JEGYZŐKÖNYV. A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes. Javasolja a napirendi pontok elfogadását."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014.március 04-én 16:00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének nyílt üléséről Helyszín: Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács Kálmán Imre Major László Nagyné Farkas Marianna Nebehaj László Dr. Cserhalmi Antal Serényi Gabriella polgármester alpolgármester képviselő képviselő Rédei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gazdálkodási előadó A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes. Javasolja a napirendi pontok elfogadását. Napirend: 1./ Önkormányzat Bakonybánk 2014.évi költségvetés tárgyalása Előadó: 2./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása Előadó: 3./ Tájékozató a két ülés közötti időben történt eseményekről Előadó: 4./ Egyebek Határozati javaslat: Bakonybánk, Község Önkormányzati Képviselő testülete döntsön úgy, hogy a meghívó szerinti napirendet elfogadja. Napirend: 1./ Önkormányzat Bakonybánk 2014.évi költségvetés tárgyalása Előadó: 2./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása Előadó: 3./ Tájékozató a két ülés közötti időben történt eseményekről Előadó: 1

2 4./ Egyebek A testületnek ezzel kapcsolatos kérdése nem merült fel A szavazásban a képviselő testületi ülésen megjelent összes testületi tag részt vett. döntést hozta: 8/2014.(III.04.) számú kt. határozat Bakonybánk, Község Önkormányzati Képviselő testülete úgy dönt, hogy a meghívó szerinti napirendet elfogadja. Napirend: 1./ Önkormányzat Bakonybánk 2014.évi költségvetés tárgyalása Előadó: Kovács Kálmán polgármester 2./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása Előadó: 3./ Tájékozató a két ülés közötti időben történt eseményekről Előadó: Kovács Kálmán polgármester 4./ Egyebek Felelős:Kovács Kálmán polgármester Ezután a testület megkezdte a napirend tárgyalását. 1.napirend Önkormányzat Bakonybánk évi költségvetés tárgyalása A mellékelt szöveges előterjesztés az Önkormányzat Bakonybánk évi költségvetését tartalmazza. Mint látható a szennyvíz költsége kikerült a költségvetésből. A gépjármű pályázat összege belekerült, mely pályázatot elnyertük. Szintén a költségvetés részét képezi a MÜKI pályázati hitel. Javaslom viszont, hogy az óvodai dolgozók kafatériáját tervezzük be a költségvetésbe, mivel ez kimaradt. 2

3 Major László alpolgármester Igen. Én is ezen a véleményen vagyok, ha a Súr-i óvoda dolgozóinak betervezésre került a kafatéria, nem lehet diszkrimináció a két tagintézmény dolgozói között. Ezt mindenképpen meg kell adni. Nebehaj László képviselő Szeretném megkérdezni., hogy a köztisztviselők kafatériája hol szerepel a költségvetésben? Serényi Gabriella gazdálkodási előadó Az a közös hivatal költségvetésében szerepel. Nebehaj László képviselő A korábbiakban szó volt arról, hogy az óvoda költségvetésében lehetséges, hogy pénzmaradvány van, ez hol szerepel? A pénzmaradvány majd a költségvetés zárása után mutatkozik meg. Arra kérném a tisztelt képviselő testületet mielőtt a Bakonybánki Önkormányzat évi költségvetését elfogadja, szíveskedjen az előterjesztés szerint a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését véleményezni, tudomásul venni. Határozati javaslata: Bakonybánk község képviselő testülete hagyja jóvá a Rédei Közös Önkormányzati hivatal évi költségvetését. A testületnek ezzel kapcsolatban több kérdése nem merült fel. A szavazásban a képviselő testületi ülésen megjelent összes képviselő részt vett. döntést hozta: 9/2014.(III.04.) számú kt. határozat Bakonybánk, Község Önkormányzati Képviselő testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés szerint a Rédei Közös n Hivatal költségvetését tudomásul veszi. Felelős: Az óvoda évi költségvetésének előterjesztésében látható, hogy mivel a gyermeklétszám lecsökkent, így a kapott normatíva nem fedezi a pedagógusok bérköltségét sem. Határozati javaslata: Bakonybánk község képviselő testülete hagyja jóvá Súr-Réde-Bakonybánk Körzeti óvoda évi költségvetését. 3

4 A testületnek ezzel kapcsolatos kérdése nem merült fel. A szavazásban a képviselő testületi ülésen megjelent összes képviselő részt vett. döntést hozta: 10/2014.(III.04.) számú kt. határozat Bakonybánk, Község Önkormányzati Képviselő testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés szerint a Súr-Réde-Bakonybánk Körzeti óvoda évi költségvetését jóváhagyja. Felelős: Határozati javaslata Bakonybánk község képviselő testülete fogadja el az Önkormányzat Bakonybánk évi költségvetését. A testületnek ezzel kapcsolatos kérdése nem merült fel. A szavazásban a testületi ülésen megjelent összes képviselő részt vett. A képviselő testület 4 igen egyhangú szavazat mellett megalkotja Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2014.(III.04.) rendeletét a évi költségvetésről ( Jkv. melléklete) 2.napirend Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása A KEM-I Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya január 15.-én kelt levelében törvényességi felhívást tett, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet több pontjában jogsértő rendelkezéseket tartalmaz. Felhívta figyelmünket, hogy március 15-ig gondoskodjunk a törvényes állapot helyreállításáról. Mivel a rendelet több ponton is jogsértőnek bizonyult, jobbnak láttuk egy új rendelet megalkotását. Kérem a tisztelt testületet, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a rendeletet. 4

5 A testületnek ezzel kapcsolatos kérdése nem merült fel. A szavazásban a testületi ülésen megjelent összes képviselő részt vett. A képviselő testület 4 igen egyhangú szavazat mellett megalkotja Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2014.(III.04.) rendeletét A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak meghatározásáról ( Jkv. melléklete) 3 napirend Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről Megérkezett a falugondnoki pályázat sikeres elbírálásáról az értesítés, melyre 10 millió forintot nyertünk. Amennyiben a régi autót el tudjuk adni, csekély az az összeg, mely minket terhelni fog. Jelen pillanatban adategyeztetés, megrendelés folyik, június-júliusra várható, hogy az autó megérkezik. Az orvosi rendelő épületén a javítások május végéig kell elvégeznünk, mert ekkor lesz az ellenőrzés a Kincstár részéről. Március 21-én Szlovákiában egy nagyszerű vendéglátáson vettünk részt a Határon átívelő pályázat kapcsán, melyből 200 e Ft-ot megkapunk. A buszmegálló épülete mellett egy használtruha gyűjtő konténer felszerelésére került sor a közelmúltban, melyet egy Győrújbarát-i cég helyezett el. Részünkről semmi teendő nincs vele kapcsolatban, egy együttműködési megállapodást kell aláírni. Ők vállalják, hogy átadják a benne lehelyezett ruhaneműt akár a Vöröskereszt, akár a Máltai Szeretetszolgálat részére. Február 16-án egy érdeklődő volt a Hunkár kastély megvételére, a mai napon beszéltünk telefonon, de még azt a választ kaptam, hogy nem tudott dönteni. Az Élelmiszerbank Egyesület az idén is kiírta a pályázatát, melyet a tegnapi nap be nyújtottunk, reményeink, csak úgy mint a korábbi években, most is sikerrel járunk. A Szennyvíz-pályázat kapcsán ellenőrzés volt a közelmúltban, melyben hibát nem találtak. A szennyvíz átemelő telep területét az Önkormányzat annak idején megvásárolta az akkori tulajdonostól, de véleményem szerint ezt az átemelő telepet el kellene helyezni máshova, mert a volt tulajdonos folyamatosan aggályoskodik, kifogásokat keres. Ezen el kellene gondolkodnunk a közel jövőben. Az elmúlt testületi ülés óta saját hatáskörben két döntés született: két kifizetésére került sor, az egyik egy ún. Babapénz, a másik pedig egy temetési segély volt, mindegyik egyaránt ezer forint összegben. 5

6 A testületnek ezzel kapcsolatos kérdése nem merült fel. Határozati javaslata Bakonybánk község képviselő testülete fogadja el a két ülés közötti időben történt eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésről szóló beszámolót. A szavazásban a képviselő testületi ülésen megjelent összes képviselő részt vett. döntést hozta: 11/2014.(III.04.) számú kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő testülete a két ülés közötti időben történt eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Kovács Kálmán polgármester 4. napirend Egyebek BM pályázaton 6,5 millió forintot kapunk, melyet épületek, közutak, járdák stb. felújítására költhetünk. Mindössze néhány napunk van a döntésre. Bekértem árajánlatokat az Önkormányzat épületének szigetelésére, fűtésének felújítására. Az egyik pályázó túl alacsony e Ft-ról, a másik pedig 7,5 millió Ft-ról adott árajánlatot. Véleményem szerint a magasabb összegűt kellene figyelembe venni. Mivel ez az összeg lefedi a pályázatban szereplő összeget. Nagyné Farkas Marianna képviselő Kár, hogy a kapott pénz másra nem használható. Véleményem szerint jól jönne a csatorna bekötéseknél is, megkönnyítené a lakosság kiadásait. Igen én is tudnék a felhasználására más javaslatot is, de sajnos ez nem lehetséges. A testületnek ezzel kapcsolatban több kérdése nem merült fel Határozati javaslat Bakonybánk község képviselő testülete fogadja el a pályázati javaslatot. A szavazásban a képviselő testületi ülésen megjelent összes képviselő részt vett. 6

7 döntést hozta. 12/2014.(III.04.) számú kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a BM pályázati javaslatot Felelős: A közelmúltban kiírásra került két pályázat; az egyik egy I. Világháborús emlékhely kialakítására, melyre maximum 5 millió forint támogatás igényelhető, a másik pedig egy testvér-települési pályázat. Én személy szerint az elsőben látok fantáziát, a helye pedig jó lenne a Kossuth utca fenti szakasza, ahol a füves terület helyezkedik el, a fő úttal párhuzamosan. Nagyné Farkas Marianna képviselő Egyetértek, nagyon szépen ki lehetne alakítani, üde színfoltja lehetne a falunak, padokkal, növényzettel, lámpákkal, hangulatos lenne. Nebehaj László képviselő Véleményem szerint a jelenlegi helyen kellene kialakítani. A korábbiakban már az emlékhely kapcsán megkérdeztük a falu lakosságát, a többség véleménye az volt, hogy ne változtassuk meg a helyet. Március 14-én, pénteken délután 14 órai kezdettel rendeznénk meg a nemzeti ünnepélyünket, melyen koszorút helyezne el a helyi Nyugdíjas klub, a Bakonybánkért közalapítvány és az Önkormányzat is. Az óvodások és az iskolások műsorral készülnek, őket utána szerényen megvendégeljük..a faluban a plakátokat, meghívót kihelyezzük a hirdetőtáblákra, a falu honlapjára. Április hónapban szükséges lenne tartani egy Falugyűlést, közmeghallgatást, a Szennyvízcsatorna hálózat üzembe helyezése illetve próbaüzeme kapcsán. A választás és a Húsvéti ünnep miatt úgy gondolom csak április második felében lesz lehetséges. Osztozom polgármester úr véleményében, kb. április 24-e lesz az alkalmas időpont, ekkorra kész lesz a évi mérleg, beszámoló. A közmeghallgatásra természetesen meghívjuk Pölöskei József polgármester urat is, mint a Víziközmű-társulás elnökét. Írásos előterjesztést kapott a képviselő testület a évi munkatervről. Kérem a tisztelt testületet, hogy amennyiben egyet ért, fogadja el az előterjesztés szerint a évi képviselő testületi munkatervet. A testületnek ezzel kapcsolatos kérdése nem merült fel. 7

8 A szavazásban a testületi ülésen megjelent összes képviselő részt vett. döntést hozta. 13/2014.(III.04.) számú kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő testülete a évi képviselő testületi munkatervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Felelős: Szintén írásos előterjesztés kapott a testület a évi belső ellenőrzési jelentésekről és nyilvántartásról. Kérem a tisztelt testületet, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a belső ellenőrzést. A testületnek ezzel kapcsolatos kérdése nem merült fel. A szavazásban a testületi ülésen megjelent összes képviselő részt vett. döntést hozta. 14/2014.(III.04.) számú kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő testülete a évi belső ellenőrzés jelentését és nyilvántartását. az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Felelős: Cserhalmi Antal jegyző Ugyancsak írásos előterjesztést kapott a testület a 85/2013.(X.01.) számú kt. határozat módosításának javaslatára. Kérem a tisztelt testületet, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal szíveskedjék a határozat módosítását elfogadni. A testületnek ezzel kapcsolatos kérdése nem merült fel. A szavazásban a testületi ülésen megjelent összes képviselő részt vett. döntést hozta. 15/2014.(III.04.) számú kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő testülete a 85/2013.(X.01.) számú képviselő testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testülete a Kisbéri Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 27. számú átdolgozott, módosított tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 8

9 Felelős: A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem merült fel, így a polgármester az ülést 19:10 perckor bezárja, és zárt ülést rendel el. Kmf. Kovács Kálán Imre polgármester Dr. Cserhalmi Antal jegyző 9