Lovas tábor NAGYKŐRÖSÖN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lovas tábor NAGYKŐRÖSÖN"

Átírás

1 Lovas tábor NAGYKŐRÖSÖN A projekt címe: Lovas tábor A projekt írója és megvalósítója: Vetési Lászlóné A projektben résztvevők köre, száma: a Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény felső tagozatának 25 tanulója Antalné Szőke Judit Bagi Gábor Baginé Fagyal Éva Vetési Lászlóné Lovas napközis tábor - Nagykőrösi Lovas Sportegyesület elnöke: Molnárné Szóláth Erzsébet Pálfáji erdőben: túravezető - 1 -

2 PROJEKTTERV A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer Az IPR-ből kiválasztott fejlesztési terület A megvalósítás helyszíne Humán Erőforrás feltételek Szervezeti keret Tárgyi Keletkező dokumentumok Szükséges kommunikációs és szervezési teendők, forrásszerzési lépések A társas együttélés alapvető szabályainak megismerése, betartása Tolerancia Konfliktuskezelés Együttműködés Szociális kompetenciák fejlesztése Közösségfejlesztés, közösségépítés Helyzetfelismerés, helyzetmegoldás Kreativitás Lovas napközis tábor Nagykőrösi Lovas Sportegyesület Pálfája Oktatóközpont és tanösvény Arany János Múzeum Tanulók, tanárok, szülők, szakemberek: Lovas tábor vezetője lovászok Nyári tábor Lovaglás Lovaskocsizás tanórán kívüli tevékenységek, akadály verseny kézműves foglalkozások sportversenyek vetélkedők Kerékpár, labda Taneszközök (rajzlapok, színezők) Csomagolópapír színes papírok Kartonok Feljegyzések, jelenléti ívek, jegyzőkönyv, feladatlapok tabló, fénykép, Kapcsolatfelvétel szülőkkel, szakemberekkel, támogatókkal, tantestülettel. Tevékenységek összehangolása Tanulói-tanári csoportmunka Kommunikáció tantúra Fényképezőgép Közösséghez való kötődés Ötlet kivitelezése, alkalmazása Agyag kukorica csuhé - 2 -

3 A PROJEKT LEÍRÁSA A projekt intézményi előélete: Tiszakécske Bács-Kiskun megye észak-keleti sarkában, a Tisza-partján fekvő kisváros. A megyeszékhelytől, Kecskeméttől 40 km-re található. A lakosság száma: fő. A lakosság jelentős része külterületen él (Tiszabög, Kerekdomb, Pereghalom, Sárhalom) A város infrastruktúrája hasonló a térség fejlettségéhez. Településünk vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető. Az idegenforgalom miatt a lakosság száma a nyári időszakban főre is növekedik. A településen több típusú oktatási-nevelési intézmény működik. A Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény felső tagozata 4 évfolyammal, évfolyamonként 3 osztállyal működik. Tanulói létszám: 304 fő. A tanítás 12 osztályteremben, 7 szaktanteremben és 1 tornacsarnokban zajlik. A nyári időszakban táborokat szervezünk a tanulók hasznos időtöltéséhez. Igyekszünk sok lehetőséget nyújtani diákjainknak, hogy mindenki megtalálja az őket érdeklő elfoglaltságokat a szünidőben

4 MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Ma már a világ oly irányba változik, mely a megújuló energiaforrások tönkretétele mellett a nem megújuló energia forrásokat éli fel. Ezen változtatni kötelessége mindenkinek. A környezeti polgárrá" nevelés, azaz a természeti, épített, társas-társadalmi környezet fenntarthatósága (és ezen belül a fenntartható fejlődés, a fenntartható fogyasztás) érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása egyik nagyon fontos színtere lehet egy tábor. Különösen fontos a neveléssel-oktatással foglalkozók nagy kitartása, a fenntartható fejlődésben való hit megtartása és átadása a felnövekvő nemzedék számára. Közös feladata tehát minden táboroztatással kapcsolatban lévő, tevékenykedő szereplőnek a párbeszéd és együtt munkálkodás, gondolkodás, hogy megvalósuljon a varázs, s csillogjon a szeme a folyamat nagyszerűségét megélve a csodától a gyermeknek. A csodától, amely ő maga. A tábor akkor eredményes, ha abban a csoport minden tanulója és a tanára tevékenyen részt vesz. A tábornak valóban mindig egyetlen központi témája legyen. Ez lehet valamely általánosabb fogalom, de kötődhet helyi aktualitáshoz is. Egyensúlyban kell tartani a tevékenységek rendjében és tartalmában a tervezettséget és a lelkes spontaneitást. A diákok aktív részvétele az ötlet (téma) kitalálásától a tábor lezárásáig nélkülözhetetlen

5 A projekt szükségessége: Az egyén (individuum) az egyes ember, a társadalom tagja. Elhatározásaiban, magatartásában a saját érzelmei, érdekei, törekvései, az úgynevezett egyéni motívumok nagy szerepet játszanak. Ugyanakkor érdekei, törekvései sohasem szakíthatók el a társadalmi talajtól, mivel a mindenkori konkrét létfeltételek, családi- és életkörülmények, a szocializáció, az intézményes nevelés, az iskola, a munkahely, stb. döntően hatnak fejlődésére. A négynapos tábor a Hátrányos Helyzetű Tanulók számára készült. A kerékpáros közlekedés a 37 km-re lévő városba, a bográcsban főzött ételek, a sátorozás költségei megfizethetővé teszik ezt a programot a kisebb költségvetésből élő családok számára is. Természetesen a négynapos tábor bevezetése lehetséges bármely intézményben a helyi sajátosságok figyelembevételével. Fontosnak tartottuk, hogy a tanulók megismerjék, megszeressék a lótartás szabályait, a lovaglás fortélyait, az állatokkal foglalkozó emberek életét és a természet szépségének felfedezését. A Pest megyében, Ceglédtől 15 kilométerre, Nagykőrösön található Lovas tábor éves gyerekek számára biztosít tapasztalati, gyakorlatorientált tanulást a természetről, a lovakról, a természetes életmódról. A Lovas tábor a természetesség, a természet, a növények, az állatok és embertársaink teljes elfogadásán alapszik, ami azt jelenti: mindent elfogadok, semmit nem akarok kizsákmányolni, nem akarok pazarolni, mértékletes vagyok és toleráns. Ahhoz, hogy a gyerekek megtanulják a társaik elfogadását, a közösségi gondolkodást, elsőként a természet elfogadását kell megtanítani velük. Ha egy gyerek megtapasztalja, megérti és megérzi a természet összhangját, ráébredhet arra, hogy az ásványok, a növények, az állatok mindent - 5 -

6 összhangban, egy egyetemes rend szerint "csinálnak", mellőzve az emberi gyarlóságot, mint harag, félelem, féltékenység, düh, kétely, irigység és gyűlölet. A gyerekeket el szeretnénk juttatni a 4 napos program során egy szemlélethez, miszerint: fontos a környezettudatos szemlélet, a felelősségtudat, a közösség fontossága, az élet tisztelete, a pozitív gondolkodásmód, a Föld szeretete, a becsületesség, a felelősségtudat, a tolerancia,a türelem, a méltóság,a tisztelet, az önzetlenség, a feltételek nélküli szeretet, a megbocsájtás képessége önmagunknak, és másoknak és az egységélmény megérzése. Programjai által olyan helyzeteket teremt, amelynek során a gyerek önmaga ismeri fel, és nevezi meg, hogy mikor, milyen egyetemes tulajdonság ellen vétett. A módszer azt biztosítja, hogy a gyerekekben rögzül egy tapasztalati, tudatosodási gyakorlat: miszerint, ha figyelem a tetteimet, cselekedeteimet, szavaimat, gondolataimat, vagyis az összes reakciómat, és azonnal észreveszem, ha vétettem, rögtön korrigálhatok, és újra teremthetem a helyzetet az új, helyes reakcióval! A helyes cselekedetek, - vagyis, ha a gyerek kijavítja önmagát - realizálódnak, és a mindennapok részévé válnak: az eredeti cél azonnal teljesül: azaz elkezd mértékletesen, önzetlenül, elfogadóan, toleránsan viselkedni, reagálni, élni, cselekedni: ami magával hozza, hogy a természettel is így viselkedik: azaz nem akar felhalmozni, kizsákmányolni, birtokolni, versenyezni, jobb lenni, gyűjteni, és félteni dolgokat. Ezek pedig a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés ellenségei. A tábor tehát valós gyermek-ízű helyzetekre épít, mint tanítási módszer, aminek mindössze színpada a természet, és köntöse a természetközpontú program, viszont a nevelői szerepé a lényeg, ami eltér a hagyományostól, és a gyerek reakciói mögötti tulajdonságokra fókuszál. ( Pl. egy - 6 -

7 vacsoránál, lovaglásnál konfliktus alakul ki, aminek alapja a tolerancia-hiány, a féltékenység stb, a nevelő erre világít rá, miközben a természet elemei adottak.) Mivel minden ember sajátos, egyénre szabott karakterrel rendelkezik, más és más hozzáállása van a fent említett témákhoz, így fontos, hogy a nevelők, szülők pedagógusok is ismerjék meg a saját és a gyerekeik karakter-tulajdonságait, ami a későbbi egyénre szabott nevelési koncepció alapja lehet

8 A projekt céljai: Tapasztalatgyűjtés a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedéshez. Támogató szülői háttér kialakítása, erősítése. Szabadidő hasznos eltöltésének megismertetése, gyakorlása. Személyi kompetencia / Együttműködés A tanulók következő készségeinek, képességeinek fejlesztése: o Intellektuális kompetencia / Kreativitás, Információ használata, problémamegoldó képesség, szabályalkotás, figyelem, véleményalkotás, együttműködés, rendszerezés, fantázia, tervezés, a kommunikációs helyzet azonosítása, eseménysor alkotása, ön- és társértékelés, empátia, tolerancia, véleményalkotás o Kommunikáció / Szóbeli, Nonverbális kompetencia - 8 -

9 Sor-szám TÁMOP / A projekt feladat és időterve Tevékenység, mérföldkő megnevezése, leírása Felelős Végzi Megelőző tevékenység Követő tevékenység Kezdés időpontja Átfutási idő Befejezés időpontja Keletkező dokumentumok 1. Projektterv Időpont egyeztetése a tábor programjában résztvevő szakemberekkel Értekezlet a szülőkkel és a tanulókkal 4. A tábor kezdete 5. Csoportalakítás 6. Sportverseny 7. lovaglás 8. Kézműves foglalkozás Vetési Lászlóné Anatalné Szőke Judit Bagi Gábor Baginé Fagyal Éva Vetési Lászlóné Csoportmegbeszélés összehívása A tábor időpontjának és programjának megtervezése Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Kapcsolatfelvétel Időpont egyeztetése Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Anatalné Szőke Judit Bagi Gábor Baginé Fagyal Éva Vetési Lászlóné Anatalné Szőke Judit Bagi Gábor Baginé Fagyal Éva Vetési Lászlóné szülők Anatalné Szőke Judit Bagi Gábor Baginé Fagyal Éva Vetési Lászlóné Bagi Gábor Molnárné Szóláth Erzsébet Antalné Szőke Judit Meghívó ellenőrzőbe írása Gyülekezés az iskola előtt, csomagok elhelyezése a követő autóban Állatos kártyák készítése Sportfelszerelés Lovagló felszerelés Anyagok, eszközök beszerzése értekezlet Indulás Nagykőrösre Csoportok kialakítása Versenyek lebonyolítása Lovaglás Foglalkozás lebonyolítása 2 óra Projektterv elektronikus változata Megrendelő lapok Jelenléti ív Fényképek csoportnév Csatakiáltás Eredménytábla fotók agyagszobrok - 9 -

10 Sor-szám TÁMOP / Tevékenység, mérföldkő megnevezése, leírása Felelős Végzi Megelőző tevékenység Követő tevékenység Kezdés időpontja Átfutási idő Befejezés időpontja Keletkező dokumentumok Aszfaltrajzverseny Vetési Lászlóné Antalné Szőke Judit Kréták beszerzése Verseny lebonyolítása Fotók a festményekről kirándulás a Pálfáji Vetési Lászlóné Anatalné Szőke Judit Időpont egyeztetése a a fotók túra erdőbe Bagi Gábor túravezetővel számháború Vetési Lászlóné Baginé Fagyal Éva A számháború fotók Számok megírása lebonyolítása KI MIT TUD? Vetési Lászlóné Baginé Fagyal Éva A program meghirdetése A program fotók A résztvevők csoportosítása lebonyolítása Búcsú a tábortól Vetési Lászlóné Antalné Szőke Judit Anyagok beszerzése versírás, kavicsfestés Versek, festett kavicsok Táborbontás Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Táborbontás Összepakolás Indulás haza fotók

11 A tábor várható pedagógiai eredményei: Kialakul és növekszik a munka során a személyes érintettségből adódó motiváltság. Kölcsönösen pozitív irányba változik a diák-tanár viszony. Növekszik az önbizalom, magabiztosság, amely újabb cselekvésre ösztönöz. Csökkennek a magatartási anomáliák. Fejlődik a cselekvő- és szervezőképesség és az önálló ismeretszerzés képessége. Az azonos cél elérésének tudata biztosítja a magas fokú szocializációt. A csoportmunkák során erősödik az egymásra figyelés, az esetleg periférián lévő és a hátrányos helyzetű tanulók is bekapcsolódhatnak a közös tevékenységbe

12 Nevelési feladat Valaminek a megtanulásához a legegyszerűbb út, hogy magad fedezd fel! (Pólya György) Az ember világképe, értékrendje tapasztalatain alapul. A természet napjainkban sok - főleg városi- gyermek számára csupán hétvégi kirándulás, vagy a nyári táborok színhelye, mindennapi életükhöz semmi köze sincs. Bár megtanulják, hogy az ember létfeltétele a tiszta levegő, melyet az erdő termel számára, magától érthető szükségszerűségnek érzik, ha az erdőt egy új városrész, vagy ipartelep létesítése miatt kivágják, az utóbbiakkal gyakrabban találkozhatnak, ezért életük nélkülözhetetlen részének érzik. A természetközpontú nevelés feladata éppen ez: lehetőséget és segítséget kell biztosítani a gyerekek számára, hogy megtapasztalhassák, megismerhessék és megszerethessék a természetet, hogy értékrendjükbe valós súlyának megfelelően, tehát alapvető értékként épüljön be. Egy újfajta hozzáállást kell kialakítani, melynek az elemei: a megértés, a szeretet és a felelősségérzet. A gyerekek számára már az is óriási élmény, hogy a természetben lehetnek, az lovas tábor azonban lényegesen több, mint egyszerű kirándulás. A gyerekek magukkal hozzák mindennapjaik számos terhét, a hangos beszédet, a figyelmetlenséget, az elfojtott mozgásigényből adódó nyugtalanságot, a harsogó gépzenén eltompult érzékszerveket. Bár az erdő és az állatok közelsége valamikor természetes közegünk volt, ma már át kell állniuk egy új hullámhosszra, ha szeretnének titkokat feltárni, igazi élményekkel gazdagodni. A lovas tábor programja a nyári időszakban valósul meg, melynek színhelye a Alföld közepén található Nagykőrös, a város szélén lévő Gátőrház lovardája (Lovas napközis tábor Nagykőrösi Lovas Sportegyesület és a Pálfáji erdő vadregényes ösvényei. A négy napos

13 turnusban a gyerekek megismerkedhetnek az Alföld növény és állatvilágával, természetvédelmi területével, térképismerettel, az alföld mondavilágával, sok versennyel, játékkal. A lovas tábor céljainak bemutatása A környezeti nevelés területén: az ismeretszerzéssel, az ismeretbővítéssel alakuljon a tanulók környezettudatos magatartása, az élővilág megbecsülése, szeretete és tisztelete. A felelős környezeti magatartás formálódjon. Az épített környezet értékeit fedezze fel, lássa meg az ember károsító beavatkozását. Ismerje fel, hogy a média néha az embert helytelen irányba befolyásolja. Fejlődjön a tanulók problémaérzékenysége, döntés és elemző képessége. Vállaljanak szerepet társas kapcsolatokban, fogadják el önmagukat és társaikat. Tanulják meg érzelmeiket kifejezni. Erősítsék társaikat pozitív céljaik elérésében. Egészségük megóvása érdekében legyenek szabálykövetőek, sajátítsanak el pozitív mintákat. Programjaink során alkalmazott módszertani elvek: Kooperatív módszer: az ismeret és intellektuális készségek fejlesztése mellett a szociális és együttműködési képességeket is alakítja. Csoportmunka keretében a saját és együttes munkájukért is felelősek. Projekt módszer: a foglalkozásvezető és a diákok közös tevékenységén alapuló módszer, melynek során egy gyakorlati probléma többoldalú megközelítésére nyílik lehetőség

14 Mindkét módszer előnye, hogy a közösség kohéziója nő, a kapcsolatok javulnak, a hátrányos helyzetű tanulók is sikerélményekhez juthatnak a részfeladatok megoldása során, fejlődik önismeretük, önértékelésük, kialakul a pozitív attitűd az ismeretszerzéssel szemben. A foglalkozások irányítása: A megválasztott módszerek technikájából következik, hogy a gyerekek egymással és a felnőtt irányításával folyamatos interaktív kapcsolatot tartanak. A program résztvevőinek a környezethez, állatokhoz való viszonya az ismeret bővülésén túl pozitív viszonyulás következményeként egyre szorosabbá, erősebbé válik. A közösen kialakított napirend betartása, az életmód alakításában, az aktív szabadidős foglalkozásokban realizálódik. A témák többoldalú megközelítésével az egyéni érdeklődésnek megfelelően lehetőség nyílik a pozitív emóciók mozgósítására. A programjainkon részt vevő diákok munkájának értékelése: A kooperatív tanulásszervezésből következően a foglalkozások során az önértékelés a domináns. Az ismeretszerzés és átadás során a gyermek mentesül a kudarcélménytől. A program zárásakor a megszerzett ismeretek mellett az élmény és érzéskifejtésre helyezzük a hangsúlyt. A program szakmai és pedagógiai értékelésének módja: a tanárok foglalkozásonként értékelik a programokat, a tapasztalataikat. A hiányokat feltárva törekszenek azok kiegészítésére, pótlására. Nagykőrösön, a Gátőrház melletti táborban várja vendégeit a Lovas tábor, ahol egyszerre 25 tanuló és kísérőik sátorozhatnak. A város központja néhány perces sétával elérhető. Az Arany János Múzeum a kulturális kikapcsolódás lehetőségeit nyújtja. A 7 kilométerre található Pálfáji erdő tanösvényén túravezető segítségével ismerkedhetnek meg a diákok az erdő élő- és növényvilágával

15 A tábor leírása Lovas tábor 7-8. osztályosoknak A tábor célja: a természet és a lovak iránt érdeklődő gyerekek számára változatos és játékos foglalkozások szervezése. Időpont: július Étkezés: teljes ellátás Helyszín: Lovas napközis tábor Nagykőrösi Lovas Sportegyesület Részvételi díj: Ft/fő, amely tartalmazza az étkezések árát, a kézműves programok költségét, a sátorhelyek díját, a lovaglások és a kocsikázás árát. Fizetési és jelentkezési határidő: június 15. A résztvevőknek hozniuk kell: füzetet, tollat, ceruzát, vonalzót, színes ceruzát, szabadtéri játékokat. Tájékoztató a résztvevőknek és a szülőknek: június :00 óra, a Móricz Zsigmond Általános Iskola aulájában Minimális létszám: 20 fő (a csoport maximális létszáma 25 fő lehet)

16 A délutánokra és az estékre változatos programokkal, csapatjátékokkal, versenyekkel, vetélkedőkkel készülünk. Táborainkba éves gyerekeket várunk. A teljes ellátás napi háromszori étkezést jelent. A lovas tábor résztvevői minden nap lovagolnak. Felszerelést biztosítunk, de a táborozó használhatja a sajátját is. A szükséges felszerelés: hosszú zárt nadrág, vékony, zárt cipő, melybe a kengyel nem tud beakadni. Az időjárásnak megfelelő kényelmes, de nem lebegő, bő ruházat. Könnyű, három ponton rögzített kobak, a fej méretére állítottan. Nagyon fontos, hogy a gyerekek a problémákkal közvetlenül találkozhatnak, "saját bőrükön tapasztalhatják meg azokat a táborokban. Ez nemritkán egészen más érzelmeket gerjeszt, más erkölcsi felismerésekhez vezet, mint a tankönyvi szöveg megértése. A környezet kínálta értékek személyes élményű befogadása teheti igazán örömtelivé a megismerés folyamatát. E helyzetek megtervezésekor ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az új helyzet, a "tiszta lappal indulás lehetősége a képességeknek megfelelő feladatok kiválasztása javíthat a tanulási kudarccal bajlódó gyerekek önértékelésén. Örömteli megismerő helyzeteket biztosíthatunk részükre is. Ugyanígy segíthet a beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekeken az, hogy olyan tevékenységek is kínálkozhatnak számukra, amelyben megmutathatják azokat a jó képességeiket, személyiségük értékeit, amelyekre az iskolai mindennapok során nem volt módjuk. Hamar kiderül, hogy ki a segítőkész, a rendszerető, fegyelmezett, szorgalmas, a társaiért tenni akaró ember, s a jótanuló nimbuszát is megtépázhatja, ha kiderül róla, hogy nem szeret tisztálkodni, hogy tesze-tosza vagy éppen lusta részt venni a számos önkiszolgáló munkában. Az iskolán kívüli tanulásnak, a kirándulásnak nem nehéz megnyerni a tanulókat, de e program nem lehet csak attól eredményes, hogy kellemes volt. Az elvégzett munka igen sokrétű, személyhez szóló értékelési forma alkalmazását kívánja meg, hiszen ugyan kit osztályozhatnánk le virágszeretetből?

17 A táboroknak van egy rejtett eredménye is. Észrevétlenül humanizálja az oktatást, nevelést, módszereink újragondolására késztet bennünket, pedagógusokat, szembesülést kíván hagyományos tanításszervezési módjainkkal. Visszajövünk az erdőből, s fel sem tűnik, hogy a szülők nem azt kérdezik csemetéiktől: - Na, feleltél-e? Kaptál-e jegyet? - hanem így fogadják őket: - Jó volt, hogy érezted magad? A választ sejtjük!

18 Minta a 4 napos programra ( 3 éjszaka ) 1. nap Délelőtt érkezés a táborhelyre, sátorverés, táborrend. Játékos bemutatkozás, csoportalakítás pl. növény- vagy állatkártyák segítségével, táborrend megírása, csatakiáltás, csoportinduló írása. Délután lovaglás, sétakocsikázás a környéken, játékos vetélkedő, sportversenyek ( kispályás foci- és kézilabda mérkőzések kezdete ) 2. nap Reggeli után ismerkedés a lovak életével, lovaglás, kézműves foglalkozás ( agyagozás ) Délután aszfaltrajzverseny ( Ahol öröm lenni címmel ), lovaglás, sportversenyek, meglátogatjuk az Arany János Múzeumot. 3.nap Reggeli után lovaglás, majd kerékpárral kirándulás a Pálfáji erdőbe, ahol túravezető segítségével ismerkednek meg a diákok a természetvédelmi körzet növényeivel és állataival. Délután számháború az erdőben, majd vissza a táborba, ahol folytatódnak a sportversenyek, este tábortűz, KI MIT TUD vetélkedő a csoportok részére. Táborzárás

19 4. nap Délelőtt lovaglás, búcsú a kedvenc állatoktól. Emlék a 4 napról: versírás, kavicsfestés, stb. Ebéd után táborbontás, kerékpárral indulás haza Tiszakécskére

20 Mellékletek A lovas tábor bemutatkozó levele Egyesületünk a NAGYKÕRÖSI LOVAS SPORTEGYESÜLET továbbiakban NLSE - 200l. augusztusában nyert hivatalos bejegyzést a Pest megyei bíróságon közhasznú társaság minősítéssel. A közéletbe való bekapcsolódásunk hivatalos bejegyzésünket megelőzve kb. nyolc éve már megkezdődött, állami fedezőmén állomás üzemeltetésével ban igen komoly háttérmunkával sikerült eléri Nagykőrös Város Rendőrkapitányságával együttműködve, hogy városunkban lovas rendőrökkel erősödjön a közbiztonság, főként a külterület hiányos védettsége miatt. A lovas rendőrség l993-l999-ig működött kisebb-nagyobb megszakításokkal. Sajnálatos megszűnéséig telephelyünkön biztosítottuk a járőrlovak elhelyezését, ill. ideiglenes irodát a lovas rendőrök részére. A hivatalos megszűnés előtt egy évvel gyakorlatban a lovas rendőrség már nem működött. A külterületen élők felvetésére l998-ban saját lovainkkal és a SZÛCSCOMP SECURITY - vel közösen beindítottuk a lovas biztonsági járőrszolgálatot. A hatékony működéshez szükséges anyagi források hiánya miatt ez a szervezet sem volt hosszú életű. Múltja l l,5 évre tehető. A külterületnek éppúgy, mint az elmúlt évtizedben, ma is és talán egyre inkább - szüksége van hatékony, bármilyen rossz közlekedési útviszonyok között könnyen mozogni tudó biztonsági szolgálatra. A tanyán élők a hosszú évek alatt megszokták, hogy telephelyünkre bármikor jöhetnek, ha valamilyen sérelem érte őket (személyi, anyagi jellegű), hiszen legtöbb esetben azonnali hatállyal intézkedő lovas rendőr, lovas biztonsági őr volt segítségükre. Ezek figyelembevételével a mai napig folyamatosan önkéntes lovas polgárőrséget üzemeltetünk saját tulajdonú lovainkkal. Ennek működését negatívan befolyásolja, hogy az önkéntes lovas polgárőreink egyre kevesebb olyan szabadidővel rendelkeznek, amit ilyen jellegű jótékony célú munkára fordíthatnak

21 Gyermekeink óvodai, iskolai közösségbe kerülésével új lehetőségek tárultak fel előttünk. Szülői, pedagógusi, közintézmény vezetői indítványozásra óvodai, iskolai csoportok, baráti társaságok számára helyet, programot biztosítottunk piknik jelleggel szabadidő eltöltéséhez, melynek különlegességét természetesen a lovas programok biztosították ban először a Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesülete indítványozására - rendeztük meg a mára már hagyománnyá váló, országos ismertségnek örvendő Nyári Napközis Lovas Tábort. E tábor elsősorban azért jött létre, hogy minden gyermeknek anyagi és társadalmi hovatartozás megkülönböztetése nélkül hasznos és biztonságos szabadidő eltöltést biztosíthasson az oly rövid nyári szünidőben, a mindenkori lehet legkisebb anyagi ráfordítást kérve a szülőktől. A tábor programlehetőségei igen széles körben mozognak: Alapvetően a LÓ a fő motiváló erő, a lóval való bánásmód, a lovaglás alapjainak elsajátítása mellett számos más szabadidő eltöltési lehetőség közül válogathatnak a táborozó gyermekek. A teljesség igénye nélkül néhány: fafaragás, íjászat, gyöngyfűzés, festés, agyagozás, batikolás szénrajzolás, vadászbemutató, ügyességi játékok, lovas kocsikázás, bringóhintók használata, gokartozás, játékos KRESZ oktatása tesztlap kitöltésekkel, jutalmazással, túrakerékpározásról tájékoztató, kerékpár szerelés bemutatása-tanulása, rendőr, ill. tűzoltó bemutatók stb. Táborunkra évről évre több a jelentkező gyermek városunkból, annak vonzáskörzetéből, ill. újabban az ország igen sok településéről. Táborunk egyenlőre csupán napközben foglalkoztatja, felügyeli a gyermekeket, kora reggeltől késő délutánig. Rugalmasan kezeljük az érkezési és távozási időpontokat, hiszen elsősorban a dolgozó szülők segítségére vagyunk, így egyéni megbeszélések alapján történnek a gyermekek érkezései ill. távozásai a tábor helyszínéről. Városunktól távol eső településekről jelentkező gyermekek az elmúlt években önálló szálláshelyintézéssel tudták csupán elérni, hogy ők is igénybe vehessék szolgáltatásainkat. (Rokonoknál, ismerősöknél, előző évi táborban kötött barátság alapján történő elszállásolások.) Ebben az évben már szervezett formában tudunk szállást biztosítani az erre igényt tartó gyermekeknek városunkban. A táborok programskáláját minden évben bővíteni próbáljuk. Ezek természetesen pályázatokon nyert anyagi forrásból történnek. A 2003-as év szenzációja

22 volt táborozó gyermekeink számára, hogy a táborok zárónapjain autóbuszos kirándulást szerveztük más LOVAS objektumokra. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok megismerjék a LÓ sokoldalúságát, megismerjenek más lovas létesítményeket. A hozzánk látogató csoportok nagyobb százalékban gyermekek. A gyermekek l-2 %-át kivéve, mindannyiójuk futószáron nyeregben vagy voltizshevederen lovagolhat. A lovaglás oktatásakor adott egyszerű utasításaimat nagy megdöbbenésemre - igen kevés gyermek tudja maradéktalanul teljesíteni legnagyobb akarata, igyekezete mellett. Ennek okai már a testi, lelki, szellemi egészség hiányosságában kereshetőek. Egyszerűbben fogalmazva nagyon furcsálltam, amikor az egyébként egészségesnek tűnő gyermek nem tudja teljesíteni olyan egyszerű kérésemet, mint pl. Ülj egyenesen! Ezek motiváltak akkor, amikor jelentkeztem és elvégeztem egy Terápiás Lovas Oktatói tanfolyamot. Sajnos ma Magyarországon még nem eléggé ismert, ill. nem elismert a lóval, lovon való gyógyítás, állapotjavítás, holott azok a sérült, fogyatékos társaink, akik hozzájuthatnak a gyógylovagláshoz, terápiás lovagláshoz, hippoterápiához, ők ill. az ő hozzátartozóik, szüleik, gondozóik ill. mi szakemberek bizonyítani tudjuk, hogy a gyógyításnak ez az ága nagyon sokat tud segíteni a rászorultaknak. Jelenleg a Dél-Alföldi régióban egyedüli szaktudással bírok e tekintetben. Egyre többen keresnek meg különféle problémákkal (autizmus, gerincferdülés, hiperaktivitás stb.) A gyógylovagoltatás, hippoterápia csak TEAM munkában végezhető igazán hatékonyan, szakorvosi véleménykérés, jóváhagyás mellett. A Nagykőrösi Egyesített Szociális Intézmény lakóit rendszeresen részesítjük lovas foglalkozásban, gyógylovagoltatásban, ill. a PM TEGYESZI Nagykőrösi Intézetében nevelkedő állami gondozott gyermekeket is lovagoltatjuk nevelési, viselkedési, beilleszkedési problémáik megszüntetésére. A fenti tevékenységeinkből forrt ki újabb ötletünk, mely a lovaglás oktatása általános iskolai formában témakört érintette. A LÓ Magyarországnak, a magyarságnak az egyik ősi-jelenkori kincse igen sok tekintetben. Többek között annak tekintetében, hogy a jövő nemzedéke is tovább hordozza kultúrájában, sportjában megfelelően kiemelt színvonalon a LÓ-vat, úgy gondoljuk a lehető legfiatalabb

23 korosztályt kell megnyernünk, ahhoz, hogy legyen idejük megtanulni a lóval való mindennemű kapcsolatot, időben elkezdhessék a lovas sportot, hogy később tapasztalt lovasként hasznos lovas szakemberei legyenek társadalmunknak. A lovaglás oktatását az egyik helyi általános iskolában beindítottuk fakultatívan, szakkör formájában az elmúlt év őszén, mely a szülőkpedagógusok-gyermekek körében egyaránt nagy közkedveltségnek örvend. Ezt a tevékenységünket 2003-as tanévben a város összes általános iskolája felé kinyitottuk. A lovaglás az iskolai tanulmányokra, az iskolásokra a következőképpen hat pozitívan: A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket és a mozgáskoordinációt, segíti a tartáshibák javítást, kialakulásuk megelőzését. Etológiai (az állatok viselkedésével foglalkozó tudomány), természet és állatvédelmi ismereteket szerezhetnek. A más élőlényről való gondoskodás-törődés fejleszti a felelősségtudatot. A sportbeli kihívás teljesítése sikerélményt nyújt. A ló háziasítása történetének megismerése során vagy a ló testfelépítésének tanulások sok olyan háttérismeretet szerezhetnek, amely más tantárgyaknál is jól hasznosítható (biológia, történelem, földrajz). Köztudott, hogy Magyarország fő turisztikai vonzereje a LÓ és a BALATON. A mi helyi adottságaink és a lóval való többéves kapcsolatunk alapján úgy gondoljuk, felelőtlenség lenne nem kihasználni lehetőségeinket. Az elmúlt évek lovas turisztikájába való belekóstolásunk megalapozhatja, hogy Nagykőrös város is bekapcsolódjon a lovas turisztika vérkeringésébe. Fenti tevékenységeinket sajnos egyenlőre - csak időjárás függvényében tudjuk végezni, hiszen fedett lovarda hiányában a gyakorlati lovaglás oktatását, a gyógylovagoltatást, lovas táboroztatást csak csapadék és fagymentes napokon tudjuk kivitelezni. Ahhoz hogy munkánkat maradéktalanul tudjuk végezni, mindent megteszünk azért, hogy megfelelő pályázat segítségével mihamarabb felépülhessen a NLSE lovardája. Munkánk komolyságát jelezvén közlöm, mely szervezeteknek vagyunk tagja: MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS TURISZTIKAI SZÖVETSÉG MAGYAR LOVASTERÁPIA SZÖVETSÉG MAGYAR LIPICAI LÓTENYÉSZTÕK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

24 Fenti szervezetekkel együttműködünk, kölcsönösen segítve egymás munkáját, célkitűzéseink elérését. Eredményeink : - Idén 7. Éve rendezünk Nyári Napközis Lovas Tábort - Negyedik éve folyamatosan (időjárás függvényében) gyógylovaglást, fogyatékosok sportlovagoltatását, terápiás lovas foglalkozásokat végezzük - Negyedik éve rendezünk Lovas Rendezvényeket, ennek keretén belül a VI. Nagykőrösi Meghívásos Országos Póni Fogathajtó Versenyt. - Nagykőrösön egyedülállóan vezettük be a lovaglás oktatását alapszinten általános iskolával közösen együttműködve szakkör formájában. Mérföldkövek: - Tevékenységeink végzéséhez, célkitűzéseink eléréséhez a legfontosabb mérföldkő a 200l-ben megszerzett Terápiás Lovas Oktatói képesítésem nevezhető. - Terápiás lovagoltatáshoz megfelelő szakképesítésű, gyermekcentrikus gyógytornászt találtunk. Célcsoportjainkkal való együttműködés: Az Egyesített Szociális Intézmény lakói, ápoltjai heti két alkalommal vesznek részt gyógylovaglásban. Az idős, lóra nem ültethető intézeti lakók minden hónap utolsó foglalkozásakor lovas kocsikázásban részesülnek május 28-án egész napos majális jellegű Fogyatékkal Élők Családi Napja -t szerveztünk részükre, melyen bemutatásra került a terápiás lovas foglalkozás is. Második éve rendeztük e rendezvényt, 2004-ben már megyei meghívással. Tagjaink részvétele: tagjaink minden rendezvényünkön részt vesznek, segítve ezzel az egyesület közhasznú munkáját. Céljaink: Elsődleges fontosságú, hogy mielőbb felépíthessük Egyesületünk fedett lovardáját, hiszen annak hiánya minden lovas tevékenységünket súlyosan hátráltatja. Fedett hely hiányában az időjárás határozza meg, hogy mikor lovagoltathatunk. Legnagyobb károsultjai ennek a fogyatékkal élő embertársaink, akiknek már beépült az életvitelébe a gyógylovaglás, a terápiás lovas foglalkozás heti rendszerességgel

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

TÉMAHÉT TERVE. Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata. 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem. Készítette: Gulyásné Miklós Éva

TÉMAHÉT TERVE. Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata. 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem. Készítette: Gulyásné Miklós Éva TÉMAHÉT TERVE Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem Készítette: - 1 - PROJEKTTERV A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer Az IPR-ből

Részletesebben

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD Ha majd az erdőre kimégy, figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Cseres - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 200 400 m tszf. magasságban zonális Termőhely: optimálisan viszonylag mély barna erdőtalaj (pl. Ramman féle BE) és barnaföld, de előfordulhat sekély termőrétegű talajokon

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Iskolánk a 2009/2010-es tanévtől kezdődően vezette be a kompetenciaalapú oktatást a TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat keretében. A pályázat egyik kötelezően megvalósítandó

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben