. A befogadás feltétele volt, hogy az érkezônek dolgoznia kell (elfogadni a felajánlott munkát), a házat és a környezetét rendben tartja, a gyerekeket pedig iskolába járatja. Az elsô befogadottak fele ma is tarnabodi lakos, akad, aki idôközben saját házat vett a településen. Mások kéthárom év után megerôsödve, feltöltôdve továbbköltöztek, saját albérletet tudtak kivenni. 2. A falubusz vásárlása a munkába járásra adott esélyt. A reggeli munkakezdés idején Tarnabodról nem indult semmilyen tömegközlekedési jármû, így aki máshol elhelyezkedhetett volna, az is bezáródott a településre. A jármû rövid idô után már 17 embert hordott Egerbe dolgozni. (Ma már nincs rá szükség, a munkásbuszok újra bejárnak Tarnabodra az emberekért.) 3. A háztáji gazdálkodással a befogadott családok életkörülményeit javították, az érkezôk baromfit, malacokat kaptak, késôbb birkák és kecskék is megjelentek a településen. A kertek mûvelésére Bálint György tanította az érkezôket, a komáromi Solum Zrt. nagyvonalú adományai pedig az állatok takarmányozását tették lehetôvé. A 2004-ben újraélesztett állattartó program ma is mûködik. 4. Az Elektronikai Bontóüzem 2006 májusában nyílt meg, harminc munkahelyet teremtve a településen. Az ISO minôsítéssel rendelkezô üzemben évente 500 tonna hulladékot dolgoznak fel újrahasznosítható nyersanyaggá, különválasztva mûanyagot, fémet, üveget, az újrahasznosítható nyersanyag egy részét egészen Kínáig szállítják. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával indult cég talpon maradt a pályázatban nyert támogatás lejárta után, és túlélte a 2008 ôszén kezdôdött világválságot is, ma önfenntartó nonprofit társaságként mûködik ban a növekvô gyermeklétszám miatt indokolttá vált negyven férôhelyes óvodabôvítésben is közremûködött a Szeretetszolgálat. 1. Nyilvános avató ünnepség 2. A nevelési program része a terápiás lovaglás 1 2 vel (a növekvô gyermeklétszámhoz nem volt elég tanterem, így a felsô tagozatosok délután jártak iskolába), részben az eredményeivel. A nyolcadikból elballagó diákokról nem egy esetben derült ki, hogy funkcionális analfabéták maradtak, olykor a legegyszerûbb kérdôívek kitöltése is meghaladta képessé geiket. Kohányi Miklós, a máltai programokat mûködtetô Befogadás Nonprofit Kft. vezetôje azt mondta, a 2010-ben nyílt állásközvetítô iroda visszajelzései alapján külön délutáni oktatást kellett szervezni a fiatalok felkészítésére, az alapvetô hiányosságok pótlására. Az iskolában nem volt semmilyen szemléltetô eszköz, csak egy szakadt térkép lógott a falon. Most három digitális tábla is lesz, de 6. Mip Tanti néven játszóházat nyitott egy kocsma bezárásával a Szeretetszolgálat a faluközpontban. Miután Tarnabodon nem volt olyan hely, ahol iskola után együtt lehettek volna a gyerekek, jobb híján ôk is a kocsmába tértek be beszélgetni, játszani. A Máltai Szeretetszolgálat 2007-ben megváltotta a kocsmáros bérleti jogát (ô a központtól távolabb nyitott egy másik italmérést) és játszóházat rendezett be a gyerekeknek, ahol infopontot is kialakítottak. Kilenc hónap alatt tizenöt helyi asszony szerzett gyermekfelügyelôi képesítést, közülük hatan munkát is kaptak a játszóházban. 7. A 2010-ben nyitott tanodába harminc gyermek jár rendszeresen, akik az elmúlt tanévben átlag egy jegyet javítottak korábbi eredményeikhez képest. 8. A Biztos Kezdet Gyermekház és Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát a településen egyszerûen csak ûrközpontnak nevezik. Itt a 0-5 éves korú gyermekeket (és sokszor fiatal szüleiket) készítik fel az óvodára, hogy az otthonról hozott hátrányok ledolgozása minél elôbb megkezdôdjön, ebben képzett szakemberek nyújtanak segítséget. A program eddig hatvan családot ért el, egyharmaduk napi rendszeres vendég az intézményben.

6 6 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember Hét év, tizenkét program 9. Az ifjúsági iroda tanácsadással áll a fiatalok rendelkezésére. 10. A 2010 szeptemberétôl mûködô mikrotérségi állásközvetítôi iroda közremûködésével hat hónap alatt huszonöt embernek sikerült elhelyezkednie. 11. A Máltai Szeretetszolgálat Hitel-S néven ismert adósságkezelô programja Tarnabodon is elérhetôvé vált az eladósodott családok számára augusztusától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mûködteti a falu iskoláját és óvodáját A támogatók is kaptak ajándékot 2. Leltározott taneszköz a ló is aligha ezen múlik majd a változás. Sokkal inkább a szemléleten. A hozzáálláson, a Máltai Szeretetszolgálat neve által fémjelzett pozitív gondolaton. A 14 pedagógus alkotta tantestület számos tagja kicserélôdött, mindenkinek tervei és elképzelései vannak. A pedagógiai program önmagáért beszél. Szeptembertôl új tantárgy lesz az angol, eddig nem volt. A lovári nyelv oktatása a délutáni elfoglaltságok között kap teret (Choli-Daróczi József vezetésével), de a magyar, a történelem, az ének és a rajzórákon a cigány kisebbség integrálását segítô plusz ismeretek gazdagítják a tananyagot. A testnevelésben új elem az úszásoktatás, ehhez az iskolabusz hordja majd át a gyerekeket a káli uszodába, de van az iskolának saját lova is, hozzá lovas terápiára kiképzett szakember a nevelôtestületben, így a terápiás lovaglás is rendszeres eleme lesz az itt zajló munkának. A kápolnai iskola igazgató-helyettesi székébôl érkezett igazgatóasszony, Milibákné Veres Erika elgondolkodtató adatokat említ: a 127 diákból 48 egyéni fejlesztésre szorul, esetükben logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, vagy más szakember segítségére van szükség. Ehhez az épület korábbi tanári szobáját bocsátják rendelkezésre, a pedagógusok pedig egy konténerben kialakított irodában tölthetik az órák közötti szüneteket. Fontos feladatunk, hogy minél elôbb megkezdjük az otthonról hozott hátrányok ledolgozását, ezért átjárást teremtünk az óvoda és az iskola között. Nem egy gyermek már az óvodába óriási lemaradással érkezik, nem érti például, amikor a pedagógus azt mondja neki, hogy tegye a játékot a polcra. Otthon nincs polc, soha nem is hallotta ezt a szót. De gondot jelent az evôeszközök, vagy akár a ceruza használata is. Ezért különösen nagy a jelentôsége annak, hogy ne munkaidôt kitöltô, hanem segíteni akaró, maguk elé célokat tûzô pedagógusok dolgozzanak ebben a környezetben. Egykor azt mondták, egy faluhoz három dolog kell: iskola, templom és kocsma. Nos, Tarnabodon a kocsmából már négy éve játszóházat csinált a Máltai Szeretetszolgálat, idén az iskolát vette át, de az igazgató aszszony tervei szerint a diákok hamarosan új élettel töltik meg a templomot is, ahol például a kórus karácsonyi fellépését tervezik. Ha az is megvalósul, Tarnabod lehet az elsô máltai falu Magyarországon.

7 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember 7 a világ máltai szemmel Karitatív óvoda Srí Lankán Szeptemberben adták át a Magyar Máltai Szeretet - Srí Lankán 2004 karácsonyán pusztított a szökôár, melynek következtében a zömében tengerparton élô lakosság nagy részének megrongálódott vagy teljesen elpusztult az otthona. A Külügyminisztérium 2009-ben pályázatot írt ki egy közösségi szociális helyzetet javító intézmény létrehozására, amelyet a károkat szenvedett területen kellett felépíteni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Vöröskereszttel együttmûködve dolgozta ki nyertes pályázatát egy óvoda felépítésére. A programot a Szeretetszolgálat helyi partnerével, a Galle-i Püspökséggel közösen sikerült valóra váltani. Az építési telket a püspökség önrészként bocsátotta rendelkezésre. Sri Lankán az óvodai képzés a magánfenntartású ún. Montessori-intézményekben zajlik. A gyermekeket négyéves koruktól veszik fel ezekbe az intézményekbe. Itt olyan környezetbe kerülnek, ahol társas kapcsolatot létesíthetnek más gyermekekkel. Fejlesztésük arra irányul, hogy megismerkedjenek a körülöttük lévô világgal, és amikor iskolába kerülnek, már képesek legyenek közösségben tanulni. A Montessori óvodai nevelôket külön erre a feladatra képezik ki. Ezekben az intézményekben tandíjat kell fizetni. Srí Lankán szinte kizárólag az egyházi intézmények teszik lehetôvé, hogy szegény családok gyermekei ingyenesen tanulhassanak. Az oktatási szolgálat közremûködésével épült óvodát Srí Lankán. A 150 férô helyes intézményt a Galle-i püspökség mûködteti, így az a rá szorulók elôtt is nyitva áll. intézmények fenntartásához különbözô alapítványokból és támogatásokból, illetve a tehetôsebbek befizetéseibôl teremtenek forrást. A Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt óvodája Halpathota településen épült fel. A szigetország déli részén, Galle városától kb. félórai autóútra, az ôserdôben fekvô részen több kisebb családi házas telep épült a szökôár áldo zatainak. (A katasztrófa súj totta tengerparton nem enged ték újjáépíteni az otthonokat, ennek köszönhetôen az elmúlt években új települések alakultak, de többnyire csak lakóházak épültek. Az itt élôk gyermekei ingázásra kényszerülnek, ha óvodába, iskolába járnak. Ez a körülmény még fontosabbá teszi a magyar közremûködéssel épült óvodát, amely a nemrég elhunyt animációs film ren dezô Dargay Attila és az író Fekete István emlékére a Vuk nevet kapta. A Vuk Montessori 150 gyermek befoga dására alkalmas intézmény egy domb te tôn, ahol a közelmúltban fejezôdött be egy továbbképzô központ beruházása. A késôb biek során a továbbképzô központ földszintjén általános iskolát indítanak, így a megépülô óvodába járó gyermekek továbbtanulása is biztosított. Az építkezés végsô fázisában a Máltai Szeretetszolgálat mesefal programjának önkéntesei segítségével a rajzfilmbôl ismert mesefigurák is a helyükre kerültek. A helyszín, az óvoda és a gyerekek

8 8 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember interjú Szerzô :: Romhányi Tamás Fotó :: Legeza László Idegesített, hogy vadidegen emberek tervezik a kastély jövôjét 2 3 Nem volt olyan érzése, amikor Fehérvárcsurgóra költözött, hogy hosszú idô után hazaért? Ez egy bonyolult érzés. Én Franciaországban nôttem fel, 1947-ben, amikor a családom emigrálni kényszerült, még csupán egyéves voltam. Párizsban végeztem az iskoláimat, ott álltam munkába, ott nôsültem meg. Fehérvárcsurgóról már csak azért sem lehetett emlékem, mert én már Budapesten születtem ben jöttem elsô alkalommal Magyarországra, addig csak néhány gyûrött fényképen találkoztam a múltunkkal. Az elsô benyomás nem volt túlzottan felemelô, egy üresen álló romos épülethez jöttünk, penészes, repedezô falak közé. Furcsa volt. Nagyon jól beszél magyarul. Igen, szokták is kérdezni, hol tanultam. A magyar nyelvet, a családunkkal kiutazott nevelônônek, Margitnak köszönhetem, aki 1947-tôl 1990-ben bekövetkezett haláláig nem volt képes megtanulni franciául, és vele Párizsban is csak magyarul lehetett beszélni. Szeptemberben befejezôdtek a fehérvárcsurgói kastély felújítási munkálatai. A százhúsz szobás fôúri rezidenciát Károlyi György gróf építtette az ezernyolcszázas évek közepén, százhatvan év után pedig egy másik Károlyi György, a reformkori gróf ükunokája állíttatta helyre. A hatezer négyzetméteres mûemléki védettségû épület francia mintára európai kulturális találkozóközpontként mûködik, de van benne konferenciaterem, két könyvtár, szállodai részleg és étterem is. A látogatók száma évi húszezer, az oldalszárnyban kialakított rezidenciát pedig újra Károlyiak lakják. A Párizsból máltai lovagként hazatelepült Károlyi Györggyel egy nem mindennapi vállalkozás hátterérôl beszélgettünk. Ha ô nem jön velünk, valószínû nem tanulok meg ilyen jól magyarul. Amióta persze hazajárunk, sokat bôvült a szókincsem. Hol van most az ön otthona? Az egyik Fehérvárcsurgón, Magyarországon. A másik Párizsban. Az év nagy részében itt vagyunk, máskor ott. Milyen gyermekkora volt önnek a francia fô város ban? Mit jelentett önnek az, hogy egy történelmi magyar név birtokosa? Úgy éltem, mint egy átlagos francia gyerek. A magyar történelemrôl sokáig fogalmam sem volt, a francia tankönyvekben ugyanis nem esik rólunk szó. Nagyanyám ott lakott tíz kilométerre a tisztástól, ahol az elsô világháborút lezáró fegyverszüneti megállapodást aláírták egy vasúti kocsiban. Az a vasúti kocsi azóta is ott áll, turisztikai látványosságnak 1 1. A felújítás több mint 11 éven át tartott 2. Látkép 2011 szeptemberében 3. Károlyi György 4. A felújítást a kápolnával kezdték alakították ki. Amikor ezt megtudtam, megkértem a nagymamámat, hogy menjünk el, nézzük meg. Azt felelte: jól van, de tudd, hogy ez nekünk, magyaroknak vereség volt. Erre egészen addig nem gondoltam, nem fogtam fel. Utána kezdtem érdeklôdni a nagyobb történelmi összefüggések iránt. Hogyan alakult az élete? Letöltöttem a katonai szolgálatomat a francia hadseregben, elvégeztem a jogi és államtudományi egyetemet Párizsban. Három munkahelyen dolgoztam, az elsô a Concorde repülôgépet gyártó vállalat szerzôdéskötési fôosztálya volt, a gépek értékesítése kapcsán végigjártuk a világ nagy légitársaságait. A hetvenes években kitört olajválság következtében azonban a Concorde eladhatatlanná vált, bár 2000 kilométer/órás sebessége világújdonság volt, a fogyasztását megfizethetetlennek találták a légitársaságok. Ezután négy évet dolgoztam a francia ipari és kereskedelmi kamara vezérigazgatói tanácsadójaként. Harmadik munkahelyem a Fiat franciaországi képviselete volt, ahol 27 évet töltöttem, az utolsó idôben gyakorlatilag a cég gazdasági vezetôje voltam ben közös megegyezéssel szerzôdést bontottunk, mert adódott egy lehetôség, hogy nyugdíj elôtt eljöjjek, és akkor a fehérvárcsurgói kastély ügyei már teljes embert kívántak. Az pedig a munkahelyemmel szemben nem lett volna tisztességes, ha napjaimból a ráesô nyolc-tíz órát nem adom meg. Térjünk vissza Fehérvárcsurgóra! Hányszor járt itt, mikor alakult ki a kötôdése az egykori családi birtokhoz? 4

9 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember 9 Károlyi György Budapesten, november 2-án született, jogi diplomát a párizsi egyetemen szerzett tôl 2005-ig franciaországi nagyvállalatoknál dolgozott, 1997-ben szerzôdött a mûemlékeket gondozó hivatallal a fehérvárcsurgói kastély fel - újítására novemberében az alapítvány 462 millió forint uniós támogatást kapott az 550 milliós felújítási programhoz ben jöttünk elôször Magyarországra. Sokáig halogattam az utazást, mert kettôs állampolgár vagyok, és nem tudtam, milyen a státuszom a magyar hadseregnél, féltem, hogy a határt átlépve bevisznek. De magyarországi barátaink biztatására végül megterveztünk egy egyhetes látogatást, és eljöttünk. A program része volt a fehérvárcsurgói látogatás is. A kastély 1955-tôl 79-ig állami nevelôotthonként mûködött, de akkor már évek óta üresen állt, egyre jobban pusztult. Többekkel megismerkedtünk a faluban, elmentünk az akkori mûem lék- A kastély A kastélypark területe: 50 ha védelmi hi vatalhoz is, ahol A kastély hasznos területe: 6000m 2 egy szimpatikus ember arról Szobák száma: 120 tájékoztatott minket, hogy a Épült: között kastély mûemléki védettség Felújítva: alatt áll, csak éppen nincs pénz a megmentésére. Ezután hazautaztunk, és öt évig nem jöttünk. Magyarország az akkori politikai viszonyok között számunkra egy elérhetetlenül távoli ország volt. Mit jelentett önnek a rendszerváltás? A keleti blokk összeomlása óriási meglepetés volt. A változások hírére újra eljöttünk. A kastély ugyanolyan állapotban volt, csak a vakolat pergett le róla nagyobb darabokban. Elkezdtünk gondolkodni arról, mit lehetne csinálni. Miért vált fontossá a kastély? Amikor itt jártunk, egyre-másra hallottuk a hasznosítására tett javaslatokat. Az egyik vállalkozó szállodának akarta, a másik golfpályát szeretett volna, a harmadik gyógyintézetet. Engem pedig kifejezetten idegesített, hogy vadidegen emberek tervezgetik ennek a kastélynak a jövôjét. Hát ezek után hoztuk létre a nagyapámról elnevezett Károlyi József Alapítványt, amelynek nevében újra tárgyalóasztalhoz ültünk a mûemlékeket kezelô szervezettel. Francia mintára egy kulturális találkozó központ terveit tettük le az asztalra. Ezt a koncepciót olyan régi gyárak, apátságok, kastélyok hasznosítására dolgozták ki, amelyeket eredeti funkciójuk elvesztése után újra kellett éleszteni. Hát itt is ez volt a helyzet. A kulturális találkozó központ négy feltétele, hogy az épület kiemelt mûemlék legyen, nyitva álljon a közönség elôtt, alkalmas legyen találkozók lebonyolítására és legyenek saját kulturális programjai. Ezt a koncepciót kiegészítettük a szállodai és éttermi résszel, ami biztosítja, hogy az egész önfenntartó módon mûködhessen. Az alapítvány mellett létrehoztunk egy részvénytársaságot, ami 99 évre megkapta az épület vagyonkezelôi jogát. Ezután kezdôdhetett a felújítás. Milyen forrásból finanszírozták? A klasszikus módszerrel, saját pénzünk mellett hitelt vettünk fel és pályázaton nyert forrásokat is bevontunk. Szimbolikus módon a kápolna felújításával kezdtük, ami mindig is nagyon fontos része volt a család életének. És most is az. A látogatókat ön vezeti körbe? Az elsô idôben erre is volt példa, ma már nem fér bele az idômbe. A kastély a felújítás évei alatt is nyitva állt, ma már évi húszezer látogatója van, igaz, ennek a fele június elsô hétvégéjén érkezik a dísznövényeket bemutató kertészeti rendezvényre. A többiek folyamatosan jönnek, megveszik a belépôjegyet. Idegenvezetô kíséretével naponta hétszer indul kastélylátogatás. A látogatottsági mutatóink folyamatosan nônek. Nálunk mûködik a hatezer kötetes Fejtô Ferenc könyvtár, de a máltai lovagrend közvetítésével ide került Vajay Szabolcs hagyatéka, amelynek egy ugyancsak hatezer kötetes könyv- és irattárat alakítottunk ki. Hogyan lett ön máltai lovag? 1986-ban keresett meg a rend képviselôje, aki az emigrációban élô magyarokat kutatta, és az ô megtisztelô felkérésére mondtam igent. Egy olyan társaságnak lettem tagja, amelyben mindenki egyforma célokat követ, de mégis, a saját útját járva teheti a dolgát. Én itt találtam meg a sajátomat.

10 10 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember történelem Összeállította :: Legeza László A szerzetesség és a máltai lovagrend A máltai lovagrend Egy alkalommal megkér tem ciszterci tanár barátomat, foglalja össze röviden, miért lett szerzetes? Válasza: Arra próbálom nevelni tanítványaimat, buzdítani híveimet, hogy kövessék Krisztus Urunkat, és ez akkor hitelesebb, ha jó példával járok elôttük. Krisztus Urunk bûntelen, engedelmes és szegény volt. A történelem során mindig akadtak olyan férfiak, akik az emberi lét meghatározó gondolatainak befogadása érdekében kiüresítették magukat, elvonultak a hétköznapi, világi gondok elôl, lemondva a világ kényelmérôl, és magányukban igyekeztek megszentelô életet élni. A kereszténység elsô évszázadaiban az aszkéták az evangéliumi törvényeken túl az evangéliumi tanácsok szûk ösvényén járva törekedtek a tökéletességre, erre részben a keresztényüldözés is okot adott. A IV. század elején a keresztény szeretet (caritas) gyakorlása lett a remeték tanúságtételének tárgya: az özvegyek, árvák gondozása, betegek ápolása. Az imádságos önfegyelmet megvalósító férfiakat gyakran felkeresték a környékükön élô emberek, akik gyógyító tanácsokat kaptak tôlük. Számunkra talán legfon tosabb Remete Szent Pál ( ), az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálos rend névadó védôszentje, aki Théba közelében élt. Kortársa volt Remete Szent Antal (251/ ). Az egyiptomi remeték hozták létre az elsô ismert szerzetesközösségeket, mert megtapasztalták, hogy a legfôbb erényeket szeretet, irgalom, szerzetesrend, melynek 68 hármas fogadalmat tett szerzetes tagja van. Nagymestere csak közülük választ ható, és a Nagymester demokrati kus választása csak a Szentatya jóváhagyása után léphet életbe. türelem, barátság, tisztesség, megbocsátás stb. magányosan nem lehet gyakorolni. Szent Pállal és Antallal egy idôben, a Nílus melletti Tabbenisiben alapította közösségét Szent Pakhomiosz. Sok aszkéta élt Pakhomiosz vezetése alatt, szigorú fegyelemben, kétkezi munkára fogva. Pakhomiosz szabályzata a közösségi és a remete életmód között próbált egyensúlyt teremteni. A közösség tagjai magányos (monasztikus) életet éltek. Az V. században új szervezeti forma alakult ki Palesztinában, ahol a szerzeteseknek saját celláik voltak, így megôrizték a remeték életébôl a magányosságot, de közösségi életet is éltek, mert közösen étkeztek és imádkoztak. A kappadókiai Nagy Szent Bazil (~ ) el lá to gatott Szíriába, Paleszti nába és Egyiptomba tanulmányozni a szerzetesközösségek szabá lyzatát, majd összeállítot ta az 55 fejezetbôl álló szabályzatát, mely ma is a keleti szerzetesség alapját képezi, és mely nagyban hozzájárult a nyugati szerzetesrendek szabályzataihoz. Bevezette a noviciátust és a fogadalomtételt. Bazil a mértéktartást hangsúlyozta, szabályzata betartható (emberi léptékû) volt, szerzetesei szegénységet, tisztaságot és engedelmességet fogadtak. Szíriában és Paleszti nában a szerzetesek az egy szerû, görögül nem tudó földmûvesek soraiból kerültek ki. A legszélsôségesebb aszketikus gyakorlatok a szíriai és mezopotámiai szerzetesek körében terjedtek el, közülük legismertebb az oszlopon élô Szent Simeon. A nyugati egyház szerzetességére nagy hatással volt Szent Ágoston ( ) egyházatya munkássága, mely ma is több szerzetesközösség életének alapját képezi. A szerzetesek munkájáról c. mûvét 401-ben írta. Nursiai Szent Benedek (~ ) szabály zata nem látványos önsanyargatást, hanem ésszerûséget és önfegyelmet kívánt a szerzetesektôl. 529-ben Monte Cassino magasla tán hozta létre elsô szerzetes közösségét. A szerzetesek, akik többnyire itáliai földmûvesek közül kerültek ki, nem vándorolhattak szabadon, közösségük vezetôje az apát. Kötelességük volt az ima és a munka (ora et labora). Egyházi lovagrend (religio militaris) az elsôsorban nemesekbôl álló kvázi szerzetes intézmény, mely szerzetesi jellege miatt különbözik a késô középkori, legtöbbször királyi kezdeményezésbôl született és udvarhoz kötött lovagi rendektôl. Tagjai az evangé li umi tanácsokra tesznek fogadalmat. Feladatuk korábban a betegápolás, zarándokok fegyveres védelme, s a kereszténység ellenségeivel szemben katonai beavatkozás volt, napjainkban a Kato likus Egyház védelme, a szegények és betegek támogatása. Egyházi lovagrendek Magyarországon: Jeruzsálemi és Máltai Szent János Ispotályos és Lovagrend, Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend, Szent István Lovagrend.

11 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember Boldog Özséb 2. Szent Antal látogatása Szent Pálnál 3. Nursiai Szent Benedek (2-3 kép: Magyar-Anjou Legendárium) 4. Clairvaux-i Szent Bernát 5. Nagy Szent Bazil Írországban Szent Patrik (~ ) honosította meg a kereszténységet. Sajátos kolostori egyház jött létre: a kolostorok voltak a püspökségek székhelyei, a püspökök is szerzetesek voltak. Jóval szigorúbb szabályok szerint éltek, mint a bencések. Sikeresek voltak a térítésben. A VI X. században fellazult a szerzetesi élet, szabályozottsága csak névleges volt. A X. században ebbôl a válságból mutatott kiutat a burgundiai Cluny bencés kolostorból elindult reformmozgalom: visszatértek az eredeti, szigorú bencés regulához, visszautasították a világi befolyást, a kolostort a helyi püspök joghatósága alól kivéve a pápa védelme alá helyezték. Szent Brúnó (~ ) 1084-ben társaival a Grenoble melletti Chartreuse-ben remeteközösséget hozott létre. Rendtársainak szigorú szabályokat írt elô: megkövetelte, hogy a szerzetesek elvonultságban, csendes meditációban töltsék életüket. Napi háromszori közös imádságot engedélyezett, emellett azonban némaságra kötelezte követôit. A karthauzi szerzetesek mindennapi tevékenységéhez hozzátartozott az egyedül végzett kézmûves vagy mezôgazdasági munka is. Szent Róbert (~ ) 1098-ban a burgundiai Citeaux-ban új közösséget alapított Szent Benedek regulája szerint. A helyet latinul Cisterciumnak hív ták, innen az új rend neve: ciszterciek. Szent Róbert a rendet Szûz Máriának ajánlotta, s a barátok letelepedésére lakott helyektôl távoli rendházakat javasolt. Mezôgazdasági mun kával, fô ként állattenyésztéssel fog lal koztak. A rend nek komoly szerepe volt a korszerû mezô gazdasági A keresztes hadjáratokhoz kapcso lódóan jöttek létre az egyházi lovagrendek, amelyek a Szentföld és a zarándokok védelme mellett betegápolással is foglalkoztak. Az Egyház nehezen fogad ta el, hogy a lovagrendek tagjai egyszer - re szerzetesek és katonák. Az 1129-ben a II. Honorius pápa által összehívott Troyes-i zsinatot követôen rögzítették a templo mos rend reguláját, amelyet a benedeki regula alapján a ciszterci Szent Bernát szerkesztett. Bernát ban levelet intézett a templomosokhoz, melyben kifejtette, hogy a keresztény embernek nehezebb a halált osztogatni, mint azt elfogadni. Kihangsúlyozza, hogy a templomos lovag olyan harcos, akitôl távol áll a fennhéjázás és a gyûlölet között összeállította A templomos lovagokhoz: Az új lovagság dicsérete címû írását, amelyben a háborúság értelmét, a rend szerepét és küldetését tárja fel, vallási-szellemi távlatokat adva annak. mód szerek európai elterjesztésében. A rend virág korát Clairvaux-i Szent Bernát ( ) alatt élte. A XII. században gyorsan terjedtek az ún. ágostonos rendek, amelyek szabályzatukat Szent Ágoston gondolatai alapján dolgozták ki. Két csoportjuk volt: a szabályozott kanonokok és az ágostonos remeték rendje. A szabályozott kanonokok rendjének közösségeit világi papok képezték, akik lelkipásztorkodással foglalkoztak. A legismertebb ilyen rend a Szent Norbert (~ ) által 1120-ban alapított premontreiek kongregációja. Fô feladatuknak a prédikálást és a lelkipásztorkodást tartották. Az ágostonos remeték rendjébe tartozik az egyetlen magyar alapítású rend, a pálos rend. Özséb esztergomi kanonok szervezte közösséggé 1250 körül a Pilisben élô remetéket. Az 1119-ben létrejött templomos lovagrend fô feladatának a zarándokok oltalmazását, tehát pusztán katonai tevékenységet tartotta. Jelvényük fehér alapon vörös kereszt volt. A rend idôvel meggazdagodott. IV. (Szép) Fülöp ( ) francia király szemet vetett vagyonukra, és egy koncepciós per után vezetôit kivégezték. A templomos lovagrendet 1312-ben a pápa feloszlatta. Még 1099 elôtt szer vezôdött lovagrenddé a jeruzsálemi Keresztelô Szent János Ispotály betegápo ló közössége. A lovagok a Szentföld elvesztése után Ciprusra költöztek, majd onnan Rodosz szigetére települtek ben török támadás hatására a szigetet kénytelenek voltak feladni tól V. Ká roly engedélyezte Máltára telepü lésüket, azóta nevezik máltai lovagrendnek. A rend betegápolási céllal jött létre, emellett azon ban állandó harckészültségben állt. A német lovagok által alapított, Szûz Máriáról elnevezett gyógyító rendet, a német lovagrendet 1191-ben hagyta jóvá a pápa. Jelképük a fehér alapon fekete kereszt. A rend hamar kivonult a Szentföldrôl, s Európába tette át székhelyét. A XIII. század elején az egyház az eretnek mozgalmakra adott elsô válasza (eretneküldözés, inkvizíció) után támogatni kezdte a városi koldulórendek kialakulását. A koldulórendeknek nem lehetett vagyona, földbirtoka, rendszeres jövedelme, magukat koldulásból kellett fenntartaniuk. Élükön a generális állt, fô törvényhozó szervük a generális káptalan volt. A legfontosabb koldulórendek: ferencesek, domonkosok, karmeliták, szerviták. A szerzetesrendek száma a történelem során folyamatosan szaporodott, és áldásos tevékenységüket az sem tudta beárnyékolni, hogy a totalitárius rendszerek mindent elkövettek megszüntetésük érdekében. A II. Vatikáni zsinat tanítása szerint az új (szerzetes) intézmények alapításakor komolyan mérlegelni kell az alapítás szükséges vagy legalábbis nagyon hasznos voltát és növekedési lehetôségeit, nehogy meggondolatlanul hívjanak életre haszontalan vagy életkép telen intézményeket. Különösen támogatni kell a missziós egyházakban a szerzetesség formáit, de azokat bontakoztassák ki, melyek a helybéliek adottságainak és szokásainak, s a helyi körülményeknek jobban megfelelnek.

12 12 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember a hit védelme Összeállította :: Legeza László 1 Krisztus Urunk elôhírnöke M. S. mester: Mária látogatása Erzsébetnél 2. Tiziano Vecellio: Keresztelô Szent János a pusztában 3. Keresztelô Szent János fejevétele (görög ikon, XIX. sz.) A Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend névadó védôszentje Krisztus elôfutára: Keresztelô Szent János. Keresztelô Szent János (latinul Ioannes Baptista, Kr. e. 4. körül Kr. u. 29.) Zakariás zsidó pap és Erzsébet gyermekeként született Krisz tus születése elôtt hat hónappal, a hagyomány szerint a Jeruzsálemtôl 7,5 km-re nyugatra fekvô Ain Karimban (ma Ein Kerem, Jeruzsálem külvárosa). Az idôs Zakariásnak Gábor arkangyal hozta a hírt gyermeke születésérôl és küldetésérôl, aki nem hitt az angyali üzenetnek, ezért megnémult. Fia születésekor egy írótáblára rótta föl a János nevet, ekkor elmúlt a némasága. Keresztelô János anyai ágon Jézus rokona volt. Nevezetes esemény a két várandós, Mária és Erzsébet találkozása. Josephus Flavius: A zsidók története c. mûvébôl: Heródes kivégeztette ezt a derék embert, aki a zsidókat arra oktatta, hogy tökéletességre törekedjenek, legyenek igazságosak egymás iránt, jámborak Isten iránt és csak akkor mártózzanak meg. Hirdette, hogy csak így fogadja kedvesen Isten a megmártózást, mert ennek célja csak a test megszentelése, nem pedig a bûnök kiengesztelése; mert a test csak akkor szentelhetô meg, ha a lélek már elôbb megtisztult az igaz élet révén. Seregestül tódultak hozzá az emberek és nagyon szívesen hallgatták ezeket a beszédeket; ezért Heródes attól tartott, hogy ennek a férfiúnak a tekintélye, akire úgy látszik mindenki hallgatott, a népet még majd lázadásba kergeti; ennélfogva jobbnak tartotta még idejében eltenni ôt láb alól, mintsem hogy valami fordulat következzék be és akkor bánkódjék majd, amikor már itt a veszedelem. Ilyenféle gyanú miatt tehát Heródes bilincsbe verette Jánost, az imént említett Machairus várába vitette és ott kivégeztette. Amint említettem, a zsidók meggyôzôdése szerint az ô halála volt az oka annak, hogy Heródes hadserege elpusztult, mert Isten haragjában ezzel a büntetéssel sújtotta ôt. János a pusztában élt, mielôtt prédikálni kezdett. Teveszôr ruhát, és dereka körül bôrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt (Máté 3,4). Kapcsolata az esszénus kumráni közösséggel kellôen nem bizonyítható. Krisztus közelgô eljövetelérôl prédikált, bûnbánatot hirdetett, az erkölcsi követelményeket és teendôket tanította. A Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket. Föllépése és népszerûsége egyre erôsödô népmozgalmat eredményezett, ezért kimondta, hogy nem ô a Messiás, hanem csak az elôfutára. A Szentírásból jól ismert a történet, amikor Jézus is elment hozzá megkeresztelkedni. János felismerte benne a Megváltót:,,Íme, az Isten Báránya! Ô veszi el a világ bûneit! (Jn 1,29), Nagy Heródes (Kr. e. 73. Kr. e. 4.) fia, Heródes Antipász (Kr. e. 22. c. Kr. u. 40.) király szent embernek tartotta, tisztelte, de félt is tôle. János nyilvánosan elítélte a királyt botrányos házasságkötése miatt, ugyanis a saját testvére feleségét, Heródiást vette feleségül. Egy alkalommal Heródiás lánya, Salomé a király elôtt táncolt, s táncával oly mérték ben elbûvölte Heródest, hogy az megígérte, teljesíti kívánságát, bármi legyen is az. Heródiás utasította lányát, Salomét, hogy Keresztelô János fejét kérje egy tálcán. Heródes király ezek után lefejeztette Keresztelô Jánost. Josephus Flavius ( körül) zsidó történetíró tudósítása szerint mindez Heródes Mahérusz nevû várában történt, melynek romjai ma is állnak a Holt-tengertôl kb. 5 km-re keletre, egy kúp alakú hegyen. Keresztelô Jánost tanítványai temették el, régi hagyomány szerint Szamáriában. Jézus korának legnagyobb embereként emlí tette Keresztelô Jánost. Az Egyház a szentek közül Szûz Márián kívül csak az ô földi születésnapját (június 24.) ünnepli meg. A magyar nép számára az égi (vértanúsága napja, augusztus 29.) és földi születésnapja fontos jeles napok, több néven ismertek. Az Iván név a bizánci rítusú egyház kultikus befolyására emlékeztet, s mind a mai napig él. Születésének ünnepe Szent Iván napja, hónapja Szent Iván hava. Vértanúsága napja a nép ajkán Nyakavágó János ünnepe.

13 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember 13 Keresztelô Szent János napi ünnepségek Ünneplôk a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége székházában Észak-Amerikában A Máltai Lovagrend június 18-án tartotta az minden évben Észak-Amerikai Delegáció Keresztelô Szent János ünnepét a washingtoni Visitation a Rend védôszentje Keresztelô Szent János rendházban. Az eseménysorozat tanácsüléssel kezdôdött, napján tartja állami majd ezt követte a közgyûlés, ünnepét. amelyen Megyesy Jenô delegátus vezetésével 12 lovag és dáma vett részt. A szentmisét Rev. Msgr. James D. Watkins, az amerikai Máltai Federal Szövetség káplánja mutatta be, szentbeszédé ben kiemelve a szervezet rendi mivolnek 50. évfordulóját. Súlyos egészségi állapovôk nyugalmazott püspöke, pappá szentelésétát. Mise után álló fogadás volt a tagok, hozzátartozóik és vendégeik, köztük a Johannita jelen volt a kápolnában ahol jezsuita rendta nem engedte, hogy ô is koncelebráljon de Rend képviselôi részére. Másnap Szily Antalné társai, Ft. Shano Philip, és Magyarországról Jutka, a rend tagja hívta meg a delegáció tagjait és családjaikat kedélyes ebédre. más papokkal együtt, a szentmisét bemutat- odalátogató volt tanítványa, Ft. Somfai Béla, Ugyanazon a napon ünnepelték Kanadá ban több pap részvételével káplánjuk, Ft. sunk Miklósházy püspök urat a rend nevében ták. Az ünnep végén, Mérey Péter rendtár- Miklós házy Attila, S.J., a külföldi magyar hí- köszöntötte fel. Keresztelô Szent János a védô - szentje Francia Kanadának (ahol több várost is elneveztek róla), valamint Firenzének és a Máltai Lovagrendnek. Védôszentjükként tekintették az ágyúöntôk, bányá - szok, bognárok, bôröndösök, bôrmunkások, cipészek, csillá r - munkások, csizmadiák, festôk, harangöntôk, kárpitosok, kocsikészítôk, kocsmárosok, kötél - gyártók, lámpamunkások, madárkereskedôk, mészárosok, övkészítôk, puskamûvesek, rézmûvesek, szabók, szíjgyártók, vaskereskedôk, vendéglôsök; segítségül hívták hátgerincbántalmak, sebek, arcbántalmak, izombántalmak, gyermekbetegségek, bôrbetegségek, marhavész gyógyítására. Hazánkban a következô helységnevek ôrzik Keresztelô Szent János emlékezetét: Alsó szentiván, Bácsszentiván, Bakonyszentiván, Biharszentjános, Cserhátszentiván, Csittszentiván, Dráva - szent iván, Felsôszentiván, Gyôr - szentiván, Kebeleszentiván, Magyarszentiván (ma: Királyegyháza), Morvaszentjános, Moson - szentjános, Okriszentiván (1274, elenyészett), Ószentiván (Szentivánsziget, ma Tiszasziget), Sajkásszentiván, Sajószentiván, Szászszentiván, Szentivánlaborfalva, Szentiván boda, Szentivánfa, Szentiván puszta, Szentjános (Pest, Torontál, Torda-Aranyos m.), Szentjánosháza, Szentjánoshegy, Szentjános-puszta (Bars, Eszter - gom, Nógrád m.), Szepesjánosfalva, Újszentiván, Úrszentiván, Vajdaszentiván, Vasasszentiván, Zalaszentiván. Magyarországon A rend magyarországi nagykövetsége hagyományos évi fogadását június 22-én a Hadtörténeti Múzeum dísztermében tartotta. A fogadáson közel 100 vendég jelent meg, közöttük Ôeminenciája Dr. Erdô Péter bíboros prímás, az Esztergom-Budapesti fôegyházmegye érseke, Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Keresztes Szilárd volt hajdúdorogi görög katolikus püspök, valamint a Szentszék és a diplomáciai testület számos képviselôje, többek között: francia, svájci, amerikai, izraeli, spanyol, szlovén, német és orosz nagykövetek illetve katonai attasék. A magyar Külügyminisztérium több magas rangú tisztviselôjével képviseltette magát. Ezen kívül részt vettek a fogadáson a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagjai, a Magyar Johannita Rend, a Szent Sír és a Szent István lovagrendek képviselôi is. A rendi és a magyar himnusz elhangzása után Kussbach Erich nagykövet köszöntötte a vendégeket. Rövid beszédében emlékeztetett a Szuverén Máltai Lovagrend és Magyarország között 2010-ben megkötött államközi együttmûködési szerzôdésre, amely jelentôs könnyítéseket hozott a rend humanitárius és szociális tevékenységében. A megállapodás a Szuverén Tanács és a magyar parlament jóváhagyása után ez év január 1-jén lépett hatályba. A nagykövet beszédében utalt arra is, hogy a

14 14 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember máltai könyvespolc máltai rend a pápa által elismert katolikus szerzetesrend. Szuverén, a nemzetközi jog alanya, és az egyházi kötôdése az, amely alapvetôen megkülönbözteti ôt más, megtévesztôen hasonló elnevezésû egyesületektôl. Június 24-én tartotta a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Fortuna utcai rendházában a Magyarországi Delegáció közgyûlését, melynek keretében újraválasztották Ugron Béla delegátust, Czigler Ágoston titkárt, Chemez Edit kincstárnokot és megválasztották Schumicky Andrást ispotályosnak. A közgyûlést követôen ünnepi szentmisén vettek részt rendtagjaink, az MMSz tagjai és meghívott barátaink. Makuk János rendtaggá avatása különösen emelte a szentmise ünnepélyességét. Az ünnepséget fogadás zárta a Fortuna utcai székházban, ahol a Szövetség elnöke, Kállay Ubul Tamás fogadta a meghívottakat. Máltai könyvek Lelkiségi könyvsorozat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiadásában Német nyelvterületen Miután június 24-e egy hosszú hétvégére esett Bajorországban, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének német nyelvterületet öszszefogó delegációja június 30-án találkozott Merka János atyánál, ahol közös szentmise után János atya tartott elmélkedést. A delegáció ezen kívül július 9-én a müncheni Malteser Hilfsdienst Szent János napi rendezvényén is részt vett. Belon Gellért Imádkozzál A püspök úr elmélkedéseivel vezet végig gyakori imáinkon, és visz közelebb a parancsolatok, az erények, a szentségek megértéséhez, befogadásához. Belon Gellért Jézus lelkülete A krisztusi lelkület megismeréséhez és elsajátításához igyekszik segítséget nyújtani a könyv, hogy egy-egy felismerés nyomán megtapasztaljuk, Jézus lép be lelkünk világába, s kínzó kérdésekre ad hiteles választ. Jean Vanier A közösség Utat mutat az én emberének, hogy megtalálja, megtapasztalja a másokkal való együttlét örömét, felfedezze és munkálja a közösséget, mely a magány sebeinek gyógyítója és az ember igazi kiteljesedésének lehetôsége.

15 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember 15 A szerzô a Magyar Máltai Lo vagok Szövetségének obedienciális lovagja, a vesz prémi, majd a modenai egyetem kémia professzora. Könyvében a torinói lepel eddig feltárt ismeretanyagát elemzi. Különleges érdeme, hogy a természettudományokból vett logikai módszerrel elôbb a tényeket foglalja össze (mind történelmi, mind természettudományos területrôl), majd latolgatja a tények értelmezési lehetôségeit, s végül az olvasóra bízza a lepel eredetére vonatkozó végsô következtetést. Kapható a Szent István Társulat boltjaiban (2600 Ft). Carlo Carretto Levelek a sivatagból Zajos világunkból a természet sivatagjába visz, hogy szembesítsen elszalasztott lehetôségeinkkel, önzésünkkel, és elénk állítsa az isteni mércét: a krisztusi szeretet alapján ítéltetünk meg. Carlo Carretto Család, kis egyház Elsôsorban a házasságra készülô fiatalokat bátorítja egész életüket átfogó odaadásra, szeretetre, a másik ember feltétel nélküli elfogadására, hogy ketten eggyé váljanak, s közös sorsuk teljesítse ki boldogságukat. Simone Weil Ami személyes, és ami szent A filozófus írónô válogatott írásaiban a meg nem keresztelkedett, de Jézus misztériumának megértésére eljutott embert ismerhetjük meg, kinél a szeretet a mások iránti részvétbôl indul, és a Krisztus iránti szeretetbe torkollik. Carlo Carretto Kerestem és megtaláltam Az író utolsó mûvébôl az istenkeresés és rátalálás öröme, az ebbôl fakadó Egyháztapasztalat és féltô szeretet sugárzik, s buzdítja az olva sót Isten mind teljesebb megismerésére és az Anyaszentegyház iránti hûséges szeretetre. A könyvek beszerezhetôk az MMSZ Országos Központjában (1125 Bp. Szarvas Gábor út )

16 16 Máltai Hírek :: 2011 :: Szeptember El nem felejtett katasztrófák Régi tapasztalat, hogy az átázott falú vályogház nincs tekintettel sem a kitûzött határidôkre, sem a helyreállításra hozott jogszabályokra, egyedül a fizika törvényeinek engedelmeskedik: akkor reped, ha kiszáradt. Akár hónapokkal a katasztrófa után is, ha például az addig magasan álló talajvíz késlelteti a száradást. De számos egyéb oka is lehet annak, hogy az árvíz, belvíz után megjelenô károk egy része csak hosszú idô után jelenik meg. Felsôzsolcán például az újjáépítés befejezése, a kártalaní tási folyamatok lezárása után még mindig öt árvízkárosult család ügye rendezetlen, Hernádkércsen pedig tizenöt hónappal az ottani árvíz után is átmeneti szálláson, a falu focipályájának öltözôjében lakik egy háromgyermekes család. Valamennyien a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól kértek segítséget. Régi szabály az, hogy a katasztrófák következményeinek felszámolására fordított pénzbôl tartalékot kell képezni az utóbb megjelenô károkra mondja Adányi László, a Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi prog ramvezetôje. Minél nagyobb volt a katasztrófa, annál valószínûbb, hogy a következmények egy része csak utólag, adott esetben hónapok múltán jelenik meg, jóval azután, hogy a károkat összesítették, esetleg már az újjáépítés is lezárult, és a segítôk levonultak a helyszínrôl. Ilyenkor nem marad más lehetôség, mint civil szervezetekhez fordulni. Felsôzsolcát június 6-án öntötte el a medrébôl váratlanul kilépô Sajó, a kisváros utcáinak nyolcvan százaléka, 6200 ember otthona került víz alá. Az ár levonulása után az illetékes hatóságok 204 házat nyilvánítottak lakhatatlanná. De a korábbi hetekben súlyos károkat szenvedett több észak-magyarországi település is, így például Edelény, Szikszó, és több folyóparti kis falu is. Az újrakezdés és a helyreállítás hónapjai alatt a Máltai Szeretetszol gálat segélyirodát tartott fenn Felsô zsolcán, amely csaknem fél éven át fogadta a bajbajutott embereket. Több mint egy évvel az árvíz után, a Felsôzsolcán újonnan épült lakóházak garanciális bejárását követôen úgy tûnt, az árvízkárokat felszámolták. Csakhogy akadt néhány család, melynek sorsa azóta sem rendezôdött megnyugtatóan. Van olyan ház, amelynek az eleje azt követôen süllyedt meg, hogy a biztosító már kifizette a korábban megállapított kárt, a pénz azonban nem elég az új otthon megépítésére. Mások már le is bontották a régi épületet, amikor kiderült, hogy a nekik járó összegbôl sem venni, sem építeni nem tudnak. Egy hernádkércsi család esetében a tisztázatlan tulajdonviszonyok okoztak problémát, az egyik elöntött ház ugyanis egy testvérpár tulajdona volt, de az ingatlan csak az idôsebb fiú nevén szerepelt a nyilvántartásban. Az összedôlt épület helyett ô kapott másik otthont, oda azonban nem volt hajlandó befogadni a testvérét, aki három gyermekével fedél és jogcím nélkül maradt. A falu polgármestere átmeneti megoldásként a focipálya öltözôjét nyittatta ki a családnak, amely azóta is ott él. A katasztrófa utóélete, amirôl már senki nem beszél. A fedél nélküli emberek elhelyezésérôl végül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gondoskodik, amely több mint egy évvel az árvíz után újra megjelent az elöntött településeken. Máltai Hírek :: A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja :: Felelôs kiadó az MMLSZ és az MMSZ elnöke :: Fôszerkesztô Szabadhegÿ Péter Szerkesztôség Legeza Lász ló, Romhányi Tamás, Tihanyi Gábor :: : Az MMLSZ címe 1014 Budapest, Fortuna u. 10. :: Honlap :: Fax :: Az MMSZ címe 1125 Budapest, Szarvas Gábor út Honlap :: : Fax :: Készítette Folprint Nyomda :: Lapterv BrandAvenue

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Élménybeszámoló Juillé, 2011.

Élménybeszámoló Juillé, 2011. Élménybeszámoló Juillé, 2011. Augusztus elején négyen nekivágtunk a nagy útnak, elindultunk Franciaország felé. Párizsig repülővel utaztunk, de mivel Juillé nevű falu Poitou Charante régióban van, Közép

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

Szerzetesrendek hatása a magyar tájszerkezetre. Magyar Veronika

Szerzetesrendek hatása a magyar tájszerkezetre. Magyar Veronika Szerzetesrendek hatása a magyar tájszerkezetre Magyar Veronika Bevezetés Alapelvek Az ember a környezetét folyamatosan alakítja A társadalmi-gazdasági körülmények velejárója a táj folyamatos alakulása

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Gyerekek és családok. Játszani is engedd

Gyerekek és családok. Játszani is engedd Játszani is engedd Abban az idôben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tôle:»ki a legnagyobb a mennyek országában?«odahívott egy gyereket, közéjük állította, s azt mondta:»bizony

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet http://www.soprontv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6051&catid=51:2 015-hirek&Itemid=100 Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet 2015.

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Az iskolánkban futó pályázatok

Az iskolánkban futó pályázatok Az iskolánkban futó pályázatok TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 - Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0059 -Esélyegyenlőségialapú fejlesztések támogatása a PetrovayGyörgy Katolikus

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben