Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Műszaki ismeretek 2. Fluidumtermelési technológia 3. Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Műszaki ismeretek 2. Fluidumtermelési technológia 3. Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek"

Átírás

1

2 Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Műszaki ismeretek 2. Fluidumtermelési technológia 3. Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek 2

3 Műszaki ismeretek 1.a/ Síkbeli közös támadáspontú erőrendszer - Mit nevezünk erőnek? Jellemezze az erőt, mutassa be ábrázolását! - Ismertesse az erők összetevőkre bontásának megoldásait! - Mutassa be a közös támadáspontú erők eredőjének meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Ismertesse a közös támadáspontú erők egyensúlyának feltételeit! b/ Programozható berendezések és számítógépek alkalmazása az irányítástechnikában - Ismertesse a programozott vezérlés elvét! - Ismertesse a számítógépes folyamatirányítást! c/ Hőközlés, hőátszármaztatás - Ismertesse a hőközlés módjait! - Elvi ábrák segítségével ismertesse a hővezetés (egy- és többrétegű falon keresztül), a hőátbocsátás jelenségét és a hővezetéssel, hőátbocsátással terjedő hő mennyiségének meghatározását! - Ismertesse a hőszigetelés megvalósítását! - Ismertesse a hőveszteség számítását! 2. a/ Párhuzamos erőrendszer - Mutassa be a párhuzamos erőrendszer eredőjének meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Mutassa be a súlypont és súlyvonal meghatározását! b/ Arányos és integráló szabályozók - Jellemezze az arányos és integráló szabályozók működését, függvényeit! - Ismertesse az arányos és integráló szabályozók zavarelhárítását! - Ismertesse vázlatrajzzal a szabályozók szerkezeti kialakítását, működésüket! c/ Belsőégésű motorok - Ismertesse a belsőégésű motorok típusait, működési elveiket! - Ismertesse vázlatrajzokkal az Otto- és Diesel motorok szerkezeti felépítését, működését! - Ismertesse a motorok fontosabb szerkezeti elemeit! - Ismertesse jellemző adataik (teljesítmény, fő méretek stb.) meghatározását! - Ismertesse a motorok szabályozásának lehetőségeit! 3

4 3. a/ A statika alaptételei, kényszerek - Ismertesse az eredő erő fogalmát, egyensúly létrejöttének feltételeit, akció-reakció törvényét, erők áthelyezésének megoldásait! - Ismertesse a statikai kényszereket (kötél, rúd, támasztás, csukló, befogás) - Mutasson be példákat a statikai kényszerek alkalmazására! b/ Hegesztett kötések - Ismertesse a hegesztett kötés és az alkalmazott hegesztési eljárások összefüggéseit! - Ismertesse a hegesztett kötések sajátosságait! Hasonlítsa össze más kötéstípusokkal! - Ismertesse a varratok fajtáit, alkalmazásukat! - Ismertesse a varratok kialakításának szempontjait, a varratok rajzjeleit! c/ Dugattyús szivattyúk - Ismertesse a szivattyúk osztályozását, működési elveiket! - Ismertesse vázlatrajz segítségével a dugattyús szivattyú szerkezeti kialakítását, működését! - Ismertesse a szivattyú üzemtani adatainak meghatározását! 4. a/ Szerkezetek stabilitása - Ismertesse a stabilitás fogalmát! - Ismertesse stabilitás meghatározásának módszereit! - Mutasson be gyakorlati példákat! b/ Villamos hegesztés - Ismertesse az ívhegesztés elvét, technológiáját, berendezését, a varratfajtákat! - Ismertesse az ellenállás-hegesztés elvét, típusait! - Ismertesse az automatikus hegesztési eljárásokat! - Hasonlítsa össze az egyes eljárásokat! c/ Dugattyús kompresszorok - Ismertesse a légszállító berendezések feladatát, csoportosítását! - Vázlatrajz segítségével ismertesse az egyfokozatú dugattyús kompresszor szerkezeti kialakítását, működését! - Ismertesse a légszállítás jellemzőit és meghatározásukat, a teljesítményszükséglet meghatározását! - Ismertesse a dugattyús kompresszorok szállítóteljesítménye szabályozásának lehetőségeit! 4

5 5. a/ Koncentrált erővel terhelt tartók, konzolos tartók - Szerkessze meg a tartók vektorábráit, nyomatéki ábráit! - Ismertesse a reakcióerők meghatározását! - Mutassa be a nyíróerő ábra szerkesztését! Ismertesse a maximális hajlítónyomaték meghatározását! - Jelölje be a veszélyes keresztmetszetet! b/ Gázhegesztés - Ismertesse a hegesztés fogalmát, hegesztőeljárásokat! - Ismertesse a gázhegesztés technikáját, műveleteit, a varratfajtákat, a hegesztés eszközeit! - Ismertesse, hogyan készítjük elő a munkadarabokat a hegesztéshez (élkiképzés, felület előkészítése, összeállítás)! - Ismertesse a gázhegesztés előnyeit, hátrányait! c/ A talaj védelme - Ismertesse a talaj szennyezésének forrásait, anyagait! - Ismertesse a szennyeződés következményeit! - Ismertesse a hulladéklerakó helyek kiépítését és a lerakás technológiáját! - Ismertesse a környezetvédelmi előírásokat, szabályokat, a környezet védelméről szóló törvényt! 6. a/ Síkidomok tengelyre vonatkozó keresztmetszeti tényezője - Ismertesse a másodrendű nyomaték fogalmát! - Ismertesse a keresztmetszeti tényező fogalmát, mértékegységét! - Ismertesse az egyszerű síkidomok súlyponti tengelyre vonatkozó másodrendű nyomatékának meghatározását! - Ismertesse a párhuzamos tengelyek tételét! - Ismertesse az egyszerű síkidomok keresztmetszeti tényezőjét! b/ Melegalakító eljárások - Ismertesse a képlékenység fogalmát, az alakítási ellenállást, az alakítás hatását az anyag mechanikai tulajdonságaira! - Ismertesse a képlékeny alakítás előnyeit! - Ismertesse a kovácsolást (technológiája, fajtái, gépei)! - Ismertesse az öntést (technológiája, eszközei, fajtái, porkohászat)! - Ismertessen egyéb melegalakító eljárásokat! c/ Emelőberendezések - Ismertesse az emelőművek szerkezeti elemeit! - Ismertesse a csigasorok elvi elrendezését, működésüket! - Ismertesse a horogsebesség és a dobfordulatszám kinematikai összefüggéseit! - Ismertesse, hogyan határozhatók meg a kötélerők! - Ismertesse a kötélerők mérésének megoldásait! - ismertesse a fékszerkezeteket! 5

6 7. a/ Egyenletesen megoszló és vegyes terhelésű kéttámaszú tartó - Mutassa be a reakcióerők és a maximális nyomaték meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Mutassa be nyíróerő ábra szerkesztését! b/ A tervszerű megelőző karbantartás - Ismertesse a TMK fogalmát, feladatát! - Ismertesse a karbantartási eljárásokat! - Ismertesse a karbantartás tervezését, karbantartási fokozatokat! - Ismertesse a karbantartás technológiáját! c/ A vizek védelme - Ismertesse a vizek szennyezésének forrásait, szennyező anyagait! - Ismertesse a vizek szennyeződésének következményeit! - Ismertesse a szennyvíztisztítás módszereit! - Ismertesse a környezetvédelmi törvényeket, vízügyi előírásokat! 8. a/ Egyik végén befogott tartó - Mutassa be a reakcióerő és a reakciónyomaték meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Mutassa be a nyomatéki és nyíróerőábra szerkesztését! b/ Forgácsolás - Mit nevezünk forgácsolásnak? - Ismertesse a forgácsolás alapfogalmait (mozgások, szerszám, munkadarabok, forgács)! - Ismertesse a mozgások rendszerét, a szerszámok csoportosítását! - Mutassa be az egyélű forgácsolószerszám geometriáját, a jellemző szögeket, síkokat! - Ismertesse a forgácsolás főbb tényezőinek meghatározásait! c/ Levegővédelem - Ismertesse a levegő szennyeződésének forrásait, anyagait! - Ismertesse a szennyeződés következményeit! - Ismertesse a környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi előírásokat, szabályokat, a környezet védelméről szóló törvény lényegét! 6

7 9. a/ Húzás, nyomás, nyírás - Mit nevezünk igénybevételnek, feszültségnek? Ismertesse a terhelési módokat, a megengedett feszültség fogalmát! - Jellemezze a húzó, nyomó igénybevételt, az alakváltozást! Ismertesse a Hooketörvényt! - Ismertesse a feszültségek, ill. húzás esetén a megnyúlás számítására szolgáló öszszefüggéseket! - Ismertesse húzásra, nyomásra, nyírásra való méretezés elvét! b/ Az irányítástechnika alapfogalmai - Mit nevezünk irányításnak? - Ismertesse az irányítás felosztását példák segítségével! - Ismertesse az irányítás részműveleteit (érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés, beavatkozás)! c/ A szállítás biztonságtechnikája - Ismertesse a szilárd anyagok biztonságos szállításának előírásait! - Ismertesse a folyadékok biztonságos szállításának előírásait! - Ismertesse a gázok biztonságos szállításának előírásait! - Ismertesse a munkavédelmi előírásokat! 10. a/ Hajlítás - Ismertesse a hajlítás hatására ébredő igénybevételeket, feszültségeket, a feszültségek számítására szolgáló összefüggést! - Ismertesse a hajlításra való méretezés elvét! b/ Az irányítás jelei, jellemzői és jelhordozói - Mit nevezünk folytonos és diszkrét jeleknek? - Mit nevezünk folyamatos jeleknek? - Mit nevezünk analóg és digitális jeleknek? - Ismertesse az irányítás jellemzőit és jelhordozóit! c/ Az anyagtárolás biztonságtechnikája - Ismertesse a szilárd anyagok biztonságos tárolását! - Ismertesse a folyadékok biztonságos tárolását! - Ismertesse a gázok biztonságos tárolását! - Ismertesse a tárolás munkavédelmi előírásait! - Ismertesse a tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolását! 7

8 11. a/ Csavarás - Jellemezze a csavaró igénybevételt! Ismertesse a feszültség számítást! - Ismertesse a csavarásra való méretezés alapösszefüggéseit! - Ismertesse a poláris keresztmetszeti tényezőt! - Jellemezze az alakváltozást csavarásnál! b/ A szabályozástechnika alapfogalmai - Ismertesse a szabályozási kör felépítését! - Mit nevezünk szabályozott és szabályozó berendezésnek? - Ismertesse a szabályozási kör szerveit! - Ismertesse a szabályozási kör jeleit és jellemzőit! - Jellemezze az értéktartó, követő és menetrendi szabályozást! - Jellemezze a folyamatos és időszakos szabályozást! - Jellemezze a folytonos és nem folytonos szabályozás! c/ Foglalkozási ártalmak és betegségek - Ismertesse az ártalmak és betegségek fogalmát, csoportosítását! - Hogyan alkalmazkodik a szervezet a munkavégzéshez? - Ismertesse az ártalmak és betegségek fő jellemzőit és megelőzésük módjait! 12. a/ Összetett igénybevétel - Ismertesse az összetett igénybevétel fogalmát, fajtáit! - Ismertesse az eredő feszültség meghatározását! - Ismertesse összetett igénybevétel esetén történő méretezés eseteit! b/ A vezérlés alapjai, a vezérlések fajtái - Ismertesse a vezérlési vonal szerveit, jeleit, jellemzőit! - Ismertesse vázlatrajzzal: hatásvázlat, működési vázlat! - Mit nevezünk vezérelt és vezérlő berendezésnek? - Ismertesse a kézi és önműködő vezérlés fogalmát! - Ismertesse a követő és menetrendi vezérlés fogalmát! 8

9 c/ Az egyéni egészségvédelem - Ismertesse az egyéni egészségvédelem szükségességét, eszközeit! - Ismertesse a munkáltatói és dolgozói kötelességeket! 13. a/ Szegecskötés és zsugorkötés - Ismertesse a szegecskötések feladatát a szegecselés műveletét! - Ismertesse a szegecsek fajtáit, anyagait, igénybevételeit, a szegecskötések típusait! - Ismertesse elvi ábrán a zsugorkötés kialakítását! - Ismertesse a zsugorkötés létrehozásának módszereit és olajipari alkalmazását! - Ismertesse a kötés szilárdságának vizsgálatát! b/ Az irányítási rendszer részei és ábrázolása - Mit nevezünk irányított és irányító rendszernek? - Ismertesse szerkezeti részeit (készülék, szerv, elem, információt továbbító hálózat stb.)! - Ismertesse vázlatrajzzal a szerkezeti vázlatot, működési vázlatot, hatásvázlatot! c/ Az egészséges üzem, munkahely és követelményei - Ismertesse az egészséges üzem és a munkahelyek kialakításának, elrendezésének alapvető feltételeit! - Ismertesse a munkaegészségügyi követelményeket! 14. a/ Csavarok, csavarkötések - Ismertesse a csavarmenetek származtatását, a szabványos menetprofilokat és alkalmazásaikat! - Ismertesse vázlatrajzzal a csavarmenetek jelképes ábrázolását, méretmegadását! - Ismertesse vázlatrajzzal a csavarkötések elemeit (csavar, csavaranya, alátét), fajtáit! - Ismertesse vázlatrajzzal a csavarkötéseket, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a csavarbiztosítások fajtáit, alkalmazási területeiket! b/ Szabályozott szakaszok főbb típusai - Ismertesse a szabályozott szakasz fogalmát, csoportosítását! - Jellemezze az arányos és tároló hatású szabályozott szakaszokat! - Jellemezze az integráló szabályozott szakaszt! c/ Tűzvédelem - Ismertesse a tűzvédelmi szervek legfontosabb feladatait! - Ismertesse a tűz- és robbanásveszélyt megelőző intézkedéseket! - Ismertesse a tűzoltás módjait! 9

10 15. a/ Ék- és reteszkötések - Ismertesse vázlatrajzokkal az ék- és reteszkötések feladatait, működésüket, a nyomatékátvitel módjait! - Ismertesse vázlatrajzzal az ékek és reteszek fajtáit, kialakításukat! - Ismertesse alkalmazási területeiket, megválasztásukat! - Ismertesse méretmegválasztásukat, szilárdsági ellenőrzésüket! b/ Fémes szerkezeti anyagok - Ismertesse a fémes szerkezeti anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaikat! - Ismertesse a fémes szerkezeti anyagok mechanikai és technológiai tulajdonságait! - Ismertesse a könnyűfémeket és ötvözeteiket! - Ismertesse a színesfémeket és ötvözeteiket! c/ Környezetvédelem - Ismertesse a környezet fogalmát, a környezetvédelem fogalmát! - Ismertesse környezetkárosító hatásait! - Ismertesse a környezetvédelmi tevékenység lényegét, eszközeit! - Ismertesse a legfontosabb környezetvédelmi előírásokat! 16. a/ Tengelyek - Ismertesse a tengelyek feladatát, tengelyek kiképzését! - Ismertesse a tengelyek igénybevételeit, anyagait! - Ismertesse a tengelyek fajtáit, alkalmazásaikat! b/ Villamos és pneumatikus vezérlőelemek szerkezeti felépítését és kapcsolása - Ismertesse az egyoldali és kétoldali működtetésű munkahengereket! - Ismertesse az út szelepek, érzékelők szerkezeti kialakítását! - Ismertesse a munkahenger mozgási sebességének befolyásolását! c/ Baleset-elhárítás - Ismertesse a baleset és a baleset-elhárítás fogalmát! - Ismertesse az üzemi balesetek üzemi és tárgyi okait! - Ismertesse a társadalom és az egyén kötelességeit a baleset-elhárításban! 17. a/ Tengelykapcsolók - Ismertesse a tengelykapcsolók feladatát, csoportosítását! - Ismertesse a tengelykapcsolók típusait, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a jellemző típusok szerkezeti felépítését működését! b/ Összetett szabályozók - Ismertesse vázlatrajzzal az összetett szabályozók szerkezetét, működésüket! - Jellemezze a függvényeiket, zavarelhárításukat! - Ismertesse a szabályozók beállításának elvi alapjait! c/ Biztonságtechnika - Ismertesse a biztonságtechnika fogalmát, feladatait, módszereit! - Ismertesse a technikai védelem fokozatait! - Ismertesse a termelő-berendezések biztonságtechnikai követelményeit! - Ismertesse a szakterületen alkalmazott legfontosabb biztonsági berendezéseket! 18. a/ Siklócsapágyak 10

11 - Ismertesse a csapágyak feladatát, fajtáit! - Ismertesse a súrlódási jelenségek formáit, a folyadéksúrlódás feltételeit! - Ismertesse a siklócsapágyak típusait, szerkezeti kialakításukat alkalmazási területeiket! - Hasonlítsa össze a gördülőcsapágyak és a siklócsapágyakat! b/ Műanyagok - Ismertesse a műanyagok fajtáit, csoportosításukat! - Jellemezze a műanyagokat! Ismertesse a megmunkálásukat, alakításukat! - Ismertesse alkalmazási területeiket! 11

12 c/ Elsősegélynyújtás - Ismertesse a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi feltételeit! - Ismertesse az elsősegélynyújtás alapvető feladatait! 19. a/ Gördülőcsapágyak - Ismertesse a gördülőcsapágyak működésének elvét, fő szerkezeti részeit! - Ismertesse a gördülőcsapágyak osztályozását! - Ismertesse vázlatrajzzal a jellemző típusok szerkezeti kialakítását, alkalmazási területeiket! - Hasonlítsa össze a gördülőcsapágyak és a siklócsapágyakat! b/ Fémes anyagok vizsgálata - Ismertesse az anyagvizsgálat fogalmát, célját! - Csoportosítsa az anyagvizsgálati módszereket! Ismertesse alkalmazási területeiket! - Ismertesse a szakítóvizsgálat: elvét, gépeit, technológiáját, értékelését! - Ismertesse a keménységmérés módszereit! c/ Gázok sűrítése - Ismertesse a gáztörvényeket! - Ismertesse az állapotváltozásokat! - Milyen munkafolyamat megy végbe a dugattyús kompresszorban? Mutassa be az állapotváltozásokat p-v diagramon! - Milyen hőmérsékletváltozás következik be a kompresszor működése közben? 20. a/ Csapágyak kenése, kenőberendezések - Ismertesse a kenés feladatait, kenőanyagokat! - Ismertesse a kenőanyagok tulajdonságait, felhasználásukat, bevezetésük és eloszlatásuk megoldásait! - Ismertesse a kenés különféle típusait, kenőberendezéseket, alkalmazási területeiket! b/ Pneumatikus és villamos rendszerelemek - Ismertesse a pneumatikus és villamos Ohm-törvényt, villamos rendszerelemeit, nyomásosztót, feszültségosztót! - Ismertesse a fúvókás jelátalakító szerkezetét, működését, a jelátalakító felhasználását távadókban! - Ismertesse a távadók átviteli függvényét és erősítését! - Ismertesse az elektro-pneumatikus és pneumo-elektromos átalakítókat! c/ Áramlástani elven működő szivattyúk - Ismertesse a szivattyúk osztályozását, működési elveiket! - Ismertesse vázlatrajzzal az örvényszivattyúk szerkezeti kialakítását, működését! - Ismertesse a szivattyúk jelleggörbéit és ezek alkalmazását a szállítási feladatok megoldásában! - Ismertesse a szállítómagasság és a teljesítményszükséglet meghatározását! 21. a/ Fogaskerékhajtás 12

13 - Ismertesse a fogaskerékhajtás elvét, sajátosságait! - Ismertesse a fogaskerekes hajtások fajtáit, alkalmazási területeiket! - Mutassa be a fogaskerekek jellemző méreteit, géprajzi ábrázolásukat! - Ismertesse a hajtás jellemző adatainak meghatározását! b/ A számítógépek felépítése és főbb jellemzőik - Ismertesse a számítógépek szerkezeti felépítését, fontosabb processzor típusokat, kapacitás adatokat! - Ismertesse az adatrögzítés és tárolás elemeit, mágneses adathordozók típusait! - Ismertesse az általános célú felhasználói szoftverek főbb jellemzőit (operációs rendszer, adatbázis kezelő szövegszerkesztő és táblázatkezelő szoftverek)! c/ Nyugvó folyadékok egyensúlya - Ismertesse a hidrosztatikai törvényeket! - Ismertesse a hidrosztatikai nyomás meghatározását! - Mutasson be példákat egyensúlyi feladatokra, a törvények gyakorlati alkalmazására! 22. a/ Szíj- és ékszíjhajtás - Ismertesse a végtelenített súrlódásos szíjhajtások feladatát, fajtáit, sajátosságaikat! - Ismertesse a szíjhajtások jellemző adatainak (áttétel, átvihető teljesítmény, erőviszonyok), meghatározását! - Ismertesse a hajtások szerkezeti jellemzőit, kialakításukat (a szíjak szerkezete, kialakítása, szíjtárcsák, szíjfeszítés)! - Hasonlítsa össze az ékszíj és a laposszíjhajtás alkalmazási területeit! b/ A korrózió - Mit nevezünk korróziónak? Csoportosítsa a korróziós folyamatokat! - Ismertesse a korrózió megjelenési formáit! - Jellemezze a kémiai korróziót! Ismertesse a kémiai korrózió elleni védekezés módjait! - Ismertesse az elektrokémiai korrózió kialakulásának feltételei, az elektrokémiai korrózió elleni védelem módszereit! c/ A csőben áramló közeg nyomásvesztesége - Ismertesse a Re-szám meghatározását! - Ismertesse az áramlási jelenségeket és ezek kapcsolatát a Re-számmal! - Ismertesse a csősúrlódási és ellenállási tényezőket, és ezek kapcsolatát a Reszámmal! - Ismertesse a csősúrlódási és ellenállási tényezők meghatározását! - Ismertesse a csőben áramló közeg veszteségeinek meghatározását! 23. a/ Csővezetékek 13

14 - Ismertesse a csővezeték feladatát, alkalmazásait! - Ismertesse a csővezeték jellemző adatait, meghatározásukat, megválasztásukat! - Ismertesse a csövek anyagát, kiválasztásukat! - Ismertesse a csövek méretezésének összefüggéseit! - Ismertesse a csövek korrózióvédelmének megoldásait! - Ismertesse a szakterület speciális csöveit, csővezetékeit! b/ A számítógépek ipari alkalmazása - Ismertesse a számítógép és az ipari berendezés közötti kapcsolatteremtés fizikai eszközeit! - Ismertesse az analóg és digitális jelek tulajdonságait, felhasználási területüket, konvertálásukat! - Ismertesse a mérési adatfeldolgozó programok és algoritmusok főbb jellemzőit! 14

15 c/ Hajtó- és kenőanyagok - Ismertesse a kenéstechnika elvi alapjait! - Ismertesse a kenőanyagok feladatát, osztályozásukat, tulajdonságaikat! - Ismertesse a kenőolajokat, gépzsírokat! - Ismertesse a hajtóanyagokat! 24. a/ Csőkötések, csőidomok - Ismertesse a csőidomok szerepét, fajtáit! - Ismertesse a csőkötések fajtáit! Ismertesse vázlatrajzzal kialakításaikat, alkalmazásukat! - Ismertesse vázlatrajzzal a tömítési megoldásokat, a tömítések anyagait! b/ Vezérlések és szerkezeti egységeik - Ismertesse a vezérlések fajtáit, a pneumatikus és villamos vezérlés jellemző szabványait! - Ismertesse a vezérlések szerkezeti elemeit, egységeit (kapcsolók, munkahengerek, logikai elemek)! - Ismertesse a vezérlés jellemző munkadiagramjait (út-idő diagramok)! c/ A villamosság biztonságtechnikája - Ismertesse a villamosberendezések biztonságtechnikai követelményeit! - Ismertesse az érintésvédelem fogalmát, módjait! - Ismertesse a szakterületen alkalmazott legfontosabb biztonsági berendezéseket! 25. a/ Csőszerelvények - Ismertesse a csőszerelvények feladatát, típusaikat! - Ismertesse csőelzárók, szabályozók (szelep, csap, tolózár) típusait! Ismertesse vázlatrajzzal szerkezeti kialakításukat, működésüket, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a szakterület speciális csőszerelvényeit! b/ Öntöttvasak - Mit nevezünk öntöttvasnak? - Ismertesse az öntöttvasak fajtáit, tulajdonságaikat! - Ismertesse a különleges öntöttvasakat! c/ A folytonos szabályozók időfüggvényei, a szabályozók kiválasztásának elvei - Ismertesse a vizsgálójeleket! - Ismertesse a P, I, D tagok (szabályozók) és az összetett szabályozók időfüggvényei - Ismertesse a zavaró jellemzők forrásait és a szabályozókkal szemben támasztott követelményeket! - Ismertesse a szabályozók kiválasztásának elveit! 26. a/ Csövek gyártása szerelése, üzemeltetése 15

16 - Ismertesse a csövek gyártási eljárásait, megválasztásukat! - Ismertesse a csövek szerelésének szempontjait, csőkiegyenlítő, alátámasztó- és felfüggesztő szerkezeteket! - Ismertesse a csővezeték üzemeltetését biztosító szerelvényeket! - Ismertesse a csövek elhasználódásának ellenőrzésére szolgáló eljárásokat! b/ Irányítástechnikai elemek és műszerek vizsgálata - Ismertesse a tag fogalmát, jellemzőit, fajtáit! - Ismertesse a szabályozásköri tagok statikus és dinamikus tulajdonságait! - Ismertesse az átviteli és az átmeneti függvény fogalmát és gyakorlati alkalmazását! c/ Vegyianyagok biztonságtechnikája - Ismertesse mérgezések megelőzésének módjait! - Ismertesse a vegyszerek tárolásának módjait! - Ismertesse a veszélyes ipari hulladékok fajtáit, kezelésüket! 27.a/ Folyadékok áramlása (hidrodinamika) - Ismertesse a kontinuitási törvényt! - Ismertesse és értelmezze a Bernoulli egyenletet! - Mutasson be példákat a Bernoulli törvény alkalmazására! b/ Ipari acélok - Ismertesse az acélok technológiai jellemzőit! - Ismertesse az acélok ötvözésének célját, az ötvözők hatását az acélok tulajdonságaira! - Ismertesse az acélok hőkezelésének célját, módszereit! - Ismertesse a fontosabb acélfajtákat és gyakorlati alkalmazásukat! c/ Példák az irányítástechnika ipari alkalmazására - Mutasson be példákat az irányítástechnika alkalmazására az adott ipari felhasználásban! - Mutasson be gyakorlati példákat vezérlési és szabályozási feladatok megoldására! 16

17 Fluidumtermelési technológia 1. a/ A tárolókőzetek porozitása - Ismertesse a tárolókőzet fogalmát, kőzetfajtákat! - Ismertesse a porizitás fogalmát, porozitási tényezőt! - Ismertesse a porozitásmérés laboratóriumi módszereit! b/ Kitörések megelőzése, elhárítása - Ismertesse a fúrólyukban és a kútban lehetséges kitörések keletkezésének okait! - Ismertesse a kitörések megelőzését! - Ismertesse a kitörések elhárításának műszaki, személyi és szervezési feltételeit! - Ismertesse a kitörés észlelése esetén szükséges tennivalókat a fúróberendezésnél, kútnál (környezetbiztosítás, bejelentés, stb.)! c/ Fúró- és termelő-berendezések meghajtása - Ismertesse az erőgépfajtákat és üzemi jellemzőiket! - Ismertesse a dízelmotor és hidrodinamikus nyomatékváltó együttes üzemének jellemzőit! - Ismertesse a meghajtó dízelagregát és a hajtott munkagép együttes üzemének jellemzőit! 2. a/ A tárolókőzetek áteresztőképessége - Értelmezze az áteresztőképességet a Darcy-törvény alapján! - Ismertesse az abszolút, az effektív és a relatív áteresztőképesség összefüggéseit! - Ismertesse az áteresztőképesség számítását! b/ Fúrási műszaki balesetek, mentési műveletek - Ismertesse a műszaki balesetek okait, tipikus eseteit! - Ismertesse mentési műveleteket fúrólyukban vagy beléscsövezett kútban! - Ismertesse a mentések biztonsági előírásait! c/ A fúró-, lyukbefejező-, és kútjavító berendezések emelőművei - Ismertesse az emelőművek szerkezeti elemeit és elrendezését! - Ismertesse a csigasorok elemeit és működési elvét! - Ismertesse a kinematikai összefüggéseket, a számítási elveket! - Ismertesse a kötélerők számítását és mérését! 3. a/ A tárolókőzetek kapilláris tulajdonságai - Értelmezze a tárolókőzet kapillaritását! - Ismertesse a határfelületi feszültség, a kőzetnedvesíthetőség, a fajlagos felület és a kapilláris nyomás fogalmát, összefüggéseiket! - Ismertesse a kapilláris hiszterézist! b/ Felcsévélhető termelőcsővel végezhető műveletek - Jellemezze a felcsévélhető termelőcsőt, használatának előnyeit! - Ismertesse a felcsévélhető termelőcsöves gépegységet! - Ismertesse a mélybeni műveleteket! 17

18 c/ Mélyfúró-berendezések - Ismertesse a mélyfúró-berendezések szerkezeti felépítését, gépi egységeit, az egységek feladatait! - Ismertesse a gépi egységek meghajtását, kezelését, vezérlését! 4. a/ A szénhidrogének fizikai és kémiai tulajdonságai - Jellemezze a kőolajat, a földgázt és a gázkondenzátumot! - Ismertesse a kőolajok és a földgázok csoportosítását fizikai-kémiai tulajdonságaik alapján! - Ismertesse a folyadékok és a gázok sűrűségét és viszkozitását! - Ismertesse a kőolajok viszkozitását és a viszkozitás mérését! b/ Geofizikai mérések - Ismertesse a mélyfúrási geofizikai mérések célját, módszereit! - Ismertesse a felszíni geofizikai méréseket, különös tekintettel a szeizmikus módszerre! - Ismertesse a mérések biztonsági követelményeit, előírásait! c/ Lyukbefejező és kútjavító berendezések - Ismertesse a lyukbefejező és kútjavító berendezések szerkezeti felépítését, gépi egységeit, a gépi egységek feladatait! - Ismertesse a gépi egységek hidrodinamikus meghajtását! - Ismertesse a berendezések kezelését, irányítását! 5. a/ A szénhidrogének állapotváltozása - Ismertesse az egyszerű és többkomponensű rendszerek fázisváltozásait (fázisdiagramok)! - Ismertesse az ideális és reális gázok viselkedését, az állapothatározók függvényében! - Ismertesse a gázok oldódását folyadékban a Henry-törvény szerint! - Ismertesse a szénhidrogének tulajdonságait rétegviszonyok között (térfogati tényező)! b/ Vízkutatás, vízkútfúrás - Ismertesse a vízkutatás jelentőségét! - Ismertesse a vízkutak mélyítését, szerkezetét, zárásvizsgálatokat! c/ Kismélységű fúróberendezések - Ismertesse a kismélységű kutató - fúróberendezések szerkezeti felépítését és műszaki jellemzőit! - Ismertesse a berendezések gépi egységeit és meghajtását! - Ismertesse a berendezések kezelését, irányítását! 6. a/ Rétegbeni áramlások - Ismertesse az áramlások fajtáit! - Ismertesse a folyadékok és gázok áramlását! b/ Vízkutak kiképzése termelésre - Ismertesse a vízkutak termelésre való kiképzési módját (szűrők)! - Ismertesse a termelésbe-állítást, rétegtisztítást, méréseket! - Ismertesse a vizek termelésének szabályait, hatósági engedélyezés előírásait! 18

19 c/ Fúrótornyok és árbocok - Ismertesse a fúrótornyok és árbocok fajtáit, feladatát! - Ismertesse a csoportosításukat főbb műszaki jellemzők alapján! - Ismertesse a típusok szerkezeti kialakítását, felállítását! - Ismertesse a fúróárbocok stabilitását, rögzítését! 7. a/ Kutak termelékenységének meghatározása - Ismertesse a rétegnyomás és réteghőmérséklet fogalmát és mérésük módja, a kapacitás-mérést! - Ismertesse a hozamegyenlet és a termelékenységi tényező értelmezését! - Ismertesse a hozamgörbék szerkesztését és értelmezze ezeket! b/ Rétegkezelés hidraulikus rétegrepesztéssel - Ismertesse a rétegrepesztés célját, lényegét! - Ismertesse a kút előkészítését a repesztéshez! - Ismertesse a repesztési műveletnél besajtolt folyadékokat és egyéb anyagokat! - Ismertesse a rétegrepesztés felszíni gépeit, berendezéseit! - Ismertesse a művelet kivitelezését, az eredményesség értékelését, az irányított rétegrepesztést! - Ismertesse a biztonsági előírásokat a művelet végzésénél! c/ Cementező- és rétegrepesztő gépi egységek (aggregátok) - Ismertesse a cementező- és rétegrepesztő aggregátok szerkezeti felépítését, műszaki jellemzőit! - Ismertesse a berendezések gépi egységeit, meghajtását, működtetését! 8. a/ A tároló rétegek elsődleges művelése - Ismertesse a tárolók készleteinek meghatározását térfogati, statisztikai és anyagmérleges módszerrel! - Jellemezze az elsődleges művelési rendszereket (kimerüléses, frontális, szegregációs és kapilláris kiszorítás)! b/ Rétegkezelés savazással - Ismertesse a rétegsavazás célját, lényegét, a lejátszódó kémiai folyamatot! - Ismertesse a kutak előkészítését a savazáshoz! - Ismertesse a savkeverék elkészítésének módját és biztonsági szabályait! - Ismertesse a művelet gépi egységeit, a savazás végrehajtását, sikerességének értékelését! c/ Fúró- és termelő-berendezések fékrendszerei - Csoportosítsa a fékeket funkció szerint! - Ismertesse a pofás- és szalagfékek elvi kialakítását, működési elvét és működtetését! - Ismertesse a hidraulikus segédfék jellemzőit, működését és szerkezeti kialakítását! - Ismertesse a fékteljesítmény meghatározását! 19

20 9. a/ Másodlagos tárolóművelés - Ismertesse a rétegenergia elsődleges és másodlagos forrásait! - Ismertesse a másodlagos művelés módszereit gáz (szénhidrogén ill. széndioxid) vagy vízbenyomás nyomásfenntartás, ill. nyomás-helyreállítás céljából! - Ismertesse a vízhajtásos művelést (frontális kiszorítás)! b/ Huzalos (Wire-line) műveletek kutakban - Ismertesse a huzalos technológia célját, alkalmazásának előnyeit! - Ismertesse a huzalos technológiával végezhető munkálatokat a kutakban! - Ismertesse a felszíni berendezéseket és a szerszámokat! c/ A földgáz nyomásfokozása többfokozatú kompresszorokkal - Ismertesse a többfokozatú nyomásfokozás elvét (elvi vázlat)! - Ismertesse a többfokozatú nyomásfokozás üzemi adatainak számítását! - Ismertesse a többfokozatú dugattyús gázkompresszorok szerkezeti kialakítását és működtetését! 10. a/ Növelt hatékonyságú (harmadlagos) tárolóművelés (EOR módszerek) - Ismertesse a másodlagos és a növelt hatékonyságú (harmadlagos) művelési módok különbségét! - Ismertesse a területi és térfogati kiszorítási módszereket! - Ismertesse a széndioxidos művelés megoldási módjait, a hatásmechanizmusokat! - Ismertesse a termikus kiszorítási módszereket! b/ Lyukbefejezés l. (rétegnyitás) - Ismertesse a lyukbefejezési munkálatok célját, lényegét! - Ismertesse a rétegvizsgálati és műveleti terveket! - Ismertesse a rétegnyitási módokat (nyitott lyukszakasz, perforálás, vízszintes fúrás) és eszközeit! c/ Öblítőrendszerek, öblítőszivattyúk - Ismertesse vázlatrajzzal az öblítőrendszer elvi elrendezését, feladatait! - Ismertesse az iszapszivattyúk szerkezeti kialakítását, működését, folyadékszállítását! - Ismertesse az iszapszivattyúk meghajtását, üzemeltetését (indítás, szabályozás, leállítás)! 11. a/ Felszálló termelés (gázmentes folyadék) - Ismertesse a rétegenergia fogalmát, a nyomásviszonyok számítását a kútban! - Ismertesse a gázmentes olaj felszálló termelésének feltételeit, a termelés folyamatát! - Ismertesse a kútkiképzési megoldásokat felszálló termelés esetén! - Ismertesse a hozamszabályozást! b/ Lyukbefejezés 2.(rétegvizsgálat) - Ismertesse a rétegvizsgálatok lefolytatását! - Ismertesse a kanalazást, dugattyúzást! - Ismertesse a kútbeindítási módszereket! - Ismertesse a rétegvizsgálat ill. termeltetés biztonsági és környezetvédelmi szabályait! 20

21 c/ Hőcsere keverős hőcserélőkben - Ismertesse a közvetlen hőcsere elvi alapjait, összefüggéseit! - Ismertesse a gázhűtők szerkezeti kialakítását! - Ismertesse a hőcserefolyamat számításának elvét! 12. a/ Gázos folyadék felszálló termelése - Ismertesse a gázos folyadék felszálló termelésének lényegét! - Ismertesse Krilov kísérletének és elméletének bemutatását, levezetését! - Ismertesse a termelőcső szállítógörbéjét! b/ Lyukbefejezés 3.(rétegkizárás, termelésbe-állítás) - Ismertesse a rétegkizárási módokat (cementezés, tömítőszerszámok)! - Ismertesse a kút termelésre való kiképzésének legfontosabb eszközeit, szerelvényeit, a termelőcsövek feladatait! - Ismertesse a tömítőszerszámok (packerok) típusait, működésüket! c/ Hőelvonás mélyhűtéssel - Ismertesse a mélyhűtés elvi lehetőségeit! - Ismertesse a kompresszoros hűtőgép működési elvét és szerkezeti elrendezését! - Ismertesse az abszorpciós hűtőberendezés működési elvét és kialakítását! - Ismertesse a hűtési technológiákat a szénhidrogéniparban! 13. a/ Segédgázas termelés (folyamatos) - Ismertesse a segédgázas termelés lényegét, a folyamatos termelésű kút működését! - Ismertesse a kútkiképzési megoldásokat folyamatos segédgázas termelésnél, segédgázszelepek fajtáit, működési elvüket! - Ismertesse a segédgázellátás megoldási lehetőségeit! - Ismertesse a segédgázas kutak beindítását! b/ A fúrólyuk egyensúlyának megtartása ill. helyreállítása - Ismertesse a lyukegyensúly megtartásának fontosságát! - Ismertesse az egyensúly megbomlásának okait, felismerését! - Ismertesse az egyensúly-helyreállítás módszereit (változatait)! - Ismertesse a kitörésgátlók típusait, működtető berendezéseit, feladataikat! c/ Csővezetékek és tartályok hőszigetelése - Ismertesse a hőszigetelés szükségességének indokait és lehetőségeit! - Ismertesse a hőveszteség számításának elvi összefüggéseit! - Ismertesse a hőszigetelés anyagait és gyakorlati megoldásait! 14. a/ Segédgázas termelés (időszakos) - Ismertesse az időszakos segédgázas termelésű kút működési folyamatát! - Ismertesse a segédgáz-szelepek használatának célját, a nyomással vezérelt szelep működését! - Ismertesse a búvárdugattyús termelést! b/ Lyuk- és kútfejszerelvények - Ismertesse a béléscsőfejek és a termelőcsőfej szerepét, szerkezetét! - Ismertesse a karácsonyfa szerepét, felépítését, típusait, mélyszivattyús kútfejszerelvényt! 21

22 c/ Olaj- és gázvezetékek tartozékai és szerelvényei - Ismertesse a szerelvények csoportosítását és funkcióit! - Ismertesse vázlatrajzzal az elzárószerelvényeket! - Ismertesse a biztonsági szerelvényeket! - Ismertesse a nyomásmérőket, nyomásszabályozókat! 15. a/ Mélyszivattyús termelés - Ismertesse a mélyszivattyús termelés lényegét, a mélyszivattyúzás módszereit! - Ismertesse a himbás rudazatos mélyszivattyúzás kútkiképzését, kútszerelvényeket! - Ismertesse a himbás rudazatos mélyszivattyúzás terhelés-viszonyait, dinamométerezést! - Ismertesse a mélyszivattyú elméleti szállítását, a volumetrikus hatásfok fogalmát! - Ismertesse a mélyszivattyús kút karbantartását, hibaelhárítását, biztonsági előírásokat! - Ismertesse a folyadékszint meghatározását (echométerezés)! b/ Fúrószáras rétegvizsgálat (teszterezés) - Ismertesse a teszteres rétegvizsgálat célját, jelentőségét! - Ismertesse a rétegvizsgáló eszközök összeállítását! - Ismertesse a rétegvizsgálat műveletét (diagram)! - Ismertesse előírt nagyságú depresszió beállítását! c/ Környezetvédelmi ismeretek - Ismertesse a környezetvédelmi törvény tartalmát, főbb előírásait, hatályait! - Jellemezze a környezetvédelmet a kőolaj- és földgázbányászat területén! 16. a/ Mélyszivattyúk - Ismertesse a himbás rudazatos mélyszivattyúk típusait! - Ismertesse a mélyszivattyú szerkezetét, szerkezeti elemeit! - Ismertesse a mélyszivattyú himbák típusait a leggyakrabban használt himba működését, kiegyensúlyozást! - Ismertesse a mélyszivattyú üzembe-helyezését, a himba beállítását, a termelésszabályozást! b/ A fúrólyuk béléscsövezése - Ismertesse a béléscsövezés célját, a béléscsőrakatok feladatait! - Ismertesse a kútszerkezet tervezését, a béléscsőrakat igénybevételeit! - Ismertesse a béléscsőrakat összeállítását, a béléscsövezés előkészítését, műveletének lefolytatását! - Ismertesse a béléscsőcementezést! c/ Földtani fogalmak - Ismertesse a kőzet, az ásvány, a kristály fogalmát! - Ismertesse a kőzetalkotó ásványok legfőbb fizikai és kémiai tulajdonságait! 22

23 17. a/ A földgáz termelése és gyűjtése - Ismertesse a földgázkutak működését, hozamgörbe és hozamegyenlet gáztermelésre vonatkozóan! - Ismertesse a gázkutak szerkezetét, kiképzését, viharfúvóka feladatát, működését! - Ismertesse a gázgyűjtő rendszereket! - Ismertesse a gázkutak hozamszabályozási módjait és helyét! b/ A mélyfúrás folyamatainak műszeres mérését - Ismertesse a fúrás műveletéhez feltétlenül szükséges méréseket! - Ismertesse a fúrási technológiához tartozó mérőműszerek és mérések, műszerkabinok feladatait! - Ismertesse a fúrási gépek mérőműszereit! c/ Ismertesse a kőzetek keletkezését és csoportosítását! 18. a/ Kőolajgyűjtés - Ismertesse a kőolajgyűjtési rendszereket! - Ismertesse a gyűjtőállomás rendeltetését és felépítését! - Ismertesse a kút (termelő-) vezetéket és tartozékait! - Ismertesse a vezetéktisztítást, vezetékellenőrzést! b/ Túlnyomásos és veszteséges rétegek fúrása - Ismertesse a túlnyomás elleni védelmet fúrás közben, a fúrólyuk egyensúlyának megbomlását, helyreállítását! - Ismertesse a folyadékveszteség megelőzését és felszámolását kisnyomású rétegek esetén! - Ismertesse a szabályozott rendszerű mélyfúrást (kiegyensúlyozott, túlnyomásos, kisnyomású)! c/ Üledékes kőzetek - Ismertesse az üledékes kőzetek kialakulását és csoportosítását! - Ismertesse az üledékes kőzeteket, mint tároló kőzeteket! 19. a/ A folyadék és a gáz szétválasztása (szeparálás) - Ismertesse a szétválasztás egyensúlyi számításait! - Ismertesse a gázkiválást befolyásoló tényezőket! - Ismertesse a szeparátorok típusait, működésüket! - Ismertesse a két- és háromfázisú szeparátorok szerkezetét! b/ A fúró és a fúrószár be- és kiépítése - Ismertesse a fúrószerszám beépítésének műveleti előírásait! - Ismertesse a kiépítés szükségességét és műveleti előírásait! - Ismertesse a biztonsági követelményeket be- és kiépítéseknél, különös tekintettel a kitörés, ill. a rétegrepedés megelőzésére! c/ Magmás és metamorf kőzetek jellemzése - Ismertesse a kőzetek szerkezetét, szövetét! 23

24 20. a/ A kőolaj előkészítése - Ismertesse a víz-olaj emulziók fajtáit, emulzióbontási módszereket! - Ismertesse a kőolaj-állandósítás célját és módszereit! b/ A rotary mélyfúrás művelete - Ismertesse a fúrás műveletét! - Ismertesse a fúrószerszám utánengedésének szabályait, a terhelésmérő feladatait! - Ismertesse az ellenőrzési feladatokat és szempontokat fúrás közben! - Ismertesse a műszaki baleseteket, mentéseket! c/ Szénhidrogének keletkezése és migrációja - Ismertesse a szénhidrogének keletkezésének és vándorlásának törvényszerűségeit és ezek érvényesítését a szénhidrogén-kutatás során! 21. a/ Kőolajtárolás - Ismertesse a kőolajtároláshoz használt tartályok típusait! - Ismertesse az álló hengeres tartályok méretezését! - Ismertesse a tárolási veszteségek típusait és a veszteség csökkentésének lehetőségeit! - Ismertesse a főgyűjtő rendeltetését és elrendezését! - Ismertesse a kőolajszállító szivattyú kapacitásának számítását! b/ A mélyfúrás előkészítésének munkálatai - Ismertesse a kitűzött fúrási pont területének földmunkáit útépítés, alapozási munkálatok során! - Ismertesse a fúróberendezés szállítását a fúrási pontra! - Ismertesse a fúróberendezés felszerelését, toronyszerelést vagy toronyszállítást! - Ismertesse a fúróberendezés üzembe helyezését megelőző feladatokat! c/ Szénhidrogén-tároló szerkezetek - Ismertesse a szénhidrogén-tárolók kialakítását, feladatát, működését! 22. a/ Kőolaj szállítása távvezetéken - Ismertesse a folyadék csővezetéki áramlásának alapegyenleteit! - Ismertesse az áramlási sebesség és a súrlódási nyomásveszteség meghatározását számítással! - Ismertesse a szállítóvezeték tervezését a terepadottságok figyelembevételével! - Ismertesse az egyéb szállítási módszereket! b/ A fúrás geoműszaki (földtani műszaki ) terve - Ismertesse a geoműszaki terv célját, tartalmát! - Ismertesse a tervben előírt információkat és hasznosítása a fúrás művelete folyamán! c/ Szénhidrogén-csapdák - Ismertesse a típusokat és jellemzőiket! 24

25 23. a/ Földgázszállítás csővezetéken - Ismertesse a földgázok csővezetéki szállításának szempontjait (előkészítés)! - Ismertesse a gázszállító vezetékek fajtáit! - Ismertesse a gázvezeték átlagnyomásának számítását! b/ A fúrási rendszer - Ismertesse a fúró előrehaladását befolyásoló tényezőket a fúrás során! - Ismertesse a fúróterhelés és a fordulatszám megválasztását! - Ismertesse az öblítőfolyadék mennyiségének szabályozását! c/ Magyarország földtana - Ismertesse az ország földtani fejlődéstörténetét és földtani helyzetét! 24. a/ Kőolaj- és földgáztávvezeték (szállító vezeték) korrózióvédelme és tisztítása - Ismertesse a szállítóvezetékek anyagminőségi követelményeit! - Ismertesse az aktív és passzív korrózióvédelmet! - Ismertesse a kőolaj- és földgáztávvezetékek (szállítóvezetékek) tisztítását! b/ A mélyfúrás öblítő közege - Ismertesse az öblítő közeg megválasztását, öblítés folyadékkal vagy légnemű anyaggal! - Ismertesse az öblítőiszap alkotórészeit és fizikai-kémiai tulajdonságait! - Ismertesse a sűrűségnövelést barittal! - Ismertesse az öblítőrendszer környezetvédő megoldását! c/ A Dunántúl földtana - Ismertesse a Dunántúl medencealjzatának fejlődés-történetét, helyzetét! - Ismertesse a domborzat fejlődéstörténetét! 25. a/ Kőolaj- és földgáztávvezeték (szállító vezeték) tartozékai és szerelvényei - Ismertesse a nyomásfokozó állomások feladatait! - Ismertesse a távvezetékek szerelvényeinek funkciók szerinti csoportosítását! - Ismertesse az elzáró szerelvények típusait működési elv és anyagminőség alapján! - Ismertesse a biztonsági szerelvényeket! b/ A rotary fúrás öblítő-rendszere - Ismertesse az öblítő-rendszer részeit, az öblítés feladatait! - Ismertesse a különböző (kis sűrűségű, nehezített) rendeltetésű iszapok kezelését, tisztítását! - Ismertesse az iszaptisztítás (regenerálás) rendszerének megoldását, kialakítását! c/ A Nagyalföld földtana - Ismertesse a Nagyalföld geológiai fejlődéstörténetét, mai helyzetét! 25

26 26. a/ Folyadékok és gázok mennyiségmérése - Ismertesse a mérőszalagos vagy szintmutatós tartálymérést! - Ismertesse a térfogatszámlálókat! - Ismertesse a mérőturbinákat! - Ismertesse a mérőperemes mennyiségmérést! - Ismertesse a hőmérséklet- és sűrűségmérést! b/ Magfúrás, magfúró szerszámok - Ismertesse a magfúrás célját, rendeltetését! - Ismertesse a magfúrók típusait! - Ismertesse a magfúrás műveletét! c/ Hazánk hasznosítható ásványi nyersanyag-telepei - Ismertesse a kőszén nyersanyag-telepeket! - Ismertesse az ércek, bauxit lelőhelyeit! - Ismertesse az építőanyagok nyersanyag-telepeit! 27. a/ Földgázkezelési eljárások - Ismertesse a tároló rétegből kitermelt földgáz lehetséges összetételét! - Ismertesse a földgázkezelés (szárítás, előkészítés, feldolgozás, tisztítás)! - Ismertesse nagy inerttartalmú földgázok kezelését (tisztítása, dúsítása)! - Ismertesse a kezelt földgáz és a gáztermékek felhasználási, hasznosítási területeit! b/ A fúrószár elemei - Ismertesse a súlyosbító rakat fajtáit, a méret megválasztását! - Ismertesse a súlyosbító rakat stabilizátorait, azok szerepét, típusait! - Jellemezze a fúrócső rakatot! - Ismertesse a fúrószár igénybevételeit! - Ismertesse a forgatórúdat! c/ Szénhidrogén-telepek - Ismertesse a telepek csoportosítását és jellemezze a telepeket! - Ismertesse a telepek geometriai jellemzőit! - Ismertesse a szerkezetek kialakulását, csoportosítását! 28. a/ A földgáz szárítása - Ismertesse a szénhidrogén-gázhidrátok képződésének lehetőségét, ill. feltételeit! - Ismertesse a hidrátképződés megelőzését! - Ismertesse földgázszárítási technológiákat! b/ Kőzetbontó szerszámok (fúrók) - Ismertesse a fúrók típusait (magfúrók is)! - Ismertesse a kőzetek fúrhatóságát! - Ismertesse a görgősfúrók jellemzését! - Ismertesse a fúrókiválasztás elveit! c/ Szénhidrogén-tároló szerkezetek - Ismertesse a legismertebb hazai telepeket! - Ismertesse a világ legismertebb telepeit! 26

27 29. a/ A földgáz előkészítése, feldolgozása - Ismertesse a gázelőkészítés (nyersgazolin-leválasztás) célját és módszereit! - Ismertesse a mélyhűtéses abszorpciós gazolinleválasztás folyamatát! - Ismertesse a nyersgazolin feldolgozását, a gazolintermékeket! b/ A rotary fúróberendezés ismertetése - Ismertesse a fúróberendezés meghajtó rendszerét! - Ismertesse az emelőműt! - Ismertesse a fúrótorony (árboc) típusait! - Ismertesse a forgató rendszert! - Ismertesse az öblítő rendszert! c/ Vízföldtani ismeretek 1. - Ismertesse természetes vizek fizikai-kémiai tulajdonságait! - Ismertesse kőzetek vízraktározását, vízvezetési jellemzőit! 30. a/ Működő kutak ellenőrzése - Ismertesse a felszálló, segédgázas, mélyszivattyús kutak, valamint gáztermelő kutak termelés közbeni ellenőrzését ( a termelvény mennyiségének meghatározása és minőségének mérése)! - Ismertesse folyadék- vagy/és gázbesajtoló kutak ellenőrzését! - Ismertesse a felszíni és a kútban lévő termelő berendezések, szerelvények állapotának ellenőrzését! b/ A rotary fúrás jellemzése - Ismertesse a fúrási módokat! - Ismertesse a forgatva működő fúrás lényegét! - Ismertesse a rotary fúrás technológiáját! c/ Vízföldtani ismeretek 2. - Ismertesse a felszín alatti vizek csoportosítását és jellemzését! - Ismertesse a medencék vízföldtani jellemzőit! 27

28 Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek 1. Vállalkozások indítása - Ismertesse a társasági formákat! - Ismertesse vállalkozások indításának feltételeit! - Ismertesse a gazdasági környezet felmérésének módjait (piackutatás, marketingtevékenység)! 2. A vállalkozások gazdasági környezetének jellemzése - Ismertesse az infláció, privatizáció, konvertibilitás, export, import fogalmát! - Jellemezze a nemzetközi gazdasági szervezeteket! - Jellemezze Magyarország gazdasági célkitűzéseit! 3. Vállalkozások adózása - Ismertesse az adózás alapfogalmait! - Ismertesse az adózás rendjét! - Ismertesse az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA) főbb jellemzőit! 4. Vállalkozások irányítása - Ismertesse a tervezés fogalmát! - Ismertesse a gazdasági növekedés tényezőit! - Ismertesse a társaságok irányító szerveit! 5. A vállalati pénzgazdálkodás - Ismertesse a vállalati pénzgazdálkodás alapfogalmait! - Ismertesse a gazdaságosság fogalmát, számításának módszereit! - Ismertesse a beruházás-gazdaságosság fogalmát! 6. Vállalati gazdálkodás eszközei - Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát! - Ismertesse a forgóeszközök fogalmát! - Jellemezze az anyaggazdálkodást! 7. Költségek elemzése - Ismertesse a költségek szerkezetét, keletkezésüket! - Ismertesse a költségek csoportosítását! - Ismertesse a költségcsökkentés módszereit! 8. Üzemszervezési ismeretek - Ismertesse az anyagi folyamatokat! - Ismertesse a minőségellenőrzést! - Ismertesse az ergonómia fogalmát, alkalmazását! 9. A szervezés folyamatai - Ismertesse a zavartalan működés biztosításának megoldásait! - Ismertesse az irányítási folyamatok szerepét! - Ismertesse a munkaszervezés lényegét! 28

29 10. Munkaértékelés - Ismertesse a vállalkozások szervezeti egységeit! - Ismertesse a létszámelemzés lényegét! - Ismertesse a munkabér-felhasználás elemzése lényegét! - Ismertesse a munkaerő hatását a vállalati eredményességre! - Ismertesse az időkiesések elemzésének lényegét! 11. Alapvető vezetési ismeretek - Ismertesse a vezetési folyamat elemeit! - Ismertesse a vezetés szintjeit! - Ismertesse a döntést, mint a vezetési folyamat legfontosabb elemét! 12. Jogi ismeretek - Ismertesse a jogi személy fogalmát! - Ismertesse a munkajogi ismeretek lényegét! - Ismertesse a Kollektív Szerződés lényegét! - Ismertesse a bányászati tevékenységekre vonatkozó törvényeket! 13. Kommunikáció - Ismertesse a kapcsolatteremtés módszereit! - Ismertesse a kommunikációs csatornák szerepét, funkcióikat! - Ismertesse az ösztönzési módszereket! 14. A vállalati informatika - Ismertesse az informatika fogalmát! - Ismertesse a vállalati informatikamodell részeit! 15. A vezetés módszerei - Ismertesse a vezetési stílusokat! - Ismertesse a vezető szerepét a csoportok irányításában! - Ismertesse a döntési folyamatokat! - Ismertesse a tárgyalások, megbeszélések tartásának "szabályait"! - Ismertesse a vállalkozások menedzselésének lényegét! 29

Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Műszaki ismeretek 2. Szakmai technológiák

Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Műszaki ismeretek 2. Szakmai technológiák Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Műszaki ismeretek 2. Szakmai technológiák 2 Műszaki ismeretek 1. a/ A statika alaptételei, kényszerek - Ismertesse az eredő erő fogalmát, egyensúly létrejöttének feltételeit,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. Műszaki ismeretek Fúrási technológia Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek /V

Szóbeli vizsgatantárgyak. Műszaki ismeretek Fúrási technológia Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek /V Szóbeli vizsgatantárgyak Műszaki ismeretek Fúrási technológia Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek 2 Műszaki ismeretek 1. a/ Síkbeli közös támadáspontú erőrendszer - Mit nevezünk

Részletesebben

Irányítástechnika 12. évfolyam

Irányítástechnika 12. évfolyam Irányítástechnika 12. évfolyam Irányítástechnikai alapismeretek Az irányítás fogalma. Irányítási példák. Az irányítás részműveletei: Érzékelés (információszerzés). Ítéletalkotás (az megszerzett információ

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10003-12 Irányítástechnikai alapok és a 10002-12 Ipari

Részletesebben

Cső-távvezeték üzemeltető (olaj, gáz) Energiatermelő és -hasznosító technikus

Cső-távvezeték üzemeltető (olaj, gáz) Energiatermelő és -hasznosító technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)!

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)! 2 1. a) Ismertesse a csavarkötéseket és a csavarbiztosításokat (kötő- és mozgatócsavarok, csavaranyák, méretek, kiválasztás táblázatból, különféle csavarbiztosítások, jelölések)! b) Határozza meg a forgácsolás

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV

MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV a Ciszterci Szent István Gimnázium 11 12. évfolyama számára (kötelezően választható tantárgy) A helyi tanterv a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 0220-0 Gépészeti kötési feladatok /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autószerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: 33 5842 04)

Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: 33 5842 04) Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: 33 5842 04) 1. Rendszerezze a mélyfúró berendezéseket, kızetaprítás, öblítési mélység szerint. Ismertesse a fúrási tevékenység paramétereit (öblítés, forgatás, terhelés).

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 0220-0 Gépészeti kötési feladatok /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Szóbeli tétel

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Szóbeli tétel . NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Szóbeli tétel 2011. 1. Ismertesse a gépészeti kötéseket, a kötések megválasztásának és létesítésének Információtartalom vázlata Kötések feladat, csoportosítása (oldható,

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0109-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

Munkajogi, munkavédelmi alapismeretek

Munkajogi, munkavédelmi alapismeretek Szakmai ismeretek 1. a) Ismertesse a fémek kristályos szerkezetének jellemzőit! b) Ismertesse a szegecskötések feladatát, típusait, a szegecsek anyagát! c) Ismertesse a hajlékony vonóelemek szerkezeti

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakmai ismeretek. 6. a) Ismertesse az egyenáramú motorok üzemi viszonyait (indítás, fékezés, fordulatszámváltoztatás,

Szakmai ismeretek. 6. a) Ismertesse az egyenáramú motorok üzemi viszonyait (indítás, fékezés, fordulatszámváltoztatás, Szakmai ismeretek 1. a) Ismertesse a villamos áram emberre gyakorolt élettani hatásait, elsősegélynyújtást! b) Ismertesse a tervszerű megelőző karbantartás szervezeti felépítését, alapfeladatait! c) Ismertesse

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0345 06 Gépbeállítási feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0345 06/2 Gépszerkezettani,

Részletesebben

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján!

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján! Szakmai ismeretek A gyakorlati vizsga során előállított és készítési/gyártási helyzetbe szerelt készülékkel vagy szerszámelemmel kapcsolatosan az alábbiakat kell megválaszolni: a) Ismertesse az előállított

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Géplakatos Géplakatos

Géplakatos Géplakatos /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

Fluidumkitermelő Energiatermelő és -hasznosító technikus

Fluidumkitermelő Energiatermelő és -hasznosító technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0095-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA BÁNYÁSZAT ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA BÁNYÁSZAT ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 016. OKTÓBER BÁNYÁSZAT ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 016. OKTÓBER 1. tétel A. Egy bányatóból munka közben előkerül egy agyar és több állatcsont. A maradványok megvizsgálása

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! ÁLTALÁNOS ISMERETEK 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Épület- és szerkezetlakatos szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1 Az irányítástechnika alapfogalmai 2008.02.15. 1 Irányítás fogalma irányítástechnika: önműködő irányítás törvényeivel és gyakorlati megvalósításával foglakozó műszaki tudomány irányítás: olyan művelet,

Részletesebben

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó A mechatronikai technikus képzés átvilágítására és fejlesztésére irányuló projekt eredményeképp az egyes tantárgyakhoz új, disszeminációra alakalmas tanmeneteket dolgoztunk ki. 1. Irányítástechnika. Készítette:

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

GÉPELEMEK I-II. Témakörök, ajánlott irodalom és ellenőrző kérdések

GÉPELEMEK I-II. Témakörök, ajánlott irodalom és ellenőrző kérdések GÉPELEMEK I-II. Témakörök, ajánlott irodalom és ellenőrző kérdések Gépészeti szerkezetek szilárdságtani vizsgálata A biztonság fogalma, a biztonsági tényező Szerkezeteket érő terhelések meghatározása,

Részletesebben

13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA

13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA 2004. 13/A TŰZOLTÁSRA

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérésellenőrzés 3. Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által feltett kérdésekre

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint!

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! 2 Szakmai ismeretek 1.a., Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! b. Ismertesse az oldható és nem oldható kötések fogalmát, fajtáit! Beszéljen az ék, retesz, csavar kötésekről,

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 31 5236 01/V Szakmai ismeretek vizsgatárgy szóbeli vizsgatételei

Részletesebben

MŰSZAKI ALAPISMERETEK 10.EV osztály Szabvány fogalma, rajztechnikai szabványok, előírások, méretarány, rajzlapok mérete.

MŰSZAKI ALAPISMERETEK 10.EV osztály Szabvány fogalma, rajztechnikai szabványok, előírások, méretarány, rajzlapok mérete. Szabvány fogalma, rajztechnikai szabványok, előírások, méretarány, rajzlapok mérete. Rajzkészítés alapszabályai, felszerelések, szabadkézi és szerkesztett rajzok. Síkmértani szerkesztések, a műszaki életben

Részletesebben

1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM

1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM TANÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS FELADATAI

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Autógyártó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító 09-0 Duguláselhárítási cső- és berendezés szerelési feladatok A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

Irányítástechnika alapvetı célja

Irányítástechnika alapvetı célja Irányítástechnika alapvetı célja Folyamat Tevékenység Forgalom Termelékenység Biztonság, Egyenletesség, Változások követése, Termék növelése minıségének javítása Az energia felhasználás csökkentése Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 3.) Ismertesse a melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélokat az MSZ EN alapján!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 3.) Ismertesse a melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélokat az MSZ EN alapján! ÁLTALÁNOS ISMERETEK 1.) Ismertesse a széntartalom hatását az acél mechanikai tulajdonságaira (szilárdság, nyúlás, keménység), valamint a legfontosabb fémek (ötvözetlen és CrNi acél, Al, Cu) fizikai tulajdonságait

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő 63-11 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A. Ismertesse az anyagok tűzveszélyességi, valamint az építmények kockázati osztályba sorolását! B. Ismertesse a szerelési

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: 0919-06/2

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései tartalmazzák: Általános épületgépészeti rendszerismereteit Légcsatornák, légtechnikai- és klímaberendezések felépítésének,

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Épületgépészeti dokumentációk. Önt egy családi ház építése során a használati melegvíz rendszer kiépítési feladatára

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A bányászat ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a VII.

Részletesebben

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint!

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 A) tételek 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 Ismertesse a kapcsoló készülékek feladatát és általános szerkezetét! Térjen ki a

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai

Az irányítástechnika alapfogalmai Az irányítástechnika alapfogalmai 2014. 02. 08. Folyamatirányítás - bevezetés Legyen adott egy tetszőleges technológiai rendszer Mi a cél? üzemeltetés az előírt tevékenység elvégzése (termék előállítása,

Részletesebben

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Automatikai műszerész Automatikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Melyek azok a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, amelyek

Részletesebben

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL 2 1. TÉTEL 1. Ismertesse a biztonsági szelep főbb méreteivel, üzemi jellemzőivel kapcsolatos alapfogalmait! 2. Ismertesse az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainál a fennmaradási engedélyükre

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatétel felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte. 2 A szakmai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6364-11 Géplakatos műveletek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6364-11/2 Gépszerkezettani, gépüzemeltetési

Részletesebben

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel részletezése nélkül, 10482-12 J{rműfényező feladatai Tant{rgyak/Témakörök A felület-előkészítés, fényezés Kittelés előtti

Részletesebben

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5.

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5. Extrudálás alapjai 1. Műanyagipar helyzete 1.1. Múltja 1.2. Jelen 1.3. Várható tendenciák 2. Műanyag termékgyártás 2.1. Termékkel szembeni elvárások 2.2. Alapanyag kiválasztás 2.3. Termékgyártásra való

Részletesebben

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL 2 1. TÉTEL 1. Ismertesse a nagynyomású levegőrendszer feladatát, a nagynyomású levegő fogyasztóit! 2. Ismertesse a kisnyomású kompresszorok felépítését, üzemi paramétereit! 3. Ismertesse az üzemelő hidrogénfejlesztő

Részletesebben

TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐ ALAPTANFOLYAM (szóbeli vizsgakérdések)

TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐ ALAPTANFOLYAM (szóbeli vizsgakérdések) KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. : 06 1/ 436-1591, : 06-1/ 436-1504, BM 27-591 TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐ ALAPTANFOLYAM (szóbeli vizsgakérdések) ELEKTROTECHNIKA 1. a) Ismertesse

Részletesebben

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE 6212-11 KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus A jegyzet a

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek /V

Szóbeli vizsgatantárgyak. Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek /V Szóbeli vizsgatantárgyak Szakmai ismeretek Anyag- és gyártásismeret Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Szakmai ismeretek tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Jellemeze az alábbi

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA 1 Üzemképesség Működésre, a funkció betöltésére való alkalmasság. Az adott gépelem maradéktalanul megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek teljesítésére

Részletesebben

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam: TANMENET Tanév: 2014/2015 Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló Szakképesítés száma: 34 521 03 Követelménymodul: Marós feladatok Követelménymodul száma: 10176-12 Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

Részletesebben

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló 2/42

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Konferencia 2014. Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft.

Távhőszolgáltatási Konferencia 2014. Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft. Távhőszolgáltatási Konferencia 2014 Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft. kínálatában Távhő fejlesztési lehetőségek - Fűtőművek, kazánházak rekonstrukciója,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A (12/2013 (III. 28.) NGM

A (12/2013 (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás, Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hajózási technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 41 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben