Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Műszaki ismeretek 2. Fluidumtermelési technológia 3. Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Műszaki ismeretek 2. Fluidumtermelési technológia 3. Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek"

Átírás

1

2 Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Műszaki ismeretek 2. Fluidumtermelési technológia 3. Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek 2

3 Műszaki ismeretek 1.a/ Síkbeli közös támadáspontú erőrendszer - Mit nevezünk erőnek? Jellemezze az erőt, mutassa be ábrázolását! - Ismertesse az erők összetevőkre bontásának megoldásait! - Mutassa be a közös támadáspontú erők eredőjének meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Ismertesse a közös támadáspontú erők egyensúlyának feltételeit! b/ Programozható berendezések és számítógépek alkalmazása az irányítástechnikában - Ismertesse a programozott vezérlés elvét! - Ismertesse a számítógépes folyamatirányítást! c/ Hőközlés, hőátszármaztatás - Ismertesse a hőközlés módjait! - Elvi ábrák segítségével ismertesse a hővezetés (egy- és többrétegű falon keresztül), a hőátbocsátás jelenségét és a hővezetéssel, hőátbocsátással terjedő hő mennyiségének meghatározását! - Ismertesse a hőszigetelés megvalósítását! - Ismertesse a hőveszteség számítását! 2. a/ Párhuzamos erőrendszer - Mutassa be a párhuzamos erőrendszer eredőjének meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Mutassa be a súlypont és súlyvonal meghatározását! b/ Arányos és integráló szabályozók - Jellemezze az arányos és integráló szabályozók működését, függvényeit! - Ismertesse az arányos és integráló szabályozók zavarelhárítását! - Ismertesse vázlatrajzzal a szabályozók szerkezeti kialakítását, működésüket! c/ Belsőégésű motorok - Ismertesse a belsőégésű motorok típusait, működési elveiket! - Ismertesse vázlatrajzokkal az Otto- és Diesel motorok szerkezeti felépítését, működését! - Ismertesse a motorok fontosabb szerkezeti elemeit! - Ismertesse jellemző adataik (teljesítmény, fő méretek stb.) meghatározását! - Ismertesse a motorok szabályozásának lehetőségeit! 3

4 3. a/ A statika alaptételei, kényszerek - Ismertesse az eredő erő fogalmát, egyensúly létrejöttének feltételeit, akció-reakció törvényét, erők áthelyezésének megoldásait! - Ismertesse a statikai kényszereket (kötél, rúd, támasztás, csukló, befogás) - Mutasson be példákat a statikai kényszerek alkalmazására! b/ Hegesztett kötések - Ismertesse a hegesztett kötés és az alkalmazott hegesztési eljárások összefüggéseit! - Ismertesse a hegesztett kötések sajátosságait! Hasonlítsa össze más kötéstípusokkal! - Ismertesse a varratok fajtáit, alkalmazásukat! - Ismertesse a varratok kialakításának szempontjait, a varratok rajzjeleit! c/ Dugattyús szivattyúk - Ismertesse a szivattyúk osztályozását, működési elveiket! - Ismertesse vázlatrajz segítségével a dugattyús szivattyú szerkezeti kialakítását, működését! - Ismertesse a szivattyú üzemtani adatainak meghatározását! 4. a/ Szerkezetek stabilitása - Ismertesse a stabilitás fogalmát! - Ismertesse stabilitás meghatározásának módszereit! - Mutasson be gyakorlati példákat! b/ Villamos hegesztés - Ismertesse az ívhegesztés elvét, technológiáját, berendezését, a varratfajtákat! - Ismertesse az ellenállás-hegesztés elvét, típusait! - Ismertesse az automatikus hegesztési eljárásokat! - Hasonlítsa össze az egyes eljárásokat! c/ Dugattyús kompresszorok - Ismertesse a légszállító berendezések feladatát, csoportosítását! - Vázlatrajz segítségével ismertesse az egyfokozatú dugattyús kompresszor szerkezeti kialakítását, működését! - Ismertesse a légszállítás jellemzőit és meghatározásukat, a teljesítményszükséglet meghatározását! - Ismertesse a dugattyús kompresszorok szállítóteljesítménye szabályozásának lehetőségeit! 4

5 5. a/ Koncentrált erővel terhelt tartók, konzolos tartók - Szerkessze meg a tartók vektorábráit, nyomatéki ábráit! - Ismertesse a reakcióerők meghatározását! - Mutassa be a nyíróerő ábra szerkesztését! Ismertesse a maximális hajlítónyomaték meghatározását! - Jelölje be a veszélyes keresztmetszetet! b/ Gázhegesztés - Ismertesse a hegesztés fogalmát, hegesztőeljárásokat! - Ismertesse a gázhegesztés technikáját, műveleteit, a varratfajtákat, a hegesztés eszközeit! - Ismertesse, hogyan készítjük elő a munkadarabokat a hegesztéshez (élkiképzés, felület előkészítése, összeállítás)! - Ismertesse a gázhegesztés előnyeit, hátrányait! c/ A talaj védelme - Ismertesse a talaj szennyezésének forrásait, anyagait! - Ismertesse a szennyeződés következményeit! - Ismertesse a hulladéklerakó helyek kiépítését és a lerakás technológiáját! - Ismertesse a környezetvédelmi előírásokat, szabályokat, a környezet védelméről szóló törvényt! 6. a/ Síkidomok tengelyre vonatkozó keresztmetszeti tényezője - Ismertesse a másodrendű nyomaték fogalmát! - Ismertesse a keresztmetszeti tényező fogalmát, mértékegységét! - Ismertesse az egyszerű síkidomok súlyponti tengelyre vonatkozó másodrendű nyomatékának meghatározását! - Ismertesse a párhuzamos tengelyek tételét! - Ismertesse az egyszerű síkidomok keresztmetszeti tényezőjét! b/ Melegalakító eljárások - Ismertesse a képlékenység fogalmát, az alakítási ellenállást, az alakítás hatását az anyag mechanikai tulajdonságaira! - Ismertesse a képlékeny alakítás előnyeit! - Ismertesse a kovácsolást (technológiája, fajtái, gépei)! - Ismertesse az öntést (technológiája, eszközei, fajtái, porkohászat)! - Ismertessen egyéb melegalakító eljárásokat! c/ Emelőberendezések - Ismertesse az emelőművek szerkezeti elemeit! - Ismertesse a csigasorok elvi elrendezését, működésüket! - Ismertesse a horogsebesség és a dobfordulatszám kinematikai összefüggéseit! - Ismertesse, hogyan határozhatók meg a kötélerők! - Ismertesse a kötélerők mérésének megoldásait! - ismertesse a fékszerkezeteket! 5

6 7. a/ Egyenletesen megoszló és vegyes terhelésű kéttámaszú tartó - Mutassa be a reakcióerők és a maximális nyomaték meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Mutassa be nyíróerő ábra szerkesztését! b/ A tervszerű megelőző karbantartás - Ismertesse a TMK fogalmát, feladatát! - Ismertesse a karbantartási eljárásokat! - Ismertesse a karbantartás tervezését, karbantartási fokozatokat! - Ismertesse a karbantartás technológiáját! c/ A vizek védelme - Ismertesse a vizek szennyezésének forrásait, szennyező anyagait! - Ismertesse a vizek szennyeződésének következményeit! - Ismertesse a szennyvíztisztítás módszereit! - Ismertesse a környezetvédelmi törvényeket, vízügyi előírásokat! 8. a/ Egyik végén befogott tartó - Mutassa be a reakcióerő és a reakciónyomaték meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Mutassa be a nyomatéki és nyíróerőábra szerkesztését! b/ Forgácsolás - Mit nevezünk forgácsolásnak? - Ismertesse a forgácsolás alapfogalmait (mozgások, szerszám, munkadarabok, forgács)! - Ismertesse a mozgások rendszerét, a szerszámok csoportosítását! - Mutassa be az egyélű forgácsolószerszám geometriáját, a jellemző szögeket, síkokat! - Ismertesse a forgácsolás főbb tényezőinek meghatározásait! c/ Levegővédelem - Ismertesse a levegő szennyeződésének forrásait, anyagait! - Ismertesse a szennyeződés következményeit! - Ismertesse a környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi előírásokat, szabályokat, a környezet védelméről szóló törvény lényegét! 6

7 9. a/ Húzás, nyomás, nyírás - Mit nevezünk igénybevételnek, feszültségnek? Ismertesse a terhelési módokat, a megengedett feszültség fogalmát! - Jellemezze a húzó, nyomó igénybevételt, az alakváltozást! Ismertesse a Hooketörvényt! - Ismertesse a feszültségek, ill. húzás esetén a megnyúlás számítására szolgáló öszszefüggéseket! - Ismertesse húzásra, nyomásra, nyírásra való méretezés elvét! b/ Az irányítástechnika alapfogalmai - Mit nevezünk irányításnak? - Ismertesse az irányítás felosztását példák segítségével! - Ismertesse az irányítás részműveleteit (érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés, beavatkozás)! c/ A szállítás biztonságtechnikája - Ismertesse a szilárd anyagok biztonságos szállításának előírásait! - Ismertesse a folyadékok biztonságos szállításának előírásait! - Ismertesse a gázok biztonságos szállításának előírásait! - Ismertesse a munkavédelmi előírásokat! 10. a/ Hajlítás - Ismertesse a hajlítás hatására ébredő igénybevételeket, feszültségeket, a feszültségek számítására szolgáló összefüggést! - Ismertesse a hajlításra való méretezés elvét! b/ Az irányítás jelei, jellemzői és jelhordozói - Mit nevezünk folytonos és diszkrét jeleknek? - Mit nevezünk folyamatos jeleknek? - Mit nevezünk analóg és digitális jeleknek? - Ismertesse az irányítás jellemzőit és jelhordozóit! c/ Az anyagtárolás biztonságtechnikája - Ismertesse a szilárd anyagok biztonságos tárolását! - Ismertesse a folyadékok biztonságos tárolását! - Ismertesse a gázok biztonságos tárolását! - Ismertesse a tárolás munkavédelmi előírásait! - Ismertesse a tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolását! 7

8 11. a/ Csavarás - Jellemezze a csavaró igénybevételt! Ismertesse a feszültség számítást! - Ismertesse a csavarásra való méretezés alapösszefüggéseit! - Ismertesse a poláris keresztmetszeti tényezőt! - Jellemezze az alakváltozást csavarásnál! b/ A szabályozástechnika alapfogalmai - Ismertesse a szabályozási kör felépítését! - Mit nevezünk szabályozott és szabályozó berendezésnek? - Ismertesse a szabályozási kör szerveit! - Ismertesse a szabályozási kör jeleit és jellemzőit! - Jellemezze az értéktartó, követő és menetrendi szabályozást! - Jellemezze a folyamatos és időszakos szabályozást! - Jellemezze a folytonos és nem folytonos szabályozás! c/ Foglalkozási ártalmak és betegségek - Ismertesse az ártalmak és betegségek fogalmát, csoportosítását! - Hogyan alkalmazkodik a szervezet a munkavégzéshez? - Ismertesse az ártalmak és betegségek fő jellemzőit és megelőzésük módjait! 12. a/ Összetett igénybevétel - Ismertesse az összetett igénybevétel fogalmát, fajtáit! - Ismertesse az eredő feszültség meghatározását! - Ismertesse összetett igénybevétel esetén történő méretezés eseteit! b/ A vezérlés alapjai, a vezérlések fajtái - Ismertesse a vezérlési vonal szerveit, jeleit, jellemzőit! - Ismertesse vázlatrajzzal: hatásvázlat, működési vázlat! - Mit nevezünk vezérelt és vezérlő berendezésnek? - Ismertesse a kézi és önműködő vezérlés fogalmát! - Ismertesse a követő és menetrendi vezérlés fogalmát! 8

9 c/ Az egyéni egészségvédelem - Ismertesse az egyéni egészségvédelem szükségességét, eszközeit! - Ismertesse a munkáltatói és dolgozói kötelességeket! 13. a/ Szegecskötés és zsugorkötés - Ismertesse a szegecskötések feladatát a szegecselés műveletét! - Ismertesse a szegecsek fajtáit, anyagait, igénybevételeit, a szegecskötések típusait! - Ismertesse elvi ábrán a zsugorkötés kialakítását! - Ismertesse a zsugorkötés létrehozásának módszereit és olajipari alkalmazását! - Ismertesse a kötés szilárdságának vizsgálatát! b/ Az irányítási rendszer részei és ábrázolása - Mit nevezünk irányított és irányító rendszernek? - Ismertesse szerkezeti részeit (készülék, szerv, elem, információt továbbító hálózat stb.)! - Ismertesse vázlatrajzzal a szerkezeti vázlatot, működési vázlatot, hatásvázlatot! c/ Az egészséges üzem, munkahely és követelményei - Ismertesse az egészséges üzem és a munkahelyek kialakításának, elrendezésének alapvető feltételeit! - Ismertesse a munkaegészségügyi követelményeket! 14. a/ Csavarok, csavarkötések - Ismertesse a csavarmenetek származtatását, a szabványos menetprofilokat és alkalmazásaikat! - Ismertesse vázlatrajzzal a csavarmenetek jelképes ábrázolását, méretmegadását! - Ismertesse vázlatrajzzal a csavarkötések elemeit (csavar, csavaranya, alátét), fajtáit! - Ismertesse vázlatrajzzal a csavarkötéseket, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a csavarbiztosítások fajtáit, alkalmazási területeiket! b/ Szabályozott szakaszok főbb típusai - Ismertesse a szabályozott szakasz fogalmát, csoportosítását! - Jellemezze az arányos és tároló hatású szabályozott szakaszokat! - Jellemezze az integráló szabályozott szakaszt! c/ Tűzvédelem - Ismertesse a tűzvédelmi szervek legfontosabb feladatait! - Ismertesse a tűz- és robbanásveszélyt megelőző intézkedéseket! - Ismertesse a tűzoltás módjait! 9

10 15. a/ Ék- és reteszkötések - Ismertesse vázlatrajzokkal az ék- és reteszkötések feladatait, működésüket, a nyomatékátvitel módjait! - Ismertesse vázlatrajzzal az ékek és reteszek fajtáit, kialakításukat! - Ismertesse alkalmazási területeiket, megválasztásukat! - Ismertesse méretmegválasztásukat, szilárdsági ellenőrzésüket! b/ Fémes szerkezeti anyagok - Ismertesse a fémes szerkezeti anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaikat! - Ismertesse a fémes szerkezeti anyagok mechanikai és technológiai tulajdonságait! - Ismertesse a könnyűfémeket és ötvözeteiket! - Ismertesse a színesfémeket és ötvözeteiket! c/ Környezetvédelem - Ismertesse a környezet fogalmát, a környezetvédelem fogalmát! - Ismertesse környezetkárosító hatásait! - Ismertesse a környezetvédelmi tevékenység lényegét, eszközeit! - Ismertesse a legfontosabb környezetvédelmi előírásokat! 16. a/ Tengelyek - Ismertesse a tengelyek feladatát, tengelyek kiképzését! - Ismertesse a tengelyek igénybevételeit, anyagait! - Ismertesse a tengelyek fajtáit, alkalmazásaikat! b/ Villamos és pneumatikus vezérlőelemek szerkezeti felépítését és kapcsolása - Ismertesse az egyoldali és kétoldali működtetésű munkahengereket! - Ismertesse az út szelepek, érzékelők szerkezeti kialakítását! - Ismertesse a munkahenger mozgási sebességének befolyásolását! c/ Baleset-elhárítás - Ismertesse a baleset és a baleset-elhárítás fogalmát! - Ismertesse az üzemi balesetek üzemi és tárgyi okait! - Ismertesse a társadalom és az egyén kötelességeit a baleset-elhárításban! 17. a/ Tengelykapcsolók - Ismertesse a tengelykapcsolók feladatát, csoportosítását! - Ismertesse a tengelykapcsolók típusait, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a jellemző típusok szerkezeti felépítését működését! b/ Összetett szabályozók - Ismertesse vázlatrajzzal az összetett szabályozók szerkezetét, működésüket! - Jellemezze a függvényeiket, zavarelhárításukat! - Ismertesse a szabályozók beállításának elvi alapjait! c/ Biztonságtechnika - Ismertesse a biztonságtechnika fogalmát, feladatait, módszereit! - Ismertesse a technikai védelem fokozatait! - Ismertesse a termelő-berendezések biztonságtechnikai követelményeit! - Ismertesse a szakterületen alkalmazott legfontosabb biztonsági berendezéseket! 18. a/ Siklócsapágyak 10

11 - Ismertesse a csapágyak feladatát, fajtáit! - Ismertesse a súrlódási jelenségek formáit, a folyadéksúrlódás feltételeit! - Ismertesse a siklócsapágyak típusait, szerkezeti kialakításukat alkalmazási területeiket! - Hasonlítsa össze a gördülőcsapágyak és a siklócsapágyakat! b/ Műanyagok - Ismertesse a műanyagok fajtáit, csoportosításukat! - Jellemezze a műanyagokat! Ismertesse a megmunkálásukat, alakításukat! - Ismertesse alkalmazási területeiket! 11

12 c/ Elsősegélynyújtás - Ismertesse a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi feltételeit! - Ismertesse az elsősegélynyújtás alapvető feladatait! 19. a/ Gördülőcsapágyak - Ismertesse a gördülőcsapágyak működésének elvét, fő szerkezeti részeit! - Ismertesse a gördülőcsapágyak osztályozását! - Ismertesse vázlatrajzzal a jellemző típusok szerkezeti kialakítását, alkalmazási területeiket! - Hasonlítsa össze a gördülőcsapágyak és a siklócsapágyakat! b/ Fémes anyagok vizsgálata - Ismertesse az anyagvizsgálat fogalmát, célját! - Csoportosítsa az anyagvizsgálati módszereket! Ismertesse alkalmazási területeiket! - Ismertesse a szakítóvizsgálat: elvét, gépeit, technológiáját, értékelését! - Ismertesse a keménységmérés módszereit! c/ Gázok sűrítése - Ismertesse a gáztörvényeket! - Ismertesse az állapotváltozásokat! - Milyen munkafolyamat megy végbe a dugattyús kompresszorban? Mutassa be az állapotváltozásokat p-v diagramon! - Milyen hőmérsékletváltozás következik be a kompresszor működése közben? 20. a/ Csapágyak kenése, kenőberendezések - Ismertesse a kenés feladatait, kenőanyagokat! - Ismertesse a kenőanyagok tulajdonságait, felhasználásukat, bevezetésük és eloszlatásuk megoldásait! - Ismertesse a kenés különféle típusait, kenőberendezéseket, alkalmazási területeiket! b/ Pneumatikus és villamos rendszerelemek - Ismertesse a pneumatikus és villamos Ohm-törvényt, villamos rendszerelemeit, nyomásosztót, feszültségosztót! - Ismertesse a fúvókás jelátalakító szerkezetét, működését, a jelátalakító felhasználását távadókban! - Ismertesse a távadók átviteli függvényét és erősítését! - Ismertesse az elektro-pneumatikus és pneumo-elektromos átalakítókat! c/ Áramlástani elven működő szivattyúk - Ismertesse a szivattyúk osztályozását, működési elveiket! - Ismertesse vázlatrajzzal az örvényszivattyúk szerkezeti kialakítását, működését! - Ismertesse a szivattyúk jelleggörbéit és ezek alkalmazását a szállítási feladatok megoldásában! - Ismertesse a szállítómagasság és a teljesítményszükséglet meghatározását! 21. a/ Fogaskerékhajtás 12

13 - Ismertesse a fogaskerékhajtás elvét, sajátosságait! - Ismertesse a fogaskerekes hajtások fajtáit, alkalmazási területeiket! - Mutassa be a fogaskerekek jellemző méreteit, géprajzi ábrázolásukat! - Ismertesse a hajtás jellemző adatainak meghatározását! b/ A számítógépek felépítése és főbb jellemzőik - Ismertesse a számítógépek szerkezeti felépítését, fontosabb processzor típusokat, kapacitás adatokat! - Ismertesse az adatrögzítés és tárolás elemeit, mágneses adathordozók típusait! - Ismertesse az általános célú felhasználói szoftverek főbb jellemzőit (operációs rendszer, adatbázis kezelő szövegszerkesztő és táblázatkezelő szoftverek)! c/ Nyugvó folyadékok egyensúlya - Ismertesse a hidrosztatikai törvényeket! - Ismertesse a hidrosztatikai nyomás meghatározását! - Mutasson be példákat egyensúlyi feladatokra, a törvények gyakorlati alkalmazására! 22. a/ Szíj- és ékszíjhajtás - Ismertesse a végtelenített súrlódásos szíjhajtások feladatát, fajtáit, sajátosságaikat! - Ismertesse a szíjhajtások jellemző adatainak (áttétel, átvihető teljesítmény, erőviszonyok), meghatározását! - Ismertesse a hajtások szerkezeti jellemzőit, kialakításukat (a szíjak szerkezete, kialakítása, szíjtárcsák, szíjfeszítés)! - Hasonlítsa össze az ékszíj és a laposszíjhajtás alkalmazási területeit! b/ A korrózió - Mit nevezünk korróziónak? Csoportosítsa a korróziós folyamatokat! - Ismertesse a korrózió megjelenési formáit! - Jellemezze a kémiai korróziót! Ismertesse a kémiai korrózió elleni védekezés módjait! - Ismertesse az elektrokémiai korrózió kialakulásának feltételei, az elektrokémiai korrózió elleni védelem módszereit! c/ A csőben áramló közeg nyomásvesztesége - Ismertesse a Re-szám meghatározását! - Ismertesse az áramlási jelenségeket és ezek kapcsolatát a Re-számmal! - Ismertesse a csősúrlódási és ellenállási tényezőket, és ezek kapcsolatát a Reszámmal! - Ismertesse a csősúrlódási és ellenállási tényezők meghatározását! - Ismertesse a csőben áramló közeg veszteségeinek meghatározását! 23. a/ Csővezetékek 13

14 - Ismertesse a csővezeték feladatát, alkalmazásait! - Ismertesse a csővezeték jellemző adatait, meghatározásukat, megválasztásukat! - Ismertesse a csövek anyagát, kiválasztásukat! - Ismertesse a csövek méretezésének összefüggéseit! - Ismertesse a csövek korrózióvédelmének megoldásait! - Ismertesse a szakterület speciális csöveit, csővezetékeit! b/ A számítógépek ipari alkalmazása - Ismertesse a számítógép és az ipari berendezés közötti kapcsolatteremtés fizikai eszközeit! - Ismertesse az analóg és digitális jelek tulajdonságait, felhasználási területüket, konvertálásukat! - Ismertesse a mérési adatfeldolgozó programok és algoritmusok főbb jellemzőit! 14

15 c/ Hajtó- és kenőanyagok - Ismertesse a kenéstechnika elvi alapjait! - Ismertesse a kenőanyagok feladatát, osztályozásukat, tulajdonságaikat! - Ismertesse a kenőolajokat, gépzsírokat! - Ismertesse a hajtóanyagokat! 24. a/ Csőkötések, csőidomok - Ismertesse a csőidomok szerepét, fajtáit! - Ismertesse a csőkötések fajtáit! Ismertesse vázlatrajzzal kialakításaikat, alkalmazásukat! - Ismertesse vázlatrajzzal a tömítési megoldásokat, a tömítések anyagait! b/ Vezérlések és szerkezeti egységeik - Ismertesse a vezérlések fajtáit, a pneumatikus és villamos vezérlés jellemző szabványait! - Ismertesse a vezérlések szerkezeti elemeit, egységeit (kapcsolók, munkahengerek, logikai elemek)! - Ismertesse a vezérlés jellemző munkadiagramjait (út-idő diagramok)! c/ A villamosság biztonságtechnikája - Ismertesse a villamosberendezések biztonságtechnikai követelményeit! - Ismertesse az érintésvédelem fogalmát, módjait! - Ismertesse a szakterületen alkalmazott legfontosabb biztonsági berendezéseket! 25. a/ Csőszerelvények - Ismertesse a csőszerelvények feladatát, típusaikat! - Ismertesse csőelzárók, szabályozók (szelep, csap, tolózár) típusait! Ismertesse vázlatrajzzal szerkezeti kialakításukat, működésüket, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a szakterület speciális csőszerelvényeit! b/ Öntöttvasak - Mit nevezünk öntöttvasnak? - Ismertesse az öntöttvasak fajtáit, tulajdonságaikat! - Ismertesse a különleges öntöttvasakat! c/ A folytonos szabályozók időfüggvényei, a szabályozók kiválasztásának elvei - Ismertesse a vizsgálójeleket! - Ismertesse a P, I, D tagok (szabályozók) és az összetett szabályozók időfüggvényei - Ismertesse a zavaró jellemzők forrásait és a szabályozókkal szemben támasztott követelményeket! - Ismertesse a szabályozók kiválasztásának elveit! 26. a/ Csövek gyártása szerelése, üzemeltetése 15

16 - Ismertesse a csövek gyártási eljárásait, megválasztásukat! - Ismertesse a csövek szerelésének szempontjait, csőkiegyenlítő, alátámasztó- és felfüggesztő szerkezeteket! - Ismertesse a csővezeték üzemeltetését biztosító szerelvényeket! - Ismertesse a csövek elhasználódásának ellenőrzésére szolgáló eljárásokat! b/ Irányítástechnikai elemek és műszerek vizsgálata - Ismertesse a tag fogalmát, jellemzőit, fajtáit! - Ismertesse a szabályozásköri tagok statikus és dinamikus tulajdonságait! - Ismertesse az átviteli és az átmeneti függvény fogalmát és gyakorlati alkalmazását! c/ Vegyianyagok biztonságtechnikája - Ismertesse mérgezések megelőzésének módjait! - Ismertesse a vegyszerek tárolásának módjait! - Ismertesse a veszélyes ipari hulladékok fajtáit, kezelésüket! 27.a/ Folyadékok áramlása (hidrodinamika) - Ismertesse a kontinuitási törvényt! - Ismertesse és értelmezze a Bernoulli egyenletet! - Mutasson be példákat a Bernoulli törvény alkalmazására! b/ Ipari acélok - Ismertesse az acélok technológiai jellemzőit! - Ismertesse az acélok ötvözésének célját, az ötvözők hatását az acélok tulajdonságaira! - Ismertesse az acélok hőkezelésének célját, módszereit! - Ismertesse a fontosabb acélfajtákat és gyakorlati alkalmazásukat! c/ Példák az irányítástechnika ipari alkalmazására - Mutasson be példákat az irányítástechnika alkalmazására az adott ipari felhasználásban! - Mutasson be gyakorlati példákat vezérlési és szabályozási feladatok megoldására! 16

17 Fluidumtermelési technológia 1. a/ A tárolókőzetek porozitása - Ismertesse a tárolókőzet fogalmát, kőzetfajtákat! - Ismertesse a porizitás fogalmát, porozitási tényezőt! - Ismertesse a porozitásmérés laboratóriumi módszereit! b/ Kitörések megelőzése, elhárítása - Ismertesse a fúrólyukban és a kútban lehetséges kitörések keletkezésének okait! - Ismertesse a kitörések megelőzését! - Ismertesse a kitörések elhárításának műszaki, személyi és szervezési feltételeit! - Ismertesse a kitörés észlelése esetén szükséges tennivalókat a fúróberendezésnél, kútnál (környezetbiztosítás, bejelentés, stb.)! c/ Fúró- és termelő-berendezések meghajtása - Ismertesse az erőgépfajtákat és üzemi jellemzőiket! - Ismertesse a dízelmotor és hidrodinamikus nyomatékváltó együttes üzemének jellemzőit! - Ismertesse a meghajtó dízelagregát és a hajtott munkagép együttes üzemének jellemzőit! 2. a/ A tárolókőzetek áteresztőképessége - Értelmezze az áteresztőképességet a Darcy-törvény alapján! - Ismertesse az abszolút, az effektív és a relatív áteresztőképesség összefüggéseit! - Ismertesse az áteresztőképesség számítását! b/ Fúrási műszaki balesetek, mentési műveletek - Ismertesse a műszaki balesetek okait, tipikus eseteit! - Ismertesse mentési műveleteket fúrólyukban vagy beléscsövezett kútban! - Ismertesse a mentések biztonsági előírásait! c/ A fúró-, lyukbefejező-, és kútjavító berendezések emelőművei - Ismertesse az emelőművek szerkezeti elemeit és elrendezését! - Ismertesse a csigasorok elemeit és működési elvét! - Ismertesse a kinematikai összefüggéseket, a számítási elveket! - Ismertesse a kötélerők számítását és mérését! 3. a/ A tárolókőzetek kapilláris tulajdonságai - Értelmezze a tárolókőzet kapillaritását! - Ismertesse a határfelületi feszültség, a kőzetnedvesíthetőség, a fajlagos felület és a kapilláris nyomás fogalmát, összefüggéseiket! - Ismertesse a kapilláris hiszterézist! b/ Felcsévélhető termelőcsővel végezhető műveletek - Jellemezze a felcsévélhető termelőcsőt, használatának előnyeit! - Ismertesse a felcsévélhető termelőcsöves gépegységet! - Ismertesse a mélybeni műveleteket! 17

18 c/ Mélyfúró-berendezések - Ismertesse a mélyfúró-berendezések szerkezeti felépítését, gépi egységeit, az egységek feladatait! - Ismertesse a gépi egységek meghajtását, kezelését, vezérlését! 4. a/ A szénhidrogének fizikai és kémiai tulajdonságai - Jellemezze a kőolajat, a földgázt és a gázkondenzátumot! - Ismertesse a kőolajok és a földgázok csoportosítását fizikai-kémiai tulajdonságaik alapján! - Ismertesse a folyadékok és a gázok sűrűségét és viszkozitását! - Ismertesse a kőolajok viszkozitását és a viszkozitás mérését! b/ Geofizikai mérések - Ismertesse a mélyfúrási geofizikai mérések célját, módszereit! - Ismertesse a felszíni geofizikai méréseket, különös tekintettel a szeizmikus módszerre! - Ismertesse a mérések biztonsági követelményeit, előírásait! c/ Lyukbefejező és kútjavító berendezések - Ismertesse a lyukbefejező és kútjavító berendezések szerkezeti felépítését, gépi egységeit, a gépi egységek feladatait! - Ismertesse a gépi egységek hidrodinamikus meghajtását! - Ismertesse a berendezések kezelését, irányítását! 5. a/ A szénhidrogének állapotváltozása - Ismertesse az egyszerű és többkomponensű rendszerek fázisváltozásait (fázisdiagramok)! - Ismertesse az ideális és reális gázok viselkedését, az állapothatározók függvényében! - Ismertesse a gázok oldódását folyadékban a Henry-törvény szerint! - Ismertesse a szénhidrogének tulajdonságait rétegviszonyok között (térfogati tényező)! b/ Vízkutatás, vízkútfúrás - Ismertesse a vízkutatás jelentőségét! - Ismertesse a vízkutak mélyítését, szerkezetét, zárásvizsgálatokat! c/ Kismélységű fúróberendezések - Ismertesse a kismélységű kutató - fúróberendezések szerkezeti felépítését és műszaki jellemzőit! - Ismertesse a berendezések gépi egységeit és meghajtását! - Ismertesse a berendezések kezelését, irányítását! 6. a/ Rétegbeni áramlások - Ismertesse az áramlások fajtáit! - Ismertesse a folyadékok és gázok áramlását! b/ Vízkutak kiképzése termelésre - Ismertesse a vízkutak termelésre való kiképzési módját (szűrők)! - Ismertesse a termelésbe-állítást, rétegtisztítást, méréseket! - Ismertesse a vizek termelésének szabályait, hatósági engedélyezés előírásait! 18

19 c/ Fúrótornyok és árbocok - Ismertesse a fúrótornyok és árbocok fajtáit, feladatát! - Ismertesse a csoportosításukat főbb műszaki jellemzők alapján! - Ismertesse a típusok szerkezeti kialakítását, felállítását! - Ismertesse a fúróárbocok stabilitását, rögzítését! 7. a/ Kutak termelékenységének meghatározása - Ismertesse a rétegnyomás és réteghőmérséklet fogalmát és mérésük módja, a kapacitás-mérést! - Ismertesse a hozamegyenlet és a termelékenységi tényező értelmezését! - Ismertesse a hozamgörbék szerkesztését és értelmezze ezeket! b/ Rétegkezelés hidraulikus rétegrepesztéssel - Ismertesse a rétegrepesztés célját, lényegét! - Ismertesse a kút előkészítését a repesztéshez! - Ismertesse a repesztési műveletnél besajtolt folyadékokat és egyéb anyagokat! - Ismertesse a rétegrepesztés felszíni gépeit, berendezéseit! - Ismertesse a művelet kivitelezését, az eredményesség értékelését, az irányított rétegrepesztést! - Ismertesse a biztonsági előírásokat a művelet végzésénél! c/ Cementező- és rétegrepesztő gépi egységek (aggregátok) - Ismertesse a cementező- és rétegrepesztő aggregátok szerkezeti felépítését, műszaki jellemzőit! - Ismertesse a berendezések gépi egységeit, meghajtását, működtetését! 8. a/ A tároló rétegek elsődleges művelése - Ismertesse a tárolók készleteinek meghatározását térfogati, statisztikai és anyagmérleges módszerrel! - Jellemezze az elsődleges művelési rendszereket (kimerüléses, frontális, szegregációs és kapilláris kiszorítás)! b/ Rétegkezelés savazással - Ismertesse a rétegsavazás célját, lényegét, a lejátszódó kémiai folyamatot! - Ismertesse a kutak előkészítését a savazáshoz! - Ismertesse a savkeverék elkészítésének módját és biztonsági szabályait! - Ismertesse a művelet gépi egységeit, a savazás végrehajtását, sikerességének értékelését! c/ Fúró- és termelő-berendezések fékrendszerei - Csoportosítsa a fékeket funkció szerint! - Ismertesse a pofás- és szalagfékek elvi kialakítását, működési elvét és működtetését! - Ismertesse a hidraulikus segédfék jellemzőit, működését és szerkezeti kialakítását! - Ismertesse a fékteljesítmény meghatározását! 19

20 9. a/ Másodlagos tárolóművelés - Ismertesse a rétegenergia elsődleges és másodlagos forrásait! - Ismertesse a másodlagos művelés módszereit gáz (szénhidrogén ill. széndioxid) vagy vízbenyomás nyomásfenntartás, ill. nyomás-helyreállítás céljából! - Ismertesse a vízhajtásos művelést (frontális kiszorítás)! b/ Huzalos (Wire-line) műveletek kutakban - Ismertesse a huzalos technológia célját, alkalmazásának előnyeit! - Ismertesse a huzalos technológiával végezhető munkálatokat a kutakban! - Ismertesse a felszíni berendezéseket és a szerszámokat! c/ A földgáz nyomásfokozása többfokozatú kompresszorokkal - Ismertesse a többfokozatú nyomásfokozás elvét (elvi vázlat)! - Ismertesse a többfokozatú nyomásfokozás üzemi adatainak számítását! - Ismertesse a többfokozatú dugattyús gázkompresszorok szerkezeti kialakítását és működtetését! 10. a/ Növelt hatékonyságú (harmadlagos) tárolóművelés (EOR módszerek) - Ismertesse a másodlagos és a növelt hatékonyságú (harmadlagos) művelési módok különbségét! - Ismertesse a területi és térfogati kiszorítási módszereket! - Ismertesse a széndioxidos művelés megoldási módjait, a hatásmechanizmusokat! - Ismertesse a termikus kiszorítási módszereket! b/ Lyukbefejezés l. (rétegnyitás) - Ismertesse a lyukbefejezési munkálatok célját, lényegét! - Ismertesse a rétegvizsgálati és műveleti terveket! - Ismertesse a rétegnyitási módokat (nyitott lyukszakasz, perforálás, vízszintes fúrás) és eszközeit! c/ Öblítőrendszerek, öblítőszivattyúk - Ismertesse vázlatrajzzal az öblítőrendszer elvi elrendezését, feladatait! - Ismertesse az iszapszivattyúk szerkezeti kialakítását, működését, folyadékszállítását! - Ismertesse az iszapszivattyúk meghajtását, üzemeltetését (indítás, szabályozás, leállítás)! 11. a/ Felszálló termelés (gázmentes folyadék) - Ismertesse a rétegenergia fogalmát, a nyomásviszonyok számítását a kútban! - Ismertesse a gázmentes olaj felszálló termelésének feltételeit, a termelés folyamatát! - Ismertesse a kútkiképzési megoldásokat felszálló termelés esetén! - Ismertesse a hozamszabályozást! b/ Lyukbefejezés 2.(rétegvizsgálat) - Ismertesse a rétegvizsgálatok lefolytatását! - Ismertesse a kanalazást, dugattyúzást! - Ismertesse a kútbeindítási módszereket! - Ismertesse a rétegvizsgálat ill. termeltetés biztonsági és környezetvédelmi szabályait! 20

21 c/ Hőcsere keverős hőcserélőkben - Ismertesse a közvetlen hőcsere elvi alapjait, összefüggéseit! - Ismertesse a gázhűtők szerkezeti kialakítását! - Ismertesse a hőcserefolyamat számításának elvét! 12. a/ Gázos folyadék felszálló termelése - Ismertesse a gázos folyadék felszálló termelésének lényegét! - Ismertesse Krilov kísérletének és elméletének bemutatását, levezetését! - Ismertesse a termelőcső szállítógörbéjét! b/ Lyukbefejezés 3.(rétegkizárás, termelésbe-állítás) - Ismertesse a rétegkizárási módokat (cementezés, tömítőszerszámok)! - Ismertesse a kút termelésre való kiképzésének legfontosabb eszközeit, szerelvényeit, a termelőcsövek feladatait! - Ismertesse a tömítőszerszámok (packerok) típusait, működésüket! c/ Hőelvonás mélyhűtéssel - Ismertesse a mélyhűtés elvi lehetőségeit! - Ismertesse a kompresszoros hűtőgép működési elvét és szerkezeti elrendezését! - Ismertesse az abszorpciós hűtőberendezés működési elvét és kialakítását! - Ismertesse a hűtési technológiákat a szénhidrogéniparban! 13. a/ Segédgázas termelés (folyamatos) - Ismertesse a segédgázas termelés lényegét, a folyamatos termelésű kút működését! - Ismertesse a kútkiképzési megoldásokat folyamatos segédgázas termelésnél, segédgázszelepek fajtáit, működési elvüket! - Ismertesse a segédgázellátás megoldási lehetőségeit! - Ismertesse a segédgázas kutak beindítását! b/ A fúrólyuk egyensúlyának megtartása ill. helyreállítása - Ismertesse a lyukegyensúly megtartásának fontosságát! - Ismertesse az egyensúly megbomlásának okait, felismerését! - Ismertesse az egyensúly-helyreállítás módszereit (változatait)! - Ismertesse a kitörésgátlók típusait, működtető berendezéseit, feladataikat! c/ Csővezetékek és tartályok hőszigetelése - Ismertesse a hőszigetelés szükségességének indokait és lehetőségeit! - Ismertesse a hőveszteség számításának elvi összefüggéseit! - Ismertesse a hőszigetelés anyagait és gyakorlati megoldásait! 14. a/ Segédgázas termelés (időszakos) - Ismertesse az időszakos segédgázas termelésű kút működési folyamatát! - Ismertesse a segédgáz-szelepek használatának célját, a nyomással vezérelt szelep működését! - Ismertesse a búvárdugattyús termelést! b/ Lyuk- és kútfejszerelvények - Ismertesse a béléscsőfejek és a termelőcsőfej szerepét, szerkezetét! - Ismertesse a karácsonyfa szerepét, felépítését, típusait, mélyszivattyús kútfejszerelvényt! 21

22 c/ Olaj- és gázvezetékek tartozékai és szerelvényei - Ismertesse a szerelvények csoportosítását és funkcióit! - Ismertesse vázlatrajzzal az elzárószerelvényeket! - Ismertesse a biztonsági szerelvényeket! - Ismertesse a nyomásmérőket, nyomásszabályozókat! 15. a/ Mélyszivattyús termelés - Ismertesse a mélyszivattyús termelés lényegét, a mélyszivattyúzás módszereit! - Ismertesse a himbás rudazatos mélyszivattyúzás kútkiképzését, kútszerelvényeket! - Ismertesse a himbás rudazatos mélyszivattyúzás terhelés-viszonyait, dinamométerezést! - Ismertesse a mélyszivattyú elméleti szállítását, a volumetrikus hatásfok fogalmát! - Ismertesse a mélyszivattyús kút karbantartását, hibaelhárítását, biztonsági előírásokat! - Ismertesse a folyadékszint meghatározását (echométerezés)! b/ Fúrószáras rétegvizsgálat (teszterezés) - Ismertesse a teszteres rétegvizsgálat célját, jelentőségét! - Ismertesse a rétegvizsgáló eszközök összeállítását! - Ismertesse a rétegvizsgálat műveletét (diagram)! - Ismertesse előírt nagyságú depresszió beállítását! c/ Környezetvédelmi ismeretek - Ismertesse a környezetvédelmi törvény tartalmát, főbb előírásait, hatályait! - Jellemezze a környezetvédelmet a kőolaj- és földgázbányászat területén! 16. a/ Mélyszivattyúk - Ismertesse a himbás rudazatos mélyszivattyúk típusait! - Ismertesse a mélyszivattyú szerkezetét, szerkezeti elemeit! - Ismertesse a mélyszivattyú himbák típusait a leggyakrabban használt himba működését, kiegyensúlyozást! - Ismertesse a mélyszivattyú üzembe-helyezését, a himba beállítását, a termelésszabályozást! b/ A fúrólyuk béléscsövezése - Ismertesse a béléscsövezés célját, a béléscsőrakatok feladatait! - Ismertesse a kútszerkezet tervezését, a béléscsőrakat igénybevételeit! - Ismertesse a béléscsőrakat összeállítását, a béléscsövezés előkészítését, műveletének lefolytatását! - Ismertesse a béléscsőcementezést! c/ Földtani fogalmak - Ismertesse a kőzet, az ásvány, a kristály fogalmát! - Ismertesse a kőzetalkotó ásványok legfőbb fizikai és kémiai tulajdonságait! 22

23 17. a/ A földgáz termelése és gyűjtése - Ismertesse a földgázkutak működését, hozamgörbe és hozamegyenlet gáztermelésre vonatkozóan! - Ismertesse a gázkutak szerkezetét, kiképzését, viharfúvóka feladatát, működését! - Ismertesse a gázgyűjtő rendszereket! - Ismertesse a gázkutak hozamszabályozási módjait és helyét! b/ A mélyfúrás folyamatainak műszeres mérését - Ismertesse a fúrás műveletéhez feltétlenül szükséges méréseket! - Ismertesse a fúrási technológiához tartozó mérőműszerek és mérések, műszerkabinok feladatait! - Ismertesse a fúrási gépek mérőműszereit! c/ Ismertesse a kőzetek keletkezését és csoportosítását! 18. a/ Kőolajgyűjtés - Ismertesse a kőolajgyűjtési rendszereket! - Ismertesse a gyűjtőállomás rendeltetését és felépítését! - Ismertesse a kút (termelő-) vezetéket és tartozékait! - Ismertesse a vezetéktisztítást, vezetékellenőrzést! b/ Túlnyomásos és veszteséges rétegek fúrása - Ismertesse a túlnyomás elleni védelmet fúrás közben, a fúrólyuk egyensúlyának megbomlását, helyreállítását! - Ismertesse a folyadékveszteség megelőzését és felszámolását kisnyomású rétegek esetén! - Ismertesse a szabályozott rendszerű mélyfúrást (kiegyensúlyozott, túlnyomásos, kisnyomású)! c/ Üledékes kőzetek - Ismertesse az üledékes kőzetek kialakulását és csoportosítását! - Ismertesse az üledékes kőzeteket, mint tároló kőzeteket! 19. a/ A folyadék és a gáz szétválasztása (szeparálás) - Ismertesse a szétválasztás egyensúlyi számításait! - Ismertesse a gázkiválást befolyásoló tényezőket! - Ismertesse a szeparátorok típusait, működésüket! - Ismertesse a két- és háromfázisú szeparátorok szerkezetét! b/ A fúró és a fúrószár be- és kiépítése - Ismertesse a fúrószerszám beépítésének műveleti előírásait! - Ismertesse a kiépítés szükségességét és műveleti előírásait! - Ismertesse a biztonsági követelményeket be- és kiépítéseknél, különös tekintettel a kitörés, ill. a rétegrepedés megelőzésére! c/ Magmás és metamorf kőzetek jellemzése - Ismertesse a kőzetek szerkezetét, szövetét! 23

24 20. a/ A kőolaj előkészítése - Ismertesse a víz-olaj emulziók fajtáit, emulzióbontási módszereket! - Ismertesse a kőolaj-állandósítás célját és módszereit! b/ A rotary mélyfúrás művelete - Ismertesse a fúrás műveletét! - Ismertesse a fúrószerszám utánengedésének szabályait, a terhelésmérő feladatait! - Ismertesse az ellenőrzési feladatokat és szempontokat fúrás közben! - Ismertesse a műszaki baleseteket, mentéseket! c/ Szénhidrogének keletkezése és migrációja - Ismertesse a szénhidrogének keletkezésének és vándorlásának törvényszerűségeit és ezek érvényesítését a szénhidrogén-kutatás során! 21. a/ Kőolajtárolás - Ismertesse a kőolajtároláshoz használt tartályok típusait! - Ismertesse az álló hengeres tartályok méretezését! - Ismertesse a tárolási veszteségek típusait és a veszteség csökkentésének lehetőségeit! - Ismertesse a főgyűjtő rendeltetését és elrendezését! - Ismertesse a kőolajszállító szivattyú kapacitásának számítását! b/ A mélyfúrás előkészítésének munkálatai - Ismertesse a kitűzött fúrási pont területének földmunkáit útépítés, alapozási munkálatok során! - Ismertesse a fúróberendezés szállítását a fúrási pontra! - Ismertesse a fúróberendezés felszerelését, toronyszerelést vagy toronyszállítást! - Ismertesse a fúróberendezés üzembe helyezését megelőző feladatokat! c/ Szénhidrogén-tároló szerkezetek - Ismertesse a szénhidrogén-tárolók kialakítását, feladatát, működését! 22. a/ Kőolaj szállítása távvezetéken - Ismertesse a folyadék csővezetéki áramlásának alapegyenleteit! - Ismertesse az áramlási sebesség és a súrlódási nyomásveszteség meghatározását számítással! - Ismertesse a szállítóvezeték tervezését a terepadottságok figyelembevételével! - Ismertesse az egyéb szállítási módszereket! b/ A fúrás geoműszaki (földtani műszaki ) terve - Ismertesse a geoműszaki terv célját, tartalmát! - Ismertesse a tervben előírt információkat és hasznosítása a fúrás művelete folyamán! c/ Szénhidrogén-csapdák - Ismertesse a típusokat és jellemzőiket! 24

25 23. a/ Földgázszállítás csővezetéken - Ismertesse a földgázok csővezetéki szállításának szempontjait (előkészítés)! - Ismertesse a gázszállító vezetékek fajtáit! - Ismertesse a gázvezeték átlagnyomásának számítását! b/ A fúrási rendszer - Ismertesse a fúró előrehaladását befolyásoló tényezőket a fúrás során! - Ismertesse a fúróterhelés és a fordulatszám megválasztását! - Ismertesse az öblítőfolyadék mennyiségének szabályozását! c/ Magyarország földtana - Ismertesse az ország földtani fejlődéstörténetét és földtani helyzetét! 24. a/ Kőolaj- és földgáztávvezeték (szállító vezeték) korrózióvédelme és tisztítása - Ismertesse a szállítóvezetékek anyagminőségi követelményeit! - Ismertesse az aktív és passzív korrózióvédelmet! - Ismertesse a kőolaj- és földgáztávvezetékek (szállítóvezetékek) tisztítását! b/ A mélyfúrás öblítő közege - Ismertesse az öblítő közeg megválasztását, öblítés folyadékkal vagy légnemű anyaggal! - Ismertesse az öblítőiszap alkotórészeit és fizikai-kémiai tulajdonságait! - Ismertesse a sűrűségnövelést barittal! - Ismertesse az öblítőrendszer környezetvédő megoldását! c/ A Dunántúl földtana - Ismertesse a Dunántúl medencealjzatának fejlődés-történetét, helyzetét! - Ismertesse a domborzat fejlődéstörténetét! 25. a/ Kőolaj- és földgáztávvezeték (szállító vezeték) tartozékai és szerelvényei - Ismertesse a nyomásfokozó állomások feladatait! - Ismertesse a távvezetékek szerelvényeinek funkciók szerinti csoportosítását! - Ismertesse az elzáró szerelvények típusait működési elv és anyagminőség alapján! - Ismertesse a biztonsági szerelvényeket! b/ A rotary fúrás öblítő-rendszere - Ismertesse az öblítő-rendszer részeit, az öblítés feladatait! - Ismertesse a különböző (kis sűrűségű, nehezített) rendeltetésű iszapok kezelését, tisztítását! - Ismertesse az iszaptisztítás (regenerálás) rendszerének megoldását, kialakítását! c/ A Nagyalföld földtana - Ismertesse a Nagyalföld geológiai fejlődéstörténetét, mai helyzetét! 25

26 26. a/ Folyadékok és gázok mennyiségmérése - Ismertesse a mérőszalagos vagy szintmutatós tartálymérést! - Ismertesse a térfogatszámlálókat! - Ismertesse a mérőturbinákat! - Ismertesse a mérőperemes mennyiségmérést! - Ismertesse a hőmérséklet- és sűrűségmérést! b/ Magfúrás, magfúró szerszámok - Ismertesse a magfúrás célját, rendeltetését! - Ismertesse a magfúrók típusait! - Ismertesse a magfúrás műveletét! c/ Hazánk hasznosítható ásványi nyersanyag-telepei - Ismertesse a kőszén nyersanyag-telepeket! - Ismertesse az ércek, bauxit lelőhelyeit! - Ismertesse az építőanyagok nyersanyag-telepeit! 27. a/ Földgázkezelési eljárások - Ismertesse a tároló rétegből kitermelt földgáz lehetséges összetételét! - Ismertesse a földgázkezelés (szárítás, előkészítés, feldolgozás, tisztítás)! - Ismertesse nagy inerttartalmú földgázok kezelését (tisztítása, dúsítása)! - Ismertesse a kezelt földgáz és a gáztermékek felhasználási, hasznosítási területeit! b/ A fúrószár elemei - Ismertesse a súlyosbító rakat fajtáit, a méret megválasztását! - Ismertesse a súlyosbító rakat stabilizátorait, azok szerepét, típusait! - Jellemezze a fúrócső rakatot! - Ismertesse a fúrószár igénybevételeit! - Ismertesse a forgatórúdat! c/ Szénhidrogén-telepek - Ismertesse a telepek csoportosítását és jellemezze a telepeket! - Ismertesse a telepek geometriai jellemzőit! - Ismertesse a szerkezetek kialakulását, csoportosítását! 28. a/ A földgáz szárítása - Ismertesse a szénhidrogén-gázhidrátok képződésének lehetőségét, ill. feltételeit! - Ismertesse a hidrátképződés megelőzését! - Ismertesse földgázszárítási technológiákat! b/ Kőzetbontó szerszámok (fúrók) - Ismertesse a fúrók típusait (magfúrók is)! - Ismertesse a kőzetek fúrhatóságát! - Ismertesse a görgősfúrók jellemzését! - Ismertesse a fúrókiválasztás elveit! c/ Szénhidrogén-tároló szerkezetek - Ismertesse a legismertebb hazai telepeket! - Ismertesse a világ legismertebb telepeit! 26

27 29. a/ A földgáz előkészítése, feldolgozása - Ismertesse a gázelőkészítés (nyersgazolin-leválasztás) célját és módszereit! - Ismertesse a mélyhűtéses abszorpciós gazolinleválasztás folyamatát! - Ismertesse a nyersgazolin feldolgozását, a gazolintermékeket! b/ A rotary fúróberendezés ismertetése - Ismertesse a fúróberendezés meghajtó rendszerét! - Ismertesse az emelőműt! - Ismertesse a fúrótorony (árboc) típusait! - Ismertesse a forgató rendszert! - Ismertesse az öblítő rendszert! c/ Vízföldtani ismeretek 1. - Ismertesse természetes vizek fizikai-kémiai tulajdonságait! - Ismertesse kőzetek vízraktározását, vízvezetési jellemzőit! 30. a/ Működő kutak ellenőrzése - Ismertesse a felszálló, segédgázas, mélyszivattyús kutak, valamint gáztermelő kutak termelés közbeni ellenőrzését ( a termelvény mennyiségének meghatározása és minőségének mérése)! - Ismertesse folyadék- vagy/és gázbesajtoló kutak ellenőrzését! - Ismertesse a felszíni és a kútban lévő termelő berendezések, szerelvények állapotának ellenőrzését! b/ A rotary fúrás jellemzése - Ismertesse a fúrási módokat! - Ismertesse a forgatva működő fúrás lényegét! - Ismertesse a rotary fúrás technológiáját! c/ Vízföldtani ismeretek 2. - Ismertesse a felszín alatti vizek csoportosítását és jellemzését! - Ismertesse a medencék vízföldtani jellemzőit! 27

28 Gazdasági, vezetési és szervezési (üzemmenedzselési) ismeretek 1. Vállalkozások indítása - Ismertesse a társasági formákat! - Ismertesse vállalkozások indításának feltételeit! - Ismertesse a gazdasági környezet felmérésének módjait (piackutatás, marketingtevékenység)! 2. A vállalkozások gazdasági környezetének jellemzése - Ismertesse az infláció, privatizáció, konvertibilitás, export, import fogalmát! - Jellemezze a nemzetközi gazdasági szervezeteket! - Jellemezze Magyarország gazdasági célkitűzéseit! 3. Vállalkozások adózása - Ismertesse az adózás alapfogalmait! - Ismertesse az adózás rendjét! - Ismertesse az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA) főbb jellemzőit! 4. Vállalkozások irányítása - Ismertesse a tervezés fogalmát! - Ismertesse a gazdasági növekedés tényezőit! - Ismertesse a társaságok irányító szerveit! 5. A vállalati pénzgazdálkodás - Ismertesse a vállalati pénzgazdálkodás alapfogalmait! - Ismertesse a gazdaságosság fogalmát, számításának módszereit! - Ismertesse a beruházás-gazdaságosság fogalmát! 6. Vállalati gazdálkodás eszközei - Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát! - Ismertesse a forgóeszközök fogalmát! - Jellemezze az anyaggazdálkodást! 7. Költségek elemzése - Ismertesse a költségek szerkezetét, keletkezésüket! - Ismertesse a költségek csoportosítását! - Ismertesse a költségcsökkentés módszereit! 8. Üzemszervezési ismeretek - Ismertesse az anyagi folyamatokat! - Ismertesse a minőségellenőrzést! - Ismertesse az ergonómia fogalmát, alkalmazását! 9. A szervezés folyamatai - Ismertesse a zavartalan működés biztosításának megoldásait! - Ismertesse az irányítási folyamatok szerepét! - Ismertesse a munkaszervezés lényegét! 28

29 10. Munkaértékelés - Ismertesse a vállalkozások szervezeti egységeit! - Ismertesse a létszámelemzés lényegét! - Ismertesse a munkabér-felhasználás elemzése lényegét! - Ismertesse a munkaerő hatását a vállalati eredményességre! - Ismertesse az időkiesések elemzésének lényegét! 11. Alapvető vezetési ismeretek - Ismertesse a vezetési folyamat elemeit! - Ismertesse a vezetés szintjeit! - Ismertesse a döntést, mint a vezetési folyamat legfontosabb elemét! 12. Jogi ismeretek - Ismertesse a jogi személy fogalmát! - Ismertesse a munkajogi ismeretek lényegét! - Ismertesse a Kollektív Szerződés lényegét! - Ismertesse a bányászati tevékenységekre vonatkozó törvényeket! 13. Kommunikáció - Ismertesse a kapcsolatteremtés módszereit! - Ismertesse a kommunikációs csatornák szerepét, funkcióikat! - Ismertesse az ösztönzési módszereket! 14. A vállalati informatika - Ismertesse az informatika fogalmát! - Ismertesse a vállalati informatikamodell részeit! 15. A vezetés módszerei - Ismertesse a vezetési stílusokat! - Ismertesse a vezető szerepét a csoportok irányításában! - Ismertesse a döntési folyamatokat! - Ismertesse a tárgyalások, megbeszélések tartásának "szabályait"! - Ismertesse a vállalkozások menedzselésének lényegét! 29