Lovas tábor NAGYKŐRÖSÖN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lovas tábor NAGYKŐRÖSÖN"

Átírás

1 Lovas tábor NAGYKŐRÖSÖN A projekt címe: Lovas tábor A projekt írója és megvalósítója: Vetési Lászlóné A projektben résztvevők köre, száma: a Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény felső tagozatának 25 tanulója Antalné Szőke Judit Bagi Gábor Baginé Fagyal Éva Vetési Lászlóné Lovas napközis tábor - Nagykőrösi Lovas Sportegyesület elnöke: Molnárné Szóláth Erzsébet Pálfáji erdőben: túravezető - 1 -

2 PROJEKTTERV A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer Az IPR-ből kiválasztott fejlesztési terület A megvalósítás helyszíne Humán Erőforrás feltételek Szervezeti keret Tárgyi Keletkező dokumentumok Szükséges kommunikációs és szervezési teendők, forrásszerzési lépések A társas együttélés alapvető szabályainak megismerése, betartása Tolerancia Konfliktuskezelés Együttműködés Szociális kompetenciák fejlesztése Közösségfejlesztés, közösségépítés Helyzetfelismerés, helyzetmegoldás Kreativitás Lovas napközis tábor Nagykőrösi Lovas Sportegyesület Pálfája Oktatóközpont és tanösvény Arany János Múzeum Tanulók, tanárok, szülők, szakemberek: Lovas tábor vezetője lovászok Nyári tábor Lovaglás Lovaskocsizás tanórán kívüli tevékenységek, akadály verseny kézműves foglalkozások sportversenyek vetélkedők Kerékpár, labda Taneszközök (rajzlapok, színezők) Csomagolópapír színes papírok Kartonok Feljegyzések, jelenléti ívek, jegyzőkönyv, feladatlapok tabló, fénykép, Kapcsolatfelvétel szülőkkel, szakemberekkel, támogatókkal, tantestülettel. Tevékenységek összehangolása Tanulói-tanári csoportmunka Kommunikáció tantúra Fényképezőgép Közösséghez való kötődés Ötlet kivitelezése, alkalmazása Agyag kukorica csuhé - 2 -

3 A PROJEKT LEÍRÁSA A projekt intézményi előélete: Tiszakécske Bács-Kiskun megye észak-keleti sarkában, a Tisza-partján fekvő kisváros. A megyeszékhelytől, Kecskeméttől 40 km-re található. A lakosság száma: fő. A lakosság jelentős része külterületen él (Tiszabög, Kerekdomb, Pereghalom, Sárhalom) A város infrastruktúrája hasonló a térség fejlettségéhez. Településünk vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető. Az idegenforgalom miatt a lakosság száma a nyári időszakban főre is növekedik. A településen több típusú oktatási-nevelési intézmény működik. A Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény felső tagozata 4 évfolyammal, évfolyamonként 3 osztállyal működik. Tanulói létszám: 304 fő. A tanítás 12 osztályteremben, 7 szaktanteremben és 1 tornacsarnokban zajlik. A nyári időszakban táborokat szervezünk a tanulók hasznos időtöltéséhez. Igyekszünk sok lehetőséget nyújtani diákjainknak, hogy mindenki megtalálja az őket érdeklő elfoglaltságokat a szünidőben

4 MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Ma már a világ oly irányba változik, mely a megújuló energiaforrások tönkretétele mellett a nem megújuló energia forrásokat éli fel. Ezen változtatni kötelessége mindenkinek. A környezeti polgárrá" nevelés, azaz a természeti, épített, társas-társadalmi környezet fenntarthatósága (és ezen belül a fenntartható fejlődés, a fenntartható fogyasztás) érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása egyik nagyon fontos színtere lehet egy tábor. Különösen fontos a neveléssel-oktatással foglalkozók nagy kitartása, a fenntartható fejlődésben való hit megtartása és átadása a felnövekvő nemzedék számára. Közös feladata tehát minden táboroztatással kapcsolatban lévő, tevékenykedő szereplőnek a párbeszéd és együtt munkálkodás, gondolkodás, hogy megvalósuljon a varázs, s csillogjon a szeme a folyamat nagyszerűségét megélve a csodától a gyermeknek. A csodától, amely ő maga. A tábor akkor eredményes, ha abban a csoport minden tanulója és a tanára tevékenyen részt vesz. A tábornak valóban mindig egyetlen központi témája legyen. Ez lehet valamely általánosabb fogalom, de kötődhet helyi aktualitáshoz is. Egyensúlyban kell tartani a tevékenységek rendjében és tartalmában a tervezettséget és a lelkes spontaneitást. A diákok aktív részvétele az ötlet (téma) kitalálásától a tábor lezárásáig nélkülözhetetlen

5 A projekt szükségessége: Az egyén (individuum) az egyes ember, a társadalom tagja. Elhatározásaiban, magatartásában a saját érzelmei, érdekei, törekvései, az úgynevezett egyéni motívumok nagy szerepet játszanak. Ugyanakkor érdekei, törekvései sohasem szakíthatók el a társadalmi talajtól, mivel a mindenkori konkrét létfeltételek, családi- és életkörülmények, a szocializáció, az intézményes nevelés, az iskola, a munkahely, stb. döntően hatnak fejlődésére. A négynapos tábor a Hátrányos Helyzetű Tanulók számára készült. A kerékpáros közlekedés a 37 km-re lévő városba, a bográcsban főzött ételek, a sátorozás költségei megfizethetővé teszik ezt a programot a kisebb költségvetésből élő családok számára is. Természetesen a négynapos tábor bevezetése lehetséges bármely intézményben a helyi sajátosságok figyelembevételével. Fontosnak tartottuk, hogy a tanulók megismerjék, megszeressék a lótartás szabályait, a lovaglás fortélyait, az állatokkal foglalkozó emberek életét és a természet szépségének felfedezését. A Pest megyében, Ceglédtől 15 kilométerre, Nagykőrösön található Lovas tábor éves gyerekek számára biztosít tapasztalati, gyakorlatorientált tanulást a természetről, a lovakról, a természetes életmódról. A Lovas tábor a természetesség, a természet, a növények, az állatok és embertársaink teljes elfogadásán alapszik, ami azt jelenti: mindent elfogadok, semmit nem akarok kizsákmányolni, nem akarok pazarolni, mértékletes vagyok és toleráns. Ahhoz, hogy a gyerekek megtanulják a társaik elfogadását, a közösségi gondolkodást, elsőként a természet elfogadását kell megtanítani velük. Ha egy gyerek megtapasztalja, megérti és megérzi a természet összhangját, ráébredhet arra, hogy az ásványok, a növények, az állatok mindent - 5 -

6 összhangban, egy egyetemes rend szerint "csinálnak", mellőzve az emberi gyarlóságot, mint harag, félelem, féltékenység, düh, kétely, irigység és gyűlölet. A gyerekeket el szeretnénk juttatni a 4 napos program során egy szemlélethez, miszerint: fontos a környezettudatos szemlélet, a felelősségtudat, a közösség fontossága, az élet tisztelete, a pozitív gondolkodásmód, a Föld szeretete, a becsületesség, a felelősségtudat, a tolerancia,a türelem, a méltóság,a tisztelet, az önzetlenség, a feltételek nélküli szeretet, a megbocsájtás képessége önmagunknak, és másoknak és az egységélmény megérzése. Programjai által olyan helyzeteket teremt, amelynek során a gyerek önmaga ismeri fel, és nevezi meg, hogy mikor, milyen egyetemes tulajdonság ellen vétett. A módszer azt biztosítja, hogy a gyerekekben rögzül egy tapasztalati, tudatosodási gyakorlat: miszerint, ha figyelem a tetteimet, cselekedeteimet, szavaimat, gondolataimat, vagyis az összes reakciómat, és azonnal észreveszem, ha vétettem, rögtön korrigálhatok, és újra teremthetem a helyzetet az új, helyes reakcióval! A helyes cselekedetek, - vagyis, ha a gyerek kijavítja önmagát - realizálódnak, és a mindennapok részévé válnak: az eredeti cél azonnal teljesül: azaz elkezd mértékletesen, önzetlenül, elfogadóan, toleránsan viselkedni, reagálni, élni, cselekedni: ami magával hozza, hogy a természettel is így viselkedik: azaz nem akar felhalmozni, kizsákmányolni, birtokolni, versenyezni, jobb lenni, gyűjteni, és félteni dolgokat. Ezek pedig a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés ellenségei. A tábor tehát valós gyermek-ízű helyzetekre épít, mint tanítási módszer, aminek mindössze színpada a természet, és köntöse a természetközpontú program, viszont a nevelői szerepé a lényeg, ami eltér a hagyományostól, és a gyerek reakciói mögötti tulajdonságokra fókuszál. ( Pl. egy - 6 -

7 vacsoránál, lovaglásnál konfliktus alakul ki, aminek alapja a tolerancia-hiány, a féltékenység stb, a nevelő erre világít rá, miközben a természet elemei adottak.) Mivel minden ember sajátos, egyénre szabott karakterrel rendelkezik, más és más hozzáállása van a fent említett témákhoz, így fontos, hogy a nevelők, szülők pedagógusok is ismerjék meg a saját és a gyerekeik karakter-tulajdonságait, ami a későbbi egyénre szabott nevelési koncepció alapja lehet

8 A projekt céljai: Tapasztalatgyűjtés a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedéshez. Támogató szülői háttér kialakítása, erősítése. Szabadidő hasznos eltöltésének megismertetése, gyakorlása. Személyi kompetencia / Együttműködés A tanulók következő készségeinek, képességeinek fejlesztése: o Intellektuális kompetencia / Kreativitás, Információ használata, problémamegoldó képesség, szabályalkotás, figyelem, véleményalkotás, együttműködés, rendszerezés, fantázia, tervezés, a kommunikációs helyzet azonosítása, eseménysor alkotása, ön- és társértékelés, empátia, tolerancia, véleményalkotás o Kommunikáció / Szóbeli, Nonverbális kompetencia - 8 -

9 Sor-szám TÁMOP / A projekt feladat és időterve Tevékenység, mérföldkő megnevezése, leírása Felelős Végzi Megelőző tevékenység Követő tevékenység Kezdés időpontja Átfutási idő Befejezés időpontja Keletkező dokumentumok 1. Projektterv Időpont egyeztetése a tábor programjában résztvevő szakemberekkel Értekezlet a szülőkkel és a tanulókkal 4. A tábor kezdete 5. Csoportalakítás 6. Sportverseny 7. lovaglás 8. Kézműves foglalkozás Vetési Lászlóné Anatalné Szőke Judit Bagi Gábor Baginé Fagyal Éva Vetési Lászlóné Csoportmegbeszélés összehívása A tábor időpontjának és programjának megtervezése Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Kapcsolatfelvétel Időpont egyeztetése Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Anatalné Szőke Judit Bagi Gábor Baginé Fagyal Éva Vetési Lászlóné Anatalné Szőke Judit Bagi Gábor Baginé Fagyal Éva Vetési Lászlóné szülők Anatalné Szőke Judit Bagi Gábor Baginé Fagyal Éva Vetési Lászlóné Bagi Gábor Molnárné Szóláth Erzsébet Antalné Szőke Judit Meghívó ellenőrzőbe írása Gyülekezés az iskola előtt, csomagok elhelyezése a követő autóban Állatos kártyák készítése Sportfelszerelés Lovagló felszerelés Anyagok, eszközök beszerzése értekezlet Indulás Nagykőrösre Csoportok kialakítása Versenyek lebonyolítása Lovaglás Foglalkozás lebonyolítása 2 óra Projektterv elektronikus változata Megrendelő lapok Jelenléti ív Fényképek csoportnév Csatakiáltás Eredménytábla fotók agyagszobrok - 9 -

10 Sor-szám TÁMOP / Tevékenység, mérföldkő megnevezése, leírása Felelős Végzi Megelőző tevékenység Követő tevékenység Kezdés időpontja Átfutási idő Befejezés időpontja Keletkező dokumentumok Aszfaltrajzverseny Vetési Lászlóné Antalné Szőke Judit Kréták beszerzése Verseny lebonyolítása Fotók a festményekről kirándulás a Pálfáji Vetési Lászlóné Anatalné Szőke Judit Időpont egyeztetése a a fotók túra erdőbe Bagi Gábor túravezetővel számháború Vetési Lászlóné Baginé Fagyal Éva A számháború fotók Számok megírása lebonyolítása KI MIT TUD? Vetési Lászlóné Baginé Fagyal Éva A program meghirdetése A program fotók A résztvevők csoportosítása lebonyolítása Búcsú a tábortól Vetési Lászlóné Antalné Szőke Judit Anyagok beszerzése versírás, kavicsfestés Versek, festett kavicsok Táborbontás Vetési Lászlóné Vetési Lászlóné Táborbontás Összepakolás Indulás haza fotók

11 A tábor várható pedagógiai eredményei: Kialakul és növekszik a munka során a személyes érintettségből adódó motiváltság. Kölcsönösen pozitív irányba változik a diák-tanár viszony. Növekszik az önbizalom, magabiztosság, amely újabb cselekvésre ösztönöz. Csökkennek a magatartási anomáliák. Fejlődik a cselekvő- és szervezőképesség és az önálló ismeretszerzés képessége. Az azonos cél elérésének tudata biztosítja a magas fokú szocializációt. A csoportmunkák során erősödik az egymásra figyelés, az esetleg periférián lévő és a hátrányos helyzetű tanulók is bekapcsolódhatnak a közös tevékenységbe

12 Nevelési feladat Valaminek a megtanulásához a legegyszerűbb út, hogy magad fedezd fel! (Pólya György) Az ember világképe, értékrendje tapasztalatain alapul. A természet napjainkban sok - főleg városi- gyermek számára csupán hétvégi kirándulás, vagy a nyári táborok színhelye, mindennapi életükhöz semmi köze sincs. Bár megtanulják, hogy az ember létfeltétele a tiszta levegő, melyet az erdő termel számára, magától érthető szükségszerűségnek érzik, ha az erdőt egy új városrész, vagy ipartelep létesítése miatt kivágják, az utóbbiakkal gyakrabban találkozhatnak, ezért életük nélkülözhetetlen részének érzik. A természetközpontú nevelés feladata éppen ez: lehetőséget és segítséget kell biztosítani a gyerekek számára, hogy megtapasztalhassák, megismerhessék és megszerethessék a természetet, hogy értékrendjükbe valós súlyának megfelelően, tehát alapvető értékként épüljön be. Egy újfajta hozzáállást kell kialakítani, melynek az elemei: a megértés, a szeretet és a felelősségérzet. A gyerekek számára már az is óriási élmény, hogy a természetben lehetnek, az lovas tábor azonban lényegesen több, mint egyszerű kirándulás. A gyerekek magukkal hozzák mindennapjaik számos terhét, a hangos beszédet, a figyelmetlenséget, az elfojtott mozgásigényből adódó nyugtalanságot, a harsogó gépzenén eltompult érzékszerveket. Bár az erdő és az állatok közelsége valamikor természetes közegünk volt, ma már át kell állniuk egy új hullámhosszra, ha szeretnének titkokat feltárni, igazi élményekkel gazdagodni. A lovas tábor programja a nyári időszakban valósul meg, melynek színhelye a Alföld közepén található Nagykőrös, a város szélén lévő Gátőrház lovardája (Lovas napközis tábor Nagykőrösi Lovas Sportegyesület és a Pálfáji erdő vadregényes ösvényei. A négy napos

13 turnusban a gyerekek megismerkedhetnek az Alföld növény és állatvilágával, természetvédelmi területével, térképismerettel, az alföld mondavilágával, sok versennyel, játékkal. A lovas tábor céljainak bemutatása A környezeti nevelés területén: az ismeretszerzéssel, az ismeretbővítéssel alakuljon a tanulók környezettudatos magatartása, az élővilág megbecsülése, szeretete és tisztelete. A felelős környezeti magatartás formálódjon. Az épített környezet értékeit fedezze fel, lássa meg az ember károsító beavatkozását. Ismerje fel, hogy a média néha az embert helytelen irányba befolyásolja. Fejlődjön a tanulók problémaérzékenysége, döntés és elemző képessége. Vállaljanak szerepet társas kapcsolatokban, fogadják el önmagukat és társaikat. Tanulják meg érzelmeiket kifejezni. Erősítsék társaikat pozitív céljaik elérésében. Egészségük megóvása érdekében legyenek szabálykövetőek, sajátítsanak el pozitív mintákat. Programjaink során alkalmazott módszertani elvek: Kooperatív módszer: az ismeret és intellektuális készségek fejlesztése mellett a szociális és együttműködési képességeket is alakítja. Csoportmunka keretében a saját és együttes munkájukért is felelősek. Projekt módszer: a foglalkozásvezető és a diákok közös tevékenységén alapuló módszer, melynek során egy gyakorlati probléma többoldalú megközelítésére nyílik lehetőség

14 Mindkét módszer előnye, hogy a közösség kohéziója nő, a kapcsolatok javulnak, a hátrányos helyzetű tanulók is sikerélményekhez juthatnak a részfeladatok megoldása során, fejlődik önismeretük, önértékelésük, kialakul a pozitív attitűd az ismeretszerzéssel szemben. A foglalkozások irányítása: A megválasztott módszerek technikájából következik, hogy a gyerekek egymással és a felnőtt irányításával folyamatos interaktív kapcsolatot tartanak. A program résztvevőinek a környezethez, állatokhoz való viszonya az ismeret bővülésén túl pozitív viszonyulás következményeként egyre szorosabbá, erősebbé válik. A közösen kialakított napirend betartása, az életmód alakításában, az aktív szabadidős foglalkozásokban realizálódik. A témák többoldalú megközelítésével az egyéni érdeklődésnek megfelelően lehetőség nyílik a pozitív emóciók mozgósítására. A programjainkon részt vevő diákok munkájának értékelése: A kooperatív tanulásszervezésből következően a foglalkozások során az önértékelés a domináns. Az ismeretszerzés és átadás során a gyermek mentesül a kudarcélménytől. A program zárásakor a megszerzett ismeretek mellett az élmény és érzéskifejtésre helyezzük a hangsúlyt. A program szakmai és pedagógiai értékelésének módja: a tanárok foglalkozásonként értékelik a programokat, a tapasztalataikat. A hiányokat feltárva törekszenek azok kiegészítésére, pótlására. Nagykőrösön, a Gátőrház melletti táborban várja vendégeit a Lovas tábor, ahol egyszerre 25 tanuló és kísérőik sátorozhatnak. A város központja néhány perces sétával elérhető. Az Arany János Múzeum a kulturális kikapcsolódás lehetőségeit nyújtja. A 7 kilométerre található Pálfáji erdő tanösvényén túravezető segítségével ismerkedhetnek meg a diákok az erdő élő- és növényvilágával

15 A tábor leírása Lovas tábor 7-8. osztályosoknak A tábor célja: a természet és a lovak iránt érdeklődő gyerekek számára változatos és játékos foglalkozások szervezése. Időpont: július Étkezés: teljes ellátás Helyszín: Lovas napközis tábor Nagykőrösi Lovas Sportegyesület Részvételi díj: Ft/fő, amely tartalmazza az étkezések árát, a kézműves programok költségét, a sátorhelyek díját, a lovaglások és a kocsikázás árát. Fizetési és jelentkezési határidő: június 15. A résztvevőknek hozniuk kell: füzetet, tollat, ceruzát, vonalzót, színes ceruzát, szabadtéri játékokat. Tájékoztató a résztvevőknek és a szülőknek: június :00 óra, a Móricz Zsigmond Általános Iskola aulájában Minimális létszám: 20 fő (a csoport maximális létszáma 25 fő lehet)

16 A délutánokra és az estékre változatos programokkal, csapatjátékokkal, versenyekkel, vetélkedőkkel készülünk. Táborainkba éves gyerekeket várunk. A teljes ellátás napi háromszori étkezést jelent. A lovas tábor résztvevői minden nap lovagolnak. Felszerelést biztosítunk, de a táborozó használhatja a sajátját is. A szükséges felszerelés: hosszú zárt nadrág, vékony, zárt cipő, melybe a kengyel nem tud beakadni. Az időjárásnak megfelelő kényelmes, de nem lebegő, bő ruházat. Könnyű, három ponton rögzített kobak, a fej méretére állítottan. Nagyon fontos, hogy a gyerekek a problémákkal közvetlenül találkozhatnak, "saját bőrükön tapasztalhatják meg azokat a táborokban. Ez nemritkán egészen más érzelmeket gerjeszt, más erkölcsi felismerésekhez vezet, mint a tankönyvi szöveg megértése. A környezet kínálta értékek személyes élményű befogadása teheti igazán örömtelivé a megismerés folyamatát. E helyzetek megtervezésekor ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az új helyzet, a "tiszta lappal indulás lehetősége a képességeknek megfelelő feladatok kiválasztása javíthat a tanulási kudarccal bajlódó gyerekek önértékelésén. Örömteli megismerő helyzeteket biztosíthatunk részükre is. Ugyanígy segíthet a beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekeken az, hogy olyan tevékenységek is kínálkozhatnak számukra, amelyben megmutathatják azokat a jó képességeiket, személyiségük értékeit, amelyekre az iskolai mindennapok során nem volt módjuk. Hamar kiderül, hogy ki a segítőkész, a rendszerető, fegyelmezett, szorgalmas, a társaiért tenni akaró ember, s a jótanuló nimbuszát is megtépázhatja, ha kiderül róla, hogy nem szeret tisztálkodni, hogy tesze-tosza vagy éppen lusta részt venni a számos önkiszolgáló munkában. Az iskolán kívüli tanulásnak, a kirándulásnak nem nehéz megnyerni a tanulókat, de e program nem lehet csak attól eredményes, hogy kellemes volt. Az elvégzett munka igen sokrétű, személyhez szóló értékelési forma alkalmazását kívánja meg, hiszen ugyan kit osztályozhatnánk le virágszeretetből?

17 A táboroknak van egy rejtett eredménye is. Észrevétlenül humanizálja az oktatást, nevelést, módszereink újragondolására késztet bennünket, pedagógusokat, szembesülést kíván hagyományos tanításszervezési módjainkkal. Visszajövünk az erdőből, s fel sem tűnik, hogy a szülők nem azt kérdezik csemetéiktől: - Na, feleltél-e? Kaptál-e jegyet? - hanem így fogadják őket: - Jó volt, hogy érezted magad? A választ sejtjük!

18 Minta a 4 napos programra ( 3 éjszaka ) 1. nap Délelőtt érkezés a táborhelyre, sátorverés, táborrend. Játékos bemutatkozás, csoportalakítás pl. növény- vagy állatkártyák segítségével, táborrend megírása, csatakiáltás, csoportinduló írása. Délután lovaglás, sétakocsikázás a környéken, játékos vetélkedő, sportversenyek ( kispályás foci- és kézilabda mérkőzések kezdete ) 2. nap Reggeli után ismerkedés a lovak életével, lovaglás, kézműves foglalkozás ( agyagozás ) Délután aszfaltrajzverseny ( Ahol öröm lenni címmel ), lovaglás, sportversenyek, meglátogatjuk az Arany János Múzeumot. 3.nap Reggeli után lovaglás, majd kerékpárral kirándulás a Pálfáji erdőbe, ahol túravezető segítségével ismerkednek meg a diákok a természetvédelmi körzet növényeivel és állataival. Délután számháború az erdőben, majd vissza a táborba, ahol folytatódnak a sportversenyek, este tábortűz, KI MIT TUD vetélkedő a csoportok részére. Táborzárás

19 4. nap Délelőtt lovaglás, búcsú a kedvenc állatoktól. Emlék a 4 napról: versírás, kavicsfestés, stb. Ebéd után táborbontás, kerékpárral indulás haza Tiszakécskére

20 Mellékletek A lovas tábor bemutatkozó levele Egyesületünk a NAGYKÕRÖSI LOVAS SPORTEGYESÜLET továbbiakban NLSE - 200l. augusztusában nyert hivatalos bejegyzést a Pest megyei bíróságon közhasznú társaság minősítéssel. A közéletbe való bekapcsolódásunk hivatalos bejegyzésünket megelőzve kb. nyolc éve már megkezdődött, állami fedezőmén állomás üzemeltetésével ban igen komoly háttérmunkával sikerült eléri Nagykőrös Város Rendőrkapitányságával együttműködve, hogy városunkban lovas rendőrökkel erősödjön a közbiztonság, főként a külterület hiányos védettsége miatt. A lovas rendőrség l993-l999-ig működött kisebb-nagyobb megszakításokkal. Sajnálatos megszűnéséig telephelyünkön biztosítottuk a járőrlovak elhelyezését, ill. ideiglenes irodát a lovas rendőrök részére. A hivatalos megszűnés előtt egy évvel gyakorlatban a lovas rendőrség már nem működött. A külterületen élők felvetésére l998-ban saját lovainkkal és a SZÛCSCOMP SECURITY - vel közösen beindítottuk a lovas biztonsági járőrszolgálatot. A hatékony működéshez szükséges anyagi források hiánya miatt ez a szervezet sem volt hosszú életű. Múltja l l,5 évre tehető. A külterületnek éppúgy, mint az elmúlt évtizedben, ma is és talán egyre inkább - szüksége van hatékony, bármilyen rossz közlekedési útviszonyok között könnyen mozogni tudó biztonsági szolgálatra. A tanyán élők a hosszú évek alatt megszokták, hogy telephelyünkre bármikor jöhetnek, ha valamilyen sérelem érte őket (személyi, anyagi jellegű), hiszen legtöbb esetben azonnali hatállyal intézkedő lovas rendőr, lovas biztonsági őr volt segítségükre. Ezek figyelembevételével a mai napig folyamatosan önkéntes lovas polgárőrséget üzemeltetünk saját tulajdonú lovainkkal. Ennek működését negatívan befolyásolja, hogy az önkéntes lovas polgárőreink egyre kevesebb olyan szabadidővel rendelkeznek, amit ilyen jellegű jótékony célú munkára fordíthatnak

21 Gyermekeink óvodai, iskolai közösségbe kerülésével új lehetőségek tárultak fel előttünk. Szülői, pedagógusi, közintézmény vezetői indítványozásra óvodai, iskolai csoportok, baráti társaságok számára helyet, programot biztosítottunk piknik jelleggel szabadidő eltöltéséhez, melynek különlegességét természetesen a lovas programok biztosították ban először a Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesülete indítványozására - rendeztük meg a mára már hagyománnyá váló, országos ismertségnek örvendő Nyári Napközis Lovas Tábort. E tábor elsősorban azért jött létre, hogy minden gyermeknek anyagi és társadalmi hovatartozás megkülönböztetése nélkül hasznos és biztonságos szabadidő eltöltést biztosíthasson az oly rövid nyári szünidőben, a mindenkori lehet legkisebb anyagi ráfordítást kérve a szülőktől. A tábor programlehetőségei igen széles körben mozognak: Alapvetően a LÓ a fő motiváló erő, a lóval való bánásmód, a lovaglás alapjainak elsajátítása mellett számos más szabadidő eltöltési lehetőség közül válogathatnak a táborozó gyermekek. A teljesség igénye nélkül néhány: fafaragás, íjászat, gyöngyfűzés, festés, agyagozás, batikolás szénrajzolás, vadászbemutató, ügyességi játékok, lovas kocsikázás, bringóhintók használata, gokartozás, játékos KRESZ oktatása tesztlap kitöltésekkel, jutalmazással, túrakerékpározásról tájékoztató, kerékpár szerelés bemutatása-tanulása, rendőr, ill. tűzoltó bemutatók stb. Táborunkra évről évre több a jelentkező gyermek városunkból, annak vonzáskörzetéből, ill. újabban az ország igen sok településéről. Táborunk egyenlőre csupán napközben foglalkoztatja, felügyeli a gyermekeket, kora reggeltől késő délutánig. Rugalmasan kezeljük az érkezési és távozási időpontokat, hiszen elsősorban a dolgozó szülők segítségére vagyunk, így egyéni megbeszélések alapján történnek a gyermekek érkezései ill. távozásai a tábor helyszínéről. Városunktól távol eső településekről jelentkező gyermekek az elmúlt években önálló szálláshelyintézéssel tudták csupán elérni, hogy ők is igénybe vehessék szolgáltatásainkat. (Rokonoknál, ismerősöknél, előző évi táborban kötött barátság alapján történő elszállásolások.) Ebben az évben már szervezett formában tudunk szállást biztosítani az erre igényt tartó gyermekeknek városunkban. A táborok programskáláját minden évben bővíteni próbáljuk. Ezek természetesen pályázatokon nyert anyagi forrásból történnek. A 2003-as év szenzációja

22 volt táborozó gyermekeink számára, hogy a táborok zárónapjain autóbuszos kirándulást szerveztük más LOVAS objektumokra. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok megismerjék a LÓ sokoldalúságát, megismerjenek más lovas létesítményeket. A hozzánk látogató csoportok nagyobb százalékban gyermekek. A gyermekek l-2 %-át kivéve, mindannyiójuk futószáron nyeregben vagy voltizshevederen lovagolhat. A lovaglás oktatásakor adott egyszerű utasításaimat nagy megdöbbenésemre - igen kevés gyermek tudja maradéktalanul teljesíteni legnagyobb akarata, igyekezete mellett. Ennek okai már a testi, lelki, szellemi egészség hiányosságában kereshetőek. Egyszerűbben fogalmazva nagyon furcsálltam, amikor az egyébként egészségesnek tűnő gyermek nem tudja teljesíteni olyan egyszerű kérésemet, mint pl. Ülj egyenesen! Ezek motiváltak akkor, amikor jelentkeztem és elvégeztem egy Terápiás Lovas Oktatói tanfolyamot. Sajnos ma Magyarországon még nem eléggé ismert, ill. nem elismert a lóval, lovon való gyógyítás, állapotjavítás, holott azok a sérült, fogyatékos társaink, akik hozzájuthatnak a gyógylovagláshoz, terápiás lovagláshoz, hippoterápiához, ők ill. az ő hozzátartozóik, szüleik, gondozóik ill. mi szakemberek bizonyítani tudjuk, hogy a gyógyításnak ez az ága nagyon sokat tud segíteni a rászorultaknak. Jelenleg a Dél-Alföldi régióban egyedüli szaktudással bírok e tekintetben. Egyre többen keresnek meg különféle problémákkal (autizmus, gerincferdülés, hiperaktivitás stb.) A gyógylovagoltatás, hippoterápia csak TEAM munkában végezhető igazán hatékonyan, szakorvosi véleménykérés, jóváhagyás mellett. A Nagykőrösi Egyesített Szociális Intézmény lakóit rendszeresen részesítjük lovas foglalkozásban, gyógylovagoltatásban, ill. a PM TEGYESZI Nagykőrösi Intézetében nevelkedő állami gondozott gyermekeket is lovagoltatjuk nevelési, viselkedési, beilleszkedési problémáik megszüntetésére. A fenti tevékenységeinkből forrt ki újabb ötletünk, mely a lovaglás oktatása általános iskolai formában témakört érintette. A LÓ Magyarországnak, a magyarságnak az egyik ősi-jelenkori kincse igen sok tekintetben. Többek között annak tekintetében, hogy a jövő nemzedéke is tovább hordozza kultúrájában, sportjában megfelelően kiemelt színvonalon a LÓ-vat, úgy gondoljuk a lehető legfiatalabb

23 korosztályt kell megnyernünk, ahhoz, hogy legyen idejük megtanulni a lóval való mindennemű kapcsolatot, időben elkezdhessék a lovas sportot, hogy később tapasztalt lovasként hasznos lovas szakemberei legyenek társadalmunknak. A lovaglás oktatását az egyik helyi általános iskolában beindítottuk fakultatívan, szakkör formájában az elmúlt év őszén, mely a szülőkpedagógusok-gyermekek körében egyaránt nagy közkedveltségnek örvend. Ezt a tevékenységünket 2003-as tanévben a város összes általános iskolája felé kinyitottuk. A lovaglás az iskolai tanulmányokra, az iskolásokra a következőképpen hat pozitívan: A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket és a mozgáskoordinációt, segíti a tartáshibák javítást, kialakulásuk megelőzését. Etológiai (az állatok viselkedésével foglalkozó tudomány), természet és állatvédelmi ismereteket szerezhetnek. A más élőlényről való gondoskodás-törődés fejleszti a felelősségtudatot. A sportbeli kihívás teljesítése sikerélményt nyújt. A ló háziasítása történetének megismerése során vagy a ló testfelépítésének tanulások sok olyan háttérismeretet szerezhetnek, amely más tantárgyaknál is jól hasznosítható (biológia, történelem, földrajz). Köztudott, hogy Magyarország fő turisztikai vonzereje a LÓ és a BALATON. A mi helyi adottságaink és a lóval való többéves kapcsolatunk alapján úgy gondoljuk, felelőtlenség lenne nem kihasználni lehetőségeinket. Az elmúlt évek lovas turisztikájába való belekóstolásunk megalapozhatja, hogy Nagykőrös város is bekapcsolódjon a lovas turisztika vérkeringésébe. Fenti tevékenységeinket sajnos egyenlőre - csak időjárás függvényében tudjuk végezni, hiszen fedett lovarda hiányában a gyakorlati lovaglás oktatását, a gyógylovagoltatást, lovas táboroztatást csak csapadék és fagymentes napokon tudjuk kivitelezni. Ahhoz hogy munkánkat maradéktalanul tudjuk végezni, mindent megteszünk azért, hogy megfelelő pályázat segítségével mihamarabb felépülhessen a NLSE lovardája. Munkánk komolyságát jelezvén közlöm, mely szervezeteknek vagyunk tagja: MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS TURISZTIKAI SZÖVETSÉG MAGYAR LOVASTERÁPIA SZÖVETSÉG MAGYAR LIPICAI LÓTENYÉSZTÕK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

24 Fenti szervezetekkel együttműködünk, kölcsönösen segítve egymás munkáját, célkitűzéseink elérését. Eredményeink : - Idén 7. Éve rendezünk Nyári Napközis Lovas Tábort - Negyedik éve folyamatosan (időjárás függvényében) gyógylovaglást, fogyatékosok sportlovagoltatását, terápiás lovas foglalkozásokat végezzük - Negyedik éve rendezünk Lovas Rendezvényeket, ennek keretén belül a VI. Nagykőrösi Meghívásos Országos Póni Fogathajtó Versenyt. - Nagykőrösön egyedülállóan vezettük be a lovaglás oktatását alapszinten általános iskolával közösen együttműködve szakkör formájában. Mérföldkövek: - Tevékenységeink végzéséhez, célkitűzéseink eléréséhez a legfontosabb mérföldkő a 200l-ben megszerzett Terápiás Lovas Oktatói képesítésem nevezhető. - Terápiás lovagoltatáshoz megfelelő szakképesítésű, gyermekcentrikus gyógytornászt találtunk. Célcsoportjainkkal való együttműködés: Az Egyesített Szociális Intézmény lakói, ápoltjai heti két alkalommal vesznek részt gyógylovaglásban. Az idős, lóra nem ültethető intézeti lakók minden hónap utolsó foglalkozásakor lovas kocsikázásban részesülnek május 28-án egész napos majális jellegű Fogyatékkal Élők Családi Napja -t szerveztünk részükre, melyen bemutatásra került a terápiás lovas foglalkozás is. Második éve rendeztük e rendezvényt, 2004-ben már megyei meghívással. Tagjaink részvétele: tagjaink minden rendezvényünkön részt vesznek, segítve ezzel az egyesület közhasznú munkáját. Céljaink: Elsődleges fontosságú, hogy mielőbb felépíthessük Egyesületünk fedett lovardáját, hiszen annak hiánya minden lovas tevékenységünket súlyosan hátráltatja. Fedett hely hiányában az időjárás határozza meg, hogy mikor lovagoltathatunk. Legnagyobb károsultjai ennek a fogyatékkal élő embertársaink, akiknek már beépült az életvitelébe a gyógylovaglás, a terápiás lovas foglalkozás heti rendszerességgel

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben