É P Í T É S Z E T I L E Í R Á S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É P Í T É S Z E T I L E Í R Á S"

Átírás

1 L O V A R D A É L M É N Y P A R K M Ű L E Í R Á S N A G Y F E L S Z Í N I V Í Z T I S Z T Í T Ó M Ű H A S Z N O S Í T Á S A V Á R O S É P Í T É S Z E T I Ö T L E T P Á L Y Á Z A T

2 É P Í T É S Z E T I L E Í R Á S K o n c e p c i ó : f u n k c i ó v á l t á s m i n i m á l i s r á f o r d í t á s s a l Ha beruházói szemmel nézzük a Nagyfelszíni Víztisztító mű építményeit, jelenleg szinte egyetlen hasznosítható tulajdonságuk a nagy térlefedésekben rejlik. Meglátásunk szerint az egyébként is elhanyagolt épületállomány eredetitől eltérő funkciójú üzemeltetése csak akkor képzelhető el, ha a funkcióváltás az állagmegóváson túl nem igényel lényeges műszaki gépészeti fejlesztést. Már az épületek hőszigetelése önmagában is nehéz feladat elé állítaná a tervezőt, hiszen az épületek eredeti anyagainak (tégla, beton, üvegtégla) felületi megjelenése változna, ezzel a műemléki jelleg sérülne, nem beszélve a hatalmas költségekről. Javaslatunkban ezért olyan megoldást kerestünk, amely az építészeti örökség megőrzése mellett az épületállományt a lehető legkisebb átalakítással és anyagi ráfordítással is jól hasznosítja, műemléki értékeit kiemeli, kulturális vonzerőt jelent. Tervünkben nem teszünk javaslatot új épületek létesítésére, inkább a meglévőkből gazdálkodunk. Amennyiben a vállalkozás beindul és eredményesen működik, természetesen új házak megvalósítása is elképzelhető a helyszínen. Miért nem aquapark? Kézenfekvő és szép megoldásnak tűnik a Víztisztító mű átalakítása aquaparkká, ez a javaslat mégis életszerűtlen: A l o v a r d á k l é t e s í t é s é r ő l A lovardák akkor üzemelnek gazdaságosan, ha a bérlők időjárástól és évszakoktól függetlenül is tudják használni. Mivel lovagolni sem sárban, sem fagyban nem tanácsos, ezért fedett (lovas zsargonban fedeles) csarnokok nélkül a vállalkozás nem lehet nyereséges. Az istállóra vonatkozó legfontosabb követelmények a jó szellőzés és a lovak jó közérzetét biztosító, szobányi, boxos elrendezés. Hőszigetelés nem szükséges. A telepítésnél az ideális megoldás, ha a lovagláshoz kapcsolódó helyszínek (öltöző istálló lovaglópályák), valamint a lovak tartásához szükséges egyéb-létesítmények (kifutó, karám, legelő) a tevékenységi körhöz sorban kapcsolódnak. Városokban nem jellemző lovardák létesítése, pedig igény van rá. Ezt jól mutatta az a civil akció, amellyel pár éve megakadályozták a Pasaréti lovarda megszüntetését. A nagy helyigény miatt a város magjában nincs lehetőség új lovardák létesítésére, de külvárosi helyszín is alkalmas, ha nagy és jól megközelíthető, a városi környezettől mégis elkülönülő, természeti zárvány. - az autópályához vezető út másik oldalán, mindössze 1000 méterre már létesítettek egyet Aquaworld néven - az aquparkok a meglevő térlefedéseknél jóval nagyobbakat alkalmaznak - a műszaki átalakítás olyan bonyolult és költséges lenne, hogy egyszerűbb egy új komplexum felépítése 2

3 Ú j r e n d e l t e t é s : L o v a r d a é l m é n y p a r k A vízmű épületei kisebb átalakításokkal kifejezetten alkalmasak egy nagyszabású, lovarda élménypark számára. Adottak a tágas, fedett terek, a kies környezet, a jó megközelíthetőség. A lovardák szolgáltatásai: - bértartás - lovasoktatás - terápiás lovaglás - lovastáborok - lovas versenyek - lovas bemutatók - tereplovaglás - belovaglás - rendezvényszervezés Á t a l a k í t á s o k Általánosságban két szintet jelölünk ki, amelyektől eltérő szinteket a jelenlegi épületekben elbontunk, illetve betemetünk vagy elfedünk: - az egyik a terepszint. A lovak jellemzően ezen a szinten mozognak kényelmesen, az épületbelsőkben is ezen a szinten lesznek a pályák illetve az istálló. A bejáratokat a ló és lovas együttes magasságának űrméretére szabjuk. - a másik a galériaszint. Ez nagyjából az időjárástól védett hidak szintje, a gyalogos forgalom általános síkja. Itt alakítjuk ki a nézőtereket, büfét, vizesblokkokat is. Ennek megfelelően elbontjuk a szűrők haránt irányú falait, valamint a fenti koncepcióba eső közbenső födémeket. Feltöltjük a derítők terepszint alatti részeit. L a k ó t e l e p b ő l a p a r t m a n h á z a k A lovardákhoz gyakran kapcsolódik rekreációs jellegű, egyéb wellness szolgáltatásokkal is kiegészített szálló. Felvetésünkben a meglévő lakótelepből kis ráfordítással apartmanházakat hozunk létre. Ez a funkció helyet ad nyári táboroknak, csapatépítő tréningnek, illetve egyéb turisztikai eseményeknek. 3

4 T e l e p í t é s - a szimmetriatengelyben található központi épület magában foglalja az irodákat, öltözőket, szolgálati lakásokat - a közlekedő hidak hasonló funkcióval maradnak meg az időjárástól védett, gyalogos közlekedés részére - az északi, középfolyosós szűrőházat átalakítjuk boxos elrendezésű istállókká - a déli, oldalfolyosós szűrőház egy-egy szárnyába standard méretű, azaz 20x40 méteres, díjugratásra és díjlovaglásra, hátaslóvizsgákra, akadályhajtásra alkalmas pályát telepítünk - a folyosó tengelyében nézőteret alakítunk ki - a 7 darab, kupolával fedett derítőmedencét változatos funkciókkal töltjük meg: futószárazó körök A futószárazás elsősorban a fiatal ló és a kezdő lovasok betanításához szükséges módszer. voltizsáló kör A lovakon végzett, speciális tornagyakorlatokhoz szükséges pálya. terápiás lovaglópálya Fogyatékos és sérült gyermekek számára népszerű foglalkozás. lóúsztató medence Egészséges és sérült lovak számára pihentető különleges létesítmény. Magyarországon nem elterjedt, de az eredetileg is vizes medenceként használt derítőkben kis ráfordítással is meg lehet valósítani. jártatógép A bértartott lovak állandó mozgását elősegítő berendezés 4

5 M Ű E M L É K I M U N K A R É S Z F u n k c i ó v á l t á s s a l é s á t a l a k í t á s s a l m e g t a r t o t t, v éd e l e m r e j a v a s o l t é p ü l e t e k : - központi irodaépület - északi és déli derítők - északi és déli szűrőház - szociális épület, gyorsító gépház és műhely, szénportároló, jégfogó dobszűrő és vegyszer gépház, mechanikai tisztító - ebédlő - régi TMK - kazánház - gázfogadó - lakótelep E l b o n t á s r a j a v a s o l j u k : - kompresszorház - 10kV és 0,4kV trafóházak - portaépület, volt telefonközpont - vegyszerraktár épülete - régi aluszulfát tároló - új aluszulfát tároló - klór lefejtő és adagoló - klórtároló Amennyiben a listában szereplő valamelyik épület műszaki szempontból szükséges, megtartható. 5

6 S Z A B A D T É R É P Í T É S Z E T I M U N K A R É S Z A lovardák tájépítészetileg alapvetően nem tesznek lehetővé jelentős terepmozgatást. A lovak leginkább a sík terepet kedvelik. A légmozgás szempontjából például még a töltésekkel körülzárt terület is előnytelen, mert a hideg levegő megreked. Sövények A különböző funkciójú, nagy kiterjedésű terek elhatárolására a kerítés mellett a sövény is jó eszköz. Sűrűn növő, nyírt sövényt alkalmazunk. Tereplovaglás A telken meglévő erdős rész kiválóan alkalmas tereplovaglásra. Az erdőben a természetes jelleg megőrzésével alakítunk ki útvonalakat. A természetes akadályok (kidőlt fatörzsek, ugratók) részben megmaradhatnak, illetve mesterségesen is telepíthetők. Legelő Az elbontott házak helyén, földcsere után füvesítünk. Az így keletkező mezőn legelőt, illetve kifutót alakítunk ki. Mesterséges akadályok Néhány akadály elhelyezése az egyik pályán hasznos a lovak izomzatának fejlesztéséhez. - földhányás - benk - vizes akadály - különböző szélességű, nyitott és fedett árkok - hullámpálya (mélybeugrások, felugrások) - Pullvermann-árok 6

7 K Ö Z L E K E D É S A parkolókat a 2-es út mentén alakítottuk ki. Minden második autó mellé fát ültetünk, ezzel megoldjuk az autók árnyékolását és az út vizuális takarását, amely a lovak nyugalmához elengedhetetlen. A fő parkoló 160 autó elhelyezésére elegendő, további parkolók létesíthetők a személyzetnek már a lovardán belül. Az alapvető gyalogos közlekedés a terepszinten zajlik. Az emeleten kialakítottunk egy másodlagos, időjárástól védett közlekedő szintet. Ezen a szinten találhatók a belső nézőterek, pihenő és fogyasztóterek, szerviz útvonalak. Az összes épület megközelítését biztosítottuk, 6 m szélességű, szilárd útburkolattal. Az utak nagyjából megegyeznek a meglévő utak nyomvonalával. 7

8 . 8

Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke

Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke XI. sz. függelék Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke A tanulmány a TFC/3/0466/2003. számú MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B-A-Z. megye gazdag ipari örökségének idegenforgalmi hasznosítására, az Európai kulturális

Részletesebben

beépítési koncepció A Károly körút térfala

beépítési koncepció A Károly körút térfala beépítési koncepció Szimbolikus, és funkcionális értelemben a központi elem egyértelműen a Városháza. A téren belül ennek az épületnek kell méltó, a funkciót kifejező megjelenéssel a középpontban állni.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló Készült a FŐMTERV vezette tervező csapat részletes pályázati anyaga alapján 2011. július HELYSZÍN, ADOTTSÁGOK A Moszkva tér mely Buda és

Részletesebben

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila Szerkesztette: Ballai Máté Ballainé Svébis Márta Illés Ferenc dr. Kecskés László Keresztes Teréz Ladányi-Kovács Zoltán Moiskó Csilla Molnár Verona Sörösné Boldoczki Tímea Varga István Fotók: Ujvári Sándor

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Az üzlet külső, belső képe, berendezési tárgyak. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Az üzlet külső, belső képe, berendezési tárgyak. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Az üzlet külső, belső képe, berendezési tárgyak A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése Bakó Adél Gyöngyi Az építési terület berendezése A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-024-50

Részletesebben

Lesz-e még versenyló tréningpálya Alagon?

Lesz-e még versenyló tréningpálya Alagon? Lesz-e még versenyló tréningpálya Alagon? Vidámpark, kaszinó, vásárváros, állati TESCO vagy természeti értékek és hagyományok? Április elején bemutatták a Dunakeszi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 377/2011. (X. 5.) Kt. sz. határozatában,

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A segítséggel élôk turisztikai lehetôségei Magyarországon 14 TURIZMUS BULLETIN. 1. Az ötlet születése. Szerzô: Végh Zsolt 1

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A segítséggel élôk turisztikai lehetôségei Magyarországon 14 TURIZMUS BULLETIN. 1. Az ötlet születése. Szerzô: Végh Zsolt 1 A segítséggel élôk turisztikai lehetôségei Magyarországon Szerzô: Végh Zsolt 1 A fogyatékkal élôk a magyar társadalom elfelejtett, elhanyagolt rétegének képviselôi. Az átlag, ép állampolgár bele sem gondol

Részletesebben

Programjavaslat a Klauzál tér és környékének közösségi megújítása KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány

Programjavaslat a Klauzál tér és környékének közösségi megújítása KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány Programjavaslat a Klauzál tér és környékének közösségi megújítása KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány Vezetői összefoglaló A KÉK Kortárs Építészeti Központ Alapítvány az alábbiakban foglalja össze

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SzABÁLYZATA (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2010-ben véleményezett dokumentációja

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

Inkubátorház-fejlesztés Pápán KDOP-1.1.1/AB-11-2012-0039

Inkubátorház-fejlesztés Pápán KDOP-1.1.1/AB-11-2012-0039 Inkubátorház-fejlesztés Pápán KDOP-1.1.1/AB-11-2012-0039 1. Inkubátorház-fejlesztés Pápán KDOP-1.1.1/AB-11-2012-0039 2. Tartalomjegyzék: 1. Ügyvezetői köszöntő 2. A projektgazda bemutatása 3. Inkubátorház

Részletesebben

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház Novák Ágnes Kaland a ház körül a v a g y Az elég jó ház Lektor: Dr. Zöld András F o t ó k : Novák Ágnes minden fotó, kivéve az alább említettek Steen, Steen és Bainbridge 45., 46. o. Farkas Zsuzsa 23.

Részletesebben

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ Területi határai Északon, nyugaton és keleten Eger MJV közigazgatási határa, míg délen a Baktai utca, Kisasszony utca, Malom utca, a Tetemvár utca, a Vécsey utca és a Vécseyvölgyi

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő.

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő. Kedves Miklós! Mintha csak borozgatás közben mesélnék. A kollégiummal szemközti terület anno libalegelő volt. Valami miatt tudták a régiek, hogy az itteni talaj nem alkalmas épület alapozására. Az egykori

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához.

is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához. TERVPÁLYÁZAT Tatabánya-Újváros fõtere (Fõ tér és Szt. Borbála tér) északi (Komáromi utcai) szektorának közterületalakítási, környezetrendezési és beépítési tanulmányterve ÉPÍTÉSZETI MÛLEÍRÁS képekkel.

Részletesebben